OBSAH. 1 Život na zámku Cesta do minulosti Prostějova Domovní znamení aneb k čemu máme adresy Kouzlo Vánoc...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 1 Život na zámku... 3-8. 2 Cesta do minulosti Prostějova... 9-13. 3 Domovní znamení aneb k čemu máme adresy... 14-18. 4 Kouzlo Vánoc..."

Transkript

1

2 OBSAH 1 Život na zámku Cesta do minulosti Prostějova Domovní znamení aneb k čemu máme adresy Kouzlo Vánoc Cestujeme za žudry Boží milosti Jak slaví Velikonoce děti v cizích zemích? Jedeme na přehradu Překvapení pro mladší spolužáky Den dětí Poznámky

3 Vlastní projekt regionálního vyučování je koncipován pro 3., 4., a 5. třídu základní školy. Projekt je rozdělen do deseti dní. Každý regionální den proběhne podle zásad a metod projektového vyučování. Každý den je sestaven z vyučovacích předmětů základní školy. Délka vyučovacího dne závisí na probíraném učivu, místních podmínkách a jiných faktorech. Já doporučuji délku vyučování v rozmezí čtyř až pěti klasických vyučovacích hodin. V průběhu projektu se děti postupně dozví základní informace o jejich nejbližším okolí, o historii a kultuře místa, kde žijí. Jako průběžnou motivaci jsem dětem zvolila organizaci DNE DĚTÍ, který samy připraví jako překvapení pro své mladší spolužáky. 1 Život na zámku - září, výlet do Čech pod Kosířem, hanácké kroje 2 Cesta do minulosti Prostějova - říjen, vlastivědná vycházka do centra města 3 Domovní znamení aneb k čemu máme adresy - listopad, domovní znamení 4 Kouzlo Vánoc - prosinec, zvyky a příběhy 5 Cestujeme za žudry - leden, žudr v Prostějově a v Brodku u Prostějova 6 Boží milosti - únor, pečení cukroví 7 Jak slaví Velikonoce děti v cizích zemích? - březen, zvyky, symboly a původ Velikonoc 8 Jedeme na přehradu - duben, Plumlovská přehrada a zámek 9 Překvapení pro mladší spolužáky - květen, příprava dne dětí 10 Den dětí - červen, dopoledne plné her a poznávání Prostějovska 2

4 1. Život na zámku - září, výlet do Čech pod Kosířem, hanácké kroje 3

5 1. Výchovně vzdělávací cíl: Zopakovat znalosti z prvouky a přírodovědy, procvičit matematické operace, doprava. Metoda: Sdělovací, vypravování, samostatná práce, pozorování, rozhovor. Forma: Výlet do Čech pod Kosířem. Mezipředmětové vztahy: Český jazyk pověst, čtení a mluvní cvičení Matematika sčítání a odčítání, měření času a délky Vlastivěda zámek, orientace v mapě: najdi na mapě Čechy pod Kosířem. Přírodověda poznávání rostlin Výtvarná výchova Josef Mánes, malba detailu Tělesná výchova hry v přírodě Ekologická výchova zásady ekologického chování v parku, využití vody z rybníka k malbě Pomůcky: Kopie jízdních řádů a pověstí, mapy. Obrazová dokumentace hanáckých krojů, obrazy Josefa Mánesa, části kroje (pedagogický doprovod oblečený do kroje). Potřeby pro výtvarnou výchovu A4 tvrdý papír, nádoby na vodu, černá tuš, vodové barvy, štětce, pero pro kresbu tuší. Úkoly ve třídě několik dní před výletem Josef Mánes DÚ: děti rozdělené do dvojic či trojic si předem samy zjistí informace o Josefu Mánesovi (u pavilonu Josefa Mánesa v Čechách pod Kosířem poreferují spolužákům, co zjistily). Ukaž Čechy pod Kosířem na mapě: 1 Zjisti pro vaši třídu nejlepší spoj. Přečti si jízdní řády a vypočítej: Jak dlouho pojedeš autobusem z Prostějova do Čech pod Kosířem a kolik to bude kilometrů? Jak dlouho bude vaše třída v Čechách pod Kosířem? 4 1

6 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTEM OLOMOUCKEHO KRAJE Jak dlouho pojedeš autobusem z Čech pod Kosířem do Prostějova a kolik to bude kilometrů? Jak dlouhou dobu celkem stráví vaše třída v autobuse? ( hodin, minut) Vypočítanou dobu převeď na minuty. Kolik kilometrů celkem ujedete autobusem? ( km) Vypočítanou vzdálenost převeď na metry Prostějov - Kostelec na Hané - Budětsko - Konice - Hvozd - Kladky Platí od do a.s. First Transport Lines Přepravu zajišťuje : FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 8, tel , , fax ZÓNA km Tč od Prostějov,aut.st., nást Prostějov,Svatoplukova DONA Prostějov,Sladkovského Prostějov,Za Kosteleckou Kostelec na Hané,žel.st Kostelec na Hané,Hospoda u pramene Kostelec na Hané,sokolovna... 44, Stařechovice , Stařechovice,Služín , Čechy p.kosířem,sokolovna , Čechy p.kosířem,pošta Pěnčín,ZŠ Pěnčín,ObÚ Pěnčín,Zastávka Pěnčín,Tvar Laškov,Kandia Laškov,čekárna Laškov,Kandia , Konice,Nová Dědina,Na Pindě Budětsko,Slavíkov IDSOK Budětsko,pod Slavíkovem Budětsko,bytovky Budětsko Konice,stř.SÚS Konice,ZŠ př Konice,aut.st od Konice,stř.SÚS Budětsko,rozc , Ochoz Hvozd,Klužínek Hvozd , Ludmírov,Na srdéčku Ludmírov,obchod Ludmírov,Dětkovice Kladky,dol.konec Kladky,obchod př Kladky,ZŠ p p opačný směr ZÓNA km Tč od Kladky,ZŠ Kladky,obchod Kladky,dol.konec Ludmírov,Dětkovice Ludmírov,obchod , Ludmírov,Na srdéčku Hvozd Hvozd,Klužínek , Ochoz Budětsko,rozc Konice,stř.SÚS př Konice,aut.st od Konice,ZŠ Konice,stř.SÚS Budětsko Budětsko,bytovky Budětsko,pod Slavíkovem Budětsko,Slavíkov IDSOK 111, Konice,Nová Dědina,Na Pindě Laškov,Kandia Laškov,čekárna Laškov,Kandia Pěnčín,Tvar Pěnčín,Zastávka Pěnčín,ObÚ Pěnčín,ZŠ , Čechy p.kosířem,pošta , Čechy p.kosířem,sokolovna , Stařechovice,Služín , Stařechovice Kostelec na Hané,sokolovna Kostelec na Hané,Hospoda u pramene Kostelec na Hané,žel.st Prostějov,Za Kosteleckou Prostějov,Sladkovského Prostějov,Svatoplukova DONA př Prostějov,aut.st jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky 64 jede od do , od do nejede od do , od do na spoj 15 navazuje v zastávce Pěnčín,ObÚ spoj 3 linky do Laškov, Olbramic,rozc., Bohuslavic. na spoj 17 navazuje v zastávce Laškov,čekárna spoj 4 linky do Olomouce. na spoj 18 navazuje v zastávce Ludmírov,Na srdéčku spoj 26 linky do Litovle spoj 5 vyčká v zastávce Hvozd příjezdu spoje 17 linky nejvýše 5 minut spoj 8 vyčká v zastávce Konice,aut.st. příjezdu spoje 7 linky nejvýše 5 minut spoj 18 vyčká v zastávce Pěnčín,ObÚ příjezdu spoje 6 linky nejvýše 10 minut spoj 22 vyčká v zastávce Pěnčín,ObÚ příjezdu spoje 3 linky nejvýše 5 minut p spoj 17 v Tč 13 : Pěnčín, ObÚ má přípoj od linky sp. 3 z Lutína, Čech p.k. p spoj 19 v Tč 17 : Laškov, čekárna má přípoj od a na linku sp.19 z Olomouce do Bohuslavic. p spoj 8 v Tč 31 : je přípoj ze spoje 10 linky Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému (IDSOK), vyhlášený FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov. Tarifní podmínky, jízdní řád linky a ceník jízdného jsou k nahlédnutí u řidiče.zastávka Pěnčín, Zastávka se v případě náledí a nedostatečně posypané vozovky neobsluhuje. spoj jede po jiné trase spoj příslušnou zastávkou projíždí IDSOK Integrovaný Dopravní Systém Olomouckého Kraje p

7 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTEM OLOMOUCKEHO KRAJE Prostějov - Kostelec na Hané - Bohuslavice - Polomí - Hvozd Přepravu zajišťuje : FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 8, tel , , fax ZÓNA km Tč od Prostějov,aut.st., nást Prostějov,Svatoplukova DONA Prostějov,Sladkovského Prostějov,Za Kosteleckou Kostelec na Hané,žel.st Kostelec na Hané,Hospoda u pramene Kostelec na Hané,sokolovna... 44, Stařechovice , Stařechovice,Služín , Čechy p.kosířem,sokolovna , Čechy p.kosířem,pošta Pěnčín,ZŠ Pěnčín,ObÚ Pěnčín,Zastávka Pěnčín,Tvar IDSOK Laškov,Dvorek Laškov,Kandia Laškov,ObÚ Laškov,čekárna Laškov,Zmoly , Laškov,Krakovec Raková u Konice,farma Raková u Konice Rakůvka,rozc Rakůvka,obec Hačky Bohuslavice,ZD Bohuslavice Polomí př Hvozd Platí od do First Transport Lines a.s. opačný směr ZÓNA km Tč od Hvozd Polomí Bohuslavice Bohuslavice,ZD Hačky Rakůvka,obec Rakůvka,rozc Raková u Konice Raková u Konice,farma , Laškov,Krakovec Laškov,Zmoly Laškov,čekárna Laškov,ObÚ Laškov,Kandia Laškov,Dvorek Pěnčín,Tvar IDSOK Pěnčín,Zastávka Pěnčín,ObÚ Pěnčín,ZŠ , Čechy p.kosířem,pošta , Čechy p.kosířem,sokolovna , Stařechovice,Služín , Stařechovice Kostelec na Hané,sokolovna Kostelec na Hané,Hospoda u pramene Kostelec na Hané,žel.st Prostějov,Za Kosteleckou Prostějov,Sladkovského Prostějov,Svatoplukova DONA př Prostějov,aut.st Výlet (cca 225 minut) Zámek v Čechách pod Kosířem jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky 56 nejede od do nejede od do , od do na spoj 11 navazuje v zastávce Raková u Konice spoj 5 linky do Hačky, Polomí. na spoj 31 navazuje v zastávce Pěnčín,ObÚ spoj 303 linky do Laškov,Bohuslavice,Raková u Konice Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému (IDSOK), vyhlášený FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov. Tarifní podmínky, jízdní řád linky a ceník jízdného jsou k nahlédnutí u řidiče.zastávka Pěnčín, Zastávka se v případě náledí a nedostatečně posypané vozovky neobsluhuje. spoj jede po jiné trase spoj příslušnou zastávkou projíždí spoj zastavuje jen pro vystupování IDSOK Integrovaný Dopravní Systém Olomouckého Kraje Učitel si s dětmi nejprve prohlédne zámek zvenčí. Potom následuje i návštěva interiéru. Před zámkem učitel čte s dětmi pověst. Děti pak pověst samy převyprávějí. O pokladě na Kosíři Na Malém Kosíři potom tam udělali kamenný lom prý ležel v zemi zakopaný veliký kotel, až po okraj plný stříbrných a zlatých dukátů. Jednou za rok, vždycky o pašijích, kotel vystupoval pomalu, kousek po kousku, na povrch země a stříbrné 6 3

8 a zlaté peníze hlasitě zvonily. Říkalo se, že kdo by v tu dobu pohnul kotlem z jeho místa, dostal by celý poklad. Ale nesmí promluvit ani slovo, jinak se poklad ztratí. To bohatství nedalo moc lidem spát. Jak by taky! Jednou se domluvil starý Kobliha se svou ženou, že se pokusí peníze dostat. Počkali, až zase přijde Velký pátek, a ráno ještě za šera se vydali z domova, aby je nikdo neviděl Ale to si pamatuj, připomínal Kobliha ženě, od této chvíle ani slovo, děj se co děj. Když se škrabali nahoru na kopec, už v půli cesty zaslechli jasný cinkot. To zvonily zlaťáky a stříbrňáky, jak kdyby zvonky hrály. Šli po hlase, až přišli na to místo. Hned je poznali: před nimi byla čerstvě otevřená díra a z ní vycházela jasná záře a nesl se odtud cinkot dukátů. Kobliha se na ženu potichu usmál a ukazoval jí, aby mlčela. Stoupli si každý z jedné strany, v rukou drželi dřevěné hole, to aby kotel podložili, až se ukáže nad zemí. Co tak čekají, najednou slyší nějaké rachocení a výskot. Podívají se od Zlatiniv jede přímo k nim svatební průvod, kočáry táhnou ověnčené a bujné koně. Nevěsta byla celá v bílém a její závoj vlál několik stop za kočárem, ženich měl na sobě vyšívaný hanácký kroj a tulil se k nevěstě. Svatebčané na Koblihovy vesele pokřikovali, mávali šátky a zvali je na svatbu: Pojeďte s námi, pojeďte! Na konci průvodu se hnal houf rozjařených ženských, ty se hned rozběhly za Koblihovými a mermomocí je chtěly vzít s sebou na svatbu. Starý Kobliha kýval na ženu očima a oba stáli na místě jakoby nic, ničeho si nevšímali. Průvod se ztratil, jen z dálky se ještě chvíli ozývalo rachocení kol a výskání žen. Vtom, kde se vzal, tu se vzal, objevil se na cestě třínohý kozel a na něm seděl černý chlapík, na hlavě růžky sám čert! Chvíli se na ně upřeně díval, kroutil velikánskýma očima a skřípal zuby. Pak se zeptal zpěvavě a huhňavým hlasem: Jela tudy svatba? Je daleko? Koblihová už měla na jazyku odpověď, ale starý Kobliha do ní drcl ramenem, aby mlčela. Když se čert nemohl dočkat odpovědi, začal se na kozlu kolébat sem a tam a zase huhňavě prozpěvoval: Však já je dohóním, však já je dohóním. Ti dva měli co dělat, aby zadrželi smích. A čert se ptal znovu: Jela tudy svatba? Je daleko? Vtom se už objevil okraj kotle na povrchu země a jasný třpyt zlaťáků a stříbrňáků ozářil celý vrcholek Kosíře. Starý Kobliha podepřel svým heverem kotel a kýval na ženu, ať to udělá jako on. Ale milý čert se zatím přikolébal až k staré Koblihové, kroutil se a točil na svém třínohém kozlisku a huhňavě prozpěvoval: Však já je dohóním, však já je dohóním. Starý Kobliha už se opíral o kotel a pomalu jej zvedal. Ale žena se nemohla udržet, obrátila se a odsekla: Čerta je dohoníš! Vtom se to stalo. Země zahřměla, jako by se celý kopec hroutil, zvedl se prudký vítr a rozmilý kotel s dukáty se s rachotem propadl do země. Bylo po všem! Už to bohatství skoro měli a pro jediné slůvko je pozbyli. Však to starý Kobliha své ženě nikdy neodpustil Trundová D., Macalík M., Štolbová J., Lišková-Vondráčková M.. Báje a pověsti Prostějovska. Prostějov: Městská knihovna Prostějov, s

9 1. Pavilon Josefa Mánesa Děti rozdělené do dvojic či trojic referují spolužákům, co zjistily o Josefu Mánesovi. Učitel potom žákům ukazuje hanácký kroj. Děti si na kroji vyberou detail, který je zaujme. Podle předlohy pak na papír kreslí detail tuší. Kresbu domalují vodovými barvami. Zámecký park Úkoly: Najdi v zámeckém parku tyto rostliny: 5 Bříza bělokorá 6 7 Vrba jíva 8 9 Lípa srdčitá Hry v přírodě Minirozcvička Škatule, škatule hejbejte se (stanoviště stromy) Rybičky, rybičky, bojíte se rybáře? 8 5 Gračka F.. Čechy pod Kosířem. Obec Čechy pod Kosířem: OkÚ Prostějov referát regionálního rozvoje, s

10 2. Cesta do minulosti Prostějova - říjen, vlastivědná vycházka do centra města 9

11 2. Výchovně vzdělávací cíl: Seznámit žáky s památkami, kulturou a historií města Prostějova a jeho okolí. Metoda: Sdělovací, vypravování, samostatná práce, pozorování, rozhovor. Forma: Vycházka, vyučovací jednotka ve třídě. Mezipředmětové vztahy: Český jazyk čtení nářečí, recitace básní, pověst Výtvarná výchova výroba plánu centra města Prostějova Hudební výchova píseň V Prostijově na renko Vlastivěda vlastivědná vycházka Ekologická výchova- recyklace papírových krabiček, zásady ekologického chování na vycházce Pomůcky: Balicí papír, lepidlo, pastelky, fixy, nůžky, krabičky nejrůznějších tvarů a velikostí. Hudební výchova: 1. V Prostijově na renko 3. Co mně bodó řikat, je tam pěkny stáni co mně bodó mlovit? /: stojijó tam na něm :/ /: že sem nemosela :/ štere koně vrany. z mládencama chodit. 2. Štere koně vrany 4. Z mládencama chodit a pátá šimlečka ani s něma stávat /: co mně bodó řikat :/ /: že sem se neměla :/ má stará matička? tak mlaďóčká vdávat. Pověst: A jak vzniklo jméno Haná a Hanáci? Prý takto: Když chodil Pán Ježíš se svatým Petrem po světě, přišli také do našeho kraje. Bylo tu velmi krásně, všeho hojnost, ale nebylo tu lidí. Svatého Petra to zamrzelo a pravil pánu Ježíši: Pane, pohleď, jak je tu smutno kolem, nikde nevidět ani človíčka! Pán Ježíš odpověděl: Nelituj Petře, že tu není lidí a nermuť se proto. Tak jest dobře! Ale není, Pane, odporoval Petr, kdyby v tomto bohatém kraji žil člověk, ze samé vděčnosti by Tě chválil a velebil! A nepřestával prositi, aby Pán Ježíš stvořil pro tento kraj člověka, až mu Pán přikázal, aby tedy upleskal z hlíny člověka, že do něj pak vdechne duši. Ale bude tě to mrzeti, doložil. Petr upleskal z hlíny velikou a silnou lidskou postavu a Pán jí vdechl duši. Ale teprve potom zpozoroval Petr, že zapomněl udělat ústa. Strčil tedy prsty své pravé ruky novému 10

12 člověku pod nos, a udělal mu ústa. Ale nově stvořený člověk napřáhl hned nato ruku a vzkřikl: Esli mě ešče jednó répneš, tož tě leščím, až tě červená vešplichne! Vidíš, Petře, pravil Pán Ježíš, to máš za to! A že ten člověk prvními svými slovy místo poděkování Tebe pohaněl, ať se jmenuje Hanák a tento kraj Haná Vycházka do centra města (cca 135 minut) Trasa: městská radnice, prostějovský zámek, morový sloup, Muzeum Prostějovska, kostel Povýšení svatého Kříže, městské divadlo, kostel svatého Petra a Pavla. Po vycházce se děti ve třídě s pomocí učitele pokusí vyrobit z předem přinesených krabiček a balicího papíru plán centra města. Odchod ze školy a cesta k městské radnici (? minut). 13 Pobyt na radnici (5 minut). Nejprve si s dětmi prohlédneme budovu radnice z exteriéru. Učitel se ptá dětí, jak na ně stavba působí a nechá je hádat, kolik metrů měří věž (66 m). Vejdeme dovnitř a prohlédneme si interiér. Nové pojmy: radní, starosta, Přesun k prostějovskému zámku (5 minut). Čas strávený na zámku (9 minut). Opět si prohlédneme stavbu zvenčí. Přecházíme na nádvoří: Otázky: Víte, který významný rod tu bydlel? Vyjdeme před portál zámku. 2 úkoly najděte na fasádě zámku 2 básničky a zapamatujte si je, najděte někde zvenčí zámku znak Pernštejnů. 12 Slezáčková, J.. Projekt Cestou do muzea (Metodické listy města Prostějova a jeho okolí pro učitele 3., 4. a 5. tříd základních škol). Prostějov: Muzeum Prostějovska v Prostějově, s

13 Básničky na fasádě: 2. Hanák tade bode do skonáni světa Tento staré zámek dyl o štere leta. V Prostijově na renko je tam pěkny stáni Stojijó tam na něm štere koně vrany. Znak Pernštejnů najdeme na zámecké bráně a na portále. Nový pojem: nářečí a nejasná slova z básniček. Přesun k morovému sloupu (5 minut). Čas u morového sloupu (5 minut). 12

14 Otázky: Co to byl mor? Nemoc Proč lidé dříve stavěli morové sloupy? Aby je uchránily před nemocí nebo jako poděkování za přežití morové epidemie. Učitel dětem vysvětlí význam hygieny. V důsledku její nedostatečnosti se v minulosti snadno šířily nakažlivé choroby. Přechod k muzeu (0 minut). Nejprve si prohlédneme budovu zvnějšku. Přesunujeme se po schodech muzea na arkády. Otázky: Ví někdo z vás, k čemu tato budova dříve sloužila? Sloužila jako tehdejší radnice. Proč lidé zakládají muzea? Přesun ke kostelu Povýšení svatého Kříže (1 minuta). Pobyt u kostela Povýšení svatého Kříže (5 minut). Učitel dětem vysvětlí, jak se chováme v kostele. Nejprve si prohlédneme kostel zvenčí. Přesuneme se dovnitř. Otázky: K čemu slouží kostely? Slouží především ke konání bohoslužeb. Kdo jsou to křesťané? Lidé, kteří byli pokřtěni a věří v Boha. Chodí někdo z vás do kostela? Nové pojmy: kostel, křesťané, Přechod k Městskému divadlu (5 minut). Pobyt v divadle (5 minut). Opět si s dětmi prohlédneme nejprve venkovní část budovy. Přejdeme dovnitř. Otázky: Proč lidé staví divadla? Chodíte rádi do divadla? Vysvětlete, kde je hlediště, jeviště, kdo je herec a kdo divák, Jak se chováme v divadle? Přechod ke kostelu svatých Petra a Pavla (5 minut). Čas strávený v kostele (5 minut). Prohlížíme si kostel zvenku. Potom vejdeme dovnitř. Otázky: V jakém kostele jsme již dnes byli? Co jste si z celé vycházky zapamatovali? Přesun do školy Následuje přestávka. Děti si připraví pomůcky: balicí papír, různé krabičky, nůžky, pastelky, fixy, vodové barvy, štětce, kelímky. 2. Následuje vyučování ve třídě (cca 90 minut) Vzpomínáme s dětmi, co jsme dnes viděli. Budovy (krabičky) lepíme do plánu (na balicí papír) a říkáme si k nim to, co už o nich víme (forma opakování). Po dokončení práce děti zpívají píseň V Prostijově na renko (slova již znají z vycházky). Učitel vypráví dětem pověst Jak vzniklo jméno Haná a Hanáci? 13

15 3. Domovní znamení aneb k čemu máme adresy - listopad, domovní znamení 14

16 Výchovně vzdělávací cíl: Seznámit žáky s historickými budovami a průmyslem města Prostějova. Metoda: Sdělovací, vypravování, samostatná práce, pozorování, rozhovor. Forma: Vycházka, vyučovací jednotka ve třídě. Mezipředmětové vztahy: Vlastivěda vycházka do centra města, práce s plánem města, adresy Český jazyk sloh korespondence, pověst Anglický jazyk/ německý jazyk clothes/ die Kleidung Hudební výchova V Prostijově na kopečko Výtvarná výchova kresba domovního znamení, miniatura Ekologická výchova zásady ekologického chování na vycházce, recyklace lahví Pomůcky: 3. Pověst: O původu prostějovské žitné Vyslal kdysi Lucifer jednoho z čertů na Hanou, aby tam lovil lidské duše. Obcházel tedy pekelný posel hanácká města a vsi, ale nějak se mu nechtělo dílo dařit. Buď byli tehdy Hanáci tuze bohabojní, nebo byl ten čert trochu hloupý, nemohl nikde ani zavadit. Konečně se naň přece usmálo štěstí. Padl v kterési vesnici u Prostějova na bohatou selku vdovu a ta se mu zapsala vlastní krví. Může prý si spánembohem vzíti její duši a odvléci ji do pekla, vydrží-li jí po celý rok dobře sloužit. To si čert výskl! Už si myslil, že má vyhráno. Jenže brzy bylo ouha a ouvej. Nenadál se hlupák hloupá, co všecko od něho taková selka může požadovat a jak s ním bude šeredně zacházet. Poznal to hned prvního dne. Selka ho poslala na oračku. Činil se seč byl, do večera byl hotov s úhorem, na kterém by se byl obyčejný oráč nelopotil tolik dní, leč nebyl pochválen. Brázdy byly selce tuze husté, orba mělká a kdesi cosi. Musil úhor příštího dne přeorat, ale opět nepochodil. Tentokrát byly brázdy zase příliš řídké a hluboké, až se dostala navrch mrtvina. Když měl štípat dříví, také se selce nemohl zavděčit. Buď byla polínka tuze hrubá, že se jí v peci oheň dusil, nebo zase drobná, že se jí žárem v troubě buchty připalovaly. Ani řezanku jí nedovedl udělat podle chuti, dobytek taky nikdy dobře nepoklidil, koně špatně hřebelcoval, zkrátka všecko jí dělal špatně, takže ho stále hubovala a sekýrovala. A když by to bylo všecko jakž takž ušlo, honila ho selka z práce do práce, aby si nevěděl rady. Čert se ošíval, prskal a nadával, ale všecko to konec konců snášel a trpěl, doufaje, že snad ten rok přece nějak přečká a dostane se nakonec selce na kobylku. Jednou mu dala selka také práti prádlo. Panečku, to teprve poznal, co dokáže hospodyně, když se jí prádlo nevyvede. Nějak jí to všecko zpackal. Pomíchal jí bílé s barevným, špatně je namodřil a naškrobil a kdovíco jiného ještě neprovedl. Inu, to víte, čert a rozumět prádlu! Selka činila, až se všecko třáslo, nakonec popadla ve vzteku valchu a mlátila milého čerta, uhoď kam uhoď. A tu máš, jak ho s ní tak mlátila najednou prásk a valcha byla na několik kousků. 15

17 3. No, to selku teprve jak se patří rozhlučilo. Chmatla milého čerta, šup s ním přes necky a valchovala mu prádlo na hřbetě. Ale teď už toho měl čert taky právě dost. Vyskočil, odplivl si, hodil selce úpis pod nohy, zařičel vztekem, až se otřásl celý statek, a marš rentám! Jen po něm trochu smradu zůstalo Kráčel potom čert smutně po silnici, až došel do Prostějova. Tam si sedl v hospodě do kouta, dal si nalít na zlost piva a přemýšlel, co počít, aby se nevrátil do pekla s bžundou. Mudroval a mudroval, až mu žíly na spáncích nabíhaly, konečně připadl na to, učit lidi pálit kořalku. Nápad se mu zdál dobrý a tak se hned do toho pustil. Prvně naučil pálit Prostějovské režnou (žitnou). A byl to věru nápad znamenitý! Od té doby, co se pálí na Hané žitná kořalka nejproslulejší je právě prostějovská, tam dostali od čerta první a nejlepší recept mají čerti s Hanáky lehkou práci, vlastně bez práce. Lidé ošemetnému a lákavému nápoji neodolají a v opilosti se hrnou do osidel pekelných sami. 14 Hv: láhve nejrůznějších tvarů a z nejrůznějších materiálů, paličky kovové nebo dřevěné (poslouží i vařečky) Vycházka do centra Prostějova (cca 90 minut) 15 Trasa: Palírna U zeleného stromu (učitel čte pověst, diskuze na téma škodlivost alkoholu ), dům U tří zajíců, dům U modrého lva, dům U zlaté studny. Na náměstí T. G. M. učitel rozdělí děti do skupin (3-4 žáci) a dostanou rozchod (15 minut). Sraz bude na tomto místě (dům U zlaté studny). Úkoly: Najděte alespoň dva domy s domovními znameními Trundová D., Macalík M., Štolbová J., Lišková-Vondráčková M.. Báje a pověsti Prostějovska. Prostějov: Městská knihovna Prostějov, s

18 Závěr vycházky: Učitel projde s dětmi náměstí a společně najdou všechna tato domovní znamení: 3. Následuje vyučování ve třídě (cca 135 minut) Otázky: Jaká domovní znamení si pamatujete? K čemu vlastně domovní znamení dříve sloužila? Co používáme dnes místo domovních znamení? K čemu nám slouží adresy? Co musí být napsáno na každém dopise? Učitel rozdá dětem obálky. Každé dítě na obálku napíše svou adresu bydliště. Místo známky děti nakreslí na obálku obrázek, takové malé domovní znamení dle vlastní fantazie. Obálku potom nalepí do sešitu. Otázky: Návštěvou jaké průmyslové budovy začínala dnešní vycházka? Jaké měla domovní znamení? Znáte nějakou písničku, ve které se zpívá o nějakém alkoholickém nápoji? Učitel se s dětmi přesune ke klavíru, děti se učí zpívat píseň V Prostijově na kopečko. Píseň děti doprovází hrou na nejrůznější láhve (skleněné, PET, keramické, ). Na láhve cinkají paličkami ze dřeva nebo kovu. 17

19 3. 1. V Prostijově na kopečko 3. Velezla si na kopeček, je tam černá zem chlapci poďte k nám pálijó tam gořalečko abe vrata nevrzale pětkrát za tédeň. já jich zalivám. 2. Žádné jo tam nenalivá 4. Zalivám jich ráno mlikem jenom jediná večir smetanó, moja ze všech némiléši abe vrata nevrzale Hanka rozmilá. dež k nám chlapci dó. Otázky: Jaký průmysl ještě v Prostějově máme? Protože město Prostějov proslavil především oděvní průmysl, zmíníme se o bývalé firmě OP Prostějov. Zopakujeme si, jak se nazývají jednotlivé kusy oblečení v angličtině/ němčině. Úkoly: Doplňte správný název k obrázku: der Rock skirt die Bluse blouse das Hemd shirt die Hose trousers das T-shirt T-shirt der Mantel 16 coat Davies H., Paboučková N.. Obrázkový německo český slovník. Plzeň: Fraus, s. 22, Davies H., Bezděková H.. Obrázkový anglicko český slovník. Plzeň: Fraus, s. 22, 23.

20 4. Kouzlo Vánoc - prosinec, zvyky a příběhy 19

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ Prosinec 2013 leden 2014 ŠKOLNÍ BRAVÍČKO Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, tak zase po roce máme tu Vánoce. Pokusíme se vás naladit vánočně laděným

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

ČÍSLO: 3. ROČNÍK: XXXI. DATUM VYDÁNÍ: 20. 6. 2013 Z Š P

ČÍSLO: 3. ROČNÍK: XXXI. DATUM VYDÁNÍ: 20. 6. 2013 Z Š P PAPRSEK ČÍSLO: 3. ROČNÍK: XXXI. DATUM VYDÁNÍ: 20. 6. 2013 Z Š P r a c h a t i c e, V o d ň a n s k á 2 8 7 KALENDÁŘ USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ duben, květen, červen 1.4. Státní svátek duben 2.4. Cestička do školy

Více

Adventní očekávání. Lenka Štveráčková a kolektiv

Adventní očekávání. Lenka Štveráčková a kolektiv Adventní očekávání Lenka Štveráčková a kolektiv Adventní očekávání - Lenka Štveráčková 2 www.mojebrisko.cz www.nasebatole.cz Slovo úvodem Těšíte se na vánoční svátky? Tvoříte s dětmi rádi? Nevíte, čím

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois Prosinec 2014 Opět zde máme předvánoční čas, který se i letos naplňuje dobou adventní. A pak přijdou opět Vánoce.

Více

Velikonoce v Asii. Velikonoce v Austrálii. Velikonoce v Belgii

Velikonoce v Asii. Velikonoce v Austrálii. Velikonoce v Belgii Velikonoce v Asii Velikonoce jsou jedním z hlavních náboženských událostí římského katolicismu a ostatních křesťanských skupin. Je oslavou vzkříšení Ježíše Krista poté, co byl mrtvý po dobu 3 dnů v důsledku

Více

Čtení pro lidi. Dušičkové Čestice pro čtenáře Čtení nakreslil pan Milan Kos

Čtení pro lidi. Dušičkové Čestice pro čtenáře Čtení nakreslil pan Milan Kos Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE Pracovní sešit pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity Čtu a vím v rámci projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace

Více

Fotografie Na titulní straně: Šumavous (Foto: Štěpán Rosenkranz) Na zadní straně: Na Jezerní slati (Foto: Štěpán Rosenkranz)

Fotografie Na titulní straně: Šumavous (Foto: Štěpán Rosenkranz) Na zadní straně: Na Jezerní slati (Foto: Štěpán Rosenkranz) Šumava Editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se vám do rukou další číslo časopisu Šumava, který na podzim změnil svou tematickou skladbu tak, aby se více přiblížil co největšímu okruhu čtenářů.

Více

Slovo otce Tomáše Naše cesta obrácení a náš boj se zlem musí být nesen Kristovou silou...

Slovo otce Tomáše Naše cesta obrácení a náš boj se zlem musí být nesen Kristovou silou... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Naše cesta obrácení a náš boj se zlem musí být nesen Kristovou silou... Co je zpověď? Zpověď je jako pravidelná aktualizace softwaru vlastního života.

Více

Vážení občané, Přeji Vám krásný zbytek prázdnin a dovolené. Starostka

Vážení občané, Přeji Vám krásný zbytek prázdnin a dovolené. Starostka Vážení občané, v tomto prázdninovém čase vychází další číslo našeho zpravodaje. Chci Vás informovat o tom nejdůležitějším co událo. Začala bych asi Českou spořitelnou, kde vedení v Praze rozhodlo o zrušení

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

číslo 133 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20

číslo 133 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 číslo 133 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 vychází poměrně nepravidelně, ale vytrvale, tentokrát 9.6.2014 Redakce: T. Bečvářová (6.P), K. Hudečková (5.U), D. Hudek (7.M), M. Koudelka

Více

I v té dnešní recesi každý ČTENÍ přečte si.

I v té dnešní recesi každý ČTENÍ přečte si. Co je v Čtení, jinde není: Občasníček, Slovo starosty, Čarodějnice, O čestický brambor, Jarní petrklíč, TK SANANIM, Dva vlci, Jihočeský zvonek, MDŽ ve Dřešíně, Den Země, Rozhovor s, Dětský karneval, Jazykový

Více

1 Zdroj: www.vasedeti.cz

1 Zdroj: www.vasedeti.cz Vánoční fakta... 3 Co jsou to vlastně Vánoce?... 3 Vánoce po staročesku... 3 Štědrý večer... 5 Vánoční vzpomínání... 8 Přišel k nám zas, ten sváteční čas... 8 Vánoční rozjímání... 14 Smutný vánoční stromeček...

Více

Pozitivní noviny pro západní Čechy. kříž. To byla taková síla, že mi vytryskly slzy Něco takového jsem v životě nezažil!

Pozitivní noviny pro západní Čechy. kříž. To byla taková síla, že mi vytryskly slzy Něco takového jsem v životě nezažil! Pozitivní noviny pro západní Čechy Prosinec 2012 www.ickonoviny.cz ZDARMA Čtěte s námi: Medailon tibetského lékaře Chimita Dorzhi Dugarova Štěpán Rak je v pravdě renesanční osobnost. Je to nadaný a lidsky

Více

PROSINCOVÉ AKCE V LOUŽNICI:

PROSINCOVÉ AKCE V LOUŽNICI: http://www.nazadusi.cz/ http://www.nazadusi.cz/zpravodaj.htm http://www.facebook.com/groups/325713347009/ http://www.louznice.com/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Číslo: 47/2013 pro týden: 18. 12. 2013 25. 12.

Více

STARÉ VÁNOČNÍ ZVYKY V ORLICKÝCH HORÁCH

STARÉ VÁNOČNÍ ZVYKY V ORLICKÝCH HORÁCH ROČNÍK 18 ČÍSLO 12 PROSINEC 2008 CENA 6,- KČ STARÉ VÁNOČNÍ ZVYKY V ORLICKÝCH HORÁCH Rokytnický kronikář Václav Hanisch popisuje ve své kronice některé rozšířené vánoční zvyky v Rokytnici a jeho okolí na

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

Moravskoslezské Lašsko

Moravskoslezské Lašsko Úvodník Úvodník Vážení a milí čtenáři, přinášíme opět pozdrav z našeho Lašska. Rozhodli jsme se, že bychom vás rádi potěšili Lašským dostavníkem vždy s příchodem ročního období jara, léta, podzimu a zimy.

Více

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 Vánoce na zámku Adventní čas v málotřídní škole Víte, s čím si hrajete? Vánoce přátelské k životnímu prostředí hlavní téma: vánoce Jak obdarovat

Více

ČERNO-BÍLÝ DEN (28.1.2010)

ČERNO-BÍLÝ DEN (28.1.2010) ročník 3/ číslo 1(5) Základní škola Mokrá únor 2010 strana 1 Neuvěřitelné se opět stalo skutkem. Vyšlo to. A vyšlo další číslo časopisu. Tak na to koukněte, pěkně si počtěte. ČERNO-BÍLÝ DEN (28.1.2010)

Více

OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka.

OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka. NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU,, S PANEM MÍSTOS OSTAR AROS OSTOU OU A SE ZÁSTUPKYNÍ DO MĚSTSKÉHO SKÉHO ZASTUPITELS TUPITELSTVA Na konci rok oku každý člověk tak trochu bilancuje své úspěch

Více

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary 2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary MINIPROJEKT 6. TŘÍD BÁSEŇ (6.A, 6.B) 2 MINIPROJEKT NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN BÁSEŇ (6.A, 6.B)

Více

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy.

Více

Dříve bylo hodně zvyků, dnes jich tolik není, například by ometačky ometly nám ČTENÍ.

Dříve bylo hodně zvyků, dnes jich tolik není, například by ometačky ometly nám ČTENÍ. Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Národopisné a cestopisné obrázky z Čech tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1951 (NĚMCOVÁ, Božena. Národopisné a cestopisné obrázky z Čech. 1. vyd.

Více