Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE"

Transkript

1 Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Ing. Zdeněk Ondříšek 1

2 Obsah: Cíle Než začneme Příprava součásti pro měření Úloha č. 1 Měření délky Přípravné činnosti Postup měření Vlastní měření Protokol měření Úloha č. 2 Měření hloubky Přípravné činnosti Postup měření Vlastní měření Protokol měření Úloha č. 3 Měření průměrů vnějších a vnitřních Přípravné činnosti Postup měření Vlastní měření Protokol měření Úloha č. 4 Měření roztečí otvorů, drážek Přípravné činnosti Postup měření Vlastní měření Protokol měření Úloha č. 5 Měření úhlů a úkosů Přípravné činnosti Postup měření Vlastní měření Protokol měření Úloha č. 6 Měření úchylek tvaru a polohy Přípravné činnosti Postup měření Vlastní měření Protokol měření Přílohy Příloha č. 1 Výkres součásti pro měření TĚLESO Příloha č. 2 Výkres součásti pro měření TĚLESO

3 Cíle Tato učebnice úloh měření si klade za cíl seznámit žáky a případně i pedagogy se způsoby a možnostmi měření na třísouřadnicovém měřícím stroji TESA 3D MICRO HITE formou jednoduchých příkladů navazujících částečně na Návod k měřicímu přístroji TESA 3D MICRO HITE Než začneme Než začneme s jakýmkoliv byť i jednoduchým měřením, je potřeba na úvod vykonat několik nutných činností vedoucích k přípravě stroje pro měření úlohy. Je třeba mít spuštěný kompresor a přivádět do stroje stlačený vzduch o tlaku 5 6 barů, nutný k pohybu stroje na vzduchových polštářích. Na PC musí být spuštěný software PC DMIS a v něm na úvod je nutné zvolit aktuální soubor sondy (defaultně nastavený na PROBE ). 3

4 Na ručním ovladači s joystickem musí být aktivní režim SERVO PWR ON. 4

5 Dále aktivujeme režim AUTO, ve kterém stroj musí najet do referenčního bodu, což je činnost stejná jako u CNC stroje. 5

6 Činnost automatického najetí do referenčního bodu spustíme na PC. Úvodem se objeví tabulka s výzvou k otevření stávajícího souboru. 6

7 Nebo zvolíme soubor nový a napíšeme jeho název (viz Název součásti). 7

8 V následující obrazovce potvrdíme typ naší měřící sondy OK (je opět předem nastavená) Příprava součásti pro měření Před vlastním měřením jakékoliv úlohy je potřeba provést: a) Měření roviny Aktivujeme režim Rovina měřením (4x dotyk měřící sondou nejlépe v oblasti všech čtyř rohů měřené součásti). Pro pohyb s měřící sondou je třeba mít aktivní režim JOY. Pro zpomalení pohybu měřící sondy zvolíme režim SLOW. Měření roviny ukončíme stiskem tlačítka na ručním ovladači RTN TO SCREEN. 8

9 9

10 b) Vyrovnání roviny stisknutím kláves CTRL + ALT + A se objeví tabulka pro vyrovnání roviny. c) 3D nivelace označíme náš prvek roviny PLN1 a zvolíme funkci 3D nivelace kolem osy Z plus. 10

11 d) Povrch námi vytvořené roviny označíme za počátek souřadného systému v ose Z Označíme osu Z a stiskneme soft tlačítko POČÁTEK + OK. e) Zvolíme funkci Přímka měřením a dotykem měřící sondou změříme polohu delší strany obrobku. Měření ukončíme stiskem tlačítka na ručním ovladači RTN TO SCREEN. f) Stisknutím kláves CTRL + ALT + A otevřeme tabulku, kde označíme přímku LIN1. Otočit osu X PLUS kolem osy Z PLUS a zvolíme funkci 2D ROTACE. 11

12 g) Zvolíme funkci Přímka měřením a dotykem měřící sondou změříme polohu kratší strany obrobku. Měření ukončíme stiskem tlačítka na ručním ovladači RTN TO SCREEN. h) Zvolíme funkci konstrukce bodu, stisknutím kláves CTRL + ALT + A otevřeme tabulku, označíme přímku LIN1 a LIN2 a zvolíme průsečík a VYTVOŘIT. 12

13 Stisknutím kláves CTRL + ALT + A znovu otevřeme známou tabulku, označíme průsečík bod PNT1, zaškrtneme v tabulce osy X, Y zvolíme funkci POČÁTEK a OK. i) Tímto jsme námi vytvořený průsečík přímek posunuli do počátku souřadného systému a vytvořili si tak podmínky pro následující měření. Než započneme s vlastním měřením úlohy, soubor uložíme. 13

14 Úloha č. 1 Měření délky Přípravné činnosti Před zahájením vlastního měření úlohy je třeba provést přípravné úkony související s vyrovnáním roviny měření, vytvoření a posunutí počátku souřadného systému, viz kapitola Postup měření Abychom mohli změřit vzdálenost mezi základnou (LIN1, LIN2), budeme vždy v požadované vzdálenosti měření konstruovat další přímky (LIN3, LIN4 ), které vzniknou měřením dotykovou sondou za pomocí joysticku, vždy pomocí dvou bodů měření pro každou přímku. Každý takto vzniklý rozměr vzdálenosti zatolerujeme horním a dolním mezním rozměrem a určíme jmenovitou hodnotou dle výkresu. Pro úlohu č. 1 byl vytvořený výkres s názvem TĚLESO Vlastní měření Pro změření rozměru 150 ± 0,1 vytvoříme měřením přímku LIN3. 14

15 Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku. Do tabulky zadáme nominální rozměr (jmenovitou hodnotu) a jeho toleranci. 15

16 Také je potřeba vybrat geometrické prvky, tvořící naši měřenou vzdálenost (LIN2 a LIN3). Za pomocí klávesové zkratky CTRL + K, přepneme do okna zobrazení protokolu měření. 16

17 Zpět do okna grafiky se vrátíme opět klávesovou zkratkou CTRL + K. Další měřený rozměr dle výkresu bude délka 8 ± 0,1, který vytvoříme jako LIN4. Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku, 17

18 kde označíme přímky LIN2 a LIN4, protože chceme měřit vzdálenost mezi nimi, to je jmenovitý rozměr 8 a tolerance znovu ± 0,1 mm. Po zadání těchto hodnot klikněme na Vytvořit a Zavřít. Další měřený rozměr, dle výkresu bude délka 18 ± 0,1, který vytvoříme jako LIN5. 18

19 Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku, kde označíme prvky LIN4 a LIN5, protože chceme měřit vzdálenost mezi nimi, tj. jmenovitý rozměr 18 s tolerancí znovu ± 0,1. Po zadání těchto hodnot klikněme na Vytvořit a Zavřít. Další měřený rozměr, dle výkresu bude délka 33 ± 0,1, který vytvoříme jako LIN6. 19

20 Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku, kde označíme prvky LIN2 a LIN6, protože chceme měřit vzdálenost mezi nimi, tj. jmenovitý rozměr 33 s tolerancí znovu ± 0,1. Po zadání těchto hodnot klikněme na Vytvořit a Zavřít. Další měřený rozměr, dle výkresu bude délka 84 ± 0,1, který vytvoříme jako LIN7. 20

21 Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku, kde označíme prvky LIN6 a LIN7, protože chceme měřit vzdálenost mezi nimi, tj. jmenovitý rozměr 84 s tolerancí znovu ± 0,1. Po zadání těchto hodnot klikněme na Vytvořit a Zavřít. Další měřený rozměr, dle výkresu bude délka 63,1-0,2, který vytvoříme jako LIN8. 21

22 Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku, kde označíme prvky LIN1 a LIN8, protože chceme měřit vzdálenost mezi nimi, tj. jmenovitý rozměr 63,1 s tolerancí - 0,2. Po zadání těchto hodnot klikněme na Vytvořit a Zavřít. 22

23 Protokol měření V protokolu měření je vyhodnocena jmenovitá hodnota rozměru (NOMINAL), naměřená hodnota rozměru (MEAS), dolní a horní hodnota tolerance (- TOL a +TOL), hodnota překročení tolerance rozměru (OUTTOL). V neposlední řadě také název součásti, datum a čas měření. 23

24 Úloha č. 2 Měření hloubky Přípravné činnosti Před zahájením vlastního měření úlohy je třeba provést přípravné úkony související s vyrovnáním roviny měření, vytvoření a posunutí počátku souřadného systému, viz kapitola Postup měření Abychom mohli změřit hloubku - vzdálenost mezi rovinou PLN1 a jinou rovinou (PLN2, PLN3, PLN4 ), budeme vždy pro každé nové měření hloubky vzdálenosti konstruovat další roviny měření (PLN2, PLN3, PLN4 ), které vzniknou měřením dotykovou sondou za pomocí joysticku, vždy pomocí min. tří bodů měření pro každou novou rovinu (hloubku). Každý takto vzniklý rozměr vzdálenosti zatolerujeme horním a dolním mezním rozměrem a určíme jmenovitou hodnotou dle výkresu. Pro úlohu č. 2 byl vytvořený výkres s názvem TĚLESO. Pro správné měření rozměru hloubky, tedy vzdálenosti mezi dvěma rovinami PLN, je třeba přepnout nastavenou pracovní rovinu ze ZPLUS na XPLUS! 24

25 Vlastní měření Změna nastavené pracovní roviny ze ZPLUS na XPLUS. Klávesovou zkratkou CTRL+ALT+A, do již známé tabulky označíme naši rovinu PLN1, jako počátek souřadného systému pro osu Z. 25

26 Pro měření hloubky je nutné aktivovat funkci Rovina měřením. Dle výkresu měření budeme měřit hloubku 10, kterou změříme pomocí čtyř bodů doteku jako rovinu PLN2. 26

27 Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku. Do tabulky zadáme nominální rozměr (jmenovitou hodnotu 10) a jeho toleranci ± 0,05. 27

28 Rovněž označíme, mezi kterými rovinami měříme vzdálenost (PLN1 a PLN2). Volbu ukončíme a tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. Naměřenou hodnotu včetně tolerance můžeme zobrazit na protokolu měření klávesovou zkratkou CTRL+ K. Při opakovaném použití CTRL+ K zobrazíme opět pracovní rovinu. 28

29 Další měření hloubky dle výkresu měření budeme měřit hloubku 5, kterou změříme pomocí čtyř bodů doteku jako rovinu PLN3. Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku. Do tabulky zadáme nominální rozměr (jmenovitou hodnotu 5) a jeho toleranci ± 0,05. Rovněž označíme, mezi kterými rovinami měříme vzdálenost (PLN1 a PLN3). Pro jednoznačnost výsledku měření ještě provedeme volbu Vazba k ose Z. 29

30 Volbu ukončíme a tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. Další měření hloubky dle výkresu měření budeme měřit hloubku 8, kterou změříme pomocí čtyř bodů doteku jako rovinu PLN4. Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku, do níž zadáme nominální rozměr (jmenovitou hodnotu 8) a jeho toleranci ± 0,05. Rovněž označíme, mezi kterými rovinami měříme vzdálenost (PLN1 a PLN4). Pro jednoznačnost výsledku měření ještě provedeme volbu Vazba k ose Z. 30

31 Volbu ukončíme a tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. Další měření hloubky dle výkresu měření budeme měřit hloubku 14, kterou změříme pomocí čtyř bodů doteku jako rovinu PLN5. Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku, do níž zadáme nominální rozměr (jmenovitou hodnotu 14) a jeho toleranci ± 0,05. 31

32 Rovněž označíme, mezi kterými rovinami měříme vzdálenost (PLN1 a PLN5). Pro jednoznačnost výsledku měření ještě provedeme volbu Vazba k ose Z. Volbu ukončíme a tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 32

33 Protokol měření V protokolu měření je vyhodnocena jmenovitá hodnota rozměru (NOMINAL), naměřená hodnota rozměru (MEAS), dolní a horní hodnota tolerance (- TOL a +TOL), hodnota překročení tolerance rozměru (OUTTOL). V neposlední řadě také název součásti, datum a čas měření. 33

34 Úloha č. 3 Měření průměrů vnějších a vnitřních Přípravné činnosti Před zahájením vlastního měření úlohy je třeba provést přípravné úkony související s vyrovnáním roviny měření, vytvoření a posunutí počátku souřadného systému, viz kapitola Postup měření Abychom mohli změřit vnější a vnitřní otvory (poloha středů otvorů v osách X a Y, jejich průměry a poloměry, budeme vždy tyto geometrické prvky měřit dotykovou sondou v ručním režimu s joystickem vždy pomocí minimálně tří, ale lépe čtyř dotykových bodů měření pro každý geometrický prvek, který zatolerujeme horním a dolním mezním rozměrem a určíme jmenovitou hodnotou dle výkresu. Pro úlohu č. 3 byl vytvořený výkres s názvem TĚLESO. 34

35 Vlastní měření Pro změření rozměru ø50 ± 0,1 vytvoříme měřením kružnici CIR1 měřením. K tomu je nutné aktivovat funkci Kruh měřením. Po změření se kružnice zobrazí v okně měření jako CIR1. 35

36 Pomocí ikony Rozměr poloha vyvoláme tabulku. Do tabulky zadáme nominální rozměr (jmenovitou hodnotu ø50) a jeho toleranci - 0,15. Dále vybereme všechny prvky, které chceme vyhodnocovat v protokolu měření, tj. souřadnice středu otvoru v osách X a Y, dále průměr D a poloměr R. 36

37 Volbu ukončíme a tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. Za pomocí klávesové zkratky CTRL + K, přepneme do okna zobrazení protokolu měření. Tentokrát se v protokolu měření nezobrazuje hodnota tolerance a nominální hodnota je shodná s hodnotou naměřenou a tyto hodnoty je nutné ručně opravit. 37

38 Po opravení jmenovité hodnoty se objeví dotaz Přenést jmenovité hodnoty zpět do prvku. Zvolíme ANO. 38

39 Na dotaz Změnit hodnoty dotykových bodů zvolíme NE. Obdobně změníme i nominální hodnotu poloměru R a jeho toleranci, která by měla být logicky poloviční, než hodnota tolerance průměru D. Zvolíme funkci překreslit protokol. 39

40 Pro změření rozměru ø25 + 0,1 vytvoříme měřením kružnici CIR2 měřením. Pomocí ikony Rozměr poloha vyvoláme tabulku. Do tabulky zadáme nominální rozměr (jmenovitou hodnotu ø25) a jeho toleranci + 0,1. Dále vybereme všechny prvky, které chceme vyhodnocovat v protokolu měření, tj. souřadnice středu otvoru v osách X a Y, dále průměr D a poloměr R. 40

41 Volbu ukončíme a tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. V oknu EDICE rozklikneme a opravíme jmenovitou hodnotu průměru D a poloměru R, včetně jejich tolerancí, která by měla být u R logicky poloviční, než hodnota tolerance průměru D. Zvolíme funkci překreslit protokol. Po opravení jmenovité hodnoty se objeví dotaz Přenést jmenovité hodnoty zpět do prvku. Zvolíme ANO. Na dotaz Změnit hodnoty dotykových bodů opět zvolíme NE. 41

42 Pro změření rozměru ø10 ± 0,1 vytvoříme měřením kružnici CIR3 měřením. Po změření se kružnice zobrazí v okně měření jako CIR3. Pomocí ikony Rozměr poloha vyvoláme tabulku. 42

43 Do tabulky zadáme nominální rozměr (jmenovitou hodnotu ø10) a jeho toleranci ± 0,1. Dále vybereme všechny prvky, které chceme vyhodnocovat v protokolu měření, tj. souřadnice středu otvoru v osách X a Y, dále průměr D a poloměr R. Volbu ukončíme a tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. V oknu EDICE rozklikneme a opravíme jmenovitou hodnotu průměru D a poloměru R, včetně jejich tolerancí, která by měla být u R logicky poloviční, než hodnota tolerance průměru D. Zvolíme funkci překreslit protokol. Po opravení jmenovité hodnoty se objeví dotaz Přenést jmenovité hodnoty zpět do prvku. Zvolíme ANO. Na dotaz Změnit hodnoty dotykových bodů opět zvolíme NE. 43

44 Za pomocí klávesové zkratky CTRL + K, přepneme do okna zobrazení protokolu měření. 44

45 Protokol měření V protokolu měření je vyhodnocena jmenovitá hodnota rozměru (NOMINAL), naměřená hodnota rozměru (MEAS), dolní a horní hodnota tolerance (- TOL a +TOL), hodnota překročení tolerance rozměru (OUTTOL). V neposlední řadě také název součásti, datum a čas měření. 1 of 1 45

46 Úloha č. 4 Měření roztečí otvorů, drážek Přípravné činnosti Před zahájením vlastního měření úlohy je třeba provést přípravné úkony související s vyrovnáním roviny měření, vytvoření a posunutí počátku souřadného systému, viz kapitola Postup měření Abychom mohli změřit rozteče otvorů (vzdálenosti mezi středy otvorů), musíme mít změřeny nejprve průměry těchto otvorů a určenou polohu středů otvorů v osách X a Y. (Viz úloha č. 3 Měření průměrů vnějších a vnitřních). Pro úlohu č. 4 byl vytvořený výkres s názvem TĚLESO Vlastní měření Pro změření ø37,5 ± 0,1 roztečné kružnice otvorů ø 8 vytvoříme měřením kružnice CIR1- CIR4. K tomu je nutné aktivovat funkci Kruh měřením. 46

47 Po změření těchto čtyř kružnic aktivujeme funkci Konstrukce kruhu. 47

48 Objeví se tabulka ve které zadáme všechny čtyři kružnice CIR1- CIR4 a funkci Napasování. 48

49 tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. Pomocí ikony Rozměr poloha vyvoláme tabulku, zadáme jmenovitý rozměr ø37,5 a jeho toleranci ± 0,1. Dále vybereme všechny prvky, které chceme vyhodnocovat v protokolu měření, tj. souřadnice středu otvoru v osách X, Y a průměr D. 49

50 V oknu EDICE rozklikneme a opravíme jmenovitou hodnotu průměru D. Zvolíme funkci překreslit protokol. Po opravení jmenovité hodnoty se objeví dotaz Přenést jmenovité hodnoty zpět do prvku. Zvolíme ANO. Na dotaz Změnit hodnoty dotykových bodů zvolíme NE. Pro měření drážky je nutné aktivovat funkci Oválná drážka měřením. 50

51 Pro změření drážky je potřeba 6-ti dotykových bodů (3 body pro 1. rádius a druhé 3 body pro 2. rádius drážky). Na obrazovce se vytvoří oválná drážka SLT1. Pomocí ikony Rozměr poloha vyvoláme tabulku. 51

52 V tabulce označíme geometrický prvek SLT1, označíme jmenovitý rozměr 37,9 a jeho toleranci +0,2. Dále vybereme všechny prvky, které chceme vyhodnocovat v protokolu měření, tj. souřadnice osy drážky v osách X, Y a poloměr R a délku L. V oknu EDICE rozklikneme a opravíme jmenovité hodnoty polohy X, Y, R a L. 52

53 Po opravení jmenovité hodnoty se objeví dotaz Přenést jmenovité hodnoty zpět do prvku. Zvolíme ANO. Na dotaz Změnit hodnoty dotykových bodů zvolíme NE. 53

54 Tímto způsobem změníme všechny potřebné jmenovité hodnoty a tolerance prvků drážky. Za pomocí klávesové zkratky CTRL + K, přepneme do okna zobrazení protokolu měření. 54

55 Pro vygenerování protokolu měření je třeba nastavit Okno protokolu nastavení tiskárny, kde zvolíme výstupní formát RTF a potom zvolíme funkci Tisk okna protokolu. Pro vygenerování protokolu měření a jeho uložení, je třeba nastavit cestu cílového adresáře. 55

56 Protokol měření V protokolu měření je vyhodnocena jmenovitá hodnota rozměru (NOMINAL), naměřená hodnota rozměru (MEAS), dolní a horní hodnota tolerance (- TOL a +TOL), hodnota překročení tolerance rozměru (OUTTOL). V neposlední řadě také název součásti, datum a čas měření. 1 of 1 56

57 Úloha č. 5 Měření úhlů a úkosů Přípravné činnosti Před zahájením vlastního měření úlohy je třeba provést přípravné úkony související s vyrovnáním roviny měření, vytvoření a posunutí počátku souřadného systému, viz kapitola Postup měření Pro měření úhlů vytvoříme několik přímek LIN1, LIN2..., které vzniknou měřením, každá dvěma body ( viz Úloha č. 1 - Měření délek). Pro úlohu č. 5 byl vytvořený výkres s názvem TĚLESO Vlastní měření Pro měření úhlů jsme vytvořili měřením přímky LIN3 - LIN10, mezi nimiž a základnou LIN1 budeme měřit příslušný úhel. 57

58 Pro měření úhlu je nutné aktivovat funkci Rozměr úhlu. V tabulce vybereme a označíme přímky LIN3 a LIN1. které mezi sebou svírají úhel 23,5 a určíme toleranci ± 0,1. Po výběru vždy tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 58

59 Pro další měření opět zvolíme funkci Rozměr úhlu. V tabulce vybereme a označíme přímky LIN6 a LIN1, které mezi sebou svírají úhel 93 a určíme toleranci ± 0,1. Po výběru vždy tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 59

60 Pro další měření opět zvolíme funkci Rozměr úhlu. V tabulce vybereme a označíme přímky LIN7 a LIN1, které mezi sebou svírají úhel 93 a určíme toleranci ± 0,1. Po výběru vždy tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. Pro další měření opět zvolíme funkci Rozměr úhlu. V tabulce vybereme a označíme přímky LIN8 a LIN1, které mezi sebou svírají úhel 93 a určíme toleranci ± 0,1. Po výběru vždy tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 60

61 Pro další měření opět zvolíme funkci Rozměr úhlu. V tabulce vybereme a označíme přímky LIN9 a LIN1, které mezi sebou svírají úhel 93 a určíme toleranci ± 0,1. Po výběru vždy tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. V tabulce vybereme a označíme přímky LIN4 a LIN1, které mezi sebou svírají úhel 40 a určíme toleranci ± 0,1. Po výběru vždy tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 61

62 V tabulce vybereme a označíme přímky LIN5 a LIN1, které mezi sebou svírají úhel 20 a určíme toleranci ± 0,1. Po výběru vždy tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 62

63 Za pomocí klávesové zkratky CTRL + K, přepneme do okna zobrazení protokolu měření. Pro vygenerování protokolu měření je třeba nastavit Okno protokolu nastavení tiskárny kde zvolíme výstupní formát.rtf. 63

64 a potom zvolíme funkci Tisk okna protokolu. 64

65 Pro uložení protokolu měření budeme vyzvání pomocí funkce Uložit jako, kde zvolíme adresář námi vybraného úložiště. 65

66 Protokol měření V protokolu měření je vyhodnocena jmenovitá hodnota rozměru (NOMINAL), naměřená hodnota rozměru (MEAS), dolní a horní hodnota tolerance (- TOL a +TOL), hodnota překročení tolerance rozměru (OUTTOL). V neposlední řadě také název součásti, datum a čas měření. 66

67 Úloha č. 6 Měření úchylek tvaru a polohy Přípravné činnosti Před zahájením vlastního měření úlohy je třeba provést přípravné úkony související s vyrovnáním roviny měření, vytvoření a posunutí počátku souřadného systému, viz kapitola Postup měření Pro měření úchylek tvaru a polohy vytvoříme měřením několik geometrických prvků (kružnic CIR a přímek LIN (viz předchozí úlohy měření). Pro úlohu č. 6 byl vytvořený výkres s názvem TĚLESO Vlastní měření Nejprve zvolíme funkci Kruh měřením. 67

68 Měřením vytvoříme kružnice CIR1 a CIR2. Pomocí ikony Rozměr poloha vyvoláme tabulku, kde označíme CIR1 a zadáme jmenovitý rozměr ø 60 a toleranci -0,1. 68

69 Podobně postupujeme i u CIR2, kde zadáme jmenovitý rozměr ø 45 a toleranci +0,1. Zvolíme funkci Rozměr úchylka soustřednosti. 69

70 V tabulce označíme výběrem obě tyto kružnice a zvolíme toleranci třeba 0,1. Zadání ukončíme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 70

71 Dále vytvoříme měřením přímky LIN3 a LIN4 a zvolíme funkci Rozměr úchylka rovnoběžnosti. Ve vzniklé tabulce označíme LIN3 a LIN4, vzdálenost mezi nimi 16 mm a toleranci 0,05. Zadání ukončíme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 71

72 Dále vytvoříme měřením přímky LIN5 a LIN6 a zvolíme funkci Rozměr úchylka rovnoběžnosti. Ve vzniklé tabulce označíme LIN5 a LIN6, vzdálenost mezi nimi 54 mm a toleranci 0,05. Zadání ukončíme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. Dále vytvoříme měřením přímky LIN7 a LIN8 a zvolíme funkci Rozměr úchylka rovnoběžnosti. Ve vzniklé tabulce označíme LIN7 a LIN8, vzdálenost mezi nimi 17 mm a toleranci 0,05. Zadání ukončíme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 72

73 Dále budeme měřit úchylku kolmosti a zvolíme funkci Rozměr úchylka kolmosti. Ve vzniklé tabulce budeme měřit kolmost LIN4 k LIN1, které označíme a toleranci 0,05. Zadání ukončíme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 73

74 Opět budeme měřit úchylku kolmosti a zvolíme funkci Rozměr úchylka kolmosti. Ve vzniklé tabulce budeme měřit kolmost LIN9 k LIN1, které označíme a toleranci 0,05. Zadání ukončíme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. Za pomocí klávesové zkratky CTRL + K, přepneme do okna zobrazení protokolu měření. 74

75 Pro vygenerování protokolu měření zvolíme funkci Tisk okna protokolu. Pro uložení protokolu měření budeme vyzvání pomocí funkce Uložit jako, kde zvolíme adresář námi vybraného úložiště. 75

76 Protokol měření V protokolu měření je vyhodnocena jmenovitá hodnota rozměru (NOMINAL), naměřená hodnota rozměru (MEAS), dolní a horní hodnota tolerance (- TOL a +TOL), hodnota překročení tolerance rozměru (OUTTOL) a také název součásti, datum a čas měření. 76

77 Přílohy Příloha č. 1 Výkres součásti pro měření TĚLESO 77

78 Příloha č. 2 Výkres součásti pro měření TĚLESO 2 78

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budem zabývat jedním ze speciálních prvků, kterýmž je Větrací otvor. Jak název

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_17 Databáze Databáze Databáze Samostatná práce tabulky Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_17 Databáze Databáze Databáze Samostatná práce tabulky Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_17 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Dílenský mikroskop je v různém provedení jedním z důležitých přístrojů pro měření v kontrolních laboratořích. Je to velmi univerzální přístroj

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů Úterý 8. ledna Cabri program na rýsování program umožňuje rýsování základních geometrických útvarů, měření délky úsečky, velikosti úhlu, výpočet obvodů a obsahů. Je vhodný pro rýsování geometrických míst

Více

NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS. TIRAtest 2300

NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS. TIRAtest 2300 NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS TIRAtest 2300 Vydané 15/12/2013 Zapnutí stroje. Stroj zapneme otočením hlavního vypínače do polohy I. Horní polovinou tlačítka zapneme regulaci pohonu. Zapneme počítač. Start

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Novinky ISES pro XP: Vzorkovací frekvence může být až 100 000 Hz. Krokový start se provádí klávesou MEZERNÍK a nikoli ENTER. Při každém měření

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty

Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty Typy objektů Objekty, se kterými v programu GEONExT pracujeme, mají převážně grafické znázornění. Jednak

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

My si nyní takovou sestavu vytvoříme na příkladu jednoduché kanceláře. Začneme vytvořením takové kanceláře.

My si nyní takovou sestavu vytvoříme na příkladu jednoduché kanceláře. Začneme vytvořením takové kanceláře. Sestavy Sestavy (angl. Reports) slouží ve Visiu k rychlému vytvoření přehledného souhrnu informací o objektech na výkresu. Visio umí tyto stručné sestavy vytvářet jako sešit programu Excelu, ve formátu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Inspekce tvaru součásti

Inspekce tvaru součásti Inspekce tvaru součásti. Cílem cvičení je inspekce tvaru součásti spočívající načtení referenčního CAD modelu, v ustavení naskenovaného tvaru vzhledem k tomuto referenčnímu modelu, kontrole průměru spodního

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

2. Kreslení ve 2D. 2.1. Vytvoření pracovního projektu. 2.1.1. Spuštění Archicadu. 1. Otevře nový projekt

2. Kreslení ve 2D. 2.1. Vytvoření pracovního projektu. 2.1.1. Spuštění Archicadu. 1. Otevře nový projekt 2. Kreslení ve 2D 2.1. Vytvoření pracovního projektu 2.1.1. Spuštění Archicadu 1. Otevře nový projekt 2. Otevře již rozpracovaný projekt 3. Vyhledání rozpracovaného projektu, který ještě nebyl otevřen

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 2 Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 V té to ka pi to le: Seznámení s Wordem a práce s dokumenty Základní techniky práce Tvorba tabulek Vkládání obrázků, grafů a diagramů Kapitola 2 Tvorba a úprava textů

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Jak tisknout osvědčení s fotografiemi svářečů?, Ing. Jan Bureš, 2006-06-06 strana 4 z 10

Jak tisknout osvědčení s fotografiemi svářečů?, Ing. Jan Bureš, 2006-06-06 strana 4 z 10 1 Úvod JAK TISKNOUT OSVĚDČENÍ S FOTOGRAFIEMI SVÁŘEČŮ? Ing. Jan Bureš Úprava programu vychází ze zásady, že svářeče budou fotografovat zkušební komisaři během zkoušky. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné,

Více

LEGUAN. Jak založit a řídit turnaje

LEGUAN. Jak založit a řídit turnaje LEGUAN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Jak založit a řídit turnaje Řízení turnajů se skládá ze dvou hlavních částí: první část příprava turnajů (je vhodné si turnaje a hrací sál připravit dopředu v klidu, ještě než

Více

Řemenový převod (cvičení)

Řemenový převod (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ, ČTVRTÝ Aleš GARSTKA 29.8.2012 Název zpracovaného celku: ŘEMENOVÝ PŘEVOD (cvičení) Řemenový převod (cvičení) Generátor řemenových převodů je v

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

GeoGebra rychlý start

GeoGebra rychlý start Beznákladové ICT pro učitele Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. velmi stručná příručka k programu GeoGebra GeoGebra je svobodný výukový matematický

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

Objekty v GeoGebře, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty

Objekty v GeoGebře, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty Objekty v GeoGebře, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty Typy objektů Objekty, se kterými v programu GeoGebra pracujeme, byly vytvořeny tak, aby se co nejsnáze

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

AutoCAD 2012. výukový materiál. AutoCAD 2012 1

AutoCAD 2012. výukový materiál. AutoCAD 2012 1 AutoCAD 2012 výukový materiál AutoCAD 2012 1 Tato práce slouží jako popis, jak v programu AutoCAD narýsovat díl strojního zařízení, konkrétně část tvarové hřídele, či navrhnout jednoduché elektrotechnické

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Založení projektu v Autodesk Inventoru

Založení projektu v Autodesk Inventoru Založení projektu v Autodesk Inventoru Správné založení projektu je základní předpokladem pro úspěšné a bezproblémové kreslení. Projekt by měl vždy mít tuto strukturu: Složka, v níž je umístěn soubor projektu

Více

Scénáře. V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady

Scénáře. V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady 9 Scénáře V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady Kapitola 9 Scénáře V situaci, kdy se v oblasti buněk mění množiny hodnot se stejným uspořádáním, můžeme použít scénáře.

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

tj. veličina kurzívou a jednotka obyčejným písmem umístěná v oblých resp. hranatých závorkách *).

tj. veličina kurzívou a jednotka obyčejným písmem umístěná v oblých resp. hranatých závorkách *). MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi Příslušenství WINDOWS Spolu s operačním systémem Windows se do počítače nainstalovalo i několik užitečných programů (ty jsou zcela zdarma a plně funkční), které je možné ihned používat. Jsou to o KALKULAČKA

Více

Excel pro začátečníky (egon)

Excel pro začátečníky (egon) Excel pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz práce s MS Excel 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 3 Editor Capture U editoru Capture závisí nabídka hlavní lišty na tom, které okno pracovní plochy je aktivované. V dalším textu budou popsány jen ty položky,

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

3MA481 Propojení Accessu a Excelu David Hach

3MA481 Propojení Accessu a Excelu David Hach Popis práce Tato práce se zabývá propojením aplikací MS Office s pomocí kódů ve VBA. V tomto konkrétním příkladě je znázorněn případ komunikace mezi programy MS Access 2007 a MS Excel 2007. Díky možnostem

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce ermistor Pomůcky: Systém ISES, moduly: teploměr, ohmmetr, termistor, 2 spojovací vodiče, stojan s držáky, azbestová síťka, kádinka, voda, kahan, zápalky, soubor: termistor.imc. Úkoly: ) Proměřit závislost

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budeme zabývat příkazy ze skupiny pro úpravu

Více

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Jak spojit fotografie, mapy a údaje z GPS?

Jak spojit fotografie, mapy a údaje z GPS? Jak spojit fotografie, mapy a údaje z GPS? Tento článek poskytuje návod, jak využít několik druhů digitálních informací online mapy, GPS souřadnice a digitální fotografie. Následující postupy lze využít

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Pomůcky: LabQuest, sonda čidlo polohy (sonar), nakloněná rovina, vozík, který se může po nakloněné rovině pohybovat Postup: Nakloněnou rovinu umístíme tak, aby svírala s vodorovnou

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více