V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL"

Transkript

1 V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

2 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o.: je stírání generačních a vědomostních rozdílů pracovního kolektivu. Smyslem kurzu: je rozvoj efektivní komunikace, odhad potřeb kupujících, včasné rozpoznání problémových zákazníků a zvládání konfliktů s jediným cílem neztratit žádného zákazníka. Cíle: na konci kurzu budou účastníci Vědět jaké existují zkratky pro funkční klávesy Umět formátovat Umět pracovat s listy Umět pracovat v listech Umět kopírovat, vkládat, přesouvat, odstraňovat buňky, řádky a sloupce Orientovat se v typech grafů Umět využívat logickou funkci KDYŽ Umět vytvářet kontingenční tabulky Vytvářet výpočtové pole v kontingenčních tabulkách Pracovat s nesouvislými daty v kontingenčních tabulkách Vytvářet kontingenční graf Moje cíle (aneb co chci od kurzu): Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2

3 Harmonogram 1 den Činnost Prezentace účastníků, objasnění cílů kurzu, osobní cíle účastníků Čas 7:00 8:00 Excel úvod, seznámení s úvodní obrazovkou, zkratky pro funkční klávesy, tabulka 8:00 9:00 Formátování, Práce s listy a práce v listech 9:00 10:30 Kopírování, vkládání, styly, úpravy a funkce 10:30 11:30 Přestávka na oběd 11:30 12:00 Podmíněné formátování, grafy 12:00 13:00 Kontingenční tabulka 13:00 15:30 Závěrečná reflexe, úkoly, ukončení 1 dne 15:30 16:00 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 3

4 Harmonogram 2 den Činnost Čas Prezentace účastníků, co nás zaujalo minule 7:00 8:00 Diskuze o úkolech 8:00 9:30 Supervize doručených souborů 9:30 11:30 Přestávka na oběd 11:30 12:00 Supervize doručených souborů 12:00 15:00 Závěrečná diskuze, ukončení kurzu 15:00 16:00 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 4

5 1. Úvod Nejprve spusťte Excel, a to buď ikonou na ploše, nebo přes nabídku Start - Všechny programy - Microsoft Office - Excel Po spuštění bude zobrazena prázdný sešit se třemi listy (pokud správce nenastavil jinak). Uložení provedete jednoduše. Karta Soubor a menu Uložit jako. Dokument pojmenujte: Moje-tabulka a uložte tlačítkem Uložit. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 5

6 Úvodní obrazovka Toto programové okno aplikace obsahuje: Panel nástrojů pro Rychlý přístup (Quick Access Toolbar) Pás karet (Ribbon) Svislý a vodorovný posuvník (Vertical/Horizontal Scroll Bar) Tlačítka pro pohyb mezi listy + ouška listů (Tab Scrolling Buttons + Sheet Tab) - Pole pro přepínaní listů Stavový řádek (Status Bar) Řádek vzorců (Formula Bar) Aktivní list sešitu (Worksheet) - Aplikační okno - Buňka(y) Panel nástrojů - Rychlý přístup Pás rychlých nabídek. Tento pás si můžete upravit k obrazu svému, ale i v základním nastavení je bez problému použitelný. 1. Ikona aplikace Excel (Control Button) - otevírá se systémové menu (minimalizovat, přesunou.) 2. Ikona (tlačítko) Přizpůsobit panelu nástrojů Rychlý přístup (Customize Quick Access Toolbar Button) - můžete si tak upravit a přizpůsobit přímo pro vás. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 6

7 Pás karet (Ribbon) Vodorovný a svislý posuvník Slouží k pohybu po listu nahoru, dolů, vpravo, vlevo. Pole přepínaní listů Pomocí "oušek se dá přepínat mezi jednotlivými listy (grafy). Jména listů (grafů) nemusí mít standartní názvy "List1" ale můžete je pojmenovat dle svých potřeb, např. hypotéka. Pokud máte v Excelovském sešitu více listu můžete listy přesouvat pomocí šipek. Zobrazit poslední listy či první listy pomocí šipek. Řádek vzorců V tomto okně zadáváme naše vzorce a zadáváme do jednotlivých buněk potřebné hodnoty. Stavový řádek Pro další dodatečné informace. Jako novinku obsahuje stavový řádek lupu, kdy si okno se vzorci můžete rychle a efektně přizpůsobit svým požadavkům. Aktivní list (Aplikační okno) - Buňka(y) Toto okno je pro nás nejdůležitější. V tomto okně budeme tvořit naše výpočtové výtvory. Okno se skládá z jednotlivých listů. Každý list se skládá z jednotlivých buněk. Buňka je nejmenší jednotka, které nese informaci (číslo, vzorec, atd.). Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 7

8 2. Vytvoření tabulky Excel se skládá z listu. List se skládá z buněk. Představit si to můžete jako čtverečkovaný sešit, kdy listy jsou jednotlivé listy v sešitě. Jednotlivé čtverečky odpovídají buňkám. Do buněk se mohou vkládat čísla, vzorce, texty, (dokonce i minigrafy), atd. Každá buňka má svou adresu (pozici), takže umístění není neznámé. V Excelu jsou v základním nastavení sloupce označeny písmeny, řádky čísly. Takže první buňka má adresu A1, druhá buňka v první řádku B1. Buňka ve třetím sloupci a třetím řádku C3. Příklad tabulky Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 8

9 3. Zkratky pro funkční klávesy Alt + Ctrl + Shift + F1 Nápověda F2 Úprava aktivní buňky F3 Vložit název F4 Opakovat operaci odkaz- absolutní relativní Vložit graf do listu Uložit jako Minimalizovat pás karet Náhled před tiskem Dialogové okno Správce názvu Vložit do buňky komentář Vložit funkci dialogové okno Zavřít Excel Uložit změny? Přesun na další sloupec F5 Přijít na Zmenšit okno sešitu Najít a nahradit F6 Přepnutí další podokno Další otevřený sešit Přepnutí předchozí podokno F7 Kontrola pravopisu Přesun okna sešitu Zdroje informací F8 Rozšířit výběr Makro Změnit velikost okna Přidat k výběru F9 Výpočet listu Minimalizovat okno sešitu Přepočet aktuální list F10 Aktivace pásu karet F11 Vložit graf nový list Otevřít Visual Basic Maximalizovat okno sešitu Zobrazit nabídku Vložit nový list Nový list F12 Uložit jako Otevřít Dialogové okno Uložit sešit Zkratky s Ctrl CTRL + C, CTRL + V, CTRL + P (známá zkratka ze školy) a protokol je hotov :)... Ctrl + A Označení všech buněk Ctrl + B Tučné/netučné písmo (funguje pro následující psané znaky) Ctrl + C Zkopíruje obsah označených buněk do schránky Ctrl + D Kopírování obsahu a formátu horní buňky do buňky pod ní Ctrl + F Najít (otevře dialogové okno) Ctrl + G Přejít na (otevře dialogové okno) Ctrl + H Nahradit (otevře dialogové okno) Ctrl + I Písmo kurzivou/nekurzivou (funguje pro následující psané znaky) Ctrl + K Vloží hypertextový odkaz (otevře dialogové okno) Ctrl + N Otevře nový sešit Ctrl + O Otevře soubor Ctrl + P Vytiskne Ctrl + S Uložení souboru Ctrl + T Zobrazení dialogového okna: Vytvořit tabulku Ctrl + U Podtrženo/Nepodtrženo Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 9

10 Ctrl + V Vloží do buňky obsah schránky Ctrl + X Vyjme obsah označených buněk Ctrl + Home Přesun do buňky A1 Ctrl + End Přesune kurzor na poslední plnou buňku Ctrl + Enter Do všech označených buněk stejný obsah Ctrl + PageDown Přepnutí na další list Ctrl + PageUp Přepnutí na předcházející list Ctrl + Mezerník Výběr celého(celých) sloupce(ů) Ctrl + Shift + Mezerník Výběr celého listu Ctrl + F1 Zobrazení/skrytí - pás karet Ctrl + F2 Náhled před tiskem Ctrl + F3 Správce názvu - dialogové okno Ctrl+Shift+Enter Vložení maticového vzorce Zkratky s Alt Alt + Enter Zahájení nového řádku ve stejné buňce (vcelku šikovná pomůcka) Alt + = Vložení vzorce SubTotal Zkratky pro funkční klávesy F1 Nápověda nebo pomocník (stejné jako u jiných aplikací např. Word) F2 Změna v buňce F4 Opakování poslední akce o F4 - odkaz - změna typu odkazu (absolutní, relativní, smíšený, tj $) F5 Dialogové okno: Přejít na F7 Dialogové okno: Kontrola pravopisu F9 Přepočet všech listů F12 Uložit jako dialogové okno Home Přesunutí na začátek řádku Navigace uvnitř listu Klávesové zkratky pro navigaci uvnitř listu v sešitu Excel Alt + Page Down - Pohyb v listu o jednu obrazovku vpravo Alt + Page Up - Pohyb v listu o jednu obrazovku vlevo Alt + šipka dolů - Zobrazení seznamu pro automatický filtr Ctrl + End - Přesun do poslední buňky s obsahem Ctrl + F - Zobrazí se dialogové okno Najít Ctrl + H- Zobrazí dialogové okno Nahradit Ctrl + Home - Přesun na začátek listu (A1) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 10

11 Ctrl + G - Zobrazit dialogové okno Přejít na (také zkratka F5) Ctrl + šipky - Přesun na okraji další oblasti dat Ctrl + šipka vlevo - Uvnitř buňky: Přesun o jedno slovo doleva Ctrl + šipka doprava - Uvnitř buňky: Přesun o jedno slovo doprava End - Uvnitř buňky: přesunout na konec buňky F2 - Kurzor na poslední pozici v buňce F5 - Zobrazit dialogové okno Přejít na (také zkratka Ctrl + G) Home - Přesun na začátek řádku v kterém se nachází kurzor (tj. do sloupce A) Home - Uvnitř buňky: přesunout na začátek buňky. Page Down - Přesun o jednu obrazovku dolů Page Up - Přesun o jednu obrazovku dolů Shift + Tab - Přesunutí o jednu buňku vlevo Shift + F4 - Opakujte poslední nález Šipky - Přesun o jednu buňku nahoru, dolů, doleva doprava Tab - Přesunutí o jednu buňku vpravo Výběr buněk v listu Klávesové zkratky pro výběr buněk v listu (listech) v sešitu Excel Ctrl + * (hvězdička) - Vybere aktuální oblast kolem aktivní buňky (tabulku) Ctrl + A - Vybere aktuální oblast kolem aktivní buňky (druhý stisk Ctrl + A celý list) Ctrl + Mezerník - Vybere sloupec Ctrl + Shift + End - Rozšíření výběru k poslední použité buňce Ctrl + Shift + Home - Rozšíření výběru k začátku listu Ctrl + Shift + Mezerník - Vybere celý list Ctrl + Shift + O - Výběr všech buněk s komentáři Ctrl + Shift + PgUp - Vybere aktuální a předchozí list v sešitu Ctrl + Shift + PgDn - Vybere aktuální a následující list v sešitu Ctrl + Shift + Šipky - Rozšíření výběru k okrajové buňce s obsahem Esc - Zrušit výběr Shift + Home - Rozšíření výběru k začátku řádku Shift + Mezerník - Vybere řádek Shift + Šipky - Rozšíření aktuálního výběru o jednu buňku Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 11

12 4. Data v buňkách - co obsahuje, co lze vkládat Každá jednotlivá buňka, může obsahovat: Hodnota - číselné, textové, datum čas,... o Číslo - číselné hodnoty o Text - Jakýkoliv text o Datum, čas Vzorec (funkce) - v buňce se provede výpočet k dispozici jsou funkce statistické, finanční, textové,... Místo správného výpočtu může být obsahem chybová hodnota. Formát (automaticky, vlastní, podmíněný) - například barva, ohraničení (obsahem buňky může být něco jiného, než je zobrazeno, například vzorec, datum, čas,...) Hypertextový odkaz - například klikatelný odkaz na web :) Komentář - komentář (klasický žlutý lístek) můžete upravovat (přiřadit mu tvar barvu) Minigraf - od Verze Excel 2010 může být v buňce i graf (minigraf). Hodnota Zadávat lze různé hodnoty (číslo, text, datum, čas, procenta). Toto lze povést: Ručně - zadá se ručně Automaticky - klávesovou zkratkou - klávesovou zkratkou lze vložit aktuální datum čas (viz dále) Automatická změna formátu - po zadání hodnoty data, času ve správném času dojde k automatické změně formátu (= pro vkládání vzorce). Ruční změna formátu - pomocí menu můžete nastavit příslušné formáty Ručně Ruční zadávaní, nejčastější, do aktivní buňky zadáte požadovanou hodnotu. Pro specifická zadání se provede automatický formát (o tom podrobněji v další kapitole). Ctrl + V Vložení dat ze schránky Poznámka: Pokud data mají jiný rozměr, může při vkládání dojít k chybě. Změna formátu (automatická ruční) Při vložení některých specifických hodnot dojde k automatické změně formátu, když vkládáte datum, čas, procenta. Například: Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 12

13 Poznámka: Vložená hodnota se automaticky změní na formát datum (a patřičně se naformátuje číslo v buňce). Na první pohled sice stále vidíte ono datum, ale ve skutečnosti je v buňce číslo, reprezentující dané datum. V případě, že zadáte například pouze 1.5, doplní se automaticky současný rok a do buňky se vloží Viz také další kapitola o formátu. K další automatické změně dojde při vložení symbolu = (rovná se). Excel automaticky předpokládá vložení funkce (popis funkci následující kapitola). ' apostrof Při použití apostrofu bude Excel ignorovat použití automatického formátu. Takto můžete zobrazit například '=A10+A12, bez použití apostrofu se provede výpočet. Apostrof se v buňce nezobrazí. Funkce (vzorce) - zadávaní/úprava Jak jsem psal výše, aby Excel poznal, že jde o vzorec (funkci), musíte jej uvodit znakem rovno =. Poté již můžete vkládat vzorec. Pro vložení funkce (vzorce) máte opět několik možností: Ručně Myší ze schránky - Ctrl + V VBA - makro Ručně Nejrychlejší možnost, pokud znáte příslušnou funkci, můžete začít ihned psát, například: =KDYŽ(A10=1;A3;A5) Poznámka: Klávesová zkratka F4 při psaní přepíná odkazování. Příklady funkcí (vzorců): =A1 - odkaz na buňku A1, pokud v ní bude hodnota 24, bude i v buňce (B2) hodnota 24 (nemáte-li změněno formátování) =1+1 - nemusíte se vůbec nikam odkazovat a Excel Vám spočítá, kolik je 1+1 =A1+A2 - spočtete součet, který dávají čísla v buňkách A1 a A2 (pokud v buňkách nebude číslo, obdržíte chybovou hodnotu) Poznámka: - Podrobnější popis funkcích (vzorcích) je v sekci věnované vzorcům: funkce. Myší Pokud funkci neznáte, můžete pomocí myši, vybrat z pásu karet Vzorce sekce knihovna funkcí ikona Vložit funkci v zobrazeném dialogovém okně si již vyberete, co potřebujete. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 13

14 Klávesová zkratka (Ctrl + V) Podobně jako u vložení hodnot, pokud máte ve schránce příslušný funkci (vzorec) tento bude vložen do buňky (buněk). Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 14

15 5. Základní formátování Formátování buněk je nedílnou součásti hodnoty. Každá hodnota je po zadání automaticky naformátována. Tento formát pak můžete nastavit (změnit). Excel automaticky formátuje zadávané hodnoty (převádí na číslo, datum,) Zkuste zadat a uvidíte co se stane: A - zůstane tak jak je 23 - automaticky se zarovná doprava (jedná se o číslo) automaticky se převede na datum 12:12 - automaticky se převeden na čas Poznámka: - při použití apostrofu ' nebude použito automatické formátování, text zůstane tak jak jej napíšete (například vzorec, datum, čas,...). Odkazování na definovaný název Pokud je pojmenována jedna buňka odkáže se jednoduše rovná se a její název (např. = DPH). Pokud máte definovanou název pro oblast buněk a chcete se na ní odkázat musíte použít maticový zápis. Označíte stejně velkou oblast (kam se má přenést) a použijete klávesovou zkratku Ctrl+Shift+Enter, která provede zápis maticového vzorce. Hypertextový odkaz V Excelu se můžete odkazovat na web. Například na stránky Nejjednodušeji v buňce, do které potřebujete zadat hypertextový odkaz. Pravým tlačítkem a vyberete hypertextový odkaz. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 15

16 Do Zobrazený text: zadáte co chcete, aby se zobrazilo v buňce, např: a do Adresa: zadáte kliknete OK a máte hotovo. Komentáře Do buňky se dají vkládat komentáře. Nejjednodušeji přes pravý klik na buňce a vložit komentář. Nebo na kartě revize sekce komentáře. Poznámka: - Buňka, která obsahuje komentář má v pravém horním rohu červený praporek. Minigrafy Ukázka buňky s minigrafem. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 16

17 6. Práce s listy v MS Excel Úvodem k listům S listy se dá provádět mnoho různých činností (vkládat, kopírovat, skrývat, atd.). Výběr (volba) listu - Zobrazení vybraného listu, přesun mezi listy Skrýt/zobrazit listy Super skrytý list - speciální skrytí listu Vložit list - jeho pojmenování Odstranit / Smazat list Přesunování listu Kopírování listu Úprava záložek listů - změna názvu, barvy, skrytí Přejmenovat list Zobrazit 2x stejný list (dva pohledy) v jednom okně Výběr (volba) listu Otevřením sešitu, se Vám zobrazí zároveň jednotlivé listy (v záložkách vidíte jejich jména). V jednu chvíli si můžete prohlížet jen jeden list. Pokud se chcete přesunout na druhý. Lze to provést klikem na příslušnou záložku, kdy se Vám zobrazí Vámi vybraný list. Pokud je listů více můžete se na další (předchozí dostat klikem na posuvník). Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 17

18 Posuvník umožní přesun na první list, na předchozí list, na další list a na poslední list. Další možností jak zvolit požadovaný list, je klik pravým tlačítkem myší na jednu z šipek a zobrazí se Vám všechny listy k dispozici (pak si jen vhodný vyberete). Poznámka: Minimálně jeden list je v každém sešitě viditelný. Skrýt/zobrazit listy V Excelu můžete skrývat/zobrazovat listy. Máte-li na jednom listě výpočty, které chcete mít na první pohled skryté. Máte dvě možnosti: Klik na záložky V záložkách listu kliknete pravým tlačítkem myší na záložku listu, který chcete skrýt a vyberete Skrýt list Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 18

19 Skrýt list (využití pásu karet) V pásu karet Domů sekce Buňky ikona Formát z menu vyberete Skrýt a zobrazit - Skrýt list Zobrazit list V pásu karet Domů sekce Buňky ikona Formát z menu vyberete Skrýt a zobrazit - Zobrazit skrytý list v zobrazeném dialogovém okně si vyberete list, který chcete zobrazit. Pokud je super skrytý list tak jej v přehledu neuvidíte. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 19

20 Poznámka: Další možnost jak skrýt list je super skrytý list. Což je sepsáno v další kapitole. Poznámka: Pokud sešit obsahuje jen jeden list (nelze již vybrat jiný list). Jinak minimálně jeden list musí být zobrazen (i když další listy jsou skryté, jak zobrazit skryté listy viz dále Skrýt/zobrazit listy). Pokud budete chtít odstranit poslední list, obdržíte chybovou hlášku. Vložit list Jak vložit nový list. Pokud Vám nestačí tři listy, lze vložit nový list. 1) klávesovou zkratkou Shift + F11 2) Klikem na přidávací tlačítko v liště s názvy listů. 3) Přes pás karet Domů sekce Buňky ikona vložit - Vložit list. Poznámka: Po otevření sešitu v Excelu máte v sešitu 3 listy (standardní nastavení Excelu, pokud si změníte, může jich být zobrazen i jiný počet). Toto můžete jednoduše změnit. Změna počtu vložených listu při otevření MS Excelu. Přes pás karet Soubor menu Možnosti v dialogovém oknu změníte. Zahrnout počet listů: Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 20

21 Odstranit / Smazat list 1) Klik pravým tlačítkem myší na záložce listu, který chcete odstranit (smazat) a vybrat Odstranit. V případě že list obsahuje data se Excel zeptá, zda opravdu chcete odstranit. Pokud ano klik na Odstranit. 2) Přes pás karet Domů sekce Buňky ikona Odstranit - Odstranit list. V případě že list obsahuje data se Excel zeptá, zda opravdu chcete odstranit. Pokud ano klik na Odstranit. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 21

22 Přesunování listu Pokud potřebujete uspořádat listy. Můžete zvolit Klikem myší na záložku Stisk levého tlačítka myši na zvolené záložce listu, který chcete přesouvat a přesunutí. U záložek se objeví černá šipka, která znázorňuje kam bude list přesunut. Kopírování listu Klikem myší na záložku Stisk levého tlačítka myši na zvolené záložce listu, který chcete zkopírovat a za současného stisku klávesy Ctrl přesunout na místo kam si přejete vložit kopie listu. U záložek se objeví černá šipka, která znázorňuje, kam bude list kopírovat. V dialogovém okně vyplníte, kam chcete zkopírovat vybraný list(y). Nesmíte zapomenout Zatrhnout Vytvořit kopii Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 22

23 Úprava záložek listů Pro lepší přehlednost pří více listech, můžete upravit barvu záložek. Změnu můžete provést dvěma způsoby: Klikem myší na záložku Klik pravým tlačítkem myši na zvolené záložce a z kontextového menu vyberete barva karty a barvu. Ukázka Přejmenovat list Pokud se Vám nelíbí přednastavený název listu "List1" můžete si zvolit vlastní. Klikem myší na záložku Klik pravým tlačítkem myši na zvolené záložce a z kontextového menu vyberete Přejmenovat a v záložce zadejte nové jméno.. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

24 Poznámka: Každý název listu musí být jedinečný, tj. dva listy se nesmí jmenovat stejně. Zobrazit 2x stejný list (dva pohledy) v jednom okně V Excelu si můžete pod sebe zobrazit 2x stejný list z jednoho sešitu. Kdy v každé části daného listu se pohybujete nezávisle. Postup pro údaje pod sebou V pravé části pod řádkem vzorců, najet myší nad obdélník až změní tvar ukazatele myší ze šipky na "rovná se se šipkou nahoru a dolů" podržet levé tlačítko myší a přesunout kam potřebujete. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 24

25 Vedle sebe Podobně to jde, i když údaje chcete mít 2x vedle sebe. Tam se jen kliká na obdelníček ve spodní stavové liště. Odstranění Myší najet nad středovou čáru, které dělí dvě zobrazení listu a vrátit zpět. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 25

26 7. Práce v listech v MS Excel Jednotlivé možností práce v listu v MS Excelu (co, proč, jak). Pohyb v listu - přesun na konec, začátek listu. nalezení poslední obsazené buňky Označovaní listů, řádků, tabulek - například pro kopírování Označit celou tabulku - zkratka Skrývat řádky sloupce (Zobrazit jen tabulku) Zobrazit skryté řádky sloupce Kopírovat - buňky, řádky, sloupce Vložit - řádky, sloupce (ať už prázdné, nebo vložit hodnoty Přesun - buňky, řádky, sloupce Odstranit (Smazat) - řádky sloupce Příčky ukotvení - co je ukotvení (řádkové, sloupcové) Úpravy listů posuvníky, mřížky Záhlaví a zápatí - vložit, upravit, odstranit Šířky sloupců / výšky řádků Zamykání buněk Pohyb v listech Když už jste na správném listu, naučte se po tomto listu pohybovat. Pokud máte větší tabulky, většinou se na Vaši obrazovku nevejdou. myš kurzorové klávesy klávesové zkratky Případně kombinace výše uvedeného. Myš Klikem na pravítka se posunete do požadované oblasti a klikem vyberete požadovanou buňku. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 26

27 Označit oblast: Stisk levého tlačítka myši a pohybem můžete vybrat oblast buněk. Kurzorové klávesy Pomocí kurzorových kláves se můžete přesunout na požadovanou buňku. Využití kurzorových kláves (vpravo, vlevo, nahoru, dolů), je velice jednoduché. Poznámka: Stisk klávesy Shift a pomocí kurzorových kláves vyberete požadovanou oblast. Pokud se potřebujete rychleji přesunout dolů/nahoru je možnost použít klávesy (Pgup, Pgdn), takto se posunete o stánku dolů (stránku nahoru). Klávesové zkratky Asi nejrychlejší možnost přesunu na rozlehlé tabulce. Ctrl+G - můžete zadat příslušnou adresu buňky na kterou se potřebujete přesunout (pokud používáte pojmenované buňky/definované oblasti jsou v tomto seznamu) Ctrl+Home - buňka A1 Ctrl+ šipka vpravo - poslední vyplněná buňka v daném řádku, nebo poslední buňka Ctrl+ šipka vlevo - první vyplněná buňka v daném řádku, nebo poslední buňka Ctrl+ šipka nahoru - první vyplněná buňka v daném sloupci, nebo poslední buňka Ctrl+ šipka dolů - poslední vyplněná buňka v daném sloupci, nebo poslední buňka Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 27

28 Ctrl + šipka vpravo a Ctrl + šipka dolů - Takto zjistíte poslední sloupec (řádek) v prázdném listu. - Oblíbené to dotazy přednášejících :) Kombinace kláves a myší Nejčastěji používaná je kombinace myší a klávesových zkratek. Budete-li Excel používat častěji, zvládnete tento způsob v závislosti, co potřebujete provést. Finta - nepravidelná oblast Při stisknuté klávese Ctrl, můžete označit nepravidelnou oblast. Označovaní buněk, řádků, sloupců Pokud zvládáte pohyb po listech je vhodné umět onačit část buněk (například pro kopírování, přesun). Co tedy můžete označit: jednu buňku celý list řádek/řádky sloupec/sloupce souvislou oblast nesouvislé oblasti Označit jednu buňku Většinou je aktivní jen jedna buňka. Má kolem sebe silnější ohraničení. Takže klikem na požadovanou buňku jste ji zároveň vybrali. Označit celý list klikem do levého horního rohu označíte celý list. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 28

29 Označit řádek/řádky Řádek označíte klikem na číslo řádku. V případě požadavku na více řádku označujete, při stisknuté klávese Shift při stisknuté klávese Ctrl můžete označit nesouvislé řádky. Případně můžete souvislou oblast řádku označovat za současného držení levého tlačítka myši. Označit sloupec/sloupce Sloupec označíte klikem na písmenu sloupce. V případě požadavku na více sloupců označujete při stisknuté klávese Shift při stisknuté klávese Ctrl můžete označit nesouvislé sloupce. Případně můžete souvislou oblast sloupců označovat za současného držení levého tlačítka myši. Označit souvislou oblast Klikem na buňku, od které chceme začít a při držení levého tlačítka myši nebo držení klávesy Shift se přesunete na konec oblasti. Označit nesouvislé oblasti Klik myší na požadované buňky za držení tlačítka Ctrl. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 29

30 Označit celou tabulku Ctrl + * Potřebujete-li označit celou tabulku stačí mít aktivní buňku v této tabulce a využít klávesovou zkratku Ctrl + *. Poznámka tabulka musí být souvislou oblasti. Lze využít i klávesovou zkratku Ctrl + A - pokud ale není aktivní buňka v souvislé oblasti (tabulce), vybere se celý list. Doplněno na zákaldě dotazů v u. Skrývat řádky sloupce - Zobrazit jen tabulku Pro BFU (Běžný Franta Uživatel) stačí skrýt sloupce/řádky s výpočty a tento uživatel si ji již nezobrazí. Takto si můžete skrývat řádky (sloupce) i sami, pokud si nechcete nechtěně přepsat nějaké výpočty. Skrývat sloupce Označíte požadovaný sloupec(e) a pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Skrýt. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 30

31 Skrývat řádky Označíte požadovaný řádek/řádky a pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Skrýt. Zobrazit jen tabulku (skrýt ostatní) V předchozí kapitole jsme probrali jak skrývat řádky/sloupce. Co když ale potřebujete z listu zobrazit jen tabulku. Tj. musíte skrýt řádky a sloupce od konce tabulky doprava a dolů. Musíte vybrat všechny sloupce/řádky za/pod tabulkou a poté je skrýt. Takže postup: 1a) - označíte první prázdný sloupce za tabulkou a klávesou Ctrl + Shift + šipka doprava. 1b) - pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Skrýt 1a) - označíte první prázdný řádek za tabulkou a klávesou Ctrl + Shift + šipka dolů. 2b) - pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Skrýt Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 31

32 Zobrazit řádky/sloupce. Skrýt řádky (sloupce) umíte. Zobrazit řádky/sloupce provedete karta Domů sekce Buňky ikona Formát z menu Skrýt a zobrazit - zobrazit skryté řádky nebo zobrazit skryté sloupce Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 32

33 8. Kopírovat - buňky, řádky, sloupce Jak zkopírovat řádek, sloupce, buňku. Na výběr máte ze tří možnosti provedení dané operace: Klávesová zkratka Ikony na pásu karet Myš Kopírovat buňku Klávesové zkratky: Označte buňku kterou chcete zkopírovat, stisk klávesové zkratky Ctrl+C. Máte hotovo (ve schránce máte požadované údaje). Vkládaní viz další kapitola. Poznámka: Klávesová zkratka pro vložit a stiskněte Ctrl+V, klávesová zkratka Ctrl+X je pro vyjmout (tj. kopírovaná buňka zmizí, je pouze ve schránce). Ikona Na kartě Domů skupina Schránka ikona Kopírovat, a data máte ve schránce. Vkládaní je popsáno v další kapitole, zde ve zkratce přesunete se na místo, kam chcete zkopírovanou buňku vložit a opět na kartě Domů skupina Schránka, ale ikona Vložit a máte hotovo. Myš označenou buňku klik pravým tlačítkem a v zobrazeném menu vybrat Kopírovat a opět mate data ve schránce. Kopírovat řádek(y), sloupec (sloupce) Obdobně jako kopírovaní buňky (buněk), označíte požadovaný řádek, sloupec posléze pomocí klávesových zkratek, nebo pomocí pasu karet provedete zkopírování. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 33

34 9. Vložit - buňky, řádky, sloupce Jak vložit řádek, sloupce, buňku. Vkládat můžete: Hodnoty ze schránky Prázdné řádky/sloupce Pro vkládání hodnot předpokládám, že buňku, řádek(y), sloupec máte zkopírované ve schránce (jak na to jsem popsal v předchozím odstavci). Případně ve schránce máte vkládané hodnoty z jiné aplikace. Opět jako u kopírování máte pro vložení na výběr: Klávesová zkratka Ikony na pásu karet Myš Vložit buňku Klávesové zkratky: Označte buňku, kde chcete vložit a stiskněte Ctrl +V. Máte hotovo. Ikona Přesunete kurzor na místo, kam chcete zkopírovanou buňku vložit a opět na kartě Domů skupina Schránka, ale ikona Vložit a máte hotovo. Myš označenou buňku klik pravým tlačítkem a v zobrazeném menu vybrat Vložit a opět data ze schránky budou vložena. Vložit řádek/sloupec Podobně jako u vložení buňky u vkládaní řádků/sloupců nejprve označíte místo kam chcete vložit a pak vložíte, jak Vám vyhovuje (myš, klávesová zkratka, pás karet). Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 34

35 10. Přesun - buňky, řádky, sloupce Jak přesouvat řádek, sloupce, buňku. Pokud potřebujete přemístit buňky, řádky, sloupce. Pokud se vám nehodí kopírování a vkládání. můžete dané části přesouvat. Na výběr máte stejně jako u kopírování a vkládaní několik možnosti: Klávesové zkratky Ikony na pásu karet Myš 11. Odstranit (Smazat) - Buňky, řádky, sloupce Jak odstranit řádek, sloupce, buňku ve vaší excelovské tabulce. Nejjednodušší je použít klávesovou zkratku, označit buňku a stisk Delete. Ikona na pásu karet Na kartě Domů skupina Schránka ikona Vyjmout. Případně na kartě Domů sekce Buňky Myš označenou buňku klik pravým tlačítkem a v zobrazeném menu vybrat Odstranit... ikona Odstranit z nabízeného menu vyberte co chcete odstranit zda řádek/sloupc/buňku. Příčky ukotvení Ukotvení příček se používá pro rozsáhlejší tabulky, kdy chcete mít k dispozici záhlaví tabulek (neplést si se záhlavím listů). Pro ukotvení označte buňku nad kterou chcete řádky ukotvit. Na kartě Zobrazení sekce Okno ikona Ukotvit příčky z nabídnutého menu vyberte, jak chcete příčky ukotvit: Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 35

36 ukotvit příčky Ukotvit horní řádek Ukotvit první sloupec 12. Záhlaví a zápatí Pás karet Vložení sekce Text ikona Záhlaví. Zobrazí se Vám možnost vkládat záhlaví a zápatí. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 36

37 13. Úpravy listu - posuvníky, mřížky Nastavování se provádí na kartě Zobrazení v sekci Zobrazit. Vybrat (zatrhnout můžete): Pravítko řádek vzorců Mřížka Záhlaví 14.Šířky sloupců / výšky řádků Pro změnu šířky řádku sloupce. Požadované řádky (sloupce) označíte. Změnu lze provést: Pomocí menu (ikony) na kartě Myši Ikonou na kartě Karta Domů - sekce Buňky Formát - Podle požadavku vybrat Výška řádku nebo šířka sloupce v zobrazeném dialogovém okně natavit se požadované hodnoty (pro výšku šířku). Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 37

38 Myši Jakmile máte označeny sloupce (řádky) přesunete se kurzorem myši mezi sloupce. Ikona kurzoru se změní. Klik a roztažení (stažení) velikosti. Všechny označené sloupce (řádky) budou mít stejnou šířku (výšku). Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 38

39 15. Podmíněné formátování Na kartě Domů vybereme Podmíněné formátování. Na výběr máme z několika možností: Zvýraznit pravidla podle buněk Nejpoužívanější či nejméně používaná pravidla Datové řady Barevné škály Sady ikon Nové pravidlo - přidat Vymazat pravidla Správa pravidel Správa pravidel Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 39

40 Pro nový list je správa pravidel prázdná. Jelikož není k dispozici žádné pravidlo, je k dispozici tlačítko Nové pravidlo. To přidá první pravidlo. V případě, že je k dispozici nějaké pravidlo, je možnost: Upravit pravidlo Odstranit pravidlo Nové pravidlo přidání pravidla Budete-li mít nastaveno velké množství pravidel podmíněného formátování, můžete si pravidla filtrovat. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 40

41 Formátování nového pravidla (1) Formátovat všechny buňky na základě hodnot U formátování podle tohoto pravidla lze nastavit: Styl formátování o Dvoubarevná škála o Tříbarevná škála o Datová řada o Sada ikon Typ - Dle vybraného stylu formátování o Číslo o Procenta o Vzorec Barva Náhled - jak bude formátování vypadat Ikona - pro styl formátování sada ikon o Styl ikony o Potřebné podmínky Ukázka nastavení formátování pro styl - sada ikon Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 41

42 (2) Formátovat pouze buňky obsahující Lze formátovat buňky podle: Hodnota buňky o Je mezi o Není mezi o Je rovno o Není rovno o Je větší než o Je menší než o Je větší než nebo rovno o Je menší než nebo rovno Určit text o Obsahuje o Neobsahuje o Má na začátku o Nemá na začátku Data připadající na následující dny o Včera o Dnes o... Prázdné buňky Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 42

43 Jiné než prázdné buňky Chyby Bez chyb (3) Formátovat pouze hodnoty zařazené jako první nebo poslední Možnost formátovat hodnoty z rozsahu nebo určitou procentní část. (4) Formátovat pouze hodnoty nad nebo pod průměrem Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 43

44 Pro formátování hodnoty máme na výběr: Nad Pod Rovno nebo nad Rovno nebo pod 1 směrodatná odchylka nad 1 směrodatná odchylka pod 2 směrodatná odchylka nad 2 směrodatná odchylka pod 3 směrodatná odchylka nad 3 směrodatná odchylka pod (5) Formátovat pouze jedinečné nebo duplicitní hodnoty Na výběr máme: Duplikovat hodnoty ve vybrané oblasti Jedinečné hodnoty ve vybrané oblasti Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 44

45 (6) Určit buňky k formátování podle vzorce Pokud nám nevyhovuje žádná z předešlých možností, můžeme si vytvořit vlastní vzorec. Formát Vedle náhledu je k dispozici Formát. Kde dále můžete upravit a nastavit přesněji jak má požadovaná buňka vypadat. Toto nastavení někdy způsobí, že se marně pokoušíte změnit podmíněně formátovánou buňku a ono to nejde. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 45

46 16. Styly buňky Pokud pro jednu buňku nastavujete nějaké složitější formátování, můžete s výhodou použít styl buněk (místo kopírování formátu). Pod pojmem styl buňky si můžete přestavit nějakou sadu charakteristik (parametrů) buňky jako je například velikost písma, typ písma (kurzíva), barva písma, ohraničení buňky, zarovnání textu, formát čísla, zamykání). Styl můžete nadefinovat také pro celou tabulku. Jak přiřadit styl buňce Začněme tím nejjednodušším, použijeme přednastavené styly, které jsou v Microsoft Excelu k dispozici. Nejprve vyberete buňku (buňky) kterým chcete přiřadit styl. Přiřazení stylu vybraným buňkám provedete na kartě Domů sekce styly ikona Styly buňky a vybrat požadovaný styl. V mojí ukázce Zvýraznění 1 HOTOVO Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 46

47 Poznámka: styl normální odstranit nelze. 17. Styly tabulky Pro automatické naformátování tabulky můžete s výhodou použít styl tabulky (místo složitého ručního formátování). Pod pojmem styl si můžete přestavit nějakou sadu charakteristik (parametrů) tabulky jako je například velikost písma, typ písma (kurzíva, tučné), barva písma, ohraničení tabulky, zarovnání textu, formát čísla, atd. Výhody Doplnění vzorce jen jednou - do zbytku se překopíruje automaticky Nemusí se kontrolovat vzorce - celý sloupec má "konzistentní vzorec" strukturované odkazy Nevýhody Celý sloupce jednotný vzorec - nelze některým buňkám ve sloupci přiřadit odlišný vzorec Poznámka Styl můžete nadefinovat nejen pro celou tabulku, ale také pro jednotlivou buňku. Přiřadit tabulce styl S chuti do toho půl je hotovo. Dost bylo teorie jdeme na styly prakticky. Ukázková tabulka Pro další práci předpokládám, že máte k dispozici obdobnou "zdrojovou" tabulku. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 47

48 Použití stylů budu demonstrovat na této zdrojové tabulce, které přiřadíme styl. Přiřazení stylu Nejprve celou tabulku označte. Přiřazení stylu této vybrané tabulce provedete na kartě Domů sekce Styly ikona Formátovat tabulku jako a vyberete požadovaný styl pro tabulku. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 48

49 Zobrazí se dialogové okno Formátovat jako tabulku. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 49

50 Pokud tabulka obsahuje záhlaví, nezapomeňte, v tomto dialogovém okně zaškrtnout Tabulka obsahuje záhlaví. Pak jen klik na OK a je hotovo. Hotovo Při správném nastavené obdržíte tabulku se styly, bude vypadat podobně: 18. Vložení snímku obrazovky Na kartě Vložení v sekci Ilustrace kliknete na tlačítko Snímek obrazovky ikona Výřez obrazovky. Vybraná oblast se vloží přímo do Microsoft Excelu na pozici kurzoru. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 50

51 19. Vložit symbol Karta vložit Z karty Vložit (Insert) vybereme Symbol. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 51

52 20. Funkce v MS Excel Seznam kategorií Databáze Logické Datum a čas Informace - Informační Vyhledávací Textové Matematické a trigonometrické Práce s krychlemi Inženýrské (konstrukce) Finanční Statistické Vlastní KDYŽ / IF - funkce logická - MS Excel Na praktických příkladech ukázat použití jedné z nejdůležitějších a nejpoužívanějších funkcí KDYŽ / IF v MS Excelu. Syntaxe a popis parametru KDYŽ - jednoduchý příklad - pro její pochopení ukázka pro jednu podmínku Obrácena logika funkce KDYŽ - možnost negovat tuto funkci KDYŽ - více podmínek - aneb jak vnořovat funkce KDYŽ Možné chyby ve funkci KDYŽ - jak hledat a odstraňovat chyby Kombinace s jinými funkcemi - například s A, NEBO, atd. Ošetřování chyb v buňkách a nejen chyb - s pomocí funkci informace např. JE.CHYBA, JE.CHYBHODN, atd. KDYŽ ve spojení datum a čas o KDYŽ s časem - rozhodování podle času o KDYŽ s datum - rozhodování podle data / datumu o Hledání věkové hranice - ve spojení s funkcí CONCATENATE, atd. KDYŽ a MIN (MAX)... - jak na kombinaci funkci HODNOTA.NA.TEXT - kombinace funkcí KDYŽ a HODNOTA.NA.TEXT (správné zobrazení roku pro EN/CZ Excel) KDYŽ - IF... syntaxe Vrátí zadanou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako NEPRAVDA. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 52

53 Syntaxe v češtině =KDYŽ(Podmínka; Ano; Ne) Syntaxe v angličtině =IF(Podmínka; Ano; Ne) Poznámka: funguje i v google dokumentech. Popis parametru: Podmínka - libovolná hodnota (výraz), který může nabývat hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA Ano - je vrácená zadaná hodnota, je-li hodnota argumentu podmínka PRAVDA. Ne - je vrácená hodnota, je-li hodnota argumentu podmínka NEPRAVDA. IF(Podmínka, Ano, Ne) Parametr - Podmínka - může být: = je rovno <> není rovno > je větší než < je menší než >= je větší nebo rovno <= je menší nebo rovno Teorií máte za sebou a jdeme na praktické příklady. KDYŽ jednoduchý příklad (jedna podmínka). Začneme jednoduchým úkolem. Pokud hodnota v požadované buňce A9 je jedna 1 (zadána číslem) potřebujete vypsat: jednička. Řešení: =KDYŽ(A9=1;"jednička";"jiné číslo") Je funkce pochopitelná tak pokračujme. KDYŽ - použití dvou podmínek - jak vnořovat funkce Do jedné buňky A26 se má zadat jednička 1 a do buňky A27 zadejte slovo test. Pokud je zadána jen jednička obdržíte info Zadána jen jednička., pokud jen slovo test zadáno jen Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 53

54 slovo test, pokud jednička i slovo test Zadána jednička a slovo test. pokud nic Nezadáno nic co je požadováno. Řešení: =KDYŽ(A26=1;KDYŽ(A27="test";"Zadána jednička a slovo test.";"zadána jen jednička.");když(a27="test";"zadáno jen slovo test";"nezadáno nic co je požadováno.")) Řešení další - lze využít i dalších logických funkcí jako A a NEBO což ukáži na dalších příkladech. Poznámka: Funkce můžete vnořovat více. Od MS Excel 2007 (do verze 2003 je vnoření pouze 7) vnoření může být až 64! Nejvíce jsem použil 10 vnoření, ale třeba někdy v budoucnu. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 54

55 21. Grafy Typy grafů v Excelu 2010 V aplikaci Excel 2010 máme k dispozici řadu různých typů grafů, které můžeme použít k prezentaci dat. Seznam grafů, které jsou v MS Excel k dispozici: Sloupcový graf - Column Chart Spojnicový graf (čárový) - Line Chart Pruhový graf - Bar Chart Plošný graf - Area Chart XY bodový graf - XY (Scatter) Chart Burzovní graf - Stock Chart Povrchový graf - Surface Chart Prstencový graf - Doughnut Chart Bublinový graf - Bubble Chart Výsečový graf - Pie Chart Paprskové grafy - Radar Chart Pokud si nevybereme ani jeden grafů, můžeme vytvořit vlastní, který si můžeme uložit do šablon pro pozdější použití. Jednotlivé typy grafů podrobněji Vybrat graf můžeme přes kartu Vložit (Insert). - Všechny typy grafů. (All Chart Types.) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 55

56 Sloupcový graf - Column Chart Hodnoty zobrazeny jako sloupce. Výška sloupce dle datových hodnot. Sloupcové grafy se mimo jiné hodí pro zobrazení datových hodnot v závislosti na časovém období (stoupající cena akcií či zisku), nebo kategorie (například počet obyvatel v krajských městech, atd.). K vizuálnímu zobrazení hodnot, které porovnáváte (Porovnávaní dvou výrobků). Na vodorovné ose je čas, kategorie a na svislé příslušné hodnoty. Podobný typ grafu nalezneme pod názvem pruhový (jeho popis je níže). Spojnicový (čárový) graf - Line Chart Hodnoty zobrazeny jako body (možnost spojit čárou). X-ová osa rovnoměrně rozdělená. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 56

57 Jejich použití je výhodné nejenom pro souvislá data, která jsou rovnoměrně rozdělená. Jsou ideální pro přehledné porovnání trendů (např. pravidelné měření teploty). Tento graf je ekvivalentem bodového grafu. Výsečový graf - Pie Chart Hodnoty zobrazeny jako poměr ze 100% z kruhu. Výseče představují poměr z celkových 100%. Výhodné pro data, jež máme v jednom sloupci (řádku). Ve výsečových grafech lze rozbalit pouze jednu datovou řadu, kde se zobrazují jako procentní částka celku (tj. 100% odpovědí, 50% mužů, 50% žen). Prezentace dotazníku, statistik (počet mužů a žen, věkové rozpoložení atd.). Při vhodném použití jsou tyto grafy velice přehledné. Mnohdy je používán v televizi jako prezentace odpovědi na dotazníkové šetření. Obdobou tohoto grafu vychází graf prstencový (který je popsán níže). Pruhový graf - Bar Chart Hodnoty zobrazeny jako pruhy. Šířka pruhu dle datových hodnot. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 57

58 Využití pro porovnání položek (např. průměrná mzda v jednotlivých státech EU, atd.). Někdy vhodnější než sloupcové, pokud jsou popisky os jsou příliš dlouhé. Podobný typ grafu je pod názvem sloupcový (jeho popis je uveden výše). Plošný graf - Area Chart Hodnoty zobrazeny jako body spojené čarou a s výplní pod touto čarou. X-ová osa rovnoměrně rozdělená. Vycházejí částečně ze spojnicových (čárových) grafů. Jen jsou designově upraveny tak, aby zaujaly pozornost na plochu. Využít lze pro demonstraci poměru obratu a zisku společnosti, atd. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 58

59 XY bodový graf - XY (Scatter) Chart Výhodné pro zobrazení průběhu funkce y=f(x). Pro jednu x-ovou osu může být zobrazeno několik průběhu y (až dvě nezávislé osy y). Tento typ grafů je mnou nejpoužívanější, lze volit měřítko (tj. graf umí zobrazit logaritmickou osu, případně 2 y-ové osy, atd.), zvládá nestejnoměrné rozložení hodnot. Pro určité hodnoty lze vytvořit čárový graf, některé hodnoty nechat pouze bodové, atd. Povrchový graf - Surface Chart Vychází z plošného grafu. Pohled na data ve 3D. Pro modelaci speciálních matematických funkcí. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 59

60 Prstencový graf - Doughnut Chart Vychází z grafu výsečového, tj. hodí se, pro stejné účely jen design navenek vypadá jinak. Volba mezi tímto a výsečovým grafem spíše závisí na estetickém cítění, než na vstupních datech (ty v obou případech mohou být stejné). V prstencových lze do jedné výseče umístit několik datových řad. Řazení dat Proč řadit data Zdrojová tabulka A/Z - Z/A Seřadit Proč řadit data Možná si pokládáte otázku proč řadit data? Důvodů může být mnoho, mezi základní patří: Přehlednost - například abecední seznam pracovníku (rychleji najdete hledaného zaměstnance) Podmínka pro správné fungování - pro správnou funkci některých funkcí je potřeba, aby data v tabulce byly řazeny vzestupně (sestupně) Podklady pro grafy Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 60

61 Zdrojová tabulka Pro praktickou ukázku, jak funkce seřadit v Excelu funguje, doporučuji vytvořit (nebo stáhnout viz dále) následující tabulku. Na této tabulce ukáži jednotlivé možnosti řazení. A/Z nebo Z/A (vzestupně / sestupně) Pro rychlé seřazení podle vybraného sloupce. Před seřazením doporučuji označit celou tabulku, kterou chcete seřadit (bez záhlaví). Ikony se nachází na kartě Data v sekci Seřadit a filtrovat. Klik na příslušnou ikonu A/Z nebo Z/A. Excel seřadí se veškerá data v tabulce podle prvního sloupce (vzestupně / sestupně). Poznámka: pokud máte zároveň nastaven v tabulce filtr, stačí označit buňku ve sloupci, podle kterého chcete data seřadit. Ovládání klávesnici Pro řazení lze použít ovládání pomocí klávesnice (tj. postupný stisk kláves): Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 61

MS Excel grafická prezentace dat

MS Excel grafická prezentace dat Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast - téma Označení materiálu (přílohy) Pracovní list Inovace ŠVP na OA a JŠ Třebíč CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 1 1 Obsah Excel účel a použití nástroje... 3 Obsah kurzu 1... 3 Rozdíly verze 2010 od verze 2003... 3 Práce v režimu kompatibility v aplikaci

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé Martina Litschmannová Obsah semináře definování názvu dynamicky měněné oblasti, kontingenční tabulky úvod, kontingenční tabulky násobné oblasti sloučení, převod

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni MS Excel Upraveno pro verzi 2007 Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Charakteristika Zpracování dat uspořádaných do 2D nebo 3D tabulek. Dynamické

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Místo úvodu. Vlastní práce. Na co si dát pozor

Místo úvodu. Vlastní práce. Na co si dát pozor Místo úvodu Proč používat Excel? Můžete v něm snadno vytvářet nejenom tabulky, ale udělat i různé výpočty, souhrny či grafy, které vám zpřehlední vaše data. Excel je tabulkový editor, pomocí kterého lze

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah :

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek. Obsah : Obsah : 1.0 Excel 2003...2 1.1 Excel popis pracovní plochy...2 1.2 Excel Základní operace s buňkami...3 1.3 Excel Pohyb po buňkách...3 1.4 Excel Editace buněk...4 1.5 Excel Nastavení šířky sloupce...5

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

MS EXCEL - Podmíněné formátování

MS EXCEL - Podmíněné formátování MS EXCEL - Podmíněné formátování Podmíněné formátování je velmi užitečná možnost formátování v Excelu, pomocí které je možné: Zpřehlednění dat Lepší čitelnost výsledků Zvýraznění buněk obsahující chybovou

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

PowerPoint - klávesové zkratky

PowerPoint - klávesové zkratky Stránka č. 1 z 6 Přeskočit navigaci Přeskočit na novinky MS Office Hledat Jste zde: Úvodní stránka» power-point» zaklady» klavesove-zkratky-super PowerPoint - klávesové zkratky aneb co nám usnadní práci

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více