Základní škola, Švehlova 12/2900, Praha 10. (Školní rok 2008 / 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10. (Školní rok 2008 / 2009)"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Švehlova 12/2900, Praha 10 (Školní rok 2008 / 2009) 1

2 Informace o škole Název školy: Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel: Městská část Praha 10 Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : Charakteristika školy Jedná se o sídlištní školu v severní části Zahradního Města, Záběhlice, Praha 10. V září 2007 došlo ke sloučení se ZŠ Jahodová. Do ZŠ Švehlova přešlo 136 žáků a 7 učitelů. V některých případech došlo ke sloučení či úpravě třídních kolektivů, což se obešlo bez větších problémů. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 303 žáků v 15 třídách. Školu tvoří hlavní budova s učebnami a kabinety uspořádaných ve čtyřech podlažích, z nichž přízemí je určeno pro školní družinu. K samostatným třídám ŠD náleží terasa s dětským hřištěm s novými herními prvky, které děti využívají za hezkého počasí. V roce 2008 zde byly zrekonstruovány francouzské dveře a okna. 2. etapa výměny oken proběhla v červenci 2009, kdy se jednalo o výměnu schodišťových oken, dveří a oken hlavního vchodu a 1. poschodí budovy C. Zároveň proběhla rekonstrukce luxferové stěny z boku budovy C. V následující etapě budou vyměněna okna na chodbách a ve třídách dle již vypracovaného projektu. V minulých letech byla dokončena rekonstrukce všech sociálních zařízení. Ve škole rovněž proběhl zásah do topného systému, byly odděleny jednotlivé větve v jednotlivých budovách a tím došlo i úsporám tepelné energie. K hlavní budově je připojena třípodlažní přístavba, v níž jsou umístěny kanceláře (přízemí), školní dílna a odborná pracovna Výtvarné výchovy (1. poschodí), Př a CH (ve 2. poschodí). Druhý konec hlavní budovy je spojen skleněným koridorem se samostatným dvoupodlažním pavilonem, v němž je hlavní vchod s halou s uzamykatelnými šatnímu skříňkami pro žáky. Školní jídelna je umístěna v přízemí. Dvě tělocvičny včetně šaten a umýváren se nacházejí v 1. poschodí. Prostory bývalé ordinace byly přebudovány na kabinety. Škola je obklopena rozsáhlým parkovým areálem v celkové ploše cca 8000 m 2. Jeho součástí je rekonstruované víceúčelové hřiště s umělým povrchem a běžecký ovál rovněž s umělým povrchem, dokončený na jaře Obě etapy rekonstrukce proběhly v rámci grantů od Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 10. Spodní část hřiště sousedí s hlavní komunikací - ulicí Švehlova.Vzrostlé stromy a keře na okraji hřiště zabraňují pronikání zplodin z hlavní ulice do prostor hřiště, jehož horní část je využívána ke sportovní činnosti. Hygienik hodnotí polohu školy kladně, umístění v zeleni bez provozu umožňuje také pobyt dětí venku. Bezpečnost dopravní situace v okolí školy je řešena zpomalovacími pruhy v ulici Topolová v blízkosti přechodu pro chodce se zvýrazněným osvětlením. Od je škola právním subjektem. Třídy a pracovny jsou vybaveny novým či rekonstruovaným nábytkem. Ve škole je několik odborných pracoven, které jsou po celý rok využity - - CH, Př, Vv, dílna, Video, Hv, Z D, jazykové učebny a v červnu 2009 nově zrekonstruovaná počítačová pracovna s 13 ks počítačů se základní výukovými programy, které jsou stále doplňovány a obnovovány. Připojení na internet je nejen v počítačové 2

3 pracovně, ale také v 10 kmenových třídách (jejich počet bude rozšiřován) a dalších učebnách, kabinetech a kancelářích. Využita je rovněž pracovna s interaktivní tabulí. Ve škole pracuje stálý pedagogický sbor, fluktuace 0%, pracovní klima ve škole je z hlediska pedagogů, rodičovské veřejnosti, ale i České školní inspekce klidné a velmi příznivé. Inspekční zpráva z června 2007 hodnotí školu jako standardní. Vedení školy: Mgr. Milena Repaská Mgr. Jan Drápal ředitelka školy statutární zástupce ředitele Školská rada byla zřízena dne a schází se 2x za školní rok, v říjnu a červnu. Jejími členy jsou 2 členové za rodiče, z nichž jeden je předseda ŠR, 2 zástupci MČ Praha 10 a 2 zástupci učitelů. Na podzim 2008, po vypršení tříletého mandátu, se ve volbách složení rady obměnilo. Školská rada je informována o dění ve škole, o školním vzdělávacím programu a jiných významných událostech. ŠR schvaluje výroční zprávu i jiné dokumenty. Spolupráce školy a ŠR je dobrá. Spolupráce s rodiči probíhala v podobě setkání třídních důvěrníků Sdružení rodičů s vedením školy vždy v den třídních schůzek, kde byly probírány problémy školy, návrhy, dotazy a informace, které byly dále předneseny v jednotlivých třídách, o čemž byl proveden zápis a zapsány připomínky, které byly zpětně řešeny vedením školy. Kromě třídních schůzek pořádáme pro rodiče konzultační hodiny v odpoledních a podvečerních hodinách. Individuální schůzky rodičů s učiteli jsou možné kdykoli během pracovního týdne po předchozí domluvě. Učitelé si o všech jednáních s rodiči vedou záznamy, které slouží i jako podklad pro výchovného poradce. Vzdělávací programy školy: Základní škola č.j /96-2 v ročníku a ročníku Moje škola (od ) v 1.,2. a 6.,7. ročníku Údaje o pracovnících školy fyzické osoby přepočtené úvazky Pedagogičtí pracovníci 27 24,82 Nepedagogičtí pracovníci 8 6,875 Celkem 35 31,695 Věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk : 44,81 let Kvalifikace pedagogických pracovníků dle zákona č. 561/2004 platného od stav k

4 kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 7 1 (studium) II. stupeň 15 0 Vychovatelé 4 0 Celkem kvalifikovanost pedagogických pracovníků 93,42% Odchody pedagogických pracovníků : 1 - odchod do zahraničí Jazykové vzdělávání a jeho podpora (počet učitelů cizích jazyků ve fyzických osobách a přepočtený k v členění podle vyučovaných jazyků, odborná kvalifikace v % v členění podle vyučovaných jazyků). Počet učitelů fyzicky Počet učitelů přepočtený Odborná kvalifikace v % Aj Nj Jiné jazyky Aj Nj Jiné jazyky Aj Nj Jiné jazyky ,85 0, V jazykovém vyučování je největším problémem počet žáků ve skupinách, přesto jsme se snažili vytvářet početně přijatelné skupiny hlavně na 1. stupni. Počet oddělení je závislý na finančních možnostech školy. Ve skupině nad 15 žáků je prakticky nemožné dosáhnout větší efektivity výuky, vyzkoušet nové metody či postupy a hlavně se nedostane na opakovaný mluvený projev všech žáků. Zajímavé a účinné metody se ve skupině kolem žáků míjí účinkem. 3 učitelé navštěvovali metodické a jazykové kurzy, ostatní se dále vzdělávají, ať v jednotlivých seminářích či dlouhodobých cyklech (MEJA PC Praha, British Council, Oxford UP aj.). Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků + celkové hodnocení DVU Počet navštívených akcí Počet navštívených akcí k ŠVP Počet dlouhodobých akcí (cyklů) Doplňují si vzdělání funkční studium zást.ř. Většina akcí byla vybrána z nabídky NIDV (hodnocení je různé, různá je i kvalita seminářů), ale i dalších institucí. Výborné a velmi cenné bylo pro učitele absolvování Školení první pomoci s pracovníky Záchranné služby, které bylo prezentováno především praktickými radami a vyzkoušením si jednotlivých technik první pomoci v praxi. Tato akce motivovala dalších 4 pedagogických pracovníků k absolvování víkendového zdravotnického kurzu na SZŠ Ruská. Některá témata přednášek: Cesty k efektivnější výuce aktivity vedoucí k naplňování průřezových témat, Práce s chybou, Efektivní zvládání krizových situací u dětí a mládeže, Člověk člověku-závislost a jejich dopad na rodinné příslušníky, komentované prohlídky pro výtvarníky ve Veletržním paláci, semináře v Oxford University Press a British Council Aktivizační metody ve výuce Aj teenagerů, Práce s anglickými texty, Nově ve školních družinách, Cesty k efektivnější výuce projektové vyučování aktivity vedoucí k naplňování jiné 4

5 průřezových témat, Muchláž, asambláž, koláž...,náměty činností pro ŠD, exkurze v ZŠ Brandýs n.l. ve třídě s rozšířenou Hv, aktuální výstavy v galeriích aj. Učitelé 1. i 2. stupně spolupracují v metodických sdruženích. Své schůzky zaznamenávají většinou čtvrtletně. V uplynulém školním roce se uskutečnilo 18 vzájemných hospitací. Předsedové metodických orgánů rovněž vykonávají hospitační činnost v rámci svého předmětu. Hospitace během roku vykonává výchovný poradce, zástupce ředitele a ředitel školy. Výsledek zápisu do 1. ročníku školního roku 2008/2009 Počet zapsaných dětí pro školní rok 2009/2010 k Počet zapsaných dětí Počet odkladů Předpokládaný počet Předpokládaný počet žáků 1. tříd tříd Zaměření či specializované třídy v tomto školním roce nebyly, od příštího školního roku otevřeme 1. třídu s rozšířenou hudební výchovou. Školní družina počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub 0 0 Hodnocení činnosti školních družin a klubů ŠD zajišťovala žákům ročníku (vyjímka 1 dívka ze 6. ročníku) odpolední a ranní výchovnou činnost podle školního vzdělávacího programu. Družina je otevřena od 6: 30 do 7:40 (ranní) a od 11: 40 do 18 hod. Kroužky ve školní družině: Malvínek výtvarný p. vych. Svátková Sportovní hry p. vych. Popková, Žáčková Keramika - K. Drápalová, D. Došková V prvním pololetí navštěvovalo kroužky 69 žáků, ve druhém pololetí 68 žáků. Úhrada za provoz ŠD je 200,- Kč měsíčně, platí se předem, v případě nemoci není částka vyúčtována. 4 žáci byli od poplatků osvobozeni. Na fond ŠD vybíráme 100,- Kč (sirup pitný režim, výtvarné potřeby, odměny pro děti a další). Více o školní družině: - do družiny jsou zapsány všechny děti, jejichž rodiče mají o ŠD zájem - při všech složkách výchovně-vzdělávacího programu přihlížíme k individuálním schopnostem dětí. - děti jsou vedeny k samostatnosti a hygieně - zajišťujeme aktivity v kroužcích - máme věkově smíšené kolektivy - pitný režim je pravidelně dodržován 5

6 - denně čteme, chodíme do obvodní knihovny (je-li v provozu) - děti mají možnost psát DÚ, příprava na vyučování probíhá zábavnou formou didaktických her - praktikujeme odpočinkovou činnost pomocí relaxace na koberci - učíme děti bezpečnosti silničního provozu, organizujeme besedy s policií - výsledky výtvarné práce dětí tvoří pravidelnou výzdobu chodeb v přízemí - každý den mají děti dostatek pohybu na terase, dětském hřišti s herními prvky nebo na hřišti školy - děti mají prostor pro vlastní hru a zájmy - účastníme se soutěží Vánoční hvězda, Velikonoční vajíčko aj. - sportujeme v tělocvičně a na hřišti - vyrábíme dárky pro budoucí prvňáky - vychovatelky doprovázejí děti na školu v přírodě Akce školní družiny: říjen: ZŠ Kodaňská výstava k výročí školství, Hvězdy do Europarku listopad: Výstava: Vánoce, zima, zimní radovánky, poezie Vánoc prosinec: Vánoční trhy - vystoupení leden: zápis- dárečky, příprava tříd, pomáhání při organizaci zápisu únor: Strašnické divadlo: Bylo nebylo březen: Veselá vajíčka do Europarku Kouzelník ve ŠD duben: Rej čarodějnic květen: příprava projektu na ŠvP Poustky: Pravěk třídní schůzky budoucích prvňáčků červen: ŠvP Poustky projekt Pravěk ŠvP Poustky: projekt Pravěk Děti- učily se vzájemné spolupráci - pomáhat slabším členům ve skupině - zvyšovat si fyzickou kondici- pravidelné procházky do okolí - každodenní pobyt na čerstvém vzduchu - otužování - upevňování hygienických návyků a pořádku na pokojích - ekologie- chování v lese, u rybníka - výlety- Karlovy Vary, ZOO Plzeň Pedagogický doprovod další možnosti, jak dětem zpříjemnit dobu bez rodičů - poznávání dětského kolektivu - výběr dalších her /pomůcky, potřeby na ŠvP / Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů, a školních psychologů jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty). 6

7 Ve školním roce jsme se zaměřili na doznívající problémy sžívání kolektivů po sloučení škol. Kromě toho jsme řešili běžné výchovné problémy tak jako v letech předchozích. Výchovná poradkyně absolvovala schůze vých. poradců spolupráce byla pravidelná. OPPP v Praze 10 pořádala přednášky k tematice výchovného poradenství, exkurze do učilišť(zelený pruh). Rovněž OPPP nabídla přednášky na téma Šikana. Informace předávala VP na pedagogické radě. Výrazné výchovné a vzdělávací problémy jsme řešili na 9 výchovných komisích za přítomnosti rodičů, vedení školy, výchovného poradce a tř. učitele, někdy i žáka. V klidném ovzduší jsme se snažili problém pojmenovat a řešit, což se většinou podařilo. Řešili jsme ve větší míře časté či neomluvené absence žáků či nedostatečný prospěch. V několika případech, pro nedostatečnou spolupráci s rodiči, jsme se obrátili na OPD MČ Praha 10. Ani tenkrát se nám však nepodařilo vyřešit nedostatečnou docházku do školy žáka 9. třídy. Volba povolání je tématem vhodných předmětů v rámci ŠVP. Letos jsme se zaměřili na změny v přijímacím řízení. Byly objednány brožurky se seznamem středních škol a učilišť v tištěné podobě, nabídky školy byly zveřejňovány na vyhrazené nástěnce tak, aby byly všem žákům 9. tříd dostupné. Webové stránky nám pomohly informovat i rodiče, kteří byli do procesu výběru školy a podání přihlášky více zapojeni než v minulých letech. Rodičům byla rovněž poskytnuta schůzka se zástupcem řed. školy a vých. poradcem a distribuován materiál Přijímací řízení krok za krokem.všechny děti se dostaly na SŠ a SOU. Pouze jeden žák z 9. třídy si nepodal žádnou přihlášku. Matka na to byla včas a opakovaně upozorňována. Přijímací řízení na SŠ proběhlo bez problémů. Na víceletá gymnázia neodešel žádný žák. Pro žáky 8. tříd OPP v Praze 10 organizovala profitesty, výsledky byly individuálně probírány v poradně se žáky i rodiči. Zúčastnilo se jich 17 dětí /rodičů/. Pravidelně probíhaly konzultace psychologa Dr. Bédové - s učiteli ve škole, konzultace o žácích s SPU či jinými problémy. Spolupracovali jsme rovněž s Mgr. Bezděkovou, která s námi řešila některé specifické poruchy žáků a provedla depistáž ve vybraných třídách. V závěru roku jsme spolupracovali s Krizovým centrem a Linkou bezpečí v souvislosti s řešením zneužívání žákyně 9. třídy otcem, to vše ve spolupráci se Sociálním odborem Prahy 10. Dívku se podařilo díky rychlé reakci ze strany školy umístit v Dětském domově v Praze 5. Na pozvání výchovného poradce, ale i z vlastního zájmu rodičů se uskutečnila řada jednání a pohovorů o výchovných či vzdělávacích problémech žáků. O těchto jednáních vede VP záznamy stejně jako tř. učitelé, kteří zvou jednotlivé rodiče do školy. Ve školním roce neproběhla oficiální integrace žádného žáka. Jedna žákyně 6. ročníku však v matematice pracuje podle IVP (výrazná redukce učiva M) kvůli závažné dyskalkulii a je slovně hodnocena. V každé hodině M dostává prac.list, kde jsou úlohy odpovídající jejím možnostem (při tvorbě se procvičuje základní učivo 1.st. ZŠ, jsou zadávány velmi jednoduché úlohy z učiva 6.r., jsou využívány i prac.sešity pro nižší ročníky ZŠ nebo pro zvláštní školu, při řešení používá tabulku násobilky, příp. list s návody řešení), s novými poznatky je seznamována po zvládnutí většiny procvičovaného. V současné době se u ní jako hlavní problém projevuje nesamostatnost v běžných situacích, matka je opakovaně při schůzkách upozorňována a přesvědčována o nutnosti dát jí více prostoru pro vlastní rozhodování v konkrétních situacích a neupřednostňovat její pobyt v ŠD po vyučování, kde se přizpůsobuje mladším dětem a není nucena k pokrokům v psychickém a sociálním vývoji. Matka ji do školy na vyučování doprovází letos se výrazně zvýšil počet pozdních příchodů žákyně na vyučování, které přetrvávaly i po upozornění matky i kázeňských opatřeních. Matka vše při jednání odsouhlasí, ale pokračuje si dál po svém. 7

8 Ke specifickým poruchám dětí bylo přihlédnuto, v několika případech byli žáci hodnoceni kombinovaným způsobem - známkami a slovním hodnocením. V předmětech se slovním hodnocením, o něž rodiče požádali, byl vytvořen individuální plán. Žáci se SPU (specifické poruchy učení) byli zohledňováni při klasifikaci, jejich seznam je k dispozici pro potřeby vyučujících, kteří k poruchám přihlížejí při klasifikaci. Byly rovněž zakoupeny odborné publikace doporučující specifický přístup k žákům s SPU. Spolupracovali jsme s Policií ČR a Městskou policií, Hasičským sborem Prahy 10 formou přednášek pro žáky a návštěvou Hasičské stanice v Praze 10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Spolupráce s rodiči probíhala v podobě setkání zástupců jednotlivých tříd při Sdružení rodičů s vedením školy vždy v den třídních schůzek, kde byly probírány problémy školy, návrhy, dotazy a informace, které byly dále předneseny v jednotlivých třídách, o čemž byl proveden zápis a zapsány připomínky, které byly dále řešeny vedením školy. S vybranými zástupci rodičů se uskutečnilo několik schůzek. Takto je zajištěna vzájemná informovanost i zpětná vazba. Kromě třídních schůzek pořádáme pro rodiče konzultační hodiny v odpoledních a podvečerních hodinách. Individuální schůzky rodičů s učiteli jsou možné kdykoli během pracovního týdne. Učitelé si o všech jednáních s rodiči vedou záznamy, které slouží i jako podklad pro výchovného poradce. Dalším kontaktem s rodiči je pravidelná spolupráce s Radou školy. Škola je v kontaktu s p. Bo Fixdalem z Ballerupu, Dánsko, který je zástupcem dánské strany pro spolupráci se školami v Praze 10. Konkrétní akce se však v uplynulém školním roce nekonaly. Nezúčastnili jsme se žádného mezinárodního projektu v rozvojových a mezinárodních programech. Mimoškolní aktivity: Školy v přírodě 2x Černá hora, 1x Poustky vystřídaly se všechny děti, které chtěly jet. Lyžařské výcvikové kurzy 60 žáků Černá hora Jazykové pobyty v zahraničí (Anglie 1x za dva roky pro tř.)) Sportovní a poznávací pobyty v zahraničí (Itálie) Široká nabídka kroužků a dalších aktivit ve škole mimo vyučování (keramika, počítače a internet, hip hop, aerobik, Aj s rodilým mluvčím, florbal, výtvarný kroužek Malvínek, zpívání ve sboru, taekwondo, judo, sportovní hry, dovedné ruce) Kurz plavání pro 2. a 3. třídy Dny otevřených dveří 2x za rok Ukázkové hodiny pro děti a rodiče 1. třídy před zápisem Akce na doplnění učiva (divadla, kina, výstavy, exkurze, návštěvy muzeí, kulturní pořady) viz příloha akcí Klub čtenářů Albatros podpora čtenářství na 1. stupni Klub čtenářů nakl. Fragment podpora čtenářství na 2. stupni Klub mladého diváka návštěva 4 5 divadelních představení za rok v předních pražských divadlech za výhodnou cenu Sportovní dny Srdíčkové dny Výtvarné projekty (Návštěva galerií od gotiky po současné umění) 8

9 Školní a třídní projekty: - Pravěk, Když jsme byli malí, Zdravé zuby, Společenství lesa, Dětské časopisy, pohádky a filmy, Modely domečků, Básničky, Chráněné krajné oblasti, Maloobchod, Vlastní zpěvník, Kouzelník Quido- třídění odpadů, Deník třídy 3.A, Hospodářské plodiny, Nerostné suroviny se zaměřením na ropu, Karel IV., Státy EU, Člověk a zvíře, Farma, Velikonoce, Enter praktika v NTM, Terorismus, Šikana, Hladomor, Globální oteplování, Ponaučení z historie, Vliv reklamního sdělení, Propojený svět, Starověké Řecko, Indiánské civilizace ve střední a jižní Americe, Tvorba obrázkového slovníčku v Aj, Projekty v Aj dle učebnic Oxford, Project 1 4, Pražský hrad (Staré pověsti české), Virová a bakteriální onemocnění, Bylinky jako lék, Geologická období země, Staňme se návrháři, Boj proti kouření, Módní přehlídka, Sportovní hry nově (ringo, ringet, badminton, softball, korfball), Pletení košíků, Návštěva méně obvyklých sportovišť (bowling, squash, bobová dráha, aquapark, zimní bruslení Gutovka) Zkušenosti s péčí o nadané žáky Nadané děti byly vedeny k účasti a reprezentaci v soutěžích, byl jim dán prostor v jednotlivých předmětech i třídách, zpracovávaly náročnější úkoly či úkoly navíc, byly pověřovány speciálními úkoly a pomocí slabším dětem.v rámci testování vědomostí žáků jsme spolupracovali se společností Scio a ověřili řadu nadaných žáků se studijními předpoklady. Nadaní žáci se účastnili soutěží výtvarných (vánoční výstavy, velikonoce), sportovních (malá kopaná, plavání, vybíjená, Schodišťák), vědomostních (olympiáda M, Čj, Pythagoriáda, Matematický klokan, Sudoku, Zdravotnická soutěž), recitačních (Pražské poetické setkání) Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států k Děti cizinců EU Název státu Počet dětí 0 Rumunsko 1 Slovensko 3 Děti cizinců ostatních států Název státu Počet dětí VNM 1 UKR 9 Rusko 6 Moldávie 2 Mongolsko 1 Nejvíce cizinců je z Ukrajiny, dále z Ruska, Slovenska a Moldavska, po jednom z Mongolska, Rumunska a Vietnamu. Ukrajinské děti bylo jednoduché začlenit, protože již mluvily česky a žijí zde delší dobu. Největším problémem byla dívka z Mongolska a Rumunska. Protože však šlo o děti z 1. stupně, p. učitelky postupně děti začleňovaly do kolektivu, tolerovaly jejich jazykovou bariéru, děti nebyly klasifikovány z českého jazyka a byly jim dělány úlevy i v jiných předmětech. Dětem byla nabídnuta výuka ČJ na ZŠ Horáčkova, Praha 4. Bylo na rodičích, jak dalece této možnosti využili. Multikulturní výchova Děti si uvědomují nutnost tolerance k jiným kulturám, chápou rozdíly mezi kulturami a rádi o tomto tématu aktivně diskutují. Počet 23 cizinců z různých zemí (Ukrajina, Rusko, ale také 9

10 Mongolsko a Rumunsko) ve škole bylo možno využít při různých situacích a školních projektech. Průřezové téma, zmiňované v mnoha předmětech a projektech Prevence sociálně patologických jevů Pravidelně je aktualizován Minimální program, který je součástí ŠVP. Již se stalo zcela běžným, že učitelé zahrnují jednotlivé body tohoto Minimálního programu zcela automaticky do výuky při vhodných předmětech a to vždy nenásilnou formou. Obsahem není jen prevence drog, ale dalších negativních jevů násilí, šikana, terorismus, kouření, alkohol aj. aspekt Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Jeden žák romské národnosti prospívá zatím velmi dobře, vcelku byla doposud spolupráce s rodinou dobrá. Ostatním dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí je věnována individuální péče, případné problémy jsou řešeny ve spolupráci tř. učitel rodič - výchovný poradce, či OPPP. Děti jsou integrovány do kolektivů přirozenou formou. Cizincům je nabídnuta výuka českého jazyka Přípravné třídy nemáme. Environmentální výchova Je součástí školního vzdělávacího programu. Děti jsou k ochraně životního prostředí velmi citlivé. Environmentální výchova byla častým námětem třídních projektů, které jsou uvedeny u výsledků vzdělávacího procesu u jednotlivých tříd výše. Systematicky pracuje i koordinátor EVVO. Výchova k udržitelnému rozvoji Ekonomická, sociální i environmentální dimenze tzv. udržitelného života se komplexně prolíná výchovně vzdělávacím procesem. Snad ve všech předmětech bylo možné tyto aspekty ve výuce zmiňovat a dají se těžko vyčlenit jako speciální výchova. Nejvíce byly součástí projektového vyučování, kde bylo vždy možno upozorňovat na nutnost ochrany přírody, zdraví, zdravého životního stylu, srovnávat s minulostí a případnou budoucností, všímat si změn klimatu, nutnosti třídění odpadů, najít pozitivní vztah ke vzdělání a ke každodenním běžným životním situacím. Názvy některých projektů hovoří samy za sebe: Farma, Modelování společenství lesa, Nerostné suroviny, Zimní vesnice, Když jsme byli malí, Běžná pravidla kolem nás, Pravěk, Hospodářské plodiny, Konzumní společnost, Propojený svět, Bylinky jako lék, Vodárenství, Empirické metody, Hladomor, Globální oteplování, Indiánské civilizace, Karel IV.,Viry a bakterie a mnoho dalších. Nejvíce se tematika udržitelného rozvoje objevuje v předmětech Výchova ke zdraví, Přírodopis a přírodověda, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Občanská nauka, Rodinná výchova, Tělesná výchova. Školy v přírodě jsou rovněž praktickou ukázky především environmentální výchovy v KRNAPu vidí děti poničené lesy, uvědomují si kolik let trvá obnova lesa, jak mohou ony přispět k záchraně přírody, co nesmějí v přírodě dělat apod. Projektové vyučování je běžné především 1. stupni, kde je výchova k udržitelnému rozvoji velmi důležitá. Se žáky na 2. stupni je možná řada diskusí, protože již mají více vlastních zkušeností a názorově vyspívají. Většinou se ukázalo, že jsou velmi vnímaví. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území hl. m. Prahy 0 10

11 Výsledky vzdělávacího a výchovného procesu Výuka proběhla podle vzdělávacího programu Základní škola, č. j /92-6 ve ročníku a v ročníku. V 1., 2. a 6., 7. ročníku jsme vyučovali podle školního vzdělávacího programu Moje škola. V I. třídě se p. učitelce jako každoročně podařilo začlenit děti do vzdělávacího procesu zcela přirozenou a nenásilnou formou. Učivo 1. roč. nezaznamenalo podle nového švp žádné velké změny, ani přesuny látky nejsou mimo ČAJS možné. Změnil se jen název 2 předmětů a p. učitelka si nemyslí, že k lepšímu, ráda by se vrátila k názvu prvouka a pracovní činnosti. Metody práce jsou hodně závislé na počtu žáků ve třídě, při počtu nad 20 doporučuje tř uč. alespoň na český a anglický jazyk některou hodinu dělit, a tak mít možnost se dětem věnovat individuálně. Do výuky byla zařazena průřezová témata podle školního vzdělávacího programu Moje škola. Žáci si osvojili část kompetencí k učení, některé občanské kompetence přiměřeně k věku žáků, pracovní, sociální a personální kompetence, stejně jako řadu kompetencí k řešení problému a kompetence komunikativní. V hodinách byl využíván magnetofon, video, knížky a encyklopedie, také přírodniny donesené žáky.v příštím roce bude potřeba více využívat počítačovou učebnu a pracovnu s interaktivní tabulí. Učivo 1. roč. všichni žáci zvládli, pyšná je p. učitelka na dobré čtenářské dovednosti u většiny z nich.kvalita písma odráží jejich nesoustředěnost. V matematice pracují dobře, nikdo však zatím neprojevuje mimořádné schopnosti v logickém myšlení. Tempo práce není příliš rozdílné, pokud žáci pracují rychle, výsledky jsou velmi nedbalé a nepřesné. Příznaky dyslexie či dalších možných poruch žáků se ověří v následujícím ročníku. Žáky je k práci třeba stále povzbuzovat. Tř. uč. se snaží získat jejich pozornost častými změnami metod i tempa. Mnozí však nemají snahu být lepší než ostatní, ale stále na sebe žalují.občas si vzájemně opravují práce a také vyhledávají vlastní chyby. Sebehodnocení se teprve učí. Vztah žáků k výuce a k povinnostem odráží přístup rodiny ke škole.. Upravovat vztah žáků k sobě navzájem bylo nejvíce vysilující prací v celém učebním procesu.vzájemné toleranci, schopnosti komunikovat a respektovat domluvená pravidla je věnováno hodně času. Během celého roku bylo učivo doplňováno mimoškolními akcemi, které určitě přispěly k vnímání estetického prožitku (div. představení), k rozšíření vědomostí (výlet do zoo, na hasičskou stanici, filmová představení,.) i ke zlepšení tělesné kondice (vycházky). Kladně tř. uč. hodnotí výjezd na školu v přírodě do Poustek. Projekt PRAVĚK na škole v přírodě děti nadchnul, rozšířil jejich zájem o reálie z dávných dějin a celý pobyt přispěl k výraznému posunu v samostatnosti, ve schopnosti zvládnout vlastní hygienu, oblékání, úklid a upevnila se některá kamarádství. Rodičům bylo také často doporučováno dbát na odpolední a večerní činnost dětí, nenechat je sedět před obrazovkou televize či monitoru počítače, zvolit spíše pohybový režim a dbát na dostatečně dlouhý spánek. Přestávky tráví děti vždy odpočinkovou a zájmovou činností s využitím her, stavebnic a oblíbených hraček. Důraz byl také kladen na zdravou výživu a zdravý životní styl. Velmi se osvědčila spolupráce s vychovateli školní družiny při výměně zkušeností o dětech při nejrůznějších aktivitách. 11

12 II. třídy Školní vzděl. program byl splněn, tematické plány dodrženy. Přesuny učiva nejsou potřebné. Kompetence k učení postupně byla rozvíjena práce od jednoduššího ke složitějšímu, srovnávání různého textového zdroje ( konkrétně knížky pohádek), žáci se snažili vyhledat hlavní myšlenku textu a porozumět mu, operovali s novými pojmy, spolupracovali s ostatními, trénovali reprodukci textu, paměť, třídili informace a porovnávali je se svou zkušeností Kompetence pracovní- děti měly zájem o výsledek své práce, navazovaly na dříve osvojené znalosti, pracovaly s nadšením, Kompetence k řešení problému - žáci po důkladném vysvětlení pracovali samostatně, někteří se však snažili hodně prosadit jen sebe, část dětí byla ještě pasivních. Kompetence komunikativní- žáci využívali internet, dokázali komunikovat s dospělými a vrstevníky, rozšiřovali si slovní zásobu ve společenských situacích - požádat, poděkovat, říci si o něco jim již nedělalo problémy. Metody práce byly různé - frontální vyuč, aktivizující metody, skupinová a párová práce, soutěže, dramatizace, čtení po rolích, pohybové hry, poslech MG, CD(písně, příběhy), DVD(pohádky), Interaktivní tabule (M), vycházky do přírody, výstavky (ovoce a zelenina, foto z dětství, moje zvířátko), rozhovor, práce s kartičkami, na tabuli, počítadlo, osa, síť, modelové situace (lékař a pacient, telefonování), třídění, hry, hádanky, křížovky, prac. listy vytvořené učitelem, besedy (v knihovně, s 90letou prababičkou), divadlo, výlety, exkurze (Planetárium, skanzen, výrobna svíček).akce třídy: Ukázka JUDA v tělocvičně, Tancuj a nedrob - využití volného času, Divadlo Minor- Sněhurka, Planetárium Povídání o Měsíčku,Vycházka do podzimní přírody, Depistáž z PPP, Knihovna Cíl Pohádka V. Čtvrtka,Výtvarná soutěž vánoční hvězda Europark, Keramická dílna Dárek k Vánocům, Výstavka ve třídě: Když jsme byli malí, Výlet do skanzenu Přerov nad Labem, exkurze do svíčkárny Šestajovice, Vánoční představení, Vánoční třídní besídka s dárky, pohoštěním a tombolou, Strašnické divadlo: Hastrman Tatrman, Výstava domácích mazlíčků a povídání o nich, Koncert chlapeckého sboru, Školní kolo recitační soutěže Do obvodního kola postoupil Antonín Kuncl, Karneval v tělocvičně, Divadlo Minor Popelka, Projekt zdravé zuby, Video Kouzelník Quido Třídění odpadu, Matematický Klokan kategorie Cvrček nedosáhli jsme dobrých výsledků, děti si nepozorně přečetly zadání. Nejlepší dva žáci získali pouze 34 bodů ze 60,Velikonoce soutěž Europark,Beseda s prababičkou paní Tůmovou děti beseda velmi zaujala, pozorně poslouchaly vyprávění o životě v minulém století, paní přinesla na ukázku fotografie, staré mince, 100 let staré násadkové pero, první rádio. Vyprávěla o dětství, jak to vypadalo ve škole, o rodinném 120 let starém obchodě. Viděly i její sešity ze školy, Beseda o dětských časopisech, pohádkách a filmech, Jindřišská věž Výstava vláčků, rozhledna, ŠvP Poustky, Čertovská plavba, Vánoční a velikonoční dílny v DDMJM, Výstava kostýmů-jak se oblékají pohádky, Divadlo S+H, Výlet Plzeň, Rabštejn, Karlovy Vary, přehlídka výcviku psů policie ČR. III.třídy Ve třídě se osvědčily rozličné metody práce, použité učebnice, využita byla počítačová pracovna programy Terasoft český jazyk vyjmenovaná slova, diktáty, videoprogramy byly využity zejména k výuce prvouky, k projektu Pravěk. Využita byla i pracovna s interaktivní tabulí zatím převážně Terastoft - Přírodověda 1-5 a pro prvouku ve 3. ročníku. Učíme (se) spolupráci spoluprací autor Hana Kasíková - je kniha, jejíž obsah inspiroval práci ve druhém pololetí. Jednalo se o využití spolupráce jako výukové a učební strategie, zlepšení sociálních dovedností pro spolupráci a v rámci toho i hodnocení sebe, skupiny 12

13 v kooperativním učení hodnotící listy pro skupinu, jednotlivce, rozhovor, rozbor činnosti. Ve škole se jednalo vždy o náhodně vybrané skupiny v rámci některé činnosti pouze na 1-2 hodiny.završením letošní snahy o kooperativní vyučování se stal projekt Pravěk, který proběhl na švp v Poustkách a kde děti pracovaly v rámci týmu (tlupy) 10 dní a ověřovaly si získané sociální dovednosti. Projekty na začátku školního roku p. uč. spolu s dětmi založila Deník třídy III.A, do kterého děti od září do června zaznamenávaly formou vyprávění, popisu, kresby akce, kterých se v rámci školy zúčastnily. Nový zápis je vždy ukázán, přečten. Třída III.B je poměrně klidná. Děti vykazují relativně vyrovnané výsledky.celkově jsou spíše humanitně a esteticky zaměřeny, nachází se zde ovšem i několik velmi nadprůměrných matematiků.v letošním školním roce se p. učitelka v rámci Čj zaměřila na slohový výcvik, což mnozí rodiče rádi uvítali. Od září udělali chlapci i dívky nemalý pokrok. Stěžejním učivem byla vyjmenovaná slova.v konečném výsledku toto učivo žáci zvládli, ač potíže v průběhu výuky se odrazily v mírně slabším prospěchu oproti pololetí. Mnoho dětí má kladný vztah k četbě,navštěvují místní knihovnu,knihy si nosí do školy a vzájemně o nich debatují. Ve stejném výchovném a vzdělávacím trendu s dětmi pokračuje pí. vychovatelka ve školní družině. Rodiče jsou svědomití a ve velké míře ctižádostiví, spolupracují se školou pečlivě v rámci pravidel daných školou a třídní učitelkou. Mnoho dětí (13 z celkových 25) je nadprůměrně hudebně nadaných,ovšem jen 4 z nich navštěvují výuku ZUŠ. I ostatní však rádi zpívají a poslouchají hudbu, v Hv pracují s nadšením.nadané děti vystoupily v prosinci na vánočních trzích Prahy dětí trpí syndromem ADHD kombinovaným se SPU.Byly vyšetřeny a docházejí do PPP Praha 10, Jabloňová ul.; Praha 4,Ohradní ul. a k PhDr. Losovi, dětskému psychologovi působícímu při nemocnici Na Bulovce. Pro rodiče těchto dětí p. uč. uspořádala zvláštní schůzku, upozornila je na konkrétní problémy, individuálně doporučila způsob domácí přípravy, dohodla se na dalším výchovném a vzdělávacím postupu. Těmto žákům je věnována zvýšená pozornost při vyučování. Ve výuce se hojně p. uč. věnovala OSV a to v podobě rozsáhlých debat, jež se velmi ujaly a osvědčily. Zaobírali se tématy zejména mezilidských vztahů a chování, a to na konkrétních příkladech, globálními problémy a běžnými pravidly v životě kolem nás. Děti jsou nuceny zamýšlet se samy nad sebou, nad vlastním jednáním a jeho dopadem na okolí. Nutno podotknout, že v mnohých případech se nežádoucí chování již neopakuje, ač samozřejmě toto neplatí stoprocentně. Alespoň částečně se děti vzájemně respektují, stávají se tolerantnějšími k okolí i sobě. Ve škole se III.B zúčastnila soutěže "Matamatický klokan", 6 dětí dosáhlo nadprůměrných výsledků, 3 žáci obsadili první tři místa školního kola v kategorii "Cvrček". Proběhlo též školní kolo recitační soutěže. Dětem byla ve škole nabídnuta ukázka tenisu, juda.ve druhém pololetí chodili žáci na kurz plavání, všichni zúčastnění se oprostili od strachu z vody a nikdo z nich již není naprostým neplavcem.třída absolvovala desetidenní školu v přírodě v Poustkách - Žihli.Uspořádán byl též masopustní karneval v tělocvičně. V rámci estetické a globální výchovy děti navštívily představení 13

14 "Sněhurka, nová generace" a "Velké putování Vlase a Brady" v divadle Minor,"Hastrman Tatrman" ve Strašnickém divadle a pořad zaměřený na lidovou hudbu, zvyky a hudební nástroje v divadle Jiskra, Praha 8; dále pak Planetárium, Národní muzeum a muzeum Karlova mostu (prohlídku spojenou s projížďkou po Vltavě parníkem s odborným výkladem). Školu navštívil a koncert zde uspořádal chlapecký sbor "Pueri gaudentes" spolu se sbormistryní Zdeňkou Součkovou a skladatelem Pavlem Jurkovičem. K výuce prvouky byly pak zaměřeny výlety na Vyšehrad, hrádek Červený Újezd a zejména pak vyjížďka do skanzenu Zubrnice v Českém středohoří, místního muzea lidové architektury kde žáci kromě o starých zvycích a tamějších obyčejích získali i poznatky o druzích a zpracování obilí.v závěru školního roku se uskutečnil výlet do zahrad Pražského hradu a návštěva představení o podmořském světě v kině IMAX. V květnu třídy děti strávily jeden den v aquaparku Tropický ostrov poblíž Berlína, akce proběhla bez problémů, děti přijely spokojeny, s příjemnými zážitky. Spolupráce v třídním kolektivu a při péči o třídu funguje dobře, samozřejmě za vedení učitele.děti mají rozděleny služby k jednotlivým činnostem, pravidelně se při nich střídají. IV. třída Atmosféra ve třídě je dobrá, k učitelům se děti chovají slušně, k sobě navzájem většinou také. Co se týká vztahu k práci a učení obecně, paní učitelka má občas pocit, že se děti většinou učí kvůli rodičům nebo kvůli ní. Musí být stále něčím motivováni ( nejčastěji známkami), když pak není práce na známky, moc se nesnaží. Čtenářské dovednosti jsou velmi špatné. Děti sice umí většinou přečíst daný text, ale až na malé vyjímky ho neumí reprodukovat a nevědí, co si přečetly. Žáci prováděli tzv. značkování textu, které by jim mělo umožnit lépe pochopit text a roztřídit informace. Znamená to, že používají značky pro nadpisy, klíčová slova, slova, kterým nerozumí ap. Navštívili také knihovnu, aby získali kladný vztah ke knize. Škola v přírodě moc nepřispěla k utužení kolektivu, protože jely jen 2/3 dětí. Byl to ale přínos pro tř. uč., protože děti poznala zase z jiné stránky. Děti překvapily pozitivně i negativně. Rozhodně si děti posílily samostatnost i fyzičku, což byl leckdy problém. Akce třídy: 3x Strašnické divadlo, polodenní výlet do skanzenu v Přerově nad Labem, vánoční besídka pro rodiče, bruslení na ZŠ Gutova, koncert dětského sboru, masopustní karneval, návštěva Muzea Karlova mostu a plavba po Vltavě, v Muzeu hlavního města Prahy projekt Řemesla ve středověké Praze, při kterém si děti prakticky vyzkoušely některá středověká řemesla - využito při učivu vlastivědy. Dále si zde mohly prakticky vyzkoušet drátkování velikonočních kraslic v rámci tradic a svátků v našem životě. Poznatky ze všech akcí byly následně využity ve všech hodinách. Projekty: Hospodářské plodiny ( asi nejvydařenější ), nejprve žáci v přírodovědě probrali hosp. plodiny, další hodinu šli do Alberta se podívat, co všechno se vyrábí z hosp. plodin ( mouka, sušenky, olej ap. ).Dále děti dostaly za úkol zjistit, co všechno se potřebuje při přípravě palačinek. Společně tyto suroviny šly zakoupit a ve škole je rozdělily na jednotlivé kategorie (obiloviny, olejniny ap. ). Na závěr projektu si děti s p. učitelkou palačinky udělaly ve školní kuchyňce. Nerostné suroviny se zaměřením na ropu. Nejprve si děti měly zjistit, co všechno se vyrábí z ropy ( byly hodně překvapeny), které státy těží ropu a jak mohou šetřit energetickými 14

15 surovinami. Výsledky nalepily na papír a tak vznikl v každé skupině veliký plakát, který všichni společně hodnotili. Karel IV. Po probrání učiva o tomto panovníkovi si děti měly o něm doma vyhledat jakékoli informace nebo zajímavosti. Děti byly rozděleny na chlapce a dívky, p. učitelka kladla jednotlivé otázky a skupiny na ně hledaly odpověď ve svých materiálech. Opět každá skupina vytvořila svůj arch.v hodině VV každý vyrobil královskou korunu. Zájmové aktivity velmi oživují vyučování, aktivity, které ukáží vrstevníci, mají velký efekt na ostatní. Spolupráce s rodiči byla dobrá, rodiče jsou většinou spokojeni s metodami práce, na třídní schůzky chodí téměř všichni, konzultační hodiny jsou navštěvovány méně, zhruba 6-8 rodičů. Ale i tak jsou konzultační hodiny přínosné, protože atmosféra je při nich uvolněnější, rodiče jsou sdílnější. Konzultační hodiny Dr. Bédové byly p. uč. využity mnohokrát během roku, byla i na hodině, bohužel problémoví žáci zrovna nebyli přítomni. Návštěvu psychologa přímo v hodině hodnotí tř. uč. kladně a bude ji častěji využívat, pokud to bude možné. Při této příležitosti vyzdvihla práci výchovné poradkyně, která jí vždy pomůže a velmi operativně zajišťuje spolupráci s PPP. V 5. ročnících bylo k efektivnosti výuky využito prostředků jako je internet počítačová pracovna výukové programy, které velmi dobře doplňují procvičení učiva, žáci se zde již od II. třídy učí manipulaci s pc, jak získávat a zpracovávat informace, které využívají ke svému vzdělávání, také do různých projektů, účelem je nejen získat, ale i porozumět. Využitím interaktivní tabule si žáci procvičovali, doplňovali a ověřovali své vědomosti z oblasti historie. AV pracovna byla využita ke shlédnutí různých přírodopisných filmů, filmů zaměřených na první pomoc, chování v krizových situacích, dopravní výchovu, a také základy sexuální výchovy. Metodami práce byly skupinové projekty, besedy na různé téma, práce s knihou, referáty zaměřené na práci s celým kolektivem, dramatizace k literárnímu textu či individuálním nápadům, skupinová hudební pásma, taneční doprovod k písním, pohybové rozcvičky s hudbou, práce ve skupinách (hlučnější atmosféra, ale osvědčená metoda ke spolupráci), při čtení jeden kontroluje, druhý vyvolává ostatní k četbě výborně funguje), procvičení verbální komunikace a zvládnutí organizace zkouška vedení výuky Knihovnu tř. uč. se žáky navštěvovala pravidelně, aby získali větší motivaci k četbě, u většiny žáků není velká. Letos se žáci setkali s tvůrci knihy Zuby nehty, jedna z nich byla i nevidomá autorka, návštěva tedy měla nejen literární přínos. Navázali jsme ve škole na téma, jak se žije zdravotně postiženým a pochopila jsem, že u mnohých žáků je dost inteligence i soucitu, aby si uvědomili hodně věcí. Práce s knihou byla využita v rámci třídních besed, také děti píší čtenářské deníky. Sebehodnocení žáků funguje pouze u některých, někteří se ostýchají sebe hodnotit, a nejen sebe. Někteří používají pouze fráze, jiní neříkají úplně to, co si myslí. Škola v přírodě v rámci projektu Pravěk, který byl pro tuto příležitost vytvořen a měl být na základě spolupráce dopoledních i odpoledních aktivit, děti pracovaly ve skupinách a byly hodnoceny v rámci své třídy průběžně i celkově závěrem. Původní myšlenka o spolupráci se nevyvedla, přesto vše fungovalo dobře a výsledný efekt, zakončen pravěkým karnevalem, byl velmi působivý. Akce třídy: Přednášky Přilba je COOL, Dopravní výchova (Policie ČR), Knihovna Zuby nehty (setkání s tvůrci), Národní muzeum, Čertovská plavba po Labi, Strašnické divadlo 15

16 Hastrman Tatrman, Kurz resuscitace, Koncert chlapeckého sboru PUERI GAUDENTES, Masopust, Jeden svět (filmový projekt Světozor), Tropický ostrov, Divadlo Minor Velké putování Vlase a Brady, Karlovy Vary výlet, Přehlídka výcviku psů Policie ČR, Exkurze u hasičského sboru, Matematický klokan, Testy SCIO (nadprůměrné výsledky ve všeobecných studijních předpokladech), Zdravověda soutěž Červeného kříže, Pražské poetické setkání (postoupení jedné žákyně do obv. kola) Skupinové projekty: Státy EU, Člověk a zvíře, Farma na všech projektech pracovali žáci nadšeně a rádi, věnovali jim i dost svého volného času, jsou zvyklí pracovat pečlivě a ať po stránce vědomostní či praktické vynaložit úsilí, spolupracují, takže každý se nějakým způsobem podílí na práci, úkoly si rozdávají sami, výsledný moment byl zdařilý. Často vedla tř. uč. v rámci třídy besedy na téma kouření, drog, šikany, reklamy, medií převážně v rámci Výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Děti samy mají už mnoho informací a povědomí. Hráli také mediální hru, která spočívá v četbě novin a následném výběru článku, u kterého si myslí, že by jim nějakým způsobem ovlivnil život Samy jsou překvapené, jak těžce se hledá. Dále probíhaly diskuse o ekologii, průběžně byla probírána témata CO, Zdravé zuby, dopravní výchova, první pomoc, základy sexuální výchovy, zdravá výživu a zdravý životní styl. Vše v rámci kolektivních besed, soutěží, her, filmů Dlouhodobá spolupráce s výchovnou poradkyní a s rodiči žáků je bez problémů a na dobré úrovni. Žáci nemají žádné výrazné problémy v chování nebo v prospěchu. V tomto školním roce nebylo třeba jednat s PPP, spolupráce je prozatím na úrovni písemných zpráv. Spolupráce s třídním kolektivem je velmi dobrá. Atmosféra v obou třídách byla přátelská. Je zde chuť dosahovat co nejlepších výsledků, aktivita se projevuje různými způsoby, někteří žáci jsou hodně komunikativní, a také často mají co říct. Umí se také naprosto ponořit do práce. Jsou zvyklí, že mohou slušně prosazovat svůj názor. Nestává se, že když udělají něco, co se dělat nemá, nepřiznali by se. Je zde i značná ochota pomáhat. Obě třídy výborně pracovaly v hodinách tělesné výchovy, kdy se zapojovaly a pracovaly při jakékoli náplni hodiny. Pochvalu zaslouží i méně nadaní jedinci, kteří mají v ostatních pozitivní motivaci a u mnohých se jak fyzická kondice, tak pohybové dovednosti velice zlepšily. Paní učitelky soudí, že velmi dobrým krokem před spojením obou pátých tříd, bylo již spojení těchto tříd na Švp, poznávaly se v jiném prostředí a pomalu si k sobě nacházely cestu v rámci společných her i volných chvil. I samy děti na to upozornily ročníky Osvědčily se přesuny učiva, výborné jsou učebnice Fraus, které podporují Rámcový vzdělávací program a získávání všech potřebných kompetencí. Dařilo se projektové vyučování, zapojení co nejširšího počtu žáků do samostatné práce. Třídní kolektivy byly upraveny po sloučení 2 škol, občas chybí vůdčí osobnosti či výborní žáci.třídy se v podstatě sžily a není zde rivalita. Děti jsou aktivní, hlučné, hlavně v oblasti svých zájmů, učitele tolerují, ale velmi často se jim daří prosadit svou. Zvládání nového učiva především v VII. třídě lze nazvat bojem pro obě strany. Žáci jsou však upřímní, dokáží vyjádřit svůj názor a jsou k tomu často vybízeni, aby získali dojem partnerství s učitelem. Největší problémy byly dobře podchyceny. Do výuky byla zařazována průřezová témata dle jejich uvedení v ŠVP. Matematika a fyzika Kompetence v 6.r.: žáci - využívají různých empirických metod (pozorování, měření, experiment) i metod racionálního uvažování 16

17 - vyhledávají potřebné údaje k řešení problémů souvisejících s běžným životem - si osvojují základy systému přírodního poznání a jeho využití v praxi - si ověřují vyslovené domněnky o přírodních faktech - používají značky fyzikálních veličin - určí (pomocí výpočtu a tabulek), z jaké látky je těleso - spolupracují ve skupinách při měření fyzikálních veličin - v případě potřeby požádají o pomoc při nejasnostech v řešení úloh Osvědčené metody práce - M: umožnění komunikace mezi žáky při řešení problémů, diferencované ověřování znalostí v 9.r. (zadávání úloh podle možností jednotlivých žáků kritériem poslední hodnocení na vysvědčení: 1+2 = numericky a aplikačně náročnější úlohy, 3+4 = úlohy na základní učivo, variace úloh řešených ve škole nebo jako DÚ), dopisování písemek po nepřítomnosti žáka, není požadováno jednotně vypracované řešení musí dokázat svůj odlišný postup vysvětlit, vypracovávání DÚ zahrnout do hodnocení prospěchu Hodnocení výuky matematiky proběhlo anonymním vyplněním dotazníku žáky od tříd. Výsledky byly zpracovány formou diagramů a výpisem slovních hodnocení žáků. Poté proběhla diskuse o výsledcích šetření. Hodnocení výuky matematiky dopadlo vcelku pozitivně. Podle většiny žáků (podle zadaného dotazníku) ve třídách je atmosféra beze strachu, s možností zeptat se na nejasnosti, chybí ale víc zábavných úloh a humoru. -F: dílčí ověřování znalostí jednotlivých žáků každou hodinu s přihlédnutím k možnostem žáka, skupinová práce při měření fyzik. veličin a sestavování el. obvodů, hodnocení splnění zadaných úkolů, lab. práce v rámci opakování učiva v závěru šk. roku, při výpočtech možnost používat kalkulačku Při výuce F jsou zařazovány dostupné videoprogramy (9.r. Sluneční soustava, 8.r. G. Galilei, 6.r. Měření času, Isaac Newton). Soutěže - Pythagoriáda (VI.A+B, VII. bez postupujících do obvodního kola), - MO (V.A bez postupujícího), - Matematický klokan (2. 9.r.): srovnání průměru získaných bodů u nás v jednotlivých kategoriích (a ofic.výsledky): Cvrček 31,43 ( 30,78),Klokánek 45,52 ( 46,41), Benjamín 39,50 (39,64), Kadet 41,56 (41,99) - FO a Archimediáda: nikdo se nezúčastnil řešení úloh školního kola Český jazyk - učebnice + pracovní sešit Fraus jsou hodnoceny kladně, v Čítance téhož nakladatelství skvělý slovníček pojmů, chybí něco podobného o autorech. Skok ze 7 hodin v 5.tř. na 4 hod. týdně je moc velký. Ideálních by bylo hodin 5. Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - Zpráva, oznámení, inzerát, reklama posuzována věrohodnost sdělení a zdroje, ze kterých žáci čerpali, vnímání bulvárních prvků ( využíváno též ve VO), za rok se částečně zlepšil výběr i náhled žáků na informace Projekt: Velikonoce historie a současné zvyky spolupráce žáků ve skupině, vzájemné hodnocení práce seznámení rodičů s výsledky na třídní schůzce V Čj pracujeme s uč. Styblík + Melichar, ale již žáci mají k dispozici Pracovní sešit - Fraus. Tyto sešity hodnotíme jako vynikající, zejména přehledy učiva, úkoly pro chytré hlavy, komunikaci a slohu je věnována mimořádná pozornost, úkoly na lištách mají přesah do dalších předmětů - Z, Př, D. Ke čtyřem hodinám bychom potřebovali přidat jednu hodinu mluvnice. 17

18 Kompetence v 6. roč. k učení - práce s textem, hlavní myšlenky, posouzení dosažených informací, operace s novými pojmy, snaha o aktivní získávání informací pracovní - zájem o výsledek práce, spolupráce (učitel - žák) komunikativní - rozšiřování slovní zásoby na základě četby, komunikace s dospělými i vrstevníky, napsání dopisu, vyplnění složenky, žádost, prosba, poděkování, využití internetu jako zdroje informací, příprava a přednes referátu sociální a personální - snaha o přijetí role ve skupině (ne vždy se daří, žáci nechtějí nést odpovědnost) Ověřené metody práce Zadání domácí četby z hodiny na hodinu, ne celá kniha, ale kapitola, pověst apod., snadná kontrola formou otázek, stručné reprodukce, kladné hodnocení práce ve dvojicích, ev. čtveřicích s pomůckami, např. Pravidla, rozdělit odpovědnost za výsledek na všechny členy skupiny. Ve výuce cizích jazyků se všichni vyučující snažili především o to, aby žáci získali komunikační dovednosti doplňované výkladem o gramatických jevech, poslechem ukázek čtených rodilými mluvčími a v pracovních sešitech procvičováním i psaného projevu v cizím jazyce Angličtina, Němčina. Tempo výuky odpovídalo podmínkám v jednotlivých třídách, stejně jako metody práce byly přiměřené věku a schopnostem žáků. Hojně byly využívány jazykové výukové programy v počítačové učebně a na interaktivní tabuli. Největší důraz byl kladen na schopnost dorozumět se, což bylo chápáno jako hlavní cíl veškeré jazykové výuky. Práce byla doplňována četbou ze zahraničních časopisů a novin, což aktualizovalo trendy v jednotlivých jazycích a dávalo možnost dětem nahlédnout do aktuálně používaného jazyka mimo učebnice. Žáci byli rovněž vedeni k samostatnému získávání informací při práci na internetu nebo se slovníky. Jednou za rok je uspořádán jazykový kurz v Anglii pro výběr žáků z 6. 9, tříd s 20 hodinami výuky v anglické škole. Škola plánuje tento kurz ve školním roce Hodnocení učebnic Chatterbox, Project- Na sebe navazující řady učebnic, které obsahují pro žáky zajímavá témata. Žáci jsou tím motivováni k aktivnímu používání angličtiny. V učebnicích je také obsažen kulturní prvek, který přináší pohled na život v Británii a dalších anglicky mluvících zemích. Nedílnou součástí jsou pak projekty pokrývající tématicky širokou oblast a umožňují studentům komunikaci o svých vlastních zážitcích a zkušenostech. Je tu také množství písniček, her a hádanek pro zpestření výuky. Ověřené metody práce Skupinové projekty. Brainstorming nejlépe jako úvod do problematiky nového učiva, drilcílem drilových cvičení je pomoci žákům s nácvikem výslovnosti a osvojení struktur nového učiva.řetězové drily- jeden žák se zeptá dalšího, další odpoví a zeptá se třetího...atd. Backchanging- stavění vět odzadu, pro nacvičení delších vět. Práce ve dvojicích- Otázky a odpovědi vedou přirozeně k práci ve dvojicích. Rozhovory a hraní rolí.songs and rhymes.třídní nebo týmové hry, hry ve dvojicích nebo pro jednotlivce.procvičování slovní zásoby nebo gram. jevu na PC nebo interaktivní tab. Tvorba obrázkového slovníčku.čtení s poslechem. Malé děti činnosti je třeba hodně střídat. Děti rády kreslí, velmi se osvědčily předpřipravené pracovní listy jsou náročnější na přípravu a samozřejmě i množení. Pro výuku malých dětí je vždy optimální současně vidět a slyšet. Sada velkých barevných obrázků zaujme a usnadní výuku a lze využít i na další aktivity jako hry, soutěže, projekty apod. 18

19 Dramatizace scének a příběhů velmi oblíbené, děti se pak navzájem hodnotí Ve 2. B jsou moc šikovné děti zahráli si pohádku O ztracené rukavičce (stálo by za pokus i s většími dětmi) Psaní dělá dětem obecně největší potíže. Teprve od 4.třídy lze říci, že děti i píší v angličtině. Určitě by děti zaujal a povzbudil při výuce nějaký hezký a vtipný videoprogram. Tělesná výchova - výuka tělesné výchovy byla ve všech ročnících zaměřena na zvýšení fyzické dispozice žáků a naučení nových sportovní her, gymnastických prvků a atletických disciplín - obecně je naše škola na velmi nízké výkonnostní a dovednostní úrovní žáků, z toho vyplývá nízká účast na sportovních akcích, která plyne i z neochoty žáků reprezentovat školu - do výuky byly zařazeny další sportovní hry (ringo, ringet, badminton, softball, korfball) - v prosinci byl uspořádán školní Vánoční turnaj v ringetu, ringu a korfballu - pro 9 třídy byla výuka zpestřována návštěvou jiných sportovišť - zimní brusle, squash, bowling, bobová dráhy, aquacentrum - v lednu jsme absolvovali týdenní lyžařský výcvikový kurz na Černé hoře - absolvovalo ho 59 dětí, které byly vedeny jak k lyžařskému výcviku, tak k výcviku na snowboardu. Dějepis Tématické plány a osnovy byly v dějepise splněny.výuka probíhala podle učebnic nakladatelství SNP. V v 6. a 7.ročníku se učí podle ŠVP,V tomto školním roce jsme byli nuceni přejít na učebnice SNP.(Fraus učebnice pro 7.ročník nedodal)žáci v hodinách pracují také s pracovními sešity.učebnice SNP jsou pro žáky přijatelnější. Žáci při výuce pracují s dějepisnými atlasy od nakladatelství Kartografie, kde jsou pro ně připraveny zajímavé otázky a úkoly. Výuka dějepisu probíhá v pracovně D-Z.Žáci zde mají k dispozici a další materiály,mezi které patří i Dějiny v obrazech. V hodinách vyučující doplňují učivo videoprogramy v AVP. Některé hodiny probíhají v počítačové pracovně,žáci zde vyhledávají informace na internetu. V 9.třídě se velice osvědčilo zadávání referátů.žák si musí připravit referát z 2.světové oby po 2.světové války.svůj referát přednese nesmí číst.hodnocení probíhá společně hodnotíme obsah, projev a délka vystoupení.žák nejprve zhodnotí sám sebe a poté ostatní spolužáci.známka za druhé pololetí vychází hlavně z těchto referátů. V 6.ročníku žáci vytvářeli projekt ke starověkému Řecku, v 7.ročníku to byli indiánské civilizace ve střední a jižní Americe Bohužel v tomto školním roce Pražský hrad nepořádal žádnou soutěž o zajímavostech Pražského hradu..proto v příštím roce je třeba s žáky navštívit Pražský hrad a čerpat z otázek minulých let. Vyučující dějepisu uskutečnily vzájemné hospitace,viděly práci a v 9.B a v 6.A Žáci v deváté třídě hodnotí vystoupení svých spolužáků a vystupující žák se snaží sám zhodnotí.v některých případech při sebehodnocení obsahu referátu jsou vždy se svým obsahem spokojeni a neradi přijímají kritiku. OV, RV, VO Pro všechny ročníky učebnice Fraus jsou vynikající tématicky i graficky, jedna výchova prolíná - druhou. Podávají i praktické rady, dovednosti, např. co zjistíš na úřadech, jaké formuláře při pořízení psa. Učebnice hledá souvislosti, řešení problémů, nabízí reálné životní situace. Vynikající je KALENDÁŘ - uvádí významné dny, tradice návaznost na literární výchovu, dějepis. Učebnice počítají se samostatnou prací hledání pojmů, hledání rozdílů v mravních normách dřívějších dob a dnes. Výchovné předměty jsou sto dostát tematickým okruhům 19

20 průřezových témat. rozvoj smyslů, hodnoty k sobě samému, vzájemné soupeření, praktické životní dovednosti, dobrá komunikace, škodlivé způsoby chování Metody práce Výborní žáci pomáhají slabším, při prezentaci projektů se uplatní všichni rozdělení úkolů. Práci ve třídách hodnotí vyučující jako funkční, zájem dětí o danou tematiku je většinou velký, bavilo je připravovat třídní projekty, diskutovat a porovnávat své názory s názory ostatních. V IX. třídě, která byla trochu specifická svým složením, bylo potřeba vyvracet trochu extrémní názory. Globální problémy žáci této vnímají,většinou je neodsuzují, naopak jim fandí. Nedaří se výchova k toleranci, pracovitosti, ohleduplnosti, vzájemnému respektu. Výtvarná výchova Praktická i teoretická část splněna./práce s linií a barvou,seznámení s budovami v Praze, s významnými obrazy-6.a7.tř./ - učebnice:bezvadné/zvlášť Průvodce výtvarným uměním I.-V.,jsou již letité,chtělo by to výměnu,jsou ale drahé./ - metody práce - využívání videopracovny a internetu a program Artopedia a viz dále - procházky a výstavy : Kampa,Starom.nám.,Malostr.nám.,Pražský hrad,drážďany NG gotika/anežský klášter/,baroko/schwarzenberský palác/ 19.stol./Jiřský klášter/,20.stol./dům u Černé matky Boží, Sovovy mlýny/,zwinger. - práce s nadanými a zaostávajícími žáky :Tvůrčí žáci pracují na svých projektech/ Židle z plastových lahví/v kabinetě /větší prostor a soukromí/ Zaostávající žáci v tomto předmětu nejsou.každý žák je v něčem dobrý,je třeba ho odhalit /některým nechán rozvíjet oblíbené téma nebo techniku-grafiku,kašírování-na úkor další kapitoly / - skupinové projekty: jsou oblíbené.nejvíce rozpracované v 6.tř.Sportovec spolužák, téma Naše třída trénuje / Osobnostní a sociální výchova/. V 7.tř. Maličkosti z velkých stromů /ekologie-spojeno s prací v plenéru/. - sebehodnocení :Při hodnocení prací /výstava vzadu v pracovně/ jsou žáci aktivní a soudní.odměnou je jim bonbonek a známka. - vzájemná hospitace:spolupracujeme s Helenou Svobodovou,která vede Kroužek dovedných rukou. Poskytuji jí některý materiál,chodím ve středu dívat se na dívky ze 6.tř. /batikovaná trička / Spolupráce s Hanou Horkou ze ZUŠ pokračuje/naše žákyně tam skončily kvůli vysokému školnému/ - soutěže a výstavy : Ke 100.výročí Vršovic,Vánoční výstava na radnici /jedno druhé a dvě třetí místa/ - další vzdělávání učitelů : Individuálně aktuální i stálé výstavy /Rudolfinum :D.Hirst,DoX Holešovice/ Výchova ke zdraví Osnovy, učebnice, přesuny učiva - nejsou využívány žádné učebnice, žáci si hodně zapisují nebo jim jsou dávány materiály; osnovy jsou podle ŠVP Ověřené metody práce - využívána hlavně skupinová práce, výuka hrou, diskuze na dané téma, projekty 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: bj4bs101 Okresní pracoviště Svitavy Škola: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Borová u Poličky 111, okres Svitavy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1 Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Identifikátor školy: 600 037 193 Termín

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 Koordinátor tvorby: Petra Cajthamlová, vedoucí vychovatelka ŠD platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více