Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok

2 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník Česká republika Phone: , , Non schoale sed vitae discimus. Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca

3 Obsah Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělání 3 Personální zabezpečení činnosti školy 4 Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce 7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 9 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (za rok 2010) 13 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 15 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 22 Základní údaje o hospodaření školy za rok Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 24 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 24 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 25 Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 26 Seznam příloh: Přehled DVPP a čerpání prostředků v roce 2010 Pochvaly třídního učitele a ředitele školy Účast a umístění ve vědomostních soutěžích Účast a umístění ve sportovních soutěžích Kalibro srovnání výsledků testů v letech Ze života školy Fotopříloha

4 Základní údaje o škole NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník SÍDLO: Javorník PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace IČO: ZŘIZOVATEL ŠKOLY: Město Javorník ŘEDITEL: Mgr. Zdeněk Hořava SOUČÁSTI ŠKOLY: školní jídelna školní družina DATUM ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL: DATUM ZMĚNY ZAŘAZENÍ: CELKOVÁ KAPACITA: 600 žáků INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠKOLY: ŠKOLSKÁ RADA: 9 členů 1. zasedání předsedkyně Andrea Robotková DALŠÍ ÚDAJE: škola má dle potřeby k dispozici plavecký bazén Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na učitele Šk. rok A b a b a b a b ,61 22,24 15,56 15,57 a minulý školní rok 2009/2010 (dle zahajovacího výkazu) b letošní školní rok 2010/2011 (dle zahajovacího výkazu) Javorník se zámkem Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 2

5 Zvolený vzdělávací program: Přehled oborů vzdělání Minulý školní rok 2009/2010 Název Číslo jednací, název ŠVP Ročník Základní škola 16847/ , 9. Školní vzdělávací program pro Škola na konci světa , základní vzdělávání a přesto na začátku Letošní školní rok 2010/2011 Název Číslo jednací, název ŠVP Ročník Základní škola 16847/ Školní vzdělávací program pro Škola na konci světa , základní vzdělávání a přesto na začátku Nabídka volitelných předmětů: Ročník Předmět Počet žáků 7. Anglická konverzace 15 Fyzikální praktika Německý jazyk další cizí jazyk 14 Sportovní hry: fotbal - florbal Český jazyk hrou 15 Informatika 19 Matematika hrou 19 Seminář z přírodopisu 14 Sportovní hry Český jazyk hrou 18 Matematika hrou 17 Ruský jazyk další cizí jazyk 12 Informatika 15 Sportovní hry: fotbal - florbal Sportovní hry: košíková - házená Cvičení pro zdraví 17 Estetická výchova 20 Finanční matematika Košíková 22 Plavání 16 Ruční práce 14 Školní časopis 12 Zeměpis místní krajiny 18 Nabídka nepovinných předmětů: Ve školním roce 2010/2011 škola nenabízela nepovinné předměty. Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 3

6 Personální zabezpečení činnosti školy Organizační struktura: Vedoucí zaměstnanci: ředitel: zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Hořava Mgr. Marek Bury Zaměstnanci oprávnění organizovat, řídit a kontrolovat práci dalších zaměstnanců: organizační pracovník pro 1. stupeň: Mgr. Dagmar Petřeková účetní: Renata Střílková vedoucí vychovatelka: Rudolfa Křížová vedoucí školní jídelny: Lenka Malínková Přehled zaměstnanců: (stav k ) fyzické osoby přepočtené úvazky učitelé I. stupně 9 9,00 učitelé II. stupně 16 15,27 vychovatelé 3 2,28 asistent pedagoga 3 2,20 nepedagogičtí pracovníci 10 8,80 zaměstnanci celkem 41 37,55 Příjmení a jméno funkce třídnictví Baťová Petra učitelka Buchtelová Zdeňka učitelka 5.B Bury Marek zástupce ředitele Čmelová Naděžda učitelka 7.A Dorňáková Kateřina učitelka ( ) Dubovan Igor učitel Dzubáková Jana učitelka 1.A Gavlas Miroslav učitel 9.B Harbichová Jana učitelka (od ) 6.B Hořava Zdeněk ředitel školy Hořavová Alena učitelka, vých. poradkyně 8.A Hroudová Alena učitelka 9.C Chromík Aleš učitel, metodik prevence 7.B Chromíková Jana učitelka (do ) Karešová Irena učitelka (do ) 6.A Klíčová Lenka učitelka (od ) 4.B Krahulcová Lenka učitelka Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 4

7 Křížová Rudolfa vedoucí vychovatelka Kubáčková Šárka učitelka 6.A Lyková Markéta učitelka 8.B Matušková Pavla asistentka Mikulenková Ivana učitelka 4.A Nemeškal Tomáš učitel ( ) Nemeškalová Magdalena učitelka Olejníková Martina učitelka (do ) 4.B Paděrová Iveta asistentka Petřeková Dagmar učitelka, org. prac. 1. st. 2.A Robotková Andrea asistentka (do ) Rychlá Michaela učitelka 1.B Rychnovská Michaela učitelka 3.B Šupolová Věra učitelka 5.A Vašíčková Michaela učitelka 3.A vychovatelka, asistentka Vršanová Michaela ( ) Žáčková Ivana vychovatelka Dzubák Miroslav školník Dzubáková Jana uklízečka Malínková Lenka vedoucí ŠJ Ondrušíková Hana kuchařka Randisová Alena uklízečka Schindlerová Věra kuchařka Střílková Renata účetní Švábková Drahoslava uklízečka Valíčková Eva uklízečka Zelenková Růžena kuchařka Údaje o zaměstnancích školy, jejich odborné kvalifikaci, praxi a způsobilosti: Na konci školního roku bylo ve škole zaměstnáno 40 pracovníků, z nichž bylo 30 pedagogických 25 učitelů, 2 vychovatelky, 2 asistentky pedagoga a 1 pracovnice, která pracovala na částečný úvazek jako vychovatelka a na částečný úvazek jako asistentka. Z celkového počtu 25 učitelů je 14 plně kvalifikovaných, tj. 56% (za nekvalifikované se považuje i učitelka s kvalifikací pro první stupeň učící na stupni druhém). Z celkového počtu hodin bylo 55,4% odučeno kvalifikovaně (62,26% na 1. stupni a 50,35% na 2. stupni). Poměrně velký pokles v kvalifikovanosti byl dán především vyjádřením MŠMT, kdy 4 pedagogičtí pracovníci, dosud pokládáni za kvalifikované, jsou nekvalifikovaní. Vysokoškolské vzdělání ale má 22 učitelů, což je 88%. Vyučovací hodiny odučené kvalifikovaně: Školní rok 2009/2010 Školní rok 2010/2011 I. stupeň 74,04% 62,26% II. stupeň 60,06% 50,35% škola celkem 65,70% 55,40% Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 5

8 Některé výrazné zvláštnosti v odborné kvalifikovanosti: Tři učitelky (Martina Ringová, Jaroslava Šochová a Jana Chromíková) čerpají mateřskou dovolenou (ty nefigurují v uvedených tabulkách). Dvě z nich nastoupí po MD od nového školního roku. Lenka Klíčová se vrátila během roku po MD. Ludmila Dorňáková, která několik let čerpá MD nenastoupila a ukončila pracovní poměr. Věkové složení pedagogických pracovníků: (včetně asistentů a vychovatelek) Věk Počet ped. pracovníků do 30 let let let let 7 nad 60 let 0 Absolventi, kteří nastoupili na školu: Minulý školní rok Letošní školní rok 0 1 Počet ostatních nově přijatých učitelů a učitelů, kteří ukončili pracovní poměr: Minulý školní rok Letošní školní rok Nastoupili 1 3 na jinou mimo školství na jinou školu mimo školství Odešli školu (nebo do důchodu) (nebo do důchodu) Počet učitelů v důchodovém věku a nekvalifikovaných učitelů: Minulý školní rok Letošní školní rok Důchodový věk 0 1 Nekvalifikovaní 8 11 Mzdové podmínky zaměstnanců: Celkový počet zaměstnanců (přepočtených) Počet ped. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy ped. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy neped. pracovníků Prům. měsíční výše nenár. složky mzdy ped. pracovníků Průměrná měs. výše nenárokové složky mzdy neped. prac. a B a b a b a b a b a b 40,66 38,305 30,959 29, , , , ,- 3197,- 3000,- 2425,- 2481,- a kalendářní rok 2009 Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 6

9 b kalendářní rok 2010 Pozn.: Počet zaměstnanců je k , průměrná výše mezd je vypočítána z výkazů P1-04, nenárokové složky pouze ze státního rozpočtu. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce Počet Zařazení do školní družiny 83 Přijetí do 1. ročníku ZŠ Zařazení do školní jídelny 224 (k , k ) 41 (+3 opakující) Zápis do 1. třídy Počet Počet dětí u zápisu 54 Počet odkladů 15 Počet dětí, které nastoupí na jinou ZŠ 1 Předpokládaný počet žáků (včetně žáků, kteří opakují a žáků, kteří se přistěhují) Počet tříd 2 Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 7

10 Vycházející žáci ve školním roce 2010/2011: Počet vycházejících žáků: 56 (54 žáků z 9. ročníku, 2 žáci z 8. ročníku). I v letošním školním roce si mohli žáci podat 3 přihlášky, čehož mnozí žáci využili. Přijatí žáci: okr. Jeseník okr. Šumperk ostatní okresy ,2% 17,9% 33,9% G SOŠ SOU OU Celkem Přijati Procenta 25% 44,6% 26,8% 3,6% 100% Z 56 vycházejících žáků odchází na střední školy s maturitou 70%, na učební obory 30%. Jedna žákyně z 5. ročníku odchází na nižší gymnázium v Jeseníku. Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 8

11 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Šk. Rok a b a b a b a b Celkem za 1. st Celkem za 2. st a minulý školní rok 2009/2010 (závěr školního roku) b... letošní školní rok 2010/2011 (závěr školního roku) Pozn.: Z celkového počtu 28 neprospívajících žáků 15 žáků dělalo opravné zkoušky. 13 žáků opravné zkoušky neudělalo nebo se nedostavilo, 2 žáci opravné zkoušky udělali a postoupili do vyššího ročníku. 1 žákyně 6. ročníku nebyla hodnocena z několika předmětů. Náhradní termín pro hodnocení byl stanoven do konce září. Ta toho ale nevyužila a bude opakovat ročník. Snížený stupeň z chování na konci školního roku: Stupeň Minulý školní rok Letošní školní rok chování Počet Procento Počet Procento 2 7 1,85 8 2, ,79 3 0,80 Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 9

12 Celkový počet neomluvených hodin za školní rok: Minulý školní rok Letošní školní rok Pozn.: Zvyšující se počet neomluvených hodin a neprospívajících žáků je dán měnící se sociální skladbou žáků. To je patrné i na výsledcích testů Kalibro (viz příloha). Práce s vycházejícími žáky: Žáci 9. tříd se v průběhu školního roku připravovali na přijímací zkoušky z matematiky, z českého jazyka a z ostatních předmětů formou písemných prací, diktátů a testů. Přípravě byly věnovány především dělené hodiny z matematiky a z českého jazyka. Vzhledem k tomu, že na většině škol se v letošním školním roce přijímací zkoušky nekonaly, škola upustila od zakoupení internetové verze testů SCIO, které žáci mohli využívat v přecházejících letech. Vycházející žáci se v průběhu školního roku zúčastnili besedy na Úřadu práce v Jeseníku a Prezentaci škol organizované ÚP. Mnozí využili dní otevřených dveří pořádaných jednotlivými školami. Rovněž naše škola umožnila prezentaci jiným školám přímo u nás. Péče o integrované žáky: Na škole je integrováno 24 žáků se specifickými poruchami učení (SPU). S rodiči těchto žáků uzavřela škola dohodu o zvláštní péči. Ze strany školy jsou plněny následující podmínky: Vyučující jsou povinni po celou dobu školní docházky poskytovat žákovi všestrannou pomoc na základě Směrnice MŠMT ČR č.j / ze dne 6. června 2002 k integraci žáků se speciálními potřebami do škol a školských zařízení a jejich příloh. Vyučující využívají všech poznatků a vědomostí získaných studiem a dalším vzděláváním ve prospěch žáka. Vedení školy zajišťuje úpravu školního prostředí podle potřeb žáků. Kontrolní činností zajišťuje vedení školy kvalifikovaný přístup pedagogů, vytváří odpovídající podmínky pro kvalitní práci a zajišťuje podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. O všech integrovaných žácích je vedena předepsaná dokumentace, jsou pro ně vypracovány individuální vzdělávací plány. Škola má k dispozici diktafony, zvláštní učebnice, pomůcky a programové vybavení, které těmto žákům usnadňuje nápravu daných poruch. Žákům je věnována zvláštní péče v hodinách i formou nápravy. S péčí o tyto žáky pomáhají tři pedagogičtí asistenti. Konzultace k individuálním vzdělávacím plánům ze strany PPP v Jeseníku proběhla formou dotazníků. Pracovnice PPP neshledala žádné nedostatky. Škola v průběhu roku spolupracovala s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání v Olomouci. Žáci se sociálním znevýhodněním se mohou po vyučování zúčastnit doučování, které je rozděleno podle tříd. Žáci mohou chodit jednou nebo dvakrát týdně dle potřeby a na doporučení třídní učitelky. Doučování je vedeno asistentkami pedagoga, které spolupracují s vyučujícími. Asistentky udržují kontakt s občanským sdružením Ester, kdy si mailem nebo osobně předávají informace. Vzhledem k tomu, že všichni žáci nemají doma počítač, mají možnost jedenkrát týdně procvičovat a zdokonalovat své znalosti v počítačové učebně. Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 10

13 Vědomostní testy: Žáci 5. a 9. ročníků si v letošním roce vyzkoušeli testy KALIBRO. Vypracovali testy z českého jazyka, matematiky, humanitního základu, přírodovědného základu a cizího jazyka. Rovněž žáci 3. ročníku si podruhé vyzkoušeli testy KALIBRO. Vypracovali testy z českého jazyka, matematiky, předmětu člověk a jeho svět a z cizího jazyka. KALIBRO je dlouhodobý projekt a umožňuje školám získávat podklady pro sebehodnocení. Naše škola se zúčastnila již pěti ročníků. Žáci si mohou ověřit své znalosti a své výsledky porovnat. Výsledky testů jsou uvedeny v příloze. Školní vzdělávací program: Ve školním roce 2010/2011 se již všechny třídy kromě 5., učily podle nového školního vzdělávacího programu. Znamená to, že příští školní rok bude podle našeho vzdělávacího programu pracovat celá škola. I letošní školní rok se nesl v dalším ověřování programu a upevňování zavedených změn. Stále se snažíme uplatňovat a ověřovat nové metody a formy práce ve výuce, vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí. V samotném dokumentu jsme, stejně jako v loňském školním roce, udělali jen několik drobných korekcí. Opět jsme se věnovali volitelným předmětům. Od školního roku 2010/2011 mají žáci podle našeho učebního plánu v ročníku po čtyřech hodinách. Celkem se nám osvědčil loňský způsob jejich výběru a tak jsme u něj zůstali i letos. Zůstáváme také u dvouhodinových volitelných předmětů napříč ročníky. Velkým problémem, který nás začíná trápit nejen z pohledu ŠVP je měnící se skladba našich žáků. Při snižujícím se celkovém počtu, začíná narůstat počet dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Škola byla v posledních letech velmi dobře hodnocena právě z pohledu inkluzívního vzdělávání a práce s těmito žáky. S rostoucím počtem se situace hodně mění. Kromě velké administrativní zátěže začíná být velkým problémem samotné vzdělávání a výchova. Nastavit optimální úroveň vzdělávání, uplatňovat individuální přístup a zajistit pracovní atmosféru v hodinách je stále obtížnější. Samotný stav nás nutí hledat nová řešení, přístupy a zamýšlet se nad filozofií školy i z pohledu našeho ŠVP. Mimo jiné i tento fakt a časté připomínky rodičů nás vedly k rekapitulaci používání slovního hodnocení v ročníku. Na základě provedeného průzkumu mezi žáky, rodiči a učiteli jsme dospěli k závěru, že se od příštího školního roku vrátíme ke klasifikaci, která bude občas doplněna slovním hodnocením. Asi hlavním důvodem se stal zjištěný fakt, že celkem hodně rodičů, právě sociálně znevýhodněných žáků, s tímto hodnocením nepracuje. V rámci partnerství v projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání jsme zopakovali testování Barvy života. Výsledky byly vesměs pozitivní a dále se s nimi chystáme pracovat v následujícím školním roce. Kromě toho jsme upevnili spolupráci s partnerskými školami a pronikli hlouběji do problematiky evaluace školy a tím i ŠVP. Informační a komunikační technologie: Žáci mají k dispozici jednu počítačovou učebnu vybavenou dnes již zastaralými počítači z projektu Indoš a dataprojektorem. K prezentaci slouží také 2 dataprojektory umístěné v učebnách na hlavní budově. Kromě výuky informatiky se počítače využívají při opakování a procvičování učiva v různých předmětech. Žáci pracují s již osvědčenými výukovými programy firmy TERASOFT, multimediálními programy od firmy BSP multimédia a s Internetem, odkud mimo jiné čerpají informace ke tvorbě svých seminárních prací do rozličných předmětů. Počítačová učebna se také osvědčila při Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 11

14 práci s integrovanými žáky (TERASOFT, DysEdice). V učebně se scházejí i žáci, kteří zde vytvářejí školní časopis SEVER. Žákům bylo vyhrazeno každé úterní odpoledne pro procvičování s pomocí počítače nebo vyhledávání informací, přípravu na vyučování a tvorbu seminárních prací pod dohledem pedagogických asistentek. Také děti navštěvující budovu kláštera mohou využívat výpočetní techniku s přístupem na Internet. Využití učebny tak překračuje 80%, což se projevuje nejen na znalostech žáků z oboru výpočetní techniky, ale i na jejich dovednostech zpracovávat informace, na úrovni školního časopisu atd. Bohužel jsme často naráželi na problém s malým množstvím počítačů a prostoru v učebně, kdy pro výuku informatiky nebylo možno jít do počítačové učebny s jinou třídou. Navíc se v uplynulém roce začalo projevovat stáří a opotřebovanost počítačů nejen v počítačové učebně. To by se mělo výrazně zlepšit od nového školního roku, kdy v rámci projektu EU peníze školám bude zakoupeno několik desítek nových počítačů. Vyučující mají v každé sborovně k dispozici počítač s tiskárnou a připojením k Internetu. Kromě toho mohou v odpoledních hodinách využívat počítačovou učebnu. Dále je pro tvorbu pracovních listů, týdenních plánů atp. na každé budově k dispozici jedna kopírka. Pro agendu školy mimo jiné využíváme SW Bakaláři. Pro vzájemnou komunikaci s rodiči a veřejností kromě elektronické pošty slouží webové stránky školy na adrese: Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Primární prevence sociálně patologických jevů probíhala v uplynulém roce na několika úrovních. Práce třídních učitelů, kteří znají svoji třídu nejlépe, patří mezi ty základní pilíře. Organizovali motivační výlet na začátku školního roku. Jedno až dvoudenní akce zaktivizovala žáky na nový školní rok. Velmi důležité bylo toto setkání žáků v 6. ročnících, kde se poznávají děti ze dvou škol. V rámci hodin výchovy k občanství byl kladen důraz na témata rodiny, vyplnění volného času, drogové problematiky, zdravého životního stylu, šikany a kyberšikany. Jako další prvek minimalizace šikany se osvědčila spolupráce 1. a 2. ročníků s 8. a 9. třídami. Při zjištění přestupků vůči školnímu řadu převážně neomluvené hodiny jsme využívali asistentky pedagoga, které navštěvovaly a monitorovaly situaci v rodinách. Při opakovaných prohřešcích byli rodiče pozváni do školy na pohovor, případně byl přestupek dále posunut na půdu OSPODu či Policie ČR. Během uplynulého školního roku se řešil jeden případ šikanování žáka. Agresoři obdrželi druhý, popř. třetí stupeň z chování, s celým případem byli seznámeni rodiče. Žáci během loňského roku absolvovali i několik přednášek vedených odborníky z praxe. 2. ročník celoroční projekt Ajax 4. a 6.ročník dopravní výchova řízená zástupci Besipu a Policií ČR 8. a 9. ročník beseda s příslušníkem Policie ČR na téma kyberšikany a právního vědomí. Žáci naší školy měli možnost navštěvovat v odpoledních hodinách zájmové útvary dle svého výběru. Tuto možnost využilo asi 200 žáků naší školy. Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 12

15 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (za rok 2010) Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Aby všechny děti chodily do školy rády 1 Aktuality z účetnictví 1 Asistenti pedagoga 2 CPIV setkání ředitelů 1 DPH příspěvkových organizací 1 Estetická výchova v hodinách ČJ 1 Etická výchova 2 EU peníze školám 2 FKSP 1 Hygienické požadavky ve školní stravování 1 Instrumentální hrátky v ČJ 1 Jak pomoci Rómským žákům 1 Kurz průběžného vzděl. pro učitele ruštiny 1 Make them happy 2 Metody rozvíjející kritické 2 Myslím, cítím, dělám 1 Novela zákona o ped. Praxi 1 Novinky v poskytování první pomoci 1 Pasti na teenagery 2 Poruchy učení 3 Pracovní dílna ÚP 2 Pracovní dílna drátkování 1 Pracovní dílna filcování 1 Pracovní dílna kukuřičné šustí a sláma 1 Pracovní dílna ruční papír a modelování 1 Pracovní dílna tkaní výroba tašky 2 Proč to dítě stále zlobí 1 První pomoc zákl. norma zdrav. znalostí 1 První pomoc zákl. norma zdrav. znalostí 19 Přehled změn v účetnictví od Ruština na ZŠ jako druhý cizí jazyk 1 Seminář pro žadatele k projektové výzvě 1 Specifické poruchy chování v AJ 2 Specifické poruchy chování v ČJ 1 SPU na II. stupni ZŠ 1 Školení a přezkoušení z vyhl. 50/78 Sb 1 Školení zam. PO 2 Účetnictví státu 1 Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 13

16 Výtvarná výchova čarování s barvou 1 Výuka Tv a školská legislativa 1 Vzděl. program pro výchovné poradce 1 Závěr roku účetnictví v PO 1 Výběr jednotlivých typů školení vychází z plánu DVPP, zájmu jednotlivých učitelů a aktuálních potřeb školy. Podrobný výčet jednotlivých typů školení včetně financování obsahuje příloha. V tabulkách jsou uvedeni všichni zaměstnanci školy. Studium zaměřené ke zvýšení (splnění) kvalifikace): Typ studia Pedagogická fakulta UP v Olomouci Český jazyk a přírodopis Cyrilometodějská fakulta UP v Olomouci Sociální pedagogika Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Speciální pedagogika Počet zúčastněných pracovníků Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 14

17 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Kultura: Také letos jsme nabídli našim žákům možnost navštívit kulturní představení. Při výběru akcí spolupracujeme tradičně s MěKZ (Městské kulturní zařízení kulturní dům) a MěK R. Zubera (knihovna). V rámci této spolupráce děti zhlédnou divadelní představení, navštíví koncerty či další akce, pořádané MěKZ. Stejně jako v loňském roce jsme omezili výběr filmových představení, protože jsme postrádali v nabídce díla, která by byla opravdu kvalitní. Není jednoduché vybrat tak, aby kromě zábavy film naplňoval i funkci sdělovací a byl třeba i vhodným doplněním výuky. Z tohoto důvodu jsme vybrali pouze jedno představení pro 1. stupeň a dva filmy pro 2. stupeň. Mnozí naši žáci by se k divadelním zážitkům jen stěží dostali, a proto škola poskytuje možnost návštěv divadelních představení, která provozují zavedené divadelní soubory. Chceme, aby žáci odcházeli ze školy s tím, že jsou jim vlastní základní pravidla slušného chování, a to i při společenských příležitostech. To, jak se v divadle chovat, učíme žáky od počátku školní docházky. Vhodnou příležitostí jsou zájezdy do velkých divadel (letos Ostrava), které organizujeme pro osmáky a deváťáky. MěKZ naší škole nabízí také návštěvy různých výstav ať už výtvarného umění, fotografií, přírodovědných zajímavostí, či sezónní výstavy u příležitostí významných svátků Vánoce, Velikonoce. V 1. patře KD se nacházejí zajímavé exponáty Městského muzea, přístupné kdykoli (sbírka minerálů, interiér staré lékárny, exponáty o K. Dittersovi atd.) MěKZ nám v průběhu měsíce června pravidelně půjčuje prostory velkého sálu i technické vybavení pro slavnostní školní akademii, kterou ukončujeme školní rok. Zkoušky probíhají několikrát týdně, k dispozici máme i zrcadlový sál. Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 15

18 Divadelní představení: Hudební představení: Filmová představení: Výstavy: Akce školy: Ostatní akce: Habaďúra (zájezd do Divadla J. Myrona v Ostravě) Divadlo Slunečnice Brno Na salaši draci jsou Pekelná pohádka Princezna Konvalinka a královské hádanky O pračlovíčkovi Jiří Brabec - kytarový recitál s videoprojekcí o Antarktidě Hudební skupina Marbo Písničky z filmů Autopohádky Harry Potter a relikvie smrti I. Sir Winston síla lidskosti Vánoční výstava Velikonoční výstava Školní ples Vánoční punč Akademie na konci školního roku 2. stupeň Netradiční zápis do 1. třídy Vystoupení Sluníčka (Vítání dětí na MěÚ, Dny Javornicka,...) Mikuláš ve škole Pasování prvňáčků na čtenáře Masopust, vítání jara Noc s Andrsenem Den Země Dravci představení stanice ohrožených živočichů Dopravní soutěž Recitační soutěž Kniha není můj nepřítel Recitační a pěvecká přehlídka Přednáška záchranáři (Helpíkův pohár) Zelená stezka, Zlatý list Dopravní výchova v České Vsi Besedy s Policií ČR AJAX Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 16

19 Zájmové útvary: Název kroužku Vedoucí Pozn. Dubovan Igor Dubovan Igor Dubovan Igor Karešová Irena Radovan Pavličík Stoupal David Marek Zbořil Chromík Aleš Žáčková Ivana Chromík Aleš Buchtelová Zdeňka Matušková Pavla Vaňková Iva Polčáková Dagmar Petřeková Dagmar Vašíčková Michaela Nemeškalová Magdalena Vršanová Michaela KOŠÍKOVÁ DÍVKY (STARŠÍ) KOŠÍKOVÁ DÍVKY (MLADŠÍ) KOŠÍKOVÁ DÍVKY (PŘÍPRAVA) KOŠÍKOVÁ CHLAPCI KOPANÁ - BENJAMÍNCI KOPANÁ STARŠÍ ŽÁCI STOLNÍ TENIS FLORBAL FLORBAL LEZECKÝ MÍČOVÉ HRY TANEČNÍ - MAŽORETKY TANEČNÍ - ROZTLESKÁVAČKY TANEČNÍ HULA HOP, AEROBIC PĚVECKÝ DRAMATICKÝ ANGLIČTINA KONVERZACE V ČJ Na škole pracovalo celkem 18 zájmových útvarů. Vedoucími ZÚ jsou především zaměstnanci školy. Při zajišťování chodu většiny kroužků škola spolupracuje se SVČ Duha Jeseník. Soutěže: Stejně jako v minulých letech se i v tomto školním roce naši žáci zúčastnili poměrně velkého počtu soutěží a dosáhli opět velmi dobrých výsledků. K největším úspěchům patří postup Štěpána Kozuba do krajské a pak do celorepublikové přehlídky v recitační soutěži. Dalším velkým úspěchem je 5. místo Vojtěcha Lyka a 6. místo Martina Lyka v krajském kole biologické olympiády žáků 8. a 9. tříd. A také 4. místo žáků 2. stupně v krajském kole soutěže Zelená stezka - Zlatý list. V krajském kole olympiády v českém jazyce se Martin Lyko umístil na 7. místě. Mnoho dalších žáků se umístilo na předních místech v kolech okresních. Umístění v jednotlivých soutěžích je součástí přílohy. Školní tělesná výchova a sport: Sport má v tomto regionu a na této škole velmi dobré podmínky a dlouholetou tradici. I proto byl sportovní život školy i letos velmi bohatý a pestrý. Součástí tříhodinové povinné tělesné výchovy od 1. do 7. ročníku byla hodina plavání. V 8. a 9. ročníku měli žáci povinné hodiny dvě, ale od 7. do 9. ročníku si mohli navíc vybrat Sportovní hry, jako jeden z volitelných předmětů se zaměřením kopaná florbal nebo košíková házená. V rámci celkových změn ve volitelných předmětech jsme žákům nabídli nově dvouhodinové předměty: Košíková a Plavání, které navštěvovali společně žáci 7. až 9. ročníku. Organizačně jsme zůstali u dvouhodinových bloků na II. stupni a zachování třídních kolektivů a nedělení na skupiny dívek a chlapců. I když z hlediska organizace a nároků je to pro vyučující mnohdy složitější. Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 17

20 V hodinách jsme se snažili pokračovat v osvědčeném trendu minulých let a nabízet pestrý sportovní program vycházející z osnov a našeho Školního vzdělávacího programu. V rámci možností jsme dětem dávali prostor pro svobodnou volbu, čímž jsme je chtěli ještě více vnitřně motivovat a získávat pro celoživotní aktivní sportování. Na konci hodin je vedli k sebehodnocení a hodnocení samotných hodin. I tak se stává, že se stále častěji najdou žáci, kteří se těmto hodinám snaží vyhnout za každou cenu. Často zapomínají cvičební úbor nebo plavky. Na předmětové komisi jsme problematiku intenzivně řešili i ve vztahu k hodnocení těchto žáků. Vzhledem k nevhodnému stavu školního asfaltového hřiště jsme byli rádi, že jsme na jaře opět mohli využívat travnaté hřiště Lesů ČR a občas také fotbalové hřiště TJ Dynama Javorník. Přesto venkovní sportovní zázemí nám schází nejen pro povinné hodiny, ale také pro zdravý vývoj, sportovní růst a smysluplné využití volného času dětí i v odpoledních hodinách. Tradičně jsme s žáky 7. ročníku absolvovali sjezdový a snowboardový výcvik na horách v okolí Starého města pod Sněžníkem, kde jsme byli ubytováni. Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám se nám letos nepovedlo uskutečnit kurz běžeckého lyžování v okolí Javorníku. Ten byl určený pro stejně staré děti, které nejely na sjezdovky či snowboard. Naše děti nás i letos reprezentovaly na sportovních soutěžích. I letos jsme částečně omezili účast na akcích pořádaných okresní AŠSK a zaměřili se již tradičně na organizaci sportovních soutěží na úrovni školy. Tím nabízíme další možnosti sportovního vyžití většině našich žáků a nejen těm nejlepším. Například jako je už pravidelný školní fotbalový turnaj tříd či školní florbalový turnaj. Kromě povinné TV a účasti na sportovních soutěžích měly děti možnost navštěvovat celou řadu tradičních zájmových kroužků se sportovním zaměřením: košíková, kopaná, volejbal, florbal, lezení, taneční... Tradičně spolupracujeme s dalšími sportovními organizacemi jako je ASPV a TJ Dynamo Javorník. Další aktivity školy: Okresní soutěž v matematice pro žáky 4. tříd patří již k tradičním soutěžím, které v jarním termínu naše škola organizuje pro školy jesenického okresu. Zástupci téměř všech jesenických škol řešili zajímavé úlohy, měřili své síly. Doprovázející pedagogové si vyměnili zkušenosti s výukou matematiky na I. stupni. Žáci využili možnosti navštívit bazén, odvezli si pamětní listy, fotodokumentaci a hodnotné odměny. I v tomto školním roce na naší škole probíhaly spolupráce mezi třídami. Prvňáčkům pomáhali osmáci při následujících akcích. Hned první den jim žákyně z osmých tříd zpestřily příchod do školy tím, že se převlékly do kostýmů pohádkových bytostí Křemílek a Vochomůrka, a přivítaly je malou sladkostí. Ostatní pohádkové bytosti pomáhaly paní učitelkám s rozdáváním dárečků. Během září se prvňáčci přišli představit osmákům do tříd, Ti nám pomohli nastříhat geometrické tvary, což nám velmi usnadnilo práci ve třídě. Na podzim jsme společně uspořádali bramboriádu v tělocvičně. Děti plnily různé sportovní úkoly na stanovištích: běhaly kolem brambor, házely na cíl apod. Na Mikuláše a čerta se děti každoročně těší a osmáci jim to těšení zpestřily čertovskými úkoly, opět v tělocvičně. Úkoly byly nejen sportovní, ale i vědomostní. Za splněné úkoly byly děti, malí i velcí, odměněny sladkostí. V poslední den školy, před Vánocemi, přišli osmáci zase do tříd prvňáčků. Společně jsme si zazpívali koledy a popřáli jsme si vše nejlepší do Nového roku. Sněhové hrátky se nám nepodařilo uskutečnit, protože sněhu bylo málo nebo byl hodně zmrzlý, ke stavbám a koulovačkám nevhodný. Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 18

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2009-2010 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2011-2012 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více