100 LET ( ) MILÁ ŠKOLO,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 LET (1912 2012) MILÁ ŠKOLO,"

Transkript

1 Vážení přátelé, kolegyně, kolegové, milí absolventi, žáci a příznivci školy, držíte v rukou almanach vydaný u příležitosti oslav 100. výročí založení naší školy, ve kterém Vás chceme stručně seznámit se současností školy, ale i s její historií a proměnami, kterými za 100 let, kdy byla postavena s původním záměrem jako reálné gymnázium, prošla. Tyto proměny se týkaly nejen modernizace školní budovy, jako je například poměrně nedávná celková rekonstrukce zřizovatelem školy, městem, dále spojení školy základní s mateřskými školami, ale hlavně systému vzdělávání. Klasické osnovy byly nahrazeny školním vzdělávacím programem nazvaným Škola vědomostí, pohybu a her, přibyla výuka některých předmětů, jazyků a velký vývoj zaznamenala výpočetní technika, využívání moderních výukových pomůcek a programů. V rámci oslav 100. výročí založení školy jsme v průběhu roku uskutečnili řadu akcí, mezi nejvýznamnější patřil celotýdenní školní projekt školní stoklání, dále beseda s pamětníky školy, sportovní česko -německý den pro ašské a partnerské německé školy. Za dobu své existence se škola spojila s osudy mnoha lidí, vychovala a vzdělala spousty žáků, mnozí z nich se svými výsledky zasloužili o její dobré jméno. Ve škole také pracovaly desítky učitelů, někteří krátce, jiní zde pracovali po celou dobu své pedagogické kariéry. 1

2 Jste to právě Vy, kteří pomáhali tvořit oněch 100 let dlouhé historie této školy. Všem současným i bývalým pedagogům bych chtěla za jejich náročnou práci a za vytrvalou a obětavou snahu probouzet u mladé generace touhu po vědění, poděkovat. Právě pro bývalé pedagogy, studenty, žáky a zaměstnance školy, ale i pro veřejnost a příznivce školy jsme připravili na symbolické datum pro zahájení školního roku 1. září 2012 oslavy a otevření školy, aby se mohli v tento den zase aspoň na chvíli vrátit do školních lavic a společně se svými spolužáky, učiteli i přáteli zavzpomínat na chvíle strávené ve škole, připomenout si něco málo, co potěší, zahřeje u srdce a přenese na pár okamžiků do let, co se nevrací. Věřím, že naše škola bude i nadále plnit své poslání, bude vychovávat a vzdělávat žáky, kteří budou nejen připraveni na další studium, ale i do života. Že se budou do své školy vracet rádi, byť s trochou stesku a nostalgie, s úctou a v dobrém na ni vzpomínat. Škole přeji do dalších let ještě spoustu pozorných, pilných a vnímavých žáků a profesionálně zdatných, kreativních, obětavých a zapálených učitelů a ještě dlouhou a hodnotnou budoucnost. Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka školy 2

3 MILÁ ŠKOLO, kolik že Ti vlastně je? Aha 100, slavíš jubileum, viď? To není ale moc, i když vzpomínek je jistě dost a zážitky ty jsou vzácné. Je správné, co vše pro nás děláš, doufejme, že v tom budeš pokračovat. Pokusíme se Ti to částečně oplatit tím, že Tě budeme vzorně a se ctí reprezentovat v různých soutěžích. Ale pořád to není tolik jako Ty, co děláš pro nás a to, že jsi nám dala vzdělání, základy dobrého chování a také schopnosti vyjádřit se. To, jestli budeme ve Tvém snažení pokračovat je ve hvězdách, ale hlavní je, že na Tebe budeme v dobrém vzpomínat, protože všechen čas v této škole je nezapomenutelný, skvělý a užitečný. Děkujeme, školičko 100letá, že si nás připravila na život. Máme Tě rádi. Žáci ještě této školy 3

4 Budova základní školy se nachází na okraji města Aše. Škola byla vybudována v roce 1912 jako reálné gymnázium. Jako takové existovala pouze do roku 1949, kdy došlo k zániku gymnázia a do budovy přesídlila 3. národní a 2. střední škola. V roce 1952 došlo ke změně na 3. národní a 2. střední škole a vývoj pokračoval změnou na jedenáctiletou střední školu od r V roce 1959 se mění z jedenáctiletky na dvanácti letku. Od roku 1961 slouží škola jako 3. základní devítiletá a Střední všeobecně vzdělávací škola. V roce 1965 je SVVŠ zrušena, převedena do Chebu a v Aši tímto znovu zaniká gymnázium. Škola slouží jako základní škola. Od října 2006 po rekonstrukci školy byla do prostor školy přemístěna Mateřská škola Republikánská a byla pro ni vyčleněna část přízemí budovy. Od ledna 2007 se pak příspěvková organizace Základní škola Aš, Okružní 57 změnila na příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57. Došlo k organizačnímu 4

5 spojení s MŠ Republikánská a MŠ Gustava Geipela s odloučeným pracovištěm Mokřiny. Od minulosti k současnosti: září Rada města jednomyslně schvaluje zřízení střední školy v Aši. 27. října odeslána petice za zřízení Ašského gymnázia na Ministerstvo kultury a školství Dne 5. listopadu 1907 vláda uděluje povolení ke zřízení státního gymnázia v Aši. Na základě tohoto povolení se ve městě zřizuje Humanistické státní gymnázium, které je dočasně umístěno v Radniční škole. Radniční škola (dnes již nestojí) se nacházela u tehdejší radnice, v blízkosti vyhořelého evangelického kostela srpna ředitelem místního státního gymnázia je zvolen profesor státního gymnázia s výukovým jazykem němčina, Karl Jüthner. K přijímacím zkouškám do prvního ročníku se přihlásilo celkem 59 žáků, přijato bylo 57 žáků a dva odmítnuti. Výuka začala dne 21. září Dokončují se v Okružní ulici práce na nové budově gymnázia V druhé polovině srpna se gymnázium přestěhovalo do své vlastní nové budovy v Okružní ulici. Náklady na stavbu školy ,-. Pátý ročník gymnázia ukončilo 121 žáků. Na své vlastní náklady nechal fabrikant G. Geipel vydláždit přilehlou cestu k naší škole. 5

6 1914 Škola se částečně přeměnila na lazaret června se provizorně stal ředitelem profesor Ed. Herneck října byl zvolen ředitelem Florian Hitner a nemohl být ubytován ve škole, jak bylo dosud zvykem, protože školní byt zabral Červený kříž V červnu školní rok ukončil pouze jeden žák, všech ostatních 12 žáků bylo odveleno a museli složit tzv. Válečnou maturitu a pět z nich s vyznamenáním Dr. Rudolf Frieb byl zvolen ředitelem Realgymnázia Od 1. ročníku začala výuka českého jazyka. Latina se učila od 3. ročníku a volitelným předmětem se od 5. ročníku stala angličtina a řečtina Autentické vzpomínky pamětníka Vážení, zde jsou slíbené vzpomínky na krátké školní období na Ašském gymnáziu: Do základní školy jsem nastoupil v létě 1940 ve Vernéřově. Mým prvním třídním učitelem byl pan Mitterlehner, který učil už i moji maminku na prvním stupni. Tehdy jsme bydleli jsme ve Vernéřově, v,,zeidlweide (část obce). V den, kdy jsem nastoupil do školy, byl můj otec povolán na vojnu. Koncem 4. třídy mi můj tehdejší 6

7 třídní učitel a ředitel školy, vrchní učitel Pellar, doporučil studium na ašském gymnáziu. Musel jsem složit přijímací zkoušky - napsat diktát, slovní úlohu a početní úlohu, ale to mne neděsilo. Už léta to byly mé jedničkové předměty. Dostali jsme seznam, co vše si máme přinést: papír, tužky, kalamář a k mému údivu také věci na tělocvik. Zkouška byla na Ašském gymnáziu a také jsem si vyzkoušel svoji pozdější cestu do školy. Čtyři kilometry pěšky od Zeidlweide ke gymnáziu, kolem nemocnice přes město a kolem pivovaru, kde jsem obdivovával koňská spřežení a vozy naložené sudy. Dále kolem knihkupectví Eckl s nádhernou výlohou a kde jsem si později z úsporně našetřeného kapesného koupil Griebenovy cestovní průvodce a kapesní knihy o německých válečných lodích a německých a spojeneckých letadlech. Dále vedla moje cesta kolem městského nádraží, odkud odjížděl Roßbacher Bockerl zpátky do Hranic. A v poledne stejnou cestou zpátky. Cesta do školy dlouhá 8 km byla tehdy samozřejmá věc. Písemná zkouška z němčiny a počítání proběhla podle očekávání velmi dobře. Když oznámili výsledky, myslel jsem si Mám to za sebou. Ale místo toho: Nástup! Všichni do tělocvičny. Následovala těžká zkouška z tělesné zdatnosti. Nevyhovující výsledek tohoto testu nebyl napravitelný, museli jsme si obléknout sportovní oblečení. Poprvé v životě jsem viděl 7

8 tělocvičnu zevnitř a všechny ty hrozné přístroje, které zde byly vyrovnané: žebřiny, kruhy, bedna, kůň. No nazdar, tělocvik byl můj nenáviděný předmět, ještě dnes je mojí noční můrou to, co následovalo, obzvlášť žebřiny a kruhy. Ale nějak jsem to zvládl na dostatečnou a obstál jsem. Bohužel jen krátký pobyt na gymnáziu mě těšil. Už si nevzpomínám na všechny své učitele. Náš třídní byl Dr. Friedrich. Pamatuju si na něj jako na přísného, ale spravedlivého a dobromyslného pedagoga. Vyučoval němčinu, matematiku nebo obojí, už nevím. Živě před sebou vidím učitele na kreslení jménem profesor Ringel. Bylo to jeho správné jméno? Nebo přezdívka? Naučil nás malování vodovkami, pro mě objev zcela nového fascinujícího světa. Především jsme malovali krajiny podle naší fantazie. Používali jsme hodně barev na hory, vodu, mraky, slunce, květiny. Byla to nádhera. Angličtinu jsme také měli. A kdo ještě patřil k našim učitelům? Vzpomínky mě opouští. Škola byla zábava. Největší dojem na mě udělala, samozřejmě, už samotná mohutná budova školy, její těžké kamenné zdi a obrovské hřiště. Velké množství žáků nejrůznějšího věku, zcela jiný svět, než ze kterého jsem přišel. Dobře si vzpomínám na tehdejšího ředitele Ortner nebo Orthner. Ve středu byl (Den vůdce), každý musel přijít v uniformě. To se týkalo všech žáků. Podle věku jsme všichni 8

9 patřili k DJ (Deutsches Jungvohle)+ HJ (Hitler Jungend). I já jsem nosil uniformu, protože 20. dubna 1944 měl narozeniny (vůdce). Byl jsem povolán k DJ, protože mi bylo 10 před I náš ředitel ten den nosil uniformu, myslím asi uniformu SA. O velké přestávce shromáždil veškeré žactvo na dvoře a vedl plamennou řeč, která nenechala pochyb o konečném vítězství a hrdinné velikosti našeho vůdce. Tyto obrázky jsou ještě hmatatelné a všechny ty hrozné, ale hezky vyrovnané přístroje, Vůdcův oděv (uniforma) měl pro nás hochy příjemný vedlejší efekt. Kdo nosil oblečení vůdce, byl sakrosantný, to znamená, že neměl být v žádném případě tělesně trestán - tehdy ještě běžná povolená výchovná metoda. Skutečně jsme věděli, jak toho využít. Svět dospělých měl strach před porušením nařízení a přání Vůdce. Když v září 1944 byl rekrutován Folksturm (muži po 60 roce), byl nábor na městském nádraží. Udiveně jsem koukal, když jsem jednou ráno na cestě do školy viděl na balkonu napsáno velkým křídovým písmem MY STARÝ OPIČÁCI, MY JSME TY NOVÉ ZBRANĚ. Považoval jsem to za odvážné, neboť v té době byly trestány i pouhé pochybnosti o úspěšném konci války. 9

10 Moji spolužáci! Když jsem přišel do třídy, nikoho jsem neznal. Byl jsem jediný žák z Vernéřova. A všichni pocházeli z Aše. Proto jsem si nepamatoval žádná jména. S výjimkou mého spolužáka z lavice. Jmenoval se Slawik, jeho křestní jméno jsem zapomněl. Byli jsme dobří přátelé. Podle mých vzpomínek byl jeho otec letecký inženýr. Byl to Čech zaměstnaný v německé zbrojní firmě uvnitř protektorátu. Jeho matka byla Němka. Nikdy nikoho nepřivedl domů, proto taky nevím nic bližšího o jeho domově v Aši Na podzim 1944 byla naše škola zabrána requiriet a vytvořen nouzový bunkr. Všechny třídy byly rozmístěny po městě do kaváren a hostinců. Moje třída byla, aspoň myslím někde na ašském kopci. Bylo mi líto učitelů, kteří museli běhat přes celé město, zatímco my jsme měli přestávku. Ještě než skončila škola, množil se čím dál víc letecký poplach. Německá města nebyla bombardována jenom v noci, ale i ve dne. Nakonec byl v týdnu letecký poplach.v naší škole nebylo dostatečné množství bunkrů, obzvlášť po našem vystěhování. Když byla výuka přerušena, museli jsme všichni do domu. Hlavní poplach byl pravidelně každých 10 min. Potom 4 km domů pěšky jsem nemohl. Můj kamarád Slawik by byl doma sám, protože jeho matka přes den pracovala. Tak jsme běželi z města ven do lesíka. Na 10

11 kraji lesa jsme si postavili bunkr ze smrkových větví a pozorovali z bezpečného úkrytu roj bombardovacích letadel, který se táhl jako stříbrné body na nebi směrem na východ. Kde byla naše stíhací letadla,.-109, která podle řečí našeho vůdce vystoupí a srazí nepřítele z nebe. Tlak tehdy v Aši nebyl. Když potom byl zrušený poplach a všichni se mohli vrátit na místo výuky, tak většinou výuka skončila. Kdy přesně to bylo, to nevím, podle mých vzpomínek, ale ještě před Vánocemi 1944 přišel příkaz pozastavit výuku a pokračovat teprve po konečném vítězství. No a přitom zůstalo. Pro mě to znamenalo dlouhé prázdniny od obsazení města americkými vojáky 20. dubna Přes pracné vystěhování počátkem července 1946 do americké zóny k řece Rhon, tak trvaly moje prázdniny až do podzimu 1946, neboť až do obsazení německými vojáky a během doby obsazení nebyly školy v provozu. Po vzniku Československého státu a po stažení americkýh vojsk, nebyla škola pro Němce. A když v červenci 1946 dorazili do Rohn,začaly tam letní prázdniny. Tak to by byly malé výstřižky vzpomínek, abyste věděli aspoň trochu o pisatelovi. Třeba se vám to jednou pro vaši práci hodí. Vycházím z toho, že vše bude sepsané, v tom případě se ohlásím jako kupec. Velmi doufám, že se vám ozve pár bývalých žáků, zvlášť 11

12 z mojí tehdejší třídy. Třeba se najdou i fotografie se jmény. Právě si ještě vzpomínám, že na podzim 1944 byly říšské mládežnické hry nebo tak nějak. Všichni žáci z gymnázia se účastnili. Naše velké sportovní hřiště bylo místem utkání. Každý obdržel body, já v běhu na 500 metrů (běh na krátkou vzdálenost to nebylo moje) a vrhání koulí (technika, síla nebyly mojí předností) o tom by ještě mohl existovat materiál. Potěšilo by mě, kdybyste se ozvali, v každém případě se svojí ženou přijedeme na slavnost. Bližší informace o místě a čase průběhu se jistě od vás dozvím. Prozatím srdečné pozdravy a v naději na osobní setkání v září. Váš Karl Wand V r byla otevřená třetí obecná škola. Naše škola byla do této doby v podobě gymnázia a změnila se na základní školu, byly otevřeny jen tři třídy (první, druhá a třetí). Ředitelem se stal Ladislav Sirový Školní rok byl zahájen slavnostním způsobem, který začal 1. září 1948 jako,,svátek české školy. Dne 28. října byla uspořádána s gymnáziem oslava státního svátku a 6. listopadu byla společná oslava Velké říjnové revoluce

13 1. září byl zahájen druhý rok jednotné školy. Tímto dnem bylo zastaveno vyučování na gymnáziu, takže v budově byla umístěna pouze národní škola Dnem 31. března 1951 byl ředitel L. Sirový zproštěn své funkce a touto funkcí byla pověřena od 1. dubna 1951 učitelka Marie Tůmová V tomto období zažila škola události zaměřené na oslavu komunistického režimu V roce 1952 vykonával správu a řídil školu Zdeněk Mrňák, ale musel nastoupit na vojenskou školu a zatím byla pověřena touto funkcí Alena Švajdlerová. 1. listopadu byla jmenována ředitelkou Jarmila Císařová, dobrovolně se přihlásila k práci v pohraničí na výzvu strany a vlády. Na škole byla zavedena přípravná třída před 1. ročníkem povinné školní docházky. Od 1. září 1953 bude 3. národní škola součástí 2. osmileté střední školy v Aši Na začátku roku byla na škole příprava na zavedení jedenáctiletého, všeobecného a povinného vzdělání. V tomto školním roce byla v budově bývalé 3. národní a 2. Střední školy zřízena podle zásad nového školního zákona osmiletá střední škola. Počet žáků na začátku roku bylo 408. Ředitelem se stal Jan Jarolímek. 13

14 Škola byla změněna na dvanáctiletou Ředitelem školy byl Zdeněk Urbánek. Na škole vyučovalo 27 učitelů a 3 vychovatelky. Zajímavostí výuky byly každodenní hodiny tělesné výchovy. 14

15 Dne 1. září 1965 rozhodnutím KNV byla SVVŠ zrušena a převedena do Chebu Ředitelem školy se stal Jaroslav Šebrle. 15

16 Ředitelem školy se stal Vladimír Šulc Ředitelkou školy se stala Věra Biedroňová 16

17 Ředitelkou školy se stala Věra Sedláčková 17

18 Ředitelem školy se stal Mgr. Zdeněk Šebrle V roce 2006 škola procházela rozsáhlou rekonstrukcí. Do přízemní části budovy byla přestěhována Mateřská školka Republikánská, která se stala součástí školy. Od ledna 2007 je škola přejmenována na Základní školu a mateřskou školu Okružní 57, Aš 2009 Ředitelkou školy se stala Mgr. Jiřina Červenková 18

19 2012 Složení učitelského sboru: Vedení školy: Mgr. Jiřina Červenková ředitelka, Mgr. Hana Dantlingerová zást. řed. školy, Alena Soprová zást. řed. školy pro MŠ Vyučující: Hana Pokorná, Mgr. Alena Wimmerová, Mgr. Lucie Drofová Šourková, Mgr. Jitka Kuzmová, Mgr. Věra Ouřadová, Jana Balko, Milan Kunc, Mgr. Karel Sláma, Mgr. Martin Kejř, Mgr. Zdeněk Šebrle, Mgr. Monika Caranová, Mgr.Petr Jelínek, Mgr. Marie Karasová, Mgr. Tomáš Redlich, Markéta Mikitová, David Lokaj Vychovatelky školní družiny: Gabriela Dobrovolná, Jitka Hilfová. 19

20 Provozní zaměstnanci: Eva Režová, Lídie Svitáková, Renata Ondříšková, Helena Görnerová, Věra Freiberová, Hanuš Petraschek, Etela Lovišková, Jolana Elizeusová, Alena Waltová Naše škola Co mi škola dala a vzala Škola mi dala spoustu věcí. Jistěže vzdělání, dobré chování ve společnosti ale od toho přeci škola je, ne? Když řeknu škola mi něco dala, tak myslím takové ty věci, které snad ani cílem nebyly. V první řadě mi dala spoustu kamarádů, občas i poskrovnu nepřátel, ale společně s nimi mi škola přinesla i zkušenosti do života. V neposlední řadě bych asi měla zmínit, že se školou se pojí nezapomenutelné zážitky Například nikdy nezapomenu na nervozitu před koncertem školního sboru, nedá se zapomenout na bouřlivý výbuch smíchu, když sebou spolužák cestou k tabuli švihnul tak, že vypadal jako rozsednutá brambora. Nezapomenutelný je den, kdy jsem poprvé usedla do lavic této školy. Doufám, že stejně nezapomenutelný bude i den, kdy se z nich naposledy zvednu A co mi škola vzala? To něco volného času, který bych stejně asi moc užitečně nevyužila. Netvrdím, že dopoledne strávené u kamarádky by nebylo super, ale nic bych neuměla. Abych pravdu řekla, moc se mi nelíbí představa, že bych sice měla pořád volno, nemusela nic dělat, a kdesi cosi, ale přitom byla jen (s prominutím) negramotné budižkničemu. Dále mí škola vzala (a jsem jí za to velice vděčná) něco málo z mé rozjívenosti a divokosti. Obecně mi vlastně škola dala mnohem víc, než mi vzala. Lucie Chovancová 7. A 20

21 Základní škola je koncipována jako úplná základní škola. Vyučuje se podle školního vzdělávacího programu, který nese název Škola vědomostí, pohybu a her. Výuku zajišťovalo v letošním roce 18 pedagogů a 2 vychovatelky školní družiny. Škola je vybavena odbornou učebnou pro přírodovědné předměty, kam byla v rámci projektu pořízena interaktivní tabule s příslušenstvím a ozvučením, tělocvičnou, aulou, školními dílnami, keramickou dílnou a školní jídelnou. K vybavenosti školy patří i venkovní hřiště, jedno na kopanou a druhé před školou, využívané pro atletiku a odbíjenou. Část plochy před školou je vyasfaltována s hřištěm na košíkovou a částí plochy, která byla upravena na skatepark. Část hřiště na kopanou, přesněji atletická dráha, byla využita pro vybudování dětského hřiště pro mateřskou školu zažádala naše škola o poskytnutí dotace z prostředků z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám. Žádost byla úspěšná a škola tak získala finanční dotaci, kterou použije zejména na modernizaci výuky a vybavení školy např. (počítače). Naše úspěchy: I v roce 2012 jsme dosahovali velmi dobrých výsledků v okrskových, okresních i krajských soutěžích. Např. 1. místo ve stolním tenisu v okrsku, 2. místo v okresním kole. Plavecké závody 1. stupně 2. místo, velmi dobrých výsledků dosahujeme v basketbale, florbalu atd. V letošním roce jsme se poprvé zúčastnili literární soutěže, naše žákyně z deváté třídy zvítězila a žákyně ze sedmé třídy obsadila 3. místo. Vedli jsme si velmi dobře v matematické 21

22 olympiádě. V okresním kole se setkali žáci nejen ze základních škol, ale i z gymnázií. Náš žák obsadil 4. místo. Naši žáci se připravují i na soutěže, které pořádá DDM Sluníčko. V taneční soutěži jsme obsadili 1. a 2. místo, v pěvecké soutěži naši nejmenší také zvítězili. Od 2. ročníku se zúčastňujeme Matematického a přírodovědného klokana, matematické olympiády 5. tř. a Pythagoriády, okresního kola bilogické olympiády. Projekty naší školy světová válka a její odkaz současnosti První projekt byl dvouletý s názvem "2. světová válka a její odkaz současnosti". Téma si vybrali žáci 9. ročníku, kteří vytvořili 7 výkladových souborů a k nim pak 21 testů. Při zpracování jsme spolupracovali s pracovníky vzdělávacího portálu Škola za školou, na jejichž stránkách jsme pak celý projekt zveřejnili. Díky tomuto projektu jsme získali dvouletou licenci na portál Česká škola, kde je spousta možností jak pro samostatnou práci žáků, tak pro přípravu učitele, a mohli jsme koupit dataprojektor, jehož pomocí se stala výuka informatiky zajímavější a učebna je nyní využitelnější i pro ostatní předměty Cizí jazyk a dyslektické dítě Tento jednoletý projekt je zaměřen na cizí jazyky, které vyučujeme na naší škole a které se běžně vyučují ve všech základních školách - angličtinu a němčinu. Nazvali jsme ho " Cizí jazyk a dyslektické dítě " 22

23 Jde o čtyři soubory pracovních listů - AJ a NJ pro 1. stupeň a AJ a NJ pro 2. stupeň, v nichž jsme využili nápady zveřejněné na webových stránkách nápady vlastní, které jsme při výuce vyzkoušeli a ony se osvědčily, a nakonec jsme použili i materiály z několika učebnic. Tyto soubory jsme převedli do programu použitelného pro práci s interaktivní tabulí. Celou práci jsme předvedli na celorepublikové konferenci v Novém Městě na Moravě, zájem o ně projevily i základní školy ve Svitavách, Karlových Varech a Ostrově n/ohří. Tento projekt nám pomohl i po finanční stránce. Z prostředků jsme zakoupili interaktivní tabuli plně ozvučenou s programem Smart Board, dataprojektor, rozšířili jsme u některých počítačových sestav paměti. Den pro les Dne se žáci 6. a 7. třídy ZŠ Okružní zúčastnili projektu s názvem Den pro les. Náplní této akce, která se konala v prostoru lesa na vrchu Háj, bylo seznámit žáky s tím, co obnáší lesní hospodářství a zapojit je do podzimní údržby lesa. Děti byly rozděleny do tří skupin, které se střídaly na jednotlivých stanovištích, přičemž jedna skupina odklízela klestí a popadané větve, druhá vyslechla zajímavé povídání od Ing. Petra Holického, který je velkým propagátorem lesní pedagogiky, a třetí skupina si mohla odpočinout u ohně a pochutnat si na opečených špekáčcích. Žáci si také na tomto stanovišti se zájmem poslechli velmi poutavé vyprávění na téma myslivost od Ing. Jiřího Červenky. 23

24 Další část tohoto projektu byla věnována tématu Voda. Děti se odebraly k nedaleko vzdálenému rybníku a říčce, kde mohly pozorovat vodní ekosystémy a organismy v nich žijící a rostoucí. Další náplní byla diskuze o vodních ekosystémech, zdrojích pitné vody na Ašsku i obecně a důležitosti ochrany naších přírodních vodních systémů. 24

25 Den Země Datum 22. dubna je celosvětově uznáván jako Den Země. Naše škola se chtěla podílet na oslavách tohotovýznam ného data a poděkovat či popřát různými formami naší Zemi. Proto v pátek 20. dubna věnovaly všechny třídy dvě vyučovací hodiny tomuto tématu. Děti z prvního stupně si vyslechly povídání o Dni Země a historii naší planety, nakreslily krásné obrázky, např. míst na Zemi, kde by chtěly žít, vytvořily také sluníčko a strom života z papíru, zhlédly video o zpracování odpadu, vyrobily pro naši Zemi přáníčka a vymyslely básničky. Také nezapomněly na okolí školy, které vyzdobily květinami a kamínky. A velmi se jim vydařily výrobky z odpadků, např. televize z krabice od bot i s dálkovým ovládačem. Výtvory žáků druhého stupně byly také velmi zdařilé. Malovali obrázky naší Země, vyrobili její model a také matematicky propracovaný model koule. Dále tvořili koláže, básně, přání, eseje a opravdu zajímavé nástěnky na různá ekologická témata. A robot Odpadík, který vznikl např. z nevyužívaných videokazet a CD, kartonu, krabiček nebo víček od PET lahví, si získal srdce každého, kdo ho viděl. Věřím, že učitele a především děti takto strávený čas bavil a také něčím obohatil. Doufám, že si naši žáci uvědomili jak je naše Země krásná a vzácná. Ale také křehká, a že je třeba ji chránit. Tak ti ještě jednou přejeme vše nejlepší, naše Země, ať si tě více vážíme a podle toho se také chováme! 25

26 Zelená škola Naše škola se velmi ráda zapojila do projektu s názvem Zelená škola, zaměřující se na recyklaci elektroodpadu na školách. Díky tomuto projektu naše škola obdržela ekologický kontejner na sběr např. použitých baterií, elektrospotřebičů, mobilů, atd. Nově je možné vhazovat také CD a DVD do všech sběrných nádob s logem Zelená škola", ze kterých pak budou vytříděny a předány k recyklaci. Novinkou je rovněž zahájení sběru zářivek a tonerů. Výhodou je svoz a ekologické zpracování veškerého elektroodpadu zdarma. Doufáme, že tímto také podpoříme ekologické cítění našich žáků. Součástí projektu Zelená škola budou i informační a výukové materiály a vzdělávací programy. Naše škola také získala certifikát s logem Zelená škola". Tohoto označení si velmi vážíme. Enviromentální výchova: Naše škola se také zaměřila na environmentální výchovu s cílem vést děti k odpovědnému, aktivnímu, tvořivému a ekologicky správnému jednání. Dne 22. dubna se konala školní akce - Den Země. Každá třída vytvořila projekt o životním prostředí, který zdobil třídu a pak byl vystaven na chodbě. Dále se uskutečnily i další akce a to celosvětový Den vody dne 22. března, školní a okresní kolo biologické olympiády, výlety do okolí. Byla uskutečněna exkurze na ekostatek a biofarmu Valeč. V červnu je plánovaná exkurze do Tajemného rašeliniště Tajna. 26

27 Nadále se budou žáci podílet na péči o okolí školy, obstarávání ptačích krmítek a třídění odpadů. Prevence na škole: Na škole proběhlo v posledních letech několik akcí, které jsou zaměřeny především na vztahy ve třídě, kouření a jeho nežádoucí dopady. Prevence rizikového chování je i součástí platných učebních osnov a je zahrnuta též do schválených standardů základního vzdělávání, které obsahují výchovu ke zdravému životnímu stylu. Mezi dlouhodobé cíle patří v současnosti působení v oblasti vzájemných vztahů, rozvíjení komunikace mezi vrstevníky a dospělými. Dále především na prevenci pro cílovou skupinu žáků druhého stupně, k prohlubování povědomí o sociálně nežádoucích jevech a o jejich prevenci. V tomto školním roce jsme začali spolupracovat s O. S. Kotec na dlouhodobém programu primární prevence. Tento program je zaměřen především na prevenci pro cílovou skupinu žáků druhého stupně. Jazyková výuka na škole Výuka cizího jazyka probíhá na naší škole již od třetí třídy. Žáci se učí anglický jazyk. Jednou týdně mohou děti z 1. stupně navštěvovat kroužek německého jazyka. Na druhém stupni se od 6. třídy nabízí druhý cizí jazyk německý. Pro výuku se používají i programy na PC - Terasoft a řada dalších pomůcek. Třídy jsou na hodiny dělené - výuka probíhá v jazykové učebně. 27

28 Spolupráce s německými školami V únoru 2011 navázala naše škola prvotní kontakt s německou Volksschule v Schönwaldu. Cílem bylo a je postupné navázání přátelství mezi školami, seznámení se zvyklostmi, tradicemi a kulturními odlišnostmi druhého národa a tím i odbourávání možných předsudků. Schönwaldská škola patří mezi poměrně malé školy a je prvostupňová (celkem 119 žáků, vedení školy paní Gabriele Adam), což znamená, že společné akce se odvíjejí na úrovni 1. stupně naší školy. Výuka cizích jazyků i mimo školu O němčinu a angličtinu mají žáci naší školy stále velký zájem. Navázali jsme kontakt s německou Volksschule v Schönwaldu. Opakovaně jezdí děti do Plavna do Kinderkunst-Zentrum, tady si mohou vyzkoušet různé motorické činnosti v dílnách, které se nacházejí ve starší části města v kouzelném prostředí. Jiné děti zase odjíždí na týdenní pobyt na hrad Hohenberg, kde pracují na projektech. Poslední z nich byl na téma Ochrana klimatu začíná v nákupním koši. Projektu se zúčastňují i děti z německých škol, a tak se žáci mohou zdokonalovat v německé konverzaci jinak než ve školních lavicích. I v tomto roce je zajištěn týdenní pobyt žáků 2. stupně v Plavně a týdenní pobyt pro žáky čtvrtého ročníku na hradě Hohenberg. Přehled kroužků V r. 2011/2012 nabízela škola řadu zájmových kroužků:sportovní, pohybové hry, turistický, vlastivědný, keramika, klubíčkování, zdravovědy, počítače,taneční, němčina hrou. 28

29 Představujeme se veřejnosti Dne bylo vyučování ve znamení Halloweenu. Už při dopoledním vyučování se žáci formou vyprávění dozvěděli vše o tomto zvyku. Vyvrcholení celého dne nastalo v podvečer, kdy se děti oblečené do strašidelných kostýmů v doprovodu rodičů vydaly na tajemnou cestu do říše duchů a strašidel. Před Vánocemi zpíváme tradičně u stromečku. V letošním roce poprvé přijeli žáci čtvrté třídy z německého Schönwaldu. Spolu s našimi žáky a dětmi ze školek se zúčastnili vánočního zpívání. Zazpívali několik německých vánočních písní a předvedli hru na klarinet a flétnu. Žáci 3. A pozvali své německé kamarády na ochutnávku vánočního pečiva. Povánoční Tělomrsk je stále velmi oblíbený. Shazování kil vždy přináší své ovoce. Únor je časem masopustu a karnevalu. V dubnu pravidelně pálíme čarodějnice. V červnu končíme školní rok školní akademií. Školní družina Školní družina je součástí základní školy a slouží jako zařízení pro zájmové vzdělávání žáků, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce. Organizuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Každé oddělení má samostatnou místnost vybavenou školními hrami, stavebnicemi, dětskými knihami, hračkami, časopisy, audiovizuální technikou, počítači s připojením na internet. ŠD kromě místností, které jsou jí vymezeny pro hlavní činnost, využívá prostory školy a tělocvičnu. V areálu školy pak školní hřiště a zahradu. V průběhu roku se pořádají soutěže pro naše 29

30 žáky s různým tematickým zaměřením. Děti se opět zapojily do celoročního projektu vypsaného časopisem Pastelka, tentokrát se sportovním zaměřením na téma Hřiště. Děti mezi sebou soutěžily v různých disciplínách a to jako jednotlivci nebo byly rozděleny do družstev. Tyto soutěže se konaly převážně na školním hřišti nebo přilehlém lesoparku. V lesoparku se také konala podzimní přírodovědná olympiáda, kde děti plnily úkoly a poznávaly různé přírodniny. ŠD se také zúčastnila školních sportovních, výtvarných a literárních soutěží. Sportovní soutěže probíhaly na školním hřišti. Žáci soutěžili v lehkoatletických disciplínách a v míčových hrách. Pořádali turnaje mezi oddělením. 30

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Mateřinky chystají zápisy

Mateřinky chystají zápisy Mateřinky chystají zápisy 3 2013 zprávy z magistrátu svatosska.loyd.cz Nové byty byty 1+kk až 3+1 výměry od 33 do 98 m 2 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pátek 8. 3. 2012 14 18 hodin sobota 9. 3. 2013 9 12 hodin Prohlédněte

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více