1-2/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1-2/2009. základní organizace BRNO OBSAH:"

Transkript

1 1-2/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Kurzy 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: Brno DIČ: CZ Komerční banka Brno, Kobližná 3, číslo účtu: /0100

2 1. SEMINÁŘE 2905 Daňové přiznání za rok 2008 daň z příjmů fyzických osob, aplikace poznatků z praxe - KPV Lektor: Ing. Jindřich Klaška, FŘ Brno Dne: 2. února ,00 13,30 hod. Místo konání: Školicí centrum u Měnínské brány, Novobranská 4, Brno III. patro dostupné výtahem, společnost ATEA, s.r.o. Obsah: 1. Formulář daňového přiznání pro rok 2008 a změny při jeho vyplňování - praktický příklad na vyplnění daňového přiznání. Příjmy ze zahraničí a jejich uvedení do daňového přiznání Přiznání v případech prohlášení insolvence 2. Podávání daňových přiznání, postup při vytýkacím řízení, postup správce daně při nepodání daňového přiznání a to ani na výzvu správce daně - poslední poznatky z praxe 3. Příjmy z prodeje rodinných domů a bytů, ostatních nemovitostí a možnost osvobození těchto příjmů ve vztahu k 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění 4. Nezdanitelné části základu daně dle 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, slevy na dani dle 35 ba a daňové zvýhodnění dle 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění 5. Příjmy z podnikání, úpravy základu daně při ukončení činnosti a přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví 6. Leasing - podmínky, předčasné ukončení smlouvy, postoupení smlouvy, havárie vozidla v době trvání leasingové smlouvy, ukončení podnikání v době trvání leasingové smlouvy Rozdíly mezi daňovým uplatněním leasingu v roce 2007 a Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, platného pro zdaňovací období roku Aktuální problémy při praktickém uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění 9. Otázky a odpovědi Vložné vč.19% DPH: člen/kpv 990 Kč nečlen Kč 2906 DPH v roce novela + nový formulář daňového přiznání - KPV Lektor: Ing. Vladislav Zábojník, FŘ Brno Dne: 5. února ,00 13,30 hod. Místo konání: sál Břetislava Bakaly Bílý dům, Žerotínovo nám. 6, Brno Od je účinná nejrozsáhlejší novela zákona o DPH od vstupu ČR do EU (obsahuje více než 300 novelizačních bodů). Novela především uvádí do souladu český zákon a směrnici EK, dále např. - upravuje pojem obrat; - nově definuje podmínky, za nichž dochází u služeb k uplatnění systému reverse charge; - mění zdanění u finančního leasingu; - mění podmínky pro osvobození převodu staveb, bytů a nebytových prostor. K podstatným úpravám dochází i v části zákona týkajícího se odpočtu daně na vstupu a správy daní ve vztahu k DPH. Navíc je od ledna zcela nový formulář daňového přiznání, se kterým budete na semináři seznámeni. Vložné vč.19% DPH: člen/kpv 995 Kč nečlen Kč 2

3 2907 Komplikované problémy roční účetní závěrky za rok 2008 a novinky roku 2009 v účetnictví Lektor: Ing. Pavel Novotný, auditor, bilanční účetní Dne: 11. února ,00 13,30 hod. Místo konání: sekretariát Svazu účetních, Bubeníčkova 13, Brno Obsah: 1. Výpočet a zaúčtování kurzových rozdílů k rozvahovému dni 2. Účetní a daňové odpisy 3. Problematika drobného nehmotného a hmotného majetku 4. Účtování zásob a nedokončené výroby k rozvahovému dni 5. Technické zhodnocení a opravy dlouhodobého hmotného majetku 6. Inventarizace opravných položek k pohledávkám 7. Tvorba opravných položek a rezerv z pohledu zákona o účetnictví a zákona o rezervách 8. Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty 9. Účtování daní (silniční a z nemovitostí) a smluvních sankcí 10. Odložená daň z příjmů 11. Dodanění neuhrazených závazků 12. Aktuality v metodice účetnictví pro rok Diskuse Vložné vč.19% DPH: člen 980 Kč nečlen Kč 2908 Sociální pojištění v roce KPV Lektor: Ludmila Kubíčková, MSSZ Brno JUDr. Vladimíra Maršálková, MSSZ Brno Dne: 17. února ,00 13,30 hod. Místo konání: sál Břetislava Bakaly Bílý dům, Žerotínovo nám. 6, Brno Obsah: Nemocenské pojištění: Změny v oblasti nemocenského pojištění od 1.ledna okruh pojištěných osob - podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění - stanovení výše dávek - povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění Změny v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení od Dotazy Důchodové pojištění: Změny v oblasti důchodového pojištění od a Jednotlivé druhy důchodů, souběh důchodů s příjmem z výdělečné činnosti Výše důchodu v roce 2009, valorizace Povinnosti organizací v oblasti důchodového pojištění od evidenční listy důchodového pojištění - součinnost při sepisování žádostí o důchod - ohlašovací povinnost Dotazy Vložné vč.19% DPH: člen/kpv 985 Kč nečlen Kč 2909 Mzdy pro ty, co nejsou mzdovou účetní Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, bilanční účetní, ředitel společnosti ADAR, s.r.o., Praha Dne: 18. února ,00 13,30 hod. Místo konání: sekretariát Svazu účetních, Bubeníčkova 13, Brno 3

4 Obsah: Seminář je určený drobným podnikatelům, kteří počítají mzdy svým zaměstnancům sami a vedoucím pracovníkům, kteří chtějí získat stručný přehled o dané problematice. - základní aspekty stanovování mezd - výpočet souvisejících odvodů - výpočet náhrady mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti v r zaměstnanecké benefity Diskuse Vložné vč.19% DPH: člen 975 Kč nečlen Kč 2910 Daňové přiznání právnických osob za rok novinky pro rok KPV Lektor: Ing. Eva Nedorostková, FŘ Brno Dne: 11. března ,00 13,30 hod. Místo konání: Školicí centrum u Měnínské brány, Novobranská 4, Brno III. patro dostupné výtahem, společnost ATEA, s.r.o. Obsah: Hlavní změny ve zdaňovaní právnických osob pro rok 2008, stanovení základu daně za rok Dále bude podán komentář ke schváleným, popř. připravovaným změnám v zákoně o daních z příjmů v roce Diskuse Vložné vč.19% DPH: člen/kpv 995 Kč nečlen Kč Prezence je vždy od 8,30 hod. Přihlášky na semináře přijímáme telefonicky, em nebo faxem nejpozději 7 dní před začátkem semináře. 2. KURZY Mzdová účetní v praxi 24. února 28. dubna 2009 rozsah 25 vyučovacích hodin (5x5h), dopolední 8,30 13,00 h cena vč. 19% DPH člen SÚ Kč nečlen Kč Jednotlivá témata lze objednat i samostatně cena vč. 19% DPH člen SÚ 975 Kč nečlen Kč Téma 1 Druhy a výpočet mezd příplatky ke mzdě, výpočet a používání průměr. výdělku, srážky dle ZP Téma 2 Daň z příjmů ze závislé činnosti předmět daně, osvobozené příjmy, výpočet zálohové a srážkové daně Téma 3 Sociální pojištění vyměřovací základy, poplatníci pojistného, evidenční listy 4

5 Téma 4 Nemocenské dávky druhy dávek, okruh pojištěných, výpočet náhrady mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti Téma 5 Zdravotní pojištění vyměřovací základy, poplatníci pojistného Účetnictví pro podnikatelské subjekty rekvalifikace 30. března 29. června 2009 rozsah 130 vyučovacích hodin odpolední Po, St 14,30 18,30 h Kurz je určen zájemcům, kteří nemají předchozí ekonomické vzdělání a chtějí získat základní kvalifikaci v oboru účetnictví. Je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Úspěšným absolventům je vydáno Osvědčení Svazu účetních dle akreditace MŠMT ČR. Vložné (osvobozeno od DPH) člen SÚ Kč nečlen Kč Místo konání: sekretariát Svazu účetních, Bubeníčkova 13, Brno Přihlášky na kurzy přijímáme telefonicky, em nebo faxem nejpozději 7 dní před začátkem. 3. ODBORNÉ TÉMA Daňová uznatelnost finančních nákladů z úvěrů a půjček Předmět řešení: Od byla přijata nová pravidla pro posuzování daňové uznatelnosti úroků a ostatních finančních nákladů z přijatých úroků a půjček. V odborném tisku se objevila informace, že by mělo dojít k jejich změně, a to dokonce i zpětně pro rok Jak se bude tedy postupovat? Řešení: Novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 261/2007 Sb. s účinností od zásadním způsobem změnila ustanovení 25 odst. 1 písm. w). Novým pravidlům nízké kapitalizace podléhají nejen úroky z úvěrů a půjček, ale veškeré finanční náklady vynaložené na úvěry a půjčky [bližší vymezení finančních nákladů obsahuje Sdělení MF k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., a zákona č. 296/2007 Sb., č.j. 15/103445/ ]. Podle této novely bylo nezbytné provádět složité testování daňové uznatelnosti finančních nákladů - pět testů namísto jediného. Zejména u tzv. ostatních úvěrů a půjček (= úvěrů a půjček, které nejsou podřízenými dluhy a nejsou odvozeny od hospodářského výsledku) bylo nutné spočítat koeficienty pro krácení daňově uznatelných finančních nákladů, a to samostatně pro jednotlivá kritéria obsažená v bodech 1., 4. a 5. novelizovaného ustanovení, a vzájemně je porovnat, aby bylo možné určit nejvyšší koeficient, který se použil ke krácení. Nová pravidla nízké kapitalizace se měla vztahovat i na úvěry a půjčky poskytnuté nebo zajištěné nespojenými osobami, a to v případě, že celkové finanční náklady vynaložené dlužníkem by ve zdaňovacím období převýšily částku 1 mil. Kč. 5

6 Z důvodů složitosti výpočtu daňově neuznatelných finančních nákladů dle nových pravidel, jejichž praktická aplikace byla i značně problematická, byla navržena a schválena další změna 25 odst. 1 písm. w). Podle nového znění citovaného ustanovení, které přinesla novela č. 2/2009 Sb. publikovaná ve Sbírce zákonů v částce 1 ze dne , nejsou daňově uznatelné finanční výdaje (náklady), pokud je věřitel nebo osoba, která úvěr zajišťuje, osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi ( 23 odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob a úvěrů a půjček, které spojené osoby zajišťují, v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje dvojnásobek výše vlastního kapitálu; je-li příjemcem úvěru a půjčky banka nebo pojišťovna z částky přesahující trojnásobek vlastního kapitálu. Finančními výdaji (náklady) se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí úroky z úvěrů a půjček a související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na zajištění, zpracování úvěrů a poplatků za záruky. Do úvěrů a půjček se pro účely ustanovení 25 odst. 1 písm. w) nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž finanční výdaje (náklady) nelze uznat jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle 25 odst. 1 písm. zm) nebo zp). Stoprocentně se podle zákona o daních z příjmů, ve znění novely č. 2/2009 Sb., z daňově uznatelných výdajů (nákladů) vylučují finanční výdaje (náklady) z úvěrů a půjček: - kde úrok nebo výnos nebo skutečnost, zda se finanční výdaje (náklady) stanou splatnými, závisí zcela nebo převážně na zisku dlužníka [nové znění ustanovení 25 odst. 1 písm. zm)], - které jsou podřízeny jinému závazku, tzn. že existuje smluvní ujednání mezi dlužníkem a věřitelem o přednosti úhrady jiných závazků dlužníka v případě jeho úpadku viz 172 odst. 2 insolvenčního zákona [nové ustanovení 25 odst. 1 písm. zp)]. Do úvěrů a půjček se pro účely 25 odst. 1 písm. w), zm) a zp) nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku, a dále prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěry a půjčky. Citovaná ustanovení se nevztahují na poplatníky uvedené v 18 odst. 3, na burzu cenných papírů a na fyzické osoby (nový 25 odst. 3). Z Přechodných ustanovení Čl. II bodů 9. až 11. schválené novely vyplývá: 1. Nová pravidla nízké kapitalizace dle novely č. 2/2009 Sb. lze aplikovat již za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v r použijí se pouze na smlouvy o úvěrech a půjčkách uzavřených po a dále na smlouvy o úvěrech a půjčkách uzavřených před v případě, že k nim byly po uzavřeny dodatky měnící výši poskytovaného úvěru nebo půjčky či výši hrazených úroků. Jinak se na úroky z úvěrů a půjček plynoucí ze smluv uzavřených před použije ustanovení 25 odst. 1 písm. w) ve znění účinném do (s výjimkou smluv o úvěrech a půjčkách uzavřených do mezi osobami, které pro účely 25 odst. 1 písm. w) ve znění účinném do nebyly do konce zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v r. 2003, považovány za osoby spojené). Stejným způsobem se bude postupovat i za zdaňovací období či období, za které se podává daňové přiznání, započaté v r Počínaje zdaňovacím období nebo obdobím, za které se podává daňové přiznání, započaté v r se nová pravidla nízké kapitalizace ve znění novely č. 2/2009 Sb. použijí na veškeré finanční výdaje (náklady) plynoucí ze všech smluv včetně jejich dodatků. 6

7 4. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Informace o členské schůzi základní organizace Svazu účetních Brno, která proběhla dne 22. ledna Na programu jednání členské schůze byly zprávy o činnosti, o hospodaření a revizní komise za uplynulé volební období a volby orgánů základní organizace na nové funkční období, diskuse, projednání a schválení usnesení. Svaz účetních vykonával svou činnost s regionální působností jako sdružení občanů podle zákona o sdružování občanů. Z přednesených zpráv mimo jiné vyplynulo, že základní organizace Svazu účetních Brno si ve své historii vybudovala dobrou pozici v regionálním měřítku, kterou i za celé uplynulé volební období dále rozvíjela, zejména spoluprací s Finančním ředitelstvím v Brně, veřejnými vysokými školami: Vysokým učením technickým v Brně - Podnikatelskou fakultou, Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy zemědělské a lesnické university a se soukromými vysokými školami STING v Brně a Soukromou vysokou školou ekonomickou ve Znojmě. Naši členové se významně podíleli na činnosti Národní účetní rady při tvorbě názorů zejména k neřešeným otázkám v účetní legislativě. Další významnou aktivitou naší základní organizace bylo v oblasti dalšího rozvoje účetní profese zaměření vytvoření nabídky poskytnutí vyčerpávajících informací o všech významných legislativních změnách, které se týkají účetnictví, daní, obecného práva a mezinárodních účetních standardů formou vzdělávacích akcí, zejména jednodenních seminářů. Návštěvnost pořádaných akcí měla však sestupnou tendenci a byla závislá na četnosti legislativních změn, ovlivňovala ji ostrá konkurence vzdělávacích agentur, jakož i plnění si vzdělávacích povinností členů profesních komor přímo u Komory auditorů České republiky, Komory daňových poradců, Komory certifikovaných účetních a dalších profesních komor. V těchto vzdělávacích akcích bude naše základní organizace i nadále pokračovat. Majetková a finanční situace základní organizace je stabilní, není zadlužená a vykazuje pozitivní běžnou a hotovostní likviditu. Nemáme nedobytné pohledávky, které by zatěžovaly naši finanční situaci, ani nebyl předložen návrh na úpravu členských příspěvků, při kolísavém vývoji členské základny. Pro udržení této dobré finanční pozice byla v průběhu volebního období přijata i úsporná opatření, v oblasti osobních nákladů a nákladů na nájemné, přesto za celé volební období byla vykázána kumulativně ztráta ve výši 561 tis. Kč, která byla způsobena nenaplněním očekávané příjmové stránky rozpočtu. Ztráta byla kryta ze zdrojů minulých let. V investiční oblasti základní organizace počítáme s běžnou obměnou zastaralé výpočetní a kancelářské techniky. V jiných investičních příležitostech se ZO neangažuje. Pro budoucí rozvoj aktivit naší základní organizace považujeme Systém certifikace účetních za jednu z perspektivních vzdělávacích forem vybudovanou podle projektu ACCA se zajištěným vývojem naplnit mezinárodní vzdělávací standardy pro profesní účetní přijaté mezinárodní federací účetních (IFAC). Naše základní organizace je partnerskou organizací Institutu Svazu účetních a.s. se sídlem v Praze (ISU), se kterou chceme jako v minulosti i nadále pořádat zkoušky certifikovaných účetních v Brně. ISU zřídil v Brně svoji dceřinou společnost, Institut Svazu účetních Brno s.r.o. Tato organizace je samostatným právním subjektem, jejímž 100 % společníkem je Institut Svazu účetních a.s. se sídlem v Praze. Institut Svazu účetních Brno s.r.o., nabízí veškeré produkty podle katalogu vydávaného ISU. Jsme toho názoru, že dojde k posílení vlivu Svazu ve vzdělávacích aktivitách v našem regionu a současně očekáváme, že vzdělávací akce nabízené naší základní organizací, o kterých Vás i nadále budeme informovat formou našeho Zpravodaje, budou pro Vás zajímavé. Výsledkem voleb na členské schůzi bylo pro další období zvolení tříčlenného výboru základní organizace a dvoučlenné revizní komise ve složení: 7

8 Výbor základní organizace Svazu účetních Brno Ing. Miroslav Hořický, předseda Ing. Rostislav Chalupa, člen JUDr. Věroslav Sobotka, člen Revizní komise základní organizace Svazu účetních Brno Taťjana Banďouchová, předsedkyně Ing. Pavel Bohuš, člen Nově zvolený výbor v dalším období bude pokračovat v rozvoji regionálních aktivit základní organizace Svazu účetních Brno, ve sdružování profesních i neprofesních účetních v dalším prohlubování spolupráce s Finančním ředitelstvím a vysokými školami, v rozšiřování spolupráce s jinými profesními institucemi, v nabídce vzdělávání pro naše členy i ostatní účetní veřejnost, v realizaci konzultací a přípravy na vstup do účetní profese. Pokusíme se o přípravu projektů, na které lze získat finanční zdroje z Evropských fondů. Budeme dále rozvíjet a upřednostňovat elektronickou komunikaci. Aktivity naší ZO budou realizovány s cílem udržet majetkovou a finanční situaci na stabilní úrovni. Členské příspěvky je třeba uhradit do konce února Pokyny k úhradě členských příspěvků individuálních i kolektivních členů najdete ve Zpravodaji 12/2008. Členové, kteří platí pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, jsou povinni částku Kč 300,- uhradit spolu s členským příspěvkem do Nabídka práce Hledáme do našeho stabilizovaného a příjemného kolektivu účetní, jejíž pracovní náplní v provozovně v Modřicích by bylo zpracování účetnictví a mezd včetně pokladny, tedy veškerého hotovostního a bezhotovostního styku. Požadujeme příjemné vystupování. Nabízíme atraktivní pracovní místo v provozovně v Modřicích v dosahu MHD. Kontaktní adresa: Asociace vzdělavatelů v sociální práci vypisuje výběrové řízení na provádění finančního účetnictví. Náplň práce: finanční účetnictví včetně účtování DPH a účetních závěrek Požadujeme: praxi ve vedení podvojného účetnictví vítaná je zkušenost s účtováním v oblasti neziskového sektoru, zodpovědnost, spolehlivost a samostatnost. Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení, pracoviště ve středu Brna. Jste-li osloven/a touto nabídkou a chcete se ucházet o tuto práci, zašlete svůj strukturovaný životopis do na Zpravodaj č. 1-2/2009 připravili: Informace o ČS - Ing. Miroslav Hořický, předseda Odborné téma - výňatek z MA č. 2/2009 Brno, leden Ing. Miroslav Hořický, v. r. předseda

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 2/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění 3. Informace České daňové správy 4. Organizační záležitosti 5. Nabídka pracovního místa Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt:

Více

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH: 1/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění - z prezentace společnosti GrECo 3. 40. výročí založení Svazu účetních 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 12/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

9-10/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

9-10/2009. základní organizace BRNO OBSAH: 9-10/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Kurzy 3. Připravujeme 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma 6. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vážení klienti, > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y >

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vážení klienti, > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Vydání Červen 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Aktuálně z veřejné podpory > Jak je vnímán nový živnostenský zákon? Právo aktuálně > Novelizace katastrálního zákona Daně aktuálně > Daňová uznatelnost

Více

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 Vyberte si svůj seminář Morava září říjen listopad prosinec 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Účetní závěrka (40) 2. Účet. závěrka PO (39), Sest. přílohy

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více