100 LET ( ) MILÁ ŠKOLO,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 LET (1912 2012) MILÁ ŠKOLO,"

Transkript

1 Vážení přátelé, kolegyně, kolegové, milí absolventi, žáci a příznivci školy, držíte v rukou almanach vydaný u příležitosti oslav 100. výročí založení naší školy, ve kterém Vás chceme stručně seznámit se současností školy, ale i s její historií a proměnami, kterými za 100 let, kdy byla postavena s původním záměrem jako reálné gymnázium, prošla. Tyto proměny se týkaly nejen modernizace školní budovy, jako je například poměrně nedávná celková rekonstrukce zřizovatelem školy, městem, dále spojení školy základní s mateřskými školami, ale hlavně systému vzdělávání. Klasické osnovy byly nahrazeny školním vzdělávacím programem nazvaným Škola vědomostí, pohybu a her, přibyla výuka některých předmětů, jazyků a velký vývoj zaznamenala výpočetní technika, využívání moderních výukových pomůcek a programů. V rámci oslav 100. výročí založení školy jsme v průběhu roku uskutečnili řadu akcí, mezi nejvýznamnější patřil celotýdenní školní projekt školní stoklání, dále beseda s pamětníky školy, sportovní česko -německý den pro ašské a partnerské německé školy. Za dobu své existence se škola spojila s osudy mnoha lidí, vychovala a vzdělala spousty žáků, mnozí z nich se svými výsledky zasloužili o její dobré jméno. Ve škole také pracovaly desítky učitelů, někteří krátce, jiní zde pracovali po celou dobu své pedagogické kariéry. 1

2 Jste to právě Vy, kteří pomáhali tvořit oněch 100 let dlouhé historie této školy. Všem současným i bývalým pedagogům bych chtěla za jejich náročnou práci a za vytrvalou a obětavou snahu probouzet u mladé generace touhu po vědění, poděkovat. Právě pro bývalé pedagogy, studenty, žáky a zaměstnance školy, ale i pro veřejnost a příznivce školy jsme připravili na symbolické datum pro zahájení školního roku 1. září 2012 oslavy a otevření školy, aby se mohli v tento den zase aspoň na chvíli vrátit do školních lavic a společně se svými spolužáky, učiteli i přáteli zavzpomínat na chvíle strávené ve škole, připomenout si něco málo, co potěší, zahřeje u srdce a přenese na pár okamžiků do let, co se nevrací. Věřím, že naše škola bude i nadále plnit své poslání, bude vychovávat a vzdělávat žáky, kteří budou nejen připraveni na další studium, ale i do života. Že se budou do své školy vracet rádi, byť s trochou stesku a nostalgie, s úctou a v dobrém na ni vzpomínat. Škole přeji do dalších let ještě spoustu pozorných, pilných a vnímavých žáků a profesionálně zdatných, kreativních, obětavých a zapálených učitelů a ještě dlouhou a hodnotnou budoucnost. Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka školy 2

3 MILÁ ŠKOLO, kolik že Ti vlastně je? Aha 100, slavíš jubileum, viď? To není ale moc, i když vzpomínek je jistě dost a zážitky ty jsou vzácné. Je správné, co vše pro nás děláš, doufejme, že v tom budeš pokračovat. Pokusíme se Ti to částečně oplatit tím, že Tě budeme vzorně a se ctí reprezentovat v různých soutěžích. Ale pořád to není tolik jako Ty, co děláš pro nás a to, že jsi nám dala vzdělání, základy dobrého chování a také schopnosti vyjádřit se. To, jestli budeme ve Tvém snažení pokračovat je ve hvězdách, ale hlavní je, že na Tebe budeme v dobrém vzpomínat, protože všechen čas v této škole je nezapomenutelný, skvělý a užitečný. Děkujeme, školičko 100letá, že si nás připravila na život. Máme Tě rádi. Žáci ještě této školy 3

4 Budova základní školy se nachází na okraji města Aše. Škola byla vybudována v roce 1912 jako reálné gymnázium. Jako takové existovala pouze do roku 1949, kdy došlo k zániku gymnázia a do budovy přesídlila 3. národní a 2. střední škola. V roce 1952 došlo ke změně na 3. národní a 2. střední škole a vývoj pokračoval změnou na jedenáctiletou střední školu od r V roce 1959 se mění z jedenáctiletky na dvanácti letku. Od roku 1961 slouží škola jako 3. základní devítiletá a Střední všeobecně vzdělávací škola. V roce 1965 je SVVŠ zrušena, převedena do Chebu a v Aši tímto znovu zaniká gymnázium. Škola slouží jako základní škola. Od října 2006 po rekonstrukci školy byla do prostor školy přemístěna Mateřská škola Republikánská a byla pro ni vyčleněna část přízemí budovy. Od ledna 2007 se pak příspěvková organizace Základní škola Aš, Okružní 57 změnila na příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57. Došlo k organizačnímu 4

5 spojení s MŠ Republikánská a MŠ Gustava Geipela s odloučeným pracovištěm Mokřiny. Od minulosti k současnosti: září Rada města jednomyslně schvaluje zřízení střední školy v Aši. 27. října odeslána petice za zřízení Ašského gymnázia na Ministerstvo kultury a školství Dne 5. listopadu 1907 vláda uděluje povolení ke zřízení státního gymnázia v Aši. Na základě tohoto povolení se ve městě zřizuje Humanistické státní gymnázium, které je dočasně umístěno v Radniční škole. Radniční škola (dnes již nestojí) se nacházela u tehdejší radnice, v blízkosti vyhořelého evangelického kostela srpna ředitelem místního státního gymnázia je zvolen profesor státního gymnázia s výukovým jazykem němčina, Karl Jüthner. K přijímacím zkouškám do prvního ročníku se přihlásilo celkem 59 žáků, přijato bylo 57 žáků a dva odmítnuti. Výuka začala dne 21. září Dokončují se v Okružní ulici práce na nové budově gymnázia V druhé polovině srpna se gymnázium přestěhovalo do své vlastní nové budovy v Okružní ulici. Náklady na stavbu školy ,-. Pátý ročník gymnázia ukončilo 121 žáků. Na své vlastní náklady nechal fabrikant G. Geipel vydláždit přilehlou cestu k naší škole. 5

6 1914 Škola se částečně přeměnila na lazaret června se provizorně stal ředitelem profesor Ed. Herneck října byl zvolen ředitelem Florian Hitner a nemohl být ubytován ve škole, jak bylo dosud zvykem, protože školní byt zabral Červený kříž V červnu školní rok ukončil pouze jeden žák, všech ostatních 12 žáků bylo odveleno a museli složit tzv. Válečnou maturitu a pět z nich s vyznamenáním Dr. Rudolf Frieb byl zvolen ředitelem Realgymnázia Od 1. ročníku začala výuka českého jazyka. Latina se učila od 3. ročníku a volitelným předmětem se od 5. ročníku stala angličtina a řečtina Autentické vzpomínky pamětníka Vážení, zde jsou slíbené vzpomínky na krátké školní období na Ašském gymnáziu: Do základní školy jsem nastoupil v létě 1940 ve Vernéřově. Mým prvním třídním učitelem byl pan Mitterlehner, který učil už i moji maminku na prvním stupni. Tehdy jsme bydleli jsme ve Vernéřově, v,,zeidlweide (část obce). V den, kdy jsem nastoupil do školy, byl můj otec povolán na vojnu. Koncem 4. třídy mi můj tehdejší 6

7 třídní učitel a ředitel školy, vrchní učitel Pellar, doporučil studium na ašském gymnáziu. Musel jsem složit přijímací zkoušky - napsat diktát, slovní úlohu a početní úlohu, ale to mne neděsilo. Už léta to byly mé jedničkové předměty. Dostali jsme seznam, co vše si máme přinést: papír, tužky, kalamář a k mému údivu také věci na tělocvik. Zkouška byla na Ašském gymnáziu a také jsem si vyzkoušel svoji pozdější cestu do školy. Čtyři kilometry pěšky od Zeidlweide ke gymnáziu, kolem nemocnice přes město a kolem pivovaru, kde jsem obdivovával koňská spřežení a vozy naložené sudy. Dále kolem knihkupectví Eckl s nádhernou výlohou a kde jsem si později z úsporně našetřeného kapesného koupil Griebenovy cestovní průvodce a kapesní knihy o německých válečných lodích a německých a spojeneckých letadlech. Dále vedla moje cesta kolem městského nádraží, odkud odjížděl Roßbacher Bockerl zpátky do Hranic. A v poledne stejnou cestou zpátky. Cesta do školy dlouhá 8 km byla tehdy samozřejmá věc. Písemná zkouška z němčiny a počítání proběhla podle očekávání velmi dobře. Když oznámili výsledky, myslel jsem si Mám to za sebou. Ale místo toho: Nástup! Všichni do tělocvičny. Následovala těžká zkouška z tělesné zdatnosti. Nevyhovující výsledek tohoto testu nebyl napravitelný, museli jsme si obléknout sportovní oblečení. Poprvé v životě jsem viděl 7

8 tělocvičnu zevnitř a všechny ty hrozné přístroje, které zde byly vyrovnané: žebřiny, kruhy, bedna, kůň. No nazdar, tělocvik byl můj nenáviděný předmět, ještě dnes je mojí noční můrou to, co následovalo, obzvlášť žebřiny a kruhy. Ale nějak jsem to zvládl na dostatečnou a obstál jsem. Bohužel jen krátký pobyt na gymnáziu mě těšil. Už si nevzpomínám na všechny své učitele. Náš třídní byl Dr. Friedrich. Pamatuju si na něj jako na přísného, ale spravedlivého a dobromyslného pedagoga. Vyučoval němčinu, matematiku nebo obojí, už nevím. Živě před sebou vidím učitele na kreslení jménem profesor Ringel. Bylo to jeho správné jméno? Nebo přezdívka? Naučil nás malování vodovkami, pro mě objev zcela nového fascinujícího světa. Především jsme malovali krajiny podle naší fantazie. Používali jsme hodně barev na hory, vodu, mraky, slunce, květiny. Byla to nádhera. Angličtinu jsme také měli. A kdo ještě patřil k našim učitelům? Vzpomínky mě opouští. Škola byla zábava. Největší dojem na mě udělala, samozřejmě, už samotná mohutná budova školy, její těžké kamenné zdi a obrovské hřiště. Velké množství žáků nejrůznějšího věku, zcela jiný svět, než ze kterého jsem přišel. Dobře si vzpomínám na tehdejšího ředitele Ortner nebo Orthner. Ve středu byl (Den vůdce), každý musel přijít v uniformě. To se týkalo všech žáků. Podle věku jsme všichni 8

9 patřili k DJ (Deutsches Jungvohle)+ HJ (Hitler Jungend). I já jsem nosil uniformu, protože 20. dubna 1944 měl narozeniny (vůdce). Byl jsem povolán k DJ, protože mi bylo 10 před I náš ředitel ten den nosil uniformu, myslím asi uniformu SA. O velké přestávce shromáždil veškeré žactvo na dvoře a vedl plamennou řeč, která nenechala pochyb o konečném vítězství a hrdinné velikosti našeho vůdce. Tyto obrázky jsou ještě hmatatelné a všechny ty hrozné, ale hezky vyrovnané přístroje, Vůdcův oděv (uniforma) měl pro nás hochy příjemný vedlejší efekt. Kdo nosil oblečení vůdce, byl sakrosantný, to znamená, že neměl být v žádném případě tělesně trestán - tehdy ještě běžná povolená výchovná metoda. Skutečně jsme věděli, jak toho využít. Svět dospělých měl strach před porušením nařízení a přání Vůdce. Když v září 1944 byl rekrutován Folksturm (muži po 60 roce), byl nábor na městském nádraží. Udiveně jsem koukal, když jsem jednou ráno na cestě do školy viděl na balkonu napsáno velkým křídovým písmem MY STARÝ OPIČÁCI, MY JSME TY NOVÉ ZBRANĚ. Považoval jsem to za odvážné, neboť v té době byly trestány i pouhé pochybnosti o úspěšném konci války. 9

10 Moji spolužáci! Když jsem přišel do třídy, nikoho jsem neznal. Byl jsem jediný žák z Vernéřova. A všichni pocházeli z Aše. Proto jsem si nepamatoval žádná jména. S výjimkou mého spolužáka z lavice. Jmenoval se Slawik, jeho křestní jméno jsem zapomněl. Byli jsme dobří přátelé. Podle mých vzpomínek byl jeho otec letecký inženýr. Byl to Čech zaměstnaný v německé zbrojní firmě uvnitř protektorátu. Jeho matka byla Němka. Nikdy nikoho nepřivedl domů, proto taky nevím nic bližšího o jeho domově v Aši Na podzim 1944 byla naše škola zabrána requiriet a vytvořen nouzový bunkr. Všechny třídy byly rozmístěny po městě do kaváren a hostinců. Moje třída byla, aspoň myslím někde na ašském kopci. Bylo mi líto učitelů, kteří museli běhat přes celé město, zatímco my jsme měli přestávku. Ještě než skončila škola, množil se čím dál víc letecký poplach. Německá města nebyla bombardována jenom v noci, ale i ve dne. Nakonec byl v týdnu letecký poplach.v naší škole nebylo dostatečné množství bunkrů, obzvlášť po našem vystěhování. Když byla výuka přerušena, museli jsme všichni do domu. Hlavní poplach byl pravidelně každých 10 min. Potom 4 km domů pěšky jsem nemohl. Můj kamarád Slawik by byl doma sám, protože jeho matka přes den pracovala. Tak jsme běželi z města ven do lesíka. Na 10

11 kraji lesa jsme si postavili bunkr ze smrkových větví a pozorovali z bezpečného úkrytu roj bombardovacích letadel, který se táhl jako stříbrné body na nebi směrem na východ. Kde byla naše stíhací letadla,.-109, která podle řečí našeho vůdce vystoupí a srazí nepřítele z nebe. Tlak tehdy v Aši nebyl. Když potom byl zrušený poplach a všichni se mohli vrátit na místo výuky, tak většinou výuka skončila. Kdy přesně to bylo, to nevím, podle mých vzpomínek, ale ještě před Vánocemi 1944 přišel příkaz pozastavit výuku a pokračovat teprve po konečném vítězství. No a přitom zůstalo. Pro mě to znamenalo dlouhé prázdniny od obsazení města americkými vojáky 20. dubna Přes pracné vystěhování počátkem července 1946 do americké zóny k řece Rhon, tak trvaly moje prázdniny až do podzimu 1946, neboť až do obsazení německými vojáky a během doby obsazení nebyly školy v provozu. Po vzniku Československého státu a po stažení americkýh vojsk, nebyla škola pro Němce. A když v červenci 1946 dorazili do Rohn,začaly tam letní prázdniny. Tak to by byly malé výstřižky vzpomínek, abyste věděli aspoň trochu o pisatelovi. Třeba se vám to jednou pro vaši práci hodí. Vycházím z toho, že vše bude sepsané, v tom případě se ohlásím jako kupec. Velmi doufám, že se vám ozve pár bývalých žáků, zvlášť 11

12 z mojí tehdejší třídy. Třeba se najdou i fotografie se jmény. Právě si ještě vzpomínám, že na podzim 1944 byly říšské mládežnické hry nebo tak nějak. Všichni žáci z gymnázia se účastnili. Naše velké sportovní hřiště bylo místem utkání. Každý obdržel body, já v běhu na 500 metrů (běh na krátkou vzdálenost to nebylo moje) a vrhání koulí (technika, síla nebyly mojí předností) o tom by ještě mohl existovat materiál. Potěšilo by mě, kdybyste se ozvali, v každém případě se svojí ženou přijedeme na slavnost. Bližší informace o místě a čase průběhu se jistě od vás dozvím. Prozatím srdečné pozdravy a v naději na osobní setkání v září. Váš Karl Wand V r byla otevřená třetí obecná škola. Naše škola byla do této doby v podobě gymnázia a změnila se na základní školu, byly otevřeny jen tři třídy (první, druhá a třetí). Ředitelem se stal Ladislav Sirový Školní rok byl zahájen slavnostním způsobem, který začal 1. září 1948 jako,,svátek české školy. Dne 28. října byla uspořádána s gymnáziem oslava státního svátku a 6. listopadu byla společná oslava Velké říjnové revoluce

13 1. září byl zahájen druhý rok jednotné školy. Tímto dnem bylo zastaveno vyučování na gymnáziu, takže v budově byla umístěna pouze národní škola Dnem 31. března 1951 byl ředitel L. Sirový zproštěn své funkce a touto funkcí byla pověřena od 1. dubna 1951 učitelka Marie Tůmová V tomto období zažila škola události zaměřené na oslavu komunistického režimu V roce 1952 vykonával správu a řídil školu Zdeněk Mrňák, ale musel nastoupit na vojenskou školu a zatím byla pověřena touto funkcí Alena Švajdlerová. 1. listopadu byla jmenována ředitelkou Jarmila Císařová, dobrovolně se přihlásila k práci v pohraničí na výzvu strany a vlády. Na škole byla zavedena přípravná třída před 1. ročníkem povinné školní docházky. Od 1. září 1953 bude 3. národní škola součástí 2. osmileté střední školy v Aši Na začátku roku byla na škole příprava na zavedení jedenáctiletého, všeobecného a povinného vzdělání. V tomto školním roce byla v budově bývalé 3. národní a 2. Střední školy zřízena podle zásad nového školního zákona osmiletá střední škola. Počet žáků na začátku roku bylo 408. Ředitelem se stal Jan Jarolímek. 13

14 Škola byla změněna na dvanáctiletou Ředitelem školy byl Zdeněk Urbánek. Na škole vyučovalo 27 učitelů a 3 vychovatelky. Zajímavostí výuky byly každodenní hodiny tělesné výchovy. 14

15 Dne 1. září 1965 rozhodnutím KNV byla SVVŠ zrušena a převedena do Chebu Ředitelem školy se stal Jaroslav Šebrle. 15

16 Ředitelem školy se stal Vladimír Šulc Ředitelkou školy se stala Věra Biedroňová 16

17 Ředitelkou školy se stala Věra Sedláčková 17

18 Ředitelem školy se stal Mgr. Zdeněk Šebrle V roce 2006 škola procházela rozsáhlou rekonstrukcí. Do přízemní části budovy byla přestěhována Mateřská školka Republikánská, která se stala součástí školy. Od ledna 2007 je škola přejmenována na Základní školu a mateřskou školu Okružní 57, Aš 2009 Ředitelkou školy se stala Mgr. Jiřina Červenková 18

19 2012 Složení učitelského sboru: Vedení školy: Mgr. Jiřina Červenková ředitelka, Mgr. Hana Dantlingerová zást. řed. školy, Alena Soprová zást. řed. školy pro MŠ Vyučující: Hana Pokorná, Mgr. Alena Wimmerová, Mgr. Lucie Drofová Šourková, Mgr. Jitka Kuzmová, Mgr. Věra Ouřadová, Jana Balko, Milan Kunc, Mgr. Karel Sláma, Mgr. Martin Kejř, Mgr. Zdeněk Šebrle, Mgr. Monika Caranová, Mgr.Petr Jelínek, Mgr. Marie Karasová, Mgr. Tomáš Redlich, Markéta Mikitová, David Lokaj Vychovatelky školní družiny: Gabriela Dobrovolná, Jitka Hilfová. 19

20 Provozní zaměstnanci: Eva Režová, Lídie Svitáková, Renata Ondříšková, Helena Görnerová, Věra Freiberová, Hanuš Petraschek, Etela Lovišková, Jolana Elizeusová, Alena Waltová Naše škola Co mi škola dala a vzala Škola mi dala spoustu věcí. Jistěže vzdělání, dobré chování ve společnosti ale od toho přeci škola je, ne? Když řeknu škola mi něco dala, tak myslím takové ty věci, které snad ani cílem nebyly. V první řadě mi dala spoustu kamarádů, občas i poskrovnu nepřátel, ale společně s nimi mi škola přinesla i zkušenosti do života. V neposlední řadě bych asi měla zmínit, že se školou se pojí nezapomenutelné zážitky Například nikdy nezapomenu na nervozitu před koncertem školního sboru, nedá se zapomenout na bouřlivý výbuch smíchu, když sebou spolužák cestou k tabuli švihnul tak, že vypadal jako rozsednutá brambora. Nezapomenutelný je den, kdy jsem poprvé usedla do lavic této školy. Doufám, že stejně nezapomenutelný bude i den, kdy se z nich naposledy zvednu A co mi škola vzala? To něco volného času, který bych stejně asi moc užitečně nevyužila. Netvrdím, že dopoledne strávené u kamarádky by nebylo super, ale nic bych neuměla. Abych pravdu řekla, moc se mi nelíbí představa, že bych sice měla pořád volno, nemusela nic dělat, a kdesi cosi, ale přitom byla jen (s prominutím) negramotné budižkničemu. Dále mí škola vzala (a jsem jí za to velice vděčná) něco málo z mé rozjívenosti a divokosti. Obecně mi vlastně škola dala mnohem víc, než mi vzala. Lucie Chovancová 7. A 20

21 Základní škola je koncipována jako úplná základní škola. Vyučuje se podle školního vzdělávacího programu, který nese název Škola vědomostí, pohybu a her. Výuku zajišťovalo v letošním roce 18 pedagogů a 2 vychovatelky školní družiny. Škola je vybavena odbornou učebnou pro přírodovědné předměty, kam byla v rámci projektu pořízena interaktivní tabule s příslušenstvím a ozvučením, tělocvičnou, aulou, školními dílnami, keramickou dílnou a školní jídelnou. K vybavenosti školy patří i venkovní hřiště, jedno na kopanou a druhé před školou, využívané pro atletiku a odbíjenou. Část plochy před školou je vyasfaltována s hřištěm na košíkovou a částí plochy, která byla upravena na skatepark. Část hřiště na kopanou, přesněji atletická dráha, byla využita pro vybudování dětského hřiště pro mateřskou školu zažádala naše škola o poskytnutí dotace z prostředků z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám. Žádost byla úspěšná a škola tak získala finanční dotaci, kterou použije zejména na modernizaci výuky a vybavení školy např. (počítače). Naše úspěchy: I v roce 2012 jsme dosahovali velmi dobrých výsledků v okrskových, okresních i krajských soutěžích. Např. 1. místo ve stolním tenisu v okrsku, 2. místo v okresním kole. Plavecké závody 1. stupně 2. místo, velmi dobrých výsledků dosahujeme v basketbale, florbalu atd. V letošním roce jsme se poprvé zúčastnili literární soutěže, naše žákyně z deváté třídy zvítězila a žákyně ze sedmé třídy obsadila 3. místo. Vedli jsme si velmi dobře v matematické 21

22 olympiádě. V okresním kole se setkali žáci nejen ze základních škol, ale i z gymnázií. Náš žák obsadil 4. místo. Naši žáci se připravují i na soutěže, které pořádá DDM Sluníčko. V taneční soutěži jsme obsadili 1. a 2. místo, v pěvecké soutěži naši nejmenší také zvítězili. Od 2. ročníku se zúčastňujeme Matematického a přírodovědného klokana, matematické olympiády 5. tř. a Pythagoriády, okresního kola bilogické olympiády. Projekty naší školy světová válka a její odkaz současnosti První projekt byl dvouletý s názvem "2. světová válka a její odkaz současnosti". Téma si vybrali žáci 9. ročníku, kteří vytvořili 7 výkladových souborů a k nim pak 21 testů. Při zpracování jsme spolupracovali s pracovníky vzdělávacího portálu Škola za školou, na jejichž stránkách jsme pak celý projekt zveřejnili. Díky tomuto projektu jsme získali dvouletou licenci na portál Česká škola, kde je spousta možností jak pro samostatnou práci žáků, tak pro přípravu učitele, a mohli jsme koupit dataprojektor, jehož pomocí se stala výuka informatiky zajímavější a učebna je nyní využitelnější i pro ostatní předměty Cizí jazyk a dyslektické dítě Tento jednoletý projekt je zaměřen na cizí jazyky, které vyučujeme na naší škole a které se běžně vyučují ve všech základních školách - angličtinu a němčinu. Nazvali jsme ho " Cizí jazyk a dyslektické dítě " 22

23 Jde o čtyři soubory pracovních listů - AJ a NJ pro 1. stupeň a AJ a NJ pro 2. stupeň, v nichž jsme využili nápady zveřejněné na webových stránkách nápady vlastní, které jsme při výuce vyzkoušeli a ony se osvědčily, a nakonec jsme použili i materiály z několika učebnic. Tyto soubory jsme převedli do programu použitelného pro práci s interaktivní tabulí. Celou práci jsme předvedli na celorepublikové konferenci v Novém Městě na Moravě, zájem o ně projevily i základní školy ve Svitavách, Karlových Varech a Ostrově n/ohří. Tento projekt nám pomohl i po finanční stránce. Z prostředků jsme zakoupili interaktivní tabuli plně ozvučenou s programem Smart Board, dataprojektor, rozšířili jsme u některých počítačových sestav paměti. Den pro les Dne se žáci 6. a 7. třídy ZŠ Okružní zúčastnili projektu s názvem Den pro les. Náplní této akce, která se konala v prostoru lesa na vrchu Háj, bylo seznámit žáky s tím, co obnáší lesní hospodářství a zapojit je do podzimní údržby lesa. Děti byly rozděleny do tří skupin, které se střídaly na jednotlivých stanovištích, přičemž jedna skupina odklízela klestí a popadané větve, druhá vyslechla zajímavé povídání od Ing. Petra Holického, který je velkým propagátorem lesní pedagogiky, a třetí skupina si mohla odpočinout u ohně a pochutnat si na opečených špekáčcích. Žáci si také na tomto stanovišti se zájmem poslechli velmi poutavé vyprávění na téma myslivost od Ing. Jiřího Červenky. 23

24 Další část tohoto projektu byla věnována tématu Voda. Děti se odebraly k nedaleko vzdálenému rybníku a říčce, kde mohly pozorovat vodní ekosystémy a organismy v nich žijící a rostoucí. Další náplní byla diskuze o vodních ekosystémech, zdrojích pitné vody na Ašsku i obecně a důležitosti ochrany naších přírodních vodních systémů. 24

25 Den Země Datum 22. dubna je celosvětově uznáván jako Den Země. Naše škola se chtěla podílet na oslavách tohotovýznam ného data a poděkovat či popřát různými formami naší Zemi. Proto v pátek 20. dubna věnovaly všechny třídy dvě vyučovací hodiny tomuto tématu. Děti z prvního stupně si vyslechly povídání o Dni Země a historii naší planety, nakreslily krásné obrázky, např. míst na Zemi, kde by chtěly žít, vytvořily také sluníčko a strom života z papíru, zhlédly video o zpracování odpadu, vyrobily pro naši Zemi přáníčka a vymyslely básničky. Také nezapomněly na okolí školy, které vyzdobily květinami a kamínky. A velmi se jim vydařily výrobky z odpadků, např. televize z krabice od bot i s dálkovým ovládačem. Výtvory žáků druhého stupně byly také velmi zdařilé. Malovali obrázky naší Země, vyrobili její model a také matematicky propracovaný model koule. Dále tvořili koláže, básně, přání, eseje a opravdu zajímavé nástěnky na různá ekologická témata. A robot Odpadík, který vznikl např. z nevyužívaných videokazet a CD, kartonu, krabiček nebo víček od PET lahví, si získal srdce každého, kdo ho viděl. Věřím, že učitele a především děti takto strávený čas bavil a také něčím obohatil. Doufám, že si naši žáci uvědomili jak je naše Země krásná a vzácná. Ale také křehká, a že je třeba ji chránit. Tak ti ještě jednou přejeme vše nejlepší, naše Země, ať si tě více vážíme a podle toho se také chováme! 25

26 Zelená škola Naše škola se velmi ráda zapojila do projektu s názvem Zelená škola, zaměřující se na recyklaci elektroodpadu na školách. Díky tomuto projektu naše škola obdržela ekologický kontejner na sběr např. použitých baterií, elektrospotřebičů, mobilů, atd. Nově je možné vhazovat také CD a DVD do všech sběrných nádob s logem Zelená škola", ze kterých pak budou vytříděny a předány k recyklaci. Novinkou je rovněž zahájení sběru zářivek a tonerů. Výhodou je svoz a ekologické zpracování veškerého elektroodpadu zdarma. Doufáme, že tímto také podpoříme ekologické cítění našich žáků. Součástí projektu Zelená škola budou i informační a výukové materiály a vzdělávací programy. Naše škola také získala certifikát s logem Zelená škola". Tohoto označení si velmi vážíme. Enviromentální výchova: Naše škola se také zaměřila na environmentální výchovu s cílem vést děti k odpovědnému, aktivnímu, tvořivému a ekologicky správnému jednání. Dne 22. dubna se konala školní akce - Den Země. Každá třída vytvořila projekt o životním prostředí, který zdobil třídu a pak byl vystaven na chodbě. Dále se uskutečnily i další akce a to celosvětový Den vody dne 22. března, školní a okresní kolo biologické olympiády, výlety do okolí. Byla uskutečněna exkurze na ekostatek a biofarmu Valeč. V červnu je plánovaná exkurze do Tajemného rašeliniště Tajna. 26

27 Nadále se budou žáci podílet na péči o okolí školy, obstarávání ptačích krmítek a třídění odpadů. Prevence na škole: Na škole proběhlo v posledních letech několik akcí, které jsou zaměřeny především na vztahy ve třídě, kouření a jeho nežádoucí dopady. Prevence rizikového chování je i součástí platných učebních osnov a je zahrnuta též do schválených standardů základního vzdělávání, které obsahují výchovu ke zdravému životnímu stylu. Mezi dlouhodobé cíle patří v současnosti působení v oblasti vzájemných vztahů, rozvíjení komunikace mezi vrstevníky a dospělými. Dále především na prevenci pro cílovou skupinu žáků druhého stupně, k prohlubování povědomí o sociálně nežádoucích jevech a o jejich prevenci. V tomto školním roce jsme začali spolupracovat s O. S. Kotec na dlouhodobém programu primární prevence. Tento program je zaměřen především na prevenci pro cílovou skupinu žáků druhého stupně. Jazyková výuka na škole Výuka cizího jazyka probíhá na naší škole již od třetí třídy. Žáci se učí anglický jazyk. Jednou týdně mohou děti z 1. stupně navštěvovat kroužek německého jazyka. Na druhém stupni se od 6. třídy nabízí druhý cizí jazyk německý. Pro výuku se používají i programy na PC - Terasoft a řada dalších pomůcek. Třídy jsou na hodiny dělené - výuka probíhá v jazykové učebně. 27

28 Spolupráce s německými školami V únoru 2011 navázala naše škola prvotní kontakt s německou Volksschule v Schönwaldu. Cílem bylo a je postupné navázání přátelství mezi školami, seznámení se zvyklostmi, tradicemi a kulturními odlišnostmi druhého národa a tím i odbourávání možných předsudků. Schönwaldská škola patří mezi poměrně malé školy a je prvostupňová (celkem 119 žáků, vedení školy paní Gabriele Adam), což znamená, že společné akce se odvíjejí na úrovni 1. stupně naší školy. Výuka cizích jazyků i mimo školu O němčinu a angličtinu mají žáci naší školy stále velký zájem. Navázali jsme kontakt s německou Volksschule v Schönwaldu. Opakovaně jezdí děti do Plavna do Kinderkunst-Zentrum, tady si mohou vyzkoušet různé motorické činnosti v dílnách, které se nacházejí ve starší části města v kouzelném prostředí. Jiné děti zase odjíždí na týdenní pobyt na hrad Hohenberg, kde pracují na projektech. Poslední z nich byl na téma Ochrana klimatu začíná v nákupním koši. Projektu se zúčastňují i děti z německých škol, a tak se žáci mohou zdokonalovat v německé konverzaci jinak než ve školních lavicích. I v tomto roce je zajištěn týdenní pobyt žáků 2. stupně v Plavně a týdenní pobyt pro žáky čtvrtého ročníku na hradě Hohenberg. Přehled kroužků V r. 2011/2012 nabízela škola řadu zájmových kroužků:sportovní, pohybové hry, turistický, vlastivědný, keramika, klubíčkování, zdravovědy, počítače,taneční, němčina hrou. 28

29 Představujeme se veřejnosti Dne bylo vyučování ve znamení Halloweenu. Už při dopoledním vyučování se žáci formou vyprávění dozvěděli vše o tomto zvyku. Vyvrcholení celého dne nastalo v podvečer, kdy se děti oblečené do strašidelných kostýmů v doprovodu rodičů vydaly na tajemnou cestu do říše duchů a strašidel. Před Vánocemi zpíváme tradičně u stromečku. V letošním roce poprvé přijeli žáci čtvrté třídy z německého Schönwaldu. Spolu s našimi žáky a dětmi ze školek se zúčastnili vánočního zpívání. Zazpívali několik německých vánočních písní a předvedli hru na klarinet a flétnu. Žáci 3. A pozvali své německé kamarády na ochutnávku vánočního pečiva. Povánoční Tělomrsk je stále velmi oblíbený. Shazování kil vždy přináší své ovoce. Únor je časem masopustu a karnevalu. V dubnu pravidelně pálíme čarodějnice. V červnu končíme školní rok školní akademií. Školní družina Školní družina je součástí základní školy a slouží jako zařízení pro zájmové vzdělávání žáků, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce. Organizuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Každé oddělení má samostatnou místnost vybavenou školními hrami, stavebnicemi, dětskými knihami, hračkami, časopisy, audiovizuální technikou, počítači s připojením na internet. ŠD kromě místností, které jsou jí vymezeny pro hlavní činnost, využívá prostory školy a tělocvičnu. V areálu školy pak školní hřiště a zahradu. V průběhu roku se pořádají soutěže pro naše 29

30 žáky s různým tematickým zaměřením. Děti se opět zapojily do celoročního projektu vypsaného časopisem Pastelka, tentokrát se sportovním zaměřením na téma Hřiště. Děti mezi sebou soutěžily v různých disciplínách a to jako jednotlivci nebo byly rozděleny do družstev. Tyto soutěže se konaly převážně na školním hřišti nebo přilehlém lesoparku. V lesoparku se také konala podzimní přírodovědná olympiáda, kde děti plnily úkoly a poznávaly různé přírodniny. ŠD se také zúčastnila školních sportovních, výtvarných a literárních soutěží. Sportovní soutěže probíhaly na školním hřišti. Žáci soutěžili v lehkoatletických disciplínách a v míčových hrách. Pořádali turnaje mezi oddělením. 30

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 120. výročí založení školy pro sluchově postižené

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost Skupina J&G Společnost Středisko aktivity Základní škola, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 787 01 E-mail info@jagspolecnost.de.vu www.jagspolecnost.de.vu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14 Výroční zpráva aktivity

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Průběžná zpráva k realizaci projektu. "We want to give Europe a green heart - here, there, everywhere"

Průběžná zpráva k realizaci projektu. We want to give Europe a green heart - here, there, everywhere Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace 763 07 Velký Ořechov 124, tel. 577 996 018, 737 632 369 e mail: info@zsvelkyorechov.cz www.zsvelkyorechov.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Současnost. Kapacita školy je 190 žáků.

Současnost. Kapacita školy je 190 žáků. Současnost Kapacita školy je 190 žáků. Základní škola vzdělává žáky podle vzdělávacího programu Škola pro život. Přechod k novým metodám výuky nebyl pro naše žáky ničím novým, protože se již několik let

Více

Základní škola Dukelská 1112, Mladá Boleslav CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO

Základní škola Dukelská 1112, Mladá Boleslav CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO září 2011 Informace o projektu Cíl: - nabídnout budoucím školákům (prvňáčkům) možnost: zbavit se obav ze vstupu do školy poznat prostředí školy seznámit

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Září 2010 TOCHOVICE 76 262

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Třída 1. B. vítáme Vás. školní rok: 2013 2014

Třída 1. B. vítáme Vás. školní rok: 2013 2014 Třída 1. B vítáme Vás školní rok: 2013 2014 Do naší školičky nastoupily tři první třídy. Naše třída je 1. B. Nás prvňáčků se v 1. B sešlo 20. Z toho je 13 chlapců a 7 dívek. Učí nás paní učitelka Helena

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více