Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace Jablunkov.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace 739 91 Jablunkov."

Transkript

1 Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace Jablunkov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 zpracovaná podle zákona č. 561 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 1

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole Personální údaje Vzdělávací program školy 7 4. Počty žáků Hodnocení žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků ICT standard a plán Zájmové vzdělávání: školní družina Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) Prevence sociálně patologických jevů Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní úrazy Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků Materiálně-technické podmínky vzdělávání Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr..46 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola H.Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím, Jablunkov Adresa školy Jablunkov, Školní 438, Jablunkov IČ Bankovní spojení /0800 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Ano Název zřizovatele Město Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov Součásti školy odloučené pracoviště Dolní Lomná školní družina výdejna obědů IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Urszula Czudek ředitelka školy Mgr. Michaela Puczok zástupce ředitele Mgr. Krzysztof Gąsiorowski vedoucí elokovaného pracoviště Dolní Lomná Danuše Ćmielová vedoucí školní družiny Jana Chylková - školnice-domovnice Jiřina Czyžová ekonomka Ludvíka Heczková personalistka Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) 1. Zabezpečení základního vzdělávání žáků v souladu se základními zásadami a cíli vzdělávání ( 2, 44 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 2. Provozování ŠD, která složí k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků. 3. Zajištění školního a závodního stravování 1.2 Součásti školy Součásti školy Kapacita Základní škola 314 Školní družina 48 Základní škola - odloučené pracoviště- Dolní Lomná 32 Školní družina odloučené pracoviště Dolní Lomná 20 Výdejna obědů odloučené pracoviště Dolní Lomná 20 3

4 1.3 Údaje o Školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt mgr Marek Słowiaczek, 1.4 Údaje o Macierzy Szkolnej Počet členů výboru MSz 17, 5 Dolní Lomná Kontakt Władysław Łysek - tel Gabriela Gruszková - Dolní Lomná Komentář Při škole působí Macierz Szkolna rodičovské sdružení. Macierz Szkolna pomáhá organizovat akce pro děti - dětský karneval, dětské radovánky, soutěže, sportovní závody, výlety, exkurze, pro dospělé tradiční školní ples. Z výtěžku akcí přispívá škole na nákup školních pomůcek, na školní výlety, lyžařský výcvik, podílí se na úhradě jízdného žáků na sportovní, kulturní a vzdělávací akce. 2. Personální údaje 2.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 43 Počet učitelů ZŠ 28 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet asistentů pedagoga 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 11 4

5 2.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Platová třída Úvaze k. Roků pedag. praxe Stupeň vzdělán í Aprobace 1. Učitel, 13 1,0 nad 26 VŠ RJ, PJ, AJ ředitel školy 2. Učitel 13 1,0 nad 26 VŠ M, pracovní činnosti 3. Učitel,ZŘ 12 1,0 nad 10 VŠ Učitel 1. stupně 4. Učitel 12 1,0 nad 16 VŠ PJ a literatura 5. Učitel 12 1,0 nad 25 VŠ TV,Z 6. Učitel 12 1,0 nad 29 VŠ Učitelka 1.stupně, TV, OV 7. Učitel 12 1,0 nad 25 VŠ ČJ 8. Učitel 12 1,0 nad 15 VŠ Učitel 1. stupně 9. Učitel 12 1,0 nad 20 VŠ Učitel1.stupně 10. Učitel 12 1,0 nad 25 VŠ Z, RJ, AJ 11. Učitel 12 1,0 nad 13 VŠ M 12. Učitel 12 1,0 nad 20 VŠ Učitel 1. stupně, AJ 13. Učitel 12 1,0 nad 16 VŠ D, ČJ 14. Učitel 12 1,0 nad 27 VŠ Učitel 1. stupně 15. Učitel 12 1,0 nad 15 VŠ ČJ, PJ 16. Učitel 12 1,0 nad 14 VŠ Učitel 1. stupně 17. Učitel 12 1,0 nad 25 VŠ Přírodopis 18. Učitel 12 1,0 nad 11 VŠ NJ, PJ 19. Učitel 12 1,0 nad 18 VŠ Učitel 1. supně 20. Učitel 12 1,0 nad 10 VŠ Učitel 1. stupně 21. Učitel 12 1,0 nad 28 VŠ Učitel 1. stupně 22. Učitel 12 0,45 nad 13 VŠ Výtvarná výchova 23. Učitel 11 0,18 nad 12 SOŠ Bez aprobace 24. Vychovatelka 9 1,0 nad 29 SOŠ Vychovatelka 25. Vychovatelka 8 0,55 nad 13 VŠ Výtvarná výchova 26. Vychovatelka 8 0,41 nad 12 SOU Bez aprobace 27. Asistentka 8 0,625 do 1 roku SŠ Bez aprobace pedagoga Komentář ředitele školy: V tabulce nejsou uvedeni učitelé náboženství - celkem 5 učitelů náboženství, výuka je řešena dohodami -DPP. 1 pracovnice na RD. V tabulce je uveden počet pedagogických pracovníku podle funkce. 1 pracovnice v Jablunkově, 1 pracovnice v Dolní Lomné pracuje ve dvou funkcích: učitelky i vychovatelky. 5

6 2.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 87,5% Učitelé 1. stupně 87,5% Učitelé 2. stupně 100% Učitelé 2. stupně 100% Vychovatelky ŠD 66,67% Vychovatelky ŠD 66,67% Komentář ředitele školy: Zákon č. 563/2004 Sb. nestanoví povinnost učit každý předmět "aprobovaně". Pouze stanoví požadované vzdělání, kterým se získává kvalifikace pro příslušný druh práce, bez které nelze vykonávat tuto práci. Podle výkladů, které existují, stačí přitom, aby učitel učil alespoň jednu hodinu ze své přímé pedagogické činnosti "aprobovaně" a splňuje podle zákona pro pracovněprávní účely předpoklad odborné kvalifikace 2.4 Pedagogičtí pracovníci (fyzické osoby) podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchod.věku v důchod. věku Celkem Muži Ženy muži Ženy Muži ženy Muži Ženy muži Ženy muži Ženy Komentář ředitele školy: Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Nejvyšší počet pracovníků je ve věku let a let. Vysoké zastoupení žen, počet zaměstnaných mužů 6. V tabulce jsou uvedení pedagogičtí pracovníci fyzické osoby. 2.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní Stupeň vzdělání pracovníc i Funkce Platová třída Úvazek 1. Ekonomka 10 1,00 SŠ 2. Personalistka 8 1,00 S0Š 3. Školnice-domovnice 4 1,00 ZŠ 4. Domovnice 4 0,15 OU 5. Údržbář 4 0,5 OU 6. Pracovník obchodního 3 0,3 OU provozu 7. Uklízečka 2 0,7 Základní 8. Uklízečka 2 0,7 základní 9. Uklízečka 2 0,7 Základní 10. Uklízečka 2 0,7 Základní 11. Uklízečka 2 0,55 základní 12. Údržbář areálu školy 2 1,00 OU Komentář ředitele školy: 6

7 Od byl přijat pracovník do funkce údržbáře areálu školy, který v rámci veřejně prospěšné práce byl spolufinancován ze státního rozpočtu a ESF odešla do starobního důchodu uklízečka (D. Lomá elokované pracoviště) a na její místo nastoupila nová pracovnice. 2.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců Nástupy a odchody Počet Nástupy 4 Odchody 3 Komentář ředitele školy: byla přijata do pracovního poměru na dobu určitou do asistentka pedagoga byl přijat do pracovního poměru na dobu určitou do údržbář areálu školy odešla do starobního důchodu uklízečka (D. Lomá elokované pracoviště) a na její místo byla přijata pracovnice na dobu určitou do nastoupila do této funkce nová pracovnice. 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program ŠVP ZV Tradice a současnost č.j. 410/2010 SPN SP Tradycja i współczesność nr 410/2010 zařazené třídy

8 3.2 Učební plán školy 1.stupeň ( tabulka č, 1A) Vzdělávací oblasti Povinné předměty Jazyk a jazyková komunikce Vyučovací předmět Polský jazyk a literatura Český jazyk a literatura Zkratka předmětu Počet vyučovacích hodin za týden v ročníku Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace roč roč. Pj Čj Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika I Člověk a jeho svět Prvouka Prv Přírodověda Př ,5 1,5 Vlastivěda Vl ,5 1, Umění a kultura Hudební výchova Hv Výtvarná výchova a Vv Keramika K Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pč Povinných vyučovacích hodin Celkem

9 1.stupeň ( tabulka č. 1B) Vzdělávací oblasti Povinné předměty Jazyk a jazyková komunikce Vyučovací předmět Polský jazyk a literatura Český jazyk a literatura Zkratka předmětu Počet vyučovacích hodin za týden v ročníku Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace roč roč. Pj Čj Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika I Člověk a jeho svět Prvouka Prv Přírodověda Př ,5 1,5 Vlastivěda Vl ,5 1, Umění a kultura Hudební výchova Hv Výtvarná výchova a Vv Keramika K Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pč Povinných vyučovacích hodin Celkem 118 9

10 2.stupeň ( tabulka č. 2A) Vzdělávací oblasti Povinné předměty Jazyk a jazyková komunikce Vyučovací předmět Polský jazyk a literatura Český jazyk a literatura Zkratka předmětu Počet vyučovacích hodin za týden v ročníku Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace roč roč. Pj Čj Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika I Člověk a příroda Fyzika F Chemie CH Přírodopis Př Zeměpis Z Dějepis D Člověk a společnost Výchova k občanství a ke zdraví Ov Umění a kultura Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pč Povinně volitelné předměty , +4 Třídnická hodina TH 0, Povinných vyučovacích hodin 28,5 29, Celkem 122 RVP

11 2.stupeň ( tabulka č. 2B) Vzdělávací oblasti Povinné předměty Jazyk a jazyková komunika ce Vyučovací předmět Polský jazyk a literatura Český jazyk a literatura Zkratka předmětu Pj Počet vyučovacích hodin za týden v ročníku Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace roč roč Čj Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika I Člověk a příroda Fyzika F Chemie CH Přírodopis Př Zeměpis Z Dějepis D Člověk a společnost Výchova k občanství a ke zdraví Ov Umění a kultura Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pč Povinně volitelné předměty , 4 Třídnická hodina TH Povinných vyučovacích hodin Celkem 122 RVP

12 Komentář ředitele školy: Od došlo k úpravě učebního plánu v rámci ŠVP. Změny : 3. ročník - 1 disponibilní hodina vyučovacího předmětu Keramika ( vyučovací oblast Umění a kultura) byla přesunuta na posílení vyučovacích hodin v předmětu Český jazyk ( vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace) 6. ročník 1 vyučovací hodina vyučovacího předmětu Výchova k občanství a ke zdraví ( vzdělávací oblast Člověk a společnost) byla přesunuta na posílení výuky ve vyučovacím předmětu Dějepis (vzdělávací oblast Člověk a společnost). 1 disponibilní hodina určena na Povinně volitelné předmět byla přidělena na vyučovací předmět Třídnické hodiny v 6. ročníku 0,5 a v 7 ročníku 0,5. 7. ročník - 1 disponibilní hodina určena na vyučovací předmět Pracovní činnost (vzdělávací oblast Člověk a svět práce) byla přesunuta na posílení vyučování ve vyučovacím předmětu Matematika (vzdělávací oblast Matematika a její aplikace). Změny se týkají pouze žáků 1., 2. 3.a třídy jsou uvedeny v tabulkách č. 1A, 2A, v jiných třídách vyučování probíhalo dle předešlého učebního plánu- tabulky č. 1B, 2B. V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny na 2. stupni na menší skupiny cizí jazyky, pracovní činnosti, volitelné předměty, tělesná výchova. 3.3 Nepovinné předměty a zájmové útvary název nepovinného předmětu počet zařazených žáků Náboženství 122 Sborový zpěv 47 Čtenářský klub 14 Veselá angličtina 25 Jazykové hrátky 12 Matematická cvičení 56 Šachy 17 Výtvarné praktikum 9 Sportovní hry 81 Volejbal 28 Dolní Lomná Náboženství 14 Veselá matematika 9 ICT činnosti 10 Komentář ředitele školy Škola spolupracuje s jazykovou školou Pygmalion a jazykovou školou Viva, Domem dětí a mládeže v Jablunkově - v odpoledních hodinách nabízejí v rámci kroužků různé aktivity, které se konají v v budově školy. 12

13 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek A B A B A B Celkem Dolní Lomná počet žáků z toho chlapců z toho dívek Celkem Komentář ředitele školy Žák 3. ročníku na základě písemného vyrozumění ředitele ZŠ Doloplazy ze dne přestoupil do výše vyjmenované ZŠ k základnímu vzdělávání. 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2013/2014 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Dolní Lomná 3 0 Celkem: 25 6 Komentář ředitele školy K zápisu do 1. ročníku se dostavilo celkem 25 žáků ( 22 žáků ZŠ Jablunkov, 3 žáci ZŠ Dolní Lomná) z toho 6 zákonných zástupců požádalo o odklad povinné školní docházky, 1 žák nenastoupil k základnímu vzdělání na naši školu. 13

14 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy pro školní rok 2012/2013 Ročník počet žáků Komentář ředitele školy Na základě písemné žádosti zákonného zástupce o přestupu žáka z jiné základní školy byli přijati na naši školu k základnímu vzdělání: k žáků do 6. ročníku ze spádových malotřídních škol ( Mosty u Jablunkova, Návsí, Milíkov, Bukovec) a také 1 žák do 2. ročníku, 2 žáci do 3. ročníku, 1 žák do 5.ročníku, k žák do 3. ročníku a 1 žák do 5. ročníku. 4.4 Žáci cizinci počet žáků občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 1. stupeň stupeň 1 0 D. Lomná elokované 0 0 pracoviště Celkem: Žáci přijati ke vzdělávání - střední školy typ školy počet přijatých žáků čtyřleté gymnázium 13 střední odborná škola s maturitou 15 střední odborné učiliště, odborné učiliště 10 konzervatoř a umělecké školy 0 praktická škola 0 Nikam 0 Celkem: Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch Třída Prospěli s Prospěli Neprospěli vyznamenáním Pololetí I II I II I II A B

15 7.A B A B Celkem: Dolní Lomná Prospěli s Prospěli Neprospěli vyznamenáním Pololetí I II I II I II Celkem: Celkové hodnocení žáků chování žáků Třída uspokojivé chování neuspokojivé chování Pololetí I II I II A B A B A B Celkem Dolní Lomná uspokojivé chování neuspokojivé chování Pololetí I II I II Celkem

16 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) Třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.stupeň stupeň Dolní Lomná Celkem Výchovná opatření pochvaly Třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele Pololetí I II I II A B A B A B Celkem Dolní Lomná pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele Pololetí I II I II Celkem: Výchovná opatření napomenutí a důtky Ročník, třída důtka třídního učitele důtka ředitele školy Pololetí I II I II A

17 6B A B A B Celkem Dolní Lomná důtka třídního učitele důtka ředitele školy Pololetí I II I II Celkem: Počet omluvených / neomluvených hodin Třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin Pololetí I II I II I II ,06 40, ,00 36, ,57 32, ,11 23, ,5 40, A ,33 49, B ,80 35, A ,60 48, B ,77 53, ,12 62, A ,80 57, B ,94 58, Celkem ,73 47, Dolní Lomná počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin Pololetí I II I II I II ,66 18, ,00 1, ,00 31, ,00 31, ,00 23, Celkem: ,12 21,

18 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Výchozí stav Výchozí stav Studium pro ředitele škol Studium pro výchovné poradce Specializační činnosti Jiné Ředitelka školy získala předpoklady pro výkon funkce ředitele podle 5 odst. 2 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Výchovna poradkyně absolvovala kvalifikační studium v souladu s 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. pro osoby zařazené v systému školy na funkční místo - výchovný poradce Specializované činnosti má škola zajištěna pedagogickými pracovníky, kteří absolvovali specializační studium: Studium pro koordinátory tvorby ŠVP Studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti ICT Učitelé 1.a 2.stupně stupně ZŠ, vychovatelky ŠD splňují odbornou kvalifikaci podle 7, 8, 16 zákona č.198/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Učitelka a vychovatelka ŠD - elokované pracoviště Dolní Lomnánesplňuje stanovené podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro učitele 1. stupně základní školy a vychovatelky ŠD ( podle 7a 16 zákona č.198/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) Byla seznámena s doporučením MŠMT zahájit studium, kterým si kvalifikační předpoklad vzdělání doplní, a úspěšně jej ukončí. 6.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník Mgr. Lucyna Sikora zahájila studium k rozšíření odborné kvalifikace učitel anglického jazyka na 2. stupni základní školy na Vysoké škole pedagogické v Ostravě. Studium bylo ukončeno v srpnu a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky - c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol

19 6.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 0 b) Studium pro výchovné poradce Splněno c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a Splněno komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních Splněno vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů 0 f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti 0 environmentální výchovy Komentář ředitele školy Na škole působí pedagogický pracovník, který se zabývá prevenci sociálně patologických jevů. K výkonu činnosti nemá potřebnou kvalifikaci (podle 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků). Bez potřebné kvalifikace působí na škole rovněž učitel, který se zabývá environmentální výchovou. 6.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Zaměření kurzů Počet zúčastněných osob Pedagogika, metodika a psychologie Metodika výuky psaní na klávesnici Ostrava. Inovace výuky, Praha Úvod do programu Mont Blue 1 Sociálně patologické jevy Výchovné poradenství Prvouka Hudební výchova Praktické činnosti Konference metodiků prevence Malenovice, KVIC Frýdek- Místek Seminář pro výchovné poradce na ZŠ UP, Frýdek-Místek Nová legislativa v práci výchovného poradce AVP, o.s., Havířov SFUMATO aneb Splývavé čtení ABC Music, Opava Dva jednodenní bloky odborných seminářů jejich cílem bylo seznámení s metodikou výuky čtení metodou Sfumato splývavého čtení Rola zajeć muzyczno rytmicznych Pedagogické centrum, český Těšín Koszyk wiosennych kwiatów využití přírodního materiálu ve výuce Pedagogické centrum, Český Těšín

20 Jazyky Matematika ICT Ekonomika a účetnictví Dzień Języka Ojczystego Seminář s významným polským jazykovědcem prof. Jerzym Bralczykiem Pedagogické centrum, Český Těšín Tvorba standardů Polský jazyk (MŠMT) Pracovní setkání s tvůrci standardů ČJ Pedagogické centrum, Český Těšín Czytanie ze zrozumieniem Workshop pro učitele polského jazyka, práce s textem Pedagogické centrum, Český Těšín Ocena kształtująca w praktyce Seznamení formou workshopů s formativním hodnocením Pedagogické centrum, Český Těšín Metodické setkání učitelů 1.stupně ZŠ Úvodní setkání k problematice zavádění vyučovací metody prof. Hejného, ukázková hodina na ZŠ v Českém Těšíně, metodické setkání s lektorkou Mgr. Jitkou Michnovou. Pedagogické centrum, Český Těšín, nakládat. FRAUS Slovní úlohy jako nástroj rozvoje tvořivého myšlení ve výuce matematiky na 1. stupni Ostrava, Akademie moderního vzdělávání Konference učitelů 1. stupně Konference byla zaměřena na prohloubení znalostí a dovedností koncepce matematiky prof. Hejného. Ostrava, Akademie moderního vzdělávání Plzeň Metodické setkání učitelů matematiky Pedagogické centrum, Český Těšín Krajská konference věnována ICT ve školách. Konference zaměřená na aplikaci ICT do vzdělávacího procesu a prostředí školy. Hlavní témata: využitím cloudu a vizualizace. KVIC, Ostrava Krajská konference věnována ICT v procesu edukace ve školách. Škola 21 KVIC, Nový Jičín, Ostrava Digitální fotografie v školní praxi Lektor: Norbert Dąbkowski Nová vyhláška o spisové službě a novela archivního zákona v podmínkách školství Paris, Karviná Průvodce náhradním plněním Synemy Solution, s.r.o, Frýdek-Místek Aktuality v účetnictví 2013 PARIS, Karviná Všichni pedagogové Management Manažer či pedagog? Řízení pedagogické evaluace Cílem workshopu bylo vytvořit předpoklad zefektivnění manažerského výkonu ředitelů škol v oblasti hodnocení pedagogické činnosti škol. 2 20

21 KVIC Opava ŠVP Manažer či pedagog? 1.Týmová spolupráce ve školské praxi Cílem worhshopu bylo naučit se využívat potenciálu lidí, umět organizovat týmovou práci, používat týmové techniky, využívat porady k systematickému identifikování a analyzování problémů, získávání nápadů a námětů zaměstnanců, zlepšení jejich motivace. 2. Koučink ve školské praxi Cílem workshopu je naučit se řízenému procesu rozvoje podřízených koučováním, umět vést motivující koučovací pohovor, zvládnout bariéry koučinku v různých situacích KVIC Opava Metodická poradna pro ředitele škol Kvic Frýdek Místek Vybrané problémy z aplikace právních předpisů a školské legislativy v roce 2013 PARIS Karviná seminář, který se zaměřil na řešení vybraných problémů, a to průřezově z různých oblastí práva Kolokvium ředitelů NIDV Ostrava Odpovědnost vedoucího pracovníka školy nebo školského zařízení za bezpečnost a ochranu zdraví při práci PARIS Karviná Obsah semináře byl zaměřen na všechny zásadní legislativní změny v oblasti BOZP v souladu se zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a zákony č. 372/2011 Sb. až 375/2011 Sb., týkající se zdravotnické reformy v ČR, které nabyly účinnosti 1. dubna 2012.v návaznosti na předpisy EU. Metodická poradna pro ředitele škol II KVIC, Frýdek-Místek Formativní hodnocení je OK, Mezinárodní českopolský seminář, Praha Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PF UK v Praze, Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín, odbor vzdělávání MŠMT Cílem semináře bylo vytvořit prostor pro sdílení českých a polských zkušeností při zavádění formativního hodnocení, pro zlepšování vyučování a učení se

22 Celostátní konference pro ředitele a zástupce ZŠ: Tvorba nového ŠVP ZV a testování žáků, Praha Forum Od školního roku 2013/14 nabude účinnosti upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který přináší řadu obsahových změn. Nejmarkantnější změna se týká matematiky a cizích jazyků, do vzdělávací nabídky je nově zahrnuta finanční gramotnost a větší důraz je kladen též na dopravní výchovu či ochranu člověka. Metodická poradna pro ředitele škol 1 KVIC, Frýdek-Místek Ostatní První pomoc v praxi pracovníků školy Všichni zaměstnanci BOZP na školách Všichni Komentář ředitele školy: Jak vytvořit na škole žákovský parlament ZŠ Krnov, CEDU Praha 2 zameštnanci 1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu DVVP. V tomto školním roce zaměřili jsme se na prvním stupni na zavádění nové metody výuky matematiky podle prof. Hejného. Tato metoda je postavena na zkušenostech žáků, na jejich poznávání, objevování, řešení problémů, jejich komunikaci a spolupráci, takže má rovněž nemalý význam pro úspěšnost žáků v dalších předmětech. Učitelky prvního stupně absolvovaly letní školu matematiky, účastnily se otevřených náslechových hodin, seminářů a konferencí směřující k osvojení metodických dovedností. Organizovali jsme při spolupráci s nakladatelstvím FRAUS a Pedagogickým centrem v Českém Těšíně pro učitele ZŠ s polským vyučovacím jazykem otevřené hodiny s účastí prof. Hejného a doc. Rndr. Dariny Jirotkové. Učitelky jako lektorky předváděly metodu na konferenci vzdělání v Ustroni (Polsko) pro polské učitele. Důraz byl rovněž kladen na vzdělávání pedagogů v oblasti ICT. Koordinátor ICT připravil pro učitele školní workshopy. Zavedli jsme aplikaci Moodle, Datakabinet, pracovali jsme s digitální fotografií. 6.5 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 Vnitřní směrnice a předpisy Vánoční prázdniny 2 Vnitřní směrnice a předpisy Pololetní prázdniny 1 Digitální dokumentace školy, školní veb Jarní prázdniny 5 Úpravy ŠVP Velikonoční prázdniny 2 Úpravy ŠVP 22

23 7. ICT standard 7.1 Pracovní stanice počet Počet standard ICT Skutečnost Skutečnost Dolní Lomná Počet žáků Počet pedagogických pracovníků Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Notebooky sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic Počet Počet, Dolní Lomná Starší 5 let 14 4 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 1 Novější vyhovuje standardu ICT Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť 23 standard ICT Skutečnost Skuečnost Dolní Lomná Sdílení dat Ano Ano Ano Sdílení prostředků Ano Ano Ano Připojení do internetu Ano Ano Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano Ano Bezpečnost dat Ano Ano Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Ano 7.4 Připojení k internetu Služba Hodnota Skutečnost Rychlost 512/128 a 1024/256 10/4M 5/M Agregace Nejvýše 1:10 1:1 1:1 Veřejné IP adresy ANO Ano Ano Neomezený přístup na internet ANO Ano Ano Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO Ano Ne QoS (vzdálená správa) ANO Ano Ano Filtrace obsahu ANO Ne Ne Antispam ANO Ne Ne Antivir ANO Ano Ano

24 7.5 Prezentační a grafická technika Technika Počet Počet - D. Lomná Datový projektor 9 3 Dotyková tabule 2 1 Tiskárny 9 3 Kopírovací stroj Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) Programové vybavení Skutečnost Skutečnost Dolní Lomná Operační systém Windows Windows Antivirový program Nod32 Nod32 Textový editor MS Word MS Word Tabulkový editor MS Excel MS Excel Editor prezentací PowerPoint PowerPoint Grafický editor - rastrová grafika Zoner 13 Zoner 13 Grafický editor - vektorová grafika - - Webový prohlížeč Explorer, Mozilla, Opera Explorer, Mozilla Editor webových stránek NVU, Frontpage NVU, Frontpage Klient elektronické pošty Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici Programy odborného zaměření Outlook expres- esential, MS outlook, Mount Blue - Matik, Terasoft, Didakta, Silcom, Zeměpis Holubec, Mistr rovnic Softer, Ciekawe eksperymenty fizyczne WSiP Outlook expresesential, MS outlook, Komentář ředitele školy: Ve škole je bezdrátový přístup k internetu, postupně budeme doplňovat odborné učebny a kmenové třídy dataprojektorem /interaktivní tabuli, plánujeme zavést do počítačové učebny program Vision 7- výukový software pro řízení počítačů ve škole. 8. Zájmové vzdělávání: školní družina 8.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek D. Lomná

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1.2. CHARAKTERISTIKA

Více

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy 2007-2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více