ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2009-2010"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK ) jméno, příjmení, titul Petr Skořepa, Mgr. 2) destinace: země, místa Rumunsko, Svatá Helena 3) škola: druh školy (ZŠ, SŠ, VŠ): třídy + počet žáků/studentů, věk (rozdělte povinnou a fakultativní výuku), kolísaly počty žáků? Celý název školy je Şcoala cu cls. I-VIII, J. A. Komensky. Počty dětí uvédím v tabulce. Třída Počet dětí 2009/2010 Mateřská školka třída 3 2. třída 4 3. třída 7 4. třída 3 5. třída 4 6. třída 3 7. třída 5 8. třída 3 Celkem 32 V mateřské škole vyučuje česky i rumunsky místní paní učitelka Sofi Štěpničková. Na I. stupni vyučuje česky pan učitel František Roch. Výuka je velmi obtížná, protože učitel má na starosti 4 třídy + tři děti mluvící pouze rumunsky. Na 2. stupni se vyučuje rumunsky, výuka češtiny jako mateřského jazyka je zařazena jako povinně volitelná. Já vyučuji česky, ale často používám i rumunské výrazy (označení slovních druhů, označení kategorií podstatných jmen i sloves, označení větných členů...) Pozn.: Kromě česky mluvících dětí se na výuku přihlásil i Bogdan Dulceanu, rumunsky mluvící žák 7. třídy. S ním jsem zpočátku mluvil rumunsky, později to nebylo nutné, protože žák velmi rychle ovládl základy češtiny. Pracoval podle sešitu Prodos 2. třída 1. díl, často jsem mu dával jednoduché rumunské texty, které překládal do češtiny. Dobře česky čte, rozlišuje rody, slovní druhy. Bohužel jsme se už nedostali k rozdělení souhlásek na měkké a tvrdé. Přesto mohu říci, že chlapec pracoval velmi dobře. 4) zájmová činnost: kroužky: počty žáků, věk, kolísaly počty žáků? Ve škole jsem i v letošním roce udržoval kroužek hry na zobcovou flétnu. Chodilo téměř pravidelně 9 mladších dětí (Sofi Kunová, Dáša Mocková, Klaudie Hruzová, Kristina Boudová, Veronika Boudová, Štěpa Roth, Veronika Mocková, Venca Kuna a Bogdan 1

2 Dulceanu). Starší děti jsem už naučil hrát v minulých letech, nástroj ovládá dobře dalších 8 starších školních dětí. Pozn.: Všechny zmíněné děti si flétnu zakoupily, ve školní knihovně jsem nechal 8 flétnových škol od I. Hlavaté. Díky darované keramické peci jsem letos mohl zavést kroužek keramiky. Přihlásilo se 12 dětí, 10 chodilo zcela pravidelně. Děti práce velmi bavila, dosáhli jsme pěkných výsledků. Dokonce jsme poslali několik výrobků na mezinárodní dětskou výtvarnou soutěž do Lidic. Tři naše děti získaly čestná uznání. V letošním školním roce jsme začali spolupracovat s českou choreografkou Jitkou Bonušovou. Do vesnice přijela na pozvání DSSČR. Spolupráce se rozvinula natolik, že jsme mohli založit dětský folklórní soubor. Dali jsme mu název Modráček (místní název pro ladoňku, rumunsky viorele ). Zatím máme 7 párů, jde o děti z třídy. Scházeli jsme se pravidelně 1-2x týdně, před vystoupením i častěji. Zkoušky jsem vedl já a paní učitelka Štěpničková. Dětem jsem také při tanci hrál na klávesy. Soubor zatím ovládá 2 krátká pásma (autorem prvního je J. Bonušová, druhé vytvořila paní učitelka Štěpničková společně se mnou). Soubor už má za sebou dvě vystoupení, poprvé na dětském festivalu v Băile Herculane, podruhé na domácí scéně ve Svaté Heleně. I letos jsem pokračoval s učením písní v katolickém kostele. Spolek zpěváků není možné označit za sbor. Jsou to lidé, kteří mají zájem o učení nových písní z běžně užívaných kancionálů. Takto se podařilo nacvičit kolem 25 nových písní. Mnoho dalších jsme opravili nebo upevnili. Výuka probíhala nepravidelně většinou v neděli po bohoslužbě. 5) výuka: metody, činnosti, přípravy, jazyk, certifikáty, zajímavosti Ve školním roce jsem vyučoval ČJ ve třídě. Na 1. stupni jsem se soustředil více mluvnici, protože děti toho většinou ovládaly velmi málo. Také jsme zdokonalovali čtení i sloh. Na 2. stupni má každá třída po třech hodinách týdně. Dvě hodiny jsme se věnovali mluvnici, jedna hodina připadala na čtení či sloh. Letos jsem ve všech třídách při výuce mluvnice používal pracovní sešity PRODOS pro třídu. Zdálo se mi to dostatečné vzhledem k tomu, že rumunské osnovy českého jazyka obsahují učivo, které se v českých školách probírá v třídě. Přesto musím říci, že letošní sedmáci jsou na velmi dobré úrovni, takže bude možné bez problémů používat učebnice pro 6. třídu. Používané učebnice popisuji v tabulce: Třída Učebnice v roce Doporučení na rok třída - Prodos 3. třída 1. díl 3. třída Prodos 3. třída 1. díl Prodos 3. třída 2. díl 4. třída Prodos 3. třída 2. díl Prodos 4. třída 1. díl 5. třída Prodos 4. třída 1. díl Prodos 4. třída 2. díl, Prodos 5. třída I. díl 6. třída Prodos 4. třída 1. díl Prodos 4. třída 2. díl, Prodos 5. třída I. díl 7. třída Prodos 5. třída 1. díl Prodos 5. třída 2. díl, SPN 6. třída 8. třída Prodos 5. třída 1. díl - Také používám učebnice od SPN a Nové školy Brno. Pracujeme i s dalšími doplňkovými brožurami. Často jsme používali fólie a různé pracovní listy. Občas děti při výuce využívaly 2

3 počítačové programy Terasoft nebo EMPE, které jsem nainstaloval na všechny školní počítače. V hodinách literatury jsem letos záměrně nepoužíval čítanky, četli jsme společně přímo knihy ze školní knihovny, pokud byly v dostatečném množství. Pozn.: Podařilo se nám přečíst např. tyto knihy: B. Říha, Klouček Smítko, J. Ryska, Kluk jako jehla, V. Plívová-Šimková, Nefňukej, veverko, Mark Twain, Dobrodružství Toma Sawyera výběr, J. Karafiát, Broučci, V. Čtvrtek, Rumcajs výběr... Používali jsme časopisy ze školní knihovny, pracovali jsme i se školním časopisem Helenské sluníčko. Poměrně často jsem zařazoval společné promítání filmů. Preferoval jsem ty, k nimž byla ve školní knihovně předloha, se kterou jsme se seznámili. K některým filmům jsem připravoval pracovní listy, kde jsem zjišťoval stupeň porozumění filmu. Před samotným filmem jsme si vždy řekli o autorovi předlohy, případně o tvůrcích filmů. Pozn.: Takto jsme shlédli s mladšími dětmi např. filmy Fimfárum 1,2, O loupežníku Rumcajsovi, Broučci..., se staršími Páni kluci, Nefňukej, veverko, Klapzubova jedenáctka, Honzíkova cesta, Lotrando a Zubejda, Pipi Dlouhá punčocha, Děti z Bullerbynu... Uvádím přehled učebnic i čítanek ve školní knihovně: Název učebnice (U) nebo pracovního sešitu (PS) Nakladatelství Počet kusů Český jazyk PS pro 3. třídu 1. díl Prodos 5 Český jazyk PS pro 3. třídu 2. díl Prodos 5 Český jazyk PS pro 4. třídu 1. díl Prodos 2 Český jazyk PS pro 4. třídu 2. díl Prodos 10 Český jazyk PS pro 5. třídu 2. díl Prodos 2 Český jazyk U pro 5. třídu SPN 8 Český jazyk U pro 6. třídu SPN 13 Český jazyk U pro 7. třídu SPN 16 Český jazyk U pro 8. třídu SPN 22 Český jazyk U pro 5. třídu Alter 10 Moje první čítanka Žáček Alter 5 Slabikář Žáček Alter 8 Otíkova čítanka Šrut 10 Slabikář pro 1. třídu Nová škola Brno 12 Čítanka pro 2. třídu Nová škola Brno 10 Čítanka pro 2. třídu Prodos 11 Čítanka pro 3. třídu SPN 12 Čítanka pro 4. třídu SPN 10 Čítanka pro 5. třídu SPN 11 Čítanka pro 6. třídu SPN 7 Čítanka pro 7. třídu SPN 18 Čítanka pro 8. třídu SPN 18 3

4 6) Další aktivity kromě vlastní výuky čj, jejich rozvržení (výtvarné činnosti, hudební výchova, divadlo, PC, promítání DVD, přednášky, vaření, sport...) Na vlastní žádost jsem vedl hudební a výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a práci na počítači ve všech třídách I. stupně. Pro tyto činnosti byl vyhrazen pátek. Děti práce bavila, seznámily se s množstvím různých výtvarných technik. Výsledky celoroční práce je možno vidět v chodbě školy v přízemí. Jsou zde rozloženy nejen obrázky, ale nově je tu i vitrína s keramickými výrobky. Při pracovních činnostech jsme často využívali stavebnice, které jsou ve škole k dispozici (MERKUR, ROTO) Divadlo pravidelně nacvičujeme se školními dětmi na předvánoční besídku. Program v tu dobu mívají děti z celé školy, při nácviku většinou spolupracují i rumunští učitelé. O Vánocích má tradičně o divadlo zájem také katolická mládež. Na mně je vždy sehnat vhodnou hru, upravit ji a nacvičit ji s nimi. Hra bývá pro 8 12 lidí. Na Vánoce také pravidelně sestavuji vánoční zpěvník s 8 10 koledami. Zpěvník dostane každý školák, po celý advent ze zpěvníku zpíváme společně ve škole (katolíci i baptisté). Na Štědrý den je pak zpěvník základem slavnostního vystoupení katolických školních dětí. Filmy na DVD jsme sledovali v rámci školního vyučování, občas i ve volném čase. Zde bych zdůraznil dobrou spolupráci s Českým kulturním centrem v Bukurešti. Letos jsme díky této spolupráci mohli promítnout filmy režisérky Marii Procházkové (Kdopak by se vlka bál, Evropské pexeso, Děti kreslí písničky). Sportu jsme se občas věnovali s dětmi z I. stupně, především proto, abychom se odreagovali při pravidelném pátečním pracovním dopoledni. Využívali jsme především nedokončenou školní tělocvičnu v suterénu školy. Zde jsme hráli různé honičky, soutěže, často míčové hry. I letos jsme uspořádali sportovní dětský den ( ). Na akci uvolnil prostředky DSSČR, program společně vytvořili čeští i rumunští učitelé. Já jsem se staral o program těch mladších dětí. Český učitel má na starosti také udržování a vedení školní knihovny. V knihovně je asi 5000 českých knížek a asi 1500 rumunských. Kromě toho je tam mnoho dětských časopisů (už poměrně použitých) a také CD k zapůjčení. Všechny knihy i CD jsou zaevidované, vybavené výpůjčním lístkem. Knihovna je v pořádku a přehledná. Jen je potřeba být důsledný při půjčování. Dětem, dospělým i učitelům se občas stává, že zapomenou knihy nebo CD vrátit. Pozn.: V knihovně je i mnoho DVD s českými filmy. Ty si však promítáme společně, nepůjčuji je. Většinou se totiž vracely nenávratně poškozené. Z tohoto důvodu také zapůjčuji jen záložní kopie CD, které jsem vytvořil. Originály CD nikdy nepůjčuji! 7) velké akce (dožínky, festivaly apod., doplňte data) Na podzim jsme v tělocvičně školy uspořádali koncert českého písničkáře Slávka Janouška ( ). Zpěvák tu byl na krátké turistické návštěvě, pro místní děti zahrál velmi ochotně. Vrcholem letošního školního roku byl dětský festival v Băile Herculane ( ). Náš nový soubor Modráček měl dvě krátká vystoupení. Také proběhlo setkání místních dětí s dětmi z pěveckého souboru Mezissimo z Českého Meziříčí. Akci jsme připravili společně se sbormistrem panem Z. Mokrejšem. Během pětidenní návštěvy souboru se místní děti účastnily společných zkoušek. Společně se 4

5 sborem potom vystoupily při koncertu v kulturním domě ve Svaté Heleně. Kromě tohoto koncertu jsem ještě organizoval jednodenní zájezd sboru do srbské Kruščice, kde soubor rovněž vystoupil. Helenské děti se měly zájezdu také zúčastnit, ale nakonec to nebylo možné kvůli administrativním překážkám. Akci zaštítilo několik sponzorů, částečně i DSSČR a Sdružení S o.s. Informace o celé akci jsou na i na 8) spolupráce: škola, komunita, ZÚ, GK, jiné organizace- místní, české Moji spolupráci s rumunskými i místními českými učiteli mohu označit za bezproblémovou. Komunikace probíhala i přes jazykovou bariéru výborně. Letošní tým lidí byl na místní poměry aktivní a spolehlivý. Velkou zásluhu na tom má díky své autoritě pan učitel Roch, ke klidné atmosféře přispívala i učitelka z mateřské školky Sofi Štěpničková. Z rumunských učitelů mohu jmenovat učitelku L. Raşinariu a učitele I. Gruescu a N. Diaconu. Spolupráce s krajanskou organizací DSSČR byla také velmi dobrá. A to nejen s předsedou místní organizace panem V. Mockem, ale i s předsedou filiálky F. Draxelem. Společně jsme nakonec vždy dokázali shodnout nejen při psaní projektů, ale i při realizaci těch schválených. Bez větších problémů jsem spolupracoval s kostelní radou katolického kostela i s vedením baptistického sboru, kteří se na mě občas s některými záležitostmi obraceli (transpozice vícehlasých skladeb, psaní not nebo různých oznámení). Komunikace se zastupitelským úřadem byla poměrně častá. Spolupracovali jsme na organizaci návštěv hostů z ČR, konzultovali jsme projekty krajanské organizace, řešili jsme potřebné dokumenty pro studenty semestrálních kursů v ČR. Dobrá spolupráce byla letos i s Českým kulturním centrem v Bukurešti. Organizace z ČR, se kterými letos probíhala nějaká jednání či spolupráce, byly především tyto: Sdružení S o.s., Kudrna Brno, YMCA Brno, Člověk v tísni (od roku 2010 už v Rumunsku nepůsobí), Asociace TOM, Liga lesní moudrosti (Mnichovo Hradiště). 9) podmínky pro výuku (samostatná učebna v ČD, učebna ve škole, soukromí, vybavení učebny, zázemí učitele, dojíždění do jednotlivých míst) V místní škole jsou dobré podmínky pro výuku českého jazyka i jiných předmětů. Všechny třídy jsou vybaveny tabulemi, jsou zde nástěnné tabule a obrazy (ve stojanu v suterénu školy). Škola je vybavena několika kopírkami, tiskárnami, skenerem, dataprojektorem i několika počítači. Ne vždy však jsou technické prostředky v dobrém technickém stavu. Řeším to tak, že jsem vybaven vlastními. Ve škole je také magnetofon s CD přehrávačem. Ve sborovně školy má každý učitel - tedy i český - svoji skříňku na právě používané knihy, nebo na další učební pomůcky. Stejná možnost je v promítacím sále, který jsem využíval především jako učebnu pro děti ze 3. a 4. třídy. 10) podmínky pro učitele (ubytování, doprava do/z destinace, stravování ) Učitel se může po domluvě s místními ubytovat v některé domácnosti nebo si pronajmout samostatný dům. 5

6 Dopravu jsem podrobně popsal na Ve Svaté Heleně lze koupit základní potraviny buď od místních lidí (mléko, sýr, tvaroh, vejce, brambory), nebo ve dvou místních obchodech (chleba, nápoje). Veškeré další potraviny je nutno zakoupit ve 12 km vzdálené Moldově Nouă. Ceny jsou stejné jako v ČR. V Moldově Nouă jsou také banky, bankomaty, směnárna, pošta nebo lékařská péče. Dokumenty potřebné pro legalizaci pobytu učitele v Rumunsku vyřizuje Cizinecká policie v župním městě Reşiţa. Jaké jsou aktuální požadavky CP spojené s vydáním dlouhodobého pobytu, nevím. Vše jsem vyřizoval už před pěti lety, dnes může být situace jiná. Doporučuji konzultovat s konzulem v Bukurešti. 11) co se Vám podařilo, co se nepodařilo (vydávání časopisů, akce... ) I v letošním roce se podařilo udržet tradičně pořádané soutěže v českém jazyce. Šlo hlavně o olympiádu ve slovanských jazycích pro žáky 7. a 8. tříd. Župní kolo se letos nekonalo, protože českých dětí bylo tak málo, že postoupily rovnou do Temešváru na celostátní kolo. To proběhlo od 6. do 9. dubna Helenské děti byly připraveny dobře, především žákům 7. třídy se dařilo velmi dobře. Proběhla také soutěž v českém jazyce pro třídy. Letos jsme ji pořádali u nás ve Svaté Heleně. 22. května jsme přivítali 45 dětí od nás, z Gerniku, Eibenthalu, Rovenska, Bigru a Moldavy Nouă. Garantem soutěže byl jako obvykle DSSČR, naše děti se opět umístily velmi dobře. Na obě soutěže jsme připravovali úkoly společně s učiteli z ČR na Gerniku a Eibenthale i s českou učitelkou z Moldovy Nouă paní A. Gecse. Úkoly si vždy rozdělujeme, já jsem se pak postaral o shromáždění úkolů a o konečnou grafickou podobu testů. Pozn.: Další soutěžení s názvem Concurs interaktiv - inteligenţa în competiţie proběhlo v sobotu 24. dubna 2010 na Gerniku. Šlo o soutěž dětí z českých vesnic v rumunštině, matematice, dějepisu a zeměpisu. Tam jsem však pomohl jako řidič dopravit helenské děti a měl jsem na starosti některé organizační záležitosti. I v letošním roce jsme pokračovali ve vydávání školního časopisu Helenské sluníčko. Spolupracují tři učitelé (F. Roch, S. Štěpničková a L. Raşinariu) i děti. Přesto zůstávala většina práce na mně. Od vymýšlení koncepce časopisu, shromažďování materiálu od dětí a fotografování, až po konečnou grafickou úpravu časopisu a odeslání do tiskárny. Časopis od letošního roku archivuje knihovna Libri prohibiti. Pozn.: Doporučuji nejen zachovat vydávání časopisu, ale neměnit ani jeho podobu. Jeho dnešní podoba je výsledkem dlouhého hledání shody mezi možnostmi školy i tiskárny v rumunském městě Oradea (adresa: S. C. BUTVERY prod s.r.l.; Oradea; Str. Ştefan cel Mare, nr. 82; jud. Bihor; tel.: ). Časopis vytvářím v programu Open Office, před odesláním poštou do tiskárny konečnou podobu jednotlivých stran převádím do formátu pdf. Do tiskárny posílám raději 2 kopie na CD, tiskárna CD nevrací. Časopis také zveřejňuji na I to doporučuji zachovat, o časopis je zájem. Sporadicky jsem přispíval i do časopisu DSSČR Naše snahy, v čemž doporučuji pokračovat. V únoru 2010 jsem také napsal jeden článek o keramickém kroužku helenských dětí do časopisu Tvořivý Amos. Několik příspěvků jsem napsal do časopisu DZS Krajiny češtiny. Pravidelně jsem také nahrával příspěvky pro krajanské vysílání Radia Temešvár. Redaktorka vysílání Vlasta Lazu mě oslovila zhruba jednou za tři týdny. Nahrávání jsme domlouvali mailem nebo prostřednictvím sms. Rozhlasoví technici mi pak sami zavolali v domluvenou hodinu. 6

7 V květnu 2010 jsem provedl korektury opraveného a doplněného 2. vydání učebnice pro 6. třídu Dějiny a tradice české menšiny v Rumunsku. Knihu napsali manželé Alena a Desideriu Gecse. Mám spoustu výhrad k obsahové, grafické i jazykové úrovni knihy. Přesto oceňuji, že kniha vznikla a autorů si velmi vážím. I v letošním roce jsem udržel internetové stránky Stránky fungují bez problémů, zaplacení webhostingu jsem na rok 2010 dohodl se Sdružením S.o.s, doménu zaplatila internetová kavárna VIME z Vysokého Mýta. Práci na tvorbě stránek dělá webmaster zdarma, je to velmi spolehlivý člověk. Archivaci stránek nám na podzim 2009 nabídla Národní knihovna, se kterou o tom byla sepsána dohoda. Podepsal ji webmaster, já jsem sice výhradním autorem článků i většiny fotografií, nemám však autorská práva. Doporučuji stránky udržovat, z ohlasů je zřejmé, že mají pro spoustu lidí určitý význam. Odkaz na náš web i na školní časopis je i na webu Pozn.: Aktualizace se snažím dodávat zhruba jednou za čtvrt roku rumunskou poštou. Je to ovšem pomalé a nespolehlivé, zásilka často nedorazí. Lepší je poslat CD ve dvou kopiích po návštěvnících z ČR a poprosit je, aby obálku poslali poštou v ČR na adresu webmastera (adresa: Vieroslav Mesar; Litomyšlská 72/IV; Vysoké Mýto; ). 12) problémy a doporučení Nejsem si vědom žádných nepřekonatelných problémů. Rumunsko je sice specifické, přesto tu lze většinu situací řešit podobným způsobem, na jaký je člověk zvyklý v České republice. 13) různé (info o destinaci, historii, současnosti KK, vztah krajanů k učiteli ) 14) fotografie a jiné přílohy (grafy, tabulky ): doporučené Veškeré obecné informace uvádím na zde je i rozsáhlá fotogalerie z vesnice a jejího okolí. Jsou tam i informace o starších událostech i o aktualitách. 20. června

Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů

Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů Školní rok: 2014/2015 Destinace (země, místo): Austrálie, Melbourne, Perth Jméno, příjmení: Mgr. Eliška Kyršová Statistika z roku 2011 uvádí, že češtinu používá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 adresa školy 500 02 Hradec Králové, Bezručova

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 Základní škola Louny Školní 2426, 440 01 Louny, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 předkládá Mgr. Věra Benešová ředitelka základní školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více