VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Jiráskova 888 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Jiráskova 888 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007"

Transkript

1 Základní škola Benešov, Jiráskova 888 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Mgr.Milena Prášková ředitelka Základní školy Benešov, Jiráskova 888

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 byla : Projednána pedagogickou radou : Schválena pedagogickou radou : Projednána Školskou radou : Schválena Školskou radou : Představitelé Školské rady : Ing. Petr Holada p. Oldřich Haager Mgr. Jaroslava Šašková p. Jindřiška Filipová MUDr. Renata Nováková p. Ivana Bartoňová Ředitelka Základní školy Benešov, Jiráskova 888 : Mgr. Milena Prášková

3

4 PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Zpráva o plnění Programu školy a jeho dodatků pro školní rok 2006/ Zpráva vedoucí vychovatelky ŠD o plnění programu ŠD. 3. Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů. 4. Zpráva výchovného poradce. 5. Zpráva metodika pro environmentální výchovu. 6. Zpráva koordinátora pro oblast ICT. 7. Poznatky vedení z kontrolní, hospitační, rozborové a pohovorové činnosti. ( čtvrtletní hodnocení na pedagogických radách ) 8. Zprávy metodicko profesních orgánů ( MS, PK ). 9. Zprávy poradců ředitelky a organizátorů jednotlivých činností. ( prevence negativních jevů, vědecko technická činnost, kulturní a společenská činnost, oblast tělovýchovy a sportu, zájmová činnost ). 10. Zpráva bezpečnostního technika a požárního preventisty. 11. Zpráva zdravotníka. 12. Poznatky z jednání s HV SRPDŠ a Školské rady. 13. Poznatky ČŠI. 14. Poznatky z jednání vedení školy a Žákovského parlamentu. 15. Poznatky z jednání s dalšími institucemi. 1

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. ŠKOLA název školy : Základní škola Benešov, Jiráskova 888 adresa školy : Jiráskova 888, Benešov právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : identifikátor školy : vedení školy : ředitelka : Mgr. Milena Prášková stat.zástupce : Mgr. Petr Šedivý zástupce : Ing. Jitka Moosová ekonom, personalista : Eva Zrzavecká kontakt : tel.: Fax : e- mail : ZŘIZOVATEL název zřizovatele : adresa zřizovatele : Město Benešov Masarykovo náměstí 100, Benešov kontakt : tel.: fax : ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČÁSTECH ŠKOLY 1. stupeň ZŠ 14 tříd 335žáků 2. stupeň ZŠ 12 tříd 300 žáků celkem : 26 tříd 635 žáků Školní družina 7 oddělení 185 žáků 2

6 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1 SOUSTAVA Kód C/ 01 Základní škola 2.2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Obecná škola : č.j / Zařazené třídy : roč. 3

7 3. ŠKOLSKÁ RADA, HV SRPDŠ, ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 3.1 ŠKOLSKÁ RADA Školská rada byla zřízena : 1. ledna 2006 Pracovala v následujícím složení : Zákonní zástupci žáků : Ing. Petr Holada ( předseda ) Na Bezděkově Benešov p. Oldřich Haager ( místopředseda ) Na Bezděkově Benešov Zástupci pedagogických pracovníků : Mgr. Jaroslava Šašková Na Chmelnici Benešov p. Jindřiška Filipová Červené Vršky Benešov Zástupci zřizovatele : MUDr. Renata Nováková Žižkova Benešov p. Ivana Bartoňová Rubešova Benešov 4

8 3.2 HLAVNÍ VÝBOR SRPDŠ Předseda : Ing. Petr Holada, Na Bezděkově 2002, Benešov Třídní důvěrníci : 1.A p. Ivana Kundrtová 1.B p. Filip Moural 1.C p. Lenka Babková 2.A p. Věra Chmúrová 2.B p. Roman Mrva 3.A p. Romana Šittlerová 3.B p. Ludmila Veselá 3.C p. Oldřich Haager 4.A p. Martina Kubínová 4.B p. Marcela Sládková 4.C p. Martina Fojtíková 5.A p. Hana Podhorská 5.B p. Hana Krátká 5.C p. Jana Žížalová 6.A p. Ivana Stoklasová 6.B p. Miroslava Čechalová 6.C p. Eva Šmídová 7.A p. Jana Balíková 7.B p. Andrea Marešová 7.C p. Eva Šindelářová 8.A p. Jarmila Jantačová 8.B p. Zdeněk Pohořal 8.C p. Pavel Veselý 9.A p. Marie Šimáková 9.B p. Iveta Dršková 9.C p. Jiřina Košutová 5

9 3.3 ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 4.A Zdeněk Hašek 4.B Aneta Píštělová 4.C Tamara Wannousová 5.A Jiří Rabiňák 5.B Kateřina Reiglová 5.C Richard Stanka 6.A Veronika Bělková 6.B Karel Říha 6.C Barbora Šupková 7.A Martina Houlíková 7.B Jiří Polesný 7.C Jaroslav Rubáš 8.A Adéla Jantačová 8.B Veronika Šraierová 8.C Jan Veselý 9.A Vojtěch Goby 9.B Marek Kosina 9.C Kristýna Wagnerová Žákovský parlament je složen ze zástupců jednotlivých tříd ročníku.jednou měsíčně se schází s vedením školy, kde tlumočí připomínky, návrhy a přání žáků. Žáci nižších ročníků mají možnost obdobné komunikace se svými třídními učiteli. I v letošním školním roce se tato setkání osvědčila. O řešení problémů vznesených na jednáních byl parlament vždy vyrozuměn na následující schůzce s vedením školy a v přímé návaznosti předal tyto informace třídním kolektivům. Pokračování v činnosti Žákovského parlamentu bylo nesporným přínosem pro budování příznivého klimatu na škole i ve třídních kolektivech. Otevřená diskuse a včasné řešení vzniklých problémů, se kterými se potýkali učitelé i žáci, vneslo celkové zlepšení komunikace nejen mezi samotnými žáky, ale i mezi žáky a pedagogickými pracovníky. V této spolupráci budeme proto pokračovat i v následujícím školním roce. 6

10 4. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 4.1 Pedagogičtí pracovníci školy Funkce Roků praxe Stup.vzděl. Aprobace Bezoušková Jana učitelka nad 12 SŠ vychovatelka (úv.0,545) Mgr. Bobková Marie učitelka nad 28 VŠ Mgr. Brázdová Jana učitelka nad 12 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Bučinská Kateřina učitelka nad 7 VŠ roč. Bučinská Markéta učitelka nad 3 SŠ studující Mgr. Cudlínová Jana učitelka nad 16 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Černá Hana učitelka nad 31 VŠ Př-pěst.pr. Dvořák Miroslav DiS. učitel nad 3 VOŠ Dram.umění Halamová Hana učitelka nad 26 VŠ Rj-Hv Mgr. Heřmánková Wendy učitelka nad 21 VŠ Čj-D Mgr. Hlinovská Jana učitelka nad 19 VŠ 1.-5.roč. Hnátková Alexandra učitelka nad 40 VŠ Z-TV PaedDr. Holcnerová Milena učitelka nad 23 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Jedlanová Hana učitelka nad 41 VŠ M-Hv Mgr. Klein Radim učitel nad 8 VŠ TV a sport Mgr. Marešová Eva učitelka nad 10 VŠ Čj - Ov Mgr. Klusoňová Jaroslava učitelka nad 24 VŠ 1.-5.roč. Křepelková Jitka učitelka nad 24 SŠ vychovatelka (úv.0,318) Mláková Iva učitelka nad 16 VŠ Rj-D Ing.Bc. Moosová Jitka zás.řed. nad 22 VŠ přirod. obory na SŠ Novák Pravoslav učitel nad 6 SŠ trenér (úv.0,636) Nováková Dagmar učitelka nad 19 SŠ obory na obchod.uč. Olmrová Dagmar učitelka nad 30 SŠ vychovatelka Mgr. Pařík Aleš učitel nad 15 VŠ M-ZT Mgr. Pavlíková Lenka učitelka nad 24 VŠ Rj-Vv Mgr. Pěnkavová Jana učitelka nad 24 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Prášková Milena ředitelka nad 21 VŠ Čj-Hv Mgr. Ptáčková Marta učitelka nad 42 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Rosůlková Jitka učitelka nad 20 VŠ učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči Mgr. Rothová Svatava učitelka nad 41 VŠ Př-Ch Mgr. Říhová Jitka učitelka nad 28 VŠ M-Ch Mgr. Slunečko Jindřich učitel nad 13 VŠ roč. Smejkalová Alexandra učitelka nad 6 SŠ studující Mgr. Smrtová Jana učitelka nad 41 VŠ Ch- ZPV Mgr. Soperová Jana učitelka nad 19 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Syslová Ivana uč., VP nad 20 VŠ Čj-Ov Mgr. Šašková Jaroslava učitelka nad 28 VŠ M-F Mgr. Šedivá Ilona učitelka nad 15 VŠ 1.-5.roč. Mgr. Šedivý Petr s.zást.řed. nad 13 VŠ 1.-5.roč. Šilhavá Irena učitelka nad 31 VŠ M-F Mgr. Vacíková Adriana učitelka nad 5 VŠ M -F PaedDr. Zrcková Marie učitelka nad 23 VŠ 1.-5.roč. Varga Zdeňka učitelka nad 6 SŠ učitelka v MŠ Staňková Zdeňka učitelka nad 49 VŠ zástup za nemoc M,TV Belányiová Marie učitelka nad 49 SŠ 1.-5.roč. Mgr. Hronková Iveta učitelka MD VŠ 1.-5.roč. Mgr. Hronková Jitka učitelka MD VŠ 1.-5.roč. Mgr. Marešová Martina učitelka MD VŠ 1.-5.roč. Mgr. Suldovská Lenka učitelka MD VŠ 1.-5.roč. Mgr. Boudová Ivana učitelka MD VŠ ČJ- NJ Bobková Romana učitelka MD SŠ bez aprobace 7

11 4.2 Nepedagogičtí pracovníci školy Zrzavecká Eva účetní,sam.ref. SŠ Polesná Ladislava distributor KMČ a škol. mléka VŠ Bečvářík Tomáš školník,údržbář školy SOU 4 roky Fraňková Vlasta uklízečka ZŠ Hájková Vladislava uklízečka SOU Kohoutková Alena uklízečka ZŠ Kovářová Jaroslava uklízečka SOU Nácalová Jana uklízečka ZŠ Dušánková Helena uklizečka SOU Starostová Eva uklizečka SOU Páková Simona uklízečka - zástup za nemoc SOU Blahušová Zuzana uklizečka SOU Šestáková Jana uklízečka MD SOU 4.3 Školní psycholog PhDr. Balatová Anna VŠ 4.4 Školní logoped Mgr. Kuchařová Jaroslava VŠ 4.5 Pracovníci školní družiny Filipová Jindřiška ved. vych. nad 33 SŠ vychovatelství Křepelková Jitka vychovatelka nad 27 SŠ vychovatelství (úv.0,690) Němcová Martina vychovatelka nad 17 SŠ vychovatelství Seidlová Eva vychovatelka nad 24 SŠ vychovatelství Šustová Marcela vychovatelka nad 30 SŠ vychovatelství Vanišová Marcela vychovatelka nad 23 SŠ vychovatelství Bezoušková Jana vychovatelka nad 15 SŠ vychovatelství (úv. 0,310) 4.6 Pracovníci haly Ing. Langr Pavel vedoucí správce VŠ Novák Pravoslav zástupce správce SŠ (úv.1,000) 8

12 4.7 Celkový počet pracovníků školy: Počet pracovníků celkem: 72 Počet učitelů: 44 Počet vychovatelů: 6 Školní psycholog 1 ( dohoda o prac. činnosti) Školní logoped 1 ( dohoda o prac.činnosti) Pracovníci haly 1+1 ( je započítán jako učitel) Počet správních zaměstnanců: 11 Distribuce školního mléka, KMČ 1 ( dohoda o prac. činnosti) Počet zaměstnanců na MD,RD Počet učitelů a vychovatelů podle věku: věk do: ženy muži celkem Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se středoškolským a s vysokoškolským vzděláním ( funkce učitel) stupeň počet učitelů SŠ % SŠ počet učitelů VŠ %VŠ 1. stupeň 6 31, ,4 2.stupeň 2 8, ,3 oba stupně 8 19, ,9 podíl pracovníků se SŠ na výuce % podíl pracovníků s VŠ na výuce % 1. stupeň 31,6 68,4 2. stupeň 8,7 91,3 oba stupně 19,1 80,9 vychovatelky

13 5. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO SŠ 5.1. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro škol.rok 2005/ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ a) víceleté gymnázium název školy počet přihlášených počet přijatých počet nepřijatých žáků žáků žáků víceleté gymnázium soukromé gymnázium církevní gymnázium b) střední školy zřizované krajem název školy počet přihlášených žáků počet přijatých žáků gymnázium obchodní akademie 8 8 zdravotní školy 0 0 průmyslové školy 8 10 ISŠT Černoleská, Benešov 8 8 SOŠ Černoleská, Benešov 6 5 VOŠ a SZeŠ Benešov 3 4 střední hotelové školy 2 2 SŠ elektrotechniky a strojírenství Praha 2 2 SŠ spojů a informatiky, Tábor 1 1 SOŠ, Sezimovo Ústí 1 1 Celkem :

14 c) soukromé střední školy název školy počet přihlášených žáků počet přijatých žáků SŠ cestovního ruchu, Táborská, Benešov 1 3 SŠ ekonomiky a cestovního ruchu, Jihlava 1 1 SŠ ekonomiky, obchodu a služeb, Benešov 2 2 SŠ polygrafická, Praha 1 1 SOŠ informatiky a podnikání, Praha 1 1 SŠ zahradnická, Praha 1 1 Celkem : 7 9 d) učební obory ročník počet přihlášených žáků počet přijatých žáků SOU stavební, Jana Nohy, 9 9 Benešov SOU Zámek 1, Vlašim 9 9 SOŠ SOU, Weilova, Praha 1 0 SOU Sedlčany 0 1 SOŠ a SOU Dubno, Příbram 1 1 SOU uměleckořemeslné, 1 1 Praha Celkem : e) povinnou školní docházku dokončilo ve školním roce 2005/2006 V 9.roč. V 8.roč. V 9.roč. Celkem : 85 žáků 4 žáci 1 žák nepodal žádnou přihlášku na SŠ 90 žáků 11

15 6. ČINNOST ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/ Personální zabezpečení : Vedoucí vychovatelka : p. Jindřiška Filipová Zástupce vedoucí vychovatelky : p. Jitka Křepelková Vychovatelky : p. Marcela Šustová p. Marcela Vanišová p. Eva Seidlová p. Martina Němcová p. Jana Bezoušková Rozdělení do jednotlivých oddělení : 1. oddělení 2.B, 3.B 28 dětí M. Vanišová 2. oddělení 1.B, 5.B 25 dětí M. Šustová 3. oddělení 4.A, 4.B, 4.C 29 dětí J. Bezoušková 4. oddělení 2.A, 3.A 25 dětí J. Filipová 5. oddělení 1.C 25 dětí E. Seidlová 6. oddělení 1.A, 3.A 27 dětí M. Němcová 7. oddělení 3.B, 3.C 25 dětí J. Křepelková Celkem : 185 dětí ( zapsaných) 6.2 Zájmové útvary : - Cvičení nás baví - Hra na flétnu - Malá kuchařinka - Malujeme - Šikovné ruce - Zdravé foukání - Krok za krokem přírodou - Chvilka pro bystré hlavy - Hrajeme si na divadlo - Němčina hrou 12

16 6.3 Hlavní výchovné cíle programu ŠD: - výchova k zodpovědnosti za svou osobu a za své zdraví - posilování emocionálního cítění a citových vazeb - vytváření komunikačních dovedností v různých sociálních skupinách - zvyšování sociálních kompetencí - rozvíjení sociální orientace - naučit se zodpovědnosti za své chování, rozvíjet společenské vztahy - naučit se objektivně hodnotit chování své i ostatních dětí - poučit se z chyb - naučit se pravidlům společenského chování - posilovat autoregulační systémy - vytvářet společensky žádoucí hodnotové orientace a základy právního vědomí - posilovat úctu k tradicím, k ověřeným hodnotám, porozumění, toleranci,respektování osobnosti dítěte - posilovat u dětí vlastní sebevědomí - posilovat schopnost nepodléhat cizím negativním vlivům 6.4 Výchovná činnost: Vychovatelky se ve své práci s dětmi věnovaly následujícím činnostem : - odpočinkové ( nenáročné pohybové a intelekt.hry, řízený rozhovor,četba, film, ) - rekreační ( pohybové aktivity, sport, relaxace, tělovýchovné chvilky, ) - zájmové ( společensko vědní, rukodělné,technické, přírodovědné,esteticko výchovné,sportovní, turistické, ) - sebeobslužné ( dle individuálních zájmů, potřeb a schopností, osobní hygiena,ochrana zdraví, kultura stolování, sociální dovednosti,..) - příprava na vyučování ( didaktické hry, soutěže,práce s knihou, časopisem, rozvoj čtenářské, matematické, počítačové gramotnosti, pravidelnost při plnění školních povinností, základní návyky při studiu, ) 6.5 Organizační zajištění provozu Ranní provoz : Odpolední provoz : hod hod. 13

17 6.6 Celodružinové akce : Září : Říjen : Listopad : Prosinec: Leden : Únor : Březen : Duben. Květen : Červen : Turnaj puzzle Mlsám, mlsáš, mlsáme ( zábavný kvíz) Barevný podzim Vyrábíme z přírodnin Jazykolamy, hádanky, kvízy Nejoriginálnější čert výstava Vystoupení v DD Vánoce Návštěva v pohádce ( výtvarná soutěž) Hledáme krále karnevalu Hrajeme si na divadlo Sportovní odpoledne Návštěva knihovny knížky mají svátek Pěvecká soutěž Den Země Beseda s mluvčí Policie ČR Den bílé hole ukázka výcviku psů Sluníčko 100x jinak Nejhbitější sportovec Den dětí s Arabelou Závěr : Činnost ŠD vycházela z rámcové koncepce rozvoje školy a z Programu školy na školní rok 2006/2007. Plán práce byl splněn ve všech bodech, dokonce obohacen o další zajímavé náměty a činnosti. ŠD spolupracovala při své činnosti s ostatními městskými institucemi, zejména s DDM Benešov. Program byl sestaven s ohledem na věk, zájmy, schopnosti a dovednosti dětí.velká pozornost byla věnována přípravě dětí pro budoucí povolání. Nebyly opomenuty ani negativní projevy společnosti k některým druhům povolání, vandalismus.hravou formou byly děti seznamovány se základními pravidly slušného chování, byly vedeny k pravdomluvnosti, k ochotě poučit se z vlastních chyb, umět pochválit nejen sebe, ale i kamarády. U dětí byly pravidelně střídány činnosti, aby tak nedocházelo k jednostranné zátěži. V rámci programu Zdraví pro všechny v 21. století byly zařazovány tělovýchovné chvilky, doba, relaxace, odpočinku, sportu a rozvíjení zájmových aktivit žáků.děti se naučily střídat jednotlivé činnosti, prohloubily si znalosti v oblasti svého zdraví, získaly základní poznatky při poskytování první pomoci. V programu ŠD nechyběla ani multikulturní výchova, která nás učí soužití lidí, respektování různých ras a národností.učit se znát rozdíly v barvě pleti, chování, kultuře, stejně jako naučit se poznávat vlastní sebehodnoty, to vše patřilo k prvořadým úkolům zařazených do programu ŠD. 14

18 7. ÚDAJE O DVPP 7.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2006 / 2007 nadále probíhaly vzdělávací akce pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj a růst vlastní profesionální úrovně. Pedagogičtí pracovníci se během školního roku zúčastnili více než 60 různých vzdělávacích akcí, které byly většinou organizovány PC Příbram, Pedagogickou fakultou UK Praha, NIDV Praha, Fakta v.o.s. Žďár nad Sázavou, vzdělávací agenturou Descartes Praha. Přestože nabídka vzdělávacích seminářů je poměrně pestrá, stále dochází k nevyváženosti nabídek pro jednotlivé předměty. Ani v letošním roce nebyla nabídnuta možnost dalšího vzdělávání pro učitele fyziky. Rovněž převažují akce pro učitele 2. stupně základní školy. A, Vzdělávání vedoucích pracovníků Mgr. Milena Prášková, ředitelka školy - Zákoník práce v praxi škol a školských zařízení ( 4 hod.) - Aktuální otázky k tvorbě ŠVP SKAV a SVP PF UK Praha ( 7 hod.) - NIDV Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení ( září červen) Mgr. Petr Šedivý, statutární zástupce ředitelky školy - Aktuální otázky k tvorbě ŠVP SKAV PF UK Praha ( 7 hod.) - NIDV Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení ( září červen) Ing. Jitka Moosová, zástupce ředitelky školy - Brána jazyků ( celoročně) - Aktuální stav školské legislativy ( 12 hod.) - Projektové vyučování v přírodopisu ( 6 hod. Mgr.Wendy Heřmánková, koordinátor tvorby ŠVP - Zavádění RVP pro základní vzdělávání do praxe a tvorba ŠVP ZV 15

19 B, Zvyšování profesionálního růstu dosažené vzdělání v oblasti ICT Jméno vyučujícího: Název kurzu: Délka kurzu/ počet hodin: Předmět: Projekt : R. Klein P1 30 VT Ano R. Bobková P0 30 VT Ano M. Bobková P0 30 VT Ano W. Heřmánková P0 30 VT Ano J. Hlinovská P2 30 VT Ano E. Marešová Z 30 VT Ano L.Pavlíková P2 30 VT Ano A. Smejkalová P0 30 VT Ano J.Šašková P0 30 VT Ano I.Šedivá Z 30 VT Ano M. Zrcková P2 30 VT Ano J. Hronková P0 30 VT Ano Období září prosinec: Descartes: Datum předmět téma učitel F Řešení zajímavých úloh z mech. pí.uč.šilhavá M Nestandardní úlohy v M Mgr. Šašková M Zajímavá geometrie Mgr. Říhová Pedagogické centrum Příbram: AJ Nové metody v AJ PaedDr.Holcnerová ŠVP Využití RVP ve ŠD pí.uč. Filipová Výtvarné techniky Nathan Mgr. Hlinovská VV Výtvarné techniky FIMO pí.uč. Bezoušková Současná literatura pro děti pí.uč. Nováková Dej pozor zajíci pí.uč. Smejkalová Výtvarné techniky Mgr. Cudlínová NIDV Praha: Září - prosinec Vzdělávání ředitelů Mgr. Prášková Září prosinec Vzdělávání ředitelů Mgr. Šedivý Brána jazyků: Září-prosinec AJ Vzdělávání učitelů pí.uč. Halamová pí.uč. Šilhavá Mgr. Bobková M. Mgr. Šašková Mgr. Smrtová 16

20 Mgr. Syslová Ing. Moosová Mgr. Slunečko Mgr. Cudlínová Školení pro učitele AJ Září-prosinec Výuka AJ na 1.stupni Mgr. Šedivá pí.uč. Nováková Mgr. Pěnkavová Mgr. Brázdová Mgr. Bučinská K. Mgr. Klusoňová Školení v oblasti sportu: 7-9. Pořadatelská školení-kopaná Mgr. Slunečko p.uč. Novák Ostatní školení : Aktuální stav školské legislativy Ing. Moosová Nový ZP Mgr. Prášková Období leden červen: Descartes: Datum předmět téma učitel M Hrajeme si v M Mgr. Šašková M Práce s talentovanými žáky v M Mgr. Pařík 6.2 F F v každoden. životě pí.uč. Šilhavá D Hra ve výuce D na ZŠ pí.uč. Mláková NIDV Praha: ŠVP Evaluace školy PaeDr.Holcnerová Leden-květen Vzdělávání ředitelů Mgr. Prášková Leden-květen Vzdělávání ředitelů Mgr. Šedivý 17

21 Pedagogické centrum Příbram: 27.3 Sociální komunikace pí.uč. Křepelková 2.5. Hudba a pohyb pí.uč. Němcová 3.5. Grafomotorická cvičení pí.uč. Vanišová Mediální výchova Mgr. Syslová Ostatní školení : Hudební rok v RVP Mgr. Brázdová ŠVP ŠVP ve školní družině pí.uč. Filipová Deutsch mit Max pí.uč. Halamová pí.uč. Křepelková 3.4. Projektové vyučování v PŘ Ing. Moosová 12.4 Hry ve výuce OV Mgr. Smrtová Mgr. Marešová 18

22 8. MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PROVOZU ŠKOLY Ve školním roce 2006/2007 bylo využíváno 32 učeben, z toho 8 učeben odborných. V průběhu roku byla vybudována další nová učebna výpočetní techniky, která byla vybavena novým nábytkem, dataprojektory, repro soustavou, DVD, keramickou tabulí. Zároveň byla v době hlavních prázdnin zmodernizována stávající počítačová učebna a zázemí pro pedagogické pracovníky a byly rozšířeny počítačové sítě v budově školy. Tato modernizace probíhala za spolupráce s fy Elak a Uran computers. Bohužel jsme se i v tomto školním roce potýkaly s nedostatkem finančních prostředků pro tuto oblast, čímž nebylo možné obměnit již zastaralý hardware a povýšení platformy Windows 2000 na Windows XP a Office V několika třídách 1. i 2. stupně bylo obnoveno stávající nábytkové vybavení, byla vyměněna podlahová krytina, nainstalovány nové školní tabule.prostory školy, sportovní haly i ŠD byly v době hlavních prázdnin vymalovány a opraveny. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků, které jsme žádali od zřizovatele v oblasti velkých investic, nemohly dále pokračovat práce na modernizaci sociálního zařízení dívek, které byly započaty v loňském školním roce, stejně jako neproběhla další fáze výměny oken ve školní budově. Objevily se problémy se střechou školní budovy. Oprava bude proto řešena v co nejkratším možném termínu ve spolupráci se zřizovatelem. Zřizovatel nám vyšel vstříc v oblasti budoucí rekonstrukce suterénu, kde se nacházejí nejen školní dílny, ale i cvičná kuchyňka, jazyková pracovna, školní knihovna a šatny žáků. Tato přestavba suterénních prostor by měla probíhat v souladu s připravovaným projektem v následujícím období. Na projektu této přestavby se stále pracuje. V obdobné fázi se stále nachází i rekonstrukce malé tělocvičny. Přestože zde byly provedeny nemalé opravy včetně odizolování stěn a sanačních omítek, prostor stále neodpovídá hygienicko bezpečnostním podmínkám pro výuku žáků. Tyto práce by v budoucnu měly být spojeny s celkovou rekonstrukcí suterénu. Škola by tak získala nejen vhodný gymnastický sál, ale i nové moderní učebny.rovněž vchod do budovy školy by byl veden přes šatny žáků. I přes výše uvedené nedostatky byly i v letošním školním roce vyučovány pracovní činnosti ve stávajících prostorách školní dílny, výpůjční doba ve školní knihovně byla zkrácena na dobu nezbytně nutnou. Z kapacitních důvodů se jazyková pracovna v suterénních prostorách školy využívala jen zřídka, cvičná kuchyňka používána nebyla. Ve sportovní hale došlo v období letních prázdnin roku 2006 k dalším opravám podlahy.tyto však opět nesplnily očekávání. Po ročním užívání této sportovní podlahy se objevily další nemalé nedostatky. Vedení školy spolu se zřizovatelem a s fy Benestav, která prováděla přeložení podlahy, se proto na několika pracovních schůzkách dohodlo na dalším postupu. Na základě znaleckého posudku, který si vyžádalo vedení školy a které hradila škola z vlastních prostředků, bylo přistoupeno k novému řešení stávajícího stavu.v budoucnu bude nutné celou podlahu vyměnit. V této době proto probíhají další jednání zřizovatele a fy Benestav o způsobu řešení této opravy, stejně jako uchycení světel a prosakování skeletu. Po dobu oprav v malé tělocvičně a ve sportovní hale probíhala výuka tělesné výchovy v náhradních prostorách - v DDM Benešov, v plaveckém bazénu, dále na zimním stadionu, na požárním hřišti a na hřišti s umělou trávou zařízení MSZ Benešov. Všechny prostory po rekonstrukci byly následně vymalovány fy Malbo. Sportovní hala byla na základě smluv a v souladu s pravidly pro podporu tělovýchovy a sportu Městem Benešov pronajímána sportovním oddílům města, a to každý den od 16,00 do 22,00 hod. včetně víkendů a prázdnin.jednalo se o oddíly VK Benešovská 1. volejbalová, TJ Sokol Benešov, SK Florball Benešov, SK Benešov, DDM Benešov. 19

23 Minimum zbývajících volných termínů bylo využito na komerční zájmy sportovních oddílů z jiných regionů, na cvičení žen a rodičů s dětmi. Během školního roku bylo dokončeno venkovní hřiště s umělou trávou a atletickou dráhou, které rozšířilo možnost dalšího sportovního využití nejen při výuce TV, ale i v rámci rozvoje zájmové činnosti našich žáků. V měsíci srpnu 2007 probíhalo pravidelné malování prostor školy, ŠD, SpH, lakýrnické práce, natírání zárubní, malování tříd a malířské opravy v dalších třídách a prostorách školy i SpH, výměna nábytku v učebně VT a v budoucích třídách 1.ročníku, rozšíření počítačové sítě do nově budované pracovny VT, výměna podlahové krytiny v některých třídách 1.stupně, výměna tabulí a opravy tabulí dle rozpočtu, klempířské práce ve škole, SpH, ukotvení potrubí - fy Hašek, stejně jako oprava topných těles.opravy probíhaly i ve SpH kdy bylo nutné opravit elektroinstalaci stávající vzduchotechniky, byl vyměněn výměník vzduchotechniky. 20

24 9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vzdělávací činnost vychází z programu Obecné školy, kdy nadále zůstává,,v centru pozornosti žák. Učební program vede k celoživotnímu nadšení z učení se a poznávání.naše široké curriculum poskytuje vzdělávání v nejširším slova smyslu.dává žákům šanci rozvinout jejich vědomosti a dovednosti. Cílem pedagogického snažení je rozvoj osobnosti každého žáka, čemuž odpovídá i celkový obsah Programu školy a jeho dodatků.ústředním mottem tudíž nadále zůstává výchova od pasivního konzumenta k tvořivému jedinci. Učební program zahrnuje všechny tradiční předměty, včetně výuky cizích jazyků V letošním školním roce se učilo cizí jazyk celkem 516 žáků. Žákům byly nabídnuty dva cizí jazyky Anglický jazyk a Německý jazyk. Zájem o Anglický jazyk převažoval. Do výuky byly zařazeny i volitelné předměty, které byly navrženy tak, aby stimulovaly nejen mysl žáků, ale nadále rozvíjely i jejich zájmy a kreativitu. V 6. roč.: Cvičení z českého jazyka dramatická výchova Technické práce Informatika 1 Informatika 2 Přírodovědná praktika V 7.roč.: Cvičení z českého jazyka dramatická výchova Cvičení z matematiky Informatika 1 Informatika 2 Přírodovědné praktikum V 8.roč.: Cvičení z matematiky Informatika 1 Informatika 2 Výtvarné projekty V 9.roč.: Přírodovědná praktika Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Informatika 1 Informatika 2 Technické práce Hlavní myšlenky, které curriculum zahrnuje jsou : 1.Motivace k práci 2. Sebedůvěra 3. Uvědomění si vlastních schopností 4. Umění se učit 5. Společenské hodnocení 6. Schopnost přijmout individuální životní roli 7. Pocit úspěšnosti I v letošním roce byly zhodnoceny zkušenosti s přípravou žáků na víceletá gymnázia, kdy z 28 přihlášených žáků bylo 6 žáků přijato. Náš pedagogický sbor má zkušenosti i s výukou dětí, které potřebují rozvinout své dovednosti ke studiu,nebo s žáky, kteří vyžadují zvláštní péči, aniž by se cítili odlišní a méněcenní.ve školním roce 2006/2007 bylo v evidenci PPP vedeno 58 žáků, z toho 22 na 1. st. a 36 na stupni 2.PPP doporučila z tohoto počtu žáků k integraci no běžné třídy ZŠ 11 dětí. Na škole je dále 36 žáků s poruchou učení. 21

25 I v letošním školním roce byly pro žáky 2.-5.tříd do výuky zařazeny speciální hodiny čtení a psaní. Dle předchozích zkušeností a zájmu žáků byla opětovně zařazena i olympiáda pro žáky s poruchami učení na 1.st. Cílem výchovně vzdělávací práce na 1. stupni nadále zůstává vytváření jednoduchého a uceleného obrazu o světě, ve kterém žijeme.tyto základy jsou prohlubovány na 2.stupni, kdy jsou veškeré poznatky o světě rozvíjeny pomocí vědního přístupu jednotlivých vědních disciplin vyučovacích předmětů, volitelných předmětů i zájmových útvarů. Tento záměr je úspěšně plněn vyučujícími na 1. i 2. stupni, stejně jako vychovatelkami ve ŠD. Problémem i nadále zůstává pasivita některých žáků k dění kolem sebe, nevhodné příklady ze světa dospělých.o to více je obtížné tyto žáky vhodně motivovat a aktivizovat, nalézt společnou řeč. I když pedagogičtí pracovníci věnují oblasti výchovy a vzdělávání značnou pozornost, stále se objevují problémoví žáci, kteří nemají vymezené mantinely svého chování dané rodinou. Rodiče zapomínají na volný čas svých dětí, chybí komunikace v rodině, komunikace mezi sourozenci. Stále se setkáváme s citovou labilitou, deprivací, která vede k lhostejnosti, nezájmu, k hrubým projevům vzhledem k druhým jedincům, k vulgaritě a někdy i k agresivitě. I v tomto školním roce se nám osvědčila spolupráce s PPP Benešov a s K centrem. Nově byla na škole zřízena fce školního psychologa, kterou využili nejen žáci z 1. i 2. stupně, ale i rodiče v rámci pomoci svým dětem s domácí přípravou na vyučování. Někteří rodiče využili této nově vzniklé služby i v oblasti řešení kázeňských přestupků svých dětí a jejich nevhodného chování nejen ve škole, ale i na veřejnosti. Služeb školního psychologa bylo využito i v rámci pohovorů k profesní orientaci žáků.ve dvou třídách bylo provedeno sociometrické šetření, které pomohlo k pochopení celkové atmosféry ve třídách a zároveň otevřelo pedagogům cestu k vhodnému řešení stávajících problémů. V několika případech byly společně s rodiči žáků řešeny kázeňské problémy dětí, jejich vhodná motivace k domácí přípravě na vyučování.. Škola se i nadále snažila o zapojení těchto dětí do zájmové činnosti prostřednictvím různých zájmových útvarů z oblasti sportovní i kulturní. Ve školním roce 2006/2007 bylo do zájmové činnosti zapojeno přes 100% žáků.někteří navštěvovali i více zájmových kroužků stejně jako v loňském školním roce.při škole mohli žáci navštěvovat následující zájmové útvary : Anglický jazyk ( 1. 3.roč.), Výpočetní techniku ( 5. roč.), Keramiku ( roč.), Basketbal ( chlapci roč.), Florbal 2 skupiny ( dívky, chlapci 1. i 2. st.),gymnastiku ( dívky 1.-9.roč.), Házenou ( 6.-9.roč.), Softbal(3.-9.roč.), Volejbal ( roč.). Ve spolupráci s dalšími výchovnými institucemi se škola snaží ukázat dětem opravdové hodnotové žebříčky, aktivní prevencí a kvalitní nabídkou školních a mimoškolních aktivit čelit vzniku negativních jevů. Proto jsou do výuky zařazovány výchovné koncerty, návštěva divadel, výstav, exkurze, motivační besedy, cvičení proti agresivitě. Žáci jsou zapojeny do projektu Mladý čtenář.příležitost k hraní a provozování různých druhů sportů je důležitou součástí základního vzdělávání.účastnit se a být členem týmu je hlavní zásadou v procesu, ve kterém se učíme žít s ostatními.škola proto spolupracuje s ostatními školami v regionu, pořádá sportovní soutěže i v rámci oblasti a kraje a republiky viz.příloha. Do výuky byl i v letošním školním roce zařazen lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků, jazykové soustředění pro talentované žáky 6.ročníků, pro žáky 1. stupně Škola v přírodě, Školka bruslení, plavecký výcvik. Pro zájemce pak víkendové pobyty v přírodě, turistické pochody. 22

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: 600049248 IČ : 750 34 018 Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum : 30.9.2008 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více