Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace Jablunkov.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace 739 91 Jablunkov."

Transkript

1 Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace Jablunkov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 zpracovaná podle zákona č. 561 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 1

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole Personální údaje Vzdělávací program školy 7 4. Počty žáků Hodnocení žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků ICT standard a plán Zájmové vzdělávání: školní družina Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) Prevence sociálně patologických jevů Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní úrazy Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků Materiálně-technické podmínky vzdělávání Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr..46 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola H.Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím, Jablunkov Adresa školy Jablunkov, Školní 438, Jablunkov IČ Bankovní spojení /0800 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Ano Název zřizovatele Město Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov Součásti školy odloučené pracoviště Dolní Lomná školní družina výdejna obědů IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Urszula Czudek ředitelka školy Mgr. Michaela Puczok zástupce ředitele Mgr. Krzysztof Gąsiorowski vedoucí elokovaného pracoviště Dolní Lomná Danuše Ćmielová vedoucí školní družiny Jana Chylková - školnice-domovnice Jiřina Czyžová ekonomka Ludvíka Heczková personalistka Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) 1. Zabezpečení základního vzdělávání žáků v souladu se základními zásadami a cíli vzdělávání ( 2, 44 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 2. Provozování ŠD, která složí k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků. 3. Zajištění školního a závodního stravování 1.2 Součásti školy Součásti školy Kapacita Základní škola 314 Školní družina 48 Základní škola - odloučené pracoviště- Dolní Lomná 32 Školní družina odloučené pracoviště Dolní Lomná 20 Výdejna obědů odloučené pracoviště Dolní Lomná 20 3

4 1.3 Údaje o Školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt mgr Marek Słowiaczek, 1.4 Údaje o Macierzy Szkolnej Počet členů výboru MSz 17, 5 Dolní Lomná Kontakt Władysław Łysek - tel Gabriela Gruszková - Dolní Lomná Komentář Při škole působí Macierz Szkolna rodičovské sdružení. Macierz Szkolna pomáhá organizovat akce pro děti - dětský karneval, dětské radovánky, soutěže, sportovní závody, výlety, exkurze, pro dospělé tradiční školní ples. Z výtěžku akcí přispívá škole na nákup školních pomůcek, na školní výlety, lyžařský výcvik, podílí se na úhradě jízdného žáků na sportovní, kulturní a vzdělávací akce. 2. Personální údaje 2.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 43 Počet učitelů ZŠ 28 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet asistentů pedagoga 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 11 4

5 2.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Platová třída Úvaze k. Roků pedag. praxe Stupeň vzdělán í Aprobace 1. Učitel, 13 1,0 nad 26 VŠ RJ, PJ, AJ ředitel školy 2. Učitel 13 1,0 nad 26 VŠ M, pracovní činnosti 3. Učitel,ZŘ 12 1,0 nad 10 VŠ Učitel 1. stupně 4. Učitel 12 1,0 nad 16 VŠ PJ a literatura 5. Učitel 12 1,0 nad 25 VŠ TV,Z 6. Učitel 12 1,0 nad 29 VŠ Učitelka 1.stupně, TV, OV 7. Učitel 12 1,0 nad 25 VŠ ČJ 8. Učitel 12 1,0 nad 15 VŠ Učitel 1. stupně 9. Učitel 12 1,0 nad 20 VŠ Učitel1.stupně 10. Učitel 12 1,0 nad 25 VŠ Z, RJ, AJ 11. Učitel 12 1,0 nad 13 VŠ M 12. Učitel 12 1,0 nad 20 VŠ Učitel 1. stupně, AJ 13. Učitel 12 1,0 nad 16 VŠ D, ČJ 14. Učitel 12 1,0 nad 27 VŠ Učitel 1. stupně 15. Učitel 12 1,0 nad 15 VŠ ČJ, PJ 16. Učitel 12 1,0 nad 14 VŠ Učitel 1. stupně 17. Učitel 12 1,0 nad 25 VŠ Přírodopis 18. Učitel 12 1,0 nad 11 VŠ NJ, PJ 19. Učitel 12 1,0 nad 18 VŠ Učitel 1. supně 20. Učitel 12 1,0 nad 10 VŠ Učitel 1. stupně 21. Učitel 12 1,0 nad 28 VŠ Učitel 1. stupně 22. Učitel 12 0,45 nad 13 VŠ Výtvarná výchova 23. Učitel 11 0,18 nad 12 SOŠ Bez aprobace 24. Vychovatelka 9 1,0 nad 29 SOŠ Vychovatelka 25. Vychovatelka 8 0,55 nad 13 VŠ Výtvarná výchova 26. Vychovatelka 8 0,41 nad 12 SOU Bez aprobace 27. Asistentka 8 0,625 do 1 roku SŠ Bez aprobace pedagoga Komentář ředitele školy: V tabulce nejsou uvedeni učitelé náboženství - celkem 5 učitelů náboženství, výuka je řešena dohodami -DPP. 1 pracovnice na RD. V tabulce je uveden počet pedagogických pracovníku podle funkce. 1 pracovnice v Jablunkově, 1 pracovnice v Dolní Lomné pracuje ve dvou funkcích: učitelky i vychovatelky. 5

6 2.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 87,5% Učitelé 1. stupně 87,5% Učitelé 2. stupně 100% Učitelé 2. stupně 100% Vychovatelky ŠD 66,67% Vychovatelky ŠD 66,67% Komentář ředitele školy: Zákon č. 563/2004 Sb. nestanoví povinnost učit každý předmět "aprobovaně". Pouze stanoví požadované vzdělání, kterým se získává kvalifikace pro příslušný druh práce, bez které nelze vykonávat tuto práci. Podle výkladů, které existují, stačí přitom, aby učitel učil alespoň jednu hodinu ze své přímé pedagogické činnosti "aprobovaně" a splňuje podle zákona pro pracovněprávní účely předpoklad odborné kvalifikace 2.4 Pedagogičtí pracovníci (fyzické osoby) podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchod.věku v důchod. věku Celkem Muži Ženy muži Ženy Muži ženy Muži Ženy muži Ženy muži Ženy Komentář ředitele školy: Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Nejvyšší počet pracovníků je ve věku let a let. Vysoké zastoupení žen, počet zaměstnaných mužů 6. V tabulce jsou uvedení pedagogičtí pracovníci fyzické osoby. 2.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní Stupeň vzdělání pracovníc i Funkce Platová třída Úvazek 1. Ekonomka 10 1,00 SŠ 2. Personalistka 8 1,00 S0Š 3. Školnice-domovnice 4 1,00 ZŠ 4. Domovnice 4 0,15 OU 5. Údržbář 4 0,5 OU 6. Pracovník obchodního 3 0,3 OU provozu 7. Uklízečka 2 0,7 Základní 8. Uklízečka 2 0,7 základní 9. Uklízečka 2 0,7 Základní 10. Uklízečka 2 0,7 Základní 11. Uklízečka 2 0,55 základní 12. Údržbář areálu školy 2 1,00 OU Komentář ředitele školy: 6

7 Od byl přijat pracovník do funkce údržbáře areálu školy, který v rámci veřejně prospěšné práce byl spolufinancován ze státního rozpočtu a ESF odešla do starobního důchodu uklízečka (D. Lomá elokované pracoviště) a na její místo nastoupila nová pracovnice. 2.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců Nástupy a odchody Počet Nástupy 4 Odchody 3 Komentář ředitele školy: byla přijata do pracovního poměru na dobu určitou do asistentka pedagoga byl přijat do pracovního poměru na dobu určitou do údržbář areálu školy odešla do starobního důchodu uklízečka (D. Lomá elokované pracoviště) a na její místo byla přijata pracovnice na dobu určitou do nastoupila do této funkce nová pracovnice. 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program ŠVP ZV Tradice a současnost č.j. 410/2010 SPN SP Tradycja i współczesność nr 410/2010 zařazené třídy

8 3.2 Učební plán školy 1.stupeň ( tabulka č, 1A) Vzdělávací oblasti Povinné předměty Jazyk a jazyková komunikce Vyučovací předmět Polský jazyk a literatura Český jazyk a literatura Zkratka předmětu Počet vyučovacích hodin za týden v ročníku Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace roč roč. Pj Čj Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika I Člověk a jeho svět Prvouka Prv Přírodověda Př ,5 1,5 Vlastivěda Vl ,5 1, Umění a kultura Hudební výchova Hv Výtvarná výchova a Vv Keramika K Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pč Povinných vyučovacích hodin Celkem

9 1.stupeň ( tabulka č. 1B) Vzdělávací oblasti Povinné předměty Jazyk a jazyková komunikce Vyučovací předmět Polský jazyk a literatura Český jazyk a literatura Zkratka předmětu Počet vyučovacích hodin za týden v ročníku Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace roč roč. Pj Čj Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika I Člověk a jeho svět Prvouka Prv Přírodověda Př ,5 1,5 Vlastivěda Vl ,5 1, Umění a kultura Hudební výchova Hv Výtvarná výchova a Vv Keramika K Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pč Povinných vyučovacích hodin Celkem 118 9

10 2.stupeň ( tabulka č. 2A) Vzdělávací oblasti Povinné předměty Jazyk a jazyková komunikce Vyučovací předmět Polský jazyk a literatura Český jazyk a literatura Zkratka předmětu Počet vyučovacích hodin za týden v ročníku Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace roč roč. Pj Čj Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika I Člověk a příroda Fyzika F Chemie CH Přírodopis Př Zeměpis Z Dějepis D Člověk a společnost Výchova k občanství a ke zdraví Ov Umění a kultura Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pč Povinně volitelné předměty , +4 Třídnická hodina TH 0, Povinných vyučovacích hodin 28,5 29, Celkem 122 RVP

11 2.stupeň ( tabulka č. 2B) Vzdělávací oblasti Povinné předměty Jazyk a jazyková komunika ce Vyučovací předmět Polský jazyk a literatura Český jazyk a literatura Zkratka předmětu Pj Počet vyučovacích hodin za týden v ročníku Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace roč roč Čj Anglický jazyk Aj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika I Člověk a příroda Fyzika F Chemie CH Přírodopis Př Zeměpis Z Dějepis D Člověk a společnost Výchova k občanství a ke zdraví Ov Umění a kultura Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pč Povinně volitelné předměty , 4 Třídnická hodina TH Povinných vyučovacích hodin Celkem 122 RVP

12 Komentář ředitele školy: Od došlo k úpravě učebního plánu v rámci ŠVP. Změny : 3. ročník - 1 disponibilní hodina vyučovacího předmětu Keramika ( vyučovací oblast Umění a kultura) byla přesunuta na posílení vyučovacích hodin v předmětu Český jazyk ( vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace) 6. ročník 1 vyučovací hodina vyučovacího předmětu Výchova k občanství a ke zdraví ( vzdělávací oblast Člověk a společnost) byla přesunuta na posílení výuky ve vyučovacím předmětu Dějepis (vzdělávací oblast Člověk a společnost). 1 disponibilní hodina určena na Povinně volitelné předmět byla přidělena na vyučovací předmět Třídnické hodiny v 6. ročníku 0,5 a v 7 ročníku 0,5. 7. ročník - 1 disponibilní hodina určena na vyučovací předmět Pracovní činnost (vzdělávací oblast Člověk a svět práce) byla přesunuta na posílení vyučování ve vyučovacím předmětu Matematika (vzdělávací oblast Matematika a její aplikace). Změny se týkají pouze žáků 1., 2. 3.a třídy jsou uvedeny v tabulkách č. 1A, 2A, v jiných třídách vyučování probíhalo dle předešlého učebního plánu- tabulky č. 1B, 2B. V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny na 2. stupni na menší skupiny cizí jazyky, pracovní činnosti, volitelné předměty, tělesná výchova. 3.3 Nepovinné předměty a zájmové útvary název nepovinného předmětu počet zařazených žáků Náboženství 122 Sborový zpěv 47 Čtenářský klub 14 Veselá angličtina 25 Jazykové hrátky 12 Matematická cvičení 56 Šachy 17 Výtvarné praktikum 9 Sportovní hry 81 Volejbal 28 Dolní Lomná Náboženství 14 Veselá matematika 9 ICT činnosti 10 Komentář ředitele školy Škola spolupracuje s jazykovou školou Pygmalion a jazykovou školou Viva, Domem dětí a mládeže v Jablunkově - v odpoledních hodinách nabízejí v rámci kroužků různé aktivity, které se konají v v budově školy. 12

13 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek A B A B A B Celkem Dolní Lomná počet žáků z toho chlapců z toho dívek Celkem Komentář ředitele školy Žák 3. ročníku na základě písemného vyrozumění ředitele ZŠ Doloplazy ze dne přestoupil do výše vyjmenované ZŠ k základnímu vzdělávání. 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2013/2014 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Dolní Lomná 3 0 Celkem: 25 6 Komentář ředitele školy K zápisu do 1. ročníku se dostavilo celkem 25 žáků ( 22 žáků ZŠ Jablunkov, 3 žáci ZŠ Dolní Lomná) z toho 6 zákonných zástupců požádalo o odklad povinné školní docházky, 1 žák nenastoupil k základnímu vzdělání na naši školu. 13

14 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy pro školní rok 2012/2013 Ročník počet žáků Komentář ředitele školy Na základě písemné žádosti zákonného zástupce o přestupu žáka z jiné základní školy byli přijati na naši školu k základnímu vzdělání: k žáků do 6. ročníku ze spádových malotřídních škol ( Mosty u Jablunkova, Návsí, Milíkov, Bukovec) a také 1 žák do 2. ročníku, 2 žáci do 3. ročníku, 1 žák do 5.ročníku, k žák do 3. ročníku a 1 žák do 5. ročníku. 4.4 Žáci cizinci počet žáků občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 1. stupeň stupeň 1 0 D. Lomná elokované 0 0 pracoviště Celkem: Žáci přijati ke vzdělávání - střední školy typ školy počet přijatých žáků čtyřleté gymnázium 13 střední odborná škola s maturitou 15 střední odborné učiliště, odborné učiliště 10 konzervatoř a umělecké školy 0 praktická škola 0 Nikam 0 Celkem: Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch Třída Prospěli s Prospěli Neprospěli vyznamenáním Pololetí I II I II I II A B

15 7.A B A B Celkem: Dolní Lomná Prospěli s Prospěli Neprospěli vyznamenáním Pololetí I II I II I II Celkem: Celkové hodnocení žáků chování žáků Třída uspokojivé chování neuspokojivé chování Pololetí I II I II A B A B A B Celkem Dolní Lomná uspokojivé chování neuspokojivé chování Pololetí I II I II Celkem

16 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) Třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.stupeň stupeň Dolní Lomná Celkem Výchovná opatření pochvaly Třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele Pololetí I II I II A B A B A B Celkem Dolní Lomná pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele Pololetí I II I II Celkem: Výchovná opatření napomenutí a důtky Ročník, třída důtka třídního učitele důtka ředitele školy Pololetí I II I II A

17 6B A B A B Celkem Dolní Lomná důtka třídního učitele důtka ředitele školy Pololetí I II I II Celkem: Počet omluvených / neomluvených hodin Třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin Pololetí I II I II I II ,06 40, ,00 36, ,57 32, ,11 23, ,5 40, A ,33 49, B ,80 35, A ,60 48, B ,77 53, ,12 62, A ,80 57, B ,94 58, Celkem ,73 47, Dolní Lomná počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin Pololetí I II I II I II ,66 18, ,00 1, ,00 31, ,00 31, ,00 23, Celkem: ,12 21,

18 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Výchozí stav Výchozí stav Studium pro ředitele škol Studium pro výchovné poradce Specializační činnosti Jiné Ředitelka školy získala předpoklady pro výkon funkce ředitele podle 5 odst. 2 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Výchovna poradkyně absolvovala kvalifikační studium v souladu s 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb. pro osoby zařazené v systému školy na funkční místo - výchovný poradce Specializované činnosti má škola zajištěna pedagogickými pracovníky, kteří absolvovali specializační studium: Studium pro koordinátory tvorby ŠVP Studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti ICT Učitelé 1.a 2.stupně stupně ZŠ, vychovatelky ŠD splňují odbornou kvalifikaci podle 7, 8, 16 zákona č.198/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Učitelka a vychovatelka ŠD - elokované pracoviště Dolní Lomnánesplňuje stanovené podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro učitele 1. stupně základní školy a vychovatelky ŠD ( podle 7a 16 zákona č.198/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) Byla seznámena s doporučením MŠMT zahájit studium, kterým si kvalifikační předpoklad vzdělání doplní, a úspěšně jej ukončí. 6.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník Mgr. Lucyna Sikora zahájila studium k rozšíření odborné kvalifikace učitel anglického jazyka na 2. stupni základní školy na Vysoké škole pedagogické v Ostravě. Studium bylo ukončeno v srpnu a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky - c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol

19 6.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 0 b) Studium pro výchovné poradce Splněno c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a Splněno komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních Splněno vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů 0 f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti 0 environmentální výchovy Komentář ředitele školy Na škole působí pedagogický pracovník, který se zabývá prevenci sociálně patologických jevů. K výkonu činnosti nemá potřebnou kvalifikaci (podle 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků). Bez potřebné kvalifikace působí na škole rovněž učitel, který se zabývá environmentální výchovou. 6.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Zaměření kurzů Počet zúčastněných osob Pedagogika, metodika a psychologie Metodika výuky psaní na klávesnici Ostrava. Inovace výuky, Praha Úvod do programu Mont Blue 1 Sociálně patologické jevy Výchovné poradenství Prvouka Hudební výchova Praktické činnosti Konference metodiků prevence Malenovice, KVIC Frýdek- Místek Seminář pro výchovné poradce na ZŠ UP, Frýdek-Místek Nová legislativa v práci výchovného poradce AVP, o.s., Havířov SFUMATO aneb Splývavé čtení ABC Music, Opava Dva jednodenní bloky odborných seminářů jejich cílem bylo seznámení s metodikou výuky čtení metodou Sfumato splývavého čtení Rola zajeć muzyczno rytmicznych Pedagogické centrum, český Těšín Koszyk wiosennych kwiatów využití přírodního materiálu ve výuce Pedagogické centrum, Český Těšín

20 Jazyky Matematika ICT Ekonomika a účetnictví Dzień Języka Ojczystego Seminář s významným polským jazykovědcem prof. Jerzym Bralczykiem Pedagogické centrum, Český Těšín Tvorba standardů Polský jazyk (MŠMT) Pracovní setkání s tvůrci standardů ČJ Pedagogické centrum, Český Těšín Czytanie ze zrozumieniem Workshop pro učitele polského jazyka, práce s textem Pedagogické centrum, Český Těšín Ocena kształtująca w praktyce Seznamení formou workshopů s formativním hodnocením Pedagogické centrum, Český Těšín Metodické setkání učitelů 1.stupně ZŠ Úvodní setkání k problematice zavádění vyučovací metody prof. Hejného, ukázková hodina na ZŠ v Českém Těšíně, metodické setkání s lektorkou Mgr. Jitkou Michnovou. Pedagogické centrum, Český Těšín, nakládat. FRAUS Slovní úlohy jako nástroj rozvoje tvořivého myšlení ve výuce matematiky na 1. stupni Ostrava, Akademie moderního vzdělávání Konference učitelů 1. stupně Konference byla zaměřena na prohloubení znalostí a dovedností koncepce matematiky prof. Hejného. Ostrava, Akademie moderního vzdělávání Plzeň Metodické setkání učitelů matematiky Pedagogické centrum, Český Těšín Krajská konference věnována ICT ve školách. Konference zaměřená na aplikaci ICT do vzdělávacího procesu a prostředí školy. Hlavní témata: využitím cloudu a vizualizace. KVIC, Ostrava Krajská konference věnována ICT v procesu edukace ve školách. Škola 21 KVIC, Nový Jičín, Ostrava Digitální fotografie v školní praxi Lektor: Norbert Dąbkowski Nová vyhláška o spisové službě a novela archivního zákona v podmínkách školství Paris, Karviná Průvodce náhradním plněním Synemy Solution, s.r.o, Frýdek-Místek Aktuality v účetnictví 2013 PARIS, Karviná Všichni pedagogové Management Manažer či pedagog? Řízení pedagogické evaluace Cílem workshopu bylo vytvořit předpoklad zefektivnění manažerského výkonu ředitelů škol v oblasti hodnocení pedagogické činnosti škol. 2 20

21 KVIC Opava ŠVP Manažer či pedagog? 1.Týmová spolupráce ve školské praxi Cílem worhshopu bylo naučit se využívat potenciálu lidí, umět organizovat týmovou práci, používat týmové techniky, využívat porady k systematickému identifikování a analyzování problémů, získávání nápadů a námětů zaměstnanců, zlepšení jejich motivace. 2. Koučink ve školské praxi Cílem workshopu je naučit se řízenému procesu rozvoje podřízených koučováním, umět vést motivující koučovací pohovor, zvládnout bariéry koučinku v různých situacích KVIC Opava Metodická poradna pro ředitele škol Kvic Frýdek Místek Vybrané problémy z aplikace právních předpisů a školské legislativy v roce 2013 PARIS Karviná seminář, který se zaměřil na řešení vybraných problémů, a to průřezově z různých oblastí práva Kolokvium ředitelů NIDV Ostrava Odpovědnost vedoucího pracovníka školy nebo školského zařízení za bezpečnost a ochranu zdraví při práci PARIS Karviná Obsah semináře byl zaměřen na všechny zásadní legislativní změny v oblasti BOZP v souladu se zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a zákony č. 372/2011 Sb. až 375/2011 Sb., týkající se zdravotnické reformy v ČR, které nabyly účinnosti 1. dubna 2012.v návaznosti na předpisy EU. Metodická poradna pro ředitele škol II KVIC, Frýdek-Místek Formativní hodnocení je OK, Mezinárodní českopolský seminář, Praha Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PF UK v Praze, Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín, odbor vzdělávání MŠMT Cílem semináře bylo vytvořit prostor pro sdílení českých a polských zkušeností při zavádění formativního hodnocení, pro zlepšování vyučování a učení se

22 Celostátní konference pro ředitele a zástupce ZŠ: Tvorba nového ŠVP ZV a testování žáků, Praha Forum Od školního roku 2013/14 nabude účinnosti upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který přináší řadu obsahových změn. Nejmarkantnější změna se týká matematiky a cizích jazyků, do vzdělávací nabídky je nově zahrnuta finanční gramotnost a větší důraz je kladen též na dopravní výchovu či ochranu člověka. Metodická poradna pro ředitele škol 1 KVIC, Frýdek-Místek Ostatní První pomoc v praxi pracovníků školy Všichni zaměstnanci BOZP na školách Všichni Komentář ředitele školy: Jak vytvořit na škole žákovský parlament ZŠ Krnov, CEDU Praha 2 zameštnanci 1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu DVVP. V tomto školním roce zaměřili jsme se na prvním stupni na zavádění nové metody výuky matematiky podle prof. Hejného. Tato metoda je postavena na zkušenostech žáků, na jejich poznávání, objevování, řešení problémů, jejich komunikaci a spolupráci, takže má rovněž nemalý význam pro úspěšnost žáků v dalších předmětech. Učitelky prvního stupně absolvovaly letní školu matematiky, účastnily se otevřených náslechových hodin, seminářů a konferencí směřující k osvojení metodických dovedností. Organizovali jsme při spolupráci s nakladatelstvím FRAUS a Pedagogickým centrem v Českém Těšíně pro učitele ZŠ s polským vyučovacím jazykem otevřené hodiny s účastí prof. Hejného a doc. Rndr. Dariny Jirotkové. Učitelky jako lektorky předváděly metodu na konferenci vzdělání v Ustroni (Polsko) pro polské učitele. Důraz byl rovněž kladen na vzdělávání pedagogů v oblasti ICT. Koordinátor ICT připravil pro učitele školní workshopy. Zavedli jsme aplikaci Moodle, Datakabinet, pracovali jsme s digitální fotografií. 6.5 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 Vnitřní směrnice a předpisy Vánoční prázdniny 2 Vnitřní směrnice a předpisy Pololetní prázdniny 1 Digitální dokumentace školy, školní veb Jarní prázdniny 5 Úpravy ŠVP Velikonoční prázdniny 2 Úpravy ŠVP 22

23 7. ICT standard 7.1 Pracovní stanice počet Počet standard ICT Skutečnost Skutečnost Dolní Lomná Počet žáků Počet pedagogických pracovníků Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Notebooky sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic Počet Počet, Dolní Lomná Starší 5 let 14 4 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 1 Novější vyhovuje standardu ICT Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť 23 standard ICT Skutečnost Skuečnost Dolní Lomná Sdílení dat Ano Ano Ano Sdílení prostředků Ano Ano Ano Připojení do internetu Ano Ano Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano Ano Bezpečnost dat Ano Ano Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Ano 7.4 Připojení k internetu Služba Hodnota Skutečnost Rychlost 512/128 a 1024/256 10/4M 5/M Agregace Nejvýše 1:10 1:1 1:1 Veřejné IP adresy ANO Ano Ano Neomezený přístup na internet ANO Ano Ano Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO Ano Ne QoS (vzdálená správa) ANO Ano Ano Filtrace obsahu ANO Ne Ne Antispam ANO Ne Ne Antivir ANO Ano Ano

24 7.5 Prezentační a grafická technika Technika Počet Počet - D. Lomná Datový projektor 9 3 Dotyková tabule 2 1 Tiskárny 9 3 Kopírovací stroj Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) Programové vybavení Skutečnost Skutečnost Dolní Lomná Operační systém Windows Windows Antivirový program Nod32 Nod32 Textový editor MS Word MS Word Tabulkový editor MS Excel MS Excel Editor prezentací PowerPoint PowerPoint Grafický editor - rastrová grafika Zoner 13 Zoner 13 Grafický editor - vektorová grafika - - Webový prohlížeč Explorer, Mozilla, Opera Explorer, Mozilla Editor webových stránek NVU, Frontpage NVU, Frontpage Klient elektronické pošty Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici Programy odborného zaměření Outlook expres- esential, MS outlook, Mount Blue - Matik, Terasoft, Didakta, Silcom, Zeměpis Holubec, Mistr rovnic Softer, Ciekawe eksperymenty fizyczne WSiP Outlook expresesential, MS outlook, Komentář ředitele školy: Ve škole je bezdrátový přístup k internetu, postupně budeme doplňovat odborné učebny a kmenové třídy dataprojektorem /interaktivní tabuli, plánujeme zavést do počítačové učebny program Vision 7- výukový software pro řízení počítačů ve škole. 8. Zájmové vzdělávání: školní družina 8.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek D. Lomná

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22, Šatov,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice IČ 46773614, tel. 416 837 087. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice IČ 46773614, tel. 416 837 087. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice IČ 46773614, tel. 416 837 087 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Pavel Vičl, ředitel školy V Roudnici nad Labem

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více