Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB"

Transkript

1 Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB

2 NTI CONSULTING S.R.O. SLOVO ÚVODEM Vážení obchodní přátelé, milé kolegyně a kolegové, máte před sebou historicky první ucelený přehled informací o naší společnos a službách, které poskytujeme. Nějakou dobu jsme zvažovali, jestli katalog v tradiční štěné podobě vydávat. Nakonec jsme došli k závěru, že ano. Možná právě v době internetu a digitalizace všeho, co se dá, budete mít chuť se na chvíli v klidu posadit a zalistovat v jeho stránkách. Můžete se podívat na přehled našich služeb, zjis t, co je nového v oblas HR, seznámit se s členy našeho týmu či poznat metody, které používáme při rozvoji dovednos jednotlivců i firemních týmů. Přejeme Vám, aby Vám tento katalog byl průvodcem ve Vaší profesionální praxi a pokud v něm naleznete oblast, ve které byste s námi chtěli spolupracovat, bude to pro nás potěšením. Vaši PaedDr. Jiljí Novotný Ing. Mar n Šilar jednatelé společnos

3 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK OBSAH KATALOGU 1/ O nás / Poradenství / Vzdělávání / Outdoor programy / Koučink / Reference / Naši partneři...43 Příloha 1/ Vzdělávací moduly...44 Příloha 2/ Odborné publikace Oldřicha Šuleře

4 NTI CONSULTING, S.R.O. 1/ O NÁS Historie NTI consul ng, s.r.o. byla založena v roce 1996 jako soukromá poradenská a vzdělávací společnost. Od té doby prošla dynamickým vývojem, který se projevil jak v kvalitě a skladbě poskytovaných služeb tak i v personálním obsazení společnos. Původně malá firma o dvou zaměstnancích se změnila ve stabilní společnost s kvalitním týmem odborných i administra vních pracovníků. Sdílíme podobné hodnoty a společně pečujeme o to, co je pro nás nejcennější potřeby klienta. Jsme hrdi na to, že můžeme být uznávaným obchodním partnerem řady významných tuzemských i nadnárodních firem, neziskových organizací, orgánů státní a veřejné správy i škol a školských zařízení. Naše logo a slogan Školení, které Vás baví! jsou dnes uznávanou značkou ve světě poradenství a vzdělávání. Vypovídá o tom řada kladných recenzí od našich klientů i vysoce pozi vní hodnocení vzdělávacích akcí od účastníků. Vize, mise, hodnoty Naše vize: Jsme týmem, se kterým se naši klien rádi setkávají. Naše mise: Pomáháme ostatním dosahovat jejich cílů. Naše hodnoty: Důvěra klienta k nám, mezi námi a víra sama v sebe Empa e vcítění se do situace klienta Vztahy základ profesionálního partnerství Rozvoj stálé zlepšování a opak stagnace Zábava škola hrou a práce, která nás baví 2

5 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK Důvěra O NÁS Zábava Empatie Rozvoj Vztahy Společenská odpovědnost I naše firma chce být společensky odpovědná a být dobrým zaměstnavatelem a sousedem. Chováme se seriózně ke svým zákazníkům a obchodním partnerům, stejně jako k našim zaměstnancům. Dbáme o udržování dobrých sousedských vztahů v místě našeho působení, a ačkoliv nejsme výrobní společnos, i my chceme přispět k ochraně životního prostředí alespoň takovými samozřejmostmi, jako je třídění odpadu a ohleduplnost k přírodě při konání našich akcí. Pro spokojenost našich partnerů a zákazníků průběžně zdokonalujeme naše služby a rozvíjíme vzájemné vztahy na společných setkáních jak formálních, tak i neformálních. Tak vzniklo dnes již tradiční fórum Setkání HR manažerů nebo oblíbené volnočasové ak vity Cyklovíkend s NTI a Expedice Salza. Cílem je získat dlouhodobě dobré vztahy a vzájemně si pomáhat. 3

6 NTI CONSULTING, S.R.O. Za zvýhodněné ceny poskytujeme služby, poradenství a supervize také sdružením pomáhajícím osobám s mentálním či tělesným pos žením, sociálně slabým a ohroženým skupinám, studentům, důchodcům a dalším. Zaměstnancům vytváříme takové pracovní podmínky, které jim umožňují sladit pracovní a osobní život. Poskytujeme jim podporu a dostatek možnos k osobnímu růstu a i pracovníci na rodičovské dovolené zůstávají zapojeni do firemního dění. Organizačně i finančně podporujeme smysluplné ak vity našich kolegů, jako např. účast v tradičním závodě v klasickém lyžování Jizerská padesátka. V roce 2010 jsme obdrželi zvláštní cenu poroty v soutěži Vstřícný zaměstnavatel a jsme nominováni na tuto cenu i v roce Rovněž podporujeme dění v našem regionu, např. v oblas sportu, kde se sponzorsky podílíme na konání Jizerské padesátky, tak i na řadě kulturních akcí, jako jsou koncerty a jiné společenské akce. Jsme sponzorem Jizerské magistrály. V době katastrofálních povodní jsme neváhali obětovat finanční prostředky i volný čas, abychom pomáhali tam, kde to bylo nejvíce potřeba. TÝM NTI Náš tým je složen z mo vovaných lidí, pro které je jejich práce také zábavou, seberealizací a životním posláním. To se bezpochyby odráží v zodpovědném přístupu ke klientovi a kolegům. V současné době čítá řadu uznávaných odborných konzultantů, trenérů, koučů i administrativních pracovníků. Pečlivým výběrem spolupracovníků a budováním společného know-how jsme došli až k současné podobě našeho týmu, ve kterém sdílíme nejen odborná východiska naší práce s klientem, ale i obyčejné lidské hodnoty. To nám pomáhá k tomu, abychom se při naší náročné práci dobře cítili, věřili tomu, co děláme a našli v práci i prvky zábavy a osobního uspokojení. Seznamte se s námi: 4

7 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK ODBORNÝ TÝM O NÁS Alexandra Hochmanová Alexandra Hochmanová se zabývá vzděláváním a rozvojem dospělých. Tento obor přednáší na MBA programu Sheffield-Hallam University / MÚVS ČVUT a na katedře pedagogiky a psychologie Technické univerzity v Liberci. Alexandra spoluzakládala oddělení rozvoje managementu ve společnos Telefónica O2, kde působila tři roky jako konzultant v zaměstnaneckém poměru. Od roku 2000 působí jako samostatný konzultant a kouč. Specializuje se na rozvoj managementu, systémového poradenství v oblas designu a implementace HR procesů. Jako lektor navrhla a vedla řadu výcviků pro různé společnos např. Johnson and Johnson, Marius Pedersen, Avon Cosme cs, Ahold ČR, Tesco ČR, Syner, Steinel ČR apod. Alexandra je držitelkou mezinárodní licence systemického koučování a systemické terapie, cer fikátu Americké psychologické asociace pro psychodiagnos cké metody Hogan Assessments a absolventkou programu Advanced Development for Developers University of Ashridge, UK. V případě zájmu může vést programy i koučink v anglickém jazyce. Vystudovala obor finance a psychologie v managementu na VŠE Praha a dále je absolventkou oboru jednooborové klinické psychologie na FF UK. Své psychologické vzdělání si doplnila o výcvik v hypnoterapii a v metodě focusing. Kromě poradenského působení ve firmách vede také vlastní psychoterapeu ckou praxi. Jiljí Novotný absolvoval FTVS UK, obor tělesná výchova občanská nauka. Je absolventem psychoterapeu ckého výcviku SUR pod supervizí doc. Jaroslava Skály, absolvoval výcvik v integrované supervizi Českého ins tutu pro supervizi a je cer fikovaným supervizorem ČIS. Absolvoval výcvik v koučování se zaměřením na skupiny u Koučink Centra Praha vedeném Marilyn Atkinson, Ph.D. Ve své práci se věnuje zejména rozvoji manažerských dovednos vyššího managementu a systémovému poradenství v oblas péče o HR. Pracuje jako senior konzultant, supervizor a kouč. Je jednatelem společnosti NTI consul ng, s.r.o. Je autorem a spolurealizátorem celé řady významných projektů rozvoje managementu významných firem, mezi něž patří např. Agrofert, Unipetrol, Synthesia, Explosia, Česká rafinérská, Europasta SE, Knorr Bremse a další. Je spoluautorem a lektorem vzdělávacích kurzů pro oblast sociálních služeb akreditovaných MPSV. Své bohaté zkušenos v oblas řízení a leadershipu uplatňuje jako konzultant a kouč nejen při práci s vyšším managementem firem, ale také v oblas managementu neziskových organizací, kde pomáhá jako supervizor. 5 Jiljí Novotný

8 NTI CONSULTING, S.R.O. Jiří Hochman Jiří Hochman je absolvent Vysoké školy elektrotechnické a TopTech University Del Netherlands kde získal Masters se zaměřením na řízení firem v IT segmentu. V oblas konzultačních dovednos si pak rozšířil své vzdělání v rámci programů Consul ng skills a Managing Change v Ashridge school of management. Pracoval na vyšších manažerských obchodních pozicích zaměřených na prodej technologických celků, např. ve společnostech Xerox s.r.o., Nortel Network, O2. Působil jako změnový manažer a konzultant ve společnostech O2, UPC a PELIKAN. V současné době se nejvíce věnuje konzultační činnos zaměřené na procesy a procesní řízení, rozvoji přímého a nepřímého prodeje, rozvoji manažerských dovednos (řízení změn a leadership). V rámci lektorské činnos je jeho doménou oblast vyjednávání, které může vést i v anglickém jazyce. Lenka Polívková Lenka Polívková absolvovala obor Sociální práce na Technické univerzitě v Liberci. Ve své práci se věnuje zejména kariérovému poradenství a osobnostnímu rozvoji žen. Díky výcviku koučování u MUDr. Mgr. Radvana Bahbouha, QuedQod, s.r.o.; výcviku v krizové intervenci a výcviku v mediaci a vyjednávání vede poradenské ak vity zacílené na řešení krizových a konfliktních situací v osobním i profesním životě klientů. Je rovněž akreditovanou lektorkou výživového poradenství STOB a vizážistkou, tzn., že ve své praxi poskytuje klientům komplexní podporu v oblas zdravého životního stylu a tzv. work-life ballance. Je také akreditovanou lektorkou rekvalifikačních programů MŠMT, ve kterých přednáší manažerské dovednos, marke ng, osobní prodej a budování osobního image. Lenka spolupracuje dlouhodobě s redakcemi časopisů Žena a život, Marianne a Moje Psychologie. V oboru vizážis ky a image se pravidelně účastní výukových programů firem Biotherm, Chanel, Clarins, Clinique, Chris an Dior, Lancome, Esteé Lauder, Shiseido, Sisley, YSL ad. 6

9 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK ODBORNÝ TÝM O NÁS Mar n Šilar Mar n Šilar - původním povoláním ekonom, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, působil od roku 1987 v manažerských pozicích na všech úrovních včetně top-managementu. Během své kariéry získal praktické zkušenosti s vedením lidí, firemních týmů a náročných projektů změny. Je absolventem Českého ins tutu pro marke ng CIMA, zakončeného kvalifikační zkouškou v oboru marke ng. V roce 2001 opus l úspěšnou kariéru manažera a začal působit jako lektor a konzultant v oblas rozvoje manažerských dovednos a so -skills. Postupně se stal uznávaným konzultantem a žádaným lektorem v řadě významných společnos. Se svými kolegy vytvořil celou řadu originálních vzdělávacích programů, kterými prošly stovky účastníků, např. ze společnos Agrofert, Česká rafinérská, Česká spořitelna, Europasta SE, Explosia, Knorr Bremse, Liberecká IS, Novus, Pivovar Svijany, S-group Holding, Unipetrol, Zoo Praha. Dalším mezníkem v jeho kariéře je rok 2009, kdy absolvoval výcvik koučování Art and Science of Coaching (Erickson College). Od té doby se specializuje zejména na koučink manažerů a firemních týmů. V roce 2008 se stal ředitelem a v roce 2011 jednatelem společnos NTI consul ng, s.r.o., kterou se snaží spolu se svým týmem dále rozvíjet. Milan Kohout Milan Kohout absolvoval studijní obor tělesná výchova psychologie na FTVS UK a FF UK. V současné době je frekventantem pě letého psychoterapeu ckého výcviku SUR orientovaného na hlubinnou skupinovou terapii. Ve své práci se převážně věnuje tréninku a rozvoji manažerů v měkkých dovednostech. Specializuje se na vedení Assessment a Development center a na práci s diagnos ckými nástroji. Vytváří a organizuje outdoorové programy pro firemní týmy. Spolupracuje s vrcholovými sportovci na jejich psychologické přípravě, k čemuž využívá obzvláště koučink a psychorelaxační techniky. Dva roky pracoval na pozici dětského psychologa ve škole pro žáky se zdravotním pos žením, kdy nejčastější náplní práce byla individuální terapie, práce s třídní dynamikou a psychologická vyšetření dě. Deset let byl členem českého reprezentačního týmu v atle ckém víceboji. Absolvoval čtyřletou atle ckou trenérskou specializaci. Ve volném čase se věnuje horolezectví a běhu na lyžích. 7

10 NTI CONSULTING, S.R.O. Oldřich Šuleř - lektor, konzultant a kouč v oblas strategického řízení, koučování, manažerských technik a rozvoje manažerských a měkkých dovednos s více než 18letou praxí. Absolvoval Technickou univerzitu Vysokou školu báňskou v Ostravě (1982). Pracoval jako projektant, po roce 1989 pak byl postupně vedoucí personálního a právního oddělení, personální manažer a člen dozorčí rady ingeneeringové společnos Báňské projekty Ostrava. Později působil jako lektor švýcarské vzdělávací nadace Transfer, konzultant, trenér a manažer vzdělávání americké poradenské firmy IMPAC, člen představenstva české stavební firmy Ingstav Ostrava, jednatel společnos Škola manažerského rozvoje a společník poradenské skupiny Traicon-Transform. Zúčastnil se řady zahraničních manažerských programů, např. tříměsíčního Studijního programu pro manažery ze střední a východní Evropy (Nikkeiren) v Japonsku (Tokio, Ósaka, Kóbe, Hirošima, Kjóto), programů Phare ve Velké Británii Management a rozvoj lidských zdrojů v Tynemouth (1996) a Studijního programu pro manažery českých firem v Newcastle a Sunderlandu (1997). Prošel rovněž Tréninkem trenérů managementu (IMPAC) na Floridě v USA a výcvikem regionálních manažerů vzdělávání (Region Access Managers Training) v Amsterdamu (1993). Od roku 1993 pracuje jako lektor, konzultant nebo kouč v řadě významných českých, slovenských a zahraničních firem jako jsou např. Aisan-Bitron Czech Louny, Behr Czech Mnichovo Hradiště, B:TECH Havlíčkův Brod, Con nental Automo ve Systems Jičín, CeramTech Czech Šumperk, Cromodora Wheels, České dráhy, Hayes Lemmerz Alukola Ostrava, Hyundai Nošovice, IVAX TEVA, John Crane Sigma, Kra Foods Valašské Meziříčí, Lanex Bola ce, OKD Ostrava, OSRAM Bruntál, OSTROJ Opava, PEMIC, Re go Rožnov p.r., Siemens, Scheidt&Bachmann Slovakia Žilina, Škoda Auto Mladá Boleslav, TRW Autoelektronika Benešov, VW Slovakia Bra slava, Třinecké železárny, Zen va SR Hlohovec. Působil externě na UP Olomouc (personální management), v současnos přednáší externě management na ekonomické fakultě TU-VŠB Ostrava (katedra managementu). Oldřich má bohatou publikační činnost. Vedle 22 studijních textů (skript) pro manažerské vzdělávání a článků v Moderním řízení a Controller News je autorem resp. spoluautorem 11 knih o manažerských technikách a řízení. Jejich přehled naleznete v příloze č. 2. na str Věra Klosová Věra Klosová absolvovala obor Ekonomika a řízení stavebnictví na ČVUT v Praze, poté profesionální manažerské studium při Open University v ČR. Nejvíce znalos a prak ckých zkušenos nasbírala za téměř 20 let poradenské praxe. Jako trenér se zaměřuje především na komunikační dovednos jako základ řešení konfliktních situací, ať již mezi dvěma lidmi či v týmu. S účastníky kurzů pracuje na osobním rozvoji tato práce se velmi často týká budování přirozené autority, zvyšování své vlastní sebeúcty, zaujetí proak vního (nikoli reak vního) přístupu k životu, chování se dle základních zásad aser vní osobnos a schopnos se prezentovat. S těmito tématy velmi úzce souvisí znalos a tedy i tréninky v oblas řízení osobního času, zvládání stresu, řízení sebe sama a svého života, zvládání a přijímání změn či krea vního přístupu k životu a práci. Velmi ráda pracuje s týmy ať již na řešení konkrétních problémů či situací nebo zlepšování vztahů a fungování týmu. Formy jsou různé od tréninku, přes outdoorové ak vity až po facilitování skupinových a týmových jednání. V oblas manažerských dovednos nejčastěji pracuje s první až střední úrovní manažerů. Mezi koncové klienty, u nichž dlouhodobě působí jako lektor a trenér, patří v současné době např. Philip Morris, Škoda Auto, Nutricia (projekt Zdravý start), Pivovar Svijany, Saint Gobain PAM, Knorr Bremse a řada dalších. 8

11 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK ODBORNÝ TÝM O NÁS Zorka Rossmannová Zorka Rossmannová je profesionálním cer fikovaným koučem, lektorkou, terapeutkou, výtvarnicí a tlumočnicí v jedné osobě. Vede kurzy pro firmy i pro veřejnost a tlumočí kurzy v oblas psychologie, terapií a koučinku z anglického jazyka. Specializuje se na rozvoj osobnos, řešení náročných životních situací, zlepšování komunikace a vztahů v rodině i v práci, work-life balance, stress management a life management, měkké dovednos a rozvíjení krea vity včetně výtvarně zaměřených kurzů. Ve své práci vždy na míru dle potřeb a přání klientů různě kombinuje koučovací a terapeu cké nástroje a systemické konstelace. Zorka vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obory anglič na a výtvarná výchova. Během své praxe absolvovala následující výcviky a kurzy: Art and Science of Coaching (Erickson College), Family Coaching, NLP, Team Coaching, Coaching for Manager Too Busy to Coach, Coaching for Great Work, Metoda RUŠ, Principy života, Rodinné konstelace, Soul Centred Change Work, The Journey Brandon Bays, Vortex Healing, arteterapie, kineziologie One Brain a další. OBCHODNÍ A PROJEKTOVÝ TÝM Andrea Čechová absolvovala obor sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze a v současné době zakončuje vysokoškolské kombinované studium oboru sociální pracovník na Technické univerzitě v Liberci. Během studia pracovala v neziskových organizacích poskytujících sociální služby a v so warové firmě působící na trhu s elektronickou archivací. Po ukončení denního studia pracovala jako pracovní konzultantka v agentuře pro podporované zaměstnávání lidí s mentálním pos žením, dále v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním a v domově pro osoby se zdravotním pos žením. Během svých zaměstnání získala další zkušenos díky kurzům jako např. Kurz pro pracovní konzultanty, Práce s rizikem, Práce s rodinou klienta, Práce se zadluženým klientem, Efek vní komunikace, Alterna vní a augmenta vní komunikace a učila se znakový jazyk. Její pracovní náplň spočívá v péči o firemní klientelu zejména z řad organizací poskytujících sociální služby. Současně zajišťuje administra vní a organizační podporu ve firmě. 9 Andrea Čechová

12 NTI CONSULTING, S.R.O. Lenka Ročková Lenka Ročková absolvovala obor Podnikatel a služby v podnikání na SZeŠ. Od počátku své kariéry se zaměřuje na oblast obchodu, marke ngu a služeb. Absolvovala kurzy několika vzdělávacích společnos zaměřené právě na obchod a marke ng, takže má možnost srovnání způsobu, přístupu a metod práce jednotlivých společnos i lektorů samotných. Na základě těchto skutečnos a vlastních zážitků s možnými přínosy poskytuje klientům osobní zkušenost a individuální přístup. Na pozici HR konzultanta působí zejména v oblas péče o firemní klientelu. Zároveň se podílí na přípravě a organizaci outdoorových akcí a seminářů. Lucie Semecká Lucie Semecká vystudovala obor Hotelnictví a turismus na Střední škole gastronomie a služeb v Liberci. Po ukončení studia pracovala na obchodním rejstříku jako zapisovatelka a následně v oboru bankovnictví jako bankovní poradce pro firemní klientelu. V roce 2007 nastoupila do reklamní společnos nejprve jako recepční a následně postoupila přes asistentku jednatele společnos až na pozici office manager, kde zajišťovala veškerý administra vní chod společnos. Současně s m zastávala i funkci personalistky, kde získala zkušenos s náborem pracovníků, uzavíráním pracovních smluv a jejich následných změn a zpracováním podkladů pro mzdovou účetní. V současné době je v naší společnos zaměstnána jako projektová manažerka. Zajišťuje administra vní podporu pro lektory, organizaci seminářů od vypracování nabídky pro klienta, přes koordinaci jednání mezi klientem, lektory a školícím zařízením a organizaci semináře na místě. Dále se podílí na jednotlivých projektech, např. spolupracuje spolu s dalšími obchodními partnery na projektu Work & Image - zavádění CSR do života firem. 10

13 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK OBCHODNÍ A PROJEKTOVÝ TÝM O NÁS Veronika Podlipná Veronika Podlipná vystudovala Obchodní akademii v Liberci a po maturitě absolvovala jednoletý pomaturitní kurz anglič ny na Swallow School of English. Své profesní zkušenos získávala postupným kariérovým růstem od recepční v hotelu, přes asistentku ředitele v mezinárodní automo ve společnos až po sales manažerku. Díky tomu získala zkušenos, které může využívat na své současné pozici projektové manažerky ve společnos NTI consul ng, s.r.o. Zaměřuje se na poradenství a řízení projektů z dotací Evropského sociálního fondu, především v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Má bohaté zkušenos s řízením a veškerou administra vní podporou projektů typu Vzdělávejte se! ve spolupráci s úřady práce a Školení je šance s Ministerstvem práce a sociálních věcí. V naší společnos působí rovněž jako trenér outdoorových ak vit, zajišťuje foto a video dokumentaci v průběhu akcí apod. Do por olia poskytovaných služeb patří také kompletní servis pro klienta při realizaci kurzů od zajištění ubytování, stravování, doprovodného programu až po organizaci kurzu z hlediska odborného - kompletace a příprava školících materiálů a pomůcek a asistentská práce pro lektora během konkrétní realizace kurzu. Zdeňka Janečková Zdeňka Janečková absolvovala obor Podnikání v oboru na SOŠ gastronomie a služeb. Ve své profesi pokračovala v obchodu s šicími stroji jako vedoucí prodejny. Později se věnovala zakázkovému krejčovství, které prak kuje dodnes jako svůj koníček. Krea vita ji posléze směřovala i jiným směrem, kde se v rodinném obchůdku věnovala floris ce a aranžování. Zdeňka také dlouhodobě spolupracuje se společnos zabývající se přímým prodejem. Po příchodu z mateřské dovolené se opět začala věnovat obchodu, prodeji produktu a komunikaci s klienty jako HR konzultantka. K její pracovní náplni patří i organizační zajištění jednotlivých seminářů, outdoor programů a péče o klienty. 11

14 NTI CONSULTING, S.R.O. Naše služby V poslední době se nám podařilo dosáhnout špičkové úrovně poskytovaných služeb a to nejen díky jejich průběžnému hodnocení a následnému zlepšování, ale také díky inves cím do vzdělávání a rozvoje dovednos našich zaměstnanců. Důležitou roli sehrála také naše otevřenost ke spolupráci s profesionály z navazujících oborů. I pře to všechny naše služby průběžně vylepšujeme, v týmu analyzujeme potřeby zákazníků a hledáme ta nejlepší řešení pro konkrétní situace. Proto mají poskytované služby společný rukopis a jsou ušité zákazníkovi na míru. Postupem času se vyprofilovaly do 4 základních oblas, které jsou patrné z následujícího schématu: Na dalších stránkách se s nimi můžete podrobně seznámit. Poradenství Koučink Naše služby Vzdělávání Outdoor programy 12

15 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK 2/ PORADENSTVÍ V rámci poradenských služeb věnujeme pozornost aktuálním potřebám našich klientů. Proto se v současné době orientujeme zejména na ty služby, které pomohou našim klientům znovu nastartovat pracovní týmy k vyšším výkonům. PORADENSTVÍ Klien je využívají nejčastěji při výběru zaměstnanců na klíčové pozice, definování rozvojových potřeb zaměstnanců i týmů, zvyšování spokojenos a mo vace zaměstnanců a při zvyšování efek vity interních procesů. Průzkum spokojenos zaměstnanců Průzkum spokojenos zaměstnanců je účinný nástroj, který umožňuje zjis t názory zaměstnanců na úroveň komunikace ve firmě, jejich mo vaci, spokojenost, stupeň ztotožnění s firemní kulturou, s realizovanými změnami a další důležité faktory. Výstupem průzkumu spokojenos je plošný popis faktorů spokojenos a vyprofilovaných rozdílů mezi jednotlivými skupinami (diferenciace podle pohlaví, věku, doby působení ve společnos, pozice). Nedílnou součás výstupů jsou strategická doporučení včetně návrhu metody jejich implementace. Tento nástroj je určen především managementu společnos. Průzkum spokojenos pomáhá iden- fikovat příčinu nežádoucích jevů, jako je např. zvýšení fluktuace zaměstnanců nebo snížení jejich výkonu. Vedle informací o příčinách a řešení aktuálních problémů však poskytuje cenné informace i ve chvíli, kdy je situace navenek stabilizovaná a vaším cílem je definovat personální strategii a naplánovat systémové kroky pro další období. Výstupy vám mohou pomoci napřít úsilí, prostředky a energii do těch oblas, v nichž je posun nejvíce žádoucí a může přinést výrazné zlepšení v oblas práce s lidskými zdroji. Průzkum spokojenos zaměstnanců je koncipován vždy individuálně na základě požadavků a očekávání zadavatele. Nejčastěji sledovanými oblastmi obvykle bývají: celková spokojenost ve společnos, komunikace a informovanost zaměstnanců, využívání informačních a komunikačních nástrojů, vztahy (mezilidská komunikace, spolupráce a vztahy, celková atmosféra), manažerská kultura nadřízených, organizace práce a pracovních postupů, osobní rozvoj, kariérový růst a vzdělávání, finanční ohodnocení a hodnocení výkonu, pracovní podmínky a zázemí, mo vace zaměstnanců a účinnost mo vačních faktorů, důvěra k firmě a loajalita. 13

16 NTI CONSULTING, S.R.O. Součás mapování je zjišťování postojů zaměstnanců k firmě, jejich ochoty podílet se na změnách a otevřenos vůči případné změně zaměstnání, resp. konkurenčním nabídkám. Velkou výhodou námi realizovaných průzkumů spokojenos je jejich snadná administrace, přehlednost výstupů a zaručení anonymity dotazovaných, která je potřebná pro získání relevantních dat. Celý průzkum spokojenos je zpracováván elektronicky a neklade zbytečné nároky na čas zaměstnanců ani managementu. 360 ZPĚTNÁ VAZBA 360 zpětná vazba je jednou z forem hodnocení zaměstnanců, zejména na manažerských pozicích. Hodno telem není jen nadřízený manažer, ale i pracovník sám, jeho kolegové a podřízení. Přínosy této metody: získání zpětné vazby od přímých spolupracovníků, získání plas ckého hodnocení potenciálu zaměstnanců prostřednictvím klíčových kompetencí hodnocení je vztaženo k op málnímu kompetenčnímu modelu, který je vytvářen ve spolupráci se zadavatelem a odráží nároky ve vztahu k pozicím a také specifika firmy a odvětví, dává možnost určit reálnost sebenáhledu zaměstnanců díky srovnání sebehodnocení s pohledem druhých, získání doporučení dalšího rozvoje pro jednotlivé účastníky nebo skupinu, úspora nákladů při realizaci hodnocení elektronickou formou a komfortnost pro uživatele. Tuto metodu hodnocení je vhodné využít v rámci pravidelného hodnocení většího i menšího počtu zaměstnanců. Na rozdíl od klasického hodnocení nebývají výstupy 360 zpětné vazby provázány s odměňováním. 360 zpětná vazba mívá formu dotazníkového šetření, kdy jednotlivé kompetence mohou být hodnoceny formou hodno cích škál, výběru odpovídajících popisů nebo číselnou škálou. Součás hodnocení je zpravidla také možnost volných komentářů a doporučení pro hodnoceného. V případě realizace 360 zpětné v elektronické podobě jsou dotazníky hodno telům zasílány prostřednictvím ů obsahujících unikátní odkazy. V případě zájmu nabízíme rovněž klasickou papírovou podobu dotazníků. ASSESSMENT CENTRUM AC Assessment centrum je efek vní metoda, která slouží k výběru nových zaměstnanců. Jedná se zpravidla o jednodenní intenzivní program, během něhož jsou účastníci testováni řadou diagnos ckých nástrojů. K výběru nejvhodnějšího kandidáta se zpravidla využívají osobnostní i výkonové testy a dotazníky, případové studie i prak cké modelové situace. Přínosy AC: Získání komplexního pohledu na jednotlivé kandidáty i na skupinu. Účinná kombinace jednotlivých metod umožňuje mapovat jak aktuální úroveň dovednos kandidátů, tak i jejich potenciál k dalšímu rozvoji. Eliminace subjek vního hodnocení. V AC každého kandidáta v jednotlivých situacích vidí minimálně tři hodno telé. Dílčí i celkové hodnocení je vztaženo k předem definovanému op málnímu kompetenčnímu profilu, jenž je vytvářen ve spolupráci se zadavatelem a odráží nároky ve vztahu k obsazované pozici a specifika firmy. 14

17 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK Možnost porovnat pohled interních hodno telů, kteří mají znalost vnitřních pravidel, procesů, atmosféry a odborného kontextu, s pohledem nezávislých externích konzultantů a specialistů, kteří se zaměřují na oblast so skills. Získání cílených doporučení pro nadřízeného, zástupce lidských zdrojů i účastníka. Doporučení vycházejí z výsledků testů a dotazníků a z hodnocení výkonů kandidáta v programu. Jsou zaměřená na to, jak pracovat s účastníkem v adaptační fázi, jakých rizik se vyvarovat a v čem a jak ho rozvíjet. Možnost poskytnout účastníkům individuální zpětnou vazbu, v níž jsou seznámeni s celkovým hodnocením, s výstupy psychodiagnos ckých metod, hodnocením všech prak ckých situací i s doporučeními pro praxi a další rozvoj. Efek vita z hlediska úspory času a finančních nákladů. Assessment centra se účastní více kandidátů najednou, čímž se minimalizují časové kapacity hodno telů a náklady vynaložené na proces výběrového řízení. Zvýšení pres že zaměstnavatele a jeho postavení na trhu. AC je vhodné použít při rozhodování mezi více kandidáty. Metodu lze využít také pro mapování rozvojového potenciálu účastníků a rovněž jako tréninkovou metodu. Účastníci jsou při plnění jednotlivých úkolů pozorováni a hodnoceni odborně proškolenými interními a externími hodno teli podle předem stanovených kriterií, kompetencí. Metodu je celkově vhodné realizovat zejména u pracovních pozic, u nichž je důležité zaměřit se na posouzení klíčových dovednos, potenciálu a mo vace kandidátů ve vztahu k obsazované pozici. PORADENSTVÍ Konkrétní podoba a metodika Assessment centra je vždy šita na míru zadavateli a nárokům pozice. Kvalitu a profesionalitu realizovaných Assessment center garantujeme odbornými supervizemi při tvorbě výstupů a rovněž systema ckým rozvojem a vzděláváním všech konzultantů hodno telů. Při realizacích se řídíme cílem získat v minimálním čase co nejvíce informací. Účastníky nevystavujeme nepřiměřenému tlaku, program připravujeme náročný, ale zároveň pestrý a zajímavý. DEVELOPMENT CENTRUM DC DC je efek vní metoda, která slouží ke zmapování stávající úrovně dovednos a rozvojového potenciálu zaměstnanců. Jedná se zpravidla o jedno až dvoudenní intenzivní program, během něhož účastníci plní řadu písemných úkolů i prak ckých modelových situací. Přínosy DC: Získání komplexního pohledu na jednotlivce i na skupinu. Účinná kombinace jednotlivých metod umožňuje mapování aktuální úrovně dovednos účastníků a jejich potenciálu k rozvoji. Získání doporučení čistě zacílených na další rozvoj schopnos a dovednos účastníků. Doporučení jsou určena nejen samotným účastníkům, ale také jejich nadřízenému a zástupci lidských zdrojů. Hodnocení je vztaženo k předem definovanému kompetenčnímu profilu vytvořenému ve spolupráci se zadavatelem a odrážejícímu op mální nároky ve vztahu k pozici. Na realizaci DC se podílí širší tým hodno telů a každého účastníka v jednotlivých situacích vidí minimálně dva hodno telé, čímž je eliminován subjek vní pohled. Porovnání pohledu interních hodno telů, kteří znají profesní historii zaměstnance, interní pravidla a procesy, atmosféru a odborný kontext s pohledem nezávislých externích konzultantů a specialistů na oblast so skills. 15

18 NTI CONSULTING, S.R.O. Možnost poskytnout účastníkům individuální zpětnou vazbu, při níž jsou seznámeni se všemi výstupy z programu a s doporučeními pro praxi a jejich další rozvoj. V DC je na rozdíl od AC mnohem větší prostor věnován průběžné zpětné vazbě a sběru názorů a postřehů účastníků k jednotlivým tématům. K tomu slouží především diskuse následující po každé prak cké modelové situaci a případové studii a rovněž závěrečné interview na konci programu. Účastníci mají možnost sdělit, nakolik se s problema kou obsaženou v situacích, které absolvovali v programu, setkávají i v praxi, co je nebo naopak není možné v prostředí jejich firmy a z jakého důvodu. DC je rovněž účinným nástrojem měření efek vity rozvojového programu, mo vace účastníků k rozvoji a k posunu v dovednostech. Postup při přípravě a realizaci DC je obdobný jako u AC. Výstupem je také individuální závěrečná zpráva, která zahrnuje navržení individuálního rozvojového programu účastníků, a samozřejmě zpětná vazba. Stejně tak je v případě zájmu možné poskytnout zpětnou vazbu spojenou s konzultací nadřízenému manažerovi. Dále nabízíme vypracování souhrnné závěrečné zprávy na skupinu, ve které jsou shrnuty silné stránky skupiny a její rezervy a navržen rozvojový plán skupiny. Výstupy DC slouží zejména k nastavení rozvojového plánu. Lze je efek vně vytěžit i v kombinaci s hodnocením formou 360 zpětné vazby, v rámci které je účastník hodnocen lidmi z reálného pracovního prostředí (kolegy, podřízenými i nadřízeným). Vhodné je také navázat koučováním příslušného pracovníka. Kvalitu a profesionalitu realizovaných DC garantujeme odbornými supervizemi při tvorbě výstupů a rovněž systema ckým rozvojem a vzděláváním všech konzultantů - hodno telů. Program je koncipován tak, aby umožnil získat v minimálním čase co nejvíce informací a zároveň byl přiměřeně náročný a pro účastníky zajímavý. PSYCHODIAGNOSTICKÉ TESTY Z psychodiagnos ckých metod testového typu jsou nejčastěji používány výkonové testy, různé druhy osobnostních dotazníků a projek vní testy. Hlavním cílem těchto metod je dozvědět se o zaměstnanci či uchazeči co nejvíc informací podstatných pro jeho pracovní úspěšnost či potencionální rozvoj (výkonnost, přesnost, interpersonální dovednos apod.). a) Výkonové testy Zahrnují testy inteligence, testy speciálních schopnos a jednotlivých psychických funkcí. Test struktury inteligence I-S-T 2000 R Slouží k diagnos ce struktury poznávacích schopnos, zejména v oblas poradenské a školní psychologie, psychologie práce, organizace a řízení, při přijímacích zkouškách na různé typy škol aj. Test je určen pro měření následujících poznávacích schopnos : verbální inteligence, numerická inteligence, figurální inteligence, 16

19 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK celková úroveň poznávacích schopnos, paměť, znalos (verbálně, numericky a figurálně kódované), krystalizovaná inteligence, PORADENSTVÍ fluidní inteligence. K dispozici jsou nové české normy se standardními a percen lovými hodnotami. Doba administrace minut. Test pozornos d2 Využívá se v oblas profesního poradenství a diagnos ce způsobilos v pracovní, firemní a dopravní psychologii, v klinické psychologii, ve školní psychologii, výchovném poradenství a ve výzkumu. Měří tempo a pečlivost pracovního výkonu při rozlišování podobných vizuálních podnětů (při diskriminaci detailů) a umožňuje tak posouzení individuálního výkonu pozornos a koncentrace. K dispozici jsou zvláštní normy pro obě pohlaví, různé věkové skupiny a typy škol. Normy byly vytvořeny na základě rozsáhlého standardizačního souboru (N=6000). Doba administrace cca 8 minut. 17

20 NTI CONSULTING, S.R.O. Vídeňský ma cový test (VMT) Vídeňský ma cový test je určen ke zjišťování úrovně neverbální inteligence adolescentů a dospělé populace. VMT patří k jednodimenzionálním testům konstruovaným k měření jedné složky inteligence. Vychází z teorie g faktoru, který formuloval Spearman. Test tedy pracuje se schopnostmi usuzovat, odhalovat vzájemné souvislos a vyvozovat vztahy, které se považují za základní dimenze faktoru obecné inteligence. Doba administrace je 25 minut. b) Projek vní testy Projek vní testy jsou založeny na tom, že neurčitý mnohoznačný podnět (strom, skvrna, slovo, )otevírá prostor přirozené tendenci našeho nevědomí směřovat k aktuálním vnitřním konfliktům a potlačeným psychickým obsahům. Na rozdíl od osobnostních dotazníků poskytují více informací o jedinečné osobnos a její dynamice. Baum test Test kresby stromu používaný jako rychlá varianta projek vních testů. Jeho nejčastější využi je při výběrových řízeních a assessment centrech. Jako většina projek vních metod může odhalit informace o osobnos, které by jinými metodami zůstaly nepovšimnuty. Doba administrace 1 min. 18

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více