EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK"

Transkript

1 EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

2 Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech G1 a G2, XXI. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Cílem veletrhu bylo poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání studentům a absolventům středních škol, studentům a absolventům vyšších odborných škol, studentům a absolventům bakalářských studijních oborů a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrhu se pravidelně účastní reprezentanti univerzit, vysokých a vyšších odborných škol z České republiky a zahraniční, nejenom ze zemí Evropské unie. V roce 2014 byly dosaženy tyto rekordy: Veletrhu se zúčastnilo rekordních 226 samostatných vystavovatelů Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše m 2 (čistá výstavní plocha) Byla zaznamenána dosud největší návštěvnost přednášek: 34,2 % všech návštěvníků veletrhu navštívilo doprovodný program přednášek. Obsah: V roce 2014 byly dosaženy tyto rekordy: Struktura vystavovatelů Organizační zajištění veletrhu Průběh veletrhu Soutěž o nejlepší expozici Návštěvnost XXI. ročníku veletrhu Vývoj návštěvnosti veletrhu v letech Statistický průzkum mezi návštěvníky přednášek Preference studentů při výběru studijních oborů Zájem o skupiny studijních oborů: Zájem o typy studia: Zájem o formy studia: Kritéria rozhodování o dalším studiu: Cílová skupina návštěvníků a její charakteristika Využití informačních zdrojů pro studenty Přednášky vystavovatelů v době konání veletrhu Katalog veletrhu Poradenský servis a služby pro studenty Veletrh v síti Internet Věda pro život Pojďme si hrát s technikou Historie veletrhu XXII. ročník veletrhu Gaudeamus v Brně v roce Veletrh Gaudeamus v Praze v roce Veletrh Gaudeamus v Nitře v roce

3 1 Struktura vystavovatelů XXI. ročník Gaudeamus Brno 2014 V roce 2014 se veletrhu účastnilo rekordních 226 vystavovatelů (+ 36 proti roku 2013) ve 113 expozicích. Převážná většina vystavovatelů byly univerzity, vysoké a vyšší odborné školy, jiné vzdělávací instituce a instituce, které se specializují na přípravu na přijímací zkoušky. Strukturu vystavovatelů uvádí tabulka 1 a grafy 1 a 2. Počet Charakteristika Rozdíl proti roku univerzit, vysokých škol nebo samostatných fakult vyšších odborných škol institucí poskytujících poradenství v oblasti + 12 vzdělávání a přípravu na přijímací zkoušky 19 institucí zajišťujících jazykové a jiné vzdělávání + 2 v zahraničí 3 jazykové školy zahraničních vystavovatelů (13 zemí) + 22 Velká Británie (37), Dánsko (14), Austrálie (2), Francie (2), Slovensko (2) Německo (1), Malta (1), Nizozemí (1), Švýcarsko (1), Maďarsko (1), USA (1), Kanada (1), Estonsko (1) 285 zastoupených fakult zastoupených studijních oborů na českých školách zastoupených studijních oborů na zahraničních školách Tabulka 1 Struktura vystavovatelů v roce 2014 Graf 1 Celkový počet vystavovatelů se oproti roku 2013 zvýšil o 36. K největšímu nárůstu došlo v oblasti univerzit a vysokých škol (nárůst o 22 institucí). Počet zastoupených fakult se zvýšil o 55 subjektů (viz tabulka 1 a graf 1). V roce 2014 byli na veletrhu zastoupeni vystavovatelé ze 13 zemí. Zahraničních vystavovatelů bylo zastoupeno o 22 více než v roce Nejvíce zahraničních univerzit přijelo z Velké Británie a Dánska, viz tabulka 1 a graf 2. Skutečný počet zastoupených zahraničních škol lze velmi obtížně vyčíslit, protože na veletrhu byly v mnoha případech sdružené expozice typu Fulbright Commission, Studium v Německu a Campus France. Ve sdružených expozicích byly zastoupeny další vzdělávací instituce, jejichž počet lze jen velmi obtížně odhadovat. 2

4 Graf 2 2 Organizační zajištění veletrhu Již tradičně organizaci a průběh veletrhu zajišťovala společnost MP-Soft, a.s., Brno, a Vysoké učení technické v Brně, za podpory Veletrhů Brno, a.s. Záštitu nad XXI. ročníkem veletrhu převzalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; rektor Vysokého učení technického v Brně, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.; poslankyně Parlamentu ČR, Doc. RNDr. Anna Putnová, CSc., MBA; poslanec Parlamentu ČR, prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA; hejtman Jihomoravského kraje, JUDr. Michal Hašek; primátor statutárního města Brna a velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice. Mediálními partnery veletrhu byli rozhlasová stanice Evropa 2 a portál Jobs.cz. Odborným garantem veletrhu bylo tradičně VUT v Brně, zastoupené panem Prof. Ing. Janem M. Honzíkem, CSc., který je akademickým poradcem veletrhu. Organizačním garantem veletrhu byl pan Ing. Pavel Mikula, předseda představenstva společnosti MP-Soft, a.s., Brno. Koncepce veletrhu je řízena akademickým přípravným výborem, jehož členy jsou zástupci nejvýznamnějších vystavovatelů a jehož předsedou je pan Prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. 3 Průběh veletrhu XXI. ročník veletrhu Gaudeamus proběhl v pavilonech G1 a G2 na brněnském výstavišti. Ve dnech 6. a 7. byl souběhem s veletrhy SportLife, Caravaning Brno a Dance Life Expo. Veletrh byl otevřen pro veřejnost denně od do hodin. Každý návštěvník z řad studentů, při vstupu do areálu výstaviště, obdržel tištěný a elektronický katalog veletrhu. Výchovní poradci a pedagogové měli po celou dobu veletrhu vstup zdarma na základě volné vstupenky, kterou mohli přímo v pavilonu, ve stánku poradenského servisu, vyměnit za informační set, který obsahoval: tištěný katalog veletrhu, elektronický katalog veletrhu, informační systém pro výchovné poradce, informační zdroje od jednotlivých vystavovatelů. V rámci registrace výchovných poradců, která probíhala před veletrhem, se registrovalo 831 výchovných poradců z České a Slovenské republiky. Volné vstupenky využilo a informační set si vyzvedlo celkem 335 pedagogů a výchovných poradců. XXI. ročník veletrhu Gaudeamus byl slavnostně zahájen 4. listopadu 2014, v pavilonu G2 brněnského výstaviště za osobní účasti rektora Vysokého učení technického v Brně, pana prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc.; poslankyně Parlamentu ČR, paní Doc. RNDr. Anny Putnové, CSc., pana Prof. Ing. Jana 3

5 M. Honzíka, CSc., akademického poradce veletrhu a zástupce ředitele Veletrhů Brno, a.s. Slavnostního zahájení se zúčastnilo dalších více než 130 čestných hostů. Dne 5. listopadu se ve dvoraně Centra VUT v Brně konal slavnostní společenský večer. Společenského večera se účastnili rektoři většiny vystavujících škol a ostatní významní hosté z řad akademické obce. V průběhu společenského večera bylo předáno ocenění vystavovatelům, kteří se umístili na prvních třech místech soutěže o nejlepší expozici. 4 Soutěž o nejlepší expozici Soutěž o nejlepší expozici veletrhu Gaudeamus probíhala v roce 2014 již po šesté. Hodnocení expozic prováděla nezávislá komise, složená ze studentů Obchodní akademie a VOŠ obchodní Brno a ze studentů, které do komise nominovali sami vystavovatelé. Komise pracovala nezávisle pod vedením pedagoga z Obchodní akademie Brno, která byla gesční školou soutěže. Členové komise hodnotili expozice ve dnech 4. a 5. listopadu 2014 v době, kdy byl veletrh otevřen pro veřejnost. Do soutěže se přihlásilo 18 vystavovatelů. Komise svoji práci ukončila 5. listopadu v odpoledních hodinách a vyhodnotila výsledky pod vedením předsedkyně komise. Na prvním místě se umístila expozice Českého vysokého učení technického v Praze, druhé místo patřilo expozici Vysokého učení technického v Brně a na třetím místě se umístila Univerzita Pardubice. Seznam přihlášených vystavovatelů a výsledky hodnocení uvádí tabulka 2. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 5. listopadu na společenském večeru veletrhu, který se konal ve dvoraně Centra VUT v Brně. Pořadí Soutěžící škola Hodnocení 1. České vysoké učení technické v Praze 1, Vysoké učení technické v Brně 1, Univerzita Pardubice 1, Univerzita Karlova v Praze 1, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1, Mendelova univerzita v Brně 1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 1, Univerzita Palackého v Olomouci 1, Masarykova univerzita 1, Slezská univerzita v Opavě 1, Technická univerzita v Liberci 1, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 1, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 2, Ostravská univerzita v Ostravě 2, University of New York in Prague 2, Prague College 2, Fond pojištění vkladů 2, Vysoká škola podnikání, a.s. 2, Tabulka 2 Seznam soutěžících a výsledky soutěže o nejlepší expozici 5 Návštěvnost XXI. ročníku veletrhu XXI. ročník veletrhu probíhal v areálu brněnského výstaviště jako částečný souběh s dalšími veletrhy. Počet návštěvníků veletrhu Gaudeamus však bylo možné zjistit přesně, podle prodaných katalogů veletrhu a průchodů přes automatické turnikety výstaviště, podobně jako v minulém roce. Počet návštěvníků z řad pedagogů, výchovných poradců a jiných odborníků z praxe bylo možné zjistit podle 4

6 použitých volných vstupenek. Pedagogové se prokazovali volnou vstupenkou u vchodu do areálu výstaviště a na veletrhu si je měnili za informační sety. Volné vstupenky se pedagogům zasílaly poštou, na základě registrace před veletrhem na adrese Celková návštěvnost veletrhu byla návštěvníků, což je o návštěvníků vyšší než v roce Rozložení návštěvnosti do jednotlivých veletržních dnů uvádí tabulka 3 a znázorňuje graf 3. Vývoj návštěvnosti v jednotlivých dnech za posledních 7 let včetně průměrných hodnot, uvádí tabulka 4. Nejvyšší návštěvnost byla druhý den veletrhu, kdy veletrh navštívilo návštěvníků. Za zmínku stojí především zvýšení návštěvnosti v prvním veletržním dni. 4. listopadu 2014 veletrh navštívilo návštěvníků, což je o 875 více než v roce V roce 2014 bylo také dosaženo rekordní návštěvnosti přednášek. Alespoň jednu z přednášek navštívilo studentů. Den Počet studentů 5. listopadu listopadu listopadu listopadu Celkem Tabulka 3 Rozložení návštěvnosti v jednotlivých dnech ROZLOŽENÍ NÁVŠTĚVNOSTI V JEDNOTLIVÝCH DNECH 25% 15% 29% 5. listopadu listopadu listopadu listopadu % Graf 3 Rok 1.den 2.den 3.den 4.den Přednášky Průměr Tabulka 4 Rozložení návštěvnosti v jednotlivých dnech za posledních sedm let 6 Vývoj návštěvnosti veletrhu v letech Vývoj návštěvnosti, jednoho z nejdůležitějších ukazatelů veletrhu, je přímo závislý na demografickém vývoji, konkrétně na vývoji počtu studentů středních škol a počtu maturantů v jednotlivých letech. Z tohoto důvodu byla provedena analýza vývoje počtu maturantů 5

7 za celé období existence veletrhu a srovnání tohoto vývoje s vývojem návštěvnosti veletrhu z řad předmaturitních ročníků. Výsledky této analýzy jsou prezentovány v tabulce 5 a grafu 4. do položky Počet maturantů jsou zahrnuti maturanti z gymnázií a středních odborných škol, vždy v daném roce. Absolventi těchto typů škol tvoří hlavní cílovou skupinu potenciálních studentů vysokých škol. Graf 4 (Zdroj dat o počtu maturantů: Český statistický úřad, V grafu 4 a tabulce 5 je prezentováno srovnání vývoje celkového počtu maturantů z gymnázií a SOŠ a návštěvnosti veletrhu z řad předmaturitních ročníků v letech Z grafu 4 je patrné, že průběh návštěvnosti veletrhu téměř kopíruje vývoj počtu maturantů až do roku Z grafu je dále patrné, že od roku 2006 má počet maturantů neustálý klesající trend. Naproti tomu návštěvnost veletrhu v období dále roste a klesající trend dostává až v roce Mezi roky 2013 a 2014 dochází opět k nárůstu návštěvnosti veletrhu. Počet Návštěvnost Návštěvnost Ročník maturantů veletrhu v Brně veletrhu v Praze Tabulka 5 Srovnání počtu maturantů a návštěvnosti veletrhu v letech (Zdroj dat o počtu maturantů: Český statistický úřad, 6

8 7 Statistický průzkum mezi návštěvníky přednášek XXI. ročník Gaudeamus Brno 2014 Podobně jako v minulých ročnících i v průběhu XXI. ročníku veletrhu Gaudeamus byl proveden statistický průzkum mezi účastníky přednášek formou slosovatelných kupónů. Kupóny vyplnilo a předalo ke slosování návštěvníků, což je 34,2 % z celkového počtu návštěvníků veletrhu. Ve srovnání s rokem 2013 byla návštěvnost přednášek o studentů vyšší. Podrobné výsledky statistického zjišťování uvádí následující tabulky. Statistické zjišťování potvrzuje kvalitu a vysokou účinnost použitých propagačních a marketingových metod v době přípravy veletrhu. Z výsledků je zřejmá celostátní působnost veletrhu a průnik informací v rámci celé České republiky a částečně i do Slovenské republiky. XXI. ročník veletrhu potvrdil svoji významnou roli při informování české veřejnosti o možnostech studia na univerzitách, vysokých a vyšších odborných školách. Zastoupení jednotlivých cílových skupin v celkové návštěvnosti veletrhu uvádí tabulka 6 a graf 5. Cílové skupiny Zastoupení Studenti IV. ročníku SŠ 67,7 % Studenti III. ročníku SŠ 27,2 % Zájemci o celoživotní vzdělávání 2,7 % Studenti vysokých škol 1,8 % Studenti vyšších odborných škol 0,6 % Přednášek se zúčastnilo 34,2 % Tabulka 6 Zastoupení cílových skupin Graf 5 Zjišťovaný údaj Zjištěná hodnota Počet zastoupených měst a obcí ČR Počet zastoupených krajů ČR 14 Počet zastoupených krajů SR 8 Počet zastoupených měst SR 92 Nejvzdálenější místa Plzeň, Karlovy Vary, Praha, Poprad, Martin, Banská Bystrica, Žilina, Ústí nad Labem, Česká Lípa, Most, Kežmarok, Trenčín, Mladá Boleslav, Liberec, Považská Bystrica, Žilina, Košice, Děčín, Sokolov, Turnov, Zvolen, Trnava Prvních 20 nejvíce zastoupených Brno, Ostrava, Olomouc, Zlín, Třebíč, Kroměříž, Jihlava, měst (řazeno sestupně) Prostějov, Opava, Přerov, Vyškov, Pardubice, Frýdek-Místek, Blansko, Uherské Hradiště, Znojmo, Hradec Králové, Karviná, Chotěboř, Havlíčkův Brod Zahraniční návštěvníci 2,6 % Tabulka 7 Regionální rozložení návštěvnosti 7

9 Porovnání vybraných hodnot statistického průzkumu s rokem 2013 uvádí tabulka 8. Porovnání regionálního rozložení návštěvnosti a návštěvnosti přednášek uvádí tabulka 9. Porovnání vývoje zastoupení cílových skupin v celkové návštěvnosti za posledních sedm let uvádí tabulka 10. Zjišťovaný údaj Rozdíl hodnot oproti roku 2013 Počet zastoupených měst ČR Počet zastoupených měst SR - 1 Zahraniční návštěvníci - 1,4 % Zastoupení cílových skupin Přednášek se zúčastnilo + 2,3 % Studenti III. ročníku SŠ + 4,9 % Studenti IV. ročníku SŠ + 1,2 % Studenti VOŠ + 0,1 % Studenti VŠ - 0,5 % Zájemci o celoživotní vzdělávání - 5,1 % Tabulka 8 Porovnání analýzy návštěvníků s rokem 2013 Rok Města ČR Města SR Přednášky ,2 % ,6 % ,1 % ,7 % ,5 % ,9 % ,2 % Tabulka 9 Regionální rozložení návštěvnosti a návštěvnost přednášek za posledních sedm let SŠ SŠ Mgr. Rok VOŠ Bc. stud. III.roč. IV.roč. stud. CŽV ,6 % 68,4 % 0,7 % 3,5 % 0,5 % 7,3 % ,9 % 68,2 % 1,6 % 2,6 % 1,4 % 10,3 % ,3 % 71,9 % 1,5 % 3,0 % 0,6 % 8,7 % ,7 % 72,2 % 0,6 % 2,4 % 8,1 % ,2 % 68,4 % 0,5 % 1,7 % 8,2 % ,9 % 66,5 % 0,5 % 2,3 % 7,8 % ,2 % 67,7 % 0,6 % 1,8 % 2,7 % Tabulka 10 Porovnání vývoje zastoupení cílových skupin za posledních sedm let V tabulce 9 sloupce Města ČR a Města SR uvádějí počty měst a obcí České a Slovenské republiky, ze kterých přijeli diváci, zúčastnili se přednášek a vyplnili slosovatelný kupón. Sloupec Přednášky uvádí procento návštěvníků, kteří se zúčastnili přednášek a vyplnili slosovatelné kupóny. V tabulce 10 sloupce SŠ III.roč. a SŠ IV.roč. uvádějí procenta návštěvníků ze třetích a čtvrtých ročníků středních škol. Sloupec VOŠ uvádí procento návštěvníků, kteří právě studovali vyšší odbornou školu. Sloupec Bc. stud. a Mgr. stud. uvádí procento návštěvníků, kteří právě studovali vysokou školu. Sloupec CŽV uvádí procento návštěvníků, kteří projevili zájem o celoživotní vzdělávání. Za pozornost stojí především zvýšení návštěvnosti přednášek o 2,3 % oproti roku 2013 na rekordních 34,2 %. Tento vývoj potvrzuje úlohu přednášek jako nejefektivnějšího zdroje informací na veletrhu. Podíl jednotlivých krajů České a Slovenské republiky na celkové návštěvnosti veletrhu uvádí tabulka 11 a graf 6. Hodnoty uvedené v tabulkách 7 až 11 svědčí o celostátní působnosti veletrhu, návštěvníci na veletrh přijíždějí ze všech krajů České republiky. 8

10 8% ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ 3% 3% 4% 5% 25% 11% 16% 12% 13% Jihomoravský Moravskoslezský Zlínský Olomoucký Vysočina Pardubický Královéhradecké Středočeský Slovenské kraje Ostatní kraje Graf 6 Kraj Podíl na návštěvnosti Jihomoravský 26,2% Moravskoslezský 16,7% Zlínský 13,3% Olomoucký 12,8% Vysočina 11,9% Pardubický 8,6% Královéhradecké 4,9% Středočeský 3,0% Slovenské kraje 2,6% Jihočeský 2,4% Ústecký 0,7% Praha 0,4% Liberecký 0,4% Karlovarský 0,2% Plzeňský 0,1% Tabulka 11 Podíl krajů na celkové návštěvnosti 8 Preference studentů při výběru studijních oborů Kromě údajů, standardně sledovaných v posledních jedenácti letech veletrhu, které uvádí tabulky 6 až 11, se od roku 2004 sledují údaje týkající se zaměření cílových skupin a kritérií při výběru budoucího studia. V rámci průzkumu bylo osloveno návštěvníků, což je 34,2 % z celkového počtu návštěvníků veletrhu. Průzkum byl proveden prostřednictvím slosovatelných kupónů distribuovaných mezi návštěvníky přednášek. Studenti odpovídali na následující otázky: 8.1 Zájem o skupiny studijních oborů: doprava ekonomika elektrotechnika chemie informatika jazyky management matematika medicína právo přírodní vědy společenské vědy sport stavitelství strojírenství učitelství umění zemědělství 9

11 Obor Doprava nebylo zjišťováno 5,9 % 5,4 % 6,3 % 5,9 % 5,6 % Ekonomika 20,3 % 21,7 % 27,1 % 25,7 % 26,4 % 23,2 % 19,8 % Elektrotechnika nebylo zjišťováno 4,1 % 4,7 % 6,0 % 5,7 % Chemie nebylo zjišťováno 6,0 % 6,9 % 7,9 % 9,9 % 9,4 % Informatika 10,3 % 10,0 % 26,8 % 9,6 % 11,7 % 11,2 % 10,8 % Jazyky 17,2 % 10,3 % 26,2 % 29,1 % 32,3 % 30,8 % 30,3 % Management 19,5 % 17,8 % 24,4 % 23,8 % 26,5 % 23,0 % 21,0 % Matematika 4,4 % 4,8 % 18,3 % 7,8 % 7,9 % 9,6 % 9,1 % Medicína 10,6 % 13,5 % 16,8 % 16,0 % 17,1 % 19,6 % 20,3 % Právo 15,0 % 12,3 % 16,0 % 18,8 % 18,8 % 16,7 % 14,6 % Přírodní vědy 12,1 % 13,4 % 13,5 % 14,5 % 15,5 % 17,5 % 17,3 % Společenské vědy 22,4 % 22,4 % 12,7 % 31,1 % 30,9 % 27,3 % 25,1 % Sport 9,0 % 6,6 % 12,3 % 9,6 % 11,0 % 11,2 % 12,5 % Stavitelství nebylo zjišťováno 6,3 % 6,3 % 6,5 % 6,4 % Strojírenství nebylo zjišťováno 4,5 % 5,5 % 6,7 % 6,4 % Technika 21,0 % 17,6 % 11,8 % nebylo zjišťováno Učitelství 13,8 % 10,9 % 9,5 % 19,7 % 20,9 % 20,0 % 20,3 % Umění 8,0 % 6,8 % 7,6 % 11,9 % 13,2 % 12,7 % 14,2 % Zemědělství nebylo zjišťováno 3,9 % 3,9 % 4,4 % 4,4 % 5,1 % Tabulka 12 Zájem studentů o studijní obory za posledních 7 let ZÁJEM O STUDIJNÍ OBORY 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% jazyky společenské vědy management učitelství medicína ekonomika přírodní vědy právo umění sport informatika chemie matematika strojírenství stavitelství elektrotechnika doprava zemědělství 0,0% Graf 7 Zájem studentů o jednotlivé typy studijních oborů za posledních sedm let, uvádí tabulka 12. Rozložení zájmu o jednotlivé skupiny oborů v roce 2014 uvádí graf 7, procentní hodnoty vyjadřují počet zájemců o daný typ studia z celkového počtu odpovědí na tuto otázku. Studenti mohli zaškrtnout jeden nebo více z uvedených oborů, které by chtěli dále studovat. Největší zájem mají studenti o studium jazyků (30,3 %), společenských věd (25,1 %), ekonomiky managementu (21,0 %), učitelství a medicíny (shodně 20,3 %). 10

12 8.2 Zájem o typy studia: bakalářské bakalářské s možností pokračování magisterské navazující magisterské dlouhé doktorské MBA a odvozené vyšší odborná škola Výsledek ankety za posledních sedm let uvádí tabulka 13. V tabulce je uvedena hodnota udávající kolik procent z celkového počtu oslovených studentů projevilo zájem o daný typ studia. Studenti mohli zvolit jednu nebo více možností. Graf 8 uvádí orientační rozložení zájmu o dané typy studia v roce Studium Bakalářské 8,0 % 8,7 % 8,9 % 15,5 % 32,5 % 32,4 % 34,0 % Bakalářské s možností pokračování 50,3 % 56,1 % 54,7 % 62,6 % 69,8 % 64,7 % 66,2 % Doktorské (Ph.D.) 6,9 % 6,4 % 6,2 % 14,0 % 10,0 % 9,9 % 10,9 % Magisterské dlouhé 12,0 % 8,1 % 9,8 % 17,3 % 14,5 % 18,9 % 17,6 % Magisterské navazující 17,4 % 15,5 % 16,8 % 22,3 % 19,8 % 17,4 % 19,3 % MBA a odvozené 0,9 % 1,0 % 1,1 % 1,5 % 2,0 % 2,0 % 1,8 % Studium na VOŠ 4,5 % 4,2 % 4,0 % 12,5 % 22,8 % 19,5 % 20,1 % Tabulka 13 Zájem studentů o typ dalšího studia Dlouhodobě nejvíce žádaným typem studia je studium bakalářské s možností pokračování a samostatné bakalářské studium. Nárůst zájmu je možné pozorovat u studia magisterského navazujícího a samostatného bakalářského studia. ZÁJEM O TYPY STUDIA 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% bakalářské s možností pokračování bakalářské VOŠ magisterské navazující magisterské dlouhé doktorské Graf Zájem o formy studia: Studenti mohli zvolit mezi prezenční nebo kombinovanou formou studia a celoživotním vzděláváním. Procentní rozložení odpovědí na tuto otázku uvádí graf 9. Z grafu je patrná převaha zájmu o studium v prezenční formě. 11

13 ZÁJEM O FORMY STUDIA 4% XXI. ročník Gaudeamus Brno % prezenční studium kombinované studium celoživotní vzdělávání 83% Graf Kritéria rozhodování o dalším studiu: finanční ohodnocení pravděpodobnost získání zaměstnání prestiž profese moje předpoklady (schopnosti a zájmy) Studenti mohli oznámkovat stupnicí 1 až 5 (1-nejvíce, 5-nejméně) význam uvedených vlivů, jak jsou pro ně důležité při volbě dalšího studia. Tabulka 14 uvádí výsledek zjišťování za období 2008 až Sloupce v tabulce obsahují aritmetický průměr všech známek pro každé kritérium. Do výpočtu se nezahrnují studenti, kteří danému kritériu výběru dalšího studia neudělili žádnou známku. Graf 10 uvádí priority vlivů na rozhodování o budoucím studiu v roce 2014, řazeno od nejméně významného vlivu po nejvýznamnější. Studium Finanční ohodnocení 3,21 3,14 3,19 2,34 2,15 2,15 2,10 Moje předpoklady, schopnosti, zájmy 2,02 1,85 1,91 1,93 1,80 1,75 1,85 Pravděpodobnost získání zaměstnání 2,39 2,19 2,28 1,70 1,53 1,87 2,03 Prestiž profese 3,45 3,14 3,23 2,47 2,25 2,43 2,64 Předcházející vzdělání 3,51 3,69 3,61 2,92 2,67 2,59 2,29 Tabulka 14 Význam vlivů při volbě dalšího studia 12

14 ROZHODOVACÍ KRITÉRIA XXI. ročník Gaudeamus Brno 2014 prestiž profese předcházející vzdělání finanční ohodnocení pravděpodobnost získání zaměstnání moje předpoklady 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Graf 10 Studenty při výběru dalšího studia nejvíce ovlivňují jejich předpoklady a pravděpodobnosti získání zaměstnání. Nejméně podstatným vlivem je prestiž profese. 9 Cílová skupina návštěvníků a její charakteristika V průběhu XXI. ročníku veletrhu Gaudeamus bylo provedeno podrobné statistické zjišťování s cílem vytvořit obraz cílové skupiny návštěvníků a charakterizovat její vlastnosti. Statistické zjišťování bylo provedeno prostřednictvím dotazníkového průzkumu mezi návštěvníky veletrhu přímo v pavilonech. Výsledky dotazníkového průzkumu se mohou lišit od výsledků uváděných v předchozích kapitolách. Důvodem rozdílnosti některých výsledků je jiná metodika zjišťování informací a také oslovení jiné skupiny návštěvníků. V rámci průzkumu bylo osloveno návštěvníků (11,8 % z celkové návštěvnosti) ve věku do 25 let. Průzkumu se zúčastnilo 70,5 % žen a 29,5 % mužů, viz graf 11. ROZDĚLENÍ NÁVŠTĚVNOSTI DLE POHLAVÍ muž 29,5% žena 70,5% Graf 11 13

15 Věkové spektrum návštěvníků mladších než 25 let uvádí graf 12. Nejvíce zastoupenou skupinou mezi návštěvníky jsou studenti maturitních ročníků středních škol ve věku 18 až 21 let (70 %), druhou významnou skupinou jsou studenti ve věku let (26 %). ROZDĚLENÍ NÁVŠTĚVNOSTI DLE VĚKU 3,7% 0,5% 26,1% 69,7% a více Graf 12 Vyhodnocení odpovědí na otázku Jakou školu právě studujete? uvádí graf 13. TYP STUDOVANÉ ŠKOLY 1,9% 1,9% 0,7% 0,7% gymnázium SOŠ 41,5% 53,3% VOŠ VŠ bakalařské SOU VŠ magisterské Graf 13 Hlavní cílovou skupinou veletrhu jsou studenti gymnázií (53 %) a středních odborných škol (42 %). Studenti vyšších odborných škol, bakalářského, magisterského a jiného studia tvořili podíl 5 % na celkové návštěvnosti. Další otázka průzkumu byla: Kde jste se o veletrhu poprvé dozvěděl(a)? V odpovědi na dotaz byla volba jedné z pěti možností uvedených v grafu 14. Nejdůležitějším zdrojem informace o veletrhu je škola (64 %). Mezi další významné zdroje patří internetové stránky veletrhu (19 %) a doporučení známého (15 %). Oproti roku 2013 se zvýšila důležitost předávání informací ve škole o 5 %. Internetové stránky veletrhu se v roce 2014 staly druhým nejvýznamnějším informačním zdrojem. Mezi ostatní zdroje patří rádio, plakáty mimo školu a doporučení rodičů. Vyhodnocení odpovědí potvrdilo správnost používaných metod při propagaci veletrhu, kde je hlavní 14

16 důraz kladen na informování studentů prostřednictvím školy a webového portálu viz graf 14. ZDROJ INFORMACE O VELETRHU 2,5% 15,2% škola 18,7% 63,6% internet doporučení známého ostatní zdroje Graf 14 Doplňkem k předchozí otázce byla otázka, zda jsou poskytnuté informace o veletrhu pro studenty dostatečné, viz graf % dotázaných studentů odpovědělo kladně a tím potvrdili správnost způsobů poskytování informací studentům před veletrhem. DOSTATEČNOST INFORMACÍ O VELETRHU nedostatečné 21,6% dostatečné 78,4% Graf 15 Další skupina otázek měla za cíl zjistit, jak se na organizaci návštěvy veletrhu podílí škola a zda má student na veletrhu dostatek času na získání potřebných informací o svém budoucím studiu. Otázky v této skupině byly: 1. Přijeli jste samostatně nebo organizovaně? 2. Kolik času jste na veletrhu strávil(a)? 69 % z oslovených návštěvníků přijelo na veletrh samostatně, pro 31 % návštěvníků organizovala návštěvu veletrhu škola, viz graf 16. Trend převažujících individuálních návštěv se dlouhodobě ukazuje jako velmi efektivní pro návštěvníky i vystavovatele. Studenti, kteří veletrh navštíví individuálně, mají na 15

17 prohlídku více času a mohou se lépe přizpůsobit svým potřebám. Vystavovatelé s těmito návštěvníky pak mohou efektivněji komunikovat. ORGANIZACE NÁVŠTĚVY VELETRHU organizovaně 30,9% samostatně 69,1% Graf 16 Z grafu 17 je patrné množství času, které studenti na veletrhu stráví. Nejvíce (51 %) návštěvníků na veletrhu stráví 2 4 hodiny. 12 % studentů návštěvě veletrhu věnuje 4 6 hodiny. ČAS STRÁVENÝ NA VELETRHU 4,7% 11,9% 32,3% 51,1% 2-4 hod 1-2 hod 4-6 hod celý den Graf 17 Další skupina otázek byla zaměřena na hlubší průzkum způsobu rozhodování studentů o volbě budoucího studia, na zjištění kritérií, která nejvýznamněji ovlivňují volbu školy a také na úspěšnost návštěvy veletrhu. Studentům byly položeny následující otázky: 1. Hledal(a) jste na veletrhu konkrétní studijní obor nebo školu? 2. Jaký typ studia jste hledal(a)? 3. Co je pro vás při výběru školy rozhodující? 4. Je pro vás důležitá úroveň výuky cizích jazyků? 5. Máte zájem o studium v cizím jazyce na škole v ČR? 6. Našel(a) jste na veletrhu své další studium? 7. Proč jste studium nenašel(a)? 16

18 HLEDAL(A) JSTE KONKRÉTNÍ OBOR NEBO ŠKOLU? ne 25,9% ano 74,1% Graf % návštěvníků na veletrh přichází s jasnou představou o svém budoucím studiu a hledá vhodnou školu, která požadované studium nabízí. 26 % návštěvníků od návštěvy veletrhu očekává, že získá o svém budoucím studiu představu právě na veletrhu, viz graf 18. Podíl studentů hledajících konkrétní školu se oproti roku 2013 zvýšil o 3 %. Rostoucí trend v této oblasti potvrzuje správnou funkci mimoveletržních informačních zdrojů pro studenty, především portálu HLEDANÝ TYP STUDIA 3,5% 1,6% 1,0% 0,4% 19,4% bakalářské magisterské VOŠ jazykovou školu 74,1% doktorské MBA Graf 19 Většinu návštěvníků veletrhu tvoří studenti maturitních ročníků SŠ, proto je největší zájem o bakalářský stupeň studia. 74 % návštěvníků na veletrhu hledá bakalářské studium (zájem o tento typ studia se zvýšil o 6 % oproti roku 2013). 19 % studentů má zájem o studium magisterské a 3,5 % o studium na vyšší odborné škole. Zájemci o další typy studia tvoří 3 % návštěvníků veletrhu, viz graf

19 ROZHODUJÍCÍ KRITÉRIA PŘI VÝBĚRU ŠKOLY 1,5% 0,6% 6,4% XXI. ročník Gaudeamus Brno ,3% nabídka oborů 12,0% 48,0% prestiž školy poloha vzdálenost od místa bydliště studium zdarma 22,2% mimoškolní aktivity velikost školy Graf 20 V grafu 20 jsou uvedena kritéria, která nejvíce ovlivňují rozhodnutí studentů o volbě školy a budoucího studia. Studenti volili kritéria, která jsou pro jejich rozhodování nejdůležitější. 48 % respondentů označilo jako nejdůležitější nabídku studijních oborů na škole, pro 22% je nejdůležitějším kritériem prestiž školy a 12 % považují za nejdůležitější polohu školy. Důležitost dalších kritérií je uvedena v grafu 20. JE PRO VÁS DŮLEŽITÁ ÚROVEŇ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ? ne 33,1% ano 66,9% Graf 21 Otázky znázorněné v grafech 21 a 22 byly do průzkumu zařazeny s cílem detailněji zmapovat preference studentů v oblasti výuky cizích jazyků a studia v cizím jazyce na školách v České republice. Dle grafu 21 je pro 67 % důležitá úroveň výuky cizích jazyků v průběhu pomaturitního studia. Tento podíl se oproti roku 2013 zvýšil o 8 %. Z grafu 22 je patrné, že 39 % respondentů se zajímá možnost studovat v cizím jazyce na české škole. Vývoj v této oblasti naznačuje stále větší zájem studentů o mezinárodní rozměr jejich pomaturitního studia. 18

20 MÁTE ZÁJEM O STUDIUM V CIZÍM JAZYCE V ČR? XXI. ročník Gaudeamus Brno 2014 ano 39,2% ne 60,8% Graf 22 NAŠEL(A) JSTE NA VELETRHU DALŠÍ STUDIUM? ne 28,7% ano 71,3% Graf 23 Vyhodnocení odpovědí na otázku Našel(a) jste na veletrhu své budoucí studium? uvádí graf 23. Z výsledku odpovědí na tuto otázku plyne, že 71,3 % studentů si na veletrhu našlo konkrétní obor, nebo školu, kterou budou v budoucnu studovat. Pouze 28,7 % si nebylo schopno na veletrhu najít další studium. Studentům, kteří na otázku Našel(a) jste na veletrhu své další studium? odpověděli záporně, byla položena otázka Proč jste studium nenašel(a)?. Studenti mohli vybrat jednu ze čtyř nabízených odpovědí. Vyhodnocení odpovědí uvádí graf % studentů, kteří si na veletrhu nedokázali najít své budoucí studium, uvedli jako důvod svoji nerozhodnost a 28 % nedostatek času. Z těchto výsledků vyplývá, že v 90 % případů kdy byla návštěva veletrhu pro studenta neúspěšná, byly příčinou neúspěchu okolnosti zaviněné samotným návštěvníkem, nikoliv nedostatky na straně veletrhu nebo vystavovatelů. Pouze 2,4 % studentů byli neúspěšní, protože na veletrhu nenašli požadovanou školu (jedná se především zájemce o studium na uměleckých školách a Policejní akademii). Vzhledem k vysokému procentu nerozhodných studentů je nutné zaměřit se na způsob prezentace informací a způsoby ovlivnění jejich rozhodování. 19

21 7,6% DŮVOD NEŮSPĚCHU 2,4% nerozhodnost 28,2% 61,9% málo času na prohlídku nedostatek informací škola nebyla zastoupena Graf 24 SPOKOJENOST S ÚROVNÍ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V EXPOZICÍCH 2,5% 0,4% velice spokojen 39,4% spíše spokojen 57,7% spíše nespokojen velice nespokojen Graf 25 Z grafu 25 je patrná vysoká spokojenost návštěvníků s úrovní a způsobem poskytování informací v expozicích vystavovatelů. 58% respondentů uvedlo, že byli velice spokojeni, 39 % bylo spíše spokojeno. Pouze 3 % studentů nebyli s poskytováním informací v expozicích spokojeni. O veletrh Gaudeamus je velký zájem ze strany zahraničních škol, proto jsme do průzkumu zařadili i otázky zjišťující ochotu studentů studovat v zahraničí a ve které zemi. Z celkového počtu oslovených studentů by 52 % mělo zájem o studium na zahraniční škole, viz graf 26. Rozložení zájmu o studium v jednotlivých zemích uvádí graf 27. Nejžádanějšími zeměmi jsou dlouhodobě Velká Británie, USA, Německo, Francie, Austrálie a Rakousko. 20

22 ZÁJEM O STUDIUM V ZAHRANIČÍ XXI. ročník Gaudeamus Brno 2014 ne 47,8% ano 52,2% Graf 26 2,7% 2,4% 2,6% 3,0% 3,5% 3,6% ZÁJEM O STUDIUM V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH 2,4% 2,3% 1,9% 2,3% 3,7% 1,6% 1,0% 0,9% 5,7% 4,6% 9,7% 29,5% 16,5% Velká Británie USA Německo Francie Austrálie Rakousko Dánsko Slovensko Kanada Španělsko Švédsko Nizozemí Švýcarsko Irsko Norsko Itálie Nový Zéland Finsko ostatní země Graf Využití informačních zdrojů pro studenty Na veletrhu Gaudeamus jsou studentům, mimo expozice jednotlivých vystavovatelů, k dispozici další významné informační zdroje. Tyto zdroje poskytují další informace o možnostech studia, pomoc s orientací v nabídce studijních příležitostí a pomoc nerozhodným studentům s výběrem vhodné školy, nebo studijního oboru. Jedná se především o tradiční doprovodný program přednášek a poradenský servis. V roce 2014 bylo poprvé součástí veletrhu také Testovací centrum s testem Na co se hodíš?. 21

23 Nejdůležitějším doprovodným programem veletrhu jsou přednášky vystavujících škol. Dle průzkumu provedeného v přímo v přednáškovém sále přednášky prokazatelně navštívilo rekordních 34,2 % všech návštěvníků veletrhu (9 807 studentů). Z grafu 28, který je výstupem dotazníkového průzkumu provedeného v pavilonu, je zřejmé, že skutečná návštěvnost přednášek mohla být na úrovni 51 % všech návštěvníků veletrhu. Přednáškové sály mohlo v průběhu čtyř veletržních dnů navštívit až studentů. Tato čísla však nelze přesně doložit. ZÚČASTNIL(A) JSTE SE NĚKTERÉ Z PŘEDNÁŠEK? ne 48,7% ano 51,3% Graf 28 Dalším významným doprovodným programem je Poradenský servis, který asistuje studentům s výběrem konkrétního oboru nebo školy. V roce 2014 poradenský servis využilo 18 % návštěvníků veletrhu. Stánky poradenského servisu během čtyř veletržních dnů tedy obsloužili studentů. VYUŽIL(A) JSTE PORADENSKÉHO SERVISU? ano 18,4% ne 81,6% Graf % studentů, kteří poradenský servis navštívili, potvrdilo, že jim tato služba pomohla s výběrem studia, viz graf 30. Tento fakt potvrzuje kvalitu služeb, které poradenský servis studentům poskytuje. 22

24 POMOHL VÁM PORADENSKÝ SERVIS S VÝBĚREM STUDIA? ne 18,5% ano 81,5% Graf 30 V roce 2014 byl poradenský servis poprvé doplněn testovacím centrem s elektronickým testem Na co se hodíš?. Testovacího centra v průběhu veletrhu využilo 20 % návštěvníků (5 735 studentů). 54 % studentů, kteří testovací centrum využili, ohodnotili test Na co se hodíš? kladně a potvrdili, že jim pomohl při volbě budoucího studia. 46 % procent studentů, kteří test Na co se hodíš? využili, odpověděli, že jim tento test s výběrem studia nepomohl. Důvodem může být nezodpovězení testových otázek dle skutečnosti, nebo představa studenta o vhodném studijním oboru bez ohledu na studijní předpoklady stanovené testem. VYUŽIL(A) JSTE TESTOVACÍHO CENTRA? ano 20,3% ne 79,7% Graf 31 23

25 POMOHL VÁM TEST "NA CO SE HODÍŠ"? ne 46,1% ano 53,9% Graf Přednášky vystavovatelů v době konání veletrhu Součástí standardního vybavení veletrhu byly dva přednáškové sály s kapacitou 300 míst k sezení a dalších 350 míst k stání. Oba přednáškové sály byly vybaveny kvalitní audiovizuální technikou. Přednášky tradičně prováděli kvalifikovaní zástupci vystavujících škol. Přednášek se v roce 2014, dle průzkumu v přednáškových sálech, zúčastnilo návštěvníků, což je 34,2 %. Celková návštěvnost přednášek, podle provedeného průzkumu, viz kapitola 10, byla vyšší. Skutečný počet návštěvníků přednášek mohl dosáhnout až návštěvníků, což však nelze přesně doložit. Sčítáni byli pouze ti návštěvníci, kteří vyplnili slosovatelný kupón a odevzdali jej organizátorům přednášek. V průběhu XXI. ročníku veletrhu byl přednáškový sál nejnavštěvovanějším místem veletrhu. Vlastní přednášky jsou dlouhodobě nejefektivnějším způsobem předávání informací o možnostech studia po maturitě a podmínkách přijímacího řízení. I přes velkou kapacitu přednáškových sálů bylo u řady přednášek v sálech nedostatek míst k sezení, vstupní prostor do přednáškového sálu byl mnohdy zcela zaplněn posluchači. Vývoj návštěvnosti přednášek za posledních sedm let uvádí tabulka 15. Z tabulky je patrné, že návštěvnost přednášek byla v roce 2014 nejvyšší za celé sledované období. 12 Katalog veletrhu Rok Návštěvníci ,2 % ,6 % ,1 % ,7 % ,5 % ,9 % ,2 % Tabulka 15 Vývoj návštěvnosti přednášek za posledních sedm let Každý návštěvník veletrhu obdržel tištěný katalog vystavujících škol o rozsahu 80 stran a podrobný elektronický katalog, který byl šířen jednak na CD, a také formou stažení elektronického katalogu z Katalogy obsahovaly podrobné informace o nabídce pomaturitního vzdělávání 24

26 na vystavujících školách a vzdělávacích institucích. V tištěném i elektronickém katalogu měl každý vystavovatel zdarma uvedeny základní informace v rozsahu: název instituce, poštovní adresa, telefonní a faxová čísla, adresa , internetové stránky, certifikáty, jichž je instituce držitelem. Většina škol uváděla další informace o škole, jako například seznam fakult, aktuální kontakty na studijní oddělení, informace o přijímacím řízení, statistiku studentů na jednotlivých fakultách, oborech a další informace. Součástí elektronického katalogu byl unikátní interaktivní rejstřík studijních oborů, které je možné studovat na vystavujících školách. Elektronický katalog dále obsahoval Průvodce budoucího vysokoškoláka, Slovníček vysokoškolských pojmů a rejstřík zemí, ve kterých může český student studovat, včetně uvedení podmínek studia. Pro XXI. ročník veletrhu bylo připraveno katalogů. Uvedený počet katalogů plně vystačil pro všechny návštěvníky veletrhu. 13 Poradenský servis a služby pro studenty Průzkumy prováděné mezi studenty ukazují nedostatky ve schopnosti veletrhu poskytnout úplné informace o možnostech dalšího studia na vystavujících školách. Z bližší analýzy problému je zřejmé, že někteří studenti se nedokáží dostatečně orientovat ve velkém množství informací, očekávají od vystavovatelů komplexní informaci o studijních oborech, srovnání studijních možností s jinými školami a pomoc při výběru vhodného oboru. Požadavek některých studentů na informace je zřejmě nad rámec možností jednotlivých vystavovatelů. Organizátoři veletrhu reagují na uvedený problém zavedením nových bezplatných služeb pro návštěvníky veletrhu a studenty: Bezplatný poradenský servis pro studenty, jehož cílem bylo pomoci studentům při vyhledávání studijních oborů, škol a fakult. Zjednodušeně řečeno, poradenský servis poskytoval studentům odpovědi na čtyři nejčastější otázky: Kam po maturitě?, Kde studovat obor?, Které obory lze studovat na škole?, Kde studovat fakultu?. Poradenský servis měli studenti k dispozici přímo v pavilonu G2. V průběhu čtyř veletržních dnů poradenský servis využilo studentů. Testovací centrum s testem Na co se hodíš?, nový doplněk poradenského servisu. Testovací centrum dokázalo nerozhodným studentům na základě vyplnění 60-ti otázkového testu doporučit vhodné studijní obory, které odpovídají jeho individuálním předpokladům. Testovací centrum využilo studentů. Mobilní aplikace Gaudeamus Guide, která umožňuje studentům snadné vyhledávání informací o vystavovatelích a snadnou orientaci na veletrhu. Průvodce budoucího vysokoškoláka, který obsahuje podrobný návod, jak postupovat při výběru studia až po podání přihlášky ke studiu. Slovníček vysokoškolských pojmů, který obsahuje základní pojmy, na které student narazí v době výběru školy, přijímacího řízení a dále při studiu. Speciální sekce Pro studenty na Rejstřík fakult, který pro každou fakultu obsahoval: o základní informace a kontakty, o informace o přijímacích zkouškách, o informace o přihlášce na fakultu a pravděpodobnost přijetí, o ostatní doporučení na maturitní předmět, den otevřených dveří, přípravné kurzy. Interaktivní rejstřík českých a zahraničních studijních oborů: dostupný na internetové adrese a v elektronickém katalogu veletrhu. Do rejstříku jsou zařazeny všechny studijní obory vystavujících škol, které si školy přímo samy zadaly do systému. Rejstřík studijních oborů je rozdělen na obory, které lze studovat na českých a zahraničních školách. Obsah internetové verze rejstříku oborů se průběžně doplňuje dle požadavků vystavovatelů. 25

27 Rejstřík zemí, ve kterých může český student studovat s uvedením dostupných informací o státu, vízových povinnostech, specifických požadavcích pro pobyt a studium v daném státě a podrobných podmínkách studia. 14 Veletrh v síti Internet Veškeré informace o veletrhu jsou dostupné na internetové adrese Standardně se po skončení veletrhu, na uvedené adrese, zveřejní i základní kontaktní údaje na vystavující školy. Na uvedené internetové adrese jsou také k dispozici rejstříky studijních oborů, rejstřík fakult a seznamy škol s uvedením studijních oborů, které lze na školách studovat. V nově vytvořené sekci Pro studenty jsou na také Slovníček vysokoškolských pojmů, Průvodce budoucího vysokoškoláka a rejstřík zemí s uvedením podmínek studia. Bez nadsázky můžeme hovořit o internetové verzi veletrhu, která nabízí zájemcům o další studium odpovědi na základní důležité otázky: Kam po maturitě? Jak se dostat na VŠ nebo VOŠ? Kde je studium nejvýhodnější? Kde lze studovat vybraný obor? Které obory lze studovat na škole? Kde lze studovat vybranou fakultu? Ve kterých státech může studovat český student? Tuto službu poskytuje organizátor veletrhu vystavujícím školám zdarma. Vystavující školy mohou, kdykoli v období zveřejnění katalogu, údaje zdarma aktualizovat. Průběh návštěvnosti portálu včetně srovnání za posledních 7 let je uvedeno v tabulce 16. V roce 2014 portál zaznamenal bezprostředně před termínem konání veletrhu v Brně v měsících říjnu a listopadu rekordní návštěvnost. Pokles v počtu navštívených stránek oproti roku 2013 je způsoben především změnou struktury webu a jiným uspořádáním informací. Informace pro návštěvníky jsou nově sdruženy do informačních stránek Pro studenty a Kam po maturitě?. Návštěvník webu tím pádem navštíví menší počet stránek aby se dostal ke všem hledaným informacím. Z přístupů na webové stránky veletrhu je patrné, že studenti před svojí návštěvou veletrhu hledají na webu podrobné informace o vystavovatelích a nabízených studijních oborech. Tato skutečnost dokazuje vysokou důležitost prezentace vystavovatelů na Z podrobné analýzy prohlížených stránek lze vyčíst, že pro 80 % návštěvníků webu je zdrojem prvotní informace o vystavujících školách a po vyhledání základních informací dále pokračují proklikem na webové stránky jednotlivých škol, kde získávají detailní informace, případně přímo vyplňují přihlášky ke studiu. Období Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Tabulka 16 Přístupy na za posledních 7 let 26

28 15 Věda pro život XXI. ročník Gaudeamus Brno 2014 V roce 2013 měl veletrh Gaudeamus již VII. ročník doprovodného programu pod názvem "Věda pro život". Cílem doprovodného programu bylo umožnit budoucím studentům nahlédnout do náplně studia a zajímavostí, které se mohou ve škole naučit. Veškeré prezentované zajímavosti, přírodní jevy, vědecké poznatky a špičkové technologické novinky si návštěvníci mohli prakticky vyzkoušet. Věda pro život pomohla studentům při rozhodování o budoucím studiu, rozšířila jejich obzor a přiblížila náplň jejich budoucího studia. V roce 2014 se v doprovodném programu prezentovali: EF Education First, s.r.o.: Fotosoutěž. Mendelova univerzita v Brně: Vědecké ukázky z oblasti: o Potravinářství o Genetiky o Robotiky o Zemědělství o Lesnictví Univerzita Karlova v Praze: Prezentace a praktické ukázky Přírodovědecké fakulty, Lékařských fakult, Fakulty tělesné výchovy a sportu, Matematicko-fyzikální fakulty, Filozofické fakulty: o Poznejte svoje tělo (zábavná fyziologie). o Soutěž o nejsilnější ženu a nejsilnějšího muže. o Chirurgové. o Nemocnice pro medvídky. o Poklady Země. o Tak trochu jiný pohled na svět. o Působení psychoaktivních látek na mozek. o Evropa o Tekutý dusík. o Magnetická levitace. Univerzita obrany: Vojenský výcvik za pomoci taktického simulátoru Virtual Battlespace 2. Komplet pro nácvik resuscitace základních životních funkcí. Ukázka ručních zbraní a pozemní kolové techniky Armády České republiky. Ukázky výsledků vědecko-výzkumné činnosti. Ukázky boje zblízka MUSADO Military Combat System v podání studentů UO. Ukázky z taktického výcviku skupiny Commandos v podání studentů UO. Západočeská univerzita v Plzni: Dvoukolka jednoosé vozítko s bezdrátovou zpětnou vazbou. Virtuální dvojník. Univerzita Palackého v Olomouci Dáváme vědě prostor: Matematika a fyzika hravě kvízy, hry, hlavolamy Radost z pohybu měření tělesného složení, sport handicapovaných, sportovní vozíky, krokoměry Konfuciova akademie kaligrafie Speciální pedagogika slepecký pes, Braillovo písmo v praxi Zdravý životní styl a laická první pomoc 27

29 Univerzita Pardubice: Fakulta chemicko-technologická: Chemie barevná a čarovná - chemické pokusy. Dopravní fakulta Jana Pernera: Jak se staví mosty. Fakulta ekonomicko-správní: Ochranné prvky bankovek, trhy s fraktály. Fakulta elektrotechniky a informatiky: Termokamera, quadroptéra, roboti. Fakulta filozofická: Luštění historických nápisů. Fakulta restaurování: Kouzla a umění restaurátorů. Fakulta zdravotnických studií: Zdravotníci a záchranáři v akci. XXI. ročník Gaudeamus Brno 2014 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava: Model superpočítače Anselm, který svým výkonem nahradí zhruba klasických notebooků. Patří k nejvýkonnějším superpočítačům u nás, ve střední Evropě zaujímá šestou příčku. Model automatizované rozvodny elektrické energie: projekt implementace moderních automatizačních prvků rozvodny elektrické energie, umožňující: zvýšení bezpečnosti provozu, snížení spotřeby energií, snížení provozních nákladů, zvýšení produktivity a prodloužení životnosti objektu. Korečkový elevátor: zařízení pro svislou a úklonnou dopravu sypkých materiálů prostřednictvím nekonečného tažného prvku, který je osazen korečky. Tento konkrétní typ korečkového elevátoru slouží jako validační zařízení pro počítačové simulace dopravy sypkých materiálů. Vozidlo DemoCar: jedná se o čtyřkolku s nezávislým pohonem každého kola. Vozidlo je ovládáno dálkově 16 kanálovou vysílačkou. 16 Pojďme si hrát s technikou Cílem V. ročníku doprovodného programu "Pojďme si hrát s technikou" bylo studentům přiblížit a podpořit studium technických studijních oborů. V rámci programu představili vystavovatelé technické a technologické novinky formou praktických ukázek, do kterých se mohli studenti zapojit. Doprovodný program tradičně probíhal ve společné expozici. V doprovodném programu "Pojďme si hrát s technikou" se v roce 2014 prezentovali: České vysoké učení technické v Praze: Věda a technika z ČVUT všemi smysly aneb vše vyžaduje správnou techniku. Univerzita Karlova v Praze: Matematicko-fyzikální fakulta UK: o Umělá inteligence v počítačových hrách. o Roboti. o Termovize v praxi. o Vzdálené laboratoře (astrofyzikální měření, pokusy z jaderné fyziky, experimenty kvantové fyziky). o Vesmírná geochemie. 28

30 17 Historie veletrhu Ročník Vystavovatelé Plocha v m 2 Návštěvnost XXII. ročník veletrhu Gaudeamus v Brně v roce 2015 XXII. ročník veletrhu Gaudeamus je plánován na dny 3. až 6. listopadu Počítá se s opětovným umístěním veletrhu v pavilonech G1 a G2 a souběhem se sportovními veletrhy Sport Life. Pro XXII. ročník v roce 2015 připravujeme: Pokračování podpory tematicky zaměřených přednášek, například na téma Jak na přijímací zkoušky, Financování studia a podobná témata. Rozšíření služeb poradenského servisu a testovacího centra. Zdokonalení funkčnosti mobilní aplikace Gaudeamus Guide. Doplnění nabídky mimoškolních aktivit pro studenty. Podporu prezentací v tzv. komunikačních zónách. Podporu práce s výchovnými poradci SŠ před veletrhem a v době konání veletrhu. Zachování cenové hladiny přibližně jako v roce Další zvýšení standardu v oblasti servisu pro vystavovatele. Zachování tzv. ekonomických expozic pro prezentaci vysokých uměleckých škol a vyšších odborných škol v expozicích o ploše 4 a 6 m2. Zachování zvýhodněné ceny výstavní plochy pro expozice v doprovodném programu Věda pro život a Pojďme si hrát s technikou. Zachování podpory návštěvnosti veletrhu vhodnou mediální propagací za podpory silných mediálních partnerů. Podporu účasti diváků na přednáškách vystavovatelů jako v roce Tištěný katalog vystavovatelů v nákladu přibližně výtisků. Elektronický katalog veletrhu s možností stažení prostřednictvím Internetu. Další rozšíření a doplnění rejstříku fakult. Průběžnou aktualizaci údajů o vystavovatelích umístěných na Internetu (www.gaudeamus.cz). Průběžné zveřejňování informací o veletrhu v síti Internet. Doplnění rejstříku oborů dle podkladů vystavovatelů a další zdokonalení jeho funkčnosti. 29

31 19 Veletrh Gaudeamus v Praze v roce 2015 XXI. ročník Gaudeamus Brno 2014 Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha proběhne v roce 2015 nově v areálu výstaviště PVA Expo Praha v Letňanech v termínu 27. až 28. ledna Předpokládané vlastnosti a cíle veletrhu: Zvýšení komfortu a úrovně služeb pro vystavovatele i návštěvníky s využitím moderního areálu PVA Expo Praha. Zavedení bezplatné autobusové linky od stanice metra ke vstupu na výstaviště pro návštěvníky i vystavovatele. Doplnění poradenského servisu o testovací centrum s testem Na co se hodíš?. Zdokonalení funkčnosti mobilní aplikace Gaudeamus Guide. Zavedení tematických přednášek do programu veletrhu v Praze. Náplní bude nabídka pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Oslovit studenty z Prahy, Středočeského kraje a dalších českých krajů s větší vzdáleností od Brna. Vyšší standard komunikace s výchovnými poradci SŠ před a v době konání veletrhu. Zachovat podporu doprovodného programu Věda pro život. Zachovat a dále rozšířit poradenský servis pro návštěvníky veletrhu. 20 Veletrh Gaudeamus v Nitře v roce 2015 Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Slovakia v Nitře proběhne již potřetí v areálu výstaviště Agrokomplex Nitra v termínu 14. a 15. října V roce 2015 proběhne veletrh Gaudeamus na výstavišti Agrokomplex jako samostatná akce. Předpokládané vlastnosti a cíle veletrhu: Náplní bude nabídka pomaturitního a celoživotního vzdělávání ve Slovenské republice i zahraničí. Rozšíření nabídky možností studia v zahraničí pro slovenské studenty. Práce s výchovnými poradci a pedagogy středních škol na Slovensku. Prezentace všech informačních zdrojů o pomaturitním studiu dostupných slovenským studentům a pedagogům (především portál interaktivní rejstříky studijních oborů, informační systémy pro výchovné poradce, mobilní aplikace Gaudeamus Guide). Doplnění poradenského servisu o testovací centrum s testem Na co se hodíš?. Zdokonalení funkčnosti mobilní aplikace Gaudeamus Guide. Zavedení tematických přednášek do programu veletrhu v Nitře. Oslovit studenty z celé Slovenské republiky. Vyšší standard komunikace s výchovnými poradci SŠ před a v době konání veletrhu. V Brně 12. prosince 2014 Prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc. akademický poradce a předseda přípravného výboru Ing. Pavel Mikula organizační garant 30

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

základních veřejné služby leden 2015

základních veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby 3 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby Posouzení provedli:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více