Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika"

Transkript

1 Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika

2 Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika

3 Obsah 1. Úvod 6 2. Hodnocení kvality projektů mobility 8 3. Seznam přihlášených projektů do soutěže Pečeť kvality Shrnutí zpráv hodnotitelů projektů mobility Přínosy pro jednotlivé účastníky Přínosy pro zúčastněné organizace a odborné vzdělávání Inovace Udržitelnost projektů Kvalita v realizaci a řízení projektů Bariéry pro rozvoj projektů mobility Návrhy na zvýšení účinku projektů mobility a jejich řešení Popisy projektů oceněných Pečetí kvality Na zkušenou v Evropě CZ/05/A/PL/ Praxe pro budoucnost v Evropě CZ/05/A/PL/ Odborné vzdělávání v Irsku CZ/05/A/EX/ Odborná stáž žáků oboru Mechanik opravář HARRACHOV WALBRZYCH CZ/05/A/PL/ Příloha Hodnotící formulář Pečeť kvality Kontakty : Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)

4 1 Úvod Program Evropské unie pod názvem Leonardo da Vinci podporuje rozvoj odborného vzdělávání již od roku 1995 a úspěšně prošel dvěma realizačními fázemi. V období jsou aktivity Leonardo da Vinci implementovány do integrovaného Programu celoživotního vzdělávání (LLP Lifelong Learning Programme). Leonardo da Vinci je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu. Projekty mobility, jenž patří k nejčastěji realizovaným, připravují a organizují různé typy jak soukromých, tak veřejných organizací (odborné školy všeho druhu, vzdělávací firmy, podniky, neziskové organizace, výzkumné ústavy, úřady práce, obchodní komory a další). Programu Leonardo da Vinci se aktivně účastní všechny členské země Evropské Unie, Lichtenštejnsko, Norsko, Island a Turecko. Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu finanční prostředky na čtyři aktivity. Zastoupení jedntliých cílových skpin projektů mobility ve Výzvě roku 2005 v % 10 % 20 % 9 % 3 % 58 % IVT INS Projekty mobility STU 1. Úvod Multilaterální projekty / Přenos inovací Projekty partnerství Přípravné návštěvy WOR LAN 1. Úvod Ve snaze podpořit zvýšení kvality projektů mobility, rozhodla Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (dále jen NAEP) organizovat soutěže kvality a udělovat nejlepším projektům certifikát Pečeť kvality. Cílem soutěže je: zhodnocení výsledků projektů mobility z příslušného období, identifikace a diseminace příkladů dobré praxe, propagace kvality a inovace jako nezbytné složky realizace projektu s důrazem na jeho celý průběh, usnadnit přístup k programu, zveřejnění a ocenění práce úspěšných realizátorů, propagace programu Leonardo da Vinci. Tento již šestý ročník soutěže byl zaměřen na projekty mobility schválené v roce V roce 2005 bylo schváleno 135 projektů mobility. Z pěti možných cílových skupin * bylo nejvíce projektů úspěšně předloženo v rámci cílové skupiny IVT, a to 79 (58 %), 28 spadá do kategorie INS (20 %), 4 LAN (3 %), 14 z STU (10 %) a 12 pochází ze skupiny WOR (9 %). Předkládaná publikace zahrnuje podrobnosti o této soutěži včetně metodiky hodnocení a obsahuje i kompendium oceněných projektů. Věříme, že výsledky soutěže kvality budou pro české organizace inspirací a motivací pro budoucí praktické zapojení do projektové spolupráce v rámci programu Leonardo da Vinci a přispějí i ke zvýšení kvality českého i evropského celoživotního vzdělávání. * V rámci Výzvy 2005 bylo možné podávat projekt mobility v cílových skupinách osoby v počátečním odborném 6 vzdělávání (IVT), studenti vysokých škol (STU), mladí pracovníci a čerství absolventi (WOR), instruktoři a učitelé (INS) a učitelé a mentoři v oblasti jazykových dovedností (LAN) viz také graf.

5 2 Hodnocení kvality projektů mobility Dle dlouhodobých statistik a analýz se mobilit v rámci programu Leonardo da Vinci účastní ročně více než účastníků a jejich počet neustále stoupá (2 982 v roce 2006). Projekty mobility však neslouží jen jako mechanismus vysílání a přijímání osob v rámci evropského prostoru. Nepostradatelná je i jejich kvalitativní stránka, především ta skutečnost, zda byl mobilitou naplněn záměr programu. Stáže a výměny** by měly být organizovaným procesem učení, který je nedílnou součástí celoživotního odborného vzdělávání účastníků a měly by mít i plánovaný efekt na organizace participující v projektu a v neposlední řadě i účinek na oblast odborného vzdělávání. 2. Hodnocení kvality projektů mobility Poslední ročník soutěže, jehož výsledky zde předkládáme, byl zaměřen na projekty mobility podpořené v roce 2005, které byly řádně uzavřeny a vyúčtovány v roce Metodika hodnocení probíhala standardním způsobem a nijak výrazně se neodlišovala od předešlých ročníků soutěže. Jako obvykle byly na jedné straně posuzovány formální náležitosti a na druhé straně kvalita přihlášeného projektu. Na hodnocení se podíleli pracovníci NAEP programu Leonardo da Vinci a externí odborníci. Následně byly vybrány projekty s nejvyšším počtem bodů, bez ohledu na jejich cílovou skupinu. Na základě výsledků hodnocení byly oceněny 4 nejkvalitnější projekty mobility, z toho 3 projekty stáží a 1 projekt výměn. 2. Hodnocení kvality projektů mobility ** Stáží je myšlena pracovní stáž určena pro cílové skupiny IVT, WOR, STU a výměnou výměna zkušeností v rámci cílové skupiny INS, LAN.

6 3 Seznam přihlášených projektů do soutěže Pečeť kvality 2005 Název organizace Název projektu Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace Studenti Obchodně podnikatelské činnosti v Německu Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9 Nová kvalita elektrotechnického vzdělávání Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Oheň a Bezpečnostní systém I. 3. Seznam přihlášených projektů do soutěže Pečeť kvality 2005 Úřad práce v Semilech Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68 Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Střední škola polytechnická, Olomouc Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s. r. o. Střední škola obchodu a služeb Jihlava Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3 Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace Na zkušenou v Evropě VINNÁ ŠKOLA Praxe pro budoucnost v Evropě Stáž žáků veterinární školy Telekomunikační technika - Krakow, Bánská Bystrica a Drážďany Odborné stáže ve Švédsku a v Německu Výměnný pobyt Ostrava - Bratislava Odborné vzdělávání v Irsku Internship of students of Faculty of Health and Social Studies of the University of South Bohemia in Health and Social Institutions in Belgium, France, Germany, Austria and Finland. Oděv ve spirále času Odborná stáž žáků oboru Mechanik opravář Harrachov - Walbrzych 3. Seznam přihlášených projektů do soutěže Pečeť kvality 2005 Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Stáž autoelektrikářů a autodiagnostiků Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace Integrace znevýhodněných žáků do Evropy Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně Využití molekulárních metod pro šlechtění plodin Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Projekt česko-rakousko-německých odborných stáží 10 11

7 4 Shrnutí zpráv hodnotitelů projektů mobility Hodnocení probíhalo v říjnu a listopadu roku 2008 na základě přihlášek do Pečeti kvality. Každý z hodnotitelů zpracoval na závěr hodnocení zprávu, která zahrnovala analýzu čtyř hlavních oblastí: přínosy pro účastníky a organizace, inovace, kvalita v realizaci a řízení projektu, výsledky, udržitelnost projektu. 4. Shrnutí zpráv hodnotitelů projektů mobility Velmi cenná jsou i doporučení hodnotitelů ve vztahu ke zkvalitnění v budoucnosti předkládaných projektů mobility. Následující text je shrnutím těchto zpráv. Výsledky hodnocení, souhrn zpráv expertů, přehled hodnocených projektů a charakteristiky výtězných projektů jsou také součástí této publikace. 4.1 Přínosy pro jednotlivé účastníky Hlavním přínosem pro účastníky stáží a výměn, které se uskutečnily v rámci hodnocených projektů, byla bezesporu možnost získat nové informace, znalosti a dovednosti v odborné a jazykové oblasti a seznámit se s cizím prostředím a zvyky. Konkrétní přínos projektů mobility pro jednotlivé účastníky je prokazatelný, neboť téměř všichni ve svých zprávách deklarují nárůst odborných dovedností a kompetencí. Ve všech sektorech odborného vzdělávání, v technických oborech, zdravotnictví i službách, je oceňován především častý kontakt s moderními technologiemi, novými postupy a přístroji, které nebývají k dispozici v tuzemských organizacích. Pro řadu účastníků byla zahraniční stáž první příležitostí, kdy si mohli ověřit v praxi své teoretické znalosti, seznámili se s organizací práce v zahraniční firmě a často i s odlišným systémem odborného vzdělávání ve zvoleném oboru. Pozitivním jevem a přínosem u některých projektů je i zahrnutí hodnocení stáže do celkové klasifikace odborného výcviku účastníků a možnost obhajoby výstupu ze stáže před odbornou komisí. V rámci projektů zaměřených na výměnu zkušeností mezi odborníky v odborném vzdělávání a přípravě dochází u všech zúčastněných ke zvýšení jejich zájmu o obor. Obzvlášť pedagogičtí pracovníci si uvědomují nutnost celoživotního vzdělávání ve svém oboru. V praxi mohli zažít, co lze učit jinak a jakým způsobem. Praxe v zahraničí také významně přispěly ke zvýšení zaměstnatelnosti účastníků. Je potěšující, že do projektů byli zapojeni i studenti ze sociálně slabších rodin či handicapovaní, kteří by bez finanční podpory Evropského společenství nemohli vycestovat, poznávat zahraniční země a rozšířit své znalosti v rámci odborné stáže. 4. Shrnutí zpráv hodnotitelů projektů mobility 12 13

8 4. Shrnutí zpráv hodnotitelů projektů mobility 4.2 Přínosy pro zúčastněné organizace a odborné vzdělávání Za hlavní přínos pro předkladatele projektu lze považovat navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce organizací z různých sektorů (školy, podniky, úřady práce aj.), porovnání systémů odborného vzdělávání a využití poznatků ve své práci a v neposlední řadě také získání zkušeností s administrací mezinárodních projektů. Byl zaznamenán posun od realizace jednorázových stáží/výměn bez dalšího využití poznatků k promyšleným konceptům s následnou snahou implementovat inovativní prvky do vzdělávacích programů, využít nových výukových metod a rozšířit spolupráci s partnerskými organizacemi i bez čerpání finančních prostředků z programu LdV. Přestože povinností projektů mobility není iniciace nebo realizace významných systémových změn v odborném vzdělávání, přispívají tyto projekty ke zkvalitnění odborné přípravy, a to zejména na úrovni škol. Ve většině projektů dochází k navázání kontaktů mezi školami a sociálními partnery, především podniky a hospodářskými komorami, za účelem zajištění souladu mezi požadavky zaměstnavatelů a aktérů odborného vzdělávání v České republice. 4.3 Inovace Ve většině případů se podařilo předkladatelům záměry projektů kvalitně naplnit, na druhou stranu některé hodnocené projekty jen lehce převyšovaly průměr a nepřinesly žádné nové myšlenky a postupy. Míru inovace nelze měřit přesně stanovenými indikátory. Řada předkladatelů zatím neměla žádné předchozí zkušenosti. Možnost zahraniční spolupráce, poznávání nového a přenášení poznatků a zkušeností byla prvotním nezbytným inovativním krokem. Inovaci lze spatřovat v každém projektu stáží, ale vždy v jiné oblasti dle zaměření a cílové skupiny projektu. V rámci hodnocení míry inovace projektů zaměřených na stáže studentů středních a vyšších odborných škol, vysokých škol a na mobility zaměstnanců státní správy a vzdělavatelů lze posoudit spíše jako nové možnosti a otevírající se perspektivy k dalšímu uplatnění poznatků a zkušeností získaných během pobytu v zahraničí. Projekty se zaměřovaly na zlepšení stávajících metod a na využití příkladů dobré praxe, zvýšení kvality poskytovaných služeb a posílení konkurenceschopnosti. Inovaci ve smyslu vytvoření nových metod, nástrojů a přístupů ke zlepšení učebních postupů lze najít zejména u projektů mobility cílové skupiny manažerů rozvoje lidských zdrojů a programů odborného vzdělávání, kteří mají možnost ze svých řídících a manažerských pozic ovlivnit a prosadit nové prvky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a také v oblasti celoživotního vzdělávání. Výsledky mobilit dávají předpoklady k vytvoření nových metod a nástrojů pro vzdělávání (např. metody hodnocení a testování ve vzdělávání) a pro tvorbu školního vzdělávacího programu (tedy dokumentu, který v té době byl pouze v počátcích, a se kterým si mnoho škol nevědělo rady) se zaměřením na nové postupy v odborném výcviku. U projektů stáží studentů středních a vyšších odborných škol a vysokých škol je spíše cílem pokrýt požadavky odborných praxí, zlepšit a rozvinout kvalitu odborného vzdělávání a přístupu k němu a zejména umožnit studentům rozvíjet se po stránce profesní, ale i jazykové. Nesporně vysoce inovativní je zaměření stáží na praktickou činnost za pomoci nejmodernější přístrojů, ve spojení s prezentacemi nejmodernějších technologií a návštěvou špičkových výrobních závodů. Zejména s ohledem na prudce se rozvíjející expanzi zahraničních výrobních závodů na naše území. Určitým společným prvkem většiny projektů je míra kreativity, která vychází z konkrétních oborů nebo spočívá v přenosu získaných poznatků do praxe. 4.4 Udržitelnost projektů Hodnocené projekty velmi často vycházely z dlouhodobé spolupráce s partnerskými organizacemi, mnohé z nich již realizovaly projekt v rámci ostatních programů EU a zároveň i předpokládají budoucí spolupráci, nezávislou na finanční podpoře z programu Leonardo da Vinci. 4.5 Kvalita v realizaci a řízení projektů Hodnocené projekty byly kvalitně zpracované a je zřejmé, že projektoví manažeři měli poměrně přesnou představu nejen o cílech, ale i způsobech, harmonogramu a metodách organizace a řízení projektu. Předkladatel zpravidla vytváří projektový tým, jehož členové zodpovídají za určité úseky administrace. Kvalita v realizaci a řízení je vysoká především v projektech, kde jsou stanovena konkrétní kritéria výběru účastníků, vypracován přesný program s harmonogramem stáže a je stanoven odborný a pedagogický dohled během průběhu jednotlivých stáží. Ve většině případů je pravidlem, že vysílající organizace zajišťují dopravu, pojištění, stravování a zorganizují i jazykovou a odbornou přípravu před výjezdem. Spokojenost se zajištěním a organizací projevovali i samotní účastníci ve svých zprávách. 4.6 Bariéry pro rozvoj projektů mobility Hodnotitelé se ve svých zprávách zabývali i limitujícími faktory, jenž brání implementaci projektů mobility v rámci programu Leonardo da Vinci. Poukázali na několik stále existujících bariér. Mezi nejzávažnější uvedli: Nedostatečná znalost cizích jazyků u všech typů předkladatelů, které ne vždy odstraní příprava před odjezdem na stáž/výměnu. Jazykové bariéry existují i na straně pracovníků připravujících či monitorujících projekt. 4. Shrnutí zpráv hodnotitelů projektů mobility 14 15

9 Širší a dlouhodobější spolupráci v některých případech omezuje i finanční závislost na grantu z programu Leonardo da Vinci. Realizátorům stáží/výměn se jen zřídka daří získat spolufinancování ze strany relevantních orgánů v kraji, sociálních partnerů či hostitelských firem. Byla shledána i slabá vzájemná spolupráce na strategii přípravy a diseminace výsledků projektů, která probíhá velmi často jen na školní úrovni bez zapojení odpovídajících sociálních partnerů či potenciálních zaměstnavatelů. Rozvoji projektů by prospěla i větší podpora progresivních předkladatelů ze strany zřizovatelů. Seznam přihlášených projektů do soutěže Pečeť kvality Návrhy na zvýšení účinku projektů mobility a jejich řešení Na závěr svých zpráv hodnotitelé definovali i několik velice podnětných návrhů na zvýšení efektivity projektů mobility. Rozšířit okruh zapojených subjektů do programu Leonardo da Vinci s cílem minimalizovat počet opakujících se překladatelských subjektů figurujících v projektech jako zprostředkující či koordinující organizace. Zkvalitnit jazykové vzdělávání jak přímých účastníků, tak pedagogických pracovníků zainteresovaných v projektech. V budoucnu významněji subvencovat projekty přesahující standardní rámec předkladatelské organizace (resp. přímých účastníků), poskytující hmotné výsledky, nové pedagogické produkty a další inovativní metody. Iniciovat, aby výměny byly uznatelnou aktivitou dalšího vzdělávání pedagogů a kariérních řádů. Uvážit možnost oficiálního průzkumu efektu stáží na zvýšení zaměstnatelnosti účastníků. Preferovat projekty zaměřené na znevýhodněné cílové skupiny. Stanovit kromě počtu přímých účastníků i počet možných předběžně vybraných náhradníků zapojených do projektu, aby nedocházelo k redukci či neuskutečnění některých stáží v již schváleném projektu. Uvážit, zda projekty, které nejsou zaměřené na inovace a účelné výstupy, je smysluplné v budoucnu podporovat. 4. Shrnutí zpráv hodnotitelů projektů mobility Hodnotitelé se také vyjádřili k metodice hodnocení projektů mobility a k výběru nejkvalitnějších projektů. Doporučují snížit bodovou váhu v hodnotícím formuláři v sekci udržitelnosti projektu

10 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality 2005

11 5.1 Na zkušenou v Evropě CZ/05/A/PL/ Základní charakteristika projektu 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality 2005 Kontrahent: Úřad práce v Semilech Kontaktní údaje: Bořkovská 572, Semily tel.: Zahraniční partneři: Gemeindevorstand der Gemeinde Schauenburg, Schauenburg Počet účastníků: 8 Délka stáže: 13 týdnů Cílová země: Německo Projekt Na zkušenou v Evropě byl podán Úřadem práce v Semilech ve spolupráci s partnery z Gemeinde Schauenburg a městem Semily s cílem usnadnit mladým nezaměstnaným uchazečům o práci vstup na český nebo evropský trh práce a zvýšit si dosavadní jazykové znalosti a praktické dovednosti. Sekundárním cílem bylo prohloubit spolupráci mezi partnerskými městy Semily a Schauenburg. Podle předem stanovených kritérií bylo vybráno 8 účastníků, kteří společně odjeli na tříměsíční pracovní stáž do německého Schauenburgu. Vykonávali pracovní stáž v mateřské školce, v oboru kuchař, číšník, zemědělec, automechanik nebo pracovník technických služeb. Všichni účastníci se zdokonalili v komunikační znalosti německého jazyka, ověřili si schopnost adaptovat se na cizí prostředí a obdrželi certifikát od hostitelské i vysílající organizace. Na druhou stranu administrátor projektu Úřad práce v Semilech získal cenné zkušenosti s přípravou, řízením i financováním středně velkých projektů. Celým, zprvu opravdu formálním, organizováním projektu, vzniklo silné zázemí pro budoucí spolupráci, posíleno bylo povědomí o životě v Česku, stejně jako o problémech mladých lidí, kteří vstupují na pracovní trh, a to ještě ke všemu v oblasti, která je geograficky nepříliš šťastně umístěná. Blízko horám, se špatnou dopravní obslužností, s nepříliš rozmanitou nabídkou volných pracovních míst. Během prvního měsíce po návratu našla zaměstnání většina účastníků stáží, ostatní jej našli v krátké době. Úřad práce v Semilech plánuje šířit své poznatky i do jiných regionů České republiky. Výsledky projektu již jednou během roku 2008 zaujaly a projekt byl vybrán jako příklad dobré praxe. V souvislosti s projektem ÚP osobně navštívil člen Evropské komise. 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality

12 5.2 Praxe pro budoucnost v Evropě CZ/05/A/PL/ Základní charakteristika projektu: 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality 2005 Kontrahent: Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Kontaktní údaje: Horky nad Jizerou 35, Brodce tel.: Zahraniční partneři: Weingut Mayer - Löffler, ges. M.B.H. Furth bei Göttweig Oberfucha Zorn, Oberfucha Winzerhof Mathias Ramoser,Furth bei Veinfläcke Museums-Wirtshaus Hofbauer, Krems Stiftsrestaurant Göttweig, Furth bei Göttweig Cafe Konditorei, Furth bei Göttweig Mautern Nosko, Mautern Landwirtschaftliche Fachschule, Krems Alfredo Panzini, Senigallia Hotel FIS, Štrbské pleso Počet účastníků: 54 Délka stáže: 3 týdny Cílová země: Rakousko, Itálie, Slovenská republika Projekt Praxe pro budoucnost v Evropě se vztahoval k cíli programu zlepšovat dovednosti a kompetence žáků školy se záměrem zlepšovat jejich integraci do trhu práce a k prioritě zvyšování kvality systémů a postupů odborného vzdělávání. Projekt umožnil získání zahraničních zkušeností 54 žákům z oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Provoz služeb, Zemědělec a Zemědělská výroba v oblastech se zaměřením na cestovní ruch, a to ve třech evropských zemích u deseti zahraničních přijímajících organizací. Projekt byl integrální součástí profesní přípravy žáků a umožnil účastníkům úspěšně se zapojit do odborných činností v rovině vynucující si zvládnutí komunikace v cizím jazyce, v odlišné technologické podobě, kde prioritní byla týmová práce, samostatnost a zodpovědnost. Celkově pak docházelo ke zvyšování adaptability žáků a snazšímu uplatnění na trhu práce po ukončení studia. Nemalý vliv na formování charakteru žáků měl neformální kontakt s vrstevníky v partnerských zemích, který vedl k nazírání na evropanství bez xenofobie a rasistických předsudků. Doprovodným prvkem stáží byl i aktivní způsob trávení volného času, který byl naplňován sportovními a kulturními aktivitami v místě stáží. Dalším prvkem byl důraz na zvládnutí e-learningu při individuálním vyhotovování průběžných a závěrečných zpráv účastníků a zpracování fotodokumentace z průběhu stáží. Důležitým aspektem výchovné práce byla i účast žáků s výchovnými a vzdělávacími problémy či žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zejména pro ně byla stáž významnou pozitivní motivací k dosahování lepších výsledků, aktivního přístupu ke studiu a uplatnění v životě. Absolventi stáže získali při slavnostním ukončení stáží Certifikát o absolvování stáže a Hodnotící list, ve kterém byli zhodnoceni svými přijímajícími organizacemi. Hodnocení stáže bylo součástí klasifikace odborného výcviku. Potvrzení o absolvování stáže bylo zahrnuto též v Europassu, který byl žákům předán při slavnostním zakončení studia. Řada absolventů naší školy díky účasti na stážích našla zajímavé pracovní uplatnění i v zahraničí. Výsledky stáže byly šířeny při besedách účastníků stáží. Stážisté si sami proto vytvořili prezentaci v power pointu na PC. V prostorách školy je umístěna stálá expozice o stážích v rámci programu Leonardo da Vinci. Výsledky byly prezentovány na konferencích a seminářích. Zkušenosti jsou trvale předávány i začínajícím předkladatelům projektů. 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality

13 5.3 Odborné vzdělávání v Irsku CZ/05/A/EX/ Základní charakteristika projektu 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality 2005 Kontrahent: Střední škola obchodu a služeb Jihlava Kontaktní údaje: K.Světlé 2, Jihlava tel.: Zahraniční partneři: County Wicklow Vocational Education Committee, Wickloe Town Počet účastníků: 16 Délka stáže: 1 týden Cílová země: Irsko Účastníky projektu byly Střední škola obchodu a služeb Jihlava a Střední průmyslová škola Jihlava, včetně zástupců odboru školství, mládeže a sportu kraje Vysočina. Cílem projektu bylo seznámení se se systémem vzdělávání v Irsku, se zaměřením na celoživotní vzdělávání, a to jak s formou tohoto vzdělávání, tak s jeho financováním a certifikacemi. Skladba pracovníků umožňovala všechny podněty získané v Irsku okamžitě vyhodnocovat a implementovat do českého systému vzdělávání. Velmi výhodné bylo také rozdělení pobytů na dva týdny jedna výměna proběhla na podzim 2005 a druhá na jaře Zatímco při první návštěvě se účastníci seznamovali s irským školstvím obecně, při druhé se zajímali o konkrétní informace později aplikovatelné u nás. Na základě poznatků a zkušeností z první výměny byl do druhé zařazen i výchovný poradce, který se zaměřil na metody řešení výchovných problémů v Irsku. Odborná veřejnost byla s výstupy seznámena prostřednictvím společného odborného semináře, který proběhl v rámci návštěvy irských kolegů v České republice. Výsledky výměny byly prezentovány pomocí médií a webových stránek. Pedagogické centrum Jihlava uspořádalo konferenci pro metodiky ZŠ, na které byly publikovány poznatky z Irska. Na základě vědomostí získaných na stáži došlo, ve spolupráci s odborem školství kraje Vysočina, ke změnám v učebních dokumentech u některých oborů (projekt Adaptabilní škola). Projekt úspěšně pokračuje v rámci cílové skupiny žáků v počátečním odborném vzdělávání a přípravě. 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality

14 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality Odborná stáž žáků oboru Mechanik opravář HARRACHOV WALBRZYCH CZ/05/A/PL/ Kontrahent: Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, pracoviště Harrachov Kontaktní údaje: Anenské údolí 155, Harrachov tel.: Zahraniční partneři: ZESPÓL SZKÓL nr. 5 im.m.t. Hubera, Walbrzych Počet účastníků: 10 Délka stáže: 3 týdny Cílová země: Polsko Základní charakteristika projektu: Cílem projektu bylo zdokonalit teoretické i praktické schopnosti a dovednosti žáků v oblasti diagnostiky motorových vozidel a strojního obrábění, například na pracovišti firmy Citroen. Teoretické znalosti v oblasti programování si účastníci ověřili v odborných učebnách mechatroniky při simulaci závad a systémových měření. Výsledkem stáže bylo prohloubení znalostí odborných i jazykových, výchova k týmové práci a zodpovědnosti. Pro přímé účastníky projektu byl viditelným přínosem poznatek, že do odborné přípravy patří kromě odborných znalostí také znalosti jazykové. Ověřili si vlastní schopnosti adaptability. Někteří studenti po návratu změnili svůj přístup ke studiu. Stáž byla součástí výchovně vzdělávacího programu, velice pozitivně ho ovlivnila a stala se podkladem pro zpracování autoevaluace školy. Každý účastník stáže získal mezinárodní certifikát Europass o absolvování stáže. Nejvýraznějším výsledkem projektu pro vysílající organizaci i pro zahraničního partnera bylo prohloubení spolupráce a její pokračování v dalších projektech. Polský partner pozitivně hodnotil vysokou úroveň odborného vzdělání českých žáků. Vysílající organizace získala mnoho materiálů a nových podnětů, které se staly součástí teoretické i praktické výuky. Zkušenosti nabyté při stáži byly zhodnoceny při tvorbě učebních textů a staly se také podkladem pro zpracování vzdělávacích programů. Velmi konkrétním a účelným výstupem byly učební texty a zkušební testy, které se v současné době používají v odborných předmětech, na jejichž tvorbě spolupracovaly obě organizace. O projektu byly poskytnuty informace regionálnímu tisku a pro další šíření získaných zkušeností byly využity webové stránky školy. Celý projekt a program Leonardo da Vinci je pravidelně představován na burzách škol a při dnech otevřených dveří. Další spolupráce se rozvíjí i v oblasti vzdělávání pedagogů, kteří se také v rámci projetu Leonardo da Vinci účastní odborných výměn. 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality

15 6 Příloha HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ PROGRAM LdV Pečeť kvality 2005 Číslo projektu: Název organizace: Bodová škála: A) INOVACE Zhodnoťte míru inovace zakomponované do projektu jak vysoká je nově přidaná hodnota projektu, nové možnoti a perspektivy jakým způsobem projekt přispěl k k vytvoření nových metod, nástrojů, přístupů či zlepšení stávajících metod Počet bodů Celková hodnocení A (součet bodů) B) KVALITA V REALIZACI A ŘÍZENÍ PROJEKTU Zhodnoťte proces realizace projektu ve smyslu jednotlivých kroků a použitých nástrojů: zajištění projektu po obsahové stránce (přípravné návštěvy atd.) ve spolupráci s partnery výběr a příprava účastníků organizace (zajištění dopravy, ubytování, pojištění) a monitorování jednotlivých stáží/ výměn, tutoring, mentoring validace, certifikace a evaluace výsledků projektu diseminace výsledků a zkušeností Počet bodů Celková hodnocení B (součet bodů) C) VÝSLEDKY A PŘÍNOSY Zhodňoťte do jaké míry byl projekt přínosný: pro účastníky stáží pro účastníky výměn získání nových profesních dovedností získání nových poznatků v oblasti OV, řízení lidských zdrojů a kariérního poradenství prohloubení jazykových, interkulturních konkrétnost a relevance výsledků pro a sociálních dovedností účastníka posílení šancí na trhu práce uplatnitelnost výsledků účastníkem hodnota výstupů z projektu a míra jejich využití v partnerských organizacích:nová kurikula, výukové materiály-včetně jazykových(slovníky, termionologie), metodiky zkoušek, systémy kvalifikací atd. přínos nad rámec organizace, pro mezinárodní aktivity zúčastněných organizací a pro image organizace Počet bodů Celkové hodnocení C (součet bodů)

16 D) UDRŽITELNOST PROJEKTU Zhodnoťte do jaké míry: je projekt součástí střednědobé a dlouhodobé strategie předkladatele (kontrahenta) je zajištěna udržitelnost na úrovni řízení/monitoringu je zajištěno šíření výsledků projektu i po jeho ukončení pokračuje spolupráce s partnery po skončení projektu a bez příspěvku LdV-dle ZZ přesvědčil projekt relevantní orgány v rámci diseminační strategie o potřebě a přínosu programu a případně získal podporu pro pokračování projektových aktivit-dle ZZ Počet bodů Celkové hodnocení D (součet bodů) SOUHRNNÉ HODNOCENÍ A) Inovace B) Kvalita v realizaci a řízení projektu C) Výsledky a přínosy D) Udržitelnost projektu Celkový součet bodů Příklady dobré praxe V případě, že v některém ze čtyř hodnocených kritérií považujete nějakou aktivitu za mimořádně přínosnou/inspirativní/podnětnou, popište ji do příslušných polí: A) Inovace B) Kvalita v realizaci a řízení projektu C) Výsledky a přínosy D) Udržitelnost projektu Jméno a příjmení hodnotitele: Datum: Podpis hodnotitele:

17 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) Program Leonardo da Vinci Dům zahraničních služeb MŠMT Na Poříčí 1035/ Praha 1

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci

Prezentace programu Leonardo da Vinci Prezentace programu Leonardo da Vinci Středn edníprůmyslov myslová škola polytechnická Centrum odborné přípravypravy Zlín, 2. června 2010 Program Leonardo da Vinci osobyúčastnícíse odborného vzdělávánía

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz Prezentace Programu celoživotn ivotního učenu enía Leonardo da Vinci Seminář pro schválen lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz 2010 Program celoživotního učení(llp) Comenius Erasmus Leonardo da Vinci

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility)

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Cíle Přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností

Více

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávací vací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA,

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, 14.1.2016 Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Leonardo da Vinci Multilateráln. enos inovací. Praha, 3. listopadu 2009

Leonardo da Vinci Multilateráln. enos inovací. Praha, 3. listopadu 2009 Leonardo da Vinci Multilateráln lní projekty/přenos enos inovací Praha, 3. listopadu 2009 LeonardodaVinci Multilaterální projekty/přenos inovací jsou to mnohostranné projekty zaměř ěřené na podporu kvality

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol přijalo v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci. Projekty mobility 2006 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci. Projekty mobility 2006 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty mobility 2006 Česká republika Národní agentura pro evropskévzdělávací programy (NAEP) Program Leonardo da Vinci Dům zahraničních služeb MŠMT Na Poříčí 1035/4

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz Program Leonardo da Vinci www.naep.cz Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (DÁLE OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU Skupině II regionálního

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Evropský týden odborných dovedností 2017

Evropský týden odborných dovedností 2017 Evropský týden odborných dovedností 2017 Ing. Dana Petrova, ředitelka DZS Zahajovací akce Praha MŠMT, 20. 11. 2017 Evropský týden odborných dovedností Vyhlášen již podruhé Evropskou komisí Heslo: Objev

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Další možnosti evropské spolupráce pro organizace zkušené s projektovou činností pod záštitou programu Grundtvig PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da Vinci

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Akční plánování pro oblast odborného vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli

Akční plánování pro oblast odborného vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Akční plánování pro oblast odborného vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli Workshop s řediteli škol, Ostrava,

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

TRIAS: Poradenství na pracovišti

TRIAS: Poradenství na pracovišti TRIAS: Poradenství na pracovišti 4. Shrnutí a doporučení Přehled národních systémů, hlavní zjištění: 1. Kariérové poradenství se ve všech pěti zemích (Rakousko, Slovinsko, Německo Dánsko, Česká republika)

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více