Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012"

Transkript

1 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok

2 Školní rok: Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Adresa školy Komenského 1326, Pelhřimov IČ Bankovní spojení /0100 Telefon/fax / Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Kraj Vysočina Součásti školy Základní škola Školní družina IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka : Mgr.Bc. Alena Šnoblová Zástupkyně řed.školy: Mgr. Nella Slavíková Ekonomka: Jitka de Oliveira Manuelová, BSS. Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace vykonává činnost základní školy, základní školy speciální a školní družiny. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004Sb.(školský zákon) 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 80 Základní škola speciální 26 Školní družina 34

3 Školní rok: Zpracovatel: N.Slavíková, A. Šnoblová 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem ,0 % x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel asistent pedagoga celkem ,0

4 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň ZŠ ZŠ speciální předmět % Český jazyk 65 Prvouka 68 Vlastivěda 49 Přírodověda 52 Matematika 65 Hudební výchova 58 Výtvarná výchova 70 Pracovní vyučování 70 Tělesná výchova 78 Řečová výchova 76 Rozumová výchova 0 Smyslová výchova 0 Pracovní a výtvarná 0 výchova Hudební a pohybová 0 výchova Rehabilitační tělesná 0 výchova Disponibilní dotace 0 (Soběstačné činnosti) Čtení 100 Psaní 100 Počty 100 Věcné učení 100 Disponibilní dotace 100 (Komunik. dovednosti) Informatika 100 b) 2. stupeň ZŠ předmět % Český jazyk 52 Přírodověda 100 Občanská výchova 68 Dějepis 70 Zeměpis 67 Matematika 52 Přírodopis 80 Fyzika 0 Chemie 0 Hudební výchova 0 Výtvarná výchova 80 Rýsování 50 Pracovní vyučování 45 Tělesná výchova 25 Volitelný předmět 100 (Základy angličtiny) Informatika 0 Společenské vědy 0

5 Aprobovanost výuky není v právních normách přesně definována. Ve většině případů ředitel školy stanoví správně aprobovanost podle vysokoškolského diplomu pedagogického pracovníka. Problémy mohou nastat u některých volitelných nebo nepovinných předmětů a u vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu (Člověk a příroda, Člověk a společnost). Výpočet aprobovanosti: Týdenní počet hodin, které se učí ve škole aprobovaně Aprobovanost = x 100 Týdenní počet hodin 6 hodin aprobovaně Aj = x 100 = 50% 12 hodin celkem

6 2.5 Přehled pedagogických pracovníků podle aprobovanosti JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY SKUTEČNÁ ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Štěpánka BÁRTOVÁ Vychovatelka ŠD SPgŠ vychovatelství Ivana DAŇHELOVÁ Vychovatelka SpcŠ SPgŠ vychovatelství Jana DÍTĚTOVÁ, Bc. Rv, PVv, RTv, Řv, Hv, HPv, Sv, Sč SPgŠ vychovatelství Irena DVOŘÁKOVÁ Čj, M, Tv, Pr, Inf., Vv, Řv, Hv, Pv PedF UK-ŠMVZP Jana FUČÍKOVÁ Čj, M, Pv, Tv, Vv, Př, Vl, R SPgŠ vychovatelství Romana GYURCSOVICSOVÁ, Mgr. Ps, Vu, Tv, P, PVv, Hv, Kd, PVv, Čt VŠ JAK speciální pedag., vychovatelství Nella SLAVÍKOVÁ, Mgr. Čj, Pv, výchovný poradce ZSF JCU - ČB Michaela SOBKOVÁ, Mgr. Zdeněk Šitner, DiS. Čj, M, Tv, Pč, Vv, D, SpV Pč, Z, Inf, Vv, Ov PedF, psychopedie, (NŠ Tv) Soukr. VOŠ sociálně, Jihlava obor sociální práce Markéta ŠEREDOVÁ Vychovatelka SpcŠ SPgŠ vychovatelství Alena ŠNOBLOVÁ, Mgr., Bc. Jitka ŠTEFLOVÁ, Mgr. M, F Čj, M, Vv, Pv, Ov, Z PedF, psychopedie, (NŠ M,F) PedF, psychopedie, (NŠ Vv) Magda VAŇKOVÁ, Bc. Vychovatelka SpcŠ UJAK Spec. ped. - vychovatelství Jitka VÁŇOVÁ, Mgr. Rv, PVv, RTv, Řv, Hv, HPv, Sv, Sč PedF Olomouc spec. pedagogika

7 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 1 6 do 10 let 2 12 do 15 let 1 6 do 20 let 1 6 nad 20 let celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 1 odchody 2 Komentář ředitele školy K přijat zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost smlouva na dobu určitou, do K ukončen pracovní poměr pro nadbytečnost uklízečka. 6 až 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 27 a následující zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců

8 Školní rok: Zpracovatel: Mgr. N. Slavíková 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Rehabilitační vzdělávací program POMOCNÉ ŠKOLY, č.j / Vzdělávací program POMOCNÉ ŠKOLY, č.j / Školní vzdělávací program Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 (pro žáky s lehkým mentálním postižením) Školní vzdělávací program Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 (pro žáky se středně těžkým mentálním postižením) Školní vzdělávací program Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 (pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami) zařazené třídy ZŠ sp. I,II (dobíhající vzdělávací program) ZŠ sp. III (dobíhající vzdělávací program) ZŠ ZŠ sp. III (1.,2.,7.,8.r.) ZŠ sp. I,II (1.,2.,7.,8.r.)

9 3.2 Učební plán školy Upravené učební plány pro REHABILITAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM POMOCNÉ ŠKOLY, čj / , s platností od Rozvojový program Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyučovacích hodin od školního roku 2006/07, čj / Předmět Rozumová výchova Smyslová výchova Pracovní a výtvarná výchova Hudební a pohybová výchova Rehabilitační tělesná výchova Disponibilní dotace Týdenní dotace povinných předmětů Komentář: 3.,4.,5.,6.,9.r. - Disponibilní dotace předmět: Pracovní a výtvarná výchova Sebeobslužné činnosti (klasifikován v předmětu PVv) Upravené učební plány pro vzdělávací program POMOCNÉ ŠKOLY, čj / , s platností od Rozvojový program Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyučovacích hodin od školního roku 2006/07, čj / Předmět Čtení Psaní Počty Věcné učení Smyslová výchova 2 Pracovní a výtv. výchova Tělesná výchova Hudební výchova Řečová výchova Disponibilní dotace 1 Volitelný předmět Týdenní dotace povinných předmětů Komentář: volitelný předmět: Samoobslužné činnosti, disponibilní hodina: Čtení Komunikační dovednosti (klasifikováno v předmětu Čt) 4.,5.r. Čt 3 hod., Ps 2 hod. volitelný předmět: Samoobslužné činnosti,

10 UČEBNÍ PLÁN - ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením š.r Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vzdělávací předmět 1. stupeň - časová dotace ročník 2. stupeň - časová dotace ročník Časová dotace disponibilní Jazyk a Český jazyk jazyková Český jazyk - a literatura komunikace Cizí jazyk Angličtina Matematika Matematika a její aplikace Rýsování (1) (1) (2) Informační a komunikační technologie Informatika (1) (1) (1) Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Společenské vědy Společenské vědy Člověk a společnost Dějepis Dějepis Vých. k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Člověk a Chemie Chemie příroda Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Člověk a Hudební výchova Hudební výchova kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova (1) Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a zdraví Člověk a svět práce Člověk a svět práce Výchova ke zdraví Pracovní činnosti 3(1) 3(1) 3 3(2) 3(2) 7(2) 4(3) 6(2) 5(2) 15 Osobnostní vých. Disponibilní časová dotace Časová dotace v jednotlivých ročnících Celková časová dotace

11 UČEBNÍ PLÁN - ŠVP pro žáky se středně těžkým mentálním postižením š.r Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1. stupeň 2.stupeň Jazyk a jazyková komunikace Čtení Čtení Psaní Psaní Řečová výchova Řečová výchova Matematika a její aplikace Matematika Matematika Informační a komunikační technologie Počítače Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Věcné učení Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Disponibilní časová dotace* Týdenní časová dotace Průřezová témata P** P** Celková povinná časová dotace

12 UČEBNÍ PLÁN - ŠVP pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami š.r Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Člověk a komunikace Rozumová výchova Rozumová výchova Řečová výchova Řečová výchova Člověk a jeho svět Smyslová výchova Smyslová výchova Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Pohybová výchova Zdravotní tělesná výchova nebo Rehabilitační tělesná výchova Pohybová výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Pracovní výchova Disponibilní časová dotace* 20 Týdenní časová dotace Celková povinná časová dotace 210

13 3.3 Zájmové kroužky název kroužku počet zařazených žáků Sportovní hry I. 8 Sportovní hry II Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. Komentář ředitele školy Ve všech ročnících ZŠ praktické již od tohoto školního roku žáci pracovali podle ŠVP ZŠ Pelhřimov (pro žáky s lehkým mentálním postižením) V ZŠ speciální se podle ŠVP (v letošním školním roce) pracovalo v 1.,2.,7. a 8. ročníku.

14 Školní rok: Zpracovatel: Mgr.N.Slavíková 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) ZŠ sp. I. (2.,4.,6.,7.,8.r.) ne ZŠ sp. II. (1.,4.,6.,7.,10.r.) ne ZŠ sp. III. (2.,5.,6.,8.,9.,10.r) ne ZŠ I. (1.,2.,3.r.) ne ZŠ II. (4.,5.r.) ne ZŠ III. (6.,7.r.) ne ZŠ IV. (8.r.) ne ZŠ V. (8.,9.r.) ne celkem ne 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ZŠ ZŠ sp. 4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků odborné učiliště 5

15 4.5 Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU počet žáků ve ŠD 0 počet žáků ve ŠJ 0 počet žáků celkem 0 ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti Komentář ředitele školy Ke studiu na střední školy (OU) byli přijati všichni žáci a žákyně končící povinnou školní docházku, včetně jednoho žáka, který splnil povinnou školní docházku, ale nezískal ještě základní vzdělání. Ze ZŠ speciální nepokračuje ve vzdělávání na SŠ žádný z vycházejících žáků. Organizační problémy vznikají v důsledku rozdílů v počtu dětí v jednotlivých ročnících, proto je nutné přistoupit ke spojování ročníků. 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

16 ŠKOLNÍ ROK Přehled prospěchu, chování a docházky Třída, ročník ZŠ sp.i. ZŠ sp.ii. ZŠ sp. III. ZŠ I. ZŠ II. ZŠ III. ZŠ IV. ZŠ V. pololetí I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. průměrný prospěch ,55 1,50 1,19 1,24 1,54 1,47 1,60 1,70 1,85 1,84 prospěli prospěli s vyznamenáním neklasifikováni neprospěli IVP napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ stupeň - chování stupeň - chování pochvaly zameškané hodiny - omluvené zameškané hodiny neoml

17 Školní rok: Zpracovatel: Mgr.Bc.A.Šnoblová, Mgr. N.Slavíková 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 5 Zástupce ředitele školy 4 Ostatní pracovníci 2 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti (objevuje se ve všech hodinách) Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje)

18 účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků vhodná forma kladení otázek Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu 6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků ZŠ na konci základního vzdělávaní Úroveň klíčových kompetencí žáků (na konci základního vzdělávání) 1. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vysoká střední nízká

19 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 2. Kompetence k řešení problémů vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 3. Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

20 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 4. Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 5. Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých

21 práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 6. Kompetence pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení. Komentář ředitele školy: Všechny ročníky ZŠ praktické již pracovaly podle ŠVP. Z důvodu různého stupně zdravotního postižení a mentální úrovně žáků, je posuzování klíčových kompetencí podle daných kritérií velmi obtížné. Provádí jej vždy třídní učitel vycházejících žáků ve spolupráci s ostatními vyučujícími. V ZŠ speciální úroveň klíčových kompetencí tímto způsobem nezjišťujeme. 2 až 4 zákona č. 651/2004 Sb., školský zákon Kritéria hodnocení České školní inspekce pro školní rok 2004/2005, Č.j. 1407/05-I Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

22 Školní rok: Zpracovatel: A.Šnoblová 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Ředitelka školy plní předpoklady pro výkon funkce ředily školy podle 5 odst.2 zákona č.563/2004 Sb., o pedagog. pracovnících. 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd - b) Studium pedagogiky - c) Studium pro asistenta pedagoga - d) Studium pro ředitele škol - e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické - pracovníky b) Studium pro výchovné poradce - c) Specializovaná činnost koordinace - v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a - následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence - sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná - činnost v oblasti enviromentální výchovy 7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Legislativa, školské předpisy 2 Školská legislativa, změny ve školských předpisech Kolokvium řed.škol-příprava na konkurs Pedagogika a psychologie Sociálně patologické jevy 3 Agresivita,ŠikanaI,Šsikana II Informační a komunikační technologie Český jazyk Cizí jazyk

23 Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova 7.5 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 Tvorba DŮM. EU peníze školám Vánoční prázdniny 4 Tvorba DŮM- EU peníze školám Jednodenní pololetní prázdniny 1 Zaškolení v PU- tenký klient Výukový sw Jarní prázdniny 3 Odbornáliteratura, změny v legislativě Velikonoční prázdniny 2 Návrhy na úpravu ŠVP Celkem 12 Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). Komentář ředitele školy: Další vzdělávání pedag.pracovníků probíhá podle plánu DVPP, který je aktualizován podle aktuální situace a potřeby. 141 až 144 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR čj / , pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Výklad MŠMT ČR k ustanovení 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, č.j.: /

24 Zpráva o použití finančních prostředků na DVPP v r Zpráva je zpracována podle metodického pokynu č.j / , čl.5. Poznatky a informace získané na vzdělávacích akcích si učitelé předávají na schůzkách metodického sdružení. akce pořadatel termín rozsah Co nového v džungli paragrafů EU peníze školám, seminář pro příjemce Hodnocení a sebehodnocení žáka Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem Školská legislativa, aktuální změny ve školských předpisech a obecných právních předpisech Vysočina education Cena (cena celkem) počet účast. č.akreditace hodiny 400, / NIDV Jihlava hodin 0,- 2 NIDV Jihlava hodin 450,- 1 A NIDV Jihlava hodin 470,- 1 A Vysočina education hodin 600,- 1 Agresivita PPP Pelhřimov hodin 0,- 1 Šikana I PPP Pelhřimov hodin 0,- 1 Šikana II, vrstevnický program PPP Pelhřimov hodin 0,- 1 Kolokvium ředitelů, příprava ke konkurzu na ředitele školy NIDV Jihlava hodin 440,- 1 M ,-

25 Školní rok: Zpracovatel: Zdeněk Šitner, DiS. 8. ICT standard a plán 8.1 Pracovní stanice počet Počet standard skutečnost plán ICT Počet žáků 68 Počet pedagogických pracovníků 14 Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách (server) Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 2 15 učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě 4 14 pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem (server) Počet pracovních stanic na 100 žáků Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic počet Starší 5 let 7 1 (server) Novější nevyhovuje standardu ICT Novější vyhovuje standardu ICT Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard skutečnost plán ICT Počet přípojných míst v každé kmenové učebně Sdílení dat Ano Ano Ano Sdílení prostředků Ano Ano Ano Připojení do internetu Ano Ano Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano Ano Bezpečnost dat Ano Ano Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Ano

26 8.4 Připojení k internetu služba hodnota standar skutečnost plán d ICT Rychlost 512/128 a 1024/ /128 16Mb/s/5,52Mb/s 1024/256 Agregace Nejvýše 1:10 1:10 1:10 1:10 Veřejné IP adresy ANO NE NE NE Neomezený přístup na ANO ANO ANO ANO internet Oddělení VLAN ANO ANO ANO ANO (pedagog, žák) QoS (vzdálená správa) ANO ANO ANO ANO Filtrace obsahu ANO ANO ANO ANO Antispam ANO ANO ANO ANO Antivir ANO ANO ANO ANO Tuto tabulku vyplní škola za pomoci providera 8.5 Prezentační a grafická technika technika standard skutečnost plán ICT Druh Datový projektor Dotyková tabule Tiskárny 9 9 Kopírovací stroj 4 4 Multifunkční zařízení Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení standard skutečnost plán ICT Operační systém Windows Windows Antivirový program NOD 32 NOD 32 Textový editor MS Office MS Office Tabulkový editor MS Office MS Office Editor prezentací MS Office MS Office Grafický editor - rastrová grafika MS Office MS Office Grafický editor - vektorová grafika MS Office MS Office Webový prohlížeč Explorer Explorer Editor webových stránek FP FP Klient elektronické pošty www www Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici ATF

27 Programy odborného zaměření Didakta LangMaster Petit Silcom Pachner MENTIO INFRAs.r.o. Terasoft 8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání standard skutečnost plán ICT Z Základní uživatelské znalosti 100% % P Vzdělávání poučených uživatelů 25% 7 100% S Specifické vzdělávání 1x za roky M - Vzdělávání ICT koordinátorů Další ukazatele standard skutečnost plán ICT Diskový prostor na uložení dat pro žáky ANO ANO ANO Uložení dat na přenosné médium (disketa, ANO ANO ANO CD, ) Přístup pedagogů ke schránce elektronické ANO ANO ANO pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení ANO ANO ANO webové prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky ANO ANO ANO a službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy ANO NE NE Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách v každé kmenové učebně Komentář ředitele školy: V letošním školním roce došlo k několika změnám: - První změnou bylo nové vybavení počítačové učebny. Zde byl vybrán systém tenkých klientů Samsung SyncMaster 911NT spolu s řídící jednotkou

28 (serverem). Od počátku docházelo u těchto tenkých klientů k problémům, které si vyžadovaly správu od techniků dodávající firmy. - Po několika reklamacích došlo k obměně těchto typů klientů za novější a výkonnější druh Samsung SyncMaster 930XT, který se následným testováním ukázal jako bezporuchový. - Finální změnou v počítačové učebně bylo dokoupení výukového softwaru od firmy Terasoft. - Během tohoto roku byly dokoupeny nové počítače do kmenových tříd. Jednalo se o tři PC sestavy Hall Tyto PC byly nainstalovány do tříd, podle stavu dosavadních počítačů. Nové počítače nahradili zastaralé a otevřeli nové možnosti ve výuce a využívání informační techniky. Využitelnost PC učebny a výukových materiálů: - V průběhu celého roku se PC učebna využívala několikrát do týdne a to i mimo vyučovacích hodin informatiky. Během výuky informatiky se prošlo jednotlivými odvětvími (MS OFFICE WORD, EXCEL, POWER POINT, a další). - Jednotlivé výukové programy byly nainstalovány i do kmenových tříd, kde jsou využívány. Metodický pokyn MŠMT stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy jako podmínky čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ aktualizace, č.j / Příloha: Standard ICT pro ZŠ podle metodického pokynu MŠMT č.j / Základní škola, gymnázium, konzervatoř a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 2.1 Na každých 100 žáků existuje minimálně 11 pracovních stanic použitých pro jednotlivé oblasti tak, jak je uvedeno výše. Při menším celkovém počtu žáků na daném stupni školy se počet pracovních stanic poměrně sníží. 2.2 Škola je připojena k internetu linkou minimálně o propustnosti tak, jak je uvedeno v tabulce výše. 2.3 Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat některé z běžně používaných kancelářských programových vybavení (textový editor, tabulkový editor, editor prezentací), některý z běžně používaných grafických editorů (rastrová i vektorová grafika), webový prohlížeč, editor webových stránek, klienta elektronické pošty. Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat výukové programové vybavení a informační zdroje. Ze všech aplikací je možno tisknout na tiskárnu. Veškeré programové vybavení je používáno v souladu s licenčními ujednáními. 2.4 Žáci a pedagogičtí pracovníci mají zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat a mají možnost uložit si svá data na přenosné médium. 2.5 Pedagogičtí pracovníci mají zajištěn přístup ke schránce elektronické pošty a prostor pro vystavení webové prezentace. Přístup k poštovním schránkám musí být zajištěn minimálně pomocí protokolu POP3 a prostřednictvím www rozhraní. Škola nemusí nutně zajišťovat schránky elektronické pošty a prostor pro vystavení webové prezentace prostřednictvím vlastního serveru, toto je možno zajistit využitím některé z veřejně dostupných služeb. 2.6 Škola má zajištěnu ochranu proti virům jak na úrovni souborového systému, tak i na úrovni došlé a odesílané pošty. Škola musí mít možnost efektivně blokovat přístup ze školní sítě na takové www stránky,

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V

V Ý R O Č N Í Z P R Á V 463 31 Ch r a s t a v a, Tel. č. 485 143 076 Fa: 482 322 864, č.u. 181 602 165/0300 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2006/2007 Předkládá:Marie Pilařová ředitelka

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání název: 1.2. Předkladatel Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 upravená 3. verze (revidován ŠVP ZŠ-JAK-160/2010, úpravy stylistické,

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy 2007-2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více