ICT plán školy 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT plán školy 2014/2015"

Transkript

1 ICT plán školy 204/205 Základní škola a Praktická škola, Kutná Hora Na Náměti 47 Kutná Hora OBSAH:

2 O škole Infrastruktura Zabezpečení a správa provozu ICT na naší škole Multimediální učebny Internet Projekty Software a informační zdroje Pedagogičtí pracovníci, další vzdělávání Využití PC učebny ve školním roce 204/205 Ostatní Další plány v oblasti ICT

3 . O ŠKOLE Název: Základní škola a Praktická škola, Kutná Hora Ředitelka: Mgr. Ludmila Janoušková Statutární zástupkyně: Mgr. Jaroslava Stehlíková Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 5, 50 2 Praha 5 IČO: IZO: www: Charakteristika školy Hlavní činnost školy je vymezena zákonem č. 56/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dalšími prováděcími předpisy v pozdějších zněních. Činnost školy řídí ředitelka, kterou jmenuje a odvolává Rada Středočeského kraje. Škola poskytuje vzdělání pro děti a žáky se zdravotním postižením, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu, umožňuje náboženskou výchovu dětem, žákům kteří se nemohou vzdělávat na běžné základní škole, dětem zdravotně oslabeným, poskytuje přípravu na školu dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, dále škola poskytuje střední vzdělání v praktické škole dvouleté studentům se zdravotním postižením. Součástí školy je základní škola (základní škola praktická), pomocná škola (základní škola speciální s přípravným stupněm) a střední škola (praktická škola dvouletá). Ve škole je pro děti a žáky školní družina, ve které je zabezpečována výchova mimo vyučování. Škola má přípravnou třídu ZŠ pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Škola zajišťuje úkoly výchovného poradenství výchovným poradcem podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Výchovná poradkyně vystudovala výchovné poradenství na Pedagogické fakultě v Praze a školní metodik prevence SPJ splňuje požadavky 33 ZP 262/2006 Sb. a zákona č. 563/2004 Sb. Součásti školy ZŠ praktická- IZO ZŠ speciální- IZO Praktická škola- IZO Školní družina- IZO

4 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu: Poskytnout výchovu a vzdělání dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na základní škole a střední škole, pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem. Žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí umožnit kvalitní přípravu na budoucí zapojení do společnosti s důrazem na rozvoj pracovních dovedností a zkvalitnění vzájemné mezilidské komunikace v multikulturní společnosti. Žákům mentálně nebo tělesně postiženým, žákům s vadami řeči, žákům s více vadami, žákům obtížně vychovatelným a žákům nemocným a oslabeným, umístěným ve zdravotnických zařízeních vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Cílem školy je vzdělávat a vychovávat žáky se zdravotním postižením v podnětném a sociálně bezpečném prostředí podle jejich individuálních potřeb. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Vytvořit dobře fungující celek, projevující se dobrými výsledky školy a atmosférou, ve které se dobře pracuje žákům, učitelům i ostatním zaměstnancům. Prohlubovat individuální přístup k jednotlivým žákům. Řídit se příslušnými platnými právními předpisy a směrnicemi KÚSK.

5 2. INFRASTRUKTURA PŘEHLED PC NA NAŠÍ ŠKOLE Umístění PC PC učebna Sborovna Ředitelna PTC PTA PTB Přípravný st. Přípravná třída 6. třída 9. třída 4. třída 5. třída PTE 2. třída. třída PrŠ Družina Správce Sekretářka Interaktivní tabule Smart Board Activ Board Activ Board Activ Board Activ Board Star Board - PC Notebook Počítačová učebna, školní rok 203/204 Stáří PC, Notebook Do 5 let starší

6 Počítačová učebna V roce 2002 byla na naší škole vybudována první počítačová učebna a to v rámci projektu INDOŠ (Internet do škol). Původní počet počítačů v této učebně byl 7 PC stanic. V roce 2005 po úspěšném vypracování projektu Implementace grafického SW do výuky a mimoškoní činnosti v rámci SIPVZ, škola do počítačové sítě připojila dalších 5 počítačových stanic (operační systém Microsoft Windows 2000 ). Do konce školního roku 20/202 tvořilo naši školní počítačovou síť 2 počítačů (operační systém Microsoft Windows XP ). Byla rozmístěna pouze v počítačové učebně a jeden počítač, který byl rovněž součástí této sítě, byl ve sborovně. Ve školním roce 202/203 byly na škole provedeny změny v naší IKI (Informační a komunikační Infrastruktura), které byly financované z projektu EU Peníze školám. Všechny prostory školy a všechny počítače jsou připojeny do lokální sítě a jejím prostřednictvím do internetu. Zároveň je řešen přístup k výukovým materiálům a síťovým zdrojům uvnitř školy. Počítačová učebna: počítače ( PC stanic)- operační systém Windows 7 server síťové prvky (router, přepínač), kabeláž 2 tiskárny- černobílá hp LaserJet 2200, barevná hp color LaserJet 3500 záložní napájecí zdroj (UPS) skener (Xerox) Počítače v učebnách -viz tabulka V každé třídě je umístěn alespoň jeden počítač připojený k internetu. Na počítačích starších jak 5 let je nainstalován operační systém Windows XP, na novějších PC je operační systém Windows 7. Počítače pro pedagogické pracovníky Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici dvě počítačové stanice (přesněji- PC stanice a notebook) ve sborovně. Další notebook má k dispozici ICT koordinátor. Počítače pro administrativní účely

7 K administrativním účelům slouží celkem čtyři počítače. Počítače mají operační systém Microsoft Windows XP, jsou připojené k internetu a využívá je ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy, správce školy a administrativní pracovnice. Dva notebooky pro administrativní práce využívají ředitelka školy a účetní. Počítače v multimediálních učebnách Na škole je 6 učeben s interaktivní tabulí (ActivBoard, SmartBoard, StarBoard). Více viz. kapitola Multimediální učebny.

8 3. ZABEZPEČENÍ A SPRÁVA PROVOZU ICT NA NAŠÍ ŠKOLE Administrace sítě byla do září 200 zabezpečována firmou AutoCont On Line Od října 20 zajišťuje komplexní a plnohodnotné zabezpečení správy a provozu p. Aleš Kerner.

9 4. MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY a) 2. patro (učebna 4. třídy) - interaktivní tabule ActivBoard. IT v této učebně byly pořízeny v rámci projektu SIPVZ (2006). Multimediální učebna je vybavena prezentační technikou- dataprojektorem (Hitachi) a interaktivní tabulí ActivBoard ( připojen je i DVD a VHS přehrávač). Technika byla dodána firmou TEV (Pardubice), která nadále zajišťuje technickou pomoc. Firma pravidelně se školou spolupracuje, aktualizuje software a poskytuje informace o novinkách v této oblasti. Od školního roku 202/203 jsou vybaveny další tři třídy (. třída, 6. třída, 9. třída) ve druhém patře interaktivními tabulemi ActivBoard, tabule byly zakoupeny v rámci projektu EU Peníze školám. Metodická školení a pomoc pedagogům při práci s tabulí, sledování aktualit, školení a novinek zajišťuje Mgr. Vlasta Králová. b). patro (učebna PTA) - interaktivní tabule SmartBoard je k dispozici třídám ZŠ speciální. Tato tabule byla zakoupena v rámci projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem. Metodická školení a pomoc pedagogům při práci s tabulí, sledování aktualit, školení a novinek zajišťuje Mgr. Radka Hatáková. c) Přízemí (učebna PrŠ) - interaktivní tabule StartBoard. Tato tabule byla pořízena v rámci projektu EU Peníze středním školám. Metodická školení a pomoc pedagogům při práci s tabulí, sledování aktualit, školení a novinek zajišťuje Mgr. Klára Viznerová.

10 5. INTERNET Našim poskytovatelem Internetu se stalo sdružení KHnet.info. Rada KHnet.info, o.s. dne rozhodla, že všem školám, které jsou v dosahu KHnetí sítě nabídne Internetovou konektivitu zdarma. Škola zafinancovala pouze zařízení pro připojení a zaplatila vstupní poplatek 800 Kč. Dále platí členský příspěvek 20 Kč/rok. Zařízení, nazbytné pro připojení, které škola zakoupila je ve správě KHnetu. Rychlost stahování: kbit/s kb/s MB přibližně za 2.5s Rychlost odesílání: kbit/s kb/s MB přibližně za 5.47s Webové stránky školy (www.zsaprskh.cz) poskytují nezbytné informace o škole a jsou na ně průběžně vkládány aktuality ze života školy. Dále využíváme internetový server pro školy Tento server škola využívá k vnitřní komunikaci. Nejvíce využívaná je agenda - evidence docházky, prospěchu, rozvrh hodin a administrace (školní matrika).

11 6. PROJEKTY a) Škola se v minulých letech zapojila do dvou rozvojových projektů MŠMT v rámci SIPVZ. V roce 2005 byl uskutečněn projekt č. 0038P Implementace grafického SW do výuky a mimoškolní činnosti. V rámci projektu škola zakoupila 5 počítačových žákovských stanic, barevnou tiskárnu (hp color LaserJet 3500), digitální fotoaparát, digitální videokameru, programy Zoner Callisto 5 a Zoner Photo Studio. Cíle projektu: umožnit a přiblížit práci s komunikačními a informačními technologiemi dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí implementace ICT do zájmové činnosti žáků a tak předcházet sociálně patologickým jevům seznámení žáků speciální školy s grafickými programy, naučit je ovládat digitální fotoaparát, digitální videokameru předprofesní příprava žáků, příprava na vstup do OU a SOU, aby se moli plně zapojit mezi vrstevníky ze ZŠ zpřístupnit počítačovou učebnu v odpoledních hodinách a umožnit tak smysluplné využití volného času zlepšit komunikaci rodičů se školou, pravidelně je seznamovat s děním ve škole rozvoj prostorové představivosti, zkvalitnit plnění ŠVP b) V roce 2006 škola realizovala projekt č. 0457P Implementace výukového SW do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na. stupni ZŠ praktické a ZŠ speciální. Hlavním cílem bylo vytvořit výukový SW, se kterým se bude pracovat na interaktivní tabuli. Díky úspěšnosti projektu škola získala prezentační techniku a vybudovala multimediální učebnu (dataprojektor, notebook, interaktivní tabule + SW Activ Studio, DVD,VHS přehrávač). Cíle projektu Vytvořit výukový materiál (SW) pro téma Člověk a jeho zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět s podporou IT a zprostředkovat tím dětem kvalitní přípravu pro budoucí, praktický život. Vytvořit kvalitní výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se ŠVP. Maximálně využít při tvorbě výukového materiálu mezipředmětové vztahy a vytvořit materiál, který umožní nabyté znalosti a dovednosti užít i v běžném životě. Zkvalitnit výuku této vzdělávací oblasti. Zaměřit se na, z praxe ověřené, problémové oblasti a přiblížit je jiným, pro děti příjemnějším, zajímavějším způsobem. Navázat na výsledky loňského projektu (č. 0038P2005- Implemantace grafického SW do výuky a mimoškolní činnosti). Využít ICT (digitální fotoaparát, barevná tiskárna,..), znalostí a dovedností některých žáků při přípravě podkladů k tvorbě výukových programů (zpracování a úprava digitální fotografie,..) Inspirovat učitele k častějšímu, pravidelnému využívání moderních ICT a k implementování těchto ICT již do výuky nejmladších žáků, tzn. na. stupni ZŠ a všech stupních ZŠ speciální.

12 c) Škola se v roce 200 zapojila do projektu Středočeského kraje "Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem", který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského prostoru (EHP). Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií. V rámci projektu byla škola vybavena interaktivní tabulí včetně ozvučení, počítačem včetně softwaru, data-video projektorem, digitálním vizualizérem, videorekordérem a uzamykatelnou skříňkou na techniku. d) Školní rok 20/202 projekt EU Peníze školám e) Školní rok 202/203 projekt EU Peníze středním školám f) Školní rok 203/204, Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 203- Implementace IT do řečové výchovy

13 7. SOFTWARE A INFORMAČNÍ ZDROJE Koncová dostupnost pro učitele Popis Kancelářský balík Ano Grafické a prezentační aplikace Ano Komunikace Internet Ano Evidence na škole Ano Výuka jazyků Ano Výuka přírodních věd Ano Výuka společensko-humanitních věd Ano Informační zdroje Ano Výukový SW podle vzdělávacích předmětů Čj-. stupeň Dětský koutek Dětský koutek 2 Dětský koutek 3 Alík-můj. slabikář Brepta Altík Méďa čte Silcom Petit Petit Petit Matematika-. stupeň Dětský koutek Logické úlohy a úkoly z geometrie Matematika pro prvňáčky Matematika pro prvňáčky 2 Matematika pro.4. roč. ZŠ Matematika hrou Méďa počítá Čj- 2. stupeň Český jazyk Vyjmenovaná slova Didakta ČJ 2 Silcom Matematika- 2. stupeň Matematika pro.4. roč. ZŠ Matematika pro 5. roč. ZŠ-Cesta do pravěku Didakta- Matematika Petit Silcom

14 Angličtina- 2. stupeň Angličtina Angličtina hrou Přírodovědné předměty-. stupeň Dětský koutek 4 Dětský koutek 5 Všeználkovo Safari Silcom Přírodovědné předměty- 2. stupeň Přírodověda Přírodověda 2 Přírodověda 3 Přírodověda 4 Přírodověda 5 Společensko - humanitní vědy-. stupeň Pravěk Vlastivěda Dopravní výchova Silcom Společensko - humanitní vědy- 2. stupeň Pravěk Vlastivěda Egypt EU Silcom Grafický SW-. stupeň Kreslení pro děti Grafické studio Grafický SW- 2. stupeň Grafické studio Zoner Callisto 5 Zoner PhotoStudio 0 Zoner Ostatní -. stupeň Čím budu Ostatní - 2. stupeň Sexuální výchova Informatika Malá módní návrhářka Pexesa Alík než půjdu do šk. Těšíme se do školy Silcom Silcom Silcom Grada Kancelářský balík: Všichni zaměstnanci a žáci mají přístup k MS Office 200. Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními.

15 8. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici : možnost tisku na čb nebo barevné tiskárně skener digitální fotoaparáty (2) a digitální videokamery(2) Všichni pedagogičtí pracovníci mají alespoň základní uživatelské znalosti získané buď v rámci školení úrovně Z, nebo jejich PC znalosti a dovednosti získali během VŠ či SŠ studia. 6 pedagogů je v\yškoleno v úrovni P, jeden pedagogický pracovník v úrovni S. ICT koordinátor dokončil studium ( 2007) v rámci DVPP (vzdělávání typu M). ICT koordinátor během školního roku poskytuje metodickou pomoc a pořádá různá školení. V počítačové učebně máme knihovnu s počítačovou literaturou. Je dobře zásobena a pravidelně do ní dokupujeme nové tituly. Jde jak o odborné knihy, tak o učebnice, která slouží vyučujícím jako metodická pomoc při výuce Informatiky. Knihovna obsahuje asi 50 titulů.

16 9. VYUŽITÍ PC UČEBNY VE ŠKOLNÍM ROCE 204/205 pondělí úterý středa čtvrtek pátek INF-PTC 2 IV. 3 INF-VI 4 INF-VIII. 5 Miláčková Karochová Lázničková Korecká INF-PTA INF-PTD PrŠ Anj/VI. Inf/PrŠ-II. Viznerová Dudlová Mikulová Andrlová IX. Korecká Ešnerová INF-PTD INF-IX. Ešnerová I.výuka PTC/PTA Stehlíková Miláčková VIII. VI. Vňuková Lázničková Ešnerová INF-III. Inf/PrŠ Inf/PrŠ Ešnerová Korecká Mikulová PrŠ II. INF/PrŠ PC krouž. Viznerová Dudlová Korecká Musilová I. IX. Inf/IV. Musilová Vaško Miláčková Počítačová učebna je k výuce využívána 25 hodin týdně. Kromě hodin informatiky, navštěvují žáci PC učebnu i v dalších vyučovacích hodinách, při kterých využívají PC k procvičení a upevnění učiva nebo k vyhledávání informací. Jedna hodina je vyčleněna pro mimoškolní aktivitu - počítačový kroužek. Žáci naší školy pracují na počítači průměrně 2 vyučovací hodiny týdně. Mimoškolní aktivity: Počítačový kroužek Čtvrtek ( ) Náplní kroužku je postupné osvojování nástrojů grafických programů - Malování, Kreslení pro děti (). S metodickou posloupností se nejmladší žáci (. stupeň) učí používat nástroje grafického SW - od nejjednodušších po složitější nástroje. Dále žáci na kroužku prostřednictvím internetových aplikací rozvíjejí poznávací procesy a motorické schopnosti.

17 0. OSTATNÍ Na škole jsou k dispozici 2 digitální fotoaparáty (Olympus, Linux) a 2 digitální videokamery (Sony, Panasonic). Tablety Prestigio MultiPad 4 Quantum 9.7 (operační systém Android 4.2) - 0 ks IT kompenzační pomůcky název ks popis PC učebna ActivSlate Multimediální uč. Dotekové monitory PTB, PrŠ Interaktivní ukazovátko Multimediální uč. 2 Usnadňuje práci na PC- méně kláves, větší klávesy a popisy Umožňuje práci na interaktiv. tabuli z jakéhokoli místa ve tř. Snadnější ovládání PC a programů Usnadňuje práci na interaktiv. tabuli Klávesnice Clevy umístění Školní informační kanál- ŠIK Škola na konci školního roku 2009/200 začala spolupracovat se společností ŠIK CZ s.r.o., která prostřednictvím velkoplošných obrazovek instalovaných ve školách usiluje o nový způsob komunikace s mladými lidmi. Cílem projektu ŠIK je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím videospotů, které mají preventivní, osvětově-vzdělávací a informační charakter. Vstupem do projektu škola získala až 80 min. pro sebe. Na základě podkladů zhotoví ŠIK videospot, který bude prezentovat naší školu.

18 . DALŠÍ PLÁNY V OBLASTI ICT pořizovat dle potřeby IT kompenzační pomůcky, které podporují dosažení výukových cílů žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nahrazovat starší IT novými pořizovat výukové programy (dle nabídky) vhodné pro žáky naší školy další vzdělávání pedagogických pracovníků pravidelná aktualizace školních web. stránek účast na seminářích a konferencích, sledování novinek v oblasti IT postupné zavádění tabletů i do dalších tříd, zajímat se o efektivní využití ve výuce (a s tím postupně rozšiřovat kvalitní bezdrátové internetové připojení do dalších tříd) sdílení kvalitních DUM v rámci školy i mimo ni podporovat žáky k využívání vlastních IT, vést je k dodržování pravidel při využívání těchto zařízení při výuce Vypracovala: Mgr. Vlasta Králová 2. září 204

ICT plán pro školní rok 2014 2015

ICT plán pro školní rok 2014 2015 ICT plán pro školní rok 2014 2015 Popis stávajícího stavu Hardware Počítačová síť je rozvedena strukturovanou kabeláží UTP dle standardu. Počet přípojných míst je 120 v kmenových učebnách (připojeny jsou

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

ICT plán na období 2013/15

ICT plán na období 2013/15 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace ICT plán na období 2013/15 září 2013 Zpracovala: Yvetta Kunzová, Mgr. 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38 skola@zs-staravesno.cz

Více

Školní vzdělávací program Elektronické počítače

Školní vzdělávací program Elektronické počítače ŠVP Elektronické počítače SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Elektronické počítače Obor (RVP) Elektrotechnika 26-41-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov. STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.cz ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

GYMNÁZIUM J. S. MACHARA

GYMNÁZIUM J. S. MACHARA GYMNÁZIUM J. S. MACHARA V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 0 OBSAH strana Základní charakteristika školy 4 7 Materiálnětechnické zabezpečení výuky 7 12 Vzdělávací program školy

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. za školní rok 2013/2014 Ing. Lenka Rolečková ředitelka školy V Rybitví, 14. října 2014 I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více