Společenství vlastníků jednotek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenství vlastníků jednotek"

Transkript

1 Společenství vlastníků jednotek Dukelská ul. 2356, 2357, 2358, 2359 ČESKÁ LÍPA se sídlem Dukelská ul. 2359, Česká Lípa IČ: Dobrý večer! Zdravím Vás opět po roce na společném jednání, na kterém bilancujeme výsledky za rok Výbor SVJ Vám v předstihu nabídl možnost se ve vývěskách ve vchodech seznámit s ekonomikou našeho společenství za uplynulý rok. Z přehledu je patrné, že se podařilo udržet dobré ekonomické zázemí v našem domě. Nakonec to pocítila většina vlastníků na svých příjmech při vyúčtování, které jste obdrželi. Převážná část vlastníků díky nasazeným zálohám na teplo, které byly nastaveny na vyšší hranici roku 2007, stále ještě dostala vráceny docela slušné přeplatky. Svůj vliv na této skutečnosti měl i klimaticky příznivý rok a tím nízká spotřeba tepla. Zdálo by se, že po 12 letech od vzniku společenství je situace stabilizovaná, dům je v dobrém technickém stavu a proto výbor SVJ nemusel řešit žádné složité problémy. Bohužel tomu tak v roce 2014 nebylo. Také na obyvatele našeho domu dosáhla špatná ekonomická situace v uplynulých letech ve státě. Dotkla se nejcitlivěji osob, které přecenily své ekonomické a finanční možnosti a v předchozím období se výrazně zadlužily. Rok 2014 by se bez nadsázky dal nazvat rokem vymáhání dluhů. Přestože se dluhy týkaly fakticky pouze 3 vlastníků, vyšplhaly se během roku na 150 tisíc korun. Současné společenské prostředí bohužel nahrává lehkovážnému čerpání spotřebitelských úvěrů, hypoték a nebankovních půjček bez ohledu na ekonomické krytí ze strany dlužníka. Tyto mnohdy až lichvářské půjčky přivedly 3 naše dlužníky do bezvýchodné situace. Nebyli schopni splácet své závazky a nakonec přestali i nám platit zálohy na služby spojené s bydlením. Ve svém důsledku se tak jejich nesolventnost dotkla i ostatních vlastníků bytů v našem domě, kteří své povinnosti plní a řádně platí za tyto služby. Musím tady vyzdvihnout podíl místopředsedy výboru pana Holého, který svým profesním zaměřením a znalostí problematiky ze svého pracoviště u OSBD, zabezpečil provádění veškerých právních kroků vedených vůči dlužníkům neplatičům. Víte, že již od roku 2007 máme zpracovaná a

2 schválená pravidla postupu při vymáhání dluhů. V prvé fázi jde o upozornění na dluh, v druhé upomínka z realitní kanceláře, následuje požadavek podaný k soudu a soudní příkaz, dalším krokem je žaloba o dluh, pak uplatnění nároků přisouzených výrokem soudu na katastru nemovitostí blokací prodeje bytu a v poslední fázi přihlášení nároku k exekučnímu řízení a obstavení platu dlužníka. Tato pravidla vychází ze současné legislativy. Kdybychom se museli se svými požadavky obracet na právníky tak, jak to musí činit jiná SVJ, stálo by to naši pokladnu dnes již desítky tisíc korun. Dlužné částky jsou totiž vymáhány postupně po částech, proto je těchto žalob desítky. Chci zdůraznit, že jsou to velmi zdlouhavá řízení, táhnoucí se často déle než rok či dokonce roky a bohužel mezitím dluhy stále narůstají. A co hůř! Obvykle dlužník v prvé fázi své platební neschopnosti přestává splácet své dluhy vůči bankovním věřitelům. A zde se jedná často řádově o statisíce až miliony korun dluhu včetně úroků z prodlení. Tyto organizace jsou pak při vypořádání nároků ze zákona upřednostňovány před vlastníky bytového fondu, tedy bytovými družstvy a společenstvími vlastníků. U našich dlužníků je situace následující: jedné dlužnici byl její byt prodán v exekuci dražbou. Bohužel získané prostředky nepokryly ani dluh bance ve výši bezmála 700 tisíc korun a tak naše pohledávka bude uspokojována pouze po malých částkách srážkami z platu, které nám byly soudně přiřknuty. Jediné pozitivum je, že již nebude dluh narůstat, protože byt je v novém vlastnictví s předpokladem placení záloh. Druhý dlužník stihl prakticky týden před nařízenou dražbou bytu vyhlásit na sebe osobní bankrot. V nařízeném insolvenčním řízení máme své pohledávky nahlášeny. Pozastaveno bylo bohužel i soudně nařízené provádění srážek z platu dlužníka a proběhne rozhodnutí o vypořádání pohledávek. Bohužel musíme očekávat výrok o zkrácení nároku pouze na 1/3. Z výroku by mělo být jasné, že majitel bytu musí po datu rozhodnutí v insolvenčním řízení řádně plnit své závazky týkající se plateb za služby spojené s užíváním bytu. Prostě nesmí již dělat další dluh, jinak bude rozhodnutí o insolvenci zrušeno a věc se vrací zpět do kompetence občansko-správního soudu. Třetí případ je obdobný. Vlastník již v době, kdy nám nezaplatil pouze 2 zálohové platby, také na sebe vyhlásil bankrot. Proběhlo insolvenční řízení. Bohužel vlastník se zdržuje neznámo kde (hlášen na adrese Magistrátu města Ústí nad Labem), své závazky neplní a dluh narůstá. Vedeme intenzivní jednání s insolvenčním správcem o zrušení řízení a

3 k uspokojení pohledávek soudní cestou. Tento vlastník však dluží dohromady všem svým věřitelům okolo 1 mil. 900 tisíc korun. Splacení našeho dluhu je tak v nedohlednu. Je však třeba tady jako varování uvést i to, že ztráta není jen na straně věřitelů (tedy i nás), ale i na straně dlužníka. Insolvenční řízení není žádné vysvobození. Insolvenční správce na celých 5 let těmto lidem sešněruje finance tak, že budou po celou dobu žít pouze z ekonomického minima. A po této době další 3 roky jim nikdo nepůjčí ani korunu, neboť budou vedení na rejstříku dlužníků. Neplnění povinností z rozhodnutí insolvenčního soudu vede zpět k exekucím a ztrátě veškerého majetku. Je pádem na samé dno lidské společnosti. Druhou oblastí, kterou se v uplynulém roce výbor zabýval, bylo pojištění domu a hrazení škodních událostí. Z iniciativy pana Blažka byla aktualizována naše pojistná smlouva s firmou Allianz. Byl prostě proveden její, jak se dnes říká, Up grade. Šlo především o navýšení hodnoty domu v případě kompletní likvidace na hodnotu 100 mil. korun, byla snížena spoluúčast na škodách mimo vandalizmus na 1000 Kč, rozšířeny pasáže na další okruhy škod a vložena část týkající se odpovědnosti za škody a to vše při započtení bonusů znamenalo dokonce snížení ceny této služby. Současně byly v loňském roce uplatněny 2 škodní události rozbité zařízení výtahu ve vchodě 2357 a poškození konstrukcí domu vlhkostí v sušárně vchodu Prvá událost již byla odškodněna. Ve druhém případě budeme poskytovat pojišťovně další podklady potřebné k rozhodnutí o náhradě škod. Na počátku letošního roku jsme rovněž nahlásili jako pojistnou událost odcizení 7 ks proudnic a hadic z hydrantů v našem domě. Škoda za 9 tisíc již byla vyřízena a měli bychom obdržet po odečtu spoluúčasti 8 tisíc korun. V této souvislosti chci na Vás apelovat a upozornit Vás, že současně s krádeží v našem domě byla na celém sídlišti Špičák v domech OSBD odcizena tato zařízení v celkové hodnotě 110 tisíc korun. Po domech se pohybují specializované gangy zlodějů. Věnujte, prosím, pozornost tomu, kdo se pohybuje po domě, kdo vchází do domu a koho vy vpouštíte do domu pod jakoukoliv záminkou. Další problematikou k řešení nám přinesl nový Občanský zákoník. Ten nám ukládá nejpozději k zpracovat a nechat za účasti notáře schválit nové stanovy SVJ. Prvé kroky učinil výbor tím, že získal několik již odsouhlasených verzí stanov jiných SVJ. Ve výboru k této problematice proběhla diskuze, ale naše stanovy jsou prozatím pouze ve stavu zrodu. Rádi bychom Vám je předložili k veřejné diskuzi v průběhu

4 dalšího období tak, abychom jejich konečnou verzi připravili ke schválení na výročním jednání v příštím roce. Jako červená nit se letošním rokem táhl také úkol, který byl uložen výboru na minulém shromáždění, týkající se výběru případného dodavatele vlastní kotelny v domě. Místopředseda výboru pan Blažek na počátku roku oslovil větší počet firem zabývajících se dodávkami a montáží těchto zařízení a shromáždil 12 nabídek těchto firem. Podané nabídky byly zpracovány podle rozdílných kritérií a byly z tohoto důvodu obtížně srovnatelné. Zvláště když pak při jednáních se zástupci těchto firem byla podávána rozporuplná vyjádření k technickému provedení. Za dané situace nebylo v silách a schopnostech členů výboru se v této situaci orientovat. Bylo proto rozhodnuto, vyhledat pomoc specialisty, který by nám tuto problematiku byl schopen z daných nabídek vyhodnotit. Prvý pokus s výběrem člověka nevyšel. Měl sice nejzajímavější webové stránky, jen mu chyběl zájem tuto zakázku dokončit. Při náhodném rozhovoru jsem dostal tip na specialitu v tomto oboru, bývalého vedoucího teplárny v Litoměřicích, pana Karla Stejskala, který nakonec tuto zakázku přijal a z předaných podkladů provedl jejich vyhodnocení. Materiál, který zpracoval, je Vám dnes k dispozici. K této problematice je nutno říct, že dnes nelze v našem domě žádnými jinými kroky, než instalací vlastního zdroje tepla v domě, nabídnout vlastníkům možnost snížení nákladů na bydlení. Dle uzavřené smlouvy s ČLT pro letošní rok je stanovena cena za 1 GJ na 736 Kč včetně DPH. Nová zařízení tepelných čerpadel umí 1 GJ vyrobit za zhruba 300 Kč, tedy za méně než polovinu ceny. Proto je si třeba v prvé řadě položit otázku: Chtěli byte za teplo a ohřev vody platit o polovinu méně než dnes? Co proto musíme udělat? Ty nejlepší firmy z nabídek, které jsme obdržely, tato zařízení nabízí okolo 3 milionů korun. Bez úvěrovaných prostředků na tuto akci nemáme peníze. Doba pro úvěry je však příznivá. O tom jsem mluvil již na počátku. Rozdíl je pouze v tom, že půjčka na investice je krytá svou návratností a její úroková míra se dnes pohybuje pod 2 %, kdežto spotřebitelské půjčky jakéhokoliv druhu nemají svou návratnost (samy si na sebe nevydělají) a mají podstatně vyšší úrokovou sazbu. Vzpomeňme si na úvěr v částce 11,5 milionu korun, který jsme si před 7 lety vzali na rekonstrukci a zateplení domu. Dnes máme za sebou 7,5

5 roku splátek. Ověřili jsme si za tu dobu, že provedeným zateplením jsme ušetřili zhruba 50 % spotřeby tepla. Při roční průměrné platbě tisíc korun za teplo a 2 4 tisíce za ohřev teplé vody by to za 7 let představovalo částku okolo 80 až 100 tisíc korun na jednu domácnost, kterou by museli vlastníci zaplatit navíc v nezatepleném bytě. Tak co? Vyplatila se tato investice? Dnes máme tutéž možnost uspořit polovinu peněz za teplo a teplou vodu. Nabídkou ČS je nám poskytnut prostor pouhým prodloužením doby splatnosti stávajícího úvěru o 5 let při současném snížení úroků dosáhnout na další úvěr pro vybudování kotelny a to při zachování výše splátek obou úvěrů dohromady na úrovni současných splátek stávajícího úvěru. Jinými slovy. Při stávajícím vkladu do fondu oprav ve výši 28 Kč/m 2 obytné plochy jsme schopni získat prostředky na vybudování a provozování vlastní kotelny v domě, která by vyráběla teplo o polovinu levněji než stávající dodavatel tepla. Velmi jednoduchá matematika. Za rok dnes platí průměrná domácnost v našem domě 12 tisíc korun za teplo a 4 tisíce za ohřev vody. Za rok by tato domácnost měla ušetřit 8 tisíc korun za energie. Za pět let prodloužení délky splátky úvěru to je 40 tisíc. Za oněch 12 let je to 96 tisíc, tedy čistě hypoteticky. Znamenalo by to, že se za tuto dobu nepohnou ceny surovin, práce a služeb. Ale ty se bezpochyby pohnou všem výrobcům energií. A to vše za předpokladu, že to nebude vlastníky stát ani o korunu více na přímých měsíčních platbách za služby spojené s bydlením. Proto Vám dnes výbor předkládá návrh na schválení investice do 3 milionů korun na vybudování vlastní kotelny a na uzavření úvěrových smluv z ČS k pokrytí tohoto investičního záměru tak, aby byl dodržen limit vkladu do fondu pro dlouhodobou spotřebu ve výši 28 Kč/m 2 obytné plochy. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval panu Jaroslavovi Blažkovi za dlouholetou práci ve výboru SVJ, neboť požádal v září loňského roku o uvolnění z této funkce. Také bych chtěl poděkovat Toníkovi Čížkovi, který již poslední dva roky neměl dostatek času účastnit se jednání výboru, a poto rovněž požádal o uvolnění z funkce člena výboru. Na dnešním jednání Vám bude předložen návrh na kooptaci dvou nových kandidátů pana Böhma ze vchodu 2358 a paní Stibrové, ze vchodu 2357, kteří by je měli ve výboru nahradit. Tím by rovněž byla udržena parita v zastoupení jednotlivých členů podle vchodů domu.

6 Děkuji za pozornost!

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2015 Doporučujeme: Výhodný balíček: průkaz PENB plus stanovy Bezešvá izolace ploché střechy Refinancování

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

----------------------------

---------------------------- - 1 - Zpráva pro SD 15.5.2014 ---------------------------- Vážené dámy a pánové, vážení delegáti. V tomto časovém období se pravidelně scházíme na shromáždění delegátů, abychom projednali výsledky hospodaření

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

-1- Zpráva SD 21.5.2015

-1- Zpráva SD 21.5.2015 -1- Zpráva SD 21.5.2015 Vážené dámy a pánové, vážení delegáti. Nejprve bych chtěl Vás všechny přivítat na dnešním shromáždění delegátů, které pravidelně svoláváme v tomto ročním období, abychom zhodnotili

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Uveřejňování dlužníků

Uveřejňování dlužníků Vyšlo 21. 9. 2012 9/2012 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Uveřejňování dlužníků Stále častěji se setkáváme s dotazy

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Zpravodaj č. 1/2009. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2009. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2009 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2009, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva. Je mojí povinností

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více