Detský klíc k urcování. vybraných starých odrud. jabloní a hrušní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Detský klíc k urcování. vybraných starých odrud. jabloní a hrušní"

Transkript

1 Detský klíc k urcování vybraných starých odrud jabloní a hrušní Autori: Atelier König, Laura Kucerová

2 I. ÚVOD Milý ctenári, kolegové, sadari. Jak známo sadovnictví je staré jako lidstvo samo a stejne stará je i snaha o vyšlechtení ideální odrudy ovoce. Odrudy, která nezestárne a bude navždy výnosná, odolná anebo krásná. Puvodní kultivary dríve pestované pomerne rychle nestací tempu lidské zvídavosti a na jejich místo nastupuje nová vyšlechtená odruda, nekdy s lepšími parametry, nekdy také ne. V moderní intenzívní produkci ovoce nezbývá prostor pro jakýkoliv sentiment. Staré odrudy jsou v sadech nemilosrdne nahrazeny, staré stromy vykáceny. Jenom v krajine, která si pamatuje stopu predchozích generací, je možné objevit ve starých sadech, stráních a remízech vekovité stromy, které pamatují naše prarodice, a dodnes plodí jablka, hrušky, trešne, slívy nebo oskeruše. Kvalitou plodu velmi ruzné, vzhledem nekdy prekvapivým, chutí neopakovatelné, vetšinou vysokokmenné, predevším však krásné stromy starých odrud, jejichž názvy odkazují hluboko do historie. Takové jsou staré ovocné odrudy v naší krajine Slovácka, které Vám chceme predstavit. Tento klíc si klade za cíl pouze letmé priblížení velmi rozsáhlé problematiky poznávání starých odrud ovocných drevin na jihovýchdní Morave. Nesnažíme se o celkové pojetí této velmi široké oblasti, ale o jakýsi jednoduchý návod k urcení mnohdy alespon približnému tech stromu, které rostou na našich zahradách a jejichž jména si jen matne pamatujeme. Nepredkládáme tedy vycerpávající studijní materiál, ale jenom malý návod, který muže dopomoci ke zvýšení popularity starých ovocných odrud na Slovácku a v Bílých Karpatech i mezi mladými sadari a k pestování techto starých odrud v budoucnosti. II. JABLONE (1) 2

3 PLOD Vnejší i vnitrní znaky a vlastnosti plodu se mohou znacne menit podle stanovište, tvaru a stárí stromu, podnože, po preroubování odrudy apod. Rozmery plodu jablone: a šírka plodu, b výška plodu, c prumer stopecné jamky, d prumer kališní jamky (2) Podélný rez jablkem: a slupka, b dužnina, c kališní cást, d stopecná cást, e jádro, f pouzdro (komora) jaderníku, g kališní jamka, h podkališní jamka, i cévní svazky, j podkališní rourka, k ušty, l stopka, m stopecná jamka (3) 3

4 Vnejší znaky a vlastnosti plodu Velikost plodu vyjadrujeme bud jeho rozmery, nebo váhou. Rozmery obvykle uvádíme nejvetší šírkou a výškou plodu. Podle velikosti rozeznáváme plody malé, o prícném prumeru do 50 mm nebo váhy do 100g, strední, o prícném prumeru od 50 do 100 mm nebo váhy od 100 do 150 g, velké, o prícném prumeru nad 100 mm nebo váhy nad 150 g. Tvar plodu je nejmenlivejší vlastnost odrud. Nejcasteji je tvar plodu ke kalichu i ke stopce víceméne zaoblen. Krome tvaru je duležitým odrudovým znakem oblost povrchu plodu. Ten muže být: úplne hladký, více méne zhranatelý (tupe, ploše), výrazne žebernatý (kalvilovitý). Žebra se mohou táhnout po celé délce plodu nebo jsou patrna v kališní cásti a ke stopecné cásti se vytrácejí. Nekdy se vyskytuje po celé délce plodu charakteristický ostrý šev. Mezi jednotlivými základními tvary vyjádrenými hlavne pomerem šírky a výšky se vyskytují cetné prechody. (4) Základní tvary plodu: a kulovitý, b plochý, c soudeckovitý, d kuželovitý, e válcovitý, f kalvilovitý Více rozpoznávacích znaku odrud je v kališní a stopecné cásti plodu. (5) Kalich: a uzavrený, b pootevrený, c otevrený Kališní cást. Duležitým znakem je tvar, velikost a usporádání kališní jamky, kalichu a prostoru obklopujícího kališní jamku, tzv. obkališí. Kališní jamka muže být široká-úzká, melkáhluboká, pravidelná-nepravidelná, cistá-rzivá atd. Kalich je tvoren 5 4

5 kališními lístky (ušty), které charakterizujeme podle velikosti šírky na bázi, barevnosti, plstnatosti, zda jsou ušty vztycené nebo s konci ohnutými. Dále muže být kalich zcela zavrený, pootevrený a otevrený. Duležité je i postavení kalichu. Nekdy sedí kalich na temeni plodu, jindy je mírne nebo hluboko vmácklý. Otevrenost kalichu nemusí být vždy bezpecným rozpoznávacím znakem, nebot v nekterých letech, hlavne vlivem stanovištních podmínek, zejména extrémních klimatických podmínek, se mohou vyskytovat zcela otevrené kalichy i u odrud, které mají kalichy v normálních letech uzavrené. Také plody ze zákrsku mají kalichy nejen vetší, ale i otevrenejší, kdežto drobnejší plody ze stromu starších a špatne živených mají kalichy vždy uzavrenejší. Stopecná cást. Všímáme si hlavne stopecné jamky, jejího bezprostredního okolí a stopky. Stopecná jamka muže být melká-hluboká, úzká-široká, cistá-rzivá atd. Zpravidla vyskytující se rez ruzného odstínu i hrubosti se objevuje bud jen v samotné jamce, nebo nejcasteji se více méne rozbíhá z jamky paprskovite ve spodní cásti plodu. Stopka bývá charakteristická svou délkou (krátká, dlouhá), silou (tenká, tlustá), tvarem (rovná, zakrivená), ruzným zabarvením, plstnatostí apod. Kratší stopky úroven jamky zpravidla neprecnívají, dlouhé, vetšinou tencí, úroven jamky zpravidla presahují. Plody s delšími stopkami obycejne méne padají a mívají stopky ke strane prihnuté. Slupka je velmi charakteristickým odrudovým znakem, zejména pokud jde o vlastnosti jejího povrchu a zabarvení. Povrch slupky muže být hladký, polodrsný, drsný, lesklý, matný, mastný Konzistence slupky: jemná, tenká, hrubá, silná. Chuti bud prekáží, nebo neprekáží. Duležitou vlastností slupky je její otlacitelnost, zvlášte z duvodu prepravních. Plody odrud s drsnou slupkou odparují více vody, a proto nejsou-li ukládány v dostatecne vlhkých prostorách, rychleji vadnou. Zbarvení slupky je duležitým rozpoznávacím znakem odrud. Vetšina odrud Ruzné tvary stopecné jamky a nabývá charakteristického vybarvení až po delším uložení. vlastnosti stopky: a jamka úzká, melká, stopka dlouhá, Plody jablek jsou jednobarevné nebo vícebarevné. b jamka široká, melká, stopka Rozeznáváme základní barvu slupky, jež bývá v nedozrálém krátká, silná, c jamka široká, hluboká, stopka krátká, silná, d jamka úzká, hluboká, stopka stavu zelená, nejcasteji pozdeji žlutá s ruznými odstíny. Základní barva je víceméne prekryta krycí barvou (nejcasteji cervenou). Zabarvení slupky se vyskytuje hlavne na dlouhá, tenká, prihnutá (7) slunecní strane plodu. Krycí barva pokrývá slupku bud souvisle, nebo je slupka rozmanite pruhovaná, casto i mramorovaná. Barevnost slupky je charakteristickým odrudovým znakem, záleží hlavne na intenzite osvetlení, rezu a casto i na hnojení. Barevnost vystupuje hlavne v dobe konzumní zralosti plodu. 5

6 Vnitrní znaky a vlastnosti plodu Nekteré vnitrní znaky plodu souvisejí úzce se znaky vnejšími. Zjištujeme je z prícného a podélného rezu plodu. K urcení odrudy poslouží pak zvlášte jakost dužniny. Prícný a podélný rez plodu slouží k doplnení charakteristiky tvaru plodu a k zjištení celé stavby jádrince. Na prícném rezu mužeme pozorovat stavbu jádrince, cévní svazky a oblost plodu. Jádrinec tvorí pravý plod. Je tvoren 5 pouzdry. Pouzdra obsahují zpravidla po 1-2, ale i více jádrech, rovnež ruzné velikosti, tvaru i barvy. Cévní svazky jsou na prícném prurezu v kruhu kolem jádrince jako tmavší nebo svetlejší tecky. Celkem mužeme pozorovat 10 cévních svazku. Cévní svazky urcují oblost nebo hranatost plodu. Jsou-li v kruhu a stejnomerne vyvinuty, je plod na prícném rezu pravidelne okrouhlý. Jsou-li ve dvou kruzích, bývají vnejší svazky více vyvinuty a plod je na prurezu zhranatelý. Podélný rez má rovnež nejrozmanitejší tvar. Na podélném rezu je dobre patrný obrys cévních svazku, které tvorí tzv. srdécko plodu. Také srdécko má ruzný tvar i uložení. Bud je tvaru cibulovitého, srdcitého, široké nebo úzké, nejširší uprostred plodu, blíže kališní cásti nebo v dolní polovine plodu. Na podélném rezu mužeme dobre pozorovat velikost a tvar pouzder. Duležitým rozpoznávacím znakem je tzv. podkališní jamka, která vyústuje k jádrinci v podkališní (cnelkovou) rourku. V nich jsou umísteny zbytky prašníku a pestíku a bývají dosti spolehlivým znakem odrudy. Podkališní jamka je sice vnejším znakem, ale mužeme ji nejlépe charakterizovat na podélném rezu plodu. Dužnina je nejduležitejší cástí plodu, na její jakosti a chuti závisí konzumní upotrebitelnost plodu. Odrudove charakteristická je její barva - bud jen pod slupkou, nebo až k cévním svazkum, dále konzistence, štavnatost, chut a rychlost hnednutí po rozkrojení. Nejcennejší bývá dužnina renetovité chuti s charakteristickou strukturou i korenitostí. 6

7 KLÍC K URCOVÁNÍ VYBRANÝCH STARÝCH OVOCNÝCH ODRUD JABLONÍ (8) 7

8 (9) 8

9 (10) 9

10 PREHLED VYBRANÝCH ODRUD OVOCE JABLONÍ Astrachán cervený Ruská nenárocná odruda, hojne plodí, mrazuvzdorná. Strední, kulovité, cervené plody. Jemná cervene pruhovaná slupka, kalich zavrený, kališní jamka velká, široká. Do vyšších poloh. Barynác Kulovitý, karmínove cervený plod s bílými lenticelami. Slupka pevná, krátká stopka, kalich malý uzavrený. Žlutave bílá dužnina. Jablka vydrží do jara. Baumannova reneta Odruda z Belgie, nenárocná. Plody stredne velké, zlatožluté, cervený nádech a karmínové žíhání. Jablka vydrží do jara. Blenheimská reneta Pochází z Anglie, nenárocná. Vyhovují jí pudy hlinité. Nesnášejí sucho. Plody jsou velké, pomerancove žluté, kryté cerveným žíháním. Plody vydrží až do jara. Boikovo Nemecká odruda, rodí po 4.-5.roce. Plody jsou strední až velké. Stopka je stredne dlouhá a silná. Slupka je hladká, lesklá, svetlezelená, na slunecní strane s rozmytým cerveným líckem. Vydrží až do cervna. Dobre plodí. Boskoopské Odruda puvodem z Holandska, objevena v polovine 19. století. Plodí v Roce. Odolnost proti chorobám velmi dobrá. Plody jsou velké, slupka je drsná, nepravidelne rzivá s cervene oranžovým líckem. Vydrží do dubna (2) 10

11 Car Alexander Ruská odruda, vznikla kolem roku Plody jsou velké až velmi velké. Stopka je dlouhá a tenká. Základní svetle žlutá barva je prekrytá krásným cerveným žíháním a mramorováním. Citronové zimní Velmi stará odruda neznámého puvodu, pravdepodobne pochází ze západní Evropy. Plody jsou velké, tvarove promenlivé. Stopka je krátká. Slupka je jemná, hladká a lesklá, citrónove žlutá, s mdlým, nekdy i výrazným líckem. Charakteristické jsou velké bílé lenticely. Coxova reneta Byla vyšlechtena v Anglii v roce Plody jsou malé až strední. Stopka je nestejne dlouhá, casto zdužnatelá. Slupka je hladká, nekdy drsná, zelenave žlutá, cervene pruhovaná a mramorovaná, u kalicha a stopky mírne prorezivelá. Vydrží do brezna. Velkou predností je výborná chut plodu. (3) Croncelské Francouzská odruda. Nesnáší príliš suchou pudu. Plody jsou vetší, kulovité. Slupka je jemná, hladká a lesklá, svetle zelená, ve zralosti žlutá, belave ojínená, nekdy na slunecní strane lehce zardelá. Uložené plody velice brzy moucnatí. Je to výborná odruda do moštu a na výrobu vína. Gdánský hranác Tato odruda nejspíše pochází ze severního Nemecka, odkud se rozšírila do celé strední Evropy. Plody jsou velké, tvaru nepravidelného, žebrovitého. Stopka je stredne dlouhá nebo krátká. Slupka je velmi jemná, slabá, na strome ojínená. Základní barvu má zelenožlutou až zlatožlutou, která se objevuje jen v menších plochách na samotném plodu, jelikož je kryto z vetší cásti trešnove cervenou barvou. Prednostmi této odrudy jsou znacná odolnost proti mrazu a lákavý vzhled plodu. Gravštýnské 11

12 Do teplých a nízkých poloh se príliš nehodí. Plody jsou strední až velké. Stopka je vetšinou krátká a silná. Slupka je hladká, lesklá, mastná, zelenožlutá, karmínove žíhaná. Jedná se predevším o stolní odrudu, která je vhodná k výrobe moštu, vína a destilátu. Existuje i odruda Gravštýnské cervené, které je jeho plodnejší varietou. Hont anské (syn. Entzovo rozmarýnové) Stará odruda madarského nebo slovenského puvodu. Roste bujne. Plody jsou strední až velké. Krátká stopka sedí v úzké a hluboké stopecné jamce. Slupka je hladká, pololesklá, mastná, základní barvy žlutozelené, ve zralosti žluté, na oslunené strane pekne karmínove cervené s tmavším žíháním. Velmi dlouhá skladovatelnost plodu. Jadernicka moravská Domácí odruda, jejíž první zmínka pochází z 18. století z Valašska. Slupka je hladká, pololesklá, nekdy po dozrání i mastná. Základní barva je žlutá s radou odstínu. Nekteré typy nemají cervené lícko. Na slupce se mohou vyskytovat lenticely ci rzivá bradavice. Ovoce dozrává v polovine ríjna, ale nejlépe chutná až v listopadu a prosinci. Kalvil bílý zimní Velmi stará odruda. Plody jsou velké, tupe kuželovité, výrazne žebernaté, kalvilovité. Stopka je krátká a silná. Slupka je jemná, slabe ojínená, mírne mastná, žlutá jen nekdy s jemným nacervenalým líckem. Košíkové Východoceská lokální odruda, která se pod ruznými názvy (syn. Panské, Párkové, Pisané) rozšírila i na Moravu. Belká odolnost proti mrazu. Plody jsou strední až malé, pravidelné, polokulovité. Stopka je tlustá. Slupka lesklá, hladká, základní barva slámove žlutá, z velké cásti prekrytá mramorovanou cervení a trhanými pruhy. Koty Stromy jsou mrazuvzdorné, na pudu nenárocné. Stopka je silná, krátce presahuje paprskovite rzivou jamku. Základní barva je slámove žlutá prekrytá oranžove cerveným líckem s málo výrazným pruhováním. Kožená reneta podzimní Velmi stará odruda neznámého puvodu (snad z Francie). Plody jsou strední až velké, kulovité, vetšinou nenápadne petihranné. Krátká a silná stopka vyrustá z hluboké a široké jamky. Slupka je silná, svetle zelená, vetšinou zcela prekrytá rzivostí, Hodí se k prímému konzumu, na sušení, výrobu vína a povidel. Landsberská reneta Semenác neznámého puvodu nalezen kolem roku 1850 v okolí Landsbergu. Rust je v mládí silný, pozdeji stredne silný. Plody jsou strední až velké. Slupka zelenožluté barvy, na slunecní strane bývá barvy skoricove hnedé až nacervenalé, hnede teckované lícko. 12

13 Malinové holouvské (syn. Holovouský malinác) Jedná se o ryze ceskou odrudu. Plody strední velikosti jsou kulovité, mírne zploštelé, s charakteristickým svalcem (,,pupkem ) u stopky. Na povrchu jsou lesklé, základní barva žlutavá je více méne prekryta temnou karmínovou cervení. K nejlepším vlastnostem patrí predevším výborná chut s velmi výrazným a príjemným malinovým aromatem. Malinové hornokrajské Velmi odolná proti mrazum. Plody jsou strední až velké. Stopka je stredne dlouhá. Slupka je nápadne fialove ojínená, matne lesklá, témer zcela zastrená temne rudou cervení s prorážejícími tmavšími pruhy. Odruda vhodná pro vyšší polohy. Matcino Pochází z USA. Plody jsou strední až vetší, tvarove promenlivé. Stopka je krátká, casto svalcem zavalená. Slupka je hladká, pololesklá, mírne mastná, tmave žlutá s oranžovým nádechem, prekrytá mramorovanou a teckovanou cervení. Plody dozrávají nestejnomerne. (4) (5) 13

14 Míšenské Tato odruda je ceského puvodu. Plody rodí malé, zploštelého tvaru bez výrazného žebrování. Stopka je ruzná. Slupka je svetle až zlatožluté barvy. Lícko tvorí až z dvou tretin cervene zbarvené. Velmi dobrá skladovatelnost. Panenské ceské Velmi stará ceská odruda. Odolná proti mrazu. Plody jsou malé. Stopka je stredne dlouhá a silná. Slupka je lesklá, svetle žlutá, témer zcela prekrytá karmínovou cervení, nekdy se na ní tvorí rzivé bradavice. Parména zlatá zimní Velmi stará odruda. Plody jsou strední, tupe kuželovité. Stopka je krátká, silná. Slupka je hladká a suchá, základní barva ve zralosti zlatožlutá, prekrytá oranžovým líckem nebo i slabým cerveným žíháním. Nevhodná pro intenzivní ovocnárství. Prusvitné letní (syn. Sklenené žluté) Proti mrazum je velmi odolná. Plody jsou nevyrovnané, vetšinou strední velikosti. Stopka je tenká a dlouhá. Slupka je tenká, svetle zelená, pozdeji žlutá, bíle ojínená, vonná. Trpí opadem plodu. Rehtác soudkovitý Odolnost proti mrazu je velmi dobrá. Plody jsou stredne velké a válcovité. Stopka je typicky tenká a dlouhá. Slupka je hladká, suchá, svetle žlutá, na slunecní strane jemne cervene žíhaná nebo vytvárí mramorové lícko. Hodí se do vyšších poloh. Plody pred sklizní znacne opadávají. Smirické vzácné Pochází z bývalé zámecké zahrady ve Smiricích u Hradce Králové z roku Stromy jsou dlouhoveké. Plody jsou strední až velké, zploštelé. Stopka je krátká, silná. Slupka je silnejší, mírne drsná, citrónove žlutá, s charakteristickými nápadnými, rzivými lenticelami. Studnicné Naše stará odruda, která se odnepameti pestovala v severovýchodních Cechách. Odolnost proti mrazu je znacná. Plody jsou vetšinou stredne velké a kulovité. Stopka je tenká. Slupka je jemná, hladká, lesklá, základní barva je zelenave žlutobílá, lícko na slunecní strane jemne cervené. Sudetská reneta Moravská odruda, vyšlechtená Janem Markem v Bludove koncem 19. století. Plody jsou strední až velké, kulovité, mírne petihranné. Slupka je žlutá, s cerveným líckem a vystouplými nápadne belavými lenticelami. 14

15 Vejlímek cervený (syn. Štetínské cervené) Plody jsou stredne velké, zploštelé. Stopka je krátká a silná. Slupka je hladká, lesklá, zelenožlutá, z vetší cásti karmínove cervená s charakteristickými lenticelami. Vináre Tvar plodu je nepravidelný, plochý. Barva je slámove žlutá. Dozrává v ríjnu. Na skládce vydrží až do pozdního jara. Casto se z této odrudy vyrábí mošt a jablecné víno. Wagenerovo Americká odruda. Plody jsou strední až malé a ploché. Stopka stredne dlouhá, tenká a pružná. Barva svetle zelená, s hnedocerveným líckem a tmavším žíháním. Vydrží do dubna. Zuccalmagliova reneta Pochází z Nemecka. Plody jsou menší až strední, kulovite vejcité. Barva žlutá, se slabým skoricove oranžovým líckem. Vydrží do brezna. Vyniká úrodností. 15

16 MÍSTNÍ ODRUDY A LIDOVÉ NÁZVY JABLONÍ Adamovské odruda má vetšinou velké sladké plody, existuje nekolik typu na celé Morave. Synonyma: Adamovo sláde, Funtové, Korycanky, Panenské sladké aj. Becicky všeobecný název pro soudkovité plody. Buchman dle techto názvu by mohla být odruda Rehtác soudkovitý. Buchmany stredne velké plody, zelené s cerveným líckem, hladkou a mastnou slupku. Podobnost s odrudou Boikovo. Ceckaté protáhlé žluté plody Cibulky snad odruda Panenské ceské. Cigánky všeobecný název pro tmavocervené plody. Cintronky lidový název pro více odrud, napr. Jadernicka moravská, Ananasová reneta. Capák všeobecne pro nižší, ploše kuželovité plody. Cervenky dle cervené barvy plodu. Dubenáce všeobecný název dle kožené slupky, dubenák je forma kožichu. Farlejové snad odruda Gdánský hranác nebo Gravštýnské ci Studnicné. Funtové název pro velká jablka, funt je stará váhová jednotka. Hedvábné název pro menší plody s jemnou žlutou slupkou a líckem. Horké název podle chuti jablek. Hrabuvky vetšinou název zimní jablka strední velikosti. Hrachové dle svetle zelené barvy nebo i drobných plodu. Hrachuvky dle doby dozrávání, snad Astrachán bílý ci Prusvitné letní. Hranáce všeobecný název dle hranatého tvaru. Hrbáce všeobecný název dle nerovného, hrbatého povrchu. Hrkáce dle hrkajících uvolnených semen v jádrinci, snad odruda Rehtác soudkovitý. Hubicky pro strední a menší vysoce kuželovité plody. Chrupkavé pro plody s krehkou, chruplavou dužninou. Jadernice vetšinou název pro odrudu Jadernicka moravská. Jahodové svetle cervená nebo chutná a vonavá jablka. Jánské jablka zrající kolem svátku sv. Jana. Jecmenné zrající v dobe žní. Kalvily pro více odrud kalvilovitého typu. Kardynálky vetšinou výraz pro Panenské ceské a Kardinál žíhaný. Kocicí hlava název pro kulatá, vetší jablka. Koty název 1. dle tvaru kotek je prasecí kopýtko, 2. dle tvrdosti kotovice hlinená, nepálená cihla. Všeobecný název pro tvrdá, menší a vyšší jablka. Kožuchy plody se rzivou slupkou. Krvavé krvave cervená jablka. Krivostopky odrudy se svalcem, který vychyluje stopku do boku. Kutny velké plody. Kuželky pro kuželovitý anebo protáhlý tvar jablka. Kyselk y dle kyselé chuti. 16

17 Ledavažky drobné plody, dovažovalo se jimi na trhu. Malinové název pro jablka vetšinou cervená až tmave cervená. Napr. Malinové holovouské, Malinové hornokrajské, Gdanský hranác aj. Mastné jablka s hladkou a mastnou slupkou. Mekkýše všeobecný název pro letní i podzimní jablka, která skladovaná dlouho nevydrží a brzy meknou. Ovcí hubicky vyšší, zašpicatelá jablka. Panenky snad Panenské ceské a jemu podobné cervené odrudy. Perníkové dle korenné, sladké a vonavé chuti. Polomíšenky plody podobné odrude Míšenské, avšak horší kvality. Pomerancky, Pomerancové žlutooranžové, kulaté plody. Pruháce pro žíhaná, pruhovaná jablka. Renety jablka s renetovitou chutí. Napr. Coxova reneta. Rozmarýnové název pro žlutá, vysoce kuželovitá a vonavá jablka, podobná jadernickám. Rybízové cervená jablka. Rímské název pro vzhledné, cervené plody. Skelné pro svetle žluté plody. Skoré název pro letní jablka. Sladké sladká chut dužniny. Súdky pro soudkovité plody. Svatojánka doba dozrání v cervnu, na sv. Jana. Svrbáne dle tecek na plodech. Sypké pro moucnaté, letní plody. Syreck y ploché plody. Šciricky letní jablka, nejcasteji Prusvitné letní. Špidlák na Strážnicku místní odruda s tupe kuželovitými plody a rozmytým líckem. Štepovské naštepovaná odruda. Štrudláky název pro velká jablka na strouhání do štrudlu. Katdinál žíhaný, Boikovo obrovské, Banánové zimní. Tvaružky pro plochá, vetšinou žíhaná jablka. Uherské vetšinou pro chutnejší, kvalitnejší jablka. Vejlímek snad Vejlímek cervený. Vináre lidový název pro více odrud: Jadernicka moravská, Boikovo. Vinné pro jablka s navinulou i kyselkavou chutí dužniny. Zelené dle barvy. 17

18 III. HRUŠNE PLOD Vnejší znaky a vlastnosti plodu Plody jednotlivých odrud mají ruzný, víceméne variabilní, ale vždycky charakteristický tvar, napríklad lahvicovite nebo kuželovite zúžený, zaoblený nebo zhrbolený apod. Slupka u hrušek bývá hladká a lesklá i víceméne drsná. Nekteré odrudy mají slupku jen jemne rzivou nebo hrubší rzí zdrsnelou. Rzivost slupky zpusobuje korkové pletivo, které nekryje slupku stejnomerne, ale spíše jen kolem kalichu a stopky. Ve vlhkém a studeném roce bývá rez hrubší a pokrývá nekdy celý plod i u odrud jinak méne rzivých. Pruduchy slupky (lenticely) jsou u mnohých odrud rozpoznávacím znakem. U nekterých odrud jsou tecky znacne veliké a vycnívají nad povrch slupky. Tuhost nebo jemnost slupky má znacný význam pri preprave a projevuje se víceméne nepríjemne pri jídle syrových plodu. Nekteré odrudy mají slupku i ve zralosti tuhou, hrubou až kožovitou, težko stravitelnou, kterou je lépe pred jídlem oloupat. Základní barva slupky nezralého plodu je zelená. Podzimní a zimní odrudy se plne vybarvují teprve behem skladování. Cervené lícko je u hrušek ve srovnání s jablky vzácnejší. Vybarvení plodu souvisí znacne s pomery klimatickými a stanovištními. Za slunecného a teplého léta mají plody živejší barvu. Také podnož má vliv na zbarvení plodu. Hrušne štepované na kdouli uzrávají dríve a mají plody intenzivneji vybarvené. Délka stopky a její spojení s plodem je dosti variabilní, ale presto pro mnohé odrudy charakteristická. U nekterých odrud dužnina prechází ruzne utvárenými svalci až na stopku, která se pak obrazne oznacuje jako zdužnatelá. Kalich plodu je zbytkem kvetu a dosti poznávacím znakem pri urcování odrud. Kalich se skládá z uštu ruzné délky a šírky, zaschlých, zdužnatelých i rohovitých. Podle postavení uštu je kalich otevrený, polootevrený a uzavrený. (46) 18

19 Podélný rez plodem hrušky: a jadérko, b sklereidy, sklerenchymatické bunky, c stopka, d stopecná cást, e slupka, f kališní jamka, g podkališní cást, h ušty, i kališní cást Vnitrní znaky a vlastnosti plodu Jádrinec má pet pouzder a uzavírá kolem osy užší nebo širší prostor. Ve srovnání s jablky jsou pouzdra mekcí a uzavírají po jednom až dvou jádrech ruzne vyvinutých. Také jádra mohou být u nekterých odrud poznávacím znakem. Svazky cévní probíhají v plodu od stopky kolem jádrince k podkališní jamce. U nekterých odrud jsou sotva znatelné, u jiných jsou výraznejší a liší se od dužniny odlišným zbarvením. Podkališní jamka je u hrušek zpravidla méne výrazným znakem. Dužnina hrušek má jemné barevné odstíny podle odrud. Je belavá, nazelenalá, žlutavá i naružovelá. V dobe zralosti bývá dužnina charakteristicky rozplývavá nebo tuhá, jemnozrnná nebo máslovitá, štavnatá, krehká i repovitá. Podle chuti muže být odrudove svérázná, sladká, navinulá, korenitá, trpká i výrazná. 19

20 KLÍC K URCOVÁNÍ VYBRANÝCH STARÝCH OVOCNÝCH ODRUD HRUŠNÍ (47) 20

21 (48) 21

22 PREHLED VYBRANÝCH ODRUD OVOCE HRUŠNÍ Amanliská Odolnost proti mrazu je strední až dobrá. Barva zelenavá, hladká, na slunecní strane mírne zarudlá, s jemnými hustými lenticelami. Stolní odruda. Do alejí se nehodí pro previslý rust. Ananaska ceská Stará ceská odruda. Plodymá stredne velké, banatejšího tvaru. Základní barva slupky je žlutá, na slunecní strane hnedocervene zbarvená, s cetnými lenticelami a roztroušenou rzí. Hodí se pro prímý konzum i k sušení. Boscova lahvice Vznikla jako nahodilý semenác ve Francii pred rokem Plody jsou velké, lahvicovite protáhlé. Barva pri zrání až bronzove zlatožlutá. Patrí k nejchutnejším odrudám. Clappova Vznikla v USA pred rokem Barva lesklá s žíhaným, cervene kropenatým líckem. Vyznacuje se širokou prizpusobivostí ke stanovištním podmínkám. Dekanka zimní Pestuje se od konce 18. století, pochází z Belgie. Bohate nasazuje na kvet. Barva tmave zelená, drsná, na slunecní strane hnede zbarvená. Konzumne dozrává v lednu až v dubnu. Hardyho (syn. Gellertova máslovka, Hardyho máslovka) Pochází z Francie. Plody jsou velké, pravidelné. Barva šedozelená, skoricove rzivá, na slunecní strane nekdy zarudlá. Charneuská Nahodilý semenác objevený roku 1800 v Belgii. Plody má lahvicovite protáhlé, stredne velké. Barva svetle zelená s nacervenalým líckem. Jacménka Nekdy ji nazývají také Ovesnica, Ovesnacka nebo Majdalenka. Základní barva je svetle žlutozelená s šedými lenticelami a kožovitými rezavými skvrnami, které plod zdrsnují. Hnilicí již pri dozrání na strome. Jurigova Stejný název Bojkovská skorá, Skorá, Sypká. Základní barva je témer brcálove zelená s tmaveji zelenými hustými lenticelami. Využívá se do kvasu a k sušení, ke konzumu je méne vhodná. 22

23 Krehule, Václavky Základní barva je zelená, pri dozrání jasne žlutá. Je sladké, nekdy mírne nakyslé a korenité chuti. Krvavka Tvar plodu je ploše kulovitý, nekdy vystouple cibulovitý. Základní barva slupky je zelenave žlutá až zelená, pozdeji více nažloutlá. Plody se nehodí k uskladnení. Sušené plody jsou chutné a pikantní. (6) Lucasova Plody jsou velké, tupe kuželovité, pravidelné. Barva svetle zelená, pozdeji svetle žlutá s náznakem nacervenalého lícka, lenticely jsou výrazné po celém povrchu plodu. Vydrží až do února. Magdalénka (syn. Zelinka) Stará, letní odruda neznámého puvodu. Plody jsou malé, slupka je zelená, hladká posetá svetle rzivými teckami. (7) 23

24 Máslovska rímská Plody jsou stredne velké, líbivého, pravidelného, hruškovitého tvaru. Barva jasne žluté až zlatožluté barvy, na slunecní strane s karmínovým ci rumelkovým líckem. Je to chutná stolní hruška. Medula Základní barva je zelená až šedozelená, po celé ploše plodu jsou tmavé brcálove zelené lenticely a místy rzivé skvrny. Chut je sladká, mírne korenitá a nahorklá. Merodova Pochází z Belgie. Plody má velké. Barva šedozelená s výskytem rzivých lenticel. Vyniká každorocní vysokou plodností. Neliska zimní (Nelisova zimní) Vznikla v Belgii roku Plod má malý až stredne velký, banatého až hruškovitého tvaru. Barva zelenave rzivá, drsná, s nápadnými lenticelami, silná, nevzhledná. Ovesnacka Plod je hruškovitý, mírne banatý i protáhlý. Základní barva je žlutá, málokdy s náznakem lícka. Parížanka Nalezena jako nahodilý semenác roku 1893 ve Francii. Plody má stredne velké, protáhlého, hruškovitého, kuželovite na obe strany zúženého a zaobleného tvaru. Barva zelenave zbarvená s výraznými lenticelami. Chut je sladká, mírne navinulá až korenená. Pastornice Semenác je znám od roku 1760 ve Francii. Barva je šedozelená, nekdy s nevýrazným líckem. Je poseta znatelnými lenticelami, v oblasti kalichu více rzivá. Vhodná jen pro nejteplejší oblasti. Praskula Tvar plodu je promenlivý, široce vejcitý nebo široce tupe kuželovitý. Barva je zelená, pozdeji hnedne. Ješte nezralé plody jsou nasládlé, mírne korenité. Plody jsou vynikající na sušení a do kvasu. Solanka Vznikla v Cechách v Solanech na Libochovicku a známá byla již pred 200 lety. Plody jsou stredne velké, protáhle kuželovité. Slupka je zelené barvy, v plné zralosti žlutá, slunecní strana muže být zardelá, je pokrytá hustými lenticelami. 24

25 Solnohradka Velmi stará odruda. Plod je malý, tvaru cibulovitého i bergamotkového. Slupka je tenká, pevná, zelená. Jsou vhodné k sušení. (8) Šedá podzimní (syn. Beregriska podzimní, Hnedá hruška, Máslovka šedá podzimní) Velmi stará odruda pocházející z Francie a dríve pestovaná po celé Evrope. Plody jsou stredne velké, vejcitého tvaru. Základní barva slupky je zelená. Šídlenka Plody rodí velké, tvar má dlouhý, hruškovitý. Barva plodu je kanárkove žlutá, bez jakékoliv cervene nebo tecek. Nejcasteji se používá k prímému konzumu, dále pak k zavarování i sušení. Špinka (syn. Šedá letní, Šedane, Škaredky) Jedna z nejstarších odrud hrušní, puvodem pravdepodobne z Francie, kde se pestovala již pred 400 lety. Plody má malé, kuželovitého až banatého, nesoumerného tvaru. Silná, kožovitá slupka je žlutozelená, skoricove rzivá, s šedobílými lenticelami. Williamsova (Williamova cáslavka, Bartlett) Nahodilý semenác z Anglie známý již roku Plody má velké, kuželovité, banaté. Slupka je hladká, v plné zralosti nažloutlá, posetá jemnými lenticelami. Patrí k nejvýznamnejším tržním odrudám i ve svetovém merítku. (9) 25

26 MÍSTNÍ ODRUDY A LIDOVÉ NÁZVY HRUŠNÍ Baby všeobecný název pro banaté plody, snad dle otylé staré ženy, odpovídá odruda Nelisova zimní Bachracky dle slova bachratý (tlustý). Bartolomk y dle dozrávání na sv- Bartolomeje Bergamotky plody kulovitého, bergamotkovitého tvaru Bulky všeobecný název pro kulaté plody hrušek Cibulky dle tvaru cibule. Cukrovky dle sladké chuti. Cáslavky snad dle názvu odrudy Williamsova caslavka. Cervinky nacervenalé hrušky, taktéž s cervenou dužninou, muže to být typ skupiny krvavek. Dule velké plody, máslovité dužniny. Dukáty žluté až zardelé okrouhlé menší plody. Džbánky dle lahvicovitého, džbánkovitého tvaru plodu. Snad odruda Boscova lahvice. Funtovky všeobecný název pro velké plody. Hnilicky všeobecný název pro místní semenáce i odrudy, které hnilicí a dají se sušit. Jakubinky dle doby zrání na sv. Jakuba. Jacmenky odrudy dozrávající o žních. Kocicí hlavy název pro vetší, kulatejší hrušky. Konské hlavy velké hrušky. Kožušice dle rezavých plodu. Krvavka odlišné typy s cervenou dužninou nebo slupkou. Krivule snad pro odrudu Kivice ci jiné odrudy se zakrivenými plody. Kyselk y oznacení pro kyselé hrušky. Letnicky dle doby dozrávání. Limónky název pro hrušky tvarove nebo barevne podobné citrónu. Majdalenky dozrávají na sv. Magdalénu, snad Magdalenka. Markétky doba dozrávání na sv. Markétu. Máslovky odrudy s rozplývavou, jemnou máslovitou dužninou. Medovky sladké plody hrušek. Moucnice oznacení pro moucnaté plody. Ovesnacky název pro ruzné místní semenáce k sušení, konzumu, i do kvasu, dozrávající na konci žní. Pergaminky hrušky bergamotkového tvaru. Planušky drobné plody, sladké, nebo i špatné chuti, používají se zejména k destilaci alkoholických nápoju. Polnicka strom stojící v poli, nejcasteji planka. Hrušen polnicka je ceský název pro puvodní druh hrušne. Pomorancky vzhledné hrušky s oranžovým líckem. Praskula pri padání ze stromu se rozbíjejí, praskají. 26

27 Pražanky malé, hodí se k pecení a sušení. Pstružka, Kropenatka dle pstruhovité struktury zabarvení s cerveným líckem. Režnacky dle doby dozrávání rži. Rozmarýnky dle rozmarýnové vune. Salcburky snad odruda Solnohradská. Šedivinky pro našedlé plody. Šidla název pro úzké, dlouhé plody, odruda Šídlenka. Škaredky dle hnedé, kožovité slupky, prevážne Špinka. Špicky dle dlouhého, tenkého hrdla a dlouhé stopky. Štepky nekterá z kulturních odrud, naštepovaná na semenáci. Šterberky dle mesta Šternberk. Trpula dle trpké chuti plodu, po prejití mrazem vhodné ke konzumu. Tvaružky podle zploštelého tvaru plodu. Václavky dle doby zrání, nekde s nacervenalým líckem. Odruda Krehula. Vavrinecka odruda Praskule, dle doby zrání na sv. Vavrince. Vonné dle vonících plodu. Žitnicky dozrávají o žních. Žluticky dle cisté žluté stopky. 27

28 Zdroje informací: Cifranic, Pavol. Pomológia. Pavol Cifranic. Bratislava: Príroda, Cerník, Václav, , Bocek Otto, , Vecera, Ludvík. Hrušky. Malá pomologie 2. Václav Cerník, Otto Bocek, Ludvík Vecera. Praha: Státní zemedelské nakladatelství, Dvorák, Antonín, Vondrácek, Jirí, Kohout, Karel, Blažek, Jan. Jablka. Praha. Academia, Hrdoušek, Vít a kol.; Tradicní ovoce jihu Bílých Karpat, Joker print Uherské Hradište, Kamenický, Karel, Kohout, Karel. Atlas tržních odrud ovoce. Kamenický Karel, Karel Kohout. Praha: Státní zemedelské nakladatelství, s. Kohout, Karel, Jablka. Karel Kohout. Praha: Státní zemedelské nakladatelství, Suchý, František. Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrudách doporucených ku pestování v ceských krajích Markrabství moravského. Brno: Ceský odbor zemedelské rady pro Markrabství moravské, Tetera, Václav, Ovoce Bílých Karpat: [Jižní Valašsko : Luhacovské Zálesí : Slovácko Bojkovicko, Dolnácko, Hornácko, Moravské Kopanice, Uherskobrodsko, Uherskohradištsko]. Václav Tetera a kolektiv. Vyd. 1. Veselí nad Moravou: Základní organizace Ceského svazu ochráncu prírody Bílé Karpaty, s. ISBN Zdroje obrázku: (titulní strana), úprava titulní strany Atelier König, Vít Hrdoušek, 2014 (1) König, 2008 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Hrdoušek,

FLORINA. Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti.

FLORINA. Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti. FLORINA Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti. Vlastnosti stromu: Intenzita růstu je v mladém věku velmi silná, později silná. Vytváří velké a poměrně husté koruny. Vlastnosti plodu:

Více

Zásadně nemíchejte jablka s hruškama :-)

Zásadně nemíchejte jablka s hruškama :-) Zásadně nemíchejte jablka s hruškama :-) 2014 Hodí se do polních a domácích sadů. Plod je střední až velký, tupě kuželovitý s hladkou, lesklou, silnou slupkou. Základní barvu má zelenou z větší části pokrytou

Více

DENÁR Skupina: Využití: Plod: Zralost: DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost

DENÁR Skupina: Využití: Plod: Zralost:  DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost DENÁR Plod: středně velký až velký, kuželovitý až tupě kuželovitý, pravidelný. Barva svítivě jasně žlutá. Dužnina nažloutlá, jemné konzistence, značně šťavnatá, mírně aromatická. Zralost: sklizňová v září,

Více

POMOLOGIE - JABLONĚ I N G. L U K Á Š Z Í K A

POMOLOGIE - JABLONĚ I N G. L U K Á Š Z Í K A POMOLOGIE - JABLONĚ I N G. L U K Á Š Z Í K A POMOLOGICKÉ ZNAKY POMOLOGICKÉ ZNAKY Barva základní + krycí Způsob nanesení krycí barvy (žíhání, rozmývání, ) Povrch slupky: ojínění, mastnota, lenticely, rzivost

Více

DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost GALA Skupina Využití Plod Zralost

DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost GALA Skupina Využití Plod Zralost DISCOVERY Skupina: letní Využití: přímý konzum Plod: středně velký až velký, ploše kulovitý, základní barva zelenožlutá, překrytá červeným rozmytým žíháním. Dužnina bílá, sladce navinulá, středně šťavnatá,

Více

Slivoně. Doba sklizně: od poloviny do konce září Vhodná do teplých a středních oblastí. Žlutá chutná dužnina. Tmavě modrý, oválný plod.

Slivoně. Doba sklizně: od poloviny do konce září Vhodná do teplých a středních oblastí. Žlutá chutná dužnina. Tmavě modrý, oválný plod. Althanova Slivoně Doba sklizně: 2/2 srpna (vydrží 2 týdny na stromě) Renklóda Cizosprašná renklóda nenáročná na stanoviště. Plody jsou velké, kulaté, mají fialově načervenalou barvu. Dužnina je pevná,

Více

Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska. Dana Kindlmannová

Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska. Dana Kindlmannová Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska Dana Kindlmannová Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Je obecně prospěšná společnost, která sdružuje veřejný, soukromý a neziskový sektor. Působí na území

Více

Meruňky BERGERON DARINA

Meruňky BERGERON DARINA Meruňky BERGERON Růst: středně bujný Zrání: 6 dní po odrůdě Velkopavlovická Plod: Je střední velikosti. Slupka je oranžově žlutá se světle červeným líčkem. Povrch plodu je matný. Dužnina je pevná, rozplývavá,

Více

Jabloně JULIA ZITA. Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích

Jabloně JULIA ZITA. Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích Jabloně JULIA ovocnářský v Holovousích až silný Kvetení: rané Plodnost: vysoká a pravidelná Zrání: na přelomu července a srpna Plod: Je střední velikosti (kolem 130 g). Dužnina je krémově žlutá, jemná,

Více

Příklady zachování regionálního dědictví, tradiční odrůdy ovocných dřevin

Příklady zachování regionálního dědictví, tradiční odrůdy ovocných dřevin Příklady zachování regionálního dědictví, tradiční odrůdy ovocných dřevin Vojtěch Řezníček OSNOVA Historie ovocnictví Význam pěstování ovocných druhů - hospodářský - mimoprodukční Staré a krajové odrůdy

Více

Meruňky LESKORA Růst: Kvetení: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: HARCOT Růst: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka:

Meruňky LESKORA Růst: Kvetení: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: HARCOT Růst: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: Meruňky LESKORA Růst: středně silný Kvetení: částečně samosprašná, Plodnost: raná, vysoká a pravidelná Zrání: 16 dní před odrůdou Velkopavlovická. Plod: Středně velký s hmotností 40 g. Základní barva je

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

Jak poznáte, kdy jsou jablíčka zralá aneb S trháním ani nespěchejte, ani neotálejte

Jak poznáte, kdy jsou jablíčka zralá aneb S trháním ani nespěchejte, ani neotálejte Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Jak poznáte, kdy jsou jablíčka zralá aneb S trháním ani nespěchejte, ani neotálejte Jak poznáte, kdy jsou jablíčka zralá aneb S trháním ani

Více

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007. Obecná pomologie. Ing. Stanislav Boček, Ph.D.

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007. Obecná pomologie. Ing. Stanislav Boček, Ph.D. Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 Obecná pomologie Ing. Stanislav Boček, Ph.D. ZF MZLU v Brně Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU, státním

Více

zimní semestr 2007/2008 Pěstování pokusných rostlin cvičení

zimní semestr 2007/2008 Pěstování pokusných rostlin cvičení zimní semestr 2007/2008 Pěstování pokusných rostlin cvičení Modelová rostlina Cucurbita pepo L. Postup při získání základních popisných dat pro plody a semena data popisující plod byla získána měřením

Více

Pěstování pokusných rostlin cvičení. Modelová rostlina Cucurbita pepo L.

Pěstování pokusných rostlin cvičení. Modelová rostlina Cucurbita pepo L. Pěstování pokusných rostlin cvičení Modelová rostlina Cucurbita pepo L. Základní popisná data pro plody a semena data popisující plod byla získána měřením pěti plodů v rámci každého genotypu data popisující

Více

Slivoně HERMAN Růst: Kvetení: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: ČAČANSKÁ RANÁ Růst: Kvetení: Opylovače: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost:

Slivoně HERMAN Růst: Kvetení: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: ČAČANSKÁ RANÁ Růst: Kvetení: Opylovače: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Slivoně HERMAN Růst: středně bujný Kvetení: rané, samosprašná Plodnost: velmi raná, pravidelná. Zrání: 57 dní před odrůdou Domácí Plod: Pološvestka. Plod je středně velký, vejčitý, 30 35 g. Dužnina je

Více

Jabloně JULIA Původ: Růst: Kvetení: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: DISCOVERY Růst: Kvetení: Opylovače: Plodnost: Zrání: Plod:

Jabloně JULIA Původ: Růst: Kvetení: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: DISCOVERY Růst: Kvetení: Opylovače: Plodnost: Zrání: Plod: Jabloně JULIA ovocnářský v Holovousích. až silný Kvetení: rané Plodnost: vysoká a pravidelná Zrání: na přelomu července a srpna Plod: Je střední velikosti (kolem 131 g). Dužnina je krémově žlutá, jemná,

Více

Zasaď si svůj strom. Žádost o přidělení finančního příspěvku od Nadace Partnerství v rámci projektu Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů 2018

Zasaď si svůj strom. Žádost o přidělení finančního příspěvku od Nadace Partnerství v rámci projektu Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů 2018 Žádost o přidělení finančního příspěvku od Nadace Partnerství v rámci projektu Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů 2018 Zasaď si svůj strom Účel: Symbolické spojení obcí Boleboř a Orasín vysazením

Více

POPISY ODR D ROZMNOŽOVANÝCH VE STUPNI CAC FENIX

POPISY ODR D ROZMNOŽOVANÝCH VE STUPNI CAC FENIX POPISY ODR D ROZMNOŽOVANÝCH VE STUPNI CAC FENIX Vlastnosti stromu: Vzr stnost stromu je st ední až silná, typ rozv tvený, habitus rozložitý. Koruna bývá zahuš ována st edn dlouhými, slab kolénkatými letorosty,

Více

Jablka Jadernička moravská Strýmka Citrónové zimní Panenské české

Jablka Jadernička moravská Strýmka Citrónové zimní Panenské české 1 Jablka Jadernička moravská Strýmka Citrónové zimní Panenské české Česká národní odrůda. Plody jsou menší, červené, kulovité až kuželovité, dužnina je někdy zrůžovělá. Chuť je sladce navinulá, typicky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 27 Ovocné dřeviny Ing.

Více

PRAP ZS 2008/2009 cvičení Tykev souhrnná prezentace výsledků

PRAP ZS 2008/2009 cvičení Tykev souhrnná prezentace výsledků PRAP ZS 2008/2009 cvičení Tykev souhrnná prezentace výsledků základní informace: uvedená data můžete využít ke zpracování vašich protokolů; údaje, které byly na první pohled chybné, jsem opravila; údaje,

Více

Třešně ADÉLKA Původ: Růst: Kvetení: Opylovači: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: . BURLAT Růst: Kvetení: Opylovači: Plodnost: Zrání: Plod:

Třešně ADÉLKA Původ: Růst: Kvetení: Opylovači: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: . BURLAT Růst: Kvetení: Opylovači: Plodnost: Zrání: Plod: Třešně ADÉLKA Kvetení: velmi rané, cizosprašná Opylovači: Lapins, Rivan Plodnost: raná, středně vysoká a pravidelná Zrání: 1. třešňový týden, 2 dny po odrůdě Rivan, stejnoměrné Plod: Srdcovka. Plod je

Více

ovoce 2016 ovoce 2016 ovoce

ovoce 2016 ovoce 2016 ovoce ovoce ovoce æ odrůdy odrůdy ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD přehled odrůd ovoce 1 à Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, Národní odrůdový úřad, Brno

Více

Třešně BURLAT KAREŠOVA

Třešně BURLAT KAREŠOVA Třešně BURLAT KAREŠOVA Růst: velmi bujný, později středně bujný Opylovači: Karešova, Kaštánka a Van Plodnost: raná, středně vysoká a Zrání: 2. třešňový týden, stejnoměrné Plod: Polochrupka. Plod je velký,

Více

Zpráva z terénního průzkumu

Zpráva z terénního průzkumu Zpráva z terénního průzkumu Výsledky determinace odrůd a posouzení ovocných výsadeb k.ú. Uhelná (sad Na Zastávce ) a k.ú. Vlčice (bývalé zahrady vsi Hřibová ) Zadavatel: Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Husova

Více

SPECIÁLNÍ POMOLOGIE SLIVONÍ

SPECIÁLNÍ POMOLOGIE SLIVONÍ Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 SPECIÁLNÍ POMOLOGIE SLIVONÍ Ing. Stanislav Boček, Ph.D. ZF MZLU v Brně Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech

Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech Odhady sklizně ovoce (bez jahod) k 15.6.2013, které byly zpracovány Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) Brno, ukazují, že

Více

1. třešňový týden. Adélka. Dozrávání: 1. třešňový týden (2 dny po odrůdě Rivan) Plody: menší, srdcovité, dužnina červená, měkká, sladká, slabé

1. třešňový týden. Adélka. Dozrávání: 1. třešňový týden (2 dny po odrůdě Rivan) Plody: menší, srdcovité, dužnina červená, měkká, sladká, slabé 1. třešňový týden Adélka Typ: srdcovka Růst: střední, koruna kulovitá, větve vyholují Kvetení: velmi rané Opylovač: Rivan Dozrávání: 1. třešňový týden (2 dny po odrůdě Rivan) Plody: menší, srdcovité, dužnina

Více

Mapování ovocných dřevin v Geoparku Ralsko

Mapování ovocných dřevin v Geoparku Ralsko Mapování ovocných dřevin v Geoparku Ralsko lokality zaniklých obcí Jabloneček a Chlum, Holičky a Ostrov Projekt byl podpořen Libereckým krajem Zadavatel: Geopark Ralsko ops Kuřívody 701 471 24 Ralsko Vypracoval:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor INOVACE_32_Sur.2,3/ xx/08 Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

* D2 Rychlost růstu. Větvení - postavení hlavních větví vůči vertikále kmene (obr. 2)

* D2 Rychlost růstu. Větvení - postavení hlavních větví vůči vertikále kmene (obr. 2) Klasifikátor okrasných jabloní (W93) (ing. Součková, VÚKOZ Průhonice, 2002) *D1 Obrys koruny (viz obr. 1) Hodnotí se v době vegetačního klidu koncem zimy nebo časně na jaře široce vejčitý ( Wintergold

Více

Seznam ovocných dřevin prostokořených

Seznam ovocných dřevin prostokořených ŠKOLNÍ STATEK MĚLNÍK DOBROVSKÉHO 1777 ZAHRADNICKÉ CENTRUM Seznam ovocných dřevin prostokořených t : 724 883 171 150 Kč 150 Kč 150 Kč PRŮSVITNÉ LETNÍ jabloň letní Doba sklizně: polovině července Skladovatelnost:

Více

TŘÍLAMELOVÉ PARKETY. Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 3 mm, ovšem jen

TŘÍLAMELOVÉ PARKETY. Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 3 mm, ovšem jen TŘÍLAMELOVÉ PARKETY Dub Select Dřevo s poměrně homogenní barvou. Mezi jednotlivými lamelami mohou být patrné malé barevné odchylky. Materiál může obsahovat dřeňové paprsky. Může obsahovat dobře srostlé

Více

Bellamira GABROVSKÁ. Haganta

Bellamira GABROVSKÁ. Haganta Bellamira Vlastnosti stromu: Roste středně silně, vznikla křížením Čačanská najbolja x Mirabelka nancyská. Vlastnosti plodu: Velkoplodá, 18 g vážící,pozdně dozrávající mirabelka, Aromatické plody jsou

Více

Číslo klíčové aktivity: V/2 LABORATORNÍ PRÁCE- HOUBY. Tematická oblast: Žák si procvičí znalosti a prohloubí vědomosti z kapitoly Houby.

Číslo klíčové aktivity: V/2 LABORATORNÍ PRÁCE- HOUBY. Tematická oblast: Žák si procvičí znalosti a prohloubí vědomosti z kapitoly Houby. Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V OBLASTI PŘÍRODNÍCH VĚD Číslo klíčové aktivity: V/2 Název DUM:

Více

ODRŮDY KU PROSPĚCHU KARLOVARSKÉ. Martin Lípa IČO

ODRŮDY KU PROSPĚCHU KARLOVARSKÉ. Martin Lípa IČO 2017 OVOCNÉ ODRŮDY KU PROSPĚCHU OVOCNÁŘSKÉ OBLASTI KARLOVARSKÉ Martin Lípa IČO 75309181 Nástin podnebních, půdních a zemědělsko-výrobních poměrů: 10/X. OVOCNÁŘSKÁ OBLAST KARLOVARSKÁ. Soudní okresy: Aš,

Více

SORTIMENT NABÍZENÝCH DÝNÍ - PODZIM 2017

SORTIMENT NABÍZENÝCH DÝNÍ - PODZIM 2017 SORTIMENT NABÍZENÝCH DÝNÍ - PODZIM 2017 Blue Kuri - skupina Hokkaido, šedomodré, plošně kulovité plody s oranžovou velmi chutnou dužinou, váha plodu cca 1,5kg Cena Cinderella skupina velkoplodé, plody

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 15 Modřín Ing. Hana

Více

RŮST A VÝVOJ OVOCNÝCH DŘEVIND

RŮST A VÝVOJ OVOCNÝCH DŘEVIND Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 RŮST A VÝVOJ OVOCNÝCH DŘEVIND Velký životní cyklus Stanislav Boček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU,

Více

NABÍDKA OVOCNÝCH DŘEVIN jaro 2015

NABÍDKA OVOCNÝCH DŘEVIN jaro 2015 NABÍDKA OVOCNÝCH DŘEVIN jaro 2015 JABLONĚ Rozela Topaz Admirál Opal OVOCNÉ DŘEVINY zimní červené, rezistentní vůči strupovitosti, nenáročná na pěstování, chuť je navinule sladká, šťavnatá, aromatická zimní

Více

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Datem založení firmy Dufek je rok 2003, avšak v rodině se vinaří již více než 100 let. Filozofií rodinného vinařství je motto: Všechno se podřizuje kvalitě. Od jarních

Více

Višeň obecná. VY_52_INOVACE_108 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Višeň obecná. VY_52_INOVACE_108 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Višeň obecná VY_52_INOVACE_108 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Višeň obecná Prunus census L. Strom menšího vzrůstu nebo častěji hustý

Více

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč Aperitivy Martini Bianco Aromatické a sladké Martini Bianco používá jako svůj základ kvalitní a jemnou směs italských bílých suchých vín. Směs aromatických bylin a vanilky mu dodává jeho charakteristickou

Více

mi historia Doporučujeme podávat k lehkým jídlům ze zvěřiny, výraznější zelenině, luštěninám, uzeninám, paštikám i vyzrálým sýrům.

mi historia Doporučujeme podávat k lehkým jídlům ze zvěřiny, výraznější zelenině, luštěninám, uzeninám, paštikám i vyzrálým sýrům. Merlot Odrůda původně z francouzské oblasti Bordeaux, které se dobře daří i ve španělském regionu Kastilie. Kvašení probíhá při nízkých teplotách po dobu 10 dní v nerezových tancích. Díky pečlivosti, tradici

Více

Inventarizace ovocných dřevin

Inventarizace ovocných dřevin Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 Inventarizace ovocných dřevin Ing. Stanislav Boček, Ph.D. ZF MZLU v Brně Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

MORAVSKÝ SLADKOPLODY. Jeřáb červený 175,- Kč. Jeřáb černý Arónie. NERO stromkový 175,-KČ. HUGIN keřový 90,-Kč. Slivoň, 180,- Kč ELENA MELITOPOLSKI

MORAVSKÝ SLADKOPLODY. Jeřáb červený 175,- Kč. Jeřáb černý Arónie. NERO stromkový 175,-KČ. HUGIN keřový 90,-Kč. Slivoň, 180,- Kč ELENA MELITOPOLSKI Jeřáb červený 175,- Kč Jeřáb černý Arónie MORAVSKÝ SLADKOPLODY NERO 175,-KČ HUGIN 90,-Kč Chutná odrůda klasických sladkoplodých jeřabin, nenáročná, vhodná i do horských poloh (až 1500 m). Plody se konzumují

Více

Jabloně. Angold. Bohemia. Daria. Denár. Discovery

Jabloně. Angold. Bohemia. Daria. Denár. Discovery Angold Jabloně Doba sklizně: 2/2 září - zač. října Plody jsou velké, kulovité až kulovitě kuželovité, pravidelné; slupka je hladká, lesklá, středně tlustá, zelenavě žlutá, žíhaná jasně červenou krycí barvou.

Více

Vojtěška setá Medicago sativa L.

Vojtěška setá Medicago sativa L. Vojtěška setá Medicago sativa L. Lodyhy: přímé i vystoupavé, lysé Listy: trojčetné, lístky v horní třetině na obvodu zubaté, prostřední lístek dlouze řapíčkatý Květenství: hlávkovitě zkrácený hrozen Květy:

Více

1. Yunnan Ya Bao 2015 ("bílý Pu-Erh"/ "sněžné pupeny")

1. Yunnan Ya Bao 2015 (bílý Pu-Erh/ sněžné pupeny) 1. Yunnan Ya Bao 2015 ("bílý Pu-Erh"/ "sněžné pupeny") Čína, provincie Jün-nan, pupeny rašící z větví vzrostlých čajovníků (stromů), otrhávané brzy na jaře. Pupeny jsou sušeny na slunci, voní silně balzamicky,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 25 Topol Ing. Hana Márová

Více

Název mapy: Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených v mikroregionech Moravský Kras a Časnýř

Název mapy: Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených v mikroregionech Moravský Kras a Časnýř Název mapy: Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených v mikroregionech Moravský Kras a Časnýř Autoři: Boček, S. 1, Dokoupil, L. 1, Demková, K. 2, Baroš, A. 2 (2013) Specializovaná

Více

Luskoviny. Luskoviny

Luskoviny. Luskoviny Luskoviny Seznam rostlin: hrách setý zahradní (Pisum sativum) hrách setý rolní = peluška (Pisum sativum) sója luštinatá (Glycine max) lupina bílá vikev setá Hrách setý zahradní (Pisum sativum) Hrách

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 11 Rozpoznávání dřevin

Více

Rukopis nalezený v Akkonu P. Coelho

Rukopis nalezený v Akkonu P. Coelho Pane, zázrak vezdejší dej nám dnes. Tak jako na vrchol hory vedou různé cesty, mnoha cestami můžeme dosáhnout i svého cíle. Dej ať poznáme tu jedinou, kterou má smysl se dát tu, kde se projevuje láska.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 28 Tropické dřeviny

Více

Templářské sklepy ČEJKOVICE

Templářské sklepy ČEJKOVICE Templářské sklepy ČEJKOVICE Ryzlink rýnský 2005 Cena: CZK 105 cena / karton: CZK 628 Harmonické víno světlé žlutozelené barvy s příjemnou plnou chutí, výraznější kyselinou a květinovým aroma, které přechází

Více

BÍLÁ VÍNA SUCHÁ ČERVENÁ VÍNA SUCHÁ

BÍLÁ VÍNA SUCHÁ ČERVENÁ VÍNA SUCHÁ VINNÝ N LÍSTEK BÍLÁ VÍNA SUCHÁ VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 180 Kč Má výraznější typickou kořenitou vůni a chuť s grapefruitovým a mandlovým nádechem v závěru. PINOT GRIS 280 Kč Příjemně aromatické víno s jemnými

Více

VY_52_INOVACE_104 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_104 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_104 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jabloň lesní Jabloň lesní Malus sylvestris Mill. Strom nebo keř asi 5-10 m vysoký,

Více

BIOD_www_as_1303_ZZ www.doc str. 1

BIOD_www_as_1303_ZZ www.doc str. 1 BIOD_www_as_1303_ZZ-181302-www.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Propagace krajových odrůd číslo projektu: 181302 1. Údaje o organizaci, která

Více

HOUBY NAŠICH LESŮ. Jedlé houby, které rostou v okolí Cizkrajova

HOUBY NAŠICH LESŮ. Jedlé houby, které rostou v okolí Cizkrajova HOUBY NAŠICH LESŮ Jedlé houby, které rostou v okolí Cizkrajova 1. Muchomůrka růžr ůžovka Klobouky jsou 5 18 cm široké, v mládí polokulovitě sklenuté,, pak polosklenuté až ploché,, masité, masově růžové

Více

Porovnání odhadu sklizní k s 3-letým průměrem sklizní. 3-letý průměr sklizní (tuny)

Porovnání odhadu sklizní k s 3-letým průměrem sklizní. 3-letý průměr sklizní (tuny) Druh Porovnání odhadu sklizní k 1.9.2017 s 3-letým průměrem sklizní Odhad sklizně ovoce k 1.9.2017 (tuny) 3-letý průměr sklizní 2014-2016 (tuny) Srovnání sklizně v % (odhad k 1.9.2017/3- letý průměr) Jabloně

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 13 Jedle Ing. Hana Márová

Více

Poklady starých zahrad. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Poklady starých zahrad. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska Poklady starých zahrad Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska Poklady starých zahrad Ludmila Harčariková, Josef Kloutvor Stromy, včetně ovocných, vždy patřily k lidským sídlům. Téměř u

Více

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Název mapy: Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených ve vybraném území MAS české středohoří. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Autoři: Boček, S. 1, Demková,

Více

KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice

KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN Jakostní vína Gold Premium Jedná se o jakostní vína, pocházející z hroznů vypěstovaných na místních vinicích. Vína pocházející z této krajiny jsou charakteristicky plné, osobité,

Více

AGRA HB, s.r.o. Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod

AGRA HB, s.r.o. Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod ADORA - velmi raná - vysoký při předčasné sklizni v ranobramborářských oblastech - varný typ B BC - méně odolná virovým chorobám, méně odolná plísni bramborové, háďátku bramborovému patotypu Ro 1 rezistentní,

Více

VY_52_INOVACE_106 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_106 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_106 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Třešeň ptačí Třešeň ptačí Prunus avium (L.) Moench. Strom středně velký, opadavý,

Více

odrùdy odrùdy 2013 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD pøehled odrùd ovoce Pøehled odrùd 2013 Ovoce 1 à

odrùdy odrùdy 2013 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD pøehled odrùd ovoce Pøehled odrùd 2013 Ovoce 1 à odrùdy 2013 odrùdy 2013 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD pøehled odrùd ovoce 1 à 2013 odrùdy Ústøední kontrolní a zkušební ústav zemìdìlský v Brnì, Národní odrùdový

Více

VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí

VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí Jeřáb ptačí Sorbus Aucuparia L. Strom menšího vzrůstu s rovným kmenem,

Více

Montfavet. Lycopersicum

Montfavet. Lycopersicum Montfavet tyčkové rajče skleníková i polní kultura velmi rané- dozrává už v červnu plod kulatý o váze 140g velmi chutné plody do salátů i na vaření 140 cm Fantasio tyčkové rajče skleníková i polní kultura

Více

VINNÝ LÍSTEK. Fangalo - víno, na které svítí slunce 300 dní v roce

VINNÝ LÍSTEK. Fangalo - víno, na které svítí slunce 300 dní v roce VINNÝ LÍSTEK Tuto vinnou kartu jsme pro Vás připravili ve spolupráci s odborníky společnosti House of Wine. Společně jsme vybrali vína, u kterých můžeme garantovat jejich původ a kvalitu. Tato vína jsme

Více

MORAVSKÁ PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA

MORAVSKÁ PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA Ryzlink vlašský (Viniční trať Novosady) Víno se hodí k zeleninovým jídlům, bílým sýrům, k lehké úpravě ryb či jemným paštikám, ale také k přírodnímu drůbežímu steaku, k jemnějším úpravám pizzy a těstovin.

Více

MORAVSKÁ VÍNA BÍLÁ. Zlatavá barva, středně intenzivní vůně bílých květů, ořechů a citrusových plodů. Chuť je ovocná, svěží se středně dlouhou dochutí.

MORAVSKÁ VÍNA BÍLÁ. Zlatavá barva, středně intenzivní vůně bílých květů, ořechů a citrusových plodů. Chuť je ovocná, svěží se středně dlouhou dochutí. MORAVSKÁ VÍNA BÍLÁ Chardonnay jakostní Chateau Bzenec 185 Kč Zlatavá barva, středně intenzivní vůně bílých květů, ořechů a citrusových plodů. Chuť je ovocná, svěží se středně dlouhou dochutí. Rulandské

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 6 Makroskopická stavba

Více

Muller Thurgau Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Cuvée Klárka

Muller Thurgau Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Cuvée Klárka Moravské zemské víno Muller Thurgau - Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Víno se světlou barvou a zelenožlutým odstínem, muškátovou vůni s ovocnými odstíny kopřivy a broskve,

Více

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ / /0007

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ / /0007 Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 Pomologie třešnít a višní Ing. Stanislav Boček, Ph.D. ZF MZLU v Brně Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU,

Více

VINNÝ LÍSTEK. Fangalo - víno, na které svítí slunce 300 dní v roce

VINNÝ LÍSTEK. Fangalo - víno, na které svítí slunce 300 dní v roce VINNÝ LÍSTEK Tuto vinnou kartu jsme pro Vás připravili ve spolupráci s odborníky společnosti House of Wine. Společně jsme vybrali vína, u kterých můžeme garantovat jejich původ a kvalitu. Tato vína jsme

Více

Univerzita 3. věku. samčí samičí květy. šišky 6-10 cm dlouhé. šupiny na špičce zubaté. Semena 2-3mm dlouhá mm dlouhé křídlo

Univerzita 3. věku. samčí samičí květy. šišky 6-10 cm dlouhé. šupiny na špičce zubaté. Semena 2-3mm dlouhá mm dlouhé křídlo samčí samičí květy Univerzita 3. věku šišky 6-10 cm dlouhé Semena 2-3mm dlouhá + 5-7 mm dlouhé křídlo šupiny na špičce zubaté letorosty žlutavé, lysé, lesklé, rýhované jehlice zploštělé, 1,5-2,5 cm dl.,

Více

AGRA HB, s.r.o. Smetanovo náměstí 279, Havlíčkův Brod ADORA. - náchylnost k napadení plísní bramborovou

AGRA HB, s.r.o. Smetanovo náměstí 279, Havlíčkův Brod ADORA. - náchylnost k napadení plísní bramborovou ADORA - velmi raná - vysoký při předčasné sklizni v ranobramborářských oblastech - varný typ B BC - méně odolná virovým chorobám, méně odolná plísni bramborové, háďátku bramborovému patotypu Ro 1 rezistentní,

Více

Sedm tváří ovocnářství

Sedm tváří ovocnářství Sedm tváří ovocnářství Radim Lokoč, Pavla Škarková, Petr Chroust (eds.) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Usedlost se sadem v obci Slezská Harta. Dnes

Více

Rostliny z našeho okolí. Přírodní společenstvo V lese

Rostliny z našeho okolí. Přírodní společenstvo V lese Rostliny z našeho okolí Přírodní společenstvo V lese Dřeviny Smrk ztepilý Jsem statný stálezelený jehličnatý strom. Dorůstám do výšky až 50 m. Mám rovný kmen, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou

Více

Hrušně ALICE AMFORA. Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

Hrušně ALICE AMFORA. Zdroj: www.jirivyslouzil.cz Hrušně ALICE Růst: středně silný Plodnost: raná, pravidelná, pouze střední Zrání: v polovině července, lze ji skladovat 2 týdny Plod: Je středně velký. Dužnina je křehká, při dozrávání máslovité konzistence.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 29 Okrasné listnaté

Více

TYPY SCHODIŠŤ: Zadlabané schodiště

TYPY SCHODIŠŤ: Zadlabané schodiště TYPY SCHODIŠŤ: Zadlabané schodiště Nejčastější a nejoblíbenější typ schodiště. Nosným prvkem jsou schodnice, do kterých jsou zadlabány nášlapy a popřípadě i podstupně. Toto schodiště je velice oblíbené

Více

Výukový program pro základní a materské školy NAŠEHO REGIONU

Výukový program pro základní a materské školy NAŠEHO REGIONU Výukový program pro základní a materské školy TRADICNÍ OVOCE NAŠEHO REGIONU Program vznikl v rámci projektu spolupráce místních akcních skupin Venkovské tradice v krajine II - 1 - Cíl: výukový program

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 16 Ostatní jehličnany

Více

KATALOG LUXUSNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice

KATALOG LUXUSNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice KATALOG LUXUSNÍCH VÍN Unikátní ročníková vína Prestige collection Tato kolekce byla vytvořena z vín mimořádné kvality, která pochází z hroznů révy vinné vypěstovaných na moravských vinicích. Tato vína

Více

Ředkvičky zdravá a nenáročná zelenina

Ředkvičky zdravá a nenáročná zelenina Ředkvičky zdravá a nenáročná zelenina Ředkvičky (Raphanus sativus L.) pěstujeme a sklízíme jako jednu z prvních jarních zelenin, díky obsahu mnoha prospěšných obsahových látek přispívá k podpoře našeho

Více

Hana. Mivibe bílá, středně pevná, sťavnatá slabě navinulá, aromatická, výborná

Hana. Mivibe bílá, středně pevná, sťavnatá slabě navinulá, aromatická, výborná Jabloně letní Hana Jabloně letní Juno Dužnina : středně pevná, šťavnatá, Dužnina : středně pevná, křehká, šřavnatá navinulá, slabě aromatická jemná, harmonická zrání : 1/2 VIII zrání : 2/2 VII Odolnost

Více

POŽADAVKY OVOCNÝCH DRUHŮ NA KLIMATICKÉ FAKTORY

POŽADAVKY OVOCNÝCH DRUHŮ NA KLIMATICKÉ FAKTORY POŽADAVKY OVOCNÝCH DRUHŮ NA KLIMATICKÉ FAKTORY JABLONĚ Svými nároky na klimatické podmínky jabloně patří mezi velmi plastické ovocné druhy. Tato plasticita je dána širokým sortimentem pěstovaných odrůd

Více

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí průvodní a technická zpráva Vypracovala: Ing. Sylva Holánová 15.5.2015 Cíl navrženého opatření Jednostranné stromořadí je navrženo severovýchodně od obce podél polní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 26 Ostatní roztroušeně

Více

Určování hůře rozlišitelných semen. Bc. Hana Potyšová květen 2012

Určování hůře rozlišitelných semen. Bc. Hana Potyšová květen 2012 Určování hůře rozlišitelných semen Bc. Hana Potyšová květen 2012 Oves hluchý Avena fatua L. pluchatá obilka, jemně chlupatá, protáhle kopinatá, na bázi s podkovovitou jizvou charakteristické očko pluchy

Více

2015 Třešničky na dorty

2015 Třešničky na dorty 2015 Třešničky na dorty leden 2015 Kaštánka alias Early Rivers Je to docela raná třešeň ale v lednu je na ní přeci jenom brzy. Počkáme si na ní ještě 5-6 měsíců. Jedna z mála měkkých třešní, kterou dosud

Více

NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY

NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY DEZERTY Banán se zmrzlinou 50 Vafle 30 (2 ks polité čokoládou, pravá šlehačka) Koláče, řezy, dorty dle denní nabídky KOKTEJLY Jahodový shake 30 (2 dl mléka, kopeček jahodové zmrzliny,

Více

NORMA FFV-36 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti RAJČAT VYDÁNÍ 2008

NORMA FFV-36 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti RAJČAT VYDÁNÍ 2008 NORMA FFV-36 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti RAJČAT VYDÁNÍ 2008 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ New York, Ženeva 2008 Strana 3 NORMA FFV-36 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní

Více

VY_52_INOVACE_84 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Topol osika

VY_52_INOVACE_84 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Topol osika VY_52_INOVACE_84 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Topol osika Topol osika (osika obecná) Populus tremula L. Strom středních rozměrů se

Více