LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU"

Transkript

1 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21) Putování slováckým vihohradem (str. 22) Výstava vín (str. 29)

2 Putování pohádkovým lesem SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vás informoval o některých událostech a akcích v naší obci. Jsem nesmírně rád, že jsme dotáhli cyklostezku Mutěnka do finále. Dne byla slavnostně otevřena cyklostezka z Mutěnic do Kyjova v délce 13 kilometrů. Škoda jen, že se v tento den nevyvedlo počasí. Cyklostezku postavil Dobrovolný svazek obcí Mutěnka, jejímiž členy jsou města Kyjov a Dubňany a obce Mutěnice a Svatobořice- Mistřín. Celkové náklady na výstavbu včetně projektů a odkoupení drážního tělesa jsou 22 milionů korun. Potěšilo nás, že jsme prosadili název Mutěnka. V měsíci únoru rada obce vyhlásila konkurz na funkci ředitele ZŠ a MŠ v Mutěnicích. Do konkurzu se přihlásily dvě uchazečky - Mgr. Marie Kujová a Mgr. Jiřina Kratochvílová. Sedmičlenná konkurzní komise zasedala a konstatovala, že obě uchazečky jsou vhodné na funkci ředitelky a určila pořadí: 1. Mgr. Kujová, 2. Mgr. Kratochvílová. Rada obce na svém zasedání na základě doporučení konkurzní komise jmenovala ředitelkou školy Mgr. Kujovou na dobu šesti let. Rád bych poblahopřál A týmu mutěnických fotbalistů k postupu do krajského přeboru a novému vedení k úspěchu. Příjemně jsem byl překvapen, že žačky naší základní školy pod vedením Mgr. Milana Kováře a pana školníka Jiřího Pavky vyhrály celorepublikový turnaj v ženské kopané CocaCola Cup. Oběma týmům děkuji za vzornou reprezentaci Mutěnic a přeji hodně dalších úspěchů. Zprávy z radnice MVDr. Dušan Horák starosta obce Dnes, kdy píšu tento příspěvek, nám příroda opět ukázala, že je mocnější než člověk. Po dlouhém suchém období nám nadělila tolik vody, že mají naši pracovníci o práci postarané a uklízejí bláto a kamení v různých částech obce. Na jedné straně tomuto lze ve větší míře zabránit vybudováním suchých poldrů v místech, kde se valí při větších deštích hodně vody a na druhé straně to způsobují vinice, které nejsou zatravněné. Na vybudování poldrů se intenzivně pracuje řešily se pozemky a v této fázi je zaregistrovaná žádost o dotaci. Jinak si ale myslím, že ani voda ani sucho nám nebrání v budování schválených investičních akcí na tento rok v naší obci. Hotová je polní cesta od firmy Thermont (tabačka) až ke státní silnici na Dubňany. Také jsou ukončeny veškeré stavební práce na ulici Jarní, kde je vybudovaná nová vozovka, nový chodník a mimo projekt se tam dobudovalo i veřejné osvětlení v části ulice od křižovatky s ulicí K Trojice po ulici Družstevní. Rád bych touto cestou poděkoval občanům této ulice za trpělivost a vstřícnost v době stavebních prací, a také je požádal o to, aby na této vozovce parkovali svá auta co nejmíň, a když už to musí být, tak na straně vzdálenější od rodinných domků, kde jsme za 1

3 tímto účelem nechali zabudovat snížené obruby. Jinak budeme nuceni z důvodu požární bezpečnosti umístit značky Zákaz stání. Věřím, že nalezneme pochopení a bude to vše dobře fungovat. Ono s tím parkováním v obci je celkově problém. Už několikrát jsem sám zažil tak skvěle zaparkovaná auta, že tou ulicí nešlo vůbec projet. Několikrát jsme na to upozorňovali i v kabelové televizi. Bohužel. Musím podotknout, že se může stát, že někde tam bude hořet a požární technika se tam nedostane. A zimní údržba, ta v takovém případě pozbývá také smysl. Touto cestou děkuji všem, kteří to pochopili a něco pro to udělají. Přírodní amfiteátr Pod Búdama je stavebně komplet hotový. V této fázi se intenzivně řeší jeho zastřešení, protože původní varianta byla finančně dost nákladná, a proto hledáme úspornější řešení, ale je to složitější, než jsme původně mysleli. Přesto věřím, že i tento problém se vyřeší a nový areál bude sloužit pro kulturní život v naší obci. Letos nás čeká ještě vybudování nové vozovky v ulici Polní a U Obory. Termínově jsou tyto stavby naplánovány na prázdninové měsíce. Vzhledem k tomu, že jsou to docela krátké úseky, tak to bude jenom chvíli ztrpčovat život občanům bydlících v těchto místech. Už předem díky za trpělivost. Vám všem přeji příjemné prožití letních měsíců, žádnou přívalovou vodu pro Mutěnice, hodně slunce pro Vás a vinohrady, a také šťastné návraty z dovolených. Petr Bíza místostarosta obce Usnesení z IX. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice, ze dne 5. června 2012 A. ZO vzalo na vědomí: 1. Zápis kontrolního výboru o provedené kontrole v KD ze dne Kontrolu úkolů z minulého jednání ZO samostatný bod 3. Závěrečnou zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Mutěnice 4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2011 svazku obcí VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice 5. Závěrečný účet DSO VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice za rok Závěrečný účet DSO Mutěnka za rok Petici Nesouhlas se změnou č.3 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice B. ZO schválilo: 1. MPZ č.4/ prodej pozemku p.č. 1678/18 v k.ú. Mutěnice o výměře 5 m 2 za cenu 110,-Kč/m 2 panu Michalu Zimolkovi, U Kapličky 1111, Mutěnice za účelem dorovnání hranice u RD 2. MPZ č. 5/2012 výkup pozemků p.č. 6885/10, 6885/5, 6885/11, 6886/186, 6886/183 a 482/13 v k.ú. Mutěnice o celkové výměře 2585 m 2 za cenu ,- Kč dle znaleckého posudku od pana Miroslava Zubka, Šardice 428 za účelem narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod komunikací Školní 3. MPZ č. 8/2012 výkup pozemků pod komunikací a chodníkem v ulici Nová (horní část) v k.ú. Mutěnice o celkové výměře 946 m 2 za cenu 70,- Kč/m 2 k.ú. od vlastníků dle seznamu za účelem narovnání majetkoprávních vztahů pod veřejnou komunikací 4. MPZ č. 9/2012 výkup pozemku p.č. 307/10 o celkové výměře 11 m 2 za cenu 70,- Kč/m 2 od pana Petra Havlíka, Kopřivnice, 17. listopadu 14 za účelem narovnání majetkoprávních vztahů pozemek pod stavbou kříže 5. MPZ č. 10/2012 předběžný souhlas ke směně pozemků ve vlastnictví Obce Mutěnice p.č. KN 6421, 6420, PK 809/2 a část PK 812/2 za pozemek ve vlastnictví Borise Kmenty p.č. PK 804/1 a další dle výměry a případný doplatek. Cena dle BPEJ. GP zhotoví pan Boris Kmenta, Sklepní, Mutěnice na vlastní náklady. Nutno zachovat stávající polní cestu od cyklostezky ke splavu v majetku obce 6. Revokaci usnesení XXIII/B/2 ze dne Zadání změny ÚPN SÚ č. 3 v předloženém znění 8. Po projednání závěrečného účtu Obce Mutěnice za rok 2011 hospodaření obce Mutěnice za účetní období roku 2011, a to bez výhrad 9. Rozpočtové opatření č. 2/2012 s povýšením příjmů o ,- Kč a povýšením výdajů o ,- Kč 10. Delegování starosty obce MVDr. Dušana Horáka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., se sídlem v Hodoníně, Purkyňova 2, č.p. 2933, konanou dne 7. června Smlouvu mezi JMK a Obcí Mutěnice o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na nákup věcných prostředků, výzbroje a výstroje pro SDH Mutěnice C. ZO neschválilo 1. Žádost pana Jakuba Hodesa, Krátká 427, Mutěnice o vyhlášení MPZ na odprodej pozemku p.č o výměře 2051 m2 v k.ú. Mutěnice za účelem podnikání D. ZO uložilo 1. RO zahájit jednání o výkupu pozemků v lokalitě za Novou ulicí pro budoucí zástavbu rodinnými domy 2 3

4 VINOHRADNICKÝ A VINAŘSKÝ ODBORNÍK PAN VÁCLAV LIŠKA Narodil se 14. září 1941 Václave, Ty pocházíš z kraje, nikoliv vinohradů, spíše piva? Ne, ne stále se usmívá, mně se zpovídající bývalý statkový kolega Vašek Liška. Dnes sedmdesátiletý důchodce, dříve zootechnik u Velkovýkrmen Hodonín, na hospodářství Mutěnice. Já pocházím z Čech, ze Strakonického okresu, z malé vesničky Albrechtice, teď je to součást Drahonic. Kousek odtud je známé jihočeské poutní místo Lomeček, tedy Lomec, chráněná kulturní památka UNESCO. Z Lomečku k nám jezdil vyučovat náboženství tamní katecheta. Rodiče doma sedlačili. Půda, dědictví prastarého rodu, jim byla vším. Bránili se tedy vstoupit do družstva. Tím oni i já s bratrem a se sestrou jsme se měli, jak se říká, po pěti. Bratrovi se podařilo, vlastně nevíme ani jak, vyklouznout z toho prokletí doby. Já jsem byl však odsouzen sedět doma a s rodiči mě stihlo sdílet osud našeho selského rodu. Tož nebyl jsem ani pionýrem. Velice mě bavila chemie, doma jsem poznal pěstování zemědělských plodin a chov hospodářských zvířat. O jakékoliv další škole se mi mohlo jen zdát, to mi bylo zapovězeno. Z tohoto neštěstí mě vysvobodila vojna. Ocitnul jsem se na Moravském Slovácku v Uherském Hradišti, poznal jsem i bzeneckou posádku. Sloužil jsem tu, v armádě bránící výdobytky socialismu i s jeho združstevněným zemědělstvím. To byly paradoxy! Vojna ale trvala pouhé dva roky. Co potom? Domů jsem nemohl, nechtěl jsem se tam vrátit. Situace tam na Strakonicku se nezmírňovala, ba v té době tomu bylo naopak V socialismu ale neexistuje být nezaměstnaný. Jinak vám hrozilo vězení. Takže nevyučený, nestudovaný, syn kulaka - jedině do zemědělství. Byla mi úřadem v Hodoníně doporučena práce v některém okolním družstvu či statku Naštěstí u Plemenářské správy se vyskytl nedostatek tzv. inseminačních techniků. Šoupli mě do kurzu v Boskovicích. Abych měl maturitu, tak jsem se také objevil na kyjovské ZéTéeŠce. Po vystudování školy v Kyjově jsem pak jako technik pro inseminaci začal navštěvovat i farmy skotu, tedy jalovic a krav, mimo družstev také na hospodářstvích Velkovýkrmen Hodonín. Oženil jsem se do Moravan u Kyjova V roce 1970, to už jsem ho poznal, přešel Václav Liška zootechničit do mutěnického statku. Tu se mu dařilo, byl svědomitým i ctižádostivým, znalým věci. Tak se mi vždy jevil, z toho neslevím. A doma kutil. Začal s chovatelstvím králíků, chovné a okrasné drůbeže, ptáčků. Také jsem měl z jeho chovu nějaké andulky. Perfektně vedený chov domácího zvířectva byl znám a oceňován na výstavách v širokém okolí, chválen odběrateli, členy Svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva, ale i ostatních, tedy nečlenů spolku. 25 let byl členem místního svazu, který zastupoval některé roky i v jeho okresním výboru. Podobně v pěstitelství nezapřel svůj vztah k přírodě a průpravu poskytnutou rodinným selským prostředím. (Teď mě napadá, proč ho nezaujalo také rybnikářství s chovem ryb, když kolem jeho rodiště bylo a je více rybníků než tu na Hodonínsku, dokonce svůj rybníček měli před okny svého domu. To mi ušlo se ho zeptat. Zřejmě nekonzumuje ryby ) Vašek, kromě pěstování plodin pro výživu domácí havěti, se pustil také do pěstování exotického kiwi, aktinidií, no a začal s révou vinnou. Vzpomíná na své učitele, mutěnické vinaře, nejbližším mu byl jistě jeho kamarád ze statku Ruda Dubina. Pak na mnohé a mnohé užitečné rady od ing. Švejcara CSc., vinohradnické a vinařské kapacity, ale i dalších, tu nejmenovaných, ale dobrých ba vynikajících místních pěstitelů révy. Od každého vyslechl jejich rady, přemýšlel a rozvažoval nad jejich ponaučeními a zkušenostmi, zda jsou vhodná pro něho k použití. Získal si a má dodnes mezi mnohými vinaři obdiv a úctu. Potvrzuje mi to při přípravě tohoto článku nejen už výše jmenovaný Ruda Dubina, ale i jiní, včetně předsedy vinařského spolku, jehož je Liška dodnes dlouholetým členem. Co ale také sám prostudoval odborné literatury spjaté s vinnou révou a vínem! Co všechno odzkoušel sám! Vše ze záliby a daří se mu. Vlastní pílí. Nepodceňováním teorie, oceňováním praxe, stále se zajímá o věci nové, jak ve vinohradnictví, tak ve výrobě vína. Natolik ho znám, jakože ho takového znají i někteří jeho vinařští kolegové. Dnes už on sám také dovede v mnohém jim poradit, pomoci. Je uznávaným odborníkem. Členové vinařského spolku s ním rádi jezdí na zájezdy s tématikou společného koníčka. Turistika je jeho dalším hobby. Tvorbu itinerářů, organizaci zájezdů a ostatní s tím související, to vše získal v kurzu, kde obdržel osvědčení o odborné způsobilosti k průvodcovské činnosti doma i v zahraničí. Nějaký čas se tedy i průvodcovstvím zabýval. Z toho důvodu mají i zájezdy vinařů kvalitní úroveň. Václav Liška odvedl ve spolku pěkný kus práce. Dnes, kdy předává pomalu své místo mladším mi říká: Stárneme oba stejnými roky, s tím se musíme smířit Ještě letos se zapojil do zdárného průběhu jarní tradiční výstavy vín mladých a starších ročníků u nás v Mutěnicích. Měl tam také svých 10 vzorků. Za Rulandu modrou z r získal 80 bodů, za Laurot z r pak 83 body. Za loňský Laurot 85 bodů. Získal celkem 8 diplomů. Úspěchy s vínem sklízí i jinak. Pro tzv. křest knihy ze života básníka Petra Bezruče OR- TEL SAMOTY, napsané jeho osobní sekretářkou PhDr. Zdenkou Tomáškovou-Kadlecovou jsem navrhnul mutěnické víno vinaře Václava Lišky. Po ochutnávce si samotná autorka vybrala pro onen slavný den uvedení knížky do života Muškát moravský, ročník Víno sklidilo 7. dubna 2003 v Památníku Petra Bezruče v jeho rodné Opavě absolutní úspěch. U těch přátel básníka, kteří se tam sešli z Česka, Slovenska a Polska. Václav mě vyprovází zahrádkou, kde dnes testuje své kořenáče běžných i těch nejnovějších odrůd, zde hlavně stolních. Pro sebe i pro případné zájemce. Vždycky jsem obdivoval, ba ctil Vaška Lišku, jak se dovede propracovat člověk od piky k takovým obdivuhodným úspěchům. Je on pro mne opravdu vinohradnický a vinařský PAR EXCELLENCE. Ing. Jaroslav Mihola 4 5

5 ŠKOLSTVÍ Náš školní projekt Škola pro život, určený pro žáky 1. stupně, se pomalu nachýlil ke konci, a tak dnes naposled společně nahlédněme do dění v jednotlivých třídách. Každý z nás má své nejlepší kamarády, se kterými si rozumí. Takovými kamarády jsou pro všechny lidi v České republice naši slovenští sousedé. Dlouho jsme žili ve společném státě, proto jsme si tak blízcí. Rozumíme skoro všemu, co nám povídají, a oni rozumí nám. V projektu Slovensko jsme si nejprve přiblížili místo, kde žijeme. Postupovali jsme od vzdáleného vesmíru až k mapě střední Evropy. Na mapě jsme si ukázali naši zemi a Slovensko. Poslechli jsme si státní hymnu Slovenska, prohlédli státní znak i vlajku. Na interaktivní tabuli jsme se podívali na obrázky slovenských pamětihodností a také jsme se věnovali porozumění slovenskému jazyku. Že se platí na Slovensku eurem, to děti vědí, ale zda dovedou tuto měnu správně porovnávat, sčítat a odčítat si ověřily v matematických příkladech. Křížovkářské dovednosti děti uplatnily při obrázkových tajenkách, které ukrývaly slovenská města. Odměnou byla pohádka o Maťkovi a Kubkovi. Než se děti pustily do pracovního listu, společně si zazpívaly slovenskou písničku Prší, prší. Cílem projektu Jak se dělá hudba bylo žáky druhého ročníku hravou formou uvést do světa hudby a seznámit je se základními hudebními pojmy. Hudba u dětí rozvíjí spontánní tvořivý Projekt Škola pro život proces, fantazii, muzikálnost, hudební sluch, rytmické cítění a také tvořivost. Celým projektovým dnem žáky provázela holčička Písnička. Ta krůček po krůčku odhalovala tajemství hudby a malé muzikanty seznámila s tóny, notovou osnovou, houslovým klíčem a zápisem not. Na interaktivní tabuli žáci poznávali, co je zvuk a tón, při poslechu rozeznávali zvuky hudebních nástrojů, hledali správný rytmus k písničkám, na okamžik se stali hudebními skladateli a tvořili vlastní muziku, při níž se doprovázeli na Orffovy a hudební nástroje. V muzikantských hádankách poznávali hudební nástroje a zpívali písničky. Dozvěděli se, co je opera a zhlédli zhudebněnou pohádku O Budulínkovi. Závěr projektu byl věnován výtvarnému ztvárnění hudebních nástrojů. Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve spojené s památkou umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Jsou také oslavou jara a nového života. Proto v předvelikonočním týdnu proběhl ve 2. ročníku projekt s názvem Velikonoce. Děti si nejprve zazpívaly Jarní písničku, povídaly si o jaru, jmenovaly charakteristické znaky jara. Hlavní pozornost byla však věnována Velikonocům. Děti se seznámily s pojmem pašijový týden a pojmenovávaly jednotlivé dny velikonočního týdne. U každého dne se seznámily s tradicemi i pověrami, které tento den přináší. Vzpomínaly na velikonoční koledy, které říkají při pomlázce a také se naučily nové koledy. Při pohádce Poklad z cyklu Krakonošské pohádky si z hlíny nebo plastelíny vymodelovaly jidáše. Pohádka Poklad byla zvolena záměrně, neboť na Velký pátek se otevírají poklady. Následovala ukázka různých technik zdobení kraslic a děti si poté také některou z kraslic mohly vyrobit. Závěr projektu byl věnován hrám, které s sebou jaro přináší a které děti dříve hrály (Hledání velikonočních vajíček, Čára, Kuličky). Projekt Ten dělá to a ten zas tohle byl věnován běžným povoláním, která vykonávají nejen rodiče dětí a lidé v jejich blízkém okolí, ale také povoláním, která postupně zanikají, nebo už úplně vymizela. Při činnostech na interaktivní tabuli si žáci rozvíjeli nejen paměť a postřeh. Nejprve skládali názvy povolání z přeházených písmen a poté zapisovali do pracovního listu všechna povolání, která si po jejich krátkém odkrytí zapamatovali. Součástí pracovního listu bylo řazení pomůcek typických pro určité povolání podle abecedy a určení názvů povolání. Následující řešení osmisměrky a křížovky sklidilo u dětí velký úspěch. Celým projektem nás pro pobavení provázela pantomima, ve které žáci předváděli různá povolání. V závěru projektu každé z dětí namalovalo obrázek, ve kterém zachytilo svou současnou představu o tom, jaké povolání by chtělo v budoucnu vykonávat. Jak již název napovídá projekt Rakousko a Německo, určený pro žáky 3. ročníku, byl zaměřen na učivo o sousedních státech České republiky. Žáci se seznamovali se známými německými a rakouskými městy, seznámili se s polohou a rozlohou těchto států, dozvěděli se také něco o průmyslu a zemědělství v těchto zemích, poznali nejvyšší horu v Rakousku Zugspitze a nejvyšší německou stavbu berlínskou televizní věž. Naučili se několik snadných německých slovíček a poslechli si pohádku Červená karkulka v němčině a slovenštině. Připravena byla také pracovní a manipulační činnost s papírem a kartonem. Žáci vytvářeli horský hotel podle vlastní fantazie. Projekt Hody byl věnován lidovým tradicím, které se v naší obci dodržují v období hodů. Nejprve jsme se seznámili s osobností sv. Kateřiny, která je patronkou zdejšího kostela. Poté jsme si vysvětlili pojem hody a posvícení. Při oblékání do dívčího kroje jsme si jednotlivé části kroje popisovali a povídali si o nich. Jednotlivým částem kroje jsme se také následně věnovali při několika aktivitách na interaktivní tabuli. Tyto činnosti byly přípravou pro samostatnou práci v pracovním listu, ve kterém děti popisovaly kroj a mohly si vybarvit lidový ornament. V závěru projektu si navrhly malovanou mašli jako součást lidového kroje. V projektu Pravěk si žáci ve 4. ročníku objasnili a vysvětlili pojem historie. Učili se pracovat s časovou osou a orientovat se v základních časových údajích - letopočtech. Poznávali významné období v historii lidstva - pravěk a seznámili se s vývojem člověka v období pravěku. Na mapě ČR zaznamenávali archeologická naleziště pravěkých lidí u nás, poznávali některé archeologické nálezy - předměty z doby kamenné. Četbou z knihy Lovci mamutů od E. Štorcha mohli prožívat, prostřednictvím hlavních hrdinů, život pravěkých obyvatel. Projekt V nouzi poznáš přítele byl věnován tématu, které je mezi dětmi velice aktuální. Jednalo se o jejich kamarády a přátele. Formou pojmové mapy a později otevřeného rozhovoru se děti vyjadřovaly k tomu, jaké vlastnosti by měl mít jejich kamarád. Čeho si na kamarádství a kamarádovi váží, co jim kamarádství dává. Seznámením se s několika citáty o přátelství děti poznaly, že tato otázka provází lidstvo od nepaměti, protože se o přátelství zmiňoval již Aristoteles. Pracovní list byl tvořen křížovkou s tajenkou, pětilístkem a vlastním vyjádřením dětí, čeho 6 7

6 si váží na kamarádovi a co jim naopak nejvíce vadí na chování lidí v jejich okolí. Následovalo rozdělení do čtyřčlenných skupin, kdy každá skupina dostala pracovní pokyny a čas na řešení vědomostních i dovednostních úkolů. Po uzavření skupinové práce děti vytvořily dvojice a dostaly rozepsaný příběh, k němuž měly domyslet konec tak, aby se ukázalo, že v nouzi poznáš přítele. V závěru projektu děti nakreslily portrét svého kamaráda. V projektu Žijí s námi se žáci zamýšleli nad otázkou: Jak se žije ve tmě? Srovnávali rozdíly v životě zdravé osoby a nevidomého člověka. Seznámili se s historií vzniku Braillova písma a jeho využívání až do současnosti. Poznali znakovou řeč jednoruční a českou znakovou řeč dvouruční. Zvládli jednoduše komunikovat ve znakové řeči. Prostřednictvím internetových stránek poznali některé organizace, centra a sdružení, která pomáhají handicapovaným lidem. Prožitkovými aktivitami se žáci učili vnímat život nevidomého a neslyšícího, pokoušeli se vcítit do každodenních situací, které musí zvládat vzhledem ke svému znevýhodnění. V projektu Zdravý člověk = rovnováha těla se žáci zabývali lidským tělem jako složitým mechanismem. Přirovnávali ho k chodu stroje, jehož části, tak jako jednotlivé soustavy lidského organismu, musí pracovat v rovnováze, aby byl člověk zdravý. Děti si při práci na interaktivní tabuli upevnily znalosti o jednotlivých orgánech a soustavách lidského těla. V pracovních listech se dověděly, jak by měla vypadat zdravá výživa člověka, bez níž naše tělo nemůže správně fungovat. Své znalosti si také rozšířily při práci s internetem a následně je výtvarně uplatnily při tvorbě plakátů jednotlivých soustav lidského těla. Poslední projekt s názvem Masopust si dal za svůj cíl seznámit děti s tímto méně známým zvykem. Děti o tomto zvyku mnoho nevěděly, některé neznaly a neuměly slovo masopust ani vysvětlit. Netušily, že i v naší vesnici se mohou s touto prastarou tradicí každoročně setkat. Proto jsme si vysvětlili, co slovo masopust znamená, kam až sahají jeho kořeny, kdy a proč jej slavíme, jak ho slaví lidé jinde ve světě a jak u nás. Pomocí vyhledaných informací a jejich zpracování na interaktivní tabuli se děti dozvěděly o třech masopustních dnech, maskách a různých zvycích, které masopustní veselí provází. Žáci se snažili za pomoci paní učitelky připravit a následovně předvést oslavu masopustu a masopustního průvodu u nás ve škole. Děti si vytvořily vlastní plakát a ozdobnou vařečku, šavli, vrkoč, vysvětlili jsme si jejich symboliku. Za pomoci dvou maminek děti usmažily masopustní milosti, které při průvodu školou nabízely k ochutnání kolemjdoucím. Při průvodu školou měly samozřejmě děti na sobě oblečené krásné masopustní masky, které si připravily předem doma. Aby byl průvod veselý a zábavný, naučily se děti některé říkanky a písničky. Nakonec děti ve dvojicích doplnily pracovní listy, v nichž prokázaly získané znalosti a poznatky o tomto svátku. Učitelky 1. stupně Poslední květnový den se děti ve škole neučily, ale užívaly si krásného počasí v okolí školy. Pedagogové za vydatné pomoci žáků devátých tříd pro všechny děti připravili k Mezinárodnímu dni dětí dopoledne plné her a soutěží. V prostoru za školou jsme mohli vidět ty nejmenší žáky prvního stupně a děti z mateřské školy. Bylo připraveno celkem 14 stanovišť se soutěžemi. Stanoviště byla označena barevnými plakáty s názvem soutěže. Děti mohly vyzkoušet slalom s hokejkami, skákání v pytli, provlékání švihadla, prolézání a točení obručemi, převážely náklad nebo na lžičce nosily malé míčky. Správnou trefu si ověřily ve hře kuželky nebo trefováním do kbelíků, sbíraly v trávě jahůdky, kde lahodné plody nahradily vršky z pet lahví, také závodily v sedmimílových botách. Tyto a mnoho dalších soutěží jim zpříjemnily celé dopoledne. Všichni pilně sbírali body na předem připravené kartičky, aby je v závěru dopoledne vyměnili za zajímavé odměny. Žáky druhého stupně jsme mohli vidět v prostoru školního hřiště, kde si změřili síly v dobývání Pevnosti Školard. Byla pro ně připravena hra, DEN DĚTÍ VE ŠKOLE kde děti předvedly nejen své fyzické schopnosti, ale také um a chytrost. Za splnění úkolu získávaly děti indicie, pomocí kterých hledaly klíčové slovo. Udržet v upažení dvě 1,5 litrové,,petky naplněné vodou není jen tak. Ti nejlepší to dokázali v čase 2:20 min. Složit z rozstříhaných částí daný obrazec tzv. tangram bylo pro některé tvrdým oříškem, ovšem děvčata ze šesté třídy předčila i některé učitele. Velkou zručnost museli žáci předvést v rychlém oblékání a vysvlékání oděvů. Obléct co nejrychleji kalhoty, mikinu, čepici a ještě rukavice a pak co nejrychleji oděv sundat a předat dalšímu Tady byla důležitá spolupráce celého týmu Kolik si dokážete zapamatovat čísel? Soutěžící si jich museli uchovat v paměti nejméně deset. Ale byli i takoví, kterým se podařilo si jich zapamatovat až patnáct. Někdo má štěstí v lásce, někdo ve hře Poslední soutěž byla nejen o štěstí, ale také o šikovnosti. Tady žáci hledali mezi stejnými předměty jen jeden odlišný Kdo zrovna nezávodil, mohl se věnovat volejbalu či baseballu, případně jen tak odpočívat. Den dětí oslavily letos děti ze školy i školky spokojeně, každý byl odměněn a určitě si všichni odnesli dobrý pocit z příjemně prožitého dne. Touto cestou bychom chtěli poděkovat Klubu rodičů za štědrý finanční dar na zakoupení odměn pro všechny žáky školy i školky. Dagmar Pochopová, Bronislava Prátová 8 9

7 D EN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLE V neděli 20. května odpoledne směřovaly zcela netradičně kroky mutěnických žáků do místní školy. Doprovázeli je také rodiče a přátelé školy. V ZŠ a MŠ Mutěnice se totiž konal Den otevřených dveří. Na všechny návštěvníky čekaly nejen slavnostně vyzdobené prostory základní školy, mateřské školy a školního klubu, ale také zajímavý program. Učitelé si se svými žáky připravili ukázkové hodiny moderního způsobu vyučování. Využili k tomu především nejnovější vyučovací techniku počítače, projektory a interaktivní tabule. Vybavení bylo pořízeno ze dvou projektů, které čerpají finance z evropských fondů a fondů České republiky v rámci investic do rozvoje vzdělávání. A věřte, že ve škole bylo docela veselo! Pojďme alespoň letmo nahlédnout do jednotlivých tříd: Kdo v průběhu dne otevřených dveří zvědavě nakoukl do 1. třídy, mohl se přesvědčit o tom, co všechno již prvňáčci zvládli. Pracovali jsme s dětmi s interaktivní učebnicí slabikáře, kterou každodenně využíváme pro společnou práci. Pokud návštěvníky školy lákala matematika, pak mohli všichni sledovat práci na IT při procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku. Asi nejzajímavější byl pro školáky a jejich rodiče projekt k prvouce: Co se skrývá v lese plný skrývaček, anagramů a poznávacích her, ale také jsme si zahráli interaktivní zvířecí pexeso. Do práce se zapojili nejen žáci první třídy, ale také šikovný předškolák Martin Hrabina či někteří z rodičů. Na otázku: Jak proběhl den otevřených dveří ve třídě 2.B, musíme odpovědět: Samozřejmě hrou. Kromě žáků byla třída plná rodičů, prarodičů, ale také kamarádů, kteří se přišli podívat na moderní způsoby vyučování. Činnosti se střídaly ve dvacetiminutových intervalech. V úvodu na všechny čekala desetiminutová hra na procvičení paměti aneb co si dokážeš zapamatovat za deset vteřin. Pak následovala zábavná a napínavá soutěž BLUDIŠTĚ, ve které své vědomosti, odvahu, prokázali nejen žáci, ale i jejich rodiče, a dokonce i prarodiče. V českém jazyce si na interaktivní tabuli procvičili zábavnou formou slovní druhy a v matematice s opičkou Žofkou opakovali násobilku. Zde se mohli pochlubit především bystrým a hbitým počítáním. Na závěr děti navštívil kluk Večerníček, se kterým poznávaly a hledaly pohádkové postavičky. Ve třídě 2.A děti předvedly práci s interaktivní tabulí formou A-Z kvízů. Děti soutěžily ve skupinách, poznávaly slovní druhy, dětské hádanky, zvířata a rostliny. Ukázali jsme rodičům a dalším návštěvníkům část školního projektu o Mutěnicích a ukázky šablon z učiva pro 2. ročník o abecedě. Nejvíce se všem líbila pohádková matika v programu Terasoft, kde si děti procvičovaly početní příklady hravou formou. Rodiče a přihlížející dětem za úspěšné splnění úkolu vždy zatleskali, což děti těšilo. Během přestávek jsme si zazpívali a zatančili dětské písničky. Děti pracovaly s nadšením a radostí ukázat, co nového se všechno naučily, jak umí ovládat programy na interaktivní tabuli, jít s dnešními moderní trendy doby a využívat jejich pozitiv. Ve 3.třídách se program Dne otevřených dveří nesl v duchu anglického jazyka. Děti chtěly návštěvníkům naší školy ukázat, co všechno se během školního roku naučily. Vždyť angličtina je jejich nový školní předmět. Pomocí interaktivní tabule žáci předvedli, jakou mají slovní zásobu a že začínají pronikat i do pravidel anglické mluvnice. Do pestrých interaktivních činností se kromě dětí zapojili i rodiče a prarodiče. Své konverzační schopnosti prokázali v krátkých rozhovorech. Výuku angličtiny na druhém stupni můžeme s trochou nadsázky přirovnat ke stavebnici lego. Nejprve si musíme osvojit slovíčka, abychom pak pomocí přesouvání, přidávání a odebírání vybudovali správnou větu. Interaktivní tabule je k tomu ideální a velice názorná. Rodičům jsme nepředvedli klasickou hodinu angličtiny, ale různé aktivity, které žákům umožní lépe a názorněji pochopit mluvnici, strukturu vět nebo snáze si zapamatovat slovní zásobu. S některými žáky 7. tříd jsme v matematice prezentovali téma HRANOLY a ÚMĚRNOST na SMART BOARD.Téma bylo zpracováno formou několika šablon - předem připravených stránek a aktivit. Byla prezentována i práce s psaným textem, která je nedílnou součástí hodin matematiky. Počáteční neopodstatněné obavy návštěvníků ze zkoušení vystřídaly dotazy, lehký údiv i obdiv nad možnostmi žáků ZŠ i občasné zapojení do plnění úkolů. Ve třídě 7.A probíhaly prezentace ze zeměpisu k učivu Austrálie a Afrika, které velmi pěkně vypracovaly Bára Šottlová, Eliška Jurasová a Andrea Kotvanová. Potom následovaly ukázky cvičení z interaktivní učebnice přírodopisu. V rámci Dne otevřených dveří jsme chtěli ukázat široké veřejnosti moderní vyučovací techniku také v rámci hudební výchovy. Skloubit nepopulární rytmizaci a dětmi akceptovaný tanec se podařilo výrobcům taneční podložky, kdy tanečník pomocí šipek na obrazovce vstřebává požadovaný rytmus, pohybuje se podle něho a ještě si k tomu může zpívat svůj oblíbený hit. S některými žáky jsme předvedli, že také výuka českého jazyka a literatury či dějepisu může s využitím 10 11

8 moderní techniky probíhat hravě. K rozvíjení pohotovosti a komunikačních dovedností dobře poslouží hra Kufr přizpůsobená pro interaktivní tabuli. Oblíbený je A-Z kvíz, který pomocí vhodných otázek důkladně prověří např. žákovy literární znalosti. Sestavování rodokmenu Přemyslovců a Lucemburků pomocí interaktivní tabule přineslo žákům i návštěvníkům školy trochu zábavy i poučení. Promítací sál nabídl všem návštěvníkům pohled na současné vzdělávání na naší škole v oblasti tělovýchovy. Jedním z promítaných dokumentů byl letošní lyžařský kurz žáků, který se konal v lyžařském areálu SKIFILIPOV v Bílých Karpatech. Druhý dokument ukázal okamžiky zápolení o co nejlepší výkon v tzv. ORANŽOVÉM PĚTIBO- JI. Disciplíny tohoto pětiboje byly kamerou zachyceny tak, jak může sportovat žák základní školy v roce 2012, ale také jak asi mohly děti mezi sebou soutěžit v dobách před 100 lety. Cvičebním prostorem jim byla louka, pole, vinohrad, cvičebním úborem historické pracovní kroje, sportovním náčiním hadrový míč a koš na brambory. Na dni otevřených dveří jsme ve spolupráci s vybranými žáky VIII.A prezentovali učivo fyziky (spalovací motory) a zeměpisu (státy Evropy). Ukázky se realizovaly v patnáctiminutových blocích s akcentem na pestrost.návštěvníci tak mohli zhlédnout širokou škálu možností, kterak se dá s interaktivní tabulí pracovat. Někteří podlehli kouzlu hravosti digitálních technologií a vyzkoušeli si její funkce. Z reflexí návštěvníků víme, že s ukázkami panovala jednoznačná spokojenost. Ve školním klubu probíhaly ukázky malování na hedvábí a výroby keramiky. Zde bylo nutno použít vlastních rukou, protože na tradiční materiály je moderní technika krátká. Doufejme, že tato akce splnila očekávání návštěvníků. Učitelé i jejich žáci chtěli dokázat, že výuka může díky moderním informačním technologiím probíhat zcela jinak, než ji znali dřívější žáci základní školy. Snad efektivněji a zábavněji. Učitelé ZŠ a MŠ Mutěnice COCA-COLA ŠKOLSKÝ POHÁR celostátní soutěž v kopané žáků II.stupně ZŠ Této soutěže se zúčastňuje naše škola již více let. Od letošního roku se organizátoři rozhodli zapojit do kopané i děvčata. Po nezbytném zaregistrování a přihlášení do soutěže nás čekalo několik týdnů, kdy jsme si o soutěži jen povídali. V hlavách mladých fotbalistek určitě probíhaly taktické varianty hry, kličky na soupeře, střelba na brankáře i případné výkřiky po vstřeleném gólu. Nechyběla ani myšlenka na zahajovací pokřik před každým utkáním. Začátkem května se odehrál 1. turnaj v Hovoranech a pro nás skončil vítězstvím. Turnaje se zúčastnily dívčí týmy z Hovoran, Valtic a Břeclavi. Všechna 3 utkání naše děvčata vyhrála v poměrech 4:1, 7:1 a 9:0. Hrálo se vždy na 2 x 25 minut. Každé družstvo se snažilo neudělat chybu jako první, ale spíše přehrát soupeře a donutit ho k vlastní chybě. Vítězstvím v Hovoranech jsme si vybojovali postup do dalšího kola, které se uskutečnilo na konci května v Babicích u Uherského Hradiště. I v tomto turnajovém klání naše dívky zvítězily, s Babicemi 3:0 a s týmem z Určic (okr. Prostějov) 3:1. Bylo to pro nás VELKÉ VÍTĚZSTVÍ, které nás poslalo do závěrečných bojů, do finále turnaje, mezi nejlepších 8 týmů v České republice. Radost z těchto okamžiků byla tak velká, že veškeré běžné školní činnosti děvčat šly do pozadí. Najednou všechny dívky žily turnajem v Praze, těšily se na sportovní výkony, na hotelové ubytování, ale také na doprovodný program během těchto dvou dnů. Přiblížil se den odjezdu na finálový turnaj. Bylo pondělí 4.června a všichni jsme se sešli před školou a vyhlíželi autobus, který nás měl dopravit do Prahy. Moc nechybělo a nejelo se nikam, protože hříčkou osudu Prahou vypravený autobus čekal v Moutnici, ne v Mutěnicích. S mírným zpožděním jsme tedy nastoupili a vyjeli vstříc závěrečným bojům. Už během tohoto prvního dne nás čekaly 2 utkání. V prvním z nich to byl soupeř z hlavního města ČR. Po opatrném začátku jsme začali mít postupně více ze hry a nakonec jsme zvítězili 2:0. Druhé utkání bylo proti Velké Bíteši a bylo těžší než proti Praze. Obě družstva se snažila prosadit svou hru a utkání bylo hodně vyrovnané. Po usilovném boji se nám podařilo vstřelit 1 branku a výsledek 1:0 nám už před 3. zápasem zajistil neohrožené 1. místo ve skupině. Ve třetím utkání, které bylo na pořadu v úterý ráno, jsme mohli nechat hrát hráčky, které nenastupovaly v základní sestavě a v předchozích utkáních odehrály vždy jen několik minut. Soupeřem nám bylo družstvo z Dolního Bousova 12 13

9 u Mladé Boleslavi. V celém utkání jsme hráli svou hru a dokonale si vyzkoušeli různé herní strategie. V semifinále jsme narazili na moravskoslezského soupeře z města Odry. Bylo to utkání, které po čtyřiceti minutách našeho útočení skončilo remízou 0:0. Postoupit mohlo jen jedno družstvo, takže na řadu přišly penalty. Poté, kdy náš soupeř neproměnil poslední penaltu, jsme věděli, že postupujeme do finále. Měli jsme 2 hodiny na odpočinek a přípravu na finálové utkání opět s Dolním Bousovem, který porazil ve druhém semifinále ZŠ Nejdek z Karlovarského kraje. Všichni jsme si věřili na toto utkání. Na jejich nejlepší kanonýrku jsme nasadili osobní obranu. Úlohy se ujala naše nejrychlejší hráčka Radka Froňková, která svou roli sehrála perfektně, a zápas probíhal v naší režii. Třicet minut útočily Mutěnice a Dolní Bousov se bránil na své polovině hřiště. Při jednom z našich útoků zahrála hráčka Bousova rukou v pokutovém území a my jsme měli možnost penaltou rozhodnout celé utkání. Velmi dobře vystřelila a umístila míč do branky naše nejzkušenější hráčka, kapitánka týmu Sabina Pavková, která přidala pak ještě jednu branku ze hry a bylo rozhodnuto. V posledních vteřinách hry jsme jen doufali, že se v závěru už nic nestane, a že Mutěnice vyhrají Školský pohár Mistrovství ČR. Euforie neznala mezí, zazpívali jsme si vítězný chorál VYHRÁLI JSME, NO A CO a pak následovalo na pódiu vyhlášení vítězů, předání pohárů, medailí a cen. Hlavní cenou pro celé vítězné družstvo je zájezd na Olympijské hry do Londýna. Bude to pro všechny zúčastněné určitě ohromný zážitek. Na finálové utkání se přišli podívat i diváci z Mutěnic - žáci 9.AB, kteří přijeli do Prahy na svůj školní výlet a hlasitě nám drželi palce. Ve čtvrtek 7.6. bylo pozváno vítězné družstvo chlapců i děvčat do TV Nova do pořadu Snídaně s Novou, aby se podělilo o své zážitky s diváky u televize. V pátek 8.6. proběhlo velkolepé přivítání hráček a doprovodu v prostorách školy. Všechny překvapil velký dort v podobě fotbalového hřiště. Následně jsme byli všichni přivítáni panem starostou na Obecním úřadě v Mutěnicích. Tyto sváteční okamžiky si prodloužíme ještě v srpnu, kdy nás čeká výlet za hranice všedních dnů do Londýna a zúčastníme se finálového utkání ženského fotbalu v závěru konání Olympijských her. Všichni bychom chtěli poděkovat za podporu, slova uznání i ceny, které jsme za náš výkon obdrželi, a také za to, že jste v nás věřili. Tereza Komínková (brankářka), Sabina Pavková (kapitánka týmu), Barbora Labudová, Michaela Brožovičová, Radka Froňková, Tereza Lamáčková, Kateřina Prátová, Jitka Bezůšková, Simona Bognarová, Barbora Flíčková, Claudie Šupová, Sára Ilčíková, Marie Šupová, Markéta Kotásková, Viktorie Ingrová, trenér Jiří Pavka a učitel TV Milan Kovář Jak by chtěli dnešní žáci bydlet? Jak by vypadalo jejich město či vesnice snů? Na tyto otázky odpověděl projekt o službách, který jsem pro zpestření zařadil v rámci výuky zeměpisu v osmém ročníku ZŠ. Na začátku stálo zadání: Každý z vás si chce postavit na zelené louce vlastní město. Jste nejenom investorem s neomezeným rozpočtem, ale i starostou z toho plyne vaše zodpovědnost před obyvateli města. Cílem je nabídnout takovou škálu služeb, aby spoluobčané byli spokojeni. Návštěva v knihovně Už malé děti v mateřské škole vědí, že kniha je věc pro nás všechny důležitá. Doma jich mají spousty. Knihy ukrývají písmenka, která malí ještě nedokážou přečíst, ale dospělí to umí a často knihy berou do rukou. Maminka jim z nich čte pohádky, jsou v nich krásné obrázky a v dětských encyklopediích spousta zajímavostí. S tím, že knihy mají také svátek - Světový den knihy a celý měsíc březen je jim PROJEKT SLUŽBY Žáci se pustili s nadšením do práce, malovali plány měst a promýšleli, co bude jejich součástí. Po vypršení časového limitu tři vybraní starostové (Dominik Valda, Kevin Skuhravý, Radim Tinka) postupně představili svoje města, ostatní žáci hrající spoluobčany měli vznést připomínky. Byť na adresu starostů zazněly některé výtky, byly zde prezentovány zajímavé koncepce, které se od sebe lišily nejen počtem obyvatel (10 000, , ), ale i celkovým pojetím. Něco však měly všechny tři projekty společné důraz na ekologii. Kromě obligátního třídění odpadu např. všechna tři města získávala elektrickou energii z přírodních zdrojů. Do centra města mohla jezdit jen auta, která měla povolení, v jiném případě zase jen elektromobily. Nechyběly parky, cyklostezky, velké množství zeleně Z celé akce jsem měl velmi dobrý pocit. Kromě samostatné tvůrčí práce mě potěšil i vyspělý žebříček hodnot, vždyť úcta k matičce Zemi patří k hodnotám nejvyšším. Karol Frydrych 14 15

10 věnovaný, se dovědí již ve školce. Tam si také mohou libovolně prohlížet a číst dětské knihy a učí se s nimi šetrně zacházet. Otáčet stránky od začátku do konce, pokládat knihy jen na stůl, ukládat správně do dětské knihovničky. Také se dozví, že se knihy kupují v knihkupectví a půjčují v knihovně. V rámci tohoto poznávání jsme se s dětmi vypravili na návštěvu do místní knihovny Po domluvě s knihovnicí paní Novákovou jsme pečlivě naplánovali den a přešli celou vesnici až na Slováckou ulici. V knihovně nás paní knihovnice hezky přivítala a společně jsme prošli celou budovu. Děti viděly, jak jsou knihy uložené ve vysokých policích, seznámily se s principem půjčování. Některé z nich knihovnu již navštěvují se svými rodiči a knížky si půjčují. Potom byli budoucí čtenáři usazeni v hlavní místnosti na malinkých židličkách a měli možnost prohlížet si připravené dětské publikace. Také nakreslili paní knihovnici obrázky na památku a za to dostali sladkou odměnu. Zdá se, že se návštěva dětem líbila, protože si o ní povídaly ještě cestou zpátky do školky. Za mateřskou školu napsala učitelka MŠ Jana Mráková KULTURA KŘEST KNÍŽKY V neděli odpoledne se v Restauraci Mutěnka uskutečnil Křest knížky místní spisovatelky Nadi Horákové. Knížka se jmenuje Falešná kočička, jedná se o detektivku a jejím kmotrem se stal známý brněnský právník JUDr. Lubomír Kutnohorský. Této akce se zúčastnilo asi 60 občanů, kteří měli jedinečnou příležitost si tady knížku i s věnováním autorky zakoupit. Všech 40 knížek, které paní Horáková přivezla, se prodalo. Po samotném Křtu následovala beseda, kde nám paní spisovatelka pověděla něco o sobě a knížce samotné a odpovídala i na všetečné otázky přítomných hostů. Příjemnou atmosféru dokreslilo i drobné pohoštění věnované FK Staří páni a Obcí Mutěnice. BESEDA S AUTOREM KNÍŽEK O CESTOVÁNÍ Ve čtvrtek naši obec navštívila rodina Márova z Přerova. Mnozí z nás je jistě znají z pořadů Toulavá kamera nebo Objektiv. Jejich syn Jirka trpí svalovým onemocněním a je upoutaný na invalidní vozík. Přesto všechno dokázal s pomocí svých blízkých věci, které nedokáže zdravý člověk. Vždy bylo jeho velkým snem cestovat po celém světě, a toto mu jeho rodiče s pomocí peněz získaných z natáčení s ČT a pořádáním besed o jejich putování umožňují. A právě dvě takové besedy se uskutečnily v promítacím sále naší ZŠ. Jedna byla určena žákům školy a druhá, v podvečerních hodinách, byla určena občanům Mutěnic. Dozvěděli jsme se o cestě Márových do Ekvádoru a na Galapágy, a i když tuto besedu navštívilo jen 20 lidí, byla velmi zajímavá a poučná. V rámci besedy byla vyhlášena také soutěž, v níž výherce získal knižní dárek. V listopadu k nám Márovi přijedou znovu a poví nám něco o své cestě po Japonsku. Renata Nováková Také letos se na folklorním festivalu Podluží v písni a tanci, který se uskutečnil ve dnech ve Tvrdonicích předvedli zástupci z naší obce. Patrik Mráz se opět zúčastnil soutěže O stárka Podluží, kde musel své umění předvést v tancích hošije a verbuňk a společně s Bárou Holešínskou i v tanci vrtěná. Naši mladí se v těžké konkurenci rozhodně neztratili a Patrik s Bárou si přivezli krásné ocenění za 2. místo v tanci vrtěná a Patrik 3. místo za tanec hošije. Patrik pak společně se svým otcem Milanem ještě obhájili loňské vítězství v kategorii mužských pěveckých duet, a to s písní Zapadá sunéčko za vysoké hory, za Hlásí se léto, a tak je na čase poohlédnout se za uplynulým rokem v Žofce. Rodinné centrum Žofka, o.s. funguje v Mutěnicích od prosince roku Sídlí v základní škole, nabízí dětem a jejich rodičům možnost pravidelného setkávání a pořádá akce pro rodiny a jejich členy. Tím se snaží podporovat aktivní TVRDONICE 2012 doprovodu cimbálové muziky Slovácko ml. z Mikulčic. To všechno bylo za vydatné podpory početného mutěnického publika, které přijelo povzbudit svoje želízka v ohni. Je vidět, že folklor v naší Žofka v akci obci je stále živý, a že mladá generace dokáže naše tradice udržovat i rozvíjet. Blahopřejeme! Pavel Trávník a smysluplné trávení jejich společného volného času. V praxi to vypadá tak, že poté, co ze školy odpoledne odejdou žáci, začnou se do jedné volné třídy scházet malé děti s maminkami ke společnému hraní, zpívání, cvičení či tvoření. V letošním roce jsme se takto scházeli každé pondělí odpoledne. Děti tak měly každý týden možnost se mezi sebou setkat a pohrát si, čímž se nenápadně připravovaly na svůj vstup do školky. Maminky pak měly možnost vydechnout si, seznámit se s ostatními rodiči, popovídat si a sdílet své rodičovské radosti i strasti. V neposlední řadě se sem děti a rodiče chodili něčemu 16 17

11 novému přiučit a inspirovat se pro domácí hraní a tvoření. A tak se v Žofce hodně zpívalo, cvičilo, tancovalo, dovádělo a skotačilo. Velké poděkování patří paní Blance Vaculovičové, která pro děti po celý rok připravovala program. Kromě společného dovádění se však děti vždycky těší na to, že si pořádně pohrají. V letošním roce jsme naši hernu obohatili například o molitanové kostky, cvičební míče či šusťákové hračky (padák, stan, tunel). Zakoupili jsme také kuchyňku pro holčičky nebo dětskou kutilskou dílnu pro kluky. Dost často se stávalo, že u ponku vrtaly holčičky a v kuchyňce vařili kafíčko kluci. V Žofce si děti zkrátka pohrají se vším. Aktivity Rodinného centra Žofka se však dotýkají také společenského a kulturního dění v Mutěnicích. Na podzim a na jaře jsme opět uspořádali dětskou burzu, která se pomalu stává tradicí. Na burze je možné prodat či koupit oblečení, hračky, kočárky, sportovní potřeby a další zboží jak pro miminka, tak pro děti předškolního a školního věku. Maminky navštěvující Žofku si zase nenechaly ujít kurz tvoření z marcipánu v MŠ. A celé rodiny měly v květnu možnost projít se Pohádkovým lesem. I přes chladnější počasí si trasu plnou pohádkových bytostí, která vedla z hájenky přes oboru a zpět, prošlo na 150 dětí. Po této pohádkové procházce se už určitě nikdo nebál ani čarodějnice ani loupežníků. Všechny pohádkové postavy byly totiž na děti hodné a po splnění úkolu děti odměnily. Loupežníci se podělili o svůj poklad, klauni zase o skleněné kuličky a krtek o svá lízátka. Než se naplno rozběhnou prázdniny, chceme poděkovat všem, kteří Rodinné centrum Žofka letos navštěvovali a v naší činnosti nás podporovali. Přejeme všem krásné letní dny a už teď se těšíme a zveme rodiče s dětmi k dalším setkáním v příštím školním roce. Za Rodinné centrum Žofka Blanka Přidalová 8. ročník setkání mužských sborů Podluží V sobotu se Mutěnice staly hostitelem 8. ročníku setkání mužských sborů folklorní oblasti Podluží. Pořadatelskou štafetu jsme převzali od kamarádů z Prušánek a již od ledna jsme se pustili postupně do příprav této velké akce. Pozvali jsme k nám do nového amfiteátru Pod Búdama všechny existující podlužácké sbory a přesně v půl páté odpoledne se vydal od radnice dlouhý průvod účinkujících směrem k našim búdám. Do kroku jim vyhrávala malá dechová kapela pod vedením Pavla Skočíka. Ta také zahrála několik kusů ještě po příchodu k amfiteátru a doprovodila při verbuňku domácí mužáky, kteří svým zpěvem setkání sborů zahajovali Potom už začal maraton mužáckého zpívání. Za doprovodu cimbálové muziky Jožky Severína a cimbálové muziky Zádruha se postupně představilo 16 mužských sborů čítajících dohromady téměř 240 zpěváků. V průběhu programu se představil také malý nadějný mutěnský verbíř František Bravenec, který za svůj skvělý taneční výkon sklidil velký potlesk. Na závěr zazpívali všichni chlapi společně známou píseň Zpívali mužáci, a tím bylo letošní setkání ukončeno. Vzhledem k tomu, že tato akce je putovní, sešli se vedoucí sborů po dozpívání v Restauraci Pod Búdama, aby se dohodli, kde bude další ročník. O jeho zorganizování pro následující rok se přihlásili chlapi z Lanžhota, Foto: B. Žilka Foto: B. Žilka a tak se už teď můžeme těšit na další mužácké podlužácké setkání. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o hladký průběh setkání. Vedení obce děkujeme za spolupráci a pomoc při organizaci. Děkujeme také paní Balůsové za výborné koláčky, panu Jagošovi za víno a poskytnutí koní s vozem do průvodu a sdružení vinařů Bůdy Mutěnice o.s., za dárkové balení vína, které bylo předáno jako poděkování sborům za účast. V neposlední řadě musíme poděkovat celé mutěnské chase, která nám po organizační stránce velmi pomáhala. Za Mužáky z Mutěnic Milan Mráz 18 19

12 DĚTSKÉ HODY LETNÍ FILMOVÝ FESTIVAL V MUTĚNICÍCH 2012 V neděli 17. června 2012 se v Mutěnicích Pod Búdama uskutečnily Dětské krojové hody. Průvod od radnice začal ve 14 hodin a pokračoval pestrým programem v novém amfiteátru. Na úvod šohaji zazpívali verbuňk a drůžky udělaly kolečko. Poté stárci Kristián Esterka a Marek Bravenec zazpívali každý u svých stáreček, kterými byly Anna Buchtová a Kateřina Kmentová. Následovalo Sólo stárci, které vyvrcholilo přípitkem. Byli jsme velmi mile překvapeni příjezdem dětské přespolní chasy, která přijela koňským povozem až z Hodonína. Dále v programu vystoupily děti z Mateřské školy v čele s paní učitelkami Blankou Vaculovičovou a Janou Mrákovou, které s dětmi připravily taneční i pěvecké pásmo. Vystoupili zde i bratří Hodesovi, kteří si přichystali písně za doprovodu harmoniky. Písničkami i tancem nás potěšil dětský soubor Šardičánek ze Šardic. Mnozí z nás si také rádi zanotovali známé písničky z jejich repertoáru. Poté byla vyhlášena soutěž Král verbířů, které se zúčastnilo celkem sedm šohajů. V porotě zasedl uchazeč soutěže Stárek Podluží Patrik Mráz, dále člen mužského sboru pan Pavel Piškula a paní Marcela Pavlíčková. Všichni účastníci bojovali statečně a s nadšením. Na třetím místě se umístil Vojtěch Vjazanko, na druhém místě Kristián Esterka a na prvním místě František Bravenec. Vítězům gratulujeme! Děti jsme potěšili bohatou tombolou a každý si odnesl maličkost na památku. Od dvaceti hodin probíhala večerní zábava, kde k tanci a poslechu hrála Dechová hudba Vinařinka z Čejkovic pod taktovkou kapelníka Petra Hanusy. Doufáme, že letošní dětské hody se líbily nejen nám, ale také všem dětem, rodičům a prarodičům. Tímto děkujeme rodičům za podporu a přípravu dětí, dále pak učitelkám a dětem z MŠ, Obci Mutěnice, všem sponzorům i těm, kteří se zapojili do pořádání této akce. Za krojovanou chasu: stárci a stárky SPONZOŘI Foto: M. Komínek st. Obec Mutěnice pan Josef Fajtl pan Miroslav Jagoš pan Adam Sladký pan Marek Ištvánek pan Hynek Vaculovič paní Chvátalová paní Balůsová paní Ševčíková Květinářství paní Štěpánková Květinářství paní Vítková Minipotravinka paní Ištvánková Papírnictví paní Vrbová Drogerie paní Zimolková Domácí potřeby paní Komínková Autodoprava pan Boris Kmenta Reiffeisen stavební spořitelna Místo konání: fotbalový areál Pod Búdama Pořadatel: FK Mutěnice Provozovatel: Kinematograf Pavla Čadíka Termín: Začátek: 21:30 Středa Probudím se včera Čtvrtek Tady hlídám já Pátek Líbáš jako ďábel Sobota Love Neděle Okresní přebor Poslední zápas Pepika Hnátka VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! Případné dotazy rádi zodpovíme na tel Obec Mutěnice, Mužáci z Mutěnic a mutěničtí vinaři Vás srdečně zvou ve dnech na tradiční MUTĚNICKÉ VINAŘSKÉ DNY Program: Pátek Sobota Rychlé šípy z Oltecu aneb Opereta třetího věku divadelní představení (Ořechovské divadlo) Hudební skupina Žízeň a hlad křest CD Průvod od radnice Pod Búdy Zarážání hory DFS Jatelinka z Moravské Nové Vsi FS Lipina z Vracova FS Kunovjan z Kunovic Mužské sbory Dražba hroznu a archívních vín 20 21

13 PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝM VINOHRADEM Klub českých turistů se rozhodl pro přesun akce Pochod slováckými vinohrady do jiné lokality a rozhodl se také pro změnu termínu. Vzhledem k tomu, že tato akce se stala ze strany milovníků vína a burčáku velmi oblíbenou a vyhledávanou, rozhodla se Obec Mutěnice ve spolupráci s mutěnickými a dubňanskými vinaři v této tradici pokračovat. Akce nazvaná Putování slováckým vinohradem se uskuteční druhou sobotu v říjnu, tedy Budou připraveny 3 trasy v délkách 6 km, 10 km a 14 km, které budou barevně značeny, a které povedou pouze mutěnickým katastrem. Start bude u Restaurace Pod Bůdama, startovné se platit nebude. Na startu budou k dispozici mapky s vyznačenými trasami a pokyny pro návštěvníky akce a startovací razítka. Vzhledem k tomu, že není v silách Obce Mutěnice regulovat stánkový prodej, byly nově stanoveny podmínky pro takový prodej. Veřejné prostranství v lokalitě ulice Vinařské a na ploše amfiteátru bude pronajato soukromé firmě, která bude stánkový prodej jak cizích prodejců (zákaz prodeje vína a burčáku), tak mutěnických zájemců (lze prodávat burčák a víno) regulovat a samostatně rozhodovat o dalším pronájmu místa třetím osobám dle vlastních podmínek. Každému vlastníku nebo nájemci sklepa Jde o nekomerční celobarevný vlastivědný a národopisný časopis Slovácka, který začal být vydáván již v roce Dozvíte se v něm o historii této oblasti, místním folkloru, přírodě, zajímavých osobnostech, výtvarném umění, architektuře, archeologii, turistice a nejnověji též o tradičních lidových jídlech regionu. Samozřejmě nechybějí ani oblíbené vzpomínky pamětníků, kalendář kulturních a společenských akcí na jihovýchodní Moravě a pohled do obsahů periodik vydávaných v celé řadě obcí. Možnost poslat do časopisu svůj článek mají odborníci i občané se zájmem o historii a folklor svého domova. Za několik desetiletí trvání Malovaného kraje neexistuje na Slovácku vesnice nebo město, 22 bude umožněno prodávat víno, burčák a občerstvení ze sklepa, případně přístřešku před sklepem a umožnit posezení před sklepem. Pro zájemce z řad mutěnických vinařů bude vyhrazeno 5 prodejních míst v lokalitě Vinařská. Pronájem je nutné rezervovat na níže uvedeném telefonním čísle do Po uplynutí tohoto termínu není nájemce vázán podmínkou pronajat místo zájemci z Mutěnic. Pronájem místa je možné dohodnout na telefonním čísle zástupce firmy zajišťující pro Obec Mutěnice regulaci stánkového prodeje. V lokalitě ulice Vinařská bude stánkový prodej regulován tak, že vlastníci sklepů budou prodávat pouze před svým vlastním sklepem, zelené plochy a ostatní zpevněné plochy zůstanou volné. Info i mapa na Vážení vinaři, věříme, že svou spoluprací a Vaším vstřícným přístupem podpoříte hladký průběh této velmi organizačně náročné akce a společnými silami se nám podaří udržet si věrné fandy mutěnického vína a burčáku, kteří se k nám budou rádi vracet. za pořadatele: Anna Prčíková Znáte dvouměsíčník Malovaný kraj? COŽ TAKHLE DÁT SI... TROCHU ETIKETY? Různá rodinná jubilea, svátky, a také návštěvy, jsou nejobvyklejší příležitostí k obdarování. Smyslem daru je způsobit radost. Dar vytváří kontakt mezi dárcem a obdarovaným. Je to jistý druh dorozumění prostřednictvím věcí, které při vhodné volbě mohou vyjádřit více než slova. Skutečná cena daru není v tom, kolik se za něj zaplatí. Dar, který se dá přesně ocenit, není skutečný dar. Téměř při všech příležitostech jsou vhodným darem květiny. Ženě je můžeme darovat vždy. Nehodí se pochopitelně, aby daroval květiny muž muži. Žena je může věnovat jedině muži staršímu nebo nemocnému, nebo umělci. Manželé by své partnerce měli věnovat květiny co nejčastěji. Květiny v květináčích můžeme věnovat jen příbuzným a velmi dobrým přátelům. Kytici z čerstvě nařezaných květin vyjmeme již v předsíni z papírového obalu. Kytici držíme v levé ruce, aby pravá byla volná k pozdravu či blahopřání. Žena by darované květiny nikdy neměla nechat ležet, měla by je ihned dát do vhodné vázy a vystavit na patřičné místo. (Vysoké kytice nedáváme na jídelní stůl.) Stále se i udržuje tradice, že menší kytice by měla mít lichý počet květů, o kterých by se v časopise nepsalo, a to samozřejmě včetně Mutěnic a okolí. Stejně tak může být článek o Mutěnicích uveřejněn v některém z příštích vydání periodika Malovaný kraj to je tradice pojatá moderně. Můžete se o tom přesvědčit třeba na kde jsou podrobnější informace o časopise, či na kde si kompletní ukázkové číslo dvouměsíčníku lze prohlédnout v elektronické podobě. Redakce Malovaného kraje, 17. listopadu 1a, Břeclav (tel ; Vám na vyžádání ráda pošle na ukázku výtisk časopisu zdarma přímo domů. Na uvedených kontaktech je možno vyřídit též předplatné - jako dárek jej ocení např. i rodáci ze Slovácka bydlící dnes mimo region. Dary a dárky 23 sudý počet květin patří na hrob a ke smutečním událostem. Velké kytice můžeme nechat i doručit. Každé větší dobré zahradnictví či obchod s květinami by takovou službu měly poskytovat. Ke kytici by měl dárce přiložit svou navštívenku. Povinnost obdarovaného je pochopitelně ústně či písemně poděkovat. Na divadelních premiérách odevzdáváme květiny službě, ta je doručí při děkovačce na jeviště. Na velkých koncertech, v opeře a při jiných honosnějších kulturních příležitostech se květiny na jeviště i házejí při potlesku, to patří k atmosféře. Slušně vychovaný člověk se v žádném případě necpe na jeviště, aby je osobně předal. Při výběru květin si dnes již květomluvou příliš lámat hlavu nemusíme. Máme-li neomezený výběr, spíše se snažíme odhadnout, jaký typ květiny se ke komu hodí, která květina by Jí slušela. Velká kytice rudých růží si až do dnešního dne podržela význam vášnivého citového zaujetí, může tedy v některých situacích působit poněkud nepřiměřeně. Společenský rádce z doby první republiky dámám radí: Chce-li dáma dárce ještě zvlášť

14 vyznamenat, utrhne si jeden květ a podrží jej v ruce. Kdyby se jím však ozdobila, mohlo by se z toho snadno usuzovat na důvěrnější poměr. Při výběru jiných darů než květin musíme být daleko obezřetnější a více namáhat svou fantazii. (Květinou nikdy nic nezkazíme.) Na návštěvu můžeme přinést sladkosti, hostiteli láhev alkoholu, kuřácké potřeby - to jsou dárky konvenční. (Konvence není nic zavrženíhodného, znamená známá pravidla nepsané dohody, která usnadňují dorozumění.) U těchto pozorností dbáme ovšem, aby kvalita měla vrch nad kvantitou, a pochopitelně respektujeme především vkus hostitele. Volíme-li originální dárek, pak musíme obdarovaného dosti dobře znát nebo mít schopnost se do jeho situace a zálib vcítit. Pak se nám ovšem může podařit, že povýšíme obdarování na umění, že sebemenší maličkost bude mít pro obdarovaného mnohonásobnou nevyčíslitelnou hodnotu. V každém případě by měly být dárky vkusně zabaleny. Nikdy bychom neměli darovat to, co jsme na minulé návštěvě v navštívené rodině postrádali. Také dbáme na to, abychom se darem nedotkli. V domě oběšence nehovoříme o provaze. Dar či jen pozornost je také určitým druhem komunikace. Dárky, které mohou byť velmi vzdáleně upozorňovat na nectnosti a chyby obdarovaného, patří do oblasti kanadských žertíků, a nejsou tolerované z hlediska společenské konvence. Je přirozeně rozdíl, co je možné darovat v rodině, a co mezi přáteli a známými. Nákladnější dary patří jen do oblasti vztahů, které pokládáme za rodinné. Dívka i žena, které záleží na dobrém jméně, by nikdy neměla přijímat větší věcné dary od cizího muže. A dodnes platí: Bohatými dary lze snadno vzbudit neoprávněné naděje nebo vyvolat nepříjemné závazky. U lidí, kteří jsou povinni dárek oplatit, má být dárce opatrný a nedávat příliš drahé dary, aby nevzbudil podezření, že hází jitrnici po klobáse. Darování se vůbec nesmí změnit ve výměnný obchod. (Společenský rádce) V rodině dbáme zejména na to, aby dárky věnované k svátkům, narozeninám, vánocům a výročím převyšovaly úroveň běžné praktické potřeby. Můžeme darovat pouze jen mýdlo, ale koupíme takové, které by si obdarovaný, ač se mu líbí, sám nekoupil. Smyslem dárku není ušetřit obdarovanému peníze či cestu do obchodu, ale věnovat mu cosi nad rámec všedního dne. (Ulehčit všední den je smyslem dobročinnosti, a ta se v rodině nebo mezi přáteli nepředpokládá.) Dárek je nutné umět i přijmout. Rozbalíme jej ihned v přítomnosti dárce. Projevíme samozřejmě radost, popřípadě překvapení. Poděkujeme za něj a nekomentujeme slovy: Ale co si děláte takovou škodu. Když se nám dárek nehodí nebo se nám nelíbí, nikdy to nedáváme najevo a rozhodně ho nedarujeme dál. Nikdy se nedáme přemlouvat k přijetí dárku, a jsme-li nuceni jej ve zcela výjimečných případech odmítnout, učiníme tak klidně, jednoznačně a nezvratně. (K záležitosti se již dále nevracíme.) Připomeňme si některé slavnostní rodinné příležitosti, při nichž se dávají dárky, a na které se poněkud pozapomnělo: Den matek se slaví druhou neděli v květnu. Ten den by matky neměly v domácnosti pracovat, aby se mohly věnovat pouze jim určeným projevům pozornosti, přízně a lásky. Při křtu bývá zvykem, aby kmotr obdaroval křtěné dítě. Tradičními dárky bývaly stříbrný příbor s monogramem, zlatý peníz. K výročím svatby věnuje dar manžel ženě. Ke každému výročí je vhodná kytice. Kulatá výročí se jmenují: po 10 letech - svatba cínová po 15 letech - svatba křišťálová po 20 letech - svatba porcelánová po 25 letech - svatba stříbrná po 50 letech - svatba zlatá po 60 letech - svatba diamantová, zdroj: chovani.sweb.cz HISTORIE OBCE Jednota Československého Orla v Mutěnicích Redakční radě se dostal do rukou zajímavý dokument o vzniku, působení a zániku Jednoty Československého Orla v Mutěnicích a chtěli bychom vás s tímto historickým dokumentem, který vznikl začátkem 50. Let, seznámit v rámci historie naší obce. Po první světové válce, kdy náš národ získal samostatnost, se započalo s veřejnou činností a bylo založeno více spolků s různými programy. Mezi jinými byla založena i Jednota Čs. Orla v Mutěnicích. Československý Orel byl spolek kulturně tělocvičný. Sdružoval mládež a žactvo jako cvičící a starší jako přispívající. Jednota Československého Orla byla založena v Mutěnicích 13. června Tehdy se přihlásilo 17 mužů a 25 žen jako cvičící a 10 mužů a 10 žen jako přispívající. Výchova v Orlu byla vedena v duchu národním a z hlediska katolického světového názoru. Prostředky k této činnosti, pravidelného cvičení a přednášek se získávalo hraním divadel, z různých besídek, tělocvičných veřejných vystoupení a tanečních zábav. První vedení místní Jednoty Orla byli zvoleni: Matušina František starosta, Trávník František jednatel, Švagerka Cyril vzdělavatel, Havlík Bartoloměj náčelník a Kratochvílová Marie náčelnice. Jako první podnik se konala oslava prvního výročí našeho osvobození 28. října Ráno byla účast na bohoslužbách, po nich následoval Orelský slib a večer besídka, která byla znemožněna různými živly. Jelikož tehdejší funkcionáři neměli ještě žádné zkušenosti, byly proto provedeny některé změny. Jednatelem byl zvolen bratr Josef Hartl, vzdělavatelem P. Doupovec a náčelníkem Jan Lamáček. V roce 1920 se konalo první veřejné cvičení za velké účasti cvičících. 60 dorostenek a žaček, 90 dorostenců a žáků, 7 mužů a 66 žen. Ráno účast na bohoslužbách a po nich zkoušky. Odpoledne průvod od kostela na cvičiště pod Búdy. Při průvodu se několik občanů pokusilo na dolním konci před přejezdem dráhy slavnost znemožnit, což se jim nepovedlo a cvičení proběhlo s ještě větším nadšením. V roce 1921 a 1922 se všechna činnost zaměřila na první Orelský slet v Brně, který se konal v roce Z naší Jednoty se zúčastnilo 24 cvičících. Slet se velmi dobře vydařil, ale byl značným finančním schodkem, což mělo za následek ochabnutí celé činnosti. Neměli jsme žádné místnosti jak na cvičení, tak na schůze. Cvičívalo se na dvorech a po stodolách. Pro cvičení se hledali noví pracovníci. Starostou byl po tři roky zvolen Trávník Pavel, který se však o práci nezajímal. Z tohoto důvodu byl zvolen v roce 1923 starostou br. Jan Ilčík, jednatelem Josef Brablc a náčelníkem br. Fabián Knedlík. Po nástupu br. Knedlíka na vojnu byl zvolen br. Pavel Miklica. V roce 1925 vzdělavatelem byl zvolen P. J. Kuba. Druhé veřejné cvičení se konalo v roce 1925 s obvyklým pořadem. Cvičilo 72 žáků, 52 žaček 24 dorostenců, 28 dorostenek, 36 mužů a 36 žen. V roce 1926 nastoupil voj. službu jednatel Brablc Josef, za něj zvolen br. Jos.Šupa a odešel na vojnu náč. Miklica Pavel, místo něj zvolen br. Kmenta Jan. V roce 1927 se konalo třetí veřejné cvičení. Pořad byl obvyklý. I přes špatné počasí cvičilo 24 25

15 64 žáků, 56 žaček, 46 dorostenců, 32 dorostenek, 41 žen a 64 mužů. V roce 1928 zvolen starostou br. Pavel Miklica, vzdělavatel P. Pořízek, náčelník Kmenta Jan, náčelnicí Boltnarová L. V roce 1929 byly konány celostátní oslavy 1000 letého výročí smrti sv. Václava. V rámci těchto oslav byly konány Svatováclavské dny Orelstva v Praze června, dny žactva července hlavní dny. Z naší Jednoty se zúčastnilo 16 žáků a 41 ostatních. V tomto významném výročí (1929) oslavila naše Jednota 10 let trvání. A při oslavě 28. října 1929 i Svatováclavskou besídkou. Dopoledne byla mše svatá a večer tělocvičná besídka s básněmi a proslov P. Pořízka. V roce 1930 byly konány čtyři veřejná cvičení s obvyklým programem. Cvičilo 118 žáků, 64 žaček, 36 dorostenek, 36 dorostenců, 52 mužů a 26 žen. Vzdělavatelem zvolen P. Zalaba, náčelníkem Fr. Holešinský. V roce 1931 zvolen starostou Kmenta Jan, jednatelem Škápík Jan, vzdělavatelem P. Fr. Drábek, náčelníkem Knedlík Ludvík, náčelnicí Šupová Anastázie. V roce 1933 starosta Miklica Pavel, vzdělavatel P. Hynek Pezlar. Bylo zakoupeno nové jeviště od firmy Mára z Újezdu. V roce 1934 jednatel Jos. Brablc, náčelník Šupa Fr. Konáno veřejné cvičení s obvyklým programem. Cvičilo 105 žáků, 120 žaček, 30 dorostenců, 57 dorostenek, 51 mužů, 45 žen. Celkem bylo přítomno 414 cvičících. Též bylo vystoupení členů branné výchovy. V roce 1935 starosta br. Kmenta, ostatní beze změn. V roce 1936 starosta Jos. Šupa, jednatel Fr. Lamáček, vzdělavatel P. Vincenc Bednář. Pro tehdejší poměry v Německu, kdy po nástupu Hitlera se připravovalo k válce, zvýšil se výcvik branných oddílů. Byly konány jejich srazy a byl ustanoven strážný oddíl z členů, kteří nepodléhali vojenské povinnosti. Výcvik vedl br. Fr. Šupa. Strážný oddíl byl velmi dobře vycvičen podle kontroly vojenských úřadů, které dodaly i zbraně. Tato práce proběhla úplně v tajnosti v zájmu našeho státu. V celé naší vlasti jsme všichni dobře cítili vážnost doby. Napětí vyvrcholilo 21. května 1938, kdy byla vyhlášena částečná mobilizace a náš strážný oddíl nastoupil na vyzvání u železničního mostu přes Kyjovku u Zbrodu. Po několika dnech byl strážný oddíl odvolán. Avšak při druhé všeobecné mobilizaci nastoupil strážný oddíl podruhé ihned. Podle směrnic měl být strážný oddíl vystřídán vojskem, ale vystřídání přišlo až po pěti dnech. Tímto prokázali naši mladší členové svou pohotovost a připravenost k obraně vlasti. Po demobilizaci nastala spolková činnost opět. V roce 1937 zvolen starostou br. Bralbc Jan. Byl založen S p o l e k p r o p o s t a- v e n í a u d r ž o v á n í K a t o l i c k é h o d o m u. Naše jednota Orla přistoupila za člena a ze své hotovosti darovala spolku 3000,-Kč. Také z každého podniku přispívala dle svých možnosti. Členové a příznivci upisovali každý podle svých možností bezúročné půjčky, které by měly být zase spláceny. Tyto půjčky však už nemohly být splaceny. 21. května 1938 se započalo se stavbou Katolického domu. A za tento den se odvezlo 44 fůr písku z Hejdů, vše zdarma. (Hejdy trať před Zbrodem). Také v ten den nastoupili naši členové Bartoš Havlík jako velitel a dále br. Bravenec Fr., Vašíček J., Hanáček Jakub, Nesvadba Fr. a Pavelka Jan. Po několika dnech byli odvoláni a na podzim při mobilizaci nastoupili podruhé. Po demobilizaci začala spolková činnost opět. Při valné hromadě a za napjatého ovzduší 19. ledna 1939 byli zvoleni tito bratři: Miklica Pavel-starosta, Nesvadba Fr.-jednatel, P. Vinc. Bednář-vzdělavatel, Jan Škápík-pokladník, Šupa Fr.-náčelník a Šupová Marie-náčelnice. 28. května 1939 se konalo slavnostní otevření Katolického domu. Členstvo se zúčastnilo v orelských krojích. Slavnost se krásně vydařila, jen náladu kazila přítomnost okupačních jednotek. Na této slavnosti otevření mimo jiných řečníků promluvil také náčelník Čs. Orla br. MUDr. Vojtěch Jílek, který byl za Heidrichiády popraven. 22. ledna 1941 se konala poslední valná hromada před rozpuštěním Čs. Orla, zvolen br. Miklica Pavel starostou, vzdělavatelem br. P. Jos. Navrkal, jednatel Trávník Petr, pokladník Štěpánek Josef, náčelník Šupa Fr., náčelnice Šupová Marie. 30. listopadu 1941 byla zastavena činnost Orla, majetek zajištěn a 2. října 1941 byl Orel rozpuštěn a majetek zabaven. Nastala doba národního útlaku a koncentračních táborů. Také z naší Jednoty Čs. Orla byl německým gestapem zatčen br. Fr. Šupa, který si tam pobyl 9 měsíců. S ním bylo zatčeno ještě asi osm orlů z okolních Jednot. Takto přestal existovat branný oddíl, protože vedení Orla bylo zlikvidováno a dáno do koncentračních táborů. V koncentračním táboře zemřel župní náčelník br. Vít Příkazský z Hodonína, rodák z Ratíškovic. Na pochodu smrti zemřel župní místonáčelník br. Er. Pelikán, učitel z Bukovan. V Brně byl gestapem zastřelen náčelník Orla br. Dr. Vojt. Jílek. Po skončení války a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou byla naše obec Mutěnice osvobozena 14. dubna Již 15. května 1945 se konala první p ř í p r a v n á s c h ů z e po druhé světové válce, kde se dohodlo obnovení naší činnosti. Vedení se opět ujali poslední funkcionáři s výjimkou jednatele, kterým byl zvolen br. Fr. Lamáček. Na oslavu 28. října 1945 v druhé osvobozené vlasti byla uspořádána společná Akademie i s těl. Jednotou Sokola. Vystoupili jejich i naši cvičenci. A tehdy ukázal dobrou vůli ke spolupráci. Naše činnost Jednoty Čs. Orla se velmi pěkně rozběhla. Byly pořádány schůze, jakož i různé podniky a pravidelně se cvičilo. V roce 1946 byli zvoleni: vzdělavatel br. P. Jaroslav Dragon, jednatel br. Martin Trávník, pokladník br. Fr. Nesvadba, náčelník br. Pavel Bařina a náčelnicí sestra Marie Šupová, později provdaná Štětková. V tomto roce byl u nás v Mutěnicích uspořádán radou Čs. Orla, Kurs národopisných zvyků a tanců, kterého se zúčastnili členové z celé republiky, a sice: 60 členů župních náčelníků a náčelnic. Kurs se velmi pěkně vydařil a na zakončení se konala krojovaná zábava, aby i vzdálenější viděli naše pěkné slovácké kroje. Též byly pořádány recitační soutěže, kterých se zúčastnilo dosti mladých, zvláště dorostenek. V roce 1947 byl zakoupen Orelský prapor, který byl při příležitosti župního veřejného cvičení, které se konalo u nás v Mutěnicích, slavnostně posvěcen. Bylo to největší vystoupení z celé doby naší činnosti Jednoty Čs. Orla v Mutěnicích. Bohužel se nezachovaly žádné statistické údaje, protože při rozpuštění Čs. Orla nám byly všechny knihy zabaveny. 31. ledna 1948 se konala poslední valná hromada před rozpuštěním, na které byli zvoleni: Miklica Pavel starosta, P. Miroslav Zouhar vzdělavatel, Skočík Jaroslav jednatel, Fr. Záleský pokladník, Knedlík Fab. náčelník a Kratochvílová Frant. náčelnice. Po Únorových událostech byl 3. března 1948 zabaven orelský majetek stanicí SNB a předsedou Akčního výboru NF a předán do úschovy MNV. Majetek převzala Jednota Sokola 29. dubna Tím dnem byla ukončena naše činnost

16 DVA NEROZLUČNÍ KAMARÁDI Humorná povídka II. Aneb Co se kde šustlo Někdy je zajímavé sledovat přátelství dvou mužů, kteří od mládí až do pozdního věku neudělají jeden bez druhého ve volném čase ani krok, i když mají své rodiny. Toto přátelství se většinou projevuje ve spolkové činnosti. V každé obci a městě naší republiky byl založen Sbor dobrovolných hasičů. I v Mutěnicích má svou tradici. Byl založen v r. 1892, letos tedy hasiči oslavují stodvacáté výročí založení sboru. Za tu dobu se v něm vystřídalo mnoho generací a velitelů. Jedna generace odchází a předává štafetu i povinnosti generaci mladší, to je samozřejmé. Rád si vzpomínám na dlouholetého náčelníka velitele hasičů, bratra Františka Brablce, který byl zemědělec, měl své koně, a ty byly jeho chloubou. A na jeho nerozlučného kamaráda také hasiče, bratra Františka Jocha. A jak můžeme každoročně pozorovat všechny Sbory hasičů, konávají s mladými soptíky i v současné době tradiční okrskové, někdy i župní soutěže. To byla a je tradice, kde mladí hasiči, chlapci i děvčata, soutěží o prvenství a pohár soutěže. Jednou v té obci, podruhé zas v jiné... Učí se ovládat moderní hasicí techniku, rychlost a zručnost. Oba jmenovaní Františkové se spolu s mladými soptíky, zúčastňovali téměř všech soutěží hasičů a oslav výročí založení hasičských spolků, i když oba měli již kolem sedmdesátky. Ve všech obcích měli známé kamarády hasiče, a tak se spolu vzájemně navštěvovali, udržovali dlouholetou družbu, partičky. Jeli se vzájemně pobavit s kamarády, no a ještě doma končili den buďto pod Búdama, nebo na zelené v hospodě (chutnala jim i Becherovka) a domů se vraceli mnohdy až před půlnocí. Byla-li v Kulturním domě taneční zábava, vždy se zastavili a Františku Brablcovi jsme my, muzikanti, museli zahrát jeho oblíbenou zpívanou skladbu o koních. Ty mutěnské luka jsou v dolině, roste tam travička jen se vine, jen se vine, jen se válí, po ní mě má milá doprovází Sklonila hlavičku do jetele, naslouchala hlasu kdo to jede slyšela hlas vraných koní, byly to koníčky Brablcovy 28 Františku, Františku, kam ty jedeš, že svoje koníčky sám kšíruješ, nejezdi sám, vem mě sebou, abych já věděla, co je s tebou A František tančil a zpíval radostí Teprve pak se vraceli domů (My muzikanti jsme jim říkali mutěnští stárci.) A nyní vzpomenu jeho nerozlučného kamaráda Františka Jocha. Jednou v neděli po obědě si zase František připravil hasičskou uniformu, že pojedou s mladými na okrskovou soutěž. Jeho manželka to zpozorovala a v nestřeženém okamžiku uniformu sebrala a rychle ji šla schovat na půdu. Nechtěla, aby na tu soutěž jel. Měli nový dům, ale na půdu se muselo lézt po žebři ze dvora. František přišel, zjistil, že uniforma není tam, kde ji položil, vyběhl na dvůr a manželku zahlédl na vrcholu žebře i s uniformou. A tu šibalsky zapřemýšlel Chvílečku počkal a jak vlezla manželka na půdu, bleskově odstavil vysoký žebřík a položil ho na zem, zamknul vrata a v civilu se pak vytratil dveřmi z domu. František přišel do hasičské zbrojnice a při dotazu, kde má uniformu, chválil se kamarádům. Gesty rukou, hlavou a nervozitou, trhaným nesouvislým hlasem: Mně bude zakazovat nekám chodit já možu jít kam chcu aj bez uniformy a ona ať si ju obleče a špacíruje sa v ní po hůře Bylo to v neděli po obědě, dlouho žádný kolem nešel, mladí nebyli doma, a tak se manželka nemohla dovolat pomoci, až asi za dvě hodiny. Nějaké ženy šly kolem a ty teprve zorganizovaly mužskou pomoc, která postavila znovu žebř, aby mohla vězeňkyně opět slézt dolů Po roce uspořádal Vinařský spolek Mutěnice opět naši tradiční výstavu vín. Tentokrát jsme museli z důvodu Velikonočních svátků, které letos vyšly na první dubnový víkend, termín výstavy posunout. A aby zůstala nějaká prodleva mezi výstavou vín a otevřenými sklepy, které jsou pořádány také v dubnu, rozhodli jsme se pro víkend na přelomu měsíce března a dubna. Jindy přicházel František domů ze soutěží šťastný, plný dojmů a vyprávěl doma, co všechno zažil během odpoledne. Ale tentokrát přišel František v noci domů, samozřejmě se strachem, byl nervózní, s předtuchou, že se to dnes bez dozvuků neobejde. Byl si vědom, že to dnes trochu přehnal. Manželka samozřejmě na něho čekala. On se nezmohl na nic, než na pozdrav. Pak už měla slovo jen manželka: Ná ty starý blázne, ná máš rozum? Jste jak malé děcka, vyčítala mu manželka. Toto, cos udělal, to už byl vrchol zloby, kerů si já nezaslůžím, já sa o tebe starám, myslím to s tebů dobře a ty sa mně takto NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ Výstava vín odměníš. Přemýšláš vůbec o tem? Všady mosíte byt? Tehdy se František nebránil, chodil jak spráskaný, svědomí mu vyčítalo, v ten den to opravdu přehnal. Když si to uvědomil, bylo již pozdě! Byla z toho dlouho tichá domácnost. Tehdá se rozhodl, že na soutěži byl již naposledy. Po čase se to doma konečně udobřilo! (Manželka Františka, byla opravdu moudrá, společenská žena). Tolik vzpomínka na dva nerozlučné kamarády. Generace starší a generace střední je ještě pamatuje. Ale věřím, že všem spoluobčanům vykouzlí tato příhoda úsměv na tvářích ještě i dnes. Zaznamenal Ladislav Prčík

17 Autor diplomu František Valda V porovnání s loňským rokem, kdy bylo od vinařů shromážděno pouze 730 vzorků z důvodu špatného počasí v roce 2010, ukázal opět ten letošní, jak velká jsme vinařská obec. Počet vzorků přesáhl magickou hranici jeden tisíc, a to přesně vzorků. Jenom součet bílých vín 708 a růžových vín 75 dává dohromady 783 vzorků, což je víc než celkové množství v uplynulém roce. Bohužel, má toto množství i svou negativní stránku, a to v podobě nedostatku degustátorů. Jenom pro zajímavost: v roce 2011 bylo rozděleno bezmála 100 vinařů do 23 komisí a letos, kdy jsme měli 32 komisí, si jich cestu na degustaci našlo jen 86. Sami vidíte, jak je hodnocení organizačně nepředvídatelné, a tím pádem i náročné. Toto je hlavní důvod, proč se až trapně každoročně vracím k tomuto tématu a nabádám Vás, vinaře, k větší účasti na této důležité akci, jakou hodnocení vín je. Samotná výstava dle spokojenosti návštěvníků dopadla dobře a nevyskytly se prakticky žádné zásadní nedostatky. Díky prostředí (Sklepy Jarošek, chasa), organizaci (vinařský spolek), množství vzorků (především mutěničtí vinaři) a dalším skutečnostem patří naše výstava bezesporu k těm nejoblíbenějším v širokém okolí. Dokonce ani na oblastní výstavě Podluží v Josefově neměli za dva dny takovou návštěvnost jako u nás. Rád bych touto cestou poděkoval vinařům za poskytnuté víno a všem ostatním, kteří tuto tradiční akci v naší obci podpořili ať už finančně nebo technicky. Doufám, že se i v dalším roce setkáme při tomto svátku vína a budeme moci porovnat to své s ostatními vinaři. Snad nás již po zimních a jarních mrazech ve vinohradě nic nepřekvapí a dočkáme se i letos nového, mladého a hlavně našeho vína. František Dubina předseda vinařského spolku 30 OHLÉDNUTÍ ZA DNEM OTEVŘENÝCH SKLEPŮ V MUTĚNICÍCH V sobotu 21. dubna t. r. se konal v mutěnických Búdách již čtvrtý ročník dne otevřených sklepů. Své sklepy otevřeli veřejnosti čtyřicet čtyři místní vinaři. Po týdnu plném dešťových přeháněk se sobota stala příjemným slunečným dnem, dalo by se říci ideálním na tento druh zábavy. Proti roku 2011 si k nám do Mutěnic našlo cestu za dobrým vínem zase o téměř tři stovky milovníků tohoto vzácného moku více. Toto svědčí o tom, že se jim v Mutěnicích líbí, líbí se jim vína a přístup vinařů a jejich, především rodinných příslušníků, kteří jim pomáhají při obsluze. Večer se konala hudební zábava. Zájemci, a bylo jich dost, si mohli tentokrát vybrat mezi 31 disko a klasickou cimbálovou muzikou. Nestane li se nic nepředvídaného, uskuteční se v příštím roce již pátý ročník otevřených sklepů. A protože to bude malé jubileum, pořadatelé určitě připraví nějaké novinky a vylepšení k ještě větší spokojenosti návštěvníků, ale i vinařů, kteří své sklepy otevřou. Všem mutěnickým vinařům, jejich rodinám, mutěnické chase a Všem kdo se jakýmkoliv způsobem přičinili o pěknou sobotu a propagaci naší obce jménem pořadatelů Búdy Mutěnice, sdružení vinařů, děkuje Vladimír Trávník předseda sdružení

18 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MUTĚNICE Květná 379, Mutěnice Charitní pečovatelská služba Mutěnice je zaměřena na poskytování pečovatelských služeb seniorům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pomoc druhé osoby, a to z důvodu věku, nemoci, osamění apod. Snažíme se o to, aby senioři mohli zůstat ve svém domácím prostředí co nejdéle a s pomocí pečovatelky zvládali každodenní činnosti ve své domácnosti. Pečovatelka dojíždí do domácností seniorů a pomáhá jim při běžných úkonech péče o vlastní osobu, při hygieně, při stravování, při péči o domácnost a při kontaktu se společenským prostředím (viz níže). Charitní pečovatelská služba poskytuje služby seniorům v obcích Mutěnice, Čejkovice, Dolní Bojanovice a Josefov. Nabízíme pomoc při vyřizování příspěvku na péči. V případě zájmu o pečovatelské služby nebo dotazů, kontaktujte prosím vedoucí služby na níže uvedeném telefonu. Informace o dalších službách Oblastní charity Hodonín najdete na NABÍDKA PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc a podpora při podávání jídla a pití - pomoc při oblékání a svlékání - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek - pomoc při úkonech osobní hygieny - pomoc při základní péči o vlasy a nehty - pomoc při použití WC poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - dovoz nebo donáška jídla - pomoc při přípravě jídla a pití - příprava a podání jídla a pití pomoc při zajištění chodu domácnosti - běžný úklid a údržba domácnosti 32 - údržba domácích spotřebičů - pomoc při zajištění velkého úklidu - nákupy a pochůzky - praní a žehlení ložního prádla - praní a žehlení osobního prádla zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovod dospělých k lékaři, na úřady a zpět FAKULTATIVNÍ SLUŽBY: - Pedikúra - Zapůjčení kompenzačních pomůcek do domácností KOMPENZAČNÍ POMŮCKY K ZAPŮJČENÍ DO DOMÁCNOSTÍ: - Polohovací postele s antidekubitní matrací, elektricky ovládané - Stolky k posteli - Invalidní vozíky - Chodítka - Toaletní židle - Nástavec na WC - Toaletní mísa - Sedačka na vanu - Posilovač nohou - Přesunovací pás - Přesunovací deska aj. Pracovní doba: Pondělí - pátek hodin (dle možností služby lze pracovní dobu přizpůsobit potřebám uživatelů) Telefon: (kancelář) Mobil vedoucí: Mobil pečovatelky: , Eva Frýdková, DiS. Oblastní charita Hodonín Vedoucí Charitní pečovatelské služby Mutěnice Hodnocení právě skončeného fotbalového ročníku vyznívá pro FK Mutěnice snad ještě příznivěji než v minulých letech. Starší přípravka skončila ve své skupině okresního přeboru na 3. místě. Stejného umístění dosáhli i mladší žáci. Starší žáci prošli bez porážky krajskou soutěží a zajistili si 1. místo, a tím i právo postupu do krajského přeboru! Starší dorost se spolu s mladším dorostem po bídném podzimu dokázal zachránit v krajském přeboru a korunu všemu znovu nasadilo A-mužstvo, které si už dvě kola před koncem zajistilo 1. místo v I. A třídě sk. B a navíc vyhrálo i Krajský pohár FAČR! Nejen kolektivu kolem trenéra Zemánka a kapitána Válka, ale i všem ostatním samozřejmě blahopřejeme! Snad nikdy v mutěnické historii jsme neměli tak vyvážené výsledky ve všech kategoriích. Většinou výrazně vyčnívala jedna kategorie, v poslední době se nám výsledky vyrovnávají a přitom zkvalitňují, což potvrzuje naši dobrou práci na všech frontách. A to se nadále potýkáme s nedostatečným počtem přírodních travnatých ploch, kdy na trénink a zápasy osmi! mužstev S P O R T MUTĚNICK Ý 33 F O T B A L máme jediné travnaté hřiště a plochy za brankou, z nich jenom plocha u Šapita je zavlažovaná. Starší přípravka si opět vedla po celou sezónu velmi dobře a nakonec se umístila na velmi pěkném 3. místě. Po sezóně se navíc zúčastnila kvalitně obsazeného turnaje v Dolních Bojanovicích, kde přehrála i okresního přeborníka Baník Dubňany a vybojovala 1. místo. Dá se tedy říct, že se drží mezi nejlepšími mužstvy na okrese. Svěřenci Jendy Froňka a Franty Lamáčka na jaře jenom dvakrát prohráli a v Kyjově remízovali. Na jaře měla přípravka 11 střelců, nejvíce branek (20) vstřelil Patrik Lamáček, František Lamáček přidal 13, Marek Mokruša a David Šolta 8, Roman Špéra 6, Matěj Pavelka 4, David Froněk a Lukáš Kotvan 3, Petr Janás a Jan Vaculovič 2 a Hubert Havelka jednu branku. Mladší přípravka hrála svou soutěž bez sledování výsledků a tabulek. Kluci a dívky tedy sbírají své první zkušenosti, aniž by se měli stresovat o umístění v tabulce apod. Přesto i o ni branky střílejí a oporami jsou (bez počtu banek) Matyáš Knedlík, Adam Němec, Lukáš Mokruša, Tomáš Růžička, Matyáš Lamáček, Vojtěch Špera a Vojtěch Hodes. Rádi bychom ale přípravku v ročnících 2003 a mladší doplnili o další šikovné kluky a děvčata a samozřejmě i o další trenéry. Dveře máte u nás určitě otevřené! Mladší žáci (trenéři Petr Weigl a Václav Michna) udrželi 3. místo, které jim patřilo už po podzimu. Toto je pěkné umístění je rovněž dobrým příslibem do budoucna. A to ještě někteří kluci mají rezervy v přístupu k tréninkům a fotbalu jako takovému. Pokud ale na sobě začnou pracovat, mají před sebou rovněž dobrou budoucnost. Hlavní oporou mužstva byl Michal Hajduch, který se z pozice stopera dokázal na jaře 17x gólově prosadit. Dominik Janouškovec vstřelil 13 branek, Roman Weigl, který hraje na střídavý start žákovskou ligu v Hodoníně přidal 10, Adam Michna a Šimon Kratochvíla 7 a Vojta Hanák 5 branek. Starší žáci mají za sebou fantastickou sezónu, když za celý rok nenašli přemožitele a dva body za remízu ztratili až v posledním zápase sezóny s Hustopečemi. Karel Růžička starší s Jožkou Musilem

19 Starší žáci FK Mutěnice - vítězové krajské I. třídy sk. C. Stojící zleva: Musil - as. trenéra, Poláček, Bezůšek, Růžička ml., Ilčík, Růžička st. - trenér, Hodes, Tinka Klečící: Mišičák, Štipčák, Rapavý, Varmuža, Jagoš, Benešovský Ležící: Valíček, Pavelka Chybí: Lučan, Konečný a Koš tak završili úspěšnou činnost od přípravky až po starší žáky a nesmazatelně se tak zapsali do historie mutěnické kopané. Spoléhali se na hráče supersilného ročníku 1997, v nichž vynikalo trio Karel Růžička mladší, Jakub Pavelka a Tomáš Varmuža. Výkony zmíněné trojice neušly pozorovatelům 1. FC Slovácko, a tak by se v létě měli zařadit do přípravy ligového dorostu v Uherském Hradišti, kde už Mutěnicím dobré jméno dělá mládežnický reprezentant Michal Trávník. Všichni jim přejeme na nelehké misi hodně štěstí. Samozřejmě mají kluci dveře otevřené i nadále zpět, pokud by se v silné konkurenci neprosadili. Vítězství v soutěži je ale pochopitelně dílem celého kolektivu, vždyť jenom na jaře se dokázalo střelecky prosadit 13 kluků! Nejlepším střelcem byl s 18 brankami Tomáš Varmuža, dále mu sekundovali se 17 brankami Karel Růžička a s 11 Radim Ilčík. Sedm branek přidal Jakub Pavelka, šest Kevin Bezůšek a pět Pavel Jagoš. Mladší dorostenci v podstatě celou sezónu dopláceli na to, že se dělalo všechno na záchranu staršího dorostu, jehož výsledky jsou určující. Přesto se sezóna musí hodnotit pozitivně z toho důvodu, že v podstatě všichni 34 starší žáci ročníku 1997 mají odehráno už několik zápasů za dorost, byť mladší a snáze by tak měli přejít z žáků do dorostu. Těžit bychom z toho měli hlavně v budoucnu, byť při dvou nebo třech kolizích termínů dorostu a žáků, jsme jen stěží dávali mužstva mladšího dorostu a starších žáků dohromady. Nedávali ani příliš branek, vždyť nejlepšími střelci byli Radek Gertner a Radim Ilčík (starší žák), kteří vstřelili 3 branky. Starší dorostenci zaslouží pochvalu za jarní část sezóny, když se dokázali vyškrábat se sestupové příčky až k záchraně, i když poslední dva zápasy prohráli. Navíc ještě v několika dalších utkáních body zbytečně ztratili. V zimě se dorost hlavně kvalitně posílil, když se z hostování vrátili Radim Gábor a Martin Blaha a naopak na hostování k nám přišel z Ratíškovic Jirka Imrich a z Dubňan Luděk Baťa. Ten u nás potvrdil pověst kanonýra, když těžil hlavně ze skvělých přihrávek Martina Blahy a Luboše Kupčíka a vstřelil 15 branek, což je polovina všech jarních branek dorostu! Spolu se dvěma zmíněnými spoluhráči a také Pavlem Varmužou naskakovali i v dresu A-mužstva. Rádi bychom, aby u nás Luděk pokračoval i v mužích, záleží však na dohodě s mateřským oddílem. Kupčík přidal 8 branek a Radek Gertner 2 branky. Velkou pochvalu za celou sezónu zasluhuje A-mužstvo, které obhájilo vítězství v I. A třídě a navíc uspělo i v Krajském poháru FAČR. Výbor FK Mutěnice se tentokrát rozhodl přijmout postup do vyšší soutěže, a tak si po jedenácti letech znovu zahrajeme přebor! Naposledy ještě v rámci středomoravské župy to byl v sezóně 2000/2001 župní, tentokrát to bude v rámci Jihomoravského kraje přebor krajský. O vítězství A-mužstva v soutěži rozhodl už domácí zápas s Tvrdonicemi dvě kola před koncem. Po něm žádné veselí a juchání nenastalo, neboť jsme se o vítězství báli až do konce, a navíc jsme se soustřeďovali na pohár. Ten se nám díky finálové výhře v Lanžhotě nad Ratíškovicemi v poměru 3:0 rovněž podařilo vyhrát a naši hráči tak zkompletovali double. Samozřejmě po loňském vítězství v I. A třídě nás znovu každý pasoval na favorite soutěže. Ale když si uvědomíme, že naše mužstvo v létě opustili opory Kopčil, Hlava a Malušek a místo nich už do podzimní sestavy naskočili v podstatě dorostenci Jakub a Marcel Čepilové a Luboš Kupčík a na jaře, při zranění Válka a dalších hráčů další dorostenci Blaha, Varmuža nebo Baťa, jsou naše výsledky obdivuhodné. Pravdou je, že zkušenosti Němčického, Koštuříka, Lupače i Válka, který, když nehrál, tak to 35 bylo hodně znát, byli na hřišti vidět. Ale naši mladíci se rozhodně za své zkušené kolegy neschovávali a byli jim rovnocennými kolegy! Chladnokrevnost, s jakou třeba Holešinský proměnil v poslední minutě za stavu 1:2 penaltu s Rakvicemi nebo Kupčík vyvážel míče z obrany a přesně rozehrával míče, svědčí o tom, že naši kluci dozrávají ve výborně hráče. A to by se dalo říci prakticky o všech. Samozřejmě při jejich mládí je procento chyb o poznání vyšší, ale zase to třeba v případě Blahy nebo Trávníka či jiných vynahrazují důrazem a maximální bojovností. Na jaře se o střeleckou korunu přetahovali Radim Holešinský (8) s Daliborem Koštuříkem (11). FK Mutěnice A - Vítěz Krajského Poháru FAČR Zleva stojící: Joch - as. trenéra, Vala - vedoucí, Němčický, Zemánek - trenér, Koštuřík, Lupač, Bravenec, Kupčík, Blaha, Varmuža, Kocourek, J. Čepil, Šupa, Gábor Klečící: Lamáček, Válek, Trávník, Holešinský, Vydařilý, M. Čepil, Baťa

20 Další naši střelci už tak úspěšní nebyli, i když nahrávka je stejně důležitá jako gól. A ty gólové nejvíce rozdával Víťa Lamáček, který ale i čtyři branky vstřelil. Velkou oporou byl opět brankář Michal Lupač a také jsme se mohli spolehnout na naši obranu dirigovanou zkušeným Němčickým, vedle něj se mohli naši mladí hráči učit, a z čehož nejvíc profitoval již zmiňovaný Luboš Kupčík. V neposlední řadě je třeba se zmínit i o ženském mužstvu, které hraje moravskoslezskou divizi žen. V konečném součtu jim patří mezi 10 kolektivy 5. místo s mírně aktivní bilancí, čímž vylepšily loňskou sedmou příčku. Naše ženy se rok od roku pod vedením Petě Čepila zlepšují a pokud vylepší do příští sezónu zakončení, jejich umístění by mohlo být ještě lepší! Pět branek na jaře vstřelila Yvonne Chromečková, čtyři Lenka Lamáčková-Špérová a dvě Petra Zálešáková. Možná se obliba ženské kopané zvýší po vítězství děvčat z naší základní školy, která uspěla v celostátním Coca- -Cola Cupu, nebo-li soutěži základních škol ve fotbale. Mj. i fotbalová legenda Jan Koller přihlížel jejich vítězství ve finálovém turnaji v Praze na Strahově, což znamenalo jejich účast na finále ženského fotbalového turnaje v olympijském Londýně! Opory A-mužstva Koštuřík s Válkem s poháry za vítězství v Krajském poháru FAČR Závěr Filmovým fanouškům připomínáme Letní filmový festival, který se tentokrát uskuteční o týden později, tedy od 11. do 15. července (program je zde rovněž uveřejněn). Mezi promítanými filmy nebude chybět i trhák s fotbalovou tématikou Okresní přebor Poslední zápas Pepika Hnátka. Všem občanům Mutěnic přejeme pohodové a bezstarostné prázdniny. A všem našim fanouškům a sponzorům děkujeme za jejich podporu a přízeň v ročníku 2011/2012. A nezapomeňte, už ve středu 11. července odstartuje přátelským zápasem áčka v Kyjově sezóna další! Celková bilance ročníku 2011/12 v číslech: A mužstvo 1. místo :28 60 bodů Dorost starší 11. místo :66 23 bodů Dorost mladší 12. místo :76 21 bodů Žáci starší 1. místo :9 64 bodů Žáci mladší 3. místo :44 49 bodů Ženy 5. místo :41 25 bodů Přípravka starší 3. místo :49 39 bodů Petr Blaha Narození: Františka Crmanová Nová Jana Trávníčková Slovácká Beáta Konečná U Obory Hana Fričová Nová Šimon Snopek Nová Čtvrť Ellen Lundová Ke Trojici Jan Lenert Brněnská Eliška Lenertová Brněnská Šimon Růžička Nová 875 Sňat ky: Marek Ištvánek Slovácká 7 Eva Antošová Dubňany Ivan Palárik Nedělní 1008 Radka Otáhalová Frenštát pod Radhoštěm Libor Kominácký Nová 865 Klára Esterková Dubňanská Jan Konhefr Čejkovice Petra Macháčková Moravská Pravoslav Konečný Jižní 1081 Monika Koubská Kyjov Oldřich Dudek Nová 887 Veronika Havlíková Masarykova

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Zpráva - projektový den - HUDEBNÍ VÝCHOVA 10.12.2010 Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Cíl: seznámení se s knihovnou, shlédnutí a poslech pořadu

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

DUBEN Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový a oborový

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Základní škola Dukelská 1112, Mladá Boleslav CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO

Základní škola Dukelská 1112, Mladá Boleslav CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO září 2011 Informace o projektu Cíl: - nabídnout budoucím školákům (prvňáčkům) možnost: zbavit se obav ze vstupu do školy poznat prostředí školy seznámit

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU?

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? 8.3. bowling v Ústí nad Orlicí projekt Kniha je náš kamarád, každý z nás ji má moc rád 15.3. návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí 18.3. Matematický klokan pro 2. 5. Ročník

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

9. parkinsoniáda Dubňany

9. parkinsoniáda Dubňany 9. parkinsoniáda Dubňany Parkinsoniáda se konala ve dnech 29. 7. 31.7. 2016, náš brněnský klub se zúčastnil v sobotu 30. července, kdy probíhaly sportovní soutěže. Z Brna jsme vyjeli v 7 hodin, v Dubňanech

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

8. číslo Zpravodaj Září Domov Srdce v dlaních

8. číslo Zpravodaj Září Domov Srdce v dlaních 8. číslo Zpravodaj Září 2016 Domov Srdce v dlaních V měsíci říjnu narozeniny slaví: 02. října Jana Pazourková 04. října Ludmila Sobínová 08. října Milan Havlík 12. října Vítězslava Jelínková 15. října

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Zpravodaj 10. Na prázdniny 2014

Zpravodaj 10. Na prázdniny 2014 Zpravodaj 10 Na prázdniny 2014 Milí přátelé, srdečně vás pozdravujeme z Brna i ze Strážnice. Přejeme vám všem krásné a zajímavé prázdniny. Ať se vám podaří získat mnoho zážitků, dobré přátele, ale nezapomeňte

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více