Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení ověřovatelů zápisu z 60. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ověřovatele zápisu z 60. schůze RM Karviné konané dne , a to pana Bc. Miloslava Pawlicu a paní Ing. Ladu Pluhařovou Schválení programu 60. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila program 60. schůze RM Karviné konané dne , včetně projednaných změn: doplněné materiály: Doplnění programu č. 6 - Vyhlášení výběrového řízení na realizaci akce pod názvem Rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty na ul. Borovského v Karviné. Doplnění programu č. 7 - Peněžní dar panu Josefu Adámkovi. stažené materiály: Bod č. 1 - Informace z porad uvolněných funkcionářů Oznámení, které učinil člen RM Karviné pan Bc. Miloslav Pawlica, o střetu zájmu ve věci Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí oznámení, které učinil člen rady města pan Bc. Miloslav Pawlica, o střetu zájmu ve věci Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné, Rada města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 1 / 35

2 vyloučit pana Bc. Miloslava Pawlicu z projednávání a rozhodování ve věci Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné Oznámení, které učinil člen RM Karviné pan Mgr. Jaromír Spáčil, o střetu zájmu ve věci Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná, vykonávajících činnost základních a mateřských škol a ředitelkám příspěvkových organizací Regionální knihovny Karviná a Městského domu kultury Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí oznámení, které učinil člen rady města pan Mgr. Jaromíra Spáčila, o střetu zájmu ve věci Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná, vykonávajících činnost základních a mateřských škol a ředitelkám příspěvkových organizací Regionální knihovny Karviná a Městského domu kultury Karviná. Rada města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyloučit pana Mgr. Jaromíra Spáčila z projednávání a rozhodování ve věci Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná, vykonávajících činnost základních a mateřských škol a ředitelkám příspěvkových organizací Regionální knihovny Karviná a Městského domu kultury Karviná Povolení těžby OKD, a.s., Dolu Darkov na demarkaci DP Karviná-Doly I, Karviná-Doly II a Darkov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 806/2009/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: vydat souhlasné stanovisko k těžebnímu záměru - OKD, a.s., Dolu Darkov v porubu z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 807/2009/RM Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 2 / 35

3 Určeno: vedoucí OŽP Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní zprávu - Povolení těžby OKD, a.s., Dolu Darkov na demarkaci DP Karviná-Doly I, Karviná-Doly II a Darkov Povolení těžby OKD,a.s., Dolu Darkov ve 2. kře DP Darkov - informativní zpráva Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 808/2009/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: vzala na vědomí informativní zprávu - Povolení těžby OKD,a.s., Dolu Darkov ve 2. kře DP Darkov. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 809/2009/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní zprávu - Povolení těžby OKD,a.s., Dolu Darkov ve 2.kře DP Darkov Záměr realizovat projekt Systém včasné intervence Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 810/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit realizaci projektu Systém včasné intervence. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 3 / 35

4 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 811/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit spolufinancování projektu Systém včasné intervence a to v maximální výši Kč ,-- (slovy: Třistačtyřicetdvatisícepětset korun českých). Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 812/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit předložení žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR, maximální možná výše dotace je 80 % z celkových nákladů Kč ,-- (slovy: Jedenmiliontřistasedmdesáttisíc korun českých) Projekt WEED - Ženy, podnikání a zaměstnanost v lokálním rozvoji - uzavření společné dohody mezi hlavním projektovým partnerem a projektovými partnery operačního programu URBACT II Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 813/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit uzavření společné dohody mezi hlavním projektovým partnerem a projektovými partnery operačního programu URBACT II dle přílohy č. 1 k usnesení Integrovaný plán rozvoje města Karviné pro IOP Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí oznámení o změně v IPRM IOP dle přílohy č. 1 k usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 4 / 35

5 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit oznámení o změně v IPRM IOP dle přílohy č.1 k usnesení Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Karviná 2000 za rok 2008 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Karviná 2000 za rok Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Karviná 2000 za rok Výroční zpráva Nadačního fondu Dítě a ovzduší za rok 2008 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí výroční zprávu Nadačního fondu Dítě a ovzduší za rok Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí výroční zprávu Nadačního fondu Dítě a ovzduší za rok Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 5 / 35

6 3307 Výroční zpráva Nadačního fondu Zdravé město Karviná za rok 2008 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí výroční zprávu Nadačního fondu Zdravé město Karviná za rok Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí výroční zprávu Nadačního fondu Zdravé město Karviná za rok Informativní zpráva o vnitrostátní fúzi sloučením nadačních fondů Zdravé město a Dítě a ovzduší Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí informativní zprávu o vnitrostátní fúzi sloučením nadačních fondů Zdravé město a Dítě a ovzduší. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní zprávu o vnitrostátní fúzi sloučením nadačních fondů Zdravé město a Dítě a ovzduší Poskytnutí dotací z Fondu primátora města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 814/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout dotace z Fondu primátora města Karviné: Příjemce IČ částka v Kč Český svaz žen o.s., Základní organizace č.4, Karviná-Mizerov ,-- Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 6 / 35

7 Mažoretky MICHELLE Karviná o.s., Jurkovičova 1532/30, Karviná-Nové Město ,-- Myslivecké sdružení Karviná-Ráj o.s., Na Bělidle 813/8, Karviná-Fryštát ,-- Iveta Knispelová - CLUB MALIBU, Mickiewiczova 2091, Karviná-Hranice ,-- Nadační fond Zdravé město, Karola Śliwky 149/17, Karviná-Fryštát ,-- Místní skupina PZKO Karviná-Nové Město, Čapkova 1577/11, Karviná-Nové Město ,-- TJ Kovona Karviná, Gustava Morcinka 1798/10, Karviná-Nové Město ,-- TJ Jäkl Karviná, Městský stadion, Karviná-Ráj ,-- AIESEC Karviná, Univerzitní náměstí 1934, Karviná-Fryštát ,-- HbK INTEVO Karviná, Majakovského 2098/10, Karviná-Mizerov ,-- Základní škola Borovského, Ve Svahu 775, Karviná-Ráj ,-- Lukáš Matušek, Malé Kempy 124/10, Karviná-Louky ,-- Celkem ,-- Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 815/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné poskytnout v souladu s ustanovením 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dotace z Fondu primátora města Karviné takto: Příjemce IČ částka v Kč HCB, o. s., Cihelní 1652/51, Karviná-Nové Město ,-- Městský fotbalový klub Karviná, Slovenská 2882/2, Karviná-Hranice ,-- Městský fotbalový klub Karviná, Slovenská 2882/2, Karviná-Hranice ,-- Sdružení Permoník, Čajkovského 2217, Karviná-Mizerov ,-- Tělocvičná jednota Sokol Karviná, Sokolovská 1758/1, Karviná-Nové Město ,-- Celkem , Odvolání a zvolení člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 816/2009/RM Určeno: vedoucí KP Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné odvolat pana Ing. Romana Lamacze z funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Karviné, a to ke dni Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 7 / 35

8 Úkol: 817/2009/RM Určeno: vedoucí KP Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné zvolit pana Radima Slívu do funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Karviné, a to ke dni E.I.A. k pokračování hornické činnosti OKD,a.s., Dolu Lazy na období Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stáhnout materiál z programu 60. schůze RM Karviné konané dne Zjišťovací řízení záměru SEJONG Czech s.r.o. - Výrobní závod - II. fáze dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 818/2009/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: vydat souhlasné stanovisko k záměru SEJONG Czech s.r.o. - Výrobní závod - II. fáze a nepožadovat pokračování v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů uvedených v důvodové zprávě Uzavření smlouvy o umístění stožárové konstrukce a mikrovlnného zařízení pro spojení s poskytovatelem internetového připojení Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 8 / 35

9 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o umístění stožárové konstrukce a mikrovlnného zařízení pro spojení s poskytovatelem internetového připojení, na základě níž dojde k umístění stožárové konstrukce a mikrovlnného zařízení pro spojení s poskytovatelem internetového připojení v domě čp. 2802, ulice Žižkova, Karviná-Hranice, k.ú. Karviná-město, na dobu neurčitou, nejpozději od , s roční úplatou ve výši Kč 1.190,-- (slovy: Jedentisícjednostodevadesát korun českých) včetně DPH se společností ORKA systems, s.r.o., IČ , se sídlem Pesvice 18, z důvodů uvedených v důvodové zprávě Výpovědi z nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vypovědět nájmy z bytů v majetku statutárního města Karviné nájemcům dle přílohy č. 1 k usnesení Žádost o umístění sídla nově zakládaných bytových družstev Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, udělit nově zakládaným družstvům souhlas s umístěním sídla právnické osoby na dobu neurčitou, pro právnické osoby a na adresy ve znění přílohy č. 1 k usnesení Řešení bytových potřeb paní Márie Gebauerové Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neřešit žádost paní Márie Gebauerové, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 9 / 35

10 3317 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k usnesení, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Nájem se sjednává na dobu určitou jednoho roku dle přílohy č. 1 k usnesení. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájem bytu se obnovuje za stejných podmínek vždy na dobu jednoho roku, ledaže pronajímatel doručí nájemci písemné odmítnutí automatického obnovení nájmu. Pronajímatel je oprávněn zaslat nájemci písemné odmítnutí nájmu, pokud nájemce nebude dodržovat povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů, nebo nebude plnit ujednání obsažená v nájemní smlouvě, zejména nebude řádně a včas platit nájemné nebo zálohy na služby poskytované s užíváním bytu. Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít nájemní smlouvy k bytům v domech s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné od na dobu neurčitou dle přílohy č. 2 k usnesení, z důvodů uvedených v důvodové zprávě Řešení bytových potřeb MUDr. Jana Paymy - zrušení usnesení RM Karviné č Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zrušila usnesení RM Karviné č ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě Řešení bytových potřeb paní Daniely Roháčové Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 819/2009/RM Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 10 / 35

11 Určeno: vedoucí OSM Termín: uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu o velikosti 1+2 v majetku statutárního města Karviné s paní Danielou Roháčovou, z důvodů uvedených v důvodové zprávě Uzavření nájemní smlouvy k bytu formou výběrového řízení s uzavřením Dohody o přistoupení k závazku podle 533 občanského zákoníku bez dohody s dlužníkem Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s paní Zuzanou Rychlou nájemní smlouvu k obecnímu bytu č. 9 o velikosti 1+3 v domě čp. 2077, ulice Na Kopci, Karviná-Mizerov, s přistoupením k závazku za pana Lubomíra Komárka ve výši Kč ,50 (slovy: Čtyřicettisícčtyři koruny české 50/100), za paní Alenu Petrovskou ve výši Kč 9.113,-- (slovy: Devěttisícjednostotřináct korun českých), za pana Josefa Viléma ve výši Kč ,50 (slovy: Dvacetjedentisícjednostosedmdesátsedm korun českých 50/100) a za pana Davida Voigta ve výši Kč 5.165,-- (slovy: Pěttisícjednostošedesátpět korun českých). Nájem se sjednává na dobu určitou od do Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájem bytu se obnovuje za stejných podmínek vždy na dobu jednoho roku, ledaže pronajímatel doručí nájemci písemné odmítnutí automatického obnovení nájmu. Pronajímatel je oprávněn zaslat nájemci písemné odmítnutí nájmu, pokud nájemce nebude dodržovat povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů, nebo nebude plnit ujednání obsažená v nájemní smlouvě, zejména nebude řádně a včas platit nájemné, nebo zálohy na služby poskytované s užíváním bytu. Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s panem Petrem Nesétem nájemní smlouvu k obecnímu bytu č. 4 o velikosti 1+3 v domě čp. 740, ulice Haškova, Karviná-Ráj, s přistoupením k závazku za pana Štefana Vedeja ve výši Kč ,-- (slovy: Dvacettisícdvěstětřicetosm korun českých), za pana Davida Voigta ve výši Kč ,-- (slovy: Čtrnácttisícšedesátšest korun českých) a za pana Martina Wintra ve výši Kč ,-- (slovy: Dvacetčtyřitisícedevětsetosmdesátšest korun českých). Nájem se sjednává na dobu určitou od do Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájem bytu se obnovuje za stejných podmínek vždy na dobu jednoho roku, ledaže pronajímatel doručí nájemci písemné odmítnutí automatického obnovení nájmu. Pronajímatel je oprávněn zaslat nájemci písemné odmítnutí nájmu, pokud nájemce nebude dodržovat povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů, nebo nebude plnit ujednání obsažená v nájemní smlouvě, zejména nebude řádně a včas platit nájemné, nebo zálohy na služby poskytované s užíváním bytu. Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy, z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 11 / 35

12 pověřit podpisem Dohody o přistoupení k závazku podle 533 občanského zákoníku - bez dohody s dlužníkem Ing. Jana Wolfa, náměstka primátora Řešení nájmu k bytu č. 17 v domě čp. 2931/17, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice - zrušení usnesení RM Karviné č Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zrušila usnesení RM Karviné č ze dne v plném znění z příčin uvedených v důvodové zprávě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít, z příčin uvedených v důvodové zprávě, s Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, zastoupená vedoucím ÚO SKPV Karviná plk. JUDr. Janem Kluskou, se sídlem Havířská 1511/26, Karviná-Nové Město, dohodu o zániku nájmu k bytu č.17 v domě čp. 2931/17, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice, k datu Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít, z příčin uvedených v důvodové zprávě, s paní Monikou Dudovou nájemní smlouvu k obecnímu bytu č. 17 o velikosti 1+2 v domě čp. 2931/17, ulice Čsl. armády, Karviná-Hranice. Nájem se sjednává na dobu určitou s účinností od do Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájem bytu se obnovuje za stejných podmínek vždy na dobu jednoho roku, ledaže pronajímatel doručí nájemci písemné odmítnutí automatického obnovení nájmu. Pronajímatel je oprávněn zaslat nájemci písemné odmítnutí nájmu, pokud nájemce nebude dodržovat povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů, nebo nebude plnit ujednání obsažená v nájemní smlouvě, zejména nebude řádně a včas platit nájemné nebo zálohy na služby poskytované s užíváním bytu. Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy Pořadník na byty Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 12 / 35

13 změnit usnesení RM Karviné č ze dne tak, že vypustila z přílohy č. 1 k usnesení RM Karviné č Pořadník na byty o velikosti 0+1 pana Čestmíra Žáčka, žádost č. 874/03 ze dne , a doplnila ho do přílohy č. 2 k usnesení RM Karviné č Pořadník na byty o velikosti 1+1, z důvodů uvedených v důvodové zprávě, Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit pořadník na byty o velikosti 1+1 v souladu s článkem 4 odst. 3 Zásad pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, z důvodů uvedených v důvodové zprávě Uzavření nových nájemních smluv k bytům ve vlastnictví statutárního města Karviné při vzájemné výměně bytů Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, udělit souhlas s dohodami o výměně bytů dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončit nájemní vztahy v bytech ve vlastnictví statutárního města Karviné s nájemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení dohodou, a to ke dni, který bude předcházet dni, kdy nabudou účinnosti nové nájemní smlouvy. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s nájemci, uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení, v souvislosti s výměnou bytů nové nájemní smlouvy s tím, že počátek účinnosti nájemní smlouvy bude uveden v nájemní smlouvě, doby nájmů dle původních nájemních smluv zůstanou zachovány a výše nájemného bude uvedena v evidenčním listu bytu, který bude přílohou nájemních smluv Žádost nájemce Zdeňka Brudného o souhlas k prodloužení podnájmu Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 13 / 35

14 udělit souhlas s prodloužením podnájmu v bytě č. 15, ulice Kosmonautů 620/27, Karviná-Ráj, jehož nájemcem je Zdeněk Brudný pro podnájemce Viktora Šimkoviče, trvale bytem Karviná-Mizerov, ulice Tyršova 2288/36 na dobu do Žádost nájemce Romana Kubuše o souhlas k podnájmu Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, udělit souhlas k podnájmu části bytu č. 12, tj. jednoho pokoje o výměře 18 m2, ulice U Lesa 732/5, Karviná-Ráj, jehož nájemcem je Roman Kubuš pro podnájemce Moniku Kubušovou, trvale bytem Karviná-Ráj, ulice Prameny 825/21 na dobu do Zřízení věcného břemene - Tomáš Cechel Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 820/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: zřídit věcné břemeno - právo vedení inženýrské sítě (vodovodní přípojka) a právo umístění zpevněné plochy (sjezd), vše na částech pozemku p. č. 291 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k usnesení, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 284 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, na jehož části bude vybudován rodinný dům, a to po dokončení stavby inženýrské sítě a zpevněné plochy dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 284 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, na dobu výstavby Zřízení věcného břemene - SmVaK Ostrava, a. s. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 14 / 35

15 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 821/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: zřídit věcné břemeno - právo vedení inženýrské sítě (vodovod) na částech pozemků p. č. 1832/2 o délce 4 bm a p. č. 1889/6 o délce 38 bm, oba v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v geometrickém plánu číslo /2008, který tvoří přílohu č. 1 k usnesení, ve prospěch vlastníka stavby vodovodu, a to za jednorázovou úhradu ve výši Kč 120,-- za 1 bm (slovy: Jednostodvacet korun českých), tj. za 42 bm Kč 5.040,-- (slovy: Pěttisícčtyřicet korun českých), navýšenou o 19 % DPH, tj. celkem Kč 5.997,60 (slovy: Pěttisícdevětsetdevadesátsedm korun českých 60/100) a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s vlastníkem stavby vodovodu Pronájem pozemků OKD a.s. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 822/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: uzavřít se společností OKD, a.s.(ič: , se sídlem Prokešovo náměstí 2020/6 Ostrava, Moravská Ostrava 72830), zastoupenou Důlními škodami, Stonava spol. s r.o. (IČ: , sídlo: Důl ČSM-budova 932, Stonava) dohodu o ukončení nájemní smlouvy číslo NS 30/1468/01/OMaR/Ca ze dne a jejího dodatku č. 1 ze dne na pronájem pozemků v souvislosti s rekultivační stavbou Rekultivace území Louky 9. Etapa, ke dni Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 823/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: uzavřít se společností OKD, a.s. (IČ: , se sídlem Prokešovo náměstí 2020/6 Ostrava, Moravská Ostrava 72830), zastoupenou Důlními škodami, Stonava spol. s r.o. (IČ: , sídlo: Důl ČSM-budova 932, Stonava) nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 2704/5 o výměře cca m2 a pozemku p. č. 2569/1 o výměře 1147 m2 v kat. území Louky nad Olší, obec Karviná a pozemků p. č. 819/26 o výměře m2, p. č. 819/28 o výměře 1281 m2, p. č. 2446/19 o výměře 2240 m2 v kat. území Darkov, obec Karviná, blíže specifikované v příloze č.1 k usnesení, v souvislosti s rekultivační stavbou Rekultivace území Louky 9. Etapa, na dobu určitou, a to od do , za nájemné dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 15 / 35

16 3329 Souhlas - Ing. Ladislav Šincl a Mgr. Beáta Šinclová Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 824/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: udělit manželům Ing. Ladislavu Šinclovi a Mgr. Beátě Šinclové v souladu s ustanovením 116 zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 825/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: pověřit podpisem souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby dle 116 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, Ing. Helenu Bogoczovou, vedoucí Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné 3330 Zřízení věcného břemene - RPG Byty, oprava kanalizačních přípojek Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 826/2009/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrských sítí (kanalizační přípojky) na částech pozemků p. č. 881/2 o délce 102 bm, p. č. 881/1 o délce 6 bm, p. č. 876 o délce 31 bm, p. č. 702 o délce 79 bm, p. č. 685/2 o délce 40 bm a p. č. 662 o délce 1 bm, vše v katastrálním území Karviná - město, obec Karviná, blíže specifikováno v geometrických plánech, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 k usnesení, ve prospěch vlastníka stavby, a to za jednorázovou úhradu ve výši Kč 120,-- za 1 bm použitých pozemků, tj. za 259 bm Kč ,-- (slovy: Třicetjedentisícosmdesát korun českých), navýšenou o 19 % DPH. Celková úhrada za zřízení věcného břemene činí Kč ,20 (slovy: Třicetšesttisícdevětsetosmdesátpět korun českých 20/100). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 16 / 35

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 31. schůze Rady města Karviné konané dne 21.02.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1365 Schválení

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 70. schůze Rady města Karviné konané dne 04.12.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3233 Schválení

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. Usnesení č. 7/215/2015 7/246/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více