ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ"

Transkript

1 Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ tel , fax ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j / , který stanovuje Standard ICT služeb a podle dokumentu ICT plán školy. Plán navazuje na původní z roku 2005 je zpracováván na období od (stávající stav) do (cílový stav). Údaje o škole výchozí stav Název Adresa Základní škola Rudná, okres Praha- západ Masarykova 878, Rudná Telefon; Fax , ; IČO REDIZO Počet žáků na I. stupni 258 Počet žáků na II. stupni 182 Celkem žáků 440 Počet učitelů 32 Proškolení pedagogických pracovníků Školení I. stupeň II. stupeň Celkem Z P S Učebny Typ učebny I. stupeň II. stupeň Počítačová 0 1 Odborná 0 9 Běžná 11 9 Celkem Počty PC dle využití I. stupeň II. stupeň Celkem Počítačová učebna Odborné pracovny Běžné třídy Kabinety Kanceláře Celkem Všechny počítače jsou propojeny v LAN a mají přístup na internet.

2 Standardní pracovní prostředí žáka na I. a II. stupni: OS Windows 98/2000/XP/Vista MS Office 2000 (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook) Zoner Callisto 4 ( Zoner Callisto, Zoner GIF Animator, Zoner PhotoEditor,) IE TERASOFT Angličtina 1-5, Český jazyk 1 5, Dějepis, Fyzika - Edison 4.0, Matematika pro prvňáčky, Pohádková matematika, Logické hádanky, Němčona 1-4, Rodinná výchova 5. a 6.r., Rodinná výchova, Botanika 1-2, Přírodověda 3 5, Rostliny kolem nás, Tajemný svět hmyzu, Vlastivěda 1, Artopedia, Kreslení pro děti, SILICOM Dobrodružná angličtina, Didakta, Langmaster, Pachner Zoner fyzika, Český kras, Evropská unie. výukové programy + další výukové programy od jiných dodavatelů - každý žák může využít při práci multifunkční tiskárnu černobílou i barevnou - každý žák II, stupně má vytvořenu vlastní schránku el.pošty - každý žák od 5.ročníku má vytvořený vlastní prostor na serveru - každý žák může po souhlasu učitele ukládat data na přenosné médium - každý počítač má vysokorychlostní přístup k internetu - každý žák může použít školní digitální fotoaparát nebo videokameru - většina pracovních stanic je osazena DVD a DVD-RW nebo CD-RW - žák má možnost pod vedením učitele využít scanner Standardní pracovní prostředí pro učitele: OS Windows 98/2000/XP MS Office 2000 (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook) Notebook (pro SMART Board), Aktive Studio (pro Aktiv Board) Zoner Callisto 4 ( Zoner Callisto, Zoner GIF Animator, Zoner PhotoEditor,) IE, Pinacle Studio program pro zracování videa DmSoftware program pro evidenci žáků MasterEye XL program pro sledování a řízení práce v počítačové učebně Terasoft, Didakta, Langmaster, Pachner výukové programy + další výukové programy od jiných dodavatelů viz. žák - každý učitel může využít při práci multifunkční tiskárnu černobílou i barevnou - každý počítač má vysokorychlostní přístup k internetu - každý učitel může využít přidělený pracovní prostor na serveru - každý pracovník školy má vytvořenu el.adresu ve tvaru - každý učitel může využít scanneru - každý učitel může využívat digitální fotoaparáty a digitální videokameru - většina pracovních stanic je osazena DVD a DVD-RW nebo CD-RW - každý učitel může ukládat data na přenosné médium Prezentační technika: Počítačová učebna je vybavena dataprojektorem. Na I.stupni je vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem a ozvučením jedna třída. Na II.stupni je vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem a ozvučením jedna třída. Ve školní družině je vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem a ozvučením jedna učebna. Jedna třída je vybavena mikrofonem a web kamerou pro pořádání videokonferencí.

3 Způsob zajistění přípojných míst v budově školy: Všechny počítače jsou propojeny strukturovanou kabeláží UTP, propojeny na školní server. Server HW: Pentium 4 3 GHz, 1,5 GB RAM, diskové pole RAID 1 kapacita 180 GB, záložní interní disk 500 GB, záložní externí disk 500 GB. SW: Windows Server 2003 Standard, Active Directory, Fileserver, Printserver, DHCP. Rychlost a připojení školy k internetu : Pomocí linky ADSL ADSL 2+, downlink 8192 kb/s, upload 512 kb/s, poskytovatel O2, dostupnost 99,9 %. Zajišťované serverové služby : Server je chráněn potřebným softwarem proti napadnutí zvenčí, všechny počítače jsou připojeny k serveru, na serveru je nainstalován výukový software přístupný jak žákům tak učitelům. Server má nastaveny ochranné prvky a přiděleny práva pro jednotlivé skupiny uživatelů. Server umožňuje využívat tiskové a ostatní služby pomoci nastavených práv. Způsob zajištění schránek elektronické pošty a webová prezentace Škola využívá placený hosting. U poskytovatele služby má k dispozici prezentační prostor celkem 1500 MB, pro který používá jméno Učitelé mají vytvořeny vlastní schránky el. adresu ve tvaru Software: Škola dbá na dodržování autorských práv a licenčních ujednání. Účastní se programu SELECT fy. Microsoft. Všechny používané programy jsou používány s legální licencí. Pro správu školy a tříd je využíván program DmSoftware. Většina výukových programů je zakoupena v multilicenční verzi a funguje v síti. Kontrola plnění cílového stavu vytýčeného v roce 2005: Počítačová učebna - - změnit počítačové učebny, aby její prostor umožňoval instalování 25 pracovních stanic - obnovit počítačové sestavy a doplnit o 6 ks (počítač, monitor, klávesnice, myš) - - pořídit nový výkonnější server - - průběžně dokoupit výukové programy, dokoupit programy pro úpravu videa PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ 1. stupeň - technicky připravit strukturovanou kabeláž pro připojení počítačů ve třídách - - zakoupit 2 interaktivní tabule a 2 projektory pro využití tříd I.stupně - - zakoupit do všech tříd I. stupně počítače 4 5 ks - NE - umožnit všem učitelům přípravu na PC ve třídách nebo používaných kabinetech

4 2. stupeň - technicky připravit strukturovanou kabeláž pro připojení počítačů ve třídách - - zakoupit 3 interaktivní tabule a 3 projektory pro využití tříd II.stupně (Př, Dě, Ch) NE zatím zakoupen pouze 1 ks - zakoupit do 2 tříd II. stupně počítače využitelné při výuce (Čj, Ze ) - NE - umožnit všem učitelům II. stupně přípravu na PC v kabinetech - Většina z vytyčených cílů byla splněna. Bohužel se nedaří doplnit PC do běžných tříd, při napnutém rozpočtu dostává přednost počítačová učebna, příprava učitelů a interaktivní tabule.. Došlo ke kvalitativní změně při využívání výpočetní techniky při výuce využíváme počítače při e-learningu, mezinárodní spolupráci Superklub, videokonferencím. Standardně žáci i učitelé využívají elektronickou poštu a rozličné projekty běžně zpracovávají pomocí výpočetní techniky. Počítačová učebna je využívána nejen pro výuku informatiky, ale i pro ostatní předměty, výjimečně si v této oblasti vedou vyučující anglického jazyka a fyziky. Učebna má speciální rozvrh, průměrně je v týdnu využita 27 hodin v týdnu. Novou kvalitu do výuky vnesly interaktivní tabule, které jsou opět využívány v maximální možné míře při výuce i ve školní družině. Učitelé mají velký zájem seznámit se, proškolit a využívat tabule při výuce. Porovnání se standardem: ZŠ Rudná splňuje kriteria v těchto oblastech : - úroveň vzdělání pedagogických pracovníků v úrovni Z a P - lokální počítačová síť - způsob zajištění přípojných míst v budově - připojení k internetu - školní server - výukové a programové vybavení - prezenční technika v počítačové učebně (program Master Eye) + dataprojektor - počet a kvalita pracovních stanic sloužících k přípravě učitelů počítače jsou umístěny ve všech kabinetech a sborovně - všichni pracovníci mají svou elektronickou adresu a vymezený prostor na disku severu - většinu programů mohou učitelé legálně využívat i své domácí přípravě ZŠ Rudná nesplňuje kriteria v těchto oblastech : - počet a kvalita pracovních stanic umístěné v nepočítačových učebnách - prezentační techniku mimo počítačovou učebnu chybí jeden dataprojektor, resp.interaktivní tabule.

5 Cílový stav pro rok 2011 Počítačová učebna - - kompletně obnovit HW počítačové učebny - zřídit druhou počítačovou učebnu - 1. stupeň - vybavit všechny třídy interaktivní tabulí tzn. doplnit 9 tabulí - vybavit všechny třídy dvojicí PC tzn. 18 ks 2. stupeň - vybavit všechny třídy interaktivní tabulí - tzn. doplnit 7 tabulí - vybavit všechny tříd dvojicí PC tzn. 16 ks Počítačový server - rozšířit počítačový server o další disky a lepší možnosti zálohování - provést digitalizaci výukového videa vlastněného školou a umístit jej na server, umožní tak využít videa z kteréhokoliv počítače - průběžně doplňovat výukové programy Ostatní - - zřídit multimediální učebnu, společně s knihovnou, která bude přístupná všem žákům školy - podporovat učitele při rozšiřování znalostí a využití interaktivní tabule Postup dosažení cílového stavu a finanční zajištění: Postup dosažení nového cílového stavu je opět závislý na možnostech financování. Vynaložené prostředky bude z větší části hradit zřizovatel, tedy město. Dále předpokládáme získání příspěvků od ministerstva školství a z větší míry než v minulém období z dotací Evropské unie prostřednictvím přímé dotace a přípravou projektů. Nezanedbatelný je také podíl sponzorů. Rok 2008: - rozšíření serveru - rozšíření a intenzivní školení učitelů pro práci s interaktivní tabulí Rok 2009: - nákup 4 PC do tříd - nákup 3 interaktivních tabulí včetně příslušenství (software, ozvučení, dataprojektor) Rok zřízení nové počítačové učebny - zřízení multimediální učebny s knihovnou - pořízení druhého serveru včetně software - pořízení 4 interaktivních tabulí včetně příslušenství (software, ozvučení, dataprojektor) - nákup 5 ks PC

6 Rok pořízení 4 interaktivních tabulí včetně příslušenství (software, ozvučení, dataprojektor) - kompletní výměna PC ve stávající učebně V Rudné Pavel Kasal ředitel školy

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

ICT plán pro školní rok 2014 2015

ICT plán pro školní rok 2014 2015 ICT plán pro školní rok 2014 2015 Popis stávajícího stavu Hardware Počítačová síť je rozvedena strukturovanou kabeláží UTP dle standardu. Počet přípojných míst je 120 v kmenových učebnách (připojeny jsou

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 ICT plán školy pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 Stávající stav 1. celkový počet žáků ve škole je 598 2. počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd počet počítačových učeben

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: P01/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: ICT PLÁN ŠKOLY se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 Spisový / skartační

Více

ICT plán na období 2013/15

ICT plán na období 2013/15 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace ICT plán na období 2013/15 září 2013 Zpracovala: Yvetta Kunzová, Mgr. 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38 skola@zs-staravesno.cz

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan. ICT plán školy Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.cz Součástí Základní školy Kadaň, ul. Pionýrů 1102, okr. Chomutov je moderně

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal ICT PLÁN ŠKOLY na školní roky 2012-2014 Mgr. Radek Širhal 2012 Obsah: 1 Základní údaje o škole 3 2 Popis aktuálního stav... 4 2.1 Žáci 4 2.2 Pedagogičtí pracovníci.... 4 a) Celkový počet pedagogických

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010)

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) soubor : http://www.zszubri.cz/documents/ictplanzszubri.htm 1.1 Úvod Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: ZŠ Zubří, okres

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: skola@zssanov.cz WWW stránky:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ázev školy: Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469 620 207, 469 620 363, 776 620 207 Fax: 469 620 207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz www: www.szes.chrudim.cz

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA ICT plán školy je popis stávajícího stavu v oblasti informačních technologií a plán

Více

ICT plán školy na rok 2011-12

ICT plán školy na rok 2011-12 ICT plán školy na rok 2011-12 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2011): 634 (pouze

Více

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 ICT plán 2011-2013 ZŠ Mšeno vydán 29. 12. 2010 ICT plán 2008-2010: vydán 28. 12. 2007 ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 S aktualizacemi: 1. 28.12.2005 dle metodického

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov. STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.cz ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

ICT plán školy. Popis stávajícího stavu a plán změn. 1. Charakteristika školy

ICT plán školy. Popis stávajícího stavu a plán změn. 1. Charakteristika školy Název školy: Arcibiskupské gymnázium Adresa: Korunní 2, 120 00 Praha 2 telefon: 224 251 877 web: http://www.arcig.cz e-mail: gymnazium@arcig.cz ICT plán školy Popis stávajícího stavu a plán změn 1. Charakteristika

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více