Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB"

Transkript

1 Školení, které Vás baví! KATALOG SLUŽEB

2 NTI CONSULTING S.R.O. SLOVO ÚVODEM Vážení obchodní přátelé, milé kolegyně a kolegové, máte před sebou historicky první ucelený přehled informací o naší společnos a službách, které poskytujeme. Nějakou dobu jsme zvažovali, jestli katalog v tradiční štěné podobě vydávat. Nakonec jsme došli k závěru, že ano. Možná právě v době internetu a digitalizace všeho, co se dá, budete mít chuť se na chvíli v klidu posadit a zalistovat v jeho stránkách. Můžete se podívat na přehled našich služeb, zjis t, co je nového v oblas HR, seznámit se s členy našeho týmu či poznat metody, které používáme při rozvoji dovednos jednotlivců i firemních týmů. Přejeme Vám, aby Vám tento katalog byl průvodcem ve Vaší profesionální praxi a pokud v něm naleznete oblast, ve které byste s námi chtěli spolupracovat, bude to pro nás potěšením. Vaši PaedDr. Jiljí Novotný Ing. Mar n Šilar jednatelé společnos

3 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK OBSAH KATALOGU 1/ O nás / Poradenství / Vzdělávání / Outdoor programy / Koučink / Reference / Naši partneři...43 Příloha 1/ Vzdělávací moduly...44 Příloha 2/ Odborné publikace Oldřicha Šuleře

4 NTI CONSULTING, S.R.O. 1/ O NÁS Historie NTI consul ng, s.r.o. byla založena v roce 1996 jako soukromá poradenská a vzdělávací společnost. Od té doby prošla dynamickým vývojem, který se projevil jak v kvalitě a skladbě poskytovaných služeb tak i v personálním obsazení společnos. Původně malá firma o dvou zaměstnancích se změnila ve stabilní společnost s kvalitním týmem odborných i administra vních pracovníků. Sdílíme podobné hodnoty a společně pečujeme o to, co je pro nás nejcennější potřeby klienta. Jsme hrdi na to, že můžeme být uznávaným obchodním partnerem řady významných tuzemských i nadnárodních firem, neziskových organizací, orgánů státní a veřejné správy i škol a školských zařízení. Naše logo a slogan Školení, které Vás baví! jsou dnes uznávanou značkou ve světě poradenství a vzdělávání. Vypovídá o tom řada kladných recenzí od našich klientů i vysoce pozi vní hodnocení vzdělávacích akcí od účastníků. Vize, mise, hodnoty Naše vize: Jsme týmem, se kterým se naši klien rádi setkávají. Naše mise: Pomáháme ostatním dosahovat jejich cílů. Naše hodnoty: Důvěra klienta k nám, mezi námi a víra sama v sebe Empa e vcítění se do situace klienta Vztahy základ profesionálního partnerství Rozvoj stálé zlepšování a opak stagnace Zábava škola hrou a práce, která nás baví 2

5 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK Důvěra O NÁS Zábava Empatie Rozvoj Vztahy Společenská odpovědnost I naše firma chce být společensky odpovědná a být dobrým zaměstnavatelem a sousedem. Chováme se seriózně ke svým zákazníkům a obchodním partnerům, stejně jako k našim zaměstnancům. Dbáme o udržování dobrých sousedských vztahů v místě našeho působení, a ačkoliv nejsme výrobní společnos, i my chceme přispět k ochraně životního prostředí alespoň takovými samozřejmostmi, jako je třídění odpadu a ohleduplnost k přírodě při konání našich akcí. Pro spokojenost našich partnerů a zákazníků průběžně zdokonalujeme naše služby a rozvíjíme vzájemné vztahy na společných setkáních jak formálních, tak i neformálních. Tak vzniklo dnes již tradiční fórum Setkání HR manažerů nebo oblíbené volnočasové ak vity Cyklovíkend s NTI a Expedice Salza. Cílem je získat dlouhodobě dobré vztahy a vzájemně si pomáhat. 3

6 NTI CONSULTING, S.R.O. Za zvýhodněné ceny poskytujeme služby, poradenství a supervize také sdružením pomáhajícím osobám s mentálním či tělesným pos žením, sociálně slabým a ohroženým skupinám, studentům, důchodcům a dalším. Zaměstnancům vytváříme takové pracovní podmínky, které jim umožňují sladit pracovní a osobní život. Poskytujeme jim podporu a dostatek možnos k osobnímu růstu a i pracovníci na rodičovské dovolené zůstávají zapojeni do firemního dění. Organizačně i finančně podporujeme smysluplné ak vity našich kolegů, jako např. účast v tradičním závodě v klasickém lyžování Jizerská padesátka. V roce 2010 jsme obdrželi zvláštní cenu poroty v soutěži Vstřícný zaměstnavatel a jsme nominováni na tuto cenu i v roce Rovněž podporujeme dění v našem regionu, např. v oblas sportu, kde se sponzorsky podílíme na konání Jizerské padesátky, tak i na řadě kulturních akcí, jako jsou koncerty a jiné společenské akce. Jsme sponzorem Jizerské magistrály. V době katastrofálních povodní jsme neváhali obětovat finanční prostředky i volný čas, abychom pomáhali tam, kde to bylo nejvíce potřeba. TÝM NTI Náš tým je složen z mo vovaných lidí, pro které je jejich práce také zábavou, seberealizací a životním posláním. To se bezpochyby odráží v zodpovědném přístupu ke klientovi a kolegům. V současné době čítá řadu uznávaných odborných konzultantů, trenérů, koučů i administrativních pracovníků. Pečlivým výběrem spolupracovníků a budováním společného know-how jsme došli až k současné podobě našeho týmu, ve kterém sdílíme nejen odborná východiska naší práce s klientem, ale i obyčejné lidské hodnoty. To nám pomáhá k tomu, abychom se při naší náročné práci dobře cítili, věřili tomu, co děláme a našli v práci i prvky zábavy a osobního uspokojení. Seznamte se s námi: 4

7 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK ODBORNÝ TÝM O NÁS Alexandra Hochmanová Alexandra Hochmanová se zabývá vzděláváním a rozvojem dospělých. Tento obor přednáší na MBA programu Sheffield-Hallam University / MÚVS ČVUT a na katedře pedagogiky a psychologie Technické univerzity v Liberci. Alexandra spoluzakládala oddělení rozvoje managementu ve společnos Telefónica O2, kde působila tři roky jako konzultant v zaměstnaneckém poměru. Od roku 2000 působí jako samostatný konzultant a kouč. Specializuje se na rozvoj managementu, systémového poradenství v oblas designu a implementace HR procesů. Jako lektor navrhla a vedla řadu výcviků pro různé společnos např. Johnson and Johnson, Marius Pedersen, Avon Cosme cs, Ahold ČR, Tesco ČR, Syner, Steinel ČR apod. Alexandra je držitelkou mezinárodní licence systemického koučování a systemické terapie, cer fikátu Americké psychologické asociace pro psychodiagnos cké metody Hogan Assessments a absolventkou programu Advanced Development for Developers University of Ashridge, UK. V případě zájmu může vést programy i koučink v anglickém jazyce. Vystudovala obor finance a psychologie v managementu na VŠE Praha a dále je absolventkou oboru jednooborové klinické psychologie na FF UK. Své psychologické vzdělání si doplnila o výcvik v hypnoterapii a v metodě focusing. Kromě poradenského působení ve firmách vede také vlastní psychoterapeu ckou praxi. Jiljí Novotný absolvoval FTVS UK, obor tělesná výchova občanská nauka. Je absolventem psychoterapeu ckého výcviku SUR pod supervizí doc. Jaroslava Skály, absolvoval výcvik v integrované supervizi Českého ins tutu pro supervizi a je cer fikovaným supervizorem ČIS. Absolvoval výcvik v koučování se zaměřením na skupiny u Koučink Centra Praha vedeném Marilyn Atkinson, Ph.D. Ve své práci se věnuje zejména rozvoji manažerských dovednos vyššího managementu a systémovému poradenství v oblas péče o HR. Pracuje jako senior konzultant, supervizor a kouč. Je jednatelem společnosti NTI consul ng, s.r.o. Je autorem a spolurealizátorem celé řady významných projektů rozvoje managementu významných firem, mezi něž patří např. Agrofert, Unipetrol, Synthesia, Explosia, Česká rafinérská, Europasta SE, Knorr Bremse a další. Je spoluautorem a lektorem vzdělávacích kurzů pro oblast sociálních služeb akreditovaných MPSV. Své bohaté zkušenos v oblas řízení a leadershipu uplatňuje jako konzultant a kouč nejen při práci s vyšším managementem firem, ale také v oblas managementu neziskových organizací, kde pomáhá jako supervizor. 5 Jiljí Novotný

8 NTI CONSULTING, S.R.O. Jiří Hochman Jiří Hochman je absolvent Vysoké školy elektrotechnické a TopTech University Del Netherlands kde získal Masters se zaměřením na řízení firem v IT segmentu. V oblas konzultačních dovednos si pak rozšířil své vzdělání v rámci programů Consul ng skills a Managing Change v Ashridge school of management. Pracoval na vyšších manažerských obchodních pozicích zaměřených na prodej technologických celků, např. ve společnostech Xerox s.r.o., Nortel Network, O2. Působil jako změnový manažer a konzultant ve společnostech O2, UPC a PELIKAN. V současné době se nejvíce věnuje konzultační činnos zaměřené na procesy a procesní řízení, rozvoji přímého a nepřímého prodeje, rozvoji manažerských dovednos (řízení změn a leadership). V rámci lektorské činnos je jeho doménou oblast vyjednávání, které může vést i v anglickém jazyce. Lenka Polívková Lenka Polívková absolvovala obor Sociální práce na Technické univerzitě v Liberci. Ve své práci se věnuje zejména kariérovému poradenství a osobnostnímu rozvoji žen. Díky výcviku koučování u MUDr. Mgr. Radvana Bahbouha, QuedQod, s.r.o.; výcviku v krizové intervenci a výcviku v mediaci a vyjednávání vede poradenské ak vity zacílené na řešení krizových a konfliktních situací v osobním i profesním životě klientů. Je rovněž akreditovanou lektorkou výživového poradenství STOB a vizážistkou, tzn., že ve své praxi poskytuje klientům komplexní podporu v oblas zdravého životního stylu a tzv. work-life ballance. Je také akreditovanou lektorkou rekvalifikačních programů MŠMT, ve kterých přednáší manažerské dovednos, marke ng, osobní prodej a budování osobního image. Lenka spolupracuje dlouhodobě s redakcemi časopisů Žena a život, Marianne a Moje Psychologie. V oboru vizážis ky a image se pravidelně účastní výukových programů firem Biotherm, Chanel, Clarins, Clinique, Chris an Dior, Lancome, Esteé Lauder, Shiseido, Sisley, YSL ad. 6

9 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK ODBORNÝ TÝM O NÁS Mar n Šilar Mar n Šilar - původním povoláním ekonom, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, působil od roku 1987 v manažerských pozicích na všech úrovních včetně top-managementu. Během své kariéry získal praktické zkušenosti s vedením lidí, firemních týmů a náročných projektů změny. Je absolventem Českého ins tutu pro marke ng CIMA, zakončeného kvalifikační zkouškou v oboru marke ng. V roce 2001 opus l úspěšnou kariéru manažera a začal působit jako lektor a konzultant v oblas rozvoje manažerských dovednos a so -skills. Postupně se stal uznávaným konzultantem a žádaným lektorem v řadě významných společnos. Se svými kolegy vytvořil celou řadu originálních vzdělávacích programů, kterými prošly stovky účastníků, např. ze společnos Agrofert, Česká rafinérská, Česká spořitelna, Europasta SE, Explosia, Knorr Bremse, Liberecká IS, Novus, Pivovar Svijany, S-group Holding, Unipetrol, Zoo Praha. Dalším mezníkem v jeho kariéře je rok 2009, kdy absolvoval výcvik koučování Art and Science of Coaching (Erickson College). Od té doby se specializuje zejména na koučink manažerů a firemních týmů. V roce 2008 se stal ředitelem a v roce 2011 jednatelem společnos NTI consul ng, s.r.o., kterou se snaží spolu se svým týmem dále rozvíjet. Milan Kohout Milan Kohout absolvoval studijní obor tělesná výchova psychologie na FTVS UK a FF UK. V současné době je frekventantem pě letého psychoterapeu ckého výcviku SUR orientovaného na hlubinnou skupinovou terapii. Ve své práci se převážně věnuje tréninku a rozvoji manažerů v měkkých dovednostech. Specializuje se na vedení Assessment a Development center a na práci s diagnos ckými nástroji. Vytváří a organizuje outdoorové programy pro firemní týmy. Spolupracuje s vrcholovými sportovci na jejich psychologické přípravě, k čemuž využívá obzvláště koučink a psychorelaxační techniky. Dva roky pracoval na pozici dětského psychologa ve škole pro žáky se zdravotním pos žením, kdy nejčastější náplní práce byla individuální terapie, práce s třídní dynamikou a psychologická vyšetření dě. Deset let byl členem českého reprezentačního týmu v atle ckém víceboji. Absolvoval čtyřletou atle ckou trenérskou specializaci. Ve volném čase se věnuje horolezectví a běhu na lyžích. 7

10 NTI CONSULTING, S.R.O. Oldřich Šuleř - lektor, konzultant a kouč v oblas strategického řízení, koučování, manažerských technik a rozvoje manažerských a měkkých dovednos s více než 18letou praxí. Absolvoval Technickou univerzitu Vysokou školu báňskou v Ostravě (1982). Pracoval jako projektant, po roce 1989 pak byl postupně vedoucí personálního a právního oddělení, personální manažer a člen dozorčí rady ingeneeringové společnos Báňské projekty Ostrava. Později působil jako lektor švýcarské vzdělávací nadace Transfer, konzultant, trenér a manažer vzdělávání americké poradenské firmy IMPAC, člen představenstva české stavební firmy Ingstav Ostrava, jednatel společnos Škola manažerského rozvoje a společník poradenské skupiny Traicon-Transform. Zúčastnil se řady zahraničních manažerských programů, např. tříměsíčního Studijního programu pro manažery ze střední a východní Evropy (Nikkeiren) v Japonsku (Tokio, Ósaka, Kóbe, Hirošima, Kjóto), programů Phare ve Velké Británii Management a rozvoj lidských zdrojů v Tynemouth (1996) a Studijního programu pro manažery českých firem v Newcastle a Sunderlandu (1997). Prošel rovněž Tréninkem trenérů managementu (IMPAC) na Floridě v USA a výcvikem regionálních manažerů vzdělávání (Region Access Managers Training) v Amsterdamu (1993). Od roku 1993 pracuje jako lektor, konzultant nebo kouč v řadě významných českých, slovenských a zahraničních firem jako jsou např. Aisan-Bitron Czech Louny, Behr Czech Mnichovo Hradiště, B:TECH Havlíčkův Brod, Con nental Automo ve Systems Jičín, CeramTech Czech Šumperk, Cromodora Wheels, České dráhy, Hayes Lemmerz Alukola Ostrava, Hyundai Nošovice, IVAX TEVA, John Crane Sigma, Kra Foods Valašské Meziříčí, Lanex Bola ce, OKD Ostrava, OSRAM Bruntál, OSTROJ Opava, PEMIC, Re go Rožnov p.r., Siemens, Scheidt&Bachmann Slovakia Žilina, Škoda Auto Mladá Boleslav, TRW Autoelektronika Benešov, VW Slovakia Bra slava, Třinecké železárny, Zen va SR Hlohovec. Působil externě na UP Olomouc (personální management), v současnos přednáší externě management na ekonomické fakultě TU-VŠB Ostrava (katedra managementu). Oldřich má bohatou publikační činnost. Vedle 22 studijních textů (skript) pro manažerské vzdělávání a článků v Moderním řízení a Controller News je autorem resp. spoluautorem 11 knih o manažerských technikách a řízení. Jejich přehled naleznete v příloze č. 2. na str Věra Klosová Věra Klosová absolvovala obor Ekonomika a řízení stavebnictví na ČVUT v Praze, poté profesionální manažerské studium při Open University v ČR. Nejvíce znalos a prak ckých zkušenos nasbírala za téměř 20 let poradenské praxe. Jako trenér se zaměřuje především na komunikační dovednos jako základ řešení konfliktních situací, ať již mezi dvěma lidmi či v týmu. S účastníky kurzů pracuje na osobním rozvoji tato práce se velmi často týká budování přirozené autority, zvyšování své vlastní sebeúcty, zaujetí proak vního (nikoli reak vního) přístupu k životu, chování se dle základních zásad aser vní osobnos a schopnos se prezentovat. S těmito tématy velmi úzce souvisí znalos a tedy i tréninky v oblas řízení osobního času, zvládání stresu, řízení sebe sama a svého života, zvládání a přijímání změn či krea vního přístupu k životu a práci. Velmi ráda pracuje s týmy ať již na řešení konkrétních problémů či situací nebo zlepšování vztahů a fungování týmu. Formy jsou různé od tréninku, přes outdoorové ak vity až po facilitování skupinových a týmových jednání. V oblas manažerských dovednos nejčastěji pracuje s první až střední úrovní manažerů. Mezi koncové klienty, u nichž dlouhodobě působí jako lektor a trenér, patří v současné době např. Philip Morris, Škoda Auto, Nutricia (projekt Zdravý start), Pivovar Svijany, Saint Gobain PAM, Knorr Bremse a řada dalších. 8

11 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK ODBORNÝ TÝM O NÁS Zorka Rossmannová Zorka Rossmannová je profesionálním cer fikovaným koučem, lektorkou, terapeutkou, výtvarnicí a tlumočnicí v jedné osobě. Vede kurzy pro firmy i pro veřejnost a tlumočí kurzy v oblas psychologie, terapií a koučinku z anglického jazyka. Specializuje se na rozvoj osobnos, řešení náročných životních situací, zlepšování komunikace a vztahů v rodině i v práci, work-life balance, stress management a life management, měkké dovednos a rozvíjení krea vity včetně výtvarně zaměřených kurzů. Ve své práci vždy na míru dle potřeb a přání klientů různě kombinuje koučovací a terapeu cké nástroje a systemické konstelace. Zorka vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obory anglič na a výtvarná výchova. Během své praxe absolvovala následující výcviky a kurzy: Art and Science of Coaching (Erickson College), Family Coaching, NLP, Team Coaching, Coaching for Manager Too Busy to Coach, Coaching for Great Work, Metoda RUŠ, Principy života, Rodinné konstelace, Soul Centred Change Work, The Journey Brandon Bays, Vortex Healing, arteterapie, kineziologie One Brain a další. OBCHODNÍ A PROJEKTOVÝ TÝM Andrea Čechová absolvovala obor sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze a v současné době zakončuje vysokoškolské kombinované studium oboru sociální pracovník na Technické univerzitě v Liberci. Během studia pracovala v neziskových organizacích poskytujících sociální služby a v so warové firmě působící na trhu s elektronickou archivací. Po ukončení denního studia pracovala jako pracovní konzultantka v agentuře pro podporované zaměstnávání lidí s mentálním pos žením, dále v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním a v domově pro osoby se zdravotním pos žením. Během svých zaměstnání získala další zkušenos díky kurzům jako např. Kurz pro pracovní konzultanty, Práce s rizikem, Práce s rodinou klienta, Práce se zadluženým klientem, Efek vní komunikace, Alterna vní a augmenta vní komunikace a učila se znakový jazyk. Její pracovní náplň spočívá v péči o firemní klientelu zejména z řad organizací poskytujících sociální služby. Současně zajišťuje administra vní a organizační podporu ve firmě. 9 Andrea Čechová

12 NTI CONSULTING, S.R.O. Lenka Ročková Lenka Ročková absolvovala obor Podnikatel a služby v podnikání na SZeŠ. Od počátku své kariéry se zaměřuje na oblast obchodu, marke ngu a služeb. Absolvovala kurzy několika vzdělávacích společnos zaměřené právě na obchod a marke ng, takže má možnost srovnání způsobu, přístupu a metod práce jednotlivých společnos i lektorů samotných. Na základě těchto skutečnos a vlastních zážitků s možnými přínosy poskytuje klientům osobní zkušenost a individuální přístup. Na pozici HR konzultanta působí zejména v oblas péče o firemní klientelu. Zároveň se podílí na přípravě a organizaci outdoorových akcí a seminářů. Lucie Semecká Lucie Semecká vystudovala obor Hotelnictví a turismus na Střední škole gastronomie a služeb v Liberci. Po ukončení studia pracovala na obchodním rejstříku jako zapisovatelka a následně v oboru bankovnictví jako bankovní poradce pro firemní klientelu. V roce 2007 nastoupila do reklamní společnos nejprve jako recepční a následně postoupila přes asistentku jednatele společnos až na pozici office manager, kde zajišťovala veškerý administra vní chod společnos. Současně s m zastávala i funkci personalistky, kde získala zkušenos s náborem pracovníků, uzavíráním pracovních smluv a jejich následných změn a zpracováním podkladů pro mzdovou účetní. V současné době je v naší společnos zaměstnána jako projektová manažerka. Zajišťuje administra vní podporu pro lektory, organizaci seminářů od vypracování nabídky pro klienta, přes koordinaci jednání mezi klientem, lektory a školícím zařízením a organizaci semináře na místě. Dále se podílí na jednotlivých projektech, např. spolupracuje spolu s dalšími obchodními partnery na projektu Work & Image - zavádění CSR do života firem. 10

13 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK OBCHODNÍ A PROJEKTOVÝ TÝM O NÁS Veronika Podlipná Veronika Podlipná vystudovala Obchodní akademii v Liberci a po maturitě absolvovala jednoletý pomaturitní kurz anglič ny na Swallow School of English. Své profesní zkušenos získávala postupným kariérovým růstem od recepční v hotelu, přes asistentku ředitele v mezinárodní automo ve společnos až po sales manažerku. Díky tomu získala zkušenos, které může využívat na své současné pozici projektové manažerky ve společnos NTI consul ng, s.r.o. Zaměřuje se na poradenství a řízení projektů z dotací Evropského sociálního fondu, především v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Má bohaté zkušenos s řízením a veškerou administra vní podporou projektů typu Vzdělávejte se! ve spolupráci s úřady práce a Školení je šance s Ministerstvem práce a sociálních věcí. V naší společnos působí rovněž jako trenér outdoorových ak vit, zajišťuje foto a video dokumentaci v průběhu akcí apod. Do por olia poskytovaných služeb patří také kompletní servis pro klienta při realizaci kurzů od zajištění ubytování, stravování, doprovodného programu až po organizaci kurzu z hlediska odborného - kompletace a příprava školících materiálů a pomůcek a asistentská práce pro lektora během konkrétní realizace kurzu. Zdeňka Janečková Zdeňka Janečková absolvovala obor Podnikání v oboru na SOŠ gastronomie a služeb. Ve své profesi pokračovala v obchodu s šicími stroji jako vedoucí prodejny. Později se věnovala zakázkovému krejčovství, které prak kuje dodnes jako svůj koníček. Krea vita ji posléze směřovala i jiným směrem, kde se v rodinném obchůdku věnovala floris ce a aranžování. Zdeňka také dlouhodobě spolupracuje se společnos zabývající se přímým prodejem. Po příchodu z mateřské dovolené se opět začala věnovat obchodu, prodeji produktu a komunikaci s klienty jako HR konzultantka. K její pracovní náplni patří i organizační zajištění jednotlivých seminářů, outdoor programů a péče o klienty. 11

14 NTI CONSULTING, S.R.O. Naše služby V poslední době se nám podařilo dosáhnout špičkové úrovně poskytovaných služeb a to nejen díky jejich průběžnému hodnocení a následnému zlepšování, ale také díky inves cím do vzdělávání a rozvoje dovednos našich zaměstnanců. Důležitou roli sehrála také naše otevřenost ke spolupráci s profesionály z navazujících oborů. I pře to všechny naše služby průběžně vylepšujeme, v týmu analyzujeme potřeby zákazníků a hledáme ta nejlepší řešení pro konkrétní situace. Proto mají poskytované služby společný rukopis a jsou ušité zákazníkovi na míru. Postupem času se vyprofilovaly do 4 základních oblas, které jsou patrné z následujícího schématu: Na dalších stránkách se s nimi můžete podrobně seznámit. Poradenství Koučink Naše služby Vzdělávání Outdoor programy 12

15 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK 2/ PORADENSTVÍ V rámci poradenských služeb věnujeme pozornost aktuálním potřebám našich klientů. Proto se v současné době orientujeme zejména na ty služby, které pomohou našim klientům znovu nastartovat pracovní týmy k vyšším výkonům. PORADENSTVÍ Klien je využívají nejčastěji při výběru zaměstnanců na klíčové pozice, definování rozvojových potřeb zaměstnanců i týmů, zvyšování spokojenos a mo vace zaměstnanců a při zvyšování efek vity interních procesů. Průzkum spokojenos zaměstnanců Průzkum spokojenos zaměstnanců je účinný nástroj, který umožňuje zjis t názory zaměstnanců na úroveň komunikace ve firmě, jejich mo vaci, spokojenost, stupeň ztotožnění s firemní kulturou, s realizovanými změnami a další důležité faktory. Výstupem průzkumu spokojenos je plošný popis faktorů spokojenos a vyprofilovaných rozdílů mezi jednotlivými skupinami (diferenciace podle pohlaví, věku, doby působení ve společnos, pozice). Nedílnou součás výstupů jsou strategická doporučení včetně návrhu metody jejich implementace. Tento nástroj je určen především managementu společnos. Průzkum spokojenos pomáhá iden- fikovat příčinu nežádoucích jevů, jako je např. zvýšení fluktuace zaměstnanců nebo snížení jejich výkonu. Vedle informací o příčinách a řešení aktuálních problémů však poskytuje cenné informace i ve chvíli, kdy je situace navenek stabilizovaná a vaším cílem je definovat personální strategii a naplánovat systémové kroky pro další období. Výstupy vám mohou pomoci napřít úsilí, prostředky a energii do těch oblas, v nichž je posun nejvíce žádoucí a může přinést výrazné zlepšení v oblas práce s lidskými zdroji. Průzkum spokojenos zaměstnanců je koncipován vždy individuálně na základě požadavků a očekávání zadavatele. Nejčastěji sledovanými oblastmi obvykle bývají: celková spokojenost ve společnos, komunikace a informovanost zaměstnanců, využívání informačních a komunikačních nástrojů, vztahy (mezilidská komunikace, spolupráce a vztahy, celková atmosféra), manažerská kultura nadřízených, organizace práce a pracovních postupů, osobní rozvoj, kariérový růst a vzdělávání, finanční ohodnocení a hodnocení výkonu, pracovní podmínky a zázemí, mo vace zaměstnanců a účinnost mo vačních faktorů, důvěra k firmě a loajalita. 13

16 NTI CONSULTING, S.R.O. Součás mapování je zjišťování postojů zaměstnanců k firmě, jejich ochoty podílet se na změnách a otevřenos vůči případné změně zaměstnání, resp. konkurenčním nabídkám. Velkou výhodou námi realizovaných průzkumů spokojenos je jejich snadná administrace, přehlednost výstupů a zaručení anonymity dotazovaných, která je potřebná pro získání relevantních dat. Celý průzkum spokojenos je zpracováván elektronicky a neklade zbytečné nároky na čas zaměstnanců ani managementu. 360 ZPĚTNÁ VAZBA 360 zpětná vazba je jednou z forem hodnocení zaměstnanců, zejména na manažerských pozicích. Hodno telem není jen nadřízený manažer, ale i pracovník sám, jeho kolegové a podřízení. Přínosy této metody: získání zpětné vazby od přímých spolupracovníků, získání plas ckého hodnocení potenciálu zaměstnanců prostřednictvím klíčových kompetencí hodnocení je vztaženo k op málnímu kompetenčnímu modelu, který je vytvářen ve spolupráci se zadavatelem a odráží nároky ve vztahu k pozicím a také specifika firmy a odvětví, dává možnost určit reálnost sebenáhledu zaměstnanců díky srovnání sebehodnocení s pohledem druhých, získání doporučení dalšího rozvoje pro jednotlivé účastníky nebo skupinu, úspora nákladů při realizaci hodnocení elektronickou formou a komfortnost pro uživatele. Tuto metodu hodnocení je vhodné využít v rámci pravidelného hodnocení většího i menšího počtu zaměstnanců. Na rozdíl od klasického hodnocení nebývají výstupy 360 zpětné vazby provázány s odměňováním. 360 zpětná vazba mívá formu dotazníkového šetření, kdy jednotlivé kompetence mohou být hodnoceny formou hodno cích škál, výběru odpovídajících popisů nebo číselnou škálou. Součás hodnocení je zpravidla také možnost volných komentářů a doporučení pro hodnoceného. V případě realizace 360 zpětné v elektronické podobě jsou dotazníky hodno telům zasílány prostřednictvím ů obsahujících unikátní odkazy. V případě zájmu nabízíme rovněž klasickou papírovou podobu dotazníků. ASSESSMENT CENTRUM AC Assessment centrum je efek vní metoda, která slouží k výběru nových zaměstnanců. Jedná se zpravidla o jednodenní intenzivní program, během něhož jsou účastníci testováni řadou diagnos ckých nástrojů. K výběru nejvhodnějšího kandidáta se zpravidla využívají osobnostní i výkonové testy a dotazníky, případové studie i prak cké modelové situace. Přínosy AC: Získání komplexního pohledu na jednotlivé kandidáty i na skupinu. Účinná kombinace jednotlivých metod umožňuje mapovat jak aktuální úroveň dovednos kandidátů, tak i jejich potenciál k dalšímu rozvoji. Eliminace subjek vního hodnocení. V AC každého kandidáta v jednotlivých situacích vidí minimálně tři hodno telé. Dílčí i celkové hodnocení je vztaženo k předem definovanému op málnímu kompetenčnímu profilu, jenž je vytvářen ve spolupráci se zadavatelem a odráží nároky ve vztahu k obsazované pozici a specifika firmy. 14

17 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK Možnost porovnat pohled interních hodno telů, kteří mají znalost vnitřních pravidel, procesů, atmosféry a odborného kontextu, s pohledem nezávislých externích konzultantů a specialistů, kteří se zaměřují na oblast so skills. Získání cílených doporučení pro nadřízeného, zástupce lidských zdrojů i účastníka. Doporučení vycházejí z výsledků testů a dotazníků a z hodnocení výkonů kandidáta v programu. Jsou zaměřená na to, jak pracovat s účastníkem v adaptační fázi, jakých rizik se vyvarovat a v čem a jak ho rozvíjet. Možnost poskytnout účastníkům individuální zpětnou vazbu, v níž jsou seznámeni s celkovým hodnocením, s výstupy psychodiagnos ckých metod, hodnocením všech prak ckých situací i s doporučeními pro praxi a další rozvoj. Efek vita z hlediska úspory času a finančních nákladů. Assessment centra se účastní více kandidátů najednou, čímž se minimalizují časové kapacity hodno telů a náklady vynaložené na proces výběrového řízení. Zvýšení pres že zaměstnavatele a jeho postavení na trhu. AC je vhodné použít při rozhodování mezi více kandidáty. Metodu lze využít také pro mapování rozvojového potenciálu účastníků a rovněž jako tréninkovou metodu. Účastníci jsou při plnění jednotlivých úkolů pozorováni a hodnoceni odborně proškolenými interními a externími hodno teli podle předem stanovených kriterií, kompetencí. Metodu je celkově vhodné realizovat zejména u pracovních pozic, u nichž je důležité zaměřit se na posouzení klíčových dovednos, potenciálu a mo vace kandidátů ve vztahu k obsazované pozici. PORADENSTVÍ Konkrétní podoba a metodika Assessment centra je vždy šita na míru zadavateli a nárokům pozice. Kvalitu a profesionalitu realizovaných Assessment center garantujeme odbornými supervizemi při tvorbě výstupů a rovněž systema ckým rozvojem a vzděláváním všech konzultantů hodno telů. Při realizacích se řídíme cílem získat v minimálním čase co nejvíce informací. Účastníky nevystavujeme nepřiměřenému tlaku, program připravujeme náročný, ale zároveň pestrý a zajímavý. DEVELOPMENT CENTRUM DC DC je efek vní metoda, která slouží ke zmapování stávající úrovně dovednos a rozvojového potenciálu zaměstnanců. Jedná se zpravidla o jedno až dvoudenní intenzivní program, během něhož účastníci plní řadu písemných úkolů i prak ckých modelových situací. Přínosy DC: Získání komplexního pohledu na jednotlivce i na skupinu. Účinná kombinace jednotlivých metod umožňuje mapování aktuální úrovně dovednos účastníků a jejich potenciálu k rozvoji. Získání doporučení čistě zacílených na další rozvoj schopnos a dovednos účastníků. Doporučení jsou určena nejen samotným účastníkům, ale také jejich nadřízenému a zástupci lidských zdrojů. Hodnocení je vztaženo k předem definovanému kompetenčnímu profilu vytvořenému ve spolupráci se zadavatelem a odrážejícímu op mální nároky ve vztahu k pozici. Na realizaci DC se podílí širší tým hodno telů a každého účastníka v jednotlivých situacích vidí minimálně dva hodno telé, čímž je eliminován subjek vní pohled. Porovnání pohledu interních hodno telů, kteří znají profesní historii zaměstnance, interní pravidla a procesy, atmosféru a odborný kontext s pohledem nezávislých externích konzultantů a specialistů na oblast so skills. 15

18 NTI CONSULTING, S.R.O. Možnost poskytnout účastníkům individuální zpětnou vazbu, při níž jsou seznámeni se všemi výstupy z programu a s doporučeními pro praxi a jejich další rozvoj. V DC je na rozdíl od AC mnohem větší prostor věnován průběžné zpětné vazbě a sběru názorů a postřehů účastníků k jednotlivým tématům. K tomu slouží především diskuse následující po každé prak cké modelové situaci a případové studii a rovněž závěrečné interview na konci programu. Účastníci mají možnost sdělit, nakolik se s problema kou obsaženou v situacích, které absolvovali v programu, setkávají i v praxi, co je nebo naopak není možné v prostředí jejich firmy a z jakého důvodu. DC je rovněž účinným nástrojem měření efek vity rozvojového programu, mo vace účastníků k rozvoji a k posunu v dovednostech. Postup při přípravě a realizaci DC je obdobný jako u AC. Výstupem je také individuální závěrečná zpráva, která zahrnuje navržení individuálního rozvojového programu účastníků, a samozřejmě zpětná vazba. Stejně tak je v případě zájmu možné poskytnout zpětnou vazbu spojenou s konzultací nadřízenému manažerovi. Dále nabízíme vypracování souhrnné závěrečné zprávy na skupinu, ve které jsou shrnuty silné stránky skupiny a její rezervy a navržen rozvojový plán skupiny. Výstupy DC slouží zejména k nastavení rozvojového plánu. Lze je efek vně vytěžit i v kombinaci s hodnocením formou 360 zpětné vazby, v rámci které je účastník hodnocen lidmi z reálného pracovního prostředí (kolegy, podřízenými i nadřízeným). Vhodné je také navázat koučováním příslušného pracovníka. Kvalitu a profesionalitu realizovaných DC garantujeme odbornými supervizemi při tvorbě výstupů a rovněž systema ckým rozvojem a vzděláváním všech konzultantů - hodno telů. Program je koncipován tak, aby umožnil získat v minimálním čase co nejvíce informací a zároveň byl přiměřeně náročný a pro účastníky zajímavý. PSYCHODIAGNOSTICKÉ TESTY Z psychodiagnos ckých metod testového typu jsou nejčastěji používány výkonové testy, různé druhy osobnostních dotazníků a projek vní testy. Hlavním cílem těchto metod je dozvědět se o zaměstnanci či uchazeči co nejvíc informací podstatných pro jeho pracovní úspěšnost či potencionální rozvoj (výkonnost, přesnost, interpersonální dovednos apod.). a) Výkonové testy Zahrnují testy inteligence, testy speciálních schopnos a jednotlivých psychických funkcí. Test struktury inteligence I-S-T 2000 R Slouží k diagnos ce struktury poznávacích schopnos, zejména v oblas poradenské a školní psychologie, psychologie práce, organizace a řízení, při přijímacích zkouškách na různé typy škol aj. Test je určen pro měření následujících poznávacích schopnos : verbální inteligence, numerická inteligence, figurální inteligence, 16

19 PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ OUTDOOR PROGRAMY KOUČINK celková úroveň poznávacích schopnos, paměť, znalos (verbálně, numericky a figurálně kódované), krystalizovaná inteligence, PORADENSTVÍ fluidní inteligence. K dispozici jsou nové české normy se standardními a percen lovými hodnotami. Doba administrace minut. Test pozornos d2 Využívá se v oblas profesního poradenství a diagnos ce způsobilos v pracovní, firemní a dopravní psychologii, v klinické psychologii, ve školní psychologii, výchovném poradenství a ve výzkumu. Měří tempo a pečlivost pracovního výkonu při rozlišování podobných vizuálních podnětů (při diskriminaci detailů) a umožňuje tak posouzení individuálního výkonu pozornos a koncentrace. K dispozici jsou zvláštní normy pro obě pohlaví, různé věkové skupiny a typy škol. Normy byly vytvořeny na základě rozsáhlého standardizačního souboru (N=6000). Doba administrace cca 8 minut. 17

20 NTI CONSULTING, S.R.O. Vídeňský ma cový test (VMT) Vídeňský ma cový test je určen ke zjišťování úrovně neverbální inteligence adolescentů a dospělé populace. VMT patří k jednodimenzionálním testům konstruovaným k měření jedné složky inteligence. Vychází z teorie g faktoru, který formuloval Spearman. Test tedy pracuje se schopnostmi usuzovat, odhalovat vzájemné souvislos a vyvozovat vztahy, které se považují za základní dimenze faktoru obecné inteligence. Doba administrace je 25 minut. b) Projek vní testy Projek vní testy jsou založeny na tom, že neurčitý mnohoznačný podnět (strom, skvrna, slovo, )otevírá prostor přirozené tendenci našeho nevědomí směřovat k aktuálním vnitřním konfliktům a potlačeným psychickým obsahům. Na rozdíl od osobnostních dotazníků poskytují více informací o jedinečné osobnos a její dynamice. Baum test Test kresby stromu používaný jako rychlá varianta projek vních testů. Jeho nejčastější využi je při výběrových řízeních a assessment centrech. Jako většina projek vních metod může odhalit informace o osobnos, které by jinými metodami zůstaly nepovšimnuty. Doba administrace 1 min. 18

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Kontaktní osoba: Ing.

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 Obsah O yourchance o.p.s.... 3 Hodnoty společnosti yourchance o.p.s.... 3 Základní údaje o společnosti... 3 Organizační struktura společnosti... 3 Správní rada...

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244

www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244 Spolupráce s.r.o. Bělohorská 39 169 00 Praha www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244 Výcvik koučů pro akreditaci 1. stupně Výcvik koučů pro akreditaci 1. stupně V

Více

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet"

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet" Změna je život, K Lesu 345, 142 00 Praha 4, tel: +420777 350 612, PROFIL KOUČE

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace Souhra Řešení problémů Test Your Team Komunikace 1 Tvořivost Kondice Výkonnost Váš tým ve formě Charakter programu: Jedná se o celodenní program vhodný pro firemní týmy. Zahrnuje pestrou řadu zajímavých

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Koučink - bohatství v lidech

Koučink - bohatství v lidech Koučink - bohatství v lidech Coaching Wealth in People (CWIP) 1 Výcvik v koučinku Koučink bohatství v lidech Kurz koučinku Koučink bohatství v lidech ( Coaching Wealth in People, CWIP) je ucelený výcvik

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Marcela Skočilasová externí autor Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě MUDr. Jarmila Vavřinová Státní zdravotní ústav Centrum pracovního lékařství SZÚ červen 2007 Obsah sdělení 1. Charakteristika MSP 2. Strategie

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 05933 Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více