Metodická příručka pro učitele AJ. 2.ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka pro učitele AJ. 2.ročník"

Transkript

1 Metodická příručka pro učitele AJ 2.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1.a 2.ročníku vytvořených v grantovém projektu OPVK - Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Soubor materiálů vytvořily a následně ověřily Mgr.Veronika Jiroušková a Mgr.Jaroslava Půlkrábková, ZŠ a MŠ Jince, v období

2 Úvod Tato metodická příručka, jejíž součástí jsou pracovní listy, by se měla stát pomocníkem třídním učitelům 1. a 2. třídy. Záměrem této metodiky je angličtinu zařadit do různých předmětů v průběhu celého týdne. Cílem je, aby se děti učily jazyku a učivu předmětu zároveň, což je současným trendem evropského školství. Pro zpracování tohoto tématu byla inspirací metoda CLIL Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení. V českém školství se používá mimo jiné název angličtina napříč předměty. Na 1. stupni se tato metoda přímo nabízí, protože by měla být vyučována třídními učiteli. Metodická příručka a pracovní listy vycházejí z ŠVP a jejím snahou je zavedení do praxe. Základní principy výuky Děti dříve jazyku rozumí, než jsou schopné samostatně se projevit. Chápou smysl slov i celých slovních spojení a reagují na ně, aniž by jim musely být přeloženy. Cizí jazyk se u mladších dětí osvojuje stejně jako mateřský především prostřednictvím poslechu a vlastního prožitku. Často si ani neuvědomují, že se učí. Učí se bezděčně hrou a činností. Udrží pozornost jen krátkou dobu, proto se musí činnosti často střídat, doprovázet někdy i přehnanou mimikou, gestikulací, provádět je vsedě, ve stoje, v pohybu, používat skutečné předměty, obrázky, stále měnit prostředí. A přitom děti neustále chválit a povzbuzovat. Tipy pro výuku Pro každé zahájení hodiny je důležitý signál, kterým dáme najevo, že se bude mluvit anglicky např. můžeme na stůl položit maňáska, který mluví pouze anglicky, nebo si na hlavu dáme kouzelný klobouk, uvážeme si kolem krku šátek atd. Pak může následovat písnička nebo rozcvička (viz Nápadník). Stejně tak bychom měli i výuku angličtiny ukončit, např. uložit maňáska, sundat si klobouk, rozvázat si šátek a zazpívat si. Pro děti je důležtá určitá rutina, protože jim navyklé činnosti dodávají pocit bezpečí. Na začátku každé hodiny je dobré oslovit jménem každé dítě a něco mu anglicky říct např. Pepa you have a nice green sweater, můžu cíleně poplést např. barvu svetru. Pro rychlejší žáky je dobré si připravit individuální úkoly, např. hry nebo knihu na prohlížení. Novou slovní zásobu je důležité procvičit mnoha různými aktivitami a potom ji často používat. Výborné jsou i různé výstavky prací žáků, obrázky a pomůcky rozmístěné ve třídě. V pracovních listech je hodně obrázků, které si děti mohou vybarvit. Během vybarvování můžeme obejít třídu a anglicky komentovat činnost dětí. Např. zdůraznit barvu předmětu, zeptat se jednoduchou otázku, pochválit, povzbudit. Pak před tabulí srovnáme dvě až tři vybrané práce. TPR -Total Physical Response Metoda TPR v překladu úplná fyzická reakce, napodobuje učení se mateřskému jazyku u malých dětí, kdy rodiče na dítě hovoří a očekávají nějakou reakci. Děti slyší věty a rozumějí jejich celkovému významu, i když ještě nerozumí jednotlivým slovům. Metoda TPR využívá hojně mimiky, názorných příkladů, příběhů a pohybové aktivity. Děti se učí poslechem a reagují pohybem. V metodické příručce je každý měsíc zařazena básnička nebo písnička, která je vhodná pro tuto metodu. Zpívejte, recitujte, potichu, nahlas a doprovázejte se na rytmické hudební nástroje. Předvěďte, co už umíte rodičům na besídce. TPR můžeme použít, když jsou děti unavené nebo při střídání aktivit. Hodnocení Není dobré děti stále opravovat a přerušovat je, pak totiž ztrácejí sebejistotu. Ostýchavým žákům pomůže, když se jich ptáme individuálně při procházení po třídě nebo pracují-li ve dvojici, popř. skupině. I děti, které nemluví, pravděpodobně poslouchají a učí se. Chyby nejsou tak důležité, snaha o komunikaci je důležitější a měla by být oceněna. Důležitá je i dostatečně dlouhá doba na odpověď. Motivujte a chvalte každý pokus, kdy žáci použijí angličtinu.

3 Evaluační razítka s anglickým textem můžeme využívat v každém vyučovacím předmětu při hodnocení školních i domácích prací. Místo klasické známky nebo obyčejného razítka např. se zvířátkem. Razítka jsou k dostání v běžném papírnictví za velmi přijatelnou cenu (do 20 Kč za 1 ks). Každý si musí vytvořit svojí stupnici. S tímto hodnocením je třeba žáky i rodiče seznámit a důsledně dodržovat. Na razítkách se vyskytují tyto texty. Terrific vynikající výsledek Excellent výborný výsledek Super skvělý výsledek Very good velmi dobře (slabší výkon, dvojka ) Very much improved hodně ses zlepšil(a), ( zlepšení z nižšího stupně na vyšší, ale pořád to není jednička ) Nice try příště více štěstí, lze také použít, když nelze hodnotit výsledek, ale jde pouze o splnění úkolu Well done dobrá práce Keep trying pracuj na sobě, (zlepšení, ale je potřeba ještě na sobě pracovat, trochu víc než ostatní) Please do over přepracuj to (nepřijatelná práce, podprůměrný výsledek proti běžnému výkonu žáka) Poznámka: Tento nápad jsme téměř v nezměněné podobě převzaly z metodiky Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ, vydalo VÚP 2007, autorkou nápadu je Gabriela Baladová. Struktura pracovních listů Pracovní listy jsou pojmenovány podle měsíců ve školním roce. Tedy začínají zářím a končí červnem. Žáci by měli zvládnout jeden pracovní list za jeden týden. Slovní zásoba jednotlivých listů vychází z tématických plánů předmětů 1. ročníku. Informace a nápady jsou čerpány z těchto publikací: Agličtina pro učitele předškolních a mladších školních dětí, Praktická příručka aktivit a jazyka pro komunikaci ve třídě, Mary Slattery a Jane Willis,Oxford University Press, 2006 Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ, VÚP Praha, 2007 Metodická příručka 1, Chit Chat, Paul Shipton a Coralyn Bradshaw, Oxford university Press, 2002 Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I., kolektiv autorů, VÚP Praha, 2008 Angličtina v říkadlech, Jana Hanšpachová, Zděňka Křížová, Portál, 2009 Pohádková angličtina, Jana Hanšpachová, Zuzana Řandová, Portál 2007 Carolyn Graham, Tiny Talk, Oxford University Press 1999 Early Impressions, anthology, P. Schiller, T. Bryant, 2000 Internetové stránky: Doporučuji: Pokyny, které bychom měli dětem říkat anglicky, najdete i s nahrávkou rodilého mluvčího na Na těchto stránkách jsou kromě jiného i tématické okruhy také s nahrávkou, viz wordbank. Porozumění tomu, co říkáte anglicky, usnadní dětem mimo jiné tón hlasu, gesta, oční kontakt, výraz obličeje, obrázky, skutečné předměty a témata, která jsou dětem blízká.

4 Slovníček pokynů Word bank Dobrý den. Postavte se, prosím. Dobrý den, paní učitelko, pane učiteli. Sedni si, sedněte si. Zazpíváme si. Zahrajeme si hru. Jsi připravený? Počítej od...do Pojď ke mně. Pojď k tabuli. Utvořte kruh. Postavte se do řady. Utvořte dvojice. Opakujte po mně. Ukaž na... Poslouchej. Pospěš si. Vezmi si papír. Nakresli. Vybarvi. Vybarvi modře. Vystřihni. Pošli (papír). Pokračuj. Dobře. Výborně. Buď zticha. Mluv nahlas. Nebav se. Přestaň. Jdi zpátky na místo. Ukaž mi... Ukliďte třídu. Nashledanou. Uvidíme se zítra / v úterý... Good morning. Stand up, please. Good morning Miss/Mrs/Mr jméno. Sit down. Let s sing. Let s play the game. Are you ready? Count from...to... Come here. Come to the blackboard. Make a circle. Make a line. Make pairs. Repeat after me. Point to... Listen. Hurry up. Take a paper. Draw. Colour. Colour it in blue. Cut. Pass (the paper). Continue. Well Great! Excellent! Be quiet. Speak up. Stop talking. Stop. Go back to your place. Show me... Clear up the classroom. Goodbye. See you tomorrow/ on Tuesday.

5 Nápadník Rozcvička je vhodná na zahájení každé hodiny, učitel ukazuje společně s dětmi, není třeba překládat do češtiny, děti se učí nápodobou základní pokyny poslouchej - listen - rukou se dotkne ucha a naznačí, že poslouchá, dívej se na mě - look at me - z prstů vytvoří kroužek a přiloží k oku, buď ticho be quiet - přiloží prst na ústa další pokyny stand up, sit down, give me a pencil...open/close the door, open/close your book, put up your left/right hand... Touch your partner s nose, put your hand on the head, hold up seven fingers Magic bag kouzelná taška Do neprůhledné tašky, sáčku nebo krabice vložíme předměty nebo kartičky s obrázky, které děti umí pojmenovat. Učitel před dětmi nejdříve vyndá všechny věci, aby si je prohlédly. Pomocí magic wand - kouzelné hůlky, jejíž pomocí děti předmět vyčarují, to znamená, že je po jednom z tašky vytahují a pojmenují je anglicky. Když se jim to povede, můžou si předmět nebo kartičku položit před sebe. Kdo jich vyčaruje víc? SNAP Hry s obrázkovými kartičkami. Každý z dvojice si vybere např. 10 stejných karet a udělá si z nich před sebou hromádku obrázky dolů. Oba současně obrací karty ze svojí hromádky a anglicky je pojmenovávají. Když slovíčko umí, karta jim zůstává, když ne, může ji získat protihráč nazve-li ji správně anglicky, obrátí-li oba stejnou kartu, vyhrává ten, kdo ji pojmenuje rychleji a řekne snap. Cestička K této hře budeme potřebovat figurku a hrací kostku. Z kartiček si uděláme cestičku. Hru mohou hrát dvojice, ale i trojice a čtveřice. Hráči hází postupně kostkou. Číslo, které jim padne, řeknou anglicky a posunou se o příslušný počet kartiček. Kartičku, na které se hráč zastaví, anglicky pojmenují. Nepodaří-li se jim to, musí se vrátit o tři karty zpět. Kdo bude první v cíli? Nebe- peklo- ráj Známou hru Nebe-peklo-ráj můžeme hrát i v angličtině. Ze čtverce si vyrobíme skládanku. Na horní stranu trojúhelníčků napíšeme např. čísla, na rubovou stranu čísel nakreslíme třeba barvy. Pod každou barvu si děti nakreslí obrázek věci, kterou umí pojmenovat. Popsanou skládanku si děti nasadí na palce a ukazováky obou rukou a hrají ve dvojicích. Podle toho jaké si hráč zvolí číslo, skládanku rozevírají, pak si hráč vybere barvu a pod každou barvou se skrývá jiný obrázek. Pak si hráči vymění role. Místo barev a obrázků můžeme napsat do skládanky otázky nebo pokyny. Hry a aktivity na procvičení čísel a barev karty s čísly nebo barvami, rozvěsit po třídě, rozložit na koberec, na lavice stoupni si ke kartě s číslem, barvou, zvířetem... zvedni kartu s.ukaž na kartu...dotkni se prstem, nosem loktem, uchem. učitel si schová kartu za zády, když dítě uhodne, co je na ní, dostane ji vepsat různá čísla do sítě např.3x3, děti kreslí čáru podle diktátu, čára může tvořit obrázek, nebo mohou čísla vybarvovat, blue 1, red 2, v tabulce nakreslené nevybarvené obrázky, každý si je vybarví jinou barvou, děti se vzájemně ptají - Is your monster blue? Kdo dřív uhádne barvy, vyhrává. do prázdné tabulky, jako je třeba na bingo, každé okénko má zároveň i číslo, si každý dokreslí

6 barevné puntíky a schová si vyplněnou tabulku před partnerem, děti hádají, pod jakým číslem se skrývá určitá barva, blue 2, green 7, nebo rexeso z tabule, učitel vyplní tabulku, zakryje a děti se snaží nakreslit tu samou, společná kontrola pod číslem schovaná část oblečení, Is it a skirt number 5?, nebo učitel říká čísla a děti čtou část oděvu, zvíře, hračku, kterou mají pod číslem napsanou vysypat různobarevná víčka od PET lahví na koberec, děti je sbírají podle určitého klíče např. jen modré, 3 red, napsat na tabuli nebo do sešitu různá čísla, děti podle zadání kroužkují, circle a number lze hrát jako soutěž týmu u tabule hodit kostkami, kdo dřív řekne výsledek, dostane žeton-bod, chyba ztráta žetonu, konec-až dojdou žetony Pračka Každé dítě si nakreslí jednu část oděvu a vybarví ji, popř. si ji i vystřihne. Učitel dává anglicky pokyny I need the T-shirts and skirts, please. Děti, které mají danou část oděvu, jdou k tabuli, kde je nakreslená pračka, 3X se otočí = vyperou, položí kartu na připravené místo, např. lavici, do krabice, která představuje pračku a vrátí se zpět. Zábavní klauni Ke hře bude dvojice potřebovat kostku. Ke každému číslu přiřaďte jednu část těla a napište, popř. nakreslete na tabuli: 6 body, 5 head, 4 hands, 3 legs, 2 mouth and nose, 1 eyes Hráči postupně házejí kostkou, na začátku hry musí padnout 6. Podle hozených čísel pak děti malují každý svého klauna. Kdo ho namaluje dřív? Aktivity s maňáskem. Přineste si maňáska a malý batůžek nebo tašku, kterou naplníte různým dětským oblečením a hračkami, které umí děti anglicky nazvat nebo věci, které se chystáme děti naučit. Věci postupně vyndáváme z batůžku a zároveň je anglicky pojmenováváme a rozdáváme dětem. Pak je naopak sbíráme zpátky do batůžku, tím, že je anglicky nazveme, použijeme větu Who has a...? Děti věci maňáskovi postupně vrací. Necháme věci dětem ohmatat. Pamatujete si, co měl medvěd v batůžku? Co ještě chybí? Jakou barvu mělo autíčko? Učitel stále opakuje stejná slova. Tichá pošta Na koberci nebo na lavici rozložit karty se slovíčky. Vytvořit týmy, které stojí v zástupu poblíž kartiček. Prvnímu z každého týmu dáme na lístku napsané nebo nakreslené slovo, ten si ho přečte a potichu pošeptá druhému, ten třetímu atd., poslední z týmu jde rychle najít slovíčko - obrázek na koberci. První, který zvedne kartu nad hlavu, získá bod pro svůj tým. Pak se v týmu vymění první a hra pokračuje. Na němého Učitel napíše nebo nakreslí na tabuli slova, která znějí podobně, a očísluje je, děti si je ve dvojicích říkají bez hlasu, jeden říká, druhý hádá číslo, např. 1. mouse, 2. nose, 3. dog, 4.duck, 5. monkey. Čarodějnice Děti stojí v kruhu, pravou ruku mají nataženou doprostřed, všechny ruce se dotýkají. Učitel vybere jedno slovo, které čarodějnice používá jako jed poison. Když ho čarodějnice vysloví, musí všichni rychle ucuknout. Koho čarodějnice chytí, vypadává ze hry. Čarodějnice říká postupně slova z určité skupiny a do nich připlete jedovaté slovo. Např. učitel může říct. I went to the market and I bought.... Poison může být alkohol, zelenina...

7 Hry v kruhu vhodné na opakování slovíček Děti utvoří kruh. Učitel posílá karty po jedné dětem v kruhu, děti si je podávají a říkají, co na nich vidí. Lze rozdat najednou víc karet a různými směry. Učitel určí nějaké téma např.zvířata, po kruhu pošle míček nebo jiný předmět, kdo drží předmět, musí říct slovo z daného tématu, v tomto případě zvíře, když neví, musí si stoupnout. ZOO Děti si sednou v na židlích do kruhu. Každý si zvolí zvíře, které může vidět v ZOO. Zvířata se mohou v kruhu opakovat. Několikrát si je společně nahlas zopakujeme, abychom věděli, jaká zvířata jsou ve hře. Učitel odstraní svou židli a stoupne si doprostřed kruhu a říká: I am in a a ZOO and I can see např. a tiger and a bear - Jsem v ZOO a vidím tygra a medvěda. Děti, které si vybraly tato zvířata, vstanou a rychle si vymění místa. Kdo nestihne obsadit židli, zůstává uprostřed kruhu a opět říká : I am in a ZOO... V případě, že děti nezvládnou říci celou větu, stačí, že řeknou názvy dvou zvířat. Když osoba uprostřed vykřikne ZOO, vymění si místo všichni. Tato hra se dá hrát s různou slovní zásobou. Když hrajeme ovoce, místo ZOO použijme slovo salát - SALAD, ke slovní zásobě oblečení se zase hodí na výměnu všech slovo pračka - WASHING MASHINE. Pro ulehčení, mohou děti v ruce držet kartu s vybraným zvířetem, ovocem, oblečením, tak aby ji ostatní viděli. DVD Pustit oblíbenou pohádku na DVD, zastavovat ji, ptát se co má kdo na sobě, kolik je tam červených věcí, co děti umí anglicky pojmenovat.

8 Aktivity s písničkami na barevné papíry nakreslit obrázky předmětů, které se v písničce vyskytují, např. blue car, red pen..., při zpívání je učitel ukazuje děti si je také mohou nakreslit a ukazují je, řadí podle pořadí v písničce položit obrázky na koberec obrázkem dolů, děti si vezmou 2-3 kartičky a pak tvoří minidialog What have you got? I have got a. varianta dítě si vezme obrázek z koberce a nikomu ho neukáže, druhé dítě hádá Is it a cat? No/Yes předměty z písničky nakreslit/napsat na papír, přidat nějaké navíc, kroužkovat, nebo označit křížkem o čem se právě zpívá/čte, můžeme také vybarvovat předměty, které jsou v písničce rozdat kartičky, každému jednu, děti je při písničce pokládají na koberec v pořadí, ve kterém se o nich zpívá, sbírají je z koberce, stoupnou si. sednou...zvednou ruku s kartou... kolikrát se slovo v písničce opakuje, napiš příslušný počet čárek při zpěvu děti ukazují na rozložené kartičky na své lavici Aktivity s obrázkovými kartami - Flashcards učitel zvedne kartu a popisuje jí, když je to pravda, děti tlesknou, např. the sweater is red učitel karty rychle ukáže a hned schová za zády, jde o postřeh karty jsou schované v očíslovaných obálkách, ve kterých je malá díra, obálky kolují mezi dětmi, děti zapisují k číslu, co si myslí, že v obálce je na koberci jsou rozložené karty, kolem nich chodí děti, když učitel tleskne a řekne jméno karty, nejrychlejší ji sebere děti sedí v kruhu, učitel říká, kdo si má vzít jakou kartu, učitel řekne go for a car.. Aktivity s plakáty prediction - neukázat dětem plakát, ale zeptat se jich, co na něm asi bude pak jim odpovídat ano/ne a trochu jim napovídat prodiskutovat ve skupinách, co na plakátu asi může být mladší děti vyjmenovat barvy, které tam asi budou, kolik budov, aut, lidí, klíčová dírka vystřižená do černého papíru, pohybovat s ní po plakátu What can you see? - Co vidíš? hledej učitel řekne anglicky slovo, dítě hledá obrázek zapamatuj si ukázat plakát jen na chvilku, pak děti zpaměti jmenují, co na něm bylo vyrob si svůj plakát nakreslit plakát, na kterém bude co nejvíc předmětů, které umí děti anglicky pojmenovat, učitel tvoří k plakátu otázky What coulour is the ball? Jakou barvu má ten míč?...

9 Název pracovního listu: September Mezipředmětové vztahy: Matematika, Prvouka Cíle: zopakovat si slovní zásobu z 1.ročníku procvičit a zautomatizovat formulace při pozdravu a představování naučit se anglicky čísla 11, 12, 13, 14 Pomůcky: kartičky s čísly, barvami, obrázky slovíček z 1. třídy Popis činnosti: První hodinu zahájíme stejně jako v první třídě. Anglicky se pozdravíme a jestliže jsme si vytvořili se třídou nějaký rituál, tak ho zopakujeme. Zazpíváme si známé písničky a hry. Ještě než začneme doplňovat pracovní listy, zopakujeme si postupně slovíčka, která jsme se naučili minulý rok. Začneme barvami. Můžeme si zahrát oblíbené hry, pojmenovávat barvy na svém oblečení, na předmětech ve třídě, ukazovat různobarevné pastelky atd.. Potom si zopakujeme řadu čísel 1-10 prostřednictvím her. Slovíčka dětem nejdříve připomeneme, děti po nás sborově opakují. Čísla se dobře procvičují postřehováním určitého počtu pastelek pozor, děti postřehnou předměty pouze do 5. Výborné jsou kartičky s čísly a puntíky z první třídy. Děti si ve dvojicích střídavě házejí kostkou a anglicky pojmenovávají čísla atd.. List 1 1. Přečteme společně barvy, pak čísla. Anglické názvy barev dětem přečteme, ony vyhledají číslo barvy, napíší ho do určeného prostoru a vybarví. 2. Nejdříve pojmenujeme předměty na obrázku, potom je spočítáme a napíšeme si k obrázkům počet. Pak se ptáme : How many? Kolik? 4. Nalezená slova buď oddělujeme čarou, nebo je vybarvujeme. Rychlejší děti je mohou ještě pod hada vypsat. List 2 1. Opakujeme dopravní prostředky. Děti se snaží uhádnout, co je na obrázku. 2. Podobné cvičení, které trochu pozměníme tím, že nabídneme, co na obrázku je a děti odpovídají yes/no. 3. Se čtením názvů ovoce budeme muset dětem určitě pomoci. 4. Hned po přečtení barev si slova vybarví. Stačí, když opíší pouze 3 názvy ovoce a k nim dopíší příslušnou barvu. 5. Nejdříve si děti připraví potřebné barvy pastelek. Pokyny přečte učitel. List 3 1. Čteme sloupce obrázků. Později je můžeme použít na hru Bingo. List 4 2. Nejprve děti zapíší do rámečků správný počet předmětů. Potom se přes řadu čísel 1-10 naučíme nová čísla 11, 12, 13 a Zopakujeme si slovíčka plus, minus, is. Příklady společně čteme anglicky. Poznámky: TPR: Opakování oblíbených písniček a básniček z 1. ročníku.

10 S ep te m be 1 slovní zásoba písnička mluvnické vazby, reálie opakování revision songs 2 opakování Hello! Hello 3 opakování Counting - marching 4 čísla Counting Název pracovního listu: October Mezipředmětové vztahy: Matematika, Prvouka, Výtvarná výchova Cíle: naučit se anglicky čísla 15, 16, 17, 18 rozlišit mluvenou a grafickou podobu slov zopakovat si a rozšířit slovní zásobu z významového okruhu ovoce rozpoznat různé druhy ovoce naučit žáky rozlišovat ovoce, které roste u nás a které dovážíme procvičit si vazbu I like, I don t like, I have got a množné číslo podstatných jmen osvojit si slovní zásobu vztahující se k tématu podzim seznámit se s tradicemi svátku Halloween Pomůcky: karty s čísly 1-18 Popis činnosti: List 1 1. Po zopakování všech známých čísel společně s dětmi přečteme čísla 12, 13, 11 a 14 v rámečku. Děti si mohou pod slova napsat číslo a pak je správně přepíší na řádky. 3. Nejdříve si pojmenujeme obrázky, pak čísla. Dětem připomeneme, že množné číslo se tvoří přidáním -s. Vedeme děti k používání vazby I have got mám Čteme sloupce a řádky čísel. List 2 Tento list se hodí do hodin prvouky. Můžeme si povídat o podzimu a pak navázat novou slovní zásobou. 2. Zopakujte si barvy a podle jejich počátečních písmen vybarvěte ocas draka a dokreslete modré oči, velký nos a červenou pusu. 3. Věty pod obrázkem jsou pouze návrhem na diktát. Učitel pomalu diktuje, co mají děti nakreslit. Nakresli 4 stromy: 1 jabloň, 2 hrušně a 1 švestku. Nakresli 2 draky: 1 žlutý a 1 zelený. Nakresli 1 chlapce a 1 dívku, déšť a vítr. 4. Dokresli 14 švestek, 2 draky a 8 stromů. List 3 Tento list lze opět zařadit do hodin prvouky. 1. Po zopakování vazby I like mám rád, I don t like nemám rád -si každé dítě nakreslí

11 obrázky do připravených rámečků. 2. Opakujeme ovoce, které znají děti z 1. ročníku. Mohou říkat, jaké ovoce mají a nemají rády. Nakreslí známé ovoce a popřípadě ho i napíší. Při rozšíření slovní zásoby si můžeme říci, které ovoce se pěstuje u nás. Vyber ovoce, které se u nás pěstuje. Víš proč? Děti rozdělí kartičky s obrázky ovoce na dvě hromádky. 3. Po společném čtení děti přepíší názvy ovoce. 4. Sloupce se dají využít i na hru Bingo. Každé dítě si škrtne 5 obrázků. Učitel čte anglicky v náhodném pořadí ovoce a děti si škrtají svoje obrázky. Ten, kdo má zaškrtané všechny a první vykřikne slovo Bingo, vyhrává. List 4 Další náměty do hodin prvouky. Slovní zásobu si rozšíříme o čtyři druhy zeleniny. 1. Vybíráme ze sloupečku správný název zeleniny. Ke každému obrázku patří jeden sloupec. 3. Kreslíme jednu velkou mrkev, pět brambor, dvě velké papriky a tři rajčata. 4. Procvičování vazby I have got mám a množného čísla. Po přečtení si děti pro zjednodušení mohou dospat k obrázkům čísla. Poznámky: V říjnu se ve většině anglicky mluvících zemích slaví Halloween. Děti i dospělí se oblékají do strašidelných kostýmů a ve večerních hodinách procházejí v průvodu ulicemi. Děti chodí dům od domu a prosí o sladkosti. Nedostanou-li žádnou sladkost, vyvedou na oplátku nějakou neplechu. Typickou výzdobou jsou vydlabané dýně, uvnitř se svíčkou. Při výtvarné výchově si můžeme nakreslit ovoce nebo halloweenskou masku. TPR: Mr. Pumpkin Mr. Pumpkin, Mr. Pumpkin, Round and fat, Round and fat. Harvest time is coming, Harvest time is coming. Yum, yum, yum. That is that! Owl Here's a wide-eyed owl, With a pointed nose And claws for toes. He lives high in a tree. When he looks at you, He flaps his wings And says, "Whoo-whoo-whoo". Bats Are Sleeping, melodie písničky Bratře Kubo Bats are sleeping Bats are sleeping Upside down Upside down Waiting for night to come Waiting for night to come Then they fly around Then they fly arend

12 O ct ob er 1 slovní zásoba písnička mluvnické vazby, reálie čísla I have got 12 pens kite tree wind rain peach grapes apricot pineapple pepper tomato potato carrot Autumn I like /I don t like fruit vegetables Název pracovního listu: November Mezipředmětové vztahy: Prvouka, Výtvarná výchova, Matematika Cíle: zopakovat a rozšířit si slovní zásobu z významového okruhu rodina pojmenovat příbuzenské vztahy v českém a anglickém jazyce zopakovat a rozšířit si slovní zásobu z významového okruhu dům Pomůcky: Popis činnosti: List 1 - Prvouka Nejdříve si zopakujeme slovíčka z významového okruhu rodina. Procvičíme si příbuzenské vztahy nejdříve v českém jazyce. 1. Pojmenujeme obrázky a zkusíme společně přečíst slova v nabídce. Potom k obrázkům připíšeme správná slova. 2. Pro některé děti bude cvičení hodně těžké. Grafická podoba slova je většinou velmi odlišná od mluvené. 3. Upozornění! Toto cvičení není vhodné pro dyslektiky. Můžeme ho dětem s poruchami učení zjednodušit barevným vyznačením slov. Nejvhodnější je žlutá barva. Děti si mohou slova nejdříve oddělit čarou nebo barevně podtrhnout, pak teprve přepisovat na řádky. 4. Tentokrát k sobě děti přiřazují příbuzenské dvojice. Mum - dad, grandfather grandmother, brother - sister, aunt uncle. 5. Protože rodiny nebývají úplné, je potřeba dětem vysvětlit, že nemusí jména doplnit všude. List 2 1. Výtvarná výchova. Děti si nejdříve ve svém okolí vyhledají, jak mohou vypadat cedulky na označení WC. Zkratku WC by měly znát. Naučíme ji správně vyslovovat v angličtině a vysvětlíme, že se v angličtině jinak čtou písmena. (WC je zkratka pro water closet splachovací záchod) Necháme na dětské fantazii, jak nakreslí ceduli na dámský a pánský záchod. 2. Zkuste na tabuli připravit několik příkladů mn.č., které se tvoří přidáním -s a nechte děti, aby se pokusily najít rozdíl u slova child children. Zopakujeme si množné číslo podstatných jmen a upozorníme děti, že se netvoří vždy přidáním -s. Ukážeme jim dva příklady. 1 child 1 dítě, 5 children 5 dětí. 3. Procvičování otázky How many? Kolik? Nejde o procvičování nepravidelného množného čísla, ale o číslovky a postřeh.

13 4. Věty čteme společně. List 3 - Prvouka 1. V prvouce si s dětmi nejdříve popovídáme, kdo a jak bydlí. Zopakujeme si slovní zásobu z 1. ročníku. Slova mohou děti opsat. 2. Obrázek děti popíší česky, pak vyhledají obrázky, které umí pojmenovat anglicky. Pak učitel dává příkazy, co mají na obrázku ukázat. 3. Výtvarná výchova. List 4 1. Nejdříve si zopakujeme slovíčka, která si děti pamatují z 1. ročníku. Pojmenujeme obrázky a ve sloupci společně vyhledáme slovo, které pak přepíšeme. 2. Upozornění! Toto cvičení není vhodné pro dyslektiky. Můžeme ho dětem s poruchami učení zjednodušit barevným vyznačením slov. Nejvhodnější je žlutá barva. Děti si mohou slova nejdříve oddělit čarou nebo barevně podtrhnout, pak teprve přepisovat na řádky. 3. Podobný typ cvičení znají děti z matematiky nakladatelství Fraus. Vyhledávají v tabulce a zapisují souřadnice. Poznámky: TPR: Při uklízení třídy Clean Up Clean up, clean up. Everybody, everywhere. Clean up, clean up. Everybody do their share. Při zklidnění třídy Give Me Five Eyes are watching. Ears are listening. Mouth is quiet. Hands are to myself. Hearts are caring. Při recitování učitel na prstech ukazuje za prvé, za druhé a za třetí. N ov e m be slovní zásoba písnička mluvnické vazby, reálie son Hello, Grandma family, family tree daughter uncle aunt man persons woman There are child children living room house, flat kitchen bedroom bathroom bed furniture sofa Where is it? armchair toilet, toy box

14 Název pracovního listu: December Mezipředmětové vztahy: Prvouka, Výtvarná výchova Cíle: zopakovat si a rozšířit slovní zásobu z významových okruhů oblečení, zima, Vánoce procvičit si vazbu I have got seznámit se se slovníkem seznámit se s vánočními tradicemi jiných zemí Pomůcky: obrázkové cizojazyčné slovníky, např. nakladatelství Fraus Popis činnosti: List 1 1. Zopakovat si slovní zásobu z významového okruhu oblečení. 2. Každý obdélník je určený na jednu hru. Děti si zakreslí do každého obdélníku 5 obrázků oblečení, které umí pojmenovat. Učitel jmenuje anglicky oblečení a děti si škrtají své obrázky. Ten, kdo škrtne všech 5 obrázků a nejdříve vykřikne slovo Bingo, vítězí. 3. Popis oblečení pomocí vazby I have got. 4., 5. I tato cvičení se dá využít na hru Bingo. List 2 1. a 2. Obdobná cvičení jako v předešlých pracovních listech. 3. Popis vlastního obrázku pomocí připravených vět. Děti doplňují barvu a část oblečení. List 4 4. Cvičení je zaměřené na grafickou podobu slova. Je vhodné pro lepší čtenáře. Tento list se dá využít ve výtvarné výchově. Se slovníkem se děti budou teprve seznamovat. Měly by si ho nejdříve samy prohlédnout a zjistit, že jsou slova řazena podle abecedy. Poznámky: Povídejte si o vánočních zvycích a tradicích v anglicky mluvících zemích. Spoustu zajímavých informací naleznete na internetu např. na adrese TPR: I have I have got a dog. You have got a cat. She has got a frog. He has got a rat. We have got a snail. You have got a monkey. They have got a donkey. Snowman I m a little snowman round and fat, Here are my mittens, Here is my hat. Add a little scarf and a carrot nose, I stand so tall when the cold wind blows. Merry Christmas, melodie písničky Bratře Kubo Merry Christmas, Merry Christmas. Let it snow, let it snow. /Santa Claus is coming,/ 2X Ho-ho-ho, ho-ho-ho.

15 Christmas Presents See the many presents by the Christmas tree, (rukama opiš půlkruh a naznač stromeček) Some for you, (ukaž na kamarády) And some for me.(ukaž na sebe) Long ones, (rozpaž) Tall ones, (vzpaž) Short ones, too.(ruce blízko sebe) And here is round ones (naznač kruh) Wrapped in blue. Isn t it fun to look and see (dotkni se rukama očí) All the presents by the Christmas tree?(rukama opiš půlkruh a naznač stromeček) D ec e m be slovní zásoba písnička mluvnické vazby, reálie skirt Twinkle, twinkle clothes dress I have got. pyjamas shirt scarf winter clothes mittens I have got boots pants O Christmas tree winter Christmas 4 Název pracovního listu: January Mezipředmětové vztahy: Prvouka, Český jazyk Cíle: zopakovat si a rozšířit slovní zásobu z významových okruhů lidské tělo, ovoce, zelenina rozšířit si slovní zásobu z významového okruhu jídlo naučit se rozlišovat zdravé a nezdravé jídlo procvičit si vazby I like, I don t like, I have got rozšířit si slovní zásobu o přídavná jména vztahující se k popisu osob Pomůcky: obrázkové cizojazyčné slovníky, např. nakladatelství Fraus Popis činnosti: List 1 1. Po zopakování slovní zásoby dokreslíme společně dlouhé hnědé vlasy, malé uši, modré oči a velká ústa. Kromě barev a přídavných jmen si současně zopakujeme i množné číslo podstatných jmen. 2. Na tabuli nejdříve nakreslíme a napíšeme nabídku slov, která pak děti doplňují do cvičení. Nabídka: krátké a dlouhé vlasy, malé a velké uši, modré, hnědé a zelené oči, velká a malá ústa. (a long hair, a short hair, big ears, small ears, blue eyes, brown eyes, green eyes, a big mouth, a small mouth) 3. Nabídka slov ze 2.cvičení se nám bude hodit i v tomto cvičení. Kromě známé slovní zásoby jsou v popisu zařazena nová slovíčka krásná pretty, ošklivý/á ugly, rychlý/á fast, pomalý/á - slow.

16 List 2 1. Správný překlad ověříme obrázkem. 2. Pro zopakování slovní zásoby si můžete zazpívat písničku z 1. ročníku Head and Shouldres. Nejdříve si děti nakreslí postavu a pak spojí části těla se slovy z nabídky. 3. Procvičování nové slovní zásoby: malý/á, velký/á - ve smyslu vysoký/á, šťastný/á, smutný/á. 4. V osmisměrce jsou ukrytá všechna probraná přídavná jména. Děti si procvičí, jak se píší. List 3 1. Tento list je vhodný do hodin prvouky. Můžeme si zopakovat druhy ovoce a zeleniny podle obrázků, jejich prospěšnost ve stravě, oblíbenost u dětí atd.. 2. Zkuste se dětí nejdříve zeptat, jestli umí obrázky pojmenovat. Kromě zmrzliny už všechna slovíčka znají. Pozor na výslovnost! Najděte další slova, která používáme i v češtině. ( DVD, CD, television, computer, video, radio, toilet, snowboard, skateboard, football, basketball, volleyball, baloon, zebra, giraffe, tiger.) Když děti žádná taková slova nenajdou, mohou slova jenom zkusit přeložit učitel čte, děti hádají význam slova. Tip: vytvořte společně plakát s těmito slovy. List 4 Celý list je zaměřený na opakování slovní zásoby z významových okruhů jídlo, ovoce a zelenina. Opět se hodí především do hodin prvouky. Rozdělení jídel na zdravá a nezdravá. Poznámky: pretty krásná, se používá pouze u žen, o mužích se říká, že jsou pohlední handsome. Kromě obrázkových slovníků můžeme děti seznámit s novou slovní zásobou i pomocí počítače. Vhodný je například Terasoft nebo aktivity na TPR: Show Me Five Fingers Show me five fingers, Let me see. Show me four fingers, Touch your knee. Show me three fingers, Touch your nose. Show me two fingers, Touch your toes. Show me one finger, Let me see. With this finger, Point to me.

17 Ja nu ar y slovní zásoba písnička mluvnické vazby, reálie pretty description ugly fast slow little description tall He is /She is happy sad cheese Do you like brocolli? food rice I like/ I don t like pasta meat cake food bread biscuits soup Název pracovního listu: February Mezipředmětové vztahy: Matematika, Prvouka Cíle: zopakovat si čísla 1-20 naučit se počítat od 0 do100, po 10 procvičit si hůlkové písmo zamyslet se nad zvláštnostmi jednotlivých ročních období naučit se popsat počasí Pomůcky: obrázkový cizojazyčný slovník, např. nakladatelství Fraus Popis činnosti: List 1, 2 Oba listy lze zařadit do hodin matematiky. Kromě těchto připravených cvičení můžeme anglický jazyk procvičovat v každé hodině matematiky. List 3 1. V hodině prvouky si popíšeme zvláštnosti jednotlivých ročních období a zároveň se naučíme roční období i anglicky. 2. Aby si děti slova lépe zapamatovaly, opíší je nejdříve velkým hůlkovým písmem a pak přepíší psacím písmem. 3. V obrázkovém slovníku vyhledáváme části oblečení a věci, které se hodí k moři a na hory. 4. Připomínám, že toto cvičení je velmi obtížné pro děti s poruchami učení. Pro zjednodušení můžeme těmto žákům slova barevně, nejlépe žlutě, vyznačit. List 4 1. Cvičení je vhodné pro vyhledávání v obrázkovém slovníku nebo na počítači. 3. Ke každému ročnímu období se může hodit více než jedno počasí. Toto cvičení určitě vyvolá živou diskuzi. Tip. Nechat dětem vyhledat v různých v novinách předpovědi počasí. Poznámky: TPR: Eleven, Twelve Eleven, twelve, I hope you are well, (usmějeme se a zatleskáme do rytmu) Thirteen, fourteen, draw the curtain, (předvádíme rozhrnování záclon) Fifteen, sixteen, the cats eat a sardine, (předvádíme požírání sardinky kočkou) Seventeen, eighteen, are you hands clean? (prohlížíme si ruce) Nineteen, twenty, my stomach is empty. (kroužíme rukou na břiše a tváříme se, že máme hlad)

18 Fe br ua ry 1 slovní zásoba písnička mluvnické vazby, reálie numbers domino twenty, thirty numbers fourty, fifty sixty, seventy eighty, ninety spring seasons summer autumn winter sunny The weather song Whatś the weather like? cloudy hot cold Název pracovního listu: March Mezipředmětové vztahy: Prvouka, Výtvarná výchova, Český jazyk Cíle: seznámit se s velikonočními tradicemi u nás a v anglicky mluvících zemích rozlišovat podstatná jména a slovesa rozšířit si slovní zásobu o další slovesa naučit se pojmenovat různá povolání v českém i anglickém jazyce Pomůcky: obrázkový cizojazyčný slovník Popis činnosti: List 1 1. Při popisu obrázku se používá vazba there is tam je, there are- tam jsou. Anglicky se neříká na obrázku, ale v obrázku in the picture. 2. V prvouce se děti seznámí s různými druhy povolání a některá se naučí i anglicky. 3. Hru Na řemesla můžeme hrát i anglicky. 4. Upozorníme děti, že hledaná slova jsou názvy povolání teacher, pilot, nurse, doctor. Pro zjednodušení můžeme prozradit vždy první písmeno. Procvičujeme grafickou podobu slov. List 2 Celý list je zaměřený na opakování nové slovní zásoby z významového okruhu povolání. 3. Bingo může být buď obrázkové, nebo slovní. Příprava binga, tedy psaní slov nebo kreslení obrázků, je vhodná pro domácí přípravu. List 3 Tento list je zaměřený na opakování sloves. List 4 1. Pro zjednodušení si nejprve na tabuli napíšeme čísla 1-6 a k nim mohou děti napsat jednotlivá slova. Podtrhneme první písmena a doplníme. Nebo se pokusíme křížovku doplnit pouze na základě sluchové analýzy. 2. Jak se u nás slaví Velikonoce? Schovává vám velikonoční zajíček vajíčka a jiné sladkosti na zahradě? Informace o tradicích v anglicky mluvících zemích najdete v Příloze Easter. 3. V tomto cvičení mícháme již dobře známé barvy. Jaké nám vzniknou? 4. Nakresli velikonočního zajíčka, košík, 5 vajíček a 6 kytiček.

19 l Poznámky: TPR: Drawing In The Air I can make a circle (nakreslíme ve vzduchu kruh) I can make a square (nakreslíme čtverec) I can write up and down (ukážeme rukama nahoru, dolů) Right in the air. (oběma rukama zamáváme nad hlavou) M ar ch slovní zásoba písnička mluvnické vazby, reálie doctor The bus driver song jobs pilot nurse teacher soldier jobs driver Who am I? dentist vet eat verbs drink learn sleep Easter bunny Easter Easteregg basket flower A pri 1 2 slovní zásoba písnička mluvnické vazby, reálie rabbit animals - pets turtle There is/ are parrot Who am I? hamster Alphabet 4 3 dance sing play the piano swim watch TV play computer games get up tidy verbs I can verbs Can you?

20 Název pracovního listu: April Mezipředmětové vztahy: Prvouka, Český jazyk, Tělesná výchova Cíle: zopakovat si a rozšířit si slovní zásobu z významového okruhu zvířata rozlišit domácí mazlíčky zopakovat si a procvičit abecedu naučit se anglickou abecedu zopakovat si a rozšířit si slovní zásobu sloves procvičovat sloveso can - moci, umět Pomůcky: cizojazyčný slovník Popis činnosti: List 1 Celý list je zaměřený na opakování zvířat. Děti rády povídají o svých zvířecích miláčcích. Toto téma je vhodné do hodin prvouky. Na zvířatech lze procvičit a zopakovat barvy, části těla, jídlo a počet. List 2 Nejprve si zopakujeme českou abecedu. Naučíme se anglickou písničku Abeceda. 1. Nazveme všechna písmena, zopakujeme si barvy a písmena vybarvíme podle instrukcí. 2. Slova lze vyhledávat ve slovníčcích. List 3, List 4 Slovesa je důležité neustále procvičovat. Je dobré spojit je vždy s pohybem, pantomimicky předvádět, dávat příkazy jump, run, play football.. Tyto aktivity je vhodné zařadit i do tělesné výchovy, protože je potřeba větší prostor. Tyto hry jsou dost hlučné. Používat slovesa ve větě např.: I play. I jump. I can run. I can play the piano. Ptát se, co dítě umí: Can you play football? Can you swim? Důležité je vybírat činnosti, o kterých se dá říct, že je dítě umí, neumí. Nejlépe se abeceda procvičuje hledáním slov ve slovníku. Kdo nejrychleji vyhledá 3 slova, která jsou napsaná na tabuli? Další vhodná hra je Šibenice nebo její varianty Žralok atd.. Slova k této hře je lepší mít připravená na lístečcích. Děti potřebují zrakovou podporu. Vybereme slova, která zvládnou napsat, např. dog, cat, play... Při řazení slov podle abecedy je dobré mít ve třídě vyvěšenou anglickou abecedu. Poznámky: TPR: Going to the ZOO, písnička na melodii písničky The Wheels on the Bus Oh, we are going to the zoo. Oo-oo-oo Oo-oo-oo Oh, we are going to the zoo. But what about you? Oh, we will see some lions there, lions there, lions there. Oh, we will see some lions there, They have lots of hair. Oh, we will see some tigers there, tigers there, tigers, there. Oh we will se some tigers there,

A human body - Don t lose your head!

A human body - Don t lose your head! Jméno autora práce: Dana Lambertová Název práce: A human body - Don t lose your head! Zaměření, cíle práce: Naučit se anglicky správně pojmenovat části lidského těla +správná výslovnost, správný pravopis,

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Pracovní listy pro výuku angličtiny. 2.ročník

Pracovní listy pro výuku angličtiny. 2.ročník Pracovní listy pro výuku angličtiny 2.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1. a ve 2. ročníku vytvořených v

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více

My body DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-17_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

My body DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-17_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My body

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva po pololetí

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: TEMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Čísla a hodiny Jazyk a jazyková komunikace Anglický

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Animals on the island

Animals on the island Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Animals

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY)

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) a teacher = učitel, učitelka a map = mapa a blackboard = tabule a door = dveře a picture = obraz a window = okno a radio = rozhlas a clock = hodiny

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka. 1.1 Představování V angličtině se zeptáme: What is your name? Doslova to znamená: Jaké je tvoje jméno? A odpovíme: I am Tom. (Já jsem Tom.) Nebo: My name is Tom. (Moje jméno je Tom.) Angličtina některé

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 Obsah Obsah... 1 VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 A) Básnička s pohybem - ČJ - Človíček... 4 B) Aktivita - Miminko... 4 C) Tvorba s dětmi

Více

Chit Chat 1 - Lekce 5

Chit Chat 1 - Lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a face obličej a mouth ústa a nose nos an ear ucho

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

Happy House 2 - Unit 2

Happy House 2 - Unit 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - Unit (hh_unit.jbb) Happy House - Unit Lekce: Unit Cvičení: Strana - poslech Good morning, everybody! Dobré ráno, všichni! Hello,

Více

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock.

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock. 1. Utvoř otázky (pomocí slovesa DO) a opověz kladně i záporně. Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? Yes, I do. No, I don t. You go to school at 8 o clock. We get up

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours Anglický jazyk Ročník: 3 Téma: What is this? It is a (an). Colours Vzdělávací cíl: Procvičování otázek a odpovědí, členů a,an Slovní zásoba barvy Nácvik psaní anglických slov Výchovný cíl: Barevný svět

Více

lekce 7.2. a 9.2. Písničky: One flower and two flowers a three flowers and four, Five flowers and six flowers and one garden, no more.

lekce 7.2. a 9.2. Písničky: One flower and two flowers a three flowers and four, Five flowers and six flowers and one garden, no more. lekce 7.2. a 9.2. One flower and two flowers a three flowers and four, Five flowers and six flowers and one garden, no more. Give me a car, please... Here you are... Thank you. What's this? This is a car.

Více

Chit Chat 2 - Lekce 2

Chit Chat 2 - Lekce 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit bedroom ložnice bathroom koupelna kitchen kuchyně living

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M a r k s S u n d a y This is Mark s Sunday. He

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

Happy House 2 - lekce 5

Happy House 2 - lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: Lekce Cvičení: Strana - poslech Lunchtime! Lunch is on the table in the

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-18 Z á k l a d o v ý t e x t : Mark: Is this your photo album, Kate? Kate: Yes, it is. Mark: Can I have

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : zvířata, části těla, barvy, části domů, přídavná jména

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : zvířata, části těla, barvy, části domů, přídavná jména ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-13 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hello! My name is Peter and I am an old magician. When

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

I wearing DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk. ročník 3.

I wearing DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk. ročník 3. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 I wearing

Více

II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2

II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2 Obsah Obsah...1 II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2 Nákup věcí pro výtvarnou činnost:... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 13. ŘÍJNA "SLADKÁ SKLIZEŇ"... 2 - ZVÍŘATA, ČÍSLOVKY 1-10, VELKÝ A MALÝ... 2 A)

Více

Metodický list. Radmila Válková

Metodický list. Radmila Válková Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Metodický list Datum vytvoření 9.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Pracovní listy pro výuku angličtiny. 1.ročník

Pracovní listy pro výuku angličtiny. 1.ročník Pracovní listy pro výuku angličtiny 1.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1. a ve 2. ročníku vytvořených v

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Kate is describing their house and her bedroom. M e t o d i c k é p o

Více

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary).

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Have got - oznamovací věty Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). I have got a rabbit. Já mám králíka.

Více

Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře

Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 I.

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

Chit Chat 2 - Lekce 1

Chit Chat 2 - Lekce 1 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit I can / can t. Já umím / neumím. ski lyžovat skate

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Oliver?

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

MY DICTIONARY 1. Name: Class:

MY DICTIONARY 1. Name: Class: MY DICTIONARY 1 Name: Class: Slovníček k učebnici Chit Chat 1, OXFORD UNIVERSITY PRESS Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského COLOURS - BARVY RED /red/ červený BLUE /blu:/

Více

Obsah. Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA "SLÁVA NAZDAR VÝLETU" - ZOO...

Obsah. Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ZOO... Obsah Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA "SLÁVA NAZDAR VÝLETU" - ZOO... 3 A) Básnička s pohybem - ČJ - ZOO... 3 B) Aktivita - Mašinky... 4

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Chit Chat 1 - Lekce 11

Chit Chat 1 - Lekce 11 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a ball míč an aeroplane letadlo a radio rádio a poster

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ VY_22_INOVACE_AJC1_11_3B Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Žáci si uvědomí a zopakují známá slova

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Food and drink VY_32_INOVACE_STE_04-01_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Food and drink VY_32_INOVACE_STE_04-01_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Food

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Řebíčková aj5-doc-pro-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M y f a v o u r i t e d a y My name is Peter Johnson and

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : a PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Facebook My friends M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí žáků formou rozhovorů, překladu, kvízu a hádanky. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků)

Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí žáků formou rozhovorů, překladu, kvízu a hádanky. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků) Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6.05 Ověř si své znalosti (pro 6. ročník) Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

PSANÍ. My room is a mess. Anglický jazyk. Hana Vavřenová

PSANÍ. My room is a mess. Anglický jazyk. Hana Vavřenová PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : My room is a mess M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 4. ročník učebnice CHIT CHAT II Vzdělávací obsah Úvodní lekce Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem Klade zjišťovací

Více

Anglický jazyk 2. ročník

Anglický jazyk 2. ročník ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Anglický jazyk 2. ročník Birthday, toys opakování z 1. třídy Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková 1 Pořadové číslo projektu Nově a lépe s počítači Šablona č.: III/2 Datum

Více

Od 7.p.r. VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree. Použité zdroje : Květoslava Kaziměrčíková

Od 7.p.r. VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree. Použité zdroje :  Květoslava Kaziměrčíková VY_22_INOVACE_57_Píseň Lemon tree Od 7.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce s textem

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.18

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.18 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.18 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

The apple is the plate. The apple is the cup.

The apple is the plate. The apple is the cup. 1. Vyber podle obrázku správnou předložku. (A) in (B) next to (D) between (E) on The apple is the plate. 2. Vyber podle obrázku správnou předložku. (A) next to (B) around (D) between (E) in The cup is

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

Bydlení a každodenní život, denní režim

Bydlení a každodenní život, denní režim Bydlení a každodenní život, denní režim Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Hvězda v angličtině (hvezda.jbb) Hvězda v angličtině Lekce: - Jedna, dva, tři Cvičení: Na straně one two three four five Cvičení: Na straně six

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Sport DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Sport DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Sport

Více