VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Jiráskova 888 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Jiráskova 888 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007"

Transkript

1 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Mgr.Milena Prášková ředitelka Základní školy Benešov, Jiráskova 888

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 byla : Projednána pedagogickou radou : Schválena pedagogickou radou : Projednána Školskou radou : Schválena Školskou radou : Představitelé Školské rady : Ing. Petr Holada p. Oldřich Haager Mgr. Jaroslava Šašková p. Jindřiška Filipová MUDr. Renata Nováková p. Ivana Bartoňová Ředitelka Základní školy Benešov, Jiráskova 888 : Mgr. Milena Prášková

3

4 PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Zpráva o plnění Programu školy a jeho dodatků pro školní rok 2006/ Zpráva vedoucí vychovatelky ŠD o plnění programu ŠD. 3. Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů. 4. Zpráva výchovného poradce. 5. Zpráva metodika pro environmentální výchovu. 6. Zpráva koordinátora pro oblast ICT. 7. Poznatky vedení z kontrolní, hospitační, rozborové a pohovorové činnosti. ( čtvrtletní hodnocení na pedagogických radách ) 8. Zprávy metodicko profesních orgánů ( MS, PK ). 9. Zprávy poradců ředitelky a organizátorů jednotlivých činností. ( prevence negativních jevů, vědecko technická činnost, kulturní a společenská činnost, oblast tělovýchovy a sportu, zájmová činnost ). 10. Zpráva bezpečnostního technika a požárního preventisty. 11. Zpráva zdravotníka. 12. Poznatky z jednání s HV SRPDŠ a Školské rady. 13. Poznatky ČŠI. 14. Poznatky z jednání vedení školy a Žákovského parlamentu. 15. Poznatky z jednání s dalšími institucemi. 1

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. ŠKOLA název školy : Základní škola Benešov, Jiráskova 888 adresa školy : Jiráskova 888, Benešov právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : identifikátor školy : vedení školy : ředitelka : Mgr. Milena Prášková stat.zástupce : Mgr. Petr Šedivý zástupce : Ing. Jitka Moosová ekonom, personalista : Eva Zrzavecká kontakt : tel.: Fax : e- mail : ZŘIZOVATEL název zřizovatele : adresa zřizovatele : Město Benešov Masarykovo náměstí 100, Benešov kontakt : tel.: fax : ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČÁSTECH ŠKOLY 1. stupeň ZŠ 14 tříd 335žáků 2. stupeň ZŠ 12 tříd 300 žáků celkem : 26 tříd 635 žáků Školní družina 7 oddělení 185 žáků 2

6 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1 SOUSTAVA Kód C/ 01 Základní škola 2.2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Obecná škola : č.j / Zařazené třídy : roč. 3

7 3. ŠKOLSKÁ RADA, HV SRPDŠ, ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 3.1 ŠKOLSKÁ RADA Školská rada byla zřízena : 1. ledna 2006 Pracovala v následujícím složení : Zákonní zástupci žáků : Ing. Petr Holada ( předseda ) Na Bezděkově Benešov p. Oldřich Haager ( místopředseda ) Na Bezděkově Benešov Zástupci pedagogických pracovníků : Mgr. Jaroslava Šašková Na Chmelnici Benešov p. Jindřiška Filipová Červené Vršky Benešov Zástupci zřizovatele : MUDr. Renata Nováková Žižkova Benešov p. Ivana Bartoňová Rubešova Benešov 4

8 3.2 HLAVNÍ VÝBOR SRPDŠ Předseda : Ing. Petr Holada, Na Bezděkově 2002, Benešov Třídní důvěrníci : 1.A p. Ivana Kundrtová 1.B p. Filip Moural 1.C p. Lenka Babková 2.A p. Věra Chmúrová 2.B p. Roman Mrva 3.A p. Romana Šittlerová 3.B p. Ludmila Veselá 3.C p. Oldřich Haager 4.A p. Martina Kubínová 4.B p. Marcela Sládková 4.C p. Martina Fojtíková 5.A p. Hana Podhorská 5.B p. Hana Krátká 5.C p. Jana Žížalová 6.A p. Ivana Stoklasová 6.B p. Miroslava Čechalová 6.C p. Eva Šmídová 7.A p. Jana Balíková 7.B p. Andrea Marešová 7.C p. Eva Šindelářová 8.A p. Jarmila Jantačová 8.B p. Zdeněk Pohořal 8.C p. Pavel Veselý 9.A p. Marie Šimáková 9.B p. Iveta Dršková 9.C p. Jiřina Košutová 5

9 3.3 ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 4.A Zdeněk Hašek 4.B Aneta Píštělová 4.C Tamara Wannousová 5.A Jiří Rabiňák 5.B Kateřina Reiglová 5.C Richard Stanka 6.A Veronika Bělková 6.B Karel Říha 6.C Barbora Šupková 7.A Martina Houlíková 7.B Jiří Polesný 7.C Jaroslav Rubáš 8.A Adéla Jantačová 8.B Veronika Šraierová 8.C Jan Veselý 9.A Vojtěch Goby 9.B Marek Kosina 9.C Kristýna Wagnerová Žákovský parlament je složen ze zástupců jednotlivých tříd ročníku.jednou měsíčně se schází s vedením školy, kde tlumočí připomínky, návrhy a přání žáků. Žáci nižších ročníků mají možnost obdobné komunikace se svými třídními učiteli. I v letošním školním roce se tato setkání osvědčila. O řešení problémů vznesených na jednáních byl parlament vždy vyrozuměn na následující schůzce s vedením školy a v přímé návaznosti předal tyto informace třídním kolektivům. Pokračování v činnosti Žákovského parlamentu bylo nesporným přínosem pro budování příznivého klimatu na škole i ve třídních kolektivech. Otevřená diskuse a včasné řešení vzniklých problémů, se kterými se potýkali učitelé i žáci, vneslo celkové zlepšení komunikace nejen mezi samotnými žáky, ale i mezi žáky a pedagogickými pracovníky. V této spolupráci budeme proto pokračovat i v následujícím školním roce. 6

10 4. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 4.1 Pedagogičtí pracovníci školy Funkce Roků praxe Stup.vzděl. Aprobace Bezoušková Jana učitelka nad 12 SŠ vychovatelka (úv.0,545) Mgr. Bobková Marie učitelka nad 28 VŠ Mgr. Brázdová Jana učitelka nad 12 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Bučinská Kateřina učitelka nad 7 VŠ roč. Bučinská Markéta učitelka nad 3 SŠ studující Mgr. Cudlínová Jana učitelka nad 16 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Černá Hana učitelka nad 31 VŠ Př-pěst.pr. Dvořák Miroslav DiS. učitel nad 3 VOŠ Dram.umění Halamová Hana učitelka nad 26 VŠ Rj-Hv Mgr. Heřmánková Wendy učitelka nad 21 VŠ Čj-D Mgr. Hlinovská Jana učitelka nad 19 VŠ 1.-5.roč. Hnátková Alexandra učitelka nad 40 VŠ Z-TV PaedDr. Holcnerová Milena učitelka nad 23 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Jedlanová Hana učitelka nad 41 VŠ M-Hv Mgr. Klein Radim učitel nad 8 VŠ TV a sport Mgr. Marešová Eva učitelka nad 10 VŠ Čj - Ov Mgr. Klusoňová Jaroslava učitelka nad 24 VŠ 1.-5.roč. Křepelková Jitka učitelka nad 24 SŠ vychovatelka (úv.0,318) Mláková Iva učitelka nad 16 VŠ Rj-D Ing.Bc. Moosová Jitka zás.řed. nad 22 VŠ přirod. obory na SŠ Novák Pravoslav učitel nad 6 SŠ trenér (úv.0,636) Nováková Dagmar učitelka nad 19 SŠ obory na obchod.uč. Olmrová Dagmar učitelka nad 30 SŠ vychovatelka Mgr. Pařík Aleš učitel nad 15 VŠ M-ZT Mgr. Pavlíková Lenka učitelka nad 24 VŠ Rj-Vv Mgr. Pěnkavová Jana učitelka nad 24 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Prášková Milena ředitelka nad 21 VŠ Čj-Hv Mgr. Ptáčková Marta učitelka nad 42 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Rosůlková Jitka učitelka nad 20 VŠ učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči Mgr. Rothová Svatava učitelka nad 41 VŠ Př-Ch Mgr. Říhová Jitka učitelka nad 28 VŠ M-Ch Mgr. Slunečko Jindřich učitel nad 13 VŠ roč. Smejkalová Alexandra učitelka nad 6 SŠ studující Mgr. Smrtová Jana učitelka nad 41 VŠ Ch- ZPV Mgr. Soperová Jana učitelka nad 19 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Syslová Ivana uč., VP nad 20 VŠ Čj-Ov Mgr. Šašková Jaroslava učitelka nad 28 VŠ M-F Mgr. Šedivá Ilona učitelka nad 15 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Šedivý Petr s.zást.řed. nad 13 VŠ 1.-5.roč. Šilhavá Irena učitelka nad 31 VŠ M-F Mgr. Vacíková Adriana učitelka nad 5 VŠ M -F PaedDr. Zrcková Marie učitelka nad 23 VŠ 1.-5.roč. Varga Zdeňka učitelka nad 6 SŠ učitelka v MŠ Staňková Zdeňka učitelka nad 49 VŠ zástup za nemoc M,TV Belányiová Marie učitelka nad 49 SŠ 1.-5.roč. Mgr. Hronková Iveta učitelka MD VŠ 1.-5.roč. Mgr. Hronková Jitka učitelka MD VŠ 1.-5.roč. Mgr. Marešová Martina učitelka MD VŠ 1.-5.roč. Mgr. Suldovská Lenka učitelka MD VŠ 1.-5.roč. Mgr. Boudová Ivana učitelka MD VŠ ČJ- NJ Bobková Romana učitelka MD SŠ bez aprobace 7

11 4.2 Nepedagogičtí pracovníci školy Zrzavecká Eva účetní,sam.ref. SŠ Polesná Ladislava distributor KMČ a škol. mléka VŠ Bečvářík Tomáš školník,údržbář školy SOU 4 roky Fraňková Vlasta uklízečka ZŠ Hájková Vladislava uklízečka SOU Kohoutková Alena uklízečka ZŠ Kovářová Jaroslava uklízečka SOU Nácalová Jana uklízečka ZŠ Dušánková Helena uklizečka SOU Starostová Eva uklizečka SOU Páková Simona uklízečka - zástup za nemoc SOU Blahušová Zuzana uklizečka SOU Šestáková Jana uklízečka MD SOU 4.3 Školní psycholog PhDr. Balatová Anna VŠ 4.4 Školní logoped Mgr. Kuchařová Jaroslava VŠ 4.5 Pracovníci školní družiny Filipová Jindřiška ved. vych. nad 33 SŠ vychovatelství Křepelková Jitka vychovatelka nad 27 SŠ vychovatelství (úv.0,690) Němcová Martina vychovatelka nad 17 SŠ vychovatelství Seidlová Eva vychovatelka nad 24 SŠ vychovatelství Šustová Marcela vychovatelka nad 30 SŠ vychovatelství Vanišová Marcela vychovatelka nad 23 SŠ vychovatelství Bezoušková Jana vychovatelka nad 15 SŠ vychovatelství (úv. 0,310) 4.6 Pracovníci haly Ing. Langr Pavel vedoucí správce VŠ Novák Pravoslav zástupce správce SŠ (úv.1,000) 8

12 4.7 Celkový počet pracovníků školy: Počet pracovníků celkem: 72 Počet učitelů: 44 Počet vychovatelů: 6 Školní psycholog 1 ( dohoda o prac. činnosti) Školní logoped 1 ( dohoda o prac.činnosti) Pracovníci haly 1+1 ( je započítán jako učitel) Počet správních zaměstnanců: 11 Distribuce školního mléka, KMČ 1 ( dohoda o prac. činnosti) Počet zaměstnanců na MD,RD Počet učitelů a vychovatelů podle věku: věk do: ženy muži celkem Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se středoškolským a s vysokoškolským vzděláním ( funkce učitel) stupeň počet učitelů SŠ % SŠ počet učitelů VŠ %VŠ 1. stupeň 6 31, ,4 2.stupeň 2 8, ,3 oba stupně 8 19, ,9 podíl pracovníků se SŠ na výuce % podíl pracovníků s VŠ na výuce % 1. stupeň 31,6 68,4 2. stupeň 8,7 91,3 oba stupně 19,1 80,9 vychovatelky

13 5. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO SŠ 5.1. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro škol.rok 2005/ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ a) víceleté gymnázium název školy počet přihlášených počet přijatých počet nepřijatých žáků žáků žáků víceleté gymnázium soukromé gymnázium církevní gymnázium b) střední školy zřizované krajem název školy počet přihlášených žáků počet přijatých žáků gymnázium obchodní akademie 8 8 zdravotní školy 0 0 průmyslové školy 8 10 ISŠT Černoleská, Benešov 8 8 SOŠ Černoleská, Benešov 6 5 VOŠ a SZeŠ Benešov 3 4 střední hotelové školy 2 2 SŠ elektrotechniky a strojírenství Praha 2 2 SŠ spojů a informatiky, Tábor 1 1 SOŠ, Sezimovo Ústí 1 1 Celkem :

14 c) soukromé střední školy název školy počet přihlášených žáků počet přijatých žáků SŠ cestovního ruchu, Táborská, Benešov 1 3 SŠ ekonomiky a cestovního ruchu, Jihlava 1 1 SŠ ekonomiky, obchodu a služeb, Benešov 2 2 SŠ polygrafická, Praha 1 1 SOŠ informatiky a podnikání, Praha 1 1 SŠ zahradnická, Praha 1 1 Celkem : 7 9 d) učební obory ročník počet přihlášených žáků počet přijatých žáků SOU stavební, Jana Nohy, 9 9 Benešov SOU Zámek 1, Vlašim 9 9 SOŠ SOU, Weilova, Praha 1 0 SOU Sedlčany 0 1 SOŠ a SOU Dubno, Příbram 1 1 SOU uměleckořemeslné, 1 1 Praha Celkem : e) povinnou školní docházku dokončilo ve školním roce 2005/2006 V 9.roč. V 8.roč. V 9.roč. Celkem : 85 žáků 4 žáci 1 žák nepodal žádnou přihlášku na SŠ 90 žáků 11

15 6. ČINNOST ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/ Personální zabezpečení : Vedoucí vychovatelka : p. Jindřiška Filipová Zástupce vedoucí vychovatelky : p. Jitka Křepelková Vychovatelky : p. Marcela Šustová p. Marcela Vanišová p. Eva Seidlová p. Martina Němcová p. Jana Bezoušková Rozdělení do jednotlivých oddělení : 1. oddělení 2.B, 3.B 28 dětí M. Vanišová 2. oddělení 1.B, 5.B 25 dětí M. Šustová 3. oddělení 4.A, 4.B, 4.C 29 dětí J. Bezoušková 4. oddělení 2.A, 3.A 25 dětí J. Filipová 5. oddělení 1.C 25 dětí E. Seidlová 6. oddělení 1.A, 3.A 27 dětí M. Němcová 7. oddělení 3.B, 3.C 25 dětí J. Křepelková Celkem : 185 dětí ( zapsaných) 6.2 Zájmové útvary : - Cvičení nás baví - Hra na flétnu - Malá kuchařinka - Malujeme - Šikovné ruce - Zdravé foukání - Krok za krokem přírodou - Chvilka pro bystré hlavy - Hrajeme si na divadlo - Němčina hrou 12

16 6.3 Hlavní výchovné cíle programu ŠD: - výchova k zodpovědnosti za svou osobu a za své zdraví - posilování emocionálního cítění a citových vazeb - vytváření komunikačních dovedností v různých sociálních skupinách - zvyšování sociálních kompetencí - rozvíjení sociální orientace - naučit se zodpovědnosti za své chování, rozvíjet společenské vztahy - naučit se objektivně hodnotit chování své i ostatních dětí - poučit se z chyb - naučit se pravidlům společenského chování - posilovat autoregulační systémy - vytvářet společensky žádoucí hodnotové orientace a základy právního vědomí - posilovat úctu k tradicím, k ověřeným hodnotám, porozumění, toleranci,respektování osobnosti dítěte - posilovat u dětí vlastní sebevědomí - posilovat schopnost nepodléhat cizím negativním vlivům 6.4 Výchovná činnost: Vychovatelky se ve své práci s dětmi věnovaly následujícím činnostem : - odpočinkové ( nenáročné pohybové a intelekt.hry, řízený rozhovor,četba, film, ) - rekreační ( pohybové aktivity, sport, relaxace, tělovýchovné chvilky, ) - zájmové ( společensko vědní, rukodělné,technické, přírodovědné,esteticko výchovné,sportovní, turistické, ) - sebeobslužné ( dle individuálních zájmů, potřeb a schopností, osobní hygiena,ochrana zdraví, kultura stolování, sociální dovednosti,..) - příprava na vyučování ( didaktické hry, soutěže,práce s knihou, časopisem, rozvoj čtenářské, matematické, počítačové gramotnosti, pravidelnost při plnění školních povinností, základní návyky při studiu, ) 6.5 Organizační zajištění provozu Ranní provoz : Odpolední provoz : hod hod. 13

17 6.6 Celodružinové akce : Září : Říjen : Listopad : Prosinec: Leden : Únor : Březen : Duben. Květen : Červen : Turnaj puzzle Mlsám, mlsáš, mlsáme ( zábavný kvíz) Barevný podzim Vyrábíme z přírodnin Jazykolamy, hádanky, kvízy Nejoriginálnější čert výstava Vystoupení v DD Vánoce Návštěva v pohádce ( výtvarná soutěž) Hledáme krále karnevalu Hrajeme si na divadlo Sportovní odpoledne Návštěva knihovny knížky mají svátek Pěvecká soutěž Den Země Beseda s mluvčí Policie ČR Den bílé hole ukázka výcviku psů Sluníčko 100x jinak Nejhbitější sportovec Den dětí s Arabelou Závěr : Činnost ŠD vycházela z rámcové koncepce rozvoje školy a z Programu školy na školní rok 2006/2007. Plán práce byl splněn ve všech bodech, dokonce obohacen o další zajímavé náměty a činnosti. ŠD spolupracovala při své činnosti s ostatními městskými institucemi, zejména s DDM Benešov. Program byl sestaven s ohledem na věk, zájmy, schopnosti a dovednosti dětí.velká pozornost byla věnována přípravě dětí pro budoucí povolání. Nebyly opomenuty ani negativní projevy společnosti k některým druhům povolání, vandalismus.hravou formou byly děti seznamovány se základními pravidly slušného chování, byly vedeny k pravdomluvnosti, k ochotě poučit se z vlastních chyb, umět pochválit nejen sebe, ale i kamarády. U dětí byly pravidelně střídány činnosti, aby tak nedocházelo k jednostranné zátěži. V rámci programu Zdraví pro všechny v 21. století byly zařazovány tělovýchovné chvilky, doba, relaxace, odpočinku, sportu a rozvíjení zájmových aktivit žáků.děti se naučily střídat jednotlivé činnosti, prohloubily si znalosti v oblasti svého zdraví, získaly základní poznatky při poskytování první pomoci. V programu ŠD nechyběla ani multikulturní výchova, která nás učí soužití lidí, respektování různých ras a národností.učit se znát rozdíly v barvě pleti, chování, kultuře, stejně jako naučit se poznávat vlastní sebehodnoty, to vše patřilo k prvořadým úkolům zařazených do programu ŠD. 14

18 7. ÚDAJE O DVPP 7.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2006 / 2007 nadále probíhaly vzdělávací akce pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj a růst vlastní profesionální úrovně. Pedagogičtí pracovníci se během školního roku zúčastnili více než 60 různých vzdělávacích akcí, které byly většinou organizovány PC Příbram, Pedagogickou fakultou UK Praha, NIDV Praha, Fakta v.o.s. Žďár nad Sázavou, vzdělávací agenturou Descartes Praha. Přestože nabídka vzdělávacích seminářů je poměrně pestrá, stále dochází k nevyváženosti nabídek pro jednotlivé předměty. Ani v letošním roce nebyla nabídnuta možnost dalšího vzdělávání pro učitele fyziky. Rovněž převažují akce pro učitele 2. stupně základní školy. A, Vzdělávání vedoucích pracovníků Mgr. Milena Prášková, ředitelka školy - Zákoník práce v praxi škol a školských zařízení ( 4 hod.) - Aktuální otázky k tvorbě ŠVP SKAV a SVP PF UK Praha ( 7 hod.) - NIDV Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení ( září červen) Mgr. Petr Šedivý, statutární zástupce ředitelky školy - Aktuální otázky k tvorbě ŠVP SKAV PF UK Praha ( 7 hod.) - NIDV Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení ( září červen) Ing. Jitka Moosová, zástupce ředitelky školy - Brána jazyků ( celoročně) - Aktuální stav školské legislativy ( 12 hod.) - Projektové vyučování v přírodopisu ( 6 hod. Mgr.Wendy Heřmánková, koordinátor tvorby ŠVP - Zavádění RVP pro základní vzdělávání do praxe a tvorba ŠVP ZV 15

19 B, Zvyšování profesionálního růstu dosažené vzdělání v oblasti ICT Jméno vyučujícího: Název kurzu: Délka kurzu/ počet hodin: Předmět: Projekt : R. Klein P1 30 VT Ano R. Bobková P0 30 VT Ano M. Bobková P0 30 VT Ano W. Heřmánková P0 30 VT Ano J. Hlinovská P2 30 VT Ano E. Marešová Z 30 VT Ano L.Pavlíková P2 30 VT Ano A. Smejkalová P0 30 VT Ano J.Šašková P0 30 VT Ano I.Šedivá Z 30 VT Ano M. Zrcková P2 30 VT Ano J. Hronková P0 30 VT Ano Období září prosinec: Descartes: Datum předmět téma učitel F Řešení zajímavých úloh z mech. pí.uč.šilhavá M Nestandardní úlohy v M Mgr. Šašková M Zajímavá geometrie Mgr. Říhová Pedagogické centrum Příbram: AJ Nové metody v AJ PaedDr.Holcnerová ŠVP Využití RVP ve ŠD pí.uč. Filipová Výtvarné techniky Nathan Mgr. Hlinovská VV Výtvarné techniky FIMO pí.uč. Bezoušková Současná literatura pro děti pí.uč. Nováková Dej pozor zajíci pí.uč. Smejkalová Výtvarné techniky Mgr. Cudlínová NIDV Praha: Září - prosinec Vzdělávání ředitelů Mgr. Prášková Září prosinec Vzdělávání ředitelů Mgr. Šedivý Brána jazyků: Září-prosinec AJ Vzdělávání učitelů pí.uč. Halamová pí.uč. Šilhavá Mgr. Bobková M. Mgr. Šašková Mgr. Smrtová 16

20 Mgr. Syslová Ing. Moosová Mgr. Slunečko Mgr. Cudlínová Školení pro učitele AJ Září-prosinec Výuka AJ na 1.stupni Mgr. Šedivá pí.uč. Nováková Mgr. Pěnkavová Mgr. Brázdová Mgr. Bučinská K. Mgr. Klusoňová Školení v oblasti sportu: 7-9. Pořadatelská školení-kopaná Mgr. Slunečko p.uč. Novák Ostatní školení : Aktuální stav školské legislativy Ing. Moosová Nový ZP Mgr. Prášková Období leden červen: Descartes: Datum předmět téma učitel M Hrajeme si v M Mgr. Šašková M Práce s talentovanými žáky v M Mgr. Pařík 6.2 F F v každoden. životě pí.uč. Šilhavá D Hra ve výuce D na ZŠ pí.uč. Mláková NIDV Praha: ŠVP Evaluace školy PaeDr.Holcnerová Leden-květen Vzdělávání ředitelů Mgr. Prášková Leden-květen Vzdělávání ředitelů Mgr. Šedivý 17

21 Pedagogické centrum Příbram: 27.3 Sociální komunikace pí.uč. Křepelková 2.5. Hudba a pohyb pí.uč. Němcová 3.5. Grafomotorická cvičení pí.uč. Vanišová Mediální výchova Mgr. Syslová Ostatní školení : Hudební rok v RVP Mgr. Brázdová ŠVP ŠVP ve školní družině pí.uč. Filipová Deutsch mit Max pí.uč. Halamová pí.uč. Křepelková 3.4. Projektové vyučování v PŘ Ing. Moosová 12.4 Hry ve výuce OV Mgr. Smrtová Mgr. Marešová 18

22 8. MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PROVOZU ŠKOLY Ve školním roce 2006/2007 bylo využíváno 32 učeben, z toho 8 učeben odborných. V průběhu roku byla vybudována další nová učebna výpočetní techniky, která byla vybavena novým nábytkem, dataprojektory, repro soustavou, DVD, keramickou tabulí. Zároveň byla v době hlavních prázdnin zmodernizována stávající počítačová učebna a zázemí pro pedagogické pracovníky a byly rozšířeny počítačové sítě v budově školy. Tato modernizace probíhala za spolupráce s fy Elak a Uran computers. Bohužel jsme se i v tomto školním roce potýkaly s nedostatkem finančních prostředků pro tuto oblast, čímž nebylo možné obměnit již zastaralý hardware a povýšení platformy Windows 2000 na Windows XP a Office V několika třídách 1. i 2. stupně bylo obnoveno stávající nábytkové vybavení, byla vyměněna podlahová krytina, nainstalovány nové školní tabule.prostory školy, sportovní haly i ŠD byly v době hlavních prázdnin vymalovány a opraveny. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků, které jsme žádali od zřizovatele v oblasti velkých investic, nemohly dále pokračovat práce na modernizaci sociálního zařízení dívek, které byly započaty v loňském školním roce, stejně jako neproběhla další fáze výměny oken ve školní budově. Objevily se problémy se střechou školní budovy. Oprava bude proto řešena v co nejkratším možném termínu ve spolupráci se zřizovatelem. Zřizovatel nám vyšel vstříc v oblasti budoucí rekonstrukce suterénu, kde se nacházejí nejen školní dílny, ale i cvičná kuchyňka, jazyková pracovna, školní knihovna a šatny žáků. Tato přestavba suterénních prostor by měla probíhat v souladu s připravovaným projektem v následujícím období. Na projektu této přestavby se stále pracuje. V obdobné fázi se stále nachází i rekonstrukce malé tělocvičny. Přestože zde byly provedeny nemalé opravy včetně odizolování stěn a sanačních omítek, prostor stále neodpovídá hygienicko bezpečnostním podmínkám pro výuku žáků. Tyto práce by v budoucnu měly být spojeny s celkovou rekonstrukcí suterénu. Škola by tak získala nejen vhodný gymnastický sál, ale i nové moderní učebny.rovněž vchod do budovy školy by byl veden přes šatny žáků. I přes výše uvedené nedostatky byly i v letošním školním roce vyučovány pracovní činnosti ve stávajících prostorách školní dílny, výpůjční doba ve školní knihovně byla zkrácena na dobu nezbytně nutnou. Z kapacitních důvodů se jazyková pracovna v suterénních prostorách školy využívala jen zřídka, cvičná kuchyňka používána nebyla. Ve sportovní hale došlo v období letních prázdnin roku 2006 k dalším opravám podlahy.tyto však opět nesplnily očekávání. Po ročním užívání této sportovní podlahy se objevily další nemalé nedostatky. Vedení školy spolu se zřizovatelem a s fy Benestav, která prováděla přeložení podlahy, se proto na několika pracovních schůzkách dohodlo na dalším postupu. Na základě znaleckého posudku, který si vyžádalo vedení školy a které hradila škola z vlastních prostředků, bylo přistoupeno k novému řešení stávajícího stavu.v budoucnu bude nutné celou podlahu vyměnit. V této době proto probíhají další jednání zřizovatele a fy Benestav o způsobu řešení této opravy, stejně jako uchycení světel a prosakování skeletu. Po dobu oprav v malé tělocvičně a ve sportovní hale probíhala výuka tělesné výchovy v náhradních prostorách - v DDM Benešov, v plaveckém bazénu, dále na zimním stadionu, na požárním hřišti a na hřišti s umělou trávou zařízení MSZ Benešov. Všechny prostory po rekonstrukci byly následně vymalovány fy Malbo. Sportovní hala byla na základě smluv a v souladu s pravidly pro podporu tělovýchovy a sportu Městem Benešov pronajímána sportovním oddílům města, a to každý den od 16,00 do 22,00 hod. včetně víkendů a prázdnin.jednalo se o oddíly VK Benešovská 1. volejbalová, TJ Sokol Benešov, SK Florball Benešov, SK Benešov, DDM Benešov. 19

23 Minimum zbývajících volných termínů bylo využito na komerční zájmy sportovních oddílů z jiných regionů, na cvičení žen a rodičů s dětmi. Během školního roku bylo dokončeno venkovní hřiště s umělou trávou a atletickou dráhou, které rozšířilo možnost dalšího sportovního využití nejen při výuce TV, ale i v rámci rozvoje zájmové činnosti našich žáků. V měsíci srpnu 2007 probíhalo pravidelné malování prostor školy, ŠD, SpH, lakýrnické práce, natírání zárubní, malování tříd a malířské opravy v dalších třídách a prostorách školy i SpH, výměna nábytku v učebně VT a v budoucích třídách 1.ročníku, rozšíření počítačové sítě do nově budované pracovny VT, výměna podlahové krytiny v některých třídách 1.stupně, výměna tabulí a opravy tabulí dle rozpočtu, klempířské práce ve škole, SpH, ukotvení potrubí - fy Hašek, stejně jako oprava topných těles.opravy probíhaly i ve SpH kdy bylo nutné opravit elektroinstalaci stávající vzduchotechniky, byl vyměněn výměník vzduchotechniky. 20

24 9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vzdělávací činnost vychází z programu Obecné školy, kdy nadále zůstává,,v centru pozornosti žák. Učební program vede k celoživotnímu nadšení z učení se a poznávání.naše široké curriculum poskytuje vzdělávání v nejširším slova smyslu.dává žákům šanci rozvinout jejich vědomosti a dovednosti. Cílem pedagogického snažení je rozvoj osobnosti každého žáka, čemuž odpovídá i celkový obsah Programu školy a jeho dodatků.ústředním mottem tudíž nadále zůstává výchova od pasivního konzumenta k tvořivému jedinci. Učební program zahrnuje všechny tradiční předměty, včetně výuky cizích jazyků V letošním školním roce se učilo cizí jazyk celkem 516 žáků. Žákům byly nabídnuty dva cizí jazyky Anglický jazyk a Německý jazyk. Zájem o Anglický jazyk převažoval. Do výuky byly zařazeny i volitelné předměty, které byly navrženy tak, aby stimulovaly nejen mysl žáků, ale nadále rozvíjely i jejich zájmy a kreativitu. V 6. roč.: Cvičení z českého jazyka dramatická výchova Technické práce Informatika 1 Informatika 2 Přírodovědná praktika V 7.roč.: Cvičení z českého jazyka dramatická výchova Cvičení z matematiky Informatika 1 Informatika 2 Přírodovědné praktikum V 8.roč.: Cvičení z matematiky Informatika 1 Informatika 2 Výtvarné projekty V 9.roč.: Přírodovědná praktika Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Informatika 1 Informatika 2 Technické práce Hlavní myšlenky, které curriculum zahrnuje jsou : 1.Motivace k práci 2. Sebedůvěra 3. Uvědomění si vlastních schopností 4. Umění se učit 5. Společenské hodnocení 6. Schopnost přijmout individuální životní roli 7. Pocit úspěšnosti I v letošním roce byly zhodnoceny zkušenosti s přípravou žáků na víceletá gymnázia, kdy z 28 přihlášených žáků bylo 6 žáků přijato. Náš pedagogický sbor má zkušenosti i s výukou dětí, které potřebují rozvinout své dovednosti ke studiu,nebo s žáky, kteří vyžadují zvláštní péči, aniž by se cítili odlišní a méněcenní.ve školním roce 2006/2007 bylo v evidenci PPP vedeno 58 žáků, z toho 22 na 1. st. a 36 na stupni 2.PPP doporučila z tohoto počtu žáků k integraci no běžné třídy ZŠ 11 dětí. Na škole je dále 36 žáků s poruchou učení. 21

25 I v letošním školním roce byly pro žáky 2.-5.tříd do výuky zařazeny speciální hodiny čtení a psaní. Dle předchozích zkušeností a zájmu žáků byla opětovně zařazena i olympiáda pro žáky s poruchami učení na 1.st. Cílem výchovně vzdělávací práce na 1. stupni nadále zůstává vytváření jednoduchého a uceleného obrazu o světě, ve kterém žijeme.tyto základy jsou prohlubovány na 2.stupni, kdy jsou veškeré poznatky o světě rozvíjeny pomocí vědního přístupu jednotlivých vědních disciplin vyučovacích předmětů, volitelných předmětů i zájmových útvarů. Tento záměr je úspěšně plněn vyučujícími na 1. i 2. stupni, stejně jako vychovatelkami ve ŠD. Problémem i nadále zůstává pasivita některých žáků k dění kolem sebe, nevhodné příklady ze světa dospělých.o to více je obtížné tyto žáky vhodně motivovat a aktivizovat, nalézt společnou řeč. I když pedagogičtí pracovníci věnují oblasti výchovy a vzdělávání značnou pozornost, stále se objevují problémoví žáci, kteří nemají vymezené mantinely svého chování dané rodinou. Rodiče zapomínají na volný čas svých dětí, chybí komunikace v rodině, komunikace mezi sourozenci. Stále se setkáváme s citovou labilitou, deprivací, která vede k lhostejnosti, nezájmu, k hrubým projevům vzhledem k druhým jedincům, k vulgaritě a někdy i k agresivitě. I v tomto školním roce se nám osvědčila spolupráce s PPP Benešov a s K centrem. Nově byla na škole zřízena fce školního psychologa, kterou využili nejen žáci z 1. i 2. stupně, ale i rodiče v rámci pomoci svým dětem s domácí přípravou na vyučování. Někteří rodiče využili této nově vzniklé služby i v oblasti řešení kázeňských přestupků svých dětí a jejich nevhodného chování nejen ve škole, ale i na veřejnosti. Služeb školního psychologa bylo využito i v rámci pohovorů k profesní orientaci žáků.ve dvou třídách bylo provedeno sociometrické šetření, které pomohlo k pochopení celkové atmosféry ve třídách a zároveň otevřelo pedagogům cestu k vhodnému řešení stávajících problémů. V několika případech byly společně s rodiči žáků řešeny kázeňské problémy dětí, jejich vhodná motivace k domácí přípravě na vyučování.. Škola se i nadále snažila o zapojení těchto dětí do zájmové činnosti prostřednictvím různých zájmových útvarů z oblasti sportovní i kulturní. Ve školním roce 2006/2007 bylo do zájmové činnosti zapojeno přes 100% žáků.někteří navštěvovali i více zájmových kroužků stejně jako v loňském školním roce.při škole mohli žáci navštěvovat následující zájmové útvary : Anglický jazyk ( 1. 3.roč.), Výpočetní techniku ( 5. roč.), Keramiku ( roč.), Basketbal ( chlapci roč.), Florbal 2 skupiny ( dívky, chlapci 1. i 2. st.),gymnastiku ( dívky 1.-9.roč.), Házenou ( 6.-9.roč.), Softbal(3.-9.roč.), Volejbal ( roč.). Ve spolupráci s dalšími výchovnými institucemi se škola snaží ukázat dětem opravdové hodnotové žebříčky, aktivní prevencí a kvalitní nabídkou školních a mimoškolních aktivit čelit vzniku negativních jevů. Proto jsou do výuky zařazovány výchovné koncerty, návštěva divadel, výstav, exkurze, motivační besedy, cvičení proti agresivitě. Žáci jsou zapojeny do projektu Mladý čtenář.příležitost k hraní a provozování různých druhů sportů je důležitou součástí základního vzdělávání.účastnit se a být členem týmu je hlavní zásadou v procesu, ve kterém se učíme žít s ostatními.škola proto spolupracuje s ostatními školami v regionu, pořádá sportovní soutěže i v rámci oblasti a kraje a republiky viz.příloha. Do výuky byl i v letošním školním roce zařazen lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků, jazykové soustředění pro talentované žáky 6.ročníků, pro žáky 1. stupně Škola v přírodě, Školka bruslení, plavecký výcvik. Pro zájemce pak víkendové pobyty v přírodě, turistické pochody. 22

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola

KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická 378 KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická ulice 378 získala na základě zřizovací listiny právní subjektivitu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více