1. Změnit filosofii školy a vytvořit pozitivní atmosféru pro žáky i zaměstnance.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Změnit filosofii školy a vytvořit pozitivní atmosféru pro žáky i zaměstnance."

Transkript

1 Koncepce rozvoje Koncepce rozvoje školy byla zpracována dle zadání konkurzního řízení na ředitele OA,SPgŠ a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Beroun. Koncepce vychází z dvacetiletého vývoje školy a navazuje na stávající stav. Po sloučení dvou škol v roce 2005 a zavedení dálkových forem studia je škola jednou z největších ve Středočeském kraji. Středisko Obchodní akademie se postupně dostává do těžké krize. 1. Změnit filosofii školy a vytvořit pozitivní atmosféru pro žáky i zaměstnance Dbát na dodržování kodexu učitele a partnerské jednání učitelů s žáky. Posilovat pomocí legislativy i způsobem vystupování respekt učitelů u rodičů i žáků. Prosazovat dodržování pravidel u žáků i vyučujících prostřednictvím školního řádu, pracovního řádu a směrnic ředitele školy. Postupně vytvářet kultivované prostředí ve všech prostorách školy. Zvyšovat efektivitu poradenských služeb ve škole s cílem zajistit žákům pocit bezpečí ve škole i při akcích školy a pomoci žákům při zvyšování jejich studijní úspěšnosti Zapojit do projektů žáky (úspora energií, pořádek před školou, úprava vnitřních prostor) - mělo by to mít efekt nejen ekonomický, ale hlavně morální, to znamená probudit u žáků pocit sounáležitosti se školou a osobní zodpovědnost. 2. Zabezpečit nárůst počtu žáků a klientů OA SPgŠ Celkem Počet žáků k PL PMP 127 Počet žáků k PL PMP 147 Odhad počtu žáků k Var PL Var PMP Odhad počtu žáků k Propočteno na průměrnou variantu č.2 z předcházejícího roku Var PL PMP 204 Var Obchodní akademie Z tabulky je jasně vidět, že problémy s počtem žáků se dotknou především obchodní akademie, která má omezený region pro nábor. Proto je nutné změnit jeho způsob. Další rok si již nemůžeme dovolit, aby počet přijímaných žáků dále klesal. Pokles o 50 žáků je ztráta přes 2 miliony ročně. To bude mít negativní dopad nejen na ekonomiku školy, ale také její prestiž. Zcela jistě by došlo k propouštění vyučujících. Jak situaci řešit: Zkvalitnit nábor a rozšířit jej na všechny základní školy v regionu (zejména na ty, odkud je dobré spojení - Dobřichovice, Lety, Řevnice, Jince, Praha Zličín). Navázat kontakty s výchovnými poradci na základních školách, udělat krátký sestřih ze života školy.

2 Žákům, kteří do školy přijdou, nabídnout nejrůznější aktivity, aby ve škole již zůstali. Dnem otevřených dveří nábor nekončí, ale začíná. Budoucí žáci musí vědět, že nám na nich opravdu záleží. Dny otevřených dveří je nutné zatraktivnit. Najít formu, jak dostat žáky do školy a ukázat jim něco, co je upoutá Zvážit zavedení nového oboru a mít v budoucnosti 3 různé obory vzdělání. V praxi to znamená - 1 třída obchodní akademie, 1 třída ekonomického lycea a 1 třída nového oboru. (To se osvědčilo již v období prvního poklesu zájmu o obory obchodní akademie v letech zavedením ekonomického lycea). Je nutné provést na základě analýzu potřeb regionu. Obory by mohli mít určitý společný základ například v jazycích ( to umožňuje širší nabídku volitelných jazyků). Nový obor by mohl být zaveden již od 1. září Časový prostor na to je Nejlepším náborem je doporučení bývalých žáků nebo rodičů. To je ale dlouhodobý proces a záleží na všech vyučujících, zdali to pochopí Naopak dálkové studium se nejeví jako perspektivní. Ekonomů je všude plno. Vhodnější by bylo navázat užší spolupráci s Úřadem práce a zapojit se podle jeho zadání do pořádání rekvalifikačních kurzů Pedagogická škola Pedagogická škola prošla v posledních 20 letech složitým vývojem a někdy stála i na pokraji zrušení. V současné době prožívá úspěšnější období. Počet žáků denního studia se zvyšuje, ale nelze zavírat oči před skutečností, že v uplynulých letech jsme několikrát přijali velmi slabé žáky, abychom naplnili třídy. Přes letošní relativně dostatečný počet uchazečů o denní studium je nutné dále zkvalitnit výběrové řízení a zaměřit se na regiony, ze kterých jsme v minulosti trochu ustoupili ( Praha západ, Nymburk, Mladá Boleslav) Jazyková škola Jazyková škola není základním pilířem, o který by se opírala ekonomika nebo prestiž školy. Přesto si myslím, že vzhledem k její tradici i kvalitě našich vyučujících je možné i při současné konkurenci zvýšit počet frekventantů. Je ale nutné přizpůsobit se požadavkům potenciálních klientů ( různé úrovně, věk, počet žáků ve skupinách atd.). 3. Ekonomika školy 3.1. Rozpočtové zdroje to neovlivním 3.2. Mimorozpočtové zdroje zapojení do grantů 3.3. Úspory - stejně jako ve mzdách se dá ušetřit % provozních nákladů 3.4. Rovnoměrné přidělování provozních prostředků oběma školám po odečtení prostředků na energie, vodu, telefony, úklid atd Platy Nutnost zveřejňování odměn a zdůvodnění jako součást motivační pobídky Pokud možno spravedlivé finanční ohodnocení zaměstnanců je vždy prioritou. Vedení školy musí mít zdroje pro ohodnocení kvalitní dlouhodobé práce (osobní ohodnocení) i pro odměny za

3 splnění mimořádných úkolů. Tyto prostředky se dají získat vnitřními úsporami především omezením přesčasových hodin. Rozbor, jak získat 1 milion na odměny předložím v případě zájmu u konkurzu. V posledním roce nezbyly na odměny téměř žádné finance. Pak jsou možnosti ředitele značně omezené. Je to stejná situace jako ve fotbale. Pokud mají hráči vysoké základní platy a nízké prémie za vítězství, je jim v podstatě jedno jak hrají Vývoj mezd v letech podle současných normativů Np, No Obchodní akademie Rok Počet žáků Objem mezd ročně Pedagogická škola Počet Objem Žáků mezd ročně Celkem , , , , , ,- odhad 2013 odhad , , ,- 41,42% 58,58% Tabulka opět ukazuje, jak je nutné zastavit propad počtu přijímaných žáků na OA FKSP - zpracovat novou směrnici 4. Domov mládeže Jsme jednou z mála škol, která má internát v turisticky atraktivní oblasti a v době hlavních prázdnin jej nepronajímá. Na Domově mládeže je 137 míst, během prázdnin je minimálně 60 volných dní. Pokud by průměrná cena lůžka byla jen 150,- Kč, lze při 85 % naplněnosti ubytovací kapacity utržit ,- Kč. Pokud by náklady činily 30%, zůstává stále ,-, za které by se mohla vyměnit okna na celém internátu, která jsou v katastrofálním stavu.(například na pavilonu A je celkem 32 velkých oken, do sklepa 3 malá, 4 malá vysoká a 2 dveře ). Podobná situace je také v kuchyni, kde by se během prázdnin mohla vařit minimálně polopenze. 5. Personální situace Odborná i pedagogická kvalifikovanost pedagogů je dobrá. Několik mladých vyučujících si ji buď doplňuje nebo zvyšuje. Věkové složení je problematičtější, ale postupně se daří nahrazovat odcházející do důchodu mladšími pedagogy. Úvazky pro příští školní rok budou stanovené okamžitě po skončení přijímacího řízení v dubnu. I přes nižší počet přijímaných žáků nebude nutné pro školní rok 2012/2013 nikoho propouštět, situace se vyřeší snížením přesčasových hodin. Po zklidnění situace s Cermatem bude možné věnovat víc pozornosti dalšímu odbornému a didaktickému vzdělávání pedagogů.

4 6. Další nutné změny 6.1. Informace na internetu musí být aktuální na stránkách OA visí místo platného školního řádu starý vnitřní řád z roku 2001, včetně zcela špatné terminologie student, atd Protidrogová prevence situace na škole sice není dramatická, ale je jí nutno stále věnovat náležitou pozornost 6.3. Práce s handicapovanými a mimořádně nadanými jedinci 6.4. Do roku 2014 vybudování bezbariérového přístupu do 2. poschodí 6.5. Vybavení tříd novým nábytkem ( minimálně 2 třídy ročně 1 OA, 1 SPgŠ) 7. Sociální partneři školy Vzhledem k pestrosti vzdělávací nabídky byla za předcházející období vybudována celkem široká síť sociálních partnerů. Jedná se především o partnery zajišťující odbornou praxi žáků a studentů jednotlivých oborů. ale také o sociální partnery, kteří ve spolupráci se školou zajišťují vedení odborných seminářů. 8. Struktura řídící činnosti Současný systém řízení 5 středisek, tří zástupců ředitele, vedoucí vychovatelky na Domově mládeže a vedoucí jídelny se vcelku osvědčil. Je pouze nutné přesně stanovit kompetence, povinnosti a pracovní náplň vedoucích pracovníků. 9. Funkce ředitele - A) servis pro vyučující B) manažerská a koordinující práce ve škole C) zajištění mimorozpočtových zdrojů V Berouně 30. března 2012 Ladislav Šíma

5

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Zpráva založená na výsledcích vlastního hodnocení školy podle MODELU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY

Zpráva založená na výsledcích vlastního hodnocení školy podle MODELU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009 Základní škola Přerov, U tenisu 4 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009 Strana 1. Zpracování vlastního hodnocení 3 1.1 Příprava hodnocení 3 1.2. Sběr a třídění informací 3 2. Podmínky ke vzdělávání

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více