V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL"

Transkript

1 V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 15 MS EXCEL Lektor: Jan Vostatek Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

2 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o.: je stírání generačních a vědomostních rozdílů pracovního kolektivu. Smyslem kurzu: je rozvoj efektivní komunikace, odhad potřeb kupujících, včasné rozpoznání problémových zákazníků a zvládání konfliktů s jediným cílem neztratit žádného zákazníka. Cíle: na konci kurzu budou účastníci Vědět jaké existují zkratky pro funkční klávesy Umět formátovat Umět pracovat s listy Umět pracovat v listech Umět kopírovat, vkládat, přesouvat, odstraňovat buňky, řádky a sloupce Orientovat se v typech grafů Umět využívat logickou funkci KDYŽ Umět vytvářet kontingenční tabulky Vytvářet výpočtové pole v kontingenčních tabulkách Pracovat s nesouvislými daty v kontingenčních tabulkách Vytvářet kontingenční graf Moje cíle (aneb co chci od kurzu): Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2

3 Harmonogram 1 den Činnost Prezentace účastníků, objasnění cílů kurzu, osobní cíle účastníků Čas 7:00 8:00 Excel úvod, seznámení s úvodní obrazovkou, zkratky pro funkční klávesy, tabulka 8:00 9:00 Formátování, Práce s listy a práce v listech 9:00 10:30 Kopírování, vkládání, styly, úpravy a funkce 10:30 11:30 Přestávka na oběd 11:30 12:00 Podmíněné formátování, grafy 12:00 13:00 Kontingenční tabulka 13:00 15:30 Závěrečná reflexe, úkoly, ukončení 1 dne 15:30 16:00 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 3

4 Harmonogram 2 den Činnost Čas Prezentace účastníků, co nás zaujalo minule 7:00 8:00 Diskuze o úkolech 8:00 9:30 Supervize doručených souborů 9:30 11:30 Přestávka na oběd 11:30 12:00 Supervize doručených souborů 12:00 15:00 Závěrečná diskuze, ukončení kurzu 15:00 16:00 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 4

5 1. Úvod Nejprve spusťte Excel, a to buď ikonou na ploše, nebo přes nabídku Start - Všechny programy - Microsoft Office - Excel Po spuštění bude zobrazena prázdný sešit se třemi listy (pokud správce nenastavil jinak). Uložení provedete jednoduše. Karta Soubor a menu Uložit jako. Dokument pojmenujte: Moje-tabulka a uložte tlačítkem Uložit. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 5

6 Úvodní obrazovka Toto programové okno aplikace obsahuje: Panel nástrojů pro Rychlý přístup (Quick Access Toolbar) Pás karet (Ribbon) Svislý a vodorovný posuvník (Vertical/Horizontal Scroll Bar) Tlačítka pro pohyb mezi listy + ouška listů (Tab Scrolling Buttons + Sheet Tab) - Pole pro přepínaní listů Stavový řádek (Status Bar) Řádek vzorců (Formula Bar) Aktivní list sešitu (Worksheet) - Aplikační okno - Buňka(y) Panel nástrojů - Rychlý přístup Pás rychlých nabídek. Tento pás si můžete upravit k obrazu svému, ale i v základním nastavení je bez problému použitelný. 1. Ikona aplikace Excel (Control Button) - otevírá se systémové menu (minimalizovat, přesunou.) 2. Ikona (tlačítko) Přizpůsobit panelu nástrojů Rychlý přístup (Customize Quick Access Toolbar Button) - můžete si tak upravit a přizpůsobit přímo pro vás. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 6

7 Pás karet (Ribbon) Vodorovný a svislý posuvník Slouží k pohybu po listu nahoru, dolů, vpravo, vlevo. Pole přepínaní listů Pomocí "oušek se dá přepínat mezi jednotlivými listy (grafy). Jména listů (grafů) nemusí mít standartní názvy "List1" ale můžete je pojmenovat dle svých potřeb, např. hypotéka. Pokud máte v Excelovském sešitu více listu můžete listy přesouvat pomocí šipek. Zobrazit poslední listy či první listy pomocí šipek. Řádek vzorců V tomto okně zadáváme naše vzorce a zadáváme do jednotlivých buněk potřebné hodnoty. Stavový řádek Pro další dodatečné informace. Jako novinku obsahuje stavový řádek lupu, kdy si okno se vzorci můžete rychle a efektně přizpůsobit svým požadavkům. Aktivní list (Aplikační okno) - Buňka(y) Toto okno je pro nás nejdůležitější. V tomto okně budeme tvořit naše výpočtové výtvory. Okno se skládá z jednotlivých listů. Každý list se skládá z jednotlivých buněk. Buňka je nejmenší jednotka, které nese informaci (číslo, vzorec, atd.). Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 7

8 2. Vytvoření tabulky Excel se skládá z listu. List se skládá z buněk. Představit si to můžete jako čtverečkovaný sešit, kdy listy jsou jednotlivé listy v sešitě. Jednotlivé čtverečky odpovídají buňkám. Do buněk se mohou vkládat čísla, vzorce, texty, (dokonce i minigrafy), atd. Každá buňka má svou adresu (pozici), takže umístění není neznámé. V Excelu jsou v základním nastavení sloupce označeny písmeny, řádky čísly. Takže první buňka má adresu A1, druhá buňka v první řádku B1. Buňka ve třetím sloupci a třetím řádku C3. Příklad tabulky Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 8

9 3. Zkratky pro funkční klávesy Alt + Ctrl + Shift + F1 Nápověda F2 Úprava aktivní buňky F3 Vložit název F4 Opakovat operaci odkaz- absolutní relativní Vložit graf do listu Uložit jako Minimalizovat pás karet Náhled před tiskem Dialogové okno Správce názvu Vložit do buňky komentář Vložit funkci dialogové okno Zavřít Excel Uložit změny? Přesun na další sloupec F5 Přijít na Zmenšit okno sešitu Najít a nahradit F6 Přepnutí další podokno Další otevřený sešit Přepnutí předchozí podokno F7 Kontrola pravopisu Přesun okna sešitu Zdroje informací F8 Rozšířit výběr Makro Změnit velikost okna Přidat k výběru F9 Výpočet listu Minimalizovat okno sešitu Přepočet aktuální list F10 Aktivace pásu karet F11 Vložit graf nový list Otevřít Visual Basic Maximalizovat okno sešitu Zobrazit nabídku Vložit nový list Nový list F12 Uložit jako Otevřít Dialogové okno Uložit sešit Zkratky s Ctrl CTRL + C, CTRL + V, CTRL + P (známá zkratka ze školy) a protokol je hotov :)... Ctrl + A Označení všech buněk Ctrl + B Tučné/netučné písmo (funguje pro následující psané znaky) Ctrl + C Zkopíruje obsah označených buněk do schránky Ctrl + D Kopírování obsahu a formátu horní buňky do buňky pod ní Ctrl + F Najít (otevře dialogové okno) Ctrl + G Přejít na (otevře dialogové okno) Ctrl + H Nahradit (otevře dialogové okno) Ctrl + I Písmo kurzivou/nekurzivou (funguje pro následující psané znaky) Ctrl + K Vloží hypertextový odkaz (otevře dialogové okno) Ctrl + N Otevře nový sešit Ctrl + O Otevře soubor Ctrl + P Vytiskne Ctrl + S Uložení souboru Ctrl + T Zobrazení dialogového okna: Vytvořit tabulku Ctrl + U Podtrženo/Nepodtrženo Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 9

10 Ctrl + V Vloží do buňky obsah schránky Ctrl + X Vyjme obsah označených buněk Ctrl + Home Přesun do buňky A1 Ctrl + End Přesune kurzor na poslední plnou buňku Ctrl + Enter Do všech označených buněk stejný obsah Ctrl + PageDown Přepnutí na další list Ctrl + PageUp Přepnutí na předcházející list Ctrl + Mezerník Výběr celého(celých) sloupce(ů) Ctrl + Shift + Mezerník Výběr celého listu Ctrl + F1 Zobrazení/skrytí - pás karet Ctrl + F2 Náhled před tiskem Ctrl + F3 Správce názvu - dialogové okno Ctrl+Shift+Enter Vložení maticového vzorce Zkratky s Alt Alt + Enter Zahájení nového řádku ve stejné buňce (vcelku šikovná pomůcka) Alt + = Vložení vzorce SubTotal Zkratky pro funkční klávesy F1 Nápověda nebo pomocník (stejné jako u jiných aplikací např. Word) F2 Změna v buňce F4 Opakování poslední akce o F4 - odkaz - změna typu odkazu (absolutní, relativní, smíšený, tj $) F5 Dialogové okno: Přejít na F7 Dialogové okno: Kontrola pravopisu F9 Přepočet všech listů F12 Uložit jako dialogové okno Home Přesunutí na začátek řádku Navigace uvnitř listu Klávesové zkratky pro navigaci uvnitř listu v sešitu Excel Alt + Page Down - Pohyb v listu o jednu obrazovku vpravo Alt + Page Up - Pohyb v listu o jednu obrazovku vlevo Alt + šipka dolů - Zobrazení seznamu pro automatický filtr Ctrl + End - Přesun do poslední buňky s obsahem Ctrl + F - Zobrazí se dialogové okno Najít Ctrl + H- Zobrazí dialogové okno Nahradit Ctrl + Home - Přesun na začátek listu (A1) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 10

11 Ctrl + G - Zobrazit dialogové okno Přejít na (také zkratka F5) Ctrl + šipky - Přesun na okraji další oblasti dat Ctrl + šipka vlevo - Uvnitř buňky: Přesun o jedno slovo doleva Ctrl + šipka doprava - Uvnitř buňky: Přesun o jedno slovo doprava End - Uvnitř buňky: přesunout na konec buňky F2 - Kurzor na poslední pozici v buňce F5 - Zobrazit dialogové okno Přejít na (také zkratka Ctrl + G) Home - Přesun na začátek řádku v kterém se nachází kurzor (tj. do sloupce A) Home - Uvnitř buňky: přesunout na začátek buňky. Page Down - Přesun o jednu obrazovku dolů Page Up - Přesun o jednu obrazovku dolů Shift + Tab - Přesunutí o jednu buňku vlevo Shift + F4 - Opakujte poslední nález Šipky - Přesun o jednu buňku nahoru, dolů, doleva doprava Tab - Přesunutí o jednu buňku vpravo Výběr buněk v listu Klávesové zkratky pro výběr buněk v listu (listech) v sešitu Excel Ctrl + * (hvězdička) - Vybere aktuální oblast kolem aktivní buňky (tabulku) Ctrl + A - Vybere aktuální oblast kolem aktivní buňky (druhý stisk Ctrl + A celý list) Ctrl + Mezerník - Vybere sloupec Ctrl + Shift + End - Rozšíření výběru k poslední použité buňce Ctrl + Shift + Home - Rozšíření výběru k začátku listu Ctrl + Shift + Mezerník - Vybere celý list Ctrl + Shift + O - Výběr všech buněk s komentáři Ctrl + Shift + PgUp - Vybere aktuální a předchozí list v sešitu Ctrl + Shift + PgDn - Vybere aktuální a následující list v sešitu Ctrl + Shift + Šipky - Rozšíření výběru k okrajové buňce s obsahem Esc - Zrušit výběr Shift + Home - Rozšíření výběru k začátku řádku Shift + Mezerník - Vybere řádek Shift + Šipky - Rozšíření aktuálního výběru o jednu buňku Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 11

12 4. Data v buňkách - co obsahuje, co lze vkládat Každá jednotlivá buňka, může obsahovat: Hodnota - číselné, textové, datum čas,... o Číslo - číselné hodnoty o Text - Jakýkoliv text o Datum, čas Vzorec (funkce) - v buňce se provede výpočet k dispozici jsou funkce statistické, finanční, textové,... Místo správného výpočtu může být obsahem chybová hodnota. Formát (automaticky, vlastní, podmíněný) - například barva, ohraničení (obsahem buňky může být něco jiného, než je zobrazeno, například vzorec, datum, čas,...) Hypertextový odkaz - například klikatelný odkaz na web :) Komentář - komentář (klasický žlutý lístek) můžete upravovat (přiřadit mu tvar barvu) Minigraf - od Verze Excel 2010 může být v buňce i graf (minigraf). Hodnota Zadávat lze různé hodnoty (číslo, text, datum, čas, procenta). Toto lze povést: Ručně - zadá se ručně Automaticky - klávesovou zkratkou - klávesovou zkratkou lze vložit aktuální datum čas (viz dále) Automatická změna formátu - po zadání hodnoty data, času ve správném času dojde k automatické změně formátu (= pro vkládání vzorce). Ruční změna formátu - pomocí menu můžete nastavit příslušné formáty Ručně Ruční zadávaní, nejčastější, do aktivní buňky zadáte požadovanou hodnotu. Pro specifická zadání se provede automatický formát (o tom podrobněji v další kapitole). Ctrl + V Vložení dat ze schránky Poznámka: Pokud data mají jiný rozměr, může při vkládání dojít k chybě. Změna formátu (automatická ruční) Při vložení některých specifických hodnot dojde k automatické změně formátu, když vkládáte datum, čas, procenta. Například: Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 12

13 Poznámka: Vložená hodnota se automaticky změní na formát datum (a patřičně se naformátuje číslo v buňce). Na první pohled sice stále vidíte ono datum, ale ve skutečnosti je v buňce číslo, reprezentující dané datum. V případě, že zadáte například pouze 1.5, doplní se automaticky současný rok a do buňky se vloží Viz také další kapitola o formátu. K další automatické změně dojde při vložení symbolu = (rovná se). Excel automaticky předpokládá vložení funkce (popis funkci následující kapitola). ' apostrof Při použití apostrofu bude Excel ignorovat použití automatického formátu. Takto můžete zobrazit například '=A10+A12, bez použití apostrofu se provede výpočet. Apostrof se v buňce nezobrazí. Funkce (vzorce) - zadávaní/úprava Jak jsem psal výše, aby Excel poznal, že jde o vzorec (funkci), musíte jej uvodit znakem rovno =. Poté již můžete vkládat vzorec. Pro vložení funkce (vzorce) máte opět několik možností: Ručně Myší ze schránky - Ctrl + V VBA - makro Ručně Nejrychlejší možnost, pokud znáte příslušnou funkci, můžete začít ihned psát, například: =KDYŽ(A10=1;A3;A5) Poznámka: Klávesová zkratka F4 při psaní přepíná odkazování. Příklady funkcí (vzorců): =A1 - odkaz na buňku A1, pokud v ní bude hodnota 24, bude i v buňce (B2) hodnota 24 (nemáte-li změněno formátování) =1+1 - nemusíte se vůbec nikam odkazovat a Excel Vám spočítá, kolik je 1+1 =A1+A2 - spočtete součet, který dávají čísla v buňkách A1 a A2 (pokud v buňkách nebude číslo, obdržíte chybovou hodnotu) Poznámka: - Podrobnější popis funkcích (vzorcích) je v sekci věnované vzorcům: funkce. Myší Pokud funkci neznáte, můžete pomocí myši, vybrat z pásu karet Vzorce sekce knihovna funkcí ikona Vložit funkci v zobrazeném dialogovém okně si již vyberete, co potřebujete. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 13

14 Klávesová zkratka (Ctrl + V) Podobně jako u vložení hodnot, pokud máte ve schránce příslušný funkci (vzorec) tento bude vložen do buňky (buněk). Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 14

15 5. Základní formátování Formátování buněk je nedílnou součásti hodnoty. Každá hodnota je po zadání automaticky naformátována. Tento formát pak můžete nastavit (změnit). Excel automaticky formátuje zadávané hodnoty (převádí na číslo, datum,) Zkuste zadat a uvidíte co se stane: A - zůstane tak jak je 23 - automaticky se zarovná doprava (jedná se o číslo) automaticky se převede na datum 12:12 - automaticky se převeden na čas Poznámka: - při použití apostrofu ' nebude použito automatické formátování, text zůstane tak jak jej napíšete (například vzorec, datum, čas,...). Odkazování na definovaný název Pokud je pojmenována jedna buňka odkáže se jednoduše rovná se a její název (např. = DPH). Pokud máte definovanou název pro oblast buněk a chcete se na ní odkázat musíte použít maticový zápis. Označíte stejně velkou oblast (kam se má přenést) a použijete klávesovou zkratku Ctrl+Shift+Enter, která provede zápis maticového vzorce. Hypertextový odkaz V Excelu se můžete odkazovat na web. Například na stránky Nejjednodušeji v buňce, do které potřebujete zadat hypertextový odkaz. Pravým tlačítkem a vyberete hypertextový odkaz. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 15

16 Do Zobrazený text: zadáte co chcete, aby se zobrazilo v buňce, např: a do Adresa: zadáte kliknete OK a máte hotovo. Komentáře Do buňky se dají vkládat komentáře. Nejjednodušeji přes pravý klik na buňce a vložit komentář. Nebo na kartě revize sekce komentáře. Poznámka: - Buňka, která obsahuje komentář má v pravém horním rohu červený praporek. Minigrafy Ukázka buňky s minigrafem. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 16

17 6. Práce s listy v MS Excel Úvodem k listům S listy se dá provádět mnoho různých činností (vkládat, kopírovat, skrývat, atd.). Výběr (volba) listu - Zobrazení vybraného listu, přesun mezi listy Skrýt/zobrazit listy Super skrytý list - speciální skrytí listu Vložit list - jeho pojmenování Odstranit / Smazat list Přesunování listu Kopírování listu Úprava záložek listů - změna názvu, barvy, skrytí Přejmenovat list Zobrazit 2x stejný list (dva pohledy) v jednom okně Výběr (volba) listu Otevřením sešitu, se Vám zobrazí zároveň jednotlivé listy (v záložkách vidíte jejich jména). V jednu chvíli si můžete prohlížet jen jeden list. Pokud se chcete přesunout na druhý. Lze to provést klikem na příslušnou záložku, kdy se Vám zobrazí Vámi vybraný list. Pokud je listů více můžete se na další (předchozí dostat klikem na posuvník). Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 17

18 Posuvník umožní přesun na první list, na předchozí list, na další list a na poslední list. Další možností jak zvolit požadovaný list, je klik pravým tlačítkem myší na jednu z šipek a zobrazí se Vám všechny listy k dispozici (pak si jen vhodný vyberete). Poznámka: Minimálně jeden list je v každém sešitě viditelný. Skrýt/zobrazit listy V Excelu můžete skrývat/zobrazovat listy. Máte-li na jednom listě výpočty, které chcete mít na první pohled skryté. Máte dvě možnosti: Klik na záložky V záložkách listu kliknete pravým tlačítkem myší na záložku listu, který chcete skrýt a vyberete Skrýt list Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 18

19 Skrýt list (využití pásu karet) V pásu karet Domů sekce Buňky ikona Formát z menu vyberete Skrýt a zobrazit - Skrýt list Zobrazit list V pásu karet Domů sekce Buňky ikona Formát z menu vyberete Skrýt a zobrazit - Zobrazit skrytý list v zobrazeném dialogovém okně si vyberete list, který chcete zobrazit. Pokud je super skrytý list tak jej v přehledu neuvidíte. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 19

20 Poznámka: Další možnost jak skrýt list je super skrytý list. Což je sepsáno v další kapitole. Poznámka: Pokud sešit obsahuje jen jeden list (nelze již vybrat jiný list). Jinak minimálně jeden list musí být zobrazen (i když další listy jsou skryté, jak zobrazit skryté listy viz dále Skrýt/zobrazit listy). Pokud budete chtít odstranit poslední list, obdržíte chybovou hlášku. Vložit list Jak vložit nový list. Pokud Vám nestačí tři listy, lze vložit nový list. 1) klávesovou zkratkou Shift + F11 2) Klikem na přidávací tlačítko v liště s názvy listů. 3) Přes pás karet Domů sekce Buňky ikona vložit - Vložit list. Poznámka: Po otevření sešitu v Excelu máte v sešitu 3 listy (standardní nastavení Excelu, pokud si změníte, může jich být zobrazen i jiný počet). Toto můžete jednoduše změnit. Změna počtu vložených listu při otevření MS Excelu. Přes pás karet Soubor menu Možnosti v dialogovém oknu změníte. Zahrnout počet listů: Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 20

21 Odstranit / Smazat list 1) Klik pravým tlačítkem myší na záložce listu, který chcete odstranit (smazat) a vybrat Odstranit. V případě že list obsahuje data se Excel zeptá, zda opravdu chcete odstranit. Pokud ano klik na Odstranit. 2) Přes pás karet Domů sekce Buňky ikona Odstranit - Odstranit list. V případě že list obsahuje data se Excel zeptá, zda opravdu chcete odstranit. Pokud ano klik na Odstranit. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 21

22 Přesunování listu Pokud potřebujete uspořádat listy. Můžete zvolit Klikem myší na záložku Stisk levého tlačítka myši na zvolené záložce listu, který chcete přesouvat a přesunutí. U záložek se objeví černá šipka, která znázorňuje kam bude list přesunut. Kopírování listu Klikem myší na záložku Stisk levého tlačítka myši na zvolené záložce listu, který chcete zkopírovat a za současného stisku klávesy Ctrl přesunout na místo kam si přejete vložit kopie listu. U záložek se objeví černá šipka, která znázorňuje, kam bude list kopírovat. V dialogovém okně vyplníte, kam chcete zkopírovat vybraný list(y). Nesmíte zapomenout Zatrhnout Vytvořit kopii Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 22

23 Úprava záložek listů Pro lepší přehlednost pří více listech, můžete upravit barvu záložek. Změnu můžete provést dvěma způsoby: Klikem myší na záložku Klik pravým tlačítkem myši na zvolené záložce a z kontextového menu vyberete barva karty a barvu. Ukázka Přejmenovat list Pokud se Vám nelíbí přednastavený název listu "List1" můžete si zvolit vlastní. Klikem myší na záložku Klik pravým tlačítkem myši na zvolené záložce a z kontextového menu vyberete Přejmenovat a v záložce zadejte nové jméno.. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

24 Poznámka: Každý název listu musí být jedinečný, tj. dva listy se nesmí jmenovat stejně. Zobrazit 2x stejný list (dva pohledy) v jednom okně V Excelu si můžete pod sebe zobrazit 2x stejný list z jednoho sešitu. Kdy v každé části daného listu se pohybujete nezávisle. Postup pro údaje pod sebou V pravé části pod řádkem vzorců, najet myší nad obdélník až změní tvar ukazatele myší ze šipky na "rovná se se šipkou nahoru a dolů" podržet levé tlačítko myší a přesunout kam potřebujete. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 24

25 Vedle sebe Podobně to jde, i když údaje chcete mít 2x vedle sebe. Tam se jen kliká na obdelníček ve spodní stavové liště. Odstranění Myší najet nad středovou čáru, které dělí dvě zobrazení listu a vrátit zpět. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 25

26 7. Práce v listech v MS Excel Jednotlivé možností práce v listu v MS Excelu (co, proč, jak). Pohyb v listu - přesun na konec, začátek listu. nalezení poslední obsazené buňky Označovaní listů, řádků, tabulek - například pro kopírování Označit celou tabulku - zkratka Skrývat řádky sloupce (Zobrazit jen tabulku) Zobrazit skryté řádky sloupce Kopírovat - buňky, řádky, sloupce Vložit - řádky, sloupce (ať už prázdné, nebo vložit hodnoty Přesun - buňky, řádky, sloupce Odstranit (Smazat) - řádky sloupce Příčky ukotvení - co je ukotvení (řádkové, sloupcové) Úpravy listů posuvníky, mřížky Záhlaví a zápatí - vložit, upravit, odstranit Šířky sloupců / výšky řádků Zamykání buněk Pohyb v listech Když už jste na správném listu, naučte se po tomto listu pohybovat. Pokud máte větší tabulky, většinou se na Vaši obrazovku nevejdou. myš kurzorové klávesy klávesové zkratky Případně kombinace výše uvedeného. Myš Klikem na pravítka se posunete do požadované oblasti a klikem vyberete požadovanou buňku. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 26

27 Označit oblast: Stisk levého tlačítka myši a pohybem můžete vybrat oblast buněk. Kurzorové klávesy Pomocí kurzorových kláves se můžete přesunout na požadovanou buňku. Využití kurzorových kláves (vpravo, vlevo, nahoru, dolů), je velice jednoduché. Poznámka: Stisk klávesy Shift a pomocí kurzorových kláves vyberete požadovanou oblast. Pokud se potřebujete rychleji přesunout dolů/nahoru je možnost použít klávesy (Pgup, Pgdn), takto se posunete o stánku dolů (stránku nahoru). Klávesové zkratky Asi nejrychlejší možnost přesunu na rozlehlé tabulce. Ctrl+G - můžete zadat příslušnou adresu buňky na kterou se potřebujete přesunout (pokud používáte pojmenované buňky/definované oblasti jsou v tomto seznamu) Ctrl+Home - buňka A1 Ctrl+ šipka vpravo - poslední vyplněná buňka v daném řádku, nebo poslední buňka Ctrl+ šipka vlevo - první vyplněná buňka v daném řádku, nebo poslední buňka Ctrl+ šipka nahoru - první vyplněná buňka v daném sloupci, nebo poslední buňka Ctrl+ šipka dolů - poslední vyplněná buňka v daném sloupci, nebo poslední buňka Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 27

28 Ctrl + šipka vpravo a Ctrl + šipka dolů - Takto zjistíte poslední sloupec (řádek) v prázdném listu. - Oblíbené to dotazy přednášejících :) Kombinace kláves a myší Nejčastěji používaná je kombinace myší a klávesových zkratek. Budete-li Excel používat častěji, zvládnete tento způsob v závislosti, co potřebujete provést. Finta - nepravidelná oblast Při stisknuté klávese Ctrl, můžete označit nepravidelnou oblast. Označovaní buněk, řádků, sloupců Pokud zvládáte pohyb po listech je vhodné umět onačit část buněk (například pro kopírování, přesun). Co tedy můžete označit: jednu buňku celý list řádek/řádky sloupec/sloupce souvislou oblast nesouvislé oblasti Označit jednu buňku Většinou je aktivní jen jedna buňka. Má kolem sebe silnější ohraničení. Takže klikem na požadovanou buňku jste ji zároveň vybrali. Označit celý list klikem do levého horního rohu označíte celý list. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 28

29 Označit řádek/řádky Řádek označíte klikem na číslo řádku. V případě požadavku na více řádku označujete, při stisknuté klávese Shift při stisknuté klávese Ctrl můžete označit nesouvislé řádky. Případně můžete souvislou oblast řádku označovat za současného držení levého tlačítka myši. Označit sloupec/sloupce Sloupec označíte klikem na písmenu sloupce. V případě požadavku na více sloupců označujete při stisknuté klávese Shift při stisknuté klávese Ctrl můžete označit nesouvislé sloupce. Případně můžete souvislou oblast sloupců označovat za současného držení levého tlačítka myši. Označit souvislou oblast Klikem na buňku, od které chceme začít a při držení levého tlačítka myši nebo držení klávesy Shift se přesunete na konec oblasti. Označit nesouvislé oblasti Klik myší na požadované buňky za držení tlačítka Ctrl. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 29

30 Označit celou tabulku Ctrl + * Potřebujete-li označit celou tabulku stačí mít aktivní buňku v této tabulce a využít klávesovou zkratku Ctrl + *. Poznámka tabulka musí být souvislou oblasti. Lze využít i klávesovou zkratku Ctrl + A - pokud ale není aktivní buňka v souvislé oblasti (tabulce), vybere se celý list. Doplněno na zákaldě dotazů v u. Skrývat řádky sloupce - Zobrazit jen tabulku Pro BFU (Běžný Franta Uživatel) stačí skrýt sloupce/řádky s výpočty a tento uživatel si ji již nezobrazí. Takto si můžete skrývat řádky (sloupce) i sami, pokud si nechcete nechtěně přepsat nějaké výpočty. Skrývat sloupce Označíte požadovaný sloupec(e) a pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Skrýt. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 30

31 Skrývat řádky Označíte požadovaný řádek/řádky a pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Skrýt. Zobrazit jen tabulku (skrýt ostatní) V předchozí kapitole jsme probrali jak skrývat řádky/sloupce. Co když ale potřebujete z listu zobrazit jen tabulku. Tj. musíte skrýt řádky a sloupce od konce tabulky doprava a dolů. Musíte vybrat všechny sloupce/řádky za/pod tabulkou a poté je skrýt. Takže postup: 1a) - označíte první prázdný sloupce za tabulkou a klávesou Ctrl + Shift + šipka doprava. 1b) - pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Skrýt 1a) - označíte první prázdný řádek za tabulkou a klávesou Ctrl + Shift + šipka dolů. 2b) - pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Skrýt Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 31

32 Zobrazit řádky/sloupce. Skrýt řádky (sloupce) umíte. Zobrazit řádky/sloupce provedete karta Domů sekce Buňky ikona Formát z menu Skrýt a zobrazit - zobrazit skryté řádky nebo zobrazit skryté sloupce Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 32

33 8. Kopírovat - buňky, řádky, sloupce Jak zkopírovat řádek, sloupce, buňku. Na výběr máte ze tří možnosti provedení dané operace: Klávesová zkratka Ikony na pásu karet Myš Kopírovat buňku Klávesové zkratky: Označte buňku kterou chcete zkopírovat, stisk klávesové zkratky Ctrl+C. Máte hotovo (ve schránce máte požadované údaje). Vkládaní viz další kapitola. Poznámka: Klávesová zkratka pro vložit a stiskněte Ctrl+V, klávesová zkratka Ctrl+X je pro vyjmout (tj. kopírovaná buňka zmizí, je pouze ve schránce). Ikona Na kartě Domů skupina Schránka ikona Kopírovat, a data máte ve schránce. Vkládaní je popsáno v další kapitole, zde ve zkratce přesunete se na místo, kam chcete zkopírovanou buňku vložit a opět na kartě Domů skupina Schránka, ale ikona Vložit a máte hotovo. Myš označenou buňku klik pravým tlačítkem a v zobrazeném menu vybrat Kopírovat a opět mate data ve schránce. Kopírovat řádek(y), sloupec (sloupce) Obdobně jako kopírovaní buňky (buněk), označíte požadovaný řádek, sloupec posléze pomocí klávesových zkratek, nebo pomocí pasu karet provedete zkopírování. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 33

34 9. Vložit - buňky, řádky, sloupce Jak vložit řádek, sloupce, buňku. Vkládat můžete: Hodnoty ze schránky Prázdné řádky/sloupce Pro vkládání hodnot předpokládám, že buňku, řádek(y), sloupec máte zkopírované ve schránce (jak na to jsem popsal v předchozím odstavci). Případně ve schránce máte vkládané hodnoty z jiné aplikace. Opět jako u kopírování máte pro vložení na výběr: Klávesová zkratka Ikony na pásu karet Myš Vložit buňku Klávesové zkratky: Označte buňku, kde chcete vložit a stiskněte Ctrl +V. Máte hotovo. Ikona Přesunete kurzor na místo, kam chcete zkopírovanou buňku vložit a opět na kartě Domů skupina Schránka, ale ikona Vložit a máte hotovo. Myš označenou buňku klik pravým tlačítkem a v zobrazeném menu vybrat Vložit a opět data ze schránky budou vložena. Vložit řádek/sloupec Podobně jako u vložení buňky u vkládaní řádků/sloupců nejprve označíte místo kam chcete vložit a pak vložíte, jak Vám vyhovuje (myš, klávesová zkratka, pás karet). Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 34

35 10. Přesun - buňky, řádky, sloupce Jak přesouvat řádek, sloupce, buňku. Pokud potřebujete přemístit buňky, řádky, sloupce. Pokud se vám nehodí kopírování a vkládání. můžete dané části přesouvat. Na výběr máte stejně jako u kopírování a vkládaní několik možnosti: Klávesové zkratky Ikony na pásu karet Myš 11. Odstranit (Smazat) - Buňky, řádky, sloupce Jak odstranit řádek, sloupce, buňku ve vaší excelovské tabulce. Nejjednodušší je použít klávesovou zkratku, označit buňku a stisk Delete. Ikona na pásu karet Na kartě Domů skupina Schránka ikona Vyjmout. Případně na kartě Domů sekce Buňky Myš označenou buňku klik pravým tlačítkem a v zobrazeném menu vybrat Odstranit... ikona Odstranit z nabízeného menu vyberte co chcete odstranit zda řádek/sloupc/buňku. Příčky ukotvení Ukotvení příček se používá pro rozsáhlejší tabulky, kdy chcete mít k dispozici záhlaví tabulek (neplést si se záhlavím listů). Pro ukotvení označte buňku nad kterou chcete řádky ukotvit. Na kartě Zobrazení sekce Okno ikona Ukotvit příčky z nabídnutého menu vyberte, jak chcete příčky ukotvit: Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 35

36 ukotvit příčky Ukotvit horní řádek Ukotvit první sloupec 12. Záhlaví a zápatí Pás karet Vložení sekce Text ikona Záhlaví. Zobrazí se Vám možnost vkládat záhlaví a zápatí. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 36

37 13. Úpravy listu - posuvníky, mřížky Nastavování se provádí na kartě Zobrazení v sekci Zobrazit. Vybrat (zatrhnout můžete): Pravítko řádek vzorců Mřížka Záhlaví 14.Šířky sloupců / výšky řádků Pro změnu šířky řádku sloupce. Požadované řádky (sloupce) označíte. Změnu lze provést: Pomocí menu (ikony) na kartě Myši Ikonou na kartě Karta Domů - sekce Buňky Formát - Podle požadavku vybrat Výška řádku nebo šířka sloupce v zobrazeném dialogovém okně natavit se požadované hodnoty (pro výšku šířku). Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 37

38 Myši Jakmile máte označeny sloupce (řádky) přesunete se kurzorem myši mezi sloupce. Ikona kurzoru se změní. Klik a roztažení (stažení) velikosti. Všechny označené sloupce (řádky) budou mít stejnou šířku (výšku). Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 38

39 15. Podmíněné formátování Na kartě Domů vybereme Podmíněné formátování. Na výběr máme z několika možností: Zvýraznit pravidla podle buněk Nejpoužívanější či nejméně používaná pravidla Datové řady Barevné škály Sady ikon Nové pravidlo - přidat Vymazat pravidla Správa pravidel Správa pravidel Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 39

40 Pro nový list je správa pravidel prázdná. Jelikož není k dispozici žádné pravidlo, je k dispozici tlačítko Nové pravidlo. To přidá první pravidlo. V případě, že je k dispozici nějaké pravidlo, je možnost: Upravit pravidlo Odstranit pravidlo Nové pravidlo přidání pravidla Budete-li mít nastaveno velké množství pravidel podmíněného formátování, můžete si pravidla filtrovat. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 40

41 Formátování nového pravidla (1) Formátovat všechny buňky na základě hodnot U formátování podle tohoto pravidla lze nastavit: Styl formátování o Dvoubarevná škála o Tříbarevná škála o Datová řada o Sada ikon Typ - Dle vybraného stylu formátování o Číslo o Procenta o Vzorec Barva Náhled - jak bude formátování vypadat Ikona - pro styl formátování sada ikon o Styl ikony o Potřebné podmínky Ukázka nastavení formátování pro styl - sada ikon Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 41

42 (2) Formátovat pouze buňky obsahující Lze formátovat buňky podle: Hodnota buňky o Je mezi o Není mezi o Je rovno o Není rovno o Je větší než o Je menší než o Je větší než nebo rovno o Je menší než nebo rovno Určit text o Obsahuje o Neobsahuje o Má na začátku o Nemá na začátku Data připadající na následující dny o Včera o Dnes o... Prázdné buňky Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 42

43 Jiné než prázdné buňky Chyby Bez chyb (3) Formátovat pouze hodnoty zařazené jako první nebo poslední Možnost formátovat hodnoty z rozsahu nebo určitou procentní část. (4) Formátovat pouze hodnoty nad nebo pod průměrem Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 43

44 Pro formátování hodnoty máme na výběr: Nad Pod Rovno nebo nad Rovno nebo pod 1 směrodatná odchylka nad 1 směrodatná odchylka pod 2 směrodatná odchylka nad 2 směrodatná odchylka pod 3 směrodatná odchylka nad 3 směrodatná odchylka pod (5) Formátovat pouze jedinečné nebo duplicitní hodnoty Na výběr máme: Duplikovat hodnoty ve vybrané oblasti Jedinečné hodnoty ve vybrané oblasti Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 44

45 (6) Určit buňky k formátování podle vzorce Pokud nám nevyhovuje žádná z předešlých možností, můžeme si vytvořit vlastní vzorec. Formát Vedle náhledu je k dispozici Formát. Kde dále můžete upravit a nastavit přesněji jak má požadovaná buňka vypadat. Toto nastavení někdy způsobí, že se marně pokoušíte změnit podmíněně formátovánou buňku a ono to nejde. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 45

46 16. Styly buňky Pokud pro jednu buňku nastavujete nějaké složitější formátování, můžete s výhodou použít styl buněk (místo kopírování formátu). Pod pojmem styl buňky si můžete přestavit nějakou sadu charakteristik (parametrů) buňky jako je například velikost písma, typ písma (kurzíva), barva písma, ohraničení buňky, zarovnání textu, formát čísla, zamykání). Styl můžete nadefinovat také pro celou tabulku. Jak přiřadit styl buňce Začněme tím nejjednodušším, použijeme přednastavené styly, které jsou v Microsoft Excelu k dispozici. Nejprve vyberete buňku (buňky) kterým chcete přiřadit styl. Přiřazení stylu vybraným buňkám provedete na kartě Domů sekce styly ikona Styly buňky a vybrat požadovaný styl. V mojí ukázce Zvýraznění 1 HOTOVO Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 46

47 Poznámka: styl normální odstranit nelze. 17. Styly tabulky Pro automatické naformátování tabulky můžete s výhodou použít styl tabulky (místo složitého ručního formátování). Pod pojmem styl si můžete přestavit nějakou sadu charakteristik (parametrů) tabulky jako je například velikost písma, typ písma (kurzíva, tučné), barva písma, ohraničení tabulky, zarovnání textu, formát čísla, atd. Výhody Doplnění vzorce jen jednou - do zbytku se překopíruje automaticky Nemusí se kontrolovat vzorce - celý sloupec má "konzistentní vzorec" strukturované odkazy Nevýhody Celý sloupce jednotný vzorec - nelze některým buňkám ve sloupci přiřadit odlišný vzorec Poznámka Styl můžete nadefinovat nejen pro celou tabulku, ale také pro jednotlivou buňku. Přiřadit tabulce styl S chuti do toho půl je hotovo. Dost bylo teorie jdeme na styly prakticky. Ukázková tabulka Pro další práci předpokládám, že máte k dispozici obdobnou "zdrojovou" tabulku. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 47

48 Použití stylů budu demonstrovat na této zdrojové tabulce, které přiřadíme styl. Přiřazení stylu Nejprve celou tabulku označte. Přiřazení stylu této vybrané tabulce provedete na kartě Domů sekce Styly ikona Formátovat tabulku jako a vyberete požadovaný styl pro tabulku. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 48

49 Zobrazí se dialogové okno Formátovat jako tabulku. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 49

50 Pokud tabulka obsahuje záhlaví, nezapomeňte, v tomto dialogovém okně zaškrtnout Tabulka obsahuje záhlaví. Pak jen klik na OK a je hotovo. Hotovo Při správném nastavené obdržíte tabulku se styly, bude vypadat podobně: 18. Vložení snímku obrazovky Na kartě Vložení v sekci Ilustrace kliknete na tlačítko Snímek obrazovky ikona Výřez obrazovky. Vybraná oblast se vloží přímo do Microsoft Excelu na pozici kurzoru. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 50

51 19. Vložit symbol Karta vložit Z karty Vložit (Insert) vybereme Symbol. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 51

52 20. Funkce v MS Excel Seznam kategorií Databáze Logické Datum a čas Informace - Informační Vyhledávací Textové Matematické a trigonometrické Práce s krychlemi Inženýrské (konstrukce) Finanční Statistické Vlastní KDYŽ / IF - funkce logická - MS Excel Na praktických příkladech ukázat použití jedné z nejdůležitějších a nejpoužívanějších funkcí KDYŽ / IF v MS Excelu. Syntaxe a popis parametru KDYŽ - jednoduchý příklad - pro její pochopení ukázka pro jednu podmínku Obrácena logika funkce KDYŽ - možnost negovat tuto funkci KDYŽ - více podmínek - aneb jak vnořovat funkce KDYŽ Možné chyby ve funkci KDYŽ - jak hledat a odstraňovat chyby Kombinace s jinými funkcemi - například s A, NEBO, atd. Ošetřování chyb v buňkách a nejen chyb - s pomocí funkci informace např. JE.CHYBA, JE.CHYBHODN, atd. KDYŽ ve spojení datum a čas o KDYŽ s časem - rozhodování podle času o KDYŽ s datum - rozhodování podle data / datumu o Hledání věkové hranice - ve spojení s funkcí CONCATENATE, atd. KDYŽ a MIN (MAX)... - jak na kombinaci funkci HODNOTA.NA.TEXT - kombinace funkcí KDYŽ a HODNOTA.NA.TEXT (správné zobrazení roku pro EN/CZ Excel) KDYŽ - IF... syntaxe Vrátí zadanou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako NEPRAVDA. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 52

53 Syntaxe v češtině =KDYŽ(Podmínka; Ano; Ne) Syntaxe v angličtině =IF(Podmínka; Ano; Ne) Poznámka: funguje i v google dokumentech. Popis parametru: Podmínka - libovolná hodnota (výraz), který může nabývat hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA Ano - je vrácená zadaná hodnota, je-li hodnota argumentu podmínka PRAVDA. Ne - je vrácená hodnota, je-li hodnota argumentu podmínka NEPRAVDA. IF(Podmínka, Ano, Ne) Parametr - Podmínka - může být: = je rovno <> není rovno > je větší než < je menší než >= je větší nebo rovno <= je menší nebo rovno Teorií máte za sebou a jdeme na praktické příklady. KDYŽ jednoduchý příklad (jedna podmínka). Začneme jednoduchým úkolem. Pokud hodnota v požadované buňce A9 je jedna 1 (zadána číslem) potřebujete vypsat: jednička. Řešení: =KDYŽ(A9=1;"jednička";"jiné číslo") Je funkce pochopitelná tak pokračujme. KDYŽ - použití dvou podmínek - jak vnořovat funkce Do jedné buňky A26 se má zadat jednička 1 a do buňky A27 zadejte slovo test. Pokud je zadána jen jednička obdržíte info Zadána jen jednička., pokud jen slovo test zadáno jen Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 53

54 slovo test, pokud jednička i slovo test Zadána jednička a slovo test. pokud nic Nezadáno nic co je požadováno. Řešení: =KDYŽ(A26=1;KDYŽ(A27="test";"Zadána jednička a slovo test.";"zadána jen jednička.");když(a27="test";"zadáno jen slovo test";"nezadáno nic co je požadováno.")) Řešení další - lze využít i dalších logických funkcí jako A a NEBO což ukáži na dalších příkladech. Poznámka: Funkce můžete vnořovat více. Od MS Excel 2007 (do verze 2003 je vnoření pouze 7) vnoření může být až 64! Nejvíce jsem použil 10 vnoření, ale třeba někdy v budoucnu. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 54

55 21. Grafy Typy grafů v Excelu 2010 V aplikaci Excel 2010 máme k dispozici řadu různých typů grafů, které můžeme použít k prezentaci dat. Seznam grafů, které jsou v MS Excel k dispozici: Sloupcový graf - Column Chart Spojnicový graf (čárový) - Line Chart Pruhový graf - Bar Chart Plošný graf - Area Chart XY bodový graf - XY (Scatter) Chart Burzovní graf - Stock Chart Povrchový graf - Surface Chart Prstencový graf - Doughnut Chart Bublinový graf - Bubble Chart Výsečový graf - Pie Chart Paprskové grafy - Radar Chart Pokud si nevybereme ani jeden grafů, můžeme vytvořit vlastní, který si můžeme uložit do šablon pro pozdější použití. Jednotlivé typy grafů podrobněji Vybrat graf můžeme přes kartu Vložit (Insert). - Všechny typy grafů. (All Chart Types.) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 55

56 Sloupcový graf - Column Chart Hodnoty zobrazeny jako sloupce. Výška sloupce dle datových hodnot. Sloupcové grafy se mimo jiné hodí pro zobrazení datových hodnot v závislosti na časovém období (stoupající cena akcií či zisku), nebo kategorie (například počet obyvatel v krajských městech, atd.). K vizuálnímu zobrazení hodnot, které porovnáváte (Porovnávaní dvou výrobků). Na vodorovné ose je čas, kategorie a na svislé příslušné hodnoty. Podobný typ grafu nalezneme pod názvem pruhový (jeho popis je níže). Spojnicový (čárový) graf - Line Chart Hodnoty zobrazeny jako body (možnost spojit čárou). X-ová osa rovnoměrně rozdělená. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 56

57 Jejich použití je výhodné nejenom pro souvislá data, která jsou rovnoměrně rozdělená. Jsou ideální pro přehledné porovnání trendů (např. pravidelné měření teploty). Tento graf je ekvivalentem bodového grafu. Výsečový graf - Pie Chart Hodnoty zobrazeny jako poměr ze 100% z kruhu. Výseče představují poměr z celkových 100%. Výhodné pro data, jež máme v jednom sloupci (řádku). Ve výsečových grafech lze rozbalit pouze jednu datovou řadu, kde se zobrazují jako procentní částka celku (tj. 100% odpovědí, 50% mužů, 50% žen). Prezentace dotazníku, statistik (počet mužů a žen, věkové rozpoložení atd.). Při vhodném použití jsou tyto grafy velice přehledné. Mnohdy je používán v televizi jako prezentace odpovědi na dotazníkové šetření. Obdobou tohoto grafu vychází graf prstencový (který je popsán níže). Pruhový graf - Bar Chart Hodnoty zobrazeny jako pruhy. Šířka pruhu dle datových hodnot. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 57

58 Využití pro porovnání položek (např. průměrná mzda v jednotlivých státech EU, atd.). Někdy vhodnější než sloupcové, pokud jsou popisky os jsou příliš dlouhé. Podobný typ grafu je pod názvem sloupcový (jeho popis je uveden výše). Plošný graf - Area Chart Hodnoty zobrazeny jako body spojené čarou a s výplní pod touto čarou. X-ová osa rovnoměrně rozdělená. Vycházejí částečně ze spojnicových (čárových) grafů. Jen jsou designově upraveny tak, aby zaujaly pozornost na plochu. Využít lze pro demonstraci poměru obratu a zisku společnosti, atd. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 58

59 XY bodový graf - XY (Scatter) Chart Výhodné pro zobrazení průběhu funkce y=f(x). Pro jednu x-ovou osu může být zobrazeno několik průběhu y (až dvě nezávislé osy y). Tento typ grafů je mnou nejpoužívanější, lze volit měřítko (tj. graf umí zobrazit logaritmickou osu, případně 2 y-ové osy, atd.), zvládá nestejnoměrné rozložení hodnot. Pro určité hodnoty lze vytvořit čárový graf, některé hodnoty nechat pouze bodové, atd. Povrchový graf - Surface Chart Vychází z plošného grafu. Pohled na data ve 3D. Pro modelaci speciálních matematických funkcí. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 59

60 Prstencový graf - Doughnut Chart Vychází z grafu výsečového, tj. hodí se, pro stejné účely jen design navenek vypadá jinak. Volba mezi tímto a výsečovým grafem spíše závisí na estetickém cítění, než na vstupních datech (ty v obou případech mohou být stejné). V prstencových lze do jedné výseče umístit několik datových řad. Řazení dat Proč řadit data Zdrojová tabulka A/Z - Z/A Seřadit Proč řadit data Možná si pokládáte otázku proč řadit data? Důvodů může být mnoho, mezi základní patří: Přehlednost - například abecední seznam pracovníku (rychleji najdete hledaného zaměstnance) Podmínka pro správné fungování - pro správnou funkci některých funkcí je potřeba, aby data v tabulce byly řazeny vzestupně (sestupně) Podklady pro grafy Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 60

61 Zdrojová tabulka Pro praktickou ukázku, jak funkce seřadit v Excelu funguje, doporučuji vytvořit (nebo stáhnout viz dále) následující tabulku. Na této tabulce ukáži jednotlivé možnosti řazení. A/Z nebo Z/A (vzestupně / sestupně) Pro rychlé seřazení podle vybraného sloupce. Před seřazením doporučuji označit celou tabulku, kterou chcete seřadit (bez záhlaví). Ikony se nachází na kartě Data v sekci Seřadit a filtrovat. Klik na příslušnou ikonu A/Z nebo Z/A. Excel seřadí se veškerá data v tabulce podle prvního sloupce (vzestupně / sestupně). Poznámka: pokud máte zároveň nastaven v tabulce filtr, stačí označit buňku ve sloupci, podle kterého chcete data seřadit. Ovládání klávesnici Pro řazení lze použít ovládání pomocí klávesnice (tj. postupný stisk kláves): Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 61

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

e-book zdarma Microsoft Office 2010 ať pracuje za vás zvládněte v 10-ti krocích Word Excel PowerPoint Autor: Pavel Lasák

e-book zdarma Microsoft Office 2010 ať pracuje za vás zvládněte v 10-ti krocích Word Excel PowerPoint Autor: Pavel Lasák e-book zdarma Microsoft Office 2010 ať pracuje za vás zvládněte v 10-ti krocích Word Excel PowerPoint Autor: Pavel Lasák http://office.lasakovi.com Verze 2.01 - Copyright 2013 Kapitola: Krok za krokem

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Tabulkový kalkulátor MS Excel

Tabulkový kalkulátor MS Excel 1. Ovládání programu MS Excel Obrázek č. 1 Okno MS Excel 7. hodina Tabulkový kalkulátor MS Excel IT pro čínská studia, LS 2009 Zadávání příkazů a nabídky příkazů (myší, klávesnicí) Použití panelů s ikonami

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc. Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Excel 2010 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze

Více

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech MS Excel 97 Mgr. Jiří Pech 1 Obsah Obsah......2 1. Úvod...4 2. Úvod do programu Excel...5 2.1. Co je to vlastně Excel...5 2.1.1. Co je to tabulkový kalkulátor?...5 2.2. Co potřebujeme pro práci s Excelem?...5

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft Office

Více

Calc OpenOffice základní popis

Calc OpenOffice základní popis Calc OpenOffice základní popis Obr.1 Tabulka v OpenOffice Úvod Většina uživatelů umí obstojně ovládat kancelářský balík firmy Microsoft, Word, Excel i PowerPoint. OpenOffice je velice zajímavá alternativa

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí Ing. Jana Červová RADIMOVICE 01-02 2015 I. 6.1. Základní ovládání počítače a. Počítač, Monitor,

Více

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka Obsah Page 1 Obsah Obsah ÚVOD 4 CO JE NOVÉHO VE VERZI 9.0 5 VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SEAVUS PROJECT VIEWER 5 NABÍDKY 7 PANELY NÁSTROJŮ 19 PÁSY S KARTAMI 27 ZOBRAZENÍ BACKSTAGE 29 PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP

Více

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000,

Více

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Základní pojmy ČSN 36900/1-1987 Data mn. Č údaje obraz vlastnosti objektu, vhodně formalizovaný pro přenos, interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů Informace význam, který člověk

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_IKT2_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více