Documents To Go for BlackBerry Smartphones

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Documents To Go for BlackBerry Smartphones"

Transkript

1 Documents To Go for BlackBerry Smartphones Uživatelská příručka Verze:

2 SWD

3 Obsah O aplikaci Documents To Go... 3 Začínáme... 4 Vytvoření nového souboru... 4 Otevření souboru... 4 Označení souboru jako oblíbeného... 4 Přiblížení nebo oddálení souboru... 4 Odesílání souborů pomocí aplikace BlackBerry Tag... 5 Dokumenty... 6 Změna režimů úprav dokumentů... 6 Zobrazení sledovaných změn... 6 Zobrazení nebo vložení komentáře... 6 Změna formátování textu nebo odstavce... 6 Vložení nebo úprava tabulky... 7 Vyhledání a nahrazení textu v dokumentu... 7 Zobrazení počtu slov pro dokument... 7 Klávesové zkratky: Dokumenty... 7 Tabulky... 9 Úprava buňky... 9 Přepínání listů... 9 Ukotvení příček na listu... 9 Vložení nebo změna řádku či sloupce... 9 Vložení funkce... 9 Změna formátování čísla Změna formátování buňky Řazení buněk v tabulce Klávesové zkratky: Tabulky Prezentace Změna režimů úprav prezentací Pohyb mezi obrázky Vložení nového obrázku nebo seznamu s odrážkami do obrázku Přesun snímků v prezentaci Dokumenty PDF Zobrazení dokumentu PDF Pohyb mezi stránkami v dokumentu PDF Vyhledání nebo výběr textu v dokumentu PDF... 13

4 Pravidla zásad IT Váš názor Právní upozornění... 16

5 O aplikaci Documents To Go O aplikaci Documents To Go Documents To Go je aplikace umožňující prohlížení a úpravy souborů Microsoft Office ve vašem smartphonu BlackBerry. Pomocí této aplikace můžete prohlížet soubory PDF a prohlížet, upravovat a formátovat následující položky: Microsoft Word dokumenty Microsoft Excel tabulky Microsoft PowerPoint prezentace 3

6 Začínáme Začínáme Vytvoření nového souboru 1. V aplikaci Documents To Go stiskněte klávesu Nabídka. 2. Proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li vytvořit dokument, klikněte na možnost Nový dokument. Chcete-li vytvořit tabulku, klikněte na možnost Nová tabulka. Chcete-li vytvořit prezentaci, klikněte na možnost Nová prezentace. 3. Zadejte údaje, které chcete mít v souboru. 4. Stiskněte klávesu Nabídka > Uložit. Otevření souboru Proveďte některou z následujících akcí: Chcete-li otevřít soubor z aplikace Documents To Go, ve zobrazení Soubory, Poslední nebo Oblíbené vyhledejte soubor a klikněte na něj. Chcete-li otevřít soubor, který je uložen do složky ve smartphonu BlackBerry, v aplikaci Documents To Go klikněte na možnost Procházet. Vyhledejte soubor a klikněte na něj. Chcete-li otevřít soubor přiložený ke zprávě, zvýrazněte jej. Stiskněte klávesu Nabídka > Documents To Go. Chcete-li otevřít soubor chráněný heslem, vyplňte pole Zadejte heslo. Klikněte na možnost OK. Označení souboru jako oblíbeného 1. Na obrazovce aplikace Documents To Go v zobrazení Soubory zvýrazněte soubor, který chcete označit jako oblíbený. 2. Stiskněte klávesu Nabídka > Označit jako oblíbené. Přiblížení nebo oddálení souboru 1. Stiskněte klávesu Nabídka > Přiblížení. 2. Klikněte na úroveň přiblížení. 4

7 Začínáme Odesílání souborů pomocí aplikace BlackBerry Tag Pokud váš poskytovatel bezdrátových služeb podporuje technologii NFC a máte ve smartphonu BlackBerry nainstalován systém BlackBerry 7.1 nebo novější, můžete k odesílání dokumentů, tabulek, prezentací a souborů.pdf použít aplikaci BlackBerry Tag. 1. Ve smartphonu zapněte technologii NFC. 2. Na obrazovce aplikace Documents To Go zvýrazněte soubor. 3. Stiskněte klávesu Nabídka > Odeslat > Štítek. 4. Dotkněte se zadní stranou smartphonu zařízení podporujícího technologii NFC. 5. V případě potřeby klikněte na možnost Odeslat. Po přenesení souboru váš smartphone zavibruje. 5

8 Dokumenty Dokumenty Změna režimů úprav dokumentů Ve výchozím nastavení je při otevření existujícího dokumentu zapnutý Režim zobrazení. Pomocí Režimu zobrazení můžete rychle přecházet mezi jednotlivými částmi dokumentu bez jeho změny. Chcete-li dokument upravit, je třeba režim změnit na Režim úprav. Na obrazovce aplikace Word To Go stiskněte klávesu Nabídka > Režim úprav. Zobrazení sledovaných změn Pokud dokument obsahuje sledované změny, můžete si je prohlédnout ve smartphonu BlackBerry. Na obrazovce aplikace Word To Go proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li zobrazit sledované změny v dokumentu, stiskněte klávesu Nabídka >Zobrazení > Zobrazit změny. Chcete-li skrýt sledované změny, stiskněte klávesu Nabídka > Zobrazení > Skrýt změny. Chcete-li přejít na další změnu, stiskněte klávesu Nabídka > Zobrazení > Další změna. Chcete-li přejít na předchozí změnu, stiskněte klávesu Nabídka > Zobrazení > Předchozí změna. Chcete-li změnit způsob, jakým se sledované změny ve smartphonu zobrazují, stiskněte klávesu Nabídka > Možnosti. Zobrazení nebo vložení komentáře Na obrazovce aplikace Word To Go proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li zobrazit komentáře v dokumentu, stiskněte klávesu Nabídka > Zobrazení > Komentáře. Chcete-li komentáře skrýt, stiskněte klávesu Nabídka > Skrýt komentáře. Chcete-li vložit nový komentář, přesuňte kurzor na místo, kam ho chcete vložit. Stiskněte klávesu Nabídka > Vložit > Komentář. Změna formátování textu nebo odstavce V dokumentu lze měnit formátování textu, včetně typu, stylu, velikosti a barvy písma. Formátování odstavce zahrnuje zarovnání, odsazení a řádkování textu. Na obrazovce aplikace Word To Go stiskněte klávesu Nabídka > Formát. Chcete-li změnit styl, velikost nebo barvu písma, klikněte na možnost Znak. Chcete-li změnit text na tučný, klikněte na možnost Tučné. Chcete-li změnit text na kurzívu, klikněte na možnost Kurzíva. 6

9 Dokumenty Chcete-li text podtrhnout, klikněte na možnost Podtržení. Chcete-li změnit formátování odstavce, klikněte na možnost Odstavec. Chcete-li vložit číslovaný seznam nebo seznam s odrážkami, klikněte na možnost Odrážky a číslování. Klikněte na formát seznamu. Stiskněte klávesu Nabídka > Uložit. Chcete-li vložit odkaz, klikněte na možnost Hypertextový odkaz. Zadejte webovou adresu. Klikněte na tlačítko OK. Chcete-li vložit záložku, klikněte na možnost Záložka. Zvýrazněte záložku. Stiskněte klávesu Nabídka > Uložit. Vložení nebo úprava tabulky Na obrazovce aplikace Word To Go proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li vložit tabulku, přesuňte kurzor na místo, kam ji chcete vložit. Stiskněte klávesu Nabídka > Vložit > Tabulka. Zadejte požadovaný počet sloupců a řádků tabulky. Klikněte na tlačítko OK. Chcete-li do tabulky vložit řádky, stiskněte klávesu Nabídka > Tabulka > Vložit řádky nad nebo Vložit řádky pod. Chcete-li odstranit tabulku, stiskněte klávesu Nabídka > Tabulka > Odstranit tabulku. Chcete-li odstranit řádek, stiskněte klávesu Nabídka > Tabulka > Odstranit řádky. Vyhledání a nahrazení textu v dokumentu 1. Na obrazovce aplikace Word To Go stiskněte klávesu Nabídka > Najít. 2. V poli Najít zadejte hledané slovo. Pro vyhledání slova klikněte na možnost Najít. Chcete-li najít a nahradit hledané slovo pouze jednou, zadejte do pole Nahradit za slovo, které bude nahrazovat hledané slovo. Klikněte na možnost Nahradit. Chcete-li najít a nahradit všechny výskyty hledaného slova, zadejte do pole Nahradit za slovo, které bude nahrazovat hledané slovo. Klikněte na možnost Nahradit vše. Zobrazení počtu slov pro dokument Na obrazovce aplikace Word To Go stiskněte klávesu Nabídka > Zobrazit > Počet slov. Klávesové zkratky: Dokumenty Posun dolů o jednu stránku Stiskněte klávesu Enter 7

10 Dokumenty Posun stránkou dolů Stiskněte klávesu Space. Posun stránkou nahoru Stiskněte klávesu Shift a klávesu Space. Přechod na začátek dokumentu Stiskněte klávesu T. Přechod na konec dokumentu Stiskněte klávesu B. Přechod na další stránku Stiskněte klávesu N. Přechod na předchozí stránku Stiskněte klávesu P. Nalezení slova Stiskněte klávesu F. Přiblížení nebo oddálení dokumentu Stiskněte klávesu Z 8

11 Tabulky Tabulky Úprava buňky Na obrazovce aplikace Sheet To Go stiskněte klávesu Nabídka > Upravit buňku. Přepínání listů 1. Na obrazovce aplikace Sheet To Go stiskněte klávesu Nabídka > Listy. 2. Klikněte na list, na který se chcete přepnout. Ukotvení příček na listu Na obrazovce aplikace Sheet To Go stiskněte klávesu Nabídka > Ukotvit příčky. Vložení nebo změna řádku či sloupce Na obrazovce aplikace Sheet To Go stiskněte klávesu Nabídka. Pro vložení řádku klikněte na možnost Řádek > Vložit. Pro vložení sloupce klikněte na možnost Sloupec > Vložit. Chcete-li změnit výšku řádku, klikněte na možnost Řádek > Výška řádku. K úpravě výšky řádku použijte trackpad. K úpravě výšky řádku klikněte na trackpad. Chcete-li změnit šířku sloupce, klikněte na možnost Sloupec > Šířka sloupce. K úpravě šířky sloupce použijte trackpad. K úpravě šířky řádku klikněte na trackpad. Chcete-li skrýt řádek nebo sloupec, klikněte na možnost Řádek nebo Sloupec > Skrýt řádek nebo Skrýt sloupec. Chcete-li sloupec upravit, aby se automaticky přizpůsobil textu, klikněte na možnost Sloupec > Automaticky přizpůsobit. Vložení funkce 1. Na obrazovce aplikace Sheet To Go zvýrazněte buňku, do které chcete vložit funkci. 2. Stiskněte klávesu Nabídka. Chcete-li vložit funkci Automatický součet, klikněte na možnost Vložit > Automatický součet. Chcete-li vložit jinou funkci, klikněte na možnost Vložit > Funkce. Klikněte na funkci. 9

12 Tabulky Změna formátování čísla V buňkách je možné měnit formátování čísel, aby měla odlišený styl, včetně formátů Měna, Datum, Čas, Zlomek, Procenta nebo Vědecký. 1. Na obrazovce aplikace Sheet To Go stiskněte klávesu Nabídka > Formát. 2. Změňte pole Formát na formát, který chcete použít. 3. Změňte formátovací pole. 4. Stiskněte klávesu Nabídka > Uložit. Změna formátování buňky Na obrazovce aplikace Sheet To Go stiskněte klávesu Nabídka > Formát > Buňka. Chcete-li změnit text buňky na tučný nebo kurzívu, zaškrtněte políčko Tučné nebo Kurzíva. Chcete-li změnit formátování textu, změňte pole Název písma, Velikost písma, nebo Barva textu. Chcete-li změnit barvu buňky, změňte pole Barva buňky. Chcete-li změnit zarovnání textu v buňce, změňte pole Vodorovné zarovnání nebo Svislé zarovnání. Řazení buněk v tabulce 1. Na obrazovce aplikace Sheet To Go vyberte buňky, které chcete seřadit. 2. Stiskněte klávesu Nabídka > Seřadit. 3. Chcete-li řazení přizpůsobit, změňte pole Seřadit podle, Poté podle a Poté podle. 4. Stiskněte klávesu Nabídka > Uložit. Klávesové zkratky: Tabulky V závislosti na smartphonu BlackBerry nemusí být následující klávesové zkratky k dispozici. Přechod na buňku pod aktuální buňkou Přechod na buňku nad aktuální buňkou Zobrazení obsahu buňky Návrat na začátek tabulky Přechod na konec tabulky Stiskněte klávesu Enter. Stiskněte klávesu Shift a klávesu Enter. Stiskněte klávesu Space. Stiskněte klávesu T Stiskněte klávesu B 10

13 Tabulky Přechod na další list Stiskněte klávesu N Přechod na předchozí list Stiskněte klávesu P Nalezení slova nebo fráze Stiskněte klávesu F. Přechod na určitou buňku Stiskněte klávesu G Přiblížení tabulky Stiskněte klávesu Z 11

14 Prezentace Prezentace Změna režimů úprav prezentací Ve výchozím nastavení je při otevření existující prezentace zapnutý Režim zobrazení. Pomocí Režimu zobrazení můžete rychle přecházet mezi jednotlivými částmi prezentace bez její změny. Chcete-li prezentaci upravit, je třeba režim změnit na Režim úprav. Na obrazovce aplikace Slideshow To Go stiskněte klávesu Nabídka > Režim úprav. Pohyb mezi obrázky Na obrazovce aplikace Slideshow To Go stiskněte klávesu Nabídka. Pro přechod na další obrázek klikněte na možnost Další obrázek. Pro přechod na předchozí obrázek klikněte na možnost Předchozí obrázek. Chcete-li se přesunout na určitý obrázek, klikněte na možnost Přejít na obrázek. Klikněte na obrázek. Vložení nového obrázku nebo seznamu s odrážkami do obrázku Na obrazovce aplikace Slideshow To Go proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li vložit nový obrázek, přesuňte kurzor na místo, kam ho chcete vložit. Stiskněte klávesu Nabídka > Obrázky > Vložit obrázek. Chcete-li vložit obrázek, který je kopií předchozího obrázku, stiskněte klávesu Nabídka > Obrázky > Zdvojit obrázek. Chcete-li vložit novou položku s odrážkou do seznamu s odrážkami, stiskněte klávesu Nabídka > Nová položka s odrážkou. Přesun snímků v prezentaci 1. Na obrazovce aplikace Slideshow To Go stiskněte klávesu Nabídka > Obrázky > Změnit pořadí obrázků. 2. Zvýrazněte obrázek, který chcete přesunout. 3. Stiskněte klávesu Nabídka > Přesunout dolů nebo Přesunout nahoru. 4. Stiskněte klávesu Nabídka > Uložit změny. 12

15 Dokumenty PDF Dokumenty PDF Zobrazení dokumentu PDF Dokumenty PDF lze zobrazovat dvěma způsoby. Režim Zobrazit stránku dokument zobrazí tak, jak by se zobrazoval v počítači. Režim Zobrazit sloupec zobrazí obsah dokumentu PDF v jednom sloupci pro snadné čtení ve smartphonu BlackBerry. Proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li dokument zobrazit v režimu Zobrazit stránku, stiskněte klávesu Nabídka > Zobrazit stránku. Chcete-li dokument zobrazit v režimu Zobrazit sloupec, stiskněte klávesu Nabídka > Zobrazit sloupec. Pohyb mezi stránkami v dokumentu PDF 1. Stiskněte klávesu Nabídka > Přejít na stránku. 2. Zadejte číslo stránky, na kterou chcete přejít. 3. Klikněte na tlačítko OK. Vyhledání nebo výběr textu v dokumentu PDF Text lze vyhledávat nebo vybírat v režimu Zobrazit sloupec i Zobrazit stránku. Proveďte některou z následujících akcí: Chcete-li vyhledávat text, stiskněte klávesu Nabídka > Najít. Zadejte hledané slovo nebo frázi. Klikněte na položku Najít. Pokud vaše hledání rozlišuje malá a velká písmena, zaškrtněte políčko vedle možnosti Rozlišovat malá a velká písmena. Pokud hledáte pouze určitá slova, zaškrtněte políčko vedle možnosti Pouze slova. Chcete-li vybrat text, stiskněte klávesu Nabídka > Začátek výběru. Vyberte text, který chcete zkopírovat. Stiskněte klávesu Nabídka > Kopírovat. 13

16 Pravidla zásad IT Pravidla zásad IT Pravidla zásad IT slouží správcům serveru BlackBerry Enterprise Server k omezení přístupu uživatelů k některým aplikacím nebo funkcím. Další informace o pravidlech zásad IT naleznete na adrese v dokumentu Referenční příručka k zásadám IT pro server BlackBerry Enterprise Server. 14

17 Váš názor Váš názor Chcete-li nám sdělit své připomínky, navštivte webovou stránku 15

18 Právní upozornění Právní upozornění 2012 Research In Motion Limited. Všechna práva vyhrazena. BlackBerry, RIM, Research In Motion a související ochranné známky, názvy a loga jsou majetkem společnosti Research In Motion Limited a jsou registrovány a/nebo používány jako ochranné známky v USA a v různých zemích celého světa. Microsoft, Excel a PowerPoint jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Documents To Go, Sheet To Go a Slideshow To Go které jsou ochrannými známkami společnosti DataViz, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Tato dokumentace včetně veškeré dokumentace zahrnuté v tomto dokumentu z důvodu reference, například dokumentace poskytnutá nebo přístupná na adrese je poskytnuta nebo zpřístupněna TAK, JAK JE a A JAK JE K DISPOZICI a bez podmínek, potvrzení, garancí, ujištění nebo záruk jakéhokoliv druhu společností Research In Motion Limited a jejích přidružených společností ( RIM ) a společnost RIM nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoliv typografické, technické nebo jiné nepřesnosti v této dokumentaci. Z důvodu ochrany soukromých a důvěrných informací a/nebo obchodních tajemství společnosti RIM mohou být v této dokumentaci některé aspekty technologií používaných společností RIM popsány zevšeobecňujícími termíny. Společnost RIM si vyhrazuje právo pravidelně měnit informace obsažené v této dokumentaci, ovšem nepřijímá žádné závazky, že vám poskytne včas nebo vůbec jakékoliv takové změny, aktualizace, rozšíření nebo další dodatky k této dokumentaci. Tato dokumentace může obsahovat odkazy na zdroje informací jiných dodavatelů, hardware nebo software, produkty a služby včetně součástí a obsahu, např. obsahu chráněného autorským právem nebo a/nebo na webové stránky jiných dodavatelů (souhrnně nazývané Produkty a služby jiných dodavatelů ). Společnost RIM nekontroluje a není zodpovědná za jakékoliv produkty a služby jiných dodavatelů včetně a bez omezení obsahu, přesnosti, dodržení autorských práv, kompatibility, funkčnosti, důvěryhodnosti, zákonnosti, patřičnosti, odkazů nebo jakýchkoliv dalších hledisek produktů a služeb jiných dodavatelů. Začlenění reference na produkty a služby jiných dodavatelů do této dokumentace v žádném případě neznamená potvrzení produktů a služeb jiných dodavatelů nebo jiného dodavatele společností RIM. KROMĚ OBSAHU VÝSLOVNĚ ZAKÁZANÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU VŠECHNY PODMÍNKY, POTVRZENÍ, GARANCE, UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLIV PODMÍNKY, POTVRZENÍ, GARANCE, UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY ŽIVOTNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY NEBO POUŽITÍ, OBCHODOVATELNOSTI, TRŽNÍ JAKOSTI, NENARUŠENÍ, PŘIMĚŘENÉ KVALITY NEBO NÁZVU NEBO VYPLÝVAJCÍ ZE STAVU NEBO ZE ZVYKLOSTÍ NEBO ZE ZPŮSOBU OBCHODOVÁNÍ NEBO POUŽITÍ OBCHODU NEBO SOUVISEJÍCÍ S DOKUMENTACÍ NEBO S JEJÍM POUŽITÍM NEBO S FUNKČNOSTÍ ČI NEFUNKČNOSTÍ JAKÉHOKOLIV SOFTWARU, HARDWARU NEBO SLUŽBY NEBO JAKÝCHOKOLIV PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB JINÝCH DODAVATELŮ ZDE UVEDENÝCH JSOU TÍMTO VYLOUČENY. MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE STÁTU NEBO KRAJE. NĚKTERÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ POVOLOVAT VYJÍMKY NEBO OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K DOKUMENTACI NELZE VYLOUČIT VE VÝŠE STANOVENÉM, ROZSAHU, ALE MOHOU BÝT OMEZENY A JSOU TÍMTO OMEZENY NA DEVADESÁT (90) DNŮ OD DATA ZÍSKÁNÍ DOKUMENTACE NEBO POLOŽKY, KTERÁ JE PŘEDMĚTEM POŽADAVKU. 16

19 Právní upozornění V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU SPOLEČNOST RIM NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÝKOLIV TYP ZTRÁT SOUVISEJÍCÍCH S TOUTO DOKUMENTACÍ NEBO JEJÍM POUŽITÍM NEBO FUNKČNOSTÍ ČI NEFUKNČNOSTÍ JAKÉHOKOLIV SOFTWARU, HARDWARU, SLUŽBY NEBO JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ ČI SLUŽEB JINÝCH DODAVATELŮ ZDE ZMIŇOVANÝCH ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLIV Z NÁSLEDUJÍÍCH ZTRÁT: PŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, REPRESVIVNÍ NEBO ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ, ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁT NEBO ZISKŮ NEBO Z VÝNOSŮ, NEDOSAŽENÍ JAKÝCHKOLIV OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, PROVOZNÍCH PORUCH, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY DAT, NESCHOPNOSTI PŘENÁŠET NEBO PŘIJÍMAT JAKÁKOLIV DATA, PROBLÉMY SPOJENÉ S JAKÝMIKOLIV APLIKACEMI POUŽITÝMI VE SPOJENÍ S PRODUKTY NEBO SLUŽBAMI SPOLEČNOSTI RIM, NÁKLADY NA DOBU NEČINNOSTI, ZTRÁTA POUŽIVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI RIM NEBO JAKÝCHOLIV JEJICH ČÁSTÍ NEBO JAKÝCHKOLIV SLUŽEB V OBLASTI DOBY VYSÍLÁNÍ, NÁKLADY NA NÁHRADU ZBOŽÍ, NÁKLADY NA POKRYTÍ, ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽBY, NÁKLADY NA ZÁKLADNÍ JMĚNÍ NEBO DALŠÍ PODOBNÉ FINANČNÍ ZTRÁTY, AŤ UŽ BYLY NEBO NEBYLY TYTO ZTRÁTY PŘEVÍDATELNÉ NEBO NEPŘEDVÍDTELNÉ A I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST RIM INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ZTRÁT. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU SPOLEČNOST RIM NEBUDE MÍT ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁVAZKY, POVINNOSTI NEBO ZODPOVĚDNOST TÝKAJÍCÍ SE SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁV NEBO JINÝCH ZPŮSOBŮ VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA NEDBALOST NEBO PŘESNĚ VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. OMEZENÍ, VYJÍMKY A PROHLÁŠNENÍ ZDE UVEDENÁ SE TÝKAJÍ: (A) BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘEDMĚTU ŽALOBY, POŽADAVKU, NEBO VÁMI PROVEDÉ AKCE VČETNĚ ALE NIKOLIV OMEZENÉ NA PORUŠENÍ SMLOUVY, NEDBALOST, ÚMYSLNÉ PORUŠENÍ, PŘESNÉ VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉKOLIV JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A VYDRŽÍ ZÁKLADNÍ PORUŠENÍ NEBO SELHÁNÍ HLAVNÍHO ÚČELU TÉTO DOHODY NEBO JAKÉKOLIV NÁPRAVY ZDE OBSAŽENÉ A (B) SPOLEČNOSTI RIM A JEJICH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, JEJÍCH NÁSTUPCŮ, ZÁSTUPCŮ, AGENTŮ, DODAVATELŮ (VČETNĚ POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI DOBY VYSÍLÁNÍ), AUTORIZOVANÝCH DISTRIBUTORŮ SPOLEČNSOTI RIM (ROVNĚŽ VČETNĚ POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI DOBY VYSÍLÁNÍ) A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ A NEZÁVISLÝCH DODAVATELŮ. KROME VÝŠE STANOVENÝCH OMEZENÍ A VYJÍMEK NENESOU ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI, DISTRIBUTOŘI, DODAVATELÉ, NEZÁVISLÍ DODAVATELE SPOLEČNOSTI RIM NEBO JAKÝCHKOLIV PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO TÝKAJÍCÍ SE TÉTO DOKUMENTACE. Před přihlášením k instalaci nebo používání výrobků nebo služeb jiných dodavatelů je vaší zodpovědností zajistit, aby poskytovatel služeb v oblasti doby vysílání souhlasil s podporou všech funkcí. Někteří poskytovatelé v oblasti doby vysílání nemusí nabízet funkci procházení sítě Internet spolu s předplatným ke službě BlackBerry Internet Service. Ověřte si u svého poskytovatele služeb uspořádání roamingu, dostupnost, plány a funkce služeb. Instalace nebo používání produktů a služeb jiných dodavatelů s produkty a službami společnosti RIM může vyžadovat jeden či více patentů, licencí na ochranné známky či autorská práva, aby nedošlo k porušení nebo narušení práv jiných dodavatelů. Jste výhradně zodpovědní za rozhodnutí, zda budou použity výrobky a služby jiných dodavatelů a zda jsou k tomuto účelu vyžadovány jakékoliv licence jiných dodavatelů. Pokud jsou licence vyžadovány, nesete zodpovědnost za jejich získání. Neměli byste instalovat nebo používat produkty nebo služby jiných dodavatelů, dokud nezískáte potřebné licence. Jakékoliv produkty a služby jiných dodavatelů, které jsou poskytovány s produkty 17

20 Právní upozornění a službami společnosti RIM, jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a TAK JAK JSOU s žádnými výslovnými nebo mlčky předpokládanými podmínkami potvrzeními, garancemi, ujištěními nebo zárukami jakéhokoliv druhu společností RIM a společnost RIM za ně nenese žádnou odpovědnost. Používání produktů a služeb jiných dodavatelů se řídí vaším souhlasem s podmínkami samostatných licencí a příslušných ostatních smluv poskytnutých jinými dodavateli vyjma rozsahu výslovně pokrytého licencí nebo jinou smlouvou se společností RIM. Některé funkce popsané v tomto dokumentu mohou vyžadovat minimální verze softwarů BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry Desktop Software a/nebo BlackBerry Device Software. Podmínky používání jakýchkoliv výrobků nebo služeb společnosti RIM jsou uvedeny v samostatných licencích nebo v příslušných smlouvách se společností RIM. ŽÁDNÉ INFORMACE V TÉTO DOKUMENTCI NEJSOU URČENY K NAHRAZENÍ JAÝCHKOLIV VÝSLOVNÝCH PÍSEMNÝCH SMLUV NEBO ZÁRUK POSKYTNUTÝCH SPOLEČNOSTÍ RIM NA JAKÉKOLIV ČÁSTI VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB SPOLEČNOSTI RIM JINÝCH NEŽ UVEDENÝCH V TÉTO DOKUMENTACI. Research In Motion Limited 295 Phillip Street Waterloo, ON N2L 3W8 Canada Research In Motion UK Limited Centrum House 36 Station Road Egham, Surrey TW20 9LF United Kingdom Vydáno v Kanadě 18

Social Feeds. Uživatelská příručka. Verze: 2.0

Social Feeds. Uživatelská příručka. Verze: 2.0 Social Feeds Uživatelská příručka Verze: 2.0 SWD-1525056-0614113034-010 Obsah Aplikace Kanály sociálních sítí... 2 Kanály aplikací sociálních sítí... 3 Zobrazení položek kanálů podle aplikací sociálních

Více

BlackBerry Podcasts. Uživatelská příručka. Verze: 1.6

BlackBerry Podcasts. Uživatelská příručka. Verze: 1.6 BlackBerry Podcasts Uživatelská příručka Verze: 1.6 SWD-1977111-0302010530-010 Obsah Začínáme... 2 Požadavky... 2 Přihlášení k odběru a stahování... 3 Přidání kanálu podcastu... 3 Přihlášení k odběru kanálu

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

Google Talk for BlackBerry devices. Verze:: 10.2. Uživatelská příručka

Google Talk for BlackBerry devices. Verze:: 10.2. Uživatelská příručka Google Talk for BlackBerry devices Verze:: 10.2 Uživatelská příručka Vydáno: 2013-10-18 SWD-20131018090547977 Obsah Aplikace Google Talk pro zařízení BlackBerry...4 Chatování s přáteli pomocí nástrojegoogle

Více

Print To Go. Verze:: 10.2.0.7. Uživatelská příručka

Print To Go. Verze:: 10.2.0.7. Uživatelská příručka Print To Go Verze:: 10.2.0.7 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-20 SWD-20140120091739392 Obsah Print To Go...4 Začínáme s aplikací Print To Go...4 Přístup k pracovním výtiskům...5 Správa složek pomocí

Více

BlackBerry Bridge. Verze:: 3.3. Uživatelská příručka

BlackBerry Bridge. Verze:: 3.3. Uživatelská příručka Verze:: 3.3 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-03-27 SWD-20140327150811839 Obsah...4 Funkce aplikace... 4 Připojení tabletu pomocí aplikace... 5 Otevřete položku na obrazovce tabletu... 5 Použití smartphonu

Více

BlackBerry World Storefront. Verze:: 4.4. Uživatelská příručka

BlackBerry World Storefront. Verze:: 4.4. Uživatelská příručka Storefront Verze:: 4.4 Uživatelská příručka Vydáno: 2013-07-08 SWD-20130708101405202 Obsah... 4 Rychlé seznámení s aplikací... 4 Hledání aplikací, her, hudby nebo videí... 4 Skrytí položek určených pro

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Služba Facebook pro zařízení smartphone BlackBerry. Verze:: 4.3. Uživatelská příručka

Služba Facebook pro zařízení smartphone BlackBerry. Verze:: 4.3. Uživatelská příručka Služba Facebook pro zařízení smartphone BlackBerry Verze:: 4.3 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-03-19 SWD-20140319145037720 Obsah Začínáme... 5 Informace o službě Facebook pro zařízení BlackBerry...5

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Příručka Začínáme BlackBerry Curve 8900 Smartphone

Příručka Začínáme BlackBerry Curve 8900 Smartphone Příručka Začínáme BlackBerry Curve 8900 Smartphone MAT-20488-010 PRINTSPEC-016 SWD-475706-1010025218-010 RBZ41GW Obsah Vítá vás BlackBerry!...3 Nastavení zařízení...5 Vložení karty SIM a baterie...5 Nabití

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Příručka Začínáme BlackBerry 8700 Smartphone

Příručka Začínáme BlackBerry 8700 Smartphone Příručka Začínáme BlackBerry 8700 Smartphone MAT-18594-010 PRINTSPEC-016 SWD-352071-0421031129-010 RAT42GW Obsah Vítá vás BlackBerry!...3 Nastavení zařízení...5 Vložení karty SIM a baterie...5 Nabití baterie...7

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka Začínáme BlackBerry Curve 8300 Smartphone

Příručka Začínáme BlackBerry Curve 8300 Smartphone Příručka Začínáme BlackBerry Curve 8300 Smartphone MAT-18392-010 PRINTSPEC-016 SWD-355241-0324043442-010 RBP41GW Obsah Vítá vás BlackBerry!...3 Nastavení zařízení...5 Vložení karty SIM a baterie...5 Nabití

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Začněte zde BlackBerry Curve 9300 Series

Začněte zde BlackBerry Curve 9300 Series Vítá vás BlackBerry! Získejte informace o svém novém zařízení smartphone BlackBerry Curve. Přehled kláves 2010 Research In Motion Limited. Všechna práva vyhrazena. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Více

BlackBerry Messenger. Verze:: 8.1. Uživatelská příručka

BlackBerry Messenger. Verze:: 8.1. Uživatelská příručka BlackBerry Messenger Verze:: 8.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-06 SWD-20140106155753324 Obsah Informace o BBM... 5 Výhody používání aplikace BBM... 5 Novinky v aplikaci BBM... 5 Ikony aplikace BBM...

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

BlackBerry Torch 9810 Smartphone BlackBerry Torch 9810 Smartphone Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-40531-010 PRINTSPEC-021 SWD-1735726-0731051610-010

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726093645-010

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft PowerPoint 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace PowerPoint 2003. Proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. v následujícím

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Uživatelská příručka

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service Verze:: 4.5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-08 SWD-20140108174357315 Obsah 1 Začínáme... 7 Plány služeb odesílání zpráv služby BlackBerry Internet Service... 7 Základy...7

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka U3000/U3100 Mini (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka E3656 První vydání Leden 2008 Copyright. 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka

Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka I Pozměňovací návrhy online...3 Co jsou pozměňovací návrhy online?... 3 Připojení k Portálu členů... 3 Vstup do modulu Pozměňovací návrhy... 4 Předložení

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

1.2. Formátování odstavce

1.2. Formátování odstavce 1.2. Formátování odstavce 1.2.1. Pokročilé nastavení řádkování Pokročilé nastavení řádkování najdete v dialogovém okně Odstavec, které zobrazíte klepnutím na šipku v pravém dolním rohu skupiny Odstavec

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Administrace webových stránek

Administrace webových stránek Administrace webových stránek Obsah Kontakt technické podpory... 2 Přihlášení... 2 Změna textového obsahu... 3 Nahrávání/mazání obrázků... 5 Vložení obrázku do textu... 6 Nastavení pozice obrázku vůči

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

Příručka Začínáme BlackBerry Pearl 8100 Smartphone

Příručka Začínáme BlackBerry Pearl 8100 Smartphone Příručka Začínáme BlackBerry Pearl 8100 Smartphone MAT-18387-010 PRINTSPEC-016 SWD-354911-0415110308-010 RBE41GW Obsah Vítá vás BlackBerry!...3 Nastavení zařízení...5 Vložení karty SIM a baterie...5 Nabití

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Příručka AirPrint. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Verze 0 CZE Příručka irprint Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující ikonu: Poznámka Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak operace

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více