KLUB SVĚTA ENERGIE. Přihlašte se na podzimní sraz Klubu Světa energie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLUB SVĚTA ENERGIE. Přihlašte se na podzimní sraz Klubu Světa energie"

Transkript

1 KLUB SVĚTA ENERGIE KLUBOVÉ ZPRÁVY Přihlašte se na podzimní sraz Klubu Světa energie Avizované setkání členů Klubu Světa energie se kvapem blíží, a proto v příloze u, s kterým jste dostali toto číslo newsletteru KSE, najdete také přihlášku. A na co vás tentokrát lákáme? Společně navštívíme unikátní vodní elektrárnu Vydra a Čeňkova pila a absolvujeme exkurzi do Informačního centra Národního parku Šumava. Z přírodních zajímavostí si prohlédneme Vchynicko-tetovský plavební kanál a projdeme se ke Klostermannově vyhlídce. Načerpáme i něco teorie z přednášek Ladislava Kohouta ze SSE Chomutov na téma Obnovitelné zdroje a co nového ve vzdělávacím programu se dozvíme od Marie Dufkové (ČEZ). Maximální počet účastníků je 35 osob. Kam a do kdy poslat vyplněnou přihlášku najdete v příloze. INSPIRACE Představujeme... Cílem nového projektu Skupiny ČEZ, Střední průmyslové školy Třebíč a Kraje Vysočina je motivovat žáky základních škol ke studiu technických oborů a následně jim nabídnout dobrou a perspektivní možnost pracovního uplatnění v regionu. Vzdělávání takových odborníků vyžaduje i vysoké nároky na kvalitu výuky, a proto se Skupina ČEZ rozhodla zájem a motivaci o studium technických oborů podpořit a zaštítit. Jednou z těchto společných aktivit bylo otevření nového oboru Energetika na Střední průmyslové škole Třebíč. Pro 30 studentů tohoto oboru tak slavnostně začal školní rok Studenti zde mají k dispozici novou učebnu a moderně zařízenou laboratoř. Navíc každý z nich dostal svůj vlastní notebook bude za přítomnosti generálního ředitele Skupiny ČEZ Martina Romana i hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka k otevření nového oboru uspořádána konference. Žáci mají za sebou adaptační kurs, na kterém je navštívila předsedkyně SÚJB Dana Drábová. Cílem tohoto oboru je

2 propojit teorii s praxí a už nyní je v programu výuky zařazeno velké množství exkurzí, stáží, besed s významnými osobami, atd. Více informací najdete: Bojujte s energetickou krizí netradičně soutěží Smějete se ekonomické krizi, bavíte se politickou krizí, tušíte, že přijde ENERGETICKÁ KRIZE? Zapojte své studenty do soutěže vyhlášené Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze (FJFI). Cílem soutěže je nejen najít zajímavé nápady na řešení negativních dopadů ekonomické krize, ale také mezi současnými středoškoláky najít technické talenty a podpořit jejich zájem o fyziku. Netradičním způsobem formou soutěže hodlá FJFI podpořit zájem mladých lidí o studium na jejich škole. Obecně se má za to, že fyzika, a zvláště jaderná, je mezi studenty vnímána jako velmi obtížný a proto neatraktivní obor. Ukázat jim fyziku v jiném světle má pomoci soutěž zaměřená na hledání zajímavých projektů v boji s energetickou krizí. Ze zaslaných prací vybere odborná porota 20 finalistů, z nichž tři nejlepší odmění zajímavými cenami jako je notebook, digitální fotoaparát, atraktivní exkurze a další. V komisi zasedne např. Václav Pačes (ÚMG AV ČR), Ladislav Musílek (prorektor ČVUT v Praze pro vědeckou a výzkumnou činnost), Marie Dufková, (sekce komunikace Skupiny ČEZ) a další hosté. Harmonogram soutěže: vyhlášení soutěže uzávěrka soutěže až vyhodnocení soutěže Práce finalistů budou vystaveny na výstavě v Atriu budovy FJFI ČVUT v Břehové ulici č. 7, Praha. Více informací najdete: Vzdělávat se přišlo v Kolíně 23 pedagogů První podzimní seminář Svět energie proběhl ve čtvrtek 24. září na kolínské Základní škole II. Společně se 23 vyučujícími převážně fyziky a matematiky jsme s lektorkou Evou Hlaváčkovou strávili v příjemných prostorách den učení a poznávání nových učebních metod pro přírodovědné předměty. Na celodenním kurzu se sešli učitelé nejen z Kolína, ale také ze škol z Kouřimi, Kutné Hory a Poděbrad. Po obědě zahájil odpolední část semináře Jaroslav Reichl z pražské SPŠ Panská blokem

3 zajímavých pokusů. Účastníci tak získali tipy, jak prakticky zpestřit svoje vyučovací hodiny, a rady na levné nebo snadno zhotovitelné pomůcky. Již dnes se těšíme na setkání s pedagogy na dalších seminářích, a to v Pardubicích a ve Velkém Meziříčí. V 11 školách na Vysočině si mohou studenti hrát s ionizujícím zářením Poslední zářijový den se sešli v Informačním centru Jaderné elektrárny Dukovany zástupci 11 středních škol a gymnázií z Moravy a Vysočiny, aby převzali unikátní učební pomůcku Gamabeta. Díky ní se mohou jejich studenti snadněji seznámit s fyzikou, zejména s tou jadernou. Fyzika patří mezi studenty mezi méně atraktivní předměty. Díky této učební pomůcce mohou studenti snadněji pochopit některé fyzikální jevy spojené s jadernou energií. Po předávání Gamabety se přítomní seznámili s tím, jak pomůcku používat Fyzika se pro mě může stát zajímavější a možná se tímto oborem budou chtít zabývat i v budoucnu, říká Jana Štefánková z oddělení komunikace Jaderné elektrárny Dukovany. Na program slavnostního předání pomůcek navázal prakticky zaměřený seminář, na kterém se pedagogové seznámili pod vedením Petra Žilavého (MFF UK Praha) s konkrétní prací a možnými pokusy s Gamabetou. Jak seminář a novou pomůcku účastníci hodnotili? Oceňuji nadšení prezentujících, nápady na využití pomůcky ; Seminář byl přínosný, kvalitně připravený i provedený ; Z pokusů určitě vyzkouším hledání skrytého zdroje, Ochrana odstíněním a Peter Žilavý radí, jak pracovat s Gamabetou další. Soupravu Gamabeta mohou díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ nyní využívat školy z Moravy: Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice, Gymnázium Třebíč, Střední škola technické Jihlava, Střední průmyslová škola Třebíč, Střední průmyslová škola elektrotechnická Brno, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Znojmo, Gymnázium Velké Meziříčí, Střední průmyslová škola Jihlava, Gymnázium Moravský Krumlov, Gymnázium Žďár nad Sázavou a Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

4 ZE SVĚTA ENERGIE Vydra slaví 70tiny pokračování z minulého čísla Hydroelektrárna měla svým instalovaným výkonem 2 x 3,2 MVA zabezpečit na řadu let dodávku elektrické energie pro oblast ZČE a současně svou levnou výrobou umožnit snížení ceny za kwh. Elektrárna byla považována za jeden z pilířů zajišťujících stabilitu západočeského energetického systému. Při tehdejším maximu oblasti necelých 9 MW, měl její instalovaný výkon významný podíl na pokrytí základního zatížení. V kombinaci s akumulací na Černém jezeře se jednalo o perfektní technické a provozní řešení. Postavením 60 kv vedení z Vydry přes Klatovy do Zbůchu v délce 72 km měla být hydroelektrárna spojena s dalším důležitým zdrojem, tepelnou elektrárnou v Červeném Újezdu. Dnes je voda z historického Vchynicko-Tetovského kanálu odváděna podzemním přivaděčem do akumulační nádrže o objemu m 3 u bývalé osady Sedlo. Ve strojovně jsou instalována dvě turbosoustrojí skládající se z Francisovy horizontální turbíny o výkonu 3,2 MW a třífázového generátoru. V průběhu let 2005 a 2006 se uskutečnila modernizace obou turbín a v elektrárně byly instalovány dva nové čerpací agregáty regulace. Došlo i na převinutí generátorů obou turbogenerátorů a na instalaci nového řídicího systému elektrárny. Od ledna 2007 se provoz vodní elektrárny změnil z průtočného na špičkový. Mimo energetické špičky dodává elektrárna elektřinu do sítě pouze tehdy, když to dostatečný přítok vody do akumulační nádrže Sedlo umožní. Obdivovat se technickému dílu našich předků můžeme i dnes Přímo v elektrárně Vydra můžete navštívit stálou expozici Šumavská energie popisující historii i současnost využívání šumavských vodních zdrojů. Stálá expozice obsahuje kromě jiného krajinný model území od Modravy po soutok Vydry a Křemelné, historické přístroje i modely vodních elektráren s aktivní simulací technologického procesu. Návštěvníci mohou shlédnout některou z tematicky souvisejících videokazet a prohlédnout si i blízkou národní technickou památku, malou vodní elektrárnu Čeňkova Pila z roku Velká část expozice je zaměřena na Vchynicko- Tetovský plavební kanál. Nově zde zájemci najdou i informace o energetické Skupině ČEZ a jejích vodních elektrárnách

5 Kdy nás můžete navštívit? V květnu jen ve středu a sobotu, od 1. června do 30. září denně kromě pondělí. Začátky prohlídek jsou v 9.00, 11.00, a hodin. V období říjen až duben jsou možné pouze prohlídky pro větší skupiny, předem objednané prostřednictvím zákaznické linky na telefonu nebo Muzeum ze staré elektrárny Jihočeský Tábor bude mít v budoucnu unikátní muzeum. Z budovy bývalé Křižíkovy elektrárny na Lužnici hodlá město vybudovat technické muzeum. Rekonstrukce by tak mohla zachránit chátrající historický objekt a navíc nabídnout táborským občanům i návštěvníkům zajímavou turistickou atrakci. Studie počítá s vytvořením víceúčelového centra, kde vedle muzejní expozice nebude chybět ani terasa, hřiště, pikniková louka a plánuje se i vytvoření sportoviště pro starší občany. Největší Technická muzea jsou v zahraničí velkým hitem pozornost se však soustředí na interiér objektu, kde a získávají si i Čechy. Na snímku oblíbené má vzniknout moderní expozice přesně podle vzoru Techmania Science center v Plzni multifunkčních muzeí v zahraničí. Některé exponáty prý zapůjčí i Národní technické muzeum, dobové fotografie pak poskytnou členové Klubu elektrické dráhy Tábor Bechyně. Právě pro tuto dráhu totiž Křižíkova elektrárna vyráběla proud. Nové táborské muzeum bude určeno nejen pro školy a veřejnost k exkurzím, ale jeho prostory hodlá město využívat také k pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Zdroj: Mladá Fronta DNES Jižní Čechy Kdo pojistí jadernou elektrárnu? Provozovatel obou českých jaderných elektráren, společnost ČEZ, vyhlásil výběrové řízení na pojistitele rizik z provozu svých jaderných zařízení a také na pojistitele odpovědnosti za eventuální jadernou škodu vzniklou při převozu jaderného materiálů v ČR a Rusku. Pojištění se týká případné škody vzniklé třetím osobám. Odhadovaná hodnota obou kontraktů je celkem 380 milionů korun. Odpovědnost provozovatele jaderných zařízení za jadernou škodu se řídí tzv. atomovým zákonem

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 SKUPINA ČEZ Obsah Úvod 4 Skupina ČEZ a veřejnost 6 Komunikace ČEZ s veřejností 6 Nadace ČEZ 17 Dárcovství mimo Nadaci ČEZ 24 Společné filantropické projekty

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

Červen 2010, číslo 6/2010.

Červen 2010, číslo 6/2010. HLAS VENKOVA občasník pro venkov HLAS VENKOVA... občasník pro venkov Přitom stačilo již jen málo a povodňové škody z letošních květnových srážek mohly dosáhnout výrazně většího rozsahu. Naštěstí průtoky

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

XXI. Pohlednice z Japonska. Zodolňování elektrárny. Příloha Zpravodaj + Na problémy nejste sami. Muzeum průmyslových železnic

XXI. Pohlednice z Japonska. Zodolňování elektrárny. Příloha Zpravodaj + Na problémy nejste sami. Muzeum průmyslových železnic XXI. XXI / číslo 2 / 2014 Pohlednice z Japonska Zodolňování elektrárny Příloha Zpravodaj + Na problémy nejste sami Muzeum průmyslových železnic bsah ZPRAVODAJ ČÍSLO 2/2014 Toto číslo vyšlo 6. června 2014

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007 česká elektřina míří na burzu Zelená energie úspory elektřiny cyklostezky v okolí Dukovan 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: DÁVÁTE PŘEDNOST ELEKTRONICKÝM,

Více

I N F O R M A C E. o průběhu projektu. Návštěva USA. Projekty cesta k popularizaci technického vzdělávání, spolupráce s VŠ.

I N F O R M A C E. o průběhu projektu. Návštěva USA. Projekty cesta k popularizaci technického vzdělávání, spolupráce s VŠ. Návštěva USA I N F O R M A C E o průběhu projektu 1 Oblek Aldrina Gagarinův vesmírný oblek Projekty cesta k popularizaci technického vzdělávání, spolupráce s VŠ Zatímco zájem o studium na VŠ humanitních,

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Gymnázium Žďár nad Sázavou Neumannova 2 591 01 Žďár nad Sázavou www.gymzr.cz tel.: 566 653 812 fax.: 566 625 720 gymnazium@gymzr.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2009/2010 Obsah Obsah...2 Charakteristika

Více

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Kde jinde než v ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou 18 6 34 31 19 28 Obsah 4 Aktuality 6 Foto měsíce Veletrh E-World v Essenu 8 Svět ČEZ Očekáváme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl

Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVI. n 3 / 2008 Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl 2 OBSAH 4 JEDNOU TU

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku!

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku! Škodovák číslo 65 Informační časopis skupiny ŠKODA 3/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku! Dodávka tramvají pro Brno jde do finále Na fotbalový šampionát se pojede i novinkou ze Škody!

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI.

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. JIHOMORAVSKÝ List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji ŘÍJEN 2009 Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. Návštěva Jeho svatosti Benedikta XVI., která se v Brně uskutečnila za mimořádného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ročník XVIII. 8 / 2010

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ročník XVIII. 8 / 2010 Časopis Jaderné elektrárny Temelín ročník XVIII. 8 / 2010 Pečlivá příprava projektu se v budoucnu vyplatí Hranice třiceti tisíc návštěvníků překonána Oranžové učebny Nadace ČEZ pro jižní Čechy ČEZ zastavil

Více

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody 02/2009 Zpravodaj pro partnery Hlavní téma: Kvalita vody www.energieag-wasser.at Obsah: Voda je život voda je kvalita Voda je život voda je kvalita... 2 Projekt Vodní kapky v České republice... 3 Situace

Více

KLUB SVĚTA ENERGIE. Chcete učebnu fyziky za 200 000? Pošlete studenty na olympiádu!

KLUB SVĚTA ENERGIE. Chcete učebnu fyziky za 200 000? Pošlete studenty na olympiádu! KLUB SVĚTA ENERGIE KLUBOVÉ ZPRÁVY Chcete učebnu fyziky za 200 000? Pošlete studenty na olympiádu! Skupina ČEZ uzavřela pětiletou smlouvu o partnerství s Jednotou českých matematiků a fyziků. Nová podoba

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha 1, Panská 3 Poslední rozhodnutí o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více