Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8"

Transkript

1 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám.71 Tel Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy V Říčanech dne

2 2 Obsah Základní údaje o škole... 3 Organizace studia... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Další vzdělávání ped. pracovníků 5 Údaje o žácích... 6 Výsledky výchovy a vzdělávání... 6 Prevence a individuální péče 7 Výsledky soutěží... 8 Výsledky kontrol Školská rada Další aktivity Správa budov Závěr Zpráva o hospodaření za rok příloha č. 1 Minimální preventivní program. příloha č. 2 ICT plán... příloha č. 3 Plán environmentální výchovy příloha č. 4 Vysvětlivky zkratky.. příloha č. 5

3 3 Základní údaje o škole Název : I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám.71 Právní forma : příspěvková organizace IČO : Identifikátor zařízení : Zřizovatel školy : Město Říčany Ředitelka školy : Mgr. Svatava Škroníčková Statutární zástupkyně ředitelky : PaedDr. Jana Helebrantová Škola si zpracovává mzdy. Účetnictví zajišťuje firma Ing. J. Šimek Druh školy : úplná základní škola Datum zařazení do sítě : Kapacita školy : 810 žáků Kapacita školní družiny : 125 žáků Součásti školy : školní družina a školní jídelna Budovy školy : 1. Masarykovo nám Masarykovo nám Olivova Sokolská Pod Školou 1110 Organizace studia Vzdělávací program : Základní škola, čj /96-22 ŠVP Škola základ života (1. a 6.r.) Na II. stupni je zřizována v každém ročníku jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Škola spolupracuje s SK Umbro fotbalovou školou na základě smlouvy. Údaje o pracovnících školy Jméno Vzdělání Aprobace Praxe Pozn. Bartková Tamara VŠ Čj Aj 13 Bartoníčková VŠ Rj D 34 Jaroslava Caudr Martin ÚSO Tv 6 Trenér kopané Čásenská Zuzana VŠ Tv Z 15 Správce kabinetu Tv Červenková Jitka ÚSO Vych. 23 Vedoucí školní družiny Doležalová Věra ÚSO Vych. 26 Kabinet I. st. Dynybilová Jana VŠ Čj D 28 Správce sbírek Z a D

4 4 Helebrantová Jana VŠ M Zt 24 Zást. II.st. + vých. poradce+ vedení foto kroniky Honsová Jana VŠ I. st., 13 Protidrog. koordinátor pro I. st. spec.ped. Hübnerová Jana ÚSO I. st. 40 Jeriová Libuše VŠ I. st., M 39 Správce kabinetu Pv Kalná Martina VŠ 14 Správce kabinetu Aj Kapinusová ÚSO Vych. 18 Šárka Kouklíková Alena VŠ Čj Ov 18 Vedení školní kroniky Krásný Jan VŠ M Tv 44 Lodin Josef VŠ Tv 15 Trenér kopané Már Tomáš VŠ Ch Z M 41 Vých. poradce, správce kabinetu Ch a audiovizuální techniky Mrázová Anna VŠ I. st. 44 Důch. Nejedlá Lucie VŠ 18 Pacovská Zuzana VŠ Čj D 16 Pelikánová Anna VŠ I. st. 15 Žákovská knihovna Pergelová Iva VŠ I. st. 4 Petrová Božena VŠ I. st., Čj 39 Důch., správce kabinetu Čj Poláková Ilona VŠ Ch Př 19 Správce kabinetu F Pospíšilová VŠ Ped. 23 Daniela Prchalová Lenka VŠ M Př 21 Správce kabinetu Př, metodik preventista Rohlíčková Petra VŠ I. st., spec. 12 ped. Řehková Ivana VŠ M Dg 20 Schickerová VŠ M Zt 15 ICT Lenka Stejskalová Zdena VŠ Rj Hv 43 Důch., správce kabinetu Hv Svádová Blanka VŠ Př Tv 45 Důch. Světničková VŠ 14 Helga Svobodová Jana VŠ I. st. 27 Metodik pro I. st. Škroníčková VŠ I. st. 31 Řed. Svatava Šourková Lenka VŠ I. st., 11 spec.ped. Váchová Jana VŠ I. st. 11 Vávrová VŠ I. st., Čj 37 Důch. Radoslava Vokněrová VŠ M F 50 Důch. Dagmar Vydrová Helena VŠ M Ch 13 Správce kabinetu M, KMD Vyhnánková VŠ I. st. 21 Učitelská knihovna, kab.tv Milada Wohlmuthová Jolana VŠ Čj Ov 17

5 5 Žvejkalová Jana ÚSO I. st. 31 Zást. I. st. + vých. poradce Správní zaměstnanci : Dohnalová M. UO Kuchařka 39 Drábková V. ÚSO Kuchařka 25 Hampejsková V. SO Mzdová účetní 31 Ingrová I. Z Pomocná kuchařka 37 Ikri Elemír ÚSO Školník/údržbář, topič, vedení skladu 26 Jenčová P. Z Pomocná kuchařka 22 Kadeřábková M. Z Uklízečka 34 Kadlecová V. UO Uklízečka 23 Kafková S. ÚSO Vedoucí škol. jídelny 34 Kovandová M. UO Uklízečka 13 Novotná G. ÚSO Kuchařka 10 Paulusová M. UO Vedoucí kuchařka 30 Rezková O. Z Uklízečka 30 Vávrová A. Z Uklízečka 29 Voráčová V. SO Uklízečka, topič 31 Vrbová P. ÚSO Školnice/uklízečka, topič 19 Zahradníková Z. Z Uklízečka 46 I v letošním školním roce jsme využili služeb několika pedagogů-důchodců. Po zkušenostech, které jsme v předchozích letech získali, vybíráme pečlivě nové členy učitelského sboru. Dokud nejsme přesvědčeni o kvalitě nové posily, využíváme raději osvědčené, i když starší kolegy a hledáme a vybíráme raději déle. Kvalifikované zájemce o místo musíme totiž přijímat na dobu neurčitou a je velmi obtížné se rozloučit se zaměstnancem, který nesplňuje naše představy a požadavky, ale jinak své povinnosti plní. Zkušební lhůta je někdy příliš krátká na zjištění kvalit. Ve školní družině jsme v tomto školním roce uplatnili výpověď ve zkušební lhůtě. Paní vychovatelka Helga Světničková, která byla přijata na zástup za mateřskou dovolenou paní vychovatelky Ivy Skořepové, nebyla přes veškerou snahu a ochotu schopna vhodně pracovat s dětmi. Proto jsme se ve zkušební lhůtě rozloučili a na její místo přijali paní Zoru Gajerovou. Během školního roku ukončila pracovní poměr v naší škole paní Mgr. Jolana Wohlmuthová. K oboustranné lítosti jí zdravotní stav nedovolil další působení v dětském kolektivu. Věkový průměr učitelského sboru v tomto školním roce byl 49,5 roku, což je způsobeno několika učiteli-důchodci, kteří u nás učí na částečné úvazky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V loňské výroční zprávě jsme uvedli, že dvě z učitelek absolvovaly školení pro tvorbu a správu webových prezentací. Slíbili jsme, že od následujícího školního roku budeme mít vlastní webové stránky, které si budeme spravovat. Slib je splněn. Naše adresa je Autorem a správcem je paní Mgr. Helena Vydrová.

6 6 Plošné školení na počítačích jsme oficiálně ukončili. Jednotliví pedagogové si nadále zvyšují svoje znalosti a dovednosti v kurzech tak, aby byli případně schopni pomáhat a učit kolegy. Ve sboru máme čtyři pedagogy, kteří nemají potřebnou kvalifikaci. Jednou z nich je paní důchodkyně a zbývající tři dálkově studují, aby si kvalifikaci doplnili. Ostatní pedagogové a vychovatelé si průběžně prohlubují své znalosti v krátkodobých kurzech. Celkem jsme vysílali učitele na 25 kurzů. Část kurzů se týkala prevence šikany, záškoláctví, návykových látek. Jednotlivě se učitelé vzdělávali v hodnocení žáků, environmentální výchově, generové rovnosti, metodice a motivaci, efektivitě výuky Tři pedagogové navštívili v rámci své aprobace elektrárnu v Temelíně. Pro zástupce naší i okolních škol jsme uspořádali školení první pomoci. Hospodářka školy prochází podle potřeb školením o mzdách, FKSP atd. podle změn v zákonech, vyhláškách a nařízeních. Správní zaměstnanci absolvují v pravidelných intervalech potřebná školení bezpečnostní, požární, topičské. Údaje o žácích V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 545 žáků ve 25 třídách. Z toho vyplývá průměr 22 žáků ve třídě. Na I. stupni se jednalo o 288 žáků ve 14 třídách (průměrně 20,6 dětí ve třídě), na II. stupni 257 žáků ve 11 třídách (průměrně 23,4 dětí ve třídě). Z uvedeného počtu na II. stupni se vzdělávalo 94 dětí ve 4 třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (průměrně 23,5 žáků ve třídě). 386 dětí se učilo anglicky, 47 dětí německy. O výuku ruského jazyka zájem opět nebyl. Z uvedeného celkového počtu žáků máme evidováno 33 integrovaných žáků. Z celkového počtu žáků bylo 532 s českou státní příslušností, 1 s ruskou, 6 se slovenskou, 2 s ukrajinskou, 2 s nizozemskou a 2 s vietnamskou. Výsledky výchovy a vzdělávání V závěru školního roku jsme 330 žákům předali vysvědčení s hodnocením prospěl/a s vyznamenáním. Na I. stupni dvě žákyně neprospěly a na II. stupni opakují ročník dva žáci. Devítiletou školní docházku v letošním školním roce ukončilo 72 žáků, všichni v devátém ročníku. 19 žáků bylo přijato ke studiu na čtyřletých gymnáziích, 36 na studijní obory s maturitou a 17 žáků do učebních oborů. Abychom co nejvíce usnadnili dětem i jejich rodičům rozhodování o dalším studiu, spolupracujeme s Okresní pedagogicko - psychologickou poradnou Praha-východ. Žáci mohou zdarma vypracovat na začátku 9. ročníku profesní testy a společně s rodiči konzultovat výsledek, závěry a doporučení erudovaných pracovníků poradny. Při výběru budoucího povolání pomáhají i pracovnice úřadu práce, které pořádají každým rokem pro zájemce z řad našich žáků, především z 8.ročníku, besedy o volbě povolání. Z 5. ročníků odešlo 8 žáků studovat na osmiletá gymnázia, z toho 6 dětí na Masarykovo klasické gymnázium v Říčanech.

7 7 Dvě žákyně ze 7.ročníku byly přijaty ke studiu na šestileté gymnázium v Praze. Práce v projektu Škola za školou děti baví, podporuje zdravou soutěživost a je další formou práce, která zajímá a motivuje. Nezanedbatelnou stránkou projektu je možnost pokračovat v práci i doma po vyučování se zpětnou vazbou a možností další kontroly nebo konzultace s vyučujícím. V ročníku jsme nabídli žákům v rámci povinně-volitelných předmětů semináře matematiky, informatiky, technického kreslení, přírodopisu, chemie, domácnosti a sportu. V nabídce nepovinných předmětů byly sportovní aktivity florbal a míčové hry. V kroužcích, resp. zájmových útvarech pracovaly děti v přípravce na zkoušky z českého jazyka, z matematiky, dále hrály stolní tenis, zabývaly se ručními pracemi a jezdily do divadla s Klubem mladého diváka. Novinkou byl dějepisný kroužek Za českými králi a keramický kroužek máme novou vypalovací pec. Každé odpoledne (mimo úterý, kdy je odpolední výuka) mají žáci možnost volného přístupu do počítačové pracovny, kde je přítomen odborný dohled. Děti 2. a 3. tříd jezdily jedno pololetí na kurz plavání a 46 žáků 7. ročníku se zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu. Žáci 9. ročníku se opět zúčastnili celostátního projektu Kvalita. Testování se zúčastnilo žáků z celé republiky. Naše škola dosáhla výsledků v níže uvedené tabulce. Úspěšnost Matematické dovednosti Český jazyk Obecné dovednosti Škola celkově 38% 58,4% 52,5% Matem. Třída 58,1% 76,5% 70% ČR zákl. školy 33,6% 54,3% 46,6% Prevence a individuální péče V rámci školního Minimálního preventivního programu proběhlo několik akcí. Od ledna 2008 spolupracuje s námi dr.kašparová nejen v rámci preventivního programu, ale také jako školní psycholog. Byli jsme rádi, že si při svém vytížení našla dny na práci s našimi žáky a jejich rodiči, kteří její znalosti a vědomosti potřebují. Všechny dny, kdy pracovala individuálně s dětmi a rodiči, měla plně obsazené. Je to důkaz, jak je potřebný školní psycholog a bohužel to svědčí i o situaci v naší společnosti, v rodinách, o vztazích atd. Samozřejmě i nadále pracuje paní doktorka s třídními kolektivy. Ve 3.a 4.třídách proběhla beseda žáků s dr. Z. Zaoralem, která se líbila i učitelům, kteří se jí zúčastnili z vlastního zájmu. V 8.třídách hovořil JUDr. Kašpar se žáky na téma základního právního povědomí, o odpovědnosti za své jednání. V 9.třídách proběhl program vzdělávací agentury CAT Ostrava nazvaný Láska ano, děti ještě ne. Spolupráce s klubem Cesta integrace se zúžila na jednu akci, a to dopravní soutěž pro žáky I. stupně. Částečnými individuálními plány řešíme časový rozvrh nadaných dětí tak, aby měly možnost dojíždět na tréninky apod.

8 8 Práce v projektu Škola za školou děti baví, podporuje zdravou soutěživost a je další formou práce, která zajímá a motivuje. Nezanedbatelnou stránkou projektu je možnost pokračovat v práci i doma po vyučování se zpětnou vazbou a možností další kontroly nebo konzultace s vyučujícím. Výsledky soutěží 2007/8 Výsledky v soutěžích a olympiádách mají také svou vypovídající hodnotu. Matematika : Okres. kolo 7.r. : 6.místo Kouklík Ondřej - 8.r. (naše škola se zúčastnila jako jediná ze základních škol, ostatní byla gymnázia) : 1.místo Hrabec Lukáš 6.místo - Škodová Michaela Matematický Klokan : Kat. Cvrček : z naší školy se zúčastnilo 101 řešitelů (celkově bylo 820) Kat. Klokánek : z naší školy 108 (celkově 727) Kat. Benjamín : z naší školy 94 (celkem 646) Kat. Kadet : z naší školy 88 (celkem 690) Český jazyk : Okres.kolo : 6.místo Pacovský Lukáš 9.místo Hrazdíra Tomáš Dějepis : Znalostní soutěž přes Internet : 85 žáků r. Chemie : Okres. kolo : 6.místo Šalamová Alexandra Biologie :

9 9 Okres.kolo : 3.místo Řeháková Veronika 6.místo Škodová Michaela 8.místo Skořepa Václav Výtvarná výchova : Soutěž Čarodějnický dům : 1.místo Dominika Pappová 3.místo Veronika Kudelová Tělesná výchova : Expedice Karakoram lanové centrum : 1.místo oblast Čechy Atletika : Přespolní běh okres. kolo : - ml. žáci 1. místo - ml. žákyně 1. místo - st. žáci 1. místo - st. žákyně - 1. místo Všechna družstva postoupila do krajského kola! - krajské kolo : ml.chlapci 3.místo, ostatní pouze účast bez čelného umístění Stolní tenis okresní kolo : - ml. dívky - 2. místo - st. dívky - 1. místo - ml. chlapci - 3. místo - st. chlapci - 2. místo Basketbal - okresní kolo : - dívky 2.místo Fotbal : Minifotbal okresní kolo : 3.místo MC Donald s cup okresní kolo : Kat.A roč. : 6.místo Kat.B roč.: 2.místo Florbal okresní kolo : Starší žáci 3.místo Vybíjená okresní kolo Preventan cup 2008 :

10 10 Skup.B otevřená : 5.místo Šachy okresní kolo : - 1.místo - krajské kolo nezúčastnili jsme se Výsledky kontrol Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Místo : školní jídelna Den : Předmět a účel kontroly : Kontrola byla provedena podle ustanovení kapitoly I, čl. 4, odst. 2 a přílohy II, kap. I, II, V, VI, VII, VIII, IX Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin a 19 a 20 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru. Kontrolní zjištění a závěr : Strava je po dohotovení transportována výtahem. Od výdeje jsou stavebně odděleny prostory umývárny stolního nádobí. Zde jsou k dispozici dřezy a myčka nádobí. Strava pro cizí strávníky je vydávána v odděleném prostoru. Strava, která je transportována do mimo zařízení je zajištěna odběratelem. Stravovací provoz pokrmy nerozváží. Šetření bylo provedeno dle Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin a zákona č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve sledovaných bodech nebyly shledány závady. Úřad práce Praha-východ se sídlem v Praze Místo : I.ZŠ Říčany, Masarykovo nám.71 Den : Předmět a účel kontroly : 81, 82, 83 (plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobu plnění). Kontrolní zjištění : Zaměstnavatel (I.ZŠ) plní povinný podíl za rok 2007 takto : - průměrný roční počet zaměstnanců 54,93 % - povinný podíl 4 % 2,20 % I. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru 0 osob II. Odběrem výrobků nebo služeb - 1 osoba III. Odvod do státního rozpočtu - 1 osoba Závěr : Zaměstnavatel splnil řádně a včas plnění povinného podílu za rok 2007.

11 11 Město Říčany, Útvar interního auditu Den : Předmět kontroly : Kontrola smluvního zabezpečení externího zpracování účetnictví Kontrolní zjištění a závěr : Smlouva byla uzavřena v souladu s OU, v kontrolované činnosti nenastala rizika s možným dopadem na splnění rozhodujících úkolů a schválených cílů kontrolované osoby. Kontrolovaná činnost je zajištěna přiměřeným a účinným systémem řídící kontroly. Školská rada V průběhu května a června proběhly volby do školské rady při I. základní škole Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha-východ. Za zřizovatele, město Říčany, byli Radou města Říčany jmenováni: členové Ing. Magdalena Černá Ing. Martina Křešťáková Blanka Spolková Za pedagogy byli zvoleni: členové Dr. Jana Helebrantová Jana Žvejkalová Mgr. Jana Svobodová náhradníci Ing. Ivan Vít Saskia Ježková Lenka Fialová náhradníci Mgr. Zuzana Čásenská Mgr. Helena Vydrová Mgr. Petra Rohlíčková Za zákonné zástupce byli zvoleni: členové náhradníci Koukolová Dagmar, Mgr. Zapletalová Daria Geist Šimon, Mgr. Vojáčková Lenka Kupka Martin Oulovská Jiřina, RNDr. Při volbě členů z řad zákonných zástupců se z 551 oprávněných voličů k volbám dostavilo pouhých 24 voličů, tj. 4,35 %. Lze jen spekulovat, co bylo příčinou tak malé účasti rodičů. Pokud byla důvodem nedostatečná informovanost, dovolujeme si upozornit, že podrobnosti o školské radě lze najít na Nezbývá, než doufat, že za 3 roky, kdy skončí volební období právě zvolených členům školské rady, bude účast hojnější.

12 12 Další aktivity V záplavě charitativních akcí jsme se snažili pomáhat, ale není možné vyhovět všem žádostem a pomoc, i když bychom chtěli. Proto jsme se rozhodli, že budeme pravidelně podporovat dětská nemocniční zařízení (Srdíčkový den) a boj proti rakovině (Květinový den). Ekologii, ochranu životního prostředí a přírody se snažíme podpořit sběrem hliníku a připravujeme zkvalitnění třídění odpadu. Účastí a pomocí při organizaci Dne bez aut v rámci Evropského týdne mobility vyjadřujeme svůj postoj ke znečišťování ovzduší. Žáci 5. a 6. tříd besedovali na téma Odpady. Žáci vyšších ročníků také pomáhají při údržbě dětského hřiště (nazvala bych to spíše parkem) za budovou ZUŠ, které naše škola dostala do užívání. Slouží nejen dětem naší školy, ale mimo vyučování je k dispozici veřejnosti (dětem a maminkám s miminky). Tradiční akcí se stalo setkání dětí z říčanských mateřských škol na Sokolském hřišti s žáky našich 9. tříd, kteří pro ně připraví hry a soutěže. Deváťáci předškolákům je setkání dětí, které se chystají naši školu opustit, s dětmi, které se naopak do naší školy chystají vstoupit. Všichni v hlavní budově si vyzkoušeli při fiktivním chemickém poplachu své reakce a chování. Nutno podotknout, že se jednalo o akci města, zkoušku práce integrovaného systému a pouze vedení školy bylo informováno o skutečnosti, že se jedná o cvičení. Učitelé i žáci si vyzkoušeli, jak je čas relativní, když se cítí ohroženi, a jak důležitá je informovanost a kázeň. Svou připravenost na nenadálé události jsme si ještě ověřili v květnu při celoškolním branném cvičení v terénu. Snažíme se vychovávat a vzdělávat děti po stránce kulturní. Žáci II. stupně se mohou stát členy Klubu mladého diváky. Autobusem, pod dozorem pedagogů a za zvýhodněné ceny vstupenek pak navštíví čtyři kvalitní divadelní představení různého žánru v pražských divadlech. Pro žáky I. stupně zveme umělce do školy, nebo ve spolupráci s MěKS se uskutečňují představení v městském sále (Čert a Káča, Klemprda, benefiční koncert souboru Mikeš, vánoční koncert Bardáčku atd.). Ale i malí žáčci občas vyjedou za divadlem, letos to bylo do divadla Gong a na zámek Červená Lhota. Své nejen kulturní obzory si děti rozšiřují i v rámci exkurzí výstavy (J. Lada v Obecním domě, korunovační klenoty), muzea (Národní, Muzeum armády, SNB, Dvořákovo, Náprstkovo, čokoládových obrazů), vánoční akce v Pičíně, výstup na Říp, návštěvy Toulcova dvora, svíčkárny v Šestajovicích, čistírny odpadních vod, Dinoparku v Plzni, ZOO v Liberci, Šiklova mlýnu, Škody M. Boleslav, Mořského světa na pražském výstavišti, Planetária v Praze, IMAXu, pivovaru, elektrárny ve Štěchovicích, Čapkově Strži, Lidic Zorganizovali jsme několik besed. Tradiční je povídání v Husově knihovně. Novinkou, ze které jsme měli rozporuplné pocity, byla beseda s autorkou fotografií a knihy Z. Samkovou. Názory se lišily jak mezi učiteli, tak žáky. Materiály byly kvalitní, zaujaly, slovní doprovod se některým jevil jako málo zajímavý. Velmi oblíbené jsou přednášky o cizích kontinentech. Letos jsme navštívili Afriku a Austrálii. Před Vánocemi si děvčata zasportovala při turnaji v přehazované, kluci v kopané a děti z I. stupně ve vybíjené. Kalendářní rok jsme zakončili vánočními besídkami. Děti ze školní družiny se zúčastnily her v Říčanském lese a dokonce někteří zájemci měli možnost pod dohledem vychovatelek ve školní družině přespat. V lednu jsme se prezentovali výstavkou žákovských prací v přízemí radnice a dnem otevřených dveří v 1. třídách. Následoval zápis do 1. tříd a opět měly zapsané děti

13 13 možnost se seznámit se svými budoucími spolužáky, učiteli a učebnami v projektu První třídy nanečisto. Nejstarším žákům se snažíme pomáhat při obtížném rozhodování kam ze základní školy. Nejdříve navštíví se svými třídními Úřad práce v Praze a besedují, ptají se, zjišťují. Následují profesní testy, které mohou zájemci vypracovat zdarma v naší škole s pracovnicí OPPP a následně jsou zákonní zástupci žáků pozvaní na vyhodnocení testu a konzultaci. A v neposlední řadě je v pravidelných konzultačních hodinách přítomen ve škole výchovný poradce, který má dostatek informačních materiálů ze středních škol a učilišť. Aktuální nabídky zveřejňujeme průběžně na nástěnce. Vycházejícím žákům při jejich volbě pomohou i srovnávací testy. Správa budov Měli jsme připravený plán, co vše v budovách vylepšíme, zařídíme, opravíme. Z plánu v podstatě zůstalo vymalování budovy u soudu, prořez stromů u hlavní budovy a v Olivově ulici, výměna koberce v jedné 1. třídě a v jedné učebně družiny, vybavení jedné učebny lavicemi a židlemi a dvou učeben skříněmi. V čp. 71 jsme místo sanace další části suterénu pouze rozšířili osvětlení. Ve všech pískovištích jsme vyměnili písek a opatřili sítěmi. Samozřejmostí zůstalo pravidelné sekání trávy na třech školních zahradách. Také jsme rozšířili počítačovou pracovnu (od zřizovatele jsme dostali zdarma vybavení). Co nám překazilo plány? Opakující se havárie rozvodu teplé i studené vody v budově u soudu (a to po vymalování!!!), prasklý varný nerez kotel s obsahem 100 litrů ve školní kuchyni, výměna několika dosluhujících těles ústředního topení v hlavní budově a především nové zákony, které po vstupu ČR do Evropy někdy zcela nesmyslně kopírují požadavky jiných států. Abychom se vyvarovali finančních postihů, museli jsme po kontrole KHS doplnit ve všech sociálních zařízeních školy umyvadla (na každém WC 1 umyvadlo na 20 dětí, v každém patře 1 výlevka pro uklízečku). S tím byly spojeny další práce rozvody teplé a studené vody, odpady, zednické, obkladačské a malířské práce, příp. přemístění topných těles, aby se počet umyvadel vešel atd. A tak máme na WC například pět umyvadel a čtyři z nich se vlastně nepoužívají. Všechny uvedené havárie nás stály bezmála půl milionu korun, z toho čtvrt milionu si vyžádala akce umyvadla. Živelné katastrofy nás tentokrát vynechaly, pomineme-li drobnou opravu střechy čp. 71 po vichřici Emma. Nechali jsme také přeměřit intenzitu denního, umělého a smíšeného osvětlení v učebnách a v příštím školním roce provedeme doplnění světelných těles. Firma provádějící měření nás upozornila na končící životnost svítidel. To úzce souvisí s již ukončenou životností elektroinstalace v hlavní budově. Nechali jsme vypracovat kompletní projektovou dokumentaci k rekonstrukci elektroinstalace (100000,-Kč) a předali zřizovateli. Bylo nám přislíbeno, že rekonstrukce proběhne ve třech etapách a bude zahájena v roce Zvláštní dotaci jsme od zřizovatele dostali na klimatizaci počítačové pracovny. Opět jsme ale bojovali s již nevyhovující a slabou elektroinstalaci. Opakující se zápach v budově družiny a jídelny jsme řešili již několik let. Zdá se, že teprve speciální čištění odpadů firmou v určitých časových intervalech je účinné. Řešení problému se střechou čp. 82 (zatékání, posun krovu ) již nebylo v našich silách. Zřizovatel připravuje rekonstrukci střechy, a to tak, aby bylo vše připraveno na případnou půdní vestavbu.

14 14 V jednotlivých budovách pronajímáme prostory. Největší zájem je o tělocvičnu (poptávka vysoce převyšuje nabídku) a hřiště. Na venkovní hřiště s umělým povrchem umožňujeme zdarma vstup ve vyhrazeném čase široké veřejnosti. Školní jídelna (nikoliv kuchyně) bývá pronajímána pro šachové turnaje, schůze, ale i soukromé akce. V učebnách probíhá činnost zájmových útvarů pod vedením pracovníků s živnostenským oprávněním. Výše nájmu učeben je rozlišována podle toho, zda jsou členy zájmového útvaru děti naší školy (výtvarné techniky, angličtina...), nebo zda je činnost určena pro dospělé (jóga, výuka anglického jazyka...). Závěr Do budoucna tentokrát hledíme podstatně optimističtěji, protože byla zahájena stavba nové školy!!! Čekáme trochu s nadějí a trochu s nervozitou na rozhodnutí města o koncepci základního školství. Po všech jednáních v předchozích letech jsme se domnívali, že je rozhodnuto o tom, že nová škola bude řešit problém naší školy. Řešení, že v budově čp.71 zůstane ročník, školní družina a výdejna obědů a v nové budově vše od 4.ročníku výše, se jevila ředitelům škol a dalším zúčastněným jako optimální. Vysvětlení a argumentace nelze shrnout do několika krátkých vět. Všem, které uvedená problematika zajímá, rádi podáme vysvětlení, údaje a informace při osobním jednání. V každém případě se v základním školství našeho města blýská na lepší časy.

15 Název organizace : I.základní škola, Říčany Masarykovo nám Říčany IČO : Zřizovatel : MÚ Říčany Statutární zástupce : Mgr. Škroníčková Svatava ředitelka školy Předmět činnosti : vzdělávání žáků : pronájem učeben a pracovny TV Informace o závazcích a pohledávkách : Dodavatelsko odběratelské vztahy Závazky po lhůtě splatnosti : 250,20 Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti : 13331,50 Kč Spolupráce s ostatními subjekty a mezinárodní spolupráce : Škola pravidelně spolupracuje se svým zřizovatelem, dr.kašparovou, OPPP Prahavýchod, SK Umbrem a Okresní Husovou knihovnou. Podle potřeb, nárazově, spolupracujeme s říčanskými státními školami všech stupňů, dále se základními školami v Tehově a Čestlicích, ZUŠ, úřadem práce, DPS, domovem důchodců a sportovními organizacemi ve městě. Zhodnocení výsledku hospodaření : V letošním roce byl vytvořen zisk ,56 Kč Tvorba a použití peněžních fondů : zůstatky k Fond FKSP ,51 Kč Fond odměn 1 416,00 Kč Fond rezervní ,08 Kč Fond reprodukce majetku ,10 Kč Z fondu odměn bylo v roce 2007 čerpáno ,-- Kč. Z rezervního fondu bylo v roce 2007 čerpáno ,-- Kč. SZ + ZP z odměn.

16 Zpráva o hospodaření za rok 2007 Zprávu zpracovali : Mgr. Škroníčková Svatava ředitelka školy Ing. Šimek Jaroslav účetní

17 I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŘÍČANY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok Zpracovala : Mgr. Lenka Prchalová, metodik prevence sociálně patologických jevů

18 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle projektu 4. Realizace programu v běžném vzdělávacím procesu 5. Realizace programu při mimoškolních aktivitách 6. Specializovaná činnost, spolupráce s dalšími subjekty 7. Spolupráce s rodiči 8. Pedagogičtí pracovníci a MPP 9. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů na naší škole 1. Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.: 1454/ Do prevence sociálně-patologických jevů je zařazena konzumace a šíření drog (včetně alkoholu a cigaret), kriminalita, gambling, záškoláctví, šikana a jiné násilí, rasizmus, intolerance, antisemitizmus. Při tvorbě našeho minimálního preventivního programu byla brána na zřetel také Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období I v letošním školním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou žáky k odmítání všech druhů sebepoškozujícího chování, projevů agresivity a porušování zákona. Je nám jasné, že pouze dítě zdravé, spokojené a sebevědomé má větší šanci odolat negativním vlivům okolí. Proto budeme věnovat zvýšenou pozornost žákům problémovým, se špatným prospěchem, s méně podnětným rodinným zázemím. Předkládaný Minimální preventivní program vychází z programů předcházejících let, navazuje na ně a pokračuje v nich.

19 2. Charakteristika školy Naše škola patří svým počtem žáků spíše mezi středně velké školy. V letošním roce máme zaregistrováno 545 žáků, a to ve 25 třídách. Na celé škole působí tým 37 plně aprobovaných učitelů, 4 vychovatelky školní družiny a jedna asistentka pedagoga. Na 2. stupni je v každém ročníku zřízena jedna třída s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Specifikem naší školy, které má určitý negativní vliv na běžný život žáků i pedagogů, je skutečnost, že výuka probíhá (z důvodu nedostatečné kapacity hlavní budovy) v celkem sedmi různě od sebe vzdálených objektech. 3. Cíle projektu Rozvíjet osobnost žáka, posilovat jeho pozitivní vlastnosti. Učit žáky, jak řešit některé problémy a situace. Učit žáky rozlišovat dobré a špatné. Seznámit žáky s nebezpečnými účinky návykových látek. Učit žáky, jak říci NE. Zlepšovat mezilidské vztahy, podporovat vzájemnou pomoc, přátelství Seznámit žáky se zásadami slušného chování. Cvičit sebeovládání a umění zapojit se a obstát v kolektivu. Diagnostikovat vztahy v problémových třídách a snažit se o jejich zlepšení. Podpořit co nejlepší vztahy nejen mezi žáky, ale i mezi pedagogy a žáky, pedagogy a rodiči Zapojit žáky do mimoškolních aktivit a nastínit, jak správně trávit volný čas. Pokračovat v monitoringu prováděném v loňském roce. Pokračovat v organizaci informativních a vzdělávacích akcí pro pedagogy.

20 4. Realizace programu v běžném vzdělávacím procesu I.stupeň : Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. Jednotlivá témata jsou zařazena do přírodovědy, vlastivědy a především prvouky. Učitel by měl nenásilnou a věku dítěte přiměřenou formou vysvětlit pojmy a jevy jako alkoholismus, kouření, drogy, měl by vést děti ke správným postojům v souvislosti s těmito problémy. V tématech souvisejících se zdravím by se měly děti seznámit se správnou životosprávou, hygienou, s vhodným režimem dne, včetně kvalitního odpočinku. V tématech rodina, soužití lidí, partnerství, základy sexuální výchovy by měl být kladen co největší důraz na mezilidské vztahy, vzájemnou pomoc a spolupráci. Učitel si sám volí metodu a způsob, jak dětem tyto informace předá. V tomto dětském věku považuji za nejdůležitější vštípit dítěti přesvědčení, že zdraví a rodina jsou základní životní hodnoty, které je třeba chránit a stále utužovat. II.stupeň : Daná tématika je začleněna do některých předmětů: rodinná výchova drogy, šikana, AIDS, poruchy příjmu potravy, zdravá výživa, rozvoj osobnosti přírodopis zdravý životní styl, účinky kouření, alkoholu, infekční nemoci... výchova ke zdraví životospráva, režim dne, odpovědnost za své chování, rizika zneužívání návykových látek, násilí a zneužívání, agresivita, šikana,.. občanská výchova práva dítěte, drogy, rasizmus, kriminalita český jazyk slohové práce na daná témata, výběr vhodné literatury, větné rozbory z článků týkajících se dané problematiky výtvarná výchova grafické zpracování daného tématu

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Světice, příspěvková organizace pro školní roky 2015-2016 Zpracovala : Bc. Milena Rulcová a Mgr. Pavla Žižková Složení preventivního týmu: Mgr. Pavla Žižková

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

PLÁN I C T. na šk. rok 2008/2009

PLÁN I C T. na šk. rok 2008/2009 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav 1.1 Úvod Základní škola Loučovice (Loučovice 231, 38276, IČO:, Redizo: 600059138) vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://zsricanyweb.mzf.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12 Zpracoval: Mgr. Pavel Bednář V Říčanech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Preventivní program školy Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2015/2016 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více