Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání Ing. Jitka Štefanová Ing.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing."

Transkript

1 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová

2 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje a prodává nábytek. Rozhodněte o jaký majetek se jedná (dlouhodobý hmotný, nehmotný, finanční; oběžný druh zásob, pohledávky, finanční) Majetek Cena Druh majetku 3 skříně po Kč 8 000, ,-- Budova výrobní haly ,-- Nakoupené dlouhodobé akcie ,-- Počítačový program ,-- Osobní automobil ,-- Materiál na skladě materiálu ,-- Rozpracované výrobky , EUR v pokladně podniku ,-- Finanční prostředky uložené v bance ,-- 5 tiskáren k počítačům po Kč , ,-- 6 počítačů po Kč , ,-- Dokončené výrobky předané na sklad ,-- Půjčka zaměstnanci podniku ,-- Pozemek pod výrobní halou ,-- Nakoupené krátkodobé dluhopisy ,-- Nakoupené židle určené k prodeji ,-- Záloha vyplacená zaměstnanci na nákup 600,-- v Náhradní maloobchodě díly k počítačům ,-- Známky 500,-- Kolky 1 000,-- Dřevo pro výrobu připravené k sušení ,-- Laky ,-- Olej na údržbu pil a soustruhů ,-- Nářadí (ruční pily, kladiva, pilníky, hoblíky) ,-- Náhradní trubice do zářivek ,-- Spojovací materiál (šrouby, hřebíky ) ,-- Rýsovací prkno 1 ks za Kč ,-- Mýdlo a ručníky v 10 umývárnách ks po Kč , , ,-- Pohledávky za prodané výrobky ,-- Patent na speciální lepení dřeva ,-- Výrobní linka na zpracování dřeva ,-- Závěsná skříňka 2 000,-- Kancelářský papír ,-- Kopírka ,-- Diskety 150 ks po Kč 10, ,-- Digitální fotoaparát používaný k reklamě ,-- Ozdobné kování na skříně 100 ks ,-- Čalounění na nábytek ,-- Vysvětlivky: DHM = dlouhodobý hmotný, DNM = dlouhodobý nehmotný, DFM = dlouhodobý finanční, FM = finanční, NV = nedokončená výroba - 2 -

3 Příklad 1. 2 Zařaďte majetek a zdroje krytí majetku: Pozemky Pokladna Dodavatelé Stavby Ceniny Krátkodobý úvěr Software Odběratelé Základní kapitál Rezervní fond Budova skladu Bankovní účet Zaměstnanci Výrobky Zisk Materiál Zboží Daň z příjmu Pohl. za zam. Přijaté zálohy Kolky Nedok. výroba Půjčka společníkovi Počítačový stůl (5 000,--) Dálniční známky Nákladní auto Strojní vybavení Kancelářský papír Uhlí k výrobě Pneumatiky k autu Polotovary Televizor (60 000,-) Ztráta z loň. roku Poštovní známky Devizový účet Program (7 000,-) Reklamní tašky Poskytnuté zálohy Statutární fond Nakoup.dl.akcie Nerozdělený zisk Neuhrazené mzdy Kopírka (15 000,-) Oplocení firmy Majetek Zdroje Dlouhodobý Oběžný Vlastní Cizí - 3 -

4 2. Rozvaha Příklad Majetek a rozvaha Akciová společnost Jitex Písek má k tyto hospodářské prostředky a zdroje jejich krytí: Položka Kč Budovy, haly a stavby ,-- Závazky vůči dodavatelům (dodavatelé) ,-- Pohledávky za odběrateli (odběratelé) ,-- Bankovní účty ,-- Peníze v hotovosti (pokladna) 7 000,-- Materiál na skladě ,-- Nedokončené výrobky ,-- Závazky vůči pracovníkům (zaměstnanci) ,-- Základní kapitál. Úkoly: 1. Sestavte rozvahu, zjistěte výši základního kapitálu 2. Zjistěte hodnotu zásob podniku 3. Zjistěte hodnotu cizích zdrojů krytí 4. Zjistěte hodnotu dlouhodobého majetku 5. Vypočtěte hodnotu oběžného majetku Aktiva Rozvaha k.. Pasiva Položka Kč Položka Kč

5 Příklad Majetek a rozvaha Úkol č. 1: Sestavte rozvahu k z následujících údajů: Dlužné mzdy zaměstnanců ,- Bankovní úvěry ,- Software ,- Budovy ,- Nezaplacené přijaté fa za služby ,- Nezaplacené vystavené faktury ,- Hotovost v pokladně ,- Bankovní účet ,- Rezervní fond ,- Zboží ,- Pomocný materiál ,- Základní materiál ,- Obaly ,- Statutární fond ,- Nedokončená výroba ,- Hotové výrobky ,- Stroje, přístroje a zařízení ,- Dopravní prostředky ,- Dosud neodvedené daně do SR ,- Základní kapitál... Rozvaha k Úkol č. 2:Vypočtěte výši cizích zdrojů krytí, stálá aktiva a hodnotu zásob

6 Příklad Změny v rozvaze Firma má k tyto složky majetku a zdrojů: Pokladna ,- Výrobní hala ,- Bankovní účet ,- Nákladní auto ,- Zaměstnanci ,- Odběratelé ,- Úvěr ,- Dodavatelé ,- Úkoly: 1. Sestavte rozvahu a doplňte chybějící zdroj financování 2. Rozepište rozvahu do účtů 3. Zaúčtujte následující účetní případy na účty 4. Vypočtěte obraty na účtech, konečné zůstatky a sestavte konečnou rozvahu Č. Text Kč A+ - P Podnikatel vložil osobní prostředky na bank. účet ,- 2. VBÚ úhrada odběratelských faktur ,- 3. VPD podnikatel vybírá hotovost pro os. spotřebu ,- 4. VBÚ úhrada dod. fa v plné výši. 5. VBÚ,PPD - Výběr z BÚ do pokladny na mzdy. 6. zaměstnanců VPD výplata mezd zaměstnanců. 7. Dod. fa za nákup počítače ,- 8. Výpisy splátka úvěru z běžného účtu ,- Aktiva Rozvaha k.. Pasiva Položka Kč Položka Kč Počáteční účet rozvažný

7 - 7 - Konečný účet rozvažný

8 3. Rozvahové a výsledkové účty Příklad Rozvahové a výsledkové účty K má firma k dispozici tento majetek a zdroje jeho krytí: 022 Samostatné movité věci , Materiál na skladě , Zboží na skladě , Pokladna , Bankovní účty , Odběratelé , Dodavatelé , Základní kapitál... Rozvaha k Ve sledovaném období byly zaúčtovány tyto účetní případy: Č. Text Kč Md D 1. VÚÚ z povoleného úvěru zaplaceno dodavatelům ,-- 2. PPD odběratelé uhradili fakturu v hotovosti ,-- 3. FAO za prodané zboží ,-- 4. VPD v hotovosti uhrazeno za energii ,-- 5. VYD do spotřeby vydán materiál ,-- 6. VUD přiznány hrubé mzdy zaměstnancům ,-- Úkoly: 1. Sestavte počáteční rozvahu 2. Rozepište počáteční zůstatky do účtů 3. Zaúčtujte všechny účetní případy na účty 4. Účty uzavřete 5. Sestavte Účet zisků a ztrát a Konečný účet rozvažný

9 - 9 -

10 Počáteční účet rozvažný Účet zisků a ztrát Konečný účet rozvažný

11 Příklad Rozvahové a výsledkové účty Podnik má k tyto zůstatky na účtech: SMV ,- Materiál na skladě Dodavatelé ,- Pokladna ,- Zaměstnanci ,- Bankovní účet ,- Nedokončená výroba ,- Úvěry krátkodobé ,- Daně ,- Základní kapitál V průběhu ledna došlo k následujícím účetním případům: Č. Text Kč MD D 1. Dod. fa za telefonní poplatky ,- 2. VBÚ a) + VÚÚ splátka krátkodobého úvěru ,- b) úhrada dod. fa ,- 3. Dod. fa za materiál převzat na sklad ,- 4. VBÚ poukaz mezd zaměstnancům Výdejka na spotřebovaný materiál ,- 6. Odb. fa za prodej výrobků ,- 7. Dod. fa za opravy strojů 3 000,- 8. VBÚ úhrada daní do SR ,- 9. VPD vyplaceno cestovné zaměstnanci firmy 1 000,- Úkoly: 1. Sestavte počáteční rozvahu 2. Rozepište účty, zaúčtujte stanovené účetní případy, vypočtěte obraty a KZ 3. Sestavte účty 710 Účet zisků a ztrát a 702 Konečný účet rozvažný

12 - 12 -

13 - 13 -

14 4. Syntetická a analytická evidence Příklad Syntetická a analytická evidence Textilní podnik má k tyto počáteční zůstatky na účtech: Zaměstnanci ,-- Dodavatelé: ,-- z toho Bavlnářské závody Humpolec ,-- Silon Planá nad Lužnicí ,-- Jitex Písek ,-- Odběratelé: ,-- z toho Marek Příbram ,-- Kotva Praha ,-- Novotný Příbram ,-- Dvořák Rožmitál ,-- Bankovní účty ,-- Základní kapitál Zaúčtujte následující účetní případy v syntetické i analytické evidenci: Č. Text Kč Md D 1. VBÚ -Úhrada dod. faktury firmě Silon Planá nad Lužnicí 2. Odběratelská faktura firmě Zeman Jince ,-- 3. FAD za materiál od Bavln.závodů Humpolec ,-- 4. VBÚ - Úhrada odb. faktury od firmy Novotný Příbram 5. VBÚ, PPD - Výběr hotovosti z banky do pokladny ,-- 6. VPD - Úhrada dod. fak. Bavln.záv. Humpolec (úč. př. 3) 7. Úhrada odběratelské faktury firmou Marek Příbram v hot ,-- 8. Výplata mezd zaměstnancům hotově ,-- 9. Odběratelská faktura OD Kotva ,-- Počáteční účet rozvažný 1. Zaúčtování v syntetické evidenci

15 Zaúčtování v analytické evidenci 3. Kontrolní soupiska analytické evidence k syntetickému účtu 321 Dodavatelé Analytický účet Počáteční zůstatek Obrat MD Obrat D Konečný zůstatek Celkem Syntetický účet Kontrolní soupiska analytické evidence k syntetickému účtu Odběratelé Analytický účet Počáteční zůstatek Obrat MD Obrat D Konečný zůstatek Celkem Syntetický účet

16 Příklad Syntetická a analytická evidence Kozak, s. r. o. má k tyto počáteční zůstatky na účtech: 132 Zboží na skladě: Druh zboží Měrná jednotka Cena za MJ Počáteční zásoba množství Kč Cestovní kufr ks 1 000,- 10 Ledvinka ks 250,- 50 Plážová kabela ks 260,- 100 Celkem 132 Zboží na skladě 211 Pokladna 5 500,- 221 Bankovní účet ,- 321 Dodavatelé 0,- 411 Základní kapitál... Sestavte počáteční rozvahu Zaúčtujte následující účetní případy v syntetické i analytické evidenci. K účtům 321 Dodavatelé, 132 Zboží na skladě veďte AE. Č. Dat. Text Kč MD D Dod. fa od IMIT, a.s. Trutnov za 50 ks cest.kufrů, přijaty na sklad Od firmy KALA, s. r. o. Česká Lípa došla faktura na: cestovní kufr 5 ks ledvinka 50 ks plážová kabela 60 ks celkem přijato na sklad Prodáno podle výdejek (účet 504 Prodané zboží): cestovní kufr 15 ks ledvinka 60 ks plážová kabela 100 ks celkem Podle dod. fa od ASKO, a. s. Písek došla zásilka ledvinek ks, přijaty na sklad VBÚ č. 7 úhrada dod. fa: a) IMIT Turnov b) ASKO Písek

17 Bankovní účty 321 Dodavatelé 411 Základní kapitál 132 Zboží na skladě 504 Prodané zboží Účty analytické evidence: 132/1 - Cestovní kufr Č. Datum Doklad Text Obrat MD Obrat D Zůstatek 132/2 - Ledvinka Č. Datum Doklad Text Obrat MD Obrat D Zůstatek

18 /3 - Plážová kabela Č. Datum Doklad Text Obrat MD Obrat D Zůstatek 321/1 IMIT Č. Datum Doklad Text Obrat MD Obrat D Zůstatek 321/2 Kala Česká Lípa Č. Datum Doklad Text Obrat MD Obrat D Zůstatek 321/3 - ASKO Č. Datum Doklad Text Obrat MD Obrat D Zůstatek Kontrolní soupiska analytické evidence k syntetickému účtu 132 Zboží na skladě: Analytický účet Poč. zůstatek Obraty MD Obrat D Konečný zůstatek Syntetický účet Kontrolní soupiska analytické evidence k syntetickému účtu Dodavatelé Analytický účet Poč. zůstatek Obraty MD Obrat D Konečný zůstatek Syntetický účet

19 5. Krátkodobý finanční majetek Příklad Krátkodobý finanční majetek Č. Text Kč Md D 1. PPD Tržba v hotovosti za provedené služby ,-- 2. VPD Převod hotovosti do banky 5 000,-- 3. VPD Nákup kancelářských potřeb 2 000,-- 4. VBÚ Připsání hotovosti na bankovní účet.. 5. Při inventarizaci v pokladně zjištěny následující skutečnosti: Stav na účtě Ceniny Kč 5 800,-- V pokladně uloženo: 10 ks kolků po Kč 500,--/ks 100 ks známek v nominální hodnotě Kč 10,--/ks. 6. Podle pokladní knihy zjištěn účetní stav hotovosti Kč ,-- V pokladně nalezeno: 1 ks 5 000,--. 4 ks 2 000,--. 3 ks 1 000,--. 2 ks 500,--. 8 ks 100, FAD nákup stravenek v nominální hodnotě ,-- 8. VÚD do spotřeby vydány stravenky (daňově uznatelný) 4 000,-- 9. VÚD do spotřeby vydáno 15 ks známek po Kč 10,- 10. VBÚ na účet připsán povolený krátkodobý úvěr , VÚU povolení krátkodobého úvěru , VBÚ odběratelé uhradili za dodávku výrobků (fakturu) , VBU úhrada dodavatelské faktury za materiál , VBU úhrada splátky krátkodobého úvěru , VÚÚ splátka úvěru , VBÚ poplatky za vedení účtu - úrok z vkladu - úrok z úvěru 600, , ,--

20 Příklad Krátkodobý finanční majetek Č. Text Kč Md D 1. VPD nákup stravenek v nominální hodnotě ,-- 2. VÚD do spotřeby vydány stravenky (daňově neuznatelný) 5 000,-- 3. PPD Tržba v hotovosti za provedené služby ,-- 4. VPD Převod hotovosti do banky ,-- 5. VBÚ Připsání hotovosti na bankovní účet.. 6. VPD úhrada za nakoupené známky 750,-- 7. VÚÚ z krátkodobého povoleného úvěru zaplaceno dodavatelům ,-- 8. VBÚ splátka části povoleného úvěru 6 000,-- 9. VÚÚ splátka úvěru Při inventarizaci v pokladně zjištěn stav hotovosti Kč 8 500,--, stav podle pokladní knihy je Kč 8 000, VBÚ odběratelé uhradili na bankovní účet , PPD převod hotovosti z banky do pokladny , VPD výplata mzdy zaměstnanci podniku , VÚD do spotřeby vydány a) známky 20 ks po Kč 7,50 b) kolky 5 ks po Kč 500, VBÚ poplatky za vedení účtu - úroky z vkladů - úroky z úvěrů - zúčt. převodu hotovosti (13).. 150, , , , VPD úhrada nájmu z prodejny , PPD úhrada odběratelských faktur , VPD úhrada dodavatelských faktur , VPD cestovné zaměstnanci 1 500, PPD tržby za prodané zboží , VPD nákup kolků do zásoby 7 000, VPD hotově zaplacena oprava oken 8 000, VÚD výdej kolků 800, VPD nákup dálničních známek vylepeny 4 000, PPD příjem za opravy počítačů 2 300, VÚD inventarizace cenin a) přebytek známek b) manko kolků 10,-- 400,--

21 6. DPH Příklad Účtování DPH Zachyťte následující účetní případy, zjistěte výsledný vztah ke státnímu rozpočtu, vypočtenou DPH zaokrouhlete na celé Kč, k účtu 343 DPH veďte analytickou evidenci: 343/1 DPH 10 % ; 343/2 DPH 20 % Č. Text Kč MD Dal 1. Dod. fa za nákup náhradních dílů: a) cena bez DPH b) 20 % DPH 2. Dod. fa za opravy počítačů: a) cena bez DPH b) 20 % DPH 3. VPD nákup kancel. potřeb: a) cena včetně 10 % DPH b) 10 % DPH c) cena bez DPH 4. PPD tržba za provedené služby: a) cena bez DPH b) 10 % DPH 5. Odb. fa za prodej výrobků: a) cena bez DPH b) 20 % DPH 6. VPD nákup benzinu: a) cena včetně 20 % DPH b) 20 % DPH c) cena bez DPH 7. PPD přijato hotově za kurz účetnictví: a) cena bez DPH b) 20 % DPH 8. Dod. fa za nákup osobního auta: a) cena bez DPH b) 20 % DPH 9. VPD hotově zaplaceno za školení zaměstnance: a) cena včetně 10 % DPH b) 10 % DPH c) cena bez DPH , , , , , , , , ,

22 Příklad Účtování DPH Vypočtěte DPH, zúčtujte všechny účetní případy na účtě DPH, proveďte zúčtování daně za příslušné zdaňovací období. Č. Text Kč Md D 1. Dodavatelská faktura za materiál a) 500 kg materiálu po Kč 85,--/kg b) DPH 20 % ,-- 2. Přepravné placené v hotovosti za dopravu mat. a) cena přepravy b) DPH 20 % c) 3. Odběratelská faktura za výrobky a) smluvní cena b) DPH 10 % 4. Paragon za nakoupený kancelářský materiál a) cena materiálu b) DPH 20 % (zaokr. na desetihaléře).. = 5. Za hotové prodáno: a) 50 výrobků po Kč 16,--/ks b) 120 ks výrobků po Kč 8,10/ks c) DPH 10 % (zaokr. na desetihaléře) d) celkem DPH 620, , ,-- Povinnost k odvodu (nadměrný odpočet) =

23 7. Zásoby Příklad Zásoby nakupované Podnik má k tyto hospodářské prostředky a zdroje jejich krytí: Samostatné movité věci ,-- Pokladna ,-- Bankovní účty ,-- Odběratelé ,-- Materiál na skladě ,-- Základní kapitál... Dodavatelé ,-- Bankovní úvěry ,-- V lednu zaúčtoval tyto účetní případy: Č. Text Kč Md D 1. Dodavatelská faktura za materiál d) ks v ceně Kč 30,--/ks e) DPH 20 % f) celkem 2. Přepravné placené v hotovosti za dopravu mat. a) cena přepravy b) DPH 20 % 3. Dodavatelská faktura za materiál a přepravné a) cena materiálu ks po Kč 31,-- b) cena přepravy c) DPH k obojímu 20 % d) celkem 4. Odběratelská faktura za prodané zboží a) smluvní cena b) DPH 20 % , , , Úhrada odběratelské fa za zboží na BÚ (úč. př. 4).. 6. Příjemka na materiál (úč. př ).. 7. Příjemka na materiál (úč. př. 3).. 8. Úhrada dodavatelské faktury za mat. z BÚ (úč. př. 1).. 9. Do spotřeby byl vydán materiál a) z úč. případu ks b) z úč. případu ks Úhrada dod. faktury za materiál z BÚ (úč. př. 3) Úhrada dodavatelské faktury v hotovosti , Úhrada dod. faktury z dlouhodobého úvěru , Nákup materiálu za hotové (byl vydán rovnou do spotřeby) a) cena materiálu b) DPH 10 % 2 000,--

24 Příklad Zásoby nakupované Firma provádí servisní služby opravy a seřizování strojů, nakupuje a prodává elektrospotřebiče. Zachyťte v její evidenci následující účetní případy: Č. Text Kč MD Dal 1. Dod. fa za vrtačku pro vlastní potřebu: a) cena bez DPH b) 20 % DPH 2. Dod. fa za nákup olejů a mazadel: a) cena bez DPH b) 20 % DPH 1 500,- 285, , , , ,- 3. Příjemka na vrtačku VPD hotově zaplacena přeprava olejů... a) cena bez DPH b) 20 % DPH 1 000,- 190, ,- 5. Příjemka olejů a mazadel VPD za nákup kancel. potřeb: a) cena včetně 20 % DPH b) DPH (na celé Kč) c) cena bez DPH 1 500, Výdejka vrtačky do používání Dod. fa za nákup 100 ks ručních šlehačů: a) cena bez DPH za 1 ks Kč 250,- b) 20 % DPH VPD pojištění při přepravě šlehačů 1 400,- 10. VPD hotově zaplacena přeprava šlehačů: a) cena včetně 20 % DPH b) DPH (na celé Kč) c) cena bez DPH 2 000, Příjemka na ruční šlehače (100 ks) PPD prodej 15 ks šlehačů Kč 300,-/ks a) cena bez DPH b) 20 % DPH 13. Odb. fa na prodej 2 ks šlehačů školní jídelně:a) cena bez DPH b) 10 % DPH Výdejka na všechny prodané šlehače... Zjistěte výsledek hospodaření z prodeje ručních šlehačů:

25 8. Dlouhodobý majetek Příklad Dlouhodobý majetek Č. Text Kč Md D 1. Dodavatelská faktura za nákup stavebního pozemku (bez DPH) ,-- 2. Dodavatelská faktura za stavební práce na budově výrobní haly a) smluvní cena b) DPH 20 % 3. Dodavatelská faktura za nákup počítače a) smluvní cena b) DPH 20 % 4. Hotově zaplaceno za montáž počítače a) smluvní cena b) DPH 20 % 5. Z BÚ uhrazeny faktury a) za pozemek b) za stavební práce c) za počítač , , , , , , , Protokol o zařazení počítače do používání Výpis z katastru nemovitostí připsání pozemku Vyfakturovány další stavební práce na budově a) smluvní cena b) DPH 20 % , , ,-- 9. Provedena kolaudace budovy, budova zařazena do používání Za hotové nakoupen počítačový program od neplátce DPH , Program zařazen do používání (až v dalším roce) Seznam majetku k ) pozemek 2) budova výrobní haly (OS 6, zrychlený) 3) počítač (OS 1, rovnoměrný) 4) osobní automobil (OS 2, rovnoměrný) 5) výrobní linka (OS 3, zrychlený) Pořizovací cena , , , , ,-- Výpočet odpisů za rok Vypočtěte a zaúčtujte odpisy u odepisovaného majetku - budova - počítač - os. automobil - výr. linka

26 Pozemek Postup výpočtu Odpisy Oprávky Zůst. cena Budova výrobní haly (letos se odepisuje 1. rokem) Postup výpočtu Odpisy Oprávky Zůst. cena Počítač (letos se odepisuje 1. rokem) Postup výpočtu Odpisy Oprávky Zůst. cena Osobní automobil (letos se odepisuje 3. rokem) Postup výpočtu Odpisy Oprávky Zůst. cena Výrobní linka (letos se odepisuje 2. rokem) Postup výpočtu Odpisy Oprávky Zůst. cena

27 Příklad 8. 2 Dlouhodobý majetek Podnik si podle dod. fa koupil snovací automat v poř. ceně Kč , % DPH. Přeprava za automat podle dod. fa byla Kč , % DPH. Instalace stroje Kč 2 000, % DPH byla zaplacena hotově. Stroj byl převzat do používání a faktury za stroj a přepravu byly zaplaceny z BÚ. Formulujte uce případy, vypočtěte peněžní částky a stanovte účtovací předpisy k nim Č. Text Kč Md D Příklad Výpočet odpisů Snovací automat z 1. příkladu je zařazen do 2. odpisové skupiny, zrychlený odpis. Zaúčtujte odpis v prvním roce. Vypočtěte zůstatkovou cenu po 3. roce používání. Výpočet odpisů Rok Odp. koef. Odpis Oprávky ZC Účtování Č. Text Kč Md D

28 Výpočet a účtování mezd 9. Mzdy V průmyslovém podniku pracují kromě jiných 3 zaměstnanci: 1. Účetní, smluvní plat Kč ,-, odměna Kč 2 000,-, prémie 10 %, 21 pracovních dnů + 1 den svátek, ve kterém nepracovala, 3 dny dovolená, průměrná hodinová mzda Kč 132,-, spoří Kč 500,-. 2. Soustružník, který v průběhu měsíce vyrobil: Součástka Norma Výkon HMT KC ks za 1 hodinu 330 ks 60,- XP min. na 1 ks 500 ks 120,- dostal odměnu za zlepšovací návrh Kč 3 000,-, platí si důchodové připojištění Kč 1000,-, má dvě děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. 3. Seřizovač strojů, časová mzda, HMT Kč 101,-, 21 pracovních dnů + 1 den svátek, ve kterém nepracoval, dovolená 5 dnů, průměrná hodinová mzda Kč 128,-, 1 dítě, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Úkoly: 1.Vypočtěte a zaúčtujte jednotlivé složky mzdy všech tří zaměstnanců 2. Vypočtěte a zaúčtujte ZSP firmy

29 Účetní případy související s evidencí mezd Č. Text Kč MD Dal

30 9. 2 Výpočet a účtování mezd Firma zaměstnává tři zaměstnance: Vypočtěte a zaúčtujte jejich mzdy za měsíc, který má celkem 21 pracovních dnů + 1 svátek. Pracovní doba každého ze zaměstnanců je 8 h za den. Vypočtěte a zaúčtujte zákonné zdravotní a sociální pojištění. Všechny odvody byly uhrazeny z bankovního účtu. Josef Bárta ředitel, odměňován pevným platem ve výši Kč ,--/měsíc. V měsíci odpracoval celkem 15 dnů (je započten i svátek), 3 dny (Po St) byl nemocen, 4 dny měl dovolenou. Průměr pro náhrady je Kč 159,09. Spoří si měsíčně Kč 800,--, dostal mimořádnou odměnu Kč 500,-- a pobírá osobní ohodnocení ve výši Kč 2 000,-- (krátí se podle skutečného počtu odpracovaných dnů). Děti nemá. František Kocián vedoucí provozu, odměňován časovou mzdou. HMT = Kč 178,60, v měsíci odpracoval 10 dnů, ve svátek nepracoval (ani nebyl nemocen), Od 15. do 30. byl nemocen = 11 pracovních dnů (15 kalendářních). Náhradu za nemoc dostal ve výši Kč 2 300,--. Průměr pro náhrady je Kč 163,60, dostal podíl na hospodářském výsledku ve výši Kč 3 200,--, platí výživné na 2 děti Kč 5 000,--, uplatňuje slevu na 1 dítě. Marie Kulatá šička, je odměňována úkolovou mzdou. V měsíci odpracovala 16 dnů, ve svátek nepracovala. 5 dnů měla dovolenou. 6. odpracovala 5 hodin přesčas (příplatek ve výši 25 %). Průměr pro náhrady je Kč 138,60. Má 4 děti, na které uplatňuje slevu na dani. Spoří si Kč 2 000,-- měsíčně. Ve sledovaném měsíci vykázala tyto výkony: Činnost Norma Výkon HMT Celkem Všívání rukávů 15 ks za hodinu ks 150,-- Přišívání knoflíků 1 na 1 knoflík ks 120,-- Položka Bárta Kocián Kulatá Celkem MD/D ZM Odm. Prémie Os. oh. Podíly Náhr. dovolená svátek Příplatky Ostatní HM ZP SP Daň ČM Srážky Nemoc K výpl.

31 Zdravotní Sociální Výpočty: Zákonné pojištění Č. Text Kč Md D 1 VBU a) Úhrada zdravotního pojištění. b) Úhrada sociálního pojištění. c) Úhrada daně z příjmů d) Výplata mezd zaměstnancům

32 10. Zásoby vlastní výroby Příklad Účtování zásob vlastní výroby Podnik vyrábí nástěnné kalendáře, které mají tuto předběžnou kalkulaci: Kalkulační položka Kč 1. Přímý materiál 20,- 2. Přímé mzdy 15,- 3. Výrobní režie 10,- Vlastní náklady 45,- Zisk 25,- Prodejní cena 70,- Vyrobeno bylo 100 ks kalendářů, do odbytového skladu odvedeno 80 ks a prodáno 70 ks. DPH je 20 %. Formulujte účetní případy spojené s výrobou, odváděním a prodejem kalendářů. Č. Text Kč MD Dal Podle skutečných nákladů byla sestavena tato výsledná kalkulace: Kalkulační položka Skutečné náklady 1. Přímý materiál 17,- 2. Přímé mzdy 16,- 3. Výrobní režie 9,- Vlastní náklady 42,- Plánované náklady Rozdíl Kč Zjistěte, zda podnik vyráběl kalendáře efektivně a jaký byl zisk z prodeje jednoho kalendáře.

33 Příklad Zásoby vlastní výroby Podnik vyrábí dva výrobky s touto předběžnou kalkulací: Položka kalkulace Výrobek A Výrobek B Přímý materiál 230,-- 260,-- Přímé mzdy 160,-- 120,-- Režijní náklady 110,-- 60,-- Vlastní náklady výroby 500,-- 440,-- Zisk 120,-- 100,-- Prodejní cena 620,-- 540,-- DPH 20 %. Zaúčtujte následující účetní případy: Vnitropodniková cena výrobků je stanovena na úrovni vlastních nákladů výroby. Č. Text Kč Md D 1. K je na skladě 30 ks výrobků A 50 ks výrobků B Zaúčtujte rozpis počátečních zůstatků k Ve sledovaném období bylo vyrobeno nedokončených výrobků za (vnitřní účetní doklad) 3. Dokončeno bylo nedokončených výrobků za (vnitřní účetní doklad) 4. Odvedeno do odbytového skladu a) 300 ks výrobků A b) 200 ks výrobků B 5. Za hotové bylo prodáno 100 ks výrobků A (.. pokladní doklad) a) b) c) 6. Odběratelská faktura za 250 ks výrobků B a). b). c). 7. Výdejka na všechny prodané výrobky a) A.. b) B.. 8. Zjistěte konečný stav výrobků A i B na skladě v Kč i v ks , ,

34 Obsah: Témat. celek, příklad Obsah Strana 1 Majetek a zdroje krytí Příklad Příklad Rozvaha Majetek a rozvaha Majetek a rozvaha Změny v rozvaze 6 3 Rozvahové a výsledkové účty Rozvahové a výsledkové účty Rozvahové a výsledkové účty Syntetická a analytická evidence Syntetická a analytická evidence Syntetická a analytická evidence Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek DPH DPH DPH Zásoby Zásoby nakupované Zásoby nakupované Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek Výpočty odpisů 27 9 Mzdy Výpočet a účtování mezd Výpočet a účtování mezd Zásoby vlastní výroby Účtování zásob vlastní výroby Zásoby vlastní výroby Obsah 34

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek Účetní doklady Příklad 1 (určování účetních dokladů) Doplňte účetní doklady k následujícím oblastem účtování: Účtování Doklad (úplný název) Zkratka Pokladna Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Bankovní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Účtování DM pracovní list.notebook

Účtování DM pracovní list.notebook Účtování M pracovní list.notebook Při pořízení dlouhodobého majetku se používají účty: 04. Nedokončený HM a NM a pořizovaný FM Tyto (kalkulační) účty slouží k zaznamenání jednotlivých nákladů spojených

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení u Digitální učební CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_61_INOVACE_FG.2.17 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Ing. Martin Hunčovský

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Majetek

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

10. Účetní uzávěrka a závěrka

10. Účetní uzávěrka a závěrka 10. Účetní uzávěrka a závěrka Se provádí ke konci účetního období tj. k 31.12. Musí obsahovat tyto činnosti: Účetní závěrka může být z hlediska času: a) řádná - k poslednímu dni účetního období b) mimořádná

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Sada vyučovacích příkladů ze základů účetnictví pro OA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Sada vyučovacích příkladů ze základů účetnictví pro OA Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

á v o k á b u R V. Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Grada Publishing, a. s.

á v o k á b u R V. Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Grada Publishing, a. s. V. Rubáková Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Ve svém profesním životě se zabývá finančním poradenstvím a problematikou účetnictví. Řadu let působila v podnikové praxi, kde získala praktické zkušenosti z oboru

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Sada vyučovacích příkladů ze základů účetnictví pro OA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Sada vyučovacích příkladů ze základů účetnictví pro OA Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Vyřazení

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_UCE_008

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

ÚČETNICTVÍ. Poskytnuté zálohy výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Poskytnuté zálohy výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Poskytnuté

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více