ŠVP Strana 1 (celkem 326)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP Strana 1 (celkem 326)"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326)

2 ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od ŠVP Strana 2 (celkem 326)

3 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLA V POHYBU - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Adresa školy: Zřizovatel školy: Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, Město Kosmonosy okres Mladá Boleslav Kosmonosy, Debřská 223 IČO: IČO: IZO: Telefon: REDIZO: Ředitel školy: Mgr. Jan Šilhán Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Černá Kontakty: Telefon: web: ŠVP byl schválen Školskou radou dne Mgr.Jan Šilhán, řed.školy ŠVP Strana 3 (celkem 326)

4 ÚVOD Změny ve společnosti, související s XXI. stoletím, s sebou přinášejí i vlastní plány výuky. I naše škola se mění v moderní instituci, kde se žáci budou spíše učit samostatně myslet a rozvíjet vše dobré, co se již dříve osvědčilo. Učení bez stresů a s příjemnými prožitky, učení v souvislostech v dobovém a společenském kontextu, interaktivita, tvořivost, možnost výběru. Samozřejmostí je dát žákům kvalitní jazykovou přípravu, ale i schopnost pracovat s informacemi a s informačními zdroji. Na mysli máme i získávání schopnosti být zdravě kritický, učit děti vstřícnosti a toleranci k druhým, i odlišným lidem. Umět se rozhodnout ve prospěch svého zdraví, zdraví ostatních lidí, k ochraně přírody i kulturních hodnot to jsou další cíle našeho vzdělávacího programu. Učitelé musí žáky hodnotit podle jejich individuálních schopností musí vést žáky k aktivitě, možnosti podílet se na přípravě, výuce i hodnocení. I handicapovaný jedinec musí mít u nás možnost dosáhnout svého maxima, učit se s ostatními, ale podle svých možností. ŠKOLA V POHYBU, kde pohyb neznamená pouze lokomoci, ale nepřeberné množství aktivit, dění, nápadů, to charakterizuje právě náš vzdělávací program. Motto: I strom se potřebuje vypařovat a často osvěžovat větry, dešti, zimou, jinak snadno chřadne a vadne. Právě tak je pro lidské tělo nezbytný silný pohyb, činnost a důkladné cvičení. Jan Ámos Komenský Slova největšího pedagoga všech dob jsou vysoce aktuální právě pro naši školu. Ne však pro nedostatek pohybové činnosti v denním režimu člověka, ale pro to, že si uvědomujeme zvyšující se nároky na rozvoj všestrannosti každého jedince, včetně jeho celkové zdatnosti, kondice. Podstatou této zdatnosti již není jen specifická adaptace organismu k určité činnosti, ale celkově optimální stav organismu zejména CNS, který umožňuje celkový rozvoj fyzických i duševních sil, velkou pracovní aktivitu během života i svěžest a činorodou aktivitu do vysokého věku. /Červinka A. a kol.:práce a volný čas, Praha 1966/ ŠVP Strana 4 (celkem 326)

5 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Adresa školy Podzámecká 1, Kosmonosy IČO Bankovní spojení KB /0100 DIČ Telefon/fax , Adresa internetových stránek Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Předškolní a školská zařízení Název zřizovatele Město Kosmonosy Součásti školy Školní družina IZO ředitelství Mgr. Jan Šilhán ředitel Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Lenka Černá zástupce ředitele Jitka Urbanová hospodářka Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Poskytovat základní vzdělání 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola / Základní škola 400 Školní družina 100 Školní jídelna na MŠ / Školní jídelna na ZŠ / ŠVP Strana 5 (celkem 326)

6 2 Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,0 61 a více let ,4 celkem ,0 % 17,3 82,7 100,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,4 vyučen ,9 střední odborné úplné střední ,6 vyšší odborné vysokoškols ké ,1 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně základní školy ,7 učitel druhého stupně základní školy ,7 učitel náboženství vychovatel ,6 pedagog volného času asistent pedagoga trenér celkem ,0 ŠVP Strana 6 (celkem 326)

7 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň b) 2. stupeň předmět % český jazyk 88,9 cizí jazyk 61,5 matematika 88,9 prvouka 88,9 přírodověda 88,9 vlastivěda 88,9 hudební výchova 88,9 výtvarná výchova 80,0 praktické činnosti 100 tělesná výchova 100 volitelné předměty - nepovinné předměty Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Jan Šilhán 1.st., Tv Tv 1.st., Sv Lenka Černá M, Zt, Aj M Lenka Eichlerová 1. stupeň 1. stupeň, Ov (6 roč.) Jiřina Fejfušová 1. stupeň 1. stupeň Jana Hornychová 1.stupeň 1.stupeň Jarmila Jonášová Čj, Ov Čj, Aj Ivava Lukešová neaprobovaná Aj Hana Kapounová 1. stupeň 1. stupeň Radomíra Martínková 1.stupeň 1.stupeň Dana Morávková 1. stupeň 1. stupeň Daniel Mašín Z,Ov Z, M, Pč, Ov, Rv Vladimíra Pitáková Čj, Nj Čj, Nj Romana Karásková 1. stupeň 1. stupeň Milan Petráš Tv Tv, Pčn Lucie Picková neaprobovaná Aj, Inf ŠVP Strana 7 (celkem 326) předmět % český jazyk 100,0 cizí jazyk 33,3 matematika 50,0 chemie 100,0 fyzika 16,7 přírodopis 100,0 zeměpis 100,0 dějepis 100,0 občanská výchova 100,0 rodinná výchova 100,0 hudební výchova 0,0 výtvarná výchova 0,0 praktické činnosti 0,0 tělesná výchova 100,0 volitelné předměty 100,0 nepovinné předměty 0,0

8 Monika Steklá Z,D Z,D Tereza Śtechová neaprobovaná 1.stupeň Ivana Strnádková neaprobovaná M, Fy Eliška Štěpánová Vychovatelství Hv Jiřina Vrabcová 1. stupeň 1. stupeň Ivana Železná 1. stupeň 1. stupeň Zdeněk Turek Ch, P Ch, P, F 2.6 Trvání pracovního poměru všech zaměstnanců školy doba trvání počet % do 5 let 8 27,6 do 10 let 7 24,2 do 15 let 2 6,8 do 20 let 5 17,2 nad 20 let 7 24,2 celkem ,0 ŠVP Strana 8 (celkem 326)

9 3 Počty žáků 3.1 Počty žáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A (1.B) 25/24 13/12 12/12 Ne 2.A (2.B) 25/26 14/14 11/12 Ne 3.A (3.B) 26/24 12/9 14/15 Ne 4.A (4.B) 27/27 16/15 11/12 Ne 5.A(5.B) 27/26 12/15 15/11 Ne 6.A(6.B) 18/18 9/11 9/7 Ne 7.A Ne 8.A Ne 9.A (9.B) 18/19 7/8 11/11 Ne celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 11 čtyřleté gymnázium 4 střední odborná škola 21 střední odborné učiliště 16 konzervatoř 0 ŠVP Strana 9 (celkem 326)

10 4 ICT standard a plán 4.1 Pracovní stanice počet Počet standard ICT skutečnost plán Počet žáků Počet pedagogických pracovníků Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání ŠVP Strana 10 (celkem 326) Počet pracovních stanic celkem Počet pracovních stanic na 100 žáků 0,3 0,3 4.2 Prezentační a grafická technika technika standard ICT skutečnost plán Druh Datový projektor ANO 9 11 Dotyková tabule ANO 8 11 Tiskárny ANO 4 4 Kopírovací stroj ANO Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení standard ICT skutečnost Operační systém ANO ANO Antivirový program ANO ANO Textový editor ANO ANO Tabulkový editor ANO ANO Editor prezentací ANO ANO Grafický editor - rastrová grafika ANO ANO

11 Grafický editor - vektorová grafika ANO ANO Webový prohlížeč ANO ANO Editor webových stránek ANO ANO Klient elektronické pošty ANO ANO Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici ANO ANO Programy odborného zaměření ANO ANO Terasoft ANO ANO ATRE ANO ANO Encyklopedie ANO ANO 4.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání standard ICT skutečnost plán Typ vzdělávání standard ICT skutečnost plán Z Základní uživatelské znalosti 100% P Vzdělávání poučených uživatelů 100% S Specifické vzdělávání 16% 2 2 M - Vzdělávání ICT koordinátorů 8% 2 2 ŠVP Strana 11 (celkem 326)

12 Oddělení 5 Zájmové vzdělávání: školní družina Počet žáků pravidelná docházka 5.1 Školní družina Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny Učebny v suterénu, prostory po OB Klasické vybavení Školní družina plní, díky především hlavní vychovatelce, velice kvalitně funkci, pro kterou byla zřízena. Využívají ji ve dvou odděleních žáci 1.-3.ročníku, možnost pobytu v ní (v ranních hodinách) mají i dojíždějící žáci. Problémem je časová nepravidelnost žáků (příchody a odchody ze ŠD brání ještě lepší koncepci práce. Děti poznávaly nejbližší okolí školy, zajímavosti města a přírody. Uskutečňovaly různé druhy činností výtvarné, pracovní, sportovní, odpočinkové. ŠVP Strana 12 (celkem 326)

13 6 Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 6.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Výuka plavání Poznámka (název akce, výsledek) Lyžařský výcvik 0 0 Sportovně relaxační pobyt ,4.,6.,7.ročník Exkurze Praha Kavčí hory, DDM Mladá Boleslav, Muzeum Dobrovice, Farma Radvánovice Školní výlety Zahraniční výjezdy 2 57 Londýn, Chorvatsko Žákovská Vernisáž, vystoupení Den učitelů, Koncerty Vystoupení v Zrcadlovém sále Výstavy 1 25 Loreta Bystré hlavičky 150 Školní soutěž v logice Soutěže Pythagoriáda, Klokan Sportovní soutěže AŠSK Divadlo Zámecká olympiáda Jiné akce školy JARMARKY, ŠVP Strana 13 (celkem 326)

14 7 Prevence sociálně patologických jevů 7.1 Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů ANO bez kval. V hodinách rodinné výchovy, vaření, stravování ve školní jídelně Besedy,rozbory situací Besedy, filmová představení, osobní příklad pedagoga Vypracován každoročně metodikem Nabídka kroužků, třídních akcí Diskuse, besedy, rozhovory, situace dobrá, případné problémy okamžitě řešeny s vých.poradcem preventistou a rodiči Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Spolupráce s rodiči a sociálním odborem Konzultační hodiny a individuálně okamžitě Spolupráce s PPP, sociální odbor města MB Videopořady Ano Sportovní turnaje ŠVP Strana 14 (celkem 326)

15 8 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 8.1 Program environmentálního vzdělávání Vzdělávání Školní metodik environmentálního vzdělávání Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Problematika environmentálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP Samostatný předmět environmentálního vzdělávání Pojmy vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí Vzdělávání a výchova ve školní družině a školním klubu je také zaměřena na environmentální vzdělávání Škola má zpracovaný program environmentálního vzdělávání Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty Organizování celoškolních aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností Využívání středisek a center ekologické výchovy Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu Vybavení školy učebními pomůckami pro enviromentální vzdělávání Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) Ano - kvalifikovaný Ano Ano Volitelný Ve všech vzdělávacích oblastech, zvláště Člověk a příroda, Člověk a společnost Formou rozhovorů a her ANO Škola spolupracuje s obcí s p.petříčkem, muzejním spolkem, EXTRATŘÍDA -2x Den Země, bleskové sběry, vycházky s odborníkem neprobíhá DDM v Mladé Boleslavi, ekocentrum Českého ráje ANO RECYKLOHRANÍ, SDRUŽ.tEREZA Běžné vybavení v rámci možností školy Šetření energií zhasínání světel, vypínání počítačů, přihlášení do programu tříděného odpadu ŠVP Strana 15 (celkem 326)

16 9 Spolupráce školy s rodiči 9.1 Formy spolupráce Formy spolupráce komentář Školská rada Schůzky jsou svolávány na podnět vedení školy Občanské sdružení při škole Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Školní akce pro rodiče Školní časopis Sdružení rodičů a přátel školy ustavující schůze jako samostatného subjektu, komunikace přes předsedu a pokladníka - přínosné 3x ročně, konzultace individuálně kdykoliv 2x jarmarky, koncerty sboru, dny otevřených dveří, možnost návštěv v hodinách při výuce, účast na akcích tříd, sobotní sportovní dopoledne Ne ŠVP Strana 16 (celkem 326)

17 10 Materiálně-technické podmínky vzdělávání Materiálně-technické podmínky vzdělávání Prostředí, prostory a vybavení školy budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich estetická úroveň členění a využívání prostoru ve školách s více součástmi odborné pracovny, knihovny, studovny, multimediální učebny odpočinkový areál, zahrady, hřiště koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací studia, akustické a případné další fyzikální vlastnosti prostorů používaných pro výuku vybavení učebními pomůckami, hračkami, stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním nářadím apod. vybavení žáků učebnicemi, učebními texty vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami dostupnost pomůcek, techniky, informačních zdrojů a studijního materiálu komentář Škola se nachází v budově zámku, často řešeny technické a hygienické problémy (opadávající omítka, WC apod), chybí více odborných učeben, snaha ze strany pedagogů o lepší estetickou úroveň za pomoci rodičů a vlastních sil Prostory školy jsou plně využívány,členění školy je náročné pro důsledné dodržování neustálého dozoru nad žáky Zcela chybí (vyjma počítačové u., cvičné kuchyňky) Prostory zám. parku, viceúčelové hřiště v sídlišti, dětské hřiště u školy K dispozici Zrcadlový sál, kde se konají veškerá kulturní představení Vybavenost celkem na dobré úrovni, pomůcky se průběžně doplňují dle potřeb pedagogů Na vysoké úrovni, žák má k dispozici veškeré učebnice, ty jsou s pravidelností obměňovány dle poškození a modernizace dle požadavku pedagogů,těžko dostupné texty jsou žákům kopírovány K dispozici videotechnika, radiomagnetofony Na požádání pedagoga ŠVP Strana 17 (celkem 326)

18 Charakteristika školy Vybavení školy Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni je po dvou třídách v ročníku, na 2. stupni zpravidla též. Kapacita školy je 400 žáků kapacita je vždy téměř naplněna. Škola je umístěna do budovy bývalého zámku. Technický stav není úplně dobrý prakticky neustále zde probíhají různé opravy. Všechny větší opravy řeší majitel budovy Městský úřad Kosmonosy spolupráce školy a zřizovatele na úrovni všechny zásahy však musejí být schvalovány památkovou komisí. Škola nemá vlastní tělocvičnu. Vyjma dvou učeben počítačů a školní cvičné kuchyně výuka probíhá především v kmenových třídách. Využívá se dále přilehlého parku, prostorů Sokolovny, školního víceúčelového hřiště. Ve školní budově je nová, moderně vybavená výdejna obědů. Provozujeme školní družinu a odpolední volnočasové aktivity nabídku neustále rozšiřujeme, abychom zabránili odlivu žáků. Jarmark jednu z tradic školy rozšiřujeme o zapojení do projektů Tereza, Mrkev, mnohých projektů financovaných z EU dále využíváme keramickou dílnu, ve výuce využíváme IA tabule (3 na II. st., 5 na I.st.). Zařazujeme a rozšiřujeme krátkodobé i celoroční projekty příprava, realizace, výstupy a evaluace zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Významná je spolupráce s muzejním spolkem, družební školou v SRN Seeheim-Jugenheim. Za zmínku stojí náš pěvecký sbor, který vystupuje na všech významných akcích školy, města a nejbližšího okolí jednou za cca 3 roky vyjíždí do SRN (koncerty, spolupráce s tamními místními pěveckými sbory vždy veliký ohlas). Spolupráce s rodiči Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně mimo jiné na třídních schůzkách nebo konzultacích jednotlivých vyučujících. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. Školská rada Zájmem školy je, aby i v podmínkách platnosti nové školské legislativy školská rada vykonávala svou nezastupitelnou funkci. Školní parlament Žáci se musejí podílet na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, kde mohou dávat podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhovat a sami organizovat své vlastní projekty. ŠVP Strana 18 (celkem 326)

19 Charakteristika školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Větší důraz věnujeme čtenářské gramotnosti - výchovně vzdělávací cíl pro každého žáka: Schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti. Zabezpečit rozvoj ve všech předmětech - tj. i při čtení textů věcných, nejen při literární výchově. Snaha o prosazování aktivního učení - starořecká moudrost: Žák není nádoba, která se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit Aktivitu, učení a vztah žáka k učiteli nelze oddělit - chceme, aby se do školy chodil učit žák a učitel pracoval zejména organizačně a pracoval především na přípravě hodiny. Jde nám o zužitkování potenciálu žáka - jeho zážitky, zkušenosti; ale i jeho obavy, přání, naděje. Etickou výchovu dle našeho ŠVP zařazujeme ve všech předmětech - řídíme se výrokem H. Adams: Učitel ovlivňuje navždy; nikdy nemůžete říct, kdy jeho vliv končí. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Učení být schopen vzít v úvahu zkušenost, dávat věci do souvislostí, organizovat svůj učební proces, být schopen řešit problémy, být zodpovědný za své učení. ŠVP Strana 19 (celkem 326)

20 Objevování získávat informace z různých zdrojů a posoudit jejich věrohodnost, zvažovat různé zdroje dat, radit se s lidmi ze svého okolí, vytvářet a pořádat dokumentaci. Myšlení a uvažování chápat kontinuitu minulosti a současnosti, nahlížet aspekty rozvoje společnosti kriticky, být schopen se vyrovnávat s nejistotou a komplexností situace, účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor, vnímat politický a ekonomický kontext při vzdělávání a práci, hodnotit sociální chování související se zdravím, životním prostředím, vnímat hodnoty umění, literatury atd. Komunikace rozumět a domluvit se, číst a psát ve více jazycích, být schopen prezentovat, mluvit na veřejnosti, obhajovat a argumentovat vlastní názor, naslouchat a brát v úvahu názory druhých, vyjadřovat se písemnou formou, rozumět grafům, diagramům a tabulkám. Kooperace Práce být schopen spolupráce a práce v týmu, činit rozhodnutí, řešit konflikty, posuzovat a hodnotit, navazovat a udržovat kontakty. vytvářet projekty, brát na sebe zodpovědnost, přispívat k práci skupiny a společnosti, ŠVP Strana 20 (celkem 326)

21 Adaptace organizovat svou vlastní práci, projevovat solidaritu, ovládat matematické a modelové nástroje. využívat informační a komunikační techniky, být flexibilní při rychlých změnách, nalézat nová řešení, být houževnatý v případě obtíží. ŠVP Strana 21 (celkem 326)

22 Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu Hlavní důraz ve své vzdělávací práci klade škola na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení. Podpora dětí k učení se: vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení, vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě, využívat informační a komunikační prostředky a technologie. Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Podpora dětí k učení se: samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti, uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy, volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Podpora dětí k učení se: formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, naslouchat jiným a porozumět jim, obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Podpora dětí k učení se: spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a na utváření příjemné atmosféry v týmu, aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat zkušenosti a názory jiných. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Podpora dětí k učení se: ŠVP Strana 22 (celkem 326)

23 mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnost vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory, řešit praktické problémy a životní situace na základě pochopení principů, jimiž se společnost řídí, znát svá práva i povinnosti, schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Podpora dětí k učení se: schopnosti ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. Podpora dětí k učení se: schopnosti ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních, používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných, dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Podpora dětí k učení se: vnímat kulturní i historické dědictví jako významný fenomén, být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopností v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Podpora dětí k učení se: využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, rozvíjet své podnikatelské myšlení, orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru, chápat podstatu, cíl a riziko podnikání. Výchovné a vzdělávací strategie Pedagog musí být dovedným organizátorem i vyučujícím, musí umět plánovat. Práce pedagoga předpokládá tedy jisté manažerské schopnosti (jinak řečeno musí být kompetentní). ŠVP Strana 23 (celkem 326)

24 K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: Využívání různých zdrojů informací, kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní např. o učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.) o žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků (moderní pedagogické trendy, skupinová práce, dialog, projekty, integrace výukových oblastí atd.), kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: o škola organizuje tematicky zaměřené projekty a exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi. Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi školní rada, (komunitní skupinové aktivity, obec, pedagogicko-psychologická poradna, občanská sdružení atd.), kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: o žáci se účastní veřejných odborných i kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují se svými příspěvky. Proměna klimatu školy (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem, školní parlament). kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: Strategie naplňování klíčových kompetencí V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žáků je možno izolovaně popsat následujícím způsobem. Kompetence k řešení problémů rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale u dětí vytváříme ucelený obraz světa. Žákům jsou předkládány takové úkoly jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí a tudíž i více přístupů k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací prací s knihou, internetem, praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků. Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků. ŠVP Strana 24 (celkem 326)

25 Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, při zpracovávání školních projektů z nejrůznějších oblastí a jejich výstupů. Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního učení. Snažíme se děti zapojit do organizace činnosti školy - školní parlament. V rámci skupinového vyučování žáci přejímají různé role. Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Mimo jiné k tomuto je využívána spolupráce se školami v zahraničí. Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postupů a dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí. Očekávaná úroveň klíčových kompetencí žáka naší školy na konci základního vzdělávání: Kompetence k učení - žák je schopen vzít v úvahu zkušenost, dávat věci do souvislostí, organizovat svůj učební proces, je schopen řešit problémy, být zodpovědný za své učení. Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. Kompetence k řešení problémů - žák dokáže vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušenosti. Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.dokáže volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací. Kriticky myslí, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. Kompetence komunikativní žák dokáže formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu ve více jazycích, umí naslouchat a brát v úvahu názory druhých, rozumí grafům, diagramům a tabulkám, běžně užívaným gestům a zvukům. Umí využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Kompetence sociální a personální žák je schopen účinné spolupráce a práce v týmu, dokáže se společně s pedagogy podílet na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce. Chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. Dokáže ovládat a řídit svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúctu. Kompetence občanské žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu. Rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní život, rozhoduje se ŠVP Strana 25 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŽDÁNICE, OKRES HODONÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŽDÁNICE, OKRES HODONÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŽDÁNICE, OKRES HODONÍN MĚSTEČKO 18, 696 32 ŽDÁNICE 1. Identifikační údaje Název školy Adresa školy Masarykova základní škola,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

Škola žije do večera (motivační název)

Škola žije do večera (motivační název) Školní vzdělávací program Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Škola žije do večera (motivační název) Schváleno na pedagogické radě dne: 28. srpna 2013 Schváleno Školskou radou dne:

Více

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Základní škola Jedovnice, okres Blansko, 679 06 Jedovnice 401 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Školní vzdělávací program pro základní

Více