ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2009-2010"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK ) jméno, příjmení, titul Petr Skořepa, Mgr. 2) destinace: země, místa Rumunsko, Svatá Helena 3) škola: druh školy (ZŠ, SŠ, VŠ): třídy + počet žáků/studentů, věk (rozdělte povinnou a fakultativní výuku), kolísaly počty žáků? Celý název školy je Şcoala cu cls. I-VIII, J. A. Komensky. Počty dětí uvédím v tabulce. Třída Počet dětí 2009/2010 Mateřská školka třída 3 2. třída 4 3. třída 7 4. třída 3 5. třída 4 6. třída 3 7. třída 5 8. třída 3 Celkem 32 V mateřské škole vyučuje česky i rumunsky místní paní učitelka Sofi Štěpničková. Na I. stupni vyučuje česky pan učitel František Roch. Výuka je velmi obtížná, protože učitel má na starosti 4 třídy + tři děti mluvící pouze rumunsky. Na 2. stupni se vyučuje rumunsky, výuka češtiny jako mateřského jazyka je zařazena jako povinně volitelná. Já vyučuji česky, ale často používám i rumunské výrazy (označení slovních druhů, označení kategorií podstatných jmen i sloves, označení větných členů...) Pozn.: Kromě česky mluvících dětí se na výuku přihlásil i Bogdan Dulceanu, rumunsky mluvící žák 7. třídy. S ním jsem zpočátku mluvil rumunsky, později to nebylo nutné, protože žák velmi rychle ovládl základy češtiny. Pracoval podle sešitu Prodos 2. třída 1. díl, často jsem mu dával jednoduché rumunské texty, které překládal do češtiny. Dobře česky čte, rozlišuje rody, slovní druhy. Bohužel jsme se už nedostali k rozdělení souhlásek na měkké a tvrdé. Přesto mohu říci, že chlapec pracoval velmi dobře. 4) zájmová činnost: kroužky: počty žáků, věk, kolísaly počty žáků? Ve škole jsem i v letošním roce udržoval kroužek hry na zobcovou flétnu. Chodilo téměř pravidelně 9 mladších dětí (Sofi Kunová, Dáša Mocková, Klaudie Hruzová, Kristina Boudová, Veronika Boudová, Štěpa Roth, Veronika Mocková, Venca Kuna a Bogdan 1

2 Dulceanu). Starší děti jsem už naučil hrát v minulých letech, nástroj ovládá dobře dalších 8 starších školních dětí. Pozn.: Všechny zmíněné děti si flétnu zakoupily, ve školní knihovně jsem nechal 8 flétnových škol od I. Hlavaté. Díky darované keramické peci jsem letos mohl zavést kroužek keramiky. Přihlásilo se 12 dětí, 10 chodilo zcela pravidelně. Děti práce velmi bavila, dosáhli jsme pěkných výsledků. Dokonce jsme poslali několik výrobků na mezinárodní dětskou výtvarnou soutěž do Lidic. Tři naše děti získaly čestná uznání. V letošním školním roce jsme začali spolupracovat s českou choreografkou Jitkou Bonušovou. Do vesnice přijela na pozvání DSSČR. Spolupráce se rozvinula natolik, že jsme mohli založit dětský folklórní soubor. Dali jsme mu název Modráček (místní název pro ladoňku, rumunsky viorele ). Zatím máme 7 párů, jde o děti z třídy. Scházeli jsme se pravidelně 1-2x týdně, před vystoupením i častěji. Zkoušky jsem vedl já a paní učitelka Štěpničková. Dětem jsem také při tanci hrál na klávesy. Soubor zatím ovládá 2 krátká pásma (autorem prvního je J. Bonušová, druhé vytvořila paní učitelka Štěpničková společně se mnou). Soubor už má za sebou dvě vystoupení, poprvé na dětském festivalu v Băile Herculane, podruhé na domácí scéně ve Svaté Heleně. I letos jsem pokračoval s učením písní v katolickém kostele. Spolek zpěváků není možné označit za sbor. Jsou to lidé, kteří mají zájem o učení nových písní z běžně užívaných kancionálů. Takto se podařilo nacvičit kolem 25 nových písní. Mnoho dalších jsme opravili nebo upevnili. Výuka probíhala nepravidelně většinou v neděli po bohoslužbě. 5) výuka: metody, činnosti, přípravy, jazyk, certifikáty, zajímavosti Ve školním roce jsem vyučoval ČJ ve třídě. Na 1. stupni jsem se soustředil více mluvnici, protože děti toho většinou ovládaly velmi málo. Také jsme zdokonalovali čtení i sloh. Na 2. stupni má každá třída po třech hodinách týdně. Dvě hodiny jsme se věnovali mluvnici, jedna hodina připadala na čtení či sloh. Letos jsem ve všech třídách při výuce mluvnice používal pracovní sešity PRODOS pro třídu. Zdálo se mi to dostatečné vzhledem k tomu, že rumunské osnovy českého jazyka obsahují učivo, které se v českých školách probírá v třídě. Přesto musím říci, že letošní sedmáci jsou na velmi dobré úrovni, takže bude možné bez problémů používat učebnice pro 6. třídu. Používané učebnice popisuji v tabulce: Třída Učebnice v roce Doporučení na rok třída - Prodos 3. třída 1. díl 3. třída Prodos 3. třída 1. díl Prodos 3. třída 2. díl 4. třída Prodos 3. třída 2. díl Prodos 4. třída 1. díl 5. třída Prodos 4. třída 1. díl Prodos 4. třída 2. díl, Prodos 5. třída I. díl 6. třída Prodos 4. třída 1. díl Prodos 4. třída 2. díl, Prodos 5. třída I. díl 7. třída Prodos 5. třída 1. díl Prodos 5. třída 2. díl, SPN 6. třída 8. třída Prodos 5. třída 1. díl - Také používám učebnice od SPN a Nové školy Brno. Pracujeme i s dalšími doplňkovými brožurami. Často jsme používali fólie a různé pracovní listy. Občas děti při výuce využívaly 2

3 počítačové programy Terasoft nebo EMPE, které jsem nainstaloval na všechny školní počítače. V hodinách literatury jsem letos záměrně nepoužíval čítanky, četli jsme společně přímo knihy ze školní knihovny, pokud byly v dostatečném množství. Pozn.: Podařilo se nám přečíst např. tyto knihy: B. Říha, Klouček Smítko, J. Ryska, Kluk jako jehla, V. Plívová-Šimková, Nefňukej, veverko, Mark Twain, Dobrodružství Toma Sawyera výběr, J. Karafiát, Broučci, V. Čtvrtek, Rumcajs výběr... Používali jsme časopisy ze školní knihovny, pracovali jsme i se školním časopisem Helenské sluníčko. Poměrně často jsem zařazoval společné promítání filmů. Preferoval jsem ty, k nimž byla ve školní knihovně předloha, se kterou jsme se seznámili. K některým filmům jsem připravoval pracovní listy, kde jsem zjišťoval stupeň porozumění filmu. Před samotným filmem jsme si vždy řekli o autorovi předlohy, případně o tvůrcích filmů. Pozn.: Takto jsme shlédli s mladšími dětmi např. filmy Fimfárum 1,2, O loupežníku Rumcajsovi, Broučci..., se staršími Páni kluci, Nefňukej, veverko, Klapzubova jedenáctka, Honzíkova cesta, Lotrando a Zubejda, Pipi Dlouhá punčocha, Děti z Bullerbynu... Uvádím přehled učebnic i čítanek ve školní knihovně: Název učebnice (U) nebo pracovního sešitu (PS) Nakladatelství Počet kusů Český jazyk PS pro 3. třídu 1. díl Prodos 5 Český jazyk PS pro 3. třídu 2. díl Prodos 5 Český jazyk PS pro 4. třídu 1. díl Prodos 2 Český jazyk PS pro 4. třídu 2. díl Prodos 10 Český jazyk PS pro 5. třídu 2. díl Prodos 2 Český jazyk U pro 5. třídu SPN 8 Český jazyk U pro 6. třídu SPN 13 Český jazyk U pro 7. třídu SPN 16 Český jazyk U pro 8. třídu SPN 22 Český jazyk U pro 5. třídu Alter 10 Moje první čítanka Žáček Alter 5 Slabikář Žáček Alter 8 Otíkova čítanka Šrut 10 Slabikář pro 1. třídu Nová škola Brno 12 Čítanka pro 2. třídu Nová škola Brno 10 Čítanka pro 2. třídu Prodos 11 Čítanka pro 3. třídu SPN 12 Čítanka pro 4. třídu SPN 10 Čítanka pro 5. třídu SPN 11 Čítanka pro 6. třídu SPN 7 Čítanka pro 7. třídu SPN 18 Čítanka pro 8. třídu SPN 18 3

4 6) Další aktivity kromě vlastní výuky čj, jejich rozvržení (výtvarné činnosti, hudební výchova, divadlo, PC, promítání DVD, přednášky, vaření, sport...) Na vlastní žádost jsem vedl hudební a výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a práci na počítači ve všech třídách I. stupně. Pro tyto činnosti byl vyhrazen pátek. Děti práce bavila, seznámily se s množstvím různých výtvarných technik. Výsledky celoroční práce je možno vidět v chodbě školy v přízemí. Jsou zde rozloženy nejen obrázky, ale nově je tu i vitrína s keramickými výrobky. Při pracovních činnostech jsme často využívali stavebnice, které jsou ve škole k dispozici (MERKUR, ROTO) Divadlo pravidelně nacvičujeme se školními dětmi na předvánoční besídku. Program v tu dobu mívají děti z celé školy, při nácviku většinou spolupracují i rumunští učitelé. O Vánocích má tradičně o divadlo zájem také katolická mládež. Na mně je vždy sehnat vhodnou hru, upravit ji a nacvičit ji s nimi. Hra bývá pro 8 12 lidí. Na Vánoce také pravidelně sestavuji vánoční zpěvník s 8 10 koledami. Zpěvník dostane každý školák, po celý advent ze zpěvníku zpíváme společně ve škole (katolíci i baptisté). Na Štědrý den je pak zpěvník základem slavnostního vystoupení katolických školních dětí. Filmy na DVD jsme sledovali v rámci školního vyučování, občas i ve volném čase. Zde bych zdůraznil dobrou spolupráci s Českým kulturním centrem v Bukurešti. Letos jsme díky této spolupráci mohli promítnout filmy režisérky Marii Procházkové (Kdopak by se vlka bál, Evropské pexeso, Děti kreslí písničky). Sportu jsme se občas věnovali s dětmi z I. stupně, především proto, abychom se odreagovali při pravidelném pátečním pracovním dopoledni. Využívali jsme především nedokončenou školní tělocvičnu v suterénu školy. Zde jsme hráli různé honičky, soutěže, často míčové hry. I letos jsme uspořádali sportovní dětský den ( ). Na akci uvolnil prostředky DSSČR, program společně vytvořili čeští i rumunští učitelé. Já jsem se staral o program těch mladších dětí. Český učitel má na starosti také udržování a vedení školní knihovny. V knihovně je asi 5000 českých knížek a asi 1500 rumunských. Kromě toho je tam mnoho dětských časopisů (už poměrně použitých) a také CD k zapůjčení. Všechny knihy i CD jsou zaevidované, vybavené výpůjčním lístkem. Knihovna je v pořádku a přehledná. Jen je potřeba být důsledný při půjčování. Dětem, dospělým i učitelům se občas stává, že zapomenou knihy nebo CD vrátit. Pozn.: V knihovně je i mnoho DVD s českými filmy. Ty si však promítáme společně, nepůjčuji je. Většinou se totiž vracely nenávratně poškozené. Z tohoto důvodu také zapůjčuji jen záložní kopie CD, které jsem vytvořil. Originály CD nikdy nepůjčuji! 7) velké akce (dožínky, festivaly apod., doplňte data) Na podzim jsme v tělocvičně školy uspořádali koncert českého písničkáře Slávka Janouška ( ). Zpěvák tu byl na krátké turistické návštěvě, pro místní děti zahrál velmi ochotně. Vrcholem letošního školního roku byl dětský festival v Băile Herculane ( ). Náš nový soubor Modráček měl dvě krátká vystoupení. Také proběhlo setkání místních dětí s dětmi z pěveckého souboru Mezissimo z Českého Meziříčí. Akci jsme připravili společně se sbormistrem panem Z. Mokrejšem. Během pětidenní návštěvy souboru se místní děti účastnily společných zkoušek. Společně se 4

5 sborem potom vystoupily při koncertu v kulturním domě ve Svaté Heleně. Kromě tohoto koncertu jsem ještě organizoval jednodenní zájezd sboru do srbské Kruščice, kde soubor rovněž vystoupil. Helenské děti se měly zájezdu také zúčastnit, ale nakonec to nebylo možné kvůli administrativním překážkám. Akci zaštítilo několik sponzorů, částečně i DSSČR a Sdružení S o.s. Informace o celé akci jsou na i na 8) spolupráce: škola, komunita, ZÚ, GK, jiné organizace- místní, české Moji spolupráci s rumunskými i místními českými učiteli mohu označit za bezproblémovou. Komunikace probíhala i přes jazykovou bariéru výborně. Letošní tým lidí byl na místní poměry aktivní a spolehlivý. Velkou zásluhu na tom má díky své autoritě pan učitel Roch, ke klidné atmosféře přispívala i učitelka z mateřské školky Sofi Štěpničková. Z rumunských učitelů mohu jmenovat učitelku L. Raşinariu a učitele I. Gruescu a N. Diaconu. Spolupráce s krajanskou organizací DSSČR byla také velmi dobrá. A to nejen s předsedou místní organizace panem V. Mockem, ale i s předsedou filiálky F. Draxelem. Společně jsme nakonec vždy dokázali shodnout nejen při psaní projektů, ale i při realizaci těch schválených. Bez větších problémů jsem spolupracoval s kostelní radou katolického kostela i s vedením baptistického sboru, kteří se na mě občas s některými záležitostmi obraceli (transpozice vícehlasých skladeb, psaní not nebo různých oznámení). Komunikace se zastupitelským úřadem byla poměrně častá. Spolupracovali jsme na organizaci návštěv hostů z ČR, konzultovali jsme projekty krajanské organizace, řešili jsme potřebné dokumenty pro studenty semestrálních kursů v ČR. Dobrá spolupráce byla letos i s Českým kulturním centrem v Bukurešti. Organizace z ČR, se kterými letos probíhala nějaká jednání či spolupráce, byly především tyto: Sdružení S o.s., Kudrna Brno, YMCA Brno, Člověk v tísni (od roku 2010 už v Rumunsku nepůsobí), Asociace TOM, Liga lesní moudrosti (Mnichovo Hradiště). 9) podmínky pro výuku (samostatná učebna v ČD, učebna ve škole, soukromí, vybavení učebny, zázemí učitele, dojíždění do jednotlivých míst) V místní škole jsou dobré podmínky pro výuku českého jazyka i jiných předmětů. Všechny třídy jsou vybaveny tabulemi, jsou zde nástěnné tabule a obrazy (ve stojanu v suterénu školy). Škola je vybavena několika kopírkami, tiskárnami, skenerem, dataprojektorem i několika počítači. Ne vždy však jsou technické prostředky v dobrém technickém stavu. Řeším to tak, že jsem vybaven vlastními. Ve škole je také magnetofon s CD přehrávačem. Ve sborovně školy má každý učitel - tedy i český - svoji skříňku na právě používané knihy, nebo na další učební pomůcky. Stejná možnost je v promítacím sále, který jsem využíval především jako učebnu pro děti ze 3. a 4. třídy. 10) podmínky pro učitele (ubytování, doprava do/z destinace, stravování ) Učitel se může po domluvě s místními ubytovat v některé domácnosti nebo si pronajmout samostatný dům. 5

6 Dopravu jsem podrobně popsal na Ve Svaté Heleně lze koupit základní potraviny buď od místních lidí (mléko, sýr, tvaroh, vejce, brambory), nebo ve dvou místních obchodech (chleba, nápoje). Veškeré další potraviny je nutno zakoupit ve 12 km vzdálené Moldově Nouă. Ceny jsou stejné jako v ČR. V Moldově Nouă jsou také banky, bankomaty, směnárna, pošta nebo lékařská péče. Dokumenty potřebné pro legalizaci pobytu učitele v Rumunsku vyřizuje Cizinecká policie v župním městě Reşiţa. Jaké jsou aktuální požadavky CP spojené s vydáním dlouhodobého pobytu, nevím. Vše jsem vyřizoval už před pěti lety, dnes může být situace jiná. Doporučuji konzultovat s konzulem v Bukurešti. 11) co se Vám podařilo, co se nepodařilo (vydávání časopisů, akce... ) I v letošním roce se podařilo udržet tradičně pořádané soutěže v českém jazyce. Šlo hlavně o olympiádu ve slovanských jazycích pro žáky 7. a 8. tříd. Župní kolo se letos nekonalo, protože českých dětí bylo tak málo, že postoupily rovnou do Temešváru na celostátní kolo. To proběhlo od 6. do 9. dubna Helenské děti byly připraveny dobře, především žákům 7. třídy se dařilo velmi dobře. Proběhla také soutěž v českém jazyce pro třídy. Letos jsme ji pořádali u nás ve Svaté Heleně. 22. května jsme přivítali 45 dětí od nás, z Gerniku, Eibenthalu, Rovenska, Bigru a Moldavy Nouă. Garantem soutěže byl jako obvykle DSSČR, naše děti se opět umístily velmi dobře. Na obě soutěže jsme připravovali úkoly společně s učiteli z ČR na Gerniku a Eibenthale i s českou učitelkou z Moldovy Nouă paní A. Gecse. Úkoly si vždy rozdělujeme, já jsem se pak postaral o shromáždění úkolů a o konečnou grafickou podobu testů. Pozn.: Další soutěžení s názvem Concurs interaktiv - inteligenţa în competiţie proběhlo v sobotu 24. dubna 2010 na Gerniku. Šlo o soutěž dětí z českých vesnic v rumunštině, matematice, dějepisu a zeměpisu. Tam jsem však pomohl jako řidič dopravit helenské děti a měl jsem na starosti některé organizační záležitosti. I v letošním roce jsme pokračovali ve vydávání školního časopisu Helenské sluníčko. Spolupracují tři učitelé (F. Roch, S. Štěpničková a L. Raşinariu) i děti. Přesto zůstávala většina práce na mně. Od vymýšlení koncepce časopisu, shromažďování materiálu od dětí a fotografování, až po konečnou grafickou úpravu časopisu a odeslání do tiskárny. Časopis od letošního roku archivuje knihovna Libri prohibiti. Pozn.: Doporučuji nejen zachovat vydávání časopisu, ale neměnit ani jeho podobu. Jeho dnešní podoba je výsledkem dlouhého hledání shody mezi možnostmi školy i tiskárny v rumunském městě Oradea (adresa: S. C. BUTVERY prod s.r.l.; Oradea; Str. Ştefan cel Mare, nr. 82; jud. Bihor; tel.: ). Časopis vytvářím v programu Open Office, před odesláním poštou do tiskárny konečnou podobu jednotlivých stran převádím do formátu pdf. Do tiskárny posílám raději 2 kopie na CD, tiskárna CD nevrací. Časopis také zveřejňuji na I to doporučuji zachovat, o časopis je zájem. Sporadicky jsem přispíval i do časopisu DSSČR Naše snahy, v čemž doporučuji pokračovat. V únoru 2010 jsem také napsal jeden článek o keramickém kroužku helenských dětí do časopisu Tvořivý Amos. Několik příspěvků jsem napsal do časopisu DZS Krajiny češtiny. Pravidelně jsem také nahrával příspěvky pro krajanské vysílání Radia Temešvár. Redaktorka vysílání Vlasta Lazu mě oslovila zhruba jednou za tři týdny. Nahrávání jsme domlouvali mailem nebo prostřednictvím sms. Rozhlasoví technici mi pak sami zavolali v domluvenou hodinu. 6

7 V květnu 2010 jsem provedl korektury opraveného a doplněného 2. vydání učebnice pro 6. třídu Dějiny a tradice české menšiny v Rumunsku. Knihu napsali manželé Alena a Desideriu Gecse. Mám spoustu výhrad k obsahové, grafické i jazykové úrovni knihy. Přesto oceňuji, že kniha vznikla a autorů si velmi vážím. I v letošním roce jsem udržel internetové stránky Stránky fungují bez problémů, zaplacení webhostingu jsem na rok 2010 dohodl se Sdružením S.o.s, doménu zaplatila internetová kavárna VIME z Vysokého Mýta. Práci na tvorbě stránek dělá webmaster zdarma, je to velmi spolehlivý člověk. Archivaci stránek nám na podzim 2009 nabídla Národní knihovna, se kterou o tom byla sepsána dohoda. Podepsal ji webmaster, já jsem sice výhradním autorem článků i většiny fotografií, nemám však autorská práva. Doporučuji stránky udržovat, z ohlasů je zřejmé, že mají pro spoustu lidí určitý význam. Odkaz na náš web i na školní časopis je i na webu Pozn.: Aktualizace se snažím dodávat zhruba jednou za čtvrt roku rumunskou poštou. Je to ovšem pomalé a nespolehlivé, zásilka často nedorazí. Lepší je poslat CD ve dvou kopiích po návštěvnících z ČR a poprosit je, aby obálku poslali poštou v ČR na adresu webmastera (adresa: Vieroslav Mesar; Litomyšlská 72/IV; Vysoké Mýto; ). 12) problémy a doporučení Nejsem si vědom žádných nepřekonatelných problémů. Rumunsko je sice specifické, přesto tu lze většinu situací řešit podobným způsobem, na jaký je člověk zvyklý v České republice. 13) různé (info o destinaci, historii, současnosti KK, vztah krajanů k učiteli ) 14) fotografie a jiné přílohy (grafy, tabulky ): doporučené Veškeré obecné informace uvádím na zde je i rozsáhlá fotogalerie z vesnice a jejího okolí. Jsou tam i informace o starších událostech i o aktualitách. 20. června

Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010. Mgr. Martin Horn

Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010. Mgr. Martin Horn Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010 Mgr. Martin Horn SRBSKO - Bela Crkva, Kruščica, Češko Selo, Gaj Krajanské spolky Matice česká, Češi jižního Banátu Základní informace o destinaci a krajanech Češi

Více

Závěrečná zpráva 201O 2O11

Závěrečná zpráva 201O 2O11 Závěrečná zpráva 201O 2O11 1) jméno, příjmení, titul Mgr. Jolana Budigová 2) destinace: země, místa Rumunsko, Eibenthal 3) zájmová činnost: kroužky: počty žáků, věk, kolísaly počty žáků? Třída Počet dětí

Více

Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů

Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů Školní rok: 2016 / 2017 Destinace (země, místo): Rumunsko Svatá Helena, Gernik, Nová Moldava Jméno, příjmení: Mgr. Kateřina Roháľová 1. Počet žáků navštěvujících

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

Učitelé u krajanských komunit

Učitelé u krajanských komunit Učitelé u krajanských komunit 1) jméno, příjmení, titul Hana Herrmannová, Mgr. 2) destinace: země, místa Eibenthal, Rumunsko 3) škola: druh školy (ZŠ, SŠ, VŠ): třídy + počet žáků/studentů, věk (rozdělte

Více

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Inspirací k sepsání tohoto článku o příkladu dobré praxe mi byl článek ze dne 4. října 2011 uveřejněný v celostátním

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Závěrečná zpráva 2012/ 2013

Závěrečná zpráva 2012/ 2013 Závěrečná zpráva 2012/ 2013 Rumunsko: Eibenthal Mgr. Kateřina Roháľová Počet dětí Mateřská škola 10 dětí Základní škola 31 dětí 0. třída 2 děti 1. třída 3 děti 2. třída 3 děti 3. třída 7 dětí 4. třída

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Mateřská školka 10, 1. třída 2, 2. třída 7, 3. třída 1, 4. třída 3, 5. třída 6, 6. třída 1, 7. třída 4, 8. třída 1, celkem 35.

Mateřská školka 10, 1. třída 2, 2. třída 7, 3. třída 1, 4. třída 3, 5. třída 6, 6. třída 1, 7. třída 4, 8. třída 1, celkem 35. Závěrečná zpráva 2011/2O12 Rumunsko, Eibenthal Mgr. Kateřina Roháľová Školní výuka, počty dětí ve třídách 2011/2012 Mateřská školka 10, 1. třída 2, 2. třída 7, 3. třída 1, 4. třída 3, 5. třída 6, 6. třída

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC Seminář pro zájemce o výuku češtiny pro děti v zahraničí Praha, DZS, 28. 8. 2012 Lucie Slavíková Boucher, předsedkyně ČŠBH, o.s. www.csbh.cz Výuka v zahraničí: zájmová vs. školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dukelských hrdinů Žehuň, okr. Nymburk 289 05 Žehuň 52 Identifikátor školy: 600 050 815 Zřizovatel: Obec Žehuň, 289

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Tvarosloví Cílová skupina: první ročník oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí níž si žáci procvičí a zopakují vzory podstatných

Více

Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015

Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015 Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015 Hodnotící zprávu předkládá DDM Dům dětí a mládeže IČO: 00857751 Školní 95 IZO: 102730105 Jaroměř-Josefov 551 02 Zřizovatel: Ředitel: Město Jaroměř Nám.ČSA 16 Jaroměř

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Seznam pomůcek pro 2. třídu

Seznam pomůcek pro 2. třídu Seznam pomůcek pro 2. třídu Vybavený penál + krátké pravítko, 2 tužky č. 2, fix na tabulku Notýsek Sešit č. 513 10 x + obaly Sešit č. 520 + linkovaná podložka + obaly Notový sešit + obal Látkový pytel

Více

Anotace: Václav Havel: Pižďuch zálesák Ověření ve výuce: Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, moderní pohádka,

Anotace: Václav Havel: Pižďuch zálesák Ověření ve výuce: Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, moderní pohádka, Anotace: Václav Havel: Pižďuch zálesák Ověření ve výuce: 23.4.2012 Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, moderní pohádka, próza, Anotace: tento DUM názorně a nenásilně, metodou

Více

ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk Tel./fax. 325 551 220 e-mail:info@zsjaklysa.cz www.zsjaklysa.cz ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ /

ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk Tel./fax. 325 551 220 e-mail:info@zsjaklysa.cz www.zsjaklysa.cz ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ / ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ / Vážení rodiče, přátelé naší školy, znovu se setkáváme po prázdninách a Zpravodaj Vám přináší jako každoročně informace k novému školnímu roku. Další informace získáte zakoupením školního

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zlín, Dřevnická 1790. Dřevnická 1790, 760 01 Zlín. Identifikátor školy: 600 114 147

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zlín, Dřevnická 1790. Dřevnická 1790, 760 01 Zlín. Identifikátor školy: 600 114 147 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Dřevnická 1790 Dřevnická 1790, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 114 147 Termín konání inspekce: 6. 8. říjen 2003 Čj.:

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace (země, město): Egypt, Káhira Jméno, příjmení: PhDr. Arwa Al Hamatiová Instituce: Univerzita Ajn Šams Fakulta jazyků Chalífa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 2, 398 07 Identifikátor školy: 600 062 104 Termín

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace vyučování ve školním roce 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor: 600 013 065 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Dagmar Lhotová, ilustroval Jiří Fixl

Dagmar Lhotová, ilustroval Jiří Fixl Dagmar Lhotová, ilustroval Jiří Fixl Robin, pes a já Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Domašov, okres Brno-venkov

Česká republika Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Domašov, okres Brno-venkov Česká republika Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Domašov, okres Brno-venkov 664 83 Domašov 48 Identifikátor školy: 600 110 711 Termín

Více

Plán rozvoje informační a komunikační technologie ve škole (ICT plán školy)

Plán rozvoje informační a komunikační technologie ve škole (ICT plán školy) Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 Plán rozvoje informační a komunikační technologie ve škole (ICT plán školy) Číslo jednací:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Co je ještě potřeba zajistit ze zásadních věcí před odjezdem?!

Co je ještě potřeba zajistit ze zásadních věcí před odjezdem?! EXPEDICE BANÁT 2011 - organizační pokyny a základní informace Důležitá předmluva: Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli vyrazit s námi za nefalšovaným dobrodružstvím. Důrazně Vás ale žádáme - berte následující

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

Podpora výuky českého jazyka v zahraničí ze strany MZV. Milán, 23. 3. 2013, Stanislav KÁZECKÝ Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti

Podpora výuky českého jazyka v zahraničí ze strany MZV. Milán, 23. 3. 2013, Stanislav KÁZECKÝ Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Podpora výuky českého jazyka v zahraničí ze strany MZV Milán, 23. 3. 2013, Stanislav KÁZECKÝ Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Pracoviště pro krajanské záležitosti (ZKZ) www.mzv.cz/krajane Koordinace

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1715/08-02 Základní umělecká škola J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou, Smetanova 21 Adresa: Smetanova 21, 294 71 Benátky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nové Sedlo, okres Louny. Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec. Identifikátor školy: 600 082 792

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nové Sedlo, okres Louny. Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec. Identifikátor školy: 600 082 792 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Sedlo, okres Louny Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 082 792 Termín konání inspekce: 8. 9. prosinec

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 25.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:30 13:00 26.8. 8.30 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště. Bánov 507, 687 54 Bánov. Identifikátor školy: 600 124 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště. Bánov 507, 687 54 Bánov. Identifikátor školy: 600 124 053 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště Bánov 507, 687 54 Bánov Identifikátor školy: 600 124 053 Termín konání inspekce:

Více

Anotace: Jan Werich: Fimfárum Ověření ve výuce: Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, básník, moderní pohádka,

Anotace: Jan Werich: Fimfárum Ověření ve výuce: Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, básník, moderní pohádka, Anotace: Jan Werich: Fimfárum Ověření ve výuce: 15.1.2013 Předmět: Český jazyk čtení Ročník: 2. Klíčová slova: prozaik, básník, moderní pohádka, próza, poezie Anotace: tento DUM názorně a nenásilně, metodou

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ UČEBNIC PŘES E-SHOP.

ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ UČEBNIC PŘES E-SHOP. obalka_ss_katalog_2016 final:sestava 1 16.3.2016 15:38 Stránka 1 KATALOG UČEBNIC 2016 V Domcích 488, 541 01 Trutnov ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ UČEBNIC PŘES E-SHOP. SLEVA AŽ 13% Paní ředitelko, pane

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více