Documents To Go for BlackBerry Smartphones

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Documents To Go for BlackBerry Smartphones"

Transkript

1 Documents To Go for BlackBerry Smartphones Uživatelská příručka Verze:

2 SWD

3 Obsah O aplikaci Documents To Go... 3 Začínáme... 4 Vytvoření nového souboru... 4 Otevření souboru... 4 Označení souboru jako oblíbeného... 4 Přiblížení nebo oddálení souboru... 4 Odesílání souborů pomocí aplikace BlackBerry Tag... 5 Dokumenty... 6 Změna režimů úprav dokumentů... 6 Zobrazení sledovaných změn... 6 Zobrazení nebo vložení komentáře... 6 Změna formátování textu nebo odstavce... 6 Vložení nebo úprava tabulky... 7 Vyhledání a nahrazení textu v dokumentu... 7 Zobrazení počtu slov pro dokument... 7 Klávesové zkratky: Dokumenty... 7 Tabulky... 9 Úprava buňky... 9 Přepínání listů... 9 Ukotvení příček na listu... 9 Vložení nebo změna řádku či sloupce... 9 Vložení funkce... 9 Změna formátování čísla Změna formátování buňky Řazení buněk v tabulce Klávesové zkratky: Tabulky Prezentace Změna režimů úprav prezentací Pohyb mezi obrázky Vložení nového obrázku nebo seznamu s odrážkami do obrázku Přesun snímků v prezentaci Dokumenty PDF Zobrazení dokumentu PDF Pohyb mezi stránkami v dokumentu PDF Vyhledání nebo výběr textu v dokumentu PDF... 13

4 Pravidla zásad IT Váš názor Právní upozornění... 16

5 O aplikaci Documents To Go O aplikaci Documents To Go Documents To Go je aplikace umožňující prohlížení a úpravy souborů Microsoft Office ve vašem smartphonu BlackBerry. Pomocí této aplikace můžete prohlížet soubory PDF a prohlížet, upravovat a formátovat následující položky: Microsoft Word dokumenty Microsoft Excel tabulky Microsoft PowerPoint prezentace 3

6 Začínáme Začínáme Vytvoření nového souboru 1. V aplikaci Documents To Go stiskněte klávesu Nabídka. 2. Proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li vytvořit dokument, klikněte na možnost Nový dokument. Chcete-li vytvořit tabulku, klikněte na možnost Nová tabulka. Chcete-li vytvořit prezentaci, klikněte na možnost Nová prezentace. 3. Zadejte údaje, které chcete mít v souboru. 4. Stiskněte klávesu Nabídka > Uložit. Otevření souboru Proveďte některou z následujících akcí: Chcete-li otevřít soubor z aplikace Documents To Go, ve zobrazení Soubory, Poslední nebo Oblíbené vyhledejte soubor a klikněte na něj. Chcete-li otevřít soubor, který je uložen do složky ve smartphonu BlackBerry, v aplikaci Documents To Go klikněte na možnost Procházet. Vyhledejte soubor a klikněte na něj. Chcete-li otevřít soubor přiložený ke zprávě, zvýrazněte jej. Stiskněte klávesu Nabídka > Documents To Go. Chcete-li otevřít soubor chráněný heslem, vyplňte pole Zadejte heslo. Klikněte na možnost OK. Označení souboru jako oblíbeného 1. Na obrazovce aplikace Documents To Go v zobrazení Soubory zvýrazněte soubor, který chcete označit jako oblíbený. 2. Stiskněte klávesu Nabídka > Označit jako oblíbené. Přiblížení nebo oddálení souboru 1. Stiskněte klávesu Nabídka > Přiblížení. 2. Klikněte na úroveň přiblížení. 4

7 Začínáme Odesílání souborů pomocí aplikace BlackBerry Tag Pokud váš poskytovatel bezdrátových služeb podporuje technologii NFC a máte ve smartphonu BlackBerry nainstalován systém BlackBerry 7.1 nebo novější, můžete k odesílání dokumentů, tabulek, prezentací a souborů.pdf použít aplikaci BlackBerry Tag. 1. Ve smartphonu zapněte technologii NFC. 2. Na obrazovce aplikace Documents To Go zvýrazněte soubor. 3. Stiskněte klávesu Nabídka > Odeslat > Štítek. 4. Dotkněte se zadní stranou smartphonu zařízení podporujícího technologii NFC. 5. V případě potřeby klikněte na možnost Odeslat. Po přenesení souboru váš smartphone zavibruje. 5

8 Dokumenty Dokumenty Změna režimů úprav dokumentů Ve výchozím nastavení je při otevření existujícího dokumentu zapnutý Režim zobrazení. Pomocí Režimu zobrazení můžete rychle přecházet mezi jednotlivými částmi dokumentu bez jeho změny. Chcete-li dokument upravit, je třeba režim změnit na Režim úprav. Na obrazovce aplikace Word To Go stiskněte klávesu Nabídka > Režim úprav. Zobrazení sledovaných změn Pokud dokument obsahuje sledované změny, můžete si je prohlédnout ve smartphonu BlackBerry. Na obrazovce aplikace Word To Go proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li zobrazit sledované změny v dokumentu, stiskněte klávesu Nabídka >Zobrazení > Zobrazit změny. Chcete-li skrýt sledované změny, stiskněte klávesu Nabídka > Zobrazení > Skrýt změny. Chcete-li přejít na další změnu, stiskněte klávesu Nabídka > Zobrazení > Další změna. Chcete-li přejít na předchozí změnu, stiskněte klávesu Nabídka > Zobrazení > Předchozí změna. Chcete-li změnit způsob, jakým se sledované změny ve smartphonu zobrazují, stiskněte klávesu Nabídka > Možnosti. Zobrazení nebo vložení komentáře Na obrazovce aplikace Word To Go proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li zobrazit komentáře v dokumentu, stiskněte klávesu Nabídka > Zobrazení > Komentáře. Chcete-li komentáře skrýt, stiskněte klávesu Nabídka > Skrýt komentáře. Chcete-li vložit nový komentář, přesuňte kurzor na místo, kam ho chcete vložit. Stiskněte klávesu Nabídka > Vložit > Komentář. Změna formátování textu nebo odstavce V dokumentu lze měnit formátování textu, včetně typu, stylu, velikosti a barvy písma. Formátování odstavce zahrnuje zarovnání, odsazení a řádkování textu. Na obrazovce aplikace Word To Go stiskněte klávesu Nabídka > Formát. Chcete-li změnit styl, velikost nebo barvu písma, klikněte na možnost Znak. Chcete-li změnit text na tučný, klikněte na možnost Tučné. Chcete-li změnit text na kurzívu, klikněte na možnost Kurzíva. 6

9 Dokumenty Chcete-li text podtrhnout, klikněte na možnost Podtržení. Chcete-li změnit formátování odstavce, klikněte na možnost Odstavec. Chcete-li vložit číslovaný seznam nebo seznam s odrážkami, klikněte na možnost Odrážky a číslování. Klikněte na formát seznamu. Stiskněte klávesu Nabídka > Uložit. Chcete-li vložit odkaz, klikněte na možnost Hypertextový odkaz. Zadejte webovou adresu. Klikněte na tlačítko OK. Chcete-li vložit záložku, klikněte na možnost Záložka. Zvýrazněte záložku. Stiskněte klávesu Nabídka > Uložit. Vložení nebo úprava tabulky Na obrazovce aplikace Word To Go proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li vložit tabulku, přesuňte kurzor na místo, kam ji chcete vložit. Stiskněte klávesu Nabídka > Vložit > Tabulka. Zadejte požadovaný počet sloupců a řádků tabulky. Klikněte na tlačítko OK. Chcete-li do tabulky vložit řádky, stiskněte klávesu Nabídka > Tabulka > Vložit řádky nad nebo Vložit řádky pod. Chcete-li odstranit tabulku, stiskněte klávesu Nabídka > Tabulka > Odstranit tabulku. Chcete-li odstranit řádek, stiskněte klávesu Nabídka > Tabulka > Odstranit řádky. Vyhledání a nahrazení textu v dokumentu 1. Na obrazovce aplikace Word To Go stiskněte klávesu Nabídka > Najít. 2. V poli Najít zadejte hledané slovo. Pro vyhledání slova klikněte na možnost Najít. Chcete-li najít a nahradit hledané slovo pouze jednou, zadejte do pole Nahradit za slovo, které bude nahrazovat hledané slovo. Klikněte na možnost Nahradit. Chcete-li najít a nahradit všechny výskyty hledaného slova, zadejte do pole Nahradit za slovo, které bude nahrazovat hledané slovo. Klikněte na možnost Nahradit vše. Zobrazení počtu slov pro dokument Na obrazovce aplikace Word To Go stiskněte klávesu Nabídka > Zobrazit > Počet slov. Klávesové zkratky: Dokumenty Posun dolů o jednu stránku Stiskněte klávesu Enter 7

10 Dokumenty Posun stránkou dolů Stiskněte klávesu Space. Posun stránkou nahoru Stiskněte klávesu Shift a klávesu Space. Přechod na začátek dokumentu Stiskněte klávesu T. Přechod na konec dokumentu Stiskněte klávesu B. Přechod na další stránku Stiskněte klávesu N. Přechod na předchozí stránku Stiskněte klávesu P. Nalezení slova Stiskněte klávesu F. Přiblížení nebo oddálení dokumentu Stiskněte klávesu Z 8

11 Tabulky Tabulky Úprava buňky Na obrazovce aplikace Sheet To Go stiskněte klávesu Nabídka > Upravit buňku. Přepínání listů 1. Na obrazovce aplikace Sheet To Go stiskněte klávesu Nabídka > Listy. 2. Klikněte na list, na který se chcete přepnout. Ukotvení příček na listu Na obrazovce aplikace Sheet To Go stiskněte klávesu Nabídka > Ukotvit příčky. Vložení nebo změna řádku či sloupce Na obrazovce aplikace Sheet To Go stiskněte klávesu Nabídka. Pro vložení řádku klikněte na možnost Řádek > Vložit. Pro vložení sloupce klikněte na možnost Sloupec > Vložit. Chcete-li změnit výšku řádku, klikněte na možnost Řádek > Výška řádku. K úpravě výšky řádku použijte trackpad. K úpravě výšky řádku klikněte na trackpad. Chcete-li změnit šířku sloupce, klikněte na možnost Sloupec > Šířka sloupce. K úpravě šířky sloupce použijte trackpad. K úpravě šířky řádku klikněte na trackpad. Chcete-li skrýt řádek nebo sloupec, klikněte na možnost Řádek nebo Sloupec > Skrýt řádek nebo Skrýt sloupec. Chcete-li sloupec upravit, aby se automaticky přizpůsobil textu, klikněte na možnost Sloupec > Automaticky přizpůsobit. Vložení funkce 1. Na obrazovce aplikace Sheet To Go zvýrazněte buňku, do které chcete vložit funkci. 2. Stiskněte klávesu Nabídka. Chcete-li vložit funkci Automatický součet, klikněte na možnost Vložit > Automatický součet. Chcete-li vložit jinou funkci, klikněte na možnost Vložit > Funkce. Klikněte na funkci. 9

12 Tabulky Změna formátování čísla V buňkách je možné měnit formátování čísel, aby měla odlišený styl, včetně formátů Měna, Datum, Čas, Zlomek, Procenta nebo Vědecký. 1. Na obrazovce aplikace Sheet To Go stiskněte klávesu Nabídka > Formát. 2. Změňte pole Formát na formát, který chcete použít. 3. Změňte formátovací pole. 4. Stiskněte klávesu Nabídka > Uložit. Změna formátování buňky Na obrazovce aplikace Sheet To Go stiskněte klávesu Nabídka > Formát > Buňka. Chcete-li změnit text buňky na tučný nebo kurzívu, zaškrtněte políčko Tučné nebo Kurzíva. Chcete-li změnit formátování textu, změňte pole Název písma, Velikost písma, nebo Barva textu. Chcete-li změnit barvu buňky, změňte pole Barva buňky. Chcete-li změnit zarovnání textu v buňce, změňte pole Vodorovné zarovnání nebo Svislé zarovnání. Řazení buněk v tabulce 1. Na obrazovce aplikace Sheet To Go vyberte buňky, které chcete seřadit. 2. Stiskněte klávesu Nabídka > Seřadit. 3. Chcete-li řazení přizpůsobit, změňte pole Seřadit podle, Poté podle a Poté podle. 4. Stiskněte klávesu Nabídka > Uložit. Klávesové zkratky: Tabulky V závislosti na smartphonu BlackBerry nemusí být následující klávesové zkratky k dispozici. Přechod na buňku pod aktuální buňkou Přechod na buňku nad aktuální buňkou Zobrazení obsahu buňky Návrat na začátek tabulky Přechod na konec tabulky Stiskněte klávesu Enter. Stiskněte klávesu Shift a klávesu Enter. Stiskněte klávesu Space. Stiskněte klávesu T Stiskněte klávesu B 10

13 Tabulky Přechod na další list Stiskněte klávesu N Přechod na předchozí list Stiskněte klávesu P Nalezení slova nebo fráze Stiskněte klávesu F. Přechod na určitou buňku Stiskněte klávesu G Přiblížení tabulky Stiskněte klávesu Z 11

14 Prezentace Prezentace Změna režimů úprav prezentací Ve výchozím nastavení je při otevření existující prezentace zapnutý Režim zobrazení. Pomocí Režimu zobrazení můžete rychle přecházet mezi jednotlivými částmi prezentace bez její změny. Chcete-li prezentaci upravit, je třeba režim změnit na Režim úprav. Na obrazovce aplikace Slideshow To Go stiskněte klávesu Nabídka > Režim úprav. Pohyb mezi obrázky Na obrazovce aplikace Slideshow To Go stiskněte klávesu Nabídka. Pro přechod na další obrázek klikněte na možnost Další obrázek. Pro přechod na předchozí obrázek klikněte na možnost Předchozí obrázek. Chcete-li se přesunout na určitý obrázek, klikněte na možnost Přejít na obrázek. Klikněte na obrázek. Vložení nového obrázku nebo seznamu s odrážkami do obrázku Na obrazovce aplikace Slideshow To Go proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li vložit nový obrázek, přesuňte kurzor na místo, kam ho chcete vložit. Stiskněte klávesu Nabídka > Obrázky > Vložit obrázek. Chcete-li vložit obrázek, který je kopií předchozího obrázku, stiskněte klávesu Nabídka > Obrázky > Zdvojit obrázek. Chcete-li vložit novou položku s odrážkou do seznamu s odrážkami, stiskněte klávesu Nabídka > Nová položka s odrážkou. Přesun snímků v prezentaci 1. Na obrazovce aplikace Slideshow To Go stiskněte klávesu Nabídka > Obrázky > Změnit pořadí obrázků. 2. Zvýrazněte obrázek, který chcete přesunout. 3. Stiskněte klávesu Nabídka > Přesunout dolů nebo Přesunout nahoru. 4. Stiskněte klávesu Nabídka > Uložit změny. 12

15 Dokumenty PDF Dokumenty PDF Zobrazení dokumentu PDF Dokumenty PDF lze zobrazovat dvěma způsoby. Režim Zobrazit stránku dokument zobrazí tak, jak by se zobrazoval v počítači. Režim Zobrazit sloupec zobrazí obsah dokumentu PDF v jednom sloupci pro snadné čtení ve smartphonu BlackBerry. Proveďte jednu z následujících akcí: Chcete-li dokument zobrazit v režimu Zobrazit stránku, stiskněte klávesu Nabídka > Zobrazit stránku. Chcete-li dokument zobrazit v režimu Zobrazit sloupec, stiskněte klávesu Nabídka > Zobrazit sloupec. Pohyb mezi stránkami v dokumentu PDF 1. Stiskněte klávesu Nabídka > Přejít na stránku. 2. Zadejte číslo stránky, na kterou chcete přejít. 3. Klikněte na tlačítko OK. Vyhledání nebo výběr textu v dokumentu PDF Text lze vyhledávat nebo vybírat v režimu Zobrazit sloupec i Zobrazit stránku. Proveďte některou z následujících akcí: Chcete-li vyhledávat text, stiskněte klávesu Nabídka > Najít. Zadejte hledané slovo nebo frázi. Klikněte na položku Najít. Pokud vaše hledání rozlišuje malá a velká písmena, zaškrtněte políčko vedle možnosti Rozlišovat malá a velká písmena. Pokud hledáte pouze určitá slova, zaškrtněte políčko vedle možnosti Pouze slova. Chcete-li vybrat text, stiskněte klávesu Nabídka > Začátek výběru. Vyberte text, který chcete zkopírovat. Stiskněte klávesu Nabídka > Kopírovat. 13

16 Pravidla zásad IT Pravidla zásad IT Pravidla zásad IT slouží správcům serveru BlackBerry Enterprise Server k omezení přístupu uživatelů k některým aplikacím nebo funkcím. Další informace o pravidlech zásad IT naleznete na adrese v dokumentu Referenční příručka k zásadám IT pro server BlackBerry Enterprise Server. 14

17 Váš názor Váš názor Chcete-li nám sdělit své připomínky, navštivte webovou stránku 15

18 Právní upozornění Právní upozornění 2012 Research In Motion Limited. Všechna práva vyhrazena. BlackBerry, RIM, Research In Motion a související ochranné známky, názvy a loga jsou majetkem společnosti Research In Motion Limited a jsou registrovány a/nebo používány jako ochranné známky v USA a v různých zemích celého světa. Microsoft, Excel a PowerPoint jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Documents To Go, Sheet To Go a Slideshow To Go které jsou ochrannými známkami společnosti DataViz, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Tato dokumentace včetně veškeré dokumentace zahrnuté v tomto dokumentu z důvodu reference, například dokumentace poskytnutá nebo přístupná na adrese je poskytnuta nebo zpřístupněna TAK, JAK JE a A JAK JE K DISPOZICI a bez podmínek, potvrzení, garancí, ujištění nebo záruk jakéhokoliv druhu společností Research In Motion Limited a jejích přidružených společností ( RIM ) a společnost RIM nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoliv typografické, technické nebo jiné nepřesnosti v této dokumentaci. Z důvodu ochrany soukromých a důvěrných informací a/nebo obchodních tajemství společnosti RIM mohou být v této dokumentaci některé aspekty technologií používaných společností RIM popsány zevšeobecňujícími termíny. Společnost RIM si vyhrazuje právo pravidelně měnit informace obsažené v této dokumentaci, ovšem nepřijímá žádné závazky, že vám poskytne včas nebo vůbec jakékoliv takové změny, aktualizace, rozšíření nebo další dodatky k této dokumentaci. Tato dokumentace může obsahovat odkazy na zdroje informací jiných dodavatelů, hardware nebo software, produkty a služby včetně součástí a obsahu, např. obsahu chráněného autorským právem nebo a/nebo na webové stránky jiných dodavatelů (souhrnně nazývané Produkty a služby jiných dodavatelů ). Společnost RIM nekontroluje a není zodpovědná za jakékoliv produkty a služby jiných dodavatelů včetně a bez omezení obsahu, přesnosti, dodržení autorských práv, kompatibility, funkčnosti, důvěryhodnosti, zákonnosti, patřičnosti, odkazů nebo jakýchkoliv dalších hledisek produktů a služeb jiných dodavatelů. Začlenění reference na produkty a služby jiných dodavatelů do této dokumentace v žádném případě neznamená potvrzení produktů a služeb jiných dodavatelů nebo jiného dodavatele společností RIM. KROMĚ OBSAHU VÝSLOVNĚ ZAKÁZANÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU VŠECHNY PODMÍNKY, POTVRZENÍ, GARANCE, UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLIV PODMÍNKY, POTVRZENÍ, GARANCE, UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY ŽIVOTNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY NEBO POUŽITÍ, OBCHODOVATELNOSTI, TRŽNÍ JAKOSTI, NENARUŠENÍ, PŘIMĚŘENÉ KVALITY NEBO NÁZVU NEBO VYPLÝVAJCÍ ZE STAVU NEBO ZE ZVYKLOSTÍ NEBO ZE ZPŮSOBU OBCHODOVÁNÍ NEBO POUŽITÍ OBCHODU NEBO SOUVISEJÍCÍ S DOKUMENTACÍ NEBO S JEJÍM POUŽITÍM NEBO S FUNKČNOSTÍ ČI NEFUNKČNOSTÍ JAKÉHOKOLIV SOFTWARU, HARDWARU NEBO SLUŽBY NEBO JAKÝCHOKOLIV PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB JINÝCH DODAVATELŮ ZDE UVEDENÝCH JSOU TÍMTO VYLOUČENY. MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE STÁTU NEBO KRAJE. NĚKTERÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ POVOLOVAT VYJÍMKY NEBO OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K DOKUMENTACI NELZE VYLOUČIT VE VÝŠE STANOVENÉM, ROZSAHU, ALE MOHOU BÝT OMEZENY A JSOU TÍMTO OMEZENY NA DEVADESÁT (90) DNŮ OD DATA ZÍSKÁNÍ DOKUMENTACE NEBO POLOŽKY, KTERÁ JE PŘEDMĚTEM POŽADAVKU. 16

19 Právní upozornění V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU SPOLEČNOST RIM NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÝKOLIV TYP ZTRÁT SOUVISEJÍCÍCH S TOUTO DOKUMENTACÍ NEBO JEJÍM POUŽITÍM NEBO FUNKČNOSTÍ ČI NEFUKNČNOSTÍ JAKÉHOKOLIV SOFTWARU, HARDWARU, SLUŽBY NEBO JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ ČI SLUŽEB JINÝCH DODAVATELŮ ZDE ZMIŇOVANÝCH ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLIV Z NÁSLEDUJÍÍCH ZTRÁT: PŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, REPRESVIVNÍ NEBO ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ, ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁT NEBO ZISKŮ NEBO Z VÝNOSŮ, NEDOSAŽENÍ JAKÝCHKOLIV OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, PROVOZNÍCH PORUCH, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY DAT, NESCHOPNOSTI PŘENÁŠET NEBO PŘIJÍMAT JAKÁKOLIV DATA, PROBLÉMY SPOJENÉ S JAKÝMIKOLIV APLIKACEMI POUŽITÝMI VE SPOJENÍ S PRODUKTY NEBO SLUŽBAMI SPOLEČNOSTI RIM, NÁKLADY NA DOBU NEČINNOSTI, ZTRÁTA POUŽIVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI RIM NEBO JAKÝCHOLIV JEJICH ČÁSTÍ NEBO JAKÝCHKOLIV SLUŽEB V OBLASTI DOBY VYSÍLÁNÍ, NÁKLADY NA NÁHRADU ZBOŽÍ, NÁKLADY NA POKRYTÍ, ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽBY, NÁKLADY NA ZÁKLADNÍ JMĚNÍ NEBO DALŠÍ PODOBNÉ FINANČNÍ ZTRÁTY, AŤ UŽ BYLY NEBO NEBYLY TYTO ZTRÁTY PŘEVÍDATELNÉ NEBO NEPŘEDVÍDTELNÉ A I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST RIM INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ZTRÁT. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU SPOLEČNOST RIM NEBUDE MÍT ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁVAZKY, POVINNOSTI NEBO ZODPOVĚDNOST TÝKAJÍCÍ SE SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁV NEBO JINÝCH ZPŮSOBŮ VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA NEDBALOST NEBO PŘESNĚ VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. OMEZENÍ, VYJÍMKY A PROHLÁŠNENÍ ZDE UVEDENÁ SE TÝKAJÍ: (A) BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘEDMĚTU ŽALOBY, POŽADAVKU, NEBO VÁMI PROVEDÉ AKCE VČETNĚ ALE NIKOLIV OMEZENÉ NA PORUŠENÍ SMLOUVY, NEDBALOST, ÚMYSLNÉ PORUŠENÍ, PŘESNÉ VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉKOLIV JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A VYDRŽÍ ZÁKLADNÍ PORUŠENÍ NEBO SELHÁNÍ HLAVNÍHO ÚČELU TÉTO DOHODY NEBO JAKÉKOLIV NÁPRAVY ZDE OBSAŽENÉ A (B) SPOLEČNOSTI RIM A JEJICH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, JEJÍCH NÁSTUPCŮ, ZÁSTUPCŮ, AGENTŮ, DODAVATELŮ (VČETNĚ POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI DOBY VYSÍLÁNÍ), AUTORIZOVANÝCH DISTRIBUTORŮ SPOLEČNSOTI RIM (ROVNĚŽ VČETNĚ POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI DOBY VYSÍLÁNÍ) A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ A NEZÁVISLÝCH DODAVATELŮ. KROME VÝŠE STANOVENÝCH OMEZENÍ A VYJÍMEK NENESOU ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI, DISTRIBUTOŘI, DODAVATELÉ, NEZÁVISLÍ DODAVATELE SPOLEČNOSTI RIM NEBO JAKÝCHKOLIV PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO TÝKAJÍCÍ SE TÉTO DOKUMENTACE. Před přihlášením k instalaci nebo používání výrobků nebo služeb jiných dodavatelů je vaší zodpovědností zajistit, aby poskytovatel služeb v oblasti doby vysílání souhlasil s podporou všech funkcí. Někteří poskytovatelé v oblasti doby vysílání nemusí nabízet funkci procházení sítě Internet spolu s předplatným ke službě BlackBerry Internet Service. Ověřte si u svého poskytovatele služeb uspořádání roamingu, dostupnost, plány a funkce služeb. Instalace nebo používání produktů a služeb jiných dodavatelů s produkty a službami společnosti RIM může vyžadovat jeden či více patentů, licencí na ochranné známky či autorská práva, aby nedošlo k porušení nebo narušení práv jiných dodavatelů. Jste výhradně zodpovědní za rozhodnutí, zda budou použity výrobky a služby jiných dodavatelů a zda jsou k tomuto účelu vyžadovány jakékoliv licence jiných dodavatelů. Pokud jsou licence vyžadovány, nesete zodpovědnost za jejich získání. Neměli byste instalovat nebo používat produkty nebo služby jiných dodavatelů, dokud nezískáte potřebné licence. Jakékoliv produkty a služby jiných dodavatelů, které jsou poskytovány s produkty 17

20 Právní upozornění a službami společnosti RIM, jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a TAK JAK JSOU s žádnými výslovnými nebo mlčky předpokládanými podmínkami potvrzeními, garancemi, ujištěními nebo zárukami jakéhokoliv druhu společností RIM a společnost RIM za ně nenese žádnou odpovědnost. Používání produktů a služeb jiných dodavatelů se řídí vaším souhlasem s podmínkami samostatných licencí a příslušných ostatních smluv poskytnutých jinými dodavateli vyjma rozsahu výslovně pokrytého licencí nebo jinou smlouvou se společností RIM. Některé funkce popsané v tomto dokumentu mohou vyžadovat minimální verze softwarů BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry Desktop Software a/nebo BlackBerry Device Software. Podmínky používání jakýchkoliv výrobků nebo služeb společnosti RIM jsou uvedeny v samostatných licencích nebo v příslušných smlouvách se společností RIM. ŽÁDNÉ INFORMACE V TÉTO DOKUMENTCI NEJSOU URČENY K NAHRAZENÍ JAÝCHKOLIV VÝSLOVNÝCH PÍSEMNÝCH SMLUV NEBO ZÁRUK POSKYTNUTÝCH SPOLEČNOSTÍ RIM NA JAKÉKOLIV ČÁSTI VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB SPOLEČNOSTI RIM JINÝCH NEŽ UVEDENÝCH V TÉTO DOKUMENTACI. Research In Motion Limited 295 Phillip Street Waterloo, ON N2L 3W8 Canada Research In Motion UK Limited Centrum House 36 Station Road Egham, Surrey TW20 9LF United Kingdom Vydáno v Kanadě 18

NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS

NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS PŘIPOJENÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM DNN9230DAB NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS IM365_Nav_E_Cs_00 Obsah Licenční dohody s koncovým uživatelem 4 Začínáme 10 Používání navigačního systému 10 Pomoc, když ji

Více

Vaše uživatelský manuál KENWOOD DNN9230DAB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533715

Vaše uživatelský manuál KENWOOD DNN9230DAB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533715 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Verze: 10.0.0. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Verze: 10.0.0. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Verze: 10.0.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2013-03-22 SWD-20130322133417232 Obsah Vítejte!... 7 BlackBerry 10: nové aplikace a funkce... 8 Začínáme... 12 Nastavení zařízení...

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka Obsah Page 1 Obsah Obsah ÚVOD 4 CO JE NOVÉHO VE VERZI 9.0 5 VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SEAVUS PROJECT VIEWER 5 NABÍDKY 7 PANELY NÁSTROJŮ 19 PÁSY S KARTAMI 27 ZOBRAZENÍ BACKSTAGE 29 PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 10 Uživatelská příručka 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Příručka k produktu GFI. Příručka ke klientu

Příručka k produktu GFI. Příručka ke klientu Příručka k produktu GFI Příručka ke klientu Informace a obsah v tomto dokumentu slouží jen pro informační účely a jsou poskytovány, tak jak jsou, bez jakýchkoli dalších záruk, výslovných či implikovaných,

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27 Obsah Začínáme...6 Sestavení...6 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...13 Paměť...14 Jazyk telefonu...15 Zadávání textu...15

Více

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E71 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-346 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA

Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. Všechna práva vyhrazena. Části jsou používány v rámci licencí třetích stran. Jakékoli připomínky pošlete na následující

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití Wordcraft International Limited, Licenční ujednání k softwaru PODMÍNKY ZAKOUPENÍ Software je licencován v souladu s podmínkami povoleného použití. Po zakoupení a instalaci

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více