ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2007"

Transkript

1 ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ LET (Zpracováno dle pokynu MŠMT č. j / Metodický pokyn - ICT standard a ICT plán školy) 1

2 I) celkový počet žáků ve škole VÝCHOZÍ STAV Celkem žáků denního studia (k ) 426 na I. stupni 184 z toho na II. stupni 242 integrovaných s postižením 33 II) celkový počet pedagogických pracovníků ve škole, z toho počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni Z, P, S a M (ke dni ) Školení Z základní uživatelské dovednosti má jako nejvyšší stupeň k absolvováno pedagogů 14 školy: Školení P0 úvodní modul školení poučených uživatelů má jako nejvyšší stupeň k absolvováno 12 pedagogů školy: Právě jeden modul PV volitelný modul školení poučených uživatelů má jako nejvyšší stupeň k absolvováno pedagogů školy: Celé školení P (P0 + 2 x PV) má k absolvováno pedagogů školy: Žádné ze školení typu Z, P0, PV k datu neabsolvovalo pedagogických pracovníků školy Celkový počet pedagogických pracovníků školy 43 (fyzických osob): Třetí, případně i další volitelný modul školení úrovně P absolvovalo k datu pedagogických 0 pracovníků školy: Školení typu S nebo M absolvovalo 0 III) počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd a celkový počet přípojných míst, pracovních stanic a zařízení prezentační techniky ve škole a v jednotlivých učebnách, kabinetech, sborovně a ředitelně Pro žákovskou práci je využívána jedna hlavní počítačová učebna (15 PC), dále jsou používány počítače pro výuku SPU (5 PC zastaralé, viz cílový stav), 1 PC u interaktivní tabule, 2 PC ve třídách. Celkem tedy 23 PC pro žáky. Pro výuku informatiky v počítačové učebně má každý žák k dispozici svou pracovní stanici. Prezentační technika: 1 interaktivní tabule SMARTboard (používá k provozu dataprojektor, 1 samostatný dataprojektor v počítačové učebně používaný pro běžnou výuku) 4 PC administrativní (ekonomka,2x jídelna, hospodářka). Všechna aktivně používaná PC jsou integrována do sítě LAN. 2

3 PC celkem PC Celkem pro výuku a její přípravu z toho k výuce (žáci) v počítačových učebnách v ostatních učebnách pro ped. pracovníky (příprava výuky - včetně ředitelny) Počet PC připojených k internetu (včetně administrativních) 39 Počet PC připojených do LAN 39 Počet přípojných míst v LAN 50 (rezerva pro notebooky) dataprojektor samostatný 1 interaktivní tabule - SMARTboard 1 PC pro výuku dle místností Počet PC v počítačové učebně 15 Počet PC v učebně vých. poradce (SPU) 5 Počet PC v jiných učebnách (třídy) 4 Počet PC v kabinetech 7 Počet PC ve sborovně 2 Počet PC ředitelna+místnost zástupce řed. 2 Pro žáky Pro přípravu výuky IV) popis standardního pracovního prostředí žáka a pedagogického pracovníka, včetně dostupného programové vybavení a výukových informačních zdrojů HW (typická konfigurace) CPU RAM 256 MB-1 GB HDD GB Monitory 15,17 CRT, 15 LCD CD-RW, DVD+-RW Údržba PC sítě je zajištěna interním správcem sítě, který je zároveň ICT metodikem a koordinátorem. Dodávky hardware jsou organizovány standardně pomocí výběrových řízení, snahou školy je i dlouhodobá spolupráce s několika osvědčenými dodavateli a pokud možno jednotné či typizované vybavení technikou, což zjednodušuje servis a prodlužuje životnost vybavení. Zvolení dodavatelé techniky jsou schopni zajistit v krátké době i potřebný servis či intervenci v krizové situaci, a to i v nepřítomnosti správce sítě. SW prostředí: Windows XP Professional SP2 CZ, Windows 2003 Server SP1 Jednotné nastavení na všech stanicích sítě, kde je povoleno přihlášení (cestovní uživatelské profily). 3

4 Jednotné ověřování uživatelů (kombinace jméno heslo pomocí vysoce zabezpečeného ověření Active Directory) Sdílené disky s detailním nastavením přístupových práv, sloužící pro týmovou spolupráci žáků i učitelů, elektronická sborovna Možnost terminálového přístupu Školní intranet pro práci na projektech Adresář učitelů pro snadnou ovou komunikaci Možnost publikace do formátu PDF z každé stanice pro žáka i učitele Uživatelé mohou v učebnách používat pro přenos osobních dat CD-ROM, DVD-ROM, FLASH disky a diskety. 4

5 Pracovní prostředí Aplikace Řešení žák Řešení učitel Možnost tisku Možnost skenu Textový editor MS Word XP, OpenOffice Writer MS Word XP, OpenOffice Writer Tabulkový editor MS Excel XP MS Excel XP Prezentace MS Powerpoint XP MS Powerpoint XP Grafický editor Paint.Net, Irfanview, Zoner Callisto, Zoner Photostudio rastrová i vektorová grafika, práce s fotografiemi Paint.Net, Irfanview, Callisto, Photostudio Zoner Zoner rastrová i vektorová grafika, práce s fotografiemi Pro žáky dostupná ze všech PC černobílá laserová tiskárna v PC učebně. Pro učitele dostupná navíc ze všech PC výkonná laserová tiskárna ve sborovně a menší v některých kabinetech Pro všechny učitele a žáky, OCR (rozpoznávání znaků), skener v PC učebně Ukládání dat Síťový disk, kapacita dle požadavků, standardně 100 MB na žáka Síťový disk, kapacita dle požadavků, standardně 300 MB na učitele Webový prohlížeč Windows Explorer, Mozilla Firefox Klient elektronické pošty Mozilla Thunderbird Editor webových stránek Nvu Windows Explorer, Mozilla Firefox Mozilla Thunderbird, WebMail Nvu Informační zdroje Odborná knihovna Internet Odborná knihovna Internet Literatura v kabinetech Evidence žáků a klasifikace informační systém školy KEŠ Školní intranety k projektům 5

6 Výukové programy Většina programů je instalována přímo na všech PC v síti, některé méně využívané jsou k dispozici na CD. Terasoft výukové komplety: Edison (elektrolaboratoř) - fyzika Kreslení pro děti Terasoft TS Angličtina 1 (pro malé školáky) TS Angličtina 2 (pro školáky) TS Angličtina 3 (pro školáky) TS Angličtina 4 (pro školáky) TS Angličtina 5 (pro školáky) TS Biologie člověka TS Český jazyk 1 (pravopis) TS Český jazyk 2 (jazykové rozbory) TS Český jazyk 3 (diktáty) TS Český jazyk 4 (pravopisná cvičení) TS Český jazyk 5 (opakování mluvnice a literatury) TS Dějepis TS Dětský koutek 1 TS Dětský koutek 3 (Čeština pro nejmenší) TS Dětský koutek 4 (Alenka a věci okolo nás) TS Matematika (logické hádanky a úkoly z geometrie) Terasoft TS Matematika pro ročník ZŠ (Pohádková matematika) TS Matematika pro 1. stupeň ZŠ (Pro prvňáčky, Malá a velká násobilka, Malá násobilka) TS Matematika pro 2. stupeň ZŠ (Celá č., Des. č., Procenta I a II, Vel. nás., Pyth. věta, Převody j.) TS Matematika pro prvňáčky TS Němčina 1 (pro malé školáky) TS Němčina 2 (pro školáky) TS Němčina 3 (pro školáky) TS Němčina 4 (pro školáky) TS Němčina 5 (pro školáky) Terasoft TS Převody fyzikálních jednotek TS Přírodověda 1 (rostliny a houby) TS Přírodověda 2 (živočichové a rostliny cizích krajin) TS Přírodověda 3 (živočichové a rostliny ČR) TS Přírodověda 4 (žijí s námi) TS Tajemný svět hmyzu TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) TS Všeobecný přehled (pro přijímací zkoušky na SŠ) TS Výuka informatiky 1 (ovládání textových editorů) TS Výuková pexesa TS Základy rodinné a sexuální výchovy TS Zeměpis 1 (Evropa, Asie, Amerika, Afrika) TS Zeměpis 2 (Austrálie, ČR, Svět) TS Zoologie Langmaster Brána vědění + Langmaster.NET Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika Další dílčí tematický software je instalován dle potřeb konkrétních učitelů nebo předmětových komisí. Obecný princip instalováno a podporováno je to, co se používá, na požadavky ohledně obměny výukového software je reagováno průběžně a není problem nainstalovat prakticky jakýkoli SW. způsob zajištění přípojných míst v budově školy (kabeláž počítačové sítě, bezdrátová síť) LAN 100Mbit Ethernet, Twisted Pair, VLAN administrativní + VLAN školní, možnost připojení vlastního notebooku pro učitele rychlost a způsob připojení školy do internetu UPC Chello Professional 12200/1024 Kbit/s, stálé připojení kabelovou sítí zajišťované serverové služby Windows 2003 Server, Active Directory doména, centrální uživatelské účty s jednotným přihlašováním DHCP, DNS, DFS, roaming profily, IMAP pošta na serveru 6

7 centrálně řízené AV aktualizace (Grisoft AVG), domovské adresáře, diskové kvóty, offline soubory, roaming profily, VPN přístup do školní sítě osobní uživatelské účty pro všechny zaměstnance školy, žáky 2. stupně. Na 1. stupni jsou používány třídní uživatelské účty. Kerio Winroute Firewall, filtrace webových stránek, blokování nevhodných stránek + internet gateway + antivirová kontrola, možnost libovolného nastavení pravidel pro přístup ze školní sítě ven a do školní sítě zvenku Schránky a web: způsob zajištění přístupu ke schránce elektronické pošty a prostoru pro webové prezentace školy IMAP server Kerio Mail Server 6.2, Internet Information Server,hlavní stránky školy na hostovaném diskovém prostoru informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání v souladu s usnesením vlády č. 624 ze dne 20. června 2001 o Pravidlech, zásadách a způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů V prostředí školní sítě je dodržován autorský zákon v plném rozsahu, instalace vlastního software není povolena. konstatování zda stávající stav naplňuje standardem požadované ukazatele. 425 Při počtu cca 425 žáků, kterému odpovídá cca 11 = 47 PC (11 PC na 100 žáků dle metodiky pro 100 rok 2006), je škola pokud se týká počtu PC pod požadovaným standardem (35 PC pro výuku a její přípravu). Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá dle metodiky v rámci SIPVZ a přidělených finančních prostředků. V ostatních bodech z technického hlediska standard splňuje. Připojení pro uživatele z domova je zřizováno pouze na žádost poučeného učitele vzhledem k bezpečnostním rizikům. 7

8 CÍLOVÝ STAV II) počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd a celkový počet přípojných míst, pracovních stanic a zařízení prezentační techniky ve škole a v jednotlivých učebnách, kabinetech, sborovně a ředitelně, síť LAN PC celkem Celkem pro výuku a její přípravu z toho k výuce (žáci) v počítačových učebnách v ostatních učebnách pro ped. pracovníky (příprava výuky - včetně ředitelny) Počet PC připojených k internetu (včetně administrativních) 51 Počet PC připojených do LAN 51 Počet přípojných míst v LAN 55 (rezerva pro notebooky) dataprojektor samostatný 2 interaktivní tabule SMARTboard (komplet tabule + projektor) 2 PC pro výuku dle místností Počet PC v počítačové učebně 15 Počet PC v učebně vých. poradce (SPU) 4 Počet PC v multimediální knihovně 6 Počet PC v jiných učebnách (třídy) 4 Počet PC v kabinetech 12 Počet PC ve sborovně 2 Počet PC ředitelna+místnost zástupce řed. 2 Pro žáky Pro přípravu výuky Zůstanou zachována 4 PC administrativní (ekonomka,2x jídelna, hospodářka). Bude modernizována učebna výchovného poradce pro žáky se SPU řešení pomocí terminálových klientů. Budou nahrazeny již nevyhovující bezdiskové klienty Windows 3.11+Novell Netvare 3.12 moderním řešením založeným na Windows 2003 Server a tenkých klientech. Na základě zkušeností s tímto řešením zvážíme do budoucna řešení pomocí tenkých klientů i na jiných místech ve škole, kde nejsou příliš velké nároky na pracovní stanice. Bude inovováno i softwarové vybavení (DYSedice). Prováděním upgrade pracovních stanic (zejména pohyblivých částí disky, větráky + navýšením kapacity operační paměti) bude prodloužen jejich životní cyklus. 1) Bude zřízena nová multimediální knihovna v rámci projektu ESF Kon-texty, do kterého se škola zapojila spolu s dalšími 3 školami v Praze 6 (http://www.kon-texty.eu). Nová multimediální knihovna bude využívána v rámci grantu EU, který škola získala. Vznikne tím nová pracovna, kde budou žáci moci využívat větší počet počítačů přímo při výuce v jednotlivých předmětech a práci na projektu. To bude znamenat 8

9 Dalších 6 PC stanic v knihovně školy, 10 přípojných míst LAN Dataprojektor v knihovně Scanner + síťová tiskárna 2) Škola zváží nákup a instalaci Microsoft Office 2007, jakmile bude uvolněn v české verzi. 3) Škola bude usilovat o zvýšení počet stanic ve školní síti pro žáky a přípravu výuky tak, aby naplnila standard ICT. 4) Bude zakoupena další interaktivní tabule. 5) Bude dokončeno rozšíření sítě do kabinetů. 6) Bude proveden upgrade sítě LAN pro připojení serverů k centrálnímu switchi Gigabit Ethernet. Údržba PC sítě bude i nadále zajištěna interním správcem sítě, který je zároveň ICT metodikem a koordinátorem. Dodávky hardware jsou organizovány standardně pomocí výběrových řízení, snahou školy je i nadále dlouhodobá spolupráce s osvědčenými dodavateli a pokud možno jednotné či typizované vybavení technikou, což zjednodušuje servis a prodlužuje životnost vybavení. HW řešení cílový stav Minimálním akceptovatelným řešením bude následující konfigurace (nevylučuje ale dalších provoz slabších konfigurací, které však nebudou brány z hlediska koncepce ICT jako vyhovující) Procesor: 1Ghz+ RAM: 512 MB HDD: 40 GB Monitor: 17 CRT nebo 15 LCD Grafická karta: DX 9.0,32 MB RAM Síť: 100Mbit Typická konfigurace by pak měla být: Procesor: RAM: 1 GB HDD: 160 GB Monitor: 17 LCD Grafická karta: DX 9.0,256 MB RAM Síť: 100Mbit 9

10 Softwarové řešení cílový stav Aplikace, které jsou shodné z výchozím stavem, jsou průběžně aktualizovány na nejnovější verze. Nově bude zavedeno Program pro školní knihovnu, umožňující webové rozhraní, hledání, katalogizaci, evidenci čtenářů Nové verze výukového software od tradičních dodavatelů Office 2007 Posílena otevřenost vůči datovým formátům respektování heterogenního prostředí, což přinese lepší kompatibilitu s pracemi žáků i učitelů a spolupráci s ostatními školami ohledně prezentace výstupů Rozšíření práce s multimédii pro žáky (Skype videotelefone, Movie Maker střih videa, práce s fotografiemi) 10

11 Pracovní prostředí Aplikace Řešení žák Řešení učitel Možnost tisku Možnost skenu Textový editor Tabulkový editor Prezentace Grafický editor Microsoft Office Word 2007, volitelně OpenOffice Microsoft Office Excel 2007, volitelně OpenOffice Microsoft Office Powerpoint 2007, volitelně OpenOffice Paint.Net, Irfanview, Zoner Callisto, Zoner Photostudio rastrová i vektorová grafika, práce s fotografiemi Microsoft Office Word 2007, volitelně OpenOffice Microsoft Office Excel 2007, volitelně OpenOffice Microsoft Office Powerpoint 2007, volitelně OpenOffice Paint.Net, Irfanview, Zoner Callisto, Zoner Photostudio rastrová i vektorová grafika, práce s fotografiemi Pro žáky dostupná ze všech PC černobílá laserová tiskárna v PC učebně + barevná inkoustová tiskárna v knihovně Pro učitele dostupná navíc ze všech PC výkonná laserová tiskárna ve sborovně a menší v některých kabinetech Pro všechny učitele a žáky, OCR (rozpoznávání znaků), skener v PC učebně a knihovně Ukládání dat Síťový disk, kapacita dle požadavků, standardně 200 MB na žáka Síťový disk, kapacita dle požadavků, standardně 500 MB na učitele Webový prohlížeč Windows Explorer 7, Mozilla Firefox 2 Windows Explorer 7, Mozilla Firefox 2 Klient elektronické pošty Mozilla Thunderbird 2 Mozilla Thunderbird 2, Kerio WebMail Editor webových stránek Nvu, WebGen Nvu, WebGen Informační zdroje Odborná knihovna Internet Odborná knihovna Internet Literatura v kabinetech Evidence žáků informační systém školy KEŠ Školní k projektům intranety Elektronická sborovna IV) Proškolení pedagogických pracovníků Jde o cílové indikátory stanovené vládou: Úroveň Z má absolvovat alespoň 75 % pedagogických pracovníků. Úroveň P má absolvovat alespoň 25 % pedagogických pracovníků, s výhledem 75 procent do roku Pravidelně budou distribuovány nabídky školení typu S. 11

12 V) Připojení k Internetu: Stávající připojení výkonnostně i kvalitativně plně vyhovuje, rychlost je poskytovatelem průběžně navyšována. VI) Služby serverů Budou zachovány ve stávající kvalitě a rozsahu, posílena disková kapacita a výkon, vzhledem k rostoucímu počtu PC a morálnímu a fyzickému opotřebení jednoho ze serverů je plánován nákup nového formou investice. Přístup žáků a učitelů z domova bude umožněn na žádost, při zachování vysoké úrovně bezpečnosti. VII) Finanční zajištění postupu: a) Rekonstrukce knihovny m.č. Praha 6 b) Knihovna grant ESF Kon-texty + spoluúčast školy c) PC hardware+software rozpočet školy + dotace SIPVZ (r. 2006) Orientační kalkulace nákladů (celkové náklady lze vyčíslit až po schválení plánů) Stanice: 1 PC standardní školní konfigurace včetně monitoru Kč včetně OEM OS 1 PC tenký klient Terminal Services včetně monitoru Kč včetně OEM OS 1 x MS Office 2007 cca Kč na stanici v rámci programu Select. 1 licence AVG Antiviru+ Firewallu + CAL Windows 2003 server cca 1000 Kč Celková částka za upgrade stanic bude záviset na počtu stanic, které budou přidány/obměněny, tento počet bude upřesněn dle konečného plánu investic na rok Minimálně bude třeba obměnit vzhledem k morálnímu a fyzickému opotřebení cca 6 stanic stávající sítě, tj. výdaje cca Kč. V případě nákupu MS Office 2007 se bude jednat o dalších cca Kč. Upgrady serverů cca Kč Repase a opravy hardware cca Kč VI) konstatování zda cílový stav naplňuje standardem požadované ukazatele. Cílový stav je formulován tak, aby na konci roku 2007 škola standardem požadované ukazatele ohledně počtu počítačů naplnila, a to jak celkově, tak dle jednotlivých kategorií (pro žáky, pro učitele). Jejich skutečné naplnění závisí na průběhu prací v roce 2007 a rozpočtu, který bude na informatiku ve škole vyčleněn, a také na počtu žáků, který ve škole bude. Zbylé ukazatele kromě počtu počítačů naplňovala již ve stavu výchozím, a předpokládáme proto udržení a obnovu dosaženého standardu Ing. Jan Mertl Metodik ICT a správce sítě RNDr. Jindřich Kitzberger ředitel školy 12

13 VIZE CÍLOVÉHO STAVU A ROZVOJE VÝPOČETNÍ TECHNIKY NA ZŠ A MŠ NÁMĚSTÍ INTERBRIGÁDY DO ROKU 2007 (SOUČÁST ICT PLÁNU ŠKOLY) Informatika a výpočetní technika je na počátku 21. století nesporně důležitým oborem, usnadňující práci v mnoha vědních a společenských oblastech. Její využitelnost v nejrůznějších pracovních aplikacích nám velmi zjednodušuje práci a komunikaci se svým okolím, což je v posledních letech velmi dobře patrné na pronikání informačních technologií i do běžného života. Tento fakt nutí vytvářet zdroje pro výuku informatiky a její využití ve výuce většiny předmětů ve škole, aby byla zajištěna kvalifikovanost obsluhy výpočetní techniky a dosahováno kvalitních výsledků při práci s informačními technologiemi. TECHNOLOGICKÁ VIZE Pro období dalších dvou let je nesporně potřebné sledovat především vývoj ve výpočetní technice jako takové. Ten lze v současné době charakterizovat přibližně dvěma základními trendy. Prvním z nich je použití výkonných PC k digitalizaci a zpracování digitálních audio a video dat. Druhým z nich je stále častější a rychlejší propojování počítačů, a to jak prostřednictvím lokálních sítí, tak i prostřednicím Internetu, a z toho vyplývající důraz na bezpečnost a využití takto propojených sítí. V obou těchto oblastech lze přepokládat další akceleraci do budoucna. Lze konstatovat, že plánovaným dokončením rozšířením sítě do kabinetů, školní jídelny, zrušením některých starých stanic, zprovozněním interaktivní tabule a renovací staré učebny výchovného poradce je zakončena jedna etapa rozvoje školní počítačové sítě. Ta byla charakterizovaná centristickou koncepcí počítačové učebny, specifického software limitovaného technickými možnostmi a požadavky konkrétního uživatele a selektivně navazujících, často samostatných počítačů pořizovaných dle finančních možností a jejich potřebnosti. Současný model spočívá v dostupnosti PC techniky pro běžnou práci blíže uživatelům. Počítačová učebna je již jen jednou z pracoven, kde se počítače používají. To přináší nutnost většího počtu počítačů, pokrytí školy rozvodem LAN a Internetu a vybavenost příslušným standardizovaným a uživatelsky přívětivým software. Počítače se staly součástí každodenní práce ve škole, to však znamená, že je nutno trvale jejich využívání a kapacitu optimalizovat tak, aby byly skutečnými pomocníky. Pokud se týče implikací, které tento vývoj bude mít pro ZŠ a MŠ nám. Interbrigády a její ICT technologie, pak z hlediska struktury sítě bude pravděpodobně nezbytné Na firewallu provozovat zejména ty služby, které budou přístupné do Internetu, a postupně jej oddělit od poskytování služeb do vnitřní sítě. 13

14 Nárůst požadavků na připojení k Internetu v rámci školy povede k dalšímu rozšiřování sítě po škole (vzdálenější kabinety, jídelna). Toto bude pravděpodobně realizováno současně s uvažovanou rekonstrukcí rozvodů elektrické energie. Navýšit kapacitu disků na vnitřním serveru a zvýšit diskovou kvotu pro každého žáka na dvojnásobek (200 MB) Zareagovat na již v koncepci uvedené požadavky na zpřístupnění služeb sítě žákům a učitelům z domova, ať už pouze pošty a nebo plného přístupu do sítě pomocí VPN. Je nutno klást velký důraz na bezpečnost, neboť otevření sítě tímto způsobem může znamenat riziko útoků na zveřejněné služby. Též je nutno neotvírat přístup paušálně, ale pouze těm uživatelům (žákům I učitelům), kteří prokáží, že jsou schopni zodpovědně nakládat se svým heslem a rovněž přístup do interní sítě využijí k účelům nějak spjatým s výukou. Pokud se týká rozvoje softwarových technologií pro výuku, pak ve shodě s praxí v minulých letech předpokládáme průběžné sledování trhu se software a pořizování programů pro výuku v jednotlivých tematických oblastech dle požadavků vyučujících. Pokud se týká systémového software, škola i nadále plánuje zůstat v případě operačního systému na platformě Microsoft Windows. Vzhledem k HW nárokům další verze Windows (Vista) bude pravděpodobně i na konci uvažovaného období základním operačním systémem Windows XP, na slabších stanicích doplněný Windows Oba tyto OS budou ještě dle vyjádření Microsoft na konci roku 2007 podporovány. Případné ukončení podpory Windows 2000 dle zkušeností neznamená, že by nebylo možné je na starších stanicích nadále provozovat. Poštovní server a firewall zde škola provozuje Kerio Mail Server a Kerio Firewall v kombinaci s Grisoft AVG. I když tyto software vyžadují roční udržovací poplatky, považujeme je na základě zkušenosti z dvouletého provozu za vyhovující. Vzhledem k tomu, že u Kerio Mail Serveru i AVG se platí určitá částka za každou poštovní schránku (tato praxe je však obdobná u všech obdobných software), praktikujeme pro žáky školy filozofii, že zájemci o školní adresu ji mají zřízenou ve škole, těm, kteří mají poštovní schránku na Internetu, školní adresu nezřizujeme. Ze školní sitě je samozřejmě přístup na free mail servery na Internetu povolen. INTERNETOVÉ STRÁNKY, VYUŽITÍ PREZENTAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Internetové stránky školy v letošním roce byly tyto stránky zásadně přepracovány. Využíváme jak části stránek generované v programu-redakčním systému WebGen, které jsou umístěny na hostingovém serveru, tak i vlastní diskusní forum, které je umístěno na školním serveru. Toto rozdělení považujeme v současné době za vyhovující z hlediska dostupnosti stránek pro uživatele i správu. V případě zájmu žáků o vystavení vlastních stránek lze toto umožnit buď na některém z free hostingů na webu, v případě specifických požadavků či vazbě na výuku i na školních stránkách. 14

15 Ohledně praktického využití ICT technologií přepokládáme častější zapojování techniky pro výuku. K tomu by měl napomoci i možný nákup dalšího projektoru do počítačové učebny, doposud škola využívá jeden projektor pro dvě učebny, jehož přenášení způsobuje časové prostoje. V případě dostatku finančních prostředků lze zvážit i nákup notebooku, který by si mohli učitelé půjčovat pro výuku do tříd i ve spojení s projektorem. FINANČNÍ ZDROJE V této souvislosti je třeba poznamenat, že veškerý rozvoj ICT technologií, je mimo zodpovědné snahy zúčastněných osob, sledování trendů ve výpočetní technice a dalších zmíněných aktivit podmíněn především adekvátním objemem finančních prostředků, které škola bude schopna do ICT technologií alokovat. I když ceny ICT technologií se vyvíjejí příznivě, pro školu (a školy obecně) začíná být specifický právě velký počet stanic a uživatelů, i v souladu s metodikou MŠMT o vybavenosti školy technikou v poměru k počtu žáků. To způsobuje, že v mnoha klíčových oblastech, zvláště tam, kde se náklady násobí počtem počítačů nebo uživatelů, jako jsou licence na Windows, chráněné poštovní schránky, upgrade počítačové učebny apod., jsou náklady v absolutní výši vysoké, byť jednotkové náklady se mohou zdát únosné. Je nutno si uvědomit, že nejen nákup nové techniky, ale i obnova starších počítačů je vzhledem k jejich velkému počtu relativně značně finančně náročná, stejně tak jako nákup projekční techniky, notebooku apod. Nastíněné vize tedy především předpokládají posun v objemu prostředků, který bude mít škola na ICT technologie každoročně k dispozici, a zejména stanovení minimálního objemu těchto prostředků na obnovu a rozvoj. Jedině tak budou moci být skutečnosti, které si škola vytkne za cíl ve svém ICT plánu, naplňovány. Plánované naplnění ICT standardu v počtu počítačů přesune výdaje spíše do obnovy existující techniky, což nebude tak efektní a viditelné jako rozšiřování počtu stanic nebo pořizování nové techniky, pro udržení standardu je to však zásadní. INFORMATIKA VE VÝUCE Informatika a výpočetní technika sama o sobě představuje pouze nástroj, který je v současné historické etapě využíván zejména pro podporu a zefektivnění mentálně náročných lidských činností. Sama o sobě je spíše demonstrací technického pokroku a úrovně miniaturizace její praktická aplikace se odvíjí od jejího efektivního využití prostřednictvím efektivního koncipování a využívání software, tj. konkrétních aplikací využívaných v současné době prakticky ve všech oblastech života. Výuka informatiky má tak dvě základní dimenze na straně jedné zajistit adekvátní dovednosti žáků pro využití výpočetní techniky v ostatních předmětech (podobně jako například výuka českého jazyka je podstatná také pro to, aby žák byl schopen vypracovat protokol z laboratorní práce z fyziky), na straně druhé vytvořit předpoklady pro ty žáky, kteří budou mít zájem se počítači zabývat v rámci svého studia hlouběji. Informatika ve výuce zajišťuje žákům praktické dovednosti v obsluze informačních technologií, efektivní využívání možností jednotlivých softwarových aplikací a jejich další využití i v ostatních předmětech výuky a praktickém životě. Díky možnostem seznámit se s nejrůznějšími druhy výukového softwaru je také žákům umožněna jednodušší a zábavnější forma výuky v ostatních předmětech. 15

16 V neposlední řadě je zde také možnost komunikace a získávání informací prostřednictvím globální sítě Internet. Použití ICT technologií v této oblasti zajišťuje žákům potřebné znalosti jak komunikovat a vyhledávat potřebné informace v síti Internet a dále je zpracovávat. Žák průběžně získává či upevňuje s využitím informačních technologií na naší škole zejména následující dovednosti: znalost elementárních principů a zákonitostí informačních technologií práce s výpočetní technikou na minimální uživatelské úrovni potřebné do dalšího života a praxe uvědomovat si možnosti využití výpočetní techniky jak v běžném životě tak i v procesu dalšího vzdělávání přehled o základním hardwaru a jeho funkcích přehled o operačních systémech a aplikacích, které lze využívat a poskytnout praktické ukázky využitelnosti přehled o komunikačních možnostech informačních technologií a jejich další využívání naučit se využívat nejrůznější informační kanály, porovnávat informace z různých informačních zdrojů, pochopit způsob jejich dalšího zpracování, uložení na mediu šetrné a bezpečné zacházení s výpočetní technikou respektovat práva duševního vlastnictví, uvědomit si rozdíl mezi komerčním a open-source softwarem Zvládnout potřebnou míru abstrakce, aby byl schopen po konkrétním zácviku používat libovolný software s alespoň minimální měrou uživatelské přívětivosti možnosti výpočetní techniky pro využití v běžném životě či při plnění jiných pracovních a studijních úkolů Využívat výpočetní techniku jako komunikační nástroj i nástroj zábavy a relaxace Znát rizika práce s počítačem jak po stránce technické, tak i po stránce zdravotní, a aktivně jim předcházet Záznam maker a přizpůsobení software uživatelským potřebám (nástrojové lišty, vzhled aplikací) zejména kancelářský software (textový editor, tabulkový procesor, databáze) žák rozloží složitější úlohy do jednoduchých kroků, které lze zpracovat s využitím počítače žák používá počítač pro řešení jednoduchých úloh v jiných předmětech žák přizpůsobí software s použitím vestavěných nástrojů zpracovávané úloze nebo požadavkům uživatele žák zpracuje a upraví fotografie, hudbu či video získané z externích zařízení žák vytvoří jednoduchou vlastní aplikaci v některém z makrojazyků nebo programovacích jazyků žák vytvoří webové stránky na zadané téma žák spolupracuje s jinými žáky na tvorbě elektronického obsahu žák používá elektronickou prezentaci jako způsob vyjádření svých myšlenek Ing. Jan Mertl Metodik ICT a správce sítě 16

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 ICT plán školy pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 Stávající stav 1. celkový počet žáků ve škole je 598 2. počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd počet počítačových učeben

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: P01/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: ICT PLÁN ŠKOLY se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 Spisový / skartační

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Jaro 2015. DUMy.cz. www.itrida.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Jaro 2015. DUMy.cz. www.itrida.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů Jaro 2015 Katalog řešení DUMy.cz Více než 140 000 výukových materiálů www.itrida.cz Moderní výukové online prostředí Planeta aplikací Osvědčené aplikace i výukový obsah na jednom místě Dotkněte se inovace

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov. STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.cz ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK

Více

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

ICT plán školy na rok 2011-12

ICT plán školy na rok 2011-12 ICT plán školy na rok 2011-12 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2011): 634 (pouze

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: skola@zssanov.cz WWW stránky:

Více

Úroveň ICT v základních školách v ČR

Úroveň ICT v základních školách v ČR Úroveň ICT v základních školách v ČR Tematická zpráva 16. 9. 2009 Zpracoval: Kamil Melichárek a kol. Obsah 1 Struktura šetření... 3 2 Výsledky šetření... 3 2.1 Materiální vybavení a služby... 3 2.1.1 Oblast

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

ICT plán pro školní rok 2014 2015

ICT plán pro školní rok 2014 2015 ICT plán pro školní rok 2014 2015 Popis stávajícího stavu Hardware Počítačová síť je rozvedena strukturovanou kabeláží UTP dle standardu. Počet přípojných míst je 120 v kmenových učebnách (připojeny jsou

Více

ICT plán na období 2013/15

ICT plán na období 2013/15 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace ICT plán na období 2013/15 září 2013 Zpracovala: Yvetta Kunzová, Mgr. 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38 skola@zs-staravesno.cz

Více

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN 1. Základní údaje o škole Název: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Adresa: 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů Podzim 2014 Katalog řešení DUMy.cz Více než 140 000 výukových materiálů Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Planeta aplikací Osvědčené aplikace i výukový obsah na jednom místě Dotkněte se inovace

Více

Školní vzdělávací program Elektronické počítače

Školní vzdělávací program Elektronické počítače ŠVP Elektronické počítače SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Elektronické počítače Obor (RVP) Elektrotechnika 26-41-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výpočetní centrum Praha, červen 2013 1 2 1. Obsah 1. OBSAH... 3 2. ÚVOD... 4 3. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VÝPOČETNÍHO CENTRA... 6 4. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ... 7 4.1 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

Obsah: sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých

Obsah: sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých M i c r o s o f t p r o m a l o t ř í d k y a m a l é š k o l y 1 / 2 0 1 1 Velice si vážíme vaší registrace do komunity Malotřídky.cz. Proto jsme pro členy připravili online workshopy tak, aby z úvodního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více