Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání Ing. Jitka Štefanová Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing."

Transkript

1 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová

2 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje a prodává nábytek. Rozhodněte o jaký majetek se jedná (dlouhodobý hmotný, nehmotný, finanční; oběžný druh zásob, pohledávky, finanční) Majetek Cena Druh majetku 3 skříně po Kč 8 000, ,-- Budova výrobní haly ,-- Nakoupené dlouhodobé akcie ,-- Počítačový program ,-- Osobní automobil ,-- Materiál na skladě materiálu ,-- Rozpracované výrobky , EUR v pokladně podniku ,-- Finanční prostředky uložené v bance ,-- 5 tiskáren k počítačům po Kč , ,-- 6 počítačů po Kč , ,-- Dokončené výrobky předané na sklad ,-- Půjčka zaměstnanci podniku ,-- Pozemek pod výrobní halou ,-- Nakoupené krátkodobé dluhopisy ,-- Nakoupené židle určené k prodeji ,-- Záloha vyplacená zaměstnanci na nákup 600,-- v Náhradní maloobchodě díly k počítačům ,-- Známky 500,-- Kolky 1 000,-- Dřevo pro výrobu připravené k sušení ,-- Laky ,-- Olej na údržbu pil a soustruhů ,-- Nářadí (ruční pily, kladiva, pilníky, hoblíky) ,-- Náhradní trubice do zářivek ,-- Spojovací materiál (šrouby, hřebíky ) ,-- Rýsovací prkno 1 ks za Kč ,-- Mýdlo a ručníky v 10 umývárnách ks po Kč , , ,-- Pohledávky za prodané výrobky ,-- Patent na speciální lepení dřeva ,-- Výrobní linka na zpracování dřeva ,-- Závěsná skříňka 2 000,-- Kancelářský papír ,-- Kopírka ,-- Diskety 150 ks po Kč 10, ,-- Digitální fotoaparát používaný k reklamě ,-- Ozdobné kování na skříně 100 ks ,-- Čalounění na nábytek ,-- Vysvětlivky: DHM = dlouhodobý hmotný, DNM = dlouhodobý nehmotný, DFM = dlouhodobý finanční, FM = finanční, NV = nedokončená výroba - 2 -

3 Příklad 1. 2 Zařaďte majetek a zdroje krytí majetku: Pozemky Pokladna Dodavatelé Stavby Ceniny Krátkodobý úvěr Software Odběratelé Základní kapitál Rezervní fond Budova skladu Bankovní účet Zaměstnanci Výrobky Zisk Materiál Zboží Daň z příjmu Pohl. za zam. Přijaté zálohy Kolky Nedok. výroba Půjčka společníkovi Počítačový stůl (5 000,--) Dálniční známky Nákladní auto Strojní vybavení Kancelářský papír Uhlí k výrobě Pneumatiky k autu Polotovary Televizor (60 000,-) Ztráta z loň. roku Poštovní známky Devizový účet Program (7 000,-) Reklamní tašky Poskytnuté zálohy Statutární fond Nakoup.dl.akcie Nerozdělený zisk Neuhrazené mzdy Kopírka (15 000,-) Oplocení firmy Majetek Zdroje Dlouhodobý Oběžný Vlastní Cizí - 3 -

4 2. Rozvaha Příklad Majetek a rozvaha Akciová společnost Jitex Písek má k tyto hospodářské prostředky a zdroje jejich krytí: Položka Kč Budovy, haly a stavby ,-- Závazky vůči dodavatelům (dodavatelé) ,-- Pohledávky za odběrateli (odběratelé) ,-- Bankovní účty ,-- Peníze v hotovosti (pokladna) 7 000,-- Materiál na skladě ,-- Nedokončené výrobky ,-- Závazky vůči pracovníkům (zaměstnanci) ,-- Základní kapitál. Úkoly: 1. Sestavte rozvahu, zjistěte výši základního kapitálu 2. Zjistěte hodnotu zásob podniku 3. Zjistěte hodnotu cizích zdrojů krytí 4. Zjistěte hodnotu dlouhodobého majetku 5. Vypočtěte hodnotu oběžného majetku Aktiva Rozvaha k.. Pasiva Položka Kč Položka Kč

5 Příklad Majetek a rozvaha Úkol č. 1: Sestavte rozvahu k z následujících údajů: Dlužné mzdy zaměstnanců ,- Bankovní úvěry ,- Software ,- Budovy ,- Nezaplacené přijaté fa za služby ,- Nezaplacené vystavené faktury ,- Hotovost v pokladně ,- Bankovní účet ,- Rezervní fond ,- Zboží ,- Pomocný materiál ,- Základní materiál ,- Obaly ,- Statutární fond ,- Nedokončená výroba ,- Hotové výrobky ,- Stroje, přístroje a zařízení ,- Dopravní prostředky ,- Dosud neodvedené daně do SR ,- Základní kapitál... Rozvaha k Úkol č. 2:Vypočtěte výši cizích zdrojů krytí, stálá aktiva a hodnotu zásob

6 Příklad Změny v rozvaze Firma má k tyto složky majetku a zdrojů: Pokladna ,- Výrobní hala ,- Bankovní účet ,- Nákladní auto ,- Zaměstnanci ,- Odběratelé ,- Úvěr ,- Dodavatelé ,- Úkoly: 1. Sestavte rozvahu a doplňte chybějící zdroj financování 2. Rozepište rozvahu do účtů 3. Zaúčtujte následující účetní případy na účty 4. Vypočtěte obraty na účtech, konečné zůstatky a sestavte konečnou rozvahu Č. Text Kč A+ - P Podnikatel vložil osobní prostředky na bank. účet ,- 2. VBÚ úhrada odběratelských faktur ,- 3. VPD podnikatel vybírá hotovost pro os. spotřebu ,- 4. VBÚ úhrada dod. fa v plné výši. 5. VBÚ,PPD - Výběr z BÚ do pokladny na mzdy. 6. zaměstnanců VPD výplata mezd zaměstnanců. 7. Dod. fa za nákup počítače ,- 8. Výpisy splátka úvěru z běžného účtu ,- Aktiva Rozvaha k.. Pasiva Položka Kč Položka Kč Počáteční účet rozvažný

7 - 7 - Konečný účet rozvažný

8 3. Rozvahové a výsledkové účty Příklad Rozvahové a výsledkové účty K má firma k dispozici tento majetek a zdroje jeho krytí: 022 Samostatné movité věci , Materiál na skladě , Zboží na skladě , Pokladna , Bankovní účty , Odběratelé , Dodavatelé , Základní kapitál... Rozvaha k Ve sledovaném období byly zaúčtovány tyto účetní případy: Č. Text Kč Md D 1. VÚÚ z povoleného úvěru zaplaceno dodavatelům ,-- 2. PPD odběratelé uhradili fakturu v hotovosti ,-- 3. FAO za prodané zboží ,-- 4. VPD v hotovosti uhrazeno za energii ,-- 5. VYD do spotřeby vydán materiál ,-- 6. VUD přiznány hrubé mzdy zaměstnancům ,-- Úkoly: 1. Sestavte počáteční rozvahu 2. Rozepište počáteční zůstatky do účtů 3. Zaúčtujte všechny účetní případy na účty 4. Účty uzavřete 5. Sestavte Účet zisků a ztrát a Konečný účet rozvažný

9 - 9 -

10 Počáteční účet rozvažný Účet zisků a ztrát Konečný účet rozvažný

11 Příklad Rozvahové a výsledkové účty Podnik má k tyto zůstatky na účtech: SMV ,- Materiál na skladě Dodavatelé ,- Pokladna ,- Zaměstnanci ,- Bankovní účet ,- Nedokončená výroba ,- Úvěry krátkodobé ,- Daně ,- Základní kapitál V průběhu ledna došlo k následujícím účetním případům: Č. Text Kč MD D 1. Dod. fa za telefonní poplatky ,- 2. VBÚ a) + VÚÚ splátka krátkodobého úvěru ,- b) úhrada dod. fa ,- 3. Dod. fa za materiál převzat na sklad ,- 4. VBÚ poukaz mezd zaměstnancům Výdejka na spotřebovaný materiál ,- 6. Odb. fa za prodej výrobků ,- 7. Dod. fa za opravy strojů 3 000,- 8. VBÚ úhrada daní do SR ,- 9. VPD vyplaceno cestovné zaměstnanci firmy 1 000,- Úkoly: 1. Sestavte počáteční rozvahu 2. Rozepište účty, zaúčtujte stanovené účetní případy, vypočtěte obraty a KZ 3. Sestavte účty 710 Účet zisků a ztrát a 702 Konečný účet rozvažný

12 - 12 -

13 - 13 -

14 4. Syntetická a analytická evidence Příklad Syntetická a analytická evidence Textilní podnik má k tyto počáteční zůstatky na účtech: Zaměstnanci ,-- Dodavatelé: ,-- z toho Bavlnářské závody Humpolec ,-- Silon Planá nad Lužnicí ,-- Jitex Písek ,-- Odběratelé: ,-- z toho Marek Příbram ,-- Kotva Praha ,-- Novotný Příbram ,-- Dvořák Rožmitál ,-- Bankovní účty ,-- Základní kapitál Zaúčtujte následující účetní případy v syntetické i analytické evidenci: Č. Text Kč Md D 1. VBÚ -Úhrada dod. faktury firmě Silon Planá nad Lužnicí 2. Odběratelská faktura firmě Zeman Jince ,-- 3. FAD za materiál od Bavln.závodů Humpolec ,-- 4. VBÚ - Úhrada odb. faktury od firmy Novotný Příbram 5. VBÚ, PPD - Výběr hotovosti z banky do pokladny ,-- 6. VPD - Úhrada dod. fak. Bavln.záv. Humpolec (úč. př. 3) 7. Úhrada odběratelské faktury firmou Marek Příbram v hot ,-- 8. Výplata mezd zaměstnancům hotově ,-- 9. Odběratelská faktura OD Kotva ,-- Počáteční účet rozvažný 1. Zaúčtování v syntetické evidenci

15 Zaúčtování v analytické evidenci 3. Kontrolní soupiska analytické evidence k syntetickému účtu 321 Dodavatelé Analytický účet Počáteční zůstatek Obrat MD Obrat D Konečný zůstatek Celkem Syntetický účet Kontrolní soupiska analytické evidence k syntetickému účtu Odběratelé Analytický účet Počáteční zůstatek Obrat MD Obrat D Konečný zůstatek Celkem Syntetický účet

16 Příklad Syntetická a analytická evidence Kozak, s. r. o. má k tyto počáteční zůstatky na účtech: 132 Zboží na skladě: Druh zboží Měrná jednotka Cena za MJ Počáteční zásoba množství Kč Cestovní kufr ks 1 000,- 10 Ledvinka ks 250,- 50 Plážová kabela ks 260,- 100 Celkem 132 Zboží na skladě 211 Pokladna 5 500,- 221 Bankovní účet ,- 321 Dodavatelé 0,- 411 Základní kapitál... Sestavte počáteční rozvahu Zaúčtujte následující účetní případy v syntetické i analytické evidenci. K účtům 321 Dodavatelé, 132 Zboží na skladě veďte AE. Č. Dat. Text Kč MD D Dod. fa od IMIT, a.s. Trutnov za 50 ks cest.kufrů, přijaty na sklad Od firmy KALA, s. r. o. Česká Lípa došla faktura na: cestovní kufr 5 ks ledvinka 50 ks plážová kabela 60 ks celkem přijato na sklad Prodáno podle výdejek (účet 504 Prodané zboží): cestovní kufr 15 ks ledvinka 60 ks plážová kabela 100 ks celkem Podle dod. fa od ASKO, a. s. Písek došla zásilka ledvinek ks, přijaty na sklad VBÚ č. 7 úhrada dod. fa: a) IMIT Turnov b) ASKO Písek

17 Bankovní účty 321 Dodavatelé 411 Základní kapitál 132 Zboží na skladě 504 Prodané zboží Účty analytické evidence: 132/1 - Cestovní kufr Č. Datum Doklad Text Obrat MD Obrat D Zůstatek 132/2 - Ledvinka Č. Datum Doklad Text Obrat MD Obrat D Zůstatek

18 /3 - Plážová kabela Č. Datum Doklad Text Obrat MD Obrat D Zůstatek 321/1 IMIT Č. Datum Doklad Text Obrat MD Obrat D Zůstatek 321/2 Kala Česká Lípa Č. Datum Doklad Text Obrat MD Obrat D Zůstatek 321/3 - ASKO Č. Datum Doklad Text Obrat MD Obrat D Zůstatek Kontrolní soupiska analytické evidence k syntetickému účtu 132 Zboží na skladě: Analytický účet Poč. zůstatek Obraty MD Obrat D Konečný zůstatek Syntetický účet Kontrolní soupiska analytické evidence k syntetickému účtu Dodavatelé Analytický účet Poč. zůstatek Obraty MD Obrat D Konečný zůstatek Syntetický účet

19 5. Krátkodobý finanční majetek Příklad Krátkodobý finanční majetek Č. Text Kč Md D 1. PPD Tržba v hotovosti za provedené služby ,-- 2. VPD Převod hotovosti do banky 5 000,-- 3. VPD Nákup kancelářských potřeb 2 000,-- 4. VBÚ Připsání hotovosti na bankovní účet.. 5. Při inventarizaci v pokladně zjištěny následující skutečnosti: Stav na účtě Ceniny Kč 5 800,-- V pokladně uloženo: 10 ks kolků po Kč 500,--/ks 100 ks známek v nominální hodnotě Kč 10,--/ks. 6. Podle pokladní knihy zjištěn účetní stav hotovosti Kč ,-- V pokladně nalezeno: 1 ks 5 000,--. 4 ks 2 000,--. 3 ks 1 000,--. 2 ks 500,--. 8 ks 100, FAD nákup stravenek v nominální hodnotě ,-- 8. VÚD do spotřeby vydány stravenky (daňově uznatelný) 4 000,-- 9. VÚD do spotřeby vydáno 15 ks známek po Kč 10,- 10. VBÚ na účet připsán povolený krátkodobý úvěr , VÚU povolení krátkodobého úvěru , VBÚ odběratelé uhradili za dodávku výrobků (fakturu) , VBU úhrada dodavatelské faktury za materiál , VBU úhrada splátky krátkodobého úvěru , VÚÚ splátka úvěru , VBÚ poplatky za vedení účtu - úrok z vkladu - úrok z úvěru 600, , ,--

20 Příklad Krátkodobý finanční majetek Č. Text Kč Md D 1. VPD nákup stravenek v nominální hodnotě ,-- 2. VÚD do spotřeby vydány stravenky (daňově neuznatelný) 5 000,-- 3. PPD Tržba v hotovosti za provedené služby ,-- 4. VPD Převod hotovosti do banky ,-- 5. VBÚ Připsání hotovosti na bankovní účet.. 6. VPD úhrada za nakoupené známky 750,-- 7. VÚÚ z krátkodobého povoleného úvěru zaplaceno dodavatelům ,-- 8. VBÚ splátka části povoleného úvěru 6 000,-- 9. VÚÚ splátka úvěru Při inventarizaci v pokladně zjištěn stav hotovosti Kč 8 500,--, stav podle pokladní knihy je Kč 8 000, VBÚ odběratelé uhradili na bankovní účet , PPD převod hotovosti z banky do pokladny , VPD výplata mzdy zaměstnanci podniku , VÚD do spotřeby vydány a) známky 20 ks po Kč 7,50 b) kolky 5 ks po Kč 500, VBÚ poplatky za vedení účtu - úroky z vkladů - úroky z úvěrů - zúčt. převodu hotovosti (13).. 150, , , , VPD úhrada nájmu z prodejny , PPD úhrada odběratelských faktur , VPD úhrada dodavatelských faktur , VPD cestovné zaměstnanci 1 500, PPD tržby za prodané zboží , VPD nákup kolků do zásoby 7 000, VPD hotově zaplacena oprava oken 8 000, VÚD výdej kolků 800, VPD nákup dálničních známek vylepeny 4 000, PPD příjem za opravy počítačů 2 300, VÚD inventarizace cenin a) přebytek známek b) manko kolků 10,-- 400,--

21 6. DPH Příklad Účtování DPH Zachyťte následující účetní případy, zjistěte výsledný vztah ke státnímu rozpočtu, vypočtenou DPH zaokrouhlete na celé Kč, k účtu 343 DPH veďte analytickou evidenci: 343/1 DPH 10 % ; 343/2 DPH 20 % Č. Text Kč MD Dal 1. Dod. fa za nákup náhradních dílů: a) cena bez DPH b) 20 % DPH 2. Dod. fa za opravy počítačů: a) cena bez DPH b) 20 % DPH 3. VPD nákup kancel. potřeb: a) cena včetně 10 % DPH b) 10 % DPH c) cena bez DPH 4. PPD tržba za provedené služby: a) cena bez DPH b) 10 % DPH 5. Odb. fa za prodej výrobků: a) cena bez DPH b) 20 % DPH 6. VPD nákup benzinu: a) cena včetně 20 % DPH b) 20 % DPH c) cena bez DPH 7. PPD přijato hotově za kurz účetnictví: a) cena bez DPH b) 20 % DPH 8. Dod. fa za nákup osobního auta: a) cena bez DPH b) 20 % DPH 9. VPD hotově zaplaceno za školení zaměstnance: a) cena včetně 10 % DPH b) 10 % DPH c) cena bez DPH , , , , , , , , ,

22 Příklad Účtování DPH Vypočtěte DPH, zúčtujte všechny účetní případy na účtě DPH, proveďte zúčtování daně za příslušné zdaňovací období. Č. Text Kč Md D 1. Dodavatelská faktura za materiál a) 500 kg materiálu po Kč 85,--/kg b) DPH 20 % ,-- 2. Přepravné placené v hotovosti za dopravu mat. a) cena přepravy b) DPH 20 % c) 3. Odběratelská faktura za výrobky a) smluvní cena b) DPH 10 % 4. Paragon za nakoupený kancelářský materiál a) cena materiálu b) DPH 20 % (zaokr. na desetihaléře).. = 5. Za hotové prodáno: a) 50 výrobků po Kč 16,--/ks b) 120 ks výrobků po Kč 8,10/ks c) DPH 10 % (zaokr. na desetihaléře) d) celkem DPH 620, , ,-- Povinnost k odvodu (nadměrný odpočet) =

23 7. Zásoby Příklad Zásoby nakupované Podnik má k tyto hospodářské prostředky a zdroje jejich krytí: Samostatné movité věci ,-- Pokladna ,-- Bankovní účty ,-- Odběratelé ,-- Materiál na skladě ,-- Základní kapitál... Dodavatelé ,-- Bankovní úvěry ,-- V lednu zaúčtoval tyto účetní případy: Č. Text Kč Md D 1. Dodavatelská faktura za materiál d) ks v ceně Kč 30,--/ks e) DPH 20 % f) celkem 2. Přepravné placené v hotovosti za dopravu mat. a) cena přepravy b) DPH 20 % 3. Dodavatelská faktura za materiál a přepravné a) cena materiálu ks po Kč 31,-- b) cena přepravy c) DPH k obojímu 20 % d) celkem 4. Odběratelská faktura za prodané zboží a) smluvní cena b) DPH 20 % , , , Úhrada odběratelské fa za zboží na BÚ (úč. př. 4).. 6. Příjemka na materiál (úč. př ).. 7. Příjemka na materiál (úč. př. 3).. 8. Úhrada dodavatelské faktury za mat. z BÚ (úč. př. 1).. 9. Do spotřeby byl vydán materiál a) z úč. případu ks b) z úč. případu ks Úhrada dod. faktury za materiál z BÚ (úč. př. 3) Úhrada dodavatelské faktury v hotovosti , Úhrada dod. faktury z dlouhodobého úvěru , Nákup materiálu za hotové (byl vydán rovnou do spotřeby) a) cena materiálu b) DPH 10 % 2 000,--

24 Příklad Zásoby nakupované Firma provádí servisní služby opravy a seřizování strojů, nakupuje a prodává elektrospotřebiče. Zachyťte v její evidenci následující účetní případy: Č. Text Kč MD Dal 1. Dod. fa za vrtačku pro vlastní potřebu: a) cena bez DPH b) 20 % DPH 2. Dod. fa za nákup olejů a mazadel: a) cena bez DPH b) 20 % DPH 1 500,- 285, , , , ,- 3. Příjemka na vrtačku VPD hotově zaplacena přeprava olejů... a) cena bez DPH b) 20 % DPH 1 000,- 190, ,- 5. Příjemka olejů a mazadel VPD za nákup kancel. potřeb: a) cena včetně 20 % DPH b) DPH (na celé Kč) c) cena bez DPH 1 500, Výdejka vrtačky do používání Dod. fa za nákup 100 ks ručních šlehačů: a) cena bez DPH za 1 ks Kč 250,- b) 20 % DPH VPD pojištění při přepravě šlehačů 1 400,- 10. VPD hotově zaplacena přeprava šlehačů: a) cena včetně 20 % DPH b) DPH (na celé Kč) c) cena bez DPH 2 000, Příjemka na ruční šlehače (100 ks) PPD prodej 15 ks šlehačů Kč 300,-/ks a) cena bez DPH b) 20 % DPH 13. Odb. fa na prodej 2 ks šlehačů školní jídelně:a) cena bez DPH b) 10 % DPH Výdejka na všechny prodané šlehače... Zjistěte výsledek hospodaření z prodeje ručních šlehačů:

25 8. Dlouhodobý majetek Příklad Dlouhodobý majetek Č. Text Kč Md D 1. Dodavatelská faktura za nákup stavebního pozemku (bez DPH) ,-- 2. Dodavatelská faktura za stavební práce na budově výrobní haly a) smluvní cena b) DPH 20 % 3. Dodavatelská faktura za nákup počítače a) smluvní cena b) DPH 20 % 4. Hotově zaplaceno za montáž počítače a) smluvní cena b) DPH 20 % 5. Z BÚ uhrazeny faktury a) za pozemek b) za stavební práce c) za počítač , , , , , , , Protokol o zařazení počítače do používání Výpis z katastru nemovitostí připsání pozemku Vyfakturovány další stavební práce na budově a) smluvní cena b) DPH 20 % , , ,-- 9. Provedena kolaudace budovy, budova zařazena do používání Za hotové nakoupen počítačový program od neplátce DPH , Program zařazen do používání (až v dalším roce) Seznam majetku k ) pozemek 2) budova výrobní haly (OS 6, zrychlený) 3) počítač (OS 1, rovnoměrný) 4) osobní automobil (OS 2, rovnoměrný) 5) výrobní linka (OS 3, zrychlený) Pořizovací cena , , , , ,-- Výpočet odpisů za rok Vypočtěte a zaúčtujte odpisy u odepisovaného majetku - budova - počítač - os. automobil - výr. linka

26 Pozemek Postup výpočtu Odpisy Oprávky Zůst. cena Budova výrobní haly (letos se odepisuje 1. rokem) Postup výpočtu Odpisy Oprávky Zůst. cena Počítač (letos se odepisuje 1. rokem) Postup výpočtu Odpisy Oprávky Zůst. cena Osobní automobil (letos se odepisuje 3. rokem) Postup výpočtu Odpisy Oprávky Zůst. cena Výrobní linka (letos se odepisuje 2. rokem) Postup výpočtu Odpisy Oprávky Zůst. cena

27 Příklad 8. 2 Dlouhodobý majetek Podnik si podle dod. fa koupil snovací automat v poř. ceně Kč , % DPH. Přeprava za automat podle dod. fa byla Kč , % DPH. Instalace stroje Kč 2 000, % DPH byla zaplacena hotově. Stroj byl převzat do používání a faktury za stroj a přepravu byly zaplaceny z BÚ. Formulujte uce případy, vypočtěte peněžní částky a stanovte účtovací předpisy k nim Č. Text Kč Md D Příklad Výpočet odpisů Snovací automat z 1. příkladu je zařazen do 2. odpisové skupiny, zrychlený odpis. Zaúčtujte odpis v prvním roce. Vypočtěte zůstatkovou cenu po 3. roce používání. Výpočet odpisů Rok Odp. koef. Odpis Oprávky ZC Účtování Č. Text Kč Md D

28 Výpočet a účtování mezd 9. Mzdy V průmyslovém podniku pracují kromě jiných 3 zaměstnanci: 1. Účetní, smluvní plat Kč ,-, odměna Kč 2 000,-, prémie 10 %, 21 pracovních dnů + 1 den svátek, ve kterém nepracovala, 3 dny dovolená, průměrná hodinová mzda Kč 132,-, spoří Kč 500,-. 2. Soustružník, který v průběhu měsíce vyrobil: Součástka Norma Výkon HMT KC ks za 1 hodinu 330 ks 60,- XP min. na 1 ks 500 ks 120,- dostal odměnu za zlepšovací návrh Kč 3 000,-, platí si důchodové připojištění Kč 1000,-, má dvě děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. 3. Seřizovač strojů, časová mzda, HMT Kč 101,-, 21 pracovních dnů + 1 den svátek, ve kterém nepracoval, dovolená 5 dnů, průměrná hodinová mzda Kč 128,-, 1 dítě, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Úkoly: 1.Vypočtěte a zaúčtujte jednotlivé složky mzdy všech tří zaměstnanců 2. Vypočtěte a zaúčtujte ZSP firmy

29 Účetní případy související s evidencí mezd Č. Text Kč MD Dal

30 9. 2 Výpočet a účtování mezd Firma zaměstnává tři zaměstnance: Vypočtěte a zaúčtujte jejich mzdy za měsíc, který má celkem 21 pracovních dnů + 1 svátek. Pracovní doba každého ze zaměstnanců je 8 h za den. Vypočtěte a zaúčtujte zákonné zdravotní a sociální pojištění. Všechny odvody byly uhrazeny z bankovního účtu. Josef Bárta ředitel, odměňován pevným platem ve výši Kč ,--/měsíc. V měsíci odpracoval celkem 15 dnů (je započten i svátek), 3 dny (Po St) byl nemocen, 4 dny měl dovolenou. Průměr pro náhrady je Kč 159,09. Spoří si měsíčně Kč 800,--, dostal mimořádnou odměnu Kč 500,-- a pobírá osobní ohodnocení ve výši Kč 2 000,-- (krátí se podle skutečného počtu odpracovaných dnů). Děti nemá. František Kocián vedoucí provozu, odměňován časovou mzdou. HMT = Kč 178,60, v měsíci odpracoval 10 dnů, ve svátek nepracoval (ani nebyl nemocen), Od 15. do 30. byl nemocen = 11 pracovních dnů (15 kalendářních). Náhradu za nemoc dostal ve výši Kč 2 300,--. Průměr pro náhrady je Kč 163,60, dostal podíl na hospodářském výsledku ve výši Kč 3 200,--, platí výživné na 2 děti Kč 5 000,--, uplatňuje slevu na 1 dítě. Marie Kulatá šička, je odměňována úkolovou mzdou. V měsíci odpracovala 16 dnů, ve svátek nepracovala. 5 dnů měla dovolenou. 6. odpracovala 5 hodin přesčas (příplatek ve výši 25 %). Průměr pro náhrady je Kč 138,60. Má 4 děti, na které uplatňuje slevu na dani. Spoří si Kč 2 000,-- měsíčně. Ve sledovaném měsíci vykázala tyto výkony: Činnost Norma Výkon HMT Celkem Všívání rukávů 15 ks za hodinu ks 150,-- Přišívání knoflíků 1 na 1 knoflík ks 120,-- Položka Bárta Kocián Kulatá Celkem MD/D ZM Odm. Prémie Os. oh. Podíly Náhr. dovolená svátek Příplatky Ostatní HM ZP SP Daň ČM Srážky Nemoc K výpl.

31 Zdravotní Sociální Výpočty: Zákonné pojištění Č. Text Kč Md D 1 VBU a) Úhrada zdravotního pojištění. b) Úhrada sociálního pojištění. c) Úhrada daně z příjmů d) Výplata mezd zaměstnancům

32 10. Zásoby vlastní výroby Příklad Účtování zásob vlastní výroby Podnik vyrábí nástěnné kalendáře, které mají tuto předběžnou kalkulaci: Kalkulační položka Kč 1. Přímý materiál 20,- 2. Přímé mzdy 15,- 3. Výrobní režie 10,- Vlastní náklady 45,- Zisk 25,- Prodejní cena 70,- Vyrobeno bylo 100 ks kalendářů, do odbytového skladu odvedeno 80 ks a prodáno 70 ks. DPH je 20 %. Formulujte účetní případy spojené s výrobou, odváděním a prodejem kalendářů. Č. Text Kč MD Dal Podle skutečných nákladů byla sestavena tato výsledná kalkulace: Kalkulační položka Skutečné náklady 1. Přímý materiál 17,- 2. Přímé mzdy 16,- 3. Výrobní režie 9,- Vlastní náklady 42,- Plánované náklady Rozdíl Kč Zjistěte, zda podnik vyráběl kalendáře efektivně a jaký byl zisk z prodeje jednoho kalendáře.

33 Příklad Zásoby vlastní výroby Podnik vyrábí dva výrobky s touto předběžnou kalkulací: Položka kalkulace Výrobek A Výrobek B Přímý materiál 230,-- 260,-- Přímé mzdy 160,-- 120,-- Režijní náklady 110,-- 60,-- Vlastní náklady výroby 500,-- 440,-- Zisk 120,-- 100,-- Prodejní cena 620,-- 540,-- DPH 20 %. Zaúčtujte následující účetní případy: Vnitropodniková cena výrobků je stanovena na úrovni vlastních nákladů výroby. Č. Text Kč Md D 1. K je na skladě 30 ks výrobků A 50 ks výrobků B Zaúčtujte rozpis počátečních zůstatků k Ve sledovaném období bylo vyrobeno nedokončených výrobků za (vnitřní účetní doklad) 3. Dokončeno bylo nedokončených výrobků za (vnitřní účetní doklad) 4. Odvedeno do odbytového skladu a) 300 ks výrobků A b) 200 ks výrobků B 5. Za hotové bylo prodáno 100 ks výrobků A (.. pokladní doklad) a) b) c) 6. Odběratelská faktura za 250 ks výrobků B a). b). c). 7. Výdejka na všechny prodané výrobky a) A.. b) B.. 8. Zjistěte konečný stav výrobků A i B na skladě v Kč i v ks , ,

34 Obsah: Témat. celek, příklad Obsah Strana 1 Majetek a zdroje krytí Příklad Příklad Rozvaha Majetek a rozvaha Majetek a rozvaha Změny v rozvaze 6 3 Rozvahové a výsledkové účty Rozvahové a výsledkové účty Rozvahové a výsledkové účty Syntetická a analytická evidence Syntetická a analytická evidence Syntetická a analytická evidence Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek DPH DPH DPH Zásoby Zásoby nakupované Zásoby nakupované Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek Výpočty odpisů 27 9 Mzdy Výpočet a účtování mezd Výpočet a účtování mezd Zásoby vlastní výroby Účtování zásob vlastní výroby Zásoby vlastní výroby Obsah 34

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty.

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více