VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014

2 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část IX. Charakteristika školy Údaje o pracovnících školy Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a další kontroly Rozhodnutí ředitele Další údaje o škole Poradenské služby v základní škole a minimální preventivní program Závěr 1

3 Část I. Charakteristika školy Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav je umístěna ve dvou asi 300 m od sebe vzdálených budovách. V jedné sídlí žáci prvního stupně, ve druhé budově žáci 5. 9.třídy a vedení školy. Škola je úplná s 10 třídami a vzdělávalo se v ní v letošním školním roce 206 žáků, které vyučovalo 15 pedagogů a 2 vychovatelky. Součástí školy jsou 2 oddělení školní družiny, která sídlí v budově druhého stupně a školní klub, který využívá prostor školy, školní hřiště a byt na MŠ. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy. Statistické údaje Název organizace : Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Adresa: Školní 396, Moravská Nová Ves, PSČ Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Městys Moravská Nová Ves Ředitel školy: Mgr. Hana Grossmannová Telefon: sdružuje: základní škola kapacita 397 IZO: školní družina kapacita 100 IZO: školní klub kapacita 90 IZO: Školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,17 2. stupeň ,75 Celkem ,96 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 17 Rada školy zřízena dle 17a, odts.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění: ANO Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Škola pro život 364/

4 Školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem 2 53 Fyzicky 2 Přepočteno 1,5 Třída Počet dětí celkem 53 Logopedická péče ŠD Dyslektický kroužek ŠD Vlasta Frýdková Jana Komosná Pracovali jsme dle celoročního plánu ŠD. Činnost probíhala především formou her a soutěží. Často jsme využívali školní hřiště a zahradu. Dařilo se nám stmelit kolektiv dětí různého věku, rozvíjet jejich fantazie a dovednosti. V srpnu proběhl ve spolupráci s oddílem Brontosauři velmi zdařilý příměstský tábor s tematickým zaměřením. Školní klub Pracovalo celkem 8 kroužků, evidováno 65 členů ( někteří pracují ve 2 a více kroužcích). Přehled zájmových útvarů ŠK : KROUŽEK Anglický jazyk Rybářský Výtvarný Zdravotnický Gymnastický Redaktorský Modelářský Florbal VEDOUCÍ Mgr. I. Šestáková Jan Hasil Mgr. I. Šestáková Mgr. J. Komosná I. Salajková Mgr. J.Tichá Jaroslav Čech Bc Jan Budiš 3

5 Během školního roku 2013/2014 kromě pravidelných schůzek jednotlivých kroužků, v nichž se žáci zabývali činností pro tento kroužek charakteristické, byly uskutečněny různé soutěže a sezónní akce. Členové modelářského kroužku se zúčastnili modelářských soutěží. Letos se opět mladí zdravotníci účastnili okresního kola zdravotnické soutěže. V kategorii mladších obsadili 3. místo. Rybářský kroužek připravoval žáky opět jak po stránce teoretické (biologie ryb, znalost rybářského řádu), tak po stránce praktické (lov ryb). Členové se zúčastnili rybářských závodů v Mikulčicích. Kroužek gymnastiky uspořádal závěrečnou akademii pro rodiče. Všechny děti byly odměněny nějakou drobností. Redaktorský kroužek nás opět pravidelně informoval ve školním zpravodaji o dění v naší škole. V kroužcích mohou naše děti trávit volný čas způsobem, který je organizovaný zkušenými vedoucími. Scházejí se pravidelně jednou za týden nebo jedenkrát za čtrnáct dnů. Učí se novým věcem, rozvíjí zde své schopnosti a dovednosti. Svými výrobky se mohou pochlubit na různých výstavkách, odměnou jim jsou úspěchy na soutěžích, účast na společenských a kulturních akcích. Lenka Helešicová vedoucí školního klubu Část II. Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb % % 2. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2013/14 nastoupili na školu: Mgr. Vítězslav Navrátil, Bc Pavel Šrámek 3. Počet učitelů nekvalifikovaných, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 1 5. Nepedagogičtí pracovníci /správní / - počet : 5 / 4,46 úvazku 4

6 2. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy Do 35 let let 1 8 Nad 50 let 1 5 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - 1 Celkem Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Název akce Počet Kurz němčiny - Vídeň 1 Finanční gramotnost 1 Zdravotnický kurz 1 Změny v právních předpisech 1 Závěr roku v účetnictví PO 1 ŠVP - změny a realizace ve výuce 1 Systém řádů 1 Tvorba poradenských center 1 Karierový růst 1 Neklidné dítě - problém zvaný ADHD (LMD) 1 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) 1 Aktuality v účetnictví PO 1 Seminář PPP - výchovní poradci 1 Studium MPP 1 Prameny víly Amálky 2 4. Romský asistent ve škole nepracoval. 5. Pedagogický sbor : ŘŠ : Mgr. Jan Hanáček ZŘŠ a VP : Mgr. Soňa Petrjanošová 1. tř. Mgr. Jana Komosná 2. A.tř. Mgr. Ivana Šestáková 2. B tř Mgr. Vlasta Frýdková 3. tř. Mgr. Miroslava Jančálková 4 tř. Mgr. Vlastimila Matúšková 5. tř. Mgr. Vítězslav Navrátil 6. tř. Mgr. Jana Budišová 7. tř. Mgr. Hana Grossmannová 8. tř. Mgr. Jana Bravencová 9. tř. Mgr. Karla Ambrožová 5

7 Mgr. Jana Tichá PhDr. Iva Ondrůšková Mgr. Markéta Tučková Bc. Pavel Šrámek Lenka Helešicová, Andrea Láníčková asistent pedagoga ŠD : Ivana Salajková Lenka Helešicová Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Neprospělo vyznamenání Celkem za I.st Celkem za II.st Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy ,5 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/14: 47 průměr na jednoho žáka: 4,38 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12 a 14): 1 žákyně 4. ročníku a) na víceletá gymnázia přijato: 3. Údaje o přijímacím řízení na střední školu z pátého ročníku 6 ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 2 0 soukromá gymnázia 0 0

8 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 14 1 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a další kontroly Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí - nebyla Veřejnosprávní kontrola Městys Moravská Nová Ves - 3. června 2014, bez připomínek Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - Nebyla Hasič záchranný sbor Jihomoravského kraje Územní odbor Břeclav , subjekt plní své povinnosti uvedené v 23 a 24 o IZS Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, k 59 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014 : 34 7

9 Individuální integrace Typ Ročník Počet žáků Nadaná žákyně Autismus 4. 4., Celkem - 3. V 4. třídě byla asistentkou k žákovi s autismem L. Helešicová. K žákovi s Aspergerovým syndromem v 8. třídě byla asistentkou A. Láníčková. Pracovní stanice počet Část VI. Další údaje o škole Počet skutečnost Počet žáků 206 Počet pedagogických pracovníků 18 Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 25 Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 14 učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického 18 pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem 57 Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic Počet Starší 5 let 8 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT 49 Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard skutečnost ICT Počet přípojných míst 75 Sdílení dat Ano A Sdílení prostředků Ano A Připojení do internetu Ano A Komunikace mezi uživateli Ano A Bezpečnost dat Ano A Personifikovaný přístup k datům Ano N 8

10 Připojení k internetu Služba Hodnota Skutečnost Rychlost 512/128 a 15Mb 1024/256 Veřejné IP adresy ANO Ano Neomezený přístup na internet ANO Ano Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO Ano QoS (vzdálená správa) ANO Ano Filtrace obsahu ANO Ano Antispam ANO Ano Antivir ANO Ano Prezentační a grafická technika Technika skutečnost Datový projektor 11 Interaktivní tabule 10 Tiskárny 8 Kopírovací stroj 5 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení Operační systém skutečnost Win XP,Win7,Win8 Antivirový program AVG, Eset Textový editor Word 2010,2013 Tabulkový editor Excell 2010,2013 Editor prezentací Power Point.2010,2013 Grafický editor - rastrová grafika MSpaint Grafický editor - vektorová grafika Zoner Calisto 5 Webový prohlížeč IE 9 Editor webových stránek PSPad Programy odborného zaměření Výukové- Terasoft, Nová škola, Fraus, dmsoftware - evidence Vzdělávání pedagogických pracovníků v ICT Typ vzdělávání skutečnost Z Základní uživatelské znalosti 12 P Vzdělávání poučených uživatelů 3 S Specifické vzdělávání 1 M - Vzdělávání ICT koordinátorů 1 9

11 Celkové finanční náklady zdroj dotace na žáka Projekty a granty Zřizovatel celkem Další ukazatele Diskový prostor na uložení dat pro žáky Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách skutečnost 100MB ano ano 10MB ano ne 75 + wifi Škola má jednu počítačovou učebnu, která je umístěna na druhém stupni. Učebna je vybavena počítačovou sítí s 25 pracovními stanicemi, síťovou ČB laserovou tiskárnou a místní barevnou tiskárnou pro tisk prací žáků. Z každého počítače v učebně je přístup na internet. Počítačová učebna se postupně obnovuje novými nebo repasovanými počítači. Počítače jsou využívány kromě výuky informatiky i při zpracování a podpoře jednotlivých školních akcí a tvorbě školního časopisu. V současné době je zasíťována celá škola, tím se podařilo dosáhnout pokrytí všech míst vysokorychlostním přístupem na Internet, první patro budovy č. 396 je i s přístupem přes wifi, sborovna budovy č. 4 také. Pro vyučující je zajištěn přístup do centrální evidence žáků a jejich klasifikace (dmsoftware) z pracovních stanic v ředitelně, v kanceláři 1. stupně, ve sborovně 1. stupně a ve sborovně 2. stupně. Všichni vyučující jsou vybaveni notebooky pro domácí přípravu a tvorbu vlastních výukových materiálů. Webové stránky naší školy jsou průběžně aktualizovány, nyní obsahují hlavně informace o aktuálním dění ve škole a také ukázky z tvorby našich žáků. V tomto škol. roce byly inovovány. Na prvním stupni slouží ve třídách hnízda (2 pracovní stanice s přístupem na internet) k bezproblémovému využívání podstatné většiny webových služeb současnosti. Zároveň jsou ve všech třídách 1. stupně k dispozici interaktivní tabule, na kterých jsou zejména používány elektronické učebnice a prezentace ve výuce. Na 2. stupni jsou k dispozici interaktivní tabule ve dvou kmenových třídách a po jedné v učebně fyziky a informatiky. Při práci s interaktivní tabulí učitelé používají vlastní 10

12 prezentace vytvořené v rámci projektu EU peníze školám nebo elektronické učebnice, případně videoukázky. V oblasti výuky ICT trvá zájem o volitelné předměty výpočetní techniky, povinná výuka se dle ŠVP uskutečňuje v 5. a 6. ročníku s dotací 1 hodiny týdně. Metodikem a koordinátorem ICT byla Mgr. Hana Grossmannová. Práce jednotlivých komisí sdružení: MS I. stupně ZŠ MS 1. st. se v tomto školním roce sešlo šestkrát a projednalo: návrh plánu práce MS - účast žáků školy na soutěžích ( seznam žáků na Běh Boba Zháňala v Hruškách a organizační zabezpečení této akce) - plán spolupráce s MŠ Sluníčko a RK Brouček - plán spolupráce se ZŠ Hrušky a ZŠ Týnec - prospěch a chování žáků organizační zabezpečení a přípravu cvičení v přírodě - prospěch a chování žáků - organizační zabezpečení akcí dle plánu spolupráce (trojboj - ZŠ M.N.Ves, Hrušky a Týnec) přípravu projektového dne Vánoce a vánoční zvyky - problémoví žáci v jednotlivých třídách, docházka a omlouvání nepřítomnosti žáků, sjednocení klasifikace žáků přípravu akcí ve 2.pol. šk. roku 2013/ problémoví žáci - prospěch a chování - informace o přípravě zápisu dětí do 1.tř. Mat, Janč, Sal, Hel přípravu na Den Země - objednávky učebnic na šk.rok 2013/ prospěch a chování žáků organizační zabezpečení a přípravu na Školu v přírodě ( Radějov, hotel Radějov) - zajištění pomůcek pro žáky na školní rok 2013/ klasifikace za druhé pololetí, problémoví žáci vedoucí MS 1. stupně ZŠ: Mgr. Ivana Šestáková 11

13 Komise výchov Hodnocení komise výchov a sportovních aktivit za školní rok 2013/14 Září: Projednání plánu na školní rok 2013/14 Projednání plánu sportovních akcí na 1. pololetí Projednání sportovního vybavení a potřeb do jednotlivých předmětů Příprava sportovních akcí v rámci spolupráce ZŠ Hrušky a Týnec Prosinec: Koordinace kritérií hodnocení z výchov na pololetí, zejména hodnocení žáků zdravotně oslabených a méně nadaných Příprava plánu akcí a účast žáků na nich v 2. pololetí Příprava školního kola ve šplhu Duben: Příprava návrhu úprav klasifikačního řádu ve výchovách Koordinace účasti na Atletických přeborech Podluží Informace o vedení hodiny TV s důrazem na hody a vrhy Červen: Hodnocení účasti na sportovních akcích, výsledky a účast Koordinace a vybavení sportovních potřeb, pomůcek do výuky ve výchovách Klasifikace žáků ve výchovách Název akce Třída Výsledek Měsíc Přespolní běh 1.-5.tř 2x1.místo září Akropole cross 3x2.místo Štafetový běh Boba Zháněla 5x3.místo 1.-5.tř. 1.místo říjen Přespolní běh Břeclav 6.-9.tř. 3. místo ml. žákyně září Trojboj 4.,5.tř. 1. místo listopad M.N.V.,Hrušky,Týnec Vybíjená 4.,5. tř. M.N.V., Hrušky, 3.místo únor Týnec Okrskové kolo 3.-5.tř. 4.místo prosinec Florbal Okrskové kolo 6.-9.tř. 4. místo prosinec Florbal Školní kolo šplh 1.- leden 5.tř.M.N.V.,Hrušky,Týnec Okresní kolo šplh 6.-9.tř. únor 12

14 Bruslení 1.-5.tř. březen Bruslení 6.-9.tř. březen Atletické přebory 1.-5.tř. 8. místo červen Podluží Atletické přebory Podluží 6.-9.tř. 2. místo červen V měsících duben a květen se 98,4% žáků zapojilo v rámci tělesné výchovy do Olympijského víceboje 6 disciplin (sprint, hod míčkem, výdrž ve shybu, hluboký předklon, skok z místa, vytrvalostní běh). Cílem bylo zapojit co největší počet žáků v hodinách TV. Vedoucí předmětové komise výchov Mgr. Jana Budišová Předmětová komise přírodovědných předmětů Komise průběžně sledovala plnění plánu stanoveného na začátku škol. roku, zejména časové rozvržení učiva a zpracování tematických plánů do jednotlivých předmětů, zařazování projektů, uskutečnění plánovaných exkurzí a výukových pořadů, přípravu žáků na olympiády a soutěže. Komise pracovala a scházela se podle plánu: Září školní vzdělávací program plán práce na školní rok 2012 / časové rozvržení učiva a zpracování tematických plánů zapracovat učební plány do jednotlivých předmětů, mezipředmětové vztahy projekty - navrhnout rozvržení labor. prací - individuální plány spolupráce s výchovnou poradkyní - projednat časové zařazení velkých kontrolních prací žáků - využívání PC a interaktivních tabulí ve výuce a příprava šablon, jejich ověřování Listopad informace o problémových nebo neprospívajících žácích - podklady na ped. radu a tř. schůzky - individuální plány kontrola, příp. doplnění - školní vzdělávací program průběžné plnění plánu - nadaní žáci a jejich zapojení do olympiád a soutěží rozvržení tak, aby žáci nebyli v kolizi ve více předmětech Duben čtvrtletní kontrolní práce M - informace o problémových nebo neprospívajících žácích - podklady na ped. radu a tř. schůzky - připravit návrh na doplnění učebních pomůcek, zpracovat návrh na nákup učebnic - zápis výsledky jednotlivých soutěží a účast v okres. kolech - školní vzdělávací program průběžné plnění plánu - příprava celoškolního projektu 13

15 Červen závěrečné kontrolní práce, hodnocení soutěží a výsledků testování SCIO - uzavření individuálních plánů spolupráce s výchovnou poradkyní - školní vzdělávací program závěrečné zhodnocení časového splnění temat. plánů Účast žáků a výsledky v jednotlivých soutěžích: Matematický klokan - mezinárodní soutěže se zúčastnilo 50 žáků na 2. stupni a 45 žáků na 1. stupni. kategorie Cvrček (2. a 3. třída) - František Tichý (3. třída 77 bodů) kategorie Klokánek (4. a 5. třída) - Jan Poláček (5. třída 101 bodů) kategorie Benjamín (6. a 7. třída) - Kateřina Bělochová (7. třída 66 bodů) kategorie Kadet (8. a 9. třída) - Robin Bařina (9. třída 57 bodů) Olympiády - umístění v okresních kolech: -biologická: katd Salajková J. 12. místo katc Ostratická K. 10. místo -Pythagoriáda : 5. roč Poláček J. 5. místo Na škole také proběhla v tomto školním roce testování žáků firmou SCIO v 9.,7. a 5. ročníku v matematice. Celoškolní projekt Den Země - červen Exkurze a výukové pořady, které žáci v rámci výuky absolvovali: Madagaskar - příběh pradávné Lemurie multimediální pořad kino Břeclav Planetárium Brno 5. roč.(přír.) Ozvučená výstava Ptáci jižní Moravy Předsedkyní PK byla Mgr. Hana Grossmannová Hodnocení komise jazyků a společenských věd za školní rok 2013/14 Září: Projednání plánu na školní rok 2013/14 Projednání plánu časového rozvržení učiva a úprava tematických plánů Projednání rozvržení slohových prací, diktátů, povinné četby, projektů Příprava individuálních plánů u žáků s poruchami učení a dys Prosinec: Koordinace kritérií hodnocení žáků problémových a neprospívajících Příprava plánu zapojení žáků do olympiád a soutěží Příprava školního kola olympiády JČ Pololetní kontrolní práce a prověrky v jazycích a spol. vědách Beseda v knihovně v Břeclavi 14

16 Duben: Příprava návrhu úprav klasifikačního řádu Návrh na doplnění učebních pomůcek a nákupu učebnic Informace o výsledcích jednotlivých soutěží a olympiád Besedy v místní knihovně, příprava seznamu povinné četby Návštěva divadla žáků 8. tř. v Brně Červen: Hodnocení účasti na soutěžích, projektech a výsledky testování SCIO Koordinace a uzavření individuálních plánů Klasifikace žáků v jazycích a spol. vědách, neprospívající žáci Zpráva EVVO 2013/ 2014 Zpracovala Mgr. Soňa Petrjanošová Ekokůň pro žáky 6.tř. v Zámeckém statku v Dolní Rožínce Krajská výstava Českého svazu chovatelů v Břeclavi pomoc při posuzování a instalaci výstavy - září 2013 Sběr starého papíru - podzim 2013, květen Výtěžek v hodnotě 8785,-Kč je použit na adopci zvířete v ZOO Hodonín tamarín pinčí Výukové programy pro 1. stupeň lektoři VIS Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou Výukové programy v terénu pro žáky třídy lektoři VIS Bílé Karpaty Den Země pro 1. stupeň , za pomoci žáků třídy u jezer Štěrkovna, žáci 3-5. třídy ze ZŠ Moravská Nová Ves a Týnec Naukové soutěže biologická olympiáda kategorie C, D školní a okresní kola. Krajské kolo soutěže Zelená stezka zlatý list v Ekocentru Dúbrava v Hodoníně - žáci 7. třídy Podzimní sázení stromků s Prostrom o.s. v rámci projektu Ztracené cesty žáci 9. Třídy. Interaktivní výstava Ptáci jižní Moravy ve spolupráci se Soliton z Brna, využila i MŠ a škola z Týnce a Hrušek. Adopce zvířete v ZOO Hodonín - rodinka tamarína pinčího. metodik EVVO Mgr. Karla Ambrožová Spolupráce se ZŠ Hrušky a ZŠ Týnec Pro školní rok 2013/2014 byl opět vypracován plán spolupráce mezi ZŠ Mor. Nová Ves, ZŠ Týnec a ZŠ Hrušky. Z naplánovaných akcí se uskutečnily tyto: Běh Boba Zháňala v Hruškách, naše štafeta získala zlato Sportovní trojboj sedy-lehy, skok z místa, švihadlo. Zúčastnili se žáci 4. a 5.tříd všech tří škol Soutěž ve šplhu pro žáky 1.-5.tříd proběhla za účasti všech tří škol Vybíjená ( byla přesunuta z prosince) Soutěž ve zpěvu a recitaci pro žáky 4.-5.tříd, zúčastnily se všechny tři školy. Letos se organizace ujala ZŠ Hrušky Den Země pro žáky tříd za účasti ZŠ Mor. Nová Ves a ZŠ Týnec Z časových důvodů se neuskutečnil atletický čtyřboj. Mgr. Ivana Šestáková 15

17 Hodnocení spolupráce ZŠ, MŠ a rodinného klubu Brouček za šk. rok 2013/2014 Plán spolupráce byl vypracován a schválen za přítomnosti zástupců všech institucí. Byl rozšířen o některé společné akce, na jejichž přípravě se podílely všechny zastoupené organizace. Termíny akcí byly většinou dodrženy, popř. po dohodě s ostatními přesunuty na jiný termín. Mezi zdařilé akce patří opět karneval. Nově byla zařazena akce Slet čarodějnic, kdy děti z MŠ v převlecích přišly do školy pozdravit své kamarády. Na závěr proběhlo sportovní dopoledne žáků 1.ročníku a předškoláků z MŠ. Děti si společně zacvičily a zasoutěžily. Poslední akcí bylo rozloučení s předškoláky v MŠ, kterého se zúčastnily i paní učitelky Mgr. Miroslava Jančálková a Mgr. Vlastimila Matúšková, které budou tyto děti učit v první třídě. Mgr. Jana Komosná Kulturní a jiné akce p.č. měsíc Název akce třída 1. IX. Česká balada všichni 2. X. Etické dílny X. Veletrh vzdělávání X. Hvězdárna a planetárium XI. Program pro seniory XII. Městská knihovna Břeclav XII. Taneční projekt kino Břeclav všichni 8. XII. Countrio Hodonín všichni 9. XII. Vánoční zpívání v obci XII. Vánoční zpívání na schodech I. Historická skupina Pernštejni všichni 12. II. Školní ples 8. a III. Návštěva místní knihovny 1. stupeň 14. III. Soutěž ve zpěvu a recitaci 1. stupeň 15. IV. Večer plný pohádek 1. stupeň 16. IV. Láska ano, děti ještě ne IV. Táta, já & dubstep 1. stupeň 18. V. Den lidových řemesel všichni 19. V. Školní akademie všichni 20. V. Škola v přírodě 1. stupeň 16

18 Školská rada a její činnost Školská rada pracovala ve složení: zástupci pedagogického sboru: zástupci zřizovatele: zástupci rodičů žáků: Školská rada se sešla 2x. Na první schůzce dne : projednala a schválila: 1. Dodatek č 1 k ŠVP ZV Mgr. Jana Bravencová předsedkyně Mgr. Jana Komosná zapisovatelka Ivana Salajková Eva Gréeová Milan Valihrach Mgr. Bc. Marek Košut Monika Kurcová Ing. Zdeňka Ondráková Mgr. Hana Janulíková (ruší se volitelný předmět cizí jazyk, zavádí se povinný druhý cizí jazyk, doplněny jsou přírodní vědy, nově se zavádí finanční gramotnost, úpravy učebního plánu posílení dotace pro Čj a M, zrušení autoevaluace školy, vlastní hodnocení se provádí ve výroční zprávě školy. 2. úpravy ve školním a klasifikačním řádu (doplnění o slovní hodnocení, upřesnění pochval a úpravu způsobu používání mobilních telefonů, tabletů a notebooků) Dále projednala výroční zprávu školy za školní rok 2012/2013. V diskusi byl hlavním tématem asistent pedagoga, podmínky pro jeho navržení, schválení a financování. Na druhé schůzce konané dne byla hlavním tématem volba člena do konkurzní komise na ředitele školy. Byla zvolena Mgr. Jana Bravencová. Dále školská rada projednávala nutné úpravy prostor školy sklepa na šatny a bytu na školní družinu. Informace podával starosta obce Mgr., Bc. Marek Košut. Jana Bravencová Část VII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 Studium VP vysokoškolské školní metodik prevence 1 Studium MP vysokoškolské 17

19 b) věková struktura do 35 let let 50 let důch. věk Výchovný poradce 1 Školní metodik prevence 1 c) další Ve školním roce 2013/ 14 bylo odesláno do pedagogicko psychologické poradny na vyšetření z prvního stupně 14 dětí, z druhého stupně na kontrolní vyšetření bylo odesláno 12 žáků. Většina dětí vyšetření absolvovala. Na vyšetření chodí žáci nejen pro výukové, ale také pro kázeňské problémy dětí. V tomto školním roce jsme měli tři integrované žáky ve čtvrté třídě mimořádně nadaná žákyně a autista, v osmé třídě žák se specifickými poruchami učení, kterému byl diagnostikován Aspergrův syndrom. V obou třídách pracují s autisty asistentky. Po konzultaci s rodiči byla nadané žákyni věnována individuální péče. Povinnou školní docházku ukončilo 18 žáků, z toho 1 žákyně v 8. třídě(dříve opakovala ročník), 2 žáci z 5.tř. a 1 žákyně z 6. tř. odešli na gymnázium. Všichni žáci 9. třídy (14) budou pokračovat ve studiu na vyšším stupni: 3 žáci na gymnáziu z 5. třídy a 6. třídy 5 žáků na středních odborných školách 9 žáků na středních odb. učilištích 1 žákyně z 8.tř. se dostala na SOU Většina žáků byla přijata v prvním kole, ale někdy na obor, který neměli na prvním místě, proto využili možnosti podat další přihlášku. Výchovná poradkyně zároveň pracovala jako poradce pro volbu povolání. Při škole pracoval 1 dyslektický kroužek na 1. stupni, kam docházelo celkem 17 žáků. Řešili jsme 3 případy záškoláctví a případy dlouhodobé neomluvené nepřítomnosti. Průběžně se řešily výchovné a výukové problémy ve spolupráci s rodiči žáků na mimořádných schůzkách. 16 krát se sešla výchovná komise k jednání s rodiči žáků, s některými opakovaně, řešila se i vážná porušení školního řádu, omlouvání časté nepřítomnosti. Žáci 9. třídy absolvovali prohlídku veletrhu dalšího vzdělávání v rámci volby povolání a besedy na Okresním úřadu práce v Břeclavi. Pro volbu povolání jsme zakoupili počítačové programy. Uspořádali jsme zvláštní schůzku s rodiči. Mgr. Soňa Petrjanošová, výchovná poradkyně Hodnocení v rámci primární prevence rizikového chování Hodnocení školního roku probíhá na základě průběžného vyhodnocování aktivit a činností, které se uskuteční v průběhu celého školního roku. Podkladem byla evaluace jednotlivých činností, zhodnocení MPP a zpracování závěrečných vyhodnocení třídních učitelů. 18

20 Minimální preventivní program se ve svých cílech zaměřuje na všechny zúčastněné - žáky, pedagogy a rodiče. V rámci dlouhodobých a krátkodobých cílů, na jejichž podkladě byl vytvořen samotný MPP vyplývá: Žáci: zaměřit se klima třídy- vzájemné poznání, komunikace, třídní pravidla, zvládání řešení konfliktů, budovat atmosféru důvěry, pracovat z odlišnostmi, posilovat sebedůvěru a sebeúctu, vést žáky k zdravému životnímu stylu. Hodnocení: žáci pracují se třídními a školními pravidly, znají výchovná opatření, v rámci zaměřených programů se aktivně účastnili preventivních aktivit, témata primární prevence jsou součástí výuky v rámci jednotlivých předmětů (prvouka, dějepis, zeměpis, výchova k občanství, výchova ke zdraví, biologie aj.). V rámci třídních hodin jsou postupně předkládána, aktivně i pasivně, probírány oblasti nastavené v MPP. Aktivity: Září Říjen adaptační pobyt 6. třída dotazníkové šetření Socioklima třída Práce s třídním kolektivem Mgr. Mikulková 6. třída Etické dílny Přátelé 6. třída Listopad Práce s třídním kolektivem Mgr. Mikulková 5. třída Etické dílny Jak správně využívat počítač a televizi 5. třída Dotazníkové šetření šikana 4.,5.,6. třída Etické dílny Moc slova 7. třída Socioklima Mgr. Mikulková klima třídy a vztahy Prosinec Etické dílny Jak se stát dobrým kamarádem 3. a 4. třída Leden Únor Březen Duben Socioklima Mgr. Mikulková sebereflexe Etické dílny Pohoda, klídek, tabáček, Vážím si svého těla 7. třída Šikana, kyberšikana beseda Policie ČR třída Socioklima Mgr. Mikulková přijímání odlišností, podíl na klimatu třídy 6. třída Cigaretka Retka 1-3. třída SZÚ Dobrý chodec, cyklista Besip třída Pedagogové: v rámci třídnických hodin- práce s klimatem třídy, pravidly, komunikace, vztahy Semináře organizované PPP - Neklidné dítě, Modelové situace k řešení šikany, Management školní třídy, Efektivně řešit šikanu a neublížit Ve vztahu seznámení s řádem školy, znalost výchovných opatření, otevřená, efektivní komunikace s rodiči, konzultační hodiny, třídní schůzky Rodiče: seznámení s řádem školy, účast na konzultačních a třídních hodinách, otevřená komunikace a vzájemná spolupráce, podíl a účast na aktivitách školy, webové stránky školy Žáci v rámci nespecifické prevence pracovali v zájmových útvarech, které nabízí škola, kroužcích a zájmových oddílech, dle zájmu žáků. Počty řešení projevů rizikového chování: viz záznam deník ŠMP, dotazník okresního MP Mgr. Jana Budišová, ŠMP 19

21 Část VIII. Závěr Zahájení nového školního roku jsme začali slavnostním nástupem všech žáků na hřišti školy za účasti vedení městyse. Po slavnostním zahájení odvedli žáci 9. tříd své nejmladší spolužáky prváčky do jejich tříd na druhou budovu školy. Na konci školního roku se prvňáčci s deváťáky slavnostně rozloučili. Práce školy se řídila Ročním plánem školy, který byl rozpracován do jednotlivých měsíců. V plánu byly vytýčeny 3 hlavní úkoly školy: 1. Kvalita výuky českého jazyka čtení s porozuměním, sloh 2. Sjednocení klasifikace I. a II. stupeň 3. Práce s integrovanými žáky a IPŽ Navíc byly zpracovány následující plány: Spolupráce s ZŠ Týnec a Hrušky Spolupráce s MŠ Moravská Nová Ves Spolupráce s občanským sdružením Brouček Moravská Nová Ves Škola pokračovala ve výuce podle nového vlastního učebního programu nazvaném ŠKOLA PRO ŽIVOT. Vyučovalo se podle něj ve všech ročních. Ve ŠD byla otevřena dvě oddělení družiny. K lepší spolupráci s rodiči a žáky dále pracovaly dva poradní orgány ředitele. Rada rodičů, kde jsou zástupci z řad rodičů žáků všech tříd, a Rada žáků (školní parlament), kde jsou zástupci žáků třídy., které se scházely pravidelně 1x za 1-2 měsíce. Firmou SCIO byly testovány 3., 5., 7. a 9. třídy z těchto oblastí: Čj, Ma, cizí jazyk a OSP (obecné studijní předpoklady). Ve 3. tř JČ průměrné výsledky, M lepší průměr, v AJ slabší průměr. V 5. třídě v M a JČ podprůměrné, v 7. třídě JČ slabší průměr, M lepší průměr. V 9. ročníku byly výsledky podprůměrné z JČ i M. Výsledky korespondují s OSP a odpovídají průměru i výsledkům žáků ve škole. Během celého školního roku pokračovala obnova pomůcek, nábytku, dobudování počítačové sítě aj. Pokračovalo se v projektech: Mléko do škol ; projekt na 2. stupni zajišťovala paní Synková, na 1. stupni p. Salajková Ovoce do škol ; projekt na 1. stupni zajišťovala vychovatelka paní Salajková EU Peníze do škol Zvyšování kvality Elektronické učebnice Byl vybaven novým nábytkem kabinet Tv Vybavení kabinetu přírodopisu 3D modely orgánů Výměna podlahy na chodbě a renovace v PC učebně Nová podlaha v kotelně Zakoupení interaktivní tabule do první a čtvrté třídy Opravy a výmalby tříd Škola pořádala tradiční velké akce: ples školy, lyžařský kurz, plavání pro žáky 2. a 3. třídy, školu v přírodě a kvalifikaci na Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu. Úspěšná byla také Akademie školy při příležitost Dne matek. 20

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 3. září 2012 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 1. září 2011 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více