Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok

2 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník Česká republika Phone: , , Non schoale sed vitae discimus. Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca

3 Obsah Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělání 3 Personální zabezpečení činnosti školy 4 Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce 7 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 9 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (za rok 2010) 13 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 15 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 22 Základní údaje o hospodaření školy za rok Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 24 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 24 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 25 Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 26 Seznam příloh: Přehled DVPP a čerpání prostředků v roce 2010 Pochvaly třídního učitele a ředitele školy Účast a umístění ve vědomostních soutěžích Účast a umístění ve sportovních soutěžích Kalibro srovnání výsledků testů v letech Ze života školy Fotopříloha

4 Základní údaje o škole NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník SÍDLO: Javorník PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace IČO: ZŘIZOVATEL ŠKOLY: Město Javorník ŘEDITEL: Mgr. Zdeněk Hořava SOUČÁSTI ŠKOLY: školní jídelna školní družina DATUM ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL: DATUM ZMĚNY ZAŘAZENÍ: CELKOVÁ KAPACITA: 600 žáků INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠKOLY: ŠKOLSKÁ RADA: 9 členů 1. zasedání předsedkyně Andrea Robotková DALŠÍ ÚDAJE: škola má dle potřeby k dispozici plavecký bazén Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na učitele Šk. rok A b a b a b a b ,61 22,24 15,56 15,57 a minulý školní rok 2009/2010 (dle zahajovacího výkazu) b letošní školní rok 2010/2011 (dle zahajovacího výkazu) Javorník se zámkem Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 2

5 Zvolený vzdělávací program: Přehled oborů vzdělání Minulý školní rok 2009/2010 Název Číslo jednací, název ŠVP Ročník Základní škola 16847/ , 9. Školní vzdělávací program pro Škola na konci světa , základní vzdělávání a přesto na začátku Letošní školní rok 2010/2011 Název Číslo jednací, název ŠVP Ročník Základní škola 16847/ Školní vzdělávací program pro Škola na konci světa , základní vzdělávání a přesto na začátku Nabídka volitelných předmětů: Ročník Předmět Počet žáků 7. Anglická konverzace 15 Fyzikální praktika Německý jazyk další cizí jazyk 14 Sportovní hry: fotbal - florbal Český jazyk hrou 15 Informatika 19 Matematika hrou 19 Seminář z přírodopisu 14 Sportovní hry Český jazyk hrou 18 Matematika hrou 17 Ruský jazyk další cizí jazyk 12 Informatika 15 Sportovní hry: fotbal - florbal Sportovní hry: košíková - házená Cvičení pro zdraví 17 Estetická výchova 20 Finanční matematika Košíková 22 Plavání 16 Ruční práce 14 Školní časopis 12 Zeměpis místní krajiny 18 Nabídka nepovinných předmětů: Ve školním roce 2010/2011 škola nenabízela nepovinné předměty. Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 3

6 Personální zabezpečení činnosti školy Organizační struktura: Vedoucí zaměstnanci: ředitel: zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Hořava Mgr. Marek Bury Zaměstnanci oprávnění organizovat, řídit a kontrolovat práci dalších zaměstnanců: organizační pracovník pro 1. stupeň: Mgr. Dagmar Petřeková účetní: Renata Střílková vedoucí vychovatelka: Rudolfa Křížová vedoucí školní jídelny: Lenka Malínková Přehled zaměstnanců: (stav k ) fyzické osoby přepočtené úvazky učitelé I. stupně 9 9,00 učitelé II. stupně 16 15,27 vychovatelé 3 2,28 asistent pedagoga 3 2,20 nepedagogičtí pracovníci 10 8,80 zaměstnanci celkem 41 37,55 Příjmení a jméno funkce třídnictví Baťová Petra učitelka Buchtelová Zdeňka učitelka 5.B Bury Marek zástupce ředitele Čmelová Naděžda učitelka 7.A Dorňáková Kateřina učitelka ( ) Dubovan Igor učitel Dzubáková Jana učitelka 1.A Gavlas Miroslav učitel 9.B Harbichová Jana učitelka (od ) 6.B Hořava Zdeněk ředitel školy Hořavová Alena učitelka, vých. poradkyně 8.A Hroudová Alena učitelka 9.C Chromík Aleš učitel, metodik prevence 7.B Chromíková Jana učitelka (do ) Karešová Irena učitelka (do ) 6.A Klíčová Lenka učitelka (od ) 4.B Krahulcová Lenka učitelka Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 4

7 Křížová Rudolfa vedoucí vychovatelka Kubáčková Šárka učitelka 6.A Lyková Markéta učitelka 8.B Matušková Pavla asistentka Mikulenková Ivana učitelka 4.A Nemeškal Tomáš učitel ( ) Nemeškalová Magdalena učitelka Olejníková Martina učitelka (do ) 4.B Paděrová Iveta asistentka Petřeková Dagmar učitelka, org. prac. 1. st. 2.A Robotková Andrea asistentka (do ) Rychlá Michaela učitelka 1.B Rychnovská Michaela učitelka 3.B Šupolová Věra učitelka 5.A Vašíčková Michaela učitelka 3.A vychovatelka, asistentka Vršanová Michaela ( ) Žáčková Ivana vychovatelka Dzubák Miroslav školník Dzubáková Jana uklízečka Malínková Lenka vedoucí ŠJ Ondrušíková Hana kuchařka Randisová Alena uklízečka Schindlerová Věra kuchařka Střílková Renata účetní Švábková Drahoslava uklízečka Valíčková Eva uklízečka Zelenková Růžena kuchařka Údaje o zaměstnancích školy, jejich odborné kvalifikaci, praxi a způsobilosti: Na konci školního roku bylo ve škole zaměstnáno 40 pracovníků, z nichž bylo 30 pedagogických 25 učitelů, 2 vychovatelky, 2 asistentky pedagoga a 1 pracovnice, která pracovala na částečný úvazek jako vychovatelka a na částečný úvazek jako asistentka. Z celkového počtu 25 učitelů je 14 plně kvalifikovaných, tj. 56% (za nekvalifikované se považuje i učitelka s kvalifikací pro první stupeň učící na stupni druhém). Z celkového počtu hodin bylo 55,4% odučeno kvalifikovaně (62,26% na 1. stupni a 50,35% na 2. stupni). Poměrně velký pokles v kvalifikovanosti byl dán především vyjádřením MŠMT, kdy 4 pedagogičtí pracovníci, dosud pokládáni za kvalifikované, jsou nekvalifikovaní. Vysokoškolské vzdělání ale má 22 učitelů, což je 88%. Vyučovací hodiny odučené kvalifikovaně: Školní rok 2009/2010 Školní rok 2010/2011 I. stupeň 74,04% 62,26% II. stupeň 60,06% 50,35% škola celkem 65,70% 55,40% Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 5

8 Některé výrazné zvláštnosti v odborné kvalifikovanosti: Tři učitelky (Martina Ringová, Jaroslava Šochová a Jana Chromíková) čerpají mateřskou dovolenou (ty nefigurují v uvedených tabulkách). Dvě z nich nastoupí po MD od nového školního roku. Lenka Klíčová se vrátila během roku po MD. Ludmila Dorňáková, která několik let čerpá MD nenastoupila a ukončila pracovní poměr. Věkové složení pedagogických pracovníků: (včetně asistentů a vychovatelek) Věk Počet ped. pracovníků do 30 let let let let 7 nad 60 let 0 Absolventi, kteří nastoupili na školu: Minulý školní rok Letošní školní rok 0 1 Počet ostatních nově přijatých učitelů a učitelů, kteří ukončili pracovní poměr: Minulý školní rok Letošní školní rok Nastoupili 1 3 na jinou mimo školství na jinou školu mimo školství Odešli školu (nebo do důchodu) (nebo do důchodu) Počet učitelů v důchodovém věku a nekvalifikovaných učitelů: Minulý školní rok Letošní školní rok Důchodový věk 0 1 Nekvalifikovaní 8 11 Mzdové podmínky zaměstnanců: Celkový počet zaměstnanců (přepočtených) Počet ped. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy ped. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy neped. pracovníků Prům. měsíční výše nenár. složky mzdy ped. pracovníků Průměrná měs. výše nenárokové složky mzdy neped. prac. a B a b a b a b a b a b 40,66 38,305 30,959 29, , , , ,- 3197,- 3000,- 2425,- 2481,- a kalendářní rok 2009 Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 6

9 b kalendářní rok 2010 Pozn.: Počet zaměstnanců je k , průměrná výše mezd je vypočítána z výkazů P1-04, nenárokové složky pouze ze státního rozpočtu. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce Počet Zařazení do školní družiny 83 Přijetí do 1. ročníku ZŠ Zařazení do školní jídelny 224 (k , k ) 41 (+3 opakující) Zápis do 1. třídy Počet Počet dětí u zápisu 54 Počet odkladů 15 Počet dětí, které nastoupí na jinou ZŠ 1 Předpokládaný počet žáků (včetně žáků, kteří opakují a žáků, kteří se přistěhují) Počet tříd 2 Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 7

10 Vycházející žáci ve školním roce 2010/2011: Počet vycházejících žáků: 56 (54 žáků z 9. ročníku, 2 žáci z 8. ročníku). I v letošním školním roce si mohli žáci podat 3 přihlášky, čehož mnozí žáci využili. Přijatí žáci: okr. Jeseník okr. Šumperk ostatní okresy ,2% 17,9% 33,9% G SOŠ SOU OU Celkem Přijati Procenta 25% 44,6% 26,8% 3,6% 100% Z 56 vycházejících žáků odchází na střední školy s maturitou 70%, na učební obory 30%. Jedna žákyně z 5. ročníku odchází na nižší gymnázium v Jeseníku. Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 8

11 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Šk. Rok a b a b a b a b Celkem za 1. st Celkem za 2. st a minulý školní rok 2009/2010 (závěr školního roku) b... letošní školní rok 2010/2011 (závěr školního roku) Pozn.: Z celkového počtu 28 neprospívajících žáků 15 žáků dělalo opravné zkoušky. 13 žáků opravné zkoušky neudělalo nebo se nedostavilo, 2 žáci opravné zkoušky udělali a postoupili do vyššího ročníku. 1 žákyně 6. ročníku nebyla hodnocena z několika předmětů. Náhradní termín pro hodnocení byl stanoven do konce září. Ta toho ale nevyužila a bude opakovat ročník. Snížený stupeň z chování na konci školního roku: Stupeň Minulý školní rok Letošní školní rok chování Počet Procento Počet Procento 2 7 1,85 8 2, ,79 3 0,80 Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 9

12 Celkový počet neomluvených hodin za školní rok: Minulý školní rok Letošní školní rok Pozn.: Zvyšující se počet neomluvených hodin a neprospívajících žáků je dán měnící se sociální skladbou žáků. To je patrné i na výsledcích testů Kalibro (viz příloha). Práce s vycházejícími žáky: Žáci 9. tříd se v průběhu školního roku připravovali na přijímací zkoušky z matematiky, z českého jazyka a z ostatních předmětů formou písemných prací, diktátů a testů. Přípravě byly věnovány především dělené hodiny z matematiky a z českého jazyka. Vzhledem k tomu, že na většině škol se v letošním školním roce přijímací zkoušky nekonaly, škola upustila od zakoupení internetové verze testů SCIO, které žáci mohli využívat v přecházejících letech. Vycházející žáci se v průběhu školního roku zúčastnili besedy na Úřadu práce v Jeseníku a Prezentaci škol organizované ÚP. Mnozí využili dní otevřených dveří pořádaných jednotlivými školami. Rovněž naše škola umožnila prezentaci jiným školám přímo u nás. Péče o integrované žáky: Na škole je integrováno 24 žáků se specifickými poruchami učení (SPU). S rodiči těchto žáků uzavřela škola dohodu o zvláštní péči. Ze strany školy jsou plněny následující podmínky: Vyučující jsou povinni po celou dobu školní docházky poskytovat žákovi všestrannou pomoc na základě Směrnice MŠMT ČR č.j / ze dne 6. června 2002 k integraci žáků se speciálními potřebami do škol a školských zařízení a jejich příloh. Vyučující využívají všech poznatků a vědomostí získaných studiem a dalším vzděláváním ve prospěch žáka. Vedení školy zajišťuje úpravu školního prostředí podle potřeb žáků. Kontrolní činností zajišťuje vedení školy kvalifikovaný přístup pedagogů, vytváří odpovídající podmínky pro kvalitní práci a zajišťuje podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. O všech integrovaných žácích je vedena předepsaná dokumentace, jsou pro ně vypracovány individuální vzdělávací plány. Škola má k dispozici diktafony, zvláštní učebnice, pomůcky a programové vybavení, které těmto žákům usnadňuje nápravu daných poruch. Žákům je věnována zvláštní péče v hodinách i formou nápravy. S péčí o tyto žáky pomáhají tři pedagogičtí asistenti. Konzultace k individuálním vzdělávacím plánům ze strany PPP v Jeseníku proběhla formou dotazníků. Pracovnice PPP neshledala žádné nedostatky. Škola v průběhu roku spolupracovala s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání v Olomouci. Žáci se sociálním znevýhodněním se mohou po vyučování zúčastnit doučování, které je rozděleno podle tříd. Žáci mohou chodit jednou nebo dvakrát týdně dle potřeby a na doporučení třídní učitelky. Doučování je vedeno asistentkami pedagoga, které spolupracují s vyučujícími. Asistentky udržují kontakt s občanským sdružením Ester, kdy si mailem nebo osobně předávají informace. Vzhledem k tomu, že všichni žáci nemají doma počítač, mají možnost jedenkrát týdně procvičovat a zdokonalovat své znalosti v počítačové učebně. Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 10

13 Vědomostní testy: Žáci 5. a 9. ročníků si v letošním roce vyzkoušeli testy KALIBRO. Vypracovali testy z českého jazyka, matematiky, humanitního základu, přírodovědného základu a cizího jazyka. Rovněž žáci 3. ročníku si podruhé vyzkoušeli testy KALIBRO. Vypracovali testy z českého jazyka, matematiky, předmětu člověk a jeho svět a z cizího jazyka. KALIBRO je dlouhodobý projekt a umožňuje školám získávat podklady pro sebehodnocení. Naše škola se zúčastnila již pěti ročníků. Žáci si mohou ověřit své znalosti a své výsledky porovnat. Výsledky testů jsou uvedeny v příloze. Školní vzdělávací program: Ve školním roce 2010/2011 se již všechny třídy kromě 5., učily podle nového školního vzdělávacího programu. Znamená to, že příští školní rok bude podle našeho vzdělávacího programu pracovat celá škola. I letošní školní rok se nesl v dalším ověřování programu a upevňování zavedených změn. Stále se snažíme uplatňovat a ověřovat nové metody a formy práce ve výuce, vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí. V samotném dokumentu jsme, stejně jako v loňském školním roce, udělali jen několik drobných korekcí. Opět jsme se věnovali volitelným předmětům. Od školního roku 2010/2011 mají žáci podle našeho učebního plánu v ročníku po čtyřech hodinách. Celkem se nám osvědčil loňský způsob jejich výběru a tak jsme u něj zůstali i letos. Zůstáváme také u dvouhodinových volitelných předmětů napříč ročníky. Velkým problémem, který nás začíná trápit nejen z pohledu ŠVP je měnící se skladba našich žáků. Při snižujícím se celkovém počtu, začíná narůstat počet dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Škola byla v posledních letech velmi dobře hodnocena právě z pohledu inkluzívního vzdělávání a práce s těmito žáky. S rostoucím počtem se situace hodně mění. Kromě velké administrativní zátěže začíná být velkým problémem samotné vzdělávání a výchova. Nastavit optimální úroveň vzdělávání, uplatňovat individuální přístup a zajistit pracovní atmosféru v hodinách je stále obtížnější. Samotný stav nás nutí hledat nová řešení, přístupy a zamýšlet se nad filozofií školy i z pohledu našeho ŠVP. Mimo jiné i tento fakt a časté připomínky rodičů nás vedly k rekapitulaci používání slovního hodnocení v ročníku. Na základě provedeného průzkumu mezi žáky, rodiči a učiteli jsme dospěli k závěru, že se od příštího školního roku vrátíme ke klasifikaci, která bude občas doplněna slovním hodnocením. Asi hlavním důvodem se stal zjištěný fakt, že celkem hodně rodičů, právě sociálně znevýhodněných žáků, s tímto hodnocením nepracuje. V rámci partnerství v projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání jsme zopakovali testování Barvy života. Výsledky byly vesměs pozitivní a dále se s nimi chystáme pracovat v následujícím školním roce. Kromě toho jsme upevnili spolupráci s partnerskými školami a pronikli hlouběji do problematiky evaluace školy a tím i ŠVP. Informační a komunikační technologie: Žáci mají k dispozici jednu počítačovou učebnu vybavenou dnes již zastaralými počítači z projektu Indoš a dataprojektorem. K prezentaci slouží také 2 dataprojektory umístěné v učebnách na hlavní budově. Kromě výuky informatiky se počítače využívají při opakování a procvičování učiva v různých předmětech. Žáci pracují s již osvědčenými výukovými programy firmy TERASOFT, multimediálními programy od firmy BSP multimédia a s Internetem, odkud mimo jiné čerpají informace ke tvorbě svých seminárních prací do rozličných předmětů. Počítačová učebna se také osvědčila při Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 11

14 práci s integrovanými žáky (TERASOFT, DysEdice). V učebně se scházejí i žáci, kteří zde vytvářejí školní časopis SEVER. Žákům bylo vyhrazeno každé úterní odpoledne pro procvičování s pomocí počítače nebo vyhledávání informací, přípravu na vyučování a tvorbu seminárních prací pod dohledem pedagogických asistentek. Také děti navštěvující budovu kláštera mohou využívat výpočetní techniku s přístupem na Internet. Využití učebny tak překračuje 80%, což se projevuje nejen na znalostech žáků z oboru výpočetní techniky, ale i na jejich dovednostech zpracovávat informace, na úrovni školního časopisu atd. Bohužel jsme často naráželi na problém s malým množstvím počítačů a prostoru v učebně, kdy pro výuku informatiky nebylo možno jít do počítačové učebny s jinou třídou. Navíc se v uplynulém roce začalo projevovat stáří a opotřebovanost počítačů nejen v počítačové učebně. To by se mělo výrazně zlepšit od nového školního roku, kdy v rámci projektu EU peníze školám bude zakoupeno několik desítek nových počítačů. Vyučující mají v každé sborovně k dispozici počítač s tiskárnou a připojením k Internetu. Kromě toho mohou v odpoledních hodinách využívat počítačovou učebnu. Dále je pro tvorbu pracovních listů, týdenních plánů atp. na každé budově k dispozici jedna kopírka. Pro agendu školy mimo jiné využíváme SW Bakaláři. Pro vzájemnou komunikaci s rodiči a veřejností kromě elektronické pošty slouží webové stránky školy na adrese: Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Primární prevence sociálně patologických jevů probíhala v uplynulém roce na několika úrovních. Práce třídních učitelů, kteří znají svoji třídu nejlépe, patří mezi ty základní pilíře. Organizovali motivační výlet na začátku školního roku. Jedno až dvoudenní akce zaktivizovala žáky na nový školní rok. Velmi důležité bylo toto setkání žáků v 6. ročnících, kde se poznávají děti ze dvou škol. V rámci hodin výchovy k občanství byl kladen důraz na témata rodiny, vyplnění volného času, drogové problematiky, zdravého životního stylu, šikany a kyberšikany. Jako další prvek minimalizace šikany se osvědčila spolupráce 1. a 2. ročníků s 8. a 9. třídami. Při zjištění přestupků vůči školnímu řadu převážně neomluvené hodiny jsme využívali asistentky pedagoga, které navštěvovaly a monitorovaly situaci v rodinách. Při opakovaných prohřešcích byli rodiče pozváni do školy na pohovor, případně byl přestupek dále posunut na půdu OSPODu či Policie ČR. Během uplynulého školního roku se řešil jeden případ šikanování žáka. Agresoři obdrželi druhý, popř. třetí stupeň z chování, s celým případem byli seznámeni rodiče. Žáci během loňského roku absolvovali i několik přednášek vedených odborníky z praxe. 2. ročník celoroční projekt Ajax 4. a 6.ročník dopravní výchova řízená zástupci Besipu a Policií ČR 8. a 9. ročník beseda s příslušníkem Policie ČR na téma kyberšikany a právního vědomí. Žáci naší školy měli možnost navštěvovat v odpoledních hodinách zájmové útvary dle svého výběru. Tuto možnost využilo asi 200 žáků naší školy. Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 12

15 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (za rok 2010) Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Aby všechny děti chodily do školy rády 1 Aktuality z účetnictví 1 Asistenti pedagoga 2 CPIV setkání ředitelů 1 DPH příspěvkových organizací 1 Estetická výchova v hodinách ČJ 1 Etická výchova 2 EU peníze školám 2 FKSP 1 Hygienické požadavky ve školní stravování 1 Instrumentální hrátky v ČJ 1 Jak pomoci Rómským žákům 1 Kurz průběžného vzděl. pro učitele ruštiny 1 Make them happy 2 Metody rozvíjející kritické 2 Myslím, cítím, dělám 1 Novela zákona o ped. Praxi 1 Novinky v poskytování první pomoci 1 Pasti na teenagery 2 Poruchy učení 3 Pracovní dílna ÚP 2 Pracovní dílna drátkování 1 Pracovní dílna filcování 1 Pracovní dílna kukuřičné šustí a sláma 1 Pracovní dílna ruční papír a modelování 1 Pracovní dílna tkaní výroba tašky 2 Proč to dítě stále zlobí 1 První pomoc zákl. norma zdrav. znalostí 1 První pomoc zákl. norma zdrav. znalostí 19 Přehled změn v účetnictví od Ruština na ZŠ jako druhý cizí jazyk 1 Seminář pro žadatele k projektové výzvě 1 Specifické poruchy chování v AJ 2 Specifické poruchy chování v ČJ 1 SPU na II. stupni ZŠ 1 Školení a přezkoušení z vyhl. 50/78 Sb 1 Školení zam. PO 2 Účetnictví státu 1 Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 13

16 Výtvarná výchova čarování s barvou 1 Výuka Tv a školská legislativa 1 Vzděl. program pro výchovné poradce 1 Závěr roku účetnictví v PO 1 Výběr jednotlivých typů školení vychází z plánu DVPP, zájmu jednotlivých učitelů a aktuálních potřeb školy. Podrobný výčet jednotlivých typů školení včetně financování obsahuje příloha. V tabulkách jsou uvedeni všichni zaměstnanci školy. Studium zaměřené ke zvýšení (splnění) kvalifikace): Typ studia Pedagogická fakulta UP v Olomouci Český jazyk a přírodopis Cyrilometodějská fakulta UP v Olomouci Sociální pedagogika Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Speciální pedagogika Počet zúčastněných pracovníků Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 14

17 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Kultura: Také letos jsme nabídli našim žákům možnost navštívit kulturní představení. Při výběru akcí spolupracujeme tradičně s MěKZ (Městské kulturní zařízení kulturní dům) a MěK R. Zubera (knihovna). V rámci této spolupráce děti zhlédnou divadelní představení, navštíví koncerty či další akce, pořádané MěKZ. Stejně jako v loňském roce jsme omezili výběr filmových představení, protože jsme postrádali v nabídce díla, která by byla opravdu kvalitní. Není jednoduché vybrat tak, aby kromě zábavy film naplňoval i funkci sdělovací a byl třeba i vhodným doplněním výuky. Z tohoto důvodu jsme vybrali pouze jedno představení pro 1. stupeň a dva filmy pro 2. stupeň. Mnozí naši žáci by se k divadelním zážitkům jen stěží dostali, a proto škola poskytuje možnost návštěv divadelních představení, která provozují zavedené divadelní soubory. Chceme, aby žáci odcházeli ze školy s tím, že jsou jim vlastní základní pravidla slušného chování, a to i při společenských příležitostech. To, jak se v divadle chovat, učíme žáky od počátku školní docházky. Vhodnou příležitostí jsou zájezdy do velkých divadel (letos Ostrava), které organizujeme pro osmáky a deváťáky. MěKZ naší škole nabízí také návštěvy různých výstav ať už výtvarného umění, fotografií, přírodovědných zajímavostí, či sezónní výstavy u příležitostí významných svátků Vánoce, Velikonoce. V 1. patře KD se nacházejí zajímavé exponáty Městského muzea, přístupné kdykoli (sbírka minerálů, interiér staré lékárny, exponáty o K. Dittersovi atd.) MěKZ nám v průběhu měsíce června pravidelně půjčuje prostory velkého sálu i technické vybavení pro slavnostní školní akademii, kterou ukončujeme školní rok. Zkoušky probíhají několikrát týdně, k dispozici máme i zrcadlový sál. Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 15

18 Divadelní představení: Hudební představení: Filmová představení: Výstavy: Akce školy: Ostatní akce: Habaďúra (zájezd do Divadla J. Myrona v Ostravě) Divadlo Slunečnice Brno Na salaši draci jsou Pekelná pohádka Princezna Konvalinka a královské hádanky O pračlovíčkovi Jiří Brabec - kytarový recitál s videoprojekcí o Antarktidě Hudební skupina Marbo Písničky z filmů Autopohádky Harry Potter a relikvie smrti I. Sir Winston síla lidskosti Vánoční výstava Velikonoční výstava Školní ples Vánoční punč Akademie na konci školního roku 2. stupeň Netradiční zápis do 1. třídy Vystoupení Sluníčka (Vítání dětí na MěÚ, Dny Javornicka,...) Mikuláš ve škole Pasování prvňáčků na čtenáře Masopust, vítání jara Noc s Andrsenem Den Země Dravci představení stanice ohrožených živočichů Dopravní soutěž Recitační soutěž Kniha není můj nepřítel Recitační a pěvecká přehlídka Přednáška záchranáři (Helpíkův pohár) Zelená stezka, Zlatý list Dopravní výchova v České Vsi Besedy s Policií ČR AJAX Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 16

19 Zájmové útvary: Název kroužku Vedoucí Pozn. Dubovan Igor Dubovan Igor Dubovan Igor Karešová Irena Radovan Pavličík Stoupal David Marek Zbořil Chromík Aleš Žáčková Ivana Chromík Aleš Buchtelová Zdeňka Matušková Pavla Vaňková Iva Polčáková Dagmar Petřeková Dagmar Vašíčková Michaela Nemeškalová Magdalena Vršanová Michaela KOŠÍKOVÁ DÍVKY (STARŠÍ) KOŠÍKOVÁ DÍVKY (MLADŠÍ) KOŠÍKOVÁ DÍVKY (PŘÍPRAVA) KOŠÍKOVÁ CHLAPCI KOPANÁ - BENJAMÍNCI KOPANÁ STARŠÍ ŽÁCI STOLNÍ TENIS FLORBAL FLORBAL LEZECKÝ MÍČOVÉ HRY TANEČNÍ - MAŽORETKY TANEČNÍ - ROZTLESKÁVAČKY TANEČNÍ HULA HOP, AEROBIC PĚVECKÝ DRAMATICKÝ ANGLIČTINA KONVERZACE V ČJ Na škole pracovalo celkem 18 zájmových útvarů. Vedoucími ZÚ jsou především zaměstnanci školy. Při zajišťování chodu většiny kroužků škola spolupracuje se SVČ Duha Jeseník. Soutěže: Stejně jako v minulých letech se i v tomto školním roce naši žáci zúčastnili poměrně velkého počtu soutěží a dosáhli opět velmi dobrých výsledků. K největším úspěchům patří postup Štěpána Kozuba do krajské a pak do celorepublikové přehlídky v recitační soutěži. Dalším velkým úspěchem je 5. místo Vojtěcha Lyka a 6. místo Martina Lyka v krajském kole biologické olympiády žáků 8. a 9. tříd. A také 4. místo žáků 2. stupně v krajském kole soutěže Zelená stezka - Zlatý list. V krajském kole olympiády v českém jazyce se Martin Lyko umístil na 7. místě. Mnoho dalších žáků se umístilo na předních místech v kolech okresních. Umístění v jednotlivých soutěžích je součástí přílohy. Školní tělesná výchova a sport: Sport má v tomto regionu a na této škole velmi dobré podmínky a dlouholetou tradici. I proto byl sportovní život školy i letos velmi bohatý a pestrý. Součástí tříhodinové povinné tělesné výchovy od 1. do 7. ročníku byla hodina plavání. V 8. a 9. ročníku měli žáci povinné hodiny dvě, ale od 7. do 9. ročníku si mohli navíc vybrat Sportovní hry, jako jeden z volitelných předmětů se zaměřením kopaná florbal nebo košíková házená. V rámci celkových změn ve volitelných předmětech jsme žákům nabídli nově dvouhodinové předměty: Košíková a Plavání, které navštěvovali společně žáci 7. až 9. ročníku. Organizačně jsme zůstali u dvouhodinových bloků na II. stupni a zachování třídních kolektivů a nedělení na skupiny dívek a chlapců. I když z hlediska organizace a nároků je to pro vyučující mnohdy složitější. Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 17

20 V hodinách jsme se snažili pokračovat v osvědčeném trendu minulých let a nabízet pestrý sportovní program vycházející z osnov a našeho Školního vzdělávacího programu. V rámci možností jsme dětem dávali prostor pro svobodnou volbu, čímž jsme je chtěli ještě více vnitřně motivovat a získávat pro celoživotní aktivní sportování. Na konci hodin je vedli k sebehodnocení a hodnocení samotných hodin. I tak se stává, že se stále častěji najdou žáci, kteří se těmto hodinám snaží vyhnout za každou cenu. Často zapomínají cvičební úbor nebo plavky. Na předmětové komisi jsme problematiku intenzivně řešili i ve vztahu k hodnocení těchto žáků. Vzhledem k nevhodnému stavu školního asfaltového hřiště jsme byli rádi, že jsme na jaře opět mohli využívat travnaté hřiště Lesů ČR a občas také fotbalové hřiště TJ Dynama Javorník. Přesto venkovní sportovní zázemí nám schází nejen pro povinné hodiny, ale také pro zdravý vývoj, sportovní růst a smysluplné využití volného času dětí i v odpoledních hodinách. Tradičně jsme s žáky 7. ročníku absolvovali sjezdový a snowboardový výcvik na horách v okolí Starého města pod Sněžníkem, kde jsme byli ubytováni. Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám se nám letos nepovedlo uskutečnit kurz běžeckého lyžování v okolí Javorníku. Ten byl určený pro stejně staré děti, které nejely na sjezdovky či snowboard. Naše děti nás i letos reprezentovaly na sportovních soutěžích. I letos jsme částečně omezili účast na akcích pořádaných okresní AŠSK a zaměřili se již tradičně na organizaci sportovních soutěží na úrovni školy. Tím nabízíme další možnosti sportovního vyžití většině našich žáků a nejen těm nejlepším. Například jako je už pravidelný školní fotbalový turnaj tříd či školní florbalový turnaj. Kromě povinné TV a účasti na sportovních soutěžích měly děti možnost navštěvovat celou řadu tradičních zájmových kroužků se sportovním zaměřením: košíková, kopaná, volejbal, florbal, lezení, taneční... Tradičně spolupracujeme s dalšími sportovními organizacemi jako je ASPV a TJ Dynamo Javorník. Další aktivity školy: Okresní soutěž v matematice pro žáky 4. tříd patří již k tradičním soutěžím, které v jarním termínu naše škola organizuje pro školy jesenického okresu. Zástupci téměř všech jesenických škol řešili zajímavé úlohy, měřili své síly. Doprovázející pedagogové si vyměnili zkušenosti s výukou matematiky na I. stupni. Žáci využili možnosti navštívit bazén, odvezli si pamětní listy, fotodokumentaci a hodnotné odměny. I v tomto školním roce na naší škole probíhaly spolupráce mezi třídami. Prvňáčkům pomáhali osmáci při následujících akcích. Hned první den jim žákyně z osmých tříd zpestřily příchod do školy tím, že se převlékly do kostýmů pohádkových bytostí Křemílek a Vochomůrka, a přivítaly je malou sladkostí. Ostatní pohádkové bytosti pomáhaly paní učitelkám s rozdáváním dárečků. Během září se prvňáčci přišli představit osmákům do tříd, Ti nám pomohli nastříhat geometrické tvary, což nám velmi usnadnilo práci ve třídě. Na podzim jsme společně uspořádali bramboriádu v tělocvičně. Děti plnily různé sportovní úkoly na stanovištích: běhaly kolem brambor, házely na cíl apod. Na Mikuláše a čerta se děti každoročně těší a osmáci jim to těšení zpestřily čertovskými úkoly, opět v tělocvičně. Úkoly byly nejen sportovní, ale i vědomostní. Za splněné úkoly byly děti, malí i velcí, odměněny sladkostí. V poslední den školy, před Vánocemi, přišli osmáci zase do tříd prvňáčků. Společně jsme si zazpívali koledy a popřáli jsme si vše nejlepší do Nového roku. Sněhové hrátky se nám nepodařilo uskutečnit, protože sněhu bylo málo nebo byl hodně zmrzlý, ke stavbám a koulovačkám nevhodný. Základní škola Javorník, okres Jeseník Strana 18

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více