Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů"

Transkript

1 Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých strategií. Údaje jsou uvedeny v procentech, a čím vyšší číselná hodnota, tím lépe je daná kritická oblast generovou skupinou hodnocena. Strategie pro Brno Strategický plán města Brna byl schválen zastupitelstvem města o počtu 55 členů, z toho 12 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast A.Image města a vnitřní/vnější vztahy B. Místní ekonomický rozvoj Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 56,67 55,38 52,78 46,7 58,48, 68,9 48,33 1, 8,44 5,79 5,46 54,76, 75,79 58,89 C. Kvalita života 43,9 92,42 59,28 56,22 61,67 37,92 79,17 61,51 D. Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání E. Doprava a technická infrastruktura revalence pro cílovou skupinu 83,33 1, 55,28 66,67 88,25, 89,6 68,94 71,11 86,37 77,64 45,95 83,22 19,57 74,81 65,53 71, 82,92 59,16 53,7 69,28 11,5 77,55 Celkové hodnocení Strategie pro Brno z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

2 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategie pro Brno z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategie pro Brno 22 je rozdělena do pěti tematických okruhů kritických oblastí, které jsou dále členěny na jednotlivé dílčí cíle. Z genderové analýzy vyplynulo, že největší souhlas () s tématy Strategie vyjádřily ženy téměř 83% a nejméně národnostní menšiny 11,5%. Zajímavostí je, že druhou skupinou, která se ztotožňuje s tématy Strategie, jsou náboženské skupiny (77,5%), až poté následují muži (71%) těsně následováni seniory (69%). Zbylé dvě skupiny, a to studenti a děti dosahují vyšší než 5% (53% studenti resp. 59% děti). Což ukazuje na celkově genderově velmi dobře vyváženou Strategii města Brna. Z hlediska témat strategie se čtyři z pěti pohybují kolem % a jen jedno téma Image města je považováno za relevantní méně než z 5% (celkově 48,3%). Celkově relevanci jednotlivých témat snižuje hodnocení národnostních menšin Rómů, kteří 3 z 5 témat hodnotí jako zcela nerelevantní pro své potřeby, a to Image města, Místní ekonomický rozvoj a Výzkum, vývoj a inovace.

3 Brno Relevance cílů Strategie pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města České Budějovice Strategický plán města České Budějovice byl schválen zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 11 žen tj. 24%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Program pro dostupnost a mobilitu B. Program pro kvalitu života C. Program pro ekonomický rozvoj D. Program pro životní prostředí Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 76,78 73,87 71,17 5,96 66,44, 76,17 59,34 66,56 86,3 78,46 33,7 67,95 16,18 77,7,89 79,45 8,91 54,16 42,28 62,36, 76,67 56,55 8,29 67,8 68,54 33,69 76,78, 73,16 57,8 revalence pro cílovou skupinu 75,77 77,4 68,8 4, 68,38 4,4 75,92 Celkové hodnocení Strategického plánu města České Budějovice z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

4 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny 1 A. Program pro B. Program dostupnost C. Program pro D. kvalitu Program a pro mobilitu ekonomický života pro revalence životní rozvoj prostředí cílovou skupinu Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města České Budějovice z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města České Budějovice je rozdělen na 4 hlavní témata kritické oblasti. Celkově se s jeho cíli ztotožňují nejvíce ženy, a to ze 77%, druhá a třetí pozice cílů strategického plánu je prakticky vyrovnaná na necelých 76%, a to mezi náboženskými skupinami a muži. Větší než 5% relevanci strategického plánu vykazují ještě senioři a děti (opět shodně na 68%). Zajímavostí je, že studenti hodnotí strategii jako relevantní pouze ze 4% a velmi nízké jen 4% hodnocení je ze strany národnostních menšin. Národnostní menšiny Rómové považují za alespoň částečně relevantní pouze tématickou oblast Kvalita života, a to ze 16%, ostatní tři témata dostupnost a mobilita, ekonomický rozvoj a životní prostředí hodnotí jako zcela nerelevantní pro své životní potřeby, což zřejmě souvisí s jejich převažujícím způsobem skupinového rodinného života. Z hlediska jednotlivých témat je třeba konstatovat, že všechna témata strategie mají relevanci kolem %, a to i přes negativní hodnocení národnostních menšin, jak bylo uvedeno výše. Celkově lze tedy Strategický plán města České Budějovice vyhodnotit jako genderově vyrovnaný s tím, že v budoucnu by bylo vhodné zaměřit se v něm více na potřeby studentů.

5 České Budějovice Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Frýdku Místku Strategický plán města Frýdku Místku byl schválen zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 6 žen tj. 14%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch B. Sociální služby a zdravotní péče C. Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí revalence pro cílovou skupinu Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 58,74 63, ,58 65, ,86 68,8 46, 7,97 86,16 38, 91,46 22,81 68,85,78 81,27 75,29 83,74 48,2 82,37 21,31 68,31 65,79 62, ,97 52,79 79,84 31,37 68,1 Celkové hodnocení Strategického plánu města Frýdku Místku z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

6 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny A. Vzdělávání, C. volnočasové Podnikání, B. Sociální doprava, služby aktivity a a zdravotní technická cestovní revalence péče infrastruktura ruch pro cílovou a skupinu životní prostředí Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Frýdku Místku z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Frýdku Místku je na rozdíl od jiných strategií rozdělen pouze na tři základní tematické okruhy, což je ovšem dáno zejména tím, že jednotlivá témata jsou více vyshlukována než u jiných strategických plánů měst (např. kritická oblast C Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí). Ve Frýdku Místku se s cíli strategie nejvíce ztotožnily děti, a to téměř v 9% z cílů. Druhou skupinou spokojenou s nastavenými cíli jsou senioři (necelých 8%) a dále pak ženy (7%), náboženské skupiny (68%) a muži (62%). Větší než 5% relevanci cílů strategického plánu pak ještě hodnotí studenti, a to necelých 53%. Nejmenší relevantnost strategických cílů vnímají národnostní menšiny Romové, a to na hladině 3% (což je ale výrazně výše, než u jiných posuzovaných strategických plánů měst). Při hodnocení relevantnosti jednotlivých témat lze vidět, že všechna se poměrně vyrovnaně pohybují v hodnocení mezi a 7%. Celkově lze Strategický plán města Frýdku Místku hodnotit jako genderově velmi dobře vyrovnaný, zaměřený zejména na uspokojování potřeb dětí a seniorů.

7 Frýdek Místek Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Havířova Strategický plán města Havířova byl schválen zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 9 žen tj. 21%. Cílová skupina / Kritická oblast Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu A. Město,93 72,12 9,92 77,26 73,89, 73,91 64,15 B. Ekonomika 1, 71,18 69,23 32,97 63,21, 64,63 57,32 C. Infrastruktura 78,51 71,73 91,34 64,32 79,36, 82,29 66,79 D. Sociální prostředí a lidské zdroje 58,56 54,29 76,65 49,4 59,61 31,78 63,23 56,22 E. Životní prostředí 61,2 8,42 1, 46,26 75,27, 5,92 59,15 revalence pro cílovou skupinu 71,84 69,95 85,63 54,4 7,27 6,36 67, Celkové hodnocení Strategického plánu města Havířova z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

8 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Havířova z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Havířova, který je rozdělen do pěti kritických oblasti vykázal nejvyšší míru relevantnosti svých cílů pro skupinu Děti, a to přes 85%. S odstupem 15% jsou pak na hladině 7% vyrovnány skupiny Muži (72%), Senioři, Ženy (po 7%) a Náboženské skupiny (67%). Studenti hodnotili cíle strategického plánu jako relevantní z 54%. Nejméně se potřeby života a rozvoje odráží opět u národnostních menšin Romů, a to jen ze 6%. Náboženské skupiny v podstatě považují pro svůj život za relevantní pouze oblast Sociální prostředí a lidské zdroje (téměř 32% ), všechna ostatní témata hodnotí jako absolutně nerelevantní. Z hlediska relevantnosti jednotlivých posuzovaných témat je možno říci, že všechna témata jsou nad hranicí 5%, z nich je nejlépe hodnoceno téma Infrastruktura (67%) a Město (64%) a nejméně Ekonomika (57%) a Životní prostředí (59%). Nicméně rozdíly v hodnocení relevantnosti jednotlivých témat jsou poměrně malé. Obecně je možno konstatovat, že Strategický plán města Havířova je genderově i tematicky velmi vyrovnaný a až na obvyklou výjimku hodnocení Národnostními skupinami je jeho ve všech ohledech vyšší než 5%.

9 Havířov Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Hradce Králové Strategický plán města Hradce Králové byl schválen zastupitelstvem města o počtu 37 členů, z toho 4 ženy tj. 11%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Urbanismus a bydlení Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 76,15 76,27 7,96 32,25 67,47 25,8 74,28,45 B. Doprava 79,58 52,98 66,87 49,35 62,8 2,51 61,8 56,27 C. Podnikání a zaměstnanost 83,2 64,2 75, 22,61 56,58 29,19 78,85 58,52 D. Infrastruktura 67,6 84,23 1, 4,97 84,, 77,6 64,85 E. Vzdělání a školství 79,92 88,64 87,8 56,23,36, 77,11 64,29 F. Životní prostředí 68,26 85,4 1, 31,63 82,84 13,54 78,32 65,66 G. Sociální oblast a zdraví obyvatel pro cílovou skupinu v % 35,46 81,94 76,14 9,47 81,72 1, 81,94 66,67 69,95 76,19 82,4 34,64 7,91 27,1 75,62

10 Celkové hodnocení Strategického plánu města Hradce Králové z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Hradce Králové z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Hradce Králové je rozdělen do sedmi oblastí, které celkově za nejvíce relevantní považují plán děti (82%), které následují ženy a náboženské skupiny (76%), dále pak senioři (71%) a muži (7%). Zajímavá je relativní nesouhlasnost s cíli strategického plánu mezi studenty (pouze necelých 35% ), a to vystupuje do popředí zejména při porovnání s velmi kladným hodnocením ze strany dětí. Nízké je obvyklé hodnocení relevantnosti cílů strategie u národnostních menšin (27%). Zde je ale třeba vyzdvihnout, že oblast sociální a zdraví je touto skupinou hodnocena 1%. Naopak úplný nezájem jeví skupina o cíle v oblasti infrastruktury a školství. Z hlediska posouzení relevantnosti jednotlivých kritických oblastí je strategický plán dobře vyvážený jednotlivých témat se pohybuje od 56% (Doprava) do 67% (Sociální oblast a zdraví obyvatel). Celkově je možno konstatovat, že Strategický plán města Hradce Králové je velmi dobře vyvážený z hlediska jeho tematických okruhů a vykazuje poměrně vysokou míru pro jednotlivé genderové skupiny s výjimkou studentů. Spokojenost národnostních menšin Romů, ač z hlediska zkoumaných skupin v Hradci Králové nejnižší (27%) je druhou nejvyšší mezi všemi analyzovanými strategickými plány v rámci průzkumu. V budoucnu je proto zřejmě nutné zaměřit pozornost na potřeby studentů a podrobněji analyzovat propad relevantnosti strategických cílů mezi skupinami děti a studenti.

11 Hradec Králové Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen a aktualizován v roce 211 zastupitelstvem v počtu 41 členů z toho 9 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast 1. Ekonomika a podnikání 2. Infrastruktura a bydlení 3. Rozvoj lidských zdrojů 4. Životní prostředí, zemědělství 5. Cestovní ruch, image města Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 46,85 42,57 72,35 25,4 36,42 15,21 44,75 4,46 64,42 64,38 44,93 16,74 54,69 65,59 75,2 55,11 49, 1, 79,65 82,26 54,51, 83, 64,23 85,83 77,46 76,72 27,46 74,8 14,97 71,1 61,9 56,89 69,33 68,63 45,92 62,84 17,48 76,96 56,86 6. Kvalita života 49,26 9,67 79,24 44,21 65,83 5,67 74,35 58,46 pro cílovou skupinu 58,81 74,7 7,25 4,27 58,6 19,82 7,96 Celkové hodnocení Strategického plánu ekonomického rozvoje města Karviná z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

12 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu ekonomického rozvoje města Karviná z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná sestává ze šesti kritických oblastí, které považují ze svého hlediska za nejrelevantnější ženy (74%). Následuje spokojenost s cíli plánu mezi náboženskými skupinami a dětmi (71 resp. 7%), o cca 1 procentních bodů níže je pak hodnocení relevantnosti strategických cílů mezi muži a seniory (59 res. 58%). Menší než 5% hodnocení relevantnosti strategických cílů je u studentů jen 4% a u národnostních menšin Romů (2%). Relevantnost jednotlivých témat strategie vykazuje poměrně velký rozptyl od 4% v oblasti Ekonomika a podnikání po 64% v oblasti Rozvoje lidských zdrojů. Relevance tématu pod 4% je mezi analyzovanými strategickými plány ojedinělá. Obecně je možno Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná považovat za genderově vyrovnaný (s výjimkou skupin studentů a národnostních menšin), nicméně celková úroveň relevantnosti nastavených cílů strategie je mírně nižší v obecné rovině v rámci sledovaného vzorku strategických plánů. V budoucnu např. při aktualizaci strategického dokumentu lze tedy doporučit účinnější zacílení strategií na potřeby obyvatel města, bez rozdílu jejich genderové příslušnosti.

13 Karviná Karviná Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna byla schválena v listopadu 27 zastupitelstvem města o počtu 33 členů a z toho byly 3 ženy tj. 9%. Cílová skupina / Kritická oblast Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu A. Ekonomika 84,97 93,22 76,84 66,3 71,59, 64,75 65,34 B. Sociokulturní oblast 46,31 9,18 65,72 4,95 62,17 28,67 62,9 56,7 C. Životní prostředí 75,84 92,33 77,19 46,9 86,74, 8,45 65,52 D. Správa věcí veřejných 72,44 88,47 84,82 5,74 7,35 12,2 84,85 66,27 pro cílovou skupinu 69,89 91,5 76,14 5,95 72,71 1,22 73,24 Celkové hodnocení Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

14 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny A. Ekonomika B. Sociokulturní oblast C. Životní prostředí D. Správa věcí veřejných pro cílovou skupinu Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna je založena na čtyřech kritických oblastech, jejichž celkové hodnocení relevantnosti nastavených cílů se pohybuje od 56% (Socio-kulturní oblast) po 66% (Správa věcí veřejných). Relevantnost nastavených cílů pro jednotlivé skupiny obyvatel je relativně vysoká. S výjimkou národnostních menšin Rómů (1%) a studentů (51%), hodnotí všechny sledované skupiny nastavenou strategii jako vysoce relevantní (s mírou nad 7%). Relevantnost nastavených strategických cílů je zde hodnocena ženami na hladině 91%, což je vůbec nejvyšší dosažený výsledek mezi všemi hodnocenými strategiemi ve všech genderových kategoriích. Další skupiny hodnotí strategii rovněž vysoko děti (76%), náboženské skupiny (73%), senioři (7%) a muži (7%). Celkově je možno konstatovat, že z hlediska tematického i genderového je Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna vyvážená a nastavena na velmi vysokou míru jednotlivých strategických cílů pro potřeby obyvatel města.

15 Kladno Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Liberce Strategický plán města Liberce byl schválen zastupitelstvem města o počtu 39 členů, z toho 7 žen tj. 18%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Ekonomický rozvoj B. Sociální rozvoj a zdraví C. Dostupnost a mobilita Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 73,42 1, 81,97 66,79,86, 9,19 67, 37,48 9,6 69,89 57,9 63,78 4,94 49,72 58,42,94 9,75 82,27 68,31 78,1, 83,82 66,31 D. Přitažlivé město 52,87 83,6 88,72,79 62,97 8,18 74,27 61,55 E. Životní prostředí 64,5 83,28 91, 46,26 74,18 4,67 69,94 62,6 pro cílovou skupinu 57,84 89,43 82,89 59,85 67,98 1,76 73,59 Celkové hodnocení Strategického plánu města Liberce z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

16 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny A. Ekonomický rozvoj B. Sociální rozvoj a zdraví C. Dostupnost a mobilita D. Přitažlivé město E. Životní prostředí pro cílovou skupinu Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Liberce z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Liberec je staršího data oproti ostatním sledovaným strategiím v rámci výzkumu. Je rozdělen na pět základních kritických oblastí, které samy o sobě vykazují vysokou míru relevantnosti od 58% (Sociální rozvoj a zdraví) až po 68% (Ekonomický rozvoj). Relevance nastavených cílů strategie pro jednotlivé genderové kategorie je také poměrně vysoká, neboť s výjimkou národnostních menšin Romů (jen 11%) vykazuje vyšší než 5% relevanci. Nejvyšší soulad zájmů a cílů strategie je u žen (9%, což je druhý nejvyšší dosažený výsledek mezi všemi analyzovanými dokumenty). Přes 8%, přesněji 83% relevantnosti vykazuje strategie u skupiny dětí. Následují náboženské skupiny (74%), senioři (68%), studenti (%) a muži (58%). Ze všech analyzovaných dokumentů je právě Strategický plán města Liberec hodnocen muži jako nejméně relevantní a s výjimkou všeobecně velmi nespokojených národnostních menšin jsou zde muži se strategií nejméně spokojeni, co je důvodem této nespokojenosti ovšem nelze dobře nalézt. Zajímavostí je, že tento dokument je naopak nejlépe hodnocen studenty (%). Celkově jde o tematicky i genderově dobře vyrovnaný dokument s vysokou mírou.

17 Liberec Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Mostu Strategický plán města Mostu zpracoval autorský tým složený z odborníků z různých oblastí a byly využity strategické dokumenty města, se kterými je SPRMM provázán. Byl schválen zastupitelstvem města o počtu 46 členů, z toho 1 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Rozvoj města z pohledu dopravní a technické infrastruktury B. Rozvoj podnikatelského prostředí a zaměstnanosti C. Oblast sociální, rozvoj kultury, vzdělávání a sportu Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 73,67 9,16 79,3 72,58 68,15, 79,62 66,17 92,23 87,61 67,94 5,42 72,19, 91,53 65,99 69,47 87,78 1, 76,46 82, 27,66 32,86 68,3 D. Správa města 71,42 89,65 82,32 47,33 63,49, 43,13 56,76 E. Rozvoj cestovního ruchu a životního prostředí F. Urbanismus a bydlení 78,44 9,94 1, 64,34 76,55, 9,94 71, 68,26 91,91 91,4 37,37 74,49 13,91 79,23 65,22 pro cílovou skupinu 75,58 89,67 86,78 58,8 72,81 6,93 69,55 Celkové hodnocení Strategického plánu města Mostu z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

18 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Mostu z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Mostu je rozdělen do pěti kritických oblastí. Je to zcela nový strategický dokument, a proto není překvapující, že se jedná o dokument, jehož jednotlivá témata mají vysokou relevantnost od 56% v oblasti Správy města až po 72% v oblasti Rozvoje cestovního ruchu a životního prostředí. Z hlediska genderové jde rovněž o dokument s vysokým hodnocením relevantnosti jeho cílů u všech skupin obyvatel (nad 5%) s výjimkou národnostních menšin (jako obvykle se zde projevuje kulturní rozdíl), které jej naopak hodnotí poměrně negativně jen 7% relevantních cílů. Nejvyšší relevantnost cílů je zaznamenána u žen 9%, dále u dětí 87%, mužů 76%, seniorů 73% a náboženských skupin -7%. Obecně kritičtější studenti hodnotili dokument s relevancí 58%. Obecně lze Strategický plán města Mostu hodnotit jako dokument s vysokou relevancí stanovených cílů a velmi vysokou vyvážeností z genderového hlediska, a to s tradiční výjimkou skupiny národnostních menšin. Zde zůstává otázkou, zda se jedná o nedostatek nebo záměr tohoto dokumentu, či o transkulturní nesoulad v percepci cílů.

19 Most Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 27 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 1 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Olomouc - centrum regionu Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 62,13 72,24 85,11 55,76 65,5 7,8 83,54 61,73 B. Lidské zdroje 63,4 84,98 69,33 62,57 65,95 25,6 74,43 63,67 C. Hospodářský růst a konkurenceschopno st D. Výkonná infrastruktura a doprava pro cílovou skupinu 83,3 77,31 77,48 42, 58,8, 65,85 57,9 65, 87,71 88,35 59,74 69,6, 81,7 64,51 68,45 8,56 8,7 55,17 64,83 8,21 76,38 Celkové hodnocení Strategického plánu města Olomouce z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

20 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny tématu Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Olomouce z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Z genderové analýzy Strategického plánu města Olomouce vyplynulo, že největší témat vyhovuje ženám a dětem (shodně po 8%) a o něco méně náboženským skupinám (76%). Výrazně nižší pak je u mužů ( jen 68%) a seniorů (65%). Nicméně obecně vysoká je cílů u všech genderových skupin (celkem nad 5%) s výjimkou národnostních menšin jen 8% (jako v předchozích případech). Národnostní menšiny nepovažují pro sebe jako relevantní cíle zejm. Hospodářský růst a konkurenceschopnost města, ani výkonnou infrastrukturu a dopravu, což je vzhledem ke kulturním kořenům dominantní (nikoliv početně největší) národnostní menšiny očekávaným výsledkem. V rámci průzkumu nebylo možno podchytit jiné národnostní menšiny, ale postoj Poláků nebo Vietnamců lze očekávat jako diametrálně odlišný a to i přesto, že Vietnamci mají rovněž kořeny v asijské kultuře jako Romové. Hospodářský růst má logicky nejvyšší relevanci u mužů, a to 83%. Vzácně vyrovnaná je i jednotlivých témat, která se pohybuje od 58% do 65%. Celkově lze konstatovat, že Strategický plán města Olomouce je genderově i tematicky vyrovnaným a vysoce hodnoceným dokumentem u většiny skupin.

21 Olomouc Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Opavy Strategický plán města Opavy byl schválen zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho 3 ženy tj. 6%. Cílová skupina / Kritická oblast Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu A. Ekonomika 9,3 63,19 86,63 53,96 63,48, 65,79,48 B. Infrastruktura 79,89 83,59 82,61 51,56 67,53, 58,39,51 C. Lidé 49,18 76,88 86,26 63,96 63,62 17,96 63,66,22 D. Životní prostředí 61,97 9,13 79,62 39,93 76,91 6,3 63,72 59,8 E. Správa města a městských částí 54,97 52,41 55,71 56,76 57,32 58,58 57,22 56,14 pro cílovou skupinu 67,26 73,24 78,16 53,23 65,77 16,57 61,76 Celkové hodnocení Strategického plánu města Opavy z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

22 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Opavy z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Opavy je rozdělen do pěti základních kritických oblastí. Z genderové analýzy vyplynulo, že největší témat Strategie konvenuje dětem 78% a také ženám - 73% a nejméně národnostním menšinám 16,5% (obvyklé). Ostatní hodnocení skupin jsou rozprostřena v pásmu mezi 5 až 7% strategických cílů jmenovitě 66% senioři, 67% muži, 62% náboženské skupiny a 53% studenti, což ukazuje na celkově genderově velmi dobře vyvážený Strategický plán města. Z hlediska témat strategie se čtyři z pěti pohybují kolem % a jen jedno téma Správa města městských částí, je považováno za o něco méně relevantní 56%. Zajímavostí je, že právě toto téma hodnotí nejvýše národnostní menšiny tedy Romové, a to celkově více než 58%, opět jde zřejmě o jinou percepci významu.

23 Opava Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Ostravy Strategický plán města Ostravy byl schválen zastupitelstvem města o počtu 55 členů, z toho 9 žen tj. 16%. Cílová skupina / Kritická oblast Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu A. Územní rozvoj 87,81 92,22 92,15 48,66 81,32, 9,34 7,36 B. Rozvoj lidských zdrojů C. Hospodářský rozvoj 47,54 92,89 84,3 67,67 53,99 19,2 69,41 62,1 76,58 78,9 85,8 55,34 61,59, 79,79 62,47 D. Kvalita života 63,41 88,44 84,4 53,48 74,25 18,4 75,1 65,29 E. Doprava a technická infrastruktura 67,84 87,68 92,29 46,47 67,75, 74,28 62,33 F. Životní prostředí 59,55 77,75 81,54 4,64 61,41 5,72 68,86 56,5 G. Správa města a vnější vztahy 71,55 91,54 87,57 57,99 71,25, 83,64 66,22 pro cílovou skupinu 67,76 87,6 86,72 52,89 67,37 6,14 77,33 Celkové hodnocení Strategického plánu města Ostravy z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

24 Muži Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Ostravy z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Ostravy, který je rozdělen do sedmi kritických oblasti vykázal nejvyšší míru relevantnosti svých cílů pro skupiny Ženy a Děti, a to přes 85%. Pak následují se 77% Náboženské skupiny a ještě níže skupiny Muži (68%) a Senioři (67%). Studenti hodnotili cíle strategického plánu jako relevantní jen z 53%. Nejméně se potřeby života a rozvoje odrážejí u národnostních menšin Romů, a to jen ze 6% (pochopitelný výsledek vyplývající z percepce). Z hlediska relevantnosti jednotlivých témat je možno říci, že všechna témata jsou nad hranicí 5% a z nich nejlépe je hodnoceno téma Územní rozvoj (7%) a nejhůře téma Životní prostředí (56%). Celkově jsou rozdíly v hodnocení relevantnosti jednotlivých témat poměrně malé. Obecně je možno konstatovat, že Strategický plán města Ostravy je genderově i tematicky relativně vyrovnaný a až obvyklou na výjimku hodnocení Národnostními skupinami je jeho ve všech ohledech vyšší než 5%.

25 Ostrava Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Pardubice Strategický plán města Pardubice byl schválen zastupitelstvem města o počtu 39 členů, z toho 6 žen tj. 15%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly B. Přitažlivé, aktivní město C. Životní prostředí a bydlení Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 69,64 82,93 72,97 58,51 55,72 13,91 71,7,68 59,78 85,64 84,88 63,63 65,85 1,82 75,43 63,72 7,27 88,86 92,78 43,89 73,48 7,48 67,7 63,41 D. Doprava 81,83 69,2 7,96 49,91 55,48 1, 71,9 58,44 pro cílovou skupinu 7,38 81,62 8,4 53,99 62,63 1,55 71,37 Celkové hodnocení Strategického plánu města Pardubice z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin

26 Muži A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly B. Přitažlivé, aktivní město C. Životní prostředí a bydlení D. Doprava pro cílovou skupinu Ženy Děti Studenti Senioři Národnostní menšiny Náboženské skupiny Grafické vyjádření celkového hodnocení Strategického plánu města Pardubice z pohledu souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin Strategický plán města Pardubice je založen na čtyřech kritických oblastech, jejichž celkové hodnocení relevantnosti nastavených cílů se pohybuje od 58% (Doprava) po 64% (Přitažlivé, atraktivní město). Relevantnost nastavených cílů pro jednotlivé skupiny obyvatel s výjimkou národnostních menšin Rómů (1,5%) se pohybuje v pásmu mezi 82 a 54%. Relevantnost nastavených strategických cílů je vysoce hodnocena ženami - na hladině 82%, dětmi (8%), náboženskými skupinami (71%), muži (7%), méně pak seniory (62%) a studenty (54%). Ve srovnání s jinými analyzovanými plány je pro Pardubice relativně nízká nastavených strategických cílů s potřebami seniorů (zřejmě se nepodařilo identifikovat jejich cíle). Celkově je možno konstatovat, že z hlediska tematického i genderového je Strategický plán města Pardubice vyvážený a nastavený na průměrnou míru jednotlivých strategických cílů potřeb obyvatel.

27 Pardubice Relevance cílů strategického plánu pro jednotlivé genderové skupiny v % Strategický plán města Plzně Strategický plán města Plzně zpracovával Výkonný tým Programu rozvoje města Plzně a byl schválen v říjnu 212 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Cílová skupina / Kritická oblast A. Koordinace investiční výstavby B. Optimalizace hospodařeení města s movitým i nemovitým majetkem C. Obyvatelstvo, suburbanizace, vnitřní prostředí města Muži Ženy Děti Studenti Senioři Nár. menšiny Náboženské skupiny tématu 86,59 67,84 64,29 23,79 58,13, 89,2 55,67 8,44 66,31 62, 23,88 65,17, 87,6 54,98 62,3 79,66 77,37 54,9 79,75 17,81 79,53 64,47 D. Doprava 73,71 85,63 81,29 56,94 88,39, 85,26 67,32 E. Výzkum, inovace a nové technologie F. Prezentace města, cestovní ruch G. Rozvojové plochy pro zajištění zaměstnanosti H. Zmírnění důledků krizových situací 77,93 78,54 74,26 65,26 64,64, 9,4 64,43 67,38 72,95 77,44 78,6 79,47, 92,71 66,86 7,15 73,32 71,68 56,93 72,33, 93,29 62,53 61,29 95,59 74,5,48 74,15, 63,72 61,39

Muži Ženy Děti Studenti Senioři

Muži Ženy Děti Studenti Senioři Strategický plán města Frýdku Místku Strategický plán města Frýdku Místku byl schválen 5. 12. 2011 zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 6 žen tj. 14%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Metodologický přístup a popis prací na projektu

Metodologický přístup a popis prací na projektu Metodologický přístup a popis prací na projektu Použitá metodika Projekt vychází metodologicky z přístupu ke gender analýze strategických dokumentů zpracované v rámci diplomové práce Ludmily Rejmanové

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Jiří Veselý 17.9.2013

Jiří Veselý 17.9.2013 Jiří Veselý 17.9.2013 O projektu Mapy bezbariérovosti v statutárních městech Výzkum Výzkum výsledky Mapy bezbariérovosti - rozdílnost Varianty udržitelnosti Návrh označení bezbariérových map Udržitelnost

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Platební karty ve službách státu. Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor

Platební karty ve službách státu. Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor Platební karty ve službách státu Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor Finanční správa karty nechce 16. 10. 2014 Finanční úřady otestují platbu kartou, fungovat bude jako v e-shopech 14. 1. 2015 Projekt končí

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra VY_32_INOVACE_ZEM_75 ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2011 Bod pořadu jednání: Příjetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Tomáš

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 24. 9. 2015

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 24. 9. 2015 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 24. 9. 2015 Rozpočtové opatření č. 6 statutárního města Liberec r. 2015 - zapojení dotací Předkládá: Mgr.

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012. Činnost TC v období 2007 až 2011

TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012. Činnost TC v období 2007 až 2011 TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012 Činnost TC v období 2007 až 2011 Základní pojmy PIARC světový silniční kongres a řídící výbor Kongresy, semináře Technické výbory

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

1 Průzkum podnikatelského prostředí

1 Průzkum podnikatelského prostředí trategický plán města České Budějovice Průzkum podnikatelského prostředí města České Budějovice listopad 1999 Příloha B 1 Průzkum podnikatelského prostředí trategický plán města České Budějovice Průzkum

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR. Zbyněk Sperat

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR. Zbyněk Sperat Udržitelné dopravní plánování v městech ČR Zbyněk Sperat Plány udržitelné mobility, Praha, 20.9.2013 Obsah vize 25 udržitelná doprava v národních dokumentech projekt QUEST projekty související s udržitelnou

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +...

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +... Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat +... Průzkumy dopravního chování a jejich vazba na plány udržitelné městské mobility, Praha, 12.12.2013 Obsah Co čekat

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Seznam Linek Důvěry. tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz. http://www.askcr.cz/icm

Seznam Linek Důvěry. tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz. http://www.askcr.cz/icm Seznam Linek Důvěry Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Josefská 15, 602 00 Brno tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 2. 2015 Č. j.: 7344/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Podnět k pořízení 77. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 77/1 Zpracoval: Adam

Více