Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Strana 1 (celkem 59)

2 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Adresa: Františka Diepolta 1576, Rakovník Právní forma: Příspěvková organizace, IČO: Identifikátor ředitelství: Součásti školy: 1. Základní škola praktická 2. Základní škola speciální 3. Mateřská škola speciální 4. Přípravný stupeň základní školy speciální 5. Školní družina 6. Školní klub 7. Speciální pedagogické centrum pro mentálně postižené Zřizovatel: Středočeský kraj, IČO: Kontakty: telefon: fax: nemáme Ředitel školy: Statutární zástupce: Školská rada: Mgr. Ludvík Vožeh Mgr. Endyšová Emilie Jan Švácha - zástupce zřizovatele Brodníčková Jarmila - zástupce pedagogických pracovníků školy Křížová Blanka - zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol: Strana 2 (celkem 59)

3 2. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta má tyto vzájemně velmi úzce spolupracující součásti : - Základní škola praktická - Základní škola speciální - Přípravný stupeň ZŠ speciální - Mateřská škola speciální - Školní družina - Školní klub - Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené Všechny součásti školy jsou umístěny v jednom areálu, který svými výbornými materiálně technickými podmínkami umožňuje kvalitní péči o děti s nejrůznějšími typy postižení budova byla vyhodnocena jako Stavba roku Jednotlivé pavilony areálu jsou propojeny, čímž je usnadněna návaznost péče a spolupráce mezi jednotlivými součástmi školy. V areálu se nachází také pedagogicko-psychologická poradna, což ještě umocňuje možnost poskytování komplexních služeb pro žáky i jejich rodiče. Škola se nachází v klidném prostředí městského parku, nedaleko od autobusového i vlakového nádraží. V bezprostřední blízkosti se nachází plavecký bazén a zimní stadion. Strana 3 (celkem 59)

4 Materiálně technické podmínky školy: Základní škola praktická a základní škola speciální mají k dispozici: - 14 kmenových tříd - učebnu pro výuku základů výpočetní techniky - učebnu pro výuku výtvarné výchovy - tzv. univerzální učebnu, nejčastěji využívanou pro výuku chemie, fyziky a hudební výchovy - místnost pro práci školní družiny - tělocvičnu - rehabilitační tělocvičnu - rehabilitační bazén s posuvným dnem a protiproudem - cvičnou kuchyň - cvičný byt - učebnu šití - dílnu - keramickou dílnu - snoezelen (místnost pro multisenzoriální stimulaci) Učebny jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem. Každý žák má svůj vlastní stolek, což umožňuje upravit jeho výšku dle potřeb každého žáka. V každé třídě je promítací plátno a rádio s přehrávačem MC a CD. V každém patře je k dispozici televize a video. kmenové třídy Strana 4 (celkem 59)

5 V učebně výpočetní techniky je 13 počítačů, takže vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídě má každý možnost pracovat samostatně, včetně využití internetu. učebna výpočetní techniky V univerzální učebně je televize s velkoplošnou obrazovkou, video, rádio i DVD, MC a CD přehrávač. V keramické dílně najdeme hrnčířský kruh a keramickou pec. Vybavení tělocvičny umožňuje provozování všech běžných sportů. V suterénu školy lze využívat také místnost s několika stoly pro stolní tenis, umístěn je zde i rotoped a stepper. Škola je vybavena dostatečným počtem kvalitních jízdních kol pro výlety po blízké cyklostezce. Žáci mají k dispozici nadstandardní vybavení pro zimní sporty - brusle, sjezdové a běžecké lyže a snowboardy (včetně vhodného obutí). tělocvična snoezelen Strana 5 (celkem 59)

6 Škola je dobře vybavena rehabilitačními pomůckami dle individuálních potřeb žáků, včetně vířivé vany. rehabilitační tělocvična rehabilitační bazén s posuvným dnem Cvičná kuchyň je vybavena myčkou nádobí, horkovzdušnými troubami, fritézou, mikrovlnnou troubou, lednicí, mixéry atd. Sektorový nábytek je přizpůsoben potřebám vozíčkářů horní díly se dají stáhnout na výšku sedícího člověka. cvičná kuchyň s úpravami pro vozíčkáře Ve cvičném bytě se žáci učí pečovat o domácnost, proto je tu cvičná koupelna i toaleta, automatická pračka, postel k nácviku převlékání lůžkovin a přebalovaní pult. V učebně šití najdeme vše, co je třeba k práci s textilem nejen řadu šicích strojů, ale i mandl. Školní dílna je vybavena běžným nářadím pro práci se dřevem a kovem. V každém kabinetě a také ve sborovně mohou učitelé využívat počítače s připojením na internet. Ve škole je i několik notebooků, takže učitelé mohou školní počítače využít také doma. Strana 6 (celkem 59)

7 Ve sborovně školy je po celý den bez omezení k dispozici kopírovací stroj, který zároveň slouží i jako tiskárna na počítači vytvořených materiálů. Učitelé mohou dění ve škole dokumentovat pomocí digitálního fotoaparátu a kamery. Učitelé mají k dispozici v každém patře několik kabinetů pro ukládání pomůcek. V době přestávek mezi vyučovacími hodinami se připravují v kabinetech blízko svých tříd, ale mohou se scházet i ve sborovně. Ředitel školy, zástupkyně ředitele i hospodářka mají samostatné kanceláře. Výchovný poradce má k dispozici kancelář i místnost pro konzultace s rodiči žáků. Škola zatím nemá vlastní pozemek pro výuku pěstitelských prací, ale ve spolupráci se Střední zemědělskou školou v Rakovníku se daří zajišťovat tuto výuku v prostorách blízké botanické zahrady. Hygienické vybavení školy: Škola je vybavena vysokým počtem běžných toalet i toalet upravených pro vozíčkáře. K dispozici je i řada sprchových koutů pro učitele a žáky. Některé z nich jsou rovněž upraveny pro potřeby vozíčkářů. toaleta pro vozíčkáře umývárna Strana 7 (celkem 59)

8 Kromě kvalitní výuky plně respektující individuální potřeby každého žáka poskytuje škola řadu dalších služeb žákům i jejich rodičům: - žáci mohou využívat k cestě do školy a ze školy školní svozové auto - škola nabízí řadu nepovinných předmětů (např. zdravotní tělesnou výchovu, sportovní hry, aerobic, anglický jazyk) a zájmových kroužků (výtvarný, přírodovědný, sportovní) - ve škole probíhá canisterapie, určená hlavně dětem s dětským autismem a těžkým tělesným postižením - ve škole pracují kvalifikované rehabilitační pracovnice, které v hodinách tělesné výchovy provádějí s dětmi rehabilitaci dle individuálních potřeb každého dítěte - ve škole pracují čtyři asistenti pedagoga, což umožňuje věnovat dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, individuální péči nejen při výuce, ale i v době přestávek a při mimoškolní činnosti - ve škole pracuje i asistentka pedagoga pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, která pomáhá dětem nejen s přípravou na vyučování, ale také se snaží ve spolupráci s třídním učitelem o navázání užšího kontaktu mezi rodinou a školou - zajišťujeme pro žáky všech ročníků plavecký výcvik v rozsahu 20 vyučovacích hodin na 1. stupni a 10 vyučovacích hodin na 2. stupni. - škola pořádá lyžařské kurzy a rekondiční pobyty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Cena kurzů a pobytů je díky dotacím od sponzorů přijatelná i pro rodiče s nižším příjmem. Potřebnou výbavu na lyžařské kurzy poskytuje škola. - každý rok připravují žáci 9. ročníků pro své mladší spolužáky a kamarády z Ráčku (denního stacionáře pro mentálně postižené) a speciální mateřské školy Dětský den na Tyršově koupališti. Je to den plný her, při kterých se nám daří budovat přátelské vztahy mezi dětmi různého věku. - pracovníci speciálně pedagogického centra poskytují žákům školy individuální logopedickou péči, ve spolupráci s třídním učitelem pomáhají při osvojování učiva pomocí speciálních programů zaměřených na rozvoj schopností potřebných k učení, zajišťují pro žáky rehabilitační a kompenzační pomůcky, konzultují s rodiči výchovné a výukové obtíže jejich dětí. - při speciálně pedagogickém centru pracuje také Klub rodičů. Strana 8 (celkem 59)

9 Pedagogický sbor (složený z učitelů, vychovatelů a asistentů pedagoga) je dlouhodobě stabilizovaný, věkově vyvážený a z převážné části plně erudovaný v oboru speciální pedagogiky. Vedení školy plně podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a umožňuje studium těch pedagogických pracovníků, kteří dosud nedosáhli požadované kvalifikace. Ve škole pracuje výchovný poradce, školní metodik pro výuku, metodik prevence sociálně patologických jevů a asistent pedagoga pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve škole jsou i pracovníci kvalifikovaní pro rehabilitaci a zdravotní tělesnou výchovu. Školní družina a školní klub mají k dispozici 1 samostatnou třídu, slouží jí tedy po vyučování ještě třídy základní školy. Samozřejmě využívá všechny materiálně technické možnosti školy. Mateřská škola speciální je umístěna v samostatném bloku areálu s odděleným vchodem. Disponuje třemi třídami, jejichž moderní a účelné vybavení umožňuje kvalitní péči o děti. Využívá dle svých potřeb vybavení školy především bazén, rehabilitační tělocvičnu, vířivou vanu. Speciálně pedagogické centrum se nachází v části areálu, kde má své pracoviště pedagogicko-psychologická poradna. K dispozici má dvě kanceláře. speciálně pedagogické centrum Strana 9 (celkem 59)

10 Vzdělávací programy školy, metody a formy práce Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Základní škola praktická Základní škola praktická v Rakovníku je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Základní škola praktická vzdělává žáky s lehkou mentální retardací a děti s kombinovanými vadami (lehká mentální retardace spojená např. s diparetickou nebo kvadruparetickou formou dětské mozkové obrny, smyslovými vadami nebo dětským autismem). Vyučuje se zde podle Vzdělávacího programu /97-22, Zvláštní škola. Žáci 1. a 6. ročníku se ve školním roce 2007/2008 začali vzdělávat podle školního vzdělávacího programu Podaná ruka, platného od Vyžaduje-li to charakter postižení žáka, je výuka upravena individuálním vzdělávacím plánem, který sice vychází z uvedeného vzdělávacího programu, ale ještě více umožňuje respektovat při výuce individuální potřeby dítěte. Základním pravidlem práce s dětmi v naší škole je respektování jejich individuálních potřeb daných charakterem jejich postižení. Snažíme se, aby práce ve škole byla pestrá obsahem i formou, aby děti chodily do školy rády a naučily se zde vše potřebné pro svůj další život. Velkou odezvu mezi dětmi mají lyžařské a sportovně rekondiční pobyty (viz další aktivity školy ). Nejsou jen akcemi, při nichž děti získávají nové pohybové dovednosti, ale i příležitostí, jak si ověřit řadu získaných poznatků v praxi, jak se naučit žít v kolektivu nejen svých spolužáků, ale i ostatních žáků a učitelů školy. V praxi se osvědčilo i projektové vyučování (viz další aktivity školy ), kterému již tradičně věnujeme jeden týden výuky. Tato forma vyučování je sice velmi náročná na přípravu vyučujících (naši žáci nejsou schopni tak samostatné práce jako žáci běžných základních Strana 10 (celkem 59)

11 škol), ale tato forma výuky žáky velmi baví, učí je pracovat se zdroji informací a výsledky své práce prezentovat před ostatními žáky školy. Velmi důležitou součástí tělesné výchovy je plavecký výcvik. Většina našich žáků s rodiči do bazénu nechodí a plavat neumí. Díky dobré spolupráci mezi naší a Plaveckou školou v Rakovníku mohli v tomto školním roce žáci 1. stupně absolvovat výcvik v rozsahu 20 vyučovacích hodin a žáci 2. stupně v rozsahu 10 vyučovacích hodin zcela zdarma. Díky tomu se výcviku zúčastnili všichni žáci, pokud jim v tom nebránilo jejich zdravotní omezení, naučí se tedy plavat i děti ze sociálně slabých rodin. Žáci mají možnost se prezentovat účastí v různých sportovních soutěžích a veřejných vystoupeních (viz další aktivity školy ). Potřebným oživením výuky je i řada návštěv divadelních představení, výstav, besed a exkurzí (viz další aktivity školy ) Cílem celého vzdělávacího procesu je vybavit žáka potřebnými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšné zapojení do života. Chceme, aby absolvent naší školy doceňoval význam dalšího vzdělávání, uměl se chovat ve společnosti a soucítil s těmi, kdo potřebují jeho pomoc. Naším cílem je společnosti prospěšný a v osobním životě spokojený člověk. Základní škola speciální Základní škola speciální je pro všechny své žáky bezpečným prostředím s klidnou, přátelskou a vstřícnou atmosférou, ve kterém jsou důsledně respektovány vývojové a osobnostní zvláštnosti vyplývající z jejich handicapu. V průběhu vzdělávání jsou zohledňovány individuální speciální potřeby a možnosti žáků a uplatňovány speciálně pedagogické metody, postupy, prostředky a formy práce, žákům je poskytována nejvyšší míra podpůrných opatření. Strana 11 (celkem 59)

12 V základní škole speciální je vyučováno podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy č. j /97-22 a Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č. j / Ve školním roce 2007/2008 pracovalo podle individuálních vzdělávacích plánů sestavených třídními učiteli ve spolupráci s rodiči žáků, pracovníkem SPC a asistentem pedagoga (pokud se žákem pracuje) 19 žáků základní školy speciální. Práci se žáky s těžkým mentálním postižením, autismem nebo kombinovanými vadami učitelům velmi usnadňuje přítomnost asistentů pedagoga ve třídách, do nichž jsou takoví žáci zařazeni. Díky pomoci asistentů se mohou tito žáci aktivněji zapojit do společné práce ve třídě a při individuálním vedení se rychleji rozvíjí jejich schopnosti. Jako v každém školním roce se žáci základní školy speciální zapojili do celoškolního týdenního projektového vyučování, tentokrát na téma Voda (viz další aktivity školy ). Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením je propojené se skutečným životem a je zaměřeno především na praktické činnosti a dovednosti vedoucí k osvojení sebeobslužných činností, základních pracovních dovedností a návyků, objevování a získávání nových poznatků a zkušeností, které mají pro žáky praktický význam a umožňují jim orientaci v okolním světě. Cílem výchovy a vzdělávání je dovést každého žáka k tomu, aby - v rámci svých osobních předpokladů dosáhl maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a zapojil se do života společnosti včetně výkonu jednoduchých pracovních činností v rámci podporovaného zaměstnání nebo práce v chráněných dílnách. Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami je zaměřeno na rozvoj celé osobnosti žáků včetně jejich estetického cítění a zájmů, především ale na rozvíjení základních komunikačních dovedností (schopnosti žáků vyjádřit své požadavky a potřeby), osvojování elementárních vědomostí, dovedností a návyků, základů sebeobsluhy, popřípadě pohybové samostatnosti a nejjednodušších pracovních dovedností. Cílem výchovy a vzdělávání je dovést každého žáka k tomu, aby - v rámci svých osobních předpokladů dosáhl alespoň určité míry samostatnosti. Strana 12 (celkem 59)

13 V přípravném stupni základní školy speciální je vyučováno podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy č. j / Ve školním roce 2007/2008 byli do přípravného stupně zařazeni 3 žáci. Mateřské škola speciální Mateřská škola speciální poskytuje všestrannou péči předškolním dětem ve věku od 2 do 6 (7) let se speciálními vzdělávacími potřebami (dětem s různým druhem a typem zdravotního postižení, dětem se zdravotním znevýhodněním, dětem se sociálním znevýhodněním). V rámci integrace dochází do mateřské školy speciální i děti zdravé. Cílem výchovy a vzdělávání je: - rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Při plnění těchto cílů jsou maximálně respektovány individuální potřeby jednotlivých dětí. Školní vzdělávací program MŠ speciální vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání č.j / Jako podpůrné programy slouží i nadále platné a několika lety ověřované programy Speciální pedagog v mateřské škole od Kateřiny Peškové, Program výchovné práce pro mateřské školy schválený pod č.j /83 24 z roku 1983 i Program výchovné práce pro zvláštní mateřské školy ( č.j / ). V MŠ je uskutečňována fyzioterapie, a to v rámci kolektivní rehabilitace dětí ( cvičení na balančních míčích, zdravotní cvičení) i rehabilitace individuální (dotykové masáže, edukineziologie, syner. ref. terapie a dynamické praxe). Také logopedická péče je zajišťována jak formou kolektivní (ve třídách), tak i individuálním procvičováním pod supervizí klinického logopeda v Rakovníku (Mgr. H. Sparovská). Výchova pro udržitelný rozvoj (VUR) je plněna informativním a neformálním učením přímo v přírodním prostředí s konkrétními cíly. Děti se učí vnímat přírodu kolem sebe Strana 13 (celkem 59)

14 spontánně s vlastní seberealizací, zodpovědností a zkušeností. Učí se poznávat vlastní úlohu a potřebné kompetence vůči přírodě a okolí. Školní družina a školní klub Školní družina zabezpečuje výchovně vzdělávací působení žákům základní školy praktické a základní školy speciální před a po skončení vyučování. Poskytuje odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti. Ve školním roce 2007/2008 byly naplněny 3 oddělení družiny 1. oddělení 13 žáky (z toho 1 imobilní), 2. oddělení 15 žáky (z toho 2 imobilní) a 3. oddělení 12 žáky (z toho 1 imobilní). Cílem výchovného působení ve školní družině je především osamostatňování dle věku a schopností dítěte (sebeobslužná činnost) a vedení dětí k dobrým mezilidským vztahům (úcta k dospělým, citlivý vztah k vrstevníkům). Tyto cíle jsou plněny výchovnými formami: - odpočinková činnost dětem je dána možnost zklidnit se - rekreační činnost dětem je umožněna sportovní činnost (vycházky, pohyb na hřišti, sezónní pobyt v přírodě) - zájmová činnost děti mají možnost navštěvovat zájmové kroužky (výtvarný, přírodovědný, sportovní) a canisterapie. Při všech činnostech je dodržována zásada individuálního přístupu, respektuje se zájem a schopnosti dítěte. Školní klub je zaměřený na dramatickou výchovu, navštěvují ho žáci z 2. stupně ZŠ praktické. Žáci do školního klubu přicházeli 1x za čtrnáct dní. Cílem školního klubu je naučit děti vystupovat na veřejnosti, kultivovaně mluvit, nestydět se za svůj projev a účelně trávit volný čas. Strana 14 (celkem 59)

15 Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené Hlavní náplní SPC je péče o děti s mentálním postižením předškolního a školního věku. Individuální integrace dětí do škol klientelu rozšířila o děti s kombinovaným postižením. Možnost integrovat žáky s mentálním postižením do ZŠ zvětšila i rozsah péče o tyto klienty. Pracovníci SPC zajišťují psychologickou, speciálně pedagogickou, sociální a logopedickou péči dětem s diagnózou: - mentální postižení - kombinované postižení, především mentální a tělesné - vady řeči, opožděný vývoj řeči - LMD (ADD,ADHD) v kombinaci s MR - děti s odkladem školní docházky Služby jsou poskytovány formou: - návštěv v rodině, v předškolních a školních zařízeních - ambulantních návštěv dětí v doprovodu rodičů v centru - informačních a konzultačních činností Nabídka služeb: * depistáž dětí s mentálním postižením v regionu jedná se vždy s rodiči (např. po informaci z mateřské školy či doporučení klinického logopeda či lékaře) * speciálně pedagogická a psychologická diagnostika * poradenská a metodická činnost poskytovaná pedagogům při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich integrace do ZŠ * půjčování rehabilitačních pomůcek, odborné literatury * kontakty na další odborná pracoviště a odborníky dle postižení klientů * spolupráce s ostatními organizacemi, zabývající se zdravotně postiženými jedinci * stimulačně edukační činnost pro děti s opožděným vývojem motoriky a řeči, s poruchami zrakové a sluchové percepce, s hyperaktivitou * logopedická prevence a náprava * činností Klubu rodičů zaměření na informační a vzdělávací činnost (v návaznosti na nové zákony v sociální oblasti a poznávání a seznamování s novou technikou v oblasti práce s postiženými - pomůcky, vozíky, kočárky apod.) Strana 15 (celkem 59)

16 Pracovníci SPC: Mgr.E.Zemanová - speciální pedagog pro školní věk vedoucí centra Renata Jedličková - speciální pedagog pro předškolní věk Mgr. Simona Pekárková psycholog Po dlouhé době pracoval v SPC na část úvazku stálý psycholog, což se okamžitě odrazilo kvalitě a v počtu vyšetřeních. Logopedická péče je zaměřena na děti s MR mladšího školního věku a děti s kombinovaným postižením. Pracuje se pod odborným dohledem klinického logopeda Mgr. Heleny Sparovské. Pravidelně probíhají stimulačně edukační programy pro postižené děti předškolního věku jak pro jednotlivce tak i skupiny dětí doprovázené rodiči. Jedná se o děti před zařazením do MŠ speciální a dále dětí s odkladem školní docházky. Důležitá je vhodná motivace a stimulace poznávacích funkcí, rozvoje řeči a slovní zásoby, grafomotoriky. Součástí programů jsou také instrukce pro rodiče, jak s dítětem pracovat doma a ukázka či přímo předání pomocného materiálu. Pracovnice SPC jsou v úzkém kontaktu s učiteli na školách, kde jsou integrované děti. Integraci předchází vždy navázání kontaktu se školou a seznámení s problémy a vhodnými zásahy. Následuje metodická pomoc jak při tvorbě IVP, tak při okamžitých problémech, dále zhodnocení IVP po pololetích a případné vhodné intervence. Často je nutné spojit se s dalšími odborníky pro vytváření vhodných podmínek pro integraci doporučení asistenta pedagoga. V rámci časových možností se pracovníci SPC zúčastňují Výchovných komisí a asistují při řešení některých výchovných problémů dětí ZŠ a MŠ speciální Rakovník. Veřejnost může využívat již osvědčený Klub rodičů. SPC se pravidelně přidává k akcím pořádaných Občanským sdružením Ráček a Sdružením pro pomoc mentálně postiženým. Strana 16 (celkem 59)

17 3. Školy a školská zařízení - členění I. Školy nejvyšší povolený počet dětí/žáků a naplněnost (k ) Průměrný Přepočtený Nejvyšší Skutečný počet žáků počet Typ školy/šz IZO povolený počet počet žáků (dětí) na pedagogických žáků (dětí) (dětí) přep. počet pracovníků ped. prac. MŠ speciální ,889 5,943 ZŠ praktická ,757 6,283 ZŠ speciální ,8 2,841 Přípravný stupeň ZŠ spec. v pedagogických pracovnících nejsou uvedeni asistenti pedagoga ,1 1,429 II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet dětí/žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Školské zařízení IZO povolený Počet Přepočtený Z toho počet žáků/ubyt. počet cizích žáků/ubyt. /stráv./klientů pracovníků /stráv./klientů Školní družina/klub / /10 40/7 0/0 1,111/0 SPC , Souhrnné údaje o dětech/žácích I. Děti/žáci podle typu školy/školského zařízení (k ) Typ školy/šz Žáci Počet tříd (u ŠD/ŠK počet oddělení) Průměr počet žáků (dětí) na třídu (oddělení) MŠ speciální ,6 ZŠ praktická ,9 ZŠ speciální Přípravný stupeň ZŠ spec. 3 součást jedné třídy ZŠ speciální započítáni u ZŠ speciální Školní družina/klub 40/7 3/1 13/7 Ve školním roce 2007/2008 byli do přípravného stupně ZŠ speciální zapsáni 3 žáci. Strana 17 (celkem 59)

18 Podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č. j / se ve školním roce 2007/2008 vzdělávalo celkem 11 žáků ZŠ speciální. Podle individuálních vzdělávacích plánů se ve školním roce 2007/2008 vzdělávalo 19 žáků. Žádnému z žáků s hlubokým mentálním postižením není podle 42 školského zákona stanoven krajským úřadem jiný způsob povinné školní docházky. Z jiného kraje (Plzeňského, Praha 6) dojíždí do ZŠ speciální 2 žáci, do ZŠ praktické 3 žáci (Plzeňský kraj). II. Děti/žáci podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení MŠ ZŠ ZŠ speciální Příp. stupeň Mentální postižení z toho těžké mentální postižení z toho hluboké mentální postižení Sluchové postižení z toho neslyšící Zrakové postižení z toho nevidomí S vadami řeči Tělesné postižení Souběžné postižení více vadami z toho hluchoslepí Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování Autismus Bez zdravotního postižení Strana 18 (celkem 59)

19 5. Údaje o přijímání dětí/žáků do školy I. Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2007/2008 a počet udělených odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) k Počet přijatých dětí Typ školy/šz v posledním roce Počet odkladů PŠD celkem před zahájením PŠD Mateřská škola Přípravný stupeň ZŠ spec K bylo do MŠ speciální nově přijato 16 dětí, v průběhu školního 2007/2008 bylo přijato 5 dětí. Z celkového počtu nově přijatých dětí byli 4 děti zdravé, ostatní s tímto druhem zdravotního postižení: - 8 dětí s vadami řeči - 1 dítě s tělesným postižením - 3 dětí s mentálním postižením - 3 děti s kombinovanými vadami Z důvodu dodatečně uděleného odkladu PŠD nebylo do MŠ ve školním roce 2007/2008 vráceno žádné dítě. Do přípravného stupně ZŠ speciální byli přijati žáci s tímto druhem zdravotního postižení: - lehký stupeň mentálního postižení 1 žák - středně těžký stupeň mentálního postižení 2 žáci K bylo pro školní rok 2008/2009 do MŠ speciální přijato celkem 34 dětí, z toho 13 nově zařazených. K nebylo pro školní rok 2008/2009 do přípravného stupně ZŠ speciální přijato žádné dítě. Strana 19 (celkem 59)

20 II. Zápis žáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2007/2008, počet udělených odkladů PŠD (k ) Počet odkladů PŠD Počet nově Počet dětí Typ školy přijatých dětí u zápisu navržený skutečný do 1. ročníku ZŠ praktická ZŠ speciální Z vlastní MŠ přešly do ZŠ praktické 4 děti. U těchto dětí bylo diagnostikováno mentální postižení. Z důvodu dodatečně uděleného odkladu PŠD se do MŠ ve školním roce 2007/2008 nevrátilo žádné dítě. V průběhu školního roku 2007/2008 bylo do ZŠ praktické přijato 12 žáků: 1 žák z 1. ZŠ Rakovník 1. ročník 1 žák ze ZŠ Kolešovice 1. ročník 1 žák ze ZŠ v Červeném Kostelci 2. ročník 2 žáci ze ZŠ Kounov 2. a 6. ročník 3 žáci ze ZŠ a MŠ Stod 3., 6., 7. ročník 1 žák ze ZŠ Lužná 3. ročník 1 žák ze Speciální ZŠ Ústí nad Orlicí 4. ročník 1 žák ze ZŠ Kožlany 6. ročník 1 žák ze ZŠ Prachatice 6. ročník V průběhu školního roku 2007/2008 byla do ZŠ speciální přijata 1 žákyně, přešla ze ZŠ a MŠ speciální a Praktické školy Jesenice, byla zařazena do 6. ročníku. K bylo pro školní rok 2007/2008 do ZŠ praktické přijato celkem 102 žáků, z toho nově příchozích 10 žáků. K bylo pro školní rok 2007/2008 do ZŠ speciální přijato celkem 25 žáků, z toho nově přijati 2 žáci. Strana 20 (celkem 59)

21 K bylo nově přijato z jiných krajů : - do MŠ speciální - 0 dětí - do ZŠ praktické 0 žáků - do ZŠ speciální 0 žáků K bylo nově přijato z jiných krajů : - do MŠ speciální - 0 dětí - do ZŠ praktické 0 žáků - do ZŠ speciální 0 žáků 6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Základní škola praktická Žáci celkem 111 Prospěli s vyznamenáním 64 Prospěli 44 Neprospěli 2 - z toho opakující ročník 0 Nehodnoceni 1 Průměrný prospěch žáků Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 75,225/2,198 Základní škola speciální Žáci celkem 25 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 25 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Nehodnoceni 0 Průměrný prospěch žáků prospěch hodnocen slovně Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 150/0 Strana 21 (celkem 59)

22 V ZŠ praktické byli slovně hodnoceni 3 žáci: a) ve všech předmětech 2 žáci b) v jednom předmětu 1 žákyně (v M) Komisionální zkoušky konali 2 žáci: 1 žák 1. ročníku Čj neprospěl, opakuje 1. ročník 1 žák 7. ročníku M a Čj neprospěl, opakuje 7. ročník 1 žákyně nemohla být ze zdravotních důvodů hodnocena ani v náhradním stanoveném termínu, opakuje 7. ročník. V ZŠ speciální byli slovně hodnoceni ve všech předmětech všichni žáci 25 žáků. Průměrná docházka dětí do MŠ speciální ve školním roce 2007/2008 byla 20,43 dětí. Průměrná docházka dětí do přípravného stupně ZŠ speciální ve školním roce 2007/2008 byla 2,75 dětí. 7. Chování žáků Chování žáků (k ) Hodnocení chování Typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Základní škola praktická ZŠ speciální hodnoceno slovně 0 0 U žáků ZŠ praktické byla uskutečněna tato výchovná opatření: - napomenutí třídního učitele 4x - důtka třídního učitele 12x - důtka ředitele školy 49x - předvolání k výchovné komisi 10 žáků U žáků ZŠ speciální nebylo uskutečněno žádné výchovné opatření. Strana 22 (celkem 59)

23 8. Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Počet Přijati na Nepodali Typ školy Přijati do PrŠ Přijati do OU absolventů jinou SŠ přihlášku ZŠ praktická O ZŠ speciální žáků ukončilo PŠD v devátém ročníku, v osmém ročníku 8 žáků, přičemž 3 zažádali o pokračování v základním vzdělávání. Všichni žáci 9. ročníku (13) a čtyři žáci 8. ročníku byli přijati do těchto středních škol: - 9 žáků do střední školy v okrese Rakovník: - 8 žáků do učilišť mimo okres Rakovník: ISŠ RAKOVNÍK - obor zedník 1 žák - obor kuchař 1 žák ISŠ JESENICE - obor cukrářské práce 1 žákyně - obor cukrář - výroba 2 žáci SOU LESNICKÉ KŘIVOKLÁT - obor mechanik opravář 2 žáci - obor mechanizátor lesní výroby 1 žák - obor truhlář 1 žák SOU ZEMĚDĚLSKÉ, KRALOVICE - obor opravář zemědělských strojů 3 žáci OU A PRAKTICKÁ ŠKOLA VRAPICE, KLADNO - obor kuchařské práce 1 žák OU LITEŇ, BEROUN - obor kuchařské práce 1 žák - obor zámečnické práce ve stavebnictví 1 žák SOU LIBĚCHOV, BOŽÍ VODA obor prodavač květiny 2 žákyně ŠD (ne PŠD) ukončila k žákyně ZŠ speciální, od byla přijata do ZŠ, MŠ speciální a Praktické školy Jesenice. K ukončila ze zdravotních důvodů školní docházku 1 žákyně ZŠ speciální (opakovala 10. ročník) Strana 23 (celkem 59)

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka

zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2011-2012 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 4 Charakteristika školy 5 Vybavení školy 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více