Jihlava,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihlava, 15. 5. 2014"

Transkript

1 Zápis z 12. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém Jihlava, Program: 10:00-10:15 Úvod, seznámení s programem (Mgr. Miloslav Vyskočil) 10:15-11:00 Základní informace MŠMT k IPn Kariérní systém, Koncepce kariérního systému (Ing. Stanislav Karabec, Ph.D.) 11:00-11:30 Parametry kariérního systému učitelů a role standardu učitele v něm PhDr. Jiří Kuhn) 11:30-11:50 Způsob hodnocení kvality DVPP v rámci kariérního systému (Mgr. Jana Kazíková) 11:50-12:10 Role profesního portfolia v kariérním systému (Mgr. Hana Schenková) 12:10-14:00 Diskuse k jednotlivým bodům programu 1. Úvod, seznámení s programem - moderátorka semináře Mgr. Miloslav Vyskočil - vedoucí KP NIDV Jihlava. Přivítání účastníků, seznámení s cílem projektu. MŠMT nositelem projektu, NIDV administrativní a organizační zajištění projektu. Představení panelistů PhDr. Jiří Kuhn věcný garant KA1, předseda AŘG, ředitel gymnázia Nymburk, ing. Stanislav Karabec hlavní garant projektu, Mgr. Jana Kazíková členka řešitelské skupiny KA2, Hana Schenková členka řešitelské skupiny KA3, Mgr. Věra Havlíková manažerka KA1, oddělení vzdělávání a podpory NIDV. Informace o průběhu semináře. Poděkování KÚ - ing. Jana Fialová radní pro oblast školství, mládeže a kultury zastoupena radním, dr. Kamilem Ubrem. 2. Dr. Kamil Ubr radní KÚ pro oblast školství, mládeže kultury ocenil velký zájem pedagogů o seminář ocenil realizaci semináře v Jihlavě a poděkoval realizačnímu týmu a KP NIDV v Jihlavě 3. Základní informace MŠMT k IPn Kariérní systém, Koncepce kariérního systému Ing. Stanislav Karabec, Ph.D. viz prezentace. Pozdravení účastníků, MŠMT a NIDV realizátoři projektu. Složení řešitelských skupin pedagogové z praxe, zástupci VŠ (PedF). Poděkování za účast důležitá zpětná vazba pro realizační tým. 4. Parametry kariérního systému učitelů a role standardu učitele v něm PhDr. Jiří Kuhn věcný garant řešitelské skupiny KA1 viz prezentace. 5. Způsob hodnocení kvality DVPP v rámci kariérního systému - Mgr. Jana Kazíková členka řešitelské skupiny KA2 viz prezentace.

2 6. Role profesního portfolia v kariérním systému - Mgr. Hana Schenková členka řešitelské skupiny KA3 viz prezentace. 7. Diskuse k jednotlivým bodům programu: Dotaz č. 1. Dr. Kamil Kubr. 1) Učitel na KS2, jeho standard je na úrovni současného učitele nebo je vyšší? 2) Kolik by mělo být učitelů na KS3? Pro rodiče by bylo dobré, kdyby je učili učitelé na KS3. 3) Bude KS2 přenositelný na jinou školu? Odpověď na dotaz č. 1. Nemyslím si, že by to bylo lepší pro rodiče, když jejich dítě bude učit učitel na KS2. Dobrá škola společného z KS3. I učitel na KS2 musí být kvalitní. Učitel na KS3 musí mít jiné kompetence a dovednosti, než učitel na KS2. Důvěra ve sboru, plní trošku jiné role, než učitel na KS2. Poroste kvalita celé školy. Učitel na KS2 není špatný učitel, je to pouze učitel, který se rozhod nejít po kariérních stupních. Ale zůstává mu povinnost se dál vzdělávat a profesně se ve své práci rozvíjet, stejně, jako je to dnes. Odpověď na dotaz č. 2. Z KS1 do KS2 předkládáme, že postoupí naprostá většina učitelů, cca 99 procent učitelů, i když na seminářích učitelé zpochybňují toto procento a dokládají špatnou připravenost absolventů Pedf. Do KS3 předpokládáme, že projde cca 30 procent do KS4 do 5 procent učitelů. Odpověď na dotaz č. 3. p. Schenková: Adaptační období bude moci učitel absolvovat pouze jednou, pokud absolvuje úspěšně adaptační období, při přechodu na jinou školu již KS2 platí. Růst kvality je přizpůsobení se praxi za podpory uvádějícího učitele. Přenositelnost KS2 bude, u KS3 váháme, při přechodu na jinou školu se nemusím stát lídrem školy. U KS4 je to jasně prokazatelné když nebude vykonávat aktivity, které se od něj očekávají, KS4 nebude mít. Doplňující dotaz. p. Kubr otázka směřovala k tomu, zda dnešním učitelům pomůže KS k tomu, aby se zlepšovali. Odpověď na doplňující dotaz. Musíme rozlišit 2 pojmy - profesní růst očekáváme již v současné době od každého učitele a kariérní postup - musí splnit ještě něco dalšího. Dotaz č. 4. p. Pavel Toman, Stavební škola Jihlava. Je to smysluplné, přeji řešitelskému týmu, aby to dokončil a by to umělo MŠMT uchopit.

3 Nedokážu si představit, že by ředitel neměl být u atestačního řízení. Oceňuji pozici odborného garanta. Odpověď na dotaz č. 4. Odborný garant bude hrát zásadní roli a měli by se rekrutovat ze systému sami, připravujeme požadavky na hodnotitele atestačních komisí. Dotaz č. 5. p. Marie Říhová SZS Jihlava. Kdo bude odborný garant bude to člověk uvnitř nebo vně školy? Odpověď na dotaz č. 5. Dr. Kuhn. Vně, na plný úvazek, bude mít pod sebou více učitelů a těm bude pomáhat. Jejich informace bude pro atestační komisi stěžejní roli. Dotaz č. 6. ZŠ Jemnice. Současný KS je v tomto systému doplněn o mentory a odborné garanty. Postrádám v tom smysl, že se neřeší profesní rozvoj. Odpověď na dotaz č. 6. Rozumíte tomu dobře, bude doplněn současný KS o jednu cestu a jde se po kvalitě. Najdete tam věci, které jdou po kvalitě. Standard učitele bude hrát roli v kvalitě práce učitele, v komunikaci s učitelem, je to významná pomůcka při posunu v kvalitě. Posun škol ke kvalitě výsledků by mohl růst poměrně rychle. Spolupráce s VŠ, mezi školami apod. Dotaz č. 7. p. Hana Rusková Náměšť nad Oslavou. Jsme škola s dobře nastaveným klimatem. U nás jsou běžné vzájemné hospitace, Budou mít možnost mít mí učitelé 5000 a být mentorem. Kvalita školy je zjevná. 50 procent mých učitelů by mohlo být okamžitě ve 3KS. Odpověď na dotaz č. 7. Nikdo nebude omezovat počet mentorů na příslušné škole. Dotaz č. 8. p. Hana Rusková Náměšť nad Oslavou. Jsou učitelé, kteří se vzdělávají rádi, ale v praxi to není vidět. Jsou to teoretici, chybí jim vztah k dětem. Kdo rozhodne o tom, zda se do AŘ takový učitel přihlásí a postoupí do vyššího KS? Odpověď na dotaz č. 8.

4 Systém má v sobě dost záchytných bodů. Hospitační záznamy, neplní roli přirozeného lídra školy, dokladové portfolio na základě standardu učitele, odborný konzultant, přítomnost ředitele. Na základě všech těchto údajů bude možné posoudit, zda výše uvedené naplňuje. Mgr. Kazíková: Ředitelé se začnou dívat na to, zda mají ve škole učitele, kteří efektivně uplatňují výsledky svého vzdělávání. Zda ve škole mají vzdělávací turisty. Budou zvažovat, jak plánovat další vzdělávání svých učitelů. Učitel ucházející se o KS3 nemusí prokazovat, že prošel vzděláváním. Indikátor nastaveny tak, že to dělá a dokáže to prokázat a dělá to s nějakými výsledky. Uchazeč o KS3 může teoreticky všechno vědět, to co je v námi navrženém standardu. Dotaz č. 9. ZŠ Přibyslav. Jakým způsobem budou stávající učitelé zařazování do systému. Co koordinátor EVVO? Musí procházet také atestačními řízeními? Odpověď na dotaz č. 9. Dnes automaticky všichni do KS2 s výjimkou těch, jejichž praxe je kratší než 2 roky. Na seminářích co s učiteli, kteří již dnes nestačí na KS2? Říkáme, dnes všichni do KS2 a ti, co nesplňují, nejdřív podpora a potom poslat do KS1.Výchovní poradci zůstane učitelem na KS2 a nic mu nebrání, aby si udělal KS3. Zůstává věkový automat. Dotaz č. 10. Pavel Toman, SŠ stavební Jihlava Je to dobře, že je to postaveno na standardu. Jaké bude rozhodování AK, zda konsenzuálním rozhodování nebo většinové? Odpověď na dotaz č. 10. Tak daleko v úvahách nejsme prosíme o návrh. Pokud bychom chtěli, aby se shodli všichni, bylo by to těžké. Dotaz č p. Pavel Hudeček, Náměšť Jak dlouho bude odborný garant na škole? Budou změny v zákoníku práce?

5 Odpověď na dotaz č. 11. Přihlašování 1x za rok, OG by s ním absolvoval 1 školní rok. Odpověď na dotaz č. 12. Součástí projektu je návrh legislativních změn, Zasáhne školsky zákon zákon o pp a školské vyhlášky. Předpokládáme, že se vyhne změnám v ZP - bylo by složité schvalování. Dnes nic nebrání tomu, aby ředitel zaměstnal učitele na dobu určitou. Dotaz č. 13. p. Ubr Atestační řízení připodobnění u autorizovaných osob Pozor na to, že to bude slabé místo celého systému. Odpověď na dotaz č. 13. KS má 3 momenty, bez kterých to nebude fungovat. Právní a legislativní zajištění, finanční a odbornost, fundovanost a autorita členů AK. I VŠ to berou hodně vážně. Rizika jsme si vědomi. Dotaz č. 14. T. Zeman, ZŠ Kolárova, Jihlava Motivační prvek i finanční záležitost, není finanční navýšení na úkor těch učitelů, kteří chtějí zůstat na KS2? Odpověď na dotaz č. 14. Nedobrá platová situace ve školství není dobrá, ale nesmí se směšovat s KS. Rozumím otázce. Kvalitní příprava systému ve výsledku neznamená nic, chceme KS zpracovat kvalitně, aby byl důvod za tím peníze poslat. P. ministr se snaží o obojí, aby se mohl posunout plat učitelů i peníze pro KS. Zdůrazňujeme, že KS musí být spuštěn s podporou. Nemůžou učitelé postupovat do KS3 na úkol ostatních učitelů. Je to systém funkční a školství pomůže. Je to v programovém prohlášení vlády. Mluvíme nedříve o roce 2016, do té doby by se měly upravit platy učitelů. Dotaz č. 15. Mgr. Vyskočil Kdo a jak bude nabízet a realizovat tyto programy?

6 Odpověď na dotaz č. 15. Mgr. Kazíková: Výstupem KA2 je 5 vzorových VP. Jakákoliv vzdělávací instituce, která splní standard vzdělávající učitelé, může VP nabízet. Jsou nastaveny i indikátory pro evaluaci VP. Dotaz č. 16. Rizikovým rokem bude rok Pokud se v roce 2015 na MŠMT nebude nic dít, může KS usnout. Odpověď na dotaz č. 16. Může začít adaptační období. KS1 jednání s akreditační komisí FVU. Máme plán přípravy legislativních změn apod., požadavky MŠMT přehled přesných kroků pro realizaci. Závěr: Poděkování za účast, bohatou diskusi, vše řešíme v pracovních skupinách, podkování Mgr. Vyskočilovi vedoucímu KP NIDV za organizaci. Mgr. Vyskočil: Poděkování za fundované otázky, věříme v podporu pedagogické veřejnosti. Poděkování realizačnímu týmu.

7

Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém. České Budějovice, 25. 3. 2014. Program:

Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém. České Budějovice, 25. 3. 2014. Program: Program: Zápis ze 7. krajského informačního semináře k IPn Kariérní systém České Budějovice, 25. 3. 2014 10:00-10:15 Úvod, seznámení s programem (Mgr. Bc. Miloslav Poes) 10:15-11:00 Základní informace

Více

Metodická příručka pro učitele

Metodická příručka pro učitele Metodická příručka pro učitele Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1. Struktura

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 46/2013 ročník 116 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy LEADER ŠKOLY BY MOHL MÍT O 20 % VYŠŠÍ PLAT Jiří Kuhn komentuje návrh kariérního systému 4 12 14 20 PREVENCE

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

Praxe a supervize v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA 4/2007

Praxe a supervize v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA 4/2007 POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít?

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Potůčky Horní Blatná Pernink Abertamy Jáchymov Merklín Hroznětín Ostrov 1 Strategie rozvoje Le i 5. třída Potůčky

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Strategie a koncepce rozvoje školy A 1.1 Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Mgr. Jiří Trunda, ZŠ Londýnská, Praha, Centrum školského managementu PedF UK K čemu potřebujeme hodnocení pedagogů

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7 1. Reforma financování RgŠ Ve stávajícím systému na výkony je určujícím prvkem pro vzdělávání v konkrétní škole krajský finanční normativ z něho generovaný disponibilní objem prostředků, který tak determinuje

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert 5 Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 45/2013 ročník 116 10. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví 10 14 18 20 JEDEN

Více

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Solárová Jan Netolička Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Tato studijní opora je spolufinancována

Více

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut pro podporu vzdělávání

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více