OBSAH. 1 Život na zámku Cesta do minulosti Prostějova Domovní znamení aneb k čemu máme adresy Kouzlo Vánoc...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 1 Život na zámku... 3-8. 2 Cesta do minulosti Prostějova... 9-13. 3 Domovní znamení aneb k čemu máme adresy... 14-18. 4 Kouzlo Vánoc..."

Transkript

1

2 OBSAH 1 Život na zámku Cesta do minulosti Prostějova Domovní znamení aneb k čemu máme adresy Kouzlo Vánoc Cestujeme za žudry Boží milosti Jak slaví Velikonoce děti v cizích zemích? Jedeme na přehradu Překvapení pro mladší spolužáky Den dětí Poznámky

3 Vlastní projekt regionálního vyučování je koncipován pro 3., 4., a 5. třídu základní školy. Projekt je rozdělen do deseti dní. Každý regionální den proběhne podle zásad a metod projektového vyučování. Každý den je sestaven z vyučovacích předmětů základní školy. Délka vyučovacího dne závisí na probíraném učivu, místních podmínkách a jiných faktorech. Já doporučuji délku vyučování v rozmezí čtyř až pěti klasických vyučovacích hodin. V průběhu projektu se děti postupně dozví základní informace o jejich nejbližším okolí, o historii a kultuře místa, kde žijí. Jako průběžnou motivaci jsem dětem zvolila organizaci DNE DĚTÍ, který samy připraví jako překvapení pro své mladší spolužáky. 1 Život na zámku - září, výlet do Čech pod Kosířem, hanácké kroje 2 Cesta do minulosti Prostějova - říjen, vlastivědná vycházka do centra města 3 Domovní znamení aneb k čemu máme adresy - listopad, domovní znamení 4 Kouzlo Vánoc - prosinec, zvyky a příběhy 5 Cestujeme za žudry - leden, žudr v Prostějově a v Brodku u Prostějova 6 Boží milosti - únor, pečení cukroví 7 Jak slaví Velikonoce děti v cizích zemích? - březen, zvyky, symboly a původ Velikonoc 8 Jedeme na přehradu - duben, Plumlovská přehrada a zámek 9 Překvapení pro mladší spolužáky - květen, příprava dne dětí 10 Den dětí - červen, dopoledne plné her a poznávání Prostějovska 2

4 1. Život na zámku - září, výlet do Čech pod Kosířem, hanácké kroje 3

5 1. Výchovně vzdělávací cíl: Zopakovat znalosti z prvouky a přírodovědy, procvičit matematické operace, doprava. Metoda: Sdělovací, vypravování, samostatná práce, pozorování, rozhovor. Forma: Výlet do Čech pod Kosířem. Mezipředmětové vztahy: Český jazyk pověst, čtení a mluvní cvičení Matematika sčítání a odčítání, měření času a délky Vlastivěda zámek, orientace v mapě: najdi na mapě Čechy pod Kosířem. Přírodověda poznávání rostlin Výtvarná výchova Josef Mánes, malba detailu Tělesná výchova hry v přírodě Ekologická výchova zásady ekologického chování v parku, využití vody z rybníka k malbě Pomůcky: Kopie jízdních řádů a pověstí, mapy. Obrazová dokumentace hanáckých krojů, obrazy Josefa Mánesa, části kroje (pedagogický doprovod oblečený do kroje). Potřeby pro výtvarnou výchovu A4 tvrdý papír, nádoby na vodu, černá tuš, vodové barvy, štětce, pero pro kresbu tuší. Úkoly ve třídě několik dní před výletem Josef Mánes DÚ: děti rozdělené do dvojic či trojic si předem samy zjistí informace o Josefu Mánesovi (u pavilonu Josefa Mánesa v Čechách pod Kosířem poreferují spolužákům, co zjistily). Ukaž Čechy pod Kosířem na mapě: 1 Zjisti pro vaši třídu nejlepší spoj. Přečti si jízdní řády a vypočítej: Jak dlouho pojedeš autobusem z Prostějova do Čech pod Kosířem a kolik to bude kilometrů? Jak dlouho bude vaše třída v Čechách pod Kosířem? 4 1

6 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTEM OLOMOUCKEHO KRAJE Jak dlouho pojedeš autobusem z Čech pod Kosířem do Prostějova a kolik to bude kilometrů? Jak dlouhou dobu celkem stráví vaše třída v autobuse? ( hodin, minut) Vypočítanou dobu převeď na minuty. Kolik kilometrů celkem ujedete autobusem? ( km) Vypočítanou vzdálenost převeď na metry Prostějov - Kostelec na Hané - Budětsko - Konice - Hvozd - Kladky Platí od do a.s. First Transport Lines Přepravu zajišťuje : FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 8, tel , , fax ZÓNA km Tč od Prostějov,aut.st., nást Prostějov,Svatoplukova DONA Prostějov,Sladkovského Prostějov,Za Kosteleckou Kostelec na Hané,žel.st Kostelec na Hané,Hospoda u pramene Kostelec na Hané,sokolovna... 44, Stařechovice , Stařechovice,Služín , Čechy p.kosířem,sokolovna , Čechy p.kosířem,pošta Pěnčín,ZŠ Pěnčín,ObÚ Pěnčín,Zastávka Pěnčín,Tvar Laškov,Kandia Laškov,čekárna Laškov,Kandia , Konice,Nová Dědina,Na Pindě Budětsko,Slavíkov IDSOK Budětsko,pod Slavíkovem Budětsko,bytovky Budětsko Konice,stř.SÚS Konice,ZŠ př Konice,aut.st od Konice,stř.SÚS Budětsko,rozc , Ochoz Hvozd,Klužínek Hvozd , Ludmírov,Na srdéčku Ludmírov,obchod Ludmírov,Dětkovice Kladky,dol.konec Kladky,obchod př Kladky,ZŠ p p opačný směr ZÓNA km Tč od Kladky,ZŠ Kladky,obchod Kladky,dol.konec Ludmírov,Dětkovice Ludmírov,obchod , Ludmírov,Na srdéčku Hvozd Hvozd,Klužínek , Ochoz Budětsko,rozc Konice,stř.SÚS př Konice,aut.st od Konice,ZŠ Konice,stř.SÚS Budětsko Budětsko,bytovky Budětsko,pod Slavíkovem Budětsko,Slavíkov IDSOK 111, Konice,Nová Dědina,Na Pindě Laškov,Kandia Laškov,čekárna Laškov,Kandia Pěnčín,Tvar Pěnčín,Zastávka Pěnčín,ObÚ Pěnčín,ZŠ , Čechy p.kosířem,pošta , Čechy p.kosířem,sokolovna , Stařechovice,Služín , Stařechovice Kostelec na Hané,sokolovna Kostelec na Hané,Hospoda u pramene Kostelec na Hané,žel.st Prostějov,Za Kosteleckou Prostějov,Sladkovského Prostějov,Svatoplukova DONA př Prostějov,aut.st jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky 64 jede od do , od do nejede od do , od do na spoj 15 navazuje v zastávce Pěnčín,ObÚ spoj 3 linky do Laškov, Olbramic,rozc., Bohuslavic. na spoj 17 navazuje v zastávce Laškov,čekárna spoj 4 linky do Olomouce. na spoj 18 navazuje v zastávce Ludmírov,Na srdéčku spoj 26 linky do Litovle spoj 5 vyčká v zastávce Hvozd příjezdu spoje 17 linky nejvýše 5 minut spoj 8 vyčká v zastávce Konice,aut.st. příjezdu spoje 7 linky nejvýše 5 minut spoj 18 vyčká v zastávce Pěnčín,ObÚ příjezdu spoje 6 linky nejvýše 10 minut spoj 22 vyčká v zastávce Pěnčín,ObÚ příjezdu spoje 3 linky nejvýše 5 minut p spoj 17 v Tč 13 : Pěnčín, ObÚ má přípoj od linky sp. 3 z Lutína, Čech p.k. p spoj 19 v Tč 17 : Laškov, čekárna má přípoj od a na linku sp.19 z Olomouce do Bohuslavic. p spoj 8 v Tč 31 : je přípoj ze spoje 10 linky Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému (IDSOK), vyhlášený FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov. Tarifní podmínky, jízdní řád linky a ceník jízdného jsou k nahlédnutí u řidiče.zastávka Pěnčín, Zastávka se v případě náledí a nedostatečně posypané vozovky neobsluhuje. spoj jede po jiné trase spoj příslušnou zastávkou projíždí IDSOK Integrovaný Dopravní Systém Olomouckého Kraje p

7 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTEM OLOMOUCKEHO KRAJE Prostějov - Kostelec na Hané - Bohuslavice - Polomí - Hvozd Přepravu zajišťuje : FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 8, tel , , fax ZÓNA km Tč od Prostějov,aut.st., nást Prostějov,Svatoplukova DONA Prostějov,Sladkovského Prostějov,Za Kosteleckou Kostelec na Hané,žel.st Kostelec na Hané,Hospoda u pramene Kostelec na Hané,sokolovna... 44, Stařechovice , Stařechovice,Služín , Čechy p.kosířem,sokolovna , Čechy p.kosířem,pošta Pěnčín,ZŠ Pěnčín,ObÚ Pěnčín,Zastávka Pěnčín,Tvar IDSOK Laškov,Dvorek Laškov,Kandia Laškov,ObÚ Laškov,čekárna Laškov,Zmoly , Laškov,Krakovec Raková u Konice,farma Raková u Konice Rakůvka,rozc Rakůvka,obec Hačky Bohuslavice,ZD Bohuslavice Polomí př Hvozd Platí od do First Transport Lines a.s. opačný směr ZÓNA km Tč od Hvozd Polomí Bohuslavice Bohuslavice,ZD Hačky Rakůvka,obec Rakůvka,rozc Raková u Konice Raková u Konice,farma , Laškov,Krakovec Laškov,Zmoly Laškov,čekárna Laškov,ObÚ Laškov,Kandia Laškov,Dvorek Pěnčín,Tvar IDSOK Pěnčín,Zastávka Pěnčín,ObÚ Pěnčín,ZŠ , Čechy p.kosířem,pošta , Čechy p.kosířem,sokolovna , Stařechovice,Služín , Stařechovice Kostelec na Hané,sokolovna Kostelec na Hané,Hospoda u pramene Kostelec na Hané,žel.st Prostějov,Za Kosteleckou Prostějov,Sladkovského Prostějov,Svatoplukova DONA př Prostějov,aut.st Výlet (cca 225 minut) Zámek v Čechách pod Kosířem jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky 56 nejede od do nejede od do , od do na spoj 11 navazuje v zastávce Raková u Konice spoj 5 linky do Hačky, Polomí. na spoj 31 navazuje v zastávce Pěnčín,ObÚ spoj 303 linky do Laškov,Bohuslavice,Raková u Konice Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému (IDSOK), vyhlášený FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov. Tarifní podmínky, jízdní řád linky a ceník jízdného jsou k nahlédnutí u řidiče.zastávka Pěnčín, Zastávka se v případě náledí a nedostatečně posypané vozovky neobsluhuje. spoj jede po jiné trase spoj příslušnou zastávkou projíždí spoj zastavuje jen pro vystupování IDSOK Integrovaný Dopravní Systém Olomouckého Kraje Učitel si s dětmi nejprve prohlédne zámek zvenčí. Potom následuje i návštěva interiéru. Před zámkem učitel čte s dětmi pověst. Děti pak pověst samy převyprávějí. O pokladě na Kosíři Na Malém Kosíři potom tam udělali kamenný lom prý ležel v zemi zakopaný veliký kotel, až po okraj plný stříbrných a zlatých dukátů. Jednou za rok, vždycky o pašijích, kotel vystupoval pomalu, kousek po kousku, na povrch země a stříbrné 6 3

8 a zlaté peníze hlasitě zvonily. Říkalo se, že kdo by v tu dobu pohnul kotlem z jeho místa, dostal by celý poklad. Ale nesmí promluvit ani slovo, jinak se poklad ztratí. To bohatství nedalo moc lidem spát. Jak by taky! Jednou se domluvil starý Kobliha se svou ženou, že se pokusí peníze dostat. Počkali, až zase přijde Velký pátek, a ráno ještě za šera se vydali z domova, aby je nikdo neviděl Ale to si pamatuj, připomínal Kobliha ženě, od této chvíle ani slovo, děj se co děj. Když se škrabali nahoru na kopec, už v půli cesty zaslechli jasný cinkot. To zvonily zlaťáky a stříbrňáky, jak kdyby zvonky hrály. Šli po hlase, až přišli na to místo. Hned je poznali: před nimi byla čerstvě otevřená díra a z ní vycházela jasná záře a nesl se odtud cinkot dukátů. Kobliha se na ženu potichu usmál a ukazoval jí, aby mlčela. Stoupli si každý z jedné strany, v rukou drželi dřevěné hole, to aby kotel podložili, až se ukáže nad zemí. Co tak čekají, najednou slyší nějaké rachocení a výskot. Podívají se od Zlatiniv jede přímo k nim svatební průvod, kočáry táhnou ověnčené a bujné koně. Nevěsta byla celá v bílém a její závoj vlál několik stop za kočárem, ženich měl na sobě vyšívaný hanácký kroj a tulil se k nevěstě. Svatebčané na Koblihovy vesele pokřikovali, mávali šátky a zvali je na svatbu: Pojeďte s námi, pojeďte! Na konci průvodu se hnal houf rozjařených ženských, ty se hned rozběhly za Koblihovými a mermomocí je chtěly vzít s sebou na svatbu. Starý Kobliha kýval na ženu očima a oba stáli na místě jakoby nic, ničeho si nevšímali. Průvod se ztratil, jen z dálky se ještě chvíli ozývalo rachocení kol a výskání žen. Vtom, kde se vzal, tu se vzal, objevil se na cestě třínohý kozel a na něm seděl černý chlapík, na hlavě růžky sám čert! Chvíli se na ně upřeně díval, kroutil velikánskýma očima a skřípal zuby. Pak se zeptal zpěvavě a huhňavým hlasem: Jela tudy svatba? Je daleko? Koblihová už měla na jazyku odpověď, ale starý Kobliha do ní drcl ramenem, aby mlčela. Když se čert nemohl dočkat odpovědi, začal se na kozlu kolébat sem a tam a zase huhňavě prozpěvoval: Však já je dohóním, však já je dohóním. Ti dva měli co dělat, aby zadrželi smích. A čert se ptal znovu: Jela tudy svatba? Je daleko? Vtom se už objevil okraj kotle na povrchu země a jasný třpyt zlaťáků a stříbrňáků ozářil celý vrcholek Kosíře. Starý Kobliha podepřel svým heverem kotel a kýval na ženu, ať to udělá jako on. Ale milý čert se zatím přikolébal až k staré Koblihové, kroutil se a točil na svém třínohém kozlisku a huhňavě prozpěvoval: Však já je dohóním, však já je dohóním. Starý Kobliha už se opíral o kotel a pomalu jej zvedal. Ale žena se nemohla udržet, obrátila se a odsekla: Čerta je dohoníš! Vtom se to stalo. Země zahřměla, jako by se celý kopec hroutil, zvedl se prudký vítr a rozmilý kotel s dukáty se s rachotem propadl do země. Bylo po všem! Už to bohatství skoro měli a pro jediné slůvko je pozbyli. Však to starý Kobliha své ženě nikdy neodpustil Trundová D., Macalík M., Štolbová J., Lišková-Vondráčková M.. Báje a pověsti Prostějovska. Prostějov: Městská knihovna Prostějov, s

9 1. Pavilon Josefa Mánesa Děti rozdělené do dvojic či trojic referují spolužákům, co zjistily o Josefu Mánesovi. Učitel potom žákům ukazuje hanácký kroj. Děti si na kroji vyberou detail, který je zaujme. Podle předlohy pak na papír kreslí detail tuší. Kresbu domalují vodovými barvami. Zámecký park Úkoly: Najdi v zámeckém parku tyto rostliny: 5 Bříza bělokorá 6 7 Vrba jíva 8 9 Lípa srdčitá Hry v přírodě Minirozcvička Škatule, škatule hejbejte se (stanoviště stromy) Rybičky, rybičky, bojíte se rybáře? 8 5 Gračka F.. Čechy pod Kosířem. Obec Čechy pod Kosířem: OkÚ Prostějov referát regionálního rozvoje, s

10 2. Cesta do minulosti Prostějova - říjen, vlastivědná vycházka do centra města 9

11 2. Výchovně vzdělávací cíl: Seznámit žáky s památkami, kulturou a historií města Prostějova a jeho okolí. Metoda: Sdělovací, vypravování, samostatná práce, pozorování, rozhovor. Forma: Vycházka, vyučovací jednotka ve třídě. Mezipředmětové vztahy: Český jazyk čtení nářečí, recitace básní, pověst Výtvarná výchova výroba plánu centra města Prostějova Hudební výchova píseň V Prostijově na renko Vlastivěda vlastivědná vycházka Ekologická výchova- recyklace papírových krabiček, zásady ekologického chování na vycházce Pomůcky: Balicí papír, lepidlo, pastelky, fixy, nůžky, krabičky nejrůznějších tvarů a velikostí. Hudební výchova: 1. V Prostijově na renko 3. Co mně bodó řikat, je tam pěkny stáni co mně bodó mlovit? /: stojijó tam na něm :/ /: že sem nemosela :/ štere koně vrany. z mládencama chodit. 2. Štere koně vrany 4. Z mládencama chodit a pátá šimlečka ani s něma stávat /: co mně bodó řikat :/ /: že sem se neměla :/ má stará matička? tak mlaďóčká vdávat. Pověst: A jak vzniklo jméno Haná a Hanáci? Prý takto: Když chodil Pán Ježíš se svatým Petrem po světě, přišli také do našeho kraje. Bylo tu velmi krásně, všeho hojnost, ale nebylo tu lidí. Svatého Petra to zamrzelo a pravil pánu Ježíši: Pane, pohleď, jak je tu smutno kolem, nikde nevidět ani človíčka! Pán Ježíš odpověděl: Nelituj Petře, že tu není lidí a nermuť se proto. Tak jest dobře! Ale není, Pane, odporoval Petr, kdyby v tomto bohatém kraji žil člověk, ze samé vděčnosti by Tě chválil a velebil! A nepřestával prositi, aby Pán Ježíš stvořil pro tento kraj člověka, až mu Pán přikázal, aby tedy upleskal z hlíny člověka, že do něj pak vdechne duši. Ale bude tě to mrzeti, doložil. Petr upleskal z hlíny velikou a silnou lidskou postavu a Pán jí vdechl duši. Ale teprve potom zpozoroval Petr, že zapomněl udělat ústa. Strčil tedy prsty své pravé ruky novému 10

12 člověku pod nos, a udělal mu ústa. Ale nově stvořený člověk napřáhl hned nato ruku a vzkřikl: Esli mě ešče jednó répneš, tož tě leščím, až tě červená vešplichne! Vidíš, Petře, pravil Pán Ježíš, to máš za to! A že ten člověk prvními svými slovy místo poděkování Tebe pohaněl, ať se jmenuje Hanák a tento kraj Haná Vycházka do centra města (cca 135 minut) Trasa: městská radnice, prostějovský zámek, morový sloup, Muzeum Prostějovska, kostel Povýšení svatého Kříže, městské divadlo, kostel svatého Petra a Pavla. Po vycházce se děti ve třídě s pomocí učitele pokusí vyrobit z předem přinesených krabiček a balicího papíru plán centra města. Odchod ze školy a cesta k městské radnici (? minut). 13 Pobyt na radnici (5 minut). Nejprve si s dětmi prohlédneme budovu radnice z exteriéru. Učitel se ptá dětí, jak na ně stavba působí a nechá je hádat, kolik metrů měří věž (66 m). Vejdeme dovnitř a prohlédneme si interiér. Nové pojmy: radní, starosta, Přesun k prostějovskému zámku (5 minut). Čas strávený na zámku (9 minut). Opět si prohlédneme stavbu zvenčí. Přecházíme na nádvoří: Otázky: Víte, který významný rod tu bydlel? Vyjdeme před portál zámku. 2 úkoly najděte na fasádě zámku 2 básničky a zapamatujte si je, najděte někde zvenčí zámku znak Pernštejnů. 12 Slezáčková, J.. Projekt Cestou do muzea (Metodické listy města Prostějova a jeho okolí pro učitele 3., 4. a 5. tříd základních škol). Prostějov: Muzeum Prostějovska v Prostějově, s

13 Básničky na fasádě: 2. Hanák tade bode do skonáni světa Tento staré zámek dyl o štere leta. V Prostijově na renko je tam pěkny stáni Stojijó tam na něm štere koně vrany. Znak Pernštejnů najdeme na zámecké bráně a na portále. Nový pojem: nářečí a nejasná slova z básniček. Přesun k morovému sloupu (5 minut). Čas u morového sloupu (5 minut). 12

14 Otázky: Co to byl mor? Nemoc Proč lidé dříve stavěli morové sloupy? Aby je uchránily před nemocí nebo jako poděkování za přežití morové epidemie. Učitel dětem vysvětlí význam hygieny. V důsledku její nedostatečnosti se v minulosti snadno šířily nakažlivé choroby. Přechod k muzeu (0 minut). Nejprve si prohlédneme budovu zvnějšku. Přesunujeme se po schodech muzea na arkády. Otázky: Ví někdo z vás, k čemu tato budova dříve sloužila? Sloužila jako tehdejší radnice. Proč lidé zakládají muzea? Přesun ke kostelu Povýšení svatého Kříže (1 minuta). Pobyt u kostela Povýšení svatého Kříže (5 minut). Učitel dětem vysvětlí, jak se chováme v kostele. Nejprve si prohlédneme kostel zvenčí. Přesuneme se dovnitř. Otázky: K čemu slouží kostely? Slouží především ke konání bohoslužeb. Kdo jsou to křesťané? Lidé, kteří byli pokřtěni a věří v Boha. Chodí někdo z vás do kostela? Nové pojmy: kostel, křesťané, Přechod k Městskému divadlu (5 minut). Pobyt v divadle (5 minut). Opět si s dětmi prohlédneme nejprve venkovní část budovy. Přejdeme dovnitř. Otázky: Proč lidé staví divadla? Chodíte rádi do divadla? Vysvětlete, kde je hlediště, jeviště, kdo je herec a kdo divák, Jak se chováme v divadle? Přechod ke kostelu svatých Petra a Pavla (5 minut). Čas strávený v kostele (5 minut). Prohlížíme si kostel zvenku. Potom vejdeme dovnitř. Otázky: V jakém kostele jsme již dnes byli? Co jste si z celé vycházky zapamatovali? Přesun do školy Následuje přestávka. Děti si připraví pomůcky: balicí papír, různé krabičky, nůžky, pastelky, fixy, vodové barvy, štětce, kelímky. 2. Následuje vyučování ve třídě (cca 90 minut) Vzpomínáme s dětmi, co jsme dnes viděli. Budovy (krabičky) lepíme do plánu (na balicí papír) a říkáme si k nim to, co už o nich víme (forma opakování). Po dokončení práce děti zpívají píseň V Prostijově na renko (slova již znají z vycházky). Učitel vypráví dětem pověst Jak vzniklo jméno Haná a Hanáci? 13

15 3. Domovní znamení aneb k čemu máme adresy - listopad, domovní znamení 14

16 Výchovně vzdělávací cíl: Seznámit žáky s historickými budovami a průmyslem města Prostějova. Metoda: Sdělovací, vypravování, samostatná práce, pozorování, rozhovor. Forma: Vycházka, vyučovací jednotka ve třídě. Mezipředmětové vztahy: Vlastivěda vycházka do centra města, práce s plánem města, adresy Český jazyk sloh korespondence, pověst Anglický jazyk/ německý jazyk clothes/ die Kleidung Hudební výchova V Prostijově na kopečko Výtvarná výchova kresba domovního znamení, miniatura Ekologická výchova zásady ekologického chování na vycházce, recyklace lahví Pomůcky: 3. Pověst: O původu prostějovské žitné Vyslal kdysi Lucifer jednoho z čertů na Hanou, aby tam lovil lidské duše. Obcházel tedy pekelný posel hanácká města a vsi, ale nějak se mu nechtělo dílo dařit. Buď byli tehdy Hanáci tuze bohabojní, nebo byl ten čert trochu hloupý, nemohl nikde ani zavadit. Konečně se naň přece usmálo štěstí. Padl v kterési vesnici u Prostějova na bohatou selku vdovu a ta se mu zapsala vlastní krví. Může prý si spánembohem vzíti její duši a odvléci ji do pekla, vydrží-li jí po celý rok dobře sloužit. To si čert výskl! Už si myslil, že má vyhráno. Jenže brzy bylo ouha a ouvej. Nenadál se hlupák hloupá, co všecko od něho taková selka může požadovat a jak s ním bude šeredně zacházet. Poznal to hned prvního dne. Selka ho poslala na oračku. Činil se seč byl, do večera byl hotov s úhorem, na kterém by se byl obyčejný oráč nelopotil tolik dní, leč nebyl pochválen. Brázdy byly selce tuze husté, orba mělká a kdesi cosi. Musil úhor příštího dne přeorat, ale opět nepochodil. Tentokrát byly brázdy zase příliš řídké a hluboké, až se dostala navrch mrtvina. Když měl štípat dříví, také se selce nemohl zavděčit. Buď byla polínka tuze hrubá, že se jí v peci oheň dusil, nebo zase drobná, že se jí žárem v troubě buchty připalovaly. Ani řezanku jí nedovedl udělat podle chuti, dobytek taky nikdy dobře nepoklidil, koně špatně hřebelcoval, zkrátka všecko jí dělal špatně, takže ho stále hubovala a sekýrovala. A když by to bylo všecko jakž takž ušlo, honila ho selka z práce do práce, aby si nevěděl rady. Čert se ošíval, prskal a nadával, ale všecko to konec konců snášel a trpěl, doufaje, že snad ten rok přece nějak přečká a dostane se nakonec selce na kobylku. Jednou mu dala selka také práti prádlo. Panečku, to teprve poznal, co dokáže hospodyně, když se jí prádlo nevyvede. Nějak jí to všecko zpackal. Pomíchal jí bílé s barevným, špatně je namodřil a naškrobil a kdovíco jiného ještě neprovedl. Inu, to víte, čert a rozumět prádlu! Selka činila, až se všecko třáslo, nakonec popadla ve vzteku valchu a mlátila milého čerta, uhoď kam uhoď. A tu máš, jak ho s ní tak mlátila najednou prásk a valcha byla na několik kousků. 15

17 3. No, to selku teprve jak se patří rozhlučilo. Chmatla milého čerta, šup s ním přes necky a valchovala mu prádlo na hřbetě. Ale teď už toho měl čert taky právě dost. Vyskočil, odplivl si, hodil selce úpis pod nohy, zařičel vztekem, až se otřásl celý statek, a marš rentám! Jen po něm trochu smradu zůstalo Kráčel potom čert smutně po silnici, až došel do Prostějova. Tam si sedl v hospodě do kouta, dal si nalít na zlost piva a přemýšlel, co počít, aby se nevrátil do pekla s bžundou. Mudroval a mudroval, až mu žíly na spáncích nabíhaly, konečně připadl na to, učit lidi pálit kořalku. Nápad se mu zdál dobrý a tak se hned do toho pustil. Prvně naučil pálit Prostějovské režnou (žitnou). A byl to věru nápad znamenitý! Od té doby, co se pálí na Hané žitná kořalka nejproslulejší je právě prostějovská, tam dostali od čerta první a nejlepší recept mají čerti s Hanáky lehkou práci, vlastně bez práce. Lidé ošemetnému a lákavému nápoji neodolají a v opilosti se hrnou do osidel pekelných sami. 14 Hv: láhve nejrůznějších tvarů a z nejrůznějších materiálů, paličky kovové nebo dřevěné (poslouží i vařečky) Vycházka do centra Prostějova (cca 90 minut) 15 Trasa: Palírna U zeleného stromu (učitel čte pověst, diskuze na téma škodlivost alkoholu ), dům U tří zajíců, dům U modrého lva, dům U zlaté studny. Na náměstí T. G. M. učitel rozdělí děti do skupin (3-4 žáci) a dostanou rozchod (15 minut). Sraz bude na tomto místě (dům U zlaté studny). Úkoly: Najděte alespoň dva domy s domovními znameními Trundová D., Macalík M., Štolbová J., Lišková-Vondráčková M.. Báje a pověsti Prostějovska. Prostějov: Městská knihovna Prostějov, s

18 Závěr vycházky: Učitel projde s dětmi náměstí a společně najdou všechna tato domovní znamení: 3. Následuje vyučování ve třídě (cca 135 minut) Otázky: Jaká domovní znamení si pamatujete? K čemu vlastně domovní znamení dříve sloužila? Co používáme dnes místo domovních znamení? K čemu nám slouží adresy? Co musí být napsáno na každém dopise? Učitel rozdá dětem obálky. Každé dítě na obálku napíše svou adresu bydliště. Místo známky děti nakreslí na obálku obrázek, takové malé domovní znamení dle vlastní fantazie. Obálku potom nalepí do sešitu. Otázky: Návštěvou jaké průmyslové budovy začínala dnešní vycházka? Jaké měla domovní znamení? Znáte nějakou písničku, ve které se zpívá o nějakém alkoholickém nápoji? Učitel se s dětmi přesune ke klavíru, děti se učí zpívat píseň V Prostijově na kopečko. Píseň děti doprovází hrou na nejrůznější láhve (skleněné, PET, keramické, ). Na láhve cinkají paličkami ze dřeva nebo kovu. 17

19 3. 1. V Prostijově na kopečko 3. Velezla si na kopeček, je tam černá zem chlapci poďte k nám pálijó tam gořalečko abe vrata nevrzale pětkrát za tédeň. já jich zalivám. 2. Žádné jo tam nenalivá 4. Zalivám jich ráno mlikem jenom jediná večir smetanó, moja ze všech némiléši abe vrata nevrzale Hanka rozmilá. dež k nám chlapci dó. Otázky: Jaký průmysl ještě v Prostějově máme? Protože město Prostějov proslavil především oděvní průmysl, zmíníme se o bývalé firmě OP Prostějov. Zopakujeme si, jak se nazývají jednotlivé kusy oblečení v angličtině/ němčině. Úkoly: Doplňte správný název k obrázku: der Rock skirt die Bluse blouse das Hemd shirt die Hose trousers das T-shirt T-shirt der Mantel 16 coat Davies H., Paboučková N.. Obrázkový německo český slovník. Plzeň: Fraus, s. 22, Davies H., Bezděková H.. Obrázkový anglicko český slovník. Plzeň: Fraus, s. 22, 23.

20 4. Kouzlo Vánoc - prosinec, zvyky a příběhy 19

Územní organizace Svazu diabetiků Rožnov pod Radhoštěm VÁNOČNÍ DIA SERVIS

Územní organizace Svazu diabetiků Rožnov pod Radhoštěm VÁNOČNÍ DIA SERVIS Územní organizace Svazu diabetiků Rožnov pod Radhoštěm VÁNOČNÍ DIA SERVIS PROSINEC 2009 Tichá noc, svatá noc. V spánku svém dýchá zem, půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád, /: jen

Více

Meruňkové tvarohové knedlíky

Meruňkové tvarohové knedlíky Meruňkové tvarohové knedlíky Sladké ovocné knedlíky jsou spojeny hlavně v létě. Dají se připravit z kynutého těsta, tvarohového anebo také bramborového. Knedlíky plníme různým ovocem. Ingredience 200g

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE 137 Téma vyučovací jednotky: LITERÁRNÍ VÝCHOVA POHÁDKA KOUZELNÁ KAREL JAROMÍR ERBEN HRNEČKU, VAŘ PŘIPOMEŇME SI: Lidová pohádka = je pohádka, která nemá jasného autora

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Číslo: 4. Školní rok: 2014/2015. Vydává: ZŠ Unhošť. Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz. Redakční rada se těší na všechny vaše náměty!

Číslo: 4. Školní rok: 2014/2015. Vydává: ZŠ Unhošť. Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz. Redakční rada se těší na všechny vaše náměty! Číslo: 4 Školní rok: 2014/2015 Vydává: ZŠ Unhošť Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz Redakční rada se těší na všechny vaše náměty! Vážení čtenáři, rádi bychom vám představili, čtvrté číslo

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoční novinky pro Vaše rodinky Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který je spojen s památkou umučení

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Jarní probuzení Projekt k tématu Jaro Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Hlavní cíle projektu Hlavním cílem tohoto projektu je upevnit znalosti z prvouky týkající se jara, jarní přírody, zvířat, zlepšit

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk!

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! 2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! Milí žáci a žákyně, toto číslo vám přináší velikonoční tradice a zvyky různých zemí, hádanky, komiks Speciální agent i pohled na Velikonoce očima vašich spolužáků,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Chotíkováček Jaro 2015

Chotíkováček Jaro 2015 Chotíkováček Jaro 2015 Ahoj kamarádi! Máme tady jaro. Příroda se začala probouzet po zimním spánku. Brzy nás čekají Velikonoce. Velikonoce navazují na tradici původně pohanského svátku jara. Nyní jsou

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

Nesem vám noviny. 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně,

Nesem vám noviny. 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanské tradice pašijového týdne. Pašijový týden, svátky, křesťanství

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanské tradice pašijového týdne. Pašijový týden, svátky, křesťanství Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Téma Pašijový týden 1. Ročník 3. Anotace Materiál slouží k přiblížení

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Třešňová bublanina

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Třešňová bublanina Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích Toho dne kdy jsme putovali z Tuchlova na Milešovku a zpět, jsme za zvládnutí takové túry dostali odměnu. Mohli jsme místo obvyklého večerního filmu nebo seriálu, naživo

Více

Velikonoční pečení. Ing. Miroslava Teichmanová

Velikonoční pečení. Ing. Miroslava Teichmanová Velikonoční pečení Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Vypravování. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace

Vypravování. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Vypravování Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová skupina CZ.1.07/1.5.00/34.0950

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

-1- 1. NÁVRH PROJEKTU. Třída: 3. (4.) ročník. Název: Máme rádi. Typ projektu: uměle připravený. vícepředmětový školní. kombinace vázaného a volného

-1- 1. NÁVRH PROJEKTU. Třída: 3. (4.) ročník. Název: Máme rádi. Typ projektu: uměle připravený. vícepředmětový školní. kombinace vázaného a volného -1-1. NÁVRH PROJEKTU Název: Máme rádi Třída: 3. (4.) ročník Typ projektu: uměle připravený vícepředmětový školní kombinace vázaného a volného krátkodobý (2 dny) Smysl projektu: Děti se učí tímto způsobem

Více

Vamberecký. zpravodaj. Velikonoční speciál

Vamberecký. zpravodaj. Velikonoční speciál Vamberecký zpravodaj Velikonoční speciál Sladká tajemství se čtenářům Vambereckého zpravodaje rozhodla vyzradit Kateřina Skokanová, kouzelnice v oboru cukrářství, vedoucí cukrárny Hotelu Studánka v Rychnově

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 24. října dvouměsíčník číslo 1 /2013. Září Září Září Září Září Září Září Září Září Září

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 24. října dvouměsíčník číslo 1 /2013. Září Září Září Září Září Září Září Září Září Září Redakce 013 Zpravodaj Základní školy Brankovice Vyšlo: 24. října dvouměsíčník číslo 1 /2013 Září Září Září Září Září Září Září Září Září Září EXKURZE ARCHEOSKANZEN MODRÁ Dne 16. 9. 2013 jeli žáci 7. a

Více

Střípky z historie Prostějova

Střípky z historie Prostějova Střípky z historie Prostějova Ve 12. století se objevují první zmínky o obci Prostějovice. Název města je prý odvozen od jména Prostěj, ale nelze dokázat, že velmož Prostěj byl zakladatelem našeho města.

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN. Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky

ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN. Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky ČERSTVÉ PEČIVO PRO CELÝ DEN Domácí chleba Domácí veka Loupáky Ořechový celozrnný chléb pro Michala Davida Pivní preclíky Pivní rohlíky Sýrové bulky 7 Domácí chleba Doma peče chléb stále více lidí, buď

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Ukázka vypravování. O jakou ukázku se jedná? Kdo je autorem této pohádky?

Ukázka vypravování. O jakou ukázku se jedná? Kdo je autorem této pohádky? Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_09 Název materiálu: Vypravování Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace seznamuje žáky se slohovým útvarem vypravování, popisuje

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Reedukace dyskalkulie

Reedukace dyskalkulie I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Reedukace dyskalkulie Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 Cvičná prezentace Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 č. 12 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Cvičná prezentace - společný postup tvorby prezentace

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT České svátky, vy_32_inovace_ma_36_18

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

Očekávaný výstup Závěrečné procvičení typických slovních úloh Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Závěrečné procvičení typických slovních úloh Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ..07/..00/2.76 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 7. 8. 20 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika Tematický

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ - INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec Lidové zvyky a obyčeje - prosinec určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. úvod: Život lidí v minulosti měl pevněji daný řád než dnes. Tento

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: Téma: Příroda kolem nás Ročník: 1 Počet vyučovacích hodin: 4 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Motivace Můžete děti rozdělit do skupin mohou soutěžit Tajenka Návštěvníci a spolubydlící Kde kdo

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: VY_12_INOVACE_1A_Čtení _na_1.stupni Název DUM: VY_12_INOVACE_1A_23_Mášenka_a_ medvěd Vyučovací předmět:

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Iveta Pončáková, Eva Chudomelová

Iveta Pončáková, Eva Chudomelová Iveta Pončáková, Eva Chudomelová Publikace vznikla díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy. Autorky čítanky: Mgr. Iveta Pončáková, PaedDr. Eva Chudomelová Ilustrace: Jiří Moravec Závěrečná kompletace:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/ Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Májové vydání 2015-2016 1

Májové vydání 2015-2016 1 Májové vydání 2015-2016 1 Úvod Milí čtenáři, naše redakce si pro vás připravila speciální Májové číslo. Nebude chybět anketa s učiteli, zajímavosti o zvířatech a mnoho dalšího super čtení. Všem zamilovaným

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 PAŘÍŽÁK Jaro 2015 Činnost přípravné třídy LEDEN V měsíci lednu se děti zúčastnily velmi zajímavé a poučné besedy v naší škole. Navštívit a spoustu zajímavých informací

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více