Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika"

Transkript

1 Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vzdělání a profesionální praxe: 1966 : SVVŠ Veselí nad Moravou 1971 : VŠD v Žilině, fakulta elektrotechnická 1987 : Doplňující pedagogické studium na VUT Brno 1990 : Rozšiřující studium informatiky na MU Brno 2006 : Dr.h.c. na REA v Moskvě Ředitel VOŠ (od roku 1995) Rektor EPI (od roku 1999) Specializace učitele: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Absolvované kurzy: Specializační kurzy na EC1033 v Kazani, délka 7 měsíců Specializační kurzy na počítačový systém T270 v Tesla Pardubice Specializační kurzy v rámci KL transfer v Holandsku Studijní pobyt na univerzitách a colleges v Kanadě v rámci mezivládního projektu Kurz informatiky 2001 Kurz Moderní hodnotící systémy" 2002 Kurz Hodnotící systémy na bázi bodového hodnocení a kvality 2005 Kurz Psaní učebních elektronických textů 2005 Kurz Implementace 561/2004 Sb. a 536/2004 Sb VŠEM Bratislava, Slovenská republika 2006 Publikační činnost: Vydané publikace: RUKOVANSKÝ, I.; KRATOCHVÍL, O. Počítačové sítě. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN KRATOCHVÍL, O. Řízení školy. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN KRATOCHVÍL, O. Didaktika. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN KRATOCHVÍL, O. Aplikace participativního managementu. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN NESVADBA, J.; KRATOCHVÍL, O. Architektura PC. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN KRATOCHVÍL, O. Management. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN KRATOCHVÍL, O. Marketing. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN KRATOCHVÍL, O. Základy elektrotechniky 1. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN KRATOCHVÍL, O. Komunikace. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN KRATOCHVÍL, O. Marketing. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN KRATOCHVÍL, O. Management. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN KRATOCHVÍL, O.; MATUŠÍKOVÁ, I. Úvod do studia. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN x. BUGREVA, T. B.; KRATOCHVÍL, O. Osnovy menedžmenta. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN SMIRNOV, G.; KRATOCHVÍL, O. Regiony i vněšněokonomičeskaja dějateľnost. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN

2 Články BENČO, J.; RÝZNAR, l.; KRATOCHVÍL, O.; STRIŠŠ, J.; SOVIAR, J. Chování a postoje, politika v předvolebním období. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN KRATOCHVÍL, O. Mezinárodní organizace v systému MMO In Chasbulatov, R. I. Světová ekonomika a mezinárodní ekonomické vztahy. Moskva : Gardariki, KRATOCHVÍL, O.; MATUŠÍKOVÁ, I.; RUKOVANSKÝ, I.; VÁVRA, M. Některé aspekty hodnocení kvality vysoké školy. KRATOCHVÍL, O. Koncepce bakalářského studia na EPI, s.r.o. Problémy a perspektivy soukromých vysokých škol, CSVŠ Praha. KRATOCHVÍL, O.; MATUŠÍKOVÁ, I.; VINKLÁRIK, M. Evropský polytechnický institut a jeho funkce v příhraniční oblasti. Ostrava : KRATOCHVÍL, O. Boloňský proces otevírá novou etapu v organizaci studia na vysokých školách. KRATOCHVÍL, O.; MATUŠÍKOVÁ, I. E-learning a jeho možnosti individualizace vzdělávání. Žilina : KRATOCHVÍL, O. ; MATUŠÍKOVÁ, I. Edukační management a firemní programy edukace KRATOCHVÍL, O. E-learning a jeho příležitosti v oblasti výchovy. Žilina : KRATOCHVÍL, O. Globalizace světa potřebuje reengineering globálního vzdělávání. Moskva : KRATOCHVÍL, O.; MATUŠÍKOVÁ, I.; VINKLÁRIK, M.; RUKOVANSKÝ, I.; PETRÁKOVÁ, I.; ĎAĎO, J. Sociální způsobilost lze získat jen v prostředí práce. Ružomberok. KRATOCHVÍL, O.; MATUŠÍKOVÁ, I.; VINKLÁRIK, M. Teorie vzdělávání a metody didaktiky marketingu. KRATOCHVÍL, O.; MATUŠÍKOVÁ, I.; VINKLÁRIK, M. Vztah vize vysoké školy a hodnotícího systému. Ústí nad Labem : KRATOCHVÍL, O.; MATUŠÍKOVÁ, I. Změna kompetencí pracovníků veřejné správy v průběhu vstupu české republiky do evropské unie. Trenčín : KRATOCHVÍL, O.; MATUŠÍKOVÁ, I. Využití zkušeností z aplikace podnikové teorie kvality na vysokoškolské prostředí. Ústí nad Labem : KRATOCHVÍL, O.; MATUŠÍKOVÁ, I. Analýza připravenosti ČR a jejich regionů na čerpání finančních prostředků z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bratislava : KRATOCHVÍL, O. Tendence vývoje českého vysokého školství. Trenčín : KRATOCHVÍL, O. Projektové řízení základ práce EPI s.r.o. KRATOCHVÍL, O. Sborník ICSC In Přínosy irsko-české spolupráce k vytvoření a rozvoji Evropského polytechnického institutu. Kunovice : EPI, s.r.o ISBN KRATOCHVÍL, O., BARTONÍK, R., VÁVRA, M., NĚMEC E., NOŽIČKA, J. Sborník ICSC In Systém řízení založený na informacích. Kunovice : EPI, s.r.o ISBN KRATOCHVÍL, O.; BRAUNEROVÁ, M.; VÁVRA, M.; ZIMČÍK, L.; HRADSKÝ, R.; BLAŽEK, P.; ESTERKA, J.; BUREŠ, E.; BLAHOVÁ, L.; STRAKA, J.; HŘIB, K.; KRAJSA, L. Inovace informačního systému soukromé vysoké školy. Kunovice : EPI, s.r.o ISBN KRATOCHVÍL, O.; POLÁŠKOVÁ, I.; FIALOVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, I.; PAZDERSKÁ, I. Sborník ICSC In Projekt vzdělávání pro tělesně postižené formou distančního studia. Kunovice : EPI, s.r.o ISBN

3 KRATOCHVÍL, O.; ZIMČÍK, L.; DŘEVOVÁ, A.; KAVKA, J.; KLENNEROVÁ, V. Sborník ICSC In Inovace distanční formy DPS pro učitele středních škol. Kunovice : EPI, s.r.o ISBN KRATOCHVÍL O.; BRÁZDA M.; FIALOVÁ L.; MATUŠÍKOVÁ I. Sborník ICSC In Přínos soukromé vysoké školy k formování politického a občanského vědomí studentů. Kunovice : EPI, s.r.o ISBN KRATOCHVÍL O.; OŠMERA, P. Sborník ICSC In Evolutionary Algorithms for Marketing and Management.Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN x. KRATOCHVÍL O. Sborník International conference In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje regionu. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN KRATOCHVÍL, O.; MATUŠÍKOVÁ, I. Sborník Inovační procesy ve světě a jejich vliv na evropskou integraci. In Nové skutečnosti ve strategickém řízení vysoké školy. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN KRATOCHVÍL, O.; MATUŠÍKOVÁ, I. Sborník Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. Vysoká škola musí participovat na vytváření budoucnosti regionu. Kunovice : EPI, s.r.o., ISBN KRATOCHVÍL, O., MATUŠÍKOVÁ, I. Využití zkušeností z aplikace podnikové teorie kvality na vysokoškolské prostředí. In : Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, KRATOCHVÍL, O., MATUŠÍKOVÁ, I. Analýza korupce v podnikatelském prostředí ČR a její vývojové tendence. In : Aktuálne problémy verejnej správy v stredoeurópskych krajinách združených v Európskej únií (s akcentom na probém korupcie). Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, KRATOCHVÍL, O., MATUŠÍKOVÁ, I. Analýza ekonomické složky podnikatelského prostředí ČR a její vývojové tendence. In : Aktuálne problémy súčasného světa (Slovensko a Európska únia). Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, KRATOCHVÍL, O., MATUŠÍKOVÁ, I. Analýza sociální složky podnikatelského prostředí ČR a její vývojové tendence In : Aktuálne problémy súčasného světa (Slovensko a Európska únia). Bratislava : Vysoká škola ekonome a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Publikované články na Rushmore University, USA v rámci MBA studia: Competence Change of the Public Administration Employees During Entry of the Czech Republic to the European Union, 2005 Quality Strategy at the Private University EPI, Ltd., 2006 Suggestion for Legislative Changes to the Senate of the Czech Republic, 2006 The Application of Business Experience in Academia, 2006

4 Výzkum a projekty: Projekt distančního studia na VŠ Projekt univerzální technologie distančních oborů na VŠ Výzkum Globálního podnikatelského prostředí Výzkum podnikatelského prostředí %CR" Výzkum atributů společnosti znalostí a moudré z pohledu současné podnikové praxe Výzkum vstupních determinant studentů před vstupem na VŠ Výzkum Vysoká škola jako facilitátor ekonomického rozvoje regionu Výzkum LS Rozvoj soukromého sektoru ve vysokém školství" Příprava e-learningových vzdělávacích programů z managementu a marketingu ve spolupráci se Žilinskou univerzitou Mezinárodní výzkum Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti ve spolupráci s Akademií policajného zboru v Bratislavě a Vysoká škola Karlovy Vary Mezinárodní výzkum Možnosti rozvoje podnikání v příhraničních oblastech zemí Evropské unie ve spolupráci s Akademií policajného zboru v Bratislavě a Vysoká škola Karlovy Vary Mezinárodní výzkum Příprava e-learningových programu v managementu a marketingu, MVTS ČR/SR/ŽV/04/1 ve spolupráci se Žilinskou univerzitou Účast na konferencích Rozšíření a proměny terciálního vzdělávání - CSVŠ Praha, rok 2001 Nostradamus International Konference - Univerzita T. Bati Zlín, rok 2001 Systémová integrace VŠE, ČSSI, SSSI, CACIO, ISACA, Czech Top 100, rok 2001 Prezentace exportních firem na výstavách a veletrzích v zahraničí - Czech Trade Praha, 2001 International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments - ICSC ) - EPI, s.r.o. Kunovice, 2002 Hodnocení kvality vysokých škol - UJEP Ústí nad Labem, rok 2002 Konference "Manažerské mosty" - ArKaDia Brno, rok 2002 Systémová integrace VŠE. ČSSI, SSSI, CACIO, ISACA, Czech Top 100. rok 2002 Seminář Teória a prax manažmentu vo výučbe 03" - Žilinská univerzita Žilina, rok 2003 Hodnocení kvality vysokých škol - UJEP Ústí nad Labem, rok 2003 Konference Odborné vzdělávání v procesu evropské integrace" - Brno, rok 2003 Systémová integrace VŠE, ČSSI, SSSI, CACIO, ISACA, Czech Top 100, rok 2003 Ekonomické fórum obchodu a cestovního ruchu Praha, rok 2003 Konference Podpora podnikání v regionech ČR a EU"- Praha, rok 2003 International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments - ICSC )- EPI, s.r.o. Kunovice, rok 2003 Projekty Operačního programu - MŠMT Praha, rok 2004 Projektové řízení na vysokých školách - FIT, Brno, rok 2004 Distanční vzdělávání v ČR - CSVŠ Praha, rok 2004 Strategie regionů po vstupu do EU - Krajský úřad Zlín, rok 2004 Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti regionu - EPI, s.r.o. Kunovice, rok 2005 Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Morav-EPI, s.r.o. Kunovice, 2005 Inovační procesy ve světě a jejich vliv na evropskou integraci (historie, realita, vize) - EPI, s.r.o. Kunovice, rok 2005 Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti regionu - EPI, s.r.o. Kunovice, rok 2006 Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchod. Moravy-EPI, s.r.o. Kunovice, 2006 Současný stav a perspektivy spolupráce malých a středních podniků ČR a Ruska - EPI, s.r.o., Kunovice a REA Moskva, rok 2006 Aktuální problémy veřejné správy ve středoevropských zemích sdružených v Evropské unii (s akcentem na problémy korupce) - EPI, s.r.o. Kunovice, rok 2006 Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti regionu - EPI, s.r.o. Kunovice, rok 2007 Ekonomická teória a prax dnes a zajtra II Ekonomická fakulta, Univerzity M. Bela v Banském Bystrici, rok 2007

5 Působení v zahraničí: 1992: Studijní pobyt na univerzitách a colleges v Kanadě v rámci mezinárodního projektu. 1994: projekt spolupráce s PTH Eidhoven 1996: projekt spolupráce s AP Moskva 1996: projekt spolupráce s NCEA Irsko 1997: projekt spolupráce s IT Sligo Společensko profesní angažovanost: Spoluzakladatel Asociace soukromých základních a středních škol Zakládající člen Sdružení soukromých škol v ČR Člen české konference rektorů ČR : Člen Rady vysokých škol ČR 2002: Člen správní rady Asociace malých a středních podniku v ČR 2003 : Člen ICC ČR Zakládající člen a předseda Asociace soukromých vysokých škol v ČR Člen představenstva Asociace malých a středních podniků v ČR Člen vědecké rady Trenčianské univerzity AD v Trenčíně Člen vědecké rady Univerzity M. Bela v Banské Bystrici Člen komise pro východní trhy při Krajském úřadě Zlín

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 2002/03. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 01/02. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava MPRA Munich Personal RePEc Archive Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava Eva Sikorová and Marie Paseková Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracovaly: Ing. Lenka Sokolová pí Ľubica Ševečková

Více

POŽADAVKY TRHU PRÁCE A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

POŽADAVKY TRHU PRÁCE A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH POŽADAVKY TRHU PRÁCE A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH JANA ŠTURZOVÁ Centrum pro studium vysokého školství Abstrakt: V rámci své vzdělávací činnosti poskytují vysoké školy programy celoživotního

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9 Výroční zpráva byla projednána 7.. 9 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Vysoké školy v České republice

Vysoké školy v České republice istruzione vzdělání 17 economicrevue 43 Vysoké školy v České republice I když celková úroveň CZ vzdělanosti a vědeckého života v českých zemích do poloviny 18.století zdaleka neodpovídala úrovni dosažené

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s. 153-164. Springer Verlag, 2014. ISBN 978-3-319-01780-8. In Advances

Více

MBAD 658 Risk Management (Řízení rizik)... 11 MBAD 659 Information Technology (Informační technologie)... 11 PLÁN SOUSTŘEDĚNÍ 1. SEMESTRU...

MBAD 658 Risk Management (Řízení rizik)... 11 MBAD 659 Information Technology (Informační technologie)... 11 PLÁN SOUSTŘEDĚNÍ 1. SEMESTRU... OBSAH OBSAH... 1 INFORMACE O STUDIU MBA... 4 CÍLE STUDIA US-MBA... 5 Učební výstupy... 5 Metody výuky... 5 ORGANIZACE STUDIA... 6 ŘÍZENÍ A LEKTORSKÝ SBOR STUDIA MBA... 7 Vedení programu:... 7 Doc. Ing.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání První výzva v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání s pořadovým číslem 7 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) byla vyhlášena v

Více

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2009 Autorský kolektiv prof. Ing. Jiří Fotr, CSc., autor kapitoly

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více