I C T P L Á N Š K O L Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I C T P L Á N Š K O L Y"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a při Dětské psychiatrické léčebně, Louny I C T P L Á N Š K O L Y na období Louny, leden 2006 Zpracovala : RNDr.Jana Gottfriedová, metodik ICT Schválil : Václav Drexler, ředitel školy

2 Obsah: 1.ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje Počet žáků Počet pedagogických pracovníků ZHODNOCENÍ REALIZACE ICT PLÁNU Z LEDNA STÁVAJÍCÍ STAV Přehled učeben a technického vybavení Celkový přehled ICT služeb ve škole Počítače a technika Lokální počítačová síť Připojení k internetu Technické parametry pracovních stanic Tiskové služby Software Serverové služby Antivirová ochrana Seznam softwaru na všech pracovních stanicích Seznam nainstalovaných výukových aplikací Licence Počítačová gramotnost a vzdělávání SIPVZ Využití počítačové techniky a ICT Využití učebny Využití ostatní počítačové techniky POŽADOVANÝ ICT STANDARD Požadované technické vybavení Porovnání současného stavu se Standardem CÍLOVÝ STAV Stanovení priorit a cílů Cíl Priority technického a systémového řešení Priority využití Úkoly, jejich řešení a předpokládané náklady Počítačová technika (HW) Periferní zařízení a projekční technika Antivirová ochrana Software Připojení k internetu Místní počítačová síť Správa dat, souborů a aplikací Serverové služby Tiskové služby Údržba a opravy techniky Počítačová gramotnost a vzdělávání SIPVZ Školení SIPVZ Praktické využití počítačové gramotnosti Dotace SIPVZ pro rok Výhled (šk.rok 2007/2008) ZÁVĚR...12 Strana 2 (celkem 12)

3 1.1. Základní údaje 1. Ú d a j e o š k o l e Název školy : Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny Adresa : Čeňka Zemana 431, Louny Telefon : Zřizovatel : Ústecký kraj 1.2. Počet žáků školní rok 2005/2006 celkem Kapacita 70 Počet žáků ve škole se neustále průběžně mění podle aktuálního příjmu a propouštění pacientů v léčebně. Mění se neustále početní rozložení mezi žáky základní školy, základní školy praktické a základní školy speciální. Počet žáků, kteří se v průběhu školního roku vystřídají ve škole je v průměru (př. šk.rok 2002/2003 celkem 159 žáků, šk.rok 2003/2004 celkem 170 žáků, šk.rok 2004/2005 celkem 188 žáků šk.rok 2005/2006 dosud 106 žáků) 1.3. Počet pedagogickýc h prac ovní k ů školní rok 2005/2006 celkem z toho vedení školy Počet Z h o d n o c e n í r e a l i z a c e I C T p l á n u z l e d n a ICT plán školy na období do byl plně realizován. Technická řešení se realizovala především v průběhu července a srpna technika z projektu Indoš byla převedena do majetku školy k převedení školní sítě do vlastní správy školy se uskutečnilo v průběhu srpna vlastními silami pracovníků školy byl proveden nákup licencí k nezbytnému softwaru bylo provedeno kapacitní posílení datového serveru byl proveden upgrade a dovybavení pracovních stanic pro potřeby výuky ČTc provedl přepojení konektivity na technologii ADSL s rychlostí 512kb/s Využití počítačových technologií při výuce se zvýšilo. Plán školení pedagogů pro rok 2005 byl realizován. V realizaci plánu byla velkou pomocí dotace pro malé školy podle MP MŠMT č.17123/ ve výši Kč. Strana 3 (celkem 12)

4 3. S t á v a j í c í s t a v 3.1. Přehled učebe n a techni ckého vybavení školní rok 2005/2006 (k ) Počet Počet pracovních Počet přípojných místností stanic míst Dataprojektor Počítačová učebna Třída Odborná pracovna Kabinet Sborovna Ředitelna Kancelář zástupce Celkem Ve škole je jedna počítačová učebna vybavená devíti počítači různých technických parametrů. Tato učebna je využívána všemi žáky i učiteli. Odborné pracovny na škole jsou zaměřeny na manuální činnost žáků - jde o pracovní dílnu a dílnu pro šití dívek. Pro umístění ICT nejsou vhodné. Vzhledem k prostorovým poměrům školy, nelze vybudovat jednotlivé kabinety učitelů. Učitelé pro svou práci využívají veškerou techniku na škole, včetně počítačů v počítačové učebně Celkový pře hl ed ICT služe b ve škole Počítače a technika Průměrná týdenní využitelnost počítačové učebny pro žáky hodin týdně Celkem počítačů na škole Připojených k internetu Počet počítačů pro žáky v učebně ICT... 8 Počet počítačů pro pedagogy... 3 Počet přípojných míst v běžných učebnách... 0 Počet počítačů vybavených prezentační technologií mimo učebnu ICT... 0 Dataprojektor... 0 Škola nemůže zvýšit počet hodin využití počítačové učebny pro žáky vzhledem k léčebnému režimu DPL, neboť výuka z těchto důvodů probíhá pouze v dopoledních hodinách. Vzhledem k tomu, že ve škole nejsou kabinety pro učitele, používají učitelé ke své práci počítače v učebně ICT v době mimo vyučování. Celkem mají k dispozici 11 počítačů Lokální počítačová síť kabelové rozvody LAN sítě v učebně i mimo učebnu správa místní sítě a pracovních stanic je zajišťována vlastními silami pracovníků školy Připojení k internetu v rámci intranetu veřejné správy KI ISVS konektivitu zajišťuje Český Telecom technologie a rychlost : ADSL, 512/128 kb/s Strana 4 (celkem 12)

5 Technické parametry pracovních stanic školní rok 2005/2006 (k ) Compaq Dell ATComputers typ I. ATComputers typ II. NN Celkem /průměr Počet sestav Používaných žáky Používaných učiteli Použití pro administrativu Stáří počítače 6 let 5 let 4 roky 4 roky 2 roky 4,83 Procesor 450 MHz 800 MHz 1,6 GHz 1,0 GHz 2,0 GHz 880MHz HDD 6 GB 10 GB 120 GB 20 GB 40 GB 15,8 RAM 128 MB 128 MB 256 MB 128 MB 256 MB - Disketová mechanika ano ano ano ano ano 12 CD-ROM ne (3), ano (2) ne ano ano ano 7 Sluchátka s mikrofonem ano(3), ne (2) ano ano ano ne 9 Reproduktory ne ne ne ne ano 1 OS Win 2000 Pro Win 2000 Pro Win 2000 Pro Win 2000 Pro Win XP Pro - Monitor NEC V520 13,8 (2) Belinea (3) Fujitsu x176 16,3 IQT V770 15,7 IQT V770 15,7 CTX 16,3 - Internet ano ano ano ano ano 12 během letních prázdnin 2005 byl proveden upgrade pracovních stanic, aby vyhovovaly pro potřeby výuky Tiskové služby tiskárna HP Laserjet 1200 v učebně ICT, přístupná z 8 pracovních stanic pro žáky i pedagogy multifunkční tiskárna se skenerem HP PSC 1200, přístupná pro pedagogy tiskárna HP Deskjet 1600C, přístupná v kanceláři zástupce pro vedení školy 3.3. S oftware Serverové služby škola nemá samostatný server se serverovým OS serverové služby jsou zajišťovány na jednom z počítačů (ATComputers typ I.) pomocí jednotlivých softwarových aplikací správa domény, mail server, web server je zajištěn formou služby a hostingu Antivirová ochrana Avast společnosti Alwil Software Strana 5 (celkem 12)

6 Seznam softwaru na všech pracovních stanicích Název OS Windows 2000 Professional OS Windows XP Professional Počet PC stanic používaných žáky Počet PC stanic používaných učiteli Počet PC stanic celkem Společnost licenční typ Microsoft licence Microsoft licence MS Word Microsoft licence MS Excel Microsoft licence MS Powerpoint Microsoft licence Internet explorer Microsoft - Irfanview Irfan Skiljan freeware Power archiver efront, Inc. freeware Windows Media Player Microsoft freeware Acrobat Reader Adobe freeware OpenOffice freeware textový editor je používán Wordpad, MS Word a OpenOffice textový editor tabulkový kalkulátor je používán MS Excel a OpenOffice tabulkový editor grafický editor je používán IrfanView, Paintbrush, Gimp práce s datovým systémem je používán MS Excel, MS Acces poštovní klient je používán Outlook Express přenosná datová média je používána disketa, CD-rom, USB disk pro editaci webových stránek je používán Notepad Seznam nainstalovaných výukových aplikací Název Typ a stupeň školy Předmět Společnost licenční typ Angličtina pro děti ZŠ, 4.-9.ročník Angličtina Langmaster síťová licence Angličtina Elements Z, SP, P Angličtina Mach a Šebestová ZŠ, 4.-9.ročník Angličtina Langmaster síťová licence ZŠ, 5.-9.ročník Angličtina Langmaster síťová licence Millenium Line - četba ZŠ, 6.-9.ročník Angličtina Langmaster síťová licence Výkladový slovník Collins Čeština v ZOO ČJ - pravopis Didakta Diktáty s piráty ZŠ, 4.-9.ročník Angličtina Langmaster síťová licence ZŠP, ZŠ 1.st.,2.st. Český jazyk Silcom multimedia síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Český jazyk Silcom multimedia síťová licence ZŠP, ZŠ 1.st.,2.st. Český jazyk Silcom multimedia síťová licence Strana 6 (celkem 12)

7 Název Typ a stupeň školy Předmět Společnost licenční typ Dyslex ZŠP, ZŠ 1.st.,2.st. Český jazyk ACHaT, HK licence Křížovky ZŠP, ZŠ 1.st.,2.st. Český jazyk Zdeněk Bohm freeware Větná skladba Didakta ZŠ, 6.-9.ročník Český jazyk Silcom multimedia síťová licence Dějepis 1 ZŠ, 6.-9.ročník Dějepis Langmaster síťová licence Kronika českých zemí učitelé Dějepis Anopress IT licence Panovníci českých zemí Fyzika 1 Fyzika 2 učitelé Dějepis Fragment licence ZŠ, 6.-9.ročník Fyzika Langmaster síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Fyzika Langmaster síťová licence Věda a technika ZŠ, 6.-9.ročník Fyzika Langmaster síťová licence Chemie 1 Chemie 2 ZŠ, 8.-9.ročník Chemie Langmaster síťová licence ZŠ, 8.-9.ročník Chemie Langmaster síťová licence Alíkova matematika ZŠ, 1.-3.ročník, ZŠP Matematika Silcom multimedia síťová licence Matematika let Matematika let Matematika let Matematika 2 Matematika Didakta Razdvatri ZŠ, 4.-7.ročník Matematika Langmaster síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Matematika Langmaster síťová licence ZŠ, 4.-7.ročník Matematika Langmaster síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Matematika Langmaster síťová licence ZŠP, ZŠ 1.st.,2.st. ZŠS, ZŠP, ZŠ 1.st.,2.st. Matematika Silcom multimedia síťová licence Matematika Tomáš Nedbal freeware Němčina Tangram ZŠ, 4.-9.ročník Němčina Langmaster síťová licence Sprechen Sie Deutch? ZŠ, 4.-9.ročník Němčina Langmaster síťová licence Počty Beruška Učíme se hrou Biologie let Biologie let ZŠS, ZŠP, ZŠ 1.st. ZŠS, ZŠP, ZŠ 1.st. ZŠS, ZŠP, ZŠ 1.st. Počty, Matematika Prvouka Věcné učení Prvouka Věcné učení Michal Hubata Atrium Terasoft freeware licence licence ZŠ, 6.-9.ročník Přírodopis Langmaster síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Přírodopis Langmaster síťová licence Biologie člověka ZŠ 1.st.,2.st. Přírodopis Langmaster síťová licence Přírodověda let Přírodověda let ZOO Planeta Země ZŠ, 4.-6.ročník ZŠ, 4.-6.ročník ZŠS, ZŠP, ZŠ ZŠ, 4.-9.ročník Přírodověda Přírodopis Přírodověda Přírodopis Přírodověda Přírodopis Přírodověda Zeměpis Langmaster Langmaster Levne knihy Langmaster síťová licence síťová licence licence síťová licence Strana 7 (celkem 12)

8 Název Typ a stupeň školy Předmět Společnost licenční typ Zeměpis 1 ZŠ, 6.-9.ročník Zeměpis Langmaster síťová licence Zeměpis 2 ZŠ, 6.-9.ročník Zeměpis Langmaster síťová licence Licence licenční podmínky k veškerému softwaru škola splňuje a dodržuje je licence k OS Windows, MS Office má škola řádně zakoupené v odpovídajícím množství licencí, případně některé získala na základě příslušných smluv darem licence k ostatním systémovým aplikacím má škola v příslušném počtu zakoupené licence k výukovým aplikacím (síťová verze nebo příslušný počet samostatných licencí) má škola řádně zakoupené ke všem instalovaným titulům a produktům dále škola používá freeware softwarové aplikace 3.4. Počítač ová gr amotnost a vzd ělávání SIP VZ školní rok 2005/2006 (k ) Celkem Úroveň Z Úroveň P Úroveň P Úroveň P Úroveň S úvodní modul výběrový modul 1 výběrový modul 2 Počet pedagogů v % Všichni učitelé využívají počítačovou techniku v přípravě na výuku, k přístupu k elektronickým informačním zdrojům, v tvorbě tiskových materiálů pro výuku, ve zpracovávání písemné agendy třídních učitelů. 70 % pedagogů využívá učebnu ICT přímo při vyučovacích hodinách s žáky Využi t í počítačové tech n i ky a ICT Využití učebny pro výuku volitelného předmětu informatika na 2. stupni ZŠ pro výuku základního ovládání počítače, nácviku psaní na klávesnici, orientaci v internetu a elektronických výukových aplikacích, využití informací z internetu a jejich zpracování pro žáky ročníku ZŠP pro výuku základního ovládání počítače a práci s informačními zdroji pro žáky 1. stupně ZŠ pro nápravu SPU (dyslexie) a zvýšení schopnosti koncentrace a aktivity v hodinách pro práci s informacemi dostupnými na internetu v rámci vyučovacích hodin jednotlivých předmětů pro doplňkovou formu výuky jednotlivých předmětů a jejich mezipředmětových témat na 1. i 2. stupni ZŠ a ZŠP s využitím multimediálních výukových aplikací (viz seznam) pro přípravu učitelů na výuku, přípravu elektronických a tiskových materiálů pro výuku, přístup k internetu a elektronické poště Využití ostatní počítačové techniky počítače v kancelářích vedení školy jsou využívané pro vedení dokumentace potřebné pro řízení školy, pro administrativu, pro účetnictví a hospodářský systém školy, pro Strana 8 (celkem 12)

9 vedení školní matriky, elektronickou komunikaci s nadřízenými orgány a dalšími orgány státní správy a elektronický bankovní kontakt počítač ve sborovně je využíván pedagogy pro archivaci žákovských výtvarných a jiných prací, pro vlastní přípravu na výuku a vedení agendy třídních učitelů 4. P o ž a d o v a n ý I C T s t a n d a r d (podle Metodického pokynu MŠMT č.j.30799/ ) 4.1. Požadované tec hnick é vybavení Průměrná týdenní využitelnost počítačové učebny pro žáky hodin týdně požadováno stav v naší škole Celkem počítačů na škole Počet počítačů pro žáky v učebně ICT Počet počítačů pro pedagogy Počet počítačů v běžných učebnách Dataprojektor Počet přípojných míst v učebnách Porovnání souč asného stavu se St andardem Ve Standardu je počítáno s umístěním počítačů pro pedagogy v jejich kabinetech. Škola však kabinety nemá a nemá také dostatečný prostor pro umístění učitelských počítačů. V současné době učitelé využívají stejné počítače jako žáci. Každý učitel má k dispozici jeden z počítačů v učebně ICT. v počtu počítačů pro žáky v učebně ICT je stav vyhovující, technická úroveň a vybavenost je zatím vyhovující stáří některých pracovních stanic je vyšší, je potřeba počítat s možností výskytu závad v počtu počítačů využitých mimo učebnu ICT ve spojení s prezentační technikou je současný stav nevyhovující v počtu a technické úrovni počítačů používaných pedagogy je stav vyhovující (viz komentář výše) rychlost připojení k internetu je vyhovující pracovní prostředí počítačové stanice, softwarové vybavení, datové služby, poštovní služby, výukové aplikace, dostupnost internetu jsou vyhovující velikost diskového prostoru pro výukové aplikace je vyhovující v počtu přípojných míst do školní sítě v učebnách je stav nevyhovující Strana 9 (celkem 12)

10 5.1. S t anovení pr iorit a cí lů 5. C í l o v ý s t a v (rok 2006) Pro naší školu je ICT standard v některých bodech z objektivních důvodů nesplnitelný. Naší snahou je vybudovat ve škole ICT služby, které budou efektivně a účelně využitelné Cíl Zajistit funkčnost a stabilitu systému tak, aby veškerá technika mohla být smysluplně využívána pro : potřeby žáků, pro rozvoj jejich počítačové gramotnosti pro potřeby pedagogů v přípravě na výuku pro přímé využití počítačové techniky ve výuce pro potřeby řízení a administrativy školy Priority technického a systémového řešení zřídit přípojná místa do školní sítě LAN v učebnách 2. stupně zajistit možnost využití počítače a projekční techniky v běžných učebnách (nákup notebooku a projektoru) zlepšit vybavení žákovské pracovní stanice (nákup optických myší) zlepšit kvalitu tiskových služeb Priority využití zachovat stávající systém využívání ICT učebny pro žáky i pedagogy zapojit do výuky efektivním způsobem projekční techniku v běžných učebnách s využitím výukových aplikací, internetových zdrojů a připraveného vlastního materiálu více využívat internetové informační zdroje v přímé výuce 5.2. Úk oly, jejich řeše ní a předpokláda né nákl ady Počítačová technika (HW) Popis pořízení notebooku ,- Kč pořízení optické myši (12 ks) 12 x 300 = 3 600,- Kč pořízení monitorů 17'' (2 ks) 2 x = 8 000,- Kč Celkem předpokládané náklady ,- Kč Periferní zařízení a projekční technika Popis pořízení dataprojektoru ,- Kč pořízení tiskárny 5 500,- Kč Celkem předpokládané náklady ,- Kč Antivirová ochrana zajištění bude dále prováděno programem Avast Strana 10 (celkem 12)

11 Software Možné pořízení podle finančních možností: grafický program podle finančních možností výukové aplikace (např.geometrie, Matematika 1.-4., programy pro 1.stupeň) 5 000,- Kč Připojení k internetu škola bude dále využívat již vybudované připojení přes Intranet veřejné správy KI ISVS (hrazeno nepřímou dotací) náklady 0,- Kč poskytovatel konektivity je Český Telecom Místní počítačová síť Popis rozšíření přípojných míst do učeben 2.stupně (1.etapa) 8 000,- Kč správa místní sítě a pracovních stanic bude zajišťována vlastními silami pracovníků školy 0,- Kč případné poruchy závažnějšího charakteru bude škola řešit jednorázovou zakázkou u příslušné firmy (náklady nelze předem odhadnout) celkem 8 000,- Kč Správa dat, souborů a aplikací pravidelné zálohování systému a dat systematické třídění datových prostor a jejich využití na pevných discích stanic Náklady celkem 0,- Kč Serverové služby Popis správa serverových služeb na školním počítači serveru vlastními silami 0,- Kč správa domény, mail server, webhosting zajištění firmou banan s.r.o.,ostrava 1 550,- Kč Roční náklady celkem 1 550,- Kč Tiskové služby Popis dále udržíme v provozu stávající tiskárny provozní náklady (toner, inkoustové cartrige)/ rok 4 000,- Kč Předpokládané roční náklady celkem 4 000,- Kč Údržba a opravy techniky případ nenadálé závažné závady na technickém zařízení, (závada předem neurčitelná, technická součástka neopravitelná) nelze vyloučit vzhledem ke stáří techniky Předpokládané roční náklady??? 5 000,- Kč Strana 11 (celkem 12)

12 5.3. Počítač ová gr amotnost a vzd ělávání SIP VZ Školení SIPVZ Plánovaný stav - školní rok 2006/2007 (k ) Celkem Úroveň Z Úroveň P Úroveň P Úroveň P Úroveň S úvodní modul výběrový modul 1 výběrový modul 2 Počet pedagogů v % r.2006 Modul P2 4 učitelé náklady r.2007 Úroveň S, M není možno zatím upřesnit Modul P0 1 učitel náklady ,- Kč (bude upřesněno později)?,- Kč Praktické využití počítačové gramotnosti provádět opakovaná školení učitelů v praktické práci s aplikacemi na školních počítačích vytvořit seznamy zajímavých odkazů na důležité a zajímavé informační zdroje a portály podle jednotlivých tematických oblastí 5.4. Dotace SIP VZ pr o rok 2006 žádost podána na KÚ ve stanoveném termínu (na základě Rozvojového programu MŠMT v rámci SIPVZ pro zajišťování standardu ICT služeb ve školách v roce 2006, č.j / ) Dotace Povinná spoluúčast Celkem fin.prostředků Celkem z toho vzdělávání z toho VSW Výhled (šk.r ok 2007/2008) zřízení přípojných míst v učebnách 1.stupně 6. Z á v ě r Realizace plánu je po technické stránce závislá na finančních prostředcích. Cílem plánu je zajištění stabilní funkčnosti a využitelnosti všech počítačů školní sítě tak, aby mohl být realizován rozvoj počítačové gramotnosti učitelů a žáků, a dále co nejširší účelné využívání počítačové techniky při výuce. Pro širší využití výpočetní techniky a výukových aplikací přímo ve výuce všemi učiteli je nutné provést opakovaná proškolení pedagogů v konkrétních podmínkách naší školy, která provede metodik ICT na škole. Strana 12 (celkem 12)

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 ICT plán školy pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 Stávající stav 1. celkový počet žáků ve škole je 598 2. počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd počet počítačových učeben

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010)

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) soubor : http://www.zszubri.cz/documents/ictplanzszubri.htm 1.1 Úvod Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: ZŠ Zubří, okres

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

ICT plán školy na rok 2011-12

ICT plán školy na rok 2011-12 ICT plán školy na rok 2011-12 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2011): 634 (pouze

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: P01/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: ICT PLÁN ŠKOLY se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 Spisový / skartační

Více

ICT plán pro školní rok 2014 2015

ICT plán pro školní rok 2014 2015 ICT plán pro školní rok 2014 2015 Popis stávajícího stavu Hardware Počítačová síť je rozvedena strukturovanou kabeláží UTP dle standardu. Počet přípojných míst je 120 v kmenových učebnách (připojeny jsou

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

ICT plán na období 2013/15

ICT plán na období 2013/15 Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace ICT plán na období 2013/15 září 2013 Zpracovala: Yvetta Kunzová, Mgr. 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38 skola@zs-staravesno.cz

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

ICT plán ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou (stávající stav ke dni 1.1.2006) ŽÁCI A PEDAGOGOVÉ Celkový počet: žáků školy je 65. pedagogů školy je 8 z toho: 2 na prvním a 6 na druhém stupni vychovatelů

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov. STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.cz ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK

Více

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 ICT plán 2011-2013 ZŠ Mšeno vydán 29. 12. 2010 ICT plán 2008-2010: vydán 28. 12. 2007 ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 S aktualizacemi: 1. 28.12.2005 dle metodického

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA ICT plán školy je popis stávajícího stavu v oblasti informačních technologií a plán

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: skola@zssanov.cz WWW stránky:

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal ICT PLÁN ŠKOLY na školní roky 2012-2014 Mgr. Radek Širhal 2012 Obsah: 1 Základní údaje o škole 3 2 Popis aktuálního stav... 4 2.1 Žáci 4 2.2 Pedagogičtí pracovníci.... 4 a) Celkový počet pedagogických

Více

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ázev školy: Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469 620 207, 469 620 363, 776 620 207 Fax: 469 620 207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz www: www.szes.chrudim.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

I C T P L Á N. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové. Charakteristika zařízení:

I C T P L Á N. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové. Charakteristika zařízení: Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové I C T P L Á N Charakteristika zařízení: Specifikem našeho zařízení je její rozdělení na dva subjekty ( DDÚ a SVP), dále

Více

Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: ICT plán školy. na období 2013 až 2015. (Verze 5 ze dne 2. 9. 2013)

Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: ICT plán školy. na období 2013 až 2015. (Verze 5 ze dne 2. 9. 2013) Gymnázium Pacov Hronova 1079, 395 01 Pacov, IČO: 62540076 Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: Ing. Pavel Roubal 2. 9. 2013 ICT plán školy na období 2013 až 2015 (Verze 5 ze dne

Více

Základní škola Trhový Štěpánov, Sokolská 256,257 63 Trhový Štěpánov, okres Benešov, IČO 70998540 ZŠ/TŠ ŠŠŠŠŠ

Základní škola Trhový Štěpánov, Sokolská 256,257 63 Trhový Štěpánov, okres Benešov, IČO 70998540 ZŠ/TŠ ŠŠŠŠŠ ZŠ/TŠ ŠŠŠŠŠ Plán činnosti koordinátora ICT a metodika ICT pro školní rok 2013/2014 1 Zpracoval: Mgr. Jan Balšánek Dne: 3. 9. 2013 1. Specializace činností v oblasti IT obecně: Funkce koordinátora ICT vyplývá

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan. ICT plán školy Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.cz Součástí Základní školy Kadaň, ul. Pionýrů 1102, okr. Chomutov je moderně

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více