Co se chystá na březen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se chystá na březen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)"

Transkript

1 Česká republika: Co se chystá na březen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Hlavní aktualita: 30. března proběhne v Americkém kulturním centru v Praze pod záštitou velvyslanectví USA odborný seminář Obec v učení, učení v obci, hlavním lektorem je zakladatelka místně zakotveného učení Delia Clarck. Projekty zaměřené na práci s žáky a studenty Program Škola pro udržitelný život V březnu budeme připravovat konferenci NAOMAK k projektovým metodám výuky s následnou exkurzí, která se uskuteční v Brně a navštíví ji i zajímaví hosté ze zahraničí. Účastníci se mimo jiné seznámí s konceptem místně zakotveného učení, které přijede představit jeho propagátorka z USA, paní Delia Clark. Odpoledne si pak budou moci vybrat z 11 nabízených workshopů tematicky zaměřených na projektové metody výuky, či se účastnit následné exkurze po příkladech dobré praxe. Součástí konference bude i možnost hlasovat o nejzdařilejší realizovaný projekt z programu Škola pro udržitelný život. V březnu budou také realizovány další semináře vzdělávacího programu Škola pro udržitelný život v Ústeckém, Olomouckém, jihočeském a Plzeňském kraji. Bude tak završen další ročník vzdělávaní pedagogů v duchu trvale udržitelného rozvoje a komunitního plánování. Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Ze zásobníku nápadů, který vytvoří, pak postupně realizují navržené změny a tím prakticky a konkrétně mění místo, kde žijí a studují, k lepšímu. Cílem programu je rozvoj občanské společnosti, podnícení účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství školy s rodiči a organizacemi, které v místě působí. Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do výuky přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. Bližší informace: Lucie Tomášková, , a na sever.ekologickavychova.cz. Týden pro udržitelný život - vzdělávací pobytový program pro žáky ZŠ a SŠ Po celý měsíc březen budou na pobytovém středisku v Horním Maršově probíhat výukové programy v rámci tohoto projektu. Tentokrát se k nám vypraví žáci ze ZŠ Vrchlabí, gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha a gymnázia Roudnice nad Labem. SEVER realizuje 36 měsíční projekt zaměřený na zkvalitňování ekologických pobytových programů pro žáky základních a středních škol. Součástí projektu je např. vytvoření metodiky pro evaluaci pobytových programů, interaktivního webu a metodické příručky. Důležitým faktorem je spolupráce se školami, odborníky na evaluaci a dalšími organizacemi zabývajícími se environmentálními pobytovými programy (např.: sdruženými na Projekt je financován v rámci ESF - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Máte- li zájem dozvědět se více o projektu, můžete kontaktovat středisko SEVER , Carbon Detectives Europe Uzávěrka mezinárodní soutěže Ať je vaše škola CO 2 OL! (Make your school CO 2 OL!) byla mimořádně prodloužena do české školy tak mají ještě dva týdny příležitost zapojit se do druhého kola soutěže, v rámci níž žáci soutěží ve snižování emisí CO 2 své školy.

2 Všechny školy, které se soutěže zúčastní, získají certifikát CO 2 OL školy a drobné ceny. Deset nejúspěšnějších týmů čeká řada atraktivních cen včetně účasti na celorepublikové konferenci. Hlavním cílem tříletého mezinárodního projektu je začlenění hlavních zásad udržitelného rozvoje do výuky žáků ve věku 8-15 let. Projekt si klade za cíl žáky inspirovat ke snižování uhlíkové stopy jejich školy a současně bude zvyšovat jejich povědomí o klimatických změnách, možnostech využívání inteligentní energie a důležitosti šetrného nakládání s energiemi. Projekt finančně podpořila Evropská komise prostřednictvím programu Intelligent Energy Europe a Ministerstvo životního prostředí České republiky. Bližší informace: Dita Gollová, , webové stránky projektu: Globální výchovou za spravedlivější svět! V březnu budou pracovníci SEVERu navštěvovat všechny zapojené školy, aby jim žáci představili výsledky aktivity vše o naší škole, které se budou následně sdílet na internetu. Zapojené školy jsou: ZŠ Masarykova Broumov, ZŠ Komenského Trutnov, ZŠ Rokytnice nad Jizerou, ZŠ Školní Vrchlabí, ZŠ Žacléř, ZŠ Úprkova Hradec Králové, ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem. S partnery z Velké Británie, Polska a Ghany spolupracujeme projektu, který je zaměřen na rozvojové vzdělávání. Projekt je zaměřen na otázky chudoby, negramotnosti a životního prostředí. Součástí bude příprava autentických výukových materiálů a filmu o Ghaně. S těmito materiály pak budou pracovat čeští, polští a angličtí žáci. Projekt je financován z prostředků EU. Sever je zde partnerem. Více informací: Milada Dobiášová, SEVER, Projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách proběhne v Hradci Králové seminář Ekonomické = ekologické? pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ, jehož cílem je představit žákům principy trvale udržitelného života prostřednictvím simulační hry Fish banks. SEVER je hlavním koordinátorem projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ v 9 krajích. Projekt se věnuje: a) vzdělávání školních koordinátorů EVVO b) vzdělávání pedagog. týmů, s nimiž je sestaven plán environmentálního vzdělávání šitého na míru. Takto se vzdělává celkem 17 týmů (5 z Jihomoravského kraje, 2 z Olomouckého kraje, 3 z Pardubického kraje, 2 z Královéhradeckého, 2 ze Středočeského a 3 školy z Ústeckého kraje). c) vzdělávání ostatních pedagogů, kteří mají o ekologickou výchovu zájem Vzdělávací akce, které se v rámci tohoto projektu konají viz dále Královéhradecký a Ústecký kraj. Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, SEVER, , Specializační studium pro školní koordinátory SEVER z regionu NUTS II Severovýchod V rámci této zakázky od SSEV Pavučina se SEVER podílí na přípravě nového Standardu DVPP v EVVO (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environ. výchově, vzdělávání a osvětě), dle vyhlášky MŠMT o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a na přípravě doškolovacího semináře pro absolventy loňského ročníku specializačního studia. Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, , se na zámku ve Křtinách koná konference Krajina jako prostor, na které vystoupí se svým příspěvkem i pracovníci SEVERu. Propojuje obory, jejichž společným prostředkem je krajina, s environmentální tematikou. Nabízí prostor pro setkání odborníků a učitelů s cílem rozvíjet výuku o krajině a vztahu k regionu. Konference je určena pedagogům a pedagogickým pracovníkům základních a středních škol a školských zařízení z Jihomoravského kraje. První ročník je zaměřen zeměpisně. Součástí konference jsou přednášky odborníků přírodovědných i humanitních oborů, výměny zkušeností účastníků se začleňováním výuky o krajině a v krajině na základních a středních školách, informace o pomůckách, publikacích a nabídka praktického využití tématu (fenoménu) krajiny pro školní i mimoškolní výuku. Více informací:

3 Další akce a projekty Ve Vimperku se zúčastníme jednání k přípravě druhého vydání příručky lesní pedagogiky a ekologické výchovy Pojďme na to od lesa. První vydání této publikace vzniklo v rámci česko-neměckého projektu zaměřeného na ekologickou výchovu v chráněných územích, koordinovaného SEVERem. Pod záštitou velvyslanectví USA pořádáme společně s Nadací Partnerství v Americkém kulturním centru v Praze odborný seminář Obec v učení, učení v obci, hlavním lektorem je zakladatelka místně zakotveného učení a ředitelka Centra pro místně zakotvené učení ve Vermontu, (USA) Delia Clarck. Semináře se účastní zástupci veřejné správy, vysokých škol, středisek ekologické výchovy a další specialisté na vzdělávání. Královéhradecký kraj: Hlavní aktuality: v rámci březnových oslav Dne vody zveme veřejnost i školní třídy na procházku po naučné stezce Spojená Orlice, která proběhne Více informací vizte níže. Projekt SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách se v rámci projektu uskuteční seminář Ekonomické = ekologické? pro pedagogy základních a středních škol. Účastníci se seznámí s výukovou pomůckou, přibližující žákům problematiku trvale udržitelného rozvoje a využívání přírodních zdrojů. Simulační hru Fishbanks bude možné namístě zakoupit. SEVER je hlavním koordinátorem projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ v 9 krajích. Novinkou vzdělávání je v rámci tohoto projektu práce se školními pedagog. týmy, s nimiž je sestaven plán environmentálního vzdělávání šitého na míru. Takto se vzdělává celkem 17 týmů, z toho 2 jsou z Královéhradeckého kraje (ZŠ Malšova Lhota a ZŠ Smidary). Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, SEVER, , Profesní vzdělávání pracovníků NNO v EVVO V březnu budeme pracovat na přípravě závěrečného manuálu zkušeností s realizací lektorského a manažerského modulu včetně zpětné vazby od účastníků. Projekt si klade za cíl vytvořit vzdělávací modul komplexně zajišťující profesionalizaci zaměstnanců neziskových organizací (dále NNO) zabývajících se environmentální výchovou a vzděláváním a vzděláváním pro udržitelný rozvoj. Vzdělávací modul bude zaměřen na profesní vzdělávání ve dvou základních oblastech: 1. Managerské a organizační dovednosti 2. Lektorské a odborné dovednosti Více informací: Silvie Vacková, Síť ekologických vzdělávacích a poradenských středisek v Královéhradeckém kraji - KAPKA 21 Na březen, který je posledním měsícem realizace projektu, plánuje SEVER a partnerská organizace Krkonošská poradenská a informační (KPI) výukové programy pro žáky ZŠ. KPI v modulu vzdělávání dospělých připravuje seminář Využití turistiky šetrné k životnímu prostředí. Hlavním cílem projektu je udržitelný rozvoj obcí a měst a zlepšení kvality životního prostředí prostřednictvím výchovy, vzdělávání a osvěty obyvatel Královéhradeckého kraje. Poskytovatelé služeb:občanské sdružení Muzeum přírody Český ráj, ZO ČSOP Orlice, Villa Nova Uhřínov, Centrum rozvoje Česká Skalice, Království Jestřebí hory, o.p.s., INEX - SDA Kostelecké Horky, Ekocentrum Violka Další informace: Bc. Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, Koordinace environmentální výchovy v Královéhradeckém kraji Budou probíhat práce na zhodnocení akčního plánu EVVO za uplynulé období a nastavení Akčního plánu EVVO na léta Během března budou vyhodnoceny dotazníky a připravena první pracovní verze materiálů k další diskusi. Celý proces bude uzavřen na podzim přijetím nového akčního plánu zastupitelstvem kraje. Další informace: Mgr. Radka Urbánková, SEVER, tel

4 Výukové programy Na březen je naplánováno 15 výukových programů, zařazených do projektů Síť ekologických vzdělávacích a poradenských středisek v Královéhradeckém kraji KAPKA 21 a se SEVEREM k trvale udržitelnému životu v Hradci Králové. Další informace: Bc. Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, , Osvětové akce Jarní inspirace Velikonoce Na první jarní dílně se budeme věnovat jarním aranžmá z proutků a přírodního materiálu v návaznosti na lidové tradice a řemesla a vyrobíme si dárkové krabičky s jarními a velikonočními motivy. Další informace: Bc. Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, , Ekologie a život ještěrů s Přírodovědným centrem při ZŠ Bezručova Na je naplánována návštěva Přírodovědného centra. Pod vedením lektora si prohlédneme chované ještěry a dozvíme se mnoho zajímavého o jejich chování, přirozeném prostředí a ekologii. Více informací: Cenná přírodní lokalita - Přírodní park Orlice Czech River Restoration Centre (CRRC) je organizace zabývající se obnovou toků a niv nás její pracovníci provedou po naučné stezce Spojená Orlice. Akce je vhodná pro školy (zejména žáky 2. st. ZŠ a studenty SŠ) i veřejnost. Na každém zastavení naučné stezky se dozvíme něco o obyvatelích této cenné přírodní lokality, specifických životních podmínkách a důležitosti fungujícího vodního režimu v krajině. Současně tak oslavíme i Den vody. Více informací: Hradec Králové: Se SEVEREM k trvale udržitelnému životu v Hradci Králové V rámci osvěty v březnu proběhnou dvě akce pro veřejnost vizte výše velikonoční tvoření z přírodních materiálů podle lidových tradic (22. 3.) a návštěva v Přírodovědném centru při ZŠ Bezručova, tentokrát zaměřená na chované ještěrky (8. 3.). Hlavním cílem projektu je propagovat v regionu města Hradec Králové principy trvale udržitelného života a ochrany přírody prostřednictvím působení na cílové skupiny: žáci MŠ, ZŠ a SŠ, široká veřejnost - zejména rodiny s dětmi formou výukových programů a osvětových akcí. Další informace: Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, Krkonoše, Trutnovsko: Pobytové středisko v Horním Maršově v březnu Do Horního Maršova v březnu přijedou na pobytový výukový program žáci ze základní školy ve Vrchlabí, z gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a gymnázia v Roudnici nad Labem. Projekt DOTEK Na faře pokračují přes ztížené klimatické podmínky práce na rekonstrukci budovy. Pracuje se uvnitř budovy v podkroví, kde se montuje tepelná izolace a pokračuje statické zajištění krovu. Chceme ukázat vzorový příklad rekonstrukce památky, kdy zůstanou zachovány všechny památkově cenné části a zároveň bude objekt splňovat definici ekologického provozu, k čemuž patří vytápění kotlem na biomasu,

5 sluneční kolektory, rekuperace tepla. Ekocentrum by mělo sloužit jako zázemí pro vzdělávání žáků i pedagogů, veřejnosti, pořádání akcí pro veřejnost včetně ekofestivalu DOTEKY, který má v Horním Maršově již dlouhou historii. Projekt rekonstrukce je financován z Operačního programu životní prostředí a z daru Královéhradeckého kraje. Další akce a projekty Naši zástupci v Místní akční skupině Krkonoše, jejímiž jsme členy, se budou podílet na výběru projektů zaměřených na zemědělství a cestovní ruch, které byly podány do 4. grantové výzvy MAS, zúčastníme se společného jednání výběrové komise a programového výboru a výběrové komise Další informace k výše uvedeným akcím: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175, Horní Maršov , , , Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel , , Sledujte také naše webové stránky: Navštivte také naši Facebook stránku! Ústecký kraj: Hlavní aktualita: se v prostorách litoměřického SEVERu uskuteční zajímavý seminář pro pedagogické pracovníky Zelený ostrov. Projekt Řeka Labe, naše společné dědictví V rámci projektu plánujeme uskutečnit projektové dny pro žáky osmého ročníku ZŠ Ladova (5. a 7. 3.), potom pro žáky prvního stupně ZŠ Bohušovice nad Ohří. Více informací: Martin Vlček, SEVER, tel Škola pro udržitelný život V rámci projektu se uskuteční druhá část vzdělávacího kurzu. Účastníci si tentokrát vyzkouší principy komunitního plánování a pokusí se napsat svůj projekt. Více informací: Leona Pekárová, SEVER Litoměřice, Dětské zastupitelstvo města Litoměřice Spolupracujme s dětskými zastupitelstvy dalších měst budeme pomáhat moderovat již druhý ročník Dětského fóra, které se bude konat v Chrudimi. Více informací o projektu: Petr Panaš, SEVER, tel Vzdělávání pedagogů proběhne prostorách SEVERu seminář Zelený ostrov. Určen je pro pedagogy 1. st. ZŠ. Účastníci semináře získají zdarma metodický balíček, který obsahuje CD s metodikou a sadu pomůcek. Lektorkou semináře je Lenka Hronešová, SEVER. Více informací: Šárka Lepší, SEVER, Litoměřice: Projektové dny budeme organizovat projektový den s názvem Bylinky. Žáci speciální ZŠ v Lovosicích se během dne seznámí se základními druhy léčivých rostlin. Více informací: Šárka Lepší, SEVER,

6 Výukové programy pro mateřské školy V březnu nabízíme mateřským školám výukový program o koloběhu a významu vody v přírodě s názvem Co ví kapka Jára. Pomocí hádanek, pokusů, her a dramatizace si děti osvojí základní vědomosti o vodě a také se naučí, jak vodou šetřit. Více informací: Šárka Lepší, SEVER, Další informace k výše uvedeným akcím v Ústeckém kraji: Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, Litoměřice, tel.: , Sledujte také: Navštivte také naši Facebook stránku!

Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Ve dnech 2. a 3. prosince

Více

Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Byly zprovozněny nové webové

Více

Co se chystá na říjen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce

Co se chystá na říjen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Co se chystá na říjen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Hlavní aktualita: 19. 10. se uskuteční krajské setkání škol, institucí a pedagogů,

Více

Co se chystá v prosinci 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v prosinci 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v prosinci 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Nadále probíhají vzdělávací

Více

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Hlavní aktualita: také v listopadu vás zveme na setkání pedagogů se zájmem o ekologickou

Více

Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: V celé ČR budou zahájeny

Více

Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Pobytové středisko SEVERu v Horním

Více

Co se chystá v květnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v květnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Co se chystá v květnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Hlavní aktualita: Škola pro udržitelný život dokončené

Více

Co se chystá na září 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) (s výhledem na říjen)

Co se chystá na září 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) (s výhledem na říjen) Co se chystá na září 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) (s výhledem na říjen) Česká republika: Hlavní aktualita: V projektu Putování prostorem a časem se uskuteční vzdělávání

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži [výroční zpráva] 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ VE ŠKOLÁCH...

Více

Téma: EVVO a mimoškolní oblast

Téma: EVVO a mimoškolní oblast Kurz pro koordinátory EVVO škol a školských zařízení Jihočeského kraje Téma: EVVO a mimoškolní oblast Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Červen 2010, číslo 6/2010.

Červen 2010, číslo 6/2010. HLAS VENKOVA občasník pro venkov HLAS VENKOVA... občasník pro venkov Přitom stačilo již jen málo a povodňové škody z letošních květnových srážek mohly dosáhnout výrazně většího rozsahu. Naštěstí průtoky

Více

Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR Příloha a) Přehled subjektů zabývajících se LP a forma jejich participace Environmentálním vzděláváním se v České republice na

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více