VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Jiráskova 888 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Jiráskova 888 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007"

Transkript

1 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Mgr.Milena Prášková ředitelka Základní školy Benešov, Jiráskova 888

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 byla : Projednána pedagogickou radou : Schválena pedagogickou radou : Projednána Školskou radou : Schválena Školskou radou : Představitelé Školské rady : Ing. Petr Holada p. Oldřich Haager Mgr. Jaroslava Šašková p. Jindřiška Filipová MUDr. Renata Nováková p. Ivana Bartoňová Ředitelka Základní školy Benešov, Jiráskova 888 : Mgr. Milena Prášková

3

4 PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Zpráva o plnění Programu školy a jeho dodatků pro školní rok 2006/ Zpráva vedoucí vychovatelky ŠD o plnění programu ŠD. 3. Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů. 4. Zpráva výchovného poradce. 5. Zpráva metodika pro environmentální výchovu. 6. Zpráva koordinátora pro oblast ICT. 7. Poznatky vedení z kontrolní, hospitační, rozborové a pohovorové činnosti. ( čtvrtletní hodnocení na pedagogických radách ) 8. Zprávy metodicko profesních orgánů ( MS, PK ). 9. Zprávy poradců ředitelky a organizátorů jednotlivých činností. ( prevence negativních jevů, vědecko technická činnost, kulturní a společenská činnost, oblast tělovýchovy a sportu, zájmová činnost ). 10. Zpráva bezpečnostního technika a požárního preventisty. 11. Zpráva zdravotníka. 12. Poznatky z jednání s HV SRPDŠ a Školské rady. 13. Poznatky ČŠI. 14. Poznatky z jednání vedení školy a Žákovského parlamentu. 15. Poznatky z jednání s dalšími institucemi. 1

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. ŠKOLA název školy : Základní škola Benešov, Jiráskova 888 adresa školy : Jiráskova 888, Benešov právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : identifikátor školy : vedení školy : ředitelka : Mgr. Milena Prášková stat.zástupce : Mgr. Petr Šedivý zástupce : Ing. Jitka Moosová ekonom, personalista : Eva Zrzavecká kontakt : tel.: Fax : e- mail : ZŘIZOVATEL název zřizovatele : adresa zřizovatele : Město Benešov Masarykovo náměstí 100, Benešov kontakt : tel.: fax : ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČÁSTECH ŠKOLY 1. stupeň ZŠ 14 tříd 335žáků 2. stupeň ZŠ 12 tříd 300 žáků celkem : 26 tříd 635 žáků Školní družina 7 oddělení 185 žáků 2

6 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1 SOUSTAVA Kód C/ 01 Základní škola 2.2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Obecná škola : č.j / Zařazené třídy : roč. 3

7 3. ŠKOLSKÁ RADA, HV SRPDŠ, ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 3.1 ŠKOLSKÁ RADA Školská rada byla zřízena : 1. ledna 2006 Pracovala v následujícím složení : Zákonní zástupci žáků : Ing. Petr Holada ( předseda ) Na Bezděkově Benešov p. Oldřich Haager ( místopředseda ) Na Bezděkově Benešov Zástupci pedagogických pracovníků : Mgr. Jaroslava Šašková Na Chmelnici Benešov p. Jindřiška Filipová Červené Vršky Benešov Zástupci zřizovatele : MUDr. Renata Nováková Žižkova Benešov p. Ivana Bartoňová Rubešova Benešov 4

8 3.2 HLAVNÍ VÝBOR SRPDŠ Předseda : Ing. Petr Holada, Na Bezděkově 2002, Benešov Třídní důvěrníci : 1.A p. Ivana Kundrtová 1.B p. Filip Moural 1.C p. Lenka Babková 2.A p. Věra Chmúrová 2.B p. Roman Mrva 3.A p. Romana Šittlerová 3.B p. Ludmila Veselá 3.C p. Oldřich Haager 4.A p. Martina Kubínová 4.B p. Marcela Sládková 4.C p. Martina Fojtíková 5.A p. Hana Podhorská 5.B p. Hana Krátká 5.C p. Jana Žížalová 6.A p. Ivana Stoklasová 6.B p. Miroslava Čechalová 6.C p. Eva Šmídová 7.A p. Jana Balíková 7.B p. Andrea Marešová 7.C p. Eva Šindelářová 8.A p. Jarmila Jantačová 8.B p. Zdeněk Pohořal 8.C p. Pavel Veselý 9.A p. Marie Šimáková 9.B p. Iveta Dršková 9.C p. Jiřina Košutová 5

9 3.3 ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 4.A Zdeněk Hašek 4.B Aneta Píštělová 4.C Tamara Wannousová 5.A Jiří Rabiňák 5.B Kateřina Reiglová 5.C Richard Stanka 6.A Veronika Bělková 6.B Karel Říha 6.C Barbora Šupková 7.A Martina Houlíková 7.B Jiří Polesný 7.C Jaroslav Rubáš 8.A Adéla Jantačová 8.B Veronika Šraierová 8.C Jan Veselý 9.A Vojtěch Goby 9.B Marek Kosina 9.C Kristýna Wagnerová Žákovský parlament je složen ze zástupců jednotlivých tříd ročníku.jednou měsíčně se schází s vedením školy, kde tlumočí připomínky, návrhy a přání žáků. Žáci nižších ročníků mají možnost obdobné komunikace se svými třídními učiteli. I v letošním školním roce se tato setkání osvědčila. O řešení problémů vznesených na jednáních byl parlament vždy vyrozuměn na následující schůzce s vedením školy a v přímé návaznosti předal tyto informace třídním kolektivům. Pokračování v činnosti Žákovského parlamentu bylo nesporným přínosem pro budování příznivého klimatu na škole i ve třídních kolektivech. Otevřená diskuse a včasné řešení vzniklých problémů, se kterými se potýkali učitelé i žáci, vneslo celkové zlepšení komunikace nejen mezi samotnými žáky, ale i mezi žáky a pedagogickými pracovníky. V této spolupráci budeme proto pokračovat i v následujícím školním roce. 6

10 4. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 4.1 Pedagogičtí pracovníci školy Funkce Roků praxe Stup.vzděl. Aprobace Bezoušková Jana učitelka nad 12 SŠ vychovatelka (úv.0,545) Mgr. Bobková Marie učitelka nad 28 VŠ Mgr. Brázdová Jana učitelka nad 12 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Bučinská Kateřina učitelka nad 7 VŠ roč. Bučinská Markéta učitelka nad 3 SŠ studující Mgr. Cudlínová Jana učitelka nad 16 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Černá Hana učitelka nad 31 VŠ Př-pěst.pr. Dvořák Miroslav DiS. učitel nad 3 VOŠ Dram.umění Halamová Hana učitelka nad 26 VŠ Rj-Hv Mgr. Heřmánková Wendy učitelka nad 21 VŠ Čj-D Mgr. Hlinovská Jana učitelka nad 19 VŠ 1.-5.roč. Hnátková Alexandra učitelka nad 40 VŠ Z-TV PaedDr. Holcnerová Milena učitelka nad 23 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Jedlanová Hana učitelka nad 41 VŠ M-Hv Mgr. Klein Radim učitel nad 8 VŠ TV a sport Mgr. Marešová Eva učitelka nad 10 VŠ Čj - Ov Mgr. Klusoňová Jaroslava učitelka nad 24 VŠ 1.-5.roč. Křepelková Jitka učitelka nad 24 SŠ vychovatelka (úv.0,318) Mláková Iva učitelka nad 16 VŠ Rj-D Ing.Bc. Moosová Jitka zás.řed. nad 22 VŠ přirod. obory na SŠ Novák Pravoslav učitel nad 6 SŠ trenér (úv.0,636) Nováková Dagmar učitelka nad 19 SŠ obory na obchod.uč. Olmrová Dagmar učitelka nad 30 SŠ vychovatelka Mgr. Pařík Aleš učitel nad 15 VŠ M-ZT Mgr. Pavlíková Lenka učitelka nad 24 VŠ Rj-Vv Mgr. Pěnkavová Jana učitelka nad 24 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Prášková Milena ředitelka nad 21 VŠ Čj-Hv Mgr. Ptáčková Marta učitelka nad 42 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Rosůlková Jitka učitelka nad 20 VŠ učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči Mgr. Rothová Svatava učitelka nad 41 VŠ Př-Ch Mgr. Říhová Jitka učitelka nad 28 VŠ M-Ch Mgr. Slunečko Jindřich učitel nad 13 VŠ roč. Smejkalová Alexandra učitelka nad 6 SŠ studující Mgr. Smrtová Jana učitelka nad 41 VŠ Ch- ZPV Mgr. Soperová Jana učitelka nad 19 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Syslová Ivana uč., VP nad 20 VŠ Čj-Ov Mgr. Šašková Jaroslava učitelka nad 28 VŠ M-F Mgr. Šedivá Ilona učitelka nad 15 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Šedivý Petr s.zást.řed. nad 13 VŠ 1.-5.roč. Šilhavá Irena učitelka nad 31 VŠ M-F Mgr. Vacíková Adriana učitelka nad 5 VŠ M -F PaedDr. Zrcková Marie učitelka nad 23 VŠ 1.-5.roč. Varga Zdeňka učitelka nad 6 SŠ učitelka v MŠ Staňková Zdeňka učitelka nad 49 VŠ zástup za nemoc M,TV Belányiová Marie učitelka nad 49 SŠ 1.-5.roč. Mgr. Hronková Iveta učitelka MD VŠ 1.-5.roč. Mgr. Hronková Jitka učitelka MD VŠ 1.-5.roč. Mgr. Marešová Martina učitelka MD VŠ 1.-5.roč. Mgr. Suldovská Lenka učitelka MD VŠ 1.-5.roč. Mgr. Boudová Ivana učitelka MD VŠ ČJ- NJ Bobková Romana učitelka MD SŠ bez aprobace 7

11 4.2 Nepedagogičtí pracovníci školy Zrzavecká Eva účetní,sam.ref. SŠ Polesná Ladislava distributor KMČ a škol. mléka VŠ Bečvářík Tomáš školník,údržbář školy SOU 4 roky Fraňková Vlasta uklízečka ZŠ Hájková Vladislava uklízečka SOU Kohoutková Alena uklízečka ZŠ Kovářová Jaroslava uklízečka SOU Nácalová Jana uklízečka ZŠ Dušánková Helena uklizečka SOU Starostová Eva uklizečka SOU Páková Simona uklízečka - zástup za nemoc SOU Blahušová Zuzana uklizečka SOU Šestáková Jana uklízečka MD SOU 4.3 Školní psycholog PhDr. Balatová Anna VŠ 4.4 Školní logoped Mgr. Kuchařová Jaroslava VŠ 4.5 Pracovníci školní družiny Filipová Jindřiška ved. vych. nad 33 SŠ vychovatelství Křepelková Jitka vychovatelka nad 27 SŠ vychovatelství (úv.0,690) Němcová Martina vychovatelka nad 17 SŠ vychovatelství Seidlová Eva vychovatelka nad 24 SŠ vychovatelství Šustová Marcela vychovatelka nad 30 SŠ vychovatelství Vanišová Marcela vychovatelka nad 23 SŠ vychovatelství Bezoušková Jana vychovatelka nad 15 SŠ vychovatelství (úv. 0,310) 4.6 Pracovníci haly Ing. Langr Pavel vedoucí správce VŠ Novák Pravoslav zástupce správce SŠ (úv.1,000) 8

12 4.7 Celkový počet pracovníků školy: Počet pracovníků celkem: 72 Počet učitelů: 44 Počet vychovatelů: 6 Školní psycholog 1 ( dohoda o prac. činnosti) Školní logoped 1 ( dohoda o prac.činnosti) Pracovníci haly 1+1 ( je započítán jako učitel) Počet správních zaměstnanců: 11 Distribuce školního mléka, KMČ 1 ( dohoda o prac. činnosti) Počet zaměstnanců na MD,RD Počet učitelů a vychovatelů podle věku: věk do: ženy muži celkem Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se středoškolským a s vysokoškolským vzděláním ( funkce učitel) stupeň počet učitelů SŠ % SŠ počet učitelů VŠ %VŠ 1. stupeň 6 31, ,4 2.stupeň 2 8, ,3 oba stupně 8 19, ,9 podíl pracovníků se SŠ na výuce % podíl pracovníků s VŠ na výuce % 1. stupeň 31,6 68,4 2. stupeň 8,7 91,3 oba stupně 19,1 80,9 vychovatelky

13 5. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO SŠ 5.1. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro škol.rok 2005/ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ a) víceleté gymnázium název školy počet přihlášených počet přijatých počet nepřijatých žáků žáků žáků víceleté gymnázium soukromé gymnázium církevní gymnázium b) střední školy zřizované krajem název školy počet přihlášených žáků počet přijatých žáků gymnázium obchodní akademie 8 8 zdravotní školy 0 0 průmyslové školy 8 10 ISŠT Černoleská, Benešov 8 8 SOŠ Černoleská, Benešov 6 5 VOŠ a SZeŠ Benešov 3 4 střední hotelové školy 2 2 SŠ elektrotechniky a strojírenství Praha 2 2 SŠ spojů a informatiky, Tábor 1 1 SOŠ, Sezimovo Ústí 1 1 Celkem :

14 c) soukromé střední školy název školy počet přihlášených žáků počet přijatých žáků SŠ cestovního ruchu, Táborská, Benešov 1 3 SŠ ekonomiky a cestovního ruchu, Jihlava 1 1 SŠ ekonomiky, obchodu a služeb, Benešov 2 2 SŠ polygrafická, Praha 1 1 SOŠ informatiky a podnikání, Praha 1 1 SŠ zahradnická, Praha 1 1 Celkem : 7 9 d) učební obory ročník počet přihlášených žáků počet přijatých žáků SOU stavební, Jana Nohy, 9 9 Benešov SOU Zámek 1, Vlašim 9 9 SOŠ SOU, Weilova, Praha 1 0 SOU Sedlčany 0 1 SOŠ a SOU Dubno, Příbram 1 1 SOU uměleckořemeslné, 1 1 Praha Celkem : e) povinnou školní docházku dokončilo ve školním roce 2005/2006 V 9.roč. V 8.roč. V 9.roč. Celkem : 85 žáků 4 žáci 1 žák nepodal žádnou přihlášku na SŠ 90 žáků 11

15 6. ČINNOST ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/ Personální zabezpečení : Vedoucí vychovatelka : p. Jindřiška Filipová Zástupce vedoucí vychovatelky : p. Jitka Křepelková Vychovatelky : p. Marcela Šustová p. Marcela Vanišová p. Eva Seidlová p. Martina Němcová p. Jana Bezoušková Rozdělení do jednotlivých oddělení : 1. oddělení 2.B, 3.B 28 dětí M. Vanišová 2. oddělení 1.B, 5.B 25 dětí M. Šustová 3. oddělení 4.A, 4.B, 4.C 29 dětí J. Bezoušková 4. oddělení 2.A, 3.A 25 dětí J. Filipová 5. oddělení 1.C 25 dětí E. Seidlová 6. oddělení 1.A, 3.A 27 dětí M. Němcová 7. oddělení 3.B, 3.C 25 dětí J. Křepelková Celkem : 185 dětí ( zapsaných) 6.2 Zájmové útvary : - Cvičení nás baví - Hra na flétnu - Malá kuchařinka - Malujeme - Šikovné ruce - Zdravé foukání - Krok za krokem přírodou - Chvilka pro bystré hlavy - Hrajeme si na divadlo - Němčina hrou 12

16 6.3 Hlavní výchovné cíle programu ŠD: - výchova k zodpovědnosti za svou osobu a za své zdraví - posilování emocionálního cítění a citových vazeb - vytváření komunikačních dovedností v různých sociálních skupinách - zvyšování sociálních kompetencí - rozvíjení sociální orientace - naučit se zodpovědnosti za své chování, rozvíjet společenské vztahy - naučit se objektivně hodnotit chování své i ostatních dětí - poučit se z chyb - naučit se pravidlům společenského chování - posilovat autoregulační systémy - vytvářet společensky žádoucí hodnotové orientace a základy právního vědomí - posilovat úctu k tradicím, k ověřeným hodnotám, porozumění, toleranci,respektování osobnosti dítěte - posilovat u dětí vlastní sebevědomí - posilovat schopnost nepodléhat cizím negativním vlivům 6.4 Výchovná činnost: Vychovatelky se ve své práci s dětmi věnovaly následujícím činnostem : - odpočinkové ( nenáročné pohybové a intelekt.hry, řízený rozhovor,četba, film, ) - rekreační ( pohybové aktivity, sport, relaxace, tělovýchovné chvilky, ) - zájmové ( společensko vědní, rukodělné,technické, přírodovědné,esteticko výchovné,sportovní, turistické, ) - sebeobslužné ( dle individuálních zájmů, potřeb a schopností, osobní hygiena,ochrana zdraví, kultura stolování, sociální dovednosti,..) - příprava na vyučování ( didaktické hry, soutěže,práce s knihou, časopisem, rozvoj čtenářské, matematické, počítačové gramotnosti, pravidelnost při plnění školních povinností, základní návyky při studiu, ) 6.5 Organizační zajištění provozu Ranní provoz : Odpolední provoz : hod hod. 13

17 6.6 Celodružinové akce : Září : Říjen : Listopad : Prosinec: Leden : Únor : Březen : Duben. Květen : Červen : Turnaj puzzle Mlsám, mlsáš, mlsáme ( zábavný kvíz) Barevný podzim Vyrábíme z přírodnin Jazykolamy, hádanky, kvízy Nejoriginálnější čert výstava Vystoupení v DD Vánoce Návštěva v pohádce ( výtvarná soutěž) Hledáme krále karnevalu Hrajeme si na divadlo Sportovní odpoledne Návštěva knihovny knížky mají svátek Pěvecká soutěž Den Země Beseda s mluvčí Policie ČR Den bílé hole ukázka výcviku psů Sluníčko 100x jinak Nejhbitější sportovec Den dětí s Arabelou Závěr : Činnost ŠD vycházela z rámcové koncepce rozvoje školy a z Programu školy na školní rok 2006/2007. Plán práce byl splněn ve všech bodech, dokonce obohacen o další zajímavé náměty a činnosti. ŠD spolupracovala při své činnosti s ostatními městskými institucemi, zejména s DDM Benešov. Program byl sestaven s ohledem na věk, zájmy, schopnosti a dovednosti dětí.velká pozornost byla věnována přípravě dětí pro budoucí povolání. Nebyly opomenuty ani negativní projevy společnosti k některým druhům povolání, vandalismus.hravou formou byly děti seznamovány se základními pravidly slušného chování, byly vedeny k pravdomluvnosti, k ochotě poučit se z vlastních chyb, umět pochválit nejen sebe, ale i kamarády. U dětí byly pravidelně střídány činnosti, aby tak nedocházelo k jednostranné zátěži. V rámci programu Zdraví pro všechny v 21. století byly zařazovány tělovýchovné chvilky, doba, relaxace, odpočinku, sportu a rozvíjení zájmových aktivit žáků.děti se naučily střídat jednotlivé činnosti, prohloubily si znalosti v oblasti svého zdraví, získaly základní poznatky při poskytování první pomoci. V programu ŠD nechyběla ani multikulturní výchova, která nás učí soužití lidí, respektování různých ras a národností.učit se znát rozdíly v barvě pleti, chování, kultuře, stejně jako naučit se poznávat vlastní sebehodnoty, to vše patřilo k prvořadým úkolům zařazených do programu ŠD. 14

18 7. ÚDAJE O DVPP 7.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2006 / 2007 nadále probíhaly vzdělávací akce pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj a růst vlastní profesionální úrovně. Pedagogičtí pracovníci se během školního roku zúčastnili více než 60 různých vzdělávacích akcí, které byly většinou organizovány PC Příbram, Pedagogickou fakultou UK Praha, NIDV Praha, Fakta v.o.s. Žďár nad Sázavou, vzdělávací agenturou Descartes Praha. Přestože nabídka vzdělávacích seminářů je poměrně pestrá, stále dochází k nevyváženosti nabídek pro jednotlivé předměty. Ani v letošním roce nebyla nabídnuta možnost dalšího vzdělávání pro učitele fyziky. Rovněž převažují akce pro učitele 2. stupně základní školy. A, Vzdělávání vedoucích pracovníků Mgr. Milena Prášková, ředitelka školy - Zákoník práce v praxi škol a školských zařízení ( 4 hod.) - Aktuální otázky k tvorbě ŠVP SKAV a SVP PF UK Praha ( 7 hod.) - NIDV Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení ( září červen) Mgr. Petr Šedivý, statutární zástupce ředitelky školy - Aktuální otázky k tvorbě ŠVP SKAV PF UK Praha ( 7 hod.) - NIDV Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení ( září červen) Ing. Jitka Moosová, zástupce ředitelky školy - Brána jazyků ( celoročně) - Aktuální stav školské legislativy ( 12 hod.) - Projektové vyučování v přírodopisu ( 6 hod. Mgr.Wendy Heřmánková, koordinátor tvorby ŠVP - Zavádění RVP pro základní vzdělávání do praxe a tvorba ŠVP ZV 15

19 B, Zvyšování profesionálního růstu dosažené vzdělání v oblasti ICT Jméno vyučujícího: Název kurzu: Délka kurzu/ počet hodin: Předmět: Projekt : R. Klein P1 30 VT Ano R. Bobková P0 30 VT Ano M. Bobková P0 30 VT Ano W. Heřmánková P0 30 VT Ano J. Hlinovská P2 30 VT Ano E. Marešová Z 30 VT Ano L.Pavlíková P2 30 VT Ano A. Smejkalová P0 30 VT Ano J.Šašková P0 30 VT Ano I.Šedivá Z 30 VT Ano M. Zrcková P2 30 VT Ano J. Hronková P0 30 VT Ano Období září prosinec: Descartes: Datum předmět téma učitel F Řešení zajímavých úloh z mech. pí.uč.šilhavá M Nestandardní úlohy v M Mgr. Šašková M Zajímavá geometrie Mgr. Říhová Pedagogické centrum Příbram: AJ Nové metody v AJ PaedDr.Holcnerová ŠVP Využití RVP ve ŠD pí.uč. Filipová Výtvarné techniky Nathan Mgr. Hlinovská VV Výtvarné techniky FIMO pí.uč. Bezoušková Současná literatura pro děti pí.uč. Nováková Dej pozor zajíci pí.uč. Smejkalová Výtvarné techniky Mgr. Cudlínová NIDV Praha: Září - prosinec Vzdělávání ředitelů Mgr. Prášková Září prosinec Vzdělávání ředitelů Mgr. Šedivý Brána jazyků: Září-prosinec AJ Vzdělávání učitelů pí.uč. Halamová pí.uč. Šilhavá Mgr. Bobková M. Mgr. Šašková Mgr. Smrtová 16

20 Mgr. Syslová Ing. Moosová Mgr. Slunečko Mgr. Cudlínová Školení pro učitele AJ Září-prosinec Výuka AJ na 1.stupni Mgr. Šedivá pí.uč. Nováková Mgr. Pěnkavová Mgr. Brázdová Mgr. Bučinská K. Mgr. Klusoňová Školení v oblasti sportu: 7-9. Pořadatelská školení-kopaná Mgr. Slunečko p.uč. Novák Ostatní školení : Aktuální stav školské legislativy Ing. Moosová Nový ZP Mgr. Prášková Období leden červen: Descartes: Datum předmět téma učitel M Hrajeme si v M Mgr. Šašková M Práce s talentovanými žáky v M Mgr. Pařík 6.2 F F v každoden. životě pí.uč. Šilhavá D Hra ve výuce D na ZŠ pí.uč. Mláková NIDV Praha: ŠVP Evaluace školy PaeDr.Holcnerová Leden-květen Vzdělávání ředitelů Mgr. Prášková Leden-květen Vzdělávání ředitelů Mgr. Šedivý 17

21 Pedagogické centrum Příbram: 27.3 Sociální komunikace pí.uč. Křepelková 2.5. Hudba a pohyb pí.uč. Němcová 3.5. Grafomotorická cvičení pí.uč. Vanišová Mediální výchova Mgr. Syslová Ostatní školení : Hudební rok v RVP Mgr. Brázdová ŠVP ŠVP ve školní družině pí.uč. Filipová Deutsch mit Max pí.uč. Halamová pí.uč. Křepelková 3.4. Projektové vyučování v PŘ Ing. Moosová 12.4 Hry ve výuce OV Mgr. Smrtová Mgr. Marešová 18

22 8. MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PROVOZU ŠKOLY Ve školním roce 2006/2007 bylo využíváno 32 učeben, z toho 8 učeben odborných. V průběhu roku byla vybudována další nová učebna výpočetní techniky, která byla vybavena novým nábytkem, dataprojektory, repro soustavou, DVD, keramickou tabulí. Zároveň byla v době hlavních prázdnin zmodernizována stávající počítačová učebna a zázemí pro pedagogické pracovníky a byly rozšířeny počítačové sítě v budově školy. Tato modernizace probíhala za spolupráce s fy Elak a Uran computers. Bohužel jsme se i v tomto školním roce potýkaly s nedostatkem finančních prostředků pro tuto oblast, čímž nebylo možné obměnit již zastaralý hardware a povýšení platformy Windows 2000 na Windows XP a Office V několika třídách 1. i 2. stupně bylo obnoveno stávající nábytkové vybavení, byla vyměněna podlahová krytina, nainstalovány nové školní tabule.prostory školy, sportovní haly i ŠD byly v době hlavních prázdnin vymalovány a opraveny. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků, které jsme žádali od zřizovatele v oblasti velkých investic, nemohly dále pokračovat práce na modernizaci sociálního zařízení dívek, které byly započaty v loňském školním roce, stejně jako neproběhla další fáze výměny oken ve školní budově. Objevily se problémy se střechou školní budovy. Oprava bude proto řešena v co nejkratším možném termínu ve spolupráci se zřizovatelem. Zřizovatel nám vyšel vstříc v oblasti budoucí rekonstrukce suterénu, kde se nacházejí nejen školní dílny, ale i cvičná kuchyňka, jazyková pracovna, školní knihovna a šatny žáků. Tato přestavba suterénních prostor by měla probíhat v souladu s připravovaným projektem v následujícím období. Na projektu této přestavby se stále pracuje. V obdobné fázi se stále nachází i rekonstrukce malé tělocvičny. Přestože zde byly provedeny nemalé opravy včetně odizolování stěn a sanačních omítek, prostor stále neodpovídá hygienicko bezpečnostním podmínkám pro výuku žáků. Tyto práce by v budoucnu měly být spojeny s celkovou rekonstrukcí suterénu. Škola by tak získala nejen vhodný gymnastický sál, ale i nové moderní učebny.rovněž vchod do budovy školy by byl veden přes šatny žáků. I přes výše uvedené nedostatky byly i v letošním školním roce vyučovány pracovní činnosti ve stávajících prostorách školní dílny, výpůjční doba ve školní knihovně byla zkrácena na dobu nezbytně nutnou. Z kapacitních důvodů se jazyková pracovna v suterénních prostorách školy využívala jen zřídka, cvičná kuchyňka používána nebyla. Ve sportovní hale došlo v období letních prázdnin roku 2006 k dalším opravám podlahy.tyto však opět nesplnily očekávání. Po ročním užívání této sportovní podlahy se objevily další nemalé nedostatky. Vedení školy spolu se zřizovatelem a s fy Benestav, která prováděla přeložení podlahy, se proto na několika pracovních schůzkách dohodlo na dalším postupu. Na základě znaleckého posudku, který si vyžádalo vedení školy a které hradila škola z vlastních prostředků, bylo přistoupeno k novému řešení stávajícího stavu.v budoucnu bude nutné celou podlahu vyměnit. V této době proto probíhají další jednání zřizovatele a fy Benestav o způsobu řešení této opravy, stejně jako uchycení světel a prosakování skeletu. Po dobu oprav v malé tělocvičně a ve sportovní hale probíhala výuka tělesné výchovy v náhradních prostorách - v DDM Benešov, v plaveckém bazénu, dále na zimním stadionu, na požárním hřišti a na hřišti s umělou trávou zařízení MSZ Benešov. Všechny prostory po rekonstrukci byly následně vymalovány fy Malbo. Sportovní hala byla na základě smluv a v souladu s pravidly pro podporu tělovýchovy a sportu Městem Benešov pronajímána sportovním oddílům města, a to každý den od 16,00 do 22,00 hod. včetně víkendů a prázdnin.jednalo se o oddíly VK Benešovská 1. volejbalová, TJ Sokol Benešov, SK Florball Benešov, SK Benešov, DDM Benešov. 19

23 Minimum zbývajících volných termínů bylo využito na komerční zájmy sportovních oddílů z jiných regionů, na cvičení žen a rodičů s dětmi. Během školního roku bylo dokončeno venkovní hřiště s umělou trávou a atletickou dráhou, které rozšířilo možnost dalšího sportovního využití nejen při výuce TV, ale i v rámci rozvoje zájmové činnosti našich žáků. V měsíci srpnu 2007 probíhalo pravidelné malování prostor školy, ŠD, SpH, lakýrnické práce, natírání zárubní, malování tříd a malířské opravy v dalších třídách a prostorách školy i SpH, výměna nábytku v učebně VT a v budoucích třídách 1.ročníku, rozšíření počítačové sítě do nově budované pracovny VT, výměna podlahové krytiny v některých třídách 1.stupně, výměna tabulí a opravy tabulí dle rozpočtu, klempířské práce ve škole, SpH, ukotvení potrubí - fy Hašek, stejně jako oprava topných těles.opravy probíhaly i ve SpH kdy bylo nutné opravit elektroinstalaci stávající vzduchotechniky, byl vyměněn výměník vzduchotechniky. 20

24 9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vzdělávací činnost vychází z programu Obecné školy, kdy nadále zůstává,,v centru pozornosti žák. Učební program vede k celoživotnímu nadšení z učení se a poznávání.naše široké curriculum poskytuje vzdělávání v nejširším slova smyslu.dává žákům šanci rozvinout jejich vědomosti a dovednosti. Cílem pedagogického snažení je rozvoj osobnosti každého žáka, čemuž odpovídá i celkový obsah Programu školy a jeho dodatků.ústředním mottem tudíž nadále zůstává výchova od pasivního konzumenta k tvořivému jedinci. Učební program zahrnuje všechny tradiční předměty, včetně výuky cizích jazyků V letošním školním roce se učilo cizí jazyk celkem 516 žáků. Žákům byly nabídnuty dva cizí jazyky Anglický jazyk a Německý jazyk. Zájem o Anglický jazyk převažoval. Do výuky byly zařazeny i volitelné předměty, které byly navrženy tak, aby stimulovaly nejen mysl žáků, ale nadále rozvíjely i jejich zájmy a kreativitu. V 6. roč.: Cvičení z českého jazyka dramatická výchova Technické práce Informatika 1 Informatika 2 Přírodovědná praktika V 7.roč.: Cvičení z českého jazyka dramatická výchova Cvičení z matematiky Informatika 1 Informatika 2 Přírodovědné praktikum V 8.roč.: Cvičení z matematiky Informatika 1 Informatika 2 Výtvarné projekty V 9.roč.: Přírodovědná praktika Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Informatika 1 Informatika 2 Technické práce Hlavní myšlenky, které curriculum zahrnuje jsou : 1.Motivace k práci 2. Sebedůvěra 3. Uvědomění si vlastních schopností 4. Umění se učit 5. Společenské hodnocení 6. Schopnost přijmout individuální životní roli 7. Pocit úspěšnosti I v letošním roce byly zhodnoceny zkušenosti s přípravou žáků na víceletá gymnázia, kdy z 28 přihlášených žáků bylo 6 žáků přijato. Náš pedagogický sbor má zkušenosti i s výukou dětí, které potřebují rozvinout své dovednosti ke studiu,nebo s žáky, kteří vyžadují zvláštní péči, aniž by se cítili odlišní a méněcenní.ve školním roce 2006/2007 bylo v evidenci PPP vedeno 58 žáků, z toho 22 na 1. st. a 36 na stupni 2.PPP doporučila z tohoto počtu žáků k integraci no běžné třídy ZŠ 11 dětí. Na škole je dále 36 žáků s poruchou učení. 21

25 I v letošním školním roce byly pro žáky 2.-5.tříd do výuky zařazeny speciální hodiny čtení a psaní. Dle předchozích zkušeností a zájmu žáků byla opětovně zařazena i olympiáda pro žáky s poruchami učení na 1.st. Cílem výchovně vzdělávací práce na 1. stupni nadále zůstává vytváření jednoduchého a uceleného obrazu o světě, ve kterém žijeme.tyto základy jsou prohlubovány na 2.stupni, kdy jsou veškeré poznatky o světě rozvíjeny pomocí vědního přístupu jednotlivých vědních disciplin vyučovacích předmětů, volitelných předmětů i zájmových útvarů. Tento záměr je úspěšně plněn vyučujícími na 1. i 2. stupni, stejně jako vychovatelkami ve ŠD. Problémem i nadále zůstává pasivita některých žáků k dění kolem sebe, nevhodné příklady ze světa dospělých.o to více je obtížné tyto žáky vhodně motivovat a aktivizovat, nalézt společnou řeč. I když pedagogičtí pracovníci věnují oblasti výchovy a vzdělávání značnou pozornost, stále se objevují problémoví žáci, kteří nemají vymezené mantinely svého chování dané rodinou. Rodiče zapomínají na volný čas svých dětí, chybí komunikace v rodině, komunikace mezi sourozenci. Stále se setkáváme s citovou labilitou, deprivací, která vede k lhostejnosti, nezájmu, k hrubým projevům vzhledem k druhým jedincům, k vulgaritě a někdy i k agresivitě. I v tomto školním roce se nám osvědčila spolupráce s PPP Benešov a s K centrem. Nově byla na škole zřízena fce školního psychologa, kterou využili nejen žáci z 1. i 2. stupně, ale i rodiče v rámci pomoci svým dětem s domácí přípravou na vyučování. Někteří rodiče využili této nově vzniklé služby i v oblasti řešení kázeňských přestupků svých dětí a jejich nevhodného chování nejen ve škole, ale i na veřejnosti. Služeb školního psychologa bylo využito i v rámci pohovorů k profesní orientaci žáků.ve dvou třídách bylo provedeno sociometrické šetření, které pomohlo k pochopení celkové atmosféry ve třídách a zároveň otevřelo pedagogům cestu k vhodnému řešení stávajících problémů. V několika případech byly společně s rodiči žáků řešeny kázeňské problémy dětí, jejich vhodná motivace k domácí přípravě na vyučování.. Škola se i nadále snažila o zapojení těchto dětí do zájmové činnosti prostřednictvím různých zájmových útvarů z oblasti sportovní i kulturní. Ve školním roce 2006/2007 bylo do zájmové činnosti zapojeno přes 100% žáků.někteří navštěvovali i více zájmových kroužků stejně jako v loňském školním roce.při škole mohli žáci navštěvovat následující zájmové útvary : Anglický jazyk ( 1. 3.roč.), Výpočetní techniku ( 5. roč.), Keramiku ( roč.), Basketbal ( chlapci roč.), Florbal 2 skupiny ( dívky, chlapci 1. i 2. st.),gymnastiku ( dívky 1.-9.roč.), Házenou ( 6.-9.roč.), Softbal(3.-9.roč.), Volejbal ( roč.). Ve spolupráci s dalšími výchovnými institucemi se škola snaží ukázat dětem opravdové hodnotové žebříčky, aktivní prevencí a kvalitní nabídkou školních a mimoškolních aktivit čelit vzniku negativních jevů. Proto jsou do výuky zařazovány výchovné koncerty, návštěva divadel, výstav, exkurze, motivační besedy, cvičení proti agresivitě. Žáci jsou zapojeny do projektu Mladý čtenář.příležitost k hraní a provozování různých druhů sportů je důležitou součástí základního vzdělávání.účastnit se a být členem týmu je hlavní zásadou v procesu, ve kterém se učíme žít s ostatními.škola proto spolupracuje s ostatními školami v regionu, pořádá sportovní soutěže i v rámci oblasti a kraje a republiky viz.příloha. Do výuky byl i v letošním školním roce zařazen lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků, jazykové soustředění pro talentované žáky 6.ročníků, pro žáky 1. stupně Škola v přírodě, Školka bruslení, plavecký výcvik. Pro zájemce pak víkendové pobyty v přírodě, turistické pochody. 22

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Koncepční záměr rozvoje základní školy v letech 2009-2013 * Konkrétní vize kvalitativního růstu školy * Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na cíle, které

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků Místní akční plán rozvoje vzdělávání Zpracování agregovaných dat z dotazníků Základní školy ORP Votice 2 Priorizace oblastí podpory OP řediteli ORP Votice 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více