"ŠKOLY V POHYBU" VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""ŠKOLY V POHYBU" VE STŘEDOČESKÉM KRAJI"

Transkript

1 "ŠKOLY V POHYBU" VE STŘEDOČESKÉM KRAJI PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA ROZVOJ ŠKOLY A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Záměrem projektu je podpořit procesy, které přímo podporují efektivní rozvoj školy. Co tím myslíme? Věříme, že každá organizace, která chce nabízet kvalitní služby, musí neustále usilovat o zvyšování kvality. Ve škole to znamená inovovat vzdělávací program, profesionalizovat jednotlivé pedagogy v oblastech pedagogického a didaktického působení na děti, zdokonalovat procesy řízení a výměny informací, atd. A navíc se z toho nezbláznit, uvědomit si, jaký kus práce jsme udělali a umět to třeba i sdělit rodičům, oslavit úspěch... Aby se podařilo ve škole dosáhnout hmatatelné a všemi uznané pozitivní změny, nové kvality, je potřeba dobře vše naplánovat a vhodně poskládat komponenty podpory, které vedou k cíli. Proto v našem projektu je podpora v první fázi cílena na vedení školy. Aby mělo vše potřebné pro plánovaný rozvoj. Vedení dopředu zvažuje, jaké změny zkvalitnění chce/může ve škole zavést a jakou podporu k tomu potřebuje. K tomu slouží především systémové vzdělávání zaměřené na zvyšování vůdčích kompetencí řídících pracovníků škol. Dále individuální podpora vedení škol s využitím odborníků z praxe (koučování ředitelů). Pedagogickým sborům je nabízeno vzdělávání (dvoudenní výjezdní seminář pro celý sbor + seminář ve škole) a také mentoring dle potřeb jednotlivých škol a učitelů. Projekt zahrnuje rovněž dvoudenní stáž na škole, kterou vhodně vybereme podle prokazatelných zkušeností v oblasti, ve které chce škola na sobě pracovat. Harmonogram projektu: Začátek projektu: duben 2013 Délka trvání projektu: 21 měsíců (do prosince 2014) Aktivity v projektu jsou rozloženy na celou dobu trvání projektu. Konkrétní termíny aktivit jsou domlouvány se zapojenými školami. Struktura programu "Školy v pohybu": 1. Dvoudenní workshop pro pedagogický sbor školy Tato výjezdní akce je určena pedagogickému sboru každé zapojené školy zvlášť. Seminář má tři základní tematické oblasti: - nastavení týmové práce v pedagogickém sboru, vzájemné poznání se - evaluace školy (z pohledu všech pedagogů) - krátkodobá a dlouhodobá vize školy, akční plán školy (vizi i akční plán školy zpracovává celý pedagogický sbor - každý pedagog se tak podílí na rozvoji školy a lépe rozumí tomu, proč a jak je nastaven výchovně vzdělávací proces ve škole, kde pracuje. Pochopení všech souvislostí tak přispěje k větší efektivitě práce jednotlivých pedagogů a tak i celého pedagogického sboru). 1

2 Z projektu je hrazeno ubytování, stravování a program. Škola hradí dopravu. Seminář se koná v Praze nebo StČ kraji. 2. Vzdělávání širšího vedení školy v manažerských dovednostech (4 x 2,5 dne výjezdní seminář pro 2 4 členy širšího vedení školy) Obsah těchto seminářů je zaměřen na praktická témata, která se týkají řízení školy. Rámcově se témata týkají těchto oblastí: - klima školy - motivace, stimulace a hodnocení pedagogických pracovníků - timemanagement - přesvědčivé jednání, argumentace, konflikt a jeho řešení - legislativa k personálním otázkám Všechna témata jsou vztažena k řízení školy a konkrétní náplň je přizpůsobena účastnické skupině. Z projektu je hrazeno ubytování, stravování a program. Účastníci si hradí dopravu. Semináře se konají v Praze nebo StČ kraji. 3. Dvoudenní stáž na vybrané škole V rámci této aktivity jede asi 15 pedagogických pracovníků z každé zapojené školy na dvoudenní odbornou exkurzi do školy, která má již dlouhodobé zkušenosti s tématy, která si škola ve své vizi stanovila jako ta, kterých chce dosáhnout, ve kterých chce na sobě systematicky pracovat. Školu si vybírá každá škola podle svých preferencí a potřeb. Exkurze zahrnuje: - náslechy a pozorování ve vyučovacích hodinách - diskuse a rozbory výuky s pedagogy - diskuse o řízení školy s vedením hostitelské školy Z projektu je hrazeno ubytování, stravování, program i doprava účastníků. 4. Individuální podpora dle potřeb školy Podle transparentního klíče přidělíme každé škole kredity, které může využít na semináře pro svůj pedagogický sbor, na mentoring pro pedagogy nebo na koučování pro vedení škol. Téma tohoto vzdělávání si vybírá škola podle svých potřeb. Semináře už bývají zpravidla jednodenní/půldenní a konají se přímo ve škole. Z projektu jsou hrazeny náklady na lektora/mentora/kouče a vzdělávací materiály. 2

3 Vstupní workshop Školy v Pohybu prezenční program pro sbor školy Vizí programu "Školy v Pohybu" je cíleně (tj. vědomě, systematicky a trvale) zkvalitňovat vzdělávání poskytované v každé třídě, pro každého žáka. Věříme, že toho se dá dosahovat třemi základními kategoriemi vzájemně propojených opatření: 1. zvyšováním profesionality (kapacity 1, odbornosti 2 ) jednotlivých pedagogů 2. cíleným budováním funkčních a sociálně zdravých vztahů jak v pedagogickém sboru, tak v celé škole (U Ž R) 3. rozvojem leadershipu 3 vedení školy Cílem programu "Školy v Pohybu" je promyšleně strukturovanou podporou rozpohybovat co největší množství českých škol k trvalému zvyšování své vnitřní kvality. Program je sestaven z těchto hlavních komponent: Workshop "Vize školy" Manažerského vzdělávání Specifického vzdělávání pro školní sbor či jednotlivé týmy Mentoring - individuální podpora učitele Kaučink individuální podpora ředitele (člena vedení) Stáže Vstupní workshop "Školy v Pohybu" (VW-ŠvP) je první prezenční aktivitou celého programu. Účastní se ho celý pedagogický sbor dané školy. V projektu "Školy v Pohybu ve Středočeském Kraji" je zapojeno 10 škol, každá z nich absolvuje svůj vstupní workshop. 1 zvyšování kapacity pedagogického sboru je rozvoj jejich odborných funkcí a rolí tzv. "horizontálních kariér", např.: mentor, kauč, metodik, poradce, lektor, 2 nejen odbornost předmětová, ale i metodická, didaktická, aplikovaná psychologie, základy diagnostiky apod. 3 tj. schopnost nastavit vizi (školy), získat pro ni podporu všech důležitých zúčastněných stran a zajistit realizaci podstatných změn, které vedou k naplnění této vize 3

4 Cílem workshopu je otevřít ve sboru diskusi o hodnotách školy a formulovat sdílenou vizi školy. Ta je následně odrazovým můstkem k tvorbě a realizaci akčního plánu školy, který prostřednictvím dalších aktivit projektu a vlastního přičinění škola v průběhu projektu realizuje. Dílčí cíle: Témata: Uvést celý pedagogický sbor do projektu, vysvětlit jeho obsah a strukturu, závazky školy vůči projektu a možnosti, které projekt škole nabízí Motivovat co nejvíce členů sboru k aktivnímu zapojení v projektu. Formulovat kvalitu hodnoty školy a na jejich základě formulovat vizi školy. V závislosti na tom profesní potřeby individuální i celého sboru hodnocení školy spolupráce v pedagogickém sboru krátkodobá a dlouhodobá vize školy Východiska: 10 zapojených škol bylo vybráno ze 17 vážných uchazečů. Všechny školy posílaly motivační dopis a dotazník, kde zdůvodňovaly, proč se chtějí do programu zapojit a co očekávají. Všechny školy zájemce jsme navštívili. Ředitelé vybraných škol podepsali smlouvu, kde se zavázali k realizaci celého programu ve škole. Všechny školy prošly v červnu 2013 on-line sebehodnocením, výstupy sebehodnocení jsou podkladem pro realizaci vstupních workshopů Organizace: VW-ŠvP je dvoudenní výjezdní setkání (16 výukových hodin). Zúčastňují se ho všichni pedagogové školy. Koná se v zámeckém hotelu Maxmilián Loučeň, Loučeň č. p Loučeň, okr. Nymburk Tel příjezd účastníků cca 8:30 hod první den programu, zakončení druhý den v hod 4

5 strava účastníků: zajištěna organizátorem; první jídlo svačina (cofee break = CB v 8:30 hod), oběd, odpolední CB, večeře, snídaně, CB, oběd, odpolední CB (poslední jídlo) ubytování: dvoulůžkové pokoje doprava: účastníci si organizují sami, na vlastní náklady termíny workshopů pro jednotlivé školy: MA ZŠ Všenory (18) IJ ZŠ Milovice (45/37 ped. prac.) MM ZŠ JP K. Hora (24) IJ ZŠ Chraštice (13) MM ZŠ Dublovice (6) SZ ZŠ Dymokury (14) SZ ZŠ M. Boleslav (21) MM ZŠ Krásná Hora (10) SZ ZŠ Plaňany (26) SZ ZŠ Žižkov K. Hora (47/40) lektorské dvojice: MA: Marta Břehovská - Andrea Vedralová IJ - Iva Honsnejmanová, Jarda Jindra MM - Marta Břehovská, Milan Kotík SZ - Stáňa Křížová, Zdeněk Brož Standardní program 4 : 1. den 8:30 příjezd účastníků, přivítání, ubytování, organizace, káva 9:00 BLOK 1: Představení lektoři Prezentace projektu, jaké možnosti projekt nabízí Očekávání a obavy účastníků 10:30 přestávka na kávu 11:00 BLOK 2: Představení účastníků a školy 4 plánovaný časový harmonogram je pouze orientační, bude se přizpůsobovat podle potřeb konkrétního pedagogického sboru školy. 5

6 Motivace k práci, kterou jdeme dělat proč plánovat změny v naší škole? 12:30 oběd 14:30 BLOK 3: Prezentace a rozbor výsledků sebehodnocení školy 16:00 přestávka na kávu 16:30 BLOK 4: Workshop I hodnoty naší školy 18:00 Večeře 20:00 volný program, případně inspirace filmy Vlna, sir Ken Robinson, diskuse den 8:30 BLOK 5: Workshop II formulace vize školy 10:00 přestávka na kávu 10:30 BLOK 6: Workshop III souvislosti co to znamená ve třídě, vztazích, každodenním životě školy? 12:00 oběd 13:30 BLOK 7: Workshop IV akční plán školy v projektu Školy v pohybu 15:30 přestávka na kávu 16:00 domluva dalších kroků, vyhodnocení celého programu, reflexe 17:30 zakončení programu 6

7 příloha 1: CV lektoři Vstupní workshop Školy v Pohybu Mgr. STANISLAVA KŘÍŽOVÁ Studium: Pedagogická fakulta ZČU oboru matematika a občanská výchova Praxe v oboru: od r učitelka ZŠ Obříství, výchovná poradkyně, metodik pro diagnostickou činnost TU od r ZŘ ZŠ Klíček, o.p.s. Praha od r Crocodile ČR metodička od r CELN, o.s. projektová manažerka projekt ProMed sepsání a realizace projektu; řízení a administrativa projektu; spolupráce na přípravě seminářů, sborníku a metodiky projekt Multimice metodička (efektivní využití IT ve výuce na ZŠ) od roku 2008 doposud AISIS, o.s. projektová manažerka a lektorka projekt Školy v pohybu o řízení a realizace projektu; o lektorování semináře Rozvoj školy a společná tvorba vize školy, teambuildingové aktivity, hodnocení a sebehodnocení ve škole projekt Rozumíme penězům o řízení a realizace projektu; o lektorování semináře zaměřené na finanční gramotnost; Profesní růst: Funkční studium vedoucích pracovníků škol a školských zařízení I. se závěrečnou prací na téma Organizační řád školy PC Praha Co-operative Learning and Responsible Citizenship in the 21st Century UMIST Manchester, UK Dramatická výchova pro současnou školu Sdružení pro tvořivou dramatiku Praha dvouletý kurz 7

8 Mgr. ZDENĚK BROŽ Studium: Pedagogická fakulta v Hradci Králové, obor matematika základy techniky Praxe v oboru: 1991 Školský úřad v Chrudimi, Vedoucí pedagogicko-organizačního oddělení od roku 1991 doposud ředitel ZŠ Dr. Malíka, Chrudim od roku 2008 garant, lektor a facilitátor v projektu Školy v pohybu od roku 1990 se podílel na organizaci a vytváření nabídky DVPP pro různé organizace v regionu externě působí v roli experta na problematiku rozvoje škol a tvorbu kurikula VÚP, ČŠI absolvent řady kurzů v rámci DVPP od roku 2000 doposud samostatná lektorská činnost řízení a rozvoj školy, kurikulární reforma, tvorba a modernizace ŠVP vývoj a lektorování kurzu finančního vzdělávání Rozumíme penězům v rámci pilotního projektu realizovaného o. s. AISIS Publikační činnost: spoluautor publikací: Učím s radostí, Ředitelská kuchařka a metodické příručky Autoevaluace Profesní růst: kurz lektorských dovedností člen poradního sboru MŠMT pro základní vzdělávání ICT kurzy kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 8

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Metodická příručka pro učitele

Metodická příručka pro učitele Metodická příručka pro učitele Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1. Struktura

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci:

Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci: Nová škola, o. p. s. se od svého vzniku v roce 1996 podílela na implementaci uvádění romských asistentů pedagoga do českého vzdělávacího systému. Vybírali jsme, školili a zaměstnávali vůbec první romské

Více