ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2009-2010"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK ) jméno, příjmení, titul Petr Skořepa, Mgr. 2) destinace: země, místa Rumunsko, Svatá Helena 3) škola: druh školy (ZŠ, SŠ, VŠ): třídy + počet žáků/studentů, věk (rozdělte povinnou a fakultativní výuku), kolísaly počty žáků? Celý název školy je Şcoala cu cls. I-VIII, J. A. Komensky. Počty dětí uvédím v tabulce. Třída Počet dětí 2009/2010 Mateřská školka třída 3 2. třída 4 3. třída 7 4. třída 3 5. třída 4 6. třída 3 7. třída 5 8. třída 3 Celkem 32 V mateřské škole vyučuje česky i rumunsky místní paní učitelka Sofi Štěpničková. Na I. stupni vyučuje česky pan učitel František Roch. Výuka je velmi obtížná, protože učitel má na starosti 4 třídy + tři děti mluvící pouze rumunsky. Na 2. stupni se vyučuje rumunsky, výuka češtiny jako mateřského jazyka je zařazena jako povinně volitelná. Já vyučuji česky, ale často používám i rumunské výrazy (označení slovních druhů, označení kategorií podstatných jmen i sloves, označení větných členů...) Pozn.: Kromě česky mluvících dětí se na výuku přihlásil i Bogdan Dulceanu, rumunsky mluvící žák 7. třídy. S ním jsem zpočátku mluvil rumunsky, později to nebylo nutné, protože žák velmi rychle ovládl základy češtiny. Pracoval podle sešitu Prodos 2. třída 1. díl, často jsem mu dával jednoduché rumunské texty, které překládal do češtiny. Dobře česky čte, rozlišuje rody, slovní druhy. Bohužel jsme se už nedostali k rozdělení souhlásek na měkké a tvrdé. Přesto mohu říci, že chlapec pracoval velmi dobře. 4) zájmová činnost: kroužky: počty žáků, věk, kolísaly počty žáků? Ve škole jsem i v letošním roce udržoval kroužek hry na zobcovou flétnu. Chodilo téměř pravidelně 9 mladších dětí (Sofi Kunová, Dáša Mocková, Klaudie Hruzová, Kristina Boudová, Veronika Boudová, Štěpa Roth, Veronika Mocková, Venca Kuna a Bogdan 1

2 Dulceanu). Starší děti jsem už naučil hrát v minulých letech, nástroj ovládá dobře dalších 8 starších školních dětí. Pozn.: Všechny zmíněné děti si flétnu zakoupily, ve školní knihovně jsem nechal 8 flétnových škol od I. Hlavaté. Díky darované keramické peci jsem letos mohl zavést kroužek keramiky. Přihlásilo se 12 dětí, 10 chodilo zcela pravidelně. Děti práce velmi bavila, dosáhli jsme pěkných výsledků. Dokonce jsme poslali několik výrobků na mezinárodní dětskou výtvarnou soutěž do Lidic. Tři naše děti získaly čestná uznání. V letošním školním roce jsme začali spolupracovat s českou choreografkou Jitkou Bonušovou. Do vesnice přijela na pozvání DSSČR. Spolupráce se rozvinula natolik, že jsme mohli založit dětský folklórní soubor. Dali jsme mu název Modráček (místní název pro ladoňku, rumunsky viorele ). Zatím máme 7 párů, jde o děti z třídy. Scházeli jsme se pravidelně 1-2x týdně, před vystoupením i častěji. Zkoušky jsem vedl já a paní učitelka Štěpničková. Dětem jsem také při tanci hrál na klávesy. Soubor zatím ovládá 2 krátká pásma (autorem prvního je J. Bonušová, druhé vytvořila paní učitelka Štěpničková společně se mnou). Soubor už má za sebou dvě vystoupení, poprvé na dětském festivalu v Băile Herculane, podruhé na domácí scéně ve Svaté Heleně. I letos jsem pokračoval s učením písní v katolickém kostele. Spolek zpěváků není možné označit za sbor. Jsou to lidé, kteří mají zájem o učení nových písní z běžně užívaných kancionálů. Takto se podařilo nacvičit kolem 25 nových písní. Mnoho dalších jsme opravili nebo upevnili. Výuka probíhala nepravidelně většinou v neděli po bohoslužbě. 5) výuka: metody, činnosti, přípravy, jazyk, certifikáty, zajímavosti Ve školním roce jsem vyučoval ČJ ve třídě. Na 1. stupni jsem se soustředil více mluvnici, protože děti toho většinou ovládaly velmi málo. Také jsme zdokonalovali čtení i sloh. Na 2. stupni má každá třída po třech hodinách týdně. Dvě hodiny jsme se věnovali mluvnici, jedna hodina připadala na čtení či sloh. Letos jsem ve všech třídách při výuce mluvnice používal pracovní sešity PRODOS pro třídu. Zdálo se mi to dostatečné vzhledem k tomu, že rumunské osnovy českého jazyka obsahují učivo, které se v českých školách probírá v třídě. Přesto musím říci, že letošní sedmáci jsou na velmi dobré úrovni, takže bude možné bez problémů používat učebnice pro 6. třídu. Používané učebnice popisuji v tabulce: Třída Učebnice v roce Doporučení na rok třída - Prodos 3. třída 1. díl 3. třída Prodos 3. třída 1. díl Prodos 3. třída 2. díl 4. třída Prodos 3. třída 2. díl Prodos 4. třída 1. díl 5. třída Prodos 4. třída 1. díl Prodos 4. třída 2. díl, Prodos 5. třída I. díl 6. třída Prodos 4. třída 1. díl Prodos 4. třída 2. díl, Prodos 5. třída I. díl 7. třída Prodos 5. třída 1. díl Prodos 5. třída 2. díl, SPN 6. třída 8. třída Prodos 5. třída 1. díl - Také používám učebnice od SPN a Nové školy Brno. Pracujeme i s dalšími doplňkovými brožurami. Často jsme používali fólie a různé pracovní listy. Občas děti při výuce využívaly 2

3 počítačové programy Terasoft nebo EMPE, které jsem nainstaloval na všechny školní počítače. V hodinách literatury jsem letos záměrně nepoužíval čítanky, četli jsme společně přímo knihy ze školní knihovny, pokud byly v dostatečném množství. Pozn.: Podařilo se nám přečíst např. tyto knihy: B. Říha, Klouček Smítko, J. Ryska, Kluk jako jehla, V. Plívová-Šimková, Nefňukej, veverko, Mark Twain, Dobrodružství Toma Sawyera výběr, J. Karafiát, Broučci, V. Čtvrtek, Rumcajs výběr... Používali jsme časopisy ze školní knihovny, pracovali jsme i se školním časopisem Helenské sluníčko. Poměrně často jsem zařazoval společné promítání filmů. Preferoval jsem ty, k nimž byla ve školní knihovně předloha, se kterou jsme se seznámili. K některým filmům jsem připravoval pracovní listy, kde jsem zjišťoval stupeň porozumění filmu. Před samotným filmem jsme si vždy řekli o autorovi předlohy, případně o tvůrcích filmů. Pozn.: Takto jsme shlédli s mladšími dětmi např. filmy Fimfárum 1,2, O loupežníku Rumcajsovi, Broučci..., se staršími Páni kluci, Nefňukej, veverko, Klapzubova jedenáctka, Honzíkova cesta, Lotrando a Zubejda, Pipi Dlouhá punčocha, Děti z Bullerbynu... Uvádím přehled učebnic i čítanek ve školní knihovně: Název učebnice (U) nebo pracovního sešitu (PS) Nakladatelství Počet kusů Český jazyk PS pro 3. třídu 1. díl Prodos 5 Český jazyk PS pro 3. třídu 2. díl Prodos 5 Český jazyk PS pro 4. třídu 1. díl Prodos 2 Český jazyk PS pro 4. třídu 2. díl Prodos 10 Český jazyk PS pro 5. třídu 2. díl Prodos 2 Český jazyk U pro 5. třídu SPN 8 Český jazyk U pro 6. třídu SPN 13 Český jazyk U pro 7. třídu SPN 16 Český jazyk U pro 8. třídu SPN 22 Český jazyk U pro 5. třídu Alter 10 Moje první čítanka Žáček Alter 5 Slabikář Žáček Alter 8 Otíkova čítanka Šrut 10 Slabikář pro 1. třídu Nová škola Brno 12 Čítanka pro 2. třídu Nová škola Brno 10 Čítanka pro 2. třídu Prodos 11 Čítanka pro 3. třídu SPN 12 Čítanka pro 4. třídu SPN 10 Čítanka pro 5. třídu SPN 11 Čítanka pro 6. třídu SPN 7 Čítanka pro 7. třídu SPN 18 Čítanka pro 8. třídu SPN 18 3

4 6) Další aktivity kromě vlastní výuky čj, jejich rozvržení (výtvarné činnosti, hudební výchova, divadlo, PC, promítání DVD, přednášky, vaření, sport...) Na vlastní žádost jsem vedl hudební a výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a práci na počítači ve všech třídách I. stupně. Pro tyto činnosti byl vyhrazen pátek. Děti práce bavila, seznámily se s množstvím různých výtvarných technik. Výsledky celoroční práce je možno vidět v chodbě školy v přízemí. Jsou zde rozloženy nejen obrázky, ale nově je tu i vitrína s keramickými výrobky. Při pracovních činnostech jsme často využívali stavebnice, které jsou ve škole k dispozici (MERKUR, ROTO) Divadlo pravidelně nacvičujeme se školními dětmi na předvánoční besídku. Program v tu dobu mívají děti z celé školy, při nácviku většinou spolupracují i rumunští učitelé. O Vánocích má tradičně o divadlo zájem také katolická mládež. Na mně je vždy sehnat vhodnou hru, upravit ji a nacvičit ji s nimi. Hra bývá pro 8 12 lidí. Na Vánoce také pravidelně sestavuji vánoční zpěvník s 8 10 koledami. Zpěvník dostane každý školák, po celý advent ze zpěvníku zpíváme společně ve škole (katolíci i baptisté). Na Štědrý den je pak zpěvník základem slavnostního vystoupení katolických školních dětí. Filmy na DVD jsme sledovali v rámci školního vyučování, občas i ve volném čase. Zde bych zdůraznil dobrou spolupráci s Českým kulturním centrem v Bukurešti. Letos jsme díky této spolupráci mohli promítnout filmy režisérky Marii Procházkové (Kdopak by se vlka bál, Evropské pexeso, Děti kreslí písničky). Sportu jsme se občas věnovali s dětmi z I. stupně, především proto, abychom se odreagovali při pravidelném pátečním pracovním dopoledni. Využívali jsme především nedokončenou školní tělocvičnu v suterénu školy. Zde jsme hráli různé honičky, soutěže, často míčové hry. I letos jsme uspořádali sportovní dětský den ( ). Na akci uvolnil prostředky DSSČR, program společně vytvořili čeští i rumunští učitelé. Já jsem se staral o program těch mladších dětí. Český učitel má na starosti také udržování a vedení školní knihovny. V knihovně je asi 5000 českých knížek a asi 1500 rumunských. Kromě toho je tam mnoho dětských časopisů (už poměrně použitých) a také CD k zapůjčení. Všechny knihy i CD jsou zaevidované, vybavené výpůjčním lístkem. Knihovna je v pořádku a přehledná. Jen je potřeba být důsledný při půjčování. Dětem, dospělým i učitelům se občas stává, že zapomenou knihy nebo CD vrátit. Pozn.: V knihovně je i mnoho DVD s českými filmy. Ty si však promítáme společně, nepůjčuji je. Většinou se totiž vracely nenávratně poškozené. Z tohoto důvodu také zapůjčuji jen záložní kopie CD, které jsem vytvořil. Originály CD nikdy nepůjčuji! 7) velké akce (dožínky, festivaly apod., doplňte data) Na podzim jsme v tělocvičně školy uspořádali koncert českého písničkáře Slávka Janouška ( ). Zpěvák tu byl na krátké turistické návštěvě, pro místní děti zahrál velmi ochotně. Vrcholem letošního školního roku byl dětský festival v Băile Herculane ( ). Náš nový soubor Modráček měl dvě krátká vystoupení. Také proběhlo setkání místních dětí s dětmi z pěveckého souboru Mezissimo z Českého Meziříčí. Akci jsme připravili společně se sbormistrem panem Z. Mokrejšem. Během pětidenní návštěvy souboru se místní děti účastnily společných zkoušek. Společně se 4

5 sborem potom vystoupily při koncertu v kulturním domě ve Svaté Heleně. Kromě tohoto koncertu jsem ještě organizoval jednodenní zájezd sboru do srbské Kruščice, kde soubor rovněž vystoupil. Helenské děti se měly zájezdu také zúčastnit, ale nakonec to nebylo možné kvůli administrativním překážkám. Akci zaštítilo několik sponzorů, částečně i DSSČR a Sdružení S o.s. Informace o celé akci jsou na i na 8) spolupráce: škola, komunita, ZÚ, GK, jiné organizace- místní, české Moji spolupráci s rumunskými i místními českými učiteli mohu označit za bezproblémovou. Komunikace probíhala i přes jazykovou bariéru výborně. Letošní tým lidí byl na místní poměry aktivní a spolehlivý. Velkou zásluhu na tom má díky své autoritě pan učitel Roch, ke klidné atmosféře přispívala i učitelka z mateřské školky Sofi Štěpničková. Z rumunských učitelů mohu jmenovat učitelku L. Raşinariu a učitele I. Gruescu a N. Diaconu. Spolupráce s krajanskou organizací DSSČR byla také velmi dobrá. A to nejen s předsedou místní organizace panem V. Mockem, ale i s předsedou filiálky F. Draxelem. Společně jsme nakonec vždy dokázali shodnout nejen při psaní projektů, ale i při realizaci těch schválených. Bez větších problémů jsem spolupracoval s kostelní radou katolického kostela i s vedením baptistického sboru, kteří se na mě občas s některými záležitostmi obraceli (transpozice vícehlasých skladeb, psaní not nebo různých oznámení). Komunikace se zastupitelským úřadem byla poměrně častá. Spolupracovali jsme na organizaci návštěv hostů z ČR, konzultovali jsme projekty krajanské organizace, řešili jsme potřebné dokumenty pro studenty semestrálních kursů v ČR. Dobrá spolupráce byla letos i s Českým kulturním centrem v Bukurešti. Organizace z ČR, se kterými letos probíhala nějaká jednání či spolupráce, byly především tyto: Sdružení S o.s., Kudrna Brno, YMCA Brno, Člověk v tísni (od roku 2010 už v Rumunsku nepůsobí), Asociace TOM, Liga lesní moudrosti (Mnichovo Hradiště). 9) podmínky pro výuku (samostatná učebna v ČD, učebna ve škole, soukromí, vybavení učebny, zázemí učitele, dojíždění do jednotlivých míst) V místní škole jsou dobré podmínky pro výuku českého jazyka i jiných předmětů. Všechny třídy jsou vybaveny tabulemi, jsou zde nástěnné tabule a obrazy (ve stojanu v suterénu školy). Škola je vybavena několika kopírkami, tiskárnami, skenerem, dataprojektorem i několika počítači. Ne vždy však jsou technické prostředky v dobrém technickém stavu. Řeším to tak, že jsem vybaven vlastními. Ve škole je také magnetofon s CD přehrávačem. Ve sborovně školy má každý učitel - tedy i český - svoji skříňku na právě používané knihy, nebo na další učební pomůcky. Stejná možnost je v promítacím sále, který jsem využíval především jako učebnu pro děti ze 3. a 4. třídy. 10) podmínky pro učitele (ubytování, doprava do/z destinace, stravování ) Učitel se může po domluvě s místními ubytovat v některé domácnosti nebo si pronajmout samostatný dům. 5

6 Dopravu jsem podrobně popsal na Ve Svaté Heleně lze koupit základní potraviny buď od místních lidí (mléko, sýr, tvaroh, vejce, brambory), nebo ve dvou místních obchodech (chleba, nápoje). Veškeré další potraviny je nutno zakoupit ve 12 km vzdálené Moldově Nouă. Ceny jsou stejné jako v ČR. V Moldově Nouă jsou také banky, bankomaty, směnárna, pošta nebo lékařská péče. Dokumenty potřebné pro legalizaci pobytu učitele v Rumunsku vyřizuje Cizinecká policie v župním městě Reşiţa. Jaké jsou aktuální požadavky CP spojené s vydáním dlouhodobého pobytu, nevím. Vše jsem vyřizoval už před pěti lety, dnes může být situace jiná. Doporučuji konzultovat s konzulem v Bukurešti. 11) co se Vám podařilo, co se nepodařilo (vydávání časopisů, akce... ) I v letošním roce se podařilo udržet tradičně pořádané soutěže v českém jazyce. Šlo hlavně o olympiádu ve slovanských jazycích pro žáky 7. a 8. tříd. Župní kolo se letos nekonalo, protože českých dětí bylo tak málo, že postoupily rovnou do Temešváru na celostátní kolo. To proběhlo od 6. do 9. dubna Helenské děti byly připraveny dobře, především žákům 7. třídy se dařilo velmi dobře. Proběhla také soutěž v českém jazyce pro třídy. Letos jsme ji pořádali u nás ve Svaté Heleně. 22. května jsme přivítali 45 dětí od nás, z Gerniku, Eibenthalu, Rovenska, Bigru a Moldavy Nouă. Garantem soutěže byl jako obvykle DSSČR, naše děti se opět umístily velmi dobře. Na obě soutěže jsme připravovali úkoly společně s učiteli z ČR na Gerniku a Eibenthale i s českou učitelkou z Moldovy Nouă paní A. Gecse. Úkoly si vždy rozdělujeme, já jsem se pak postaral o shromáždění úkolů a o konečnou grafickou podobu testů. Pozn.: Další soutěžení s názvem Concurs interaktiv - inteligenţa în competiţie proběhlo v sobotu 24. dubna 2010 na Gerniku. Šlo o soutěž dětí z českých vesnic v rumunštině, matematice, dějepisu a zeměpisu. Tam jsem však pomohl jako řidič dopravit helenské děti a měl jsem na starosti některé organizační záležitosti. I v letošním roce jsme pokračovali ve vydávání školního časopisu Helenské sluníčko. Spolupracují tři učitelé (F. Roch, S. Štěpničková a L. Raşinariu) i děti. Přesto zůstávala většina práce na mně. Od vymýšlení koncepce časopisu, shromažďování materiálu od dětí a fotografování, až po konečnou grafickou úpravu časopisu a odeslání do tiskárny. Časopis od letošního roku archivuje knihovna Libri prohibiti. Pozn.: Doporučuji nejen zachovat vydávání časopisu, ale neměnit ani jeho podobu. Jeho dnešní podoba je výsledkem dlouhého hledání shody mezi možnostmi školy i tiskárny v rumunském městě Oradea (adresa: S. C. BUTVERY prod s.r.l.; Oradea; Str. Ştefan cel Mare, nr. 82; jud. Bihor; tel.: ). Časopis vytvářím v programu Open Office, před odesláním poštou do tiskárny konečnou podobu jednotlivých stran převádím do formátu pdf. Do tiskárny posílám raději 2 kopie na CD, tiskárna CD nevrací. Časopis také zveřejňuji na I to doporučuji zachovat, o časopis je zájem. Sporadicky jsem přispíval i do časopisu DSSČR Naše snahy, v čemž doporučuji pokračovat. V únoru 2010 jsem také napsal jeden článek o keramickém kroužku helenských dětí do časopisu Tvořivý Amos. Několik příspěvků jsem napsal do časopisu DZS Krajiny češtiny. Pravidelně jsem také nahrával příspěvky pro krajanské vysílání Radia Temešvár. Redaktorka vysílání Vlasta Lazu mě oslovila zhruba jednou za tři týdny. Nahrávání jsme domlouvali mailem nebo prostřednictvím sms. Rozhlasoví technici mi pak sami zavolali v domluvenou hodinu. 6

7 V květnu 2010 jsem provedl korektury opraveného a doplněného 2. vydání učebnice pro 6. třídu Dějiny a tradice české menšiny v Rumunsku. Knihu napsali manželé Alena a Desideriu Gecse. Mám spoustu výhrad k obsahové, grafické i jazykové úrovni knihy. Přesto oceňuji, že kniha vznikla a autorů si velmi vážím. I v letošním roce jsem udržel internetové stránky Stránky fungují bez problémů, zaplacení webhostingu jsem na rok 2010 dohodl se Sdružením S.o.s, doménu zaplatila internetová kavárna VIME z Vysokého Mýta. Práci na tvorbě stránek dělá webmaster zdarma, je to velmi spolehlivý člověk. Archivaci stránek nám na podzim 2009 nabídla Národní knihovna, se kterou o tom byla sepsána dohoda. Podepsal ji webmaster, já jsem sice výhradním autorem článků i většiny fotografií, nemám však autorská práva. Doporučuji stránky udržovat, z ohlasů je zřejmé, že mají pro spoustu lidí určitý význam. Odkaz na náš web i na školní časopis je i na webu Pozn.: Aktualizace se snažím dodávat zhruba jednou za čtvrt roku rumunskou poštou. Je to ovšem pomalé a nespolehlivé, zásilka často nedorazí. Lepší je poslat CD ve dvou kopiích po návštěvnících z ČR a poprosit je, aby obálku poslali poštou v ČR na adresu webmastera (adresa: Vieroslav Mesar; Litomyšlská 72/IV; Vysoké Mýto; ). 12) problémy a doporučení Nejsem si vědom žádných nepřekonatelných problémů. Rumunsko je sice specifické, přesto tu lze většinu situací řešit podobným způsobem, na jaký je člověk zvyklý v České republice. 13) různé (info o destinaci, historii, současnosti KK, vztah krajanů k učiteli ) 14) fotografie a jiné přílohy (grafy, tabulky ): doporučené Veškeré obecné informace uvádím na zde je i rozsáhlá fotogalerie z vesnice a jejího okolí. Jsou tam i informace o starších událostech i o aktualitách. 20. června

Závěrečná zpráva 201O 2O11

Závěrečná zpráva 201O 2O11 Závěrečná zpráva 201O 2O11 1) jméno, příjmení, titul Mgr. Jolana Budigová 2) destinace: země, místa Rumunsko, Eibenthal 3) zájmová činnost: kroužky: počty žáků, věk, kolísaly počty žáků? Třída Počet dětí

Více

Učitelé u krajanských komunit

Učitelé u krajanských komunit Učitelé u krajanských komunit 1) jméno, příjmení, titul Hana Herrmannová, Mgr. 2) destinace: země, místa Eibenthal, Rumunsko 3) škola: druh školy (ZŠ, SŠ, VŠ): třídy + počet žáků/studentů, věk (rozdělte

Více

Mateřská školka 10, 1. třída 2, 2. třída 7, 3. třída 1, 4. třída 3, 5. třída 6, 6. třída 1, 7. třída 4, 8. třída 1, celkem 35.

Mateřská školka 10, 1. třída 2, 2. třída 7, 3. třída 1, 4. třída 3, 5. třída 6, 6. třída 1, 7. třída 4, 8. třída 1, celkem 35. Závěrečná zpráva 2011/2O12 Rumunsko, Eibenthal Mgr. Kateřina Roháľová Školní výuka, počty dětí ve třídách 2011/2012 Mateřská školka 10, 1. třída 2, 2. třída 7, 3. třída 1, 4. třída 3, 5. třída 6, 6. třída

Více

Závěrečná zpráva 2012/ 2013

Závěrečná zpráva 2012/ 2013 Závěrečná zpráva 2012/ 2013 Rumunsko: Eibenthal Mgr. Kateřina Roháľová Počet dětí Mateřská škola 10 dětí Základní škola 31 dětí 0. třída 2 děti 1. třída 3 děti 2. třída 3 děti 3. třída 7 dětí 4. třída

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Inspirací k sepsání tohoto článku o příkladu dobré praxe mi byl článek ze dne 4. října 2011 uveřejněný v celostátním

Více

Seznam pomůcek pro 2. třídu

Seznam pomůcek pro 2. třídu Seznam pomůcek pro 2. třídu Vybavený penál + krátké pravítko, 2 tužky č. 2, fix na tabulku Notýsek Sešit č. 513 10 x + obaly Sešit č. 520 + linkovaná podložka + obaly Notový sešit + obal Látkový pytel

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Iva Tatarková: Dům zahraniční spolupráce a čeština v zahraničí

Iva Tatarková: Dům zahraniční spolupráce a čeština v zahraničí Iva Tatarková: Dům zahraniční spolupráce a čeština v zahraničí Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace řízená MŠMT, která podle pokynů ministerstva zajišťuje vzdělávací a školské styky

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ spol. s r. o., Mlýnská 44, 602 00 Brno, IČO: 25302230, DIČ: CZ 25302230, www.didaktis.cz Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23705 ze dne 17. 6. 1996 u Krajského úřadu v Brně

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2008/2009 má škola celkem 13 tříd, z toho 5 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 304 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 23,4. Škola má 10 odborných

Více

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ spol. s r. o., Mlýnská 44, 602 00 Brno, IČO: 25302230, DIČ: CZ 25302230, www.didaktis.cz Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23705 ze dne 17. 6. 1996 u Krajského úřadu v Brně

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Mgr. Ivo Dokoupil terénní pracovník společnosti Člověk v tísni o.p.s. Asistenční pomoc krajanům v Rumunsku Rozvoj cestovního ruchu

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Milé čtenářky a milí čtenáři, výtisk školního časopisu, který právě držíte v rukou, je tentokrát trochu netypický. Nenajdete v něm

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ

DIDAKTIS UČITELŮM PARTNERSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Služba DIDAKTIS BEZPLATNĚ DIDAKTIS spol. s r. o., Mlýnská 44, 602 00 Brno, IČO: 25302230, DIČ: CZ 25302230, www.didaktis.cz Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23705 ze dne 17. 6. 1996 u Krajského úřadu

Více

Domácnost. Obsah učiva v jednotlivých ročnících :

Domácnost. Obsah učiva v jednotlivých ročnících : 5.10.3 Volitelné předměty Volitelné předměty, které budou zařazovány podle zájmu žáků. Zařazení volitelných předmětů do učebního plánu školy sleduje individuální rozvoj žáka podle jeho zájmu a prohlubování

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Umíme hodnotit žáky a studenty? Eduard Hofmann Jiří Koumar

Umíme hodnotit žáky a studenty? Eduard Hofmann Jiří Koumar Umíme hodnotit žáky a studenty? Eduard Hofmann Jiří Koumar Umíme hodnotit žáky a studenty? Už jste někdy ve školním prostředí zaslechli povzdechnutí typu: Když já bych mu to býval řek, jenže jsem nerozuměl

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan. ICT plán školy Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.cz Součástí Základní školy Kadaň, ul. Pionýrů 1102, okr. Chomutov je moderně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Mí Prima. Fyzika: žádná učebnice není potřeba

Mí Prima. Fyzika: žádná učebnice není potřeba Mí Prima Oxenden, C. et al. New English File Elementary MULTIPACK A, Oxford: OUP, 2005 Učebnici je třeba pořídit novou, nikoli z druhé ruky od starších studentů. Děkuji za pochopení, VN. Zatím nic nekupovat,

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

1. Výsledky vzdělávání

1. Výsledky vzdělávání ZŠ Kunratice 1. Výsledky vzdělávání Testy Kompetence k učení Čtenářská gramotnost Český jazyk Matematická gramotnost Jaro 2012 6. ročník, výběr ČR Jaro 2014 5. ročník, 6. ročník Kompetence k učení - příklad

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Bohumil Sedláček a kol. Český jazyk a literatura pro 3.ročník SPN, Praha1984 5 Králíček. zvláštních odborných učilišť. zvláštních odborných učilišť

Bohumil Sedláček a kol. Český jazyk a literatura pro 3.ročník SPN, Praha1984 5 Králíček. zvláštních odborných učilišť. zvláštních odborných učilišť Autor Titul knihy Nakladatelství Počet kusů Poznámka Kovaříková Hana Občanská výchova pro OU Septima s.r.o. Praha 2003 35 Králíček Hořejšová Danuše Občanská nauka Naše vojsko, Praha 1994 108 Králíček Miroslav

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: bj4bs101 Okresní pracoviště Svitavy Škola: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Borová u Poličky 111, okres Svitavy

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována ředitelkou školy a schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby 370 07 České Budějovice, tel.391000431 536, IČ: 75000849 Čj. 16/2/2008 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Charakteristika a organizace

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Tituly pro dotační řízení:

Tituly pro dotační řízení: IV. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dotační program Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více