VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014

2 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část IX. Charakteristika školy Údaje o pracovnících školy Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a další kontroly Rozhodnutí ředitele Další údaje o škole Poradenské služby v základní škole a minimální preventivní program Závěr 1

3 Část I. Charakteristika školy Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav je umístěna ve dvou asi 300 m od sebe vzdálených budovách. V jedné sídlí žáci prvního stupně, ve druhé budově žáci 5. 9.třídy a vedení školy. Škola je úplná s 10 třídami a vzdělávalo se v ní v letošním školním roce 206 žáků, které vyučovalo 15 pedagogů a 2 vychovatelky. Součástí školy jsou 2 oddělení školní družiny, která sídlí v budově druhého stupně a školní klub, který využívá prostor školy, školní hřiště a byt na MŠ. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy. Statistické údaje Název organizace : Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Adresa: Školní 396, Moravská Nová Ves, PSČ Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Městys Moravská Nová Ves Ředitel školy: Mgr. Hana Grossmannová Telefon: sdružuje: základní škola kapacita 397 IZO: školní družina kapacita 100 IZO: školní klub kapacita 90 IZO: Školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,17 2. stupeň ,75 Celkem ,96 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 17 Rada školy zřízena dle 17a, odts.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění: ANO Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Škola pro život 364/

4 Školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem 2 53 Fyzicky 2 Přepočteno 1,5 Třída Počet dětí celkem 53 Logopedická péče ŠD Dyslektický kroužek ŠD Vlasta Frýdková Jana Komosná Pracovali jsme dle celoročního plánu ŠD. Činnost probíhala především formou her a soutěží. Často jsme využívali školní hřiště a zahradu. Dařilo se nám stmelit kolektiv dětí různého věku, rozvíjet jejich fantazie a dovednosti. V srpnu proběhl ve spolupráci s oddílem Brontosauři velmi zdařilý příměstský tábor s tematickým zaměřením. Školní klub Pracovalo celkem 8 kroužků, evidováno 65 členů ( někteří pracují ve 2 a více kroužcích). Přehled zájmových útvarů ŠK : KROUŽEK Anglický jazyk Rybářský Výtvarný Zdravotnický Gymnastický Redaktorský Modelářský Florbal VEDOUCÍ Mgr. I. Šestáková Jan Hasil Mgr. I. Šestáková Mgr. J. Komosná I. Salajková Mgr. J.Tichá Jaroslav Čech Bc Jan Budiš 3

5 Během školního roku 2013/2014 kromě pravidelných schůzek jednotlivých kroužků, v nichž se žáci zabývali činností pro tento kroužek charakteristické, byly uskutečněny různé soutěže a sezónní akce. Členové modelářského kroužku se zúčastnili modelářských soutěží. Letos se opět mladí zdravotníci účastnili okresního kola zdravotnické soutěže. V kategorii mladších obsadili 3. místo. Rybářský kroužek připravoval žáky opět jak po stránce teoretické (biologie ryb, znalost rybářského řádu), tak po stránce praktické (lov ryb). Členové se zúčastnili rybářských závodů v Mikulčicích. Kroužek gymnastiky uspořádal závěrečnou akademii pro rodiče. Všechny děti byly odměněny nějakou drobností. Redaktorský kroužek nás opět pravidelně informoval ve školním zpravodaji o dění v naší škole. V kroužcích mohou naše děti trávit volný čas způsobem, který je organizovaný zkušenými vedoucími. Scházejí se pravidelně jednou za týden nebo jedenkrát za čtrnáct dnů. Učí se novým věcem, rozvíjí zde své schopnosti a dovednosti. Svými výrobky se mohou pochlubit na různých výstavkách, odměnou jim jsou úspěchy na soutěžích, účast na společenských a kulturních akcích. Lenka Helešicová vedoucí školního klubu Část II. Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb % % 2. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2013/14 nastoupili na školu: Mgr. Vítězslav Navrátil, Bc Pavel Šrámek 3. Počet učitelů nekvalifikovaných, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 1 5. Nepedagogičtí pracovníci /správní / - počet : 5 / 4,46 úvazku 4

6 2. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy Do 35 let let 1 8 Nad 50 let 1 5 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - 1 Celkem Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Název akce Počet Kurz němčiny - Vídeň 1 Finanční gramotnost 1 Zdravotnický kurz 1 Změny v právních předpisech 1 Závěr roku v účetnictví PO 1 ŠVP - změny a realizace ve výuce 1 Systém řádů 1 Tvorba poradenských center 1 Karierový růst 1 Neklidné dítě - problém zvaný ADHD (LMD) 1 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) 1 Aktuality v účetnictví PO 1 Seminář PPP - výchovní poradci 1 Studium MPP 1 Prameny víly Amálky 2 4. Romský asistent ve škole nepracoval. 5. Pedagogický sbor : ŘŠ : Mgr. Jan Hanáček ZŘŠ a VP : Mgr. Soňa Petrjanošová 1. tř. Mgr. Jana Komosná 2. A.tř. Mgr. Ivana Šestáková 2. B tř Mgr. Vlasta Frýdková 3. tř. Mgr. Miroslava Jančálková 4 tř. Mgr. Vlastimila Matúšková 5. tř. Mgr. Vítězslav Navrátil 6. tř. Mgr. Jana Budišová 7. tř. Mgr. Hana Grossmannová 8. tř. Mgr. Jana Bravencová 9. tř. Mgr. Karla Ambrožová 5

7 Mgr. Jana Tichá PhDr. Iva Ondrůšková Mgr. Markéta Tučková Bc. Pavel Šrámek Lenka Helešicová, Andrea Láníčková asistent pedagoga ŠD : Ivana Salajková Lenka Helešicová Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Neprospělo vyznamenání Celkem za I.st Celkem za II.st Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy ,5 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/14: 47 průměr na jednoho žáka: 4,38 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12 a 14): 1 žákyně 4. ročníku a) na víceletá gymnázia přijato: 3. Údaje o přijímacím řízení na střední školu z pátého ročníku 6 ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 2 0 soukromá gymnázia 0 0

8 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 14 1 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a další kontroly Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí - nebyla Veřejnosprávní kontrola Městys Moravská Nová Ves - 3. června 2014, bez připomínek Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - Nebyla Hasič záchranný sbor Jihomoravského kraje Územní odbor Břeclav , subjekt plní své povinnosti uvedené v 23 a 24 o IZS Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, k 59 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014 : 34 7

9 Individuální integrace Typ Ročník Počet žáků Nadaná žákyně Autismus 4. 4., Celkem - 3. V 4. třídě byla asistentkou k žákovi s autismem L. Helešicová. K žákovi s Aspergerovým syndromem v 8. třídě byla asistentkou A. Láníčková. Pracovní stanice počet Část VI. Další údaje o škole Počet skutečnost Počet žáků 206 Počet pedagogických pracovníků 18 Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 25 Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 14 učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického 18 pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem 57 Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic Počet Starší 5 let 8 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT 49 Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard skutečnost ICT Počet přípojných míst 75 Sdílení dat Ano A Sdílení prostředků Ano A Připojení do internetu Ano A Komunikace mezi uživateli Ano A Bezpečnost dat Ano A Personifikovaný přístup k datům Ano N 8

10 Připojení k internetu Služba Hodnota Skutečnost Rychlost 512/128 a 15Mb 1024/256 Veřejné IP adresy ANO Ano Neomezený přístup na internet ANO Ano Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO Ano QoS (vzdálená správa) ANO Ano Filtrace obsahu ANO Ano Antispam ANO Ano Antivir ANO Ano Prezentační a grafická technika Technika skutečnost Datový projektor 11 Interaktivní tabule 10 Tiskárny 8 Kopírovací stroj 5 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení Operační systém skutečnost Win XP,Win7,Win8 Antivirový program AVG, Eset Textový editor Word 2010,2013 Tabulkový editor Excell 2010,2013 Editor prezentací Power Point.2010,2013 Grafický editor - rastrová grafika MSpaint Grafický editor - vektorová grafika Zoner Calisto 5 Webový prohlížeč IE 9 Editor webových stránek PSPad Programy odborného zaměření Výukové- Terasoft, Nová škola, Fraus, dmsoftware - evidence Vzdělávání pedagogických pracovníků v ICT Typ vzdělávání skutečnost Z Základní uživatelské znalosti 12 P Vzdělávání poučených uživatelů 3 S Specifické vzdělávání 1 M - Vzdělávání ICT koordinátorů 1 9

11 Celkové finanční náklady zdroj dotace na žáka Projekty a granty Zřizovatel celkem Další ukazatele Diskový prostor na uložení dat pro žáky Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách skutečnost 100MB ano ano 10MB ano ne 75 + wifi Škola má jednu počítačovou učebnu, která je umístěna na druhém stupni. Učebna je vybavena počítačovou sítí s 25 pracovními stanicemi, síťovou ČB laserovou tiskárnou a místní barevnou tiskárnou pro tisk prací žáků. Z každého počítače v učebně je přístup na internet. Počítačová učebna se postupně obnovuje novými nebo repasovanými počítači. Počítače jsou využívány kromě výuky informatiky i při zpracování a podpoře jednotlivých školních akcí a tvorbě školního časopisu. V současné době je zasíťována celá škola, tím se podařilo dosáhnout pokrytí všech míst vysokorychlostním přístupem na Internet, první patro budovy č. 396 je i s přístupem přes wifi, sborovna budovy č. 4 také. Pro vyučující je zajištěn přístup do centrální evidence žáků a jejich klasifikace (dmsoftware) z pracovních stanic v ředitelně, v kanceláři 1. stupně, ve sborovně 1. stupně a ve sborovně 2. stupně. Všichni vyučující jsou vybaveni notebooky pro domácí přípravu a tvorbu vlastních výukových materiálů. Webové stránky naší školy jsou průběžně aktualizovány, nyní obsahují hlavně informace o aktuálním dění ve škole a také ukázky z tvorby našich žáků. V tomto škol. roce byly inovovány. Na prvním stupni slouží ve třídách hnízda (2 pracovní stanice s přístupem na internet) k bezproblémovému využívání podstatné většiny webových služeb současnosti. Zároveň jsou ve všech třídách 1. stupně k dispozici interaktivní tabule, na kterých jsou zejména používány elektronické učebnice a prezentace ve výuce. Na 2. stupni jsou k dispozici interaktivní tabule ve dvou kmenových třídách a po jedné v učebně fyziky a informatiky. Při práci s interaktivní tabulí učitelé používají vlastní 10

12 prezentace vytvořené v rámci projektu EU peníze školám nebo elektronické učebnice, případně videoukázky. V oblasti výuky ICT trvá zájem o volitelné předměty výpočetní techniky, povinná výuka se dle ŠVP uskutečňuje v 5. a 6. ročníku s dotací 1 hodiny týdně. Metodikem a koordinátorem ICT byla Mgr. Hana Grossmannová. Práce jednotlivých komisí sdružení: MS I. stupně ZŠ MS 1. st. se v tomto školním roce sešlo šestkrát a projednalo: návrh plánu práce MS - účast žáků školy na soutěžích ( seznam žáků na Běh Boba Zháňala v Hruškách a organizační zabezpečení této akce) - plán spolupráce s MŠ Sluníčko a RK Brouček - plán spolupráce se ZŠ Hrušky a ZŠ Týnec - prospěch a chování žáků organizační zabezpečení a přípravu cvičení v přírodě - prospěch a chování žáků - organizační zabezpečení akcí dle plánu spolupráce (trojboj - ZŠ M.N.Ves, Hrušky a Týnec) přípravu projektového dne Vánoce a vánoční zvyky - problémoví žáci v jednotlivých třídách, docházka a omlouvání nepřítomnosti žáků, sjednocení klasifikace žáků přípravu akcí ve 2.pol. šk. roku 2013/ problémoví žáci - prospěch a chování - informace o přípravě zápisu dětí do 1.tř. Mat, Janč, Sal, Hel přípravu na Den Země - objednávky učebnic na šk.rok 2013/ prospěch a chování žáků organizační zabezpečení a přípravu na Školu v přírodě ( Radějov, hotel Radějov) - zajištění pomůcek pro žáky na školní rok 2013/ klasifikace za druhé pololetí, problémoví žáci vedoucí MS 1. stupně ZŠ: Mgr. Ivana Šestáková 11

13 Komise výchov Hodnocení komise výchov a sportovních aktivit za školní rok 2013/14 Září: Projednání plánu na školní rok 2013/14 Projednání plánu sportovních akcí na 1. pololetí Projednání sportovního vybavení a potřeb do jednotlivých předmětů Příprava sportovních akcí v rámci spolupráce ZŠ Hrušky a Týnec Prosinec: Koordinace kritérií hodnocení z výchov na pololetí, zejména hodnocení žáků zdravotně oslabených a méně nadaných Příprava plánu akcí a účast žáků na nich v 2. pololetí Příprava školního kola ve šplhu Duben: Příprava návrhu úprav klasifikačního řádu ve výchovách Koordinace účasti na Atletických přeborech Podluží Informace o vedení hodiny TV s důrazem na hody a vrhy Červen: Hodnocení účasti na sportovních akcích, výsledky a účast Koordinace a vybavení sportovních potřeb, pomůcek do výuky ve výchovách Klasifikace žáků ve výchovách Název akce Třída Výsledek Měsíc Přespolní běh 1.-5.tř 2x1.místo září Akropole cross 3x2.místo Štafetový běh Boba Zháněla 5x3.místo 1.-5.tř. 1.místo říjen Přespolní běh Břeclav 6.-9.tř. 3. místo ml. žákyně září Trojboj 4.,5.tř. 1. místo listopad M.N.V.,Hrušky,Týnec Vybíjená 4.,5. tř. M.N.V., Hrušky, 3.místo únor Týnec Okrskové kolo 3.-5.tř. 4.místo prosinec Florbal Okrskové kolo 6.-9.tř. 4. místo prosinec Florbal Školní kolo šplh 1.- leden 5.tř.M.N.V.,Hrušky,Týnec Okresní kolo šplh 6.-9.tř. únor 12

14 Bruslení 1.-5.tř. březen Bruslení 6.-9.tř. březen Atletické přebory 1.-5.tř. 8. místo červen Podluží Atletické přebory Podluží 6.-9.tř. 2. místo červen V měsících duben a květen se 98,4% žáků zapojilo v rámci tělesné výchovy do Olympijského víceboje 6 disciplin (sprint, hod míčkem, výdrž ve shybu, hluboký předklon, skok z místa, vytrvalostní běh). Cílem bylo zapojit co největší počet žáků v hodinách TV. Vedoucí předmětové komise výchov Mgr. Jana Budišová Předmětová komise přírodovědných předmětů Komise průběžně sledovala plnění plánu stanoveného na začátku škol. roku, zejména časové rozvržení učiva a zpracování tematických plánů do jednotlivých předmětů, zařazování projektů, uskutečnění plánovaných exkurzí a výukových pořadů, přípravu žáků na olympiády a soutěže. Komise pracovala a scházela se podle plánu: Září školní vzdělávací program plán práce na školní rok 2012 / časové rozvržení učiva a zpracování tematických plánů zapracovat učební plány do jednotlivých předmětů, mezipředmětové vztahy projekty - navrhnout rozvržení labor. prací - individuální plány spolupráce s výchovnou poradkyní - projednat časové zařazení velkých kontrolních prací žáků - využívání PC a interaktivních tabulí ve výuce a příprava šablon, jejich ověřování Listopad informace o problémových nebo neprospívajících žácích - podklady na ped. radu a tř. schůzky - individuální plány kontrola, příp. doplnění - školní vzdělávací program průběžné plnění plánu - nadaní žáci a jejich zapojení do olympiád a soutěží rozvržení tak, aby žáci nebyli v kolizi ve více předmětech Duben čtvrtletní kontrolní práce M - informace o problémových nebo neprospívajících žácích - podklady na ped. radu a tř. schůzky - připravit návrh na doplnění učebních pomůcek, zpracovat návrh na nákup učebnic - zápis výsledky jednotlivých soutěží a účast v okres. kolech - školní vzdělávací program průběžné plnění plánu - příprava celoškolního projektu 13

15 Červen závěrečné kontrolní práce, hodnocení soutěží a výsledků testování SCIO - uzavření individuálních plánů spolupráce s výchovnou poradkyní - školní vzdělávací program závěrečné zhodnocení časového splnění temat. plánů Účast žáků a výsledky v jednotlivých soutěžích: Matematický klokan - mezinárodní soutěže se zúčastnilo 50 žáků na 2. stupni a 45 žáků na 1. stupni. kategorie Cvrček (2. a 3. třída) - František Tichý (3. třída 77 bodů) kategorie Klokánek (4. a 5. třída) - Jan Poláček (5. třída 101 bodů) kategorie Benjamín (6. a 7. třída) - Kateřina Bělochová (7. třída 66 bodů) kategorie Kadet (8. a 9. třída) - Robin Bařina (9. třída 57 bodů) Olympiády - umístění v okresních kolech: -biologická: katd Salajková J. 12. místo katc Ostratická K. 10. místo -Pythagoriáda : 5. roč Poláček J. 5. místo Na škole také proběhla v tomto školním roce testování žáků firmou SCIO v 9.,7. a 5. ročníku v matematice. Celoškolní projekt Den Země - červen Exkurze a výukové pořady, které žáci v rámci výuky absolvovali: Madagaskar - příběh pradávné Lemurie multimediální pořad kino Břeclav Planetárium Brno 5. roč.(přír.) Ozvučená výstava Ptáci jižní Moravy Předsedkyní PK byla Mgr. Hana Grossmannová Hodnocení komise jazyků a společenských věd za školní rok 2013/14 Září: Projednání plánu na školní rok 2013/14 Projednání plánu časového rozvržení učiva a úprava tematických plánů Projednání rozvržení slohových prací, diktátů, povinné četby, projektů Příprava individuálních plánů u žáků s poruchami učení a dys Prosinec: Koordinace kritérií hodnocení žáků problémových a neprospívajících Příprava plánu zapojení žáků do olympiád a soutěží Příprava školního kola olympiády JČ Pololetní kontrolní práce a prověrky v jazycích a spol. vědách Beseda v knihovně v Břeclavi 14

16 Duben: Příprava návrhu úprav klasifikačního řádu Návrh na doplnění učebních pomůcek a nákupu učebnic Informace o výsledcích jednotlivých soutěží a olympiád Besedy v místní knihovně, příprava seznamu povinné četby Návštěva divadla žáků 8. tř. v Brně Červen: Hodnocení účasti na soutěžích, projektech a výsledky testování SCIO Koordinace a uzavření individuálních plánů Klasifikace žáků v jazycích a spol. vědách, neprospívající žáci Zpráva EVVO 2013/ 2014 Zpracovala Mgr. Soňa Petrjanošová Ekokůň pro žáky 6.tř. v Zámeckém statku v Dolní Rožínce Krajská výstava Českého svazu chovatelů v Břeclavi pomoc při posuzování a instalaci výstavy - září 2013 Sběr starého papíru - podzim 2013, květen Výtěžek v hodnotě 8785,-Kč je použit na adopci zvířete v ZOO Hodonín tamarín pinčí Výukové programy pro 1. stupeň lektoři VIS Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou Výukové programy v terénu pro žáky třídy lektoři VIS Bílé Karpaty Den Země pro 1. stupeň , za pomoci žáků třídy u jezer Štěrkovna, žáci 3-5. třídy ze ZŠ Moravská Nová Ves a Týnec Naukové soutěže biologická olympiáda kategorie C, D školní a okresní kola. Krajské kolo soutěže Zelená stezka zlatý list v Ekocentru Dúbrava v Hodoníně - žáci 7. třídy Podzimní sázení stromků s Prostrom o.s. v rámci projektu Ztracené cesty žáci 9. Třídy. Interaktivní výstava Ptáci jižní Moravy ve spolupráci se Soliton z Brna, využila i MŠ a škola z Týnce a Hrušek. Adopce zvířete v ZOO Hodonín - rodinka tamarína pinčího. metodik EVVO Mgr. Karla Ambrožová Spolupráce se ZŠ Hrušky a ZŠ Týnec Pro školní rok 2013/2014 byl opět vypracován plán spolupráce mezi ZŠ Mor. Nová Ves, ZŠ Týnec a ZŠ Hrušky. Z naplánovaných akcí se uskutečnily tyto: Běh Boba Zháňala v Hruškách, naše štafeta získala zlato Sportovní trojboj sedy-lehy, skok z místa, švihadlo. Zúčastnili se žáci 4. a 5.tříd všech tří škol Soutěž ve šplhu pro žáky 1.-5.tříd proběhla za účasti všech tří škol Vybíjená ( byla přesunuta z prosince) Soutěž ve zpěvu a recitaci pro žáky 4.-5.tříd, zúčastnily se všechny tři školy. Letos se organizace ujala ZŠ Hrušky Den Země pro žáky tříd za účasti ZŠ Mor. Nová Ves a ZŠ Týnec Z časových důvodů se neuskutečnil atletický čtyřboj. Mgr. Ivana Šestáková 15

17 Hodnocení spolupráce ZŠ, MŠ a rodinného klubu Brouček za šk. rok 2013/2014 Plán spolupráce byl vypracován a schválen za přítomnosti zástupců všech institucí. Byl rozšířen o některé společné akce, na jejichž přípravě se podílely všechny zastoupené organizace. Termíny akcí byly většinou dodrženy, popř. po dohodě s ostatními přesunuty na jiný termín. Mezi zdařilé akce patří opět karneval. Nově byla zařazena akce Slet čarodějnic, kdy děti z MŠ v převlecích přišly do školy pozdravit své kamarády. Na závěr proběhlo sportovní dopoledne žáků 1.ročníku a předškoláků z MŠ. Děti si společně zacvičily a zasoutěžily. Poslední akcí bylo rozloučení s předškoláky v MŠ, kterého se zúčastnily i paní učitelky Mgr. Miroslava Jančálková a Mgr. Vlastimila Matúšková, které budou tyto děti učit v první třídě. Mgr. Jana Komosná Kulturní a jiné akce p.č. měsíc Název akce třída 1. IX. Česká balada všichni 2. X. Etické dílny X. Veletrh vzdělávání X. Hvězdárna a planetárium XI. Program pro seniory XII. Městská knihovna Břeclav XII. Taneční projekt kino Břeclav všichni 8. XII. Countrio Hodonín všichni 9. XII. Vánoční zpívání v obci XII. Vánoční zpívání na schodech I. Historická skupina Pernštejni všichni 12. II. Školní ples 8. a III. Návštěva místní knihovny 1. stupeň 14. III. Soutěž ve zpěvu a recitaci 1. stupeň 15. IV. Večer plný pohádek 1. stupeň 16. IV. Láska ano, děti ještě ne IV. Táta, já & dubstep 1. stupeň 18. V. Den lidových řemesel všichni 19. V. Školní akademie všichni 20. V. Škola v přírodě 1. stupeň 16

18 Školská rada a její činnost Školská rada pracovala ve složení: zástupci pedagogického sboru: zástupci zřizovatele: zástupci rodičů žáků: Školská rada se sešla 2x. Na první schůzce dne : projednala a schválila: 1. Dodatek č 1 k ŠVP ZV Mgr. Jana Bravencová předsedkyně Mgr. Jana Komosná zapisovatelka Ivana Salajková Eva Gréeová Milan Valihrach Mgr. Bc. Marek Košut Monika Kurcová Ing. Zdeňka Ondráková Mgr. Hana Janulíková (ruší se volitelný předmět cizí jazyk, zavádí se povinný druhý cizí jazyk, doplněny jsou přírodní vědy, nově se zavádí finanční gramotnost, úpravy učebního plánu posílení dotace pro Čj a M, zrušení autoevaluace školy, vlastní hodnocení se provádí ve výroční zprávě školy. 2. úpravy ve školním a klasifikačním řádu (doplnění o slovní hodnocení, upřesnění pochval a úpravu způsobu používání mobilních telefonů, tabletů a notebooků) Dále projednala výroční zprávu školy za školní rok 2012/2013. V diskusi byl hlavním tématem asistent pedagoga, podmínky pro jeho navržení, schválení a financování. Na druhé schůzce konané dne byla hlavním tématem volba člena do konkurzní komise na ředitele školy. Byla zvolena Mgr. Jana Bravencová. Dále školská rada projednávala nutné úpravy prostor školy sklepa na šatny a bytu na školní družinu. Informace podával starosta obce Mgr., Bc. Marek Košut. Jana Bravencová Část VII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 Studium VP vysokoškolské školní metodik prevence 1 Studium MP vysokoškolské 17

19 b) věková struktura do 35 let let 50 let důch. věk Výchovný poradce 1 Školní metodik prevence 1 c) další Ve školním roce 2013/ 14 bylo odesláno do pedagogicko psychologické poradny na vyšetření z prvního stupně 14 dětí, z druhého stupně na kontrolní vyšetření bylo odesláno 12 žáků. Většina dětí vyšetření absolvovala. Na vyšetření chodí žáci nejen pro výukové, ale také pro kázeňské problémy dětí. V tomto školním roce jsme měli tři integrované žáky ve čtvrté třídě mimořádně nadaná žákyně a autista, v osmé třídě žák se specifickými poruchami učení, kterému byl diagnostikován Aspergrův syndrom. V obou třídách pracují s autisty asistentky. Po konzultaci s rodiči byla nadané žákyni věnována individuální péče. Povinnou školní docházku ukončilo 18 žáků, z toho 1 žákyně v 8. třídě(dříve opakovala ročník), 2 žáci z 5.tř. a 1 žákyně z 6. tř. odešli na gymnázium. Všichni žáci 9. třídy (14) budou pokračovat ve studiu na vyšším stupni: 3 žáci na gymnáziu z 5. třídy a 6. třídy 5 žáků na středních odborných školách 9 žáků na středních odb. učilištích 1 žákyně z 8.tř. se dostala na SOU Většina žáků byla přijata v prvním kole, ale někdy na obor, který neměli na prvním místě, proto využili možnosti podat další přihlášku. Výchovná poradkyně zároveň pracovala jako poradce pro volbu povolání. Při škole pracoval 1 dyslektický kroužek na 1. stupni, kam docházelo celkem 17 žáků. Řešili jsme 3 případy záškoláctví a případy dlouhodobé neomluvené nepřítomnosti. Průběžně se řešily výchovné a výukové problémy ve spolupráci s rodiči žáků na mimořádných schůzkách. 16 krát se sešla výchovná komise k jednání s rodiči žáků, s některými opakovaně, řešila se i vážná porušení školního řádu, omlouvání časté nepřítomnosti. Žáci 9. třídy absolvovali prohlídku veletrhu dalšího vzdělávání v rámci volby povolání a besedy na Okresním úřadu práce v Břeclavi. Pro volbu povolání jsme zakoupili počítačové programy. Uspořádali jsme zvláštní schůzku s rodiči. Mgr. Soňa Petrjanošová, výchovná poradkyně Hodnocení v rámci primární prevence rizikového chování Hodnocení školního roku probíhá na základě průběžného vyhodnocování aktivit a činností, které se uskuteční v průběhu celého školního roku. Podkladem byla evaluace jednotlivých činností, zhodnocení MPP a zpracování závěrečných vyhodnocení třídních učitelů. 18

20 Minimální preventivní program se ve svých cílech zaměřuje na všechny zúčastněné - žáky, pedagogy a rodiče. V rámci dlouhodobých a krátkodobých cílů, na jejichž podkladě byl vytvořen samotný MPP vyplývá: Žáci: zaměřit se klima třídy- vzájemné poznání, komunikace, třídní pravidla, zvládání řešení konfliktů, budovat atmosféru důvěry, pracovat z odlišnostmi, posilovat sebedůvěru a sebeúctu, vést žáky k zdravému životnímu stylu. Hodnocení: žáci pracují se třídními a školními pravidly, znají výchovná opatření, v rámci zaměřených programů se aktivně účastnili preventivních aktivit, témata primární prevence jsou součástí výuky v rámci jednotlivých předmětů (prvouka, dějepis, zeměpis, výchova k občanství, výchova ke zdraví, biologie aj.). V rámci třídních hodin jsou postupně předkládána, aktivně i pasivně, probírány oblasti nastavené v MPP. Aktivity: Září Říjen adaptační pobyt 6. třída dotazníkové šetření Socioklima třída Práce s třídním kolektivem Mgr. Mikulková 6. třída Etické dílny Přátelé 6. třída Listopad Práce s třídním kolektivem Mgr. Mikulková 5. třída Etické dílny Jak správně využívat počítač a televizi 5. třída Dotazníkové šetření šikana 4.,5.,6. třída Etické dílny Moc slova 7. třída Socioklima Mgr. Mikulková klima třídy a vztahy Prosinec Etické dílny Jak se stát dobrým kamarádem 3. a 4. třída Leden Únor Březen Duben Socioklima Mgr. Mikulková sebereflexe Etické dílny Pohoda, klídek, tabáček, Vážím si svého těla 7. třída Šikana, kyberšikana beseda Policie ČR třída Socioklima Mgr. Mikulková přijímání odlišností, podíl na klimatu třídy 6. třída Cigaretka Retka 1-3. třída SZÚ Dobrý chodec, cyklista Besip třída Pedagogové: v rámci třídnických hodin- práce s klimatem třídy, pravidly, komunikace, vztahy Semináře organizované PPP - Neklidné dítě, Modelové situace k řešení šikany, Management školní třídy, Efektivně řešit šikanu a neublížit Ve vztahu seznámení s řádem školy, znalost výchovných opatření, otevřená, efektivní komunikace s rodiči, konzultační hodiny, třídní schůzky Rodiče: seznámení s řádem školy, účast na konzultačních a třídních hodinách, otevřená komunikace a vzájemná spolupráce, podíl a účast na aktivitách školy, webové stránky školy Žáci v rámci nespecifické prevence pracovali v zájmových útvarech, které nabízí škola, kroužcích a zájmových oddílech, dle zájmu žáků. Počty řešení projevů rizikového chování: viz záznam deník ŠMP, dotazník okresního MP Mgr. Jana Budišová, ŠMP 19

21 Část VIII. Závěr Zahájení nového školního roku jsme začali slavnostním nástupem všech žáků na hřišti školy za účasti vedení městyse. Po slavnostním zahájení odvedli žáci 9. tříd své nejmladší spolužáky prváčky do jejich tříd na druhou budovu školy. Na konci školního roku se prvňáčci s deváťáky slavnostně rozloučili. Práce školy se řídila Ročním plánem školy, který byl rozpracován do jednotlivých měsíců. V plánu byly vytýčeny 3 hlavní úkoly školy: 1. Kvalita výuky českého jazyka čtení s porozuměním, sloh 2. Sjednocení klasifikace I. a II. stupeň 3. Práce s integrovanými žáky a IPŽ Navíc byly zpracovány následující plány: Spolupráce s ZŠ Týnec a Hrušky Spolupráce s MŠ Moravská Nová Ves Spolupráce s občanským sdružením Brouček Moravská Nová Ves Škola pokračovala ve výuce podle nového vlastního učebního programu nazvaném ŠKOLA PRO ŽIVOT. Vyučovalo se podle něj ve všech ročních. Ve ŠD byla otevřena dvě oddělení družiny. K lepší spolupráci s rodiči a žáky dále pracovaly dva poradní orgány ředitele. Rada rodičů, kde jsou zástupci z řad rodičů žáků všech tříd, a Rada žáků (školní parlament), kde jsou zástupci žáků třídy., které se scházely pravidelně 1x za 1-2 měsíce. Firmou SCIO byly testovány 3., 5., 7. a 9. třídy z těchto oblastí: Čj, Ma, cizí jazyk a OSP (obecné studijní předpoklady). Ve 3. tř JČ průměrné výsledky, M lepší průměr, v AJ slabší průměr. V 5. třídě v M a JČ podprůměrné, v 7. třídě JČ slabší průměr, M lepší průměr. V 9. ročníku byly výsledky podprůměrné z JČ i M. Výsledky korespondují s OSP a odpovídají průměru i výsledkům žáků ve škole. Během celého školního roku pokračovala obnova pomůcek, nábytku, dobudování počítačové sítě aj. Pokračovalo se v projektech: Mléko do škol ; projekt na 2. stupni zajišťovala paní Synková, na 1. stupni p. Salajková Ovoce do škol ; projekt na 1. stupni zajišťovala vychovatelka paní Salajková EU Peníze do škol Zvyšování kvality Elektronické učebnice Byl vybaven novým nábytkem kabinet Tv Vybavení kabinetu přírodopisu 3D modely orgánů Výměna podlahy na chodbě a renovace v PC učebně Nová podlaha v kotelně Zakoupení interaktivní tabule do první a čtvrté třídy Opravy a výmalby tříd Škola pořádala tradiční velké akce: ples školy, lyžařský kurz, plavání pro žáky 2. a 3. třídy, školu v přírodě a kvalifikaci na Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu. Úspěšná byla také Akademie školy při příležitost Dne matek. 20

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 2. září 2013 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 3. září 2012 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2015 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov Zpracovala: Mgr. Ludmila Vodehnalová, Ondřej Paluska ICT plán na období: Školní rok 2015/2016 Základní škola Netvořice, okres Benešov Příspěvková organizace

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 1. září 2011 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Lenka Ondráčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michaela

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

PLÁN ICT ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ICT  ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ICT ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 ICT PLÁN ŠKOLY školní rok 2015/ 2016 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Lučina Adresa: Lučina č. 2, 739 39 Lučina IČO: 70982961 IZO: 102 068

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více