Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika"

Transkript

1 Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika

2 Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika

3 Obsah 1. Úvod 6 2. Hodnocení kvality projektů mobility 8 3. Seznam přihlášených projektů do soutěže Pečeť kvality Shrnutí zpráv hodnotitelů projektů mobility Přínosy pro jednotlivé účastníky Přínosy pro zúčastněné organizace a odborné vzdělávání Inovace Udržitelnost projektů Kvalita v realizaci a řízení projektů Bariéry pro rozvoj projektů mobility Návrhy na zvýšení účinku projektů mobility a jejich řešení Popisy projektů oceněných Pečetí kvality Na zkušenou v Evropě CZ/05/A/PL/ Praxe pro budoucnost v Evropě CZ/05/A/PL/ Odborné vzdělávání v Irsku CZ/05/A/EX/ Odborná stáž žáků oboru Mechanik opravář HARRACHOV WALBRZYCH CZ/05/A/PL/ Příloha Hodnotící formulář Pečeť kvality Kontakty : Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)

4 1 Úvod Program Evropské unie pod názvem Leonardo da Vinci podporuje rozvoj odborného vzdělávání již od roku 1995 a úspěšně prošel dvěma realizačními fázemi. V období jsou aktivity Leonardo da Vinci implementovány do integrovaného Programu celoživotního vzdělávání (LLP Lifelong Learning Programme). Leonardo da Vinci je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu. Projekty mobility, jenž patří k nejčastěji realizovaným, připravují a organizují různé typy jak soukromých, tak veřejných organizací (odborné školy všeho druhu, vzdělávací firmy, podniky, neziskové organizace, výzkumné ústavy, úřady práce, obchodní komory a další). Programu Leonardo da Vinci se aktivně účastní všechny členské země Evropské Unie, Lichtenštejnsko, Norsko, Island a Turecko. Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu finanční prostředky na čtyři aktivity. Zastoupení jedntliých cílových skpin projektů mobility ve Výzvě roku 2005 v % 10 % 20 % 9 % 3 % 58 % IVT INS Projekty mobility STU 1. Úvod Multilaterální projekty / Přenos inovací Projekty partnerství Přípravné návštěvy WOR LAN 1. Úvod Ve snaze podpořit zvýšení kvality projektů mobility, rozhodla Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (dále jen NAEP) organizovat soutěže kvality a udělovat nejlepším projektům certifikát Pečeť kvality. Cílem soutěže je: zhodnocení výsledků projektů mobility z příslušného období, identifikace a diseminace příkladů dobré praxe, propagace kvality a inovace jako nezbytné složky realizace projektu s důrazem na jeho celý průběh, usnadnit přístup k programu, zveřejnění a ocenění práce úspěšných realizátorů, propagace programu Leonardo da Vinci. Tento již šestý ročník soutěže byl zaměřen na projekty mobility schválené v roce V roce 2005 bylo schváleno 135 projektů mobility. Z pěti možných cílových skupin * bylo nejvíce projektů úspěšně předloženo v rámci cílové skupiny IVT, a to 79 (58 %), 28 spadá do kategorie INS (20 %), 4 LAN (3 %), 14 z STU (10 %) a 12 pochází ze skupiny WOR (9 %). Předkládaná publikace zahrnuje podrobnosti o této soutěži včetně metodiky hodnocení a obsahuje i kompendium oceněných projektů. Věříme, že výsledky soutěže kvality budou pro české organizace inspirací a motivací pro budoucí praktické zapojení do projektové spolupráce v rámci programu Leonardo da Vinci a přispějí i ke zvýšení kvality českého i evropského celoživotního vzdělávání. * V rámci Výzvy 2005 bylo možné podávat projekt mobility v cílových skupinách osoby v počátečním odborném 6 vzdělávání (IVT), studenti vysokých škol (STU), mladí pracovníci a čerství absolventi (WOR), instruktoři a učitelé (INS) a učitelé a mentoři v oblasti jazykových dovedností (LAN) viz také graf.

5 2 Hodnocení kvality projektů mobility Dle dlouhodobých statistik a analýz se mobilit v rámci programu Leonardo da Vinci účastní ročně více než účastníků a jejich počet neustále stoupá (2 982 v roce 2006). Projekty mobility však neslouží jen jako mechanismus vysílání a přijímání osob v rámci evropského prostoru. Nepostradatelná je i jejich kvalitativní stránka, především ta skutečnost, zda byl mobilitou naplněn záměr programu. Stáže a výměny** by měly být organizovaným procesem učení, který je nedílnou součástí celoživotního odborného vzdělávání účastníků a měly by mít i plánovaný efekt na organizace participující v projektu a v neposlední řadě i účinek na oblast odborného vzdělávání. 2. Hodnocení kvality projektů mobility Poslední ročník soutěže, jehož výsledky zde předkládáme, byl zaměřen na projekty mobility podpořené v roce 2005, které byly řádně uzavřeny a vyúčtovány v roce Metodika hodnocení probíhala standardním způsobem a nijak výrazně se neodlišovala od předešlých ročníků soutěže. Jako obvykle byly na jedné straně posuzovány formální náležitosti a na druhé straně kvalita přihlášeného projektu. Na hodnocení se podíleli pracovníci NAEP programu Leonardo da Vinci a externí odborníci. Následně byly vybrány projekty s nejvyšším počtem bodů, bez ohledu na jejich cílovou skupinu. Na základě výsledků hodnocení byly oceněny 4 nejkvalitnější projekty mobility, z toho 3 projekty stáží a 1 projekt výměn. 2. Hodnocení kvality projektů mobility ** Stáží je myšlena pracovní stáž určena pro cílové skupiny IVT, WOR, STU a výměnou výměna zkušeností v rámci cílové skupiny INS, LAN.

6 3 Seznam přihlášených projektů do soutěže Pečeť kvality 2005 Název organizace Název projektu Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace Studenti Obchodně podnikatelské činnosti v Německu Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9 Nová kvalita elektrotechnického vzdělávání Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Oheň a Bezpečnostní systém I. 3. Seznam přihlášených projektů do soutěže Pečeť kvality 2005 Úřad práce v Semilech Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68 Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Střední škola polytechnická, Olomouc Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s. r. o. Střední škola obchodu a služeb Jihlava Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3 Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace Na zkušenou v Evropě VINNÁ ŠKOLA Praxe pro budoucnost v Evropě Stáž žáků veterinární školy Telekomunikační technika - Krakow, Bánská Bystrica a Drážďany Odborné stáže ve Švédsku a v Německu Výměnný pobyt Ostrava - Bratislava Odborné vzdělávání v Irsku Internship of students of Faculty of Health and Social Studies of the University of South Bohemia in Health and Social Institutions in Belgium, France, Germany, Austria and Finland. Oděv ve spirále času Odborná stáž žáků oboru Mechanik opravář Harrachov - Walbrzych 3. Seznam přihlášených projektů do soutěže Pečeť kvality 2005 Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Stáž autoelektrikářů a autodiagnostiků Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace Integrace znevýhodněných žáků do Evropy Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně Využití molekulárních metod pro šlechtění plodin Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Projekt česko-rakousko-německých odborných stáží 10 11

7 4 Shrnutí zpráv hodnotitelů projektů mobility Hodnocení probíhalo v říjnu a listopadu roku 2008 na základě přihlášek do Pečeti kvality. Každý z hodnotitelů zpracoval na závěr hodnocení zprávu, která zahrnovala analýzu čtyř hlavních oblastí: přínosy pro účastníky a organizace, inovace, kvalita v realizaci a řízení projektu, výsledky, udržitelnost projektu. 4. Shrnutí zpráv hodnotitelů projektů mobility Velmi cenná jsou i doporučení hodnotitelů ve vztahu ke zkvalitnění v budoucnosti předkládaných projektů mobility. Následující text je shrnutím těchto zpráv. Výsledky hodnocení, souhrn zpráv expertů, přehled hodnocených projektů a charakteristiky výtězných projektů jsou také součástí této publikace. 4.1 Přínosy pro jednotlivé účastníky Hlavním přínosem pro účastníky stáží a výměn, které se uskutečnily v rámci hodnocených projektů, byla bezesporu možnost získat nové informace, znalosti a dovednosti v odborné a jazykové oblasti a seznámit se s cizím prostředím a zvyky. Konkrétní přínos projektů mobility pro jednotlivé účastníky je prokazatelný, neboť téměř všichni ve svých zprávách deklarují nárůst odborných dovedností a kompetencí. Ve všech sektorech odborného vzdělávání, v technických oborech, zdravotnictví i službách, je oceňován především častý kontakt s moderními technologiemi, novými postupy a přístroji, které nebývají k dispozici v tuzemských organizacích. Pro řadu účastníků byla zahraniční stáž první příležitostí, kdy si mohli ověřit v praxi své teoretické znalosti, seznámili se s organizací práce v zahraniční firmě a často i s odlišným systémem odborného vzdělávání ve zvoleném oboru. Pozitivním jevem a přínosem u některých projektů je i zahrnutí hodnocení stáže do celkové klasifikace odborného výcviku účastníků a možnost obhajoby výstupu ze stáže před odbornou komisí. V rámci projektů zaměřených na výměnu zkušeností mezi odborníky v odborném vzdělávání a přípravě dochází u všech zúčastněných ke zvýšení jejich zájmu o obor. Obzvlášť pedagogičtí pracovníci si uvědomují nutnost celoživotního vzdělávání ve svém oboru. V praxi mohli zažít, co lze učit jinak a jakým způsobem. Praxe v zahraničí také významně přispěly ke zvýšení zaměstnatelnosti účastníků. Je potěšující, že do projektů byli zapojeni i studenti ze sociálně slabších rodin či handicapovaní, kteří by bez finanční podpory Evropského společenství nemohli vycestovat, poznávat zahraniční země a rozšířit své znalosti v rámci odborné stáže. 4. Shrnutí zpráv hodnotitelů projektů mobility 12 13

8 4. Shrnutí zpráv hodnotitelů projektů mobility 4.2 Přínosy pro zúčastněné organizace a odborné vzdělávání Za hlavní přínos pro předkladatele projektu lze považovat navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce organizací z různých sektorů (školy, podniky, úřady práce aj.), porovnání systémů odborného vzdělávání a využití poznatků ve své práci a v neposlední řadě také získání zkušeností s administrací mezinárodních projektů. Byl zaznamenán posun od realizace jednorázových stáží/výměn bez dalšího využití poznatků k promyšleným konceptům s následnou snahou implementovat inovativní prvky do vzdělávacích programů, využít nových výukových metod a rozšířit spolupráci s partnerskými organizacemi i bez čerpání finančních prostředků z programu LdV. Přestože povinností projektů mobility není iniciace nebo realizace významných systémových změn v odborném vzdělávání, přispívají tyto projekty ke zkvalitnění odborné přípravy, a to zejména na úrovni škol. Ve většině projektů dochází k navázání kontaktů mezi školami a sociálními partnery, především podniky a hospodářskými komorami, za účelem zajištění souladu mezi požadavky zaměstnavatelů a aktérů odborného vzdělávání v České republice. 4.3 Inovace Ve většině případů se podařilo předkladatelům záměry projektů kvalitně naplnit, na druhou stranu některé hodnocené projekty jen lehce převyšovaly průměr a nepřinesly žádné nové myšlenky a postupy. Míru inovace nelze měřit přesně stanovenými indikátory. Řada předkladatelů zatím neměla žádné předchozí zkušenosti. Možnost zahraniční spolupráce, poznávání nového a přenášení poznatků a zkušeností byla prvotním nezbytným inovativním krokem. Inovaci lze spatřovat v každém projektu stáží, ale vždy v jiné oblasti dle zaměření a cílové skupiny projektu. V rámci hodnocení míry inovace projektů zaměřených na stáže studentů středních a vyšších odborných škol, vysokých škol a na mobility zaměstnanců státní správy a vzdělavatelů lze posoudit spíše jako nové možnosti a otevírající se perspektivy k dalšímu uplatnění poznatků a zkušeností získaných během pobytu v zahraničí. Projekty se zaměřovaly na zlepšení stávajících metod a na využití příkladů dobré praxe, zvýšení kvality poskytovaných služeb a posílení konkurenceschopnosti. Inovaci ve smyslu vytvoření nových metod, nástrojů a přístupů ke zlepšení učebních postupů lze najít zejména u projektů mobility cílové skupiny manažerů rozvoje lidských zdrojů a programů odborného vzdělávání, kteří mají možnost ze svých řídících a manažerských pozic ovlivnit a prosadit nové prvky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a také v oblasti celoživotního vzdělávání. Výsledky mobilit dávají předpoklady k vytvoření nových metod a nástrojů pro vzdělávání (např. metody hodnocení a testování ve vzdělávání) a pro tvorbu školního vzdělávacího programu (tedy dokumentu, který v té době byl pouze v počátcích, a se kterým si mnoho škol nevědělo rady) se zaměřením na nové postupy v odborném výcviku. U projektů stáží studentů středních a vyšších odborných škol a vysokých škol je spíše cílem pokrýt požadavky odborných praxí, zlepšit a rozvinout kvalitu odborného vzdělávání a přístupu k němu a zejména umožnit studentům rozvíjet se po stránce profesní, ale i jazykové. Nesporně vysoce inovativní je zaměření stáží na praktickou činnost za pomoci nejmodernější přístrojů, ve spojení s prezentacemi nejmodernějších technologií a návštěvou špičkových výrobních závodů. Zejména s ohledem na prudce se rozvíjející expanzi zahraničních výrobních závodů na naše území. Určitým společným prvkem většiny projektů je míra kreativity, která vychází z konkrétních oborů nebo spočívá v přenosu získaných poznatků do praxe. 4.4 Udržitelnost projektů Hodnocené projekty velmi často vycházely z dlouhodobé spolupráce s partnerskými organizacemi, mnohé z nich již realizovaly projekt v rámci ostatních programů EU a zároveň i předpokládají budoucí spolupráci, nezávislou na finanční podpoře z programu Leonardo da Vinci. 4.5 Kvalita v realizaci a řízení projektů Hodnocené projekty byly kvalitně zpracované a je zřejmé, že projektoví manažeři měli poměrně přesnou představu nejen o cílech, ale i způsobech, harmonogramu a metodách organizace a řízení projektu. Předkladatel zpravidla vytváří projektový tým, jehož členové zodpovídají za určité úseky administrace. Kvalita v realizaci a řízení je vysoká především v projektech, kde jsou stanovena konkrétní kritéria výběru účastníků, vypracován přesný program s harmonogramem stáže a je stanoven odborný a pedagogický dohled během průběhu jednotlivých stáží. Ve většině případů je pravidlem, že vysílající organizace zajišťují dopravu, pojištění, stravování a zorganizují i jazykovou a odbornou přípravu před výjezdem. Spokojenost se zajištěním a organizací projevovali i samotní účastníci ve svých zprávách. 4.6 Bariéry pro rozvoj projektů mobility Hodnotitelé se ve svých zprávách zabývali i limitujícími faktory, jenž brání implementaci projektů mobility v rámci programu Leonardo da Vinci. Poukázali na několik stále existujících bariér. Mezi nejzávažnější uvedli: Nedostatečná znalost cizích jazyků u všech typů předkladatelů, které ne vždy odstraní příprava před odjezdem na stáž/výměnu. Jazykové bariéry existují i na straně pracovníků připravujících či monitorujících projekt. 4. Shrnutí zpráv hodnotitelů projektů mobility 14 15

9 Širší a dlouhodobější spolupráci v některých případech omezuje i finanční závislost na grantu z programu Leonardo da Vinci. Realizátorům stáží/výměn se jen zřídka daří získat spolufinancování ze strany relevantních orgánů v kraji, sociálních partnerů či hostitelských firem. Byla shledána i slabá vzájemná spolupráce na strategii přípravy a diseminace výsledků projektů, která probíhá velmi často jen na školní úrovni bez zapojení odpovídajících sociálních partnerů či potenciálních zaměstnavatelů. Rozvoji projektů by prospěla i větší podpora progresivních předkladatelů ze strany zřizovatelů. Seznam přihlášených projektů do soutěže Pečeť kvality Návrhy na zvýšení účinku projektů mobility a jejich řešení Na závěr svých zpráv hodnotitelé definovali i několik velice podnětných návrhů na zvýšení efektivity projektů mobility. Rozšířit okruh zapojených subjektů do programu Leonardo da Vinci s cílem minimalizovat počet opakujících se překladatelských subjektů figurujících v projektech jako zprostředkující či koordinující organizace. Zkvalitnit jazykové vzdělávání jak přímých účastníků, tak pedagogických pracovníků zainteresovaných v projektech. V budoucnu významněji subvencovat projekty přesahující standardní rámec předkladatelské organizace (resp. přímých účastníků), poskytující hmotné výsledky, nové pedagogické produkty a další inovativní metody. Iniciovat, aby výměny byly uznatelnou aktivitou dalšího vzdělávání pedagogů a kariérních řádů. Uvážit možnost oficiálního průzkumu efektu stáží na zvýšení zaměstnatelnosti účastníků. Preferovat projekty zaměřené na znevýhodněné cílové skupiny. Stanovit kromě počtu přímých účastníků i počet možných předběžně vybraných náhradníků zapojených do projektu, aby nedocházelo k redukci či neuskutečnění některých stáží v již schváleném projektu. Uvážit, zda projekty, které nejsou zaměřené na inovace a účelné výstupy, je smysluplné v budoucnu podporovat. 4. Shrnutí zpráv hodnotitelů projektů mobility Hodnotitelé se také vyjádřili k metodice hodnocení projektů mobility a k výběru nejkvalitnějších projektů. Doporučují snížit bodovou váhu v hodnotícím formuláři v sekci udržitelnosti projektu

10 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality 2005

11 5.1 Na zkušenou v Evropě CZ/05/A/PL/ Základní charakteristika projektu 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality 2005 Kontrahent: Úřad práce v Semilech Kontaktní údaje: Bořkovská 572, Semily tel.: Zahraniční partneři: Gemeindevorstand der Gemeinde Schauenburg, Schauenburg Počet účastníků: 8 Délka stáže: 13 týdnů Cílová země: Německo Projekt Na zkušenou v Evropě byl podán Úřadem práce v Semilech ve spolupráci s partnery z Gemeinde Schauenburg a městem Semily s cílem usnadnit mladým nezaměstnaným uchazečům o práci vstup na český nebo evropský trh práce a zvýšit si dosavadní jazykové znalosti a praktické dovednosti. Sekundárním cílem bylo prohloubit spolupráci mezi partnerskými městy Semily a Schauenburg. Podle předem stanovených kritérií bylo vybráno 8 účastníků, kteří společně odjeli na tříměsíční pracovní stáž do německého Schauenburgu. Vykonávali pracovní stáž v mateřské školce, v oboru kuchař, číšník, zemědělec, automechanik nebo pracovník technických služeb. Všichni účastníci se zdokonalili v komunikační znalosti německého jazyka, ověřili si schopnost adaptovat se na cizí prostředí a obdrželi certifikát od hostitelské i vysílající organizace. Na druhou stranu administrátor projektu Úřad práce v Semilech získal cenné zkušenosti s přípravou, řízením i financováním středně velkých projektů. Celým, zprvu opravdu formálním, organizováním projektu, vzniklo silné zázemí pro budoucí spolupráci, posíleno bylo povědomí o životě v Česku, stejně jako o problémech mladých lidí, kteří vstupují na pracovní trh, a to ještě ke všemu v oblasti, která je geograficky nepříliš šťastně umístěná. Blízko horám, se špatnou dopravní obslužností, s nepříliš rozmanitou nabídkou volných pracovních míst. Během prvního měsíce po návratu našla zaměstnání většina účastníků stáží, ostatní jej našli v krátké době. Úřad práce v Semilech plánuje šířit své poznatky i do jiných regionů České republiky. Výsledky projektu již jednou během roku 2008 zaujaly a projekt byl vybrán jako příklad dobré praxe. V souvislosti s projektem ÚP osobně navštívil člen Evropské komise. 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality

12 5.2 Praxe pro budoucnost v Evropě CZ/05/A/PL/ Základní charakteristika projektu: 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality 2005 Kontrahent: Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Kontaktní údaje: Horky nad Jizerou 35, Brodce tel.: Zahraniční partneři: Weingut Mayer - Löffler, ges. M.B.H. Furth bei Göttweig Oberfucha Zorn, Oberfucha Winzerhof Mathias Ramoser,Furth bei Veinfläcke Museums-Wirtshaus Hofbauer, Krems Stiftsrestaurant Göttweig, Furth bei Göttweig Cafe Konditorei, Furth bei Göttweig Mautern Nosko, Mautern Landwirtschaftliche Fachschule, Krems Alfredo Panzini, Senigallia Hotel FIS, Štrbské pleso Počet účastníků: 54 Délka stáže: 3 týdny Cílová země: Rakousko, Itálie, Slovenská republika Projekt Praxe pro budoucnost v Evropě se vztahoval k cíli programu zlepšovat dovednosti a kompetence žáků školy se záměrem zlepšovat jejich integraci do trhu práce a k prioritě zvyšování kvality systémů a postupů odborného vzdělávání. Projekt umožnil získání zahraničních zkušeností 54 žákům z oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Provoz služeb, Zemědělec a Zemědělská výroba v oblastech se zaměřením na cestovní ruch, a to ve třech evropských zemích u deseti zahraničních přijímajících organizací. Projekt byl integrální součástí profesní přípravy žáků a umožnil účastníkům úspěšně se zapojit do odborných činností v rovině vynucující si zvládnutí komunikace v cizím jazyce, v odlišné technologické podobě, kde prioritní byla týmová práce, samostatnost a zodpovědnost. Celkově pak docházelo ke zvyšování adaptability žáků a snazšímu uplatnění na trhu práce po ukončení studia. Nemalý vliv na formování charakteru žáků měl neformální kontakt s vrstevníky v partnerských zemích, který vedl k nazírání na evropanství bez xenofobie a rasistických předsudků. Doprovodným prvkem stáží byl i aktivní způsob trávení volného času, který byl naplňován sportovními a kulturními aktivitami v místě stáží. Dalším prvkem byl důraz na zvládnutí e-learningu při individuálním vyhotovování průběžných a závěrečných zpráv účastníků a zpracování fotodokumentace z průběhu stáží. Důležitým aspektem výchovné práce byla i účast žáků s výchovnými a vzdělávacími problémy či žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zejména pro ně byla stáž významnou pozitivní motivací k dosahování lepších výsledků, aktivního přístupu ke studiu a uplatnění v životě. Absolventi stáže získali při slavnostním ukončení stáží Certifikát o absolvování stáže a Hodnotící list, ve kterém byli zhodnoceni svými přijímajícími organizacemi. Hodnocení stáže bylo součástí klasifikace odborného výcviku. Potvrzení o absolvování stáže bylo zahrnuto též v Europassu, který byl žákům předán při slavnostním zakončení studia. Řada absolventů naší školy díky účasti na stážích našla zajímavé pracovní uplatnění i v zahraničí. Výsledky stáže byly šířeny při besedách účastníků stáží. Stážisté si sami proto vytvořili prezentaci v power pointu na PC. V prostorách školy je umístěna stálá expozice o stážích v rámci programu Leonardo da Vinci. Výsledky byly prezentovány na konferencích a seminářích. Zkušenosti jsou trvale předávány i začínajícím předkladatelům projektů. 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality

13 5.3 Odborné vzdělávání v Irsku CZ/05/A/EX/ Základní charakteristika projektu 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality 2005 Kontrahent: Střední škola obchodu a služeb Jihlava Kontaktní údaje: K.Světlé 2, Jihlava tel.: Zahraniční partneři: County Wicklow Vocational Education Committee, Wickloe Town Počet účastníků: 16 Délka stáže: 1 týden Cílová země: Irsko Účastníky projektu byly Střední škola obchodu a služeb Jihlava a Střední průmyslová škola Jihlava, včetně zástupců odboru školství, mládeže a sportu kraje Vysočina. Cílem projektu bylo seznámení se se systémem vzdělávání v Irsku, se zaměřením na celoživotní vzdělávání, a to jak s formou tohoto vzdělávání, tak s jeho financováním a certifikacemi. Skladba pracovníků umožňovala všechny podněty získané v Irsku okamžitě vyhodnocovat a implementovat do českého systému vzdělávání. Velmi výhodné bylo také rozdělení pobytů na dva týdny jedna výměna proběhla na podzim 2005 a druhá na jaře Zatímco při první návštěvě se účastníci seznamovali s irským školstvím obecně, při druhé se zajímali o konkrétní informace později aplikovatelné u nás. Na základě poznatků a zkušeností z první výměny byl do druhé zařazen i výchovný poradce, který se zaměřil na metody řešení výchovných problémů v Irsku. Odborná veřejnost byla s výstupy seznámena prostřednictvím společného odborného semináře, který proběhl v rámci návštěvy irských kolegů v České republice. Výsledky výměny byly prezentovány pomocí médií a webových stránek. Pedagogické centrum Jihlava uspořádalo konferenci pro metodiky ZŠ, na které byly publikovány poznatky z Irska. Na základě vědomostí získaných na stáži došlo, ve spolupráci s odborem školství kraje Vysočina, ke změnám v učebních dokumentech u některých oborů (projekt Adaptabilní škola). Projekt úspěšně pokračuje v rámci cílové skupiny žáků v počátečním odborném vzdělávání a přípravě. 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality

14 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality Odborná stáž žáků oboru Mechanik opravář HARRACHOV WALBRZYCH CZ/05/A/PL/ Kontrahent: Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, pracoviště Harrachov Kontaktní údaje: Anenské údolí 155, Harrachov tel.: Zahraniční partneři: ZESPÓL SZKÓL nr. 5 im.m.t. Hubera, Walbrzych Počet účastníků: 10 Délka stáže: 3 týdny Cílová země: Polsko Základní charakteristika projektu: Cílem projektu bylo zdokonalit teoretické i praktické schopnosti a dovednosti žáků v oblasti diagnostiky motorových vozidel a strojního obrábění, například na pracovišti firmy Citroen. Teoretické znalosti v oblasti programování si účastníci ověřili v odborných učebnách mechatroniky při simulaci závad a systémových měření. Výsledkem stáže bylo prohloubení znalostí odborných i jazykových, výchova k týmové práci a zodpovědnosti. Pro přímé účastníky projektu byl viditelným přínosem poznatek, že do odborné přípravy patří kromě odborných znalostí také znalosti jazykové. Ověřili si vlastní schopnosti adaptability. Někteří studenti po návratu změnili svůj přístup ke studiu. Stáž byla součástí výchovně vzdělávacího programu, velice pozitivně ho ovlivnila a stala se podkladem pro zpracování autoevaluace školy. Každý účastník stáže získal mezinárodní certifikát Europass o absolvování stáže. Nejvýraznějším výsledkem projektu pro vysílající organizaci i pro zahraničního partnera bylo prohloubení spolupráce a její pokračování v dalších projektech. Polský partner pozitivně hodnotil vysokou úroveň odborného vzdělání českých žáků. Vysílající organizace získala mnoho materiálů a nových podnětů, které se staly součástí teoretické i praktické výuky. Zkušenosti nabyté při stáži byly zhodnoceny při tvorbě učebních textů a staly se také podkladem pro zpracování vzdělávacích programů. Velmi konkrétním a účelným výstupem byly učební texty a zkušební testy, které se v současné době používají v odborných předmětech, na jejichž tvorbě spolupracovaly obě organizace. O projektu byly poskytnuty informace regionálnímu tisku a pro další šíření získaných zkušeností byly využity webové stránky školy. Celý projekt a program Leonardo da Vinci je pravidelně představován na burzách škol a při dnech otevřených dveří. Další spolupráce se rozvíjí i v oblasti vzdělávání pedagogů, kteří se také v rámci projetu Leonardo da Vinci účastní odborných výměn. 5. Popisy projektů oceněných Pečetí kvality

15 6 Příloha HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ PROGRAM LdV Pečeť kvality 2005 Číslo projektu: Název organizace: Bodová škála: A) INOVACE Zhodnoťte míru inovace zakomponované do projektu jak vysoká je nově přidaná hodnota projektu, nové možnoti a perspektivy jakým způsobem projekt přispěl k k vytvoření nových metod, nástrojů, přístupů či zlepšení stávajících metod Počet bodů Celková hodnocení A (součet bodů) B) KVALITA V REALIZACI A ŘÍZENÍ PROJEKTU Zhodnoťte proces realizace projektu ve smyslu jednotlivých kroků a použitých nástrojů: zajištění projektu po obsahové stránce (přípravné návštěvy atd.) ve spolupráci s partnery výběr a příprava účastníků organizace (zajištění dopravy, ubytování, pojištění) a monitorování jednotlivých stáží/ výměn, tutoring, mentoring validace, certifikace a evaluace výsledků projektu diseminace výsledků a zkušeností Počet bodů Celková hodnocení B (součet bodů) C) VÝSLEDKY A PŘÍNOSY Zhodňoťte do jaké míry byl projekt přínosný: pro účastníky stáží pro účastníky výměn získání nových profesních dovedností získání nových poznatků v oblasti OV, řízení lidských zdrojů a kariérního poradenství prohloubení jazykových, interkulturních konkrétnost a relevance výsledků pro a sociálních dovedností účastníka posílení šancí na trhu práce uplatnitelnost výsledků účastníkem hodnota výstupů z projektu a míra jejich využití v partnerských organizacích:nová kurikula, výukové materiály-včetně jazykových(slovníky, termionologie), metodiky zkoušek, systémy kvalifikací atd. přínos nad rámec organizace, pro mezinárodní aktivity zúčastněných organizací a pro image organizace Počet bodů Celkové hodnocení C (součet bodů)

16 D) UDRŽITELNOST PROJEKTU Zhodnoťte do jaké míry: je projekt součástí střednědobé a dlouhodobé strategie předkladatele (kontrahenta) je zajištěna udržitelnost na úrovni řízení/monitoringu je zajištěno šíření výsledků projektu i po jeho ukončení pokračuje spolupráce s partnery po skončení projektu a bez příspěvku LdV-dle ZZ přesvědčil projekt relevantní orgány v rámci diseminační strategie o potřebě a přínosu programu a případně získal podporu pro pokračování projektových aktivit-dle ZZ Počet bodů Celkové hodnocení D (součet bodů) SOUHRNNÉ HODNOCENÍ A) Inovace B) Kvalita v realizaci a řízení projektu C) Výsledky a přínosy D) Udržitelnost projektu Celkový součet bodů Příklady dobré praxe V případě, že v některém ze čtyř hodnocených kritérií považujete nějakou aktivitu za mimořádně přínosnou/inspirativní/podnětnou, popište ji do příslušných polí: A) Inovace B) Kvalita v realizaci a řízení projektu C) Výsledky a přínosy D) Udržitelnost projektu Jméno a příjmení hodnotitele: Datum: Podpis hodnotitele:

17 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) Program Leonardo da Vinci Dům zahraničních služeb MŠMT Na Poříčí 1035/ Praha 1

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika

Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní vzdělávací fond, o.

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2013 Česká republika ISBN 978-80-87335-57-4 2 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Obsah 1. Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

LEONARDO INFOVážení čtenáři,

LEONARDO INFOVážení čtenáři, 16/2005 dostává se Vám do rukou informační bulletin Leonardo INFO, který je celý věnován projektům mobilit programu Leonardo da Vinci. Kromě projektů mobilit zahrnuje program Leonardo ještě pilotní projekty,

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

MOZAIKA. Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok. Aktuality a zajímavosti. Obsah. DZS získal ocenění za společenskou odpovědnost.

MOZAIKA. Erasmus+ má za sebou první úspěšný rok. Aktuality a zajímavosti. Obsah. DZS získal ocenění za společenskou odpovědnost. MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í leden 2015 Aktuality a zajímavosti Česko rakouská inspirace Program AKTION ČR Rakousko vydal brožuru, která Vás může inspirovat k podání

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV//134002 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí

Více

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování...

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování... 1 2 Vytvořeno v Koordinačním centru pro EQF při Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) [do července 2011 Národní ústav

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více