Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8"

Transkript

1 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám.71 Tel Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy V Říčanech dne

2 2 Obsah Základní údaje o škole... 3 Organizace studia... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Další vzdělávání ped. pracovníků 5 Údaje o žácích... 6 Výsledky výchovy a vzdělávání... 6 Prevence a individuální péče 7 Výsledky soutěží... 8 Výsledky kontrol Školská rada Další aktivity Správa budov Závěr Zpráva o hospodaření za rok příloha č. 1 Minimální preventivní program. příloha č. 2 ICT plán... příloha č. 3 Plán environmentální výchovy příloha č. 4 Vysvětlivky zkratky.. příloha č. 5

3 3 Základní údaje o škole Název : I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám.71 Právní forma : příspěvková organizace IČO : Identifikátor zařízení : Zřizovatel školy : Město Říčany Ředitelka školy : Mgr. Svatava Škroníčková Statutární zástupkyně ředitelky : PaedDr. Jana Helebrantová Škola si zpracovává mzdy. Účetnictví zajišťuje firma Ing. J. Šimek Druh školy : úplná základní škola Datum zařazení do sítě : Kapacita školy : 810 žáků Kapacita školní družiny : 125 žáků Součásti školy : školní družina a školní jídelna Budovy školy : 1. Masarykovo nám Masarykovo nám Olivova Sokolská Pod Školou 1110 Organizace studia Vzdělávací program : Základní škola, čj /96-22 ŠVP Škola základ života (1. a 6.r.) Na II. stupni je zřizována v každém ročníku jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Škola spolupracuje s SK Umbro fotbalovou školou na základě smlouvy. Údaje o pracovnících školy Jméno Vzdělání Aprobace Praxe Pozn. Bartková Tamara VŠ Čj Aj 13 Bartoníčková VŠ Rj D 34 Jaroslava Caudr Martin ÚSO Tv 6 Trenér kopané Čásenská Zuzana VŠ Tv Z 15 Správce kabinetu Tv Červenková Jitka ÚSO Vych. 23 Vedoucí školní družiny Doležalová Věra ÚSO Vych. 26 Kabinet I. st. Dynybilová Jana VŠ Čj D 28 Správce sbírek Z a D

4 4 Helebrantová Jana VŠ M Zt 24 Zást. II.st. + vých. poradce+ vedení foto kroniky Honsová Jana VŠ I. st., 13 Protidrog. koordinátor pro I. st. spec.ped. Hübnerová Jana ÚSO I. st. 40 Jeriová Libuše VŠ I. st., M 39 Správce kabinetu Pv Kalná Martina VŠ 14 Správce kabinetu Aj Kapinusová ÚSO Vych. 18 Šárka Kouklíková Alena VŠ Čj Ov 18 Vedení školní kroniky Krásný Jan VŠ M Tv 44 Lodin Josef VŠ Tv 15 Trenér kopané Már Tomáš VŠ Ch Z M 41 Vých. poradce, správce kabinetu Ch a audiovizuální techniky Mrázová Anna VŠ I. st. 44 Důch. Nejedlá Lucie VŠ 18 Pacovská Zuzana VŠ Čj D 16 Pelikánová Anna VŠ I. st. 15 Žákovská knihovna Pergelová Iva VŠ I. st. 4 Petrová Božena VŠ I. st., Čj 39 Důch., správce kabinetu Čj Poláková Ilona VŠ Ch Př 19 Správce kabinetu F Pospíšilová VŠ Ped. 23 Daniela Prchalová Lenka VŠ M Př 21 Správce kabinetu Př, metodik preventista Rohlíčková Petra VŠ I. st., spec. 12 ped. Řehková Ivana VŠ M Dg 20 Schickerová VŠ M Zt 15 ICT Lenka Stejskalová Zdena VŠ Rj Hv 43 Důch., správce kabinetu Hv Svádová Blanka VŠ Př Tv 45 Důch. Světničková VŠ 14 Helga Svobodová Jana VŠ I. st. 27 Metodik pro I. st. Škroníčková VŠ I. st. 31 Řed. Svatava Šourková Lenka VŠ I. st., 11 spec.ped. Váchová Jana VŠ I. st. 11 Vávrová VŠ I. st., Čj 37 Důch. Radoslava Vokněrová VŠ M F 50 Důch. Dagmar Vydrová Helena VŠ M Ch 13 Správce kabinetu M, KMD Vyhnánková VŠ I. st. 21 Učitelská knihovna, kab.tv Milada Wohlmuthová Jolana VŠ Čj Ov 17

5 5 Žvejkalová Jana ÚSO I. st. 31 Zást. I. st. + vých. poradce Správní zaměstnanci : Dohnalová M. UO Kuchařka 39 Drábková V. ÚSO Kuchařka 25 Hampejsková V. SO Mzdová účetní 31 Ingrová I. Z Pomocná kuchařka 37 Ikri Elemír ÚSO Školník/údržbář, topič, vedení skladu 26 Jenčová P. Z Pomocná kuchařka 22 Kadeřábková M. Z Uklízečka 34 Kadlecová V. UO Uklízečka 23 Kafková S. ÚSO Vedoucí škol. jídelny 34 Kovandová M. UO Uklízečka 13 Novotná G. ÚSO Kuchařka 10 Paulusová M. UO Vedoucí kuchařka 30 Rezková O. Z Uklízečka 30 Vávrová A. Z Uklízečka 29 Voráčová V. SO Uklízečka, topič 31 Vrbová P. ÚSO Školnice/uklízečka, topič 19 Zahradníková Z. Z Uklízečka 46 I v letošním školním roce jsme využili služeb několika pedagogů-důchodců. Po zkušenostech, které jsme v předchozích letech získali, vybíráme pečlivě nové členy učitelského sboru. Dokud nejsme přesvědčeni o kvalitě nové posily, využíváme raději osvědčené, i když starší kolegy a hledáme a vybíráme raději déle. Kvalifikované zájemce o místo musíme totiž přijímat na dobu neurčitou a je velmi obtížné se rozloučit se zaměstnancem, který nesplňuje naše představy a požadavky, ale jinak své povinnosti plní. Zkušební lhůta je někdy příliš krátká na zjištění kvalit. Ve školní družině jsme v tomto školním roce uplatnili výpověď ve zkušební lhůtě. Paní vychovatelka Helga Světničková, která byla přijata na zástup za mateřskou dovolenou paní vychovatelky Ivy Skořepové, nebyla přes veškerou snahu a ochotu schopna vhodně pracovat s dětmi. Proto jsme se ve zkušební lhůtě rozloučili a na její místo přijali paní Zoru Gajerovou. Během školního roku ukončila pracovní poměr v naší škole paní Mgr. Jolana Wohlmuthová. K oboustranné lítosti jí zdravotní stav nedovolil další působení v dětském kolektivu. Věkový průměr učitelského sboru v tomto školním roce byl 49,5 roku, což je způsobeno několika učiteli-důchodci, kteří u nás učí na částečné úvazky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V loňské výroční zprávě jsme uvedli, že dvě z učitelek absolvovaly školení pro tvorbu a správu webových prezentací. Slíbili jsme, že od následujícího školního roku budeme mít vlastní webové stránky, které si budeme spravovat. Slib je splněn. Naše adresa je Autorem a správcem je paní Mgr. Helena Vydrová.

6 6 Plošné školení na počítačích jsme oficiálně ukončili. Jednotliví pedagogové si nadále zvyšují svoje znalosti a dovednosti v kurzech tak, aby byli případně schopni pomáhat a učit kolegy. Ve sboru máme čtyři pedagogy, kteří nemají potřebnou kvalifikaci. Jednou z nich je paní důchodkyně a zbývající tři dálkově studují, aby si kvalifikaci doplnili. Ostatní pedagogové a vychovatelé si průběžně prohlubují své znalosti v krátkodobých kurzech. Celkem jsme vysílali učitele na 25 kurzů. Část kurzů se týkala prevence šikany, záškoláctví, návykových látek. Jednotlivě se učitelé vzdělávali v hodnocení žáků, environmentální výchově, generové rovnosti, metodice a motivaci, efektivitě výuky Tři pedagogové navštívili v rámci své aprobace elektrárnu v Temelíně. Pro zástupce naší i okolních škol jsme uspořádali školení první pomoci. Hospodářka školy prochází podle potřeb školením o mzdách, FKSP atd. podle změn v zákonech, vyhláškách a nařízeních. Správní zaměstnanci absolvují v pravidelných intervalech potřebná školení bezpečnostní, požární, topičské. Údaje o žácích V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 545 žáků ve 25 třídách. Z toho vyplývá průměr 22 žáků ve třídě. Na I. stupni se jednalo o 288 žáků ve 14 třídách (průměrně 20,6 dětí ve třídě), na II. stupni 257 žáků ve 11 třídách (průměrně 23,4 dětí ve třídě). Z uvedeného počtu na II. stupni se vzdělávalo 94 dětí ve 4 třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (průměrně 23,5 žáků ve třídě). 386 dětí se učilo anglicky, 47 dětí německy. O výuku ruského jazyka zájem opět nebyl. Z uvedeného celkového počtu žáků máme evidováno 33 integrovaných žáků. Z celkového počtu žáků bylo 532 s českou státní příslušností, 1 s ruskou, 6 se slovenskou, 2 s ukrajinskou, 2 s nizozemskou a 2 s vietnamskou. Výsledky výchovy a vzdělávání V závěru školního roku jsme 330 žákům předali vysvědčení s hodnocením prospěl/a s vyznamenáním. Na I. stupni dvě žákyně neprospěly a na II. stupni opakují ročník dva žáci. Devítiletou školní docházku v letošním školním roce ukončilo 72 žáků, všichni v devátém ročníku. 19 žáků bylo přijato ke studiu na čtyřletých gymnáziích, 36 na studijní obory s maturitou a 17 žáků do učebních oborů. Abychom co nejvíce usnadnili dětem i jejich rodičům rozhodování o dalším studiu, spolupracujeme s Okresní pedagogicko - psychologickou poradnou Praha-východ. Žáci mohou zdarma vypracovat na začátku 9. ročníku profesní testy a společně s rodiči konzultovat výsledek, závěry a doporučení erudovaných pracovníků poradny. Při výběru budoucího povolání pomáhají i pracovnice úřadu práce, které pořádají každým rokem pro zájemce z řad našich žáků, především z 8.ročníku, besedy o volbě povolání. Z 5. ročníků odešlo 8 žáků studovat na osmiletá gymnázia, z toho 6 dětí na Masarykovo klasické gymnázium v Říčanech.

7 7 Dvě žákyně ze 7.ročníku byly přijaty ke studiu na šestileté gymnázium v Praze. Práce v projektu Škola za školou děti baví, podporuje zdravou soutěživost a je další formou práce, která zajímá a motivuje. Nezanedbatelnou stránkou projektu je možnost pokračovat v práci i doma po vyučování se zpětnou vazbou a možností další kontroly nebo konzultace s vyučujícím. V ročníku jsme nabídli žákům v rámci povinně-volitelných předmětů semináře matematiky, informatiky, technického kreslení, přírodopisu, chemie, domácnosti a sportu. V nabídce nepovinných předmětů byly sportovní aktivity florbal a míčové hry. V kroužcích, resp. zájmových útvarech pracovaly děti v přípravce na zkoušky z českého jazyka, z matematiky, dále hrály stolní tenis, zabývaly se ručními pracemi a jezdily do divadla s Klubem mladého diváka. Novinkou byl dějepisný kroužek Za českými králi a keramický kroužek máme novou vypalovací pec. Každé odpoledne (mimo úterý, kdy je odpolední výuka) mají žáci možnost volného přístupu do počítačové pracovny, kde je přítomen odborný dohled. Děti 2. a 3. tříd jezdily jedno pololetí na kurz plavání a 46 žáků 7. ročníku se zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu. Žáci 9. ročníku se opět zúčastnili celostátního projektu Kvalita. Testování se zúčastnilo žáků z celé republiky. Naše škola dosáhla výsledků v níže uvedené tabulce. Úspěšnost Matematické dovednosti Český jazyk Obecné dovednosti Škola celkově 38% 58,4% 52,5% Matem. Třída 58,1% 76,5% 70% ČR zákl. školy 33,6% 54,3% 46,6% Prevence a individuální péče V rámci školního Minimálního preventivního programu proběhlo několik akcí. Od ledna 2008 spolupracuje s námi dr.kašparová nejen v rámci preventivního programu, ale také jako školní psycholog. Byli jsme rádi, že si při svém vytížení našla dny na práci s našimi žáky a jejich rodiči, kteří její znalosti a vědomosti potřebují. Všechny dny, kdy pracovala individuálně s dětmi a rodiči, měla plně obsazené. Je to důkaz, jak je potřebný školní psycholog a bohužel to svědčí i o situaci v naší společnosti, v rodinách, o vztazích atd. Samozřejmě i nadále pracuje paní doktorka s třídními kolektivy. Ve 3.a 4.třídách proběhla beseda žáků s dr. Z. Zaoralem, která se líbila i učitelům, kteří se jí zúčastnili z vlastního zájmu. V 8.třídách hovořil JUDr. Kašpar se žáky na téma základního právního povědomí, o odpovědnosti za své jednání. V 9.třídách proběhl program vzdělávací agentury CAT Ostrava nazvaný Láska ano, děti ještě ne. Spolupráce s klubem Cesta integrace se zúžila na jednu akci, a to dopravní soutěž pro žáky I. stupně. Částečnými individuálními plány řešíme časový rozvrh nadaných dětí tak, aby měly možnost dojíždět na tréninky apod.

8 8 Práce v projektu Škola za školou děti baví, podporuje zdravou soutěživost a je další formou práce, která zajímá a motivuje. Nezanedbatelnou stránkou projektu je možnost pokračovat v práci i doma po vyučování se zpětnou vazbou a možností další kontroly nebo konzultace s vyučujícím. Výsledky soutěží 2007/8 Výsledky v soutěžích a olympiádách mají také svou vypovídající hodnotu. Matematika : Okres. kolo 7.r. : 6.místo Kouklík Ondřej - 8.r. (naše škola se zúčastnila jako jediná ze základních škol, ostatní byla gymnázia) : 1.místo Hrabec Lukáš 6.místo - Škodová Michaela Matematický Klokan : Kat. Cvrček : z naší školy se zúčastnilo 101 řešitelů (celkově bylo 820) Kat. Klokánek : z naší školy 108 (celkově 727) Kat. Benjamín : z naší školy 94 (celkem 646) Kat. Kadet : z naší školy 88 (celkem 690) Český jazyk : Okres.kolo : 6.místo Pacovský Lukáš 9.místo Hrazdíra Tomáš Dějepis : Znalostní soutěž přes Internet : 85 žáků r. Chemie : Okres. kolo : 6.místo Šalamová Alexandra Biologie :

9 9 Okres.kolo : 3.místo Řeháková Veronika 6.místo Škodová Michaela 8.místo Skořepa Václav Výtvarná výchova : Soutěž Čarodějnický dům : 1.místo Dominika Pappová 3.místo Veronika Kudelová Tělesná výchova : Expedice Karakoram lanové centrum : 1.místo oblast Čechy Atletika : Přespolní běh okres. kolo : - ml. žáci 1. místo - ml. žákyně 1. místo - st. žáci 1. místo - st. žákyně - 1. místo Všechna družstva postoupila do krajského kola! - krajské kolo : ml.chlapci 3.místo, ostatní pouze účast bez čelného umístění Stolní tenis okresní kolo : - ml. dívky - 2. místo - st. dívky - 1. místo - ml. chlapci - 3. místo - st. chlapci - 2. místo Basketbal - okresní kolo : - dívky 2.místo Fotbal : Minifotbal okresní kolo : 3.místo MC Donald s cup okresní kolo : Kat.A roč. : 6.místo Kat.B roč.: 2.místo Florbal okresní kolo : Starší žáci 3.místo Vybíjená okresní kolo Preventan cup 2008 :

10 10 Skup.B otevřená : 5.místo Šachy okresní kolo : - 1.místo - krajské kolo nezúčastnili jsme se Výsledky kontrol Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Místo : školní jídelna Den : Předmět a účel kontroly : Kontrola byla provedena podle ustanovení kapitoly I, čl. 4, odst. 2 a přílohy II, kap. I, II, V, VI, VII, VIII, IX Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin a 19 a 20 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru. Kontrolní zjištění a závěr : Strava je po dohotovení transportována výtahem. Od výdeje jsou stavebně odděleny prostory umývárny stolního nádobí. Zde jsou k dispozici dřezy a myčka nádobí. Strava pro cizí strávníky je vydávána v odděleném prostoru. Strava, která je transportována do mimo zařízení je zajištěna odběratelem. Stravovací provoz pokrmy nerozváží. Šetření bylo provedeno dle Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin a zákona č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve sledovaných bodech nebyly shledány závady. Úřad práce Praha-východ se sídlem v Praze Místo : I.ZŠ Říčany, Masarykovo nám.71 Den : Předmět a účel kontroly : 81, 82, 83 (plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobu plnění). Kontrolní zjištění : Zaměstnavatel (I.ZŠ) plní povinný podíl za rok 2007 takto : - průměrný roční počet zaměstnanců 54,93 % - povinný podíl 4 % 2,20 % I. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru 0 osob II. Odběrem výrobků nebo služeb - 1 osoba III. Odvod do státního rozpočtu - 1 osoba Závěr : Zaměstnavatel splnil řádně a včas plnění povinného podílu za rok 2007.

11 11 Město Říčany, Útvar interního auditu Den : Předmět kontroly : Kontrola smluvního zabezpečení externího zpracování účetnictví Kontrolní zjištění a závěr : Smlouva byla uzavřena v souladu s OU, v kontrolované činnosti nenastala rizika s možným dopadem na splnění rozhodujících úkolů a schválených cílů kontrolované osoby. Kontrolovaná činnost je zajištěna přiměřeným a účinným systémem řídící kontroly. Školská rada V průběhu května a června proběhly volby do školské rady při I. základní škole Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha-východ. Za zřizovatele, město Říčany, byli Radou města Říčany jmenováni: členové Ing. Magdalena Černá Ing. Martina Křešťáková Blanka Spolková Za pedagogy byli zvoleni: členové Dr. Jana Helebrantová Jana Žvejkalová Mgr. Jana Svobodová náhradníci Ing. Ivan Vít Saskia Ježková Lenka Fialová náhradníci Mgr. Zuzana Čásenská Mgr. Helena Vydrová Mgr. Petra Rohlíčková Za zákonné zástupce byli zvoleni: členové náhradníci Koukolová Dagmar, Mgr. Zapletalová Daria Geist Šimon, Mgr. Vojáčková Lenka Kupka Martin Oulovská Jiřina, RNDr. Při volbě členů z řad zákonných zástupců se z 551 oprávněných voličů k volbám dostavilo pouhých 24 voličů, tj. 4,35 %. Lze jen spekulovat, co bylo příčinou tak malé účasti rodičů. Pokud byla důvodem nedostatečná informovanost, dovolujeme si upozornit, že podrobnosti o školské radě lze najít na Nezbývá, než doufat, že za 3 roky, kdy skončí volební období právě zvolených členům školské rady, bude účast hojnější.

12 12 Další aktivity V záplavě charitativních akcí jsme se snažili pomáhat, ale není možné vyhovět všem žádostem a pomoc, i když bychom chtěli. Proto jsme se rozhodli, že budeme pravidelně podporovat dětská nemocniční zařízení (Srdíčkový den) a boj proti rakovině (Květinový den). Ekologii, ochranu životního prostředí a přírody se snažíme podpořit sběrem hliníku a připravujeme zkvalitnění třídění odpadu. Účastí a pomocí při organizaci Dne bez aut v rámci Evropského týdne mobility vyjadřujeme svůj postoj ke znečišťování ovzduší. Žáci 5. a 6. tříd besedovali na téma Odpady. Žáci vyšších ročníků také pomáhají při údržbě dětského hřiště (nazvala bych to spíše parkem) za budovou ZUŠ, které naše škola dostala do užívání. Slouží nejen dětem naší školy, ale mimo vyučování je k dispozici veřejnosti (dětem a maminkám s miminky). Tradiční akcí se stalo setkání dětí z říčanských mateřských škol na Sokolském hřišti s žáky našich 9. tříd, kteří pro ně připraví hry a soutěže. Deváťáci předškolákům je setkání dětí, které se chystají naši školu opustit, s dětmi, které se naopak do naší školy chystají vstoupit. Všichni v hlavní budově si vyzkoušeli při fiktivním chemickém poplachu své reakce a chování. Nutno podotknout, že se jednalo o akci města, zkoušku práce integrovaného systému a pouze vedení školy bylo informováno o skutečnosti, že se jedná o cvičení. Učitelé i žáci si vyzkoušeli, jak je čas relativní, když se cítí ohroženi, a jak důležitá je informovanost a kázeň. Svou připravenost na nenadálé události jsme si ještě ověřili v květnu při celoškolním branném cvičení v terénu. Snažíme se vychovávat a vzdělávat děti po stránce kulturní. Žáci II. stupně se mohou stát členy Klubu mladého diváky. Autobusem, pod dozorem pedagogů a za zvýhodněné ceny vstupenek pak navštíví čtyři kvalitní divadelní představení různého žánru v pražských divadlech. Pro žáky I. stupně zveme umělce do školy, nebo ve spolupráci s MěKS se uskutečňují představení v městském sále (Čert a Káča, Klemprda, benefiční koncert souboru Mikeš, vánoční koncert Bardáčku atd.). Ale i malí žáčci občas vyjedou za divadlem, letos to bylo do divadla Gong a na zámek Červená Lhota. Své nejen kulturní obzory si děti rozšiřují i v rámci exkurzí výstavy (J. Lada v Obecním domě, korunovační klenoty), muzea (Národní, Muzeum armády, SNB, Dvořákovo, Náprstkovo, čokoládových obrazů), vánoční akce v Pičíně, výstup na Říp, návštěvy Toulcova dvora, svíčkárny v Šestajovicích, čistírny odpadních vod, Dinoparku v Plzni, ZOO v Liberci, Šiklova mlýnu, Škody M. Boleslav, Mořského světa na pražském výstavišti, Planetária v Praze, IMAXu, pivovaru, elektrárny ve Štěchovicích, Čapkově Strži, Lidic Zorganizovali jsme několik besed. Tradiční je povídání v Husově knihovně. Novinkou, ze které jsme měli rozporuplné pocity, byla beseda s autorkou fotografií a knihy Z. Samkovou. Názory se lišily jak mezi učiteli, tak žáky. Materiály byly kvalitní, zaujaly, slovní doprovod se některým jevil jako málo zajímavý. Velmi oblíbené jsou přednášky o cizích kontinentech. Letos jsme navštívili Afriku a Austrálii. Před Vánocemi si děvčata zasportovala při turnaji v přehazované, kluci v kopané a děti z I. stupně ve vybíjené. Kalendářní rok jsme zakončili vánočními besídkami. Děti ze školní družiny se zúčastnily her v Říčanském lese a dokonce někteří zájemci měli možnost pod dohledem vychovatelek ve školní družině přespat. V lednu jsme se prezentovali výstavkou žákovských prací v přízemí radnice a dnem otevřených dveří v 1. třídách. Následoval zápis do 1. tříd a opět měly zapsané děti

13 13 možnost se seznámit se svými budoucími spolužáky, učiteli a učebnami v projektu První třídy nanečisto. Nejstarším žákům se snažíme pomáhat při obtížném rozhodování kam ze základní školy. Nejdříve navštíví se svými třídními Úřad práce v Praze a besedují, ptají se, zjišťují. Následují profesní testy, které mohou zájemci vypracovat zdarma v naší škole s pracovnicí OPPP a následně jsou zákonní zástupci žáků pozvaní na vyhodnocení testu a konzultaci. A v neposlední řadě je v pravidelných konzultačních hodinách přítomen ve škole výchovný poradce, který má dostatek informačních materiálů ze středních škol a učilišť. Aktuální nabídky zveřejňujeme průběžně na nástěnce. Vycházejícím žákům při jejich volbě pomohou i srovnávací testy. Správa budov Měli jsme připravený plán, co vše v budovách vylepšíme, zařídíme, opravíme. Z plánu v podstatě zůstalo vymalování budovy u soudu, prořez stromů u hlavní budovy a v Olivově ulici, výměna koberce v jedné 1. třídě a v jedné učebně družiny, vybavení jedné učebny lavicemi a židlemi a dvou učeben skříněmi. V čp. 71 jsme místo sanace další části suterénu pouze rozšířili osvětlení. Ve všech pískovištích jsme vyměnili písek a opatřili sítěmi. Samozřejmostí zůstalo pravidelné sekání trávy na třech školních zahradách. Také jsme rozšířili počítačovou pracovnu (od zřizovatele jsme dostali zdarma vybavení). Co nám překazilo plány? Opakující se havárie rozvodu teplé i studené vody v budově u soudu (a to po vymalování!!!), prasklý varný nerez kotel s obsahem 100 litrů ve školní kuchyni, výměna několika dosluhujících těles ústředního topení v hlavní budově a především nové zákony, které po vstupu ČR do Evropy někdy zcela nesmyslně kopírují požadavky jiných států. Abychom se vyvarovali finančních postihů, museli jsme po kontrole KHS doplnit ve všech sociálních zařízeních školy umyvadla (na každém WC 1 umyvadlo na 20 dětí, v každém patře 1 výlevka pro uklízečku). S tím byly spojeny další práce rozvody teplé a studené vody, odpady, zednické, obkladačské a malířské práce, příp. přemístění topných těles, aby se počet umyvadel vešel atd. A tak máme na WC například pět umyvadel a čtyři z nich se vlastně nepoužívají. Všechny uvedené havárie nás stály bezmála půl milionu korun, z toho čtvrt milionu si vyžádala akce umyvadla. Živelné katastrofy nás tentokrát vynechaly, pomineme-li drobnou opravu střechy čp. 71 po vichřici Emma. Nechali jsme také přeměřit intenzitu denního, umělého a smíšeného osvětlení v učebnách a v příštím školním roce provedeme doplnění světelných těles. Firma provádějící měření nás upozornila na končící životnost svítidel. To úzce souvisí s již ukončenou životností elektroinstalace v hlavní budově. Nechali jsme vypracovat kompletní projektovou dokumentaci k rekonstrukci elektroinstalace (100000,-Kč) a předali zřizovateli. Bylo nám přislíbeno, že rekonstrukce proběhne ve třech etapách a bude zahájena v roce Zvláštní dotaci jsme od zřizovatele dostali na klimatizaci počítačové pracovny. Opět jsme ale bojovali s již nevyhovující a slabou elektroinstalaci. Opakující se zápach v budově družiny a jídelny jsme řešili již několik let. Zdá se, že teprve speciální čištění odpadů firmou v určitých časových intervalech je účinné. Řešení problému se střechou čp. 82 (zatékání, posun krovu ) již nebylo v našich silách. Zřizovatel připravuje rekonstrukci střechy, a to tak, aby bylo vše připraveno na případnou půdní vestavbu.

14 14 V jednotlivých budovách pronajímáme prostory. Největší zájem je o tělocvičnu (poptávka vysoce převyšuje nabídku) a hřiště. Na venkovní hřiště s umělým povrchem umožňujeme zdarma vstup ve vyhrazeném čase široké veřejnosti. Školní jídelna (nikoliv kuchyně) bývá pronajímána pro šachové turnaje, schůze, ale i soukromé akce. V učebnách probíhá činnost zájmových útvarů pod vedením pracovníků s živnostenským oprávněním. Výše nájmu učeben je rozlišována podle toho, zda jsou členy zájmového útvaru děti naší školy (výtvarné techniky, angličtina...), nebo zda je činnost určena pro dospělé (jóga, výuka anglického jazyka...). Závěr Do budoucna tentokrát hledíme podstatně optimističtěji, protože byla zahájena stavba nové školy!!! Čekáme trochu s nadějí a trochu s nervozitou na rozhodnutí města o koncepci základního školství. Po všech jednáních v předchozích letech jsme se domnívali, že je rozhodnuto o tom, že nová škola bude řešit problém naší školy. Řešení, že v budově čp.71 zůstane ročník, školní družina a výdejna obědů a v nové budově vše od 4.ročníku výše, se jevila ředitelům škol a dalším zúčastněným jako optimální. Vysvětlení a argumentace nelze shrnout do několika krátkých vět. Všem, které uvedená problematika zajímá, rádi podáme vysvětlení, údaje a informace při osobním jednání. V každém případě se v základním školství našeho města blýská na lepší časy.

15 Název organizace : I.základní škola, Říčany Masarykovo nám Říčany IČO : Zřizovatel : MÚ Říčany Statutární zástupce : Mgr. Škroníčková Svatava ředitelka školy Předmět činnosti : vzdělávání žáků : pronájem učeben a pracovny TV Informace o závazcích a pohledávkách : Dodavatelsko odběratelské vztahy Závazky po lhůtě splatnosti : 250,20 Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti : 13331,50 Kč Spolupráce s ostatními subjekty a mezinárodní spolupráce : Škola pravidelně spolupracuje se svým zřizovatelem, dr.kašparovou, OPPP Prahavýchod, SK Umbrem a Okresní Husovou knihovnou. Podle potřeb, nárazově, spolupracujeme s říčanskými státními školami všech stupňů, dále se základními školami v Tehově a Čestlicích, ZUŠ, úřadem práce, DPS, domovem důchodců a sportovními organizacemi ve městě. Zhodnocení výsledku hospodaření : V letošním roce byl vytvořen zisk ,56 Kč Tvorba a použití peněžních fondů : zůstatky k Fond FKSP ,51 Kč Fond odměn 1 416,00 Kč Fond rezervní ,08 Kč Fond reprodukce majetku ,10 Kč Z fondu odměn bylo v roce 2007 čerpáno ,-- Kč. Z rezervního fondu bylo v roce 2007 čerpáno ,-- Kč. SZ + ZP z odměn.

16 Zpráva o hospodaření za rok 2007 Zprávu zpracovali : Mgr. Škroníčková Svatava ředitelka školy Ing. Šimek Jaroslav účetní

17 I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŘÍČANY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok Zpracovala : Mgr. Lenka Prchalová, metodik prevence sociálně patologických jevů

18 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle projektu 4. Realizace programu v běžném vzdělávacím procesu 5. Realizace programu při mimoškolních aktivitách 6. Specializovaná činnost, spolupráce s dalšími subjekty 7. Spolupráce s rodiči 8. Pedagogičtí pracovníci a MPP 9. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů na naší škole 1. Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.: 1454/ Do prevence sociálně-patologických jevů je zařazena konzumace a šíření drog (včetně alkoholu a cigaret), kriminalita, gambling, záškoláctví, šikana a jiné násilí, rasizmus, intolerance, antisemitizmus. Při tvorbě našeho minimálního preventivního programu byla brána na zřetel také Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období I v letošním školním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou žáky k odmítání všech druhů sebepoškozujícího chování, projevů agresivity a porušování zákona. Je nám jasné, že pouze dítě zdravé, spokojené a sebevědomé má větší šanci odolat negativním vlivům okolí. Proto budeme věnovat zvýšenou pozornost žákům problémovým, se špatným prospěchem, s méně podnětným rodinným zázemím. Předkládaný Minimální preventivní program vychází z programů předcházejících let, navazuje na ně a pokračuje v nich.

19 2. Charakteristika školy Naše škola patří svým počtem žáků spíše mezi středně velké školy. V letošním roce máme zaregistrováno 545 žáků, a to ve 25 třídách. Na celé škole působí tým 37 plně aprobovaných učitelů, 4 vychovatelky školní družiny a jedna asistentka pedagoga. Na 2. stupni je v každém ročníku zřízena jedna třída s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Specifikem naší školy, které má určitý negativní vliv na běžný život žáků i pedagogů, je skutečnost, že výuka probíhá (z důvodu nedostatečné kapacity hlavní budovy) v celkem sedmi různě od sebe vzdálených objektech. 3. Cíle projektu Rozvíjet osobnost žáka, posilovat jeho pozitivní vlastnosti. Učit žáky, jak řešit některé problémy a situace. Učit žáky rozlišovat dobré a špatné. Seznámit žáky s nebezpečnými účinky návykových látek. Učit žáky, jak říci NE. Zlepšovat mezilidské vztahy, podporovat vzájemnou pomoc, přátelství Seznámit žáky se zásadami slušného chování. Cvičit sebeovládání a umění zapojit se a obstát v kolektivu. Diagnostikovat vztahy v problémových třídách a snažit se o jejich zlepšení. Podpořit co nejlepší vztahy nejen mezi žáky, ale i mezi pedagogy a žáky, pedagogy a rodiči Zapojit žáky do mimoškolních aktivit a nastínit, jak správně trávit volný čas. Pokračovat v monitoringu prováděném v loňském roce. Pokračovat v organizaci informativních a vzdělávacích akcí pro pedagogy.

20 4. Realizace programu v běžném vzdělávacím procesu I.stupeň : Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. Jednotlivá témata jsou zařazena do přírodovědy, vlastivědy a především prvouky. Učitel by měl nenásilnou a věku dítěte přiměřenou formou vysvětlit pojmy a jevy jako alkoholismus, kouření, drogy, měl by vést děti ke správným postojům v souvislosti s těmito problémy. V tématech souvisejících se zdravím by se měly děti seznámit se správnou životosprávou, hygienou, s vhodným režimem dne, včetně kvalitního odpočinku. V tématech rodina, soužití lidí, partnerství, základy sexuální výchovy by měl být kladen co největší důraz na mezilidské vztahy, vzájemnou pomoc a spolupráci. Učitel si sám volí metodu a způsob, jak dětem tyto informace předá. V tomto dětském věku považuji za nejdůležitější vštípit dítěti přesvědčení, že zdraví a rodina jsou základní životní hodnoty, které je třeba chránit a stále utužovat. II.stupeň : Daná tématika je začleněna do některých předmětů: rodinná výchova drogy, šikana, AIDS, poruchy příjmu potravy, zdravá výživa, rozvoj osobnosti přírodopis zdravý životní styl, účinky kouření, alkoholu, infekční nemoci... výchova ke zdraví životospráva, režim dne, odpovědnost za své chování, rizika zneužívání návykových látek, násilí a zneužívání, agresivita, šikana,.. občanská výchova práva dítěte, drogy, rasizmus, kriminalita český jazyk slohové práce na daná témata, výběr vhodné literatury, větné rozbory z článků týkajících se dané problematiky výtvarná výchova grafické zpracování daného tématu

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6 I.základní škola Říčany Masarykovo nám.71 Tel. 323 602 794 www.ricany.cz e-mail : skronda@post.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy

Více

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71 tel.323 602 794 www.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3 Zpracovala : Mgr.Svatava Škroníčková I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http:// www.zs-ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14 Zpracoval: Mgr. Pavel Bednář podpis:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014 Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou okres Benešov, příspěvková organizace, Školní 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou IČ: 70 991 634, tel. 317 779 110, e-mail: skolaporici@quick.cz, web: www.zsporicins.cz

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více