VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014

2 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část IX. Charakteristika školy Údaje o pracovnících školy Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a další kontroly Rozhodnutí ředitele Další údaje o škole Poradenské služby v základní škole a minimální preventivní program Závěr 1

3 Část I. Charakteristika školy Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav je umístěna ve dvou asi 300 m od sebe vzdálených budovách. V jedné sídlí žáci prvního stupně, ve druhé budově žáci 5. 9.třídy a vedení školy. Škola je úplná s 10 třídami a vzdělávalo se v ní v letošním školním roce 206 žáků, které vyučovalo 15 pedagogů a 2 vychovatelky. Součástí školy jsou 2 oddělení školní družiny, která sídlí v budově druhého stupně a školní klub, který využívá prostor školy, školní hřiště a byt na MŠ. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy. Statistické údaje Název organizace : Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Adresa: Školní 396, Moravská Nová Ves, PSČ Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Městys Moravská Nová Ves Ředitel školy: Mgr. Hana Grossmannová Telefon: sdružuje: základní škola kapacita 397 IZO: školní družina kapacita 100 IZO: školní klub kapacita 90 IZO: Školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,17 2. stupeň ,75 Celkem ,96 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 17 Rada školy zřízena dle 17a, odts.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění: ANO Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Škola pro život 364/

4 Školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem 2 53 Fyzicky 2 Přepočteno 1,5 Třída Počet dětí celkem 53 Logopedická péče ŠD Dyslektický kroužek ŠD Vlasta Frýdková Jana Komosná Pracovali jsme dle celoročního plánu ŠD. Činnost probíhala především formou her a soutěží. Často jsme využívali školní hřiště a zahradu. Dařilo se nám stmelit kolektiv dětí různého věku, rozvíjet jejich fantazie a dovednosti. V srpnu proběhl ve spolupráci s oddílem Brontosauři velmi zdařilý příměstský tábor s tematickým zaměřením. Školní klub Pracovalo celkem 8 kroužků, evidováno 65 členů ( někteří pracují ve 2 a více kroužcích). Přehled zájmových útvarů ŠK : KROUŽEK Anglický jazyk Rybářský Výtvarný Zdravotnický Gymnastický Redaktorský Modelářský Florbal VEDOUCÍ Mgr. I. Šestáková Jan Hasil Mgr. I. Šestáková Mgr. J. Komosná I. Salajková Mgr. J.Tichá Jaroslav Čech Bc Jan Budiš 3

5 Během školního roku 2013/2014 kromě pravidelných schůzek jednotlivých kroužků, v nichž se žáci zabývali činností pro tento kroužek charakteristické, byly uskutečněny různé soutěže a sezónní akce. Členové modelářského kroužku se zúčastnili modelářských soutěží. Letos se opět mladí zdravotníci účastnili okresního kola zdravotnické soutěže. V kategorii mladších obsadili 3. místo. Rybářský kroužek připravoval žáky opět jak po stránce teoretické (biologie ryb, znalost rybářského řádu), tak po stránce praktické (lov ryb). Členové se zúčastnili rybářských závodů v Mikulčicích. Kroužek gymnastiky uspořádal závěrečnou akademii pro rodiče. Všechny děti byly odměněny nějakou drobností. Redaktorský kroužek nás opět pravidelně informoval ve školním zpravodaji o dění v naší škole. V kroužcích mohou naše děti trávit volný čas způsobem, který je organizovaný zkušenými vedoucími. Scházejí se pravidelně jednou za týden nebo jedenkrát za čtrnáct dnů. Učí se novým věcem, rozvíjí zde své schopnosti a dovednosti. Svými výrobky se mohou pochlubit na různých výstavkách, odměnou jim jsou úspěchy na soutěžích, účast na společenských a kulturních akcích. Lenka Helešicová vedoucí školního klubu Část II. Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb % % 2. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2013/14 nastoupili na školu: Mgr. Vítězslav Navrátil, Bc Pavel Šrámek 3. Počet učitelů nekvalifikovaných, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 1 5. Nepedagogičtí pracovníci /správní / - počet : 5 / 4,46 úvazku 4

6 2. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy Do 35 let let 1 8 Nad 50 let 1 5 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - 1 Celkem Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Název akce Počet Kurz němčiny - Vídeň 1 Finanční gramotnost 1 Zdravotnický kurz 1 Změny v právních předpisech 1 Závěr roku v účetnictví PO 1 ŠVP - změny a realizace ve výuce 1 Systém řádů 1 Tvorba poradenských center 1 Karierový růst 1 Neklidné dítě - problém zvaný ADHD (LMD) 1 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) 1 Aktuality v účetnictví PO 1 Seminář PPP - výchovní poradci 1 Studium MPP 1 Prameny víly Amálky 2 4. Romský asistent ve škole nepracoval. 5. Pedagogický sbor : ŘŠ : Mgr. Jan Hanáček ZŘŠ a VP : Mgr. Soňa Petrjanošová 1. tř. Mgr. Jana Komosná 2. A.tř. Mgr. Ivana Šestáková 2. B tř Mgr. Vlasta Frýdková 3. tř. Mgr. Miroslava Jančálková 4 tř. Mgr. Vlastimila Matúšková 5. tř. Mgr. Vítězslav Navrátil 6. tř. Mgr. Jana Budišová 7. tř. Mgr. Hana Grossmannová 8. tř. Mgr. Jana Bravencová 9. tř. Mgr. Karla Ambrožová 5

7 Mgr. Jana Tichá PhDr. Iva Ondrůšková Mgr. Markéta Tučková Bc. Pavel Šrámek Lenka Helešicová, Andrea Láníčková asistent pedagoga ŠD : Ivana Salajková Lenka Helešicová Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Neprospělo vyznamenání Celkem za I.st Celkem za II.st Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy ,5 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/14: 47 průměr na jednoho žáka: 4,38 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12 a 14): 1 žákyně 4. ročníku a) na víceletá gymnázia přijato: 3. Údaje o přijímacím řízení na střední školu z pátého ročníku 6 ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 2 0 soukromá gymnázia 0 0

8 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 14 1 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a další kontroly Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí - nebyla Veřejnosprávní kontrola Městys Moravská Nová Ves - 3. června 2014, bez připomínek Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - Nebyla Hasič záchranný sbor Jihomoravského kraje Územní odbor Břeclav , subjekt plní své povinnosti uvedené v 23 a 24 o IZS Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, k 59 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014 : 34 7

9 Individuální integrace Typ Ročník Počet žáků Nadaná žákyně Autismus 4. 4., Celkem - 3. V 4. třídě byla asistentkou k žákovi s autismem L. Helešicová. K žákovi s Aspergerovým syndromem v 8. třídě byla asistentkou A. Láníčková. Pracovní stanice počet Část VI. Další údaje o škole Počet skutečnost Počet žáků 206 Počet pedagogických pracovníků 18 Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 25 Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 14 učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického 18 pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem 57 Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic Počet Starší 5 let 8 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT 49 Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard skutečnost ICT Počet přípojných míst 75 Sdílení dat Ano A Sdílení prostředků Ano A Připojení do internetu Ano A Komunikace mezi uživateli Ano A Bezpečnost dat Ano A Personifikovaný přístup k datům Ano N 8

10 Připojení k internetu Služba Hodnota Skutečnost Rychlost 512/128 a 15Mb 1024/256 Veřejné IP adresy ANO Ano Neomezený přístup na internet ANO Ano Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO Ano QoS (vzdálená správa) ANO Ano Filtrace obsahu ANO Ano Antispam ANO Ano Antivir ANO Ano Prezentační a grafická technika Technika skutečnost Datový projektor 11 Interaktivní tabule 10 Tiskárny 8 Kopírovací stroj 5 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení Operační systém skutečnost Win XP,Win7,Win8 Antivirový program AVG, Eset Textový editor Word 2010,2013 Tabulkový editor Excell 2010,2013 Editor prezentací Power Point.2010,2013 Grafický editor - rastrová grafika MSpaint Grafický editor - vektorová grafika Zoner Calisto 5 Webový prohlížeč IE 9 Editor webových stránek PSPad Programy odborného zaměření Výukové- Terasoft, Nová škola, Fraus, dmsoftware - evidence Vzdělávání pedagogických pracovníků v ICT Typ vzdělávání skutečnost Z Základní uživatelské znalosti 12 P Vzdělávání poučených uživatelů 3 S Specifické vzdělávání 1 M - Vzdělávání ICT koordinátorů 1 9

11 Celkové finanční náklady zdroj dotace na žáka Projekty a granty Zřizovatel celkem Další ukazatele Diskový prostor na uložení dat pro žáky Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách skutečnost 100MB ano ano 10MB ano ne 75 + wifi Škola má jednu počítačovou učebnu, která je umístěna na druhém stupni. Učebna je vybavena počítačovou sítí s 25 pracovními stanicemi, síťovou ČB laserovou tiskárnou a místní barevnou tiskárnou pro tisk prací žáků. Z každého počítače v učebně je přístup na internet. Počítačová učebna se postupně obnovuje novými nebo repasovanými počítači. Počítače jsou využívány kromě výuky informatiky i při zpracování a podpoře jednotlivých školních akcí a tvorbě školního časopisu. V současné době je zasíťována celá škola, tím se podařilo dosáhnout pokrytí všech míst vysokorychlostním přístupem na Internet, první patro budovy č. 396 je i s přístupem přes wifi, sborovna budovy č. 4 také. Pro vyučující je zajištěn přístup do centrální evidence žáků a jejich klasifikace (dmsoftware) z pracovních stanic v ředitelně, v kanceláři 1. stupně, ve sborovně 1. stupně a ve sborovně 2. stupně. Všichni vyučující jsou vybaveni notebooky pro domácí přípravu a tvorbu vlastních výukových materiálů. Webové stránky naší školy jsou průběžně aktualizovány, nyní obsahují hlavně informace o aktuálním dění ve škole a také ukázky z tvorby našich žáků. V tomto škol. roce byly inovovány. Na prvním stupni slouží ve třídách hnízda (2 pracovní stanice s přístupem na internet) k bezproblémovému využívání podstatné většiny webových služeb současnosti. Zároveň jsou ve všech třídách 1. stupně k dispozici interaktivní tabule, na kterých jsou zejména používány elektronické učebnice a prezentace ve výuce. Na 2. stupni jsou k dispozici interaktivní tabule ve dvou kmenových třídách a po jedné v učebně fyziky a informatiky. Při práci s interaktivní tabulí učitelé používají vlastní 10

12 prezentace vytvořené v rámci projektu EU peníze školám nebo elektronické učebnice, případně videoukázky. V oblasti výuky ICT trvá zájem o volitelné předměty výpočetní techniky, povinná výuka se dle ŠVP uskutečňuje v 5. a 6. ročníku s dotací 1 hodiny týdně. Metodikem a koordinátorem ICT byla Mgr. Hana Grossmannová. Práce jednotlivých komisí sdružení: MS I. stupně ZŠ MS 1. st. se v tomto školním roce sešlo šestkrát a projednalo: návrh plánu práce MS - účast žáků školy na soutěžích ( seznam žáků na Běh Boba Zháňala v Hruškách a organizační zabezpečení této akce) - plán spolupráce s MŠ Sluníčko a RK Brouček - plán spolupráce se ZŠ Hrušky a ZŠ Týnec - prospěch a chování žáků organizační zabezpečení a přípravu cvičení v přírodě - prospěch a chování žáků - organizační zabezpečení akcí dle plánu spolupráce (trojboj - ZŠ M.N.Ves, Hrušky a Týnec) přípravu projektového dne Vánoce a vánoční zvyky - problémoví žáci v jednotlivých třídách, docházka a omlouvání nepřítomnosti žáků, sjednocení klasifikace žáků přípravu akcí ve 2.pol. šk. roku 2013/ problémoví žáci - prospěch a chování - informace o přípravě zápisu dětí do 1.tř. Mat, Janč, Sal, Hel přípravu na Den Země - objednávky učebnic na šk.rok 2013/ prospěch a chování žáků organizační zabezpečení a přípravu na Školu v přírodě ( Radějov, hotel Radějov) - zajištění pomůcek pro žáky na školní rok 2013/ klasifikace za druhé pololetí, problémoví žáci vedoucí MS 1. stupně ZŠ: Mgr. Ivana Šestáková 11

13 Komise výchov Hodnocení komise výchov a sportovních aktivit za školní rok 2013/14 Září: Projednání plánu na školní rok 2013/14 Projednání plánu sportovních akcí na 1. pololetí Projednání sportovního vybavení a potřeb do jednotlivých předmětů Příprava sportovních akcí v rámci spolupráce ZŠ Hrušky a Týnec Prosinec: Koordinace kritérií hodnocení z výchov na pololetí, zejména hodnocení žáků zdravotně oslabených a méně nadaných Příprava plánu akcí a účast žáků na nich v 2. pololetí Příprava školního kola ve šplhu Duben: Příprava návrhu úprav klasifikačního řádu ve výchovách Koordinace účasti na Atletických přeborech Podluží Informace o vedení hodiny TV s důrazem na hody a vrhy Červen: Hodnocení účasti na sportovních akcích, výsledky a účast Koordinace a vybavení sportovních potřeb, pomůcek do výuky ve výchovách Klasifikace žáků ve výchovách Název akce Třída Výsledek Měsíc Přespolní běh 1.-5.tř 2x1.místo září Akropole cross 3x2.místo Štafetový běh Boba Zháněla 5x3.místo 1.-5.tř. 1.místo říjen Přespolní běh Břeclav 6.-9.tř. 3. místo ml. žákyně září Trojboj 4.,5.tř. 1. místo listopad M.N.V.,Hrušky,Týnec Vybíjená 4.,5. tř. M.N.V., Hrušky, 3.místo únor Týnec Okrskové kolo 3.-5.tř. 4.místo prosinec Florbal Okrskové kolo 6.-9.tř. 4. místo prosinec Florbal Školní kolo šplh 1.- leden 5.tř.M.N.V.,Hrušky,Týnec Okresní kolo šplh 6.-9.tř. únor 12

14 Bruslení 1.-5.tř. březen Bruslení 6.-9.tř. březen Atletické přebory 1.-5.tř. 8. místo červen Podluží Atletické přebory Podluží 6.-9.tř. 2. místo červen V měsících duben a květen se 98,4% žáků zapojilo v rámci tělesné výchovy do Olympijského víceboje 6 disciplin (sprint, hod míčkem, výdrž ve shybu, hluboký předklon, skok z místa, vytrvalostní běh). Cílem bylo zapojit co největší počet žáků v hodinách TV. Vedoucí předmětové komise výchov Mgr. Jana Budišová Předmětová komise přírodovědných předmětů Komise průběžně sledovala plnění plánu stanoveného na začátku škol. roku, zejména časové rozvržení učiva a zpracování tematických plánů do jednotlivých předmětů, zařazování projektů, uskutečnění plánovaných exkurzí a výukových pořadů, přípravu žáků na olympiády a soutěže. Komise pracovala a scházela se podle plánu: Září školní vzdělávací program plán práce na školní rok 2012 / časové rozvržení učiva a zpracování tematických plánů zapracovat učební plány do jednotlivých předmětů, mezipředmětové vztahy projekty - navrhnout rozvržení labor. prací - individuální plány spolupráce s výchovnou poradkyní - projednat časové zařazení velkých kontrolních prací žáků - využívání PC a interaktivních tabulí ve výuce a příprava šablon, jejich ověřování Listopad informace o problémových nebo neprospívajících žácích - podklady na ped. radu a tř. schůzky - individuální plány kontrola, příp. doplnění - školní vzdělávací program průběžné plnění plánu - nadaní žáci a jejich zapojení do olympiád a soutěží rozvržení tak, aby žáci nebyli v kolizi ve více předmětech Duben čtvrtletní kontrolní práce M - informace o problémových nebo neprospívajících žácích - podklady na ped. radu a tř. schůzky - připravit návrh na doplnění učebních pomůcek, zpracovat návrh na nákup učebnic - zápis výsledky jednotlivých soutěží a účast v okres. kolech - školní vzdělávací program průběžné plnění plánu - příprava celoškolního projektu 13

15 Červen závěrečné kontrolní práce, hodnocení soutěží a výsledků testování SCIO - uzavření individuálních plánů spolupráce s výchovnou poradkyní - školní vzdělávací program závěrečné zhodnocení časového splnění temat. plánů Účast žáků a výsledky v jednotlivých soutěžích: Matematický klokan - mezinárodní soutěže se zúčastnilo 50 žáků na 2. stupni a 45 žáků na 1. stupni. kategorie Cvrček (2. a 3. třída) - František Tichý (3. třída 77 bodů) kategorie Klokánek (4. a 5. třída) - Jan Poláček (5. třída 101 bodů) kategorie Benjamín (6. a 7. třída) - Kateřina Bělochová (7. třída 66 bodů) kategorie Kadet (8. a 9. třída) - Robin Bařina (9. třída 57 bodů) Olympiády - umístění v okresních kolech: -biologická: katd Salajková J. 12. místo katc Ostratická K. 10. místo -Pythagoriáda : 5. roč Poláček J. 5. místo Na škole také proběhla v tomto školním roce testování žáků firmou SCIO v 9.,7. a 5. ročníku v matematice. Celoškolní projekt Den Země - červen Exkurze a výukové pořady, které žáci v rámci výuky absolvovali: Madagaskar - příběh pradávné Lemurie multimediální pořad kino Břeclav Planetárium Brno 5. roč.(přír.) Ozvučená výstava Ptáci jižní Moravy Předsedkyní PK byla Mgr. Hana Grossmannová Hodnocení komise jazyků a společenských věd za školní rok 2013/14 Září: Projednání plánu na školní rok 2013/14 Projednání plánu časového rozvržení učiva a úprava tematických plánů Projednání rozvržení slohových prací, diktátů, povinné četby, projektů Příprava individuálních plánů u žáků s poruchami učení a dys Prosinec: Koordinace kritérií hodnocení žáků problémových a neprospívajících Příprava plánu zapojení žáků do olympiád a soutěží Příprava školního kola olympiády JČ Pololetní kontrolní práce a prověrky v jazycích a spol. vědách Beseda v knihovně v Břeclavi 14

16 Duben: Příprava návrhu úprav klasifikačního řádu Návrh na doplnění učebních pomůcek a nákupu učebnic Informace o výsledcích jednotlivých soutěží a olympiád Besedy v místní knihovně, příprava seznamu povinné četby Návštěva divadla žáků 8. tř. v Brně Červen: Hodnocení účasti na soutěžích, projektech a výsledky testování SCIO Koordinace a uzavření individuálních plánů Klasifikace žáků v jazycích a spol. vědách, neprospívající žáci Zpráva EVVO 2013/ 2014 Zpracovala Mgr. Soňa Petrjanošová Ekokůň pro žáky 6.tř. v Zámeckém statku v Dolní Rožínce Krajská výstava Českého svazu chovatelů v Břeclavi pomoc při posuzování a instalaci výstavy - září 2013 Sběr starého papíru - podzim 2013, květen Výtěžek v hodnotě 8785,-Kč je použit na adopci zvířete v ZOO Hodonín tamarín pinčí Výukové programy pro 1. stupeň lektoři VIS Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou Výukové programy v terénu pro žáky třídy lektoři VIS Bílé Karpaty Den Země pro 1. stupeň , za pomoci žáků třídy u jezer Štěrkovna, žáci 3-5. třídy ze ZŠ Moravská Nová Ves a Týnec Naukové soutěže biologická olympiáda kategorie C, D školní a okresní kola. Krajské kolo soutěže Zelená stezka zlatý list v Ekocentru Dúbrava v Hodoníně - žáci 7. třídy Podzimní sázení stromků s Prostrom o.s. v rámci projektu Ztracené cesty žáci 9. Třídy. Interaktivní výstava Ptáci jižní Moravy ve spolupráci se Soliton z Brna, využila i MŠ a škola z Týnce a Hrušek. Adopce zvířete v ZOO Hodonín - rodinka tamarína pinčího. metodik EVVO Mgr. Karla Ambrožová Spolupráce se ZŠ Hrušky a ZŠ Týnec Pro školní rok 2013/2014 byl opět vypracován plán spolupráce mezi ZŠ Mor. Nová Ves, ZŠ Týnec a ZŠ Hrušky. Z naplánovaných akcí se uskutečnily tyto: Běh Boba Zháňala v Hruškách, naše štafeta získala zlato Sportovní trojboj sedy-lehy, skok z místa, švihadlo. Zúčastnili se žáci 4. a 5.tříd všech tří škol Soutěž ve šplhu pro žáky 1.-5.tříd proběhla za účasti všech tří škol Vybíjená ( byla přesunuta z prosince) Soutěž ve zpěvu a recitaci pro žáky 4.-5.tříd, zúčastnily se všechny tři školy. Letos se organizace ujala ZŠ Hrušky Den Země pro žáky tříd za účasti ZŠ Mor. Nová Ves a ZŠ Týnec Z časových důvodů se neuskutečnil atletický čtyřboj. Mgr. Ivana Šestáková 15

17 Hodnocení spolupráce ZŠ, MŠ a rodinného klubu Brouček za šk. rok 2013/2014 Plán spolupráce byl vypracován a schválen za přítomnosti zástupců všech institucí. Byl rozšířen o některé společné akce, na jejichž přípravě se podílely všechny zastoupené organizace. Termíny akcí byly většinou dodrženy, popř. po dohodě s ostatními přesunuty na jiný termín. Mezi zdařilé akce patří opět karneval. Nově byla zařazena akce Slet čarodějnic, kdy děti z MŠ v převlecích přišly do školy pozdravit své kamarády. Na závěr proběhlo sportovní dopoledne žáků 1.ročníku a předškoláků z MŠ. Děti si společně zacvičily a zasoutěžily. Poslední akcí bylo rozloučení s předškoláky v MŠ, kterého se zúčastnily i paní učitelky Mgr. Miroslava Jančálková a Mgr. Vlastimila Matúšková, které budou tyto děti učit v první třídě. Mgr. Jana Komosná Kulturní a jiné akce p.č. měsíc Název akce třída 1. IX. Česká balada všichni 2. X. Etické dílny X. Veletrh vzdělávání X. Hvězdárna a planetárium XI. Program pro seniory XII. Městská knihovna Břeclav XII. Taneční projekt kino Břeclav všichni 8. XII. Countrio Hodonín všichni 9. XII. Vánoční zpívání v obci XII. Vánoční zpívání na schodech I. Historická skupina Pernštejni všichni 12. II. Školní ples 8. a III. Návštěva místní knihovny 1. stupeň 14. III. Soutěž ve zpěvu a recitaci 1. stupeň 15. IV. Večer plný pohádek 1. stupeň 16. IV. Láska ano, děti ještě ne IV. Táta, já & dubstep 1. stupeň 18. V. Den lidových řemesel všichni 19. V. Školní akademie všichni 20. V. Škola v přírodě 1. stupeň 16

18 Školská rada a její činnost Školská rada pracovala ve složení: zástupci pedagogického sboru: zástupci zřizovatele: zástupci rodičů žáků: Školská rada se sešla 2x. Na první schůzce dne : projednala a schválila: 1. Dodatek č 1 k ŠVP ZV Mgr. Jana Bravencová předsedkyně Mgr. Jana Komosná zapisovatelka Ivana Salajková Eva Gréeová Milan Valihrach Mgr. Bc. Marek Košut Monika Kurcová Ing. Zdeňka Ondráková Mgr. Hana Janulíková (ruší se volitelný předmět cizí jazyk, zavádí se povinný druhý cizí jazyk, doplněny jsou přírodní vědy, nově se zavádí finanční gramotnost, úpravy učebního plánu posílení dotace pro Čj a M, zrušení autoevaluace školy, vlastní hodnocení se provádí ve výroční zprávě školy. 2. úpravy ve školním a klasifikačním řádu (doplnění o slovní hodnocení, upřesnění pochval a úpravu způsobu používání mobilních telefonů, tabletů a notebooků) Dále projednala výroční zprávu školy za školní rok 2012/2013. V diskusi byl hlavním tématem asistent pedagoga, podmínky pro jeho navržení, schválení a financování. Na druhé schůzce konané dne byla hlavním tématem volba člena do konkurzní komise na ředitele školy. Byla zvolena Mgr. Jana Bravencová. Dále školská rada projednávala nutné úpravy prostor školy sklepa na šatny a bytu na školní družinu. Informace podával starosta obce Mgr., Bc. Marek Košut. Jana Bravencová Část VII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 Studium VP vysokoškolské školní metodik prevence 1 Studium MP vysokoškolské 17

19 b) věková struktura do 35 let let 50 let důch. věk Výchovný poradce 1 Školní metodik prevence 1 c) další Ve školním roce 2013/ 14 bylo odesláno do pedagogicko psychologické poradny na vyšetření z prvního stupně 14 dětí, z druhého stupně na kontrolní vyšetření bylo odesláno 12 žáků. Většina dětí vyšetření absolvovala. Na vyšetření chodí žáci nejen pro výukové, ale také pro kázeňské problémy dětí. V tomto školním roce jsme měli tři integrované žáky ve čtvrté třídě mimořádně nadaná žákyně a autista, v osmé třídě žák se specifickými poruchami učení, kterému byl diagnostikován Aspergrův syndrom. V obou třídách pracují s autisty asistentky. Po konzultaci s rodiči byla nadané žákyni věnována individuální péče. Povinnou školní docházku ukončilo 18 žáků, z toho 1 žákyně v 8. třídě(dříve opakovala ročník), 2 žáci z 5.tř. a 1 žákyně z 6. tř. odešli na gymnázium. Všichni žáci 9. třídy (14) budou pokračovat ve studiu na vyšším stupni: 3 žáci na gymnáziu z 5. třídy a 6. třídy 5 žáků na středních odborných školách 9 žáků na středních odb. učilištích 1 žákyně z 8.tř. se dostala na SOU Většina žáků byla přijata v prvním kole, ale někdy na obor, který neměli na prvním místě, proto využili možnosti podat další přihlášku. Výchovná poradkyně zároveň pracovala jako poradce pro volbu povolání. Při škole pracoval 1 dyslektický kroužek na 1. stupni, kam docházelo celkem 17 žáků. Řešili jsme 3 případy záškoláctví a případy dlouhodobé neomluvené nepřítomnosti. Průběžně se řešily výchovné a výukové problémy ve spolupráci s rodiči žáků na mimořádných schůzkách. 16 krát se sešla výchovná komise k jednání s rodiči žáků, s některými opakovaně, řešila se i vážná porušení školního řádu, omlouvání časté nepřítomnosti. Žáci 9. třídy absolvovali prohlídku veletrhu dalšího vzdělávání v rámci volby povolání a besedy na Okresním úřadu práce v Břeclavi. Pro volbu povolání jsme zakoupili počítačové programy. Uspořádali jsme zvláštní schůzku s rodiči. Mgr. Soňa Petrjanošová, výchovná poradkyně Hodnocení v rámci primární prevence rizikového chování Hodnocení školního roku probíhá na základě průběžného vyhodnocování aktivit a činností, které se uskuteční v průběhu celého školního roku. Podkladem byla evaluace jednotlivých činností, zhodnocení MPP a zpracování závěrečných vyhodnocení třídních učitelů. 18

20 Minimální preventivní program se ve svých cílech zaměřuje na všechny zúčastněné - žáky, pedagogy a rodiče. V rámci dlouhodobých a krátkodobých cílů, na jejichž podkladě byl vytvořen samotný MPP vyplývá: Žáci: zaměřit se klima třídy- vzájemné poznání, komunikace, třídní pravidla, zvládání řešení konfliktů, budovat atmosféru důvěry, pracovat z odlišnostmi, posilovat sebedůvěru a sebeúctu, vést žáky k zdravému životnímu stylu. Hodnocení: žáci pracují se třídními a školními pravidly, znají výchovná opatření, v rámci zaměřených programů se aktivně účastnili preventivních aktivit, témata primární prevence jsou součástí výuky v rámci jednotlivých předmětů (prvouka, dějepis, zeměpis, výchova k občanství, výchova ke zdraví, biologie aj.). V rámci třídních hodin jsou postupně předkládána, aktivně i pasivně, probírány oblasti nastavené v MPP. Aktivity: Září Říjen adaptační pobyt 6. třída dotazníkové šetření Socioklima třída Práce s třídním kolektivem Mgr. Mikulková 6. třída Etické dílny Přátelé 6. třída Listopad Práce s třídním kolektivem Mgr. Mikulková 5. třída Etické dílny Jak správně využívat počítač a televizi 5. třída Dotazníkové šetření šikana 4.,5.,6. třída Etické dílny Moc slova 7. třída Socioklima Mgr. Mikulková klima třídy a vztahy Prosinec Etické dílny Jak se stát dobrým kamarádem 3. a 4. třída Leden Únor Březen Duben Socioklima Mgr. Mikulková sebereflexe Etické dílny Pohoda, klídek, tabáček, Vážím si svého těla 7. třída Šikana, kyberšikana beseda Policie ČR třída Socioklima Mgr. Mikulková přijímání odlišností, podíl na klimatu třídy 6. třída Cigaretka Retka 1-3. třída SZÚ Dobrý chodec, cyklista Besip třída Pedagogové: v rámci třídnických hodin- práce s klimatem třídy, pravidly, komunikace, vztahy Semináře organizované PPP - Neklidné dítě, Modelové situace k řešení šikany, Management školní třídy, Efektivně řešit šikanu a neublížit Ve vztahu seznámení s řádem školy, znalost výchovných opatření, otevřená, efektivní komunikace s rodiči, konzultační hodiny, třídní schůzky Rodiče: seznámení s řádem školy, účast na konzultačních a třídních hodinách, otevřená komunikace a vzájemná spolupráce, podíl a účast na aktivitách školy, webové stránky školy Žáci v rámci nespecifické prevence pracovali v zájmových útvarech, které nabízí škola, kroužcích a zájmových oddílech, dle zájmu žáků. Počty řešení projevů rizikového chování: viz záznam deník ŠMP, dotazník okresního MP Mgr. Jana Budišová, ŠMP 19

21 Část VIII. Závěr Zahájení nového školního roku jsme začali slavnostním nástupem všech žáků na hřišti školy za účasti vedení městyse. Po slavnostním zahájení odvedli žáci 9. tříd své nejmladší spolužáky prváčky do jejich tříd na druhou budovu školy. Na konci školního roku se prvňáčci s deváťáky slavnostně rozloučili. Práce školy se řídila Ročním plánem školy, který byl rozpracován do jednotlivých měsíců. V plánu byly vytýčeny 3 hlavní úkoly školy: 1. Kvalita výuky českého jazyka čtení s porozuměním, sloh 2. Sjednocení klasifikace I. a II. stupeň 3. Práce s integrovanými žáky a IPŽ Navíc byly zpracovány následující plány: Spolupráce s ZŠ Týnec a Hrušky Spolupráce s MŠ Moravská Nová Ves Spolupráce s občanským sdružením Brouček Moravská Nová Ves Škola pokračovala ve výuce podle nového vlastního učebního programu nazvaném ŠKOLA PRO ŽIVOT. Vyučovalo se podle něj ve všech ročních. Ve ŠD byla otevřena dvě oddělení družiny. K lepší spolupráci s rodiči a žáky dále pracovaly dva poradní orgány ředitele. Rada rodičů, kde jsou zástupci z řad rodičů žáků všech tříd, a Rada žáků (školní parlament), kde jsou zástupci žáků třídy., které se scházely pravidelně 1x za 1-2 měsíce. Firmou SCIO byly testovány 3., 5., 7. a 9. třídy z těchto oblastí: Čj, Ma, cizí jazyk a OSP (obecné studijní předpoklady). Ve 3. tř JČ průměrné výsledky, M lepší průměr, v AJ slabší průměr. V 5. třídě v M a JČ podprůměrné, v 7. třídě JČ slabší průměr, M lepší průměr. V 9. ročníku byly výsledky podprůměrné z JČ i M. Výsledky korespondují s OSP a odpovídají průměru i výsledkům žáků ve škole. Během celého školního roku pokračovala obnova pomůcek, nábytku, dobudování počítačové sítě aj. Pokračovalo se v projektech: Mléko do škol ; projekt na 2. stupni zajišťovala paní Synková, na 1. stupni p. Salajková Ovoce do škol ; projekt na 1. stupni zajišťovala vychovatelka paní Salajková EU Peníze do škol Zvyšování kvality Elektronické učebnice Byl vybaven novým nábytkem kabinet Tv Vybavení kabinetu přírodopisu 3D modely orgánů Výměna podlahy na chodbě a renovace v PC učebně Nová podlaha v kotelně Zakoupení interaktivní tabule do první a čtvrté třídy Opravy a výmalby tříd Škola pořádala tradiční velké akce: ples školy, lyžařský kurz, plavání pro žáky 2. a 3. třídy, školu v přírodě a kvalifikaci na Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu. Úspěšná byla také Akademie školy při příležitost Dne matek. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více