ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007"

Transkript

1 ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET (Zpracováno dle pokynu MŠMT č. j / Metodický pokyn - ICT standard a ICT plán školy) 1

2 I) celkový počet žáků ve škole VÝCHOZÍ STAV Celkem žáků denního studia (k ) 426 na I. stupni 184 z toho na II. stupni 242 integrovaných s postižením 33 II) celkový počet pedagogických pracovníků ve škole, z toho počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni Z, P, S a M (ke dni ) Školení Z základní uživatelské dovednosti má jako nejvyšší stupeň k absolvováno pedagogů 14 školy: Školení P0 úvodní modul školení poučených uživatelů má jako nejvyšší stupeň k absolvováno 12 pedagogů školy: Právě jeden modul PV volitelný modul školení poučených uživatelů má jako nejvyšší stupeň k absolvováno pedagogů školy: Celé školení P (P0 + 2 x PV) má k absolvováno pedagogů školy: Žádné ze školení typu Z, P0, PV k datu neabsolvovalo pedagogických pracovníků školy Celkový počet pedagogických pracovníků školy 43 (fyzických osob): Třetí, případně i další volitelný modul školení úrovně P absolvovalo k datu pedagogických 0 pracovníků školy: Školení typu S nebo M absolvovalo 0 III) počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd a celkový počet přípojných míst, pracovních stanic a zařízení prezentační techniky ve škole a v jednotlivých učebnách, kabinetech, sborovně a ředitelně Pro žákovskou práci je využívána jedna hlavní počítačová učebna (15 PC), dále jsou používány počítače pro výuku SPU (5 PC zastaralé, viz cílový stav), 1 PC u interaktivní tabule, 2 PC ve třídách. Celkem tedy 23 PC pro žáky. Pro výuku informatiky v počítačové učebně má každý žák k dispozici svou pracovní stanici. Prezentační technika: 1 interaktivní tabule SMARTboard (používá k provozu dataprojektor, 1 samostatný dataprojektor v počítačové učebně používaný pro běžnou výuku) 4 PC administrativní (ekonomka,2x jídelna, hospodářka). Všechna aktivně používaná PC jsou integrována do sítě LAN. 2

3 PC celkem PC Celkem pro výuku a její přípravu z toho k výuce (žáci) v počítačových učebnách v ostatních učebnách pro ped. pracovníky (příprava výuky - včetně ředitelny) Počet PC připojených k internetu (včetně administrativních) 39 Počet PC připojených do LAN 39 Počet přípojných míst v LAN 50 (rezerva pro notebooky) dataprojektor samostatný 1 interaktivní tabule - SMARTboard 1 PC pro výuku dle místností Počet PC v počítačové učebně 15 Počet PC v učebně vých. poradce (SPU) 5 Počet PC v jiných učebnách (třídy) 4 Počet PC v kabinetech 7 Počet PC ve sborovně 2 Počet PC ředitelna+místnost zástupce řed. 2 Pro žáky Pro přípravu výuky IV) popis standardního pracovního prostředí žáka a pedagogického pracovníka, včetně dostupného programové vybavení a výukových informačních zdrojů HW (typická konfigurace) CPU RAM 256 MB-1 GB HDD GB Monitory 15,17 CRT, 15 LCD CD-RW, DVD+-RW Údržba PC sítě je zajištěna interním správcem sítě, který je zároveň ICT metodikem a koordinátorem. Dodávky hardware jsou organizovány standardně pomocí výběrových řízení, snahou školy je i dlouhodobá spolupráce s několika osvědčenými dodavateli a pokud možno jednotné či typizované vybavení technikou, což zjednodušuje servis a prodlužuje životnost vybavení. Zvolení dodavatelé techniky jsou schopni zajistit v krátké době i potřebný servis či intervenci v krizové situaci, a to i v nepřítomnosti správce sítě. SW prostředí: Windows XP Professional SP2 CZ, Windows 2003 Server SP1 Jednotné nastavení na všech stanicích sítě, kde je povoleno přihlášení (cestovní uživatelské profily). 3

4 Jednotné ověřování uživatelů (kombinace jméno heslo pomocí vysoce zabezpečeného ověření Active Directory) Sdílené disky s detailním nastavením přístupových práv, sloužící pro týmovou spolupráci žáků i učitelů, elektronická sborovna Možnost terminálového přístupu Školní intranet pro práci na projektech Adresář učitelů pro snadnou ovou komunikaci Možnost publikace do formátu PDF z každé stanice pro žáka i učitele Uživatelé mohou v učebnách používat pro přenos osobních dat CD-ROM, DVD-ROM, FLASH disky a diskety. 4

5 Pracovní prostředí Aplikace Řešení žák Řešení učitel Možnost tisku Možnost skenu Textový editor MS Word XP, OpenOffice Writer MS Word XP, OpenOffice Writer Tabulkový editor MS Excel XP MS Excel XP Prezentace MS Powerpoint XP MS Powerpoint XP Grafický editor Paint.Net, Irfanview, Zoner Callisto, Zoner Photostudio rastrová i vektorová grafika, práce s fotografiemi Paint.Net, Irfanview, Callisto, Photostudio Zoner Zoner rastrová i vektorová grafika, práce s fotografiemi Pro žáky dostupná ze všech PC černobílá laserová tiskárna v PC učebně. Pro učitele dostupná navíc ze všech PC výkonná laserová tiskárna ve sborovně a menší v některých kabinetech Pro všechny učitele a žáky, OCR (rozpoznávání znaků), skener v PC učebně Ukládání dat Síťový disk, kapacita dle požadavků, standardně 100 MB na žáka Síťový disk, kapacita dle požadavků, standardně 300 MB na učitele Webový prohlížeč Windows Explorer, Mozilla Firefox Klient elektronické pošty Mozilla Thunderbird Editor webových stránek Nvu Windows Explorer, Mozilla Firefox Mozilla Thunderbird, WebMail Nvu Informační zdroje Odborná knihovna Internet Odborná knihovna Internet Literatura v kabinetech Evidence žáků a klasifikace informační systém školy KEŠ Školní intranety k projektům 5

6 Výukové programy Většina programů je instalována přímo na všech PC v síti, některé méně využívané jsou k dispozici na CD. Terasoft výukové komplety: Edison (elektrolaboratoř) - fyzika Kreslení pro děti Terasoft TS Angličtina 1 (pro malé školáky) TS Angličtina 2 (pro školáky) TS Angličtina 3 (pro školáky) TS Angličtina 4 (pro školáky) TS Angličtina 5 (pro školáky) TS Biologie člověka TS Český jazyk 1 (pravopis) TS Český jazyk 2 (jazykové rozbory) TS Český jazyk 3 (diktáty) TS Český jazyk 4 (pravopisná cvičení) TS Český jazyk 5 (opakování mluvnice a literatury) TS Dějepis TS Dětský koutek 1 TS Dětský koutek 3 (Čeština pro nejmenší) TS Dětský koutek 4 (Alenka a věci okolo nás) TS Matematika (logické hádanky a úkoly z geometrie) Terasoft TS Matematika pro ročník ZŠ (Pohádková matematika) TS Matematika pro 1. stupeň ZŠ (Pro prvňáčky, Malá a velká násobilka, Malá násobilka) TS Matematika pro 2. stupeň ZŠ (Celá č., Des. č., Procenta I a II, Vel. nás., Pyth. věta, Převody j.) TS Matematika pro prvňáčky TS Němčina 1 (pro malé školáky) TS Němčina 2 (pro školáky) TS Němčina 3 (pro školáky) TS Němčina 4 (pro školáky) TS Němčina 5 (pro školáky) Terasoft TS Převody fyzikálních jednotek TS Přírodověda 1 (rostliny a houby) TS Přírodověda 2 (živočichové a rostliny cizích krajin) TS Přírodověda 3 (živočichové a rostliny ČR) TS Přírodověda 4 (žijí s námi) TS Tajemný svět hmyzu TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) TS Všeobecný přehled (pro přijímací zkoušky na SŠ) TS Výuka informatiky 1 (ovládání textových editorů) TS Výuková pexesa TS Základy rodinné a sexuální výchovy TS Zeměpis 1 (Evropa, Asie, Amerika, Afrika) TS Zeměpis 2 (Austrálie, ČR, Svět) TS Zoologie Langmaster Brána vědění + Langmaster.NET Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika Další dílčí tematický software je instalován dle potřeb konkrétních učitelů nebo předmětových komisí. Obecný princip instalováno a podporováno je to, co se používá, na požadavky ohledně obměny výukového software je reagováno průběžně a není problem nainstalovat prakticky jakýkoli SW. způsob zajištění přípojných míst v budově školy (kabeláž počítačové sítě, bezdrátová síť) LAN 100Mbit Ethernet, Twisted Pair, VLAN administrativní + VLAN školní, možnost připojení vlastního notebooku pro učitele rychlost a způsob připojení školy do internetu UPC Chello Professional 12200/1024 Kbit/s, stálé připojení kabelovou sítí zajišťované serverové služby Windows 2003 Server, Active Directory doména, centrální uživatelské účty s jednotným přihlašováním DHCP, DNS, DFS, roaming profily, IMAP pošta na serveru 6

7 centrálně řízené AV aktualizace (Grisoft AVG), domovské adresáře, diskové kvóty, offline soubory, roaming profily, VPN přístup do školní sítě osobní uživatelské účty pro všechny zaměstnance školy, žáky 2. stupně. Na 1. stupni jsou používány třídní uživatelské účty. Kerio Winroute Firewall, filtrace webových stránek, blokování nevhodných stránek + internet gateway + antivirová kontrola, možnost libovolného nastavení pravidel pro přístup ze školní sítě ven a do školní sítě zvenku Schránky a web: způsob zajištění přístupu ke schránce elektronické pošty a prostoru pro webové prezentace školy IMAP server Kerio Mail Server 6.2, Internet Information Server,hlavní stránky školy na hostovaném diskovém prostoru informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání v souladu s usnesením vlády č. 624 ze dne 20. června 2001 o Pravidlech, zásadách a způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů V prostředí školní sítě je dodržován autorský zákon v plném rozsahu, instalace vlastního software není povolena. konstatování zda stávající stav naplňuje standardem požadované ukazatele. 425 Při počtu cca 425 žáků, kterému odpovídá cca 11 = 47 PC (11 PC na 100 žáků dle metodiky pro 100 rok 2006), je škola pokud se týká počtu PC pod požadovaným standardem (35 PC pro výuku a její přípravu). Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá dle metodiky v rámci SIPVZ a přidělených finančních prostředků. V ostatních bodech z technického hlediska standard splňuje. Připojení pro uživatele z domova je zřizováno pouze na žádost poučeného učitele vzhledem k bezpečnostním rizikům. 7

8 CÍLOVÝ STAV II) počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd a celkový počet přípojných míst, pracovních stanic a zařízení prezentační techniky ve škole a v jednotlivých učebnách, kabinetech, sborovně a ředitelně, síť LAN PC celkem Celkem pro výuku a její přípravu z toho k výuce (žáci) v počítačových učebnách v ostatních učebnách pro ped. pracovníky (příprava výuky - včetně ředitelny) Počet PC připojených k internetu (včetně administrativních) 51 Počet PC připojených do LAN 51 Počet přípojných míst v LAN 55 (rezerva pro notebooky) dataprojektor samostatný 2 interaktivní tabule SMARTboard (komplet tabule + projektor) 2 PC pro výuku dle místností Počet PC v počítačové učebně 15 Počet PC v učebně vých. poradce (SPU) 4 Počet PC v multimediální knihovně 6 Počet PC v jiných učebnách (třídy) 4 Počet PC v kabinetech 12 Počet PC ve sborovně 2 Počet PC ředitelna+místnost zástupce řed. 2 Pro žáky Pro přípravu výuky Zůstanou zachována 4 PC administrativní (ekonomka,2x jídelna, hospodářka). Bude modernizována učebna výchovného poradce pro žáky se SPU řešení pomocí terminálových klientů. Budou nahrazeny již nevyhovující bezdiskové klienty Windows 3.11+Novell Netvare 3.12 moderním řešením založeným na Windows 2003 Server a tenkých klientech. Na základě zkušeností s tímto řešením zvážíme do budoucna řešení pomocí tenkých klientů i na jiných místech ve škole, kde nejsou příliš velké nároky na pracovní stanice. Bude inovováno i softwarové vybavení (DYSedice). Prováděním upgrade pracovních stanic (zejména pohyblivých částí disky, větráky + navýšením kapacity operační paměti) bude prodloužen jejich životní cyklus. 1) Bude zřízena nová multimediální knihovna v rámci projektu ESF Kon-texty, do kterého se škola zapojila spolu s dalšími 3 školami v Praze 6 (http://www.kon-texty.eu). Nová multimediální knihovna bude využívána v rámci grantu EU, který škola získala. Vznikne tím nová pracovna, kde budou žáci moci využívat větší počet počítačů přímo při výuce v jednotlivých předmětech a práci na projektu. To bude znamenat 8

9 Dalších 6 PC stanic v knihovně školy, 10 přípojných míst LAN Dataprojektor v knihovně Scanner + síťová tiskárna 2) Škola zváží nákup a instalaci Microsoft Office 2007, jakmile bude uvolněn v české verzi. 3) Škola bude usilovat o zvýšení počet stanic ve školní síti pro žáky a přípravu výuky tak, aby naplnila standard ICT. 4) Bude zakoupena další interaktivní tabule. 5) Bude dokončeno rozšíření sítě do kabinetů. 6) Bude proveden upgrade sítě LAN pro připojení serverů k centrálnímu switchi Gigabit Ethernet. Údržba PC sítě bude i nadále zajištěna interním správcem sítě, který je zároveň ICT metodikem a koordinátorem. Dodávky hardware jsou organizovány standardně pomocí výběrových řízení, snahou školy je i nadále dlouhodobá spolupráce s osvědčenými dodavateli a pokud možno jednotné či typizované vybavení technikou, což zjednodušuje servis a prodlužuje životnost vybavení. HW řešení cílový stav Minimálním akceptovatelným řešením bude následující konfigurace (nevylučuje ale dalších provoz slabších konfigurací, které však nebudou brány z hlediska koncepce ICT jako vyhovující) Procesor: 1Ghz+ RAM: 512 MB HDD: 40 GB Monitor: 17 CRT nebo 15 LCD Grafická karta: DX 9.0,32 MB RAM Síť: 100Mbit Typická konfigurace by pak měla být: Procesor: RAM: 1 GB HDD: 160 GB Monitor: 17 LCD Grafická karta: DX 9.0,256 MB RAM Síť: 100Mbit 9

10 Softwarové řešení cílový stav Aplikace, které jsou shodné z výchozím stavem, jsou průběžně aktualizovány na nejnovější verze. Nově bude zavedeno Program pro školní knihovnu, umožňující webové rozhraní, hledání, katalogizaci, evidenci čtenářů Nové verze výukového software od tradičních dodavatelů Office 2007 Posílena otevřenost vůči datovým formátům respektování heterogenního prostředí, což přinese lepší kompatibilitu s pracemi žáků i učitelů a spolupráci s ostatními školami ohledně prezentace výstupů Rozšíření práce s multimédii pro žáky (Skype videotelefone, Movie Maker střih videa, práce s fotografiemi) 10

11 Pracovní prostředí Aplikace Řešení žák Řešení učitel Možnost tisku Možnost skenu Textový editor Tabulkový editor Prezentace Grafický editor Microsoft Office Word 2007, volitelně OpenOffice Microsoft Office Excel 2007, volitelně OpenOffice Microsoft Office Powerpoint 2007, volitelně OpenOffice Paint.Net, Irfanview, Zoner Callisto, Zoner Photostudio rastrová i vektorová grafika, práce s fotografiemi Microsoft Office Word 2007, volitelně OpenOffice Microsoft Office Excel 2007, volitelně OpenOffice Microsoft Office Powerpoint 2007, volitelně OpenOffice Paint.Net, Irfanview, Zoner Callisto, Zoner Photostudio rastrová i vektorová grafika, práce s fotografiemi Pro žáky dostupná ze všech PC černobílá laserová tiskárna v PC učebně + barevná inkoustová tiskárna v knihovně Pro učitele dostupná navíc ze všech PC výkonná laserová tiskárna ve sborovně a menší v některých kabinetech Pro všechny učitele a žáky, OCR (rozpoznávání znaků), skener v PC učebně a knihovně Ukládání dat Síťový disk, kapacita dle požadavků, standardně 200 MB na žáka Síťový disk, kapacita dle požadavků, standardně 500 MB na učitele Webový prohlížeč Windows Explorer 7, Mozilla Firefox 2 Windows Explorer 7, Mozilla Firefox 2 Klient elektronické pošty Mozilla Thunderbird 2 Mozilla Thunderbird 2, Kerio WebMail Editor webových stránek Nvu, WebGen Nvu, WebGen Informační zdroje Odborná knihovna Internet Odborná knihovna Internet Literatura v kabinetech Evidence žáků informační systém školy KEŠ Školní k projektům intranety Elektronická sborovna IV) Proškolení pedagogických pracovníků Jde o cílové indikátory stanovené vládou: Úroveň Z má absolvovat alespoň 75 % pedagogických pracovníků. Úroveň P má absolvovat alespoň 25 % pedagogických pracovníků, s výhledem 75 procent do roku Pravidelně budou distribuovány nabídky školení typu S. 11

12 V) Připojení k Internetu: Stávající připojení výkonnostně i kvalitativně plně vyhovuje, rychlost je poskytovatelem průběžně navyšována. VI) Služby serverů Budou zachovány ve stávající kvalitě a rozsahu, posílena disková kapacita a výkon, vzhledem k rostoucímu počtu PC a morálnímu a fyzickému opotřebení jednoho ze serverů je plánován nákup nového formou investice. Přístup žáků a učitelů z domova bude umožněn na žádost, při zachování vysoké úrovně bezpečnosti. VII) Finanční zajištění postupu: a) Rekonstrukce knihovny m.č. Praha 6 b) Knihovna grant ESF Kon-texty + spoluúčast školy c) PC hardware+software rozpočet školy + dotace SIPVZ (r. 2006) Orientační kalkulace nákladů (celkové náklady lze vyčíslit až po schválení plánů) Stanice: 1 PC standardní školní konfigurace včetně monitoru Kč včetně OEM OS 1 PC tenký klient Terminal Services včetně monitoru Kč včetně OEM OS 1 x MS Office 2007 cca Kč na stanici v rámci programu Select. 1 licence AVG Antiviru+ Firewallu + CAL Windows 2003 server cca 1000 Kč Celková částka za upgrade stanic bude záviset na počtu stanic, které budou přidány/obměněny, tento počet bude upřesněn dle konečného plánu investic na rok Minimálně bude třeba obměnit vzhledem k morálnímu a fyzickému opotřebení cca 6 stanic stávající sítě, tj. výdaje cca Kč. V případě nákupu MS Office 2007 se bude jednat o dalších cca Kč. Upgrady serverů cca Kč Repase a opravy hardware cca Kč VI) konstatování zda cílový stav naplňuje standardem požadované ukazatele. Cílový stav je formulován tak, aby na konci roku 2007 škola standardem požadované ukazatele ohledně počtu počítačů naplnila, a to jak celkově, tak dle jednotlivých kategorií (pro žáky, pro učitele). Jejich skutečné naplnění závisí na průběhu prací v roce 2007 a rozpočtu, který bude na informatiku ve škole vyčleněn, a také na počtu žáků, který ve škole bude. Zbylé ukazatele kromě počtu počítačů naplňovala již ve stavu výchozím, a předpokládáme proto udržení a obnovu dosaženého standardu Ing. Jan Mertl Metodik ICT a správce sítě RNDr. Jindřich Kitzberger ředitel školy 12

13 VIZE CÍLOVÉHO STAVU A ROZVOJE VÝPOČETNÍ TECHNIKY NA ZŠ A MŠ NÁMĚSTÍ INTERBRIGÁDY DO ROKU 2007 (SOUČÁST ICT PLÁNU ŠKOLY) Informatika a výpočetní technika je na počátku 21. století nesporně důležitým oborem, usnadňující práci v mnoha vědních a společenských oblastech. Její využitelnost v nejrůznějších pracovních aplikacích nám velmi zjednodušuje práci a komunikaci se svým okolím, což je v posledních letech velmi dobře patrné na pronikání informačních technologií i do běžného života. Tento fakt nutí vytvářet zdroje pro výuku informatiky a její využití ve výuce většiny předmětů ve škole, aby byla zajištěna kvalifikovanost obsluhy výpočetní techniky a dosahováno kvalitních výsledků při práci s informačními technologiemi. TECHNOLOGICKÁ VIZE Pro období dalších dvou let je nesporně potřebné sledovat především vývoj ve výpočetní technice jako takové. Ten lze v současné době charakterizovat přibližně dvěma základními trendy. Prvním z nich je použití výkonných PC k digitalizaci a zpracování digitálních audio a video dat. Druhým z nich je stále častější a rychlejší propojování počítačů, a to jak prostřednictvím lokálních sítí, tak i prostřednicím Internetu, a z toho vyplývající důraz na bezpečnost a využití takto propojených sítí. V obou těchto oblastech lze přepokládat další akceleraci do budoucna. Lze konstatovat, že plánovaným dokončením rozšířením sítě do kabinetů, školní jídelny, zrušením některých starých stanic, zprovozněním interaktivní tabule a renovací staré učebny výchovného poradce je zakončena jedna etapa rozvoje školní počítačové sítě. Ta byla charakterizovaná centristickou koncepcí počítačové učebny, specifického software limitovaného technickými možnostmi a požadavky konkrétního uživatele a selektivně navazujících, často samostatných počítačů pořizovaných dle finančních možností a jejich potřebnosti. Současný model spočívá v dostupnosti PC techniky pro běžnou práci blíže uživatelům. Počítačová učebna je již jen jednou z pracoven, kde se počítače používají. To přináší nutnost většího počtu počítačů, pokrytí školy rozvodem LAN a Internetu a vybavenost příslušným standardizovaným a uživatelsky přívětivým software. Počítače se staly součástí každodenní práce ve škole, to však znamená, že je nutno trvale jejich využívání a kapacitu optimalizovat tak, aby byly skutečnými pomocníky. Pokud se týče implikací, které tento vývoj bude mít pro ZŠ a MŠ nám. Interbrigády a její ICT technologie, pak z hlediska struktury sítě bude pravděpodobně nezbytné Na firewallu provozovat zejména ty služby, které budou přístupné do Internetu, a postupně jej oddělit od poskytování služeb do vnitřní sítě. 13

14 Nárůst požadavků na připojení k Internetu v rámci školy povede k dalšímu rozšiřování sítě po škole (vzdálenější kabinety, jídelna). Toto bude pravděpodobně realizováno současně s uvažovanou rekonstrukcí rozvodů elektrické energie. Navýšit kapacitu disků na vnitřním serveru a zvýšit diskovou kvotu pro každého žáka na dvojnásobek (200 MB) Zareagovat na již v koncepci uvedené požadavky na zpřístupnění služeb sítě žákům a učitelům z domova, ať už pouze pošty a nebo plného přístupu do sítě pomocí VPN. Je nutno klást velký důraz na bezpečnost, neboť otevření sítě tímto způsobem může znamenat riziko útoků na zveřejněné služby. Též je nutno neotvírat přístup paušálně, ale pouze těm uživatelům (žákům I učitelům), kteří prokáží, že jsou schopni zodpovědně nakládat se svým heslem a rovněž přístup do interní sítě využijí k účelům nějak spjatým s výukou. Pokud se týká rozvoje softwarových technologií pro výuku, pak ve shodě s praxí v minulých letech předpokládáme průběžné sledování trhu se software a pořizování programů pro výuku v jednotlivých tematických oblastech dle požadavků vyučujících. Pokud se týká systémového software, škola i nadále plánuje zůstat v případě operačního systému na platformě Microsoft Windows. Vzhledem k HW nárokům další verze Windows (Vista) bude pravděpodobně i na konci uvažovaného období základním operačním systémem Windows XP, na slabších stanicích doplněný Windows Oba tyto OS budou ještě dle vyjádření Microsoft na konci roku 2007 podporovány. Případné ukončení podpory Windows 2000 dle zkušeností neznamená, že by nebylo možné je na starších stanicích nadále provozovat. Poštovní server a firewall zde škola provozuje Kerio Mail Server a Kerio Firewall v kombinaci s Grisoft AVG. I když tyto software vyžadují roční udržovací poplatky, považujeme je na základě zkušenosti z dvouletého provozu za vyhovující. Vzhledem k tomu, že u Kerio Mail Serveru i AVG se platí určitá částka za každou poštovní schránku (tato praxe je však obdobná u všech obdobných software), praktikujeme pro žáky školy filozofii, že zájemci o školní adresu ji mají zřízenou ve škole, těm, kteří mají poštovní schránku na Internetu, školní adresu nezřizujeme. Ze školní sitě je samozřejmě přístup na free mail servery na Internetu povolen. INTERNETOVÉ STRÁNKY, VYUŽITÍ PREZENTAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Internetové stránky školy v letošním roce byly tyto stránky zásadně přepracovány. Využíváme jak části stránek generované v programu-redakčním systému WebGen, které jsou umístěny na hostingovém serveru, tak i vlastní diskusní forum, které je umístěno na školním serveru. Toto rozdělení považujeme v současné době za vyhovující z hlediska dostupnosti stránek pro uživatele i správu. V případě zájmu žáků o vystavení vlastních stránek lze toto umožnit buď na některém z free hostingů na webu, v případě specifických požadavků či vazbě na výuku i na školních stránkách. 14

15 Ohledně praktického využití ICT technologií přepokládáme častější zapojování techniky pro výuku. K tomu by měl napomoci i možný nákup dalšího projektoru do počítačové učebny, doposud škola využívá jeden projektor pro dvě učebny, jehož přenášení způsobuje časové prostoje. V případě dostatku finančních prostředků lze zvážit i nákup notebooku, který by si mohli učitelé půjčovat pro výuku do tříd i ve spojení s projektorem. FINANČNÍ ZDROJE V této souvislosti je třeba poznamenat, že veškerý rozvoj ICT technologií, je mimo zodpovědné snahy zúčastněných osob, sledování trendů ve výpočetní technice a dalších zmíněných aktivit podmíněn především adekvátním objemem finančních prostředků, které škola bude schopna do ICT technologií alokovat. I když ceny ICT technologií se vyvíjejí příznivě, pro školu (a školy obecně) začíná být specifický právě velký počet stanic a uživatelů, i v souladu s metodikou MŠMT o vybavenosti školy technikou v poměru k počtu žáků. To způsobuje, že v mnoha klíčových oblastech, zvláště tam, kde se náklady násobí počtem počítačů nebo uživatelů, jako jsou licence na Windows, chráněné poštovní schránky, upgrade počítačové učebny apod., jsou náklady v absolutní výši vysoké, byť jednotkové náklady se mohou zdát únosné. Je nutno si uvědomit, že nejen nákup nové techniky, ale i obnova starších počítačů je vzhledem k jejich velkému počtu relativně značně finančně náročná, stejně tak jako nákup projekční techniky, notebooku apod. Nastíněné vize tedy především předpokládají posun v objemu prostředků, který bude mít škola na ICT technologie každoročně k dispozici, a zejména stanovení minimálního objemu těchto prostředků na obnovu a rozvoj. Jedině tak budou moci být skutečnosti, které si škola vytkne za cíl ve svém ICT plánu, naplňovány. Plánované naplnění ICT standardu v počtu počítačů přesune výdaje spíše do obnovy existující techniky, což nebude tak efektní a viditelné jako rozšiřování počtu stanic nebo pořizování nové techniky, pro udržení standardu je to však zásadní. INFORMATIKA VE VÝUCE Informatika a výpočetní technika sama o sobě představuje pouze nástroj, který je v současné historické etapě využíván zejména pro podporu a zefektivnění mentálně náročných lidských činností. Sama o sobě je spíše demonstrací technického pokroku a úrovně miniaturizace její praktická aplikace se odvíjí od jejího efektivního využití prostřednictvím efektivního koncipování a využívání software, tj. konkrétních aplikací využívaných v současné době prakticky ve všech oblastech života. Výuka informatiky má tak dvě základní dimenze na straně jedné zajistit adekvátní dovednosti žáků pro využití výpočetní techniky v ostatních předmětech (podobně jako například výuka českého jazyka je podstatná také pro to, aby žák byl schopen vypracovat protokol z laboratorní práce z fyziky), na straně druhé vytvořit předpoklady pro ty žáky, kteří budou mít zájem se počítači zabývat v rámci svého studia hlouběji. Informatika ve výuce zajišťuje žákům praktické dovednosti v obsluze informačních technologií, efektivní využívání možností jednotlivých softwarových aplikací a jejich další využití i v ostatních předmětech výuky a praktickém životě. Díky možnostem seznámit se s nejrůznějšími druhy výukového softwaru je také žákům umožněna jednodušší a zábavnější forma výuky v ostatních předmětech. 15

16 V neposlední řadě je zde také možnost komunikace a získávání informací prostřednictvím globální sítě Internet. Použití ICT technologií v této oblasti zajišťuje žákům potřebné znalosti jak komunikovat a vyhledávat potřebné informace v síti Internet a dále je zpracovávat. Žák průběžně získává či upevňuje s využitím informačních technologií na naší škole zejména následující dovednosti: znalost elementárních principů a zákonitostí informačních technologií práce s výpočetní technikou na minimální uživatelské úrovni potřebné do dalšího života a praxe uvědomovat si možnosti využití výpočetní techniky jak v běžném životě tak i v procesu dalšího vzdělávání přehled o základním hardwaru a jeho funkcích přehled o operačních systémech a aplikacích, které lze využívat a poskytnout praktické ukázky využitelnosti přehled o komunikačních možnostech informačních technologií a jejich další využívání naučit se využívat nejrůznější informační kanály, porovnávat informace z různých informačních zdrojů, pochopit způsob jejich dalšího zpracování, uložení na mediu šetrné a bezpečné zacházení s výpočetní technikou respektovat práva duševního vlastnictví, uvědomit si rozdíl mezi komerčním a open-source softwarem Zvládnout potřebnou míru abstrakce, aby byl schopen po konkrétním zácviku používat libovolný software s alespoň minimální měrou uživatelské přívětivosti možnosti výpočetní techniky pro využití v běžném životě či při plnění jiných pracovních a studijních úkolů Využívat výpočetní techniku jako komunikační nástroj i nástroj zábavy a relaxace Znát rizika práce s počítačem jak po stránce technické, tak i po stránce zdravotní, a aktivně jim předcházet Záznam maker a přizpůsobení software uživatelským potřebám (nástrojové lišty, vzhled aplikací) zejména kancelářský software (textový editor, tabulkový procesor, databáze) žák rozloží složitější úlohy do jednoduchých kroků, které lze zpracovat s využitím počítače žák používá počítač pro řešení jednoduchých úloh v jiných předmětech žák přizpůsobí software s použitím vestavěných nástrojů zpracovávané úloze nebo požadavkům uživatele žák zpracuje a upraví fotografie, hudbu či video získané z externích zařízení žák vytvoří jednoduchou vlastní aplikaci v některém z makrojazyků nebo programovacích jazyků žák vytvoří webové stránky na zadané téma žák spolupracuje s jinými žáky na tvorbě elektronického obsahu žák používá elektronickou prezentaci jako způsob vyjádření svých myšlenek Ing. Jan Mertl Metodik ICT a správce sítě 16

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 tel. 311 670 464, fax 311 678 851 e-mail : reditel@zsrudna.cz ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického

Více

ICT plán. I.Základní škola Zruč nad Sázavou

ICT plán. I.Základní škola Zruč nad Sázavou ICT plán I.Základní škola Zruč nad Sázavou Zpracoval: Mgr. Vladimír Nulíček ICT plán na období: 2014/2016 I.ZŠ Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575 Zruč nad Sázavou zszruc@zszruc.cz www.zszruc.cz www.zszru.eu

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2007 do 31.12. 2007 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

ICT plán školy pro rok 2008 s výhledem na rok 2009.

ICT plán školy pro rok 2008 s výhledem na rok 2009. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec ICT plán školy pro rok 2008 s výhledem na rok 2009. Zpracoval : Karel Marval ICT plán vydaný k zajištění přiměřeného standardu

Více

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 Základní škola Pečky PSČ:289 adresa:pečky,švermova 342 tel.,fax:32785267 e-mail:admin@zspecky.cz http://www.zspecky.cz Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 V rámci projektu SIPVZ jsme zelenou

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2. Pedagogičtí pracovníci...4 a) Celkový počet pedagogických pracovníků...4 b) Úroveň ICT vzdělání...4 c)

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal ICT PLÁN ŠKOLY na školní roky 2012-2014 Mgr. Radek Širhal 2012 Obsah: 1 Základní údaje o škole 3 2 Popis aktuálního stav... 4 2.1 Žáci 4 2.2 Pedagogičtí pracovníci.... 4 a) Celkový počet pedagogických

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodického pokynu MŠMT stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 A 2010/2011 I. Stávající stav 1. Škola má 389 žáků (204 na I. stupni a 185 na II. stupni), kteří využívají výpočetní techniku od 1. ročníku a to jak v rámci výuky,

Více

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012)

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic poskytuje ve školním roce 2012/2013 vzdělání 203 žákům. Z uvedeného počtu je 64 žáků druhého stupně ZŠ.

Více

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008)

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008) ICT plán školy Stávající stav (duben 2008) 1. Počty žáků Pracoviště celkový na SOŠ na VOŠ Merhautova 601 189 412 Lipová 476 476 Celkem 1077 665 412 2. Počty pedagogických pracovníků Pracoviště celkový

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti ZŠ TŠ stav k 1.1.2011 Vypracoval: Jan Balšánek, ICT koordinátor ZŠ TŠ Celkový přehled (tabulka): Terasoft 41 Didakta 11 Holubec 7 Ostatní

Více

ICT plán školy na rok 2011-12

ICT plán školy na rok 2011-12 ICT plán školy na rok 2011-12 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2011): 634 (pouze

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

ICT plán pro školní rok 2014 2015

ICT plán pro školní rok 2014 2015 ICT plán pro školní rok 2014 2015 Popis stávajícího stavu Hardware Počítačová síť je rozvedena strukturovanou kabeláží UTP dle standardu. Počet přípojných míst je 120 v kmenových učebnách (připojeny jsou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

ICT plán školy školní rok 2014/2015

ICT plán školy školní rok 2014/2015 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ICT plán školy školní rok 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Miroslav Páteček Křetín 31. 8. 2014 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně,

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan. ICT plán školy Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.cz Součástí Základní školy Kadaň, ul. Pionýrů 1102, okr. Chomutov je moderně

Více

ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4

ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4 ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4 aktuální školní rok: 2014 / 2015 ICT plán je materiál který slouží jako přehled ICT prostředků, které škola využívá v současné době a zároveň jako plán rozvoje využívání

Více

ICT plán školy 2011/2012

ICT plán školy 2011/2012 ICT plán školy 2011/2012 V Jablonci nad Nisou 1. září 2011 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

ICT plán školy pro školní rok 2007/2008

ICT plán školy pro školní rok 2007/2008 ICT plán školy pro školní rok 2007/2008 Základní škola Praha 4, Květnového vítězství 1554 vydává tento ICT plán školy, na základě metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Plán školy je zpracován pro

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz

ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K l a d n o, V e l v a r s k á 1 2 0 6 Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7, IČ: 61894508, DIČ: CZ 618 94 508, ID datové schránky: q32fd2j Tel./fax: +420

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů MŠMT ČR č.j.: 25 609/2003-56, č.j.: 27 670/2004-551, č.j.: 27 419/2004-55

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

ICT plán školy ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU 118

ICT plán školy ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU 118 ICT plán školy ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU 118 Úvod Název: IZO: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace 102241056 Právní forma: příspěvková organizace Adresa: ZŠ Liberec Na Výběžku 118

Více

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství.

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství. ICT Plán školy ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace. ICT plán školy na školní rok 2014/2015

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace. ICT plán školy na školní rok 2014/2015 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace ICT plán školy na školní rok 2014/2015 Zpracoval ICT administrátor a ICT metodik Mgr. Lukáš Kočvara, ICT

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ázev školy: Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469 620 207, 469 620 363, 776 620 207 Fax: 469 620 207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz www: www.szes.chrudim.cz

Více

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

ICT plán. Záměry školy v oblasti ICT pro období let 2006 2007

ICT plán. Záměry školy v oblasti ICT pro období let 2006 2007 ICT plán ázev školy: Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská Chrudim Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469620207, 469620363, 776620207 Fax: 469620207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: zs.sanov@zn.orgman.cz WWW

Více

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 ICT plán školy pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 Stávající stav 1. celkový počet žáků ve škole je 598 2. počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd počet počítačových učeben

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

ICT plán školy na školní rok 2013/2014

ICT plán školy na školní rok 2013/2014 Základní škola Koryčanské Paseky Rožnov pod Radhoštěm,,Sluníčková škola pro radostné učení ICT plán školy na školní rok 2013/2014 I. Stávající stav 1. Celkový počet žáků ve škole Základní školu Koryčanské

Více

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 6. ledna 2012 Obsah Stávající stav 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť 2 Softwarové

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 21. prosince 2012 Obsah Stávající stav... 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť...

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: skola@zssanov.cz WWW stránky:

Více

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016 PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016 Mgr. Hana Koudelová, ředitelka Datum schválení: 5. 1. 2015 2015 Plán ICT ZŠMŠ Křižanov v1 Strana 1 z 9 Obsah: Základní škola a mateřská

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov. STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.cz ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2012 2013) V Zábřeze dne 3. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov,

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007 Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, 664 34 Kuřim Základní škola uplatňuje ve vyučování vzdělávací program Základní

Více

ICT plán Gymnázia Teplice

ICT plán Gymnázia Teplice ICT plán Gymnázia Teplice Prosinec 2004 Aktualizace: 12/2005 12/2006 09/2007 02/2008 01/2009 08/2009 11/2010 11/2011 11/2012 6/2013 Zdeněk Bergman 1 Stávající stav červen 2013 1.1 Celkový počet žáků ve

Více

ICT plán školy 2014 / 2015

ICT plán školy 2014 / 2015 ICT plán školy 2014 / 2015 V Jablonci nad Nisou 1. září 2014 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

ICT plán školy - Gymnázium Omská

ICT plán školy - Gymnázium Omská ICT Strana 1 ICT plán školy - Gymnázium Omská V plánu rozvoje ICT na škole vycházíme z výchovných a vzdělávacích cílů našeho gymnázia a ze současného stavu vybavenosti výpočetní technikou včetně softwaru

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

ICT plán školy. k dosažení standardu ICT služeb ve škole. do konce školního roku 2012/2013. subjekt:

ICT plán školy. k dosažení standardu ICT služeb ve škole. do konce školního roku 2012/2013. subjekt: ICT plán školy k dosažení standardu ICT služeb ve škole do konce školního roku 2012/2013 subjekt: Základní škola pro žák y se specifick ým i poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Sídlo: Voletiny 1, Trutnov

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

ICT plán školy na rok 2013/14

ICT plán školy na rok 2013/14 ICT plán školy na rok 2013/14 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2013): 569 (pouze

Více

ICT plán školy 2010-11

ICT plán školy 2010-11 ICT plán školy - Název školy: Základní škola, L.Kuby 8, České Budějovice Ulice: L.Kuby 8 PSČ, Místo: 7 7 České Budějovice IČO: 6 77 Tel: 86 ; mob. 6 89 Fax: 86 6 Email: reditelstvi@zsroznov.terms.cz Www

Více

Gymnázium Olomouc-Hejčín ICT plán školy 2006-2007

Gymnázium Olomouc-Hejčín ICT plán školy 2006-2007 Gymnázium Olomouc-Hejčín ICT plán školy 2006-2007 ICT plán školy je vypracován na základě Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj.: 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. ICT plán školy

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. ICT plán školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ICT plán školy Adresa školy: Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové tel: 495514691 fax: 495514693 email: gbn@gybon.cz Záměry školy v oblasti

Více

ICT plán Střední školy oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace popisuje stav ICT prostředků k začátku

ICT plán Střední školy oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace popisuje stav ICT prostředků k začátku ICT plán Střední školy oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace popisuje stav ICT prostředků k začátku školního roku 2009/2010, cíle a metody dosažení ICT Standardu.

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

ICT plán ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou (stávající stav ke dni 1.1.2006) ŽÁCI A PEDAGOGOVÉ Celkový počet: žáků školy je 65. pedagogů školy je 8 z toho: 2 na prvním a 6 na druhém stupni vychovatelů

Více

ICT plán Gymnázia a SOŠPg Čáslav. Počty učeben. Počty počítačů podle operačního systému. Počty počítačů dle využití

ICT plán Gymnázia a SOŠPg Čáslav. Počty učeben. Počty počítačů podle operačního systému. Počty počítačů dle využití ICT plán Gymnázia a SOŠPg Čáslav Počty učeben Počet počítačových učeben: 2 Počet multimediálních učeben: 1 Aula školy: 1 Počet ostatních učeben: 24 Celkem: 28 Počty počítačů podle operačního systému MS

Více

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová. ICT plán školy

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová. ICT plán školy Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová ICT plán školy 2014/2015 1 Úvod ICT plán školy popisuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných Standardem ICT služeb ve škole (vydaný

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ICT plán Základní školy profesora Josefa

Více

ICT plán školy na období 2015 2016

ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na roky 2015 a 2016 je vypracován na základě Metodického pokynu Standard ICT služeb ve škole (Č.j. 30799/2005-551). Vytvořil: Mgr. Hynek Vohoska, ředitel

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace REDIZO: 600 135 861 IZO: 476 55 607 Statutární zástupce: Mgr. Jana Josieková

Více

I C T P L Á N. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové. Charakteristika zařízení:

I C T P L Á N. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové. Charakteristika zařízení: Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové I C T P L Á N Charakteristika zařízení: Specifikem našeho zařízení je její rozdělení na dva subjekty ( DDÚ a SVP), dále

Více

I C T P L Á N Š K O L Y

I C T P L Á N Š K O L Y Z á k l a d n í š k o l a při Dětské psychiatrické léčebně, Louny I C T P L Á N Š K O L Y na období 1.1.2006-30.6.2007 Louny, leden 2006 Zpracovala : RNDr.Jana Gottfriedová, metodik ICT Schválil : Václav

Více

ICT plán školy na rok 2012/13

ICT plán školy na rok 2012/13 ICT plán školy na rok 2012/13 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2012): 609 (pouze

Více