Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo"

Transkript

1 U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Usnesení č. 6/148/03/2018 Rada města projednala a schvaluje Program jednání: 1) Program jednání RM 2) Kontrola usnesení 3) Asekol - odběr solárních panelů 4) Rozpočtové opatření č. 4 /2018 5) Změna odpisového plánu PO Mateřská škola 6) Dodatek č.4 ke smlouvě o úvěru od SFŽP č ) Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru od SFŽP č ) PO ZŠ - Schválení účetní závěrky a Převod HV za rok ) PO MŠ - Schválení účetní závěrky a Převod HV za rok ) PO MBN - Schválení účetní závěrky a Krytí ztráty za rok ) PO SVČ Bájo - Schválení účetní závěrky a Krytí ztráty za rok ) Výroční zpráva Muzea B. Němcové 13) Fischer -sjezd 14) Junák - český skaut 15) Rosa-předzahrádka 16) PS-STAV Náchod - lešení 17) Přechod Malá Skalice - výsledek výběrového řízení 18) Místo pro přecházení - výsledek výběrového řízení 19) PD Infrastruktura Zlíč - výsledek výběrového řízení 20) Smlouva o poskytování služby - firma Bytherm 21) Výsledek zadávacího řízení - "Pověřenec pro ochranu osobních údajů Česká Skalice" 22) Zpráva o zjištěních z veřejnoprávní kontroly 23) Revokace usnesení 24) ELEKTRO COMP, věcné břemeno Riegrova 25) SoD - předláždění chodníku v MŠ JAK ul. Křenkova 26) ZD Studie nový chodník "Bojiště" 27) ZD studie "Kamenec" 28) Rámcová dohoda o podmínkách poskytování mobilních služeb 29) Termín a program jednání ZM 30) Jednání nejvyššího orgánu Českoskalických vodáren, s.r.o. 31) Diskuse 32) Různé Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 6/149/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a společností ASEKOL, a.s., IČ: , se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, ze dne Zodpovídá: Ing. Magda Zákravská Termín: Zajistí: Alena Velecká Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 6/150/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh Rozpočtového opatření č. 4/2018 viz. příloha č. 1. Rada města předkládá návrh k projednání v zastupitelstvu města. Zodpovídá: Ing. Miroslav Novák Termín: Usnesení č. 6/151/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e aktualizaci odpisového plánu příspěvkové organizace Mateřská škola J.A. Komenského, Česká Skalice pro rok 2018.

2 Usnesení č. 6/152/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh dodatku č. 4 k uzavřené Smlouvě o půjčce č mezi městem Česká Skalice, IČ: se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice jako příjemcem a Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ: , se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, jako poskytovatelem. Rada města předkládá návrh k projednání v zastupitelstvu města. Zodpovídá: Ing. Miroslav Novák Termín: Usnesení č. 6/153/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e návrh dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o půjčce č mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice, jako příjemcem a Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ: , se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, jako poskytovatelem. Rada města předkládá návrh k projednání v zastupitelstvu města. Zodpovídá: Ing. Miroslav Novák Termín: Usnesení č. 6/154/03/2018 organizace města Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Zajistí: Ing. Jiří Fišer Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 3 nehlasovalo Usnesení č. 6/155/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e převedení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkové organizace města Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod ve výši ,00 Kč do Rezervního fondu této organizace. Usnesení č. 6/156/03/2018 organizace města Mateřská škola J. A. Komenského, Česká Skalice. Usnesení č. 6/157/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e převedení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkové organizace města Mateřská škola J. A. Komenského, Česká Skalice ve výši 793,97 Kč do Rezervního fondu této organizace. Usnesení č. 6/158/03/2018 organizace města Muzeum Boženy Němcové v České Skalici. Usnesení č. 6/159/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e úhradu ztráty za rok 2017 příspěvkové organizace města Muzeum Boženy Němcové v České Skalici ve výši ,29 Kč z Rezervního fondu této organizace. Usnesení č. 6/160/03/2018 organizace města Středisko volného času Bájo Česká Skalice.

3 Usnesení č. 6/161/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e úhradu ztráty za rok 2017 příspěvkové organizace města Středisko volného času Bájo Česká Skalice ve výši ,18 Kč z Rezervního fondu této organizace. Usnesení č. 6/162/03/2018 Rada města projednala a b e r e n a v ě d o m í Výroční zprávu Muzea Boženy Němcové v České Skalici za rok Zodpovídá: Tomáš Hubka Termín: Zajistí: Tomáš Hubka Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 6/163/03/2018 Rada města projednala a s o u h l a s í s realizací stavby Novostavba rodinného domu, k.ú. Malá Skalice, p.č. 157/3 a zbudování sjezdu k plánovanému rodinnému domu přes pozemek p.č. 141/1 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Malá Skalice pro žadatele Milana Fischera, bytem Steidlerova, Česká Skalice. Usnesení č. 6/164/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 141/1 obci Česká Skalice a v katastrálním území Malá Skalice pro zbudování sjezdu k plánovanému rodinnému domu mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a Milanem Fischerem, bytem Steidlerova, Česká Skalice. Usnesení č. 6/165/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 1252/1 ostatní plocha o výměře 53 m 2 a části pozemku p.č. 1252/3 ostatní plocha o výměře 308 m 2 vše v obci a v katastrálním území Česká Skalice pro zřízení improvizovaného dopravního hřiště pro děti v rámci pořádání okresního kola skautských závodů mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a Junákem českým skautem, středisko Jiřího Šimáně Česká Skalice, z.s., IČ: , se sídlem Pivovarská 409, Česká Skalice. Usnesení č. 6/166/03/2018 Rada města projednala a s o u h l a s í se zřízením předzahrádky na pozemku p.č. 218 v obci a katastrálním území Česká Skalice, u prodejny zmrzliny před čp. 7 v ulici Boženy Němcové v České Skalici v termínu od do , pro žadatele Jiřího Rosu, IČ: , se sídlem Boženy Němcové, Česká Skalice. Usnesení č. 6/167/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 218 o výměře 10 m 2 v obci a v katastrálním území Česká Skalice, před čp. 7 v ulici Boženy Němcové v České Skalici pro zřízení předzahrádky u prodejny zmrzliny, v termínu od do , mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a Jiřím Rosou, IČ: , Boženy Němcové, Česká Skalice.

4 Usnesení č. 6/168/03/2018 Rada města projednala a s o u h l a s í s umístěním lešení na části pozemku p.č. 886/1 ostatní plocha o výměře 10 m 2 a na části pozemku p.č. 857 ostatní plocha o výměře 15 m 2 vše v obci a v katastrálním území Česká Skalice pro žadatele PS-STAV Náchod s.r.o., IČ: , se sídlem Na Hamrech 1444, Náchod. Usnesení č. 6/169/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 886/1 ostatní plocha o výměře 10 m 2 a části pozemku p.č. 857 ostatní plocha o výměře 15 m 2 vše v obci a v katastrálním území Česká Skalice pro umístění lešení mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a firmou PS-STAV Náchod s.r.o., IČ: , se sídlem Na Hamrech 1444, Náchod. Usnesení č. 6/170/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e na základě výsledku výběrového řízení uzavření smlouvy o dílo na akci "Přechod pro chodce ul. Maloskalická, Česká Skalice" mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a společností ŠPELDA s.r.o., IČ: , se sídlem Říkov 82, Česká Skalice. Usnesení č. 6/171/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e na základě výsledku výběrového řízení uzavření smlouvy o dílo na akci "Místo pro přecházení - třída T. G. Masaryka, Česká Skalice" mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a společností ŠPELDA s.r.o., IČ: , se sídlem Říkov 82, Česká Skalice. Usnesení č. 6/172/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e na základě výsledku výběrového řízení uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci s názvem "Infrastruktura Zlíč" mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a panem Zbyňkem Linhartem, IČ: , se sídlem Palachova 1742, Náchod. Usnesení č. 6/173/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Smlouvu o poskytování služby č /B s aktualizovanou přílohou č. 2 mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a společností Bythermem s.r.o., IČ: , se sídlem Jičínská 91, Trutnov. Zajistí: Štěpánka Kubová Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 6/174/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky účastníka ICT plus, s.r.o., IČ: , se sídlem Piletická 486, Hradec Králové, a to na základě výsledků zadávacího řízení "Pověřenec pro ochranu osobních údajů Česká Skalice". Zodpovídá: Ing. Miroslav Novák Termín: Zajistí: Mgr. Karel Huneš Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 3 nehlasovalo

5 Usnesení č. 6/175/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření příkazní smlouvy "Pověřenec pro ochranu osobních údajů" mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice a společností ICT plus, s.r.o., IČ: , se sídlem Piletická 486, Hradec Králové. Zodpovídá: Ing. Miroslav Novák Termín: Zajistí: Mgr. Karel Huneš Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 6/176/03/2018 Rada města projednala a b e r e n a v ě d o m í zprávu o zjištěních z veřejnosprávní administrativní kontroly za období od do , viz příloha č.2. Zodpovídá: Tomáš Hubka Termín: Zajistí: Vladimíra Janková Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 6/177/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e na základě zprávy o zjištěních z veřejnosprávní administrativní kontroly za období od do , vyzvat příjemce k odstranění nedostatků vyúčtování s tím, že pokud nebudou zjištěné nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, nebude těmto příjemcům v roce 2018 poskytnuta finanční podpora města Česká Skalice. V případě, že vyzvaný příjemce do 15 dnů neodstraní nedostatky ve vyúčtování finanční podpory, je povinen celou dotaci nebo její část, stanovenou poskytovatelem, vrátit na účet města Česká Skalice do 30 dnů od písemného uplatnění tohoto požadavku poskytovatelem. Zodpovídá: Tomáš Hubka Termín: Zajistí: Vladimíra Janková Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 3 nehlasovalo Usnesení č. 6/178/03/2018 Rada města projednala a r e v o k u j e Usnesení č. 4/76/02/2018, ze dne Zodpovídá: Tomáš Hubka Termín: Zajistí: Tomáš Hubka Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 3 nehlasovalo Usnesení č. 6/179/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti č. IE /VB/01 Česká Skalice, knn rekonstrukce ul. Riegrova, Družstevní, Sportovní pro umístění zařízení distribuční soustavy v pozemcích p.č. 550, p.č. 673, p.č. 674, p.č. 688, p.č. 717, p.č. 372/1, p.č. 654/2, p.č. 661/2, p.č. 663/4, p.č. 663/5, p.č. 700/4 vše v obci a v katastrálním území Česká Skalice za cenu ,00 Kč vč. DPH mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, zastoupené na základě písemné plné moci společností ELEKTRO COMP spol. s r.o., IČ: , se sídlem Maloskalická 68, Česká Skalice. Zajistí: Marie Karásková Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 3 nehlasovalo Usnesení č. 6/180/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e na základě výběrového řízení smlouvu o dílo na opravu chodníků v Mateřské škole J.A. Komenského v ul. Křenkova v České Skalici mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a firmou Silvagro s.r.o., IČ: , se sídlem Zábrodí 120, Zábrodí. Zajistí: Ing. Jana Horáková Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 3 nehlasovalo Usnesení č. 6/181/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Studie - nový chodník "Bojiště" včetně příloh. Zodpovídá: Ing. Jana Horáková Termín: Usnesení č. 6/182/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Studie úpravy ulic Na Kamenci Zodpovídá: Ing. Jana Horáková Termín:

6 Usnesení č. 6/183/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e rámcovou dohodu o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací mezi městem Česká Skalice, IČ: , se sídlem třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice a společností O2 Czech Republic a.s., IČ: , se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4. Zodpovídá: Ing. Miroslav Novák Termín: Zajistí: Ing. Miroslav Novák Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 6/184/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e termín a program jednání zastupitelstva města na středu od 17 hodin ve školní jídelně Na Kamenci. Program jednání: 1) Zahájení a volba komisí 2) Kontrola usnesení 3) Diskuze k aktuálním záležitostem města 4) Rozpočtové opatření č. 4/2018 Zodpovídá: Tomáš Hubka Termín: Zajistí: Tomáš Hubka Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 6/185/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e v působnosti jediného společníka obchodní společnosti Českoskalické vodárny, s.r.o., IČ: , se sídlem Křenkova 57, Česká Skalice účetní závěrku za rok 2017, viz. příloha č. 3. Zodpovídá: Bc. Antonín Bednář Termín: Zajistí: Bc. Antonín Bednář Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo Usnesení č. 6/186/03/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e v působnosti jediného společníka obchodní společnosti Českoskalické vodárny, s.r.o., IČ: , se sídlem Křenkova 57, Česká Skalice rozdělení zisku za rok Rozdělení zisku navrhuje: Ve prospěch jediného vlastníka společnosti města České Skalice převést částku ,- na č. ú /0100, z této částky bude před převedením na účet uhrazena zákonná srážková daň ve výši 15 %, která činí ,00,- Kč, k výplatě vlastníkovi ,- Kč, jako nerozdělený hospodářský výsledek ponechat částku ve výši 220,20 Kč, zůstatek nerozděleného zisku z minulých let činí ,56 Kč Zodpovídá: Bc. Antonín Bednář Termín: Zajistí: Bc. Antonín Bednář Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo Bc. Martin Staněk, DiS. starosta Tomáš Hubka místostarosta

U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 29.08.2018 Usnesení č. 17/468/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání: 1) Program jednání RM 17 2) Kontrola usnesení

Více

U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Usnesení č. 11/301/05/2018

U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne Usnesení č. 11/301/05/2018 U s n e s e n í z 11. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 30.05.2018 Usnesení č. 11/301/05/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání RM 11. Program: 1) Program RM 11 2) Kontrola

Více

z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 27.03.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.03.2019 Usnesení č. RM/6/213/03/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo U s n e s e n í z 8. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 18.04.2018 Usnesení č. 8/221/04/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program: 1) Program jednání RM 2) Kontrola usnesení 3) Odpadové

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 08.08.2018 Usnesení č. 16/432/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání: 1) Program jednání RM 16 2) Kontrola usnesení

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasovalo U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.02.2018 Usnesení č. 4/71/02/2018 Rada města projednala a Program jednání: 1) Program jednání 2) Schválení účetní závěrky města Česká Skalice

Více

U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19.12.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 19.12.2018 Usnesení č. RM/24/675/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 10.04.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 10.04.2019 Usnesení č. RM/7/252/04/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j

Více

z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 14.01.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 14.01.2019 Usnesení č. RM/1/1/01/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e

Více

Usnesení č. 1/8/01/2018 Rada města projednala a s t a n o v u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b)

Usnesení č. 1/8/01/2018 Rada města projednala a s t a n o v u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) U s n e s e n í z 1. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 10.01.2018 Usnesení č. 1/1/01/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Přírodní koupací

Více

U s n e s e n í z 22. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 22. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 22. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.11.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 21.11.2018 Usnesení č. RM/22/591/11/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 7. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 04.04.2018 Usnesení č. 7/187/04/2018 Rada města projednala a Program jednání: 1) Program jednání RM 7 2) Kontrola usnesení 3) Granty 2018

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 27.02.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.02.2019 Usnesení č. RM/4/96/02/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

z 12. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 12. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 12. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 26.06.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 26.06.2019 Usnesení č. RM/12/488/06/2019 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

U s n e s e n í z 23. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 23. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 23. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 06.12.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 06.12.2018 Usnesení č. RM/23/629/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 24. 02. 2016 Usnesení č. 4/70/02/2016 Rada města projednala a schvaluje návrh Závěrečného účtu Města Česká Skalice za rok 2015 - bez výhrad.

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 10.05.2017 Usnesení č. 10/198/05/2017 Rada města projednala a schvaluje instalaci svislých dopravních značek č. B 28 (Zákaz zastavení) na

Více

U s n e s e n í z 5. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 5. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 5. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 01.03.2017 Usnesení č. 5/48/03/2017 Rada města projednala a schvaluje využití komína ve vlastnictví města Česká Skalice k umělecké intervenci

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 Usnesení č. 10/154/V/2015 Rada města projednala a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice č. 1/2015, kterou

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 85. schůze Rady města Hostinné, konané dne 31.05.2017 1311/85/RM/2017 Schválení programu 85. schůze rady města program 85. schůze: 1. Schválení programu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne U s n e s e n í z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne 27.3.2017 Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.3.2017 I. Projednalo a schvaluje: Usnesení č. 15/I/1/III/2017

Více

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 6.6.2018 283/12/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku číslo parcelní 4388/3 v k. ú. Chotěboř uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř

Více

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne 23.1.2019 166/6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 v předloženém znění Technické parametry odběrných míst

Více

4. (10) Ředitelské volno a v ZŠ V. Hejny Č. Kostelec a MŠ Větrník Č. Kostelec Kateřina Macková Irena Petirová

4. (10) Ředitelské volno a v ZŠ V. Hejny Č. Kostelec a MŠ Větrník Č. Kostelec Kateřina Macková Irena Petirová Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 18.4.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (2) Hospodaření 1.-3.2012

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 23. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 23. jednání Červený Kostelec Usnesení z 23. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 17.10.2018 R-2018/23/1-23. Červený Kostelec 17.10.2018 Rozpočtové opatření č.72/2018 zvýšení rozpočtu běžných výdajů na 3113

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 3-2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne 10.12.2018 USNESENÍ č. 62/18/RM3 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých jednáních.

Více

Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne 7.1.2019 USNESENÍ č. 96/19/RM4 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná osoba:

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Zápis ze 20. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v 17 hod. ve školní jídelně Na Kamenci

Zápis ze 20. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v 17 hod. ve školní jídelně Na Kamenci Zápis ze 20. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 4. 12.2017 v 17 hod. ve školní jídelně Na Kamenci Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Josef Hladík, Mgr. Jaroslav Ošťádal, Bc. Jana Bašová,

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 20. zasedání Rady města, konaného dne 15. 08. 2018 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2.

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2. U s n e s e n í z 5. jednání rady města ze dne 22.12.2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. UR/5/1/2014 Schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e program 5. jednání rady města Bod

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 10. zasedání Rady města, konaného dne 04.05.2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne 13.3.2019 264/9/RM/2019 Výjimka ze zákazu konzumace alkoholických nápojů I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání Červený Kostelec Usnesení z 10. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 10.5.2017 R-2017/10/1-10. Červený Kostelec 10.5.2017 Žádost o projednání možnosti zasíťování pozemku parc. č. 178/1 v kat.

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. dubna 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 89/2016 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2016

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne 5.6.2019 442/15/RM/2019 Stanovení ceny a způsob distribuce knihy "Historie a současnost veřejné knihovny v Chotěboři 1843-2018. prodejní cenu

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 98. schůze Rady města Hostinné, konané dne 18.10.2017 1496/98/RM/2017 Schválení programu 98. schůze rady města program 98. schůze: 1. Schválení programu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Hostinné, konané dne 20.09. 2017 1462/95/RM/2017 Schválení programu 95. schůze rady města program 95. schůze: 1. Schválení programu

Více

Vilémov č.p. 172

Vilémov č.p. 172 OBEC VILÉMOV 407 80 Vilémov č.p. 172 Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

171/2018 Prodej p. p. č. 727 v k. ú. Velké Březno

171/2018 Prodej p. p. č. 727 v k. ú. Velké Březno U S N E S E N Í 75. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 20. 8. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

Usnesení č. 18 z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují konaného dne 15. května 2017 Zastupitelstvo města Teplice nad Metují

Usnesení č. 18 z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují konaného dne 15. května 2017 Zastupitelstvo města Teplice nad Metují Usnesení č. 18 z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují konaného dne 15. května 2017 Zastupitelstvo města Teplice nad Metují s c h v a l u j e Usnesení č. 01/18/2017 Celoroční hospodaření města

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015 U S N E S E N Í z 11. schůze rady města Žacléř, konané dne 1. dubna 2015 Program: 1. DSP a PDPS chodníky, opěrné zdi a VO ul. Komenského. 2. Nabídka PD studie čp. 106. 3. PD kanalizace Komenského. 4. Prodej

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

RELAX CENTRUM U BAZÉNU,

RELAX CENTRUM U BAZÉNU, č. 522 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši 2.000.000 Kč Pardubickému kraji, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice- Staré Město, 530 02 Pardubice,

Více

z 21. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 21. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 21. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 24. 11. 2010 Usnesení č. 21/270/XI/2010 Rada města projednala a schvaluje termíny jednání RM : 8.12. a 22.12.2010, 5.1.2011, dále pak pravidelně

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

Zápis 86/2018/V Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Zápis 86/2018/V Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne Zápis 86/2018/V Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne 28. 5. 2018 Přítomni 4 členové RM. Rada města schvaluje ověřovatelem zápisu paní Ing. Šárku Rozsívalovou a pan Mgr. Zdeňka Duška. Rada města

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

U S N E S E N Í. 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 76. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 10. 9. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. srpna 2014 č. 253 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2014 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Jednání Rady města Broumov č. 48 ze dne 18. července 2016

Jednání Rady města Broumov č. 48 ze dne 18. července 2016 Jednání Rady města Broumov č. 48 ze dne 18. července 2016 Přítomni: Omluvena: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Ing. Eva Blažková,

Více

U S N E S E N Í. 5. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 5. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 005/15/Šm U S N E S E N Í 5. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 18. 2. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 189/5 221/5 Rozdělovník - členové

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 16. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 16. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 16. řádné jednání Rady města, konané dne 19.8.2013 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - osazení nové stripovací kolony - vodojem v Polích a Červený Kostelec -

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne.4.205 kancelář starosty. (6) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 2. (44) Hospodaření města.-2.204

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 12. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 12. jednání Červený Kostelec Usnesení z 12. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 1.6.2016 R-2016/12/1-12. Červený Kostelec 1.6.2016 Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci 1. vyloučení všech uchazečů

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 18. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 18. jednání Červený Kostelec Usnesení z 18. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 13.8.2018 R-2018/18/1-18. Červený Kostelec 13.8.2018 Rekonstrukce ul. Letná uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017 č. 1088 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skřínky č. 3/II, umístěné na vnější zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910 v Pražského ulici v České Třebové, mezi

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE Den konání jednání: 17. 06. 2014 Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice Usnesení č. R/97/8/2014 projednala

Více

211/2018 Pronájem části p. p. č. 719/1 v k. ú. Velké Březno

211/2018 Pronájem části p. p. č. 719/1 v k. ú. Velké Březno U S N E S E N Í 78. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 8. 10. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 5.9.2018 455/17/RM/2018 Výjimka alkohol - burčák I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 5.2.2014 kancelář starosty 1. (31) Červený Kostelec, Bohdašín splašková kanalizace 2. (11) Zpráva o hospodaření

Více

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 4. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Jaromír Dvořák, Karel Turek,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 31. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 15.05.2014 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 125 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako stpč.109 o výměře 453 m 2 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, na dobu neurčitou od 01.03.2011 s výpovědní lhůtou 6 měsíců, v textu

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 8. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 8. jednání Červený Kostelec Usnesení z 8. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 11.4.2018 R-2018/08/1-8. Červený Kostelec 11.4.2018 Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí informaci o průběhu

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 30. 1. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Převod vodovodů do vlastnictví Svazku VaK 4. Převod

Více

Výpis usnesení č č z 76. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 76. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2387 č. 2406 z 76. schůze Rady města konané dne 5.2.2018 USNESENÍ č. 2387/18/RM76 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 86/2019 1. projednala Závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří včetně zprávy o přezkoumání hospodaření

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 Program: 1. 6. zasedání zastupitelstva města. 2. Městská policie Trutnov. 3. Smlouva o dílo prodloužení kanalizace Bobr. 4. Smlouva

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis z usnesení z 15. schůze Rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne

Výpis z usnesení z 15. schůze Rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne Výpis z usnesení z 15. schůze Rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 7. 7. 2015 Přítomni celkem 4 radní: Špendlík, Svobodová, Pištěk, Vajdák Omluvena: Paprčková Usnesení 1./15RO/2015: Rada obce

Více

Usnesení - upraveno. z 8. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od h. v kanceláři starosty města

Usnesení - upraveno. z 8. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od h. v kanceláři starosty města Usnesení - upraveno z 8. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 25.03.2019 od 13.30 h v kanceláři starosty města Přítomni: dle prezenční listiny (5) Rada města po projednání schválila: Usnesení č.

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin.

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin. USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne 30. 1. 2019, od 17:00 hodin. Upravená verze ke zveřejnění (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Více