I C T P L Á N Š K O L Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I C T P L Á N Š K O L Y"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a při Dětské psychiatrické léčebně, Louny I C T P L Á N Š K O L Y na období Louny, leden 2006 Zpracovala : RNDr.Jana Gottfriedová, metodik ICT Schválil : Václav Drexler, ředitel školy

2 Obsah: 1.ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje Počet žáků Počet pedagogických pracovníků ZHODNOCENÍ REALIZACE ICT PLÁNU Z LEDNA STÁVAJÍCÍ STAV Přehled učeben a technického vybavení Celkový přehled ICT služeb ve škole Počítače a technika Lokální počítačová síť Připojení k internetu Technické parametry pracovních stanic Tiskové služby Software Serverové služby Antivirová ochrana Seznam softwaru na všech pracovních stanicích Seznam nainstalovaných výukových aplikací Licence Počítačová gramotnost a vzdělávání SIPVZ Využití počítačové techniky a ICT Využití učebny Využití ostatní počítačové techniky POŽADOVANÝ ICT STANDARD Požadované technické vybavení Porovnání současného stavu se Standardem CÍLOVÝ STAV Stanovení priorit a cílů Cíl Priority technického a systémového řešení Priority využití Úkoly, jejich řešení a předpokládané náklady Počítačová technika (HW) Periferní zařízení a projekční technika Antivirová ochrana Software Připojení k internetu Místní počítačová síť Správa dat, souborů a aplikací Serverové služby Tiskové služby Údržba a opravy techniky Počítačová gramotnost a vzdělávání SIPVZ Školení SIPVZ Praktické využití počítačové gramotnosti Dotace SIPVZ pro rok Výhled (šk.rok 2007/2008) ZÁVĚR...12 Strana 2 (celkem 12)

3 1.1. Základní údaje 1. Ú d a j e o š k o l e Název školy : Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny Adresa : Čeňka Zemana 431, Louny Telefon : Zřizovatel : Ústecký kraj 1.2. Počet žáků školní rok 2005/2006 celkem Kapacita 70 Počet žáků ve škole se neustále průběžně mění podle aktuálního příjmu a propouštění pacientů v léčebně. Mění se neustále početní rozložení mezi žáky základní školy, základní školy praktické a základní školy speciální. Počet žáků, kteří se v průběhu školního roku vystřídají ve škole je v průměru (př. šk.rok 2002/2003 celkem 159 žáků, šk.rok 2003/2004 celkem 170 žáků, šk.rok 2004/2005 celkem 188 žáků šk.rok 2005/2006 dosud 106 žáků) 1.3. Počet pedagogickýc h prac ovní k ů školní rok 2005/2006 celkem z toho vedení školy Počet Z h o d n o c e n í r e a l i z a c e I C T p l á n u z l e d n a ICT plán školy na období do byl plně realizován. Technická řešení se realizovala především v průběhu července a srpna technika z projektu Indoš byla převedena do majetku školy k převedení školní sítě do vlastní správy školy se uskutečnilo v průběhu srpna vlastními silami pracovníků školy byl proveden nákup licencí k nezbytnému softwaru bylo provedeno kapacitní posílení datového serveru byl proveden upgrade a dovybavení pracovních stanic pro potřeby výuky ČTc provedl přepojení konektivity na technologii ADSL s rychlostí 512kb/s Využití počítačových technologií při výuce se zvýšilo. Plán školení pedagogů pro rok 2005 byl realizován. V realizaci plánu byla velkou pomocí dotace pro malé školy podle MP MŠMT č.17123/ ve výši Kč. Strana 3 (celkem 12)

4 3. S t á v a j í c í s t a v 3.1. Přehled učebe n a techni ckého vybavení školní rok 2005/2006 (k ) Počet Počet pracovních Počet přípojných místností stanic míst Dataprojektor Počítačová učebna Třída Odborná pracovna Kabinet Sborovna Ředitelna Kancelář zástupce Celkem Ve škole je jedna počítačová učebna vybavená devíti počítači různých technických parametrů. Tato učebna je využívána všemi žáky i učiteli. Odborné pracovny na škole jsou zaměřeny na manuální činnost žáků - jde o pracovní dílnu a dílnu pro šití dívek. Pro umístění ICT nejsou vhodné. Vzhledem k prostorovým poměrům školy, nelze vybudovat jednotlivé kabinety učitelů. Učitelé pro svou práci využívají veškerou techniku na škole, včetně počítačů v počítačové učebně Celkový pře hl ed ICT služe b ve škole Počítače a technika Průměrná týdenní využitelnost počítačové učebny pro žáky hodin týdně Celkem počítačů na škole Připojených k internetu Počet počítačů pro žáky v učebně ICT... 8 Počet počítačů pro pedagogy... 3 Počet přípojných míst v běžných učebnách... 0 Počet počítačů vybavených prezentační technologií mimo učebnu ICT... 0 Dataprojektor... 0 Škola nemůže zvýšit počet hodin využití počítačové učebny pro žáky vzhledem k léčebnému režimu DPL, neboť výuka z těchto důvodů probíhá pouze v dopoledních hodinách. Vzhledem k tomu, že ve škole nejsou kabinety pro učitele, používají učitelé ke své práci počítače v učebně ICT v době mimo vyučování. Celkem mají k dispozici 11 počítačů Lokální počítačová síť kabelové rozvody LAN sítě v učebně i mimo učebnu správa místní sítě a pracovních stanic je zajišťována vlastními silami pracovníků školy Připojení k internetu v rámci intranetu veřejné správy KI ISVS konektivitu zajišťuje Český Telecom technologie a rychlost : ADSL, 512/128 kb/s Strana 4 (celkem 12)

5 Technické parametry pracovních stanic školní rok 2005/2006 (k ) Compaq Dell ATComputers typ I. ATComputers typ II. NN Celkem /průměr Počet sestav Používaných žáky Používaných učiteli Použití pro administrativu Stáří počítače 6 let 5 let 4 roky 4 roky 2 roky 4,83 Procesor 450 MHz 800 MHz 1,6 GHz 1,0 GHz 2,0 GHz 880MHz HDD 6 GB 10 GB 120 GB 20 GB 40 GB 15,8 RAM 128 MB 128 MB 256 MB 128 MB 256 MB - Disketová mechanika ano ano ano ano ano 12 CD-ROM ne (3), ano (2) ne ano ano ano 7 Sluchátka s mikrofonem ano(3), ne (2) ano ano ano ne 9 Reproduktory ne ne ne ne ano 1 OS Win 2000 Pro Win 2000 Pro Win 2000 Pro Win 2000 Pro Win XP Pro - Monitor NEC V520 13,8 (2) Belinea (3) Fujitsu x176 16,3 IQT V770 15,7 IQT V770 15,7 CTX 16,3 - Internet ano ano ano ano ano 12 během letních prázdnin 2005 byl proveden upgrade pracovních stanic, aby vyhovovaly pro potřeby výuky Tiskové služby tiskárna HP Laserjet 1200 v učebně ICT, přístupná z 8 pracovních stanic pro žáky i pedagogy multifunkční tiskárna se skenerem HP PSC 1200, přístupná pro pedagogy tiskárna HP Deskjet 1600C, přístupná v kanceláři zástupce pro vedení školy 3.3. S oftware Serverové služby škola nemá samostatný server se serverovým OS serverové služby jsou zajišťovány na jednom z počítačů (ATComputers typ I.) pomocí jednotlivých softwarových aplikací správa domény, mail server, web server je zajištěn formou služby a hostingu Antivirová ochrana Avast společnosti Alwil Software Strana 5 (celkem 12)

6 Seznam softwaru na všech pracovních stanicích Název OS Windows 2000 Professional OS Windows XP Professional Počet PC stanic používaných žáky Počet PC stanic používaných učiteli Počet PC stanic celkem Společnost licenční typ Microsoft licence Microsoft licence MS Word Microsoft licence MS Excel Microsoft licence MS Powerpoint Microsoft licence Internet explorer Microsoft - Irfanview Irfan Skiljan freeware Power archiver efront, Inc. freeware Windows Media Player Microsoft freeware Acrobat Reader Adobe freeware OpenOffice freeware textový editor je používán Wordpad, MS Word a OpenOffice textový editor tabulkový kalkulátor je používán MS Excel a OpenOffice tabulkový editor grafický editor je používán IrfanView, Paintbrush, Gimp práce s datovým systémem je používán MS Excel, MS Acces poštovní klient je používán Outlook Express přenosná datová média je používána disketa, CD-rom, USB disk pro editaci webových stránek je používán Notepad Seznam nainstalovaných výukových aplikací Název Typ a stupeň školy Předmět Společnost licenční typ Angličtina pro děti ZŠ, 4.-9.ročník Angličtina Langmaster síťová licence Angličtina Elements Z, SP, P Angličtina Mach a Šebestová ZŠ, 4.-9.ročník Angličtina Langmaster síťová licence ZŠ, 5.-9.ročník Angličtina Langmaster síťová licence Millenium Line - četba ZŠ, 6.-9.ročník Angličtina Langmaster síťová licence Výkladový slovník Collins Čeština v ZOO ČJ - pravopis Didakta Diktáty s piráty ZŠ, 4.-9.ročník Angličtina Langmaster síťová licence ZŠP, ZŠ 1.st.,2.st. Český jazyk Silcom multimedia síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Český jazyk Silcom multimedia síťová licence ZŠP, ZŠ 1.st.,2.st. Český jazyk Silcom multimedia síťová licence Strana 6 (celkem 12)

7 Název Typ a stupeň školy Předmět Společnost licenční typ Dyslex ZŠP, ZŠ 1.st.,2.st. Český jazyk ACHaT, HK licence Křížovky ZŠP, ZŠ 1.st.,2.st. Český jazyk Zdeněk Bohm freeware Větná skladba Didakta ZŠ, 6.-9.ročník Český jazyk Silcom multimedia síťová licence Dějepis 1 ZŠ, 6.-9.ročník Dějepis Langmaster síťová licence Kronika českých zemí učitelé Dějepis Anopress IT licence Panovníci českých zemí Fyzika 1 Fyzika 2 učitelé Dějepis Fragment licence ZŠ, 6.-9.ročník Fyzika Langmaster síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Fyzika Langmaster síťová licence Věda a technika ZŠ, 6.-9.ročník Fyzika Langmaster síťová licence Chemie 1 Chemie 2 ZŠ, 8.-9.ročník Chemie Langmaster síťová licence ZŠ, 8.-9.ročník Chemie Langmaster síťová licence Alíkova matematika ZŠ, 1.-3.ročník, ZŠP Matematika Silcom multimedia síťová licence Matematika let Matematika let Matematika let Matematika 2 Matematika Didakta Razdvatri ZŠ, 4.-7.ročník Matematika Langmaster síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Matematika Langmaster síťová licence ZŠ, 4.-7.ročník Matematika Langmaster síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Matematika Langmaster síťová licence ZŠP, ZŠ 1.st.,2.st. ZŠS, ZŠP, ZŠ 1.st.,2.st. Matematika Silcom multimedia síťová licence Matematika Tomáš Nedbal freeware Němčina Tangram ZŠ, 4.-9.ročník Němčina Langmaster síťová licence Sprechen Sie Deutch? ZŠ, 4.-9.ročník Němčina Langmaster síťová licence Počty Beruška Učíme se hrou Biologie let Biologie let ZŠS, ZŠP, ZŠ 1.st. ZŠS, ZŠP, ZŠ 1.st. ZŠS, ZŠP, ZŠ 1.st. Počty, Matematika Prvouka Věcné učení Prvouka Věcné učení Michal Hubata Atrium Terasoft freeware licence licence ZŠ, 6.-9.ročník Přírodopis Langmaster síťová licence ZŠ, 6.-9.ročník Přírodopis Langmaster síťová licence Biologie člověka ZŠ 1.st.,2.st. Přírodopis Langmaster síťová licence Přírodověda let Přírodověda let ZOO Planeta Země ZŠ, 4.-6.ročník ZŠ, 4.-6.ročník ZŠS, ZŠP, ZŠ ZŠ, 4.-9.ročník Přírodověda Přírodopis Přírodověda Přírodopis Přírodověda Přírodopis Přírodověda Zeměpis Langmaster Langmaster Levne knihy Langmaster síťová licence síťová licence licence síťová licence Strana 7 (celkem 12)

8 Název Typ a stupeň školy Předmět Společnost licenční typ Zeměpis 1 ZŠ, 6.-9.ročník Zeměpis Langmaster síťová licence Zeměpis 2 ZŠ, 6.-9.ročník Zeměpis Langmaster síťová licence Licence licenční podmínky k veškerému softwaru škola splňuje a dodržuje je licence k OS Windows, MS Office má škola řádně zakoupené v odpovídajícím množství licencí, případně některé získala na základě příslušných smluv darem licence k ostatním systémovým aplikacím má škola v příslušném počtu zakoupené licence k výukovým aplikacím (síťová verze nebo příslušný počet samostatných licencí) má škola řádně zakoupené ke všem instalovaným titulům a produktům dále škola používá freeware softwarové aplikace 3.4. Počítač ová gr amotnost a vzd ělávání SIP VZ školní rok 2005/2006 (k ) Celkem Úroveň Z Úroveň P Úroveň P Úroveň P Úroveň S úvodní modul výběrový modul 1 výběrový modul 2 Počet pedagogů v % Všichni učitelé využívají počítačovou techniku v přípravě na výuku, k přístupu k elektronickým informačním zdrojům, v tvorbě tiskových materiálů pro výuku, ve zpracovávání písemné agendy třídních učitelů. 70 % pedagogů využívá učebnu ICT přímo při vyučovacích hodinách s žáky Využi t í počítačové tech n i ky a ICT Využití učebny pro výuku volitelného předmětu informatika na 2. stupni ZŠ pro výuku základního ovládání počítače, nácviku psaní na klávesnici, orientaci v internetu a elektronických výukových aplikacích, využití informací z internetu a jejich zpracování pro žáky ročníku ZŠP pro výuku základního ovládání počítače a práci s informačními zdroji pro žáky 1. stupně ZŠ pro nápravu SPU (dyslexie) a zvýšení schopnosti koncentrace a aktivity v hodinách pro práci s informacemi dostupnými na internetu v rámci vyučovacích hodin jednotlivých předmětů pro doplňkovou formu výuky jednotlivých předmětů a jejich mezipředmětových témat na 1. i 2. stupni ZŠ a ZŠP s využitím multimediálních výukových aplikací (viz seznam) pro přípravu učitelů na výuku, přípravu elektronických a tiskových materiálů pro výuku, přístup k internetu a elektronické poště Využití ostatní počítačové techniky počítače v kancelářích vedení školy jsou využívané pro vedení dokumentace potřebné pro řízení školy, pro administrativu, pro účetnictví a hospodářský systém školy, pro Strana 8 (celkem 12)

9 vedení školní matriky, elektronickou komunikaci s nadřízenými orgány a dalšími orgány státní správy a elektronický bankovní kontakt počítač ve sborovně je využíván pedagogy pro archivaci žákovských výtvarných a jiných prací, pro vlastní přípravu na výuku a vedení agendy třídních učitelů 4. P o ž a d o v a n ý I C T s t a n d a r d (podle Metodického pokynu MŠMT č.j.30799/ ) 4.1. Požadované tec hnick é vybavení Průměrná týdenní využitelnost počítačové učebny pro žáky hodin týdně požadováno stav v naší škole Celkem počítačů na škole Počet počítačů pro žáky v učebně ICT Počet počítačů pro pedagogy Počet počítačů v běžných učebnách Dataprojektor Počet přípojných míst v učebnách Porovnání souč asného stavu se St andardem Ve Standardu je počítáno s umístěním počítačů pro pedagogy v jejich kabinetech. Škola však kabinety nemá a nemá také dostatečný prostor pro umístění učitelských počítačů. V současné době učitelé využívají stejné počítače jako žáci. Každý učitel má k dispozici jeden z počítačů v učebně ICT. v počtu počítačů pro žáky v učebně ICT je stav vyhovující, technická úroveň a vybavenost je zatím vyhovující stáří některých pracovních stanic je vyšší, je potřeba počítat s možností výskytu závad v počtu počítačů využitých mimo učebnu ICT ve spojení s prezentační technikou je současný stav nevyhovující v počtu a technické úrovni počítačů používaných pedagogy je stav vyhovující (viz komentář výše) rychlost připojení k internetu je vyhovující pracovní prostředí počítačové stanice, softwarové vybavení, datové služby, poštovní služby, výukové aplikace, dostupnost internetu jsou vyhovující velikost diskového prostoru pro výukové aplikace je vyhovující v počtu přípojných míst do školní sítě v učebnách je stav nevyhovující Strana 9 (celkem 12)

10 5.1. S t anovení pr iorit a cí lů 5. C í l o v ý s t a v (rok 2006) Pro naší školu je ICT standard v některých bodech z objektivních důvodů nesplnitelný. Naší snahou je vybudovat ve škole ICT služby, které budou efektivně a účelně využitelné Cíl Zajistit funkčnost a stabilitu systému tak, aby veškerá technika mohla být smysluplně využívána pro : potřeby žáků, pro rozvoj jejich počítačové gramotnosti pro potřeby pedagogů v přípravě na výuku pro přímé využití počítačové techniky ve výuce pro potřeby řízení a administrativy školy Priority technického a systémového řešení zřídit přípojná místa do školní sítě LAN v učebnách 2. stupně zajistit možnost využití počítače a projekční techniky v běžných učebnách (nákup notebooku a projektoru) zlepšit vybavení žákovské pracovní stanice (nákup optických myší) zlepšit kvalitu tiskových služeb Priority využití zachovat stávající systém využívání ICT učebny pro žáky i pedagogy zapojit do výuky efektivním způsobem projekční techniku v běžných učebnách s využitím výukových aplikací, internetových zdrojů a připraveného vlastního materiálu více využívat internetové informační zdroje v přímé výuce 5.2. Úk oly, jejich řeše ní a předpokláda né nákl ady Počítačová technika (HW) Popis pořízení notebooku ,- Kč pořízení optické myši (12 ks) 12 x 300 = 3 600,- Kč pořízení monitorů 17'' (2 ks) 2 x = 8 000,- Kč Celkem předpokládané náklady ,- Kč Periferní zařízení a projekční technika Popis pořízení dataprojektoru ,- Kč pořízení tiskárny 5 500,- Kč Celkem předpokládané náklady ,- Kč Antivirová ochrana zajištění bude dále prováděno programem Avast Strana 10 (celkem 12)

11 Software Možné pořízení podle finančních možností: grafický program podle finančních možností výukové aplikace (např.geometrie, Matematika 1.-4., programy pro 1.stupeň) 5 000,- Kč Připojení k internetu škola bude dále využívat již vybudované připojení přes Intranet veřejné správy KI ISVS (hrazeno nepřímou dotací) náklady 0,- Kč poskytovatel konektivity je Český Telecom Místní počítačová síť Popis rozšíření přípojných míst do učeben 2.stupně (1.etapa) 8 000,- Kč správa místní sítě a pracovních stanic bude zajišťována vlastními silami pracovníků školy 0,- Kč případné poruchy závažnějšího charakteru bude škola řešit jednorázovou zakázkou u příslušné firmy (náklady nelze předem odhadnout) celkem 8 000,- Kč Správa dat, souborů a aplikací pravidelné zálohování systému a dat systematické třídění datových prostor a jejich využití na pevných discích stanic Náklady celkem 0,- Kč Serverové služby Popis správa serverových služeb na školním počítači serveru vlastními silami 0,- Kč správa domény, mail server, webhosting zajištění firmou banan s.r.o.,ostrava 1 550,- Kč Roční náklady celkem 1 550,- Kč Tiskové služby Popis dále udržíme v provozu stávající tiskárny provozní náklady (toner, inkoustové cartrige)/ rok 4 000,- Kč Předpokládané roční náklady celkem 4 000,- Kč Údržba a opravy techniky případ nenadálé závažné závady na technickém zařízení, (závada předem neurčitelná, technická součástka neopravitelná) nelze vyloučit vzhledem ke stáří techniky Předpokládané roční náklady??? 5 000,- Kč Strana 11 (celkem 12)

12 5.3. Počítač ová gr amotnost a vzd ělávání SIP VZ Školení SIPVZ Plánovaný stav - školní rok 2006/2007 (k ) Celkem Úroveň Z Úroveň P Úroveň P Úroveň P Úroveň S úvodní modul výběrový modul 1 výběrový modul 2 Počet pedagogů v % r.2006 Modul P2 4 učitelé náklady r.2007 Úroveň S, M není možno zatím upřesnit Modul P0 1 učitel náklady ,- Kč (bude upřesněno později)?,- Kč Praktické využití počítačové gramotnosti provádět opakovaná školení učitelů v praktické práci s aplikacemi na školních počítačích vytvořit seznamy zajímavých odkazů na důležité a zajímavé informační zdroje a portály podle jednotlivých tematických oblastí 5.4. Dotace SIP VZ pr o rok 2006 žádost podána na KÚ ve stanoveném termínu (na základě Rozvojového programu MŠMT v rámci SIPVZ pro zajišťování standardu ICT služeb ve školách v roce 2006, č.j / ) Dotace Povinná spoluúčast Celkem fin.prostředků Celkem z toho vzdělávání z toho VSW Výhled (šk.r ok 2007/2008) zřízení přípojných míst v učebnách 1.stupně 6. Z á v ě r Realizace plánu je po technické stránce závislá na finančních prostředcích. Cílem plánu je zajištění stabilní funkčnosti a využitelnosti všech počítačů školní sítě tak, aby mohl být realizován rozvoj počítačové gramotnosti učitelů a žáků, a dále co nejširší účelné využívání počítačové techniky při výuce. Pro širší využití výpočetní techniky a výukových aplikací přímo ve výuce všemi učiteli je nutné provést opakovaná proškolení pedagogů v konkrétních podmínkách naší školy, která provede metodik ICT na škole. Strana 12 (celkem 12)

I C T P L Á N Š K O L Y

I C T P L Á N Š K O L Y S p e c i á l n í š k o l y při Dětské psychiatrické léčebně, Louny I C T P L Á N Š K O L Y na období 1.1.2005-30.6.2006 Louny, leden 2005 Zpracovala : RNDr.Jana Gottfriedová, správce a metodik ICT Schválil

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

ICT plán školy 2007/2008

ICT plán školy 2007/2008 ICT plán školy 2007/2008 -zpracováno dle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551 ze dne 12. 12. 2005 ICT manažer: Mgr. Hana Minářová ICT správce: Tomáš Vinter ICT metodik: Mgr. Jarmila Nováková Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

ICT plán školy 2017/2018

ICT plán školy 2017/2018 ICT plán školy 2017/2018 Základní údaje o škole školy: Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace Adresa školy: Česká 339, 742 45 Fulnek IČO: 45215359 IZO: 102244073 Záměry

Více

ICT plán školy 2016/2017

ICT plán školy 2016/2017 ICT plán školy 2016/2017 Základní údaje o škole školy: Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace Adresa školy: Česká 339, 742 45 Fulnek IČO: 45215359 IZO: 102244073 Záměry

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2007 do 31.12. 2007 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

ICT plán školy pro školní rok 2006/2007

ICT plán školy pro školní rok 2006/2007 ICT plán školy pro školní rok 2006/2007 Základní škola Praha 4, Květnového vítězství 1554 vydává tento ICT plán školy, na základě metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Plán školy je zpracován pro

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT plán školy pro školní rok 2007/2008

ICT plán školy pro školní rok 2007/2008 ICT plán školy pro školní rok 2007/2008 Základní škola Praha 4, Květnového vítězství 1554 vydává tento ICT plán školy, na základě metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Plán školy je zpracován pro

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV, FRIEDOVA 1469 I C T P L Á N Š K O L Y

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV, FRIEDOVA 1469 I C T P L Á N Š K O L Y STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV, FRIEDOVA 1469 I C T P L Á N Š K O L Y rok 2006 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU... 4 I. ŽÁCI... 4 II. PEDAGOGIČTÍ

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2006 do 31.12. 2006 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

proškolených na úrovni P: 12 (úvodní modul 12, první modul 4, druhý modul 1)

proškolených na úrovni P: 12 (úvodní modul 12, první modul 4, druhý modul 1) Stávající stav: Celkový počet žáků: 384 (k 1.12.2013) 1. stupeň: 234 2. stupeň: 150 Celkový počet pedagogických pracovníků: 34 proškolených na úrovni Z: 30 proškolených na úrovni P: 12 (úvodní modul 12,

Více

Plán ICT. Školní rok 2007/2008. metodik ICT

Plán ICT. Školní rok 2007/2008. metodik ICT Plán ICT Školní rok 2007/2008 Krupka, listopad 2007 Ing. Milan Hlavín metodik ICT Masarykova základní a Mateřská škola Krupka Obsah 1. Úvod...3 2. Celkový počet žáků na škole:...3 3. Počet počítačových

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 tel. 311 670 464, fax 311 678 851 e-mail : reditel@zsrudna.cz ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů MŠMT ČR č.j.: 25 609/2003-56, č.j.: 27 670/2004-551, č.j.: 27 419/2004-55

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012)

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic poskytuje ve školním roce 2012/2013 vzdělání 203 žákům. Z uvedeného počtu je 64 žáků druhého stupně ZŠ.

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

ICT plán školy pro rok 2008 s výhledem na rok 2009.

ICT plán školy pro rok 2008 s výhledem na rok 2009. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec ICT plán školy pro rok 2008 s výhledem na rok 2009. Zpracoval : Karel Marval ICT plán vydaný k zajištění přiměřeného standardu

Více

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008)

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008) ICT plán školy Stávající stav (duben 2008) 1. Počty žáků Pracoviště celkový na SOŠ na VOŠ Merhautova 601 189 412 Lipová 476 476 Celkem 1077 665 412 2. Počty pedagogických pracovníků Pracoviště celkový

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodického pokynu MŠMT stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola 28. října Ulice: 28. října 1157 PSČ, Místo: Neratovice

ICT plán školy. Název školy: Základní škola 28. října Ulice: 28. října 1157 PSČ, Místo: Neratovice Název školy: Základní škola 28. října Ulice: 28. října 1157 PSČ, Místo: 277 11 Neratovice ICT plán školy ICT plán sestavuje pracovní tým /ředitel ZŠ + ICT metodik/. Plán je součástí dokumentace školy,

Více

Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007

Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007 Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007 Vybavování školy informačními a komunikačními technologiemi (dále ICT) se v

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 Základní škola Pečky PSČ:289 adresa:pečky,švermova 342 tel.,fax:32785267 e-mail:admin@zspecky.cz http://www.zspecky.cz Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 V rámci projektu SIPVZ jsme zelenou

Více

PLÁN I C T. na šk. rok 2008/2009

PLÁN I C T. na šk. rok 2008/2009 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti ZŠ TŠ stav k 1.1.2011 Vypracoval: Jan Balšánek, ICT koordinátor ZŠ TŠ Celkový přehled (tabulka): Terasoft 41 Didakta 11 Holubec 7 Ostatní

Více

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

ICT plán školy. Úvod. Současný stav

ICT plán školy. Úvod. Současný stav Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 ICT plán Č.j.: 1/2016 Účinnost od: 1. 9. 2016 Spisový znak: 2 2 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Změny: ICT plán školy Mgr. Šárka Šantrochová

Více

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 A 2010/2011 I. Stávající stav 1. Škola má 389 žáků (204 na I. stupni a 185 na II. stupni), kteří využívají výpočetní techniku od 1. ročníku a to jak v rámci výuky,

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2012 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů Č.j. 30799/2005-551. Při jeho zpracování byla považována za stávající stav

Více

Mgr. Jakub Polešenský, ICT koordinátor Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy

Mgr. Jakub Polešenský, ICT koordinátor Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY P 2.5 ICT PLÁN ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 16/15-cr Pedagogická rada projednala

Více

na období od do (dle metodického pokynu MŠMT č.j / )

na období od do (dle metodického pokynu MŠMT č.j / ) ICT plán školy na období od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím roce: Uspořádání a propojení kabeláží u počítačových stolů ve

Více

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav 1.1 Úvod Základní škola Loučovice (Loučovice 231, 38276, IČO:, Redizo: 600059138) vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky

Více

ICT plán školy pro školní rok 2013/2014

ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola 28. října Ulice: 28. října 1157 PSČ, Místo: 277 11 Neratovice

ICT plán školy. Název školy: Základní škola 28. října Ulice: 28. října 1157 PSČ, Místo: 277 11 Neratovice Název školy: Základní škola 28. října Ulice: 28. října 1157 PSČ, Místo: 277 11 Neratovice ICT plán školy ICT plán sestavuje pracovní tým /ředitel ZŠ + ICT metodik/. Plán je součástí dokumentace školy,

Více

ICT plán školy školní rok 2014/2015

ICT plán školy školní rok 2014/2015 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ICT plán školy školní rok 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Miroslav Páteček Křetín 31. 8. 2014 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně,

Více

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov,

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007 Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, 664 34 Kuřim Základní škola uplatňuje ve vyučování vzdělávací program Základní

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití

Více

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na období do konce šk. roku 2010/11 Výchozí stav:

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na období do konce šk. roku 2010/11 Výchozí stav: ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na období do konce šk. roku 2010/11 Výchozí stav: V současné době navštěvuje školu 107 žáků. Ve škole pracuje 10 učitelů, 3 asistentky pedagoga, 1 vychovatelka školní družiny. Popis pracovního

Více

ICT plán ČLA Trutnov středisko č. 1

ICT plán ČLA Trutnov středisko č. 1 ICT plán ČLA Trutnov středisko č. Vypracovaný podle metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stvující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. ICT plán

Více

Intel Celeron 2,26 GHz (40 GB HDD, 1,5 GB RAM, 400 W zdroj, Windows XP SP3, Avast, MS Office 2003)

Intel Celeron 2,26 GHz (40 GB HDD, 1,5 GB RAM, 400 W zdroj, Windows XP SP3, Avast, MS Office 2003) ICT PLÁN ŠKOLY 2011-2012 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán je

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal ICT PLÁN ŠKOLY na školní roky 2012-2014 Mgr. Radek Širhal 2012 Obsah: 1 Základní údaje o škole 3 2 Popis aktuálního stav... 4 2.1 Žáci 4 2.2 Pedagogičtí pracovníci.... 4 a) Celkový počet pedagogických

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

ICT plán školy. (dle metodického pokynu MŠMT 27 419/2004-55) Zařízení: Základní škola Vysoké Pole, okres Zlín ÚVOD

ICT plán školy. (dle metodického pokynu MŠMT 27 419/2004-55) Zařízení: Základní škola Vysoké Pole, okres Zlín ÚVOD ICT plán školy (dle metodického pokynu MŠMT 27 419/2004-55) Zařízení: Základní škola Vysoké Pole, okres Zlín ÚVOD ICT plán školy shrnuje stávající stav ICT na škole, konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje

Více

I C T P L Á N. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové. Charakteristika zařízení:

I C T P L Á N. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové. Charakteristika zařízení: Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové I C T P L Á N Charakteristika zařízení: Specifikem našeho zařízení je její rozdělení na dva subjekty ( DDÚ a SVP), dále

Více

Plán ICT na dvouleté období 2014-2016. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov Havlíčkova 57

Plán ICT na dvouleté období 2014-2016. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov Havlíčkova 57 Plán ICT na dvouleté období 2014-2016 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov Havlíčkova 57 Škola má specifické odborné zaměření (Výtvarné zpracování skla a světelných objektů) a výuka

Více

ICT plán školy

ICT plán školy Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště Rajhrad Masarykova 198 Č.j. xxx Směrnice č. xxx / 2011 ICT plán školy 2011-2012 Zpracoval: Ing. Petermann Stanislav Schválil: PaedDr. Kňažík

Více

ICT plán školy na školní rok 2013/2014

ICT plán školy na školní rok 2013/2014 Základní škola Koryčanské Paseky Rožnov pod Radhoštěm,,Sluníčková škola pro radostné učení ICT plán školy na školní rok 2013/2014 I. Stávající stav 1. Celkový počet žáků ve škole Základní školu Koryčanské

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

ICT plán ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou (stávající stav ke dni 1.1.2006) ŽÁCI A PEDAGOGOVÉ Celkový počet: žáků školy je 65. pedagogů školy je 8 z toho: 2 na prvním a 6 na druhém stupni vychovatelů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a, R o k y c a n y, Č e c h o v a 4 0 337 01 Rokycany, tel.: 371723255, 777484 951, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT PLÁN ŠKOLY Platnost

Více

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 2017-2018) Současný stav (k 1.9.2017) 1. Počty a stavy počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 speciální PC třídy (počítačové učebny) 2 učebny s PC a dataprojektorem 22 učebny vybavené dokumentovou

Více

ICT plán školy 2010-11

ICT plán školy 2010-11 ICT plán školy - Název školy: Základní škola, L.Kuby 8, České Budějovice Ulice: L.Kuby 8 PSČ, Místo: 7 7 České Budějovice IČO: 6 77 Tel: 86 ; mob. 6 89 Fax: 86 6 Email: reditelstvi@zsroznov.terms.cz Www

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov , Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov , Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov 326 396 388, 777 061 727 294 04 Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav ICT plán školy Školní rok 2016 2017 Název školy: Základní škola

Více

ICT plán školy na rok 2006-07

ICT plán školy na rok 2006-07 ICT plán školy na rok 2006-07 Gymnázium Jana Ámose Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. počet žáků ve škole (k. 9. 2005): 708 (pouze denní studium) 678 všeobecné zaměření

Více

ICT plán školy 2011/2012

ICT plán školy 2011/2012 ICT plán školy 2011/2012 V Jablonci nad Nisou 1. září 2011 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

ICT plán školy. Úvod. Současný stav

ICT plán školy. Úvod. Současný stav Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 ICT plán Č.j.: 125/2010 Účinnost od: 1. 9. 2010 Spisový znak: 2 2 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Mgr. Šárka Šantrochová Změny: ICT plán

Více

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti ZŠ TŠ stav k 24. 10. 2011 Vypracoval: Jan Balšánek, ICT koordinátor ZŠ TŠ Celkový přehled (tabulka): Terasoft 42 Didakta 11 Holubec 7

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4

ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4 ICT plán ZŠ Donovalská, Praha 4 aktuální školní rok: 2014 / 2015 ICT plán je materiál který slouží jako přehled ICT prostředků, které škola využívá v současné době a zároveň jako plán rozvoje využívání

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2016 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a, R o k y c a n y, Č e c h o v a 4 0 337 01 Rokycany, tel.: 371723255, 777484 951, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT PLÁN ŠKOLY Platnost

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

ICT PLÁN ŠKOLY Mgr. Jiří Fiala

ICT PLÁN ŠKOLY Mgr. Jiří Fiala Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín ICT PLÁN ŠKOLY 2017-2019 Mgr. Jiří Fiala Obsah Základní údaje o škole... 3 Stávající stav... 3 Počty osob... 3 Vybavení školy... 3 Učebny, kabinety a další

Více

ICT plán školy ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU 118

ICT plán školy ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU 118 ICT plán školy ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU 118 Úvod Název: IZO: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace 102241056 Právní forma: příspěvková organizace Adresa: ZŠ Liberec Na Výběžku 118

Více

ICT plán školy na školní rok 2017/2018

ICT plán školy na školní rok 2017/2018 Základní škola Koryčanské Paseky Rožnov pod Radhoštěm,,Sluníčková škola pro radostné učení ICT plán školy na školní rok 2017/2018 I. Stávající stav 1. Celkový počet žáků ve škole Základní školu Koryčanské

Více

ICT plán školy 2012/2013

ICT plán školy 2012/2013 ICT plán školy 2012/2013 V Jablonci nad Nisou 1. září 2012 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od.9. 200 do 30.6. 20 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, SVÁŽNÁ 9 ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, SVÁŽNÁ 9 ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, SVÁŽNÁ 9 ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ICT plán sestavuje pracovní tým /ředitel ZŠ + ICT metodik/ dle metodického pokynu MŠMT Standard ICT služeb ve škole. Plán je součástí dokumentace

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více