Příklady dobré praxe a výstupy plánování Ústí nad Labem. Lektor: Michal Polesný Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady dobré praxe a výstupy plánování Ústí nad Labem. Lektor: Michal Polesný Centrum komunitní práce Ústí nad Labem"

Transkript

1 Příklady dobré praxe a výstupy plánování Ústí nad Labem Lektor: Michal Polesný Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

2

3 Účastníci komunitního plánování - triáda Zadavatelé Poskytovatelé Uživatelé 3

4 Roviny komunitního plánování Z pohledu managementu se komunitní plánování uskutečňuje ve třech vzájemně propojených rovinách, ve kterých účastníci komunitního plánování pracují: politická rovina zde pracují zadavatelé plánů uživatelská odborná rovina zde pracují poskytovatelé služeb a jiní odborníci odborná uživatelská rovina zde pracují uživatelé služeb a veřejnost politická 4

5 Deset Kroků komunitním plánováním Zpracování plánu 6 měsíců 1.Krok Příprava prostředí KPP 2.Krok Ustavení řídící struktury Příprava plánu 3 měsíce 3.Krok Regionální informační systém 4.Krok Analýza a mapování potřeb 5.Krok Zpracování Návrhu plánu 6.Krok Proces konzultací plánu 7.Krok Finální verze plánu 8.Krok Implementace plánu do praxe 9.Krok Evaluace plánu 10 krok Smluvní vztahy v KPP Implementace plánu do praxe 36 měsíců 5

6 3 fáze komunitním plánováním Celý proces komunitního plánování je metodicky rozdělen do Deseti navazujících kroků, které nás provádí 3 fázemi plánu: Implementace plánu Zpracování plánu Příprava plánu 6

7 2. KROK trvale udržitelné organizační struktury Rada města Ústí nad Labem Sociálně Zdravotní komise RM Manažerský tým Tým Pro práci s Informacemi Skupina pro dohodu Tým pro Komunitní plánování Vrcholové instituce v regionu Tým pro Kvalitu a efektivitu Oborové konference Manažeři Koord.skupin Město odd. pod.nest.s.služeb Centrum Komunitní práce Krajský úřad Koordinační skupiny za jednotlivé cílové skupiny obyvatel pravidelná setkání Služby Senioři Poskytov. Uživatel zadavatel Služby Duševní zdraví Poskytav. Uživatel zadavatel Služby Děti a mládež, rodina Posktytov. Uživatel zadavatel Služby Zdravotně postižení Posktytov. Uživatel zadavatel Služby Sociálně vyloučení a nezaměst. Poskytov. Uživatel zadavatel Služby Osoby Závislé na drogách Posktytov. Uživatel zadavatel Služby Mentálně postižení občané Poskytov. Uživatel zadavatel Služby Přechodná krize a nouze Poskytov. Uživatelé zadavatelé Služby Prorodinné politiky 7

8 2. KROK trvale udržitelné organizační struktury Zapojení zadavatelů - Ustavení Skupiny pro dohodu v provázanosti na Radu, Zastupitelstvo, komise samosprávy Zapojení poskytovatelů - Ustavení Koordinačních skupin za jednotlivé cílové skupiny obyvatel a sociální služby Zapojení uživatelů - Ustavení Koordinačních skupin za jednotlivé cílové skupiny obyvatel a sociální služby, uživatelské skupiny, Rady mládeže či seniorů? Zapojení úřadů práce /pokud se rozhodnete/ Skupina pro dohodu, koordinační skupiny, manažerský tým, tým pro práci s informacemi? Zapojení zaměstnavatelů Rady zaměstnavatelů, Zapojení veřejnosti Odborné konference pro širokou veřejnost, veřejné mítinky, informační kampaně Prioritní mezi aktivitami ustavení manažerské roviny: Ustavení Manažerského týmu Ustavení Týmu pro práci s Informacemi Ustavení Týmu pro komunitní plánování výběr zpracovatele plánu, vyjasnit si možnou roli neziskové organizace 8

9 Výstup komunitního plánování v Ústí nad Labem, jeden z prvních - informační systém? Pro poskytovatele Zvýší informovanost veřejnosti o nabídce služeb v sociální oblasti Zrychlí vyhledávání kontaktů na poskytovatele služeb Vytvoří prostor s aktuálními informacemi o nabízených službách Zjednoduší se práce s pravidelnými výkazy - vyplňování výkazů přímo v aplikaci Usnadní tvorbu podkladů pro výroční zprávy Zvýšení dostupnosti a informovanosti o sociálních službách prostřednictvím informačních technologií v návaznosti na Zákon o sociálních službách Prostor poskytovatelům pro prezentaci nabízených služeb Snadná tvorba prezentace Snadná údržba aktuální nabídky služeb Snadné zveřejnění kontaktů pro klienty Zadávání a hodnocení vlastních projektů v elektronické databázi 9

10 Zdroje - Informace? Přínos pro samosprávu Přehled o nabízených službách v regionu Snadné zpracování výkazů Zrušení papírových dotazníků Snadná tvorba podkladů pro výroční zprávy Online přehled o stavu vyplňování výkazů Informační podpora pro komunitní plánování Argumentační podpora finance, počty, služby, počty Přehledný dotační systém města, vše elektronické Přínos pro klienty, uživatele Centralizovaný sytém nabídek Jednoduché vyhledávání pomocí ikon Možnost odeslání / uložení / vytisknutí získaných informací Aktualizace nabídek služeb vyvolá cílené automatické informování registrovaného klienta Široká dostupnost (kiosky, internet) Aplikace přístupná přes www rozhraní - z domova, z kiosků, odkudkoliv, kde je internet a html prohlížeč, řešení nezávislé na používaném operačním systému 10

11 Využívaná data pro plánování

12 Inform ační systém Statisti cká data Sociolo gické výzkum y Manag ement péče Mapa služeb Data k plánován í Katalog služeb Dotazní ková šetření SWOT analýza Kvalifik ované odhady Zapoje ní uživatel ů 12

13 8.KROK Implementace plánu do praxe Využití trvale udržitelných organizačních struktur Zpracování ročních realizačních plánů a priorit Monitorování Projektové řízení a poradenství Zakládání sociálních podniků a nových služeb Zakládání nových projektů Vícezdrojové financování Aktualizace plánu Využití zdrojů Evropské unie 13

14 Monitorování naplňování cílů a opatření KProční

15 Revize 4.KPP Statutárního města Ústí n. L. za období roku Celkový přehled finančních prostředků, které byly získány k naplnění jednotlivých Opatření 4.KPP, podle zdrojů do jednotlivých oblastí soc. pomoci, za období roku 2011 Oblasti sociální pomoci : rozpočet města ÚL ostatní zdroje ČR (ministerstva, úřady práce, kraje) jiné zdroje(zahraniční, nadace, klienti atd.) programy EU celkem péče o seniory: ,00 1 p.o. Pečovatelská služba , , , ,00 péče o dlouhodobě duševně nemocné občany: , ,00 0, , ,00 péče o osoby ohrožené drogou : , , , , ,00 péče o mentálně postižené občany: , , , , , péče o děti, mládež a rodinu: , , ,00 315, ,00 péče o zdravotně postižené občany: , , , , ,00 péče o občany v přechodné krizi a nouzi: , , , , ,00 péče o nezaměstnané a občany ohrožené sociálním vyloučením: , , ,00 Společné cíle (průřezové): Celkem finance: ,00 0, , , , , , , , , , ,0 0 0

16 ostatní zdroje ČR (ministerstva, úřady práce, kraje) jiné zdroje(zahra niční, nadace, klienti atd.) programy EU Oblasti sociální pomoci : rozpočet města ÚL celkem péče o seniory : 32,6% 51,3% 13,2% 2,9% 100,00% péče o dlouhodobě duševně nemocné občany: 5,7% 30,8% 0% 63,5% 100,00% péče o osoby ohrožené drogou : 8,6% 42,7% 14,8% 33,9% 100,00% péče o mentálně postižené občany: 3,9% 19,5% 26,6% 50% 100,00% péče o děti, mládež a rodinu: 6,2% 24,3% 9,5% 60% 100,00% péče o zdravotně postižené občany : 4,6% 71,6% 7,5% 16,3% 100,00% péče o občany v přechodné krizi a nouzi 14,6% 52,1% 0,2% 33,1% 100,00% péče o nezaměstnané a občany ohrožené sociálním vyloučením 3% 19,3% 1,3% 76,4% 100,00% společné cíle (průřezové) 6,9% 0% 0,6% 92,5% 100,00% Celkem finance : 9,8% 34,4% 7,2% 48,6% 100,00%

17 Program aktivní politiky 3 podprogramy: rozvoj lidských zdrojů rozvoj trhu práce rozvoj sociálních služeb Proces: 1. Zpracování průvodních listů k projektům 2. Zásobník projektových námětů 3. Dotační management 4. Udělení priority projektovým námětům v návaznosti na komunitní plán,v gesci, Sociálně zdravotní komise Rady města Je provázán na komunitní plánování 5. Uzavření smluvního vztahu 6. Monitoring zdrojů a výzev 7. Zpracování projektových žádostí do vyhlášených opatření ESF EU a jiných fondů ze strukturální pomoci EU 17

18 Rok: Během let 2003 až 2011 se díky výše zmíněnému programu podařilo na nové projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů, trhu práce a sociálních služeb získat: Zpracováno projektů Podpořeno projektů Nepodpořeno projektů Projekt čekací na finanční zdroj Vloženo městem Kč na zpracování žádostí Získáno Kč pro rozvoj služeb, občany města Celkem

19 Z této tabulky je jednoznačně vidět finanční přínos pro zajištění definovaných služeb v komunitním plánu, pro občany města Ústí nad Labem. Město cca milionů investovalo a za ně bylo získáno cca 224 milionů na služby a nové programy, obsažené v jednotlivých KP města. Dalšími efekty jsou: efektivní projekty není duplicita, není přetahování klientů využití potenciálu zpracovatelů, nositelů projektů možnosti pro slabší organizace partneři zvyšování projektové úrovně poskytovatelů, lepší platy, vybavení, budování ekonomického zázemí možno využít firem, které projekty píší a nemít vlastní projektové manažery, které nezaplatíme, organizace se mohou věnovat svému poslání práce s klienty další volné finanční prostředky do systému (cca 11 mil.), celkem volné použití financí finanční informace pro město, propojenost s grantovým systémem města

20 Příklady dobré praxe 20

21 Otevření kavárny 17.května

22 Catering Fokus oslavil 5 let sociálního podnikání Druhý příklad Catering s propojením na teplou kuchyň 22

23 Instituce veřejné správy ( podpora neziskového sektoru, politické zviditelnění Magistráty měst, Krajské úřady, Úřady městských obvodů, Úřady práce, atd. 23

24 široký sortiment výrobků catering kuchyně Denně rozvoj 260 klientům Denně zásobování 2 kaváren a 2 občerstvení Denně příprava 150 teplých obědů Zajištění rautů a recepcí, Zajištění večírků oslav, firemních prezentací, svatby, pracovní porady Individuální zakázky Pečení na víkend Domácí moučníky Zaměření na vyváženou moderní kuchyni Široký výběr salátů italsko francouzské kychyně Zapůjčení inventáře, zajištění obsluhy 24

25 Bárka Teplice slavnostní otevření září 2010 oslaví letos 1 rok Pracovní uplatnění pro 8 klientů a podporou 2 odborníků Otevřeno denně od 10 do 18 hod. Bárka café Teplice oslaví 2 roky sociálního podnikání

26 Letní zahrádka s obsluhou

27 La Buž Pařížská Ústí nad Labem Slavnostní otevření květen 2010 Uplatnění 8 klientů s podporou 1 odborného pracovníka La Buž Ústí, oslavila 2 roky sociálního podnikání

28

29

30 La Fud Ústí, oslaví 1 rok sociálního podnikání Pracovní uplatnění 2 klienty s podporou 1 odborného pracovníka Otevřeno denně Návštěvnost cca 100 lidí á den FUD - UJEP

31 Vinobraní Litoměřice šicí dílna

32

33

34 34

35 Komunitní bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné Září

36 36

37 CF sociální firma s.r.o., Koněvova 18, Ústí nad Labem

38 Jako své základní služby zákazníkům nabízí: Údržba veřejné zeleně a prostranství Ekozahradnické práce permakulturního charakteru Služby hodinového manžela (úklidy)

39 Další příklady dobré praxe: Komunitní škola Hestia Fórum pro rodinu Rok dobrovolníků Integra přeshraniční spolupráce NZDM v Krásném Březně Rozvoj následné péče Manažer kvality RISK Vzdělávání dětí cizinců Art Brut výstavy V 50ti nekončíme Prevence drog na školách Vzdělávání poskytovatelů SS 39

40 Kontaktní údaje: Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Koněvova Ústí nad Labem tel.: web: 40

Příprava prostředí pro komunitní plánování

Příprava prostředí pro komunitní plánování Ústí nad Labem Příprava prostředí pro komunitní plánování Ústí nad Labem Zpracovala: PhDr.Lenka Krbcová Mašínová, A Michal Polesný Obsahováčást materiálu vznikla za finanční podpory projektu Komunitní

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 2 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Realizátor:

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE Individuální projekt Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 009 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury,

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Úvod Akční roční plán Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice vychází pro rok 2009 především z obecné návrhové části RPSS. Tato část vznikla

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK)

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2007 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více