Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE"

Transkript

1 Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Ing. Zdeněk Ondříšek 1

2 Obsah: Cíle Než začneme Příprava součásti pro měření Úloha č. 1 Měření délky Přípravné činnosti Postup měření Vlastní měření Protokol měření Úloha č. 2 Měření hloubky Přípravné činnosti Postup měření Vlastní měření Protokol měření Úloha č. 3 Měření průměrů vnějších a vnitřních Přípravné činnosti Postup měření Vlastní měření Protokol měření Úloha č. 4 Měření roztečí otvorů, drážek Přípravné činnosti Postup měření Vlastní měření Protokol měření Úloha č. 5 Měření úhlů a úkosů Přípravné činnosti Postup měření Vlastní měření Protokol měření Úloha č. 6 Měření úchylek tvaru a polohy Přípravné činnosti Postup měření Vlastní měření Protokol měření Přílohy Příloha č. 1 Výkres součásti pro měření TĚLESO Příloha č. 2 Výkres součásti pro měření TĚLESO

3 Cíle Tato učebnice úloh měření si klade za cíl seznámit žáky a případně i pedagogy se způsoby a možnostmi měření na třísouřadnicovém měřícím stroji TESA 3D MICRO HITE formou jednoduchých příkladů navazujících částečně na Návod k měřicímu přístroji TESA 3D MICRO HITE Než začneme Než začneme s jakýmkoliv byť i jednoduchým měřením, je potřeba na úvod vykonat několik nutných činností vedoucích k přípravě stroje pro měření úlohy. Je třeba mít spuštěný kompresor a přivádět do stroje stlačený vzduch o tlaku 5 6 barů, nutný k pohybu stroje na vzduchových polštářích. Na PC musí být spuštěný software PC DMIS a v něm na úvod je nutné zvolit aktuální soubor sondy (defaultně nastavený na PROBE ). 3

4 Na ručním ovladači s joystickem musí být aktivní režim SERVO PWR ON. 4

5 Dále aktivujeme režim AUTO, ve kterém stroj musí najet do referenčního bodu, což je činnost stejná jako u CNC stroje. 5

6 Činnost automatického najetí do referenčního bodu spustíme na PC. Úvodem se objeví tabulka s výzvou k otevření stávajícího souboru. 6

7 Nebo zvolíme soubor nový a napíšeme jeho název (viz Název součásti). 7

8 V následující obrazovce potvrdíme typ naší měřící sondy OK (je opět předem nastavená) Příprava součásti pro měření Před vlastním měřením jakékoliv úlohy je potřeba provést: a) Měření roviny Aktivujeme režim Rovina měřením (4x dotyk měřící sondou nejlépe v oblasti všech čtyř rohů měřené součásti). Pro pohyb s měřící sondou je třeba mít aktivní režim JOY. Pro zpomalení pohybu měřící sondy zvolíme režim SLOW. Měření roviny ukončíme stiskem tlačítka na ručním ovladači RTN TO SCREEN. 8

9 9

10 b) Vyrovnání roviny stisknutím kláves CTRL + ALT + A se objeví tabulka pro vyrovnání roviny. c) 3D nivelace označíme náš prvek roviny PLN1 a zvolíme funkci 3D nivelace kolem osy Z plus. 10

11 d) Povrch námi vytvořené roviny označíme za počátek souřadného systému v ose Z Označíme osu Z a stiskneme soft tlačítko POČÁTEK + OK. e) Zvolíme funkci Přímka měřením a dotykem měřící sondou změříme polohu delší strany obrobku. Měření ukončíme stiskem tlačítka na ručním ovladači RTN TO SCREEN. f) Stisknutím kláves CTRL + ALT + A otevřeme tabulku, kde označíme přímku LIN1. Otočit osu X PLUS kolem osy Z PLUS a zvolíme funkci 2D ROTACE. 11

12 g) Zvolíme funkci Přímka měřením a dotykem měřící sondou změříme polohu kratší strany obrobku. Měření ukončíme stiskem tlačítka na ručním ovladači RTN TO SCREEN. h) Zvolíme funkci konstrukce bodu, stisknutím kláves CTRL + ALT + A otevřeme tabulku, označíme přímku LIN1 a LIN2 a zvolíme průsečík a VYTVOŘIT. 12

13 Stisknutím kláves CTRL + ALT + A znovu otevřeme známou tabulku, označíme průsečík bod PNT1, zaškrtneme v tabulce osy X, Y zvolíme funkci POČÁTEK a OK. i) Tímto jsme námi vytvořený průsečík přímek posunuli do počátku souřadného systému a vytvořili si tak podmínky pro následující měření. Než započneme s vlastním měřením úlohy, soubor uložíme. 13

14 Úloha č. 1 Měření délky Přípravné činnosti Před zahájením vlastního měření úlohy je třeba provést přípravné úkony související s vyrovnáním roviny měření, vytvoření a posunutí počátku souřadného systému, viz kapitola Postup měření Abychom mohli změřit vzdálenost mezi základnou (LIN1, LIN2), budeme vždy v požadované vzdálenosti měření konstruovat další přímky (LIN3, LIN4 ), které vzniknou měřením dotykovou sondou za pomocí joysticku, vždy pomocí dvou bodů měření pro každou přímku. Každý takto vzniklý rozměr vzdálenosti zatolerujeme horním a dolním mezním rozměrem a určíme jmenovitou hodnotou dle výkresu. Pro úlohu č. 1 byl vytvořený výkres s názvem TĚLESO Vlastní měření Pro změření rozměru 150 ± 0,1 vytvoříme měřením přímku LIN3. 14

15 Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku. Do tabulky zadáme nominální rozměr (jmenovitou hodnotu) a jeho toleranci. 15

16 Také je potřeba vybrat geometrické prvky, tvořící naši měřenou vzdálenost (LIN2 a LIN3). Za pomocí klávesové zkratky CTRL + K, přepneme do okna zobrazení protokolu měření. 16

17 Zpět do okna grafiky se vrátíme opět klávesovou zkratkou CTRL + K. Další měřený rozměr dle výkresu bude délka 8 ± 0,1, který vytvoříme jako LIN4. Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku, 17

18 kde označíme přímky LIN2 a LIN4, protože chceme měřit vzdálenost mezi nimi, to je jmenovitý rozměr 8 a tolerance znovu ± 0,1 mm. Po zadání těchto hodnot klikněme na Vytvořit a Zavřít. Další měřený rozměr, dle výkresu bude délka 18 ± 0,1, který vytvoříme jako LIN5. 18

19 Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku, kde označíme prvky LIN4 a LIN5, protože chceme měřit vzdálenost mezi nimi, tj. jmenovitý rozměr 18 s tolerancí znovu ± 0,1. Po zadání těchto hodnot klikněme na Vytvořit a Zavřít. Další měřený rozměr, dle výkresu bude délka 33 ± 0,1, který vytvoříme jako LIN6. 19

20 Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku, kde označíme prvky LIN2 a LIN6, protože chceme měřit vzdálenost mezi nimi, tj. jmenovitý rozměr 33 s tolerancí znovu ± 0,1. Po zadání těchto hodnot klikněme na Vytvořit a Zavřít. Další měřený rozměr, dle výkresu bude délka 84 ± 0,1, který vytvoříme jako LIN7. 20

21 Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku, kde označíme prvky LIN6 a LIN7, protože chceme měřit vzdálenost mezi nimi, tj. jmenovitý rozměr 84 s tolerancí znovu ± 0,1. Po zadání těchto hodnot klikněme na Vytvořit a Zavřít. Další měřený rozměr, dle výkresu bude délka 63,1-0,2, který vytvoříme jako LIN8. 21

22 Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku, kde označíme prvky LIN1 a LIN8, protože chceme měřit vzdálenost mezi nimi, tj. jmenovitý rozměr 63,1 s tolerancí - 0,2. Po zadání těchto hodnot klikněme na Vytvořit a Zavřít. 22

23 Protokol měření V protokolu měření je vyhodnocena jmenovitá hodnota rozměru (NOMINAL), naměřená hodnota rozměru (MEAS), dolní a horní hodnota tolerance (- TOL a +TOL), hodnota překročení tolerance rozměru (OUTTOL). V neposlední řadě také název součásti, datum a čas měření. 23

24 Úloha č. 2 Měření hloubky Přípravné činnosti Před zahájením vlastního měření úlohy je třeba provést přípravné úkony související s vyrovnáním roviny měření, vytvoření a posunutí počátku souřadného systému, viz kapitola Postup měření Abychom mohli změřit hloubku - vzdálenost mezi rovinou PLN1 a jinou rovinou (PLN2, PLN3, PLN4 ), budeme vždy pro každé nové měření hloubky vzdálenosti konstruovat další roviny měření (PLN2, PLN3, PLN4 ), které vzniknou měřením dotykovou sondou za pomocí joysticku, vždy pomocí min. tří bodů měření pro každou novou rovinu (hloubku). Každý takto vzniklý rozměr vzdálenosti zatolerujeme horním a dolním mezním rozměrem a určíme jmenovitou hodnotou dle výkresu. Pro úlohu č. 2 byl vytvořený výkres s názvem TĚLESO. Pro správné měření rozměru hloubky, tedy vzdálenosti mezi dvěma rovinami PLN, je třeba přepnout nastavenou pracovní rovinu ze ZPLUS na XPLUS! 24

25 Vlastní měření Změna nastavené pracovní roviny ze ZPLUS na XPLUS. Klávesovou zkratkou CTRL+ALT+A, do již známé tabulky označíme naši rovinu PLN1, jako počátek souřadného systému pro osu Z. 25

26 Pro měření hloubky je nutné aktivovat funkci Rovina měřením. Dle výkresu měření budeme měřit hloubku 10, kterou změříme pomocí čtyř bodů doteku jako rovinu PLN2. 26

27 Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku. Do tabulky zadáme nominální rozměr (jmenovitou hodnotu 10) a jeho toleranci ± 0,05. 27

28 Rovněž označíme, mezi kterými rovinami měříme vzdálenost (PLN1 a PLN2). Volbu ukončíme a tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. Naměřenou hodnotu včetně tolerance můžeme zobrazit na protokolu měření klávesovou zkratkou CTRL+ K. Při opakovaném použití CTRL+ K zobrazíme opět pracovní rovinu. 28

29 Další měření hloubky dle výkresu měření budeme měřit hloubku 5, kterou změříme pomocí čtyř bodů doteku jako rovinu PLN3. Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku. Do tabulky zadáme nominální rozměr (jmenovitou hodnotu 5) a jeho toleranci ± 0,05. Rovněž označíme, mezi kterými rovinami měříme vzdálenost (PLN1 a PLN3). Pro jednoznačnost výsledku měření ještě provedeme volbu Vazba k ose Z. 29

30 Volbu ukončíme a tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. Další měření hloubky dle výkresu měření budeme měřit hloubku 8, kterou změříme pomocí čtyř bodů doteku jako rovinu PLN4. Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku, do níž zadáme nominální rozměr (jmenovitou hodnotu 8) a jeho toleranci ± 0,05. Rovněž označíme, mezi kterými rovinami měříme vzdálenost (PLN1 a PLN4). Pro jednoznačnost výsledku měření ještě provedeme volbu Vazba k ose Z. 30

31 Volbu ukončíme a tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. Další měření hloubky dle výkresu měření budeme měřit hloubku 14, kterou změříme pomocí čtyř bodů doteku jako rovinu PLN5. Pomocí ikony Rozměr vzdálenost vyvoláme tabulku, do níž zadáme nominální rozměr (jmenovitou hodnotu 14) a jeho toleranci ± 0,05. 31

32 Rovněž označíme, mezi kterými rovinami měříme vzdálenost (PLN1 a PLN5). Pro jednoznačnost výsledku měření ještě provedeme volbu Vazba k ose Z. Volbu ukončíme a tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 32

33 Protokol měření V protokolu měření je vyhodnocena jmenovitá hodnota rozměru (NOMINAL), naměřená hodnota rozměru (MEAS), dolní a horní hodnota tolerance (- TOL a +TOL), hodnota překročení tolerance rozměru (OUTTOL). V neposlední řadě také název součásti, datum a čas měření. 33

34 Úloha č. 3 Měření průměrů vnějších a vnitřních Přípravné činnosti Před zahájením vlastního měření úlohy je třeba provést přípravné úkony související s vyrovnáním roviny měření, vytvoření a posunutí počátku souřadného systému, viz kapitola Postup měření Abychom mohli změřit vnější a vnitřní otvory (poloha středů otvorů v osách X a Y, jejich průměry a poloměry, budeme vždy tyto geometrické prvky měřit dotykovou sondou v ručním režimu s joystickem vždy pomocí minimálně tří, ale lépe čtyř dotykových bodů měření pro každý geometrický prvek, který zatolerujeme horním a dolním mezním rozměrem a určíme jmenovitou hodnotou dle výkresu. Pro úlohu č. 3 byl vytvořený výkres s názvem TĚLESO. 34

35 Vlastní měření Pro změření rozměru ø50 ± 0,1 vytvoříme měřením kružnici CIR1 měřením. K tomu je nutné aktivovat funkci Kruh měřením. Po změření se kružnice zobrazí v okně měření jako CIR1. 35

36 Pomocí ikony Rozměr poloha vyvoláme tabulku. Do tabulky zadáme nominální rozměr (jmenovitou hodnotu ø50) a jeho toleranci - 0,15. Dále vybereme všechny prvky, které chceme vyhodnocovat v protokolu měření, tj. souřadnice středu otvoru v osách X a Y, dále průměr D a poloměr R. 36

37 Volbu ukončíme a tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. Za pomocí klávesové zkratky CTRL + K, přepneme do okna zobrazení protokolu měření. Tentokrát se v protokolu měření nezobrazuje hodnota tolerance a nominální hodnota je shodná s hodnotou naměřenou a tyto hodnoty je nutné ručně opravit. 37

38 Po opravení jmenovité hodnoty se objeví dotaz Přenést jmenovité hodnoty zpět do prvku. Zvolíme ANO. 38

39 Na dotaz Změnit hodnoty dotykových bodů zvolíme NE. Obdobně změníme i nominální hodnotu poloměru R a jeho toleranci, která by měla být logicky poloviční, než hodnota tolerance průměru D. Zvolíme funkci překreslit protokol. 39

40 Pro změření rozměru ø25 + 0,1 vytvoříme měřením kružnici CIR2 měřením. Pomocí ikony Rozměr poloha vyvoláme tabulku. Do tabulky zadáme nominální rozměr (jmenovitou hodnotu ø25) a jeho toleranci + 0,1. Dále vybereme všechny prvky, které chceme vyhodnocovat v protokolu měření, tj. souřadnice středu otvoru v osách X a Y, dále průměr D a poloměr R. 40

41 Volbu ukončíme a tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. V oknu EDICE rozklikneme a opravíme jmenovitou hodnotu průměru D a poloměru R, včetně jejich tolerancí, která by měla být u R logicky poloviční, než hodnota tolerance průměru D. Zvolíme funkci překreslit protokol. Po opravení jmenovité hodnoty se objeví dotaz Přenést jmenovité hodnoty zpět do prvku. Zvolíme ANO. Na dotaz Změnit hodnoty dotykových bodů opět zvolíme NE. 41

42 Pro změření rozměru ø10 ± 0,1 vytvoříme měřením kružnici CIR3 měřením. Po změření se kružnice zobrazí v okně měření jako CIR3. Pomocí ikony Rozměr poloha vyvoláme tabulku. 42

43 Do tabulky zadáme nominální rozměr (jmenovitou hodnotu ø10) a jeho toleranci ± 0,1. Dále vybereme všechny prvky, které chceme vyhodnocovat v protokolu měření, tj. souřadnice středu otvoru v osách X a Y, dále průměr D a poloměr R. Volbu ukončíme a tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. V oknu EDICE rozklikneme a opravíme jmenovitou hodnotu průměru D a poloměru R, včetně jejich tolerancí, která by měla být u R logicky poloviční, než hodnota tolerance průměru D. Zvolíme funkci překreslit protokol. Po opravení jmenovité hodnoty se objeví dotaz Přenést jmenovité hodnoty zpět do prvku. Zvolíme ANO. Na dotaz Změnit hodnoty dotykových bodů opět zvolíme NE. 43

44 Za pomocí klávesové zkratky CTRL + K, přepneme do okna zobrazení protokolu měření. 44

45 Protokol měření V protokolu měření je vyhodnocena jmenovitá hodnota rozměru (NOMINAL), naměřená hodnota rozměru (MEAS), dolní a horní hodnota tolerance (- TOL a +TOL), hodnota překročení tolerance rozměru (OUTTOL). V neposlední řadě také název součásti, datum a čas měření. 1 of 1 45

46 Úloha č. 4 Měření roztečí otvorů, drážek Přípravné činnosti Před zahájením vlastního měření úlohy je třeba provést přípravné úkony související s vyrovnáním roviny měření, vytvoření a posunutí počátku souřadného systému, viz kapitola Postup měření Abychom mohli změřit rozteče otvorů (vzdálenosti mezi středy otvorů), musíme mít změřeny nejprve průměry těchto otvorů a určenou polohu středů otvorů v osách X a Y. (Viz úloha č. 3 Měření průměrů vnějších a vnitřních). Pro úlohu č. 4 byl vytvořený výkres s názvem TĚLESO Vlastní měření Pro změření ø37,5 ± 0,1 roztečné kružnice otvorů ø 8 vytvoříme měřením kružnice CIR1- CIR4. K tomu je nutné aktivovat funkci Kruh měřením. 46

47 Po změření těchto čtyř kružnic aktivujeme funkci Konstrukce kruhu. 47

48 Objeví se tabulka ve které zadáme všechny čtyři kružnice CIR1- CIR4 a funkci Napasování. 48

49 tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. Pomocí ikony Rozměr poloha vyvoláme tabulku, zadáme jmenovitý rozměr ø37,5 a jeho toleranci ± 0,1. Dále vybereme všechny prvky, které chceme vyhodnocovat v protokolu měření, tj. souřadnice středu otvoru v osách X, Y a průměr D. 49

50 V oknu EDICE rozklikneme a opravíme jmenovitou hodnotu průměru D. Zvolíme funkci překreslit protokol. Po opravení jmenovité hodnoty se objeví dotaz Přenést jmenovité hodnoty zpět do prvku. Zvolíme ANO. Na dotaz Změnit hodnoty dotykových bodů zvolíme NE. Pro měření drážky je nutné aktivovat funkci Oválná drážka měřením. 50

51 Pro změření drážky je potřeba 6-ti dotykových bodů (3 body pro 1. rádius a druhé 3 body pro 2. rádius drážky). Na obrazovce se vytvoří oválná drážka SLT1. Pomocí ikony Rozměr poloha vyvoláme tabulku. 51

52 V tabulce označíme geometrický prvek SLT1, označíme jmenovitý rozměr 37,9 a jeho toleranci +0,2. Dále vybereme všechny prvky, které chceme vyhodnocovat v protokolu měření, tj. souřadnice osy drážky v osách X, Y a poloměr R a délku L. V oknu EDICE rozklikneme a opravíme jmenovité hodnoty polohy X, Y, R a L. 52

53 Po opravení jmenovité hodnoty se objeví dotaz Přenést jmenovité hodnoty zpět do prvku. Zvolíme ANO. Na dotaz Změnit hodnoty dotykových bodů zvolíme NE. 53

54 Tímto způsobem změníme všechny potřebné jmenovité hodnoty a tolerance prvků drážky. Za pomocí klávesové zkratky CTRL + K, přepneme do okna zobrazení protokolu měření. 54

55 Pro vygenerování protokolu měření je třeba nastavit Okno protokolu nastavení tiskárny, kde zvolíme výstupní formát RTF a potom zvolíme funkci Tisk okna protokolu. Pro vygenerování protokolu měření a jeho uložení, je třeba nastavit cestu cílového adresáře. 55

56 Protokol měření V protokolu měření je vyhodnocena jmenovitá hodnota rozměru (NOMINAL), naměřená hodnota rozměru (MEAS), dolní a horní hodnota tolerance (- TOL a +TOL), hodnota překročení tolerance rozměru (OUTTOL). V neposlední řadě také název součásti, datum a čas měření. 1 of 1 56

57 Úloha č. 5 Měření úhlů a úkosů Přípravné činnosti Před zahájením vlastního měření úlohy je třeba provést přípravné úkony související s vyrovnáním roviny měření, vytvoření a posunutí počátku souřadného systému, viz kapitola Postup měření Pro měření úhlů vytvoříme několik přímek LIN1, LIN2..., které vzniknou měřením, každá dvěma body ( viz Úloha č. 1 - Měření délek). Pro úlohu č. 5 byl vytvořený výkres s názvem TĚLESO Vlastní měření Pro měření úhlů jsme vytvořili měřením přímky LIN3 - LIN10, mezi nimiž a základnou LIN1 budeme měřit příslušný úhel. 57

58 Pro měření úhlu je nutné aktivovat funkci Rozměr úhlu. V tabulce vybereme a označíme přímky LIN3 a LIN1. které mezi sebou svírají úhel 23,5 a určíme toleranci ± 0,1. Po výběru vždy tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 58

59 Pro další měření opět zvolíme funkci Rozměr úhlu. V tabulce vybereme a označíme přímky LIN6 a LIN1, které mezi sebou svírají úhel 93 a určíme toleranci ± 0,1. Po výběru vždy tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 59

60 Pro další měření opět zvolíme funkci Rozměr úhlu. V tabulce vybereme a označíme přímky LIN7 a LIN1, které mezi sebou svírají úhel 93 a určíme toleranci ± 0,1. Po výběru vždy tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. Pro další měření opět zvolíme funkci Rozměr úhlu. V tabulce vybereme a označíme přímky LIN8 a LIN1, které mezi sebou svírají úhel 93 a určíme toleranci ± 0,1. Po výběru vždy tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 60

61 Pro další měření opět zvolíme funkci Rozměr úhlu. V tabulce vybereme a označíme přímky LIN9 a LIN1, které mezi sebou svírají úhel 93 a určíme toleranci ± 0,1. Po výběru vždy tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. V tabulce vybereme a označíme přímky LIN4 a LIN1, které mezi sebou svírají úhel 40 a určíme toleranci ± 0,1. Po výběru vždy tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 61

62 V tabulce vybereme a označíme přímky LIN5 a LIN1, které mezi sebou svírají úhel 20 a určíme toleranci ± 0,1. Po výběru vždy tabulku zavřeme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 62

63 Za pomocí klávesové zkratky CTRL + K, přepneme do okna zobrazení protokolu měření. Pro vygenerování protokolu měření je třeba nastavit Okno protokolu nastavení tiskárny kde zvolíme výstupní formát.rtf. 63

64 a potom zvolíme funkci Tisk okna protokolu. 64

65 Pro uložení protokolu měření budeme vyzvání pomocí funkce Uložit jako, kde zvolíme adresář námi vybraného úložiště. 65

66 Protokol měření V protokolu měření je vyhodnocena jmenovitá hodnota rozměru (NOMINAL), naměřená hodnota rozměru (MEAS), dolní a horní hodnota tolerance (- TOL a +TOL), hodnota překročení tolerance rozměru (OUTTOL). V neposlední řadě také název součásti, datum a čas měření. 66

67 Úloha č. 6 Měření úchylek tvaru a polohy Přípravné činnosti Před zahájením vlastního měření úlohy je třeba provést přípravné úkony související s vyrovnáním roviny měření, vytvoření a posunutí počátku souřadného systému, viz kapitola Postup měření Pro měření úchylek tvaru a polohy vytvoříme měřením několik geometrických prvků (kružnic CIR a přímek LIN (viz předchozí úlohy měření). Pro úlohu č. 6 byl vytvořený výkres s názvem TĚLESO Vlastní měření Nejprve zvolíme funkci Kruh měřením. 67

68 Měřením vytvoříme kružnice CIR1 a CIR2. Pomocí ikony Rozměr poloha vyvoláme tabulku, kde označíme CIR1 a zadáme jmenovitý rozměr ø 60 a toleranci -0,1. 68

69 Podobně postupujeme i u CIR2, kde zadáme jmenovitý rozměr ø 45 a toleranci +0,1. Zvolíme funkci Rozměr úchylka soustřednosti. 69

70 V tabulce označíme výběrem obě tyto kružnice a zvolíme toleranci třeba 0,1. Zadání ukončíme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 70

71 Dále vytvoříme měřením přímky LIN3 a LIN4 a zvolíme funkci Rozměr úchylka rovnoběžnosti. Ve vzniklé tabulce označíme LIN3 a LIN4, vzdálenost mezi nimi 16 mm a toleranci 0,05. Zadání ukončíme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 71

72 Dále vytvoříme měřením přímky LIN5 a LIN6 a zvolíme funkci Rozměr úchylka rovnoběžnosti. Ve vzniklé tabulce označíme LIN5 a LIN6, vzdálenost mezi nimi 54 mm a toleranci 0,05. Zadání ukončíme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. Dále vytvoříme měřením přímky LIN7 a LIN8 a zvolíme funkci Rozměr úchylka rovnoběžnosti. Ve vzniklé tabulce označíme LIN7 a LIN8, vzdálenost mezi nimi 17 mm a toleranci 0,05. Zadání ukončíme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 72

73 Dále budeme měřit úchylku kolmosti a zvolíme funkci Rozměr úchylka kolmosti. Ve vzniklé tabulce budeme měřit kolmost LIN4 k LIN1, které označíme a toleranci 0,05. Zadání ukončíme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. 73

74 Opět budeme měřit úchylku kolmosti a zvolíme funkci Rozměr úchylka kolmosti. Ve vzniklé tabulce budeme měřit kolmost LIN9 k LIN1, které označíme a toleranci 0,05. Zadání ukončíme kliknutím na soft tlačítko Vytvořit a Zavřít. Za pomocí klávesové zkratky CTRL + K, přepneme do okna zobrazení protokolu měření. 74

75 Pro vygenerování protokolu měření zvolíme funkci Tisk okna protokolu. Pro uložení protokolu měření budeme vyzvání pomocí funkce Uložit jako, kde zvolíme adresář námi vybraného úložiště. 75

76 Protokol měření V protokolu měření je vyhodnocena jmenovitá hodnota rozměru (NOMINAL), naměřená hodnota rozměru (MEAS), dolní a horní hodnota tolerance (- TOL a +TOL), hodnota překročení tolerance rozměru (OUTTOL) a také název součásti, datum a čas měření. 76

77 Přílohy Příloha č. 1 Výkres součásti pro měření TĚLESO 77

78 Příloha č. 2 Výkres součásti pro měření TĚLESO 2 78

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na kótování výkresů. Naším cílem bude naučit se používat správné příkazy

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o.

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o. Uživatelská příručka Marushka Photo aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o. Obsah: Návod k aplikaci MarushkaPhoto pro Android... 2 Návod k aplikaci MarushkaPhoto pro WindowsPhone... 6 Návod k aplikaci MarushkaPhoto

Více

Programovací stanice TNC640

Programovací stanice TNC640 Programovací stanice TNC640 Základy programování CNC frézky s tříosým řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2015 / 2016 Ing. Lubomír Nový Stanice TNC640 a možnosti jejího využití 1. Popis stanice

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU CATIA V5 R14 VÝKRES

PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU CATIA V5 R14 VÝKRES Cvičení 5 z předmětu CAD I. PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU CATIA V5 R14 VÝKRES Cílem pátého cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu hřídele základní postupy při tvorbě výkresu rotační součástky.

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

VY_32_INOVACE_E 14 02

VY_32_INOVACE_E 14 02 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Vymodelujte součást Rohatka_100 v SolidWorks, model uložte jako soubor součásti SolidWorks (Rohatka_100.SLDPRT)

Více

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010 Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout a posoudit výztuž šestiúhelníkového železobetonového sloupu (výška průřezu 20 cm) o výšce 2 m namáhaného normálovou silou 400 kn, momentem My=2,33 knm a momentem

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budem zabývat jedním ze speciálních prvků, kterýmž je Větrací otvor. Jak název

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Voltampérová charakteristika diody

Voltampérová charakteristika diody Voltampérová charakteristika diody Pozn.: Voltampérovou charakteristiku diod, resp. i rezistorů, žárovek aj. lze proměřovat se soupravou ISES-PCI a též i s ISES-USB. Souprava ISES-PCI, resp. ISES-PCI Professional

Více

Konstrukce nepravidelného půdorysu

Konstrukce nepravidelného půdorysu Konstrukce nepravidelného půdorysu Chceme přenést nepravý úhel z reálu do programu CARAT. Pro přesnou konstrukci úhlu je třeba znát 3 strany. A. Postup měření stran v reálné místnosti. 1. Na stěně (2)

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Modul Zásoby Dodavatelé/Odběratelé Materiál pro samostudium +1336

Modul Zásoby Dodavatelé/Odběratelé Materiál pro samostudium +1336 Modul Zásoby Dodavatelé/Odběratelé Materiál pro samostudium +1336 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 11.11.2013 2 Modul Zásoby Dodavatelé/Odběratelé Modul Zásoby Dodavatelé/Odběratelé Obsah Úvod...

Více

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). Import certifikátů Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Volba již definovaných nástrojů:

Volba již definovaných nástrojů: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice a volba nástrojů

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování CNC frézky s tříosým řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2012 / 2013 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího využití 1. Popis stanice

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_17 Databáze Databáze Databáze Samostatná práce tabulky Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_17 Databáze Databáze Databáze Samostatná práce tabulky Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_17 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Obr.1: Modelované těleso

Obr.1: Modelované těleso Postup modelování 3D tělesa: Vypracoval: Jaroslav Šabek Obr.1: Modelované těleso Než začneme modelovat, tak si vytvoříme hladiny a to (teleso= žlutá, pomoc=růžová). Zároveň si připravíme pracovní plochu,

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 27.10.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výkresu sestavy

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 2

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 2 Praktické zvládnutí software Geomedia Pavel Vařacha a kol. Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl

Více

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem 43 Kapitola 7 Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem 7.1 Úvod Tíhové zrychlení je zrychlení volného pádu ve vakuu. Závisí na zeměpisné šířce a nadmořské výšce. Jako normální tíhové zrychlení g n

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Postup při gravírování na obecnou plochu ve t3 a 5 ti osách.

Postup při gravírování na obecnou plochu ve t3 a 5 ti osách. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Gravírování na

Více

Ovládání MZK Terminalu je jednoduché a intuitivní. Terminal se ovládá pěti tlačítky.

Ovládání MZK Terminalu je jednoduché a intuitivní. Terminal se ovládá pěti tlačítky. MZK terminal MZK terminal byl vyvinut nejen jako terminál k online zobrazování a ukládání telemetrických dat z modulu Twin k pozdější analýze, ale především jako víceúčelové zařízení, jehož funkce a možnosti

Více

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru.

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru. Pomůcky: Systém ISES, moduly: voltmetr, ampérmetr, křemíková germaniová, svítivá (LED) dioda, tři LED na panelu s rezistory, sada rezistorů, 2 spojovací vodiče s hroty, 6 spojovacích vodičů s banánky,

Více

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Návody do cvičení předmětu Grafické systémy II Oldřich Učeň Martin Janečka Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Vítězslav Bártl. Leden 2013

Vítězslav Bártl. Leden 2013 VY_32_INOVACE_VB18_W Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

Cabri pro začátečníky

Cabri pro začátečníky Cabri pro začátečníky učební text RNDr. Ludmila Ciglerová 1. C T 1 T 3 O 1 1 A T 2 B H T G E F S D C A B R 1 Rýsování základních geometrických útvarů a) hlavní vodorovná lišta -Soubor, Upravit,Nastavit,

Více

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami příloha ŠVP ( 2.stupeň ZŠ - 3.část )

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami příloha ŠVP ( 2.stupeň ZŠ - 3.část ) Projekt je součástí operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Metodika je zpracována v rámci projektu OP RLZ, výtisk je neprodejný,

Více

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM

Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Hrubování 3D

Více

1. Načtení obrysové křivky obrobku z jiného CAD systému

1. Načtení obrysové křivky obrobku z jiného CAD systému Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: AlphaCAM - soustružení Kreslení obrysu obrobku a polotovaru

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 25.5.2013 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála Spirála vrták s válcovou

Více

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů Úterý 8. ledna Cabri program na rýsování program umožňuje rýsování základních geometrických útvarů, měření délky úsečky, velikosti úhlu, výpočet obvodů a obsahů. Je vhodný pro rýsování geometrických míst

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_06 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS. TIRAtest 2300

NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS. TIRAtest 2300 NÁVOD K OBSLUZE SOFTWARE SMAPS TIRAtest 2300 Vydané 15/12/2013 Zapnutí stroje. Stroj zapneme otočením hlavního vypínače do polohy I. Horní polovinou tlačítka zapneme regulaci pohonu. Zapneme počítač. Start

Více

Práce se spektrometrem SpectroVis Plus Vernier

Práce se spektrometrem SpectroVis Plus Vernier informace pro učitele Práce se spektrometrem SpectroVis Plus Vernier Aleš Mareček Kvinta úloha Měřené veličiny Přístroj SpectroVis Plus umožní studovat viditelnou část spektra a část blízké infračervené

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží

Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží Spouštěni Program je možné spustit pomocí souboru kuzelky.exe který je uložen v hlavním adresáři programu, tzn. C:\kuzelky nebo jej spustíme pomoci ikony

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu Název projektu Jméno a adresa firmy Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI MALOVÁNÍ HODIN Naším úkolem bude namalovat nástěnné hodiny. VODÍCÍ LINKY Vodící linky umožňují přesné umístění kreslených objektů. Není nutné

Více

Příklad Logo automobilky

Příklad Logo automobilky Zadání: Příklad Logo automobilky Vytvořte model součásti na obrázku a vygenerujte pro něj NC kód pomocí programu ArtCAM Pro 2011. Vypracování: 1. Nový model vytvoříme klinutím na - Nový model. 2. Nastavíme

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.5.2 Instalace stanice Windows popis Obor: Mechanik elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

Cvičení 2 z předmětu CAD I. TVORBA ROTAČNÍ SOUČÁSTKY - HŘÍDELE Pro/ENGINEER Wildfire 4.0

Cvičení 2 z předmětu CAD I. TVORBA ROTAČNÍ SOUČÁSTKY - HŘÍDELE Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Cvičení 2 z předmětu CAD I. TVORBA ROTAČNÍ SOUČÁSTKY - HŘÍDELE Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Cílem druhého cvičení je osvojení základních postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především

Více

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V L I B E R C I FAKULTA STROJNÍ KATEDRA VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZACE Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody Ing. Petr Keller, Ph.D. Ing. Petr Zelený, Ph.D.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 22 KONTROLA A VLASTNOSTI TĚLES]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 22 KONTROLA A VLASTNOSTI TĚLES] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman TĚLES] [ÚLOHA 22 KONTROLA A VLASTNOSTI 1 ÚVOD V této kapitole je probírána tématika zabývající se kontrolou a vlastnostmi těles. Kontrolou

Více

Popis a obsluha vektorového obvodového analyzátoru R&S ZVL

Popis a obsluha vektorového obvodového analyzátoru R&S ZVL Popis a obsluha vektorového obvodového analyzátoru R&S ZVL Měřící přístroj R&S ZVL může pracovat buď v režimu obvodového nebo spektrálního analyzátoru. V tomto návodu je zaměřena pozornost na základní

Více

FIN3D Výukovápříručka

FIN3D Výukovápříručka www.fine.cz FIN3D Výukovápříručka Zadání Tento příklad ukáže výpočet a posouzení konstrukce zobrazené na obrázku. Sloupy jsou z trubek, trámy profil I. Materiál ocel Fe 360. Zatížení na trámy je svislé

Více

Styly písma - vytvoření vlastního stylu, zápatí a záhlaví stránek

Styly písma - vytvoření vlastního stylu, zápatí a záhlaví stránek VY_32_INOVACE_In 6.,7.08 Styly písma - vytvoření vlastního stylu, zápatí a záhlaví stránek Anotace: Žák se seznamuje vytvářením vlastního stylu písma a jeho výhodami. Vkládá a mění zápatí a záhlaví stránek

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Návod na modelování skříně ve 3D v programu TurboCad Zpracoval: Zíka Petr 8.9.2008

Návod na modelování skříně ve 3D v programu TurboCad Zpracoval: Zíka Petr 8.9.2008 Návod na modelování skříně ve 3D v programu TurboCad Zpracoval: Zíka Petr 8.9.2008 Po spuštění programu TurboCad si zvolíme nový výkres. Seznámení se základními funkcemi a ikonami.. 1. Standardní menu

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál Vytvoření databáze Při otevření management studia a připojením se ke konkrétnímu sql serveru mám v levé části panel s názvem Object Explorer. V tomto panelu

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Manual Scia Engineer. Manuál pro zadávání rámové konstrukce. Václav Buršík

Manual Scia Engineer. Manuál pro zadávání rámové konstrukce. Václav Buršík Manual Scia Engineer Manuál pro zadávání rámové konstrukce Václav Buršík Soubor - Nový ikona Konstrukce s výpočtem V rolovacích oknech vybereme tyto položky: materiál dle zadání typ konstrukce český národní

Více

Zápis Předměty nabízí zápis výsledků obdobným způsobem, na který jsme byli doposud zvyklí.

Zápis Předměty nabízí zápis výsledků obdobným způsobem, na který jsme byli doposud zvyklí. VÝSLEDKY ZKOUŠEK NOVÁ VERZE MODULU Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště. Zároveň také nabízí možnost evidence propadlých termínů. I. II. III.

Více

My si nyní takovou sestavu vytvoříme na příkladu jednoduché kanceláře. Začneme vytvořením takové kanceláře.

My si nyní takovou sestavu vytvoříme na příkladu jednoduché kanceláře. Začneme vytvořením takové kanceláře. Sestavy Sestavy (angl. Reports) slouží ve Visiu k rychlému vytvoření přehledného souhrnu informací o objektech na výkresu. Visio umí tyto stručné sestavy vytvářet jako sešit programu Excelu, ve formátu

Více

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 22.11.2012 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.8.2015 2 Peněžní šuplík a tržby Peněžní šuplík a tržby Obsah Peněžní šuplík... 3 Logika nastavení...

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). IMPORT CERTIFIKÁTŮ Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 09 PŘIDAT ÚKOS]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 09 PŘIDAT ÚKOS] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 09 PŘIDAT ÚKOS] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budeme věnovat výhradně příkazu Přidat úkos. Tento příkaz se používá pro úkosování

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště:

Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: VÝSLEDKY ZKOUŠEK NOVÁ VERZE MODULU Nový modul Výsledky zkoušek nabízí čtyři způsoby zápisu výsledků, zobrazené v horní zelené liště: I. II. III. IV. I. Zápis výsledků po PŘEDMĚTECH Zápis výsledků po TERMÍNECH

Více

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače VY_32_INOVACE_In 6.,7.11 Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače Anotace: V prezentaci se žák seznámí se základními typy prohlížečů. Zaměříme se na prohlížeč Internet Explorer.

Více

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Novinky ISES pro XP: Vzorkovací frekvence může být až 100 000 Hz. Krokový start se provádí klávesou MEZERNÍK a nikoli ENTER. Při každém měření

Více

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace Novou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, která doposud neobsahuje žádnou starší instalaci programu VIS. V naprosté většině případů se jedná o

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Elektrický zdroj napětí

Elektrický zdroj napětí Pomůcky: Systém ISES, moduly: voltmetr, ampérmetr, velký monočlánek 1,5, držák monočlánku, fotodioda 1PP75, zdroj elektrického napětí 12, žárovka na 12, sada rezistorů, 9 spojovacích vodičů, soubory: zdroj1.icfg,

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH17_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

3D kontaktní skener MicroScribe-3D výukový modul. 3D kontaktní skener MicroScribe-3D Výukový modul

3D kontaktní skener MicroScribe-3D výukový modul. 3D kontaktní skener MicroScribe-3D Výukový modul 3D kontaktní skener MicroScribe-3D Výukový modul Kontaktní skener Microscribe-3D MicroScribe je 3D kontaktní flexibilní a cenově dostupný digitizér pro oblast reverzního inženýrství, pro vytváření modelů

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Specifikace základních údajů o VZ

Specifikace základních údajů o VZ Specifikace základních údajů o VZ Základní specifikace se skládá ze čtyř kroků Krok číslo 1 - Název veřejné zakázky V případě zařazení uživatele do organizačního útvaru vybereme příslušný organizační útvar,

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 ÚVOD... 1 3 OTEVŘENÍ PREZENTACE MICROSOFT POWERPOINT 2013... 2 4 ULOŽENÍ DOKUMENTU... 3 5 FORMÁT PROJEKTU... 4

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

2D MANUAL. ložiscích, která umožňuje velmi rychlé a přesné bezkontaktní měření v rozsahu 400 mm 300 mm.

2D MANUAL. ložiscích, která umožňuje velmi rychlé a přesné bezkontaktní měření v rozsahu 400 mm 300 mm. vision systems 2D MANUAL VuMaster je manuální optický 2D měřicí přístroj přinášející VuMaster novou patentovanou technologii odměřování Colourmap. VuMaster nepoužívá tradiční stolek nebo enkodéry, ale

Více

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS Školení programu TopoL xt Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS Obsah: 1. Uživatelské rozhraní (heslovitě, bylo součástí minulých školení) 2. Nastavení programu (heslovitě, bylo součástí minulých

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Heidenhain itnc 530. 1.Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain

Heidenhain itnc 530. 1.Základní seznámení se systémem. 1.1 Obrazovka řídícího systému. Obrábění v systému Heidenhain Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRS 4.ročník BAJ 9.3.2013 Název zpracovaného celku: Obrábění v systému Heidenhain Heidenhain itnc 530 1.Základní seznámení se systémem 1.1 Obrazovka řídícího systému 1

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Nový firmware V2.0 pro totální stanice FlexLine

Nový firmware V2.0 pro totální stanice FlexLine Nový firmware V2.0 pro totální stanice FlexLine Vážení zákazníci! V lednu 2010 uvedl výrobce na trh nový firmware verze 2.0 pro totální stanice modelové řady FlexLine, který přináší několik zásadních novinek

Více

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Dílenský mikroskop je v různém provedení jedním z důležitých přístrojů pro měření v kontrolních laboratořích. Je to velmi univerzální přístroj

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více