Stručný průvodce úvodních kroků v aplikaci MS Word 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný průvodce úvodních kroků v aplikaci MS Word 2007"

Transkript

1 Stručný průvodce úvodních kroků v aplikaci MS Word Několik slov úvodem Většina uživatelů počítače má za sebou základní dovednosti, které kterémukoli z nich umožní psát běžný dokument. Od poloviny 90. let, tedy ještě před příchodem revolučního systému Windows 95 se uživatel naučil používat textový editor MS-Word. Jeho horní menu a ovládací prvky se ukázaly být natolik účelnými, že se staly standardem i pro konkurenci, chtěla-li na počítačovém trhu obstát. Rutiny, s nimiž začínal MS-Word v počítačovém světě natolik zdomácněly, že jim uživatel za více než dvanáct let zcela uvyknul. Otevřeme li prostředí MS-Wordu 2007, neuvítá nás lišta s důvěrně známými příkazy, otevírá se i pro zkušeného uživatele zcela nově graficky provedené prostředí. MS-Word 2007 je po stránce grafického uspořádání nový textový editor, kde nás sice uvítají oddělení Revize a Korespondence, ale prosté uložení rozepsaného dokumentu je na první pokus pro MS-Office 2007 neznalého uživatele fakticky nemožné podvědomě hledaná rutina soubor-uložit patří neodvratně počítačové minulosti. Základní úkony, mezi které nepochybně uložení dokumentu patří, nakonec úspěšně najdeme pod kulatým logem Microsoftu vlevo nahoře. Ze zavedených zvyků, které se tvůrcům aplikací MS-Office, mezi něž Word patří, podařilo za patnáct či i více let (Word 1 přichází na trh roku 1989) dostat do povědomí široké veřejnosti, se nyní stávají naopak zlozvyky, které neurychlují rekvalifikaci na nový produkt, ale zpomalí učení toho, kdo se jakékoli předchozí verzi MS-Wordu čemukoli naučil. Podvědomě hledá něco, co není tam, kde by to očekával. Tento text se pokusí být průvodcem rekvalifikanta na Word 2007, rekvalifikanta co očekává, že postupně zvládne a časem nepochybně překoná to, co dokázal na předcházející verzi MS-Wordu Pryč s nedůvěrou a s chutí do práce Jediná věc, která opravdu ve světě výpočetní techniky nemá smysl, je nostalgické vzpomínání staré dobré časy (žádné nikdy nebyly). Ve světě počítačů spíše platí royalistické Král je mrtev, ať žije král anebo bohužel zprofanované - Kdo chvíli stál, už stojí opodál. Zlín, leden pk-

2 3. Naprostý začátek start a vypnutí programu Vzpomínám si na svoji babičku, která mi před mnoha lety s krásnou dikcí kyjovského dialektu vštěpovala, že když se někam leze, mělo by se vědět jak se z tama zase vyleze. Moje babička sice MS-Word neznala, ale jistě by ji potěšilo, že jsem její životní moudrost dokázal aplikovat do moderní výpočetní techniky, přestože byla původně míněna zcela jinak, daleko obecněji. Chceme-li startovat MS-Word, otevřeme si nabídku Start Obr. 1 Obr. 2 Obrázek 2 nám ukazuje rozevřenou nabídku uživatelsky příjemnějšího způsobu startu aplikace MS-Word, kdy si vytvoříme zástupce přímo na pracovní ploše Windows. Obr. 3 Ikona MS-Word 2007 na ploše Windows dvojí pokliknutí na ni případně jedno klinutí a následné potvrzení klávesou Enter vedou ke startu aplikace MS-Word 2007, jejíhož zástupce jsme si na plochu dopravili. Nastartovaný program lze vypnout klasickým postupem uživatele Windows tedy nástrojem škrtnuto vpravo nahoře v pravém horním rohu windows-okna. Druhým způsob vypnutí otevřeného okna MS-Word je opět pro uživatele Windows znám jako dvojhmat Alt-F4. Spolehlivě funguje. 2

3 Třetí způsob vypnutí aplikace již vyžaduje otevřené nabídky programu. Požadujeme-li uzavření aktuálního dokumentu, ale samotný MS-Word chceme ponechat nastartovaný, otevřeme nabídku kolečko v levém horním rohu aplikace. Rozevře se nabídka, v níž poslední stojí položka zavřít. Pokliknutím na ni uzavřeme aktuální dokument viz obr.4: Obr.4 Z rozevřené nabídky je uživateli patrná škála dalších podstatných příkazů, kupříkladu uložení a tisk dokumentu. Tlačítko Připravit umožňuje přípravu dokumentu k distribuci, nastavení jeho vlastností, klíčových slov, uvedení jména autora atd. Tlačítko Odeslat provede odeslání dokumentu do faxu, případně přidání dokumentu do přílohy v u. Tlačítko Publikovat povede uživatele k možnosti aktualizovat dokument na zvolené internetové adrese, nebo ihned odeslat dokument jako příspěvek do blogu. Prostředí nabídky MS-Wordu 2007 dokonce obsahuje průvodce, který uživatele zaregistruje jako nového bloggera a umožní mu poté dokument publikovat. 4. Napíšeme a zformátujeme první text, dokument uložíme Nyní dokážeme bez potíží nastartovat program MS-Word 2007 a víme také jak jej vypnout. To nás povede k dalšímu kroku zapsání textu, formátování zapsaného textu a uložení 3

4 dokumentu. Máme tedy nastartovaný MS-Word 2007, otevřenou prázdnou stránku a vlevo nahoře je blikající kurzor. Napišme si libovolný text. Obr. 5 Uspořádejme text pomocí kláves Home, Backspace a mezerník do jednoho celku. Škrtnutím myši, případně pomocí kurzorových šipek a klávesy Shift udělejme z textu blok. Z horního menu aktivizujme programovou skupinu Domů. Nyní experimentujte s fontem písma, velikostí písma, barvou textu a volbou kurzívy, tučného či podtrženého písma. Možný výsledek naší hry s textem může zobrazovat obr. 6. Chceme-li si zobrazit známé rozhraní pro změnu fontu a velikosti textu v dokumentu, obr. 6 doporučuji provést dvojhmat CTRL+D, nebo aktivizovat dolní díl nabídky písmo viz obrázek 7 na další stránce. 4

5 Obr. 7 Text je napsán, upraven, nyní je potřeba jeho zarovnání. Zarovnání textu provedeme v oddíle otevřené skupiny Domů. Text máme označen jako blok a klikáme na tlačítka s označením způsobu zarovnání odstavce viz obr. 8 5 Obr. 8

6 Z hlediska vyčerpání základních možností úpravy textu považujme rozpracovaný dokument prozatím za dokončený a přistupme k jeho uložení. Z obrázku 9 je celá akce patrná. Obr. 9 Ikona Uložit jako umožní stejný dokument uložit pod novým jménem a v jiném formátu: Obr. 10 V nabídce Typ souboru lze zvolit tříznakovou koncovku pro budoucí dokument. 6

7 Dokument je hotový, má patrně více stránek a uživatel si jej může prohlédnout. Aktivujme v horním menu skupinu Zobrazení a vyzkoušejme si možnosti oddílu Lupa. Obr. 11 Úkol č. 1 : Vytvořte text s nadpisem o pěti odstavcích. Nadpis bude vyhotoven v písmu Bookman Old Style o velikosti 20 v modré barvě tmavého odstínu. Zarovnání textu bude Na střed. První odstavec bude mít čtyři řádky, font Times New Roman, velikost 13 barva červená, zarovnání vpravo. Druhý odstavec bude mít čtyři řádky, font Arial, velikost 12, barva tmavý odstín zelené, zarovnání do bloku. Třetí odstavec bude mít čtyři řádky, font Comic Sans MS, velikost 14, barva červená, zarovnání vlevo. Čtvrtý odstavec bude mít čtyři řádky, font Courier New, velikost 12, tučný, tmavomodrý, zarovnání na střed. Pátý odstavec bude mít čtyři řádky, font Tahoma, velikost 13, kurzíva, barva červená, zarovnání do bloku. Dokument ulož pod svým příjmením a odešli jako přílohu k u lektorovi. Předmětem zprávy bude tvé jméno a třída do sdělení napiš dnešní datum a své jméno. Úkol č. 2: Načti uložený dokument z pevného disku nápověda využij nabídky pod znakem případně využij dvojhmatu CTRL + O 5. Nalezení slovního řetězce a nahrazování Jistě jsme narazili na mnohastránkový dokument, v němž se periodicky vyskytuje chyba, kterou je nutno opravit. Může to být např. chybně přepsaný cizí výraz, který je nyní nezbytné v celé práci opravit. Ale - nevíme kde a kolikrát se v textu chybný výraz opakuje. Ruční editace je v tak rozsáhlém textu zdlouhavá a nese riziko lidské chyby - přehlédnutí. V tomto oddíle si předvedeme efektivní cestu k elektronickému řešení takového problému pomocí textového editoru MS-Word

8 Úkol č. 3 : Založme si nový prázdný dokument a napišme si jedinou větu, ve které budeme vyjadřovat reklamu své firmě. Například: Milí zákazníci, firma Asteriel dodá nejkvalitnější komponenty v celém regionu Zlín, a to přímo až do Vašich domácností. Větu si označte jako blok a nyní ji rozkopírujte po celé stránce tak, aby ji zaplnila jako souvislý text. Pozor, text nesmí tvořit sloupeček se stejnými slovy pod sebou, plocha stránky nechť je souvisle zaplněna tímto textem. Jde o dovednost správně pracovat s bloky textu a tu si splněním této úlohy procvičíme. Možný výsledek vidíme na obr. 12 Obr. 12 Nyní přejdeme k procesu vlastního nahrazování v textu. Kurzor si umístěme na začátek dokumentu viz obr. 12. Zkontrolujme, zda je aktivní skupina Domů a potom klikněme viz obr. 12 na nástroj nahradit. Objeví se okno s nabídkou náhrady původního řetězce slova za nový viz obr. 13 Obr. 13 Jak je patrno z obr. 13, náhradou může být i víceslovný řetězec. Po kliknutí na 8

9 tlačítko Nahradit vše se operace provede a MS-Word 2007 hlásí provedení požadovaných změn výsledným hlášením viz obr. 14. Je zřejmé, že metoda je rychlá a velmi efektivní a zcela nepochybně z ní odpadá již zmiňovaný lidský faktor, který by byť jedinou změnu v textu přehlédl a následně neprovedl. Obr. 14 Výsledný dokument si po provedené změně můžeme prohlédnout na obrázku 15. Obr. 15 Úkol č. 4 : Německá jména i běžná slova psaná výhradně německým pravopisem nejsou v českém textu ničím neobvyklým. Pokuste se o přepsání několika německých slov použijte buď možností klávesnice, nebo ASCII kódů uvedených výrazů: Kód Znak Kód Znak Alt ä Alt Ä Alt ö Alt Ő Alt ü Alt Ü Der Äquator rovník; sich ändern měnit se; das Ől olej der Flügel křídlo; böse zlý; die Übung cvičení; das Ősterreich Rakousko. Jarda Hübner,; Alena Schönbaumová; 9

10 Petra Mäsnerová; Mirek Jünger; Andrea Klämmerová; das Böhmen Čechy; die Möwe racek; das Mähren Morava; Andreas Roβ; die Groβstraβe 82; die Schloβstrasse 48; Roβgasse 35; Jägermeister; čerpací stanice ŐMV 6. Záhlaví a zápatí dokumentu Nepochybně známe firemní dokumenty, které mají na horním řádku oficiální název firmy s IČ a přesnou adresou a na spodním řádku, mimo úroveň textu uvnitř dokumentu jsou drobným písmem uvedena telefonní čísla, ové adresy, kontakt na webové stránky firmy atp. Těmto dvěma řádkům stojícím mimo úroveň vlastního textu říkáme záhlaví a zápatí dokumentu. Vložíme si do dokumentu záhlaví a zápatí akce je patrná z ilustrace na obr. 16 Obr. 16 Úkol č. 5 : Podle úkolu 2 si zaplníme stránku rozkopírovanou větou libovolného znění. Použijeme font Comic Sans MS tmavomodrého odstínu a velikosti 12. Text zarovnáme do bloku vlevo i vpravo. Jako záhlaví dokumentu použijte přesného názvu vaší školy a do zápatí uveďte své jméno a příjmení a ovou adresu. Název dokumentu bude vaše jméno a příjmení. Dokument odešlete Vašemu lektorovi jako přílohu u. Předmětem zprávy bude vaše jméno a příjmení a obsahem u bude sdělení: V příloze posílám formátovaný dokument se záhlavím a zápatím + váš podpis a třída. 7. Odrážky a číslování, změna řádkování a abecední seznam Rozpis, rozbor, pořadník, seznam, přehledy čehokoli o čemkoli to všechno jsou dokumenty, kde používáme odrážek a číslování, které do dokumentu vkládáme z horního menu otevřené programové skupiny Domů. Zaměřme se nejprve na odrážky a pokusme se podle obr. 17 vytvořit podobný strukturovaný dokument. Druhý problém této kapitoly je vytvoření číslovaného seznamu. Nástroj k zavedení číslovaných hesel v dokumentu nalezneme na obr. 18, na další straně, kde se nachází modelový seznam, který opět podle své vlastní fantazie upravíme a vytvoříme vlastní dokument s číslovanými do logické struktury řazenými hesly. 10

11 Použití odrážek a číslování v dokumentu Obr. 17 Obr

12 Dalším běžným problémem při psaní textu je potřeba nastavení, případně změny řádkování v dokumentu. Podívejme se na obr. 19, kde je text, u něhož bychom potřebovali změnit řádkování. Obr. 19 Je-li nastavena skupina Domů, pak z obrázku 19 snadno zjistíme, kde se nachází spouštěcí ikona pro nastavení změny řádkování v dokumentu. Závěrečným problémem této kapitoly je abecední seřazení náhodně uspořádaných jmen. Nyní si otevřeme zcela nový dokument a nechejme si ho rozdělit na dva novinové sloupce. Do obou sloupců si nakopírujme dva shodné seznamy jmen či názvů, které nejsou v abecedním pořádku. Rozděleni dokumentu na jednotlivé sloupce dosáhneme přes horní menu v prostředí programové skupiny Rozložení stránky. Spouštěcí nástroj se jmenuje Sloupce. Obr

13 Nyní si v dokumentu vybereme např. levý seznam, vytvoříme z něj blok a podle obrázku 21 snadno blok seřadíme podle abecedy a to sestupně nebo vzestupně. Obr Matematický text v prostředí MS-Word 2007 Běžný text, s nímž uživatelsky přicházíme do styku, nemůže přinést mírně pokročilému písaři větších potíží. Odrážka, středník, dvojtečka, ö,ü,ä to všechno přináší běžný text. Ale pokusme se napsat do téhož textu třetí odmocninu z x - a - patrně ustrneme v rozpacích. MS-Word zde nabízí vynikající doplněk svých možností - a tím je editor rovnic. 13

14 V této krátké kapitole si předvedeme malou ukázku jeho použití. Založme si nový dokument a aktivujme pracovní skupinu Vložení. V ní se objeví (zcela vpravo nahoře) možnost zadávání rovnic. Jejich použití je intuitivní a výsledek plyne z obr. 22: Obr. 22 Úkol č. 6 : Založme si nový dokument a do něj napišme tyto matematické úlohy: O 6 H 2 SO 3 P 2 O 5 K 2 SO 4 Dokument uložte pod vlastním jménem a příjmením. Dokument odešlete Vašemu lektorovi jako přílohu u. Předmětem zprávy bude matematika a vaše jméno, příjmení a třída. Obsahem u bude sdělení: V příloze posílám dokument s matematickými a chemickými vzorci. Jméno, Příjmení a třída. Obr. 23 nám ukazuje mohutnou škálu možností výběru matematických operací v prostředí MS-Word

15 9. Hypertextový odkaz Moderní elektronické dokumenty nabízí uživateli komfortní orientaci v obsáhlejším dokumentu pomocí odkazů na podrobnější informace, které by základní dokument činily příliš rozsáhlým, pokud by byly jeho přímou součástí. Zde se nabízí podání základní informace o práci s více dokumenty současně. Otevřeme si nyní prázdný nový dokument a podle obrázku 24 si do něj zavedeme následující text. Obr. 24 Text si uložíme pod názvem základní nabídka. Základní nabídka opravdu jen kuse informuje o dané skutečnosti. Ale uživatel bude mít možnost si svou informaci v případě hlubšího zájmu pohodlně zobrazit a to právě díky hypertextovému odkazu. Nyní buďme trpěliví a doplňující informace si zaveďme do dalších čtyř samostatných textových souborů, které se budou jmenovat Hordubal, Povětroň, Obyčejný život a Válka s mloky. Hypertextový odkaz nám umožní zobrazení požadovaného textového dokumentu, pokud jej ze základní nabídky prostým klinutím vyvoláme. Následující obrázky (25, 26, 27,28) nám demonstrují možnost podrobnější informace k daným knižním titulům. Závěrečná zmínka o webové stránce ukáže, že nás MS-Word 2007 může snadno přemístit i na konkrétní www stránku na internetu, předpokladem je samozřejmě skutečnost, že jsme k internetu připojeni. 15

16 Obr.25 Obr.26 Obr. 27 Obr. 28 Nyní si otevřeme první z doplňkových dokumentů Hordubal. Vysvětlení tvorby hypertextového odkazu z nápisu Zpět na základní nabídku do hlavního dokumentu tedy Základní nabídky provedeme pouze jednou, nikoli 4x postup je naprosto stejný. Máme otevřen dokument Hordubal a Zpět na základní nabídku označíme jako blok. Na blok klikneme pravým tlačítkem myši. Objeví se okénko s nabídkami, z nichž kliknutím vybereme Hypertextový odkaz viz obr 29. Potvrzením položky hypertextový odkaz se uživateli objeví okno viz obr. 30 na následující straně, v němž vybereme cíl odkazu. Je jím dokument Základní nabídka, do něhož se rozšiřující text Hordubal vrací. Jakmile je hypertextový odkaz na uvedený dokument dohotoven, označená část textu tedy Zpět na hlavní nabídku zmodrá a stává se aktivní. Kliknutím Obr. 29 se přesouváme do jiného dokumentu. 16

17 Obr. 30 dokončení hypertextového odkazu obrázek je větší pro větší názornost Nyní se vrátíme do dokumentu základní nabídka. Zde vytvoříme blok z textu Hordubal a klikneme na blok pravým tlačítkem. Opět potvrdíme nabídku Hypertextový odkaz a v otevřeném okně vyhledáme text Hordubal - viz obr. 31 a 32. Obr. 31 Dokončení hypertextového odkazu analogie (viz obr 30) Obr. 32 Chceme-li nyní přeskočit ze Základní nabídky do textového souboru Hordubal, musíme kliknout na hypertextový odkaz při stisknutém tlačítku CTRL. Úkol č. 7 : Dokonči zbylé tři hypertextové odkazy na dokumenty Povětroň, Obyčejný život a válka s mloky. Z uvedených souborů vytvoř hypertextové odkazy zpátky do Základní nabídky. Funkčnost hypertextových odkazů odzkoušej. Pravděpodobně je zapotřebí upozornit, že v praxi se samozřejmě jedná o odkazy na mnohastránková pojednání, zamysli se nad svým vlastním projektem, v němž by tvorba hypertextu byla účelná. 17

18 Nyní zbývá dokončit Základní nabídku o poslední hypertextový odkaz. Je jím odkaz na webovou stránku. Vraťme se tedy do Základní nabídky a vytvořme blok ze sousloví školní webové stránce. Z bloku kliknutím na pravé tlačítko myši vyvoláme nabídku, z níž potvrdíme položku Hypertextový odkaz. viz obr. 33. Obr. 33 Obr. 34 V nabídkovém okénku Adresa vypišme cílovou webovou adresu a volbu potvrďme OK. Budeme-li v dokumentu Základní nabídka držet tlačítko CTRL a klikneme-li na zmodralou část textu školní webové stránce, přepne nás MS-Word na internetový vyhledávač a zobrazí nám přes něj zadanou webovou stránku. 18

19 Úkol č. 8 : Vytvoř nový dokument, v něm napiš větu provádíme odkaz na seznam.cz a vytvoř hypertextový odkaz, jehož cílem je zobrazení této internetové stránky. Úkol č. 9 : Napiš tříodstavcový text na jednu stránku. Font a velikost písma zvol dle svého uvážení. Každý z odstavců bude mít jiné řádkování a samostatně vyhledej řešení problému: Každý z odstavců bude začínat iniciálou. (Pomůcka viz obrázek 35) Obr Práce s několika dokumenty Z předcházející kapitoly máme k dispozici pět dokumentů. Jsou jimi Základní nabídka, Hordubal, Povětroň, Obyčejný život a Válka s mloky. Postupně otevřeme všechny uvedené dokumenty (viz úkol č.2). Naším úkolem bude otevřít okno v dokumentu Základní nabídka, otevřít v tomto okně kupříkladu dokument Povětroň a data z něho překopírovat do Základní nabídky. Obr. 36 Z obrázku je patrné, že výběr oken snadno provedeme tehdy, když otevřeme skupinu Zobrazení a vybereme možnost Přepnout okna zde klikneme na Povětroň. 19

20 Obr. 37 Otevřením okna Povětroň je umožněno označit uvnitř okna celý text jako blok a následně provést kopii označeného textu do zvoleného místa do dokumentu Základní nabídka. Výsledek kopie je zřejmý z obrázku 38. Obr. 38 Obsah okna Povětroň je vkopírován do textového souboru Základní nabídka 20

21 Možnost otevření všech oken, která jsou programu k dispozici, nabízí obrázek 39. Obr. 39 Obr. 40 všechna potřebná okna pro práci s texty MS-Word jsou otevřena. Úkol č. 10 : Do Základní nabídky vkopírujte obsah všech otevřených oken viz obr

22 11. Obrázky v textu Samozřejmostí kvalitního textového dokumentu je možnost vložení grafického souboru. V této kapitole si předvedeme možnost vložení nejen obrázku, ale i ozdobného nápisu WordArtu a kresleného obrázku Klipartu. Obrázek 41 ukáže způsob, jakým se do textu vkládá WordArt. Obr. 41 Dokončení akce: Obr. 42 WordArtu můžeme přiřadit i další parametry týkající se jeho začlenění do textu. Do WordArtu klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme Formát objektu WordArt. Obdržíme okno, v němž můžeme ozdobný text vhodnými grafickými efekty začlenit do textu-viz obr

23 Obr. 43 Tato karta umožní přiřadit objektu barvu a WordArt umístit na správné místo do textu. Obr. 44 Jeden z mnoha způsobů, jak začlenit WordArt do textu. 23

24 Vložení klipartu programová skupina Vložení nástroj Klipart. Z nabídky obrázků si vybereme ten vhodný a kliknutím do nabídky ho vložíme do textu. Obr. 45 klikněme pravým tlačítkem myši na klipart (rutina shodná s obrázky) a zařadíme ho do textu viz obrázek 46 Obr. 46 obrázek můžeme na mnoho způsobů začlenit do textu, jeden z mnoha nám ukazuje obrázek

25 Obr. 47. Úkol č. 11 : Použijte klipart k vytvoření vodotiskového podkladu pod text viz obr. 48 Obr. 48 abychom dostali uspokojivý výsledek doporučuji s nabídkou experimentovat nabídkou viz obr formát obrázku možnost změny jasu a kontrastu grafického objektu. 25

26 Vkládáme obrázek. Předpokládejme, že si obrázek pečlivě vybíráme na internetu a teprve potom jej uložíme na disk svého počítače. Operace je natolik uživatelsky atraktivní, že ji popíšeme krok po kroku. Obr. 49 na internetu byl vyhledán obrázek. Na plochu obrázku klikneme pravým tlačítkem myši. Z nabídky vybereme Uložit obrázek jako a potvrdíme levým tlačítkem myši. Tím se otevře cesta k jeho uložení na našem počítači viz obr. 50 Obr. 50 Obrázek z internetu stahujeme na náš počítač. Nyní je obrázek na počítači a my ho vkládáme do textu: 26

27 Obr. 51 Kliknutím na tlačítko Vložit odešleme obrázek do textu. Poloha kurzoru v textu určuje polohu levého horního rohu obrázku. Obr. 52 V legendě obrázku je popsán postup začlenění obrázku do textového pole. 27

28 Obr. 53 Další možnosti rozložení nám nabízí komfortní uložení obrázku v textu naší volbou je např. levá strana stránky, obrázek je obtékán ze tří stran textem viz obr. 54 Obr. 54 obrázek umístěný v textu Úkol č. 12 : Použijte obrázek stažený z internetu pro vodotiskový podklad libovolného textu. Soubor uložte pod názvem Vodotisk a odešlete jako přílohu u lektorovi. Předmět ové zprávy bude tvé jméno pomlčka vodotisk. Sdělení lektorovi bude: Posílám v příloze textový soubor Vodotisk jméno, příjmení a třída. 28

29 12. Tabulka jako součást dokumentu Moderní dokument není myslitelný bez možnosti tvořit tabulky. Pokusme se i my o tvorbu jednoduché tabulky zpřehledňující stavbu látky, která obklopuje náš svět. Navrhneme si tedy tabulku, která bude mít 3 sloupce a 5 řádků. Klikneme na programovou skupinu Vložení a pokračujeme otevřením nástroje Tabulka a z uvedené nabídky zvolíme Vložit tabulku - viz obr. 55. Odpovědí systému je okno viz obr. 56. Obr. 55 Obr. 56 Zde snadno navolíme počet sloupců i počet řádků budoucí tabulky tedy 3 sloupce a 5 řádků. Po kliknutí na OK se tabulka v hrubé podobě narýsuje na pracovní textovou plochu Wordu. Viz obr. 57. Tabulku vyplníme svými údaji, mezi políčky se přemísťujeme pomocí tabulátoru. Obr

30 Obsah buněk v tabulce zarovnáme na střed. Tabulku označíme jako blok a klikneme na ni pravým tlačítkem myši; v otevřené nabídce vyhledáme souladu se zobrazením na obr. 58 potřebné příkazy. Obr. 58 Kurzor ponecháme uvnitř tabulky a klikneme v horním menu na Styly tabulky, z nichž si vybereme výsledek bude podobný se zobrazením na obr. 59. Obr

31 Zde je velmi individuální vkus jednotlivých uživatelů. Opět velmi doporučuji vlastní zkušenost a mnohonásobné zkoušení jednotlivých nabídek barev a ohraničení, které nám ve svém menu určeném tabulce MS-Word velkoryse nabízí. Obrázek 60 může být ukázkou dokončené tabulky. Obr. 60 klikneme-li pravým tlačítkem myši na nástroj v levém horním rohu tabulky, objeví se nabídková lišta, z níž pro zařazení tabulky do textu vybereme položku Vlastnosti tabulky dále viz obr. 61. Po aktivizaci položky Vlastnosti tabulky se uživateli objeví okno s nástroji, kde lze nastavit parametry tak viz situace na obrázku - aby bylo možno zasunout vytvořenou tabulku do textu a ten ji obtékal. Tabulku přesouváme textovým polem tím způsobem, že ji vedeme za nástroj (malý čtvereček) v levém horním rohu tabulky. Konečné umístění tabulky v textu nám demonstruje obrázek 62 na další stránce. Obr

32 Obr. 62 V dalším oddíle této kapitoly si předvedeme tabulku, v níž je nutno provést výpočet. Nejefektivnějším prostředkem pro realizaci výpočtu je součinnost v rámci MS-Office 2007 s programem MS-Excel Součinností s Wordu s Excelem sice nepatrně vybočujeme z tématu, které předznamenává nadpis této učebnice, ale výpočty, kterých zde použijeme, budou natolik jednoduché, že si je osvojíme ihned, při prvním přečtení. Důvod? Nejčastější tabulky s výpočtem se týkají zpravidla základních početních operací a těch se v příkladech součinnosti při výpočtech budeme držet. Pro potřebu výpočtu klikneme v oddílu Vložení na položku Tabulka Excel. Do pracovní plochy editoru Word se vloží rám s tabulkou Excel viz obr. 64 na následující stránce. Obr

33 Obr. 64 Do tabulky můžeme vkládat číselné položky, které budou na konci řádku sečteny. Vzorec pro součet řady čísel je =SUMA (počátek řady: konec řady). Po potvrzení klávesou Enter se výpočet v dané buňce buňce G2 okamžitě provede. Další obrázek ukáže dokončenou tabulku s hotovými výpočty. Nyní stačí kliknout do pracovní plochy MS- Wordu mimo plochu tabulky a dohotovená jednoduchá tabulka s výpočtem se přelije do Obr. 65 plochy Wordu. Další práce s takto vloženou tabulkou je vzhledem k obtékání textu totožná s tabulkou popsanou v předcházejícím textu. Chceme-li tabulku barevně upravit, klikneme do ní - a tabulka se ohraničí opět prostředím Excelu, které umožní barevné doladění tabulky. Pro následný návrat tabulky do pracovní plochy MS-Word 2007 stačí opět kliknout mimo pole tabulky. Možný vzhled barevně upravené tabulky je na obr

34 Obr. 66 Jiný, neméně efektivní způsob vložení tabulky s výpočtem lze použít tehdy, vložíme-li do textové plochy MS-Word tabulku z MS-Excel jako objekt. Obr. 67 Vybíráme tabulku MS-Excel jako objekt pro vložení do textové plochy MS-Word 34

35 Obr. 68 Po kliknutí na tlačítko Procházet vyhledáme soubor tabulku z MS-Excel Obr. 69 Následné okno po tlačítku Vložit z předchozího obrázku. Je zde zobrazeno nastavení plné cesty k objektu tabulce - kompletně (včetně všech výpočtů ) vytvořené programem MS-Excel. Tabulka bude vložena do pracovní plochy programu MS-Word

36 Obr. 70 Po kliknutí pravým tlačítkem myši zvolíme volbu Formát objektu a objekt (tabulku) necháme začlenit do okolního textu podobně jako běžnou tabulku či obrázek v prostředí MS-Word. Příklad zařazení této tabulky do textu může být na obr. 71. Obr. 71 Možnost vložení tabulky MS-Excel do prostředí MS-Word představuje ještě jednu velmi užitečnou možnost. Aktivní propojení se souborem, který představuje vloženou tabulku. To znamená, že v programu MS-Excel lze takový soubor dál editovat a měnit a kdesi uprostřed 36

37 textu aplikace MS-Word se tabulka propojená s tímto souborem zaktualizuje při načtení dokumentu podle poslední verze propojené tabulky MS-Excel. Obr. 72 Máme-li stanovenou cestu k souboru (tlačítko Procházet ), označíme položku Propojit se souborem viz situace na obrázku. Následující obrázek ukazuje objekt podobný obr. 71 ale objekt dole je aktivně propojen se zdrojovým souborem. Obr

38 Nyní provedeme změnu souboru přímo v prostředí MS-Excel Obr. 74 Z obrázku je patrná změna dat v prvním řádku, který zapříčiní změnu dvou parametrů a to v součtu prvního řádku i v celkovém součtu. Tímto způsobem pozměněnou tabulku uložíme a znovu nastartujeme MS-Word Objeví se rozhodovací blok, který nás upozorní na změnu ve výchozí tabulce- viz následující obrázek 75. Obr. 75 Změna tedy aktualizace v textu začleněné tabulky je patrná z následujícího obrázku 76 Obr. 76 Změna je patrná při porovnání s obr. 73 tabulka v textu mění svůj obsah. 38

39 13. Hromadná korespondence Jednou z běžných úloh pro uživatele programu MS-Word je rozeslání dopisu, pozvánky či oběžníku na větší množství adres. Obr. 77 Dopis bude elektronicky zpracován tak, aby byl při tisku opatřen v záhlaví proměnnou adresou vyvolávající u adresáta iluzi, že text je napsán výhradně jemu. Volíme skupinu Korespondence, seznam Vybrat příjemce a úlohu Zadat nový seznam. Obr. 78 Úprava seznamu podle potřeby uživatele následuje vyplnění seznamu 39

40 Obr. 79 Tvorba vlastní struktury polí, z nichž bude zhotovena databáze oslovených. Obr. 80 Seznam adres je vytvořen, po kliknutí OK seznam uložíme ho pod názvem Zdroj. 40

41 Obr. 81 Ve skupině Korespondence aktivujeme službu Vložit slučovací pole a vhodným umístěním kurzoru vybraná pole zadáme do textu tak, aby tvořila zamýšlenou iluzi osobního oslovení každého z respondentů. Obr. 82 Výsledná situace po aktivaci funkce Náhled výsledků. 41

42 Obr. 83 Tiskneme celou skupinu. Vyvoláme-li tisk přes běžné menu, obdržíme výtisk pouze aktuálního adresáta, který je právě zobrazen. Použijeme-li však zobrazenou rutinu Dokončit a sloučit a následně Tisk dokumentů, vytiskne se bez nutnosti dalšího zásahu uživatele celá databáze implantovaná do textu. Rozhodnutí tisknout vše (může jít o stovky adres) musí uživatel před dokončením akce potvrdit viz obr. 84. Obr Standardní situace Základní kurz ovládání textového editoru MS-Word 2007 se chýlí na stránkách této učebnice ke svému závěru a proto zde shrneme několik uživatelsky užitečných informací. a) Práce s bloky Tvorba bloku pomocí myši 1. Myš + škrtnutí přes řádek svisle i vodorovně 2. Myš + Alt + tažení = všestranně ohraničený blok nebere ohled na hranice textu 3. Myš + kliknutí vlevo od textu blokem se stane aktuální řádek 42

43 Tvorba bloku v textu pomocí klávesnice 1. Shift + kurzorová šipka vodorovně i svisle 2. Shift + Home označí blok od místa kurzoru po začátek řádku 3. Shift + End označí blok od místa kurzoru po konec řádku 4. CTRL + Shift + Home označí blok od místa kurzoru po začátek textu 5. CTRL + Shift +End označí blok od místa kurzoru po konec textu 6. CTRL + Shift + klepnutí do vodorovné šipky označí se právě jedno slovo Kopie nebo přesun bloku v textu 1. Označ blok klikni pravým tlačítkem myši, viz obr. 85, klikneme na Kopírovat (nebo Vyjmout = příkaz pro přesun) kurzor přemístíme na nové místo - stejnou technikou vyvoláme zobrazené menu, a vybereme z něj položku Vložit. Blok je zkopírován (případně přesunut na nové místo). Obr. 85 kopírovat, (vyjmout) blok textu pomocí menu vyvolaného pravým tlačítkem myši 2. Označíme blok a klikneme na nástroj pro kopii (nůžky pro přesun) bloku. Je vpravo nahoře viz obr. 86. Tím byl vydán pokyn, že se bude kopírovat (přesouvat). Kurzor přesuneme na nové místo a klikneme na ikonu Vložit, která se nachází hned vedle viz obrázek. Kopie (přesun) bloku je provedena (proveden). Obr

44 Mazání bloku v textu 3. Některým z popsaných způsobů označíme blok a po jeho označení použijeme dvojhmat CTRL + C (kopie) nebo CTRL+X (přesun). Umístíme kurzor na nové místo a výkonný povel k vložení dat ze schránky je CTRL + V. Blok je zkopírován (přesunut). 4. Kopie či přesun lze provést i tažením myší při stisknutém pravém tlačítku. Označíme si blok. Kurzor navedeme myší do bloku. Stiskneme pravé tlačítko myši a blok táhneme. Až blok dopravíme na určené místo a pravé tlačítko myši pustíme, objeví se okénko pro volbu provedení kopie případně přesunu. Volbu potvrzujeme standardně tedy levým tlačítkem. Označíme blok a klepneme delete. Blok se bez odezvy systému smaže. Zarovnání bloku v textu a) Zarovnání vlevo CTRL + L b) Zarovnání vpravo CTRL + R c) Zarovnání na střed CTRL + E d) Zarovnání na plnou šířku stránky CTRL + J Změna vzhledu písma v označeném bloku Tučné písmo Kurzíva Podtržení vybraného textu CTRL + B CTRL + I CTRL + U b) Změna řádkování Označíme si blok textu,v němž změnu řádkování hodláme provést. Potom v progamové skupině Domů nalezneme asi uprostřed ikonu sloužící pro změnu řádkování vzhled situace nám ukáže obr Obr. 87

45 c) Kopie zvoleného formátu textu Obr. 88 Nástroj štěteček v programové skupině Domů zkopíruje zvolený formát. Potom stačí zvolenou část textu škrtnout myší jako blok a formát se na označený text ihned aplikuje. Obr 89 formát nového bloku se změnil podle zadané předlohy. Klikneme-li na nástroj štěteček jednou, je funkce kopie formátu je pro použití na jeden blok. Klikneme-li na tentýž nástroj při ukládání formátu 2x, trvá funce kopie formátu tak dlouho, dokud znovu neklikneme na nástroj štěteček. d) Heslo střežící vstup do dokumentu Chceme-li zaheslovat dokument, musíme ho připravit k šifrování viz obr. 90. Po aktivizaci šifrování nám systém odpoví tabulkou pro zadání a následné potvrzení hesla. Obr

46 15. Tvorba obsahu Máme vytvořen rozsáhlý dokument. Nadpisy (nejen kvůli jednotné úpravě) volíme ve stejném stylu. Styly pro psaný text a pro nadpis si snadno ověříme použitím tlačítek pro styly v oddíle Domů obr. 91 Obr. 91 Obr. 92 V obsáhlém dokumentu je řada nadpisů a my je potřebujeme uspořádat do přehledného obsahu. 46

47 Obr. 93 Zde se nabízí tvorba obsahu. Kliknutím na tlačítko OK přijmeme navrhované možnosti a proběhne generování obsahu, jehož výsledek ukazuje následující obrázek. Obr

48 Obr. 95 Hotový obsah Obsah skript: Stručný průvodce úvodních kroků v aplikaci MS Word Několik slov úvodem Pryč s nedůvěrou a s chutí do práce Naprostý začátek start a vypnutí programu Napíšeme a zformátujeme první text, dokument uložíme Nalezení slovního řetězce a nahrazování Záhlaví a zápatí dokumentu Odrážky a číslování, změna řádkování a abecední seznam Matematický text v prostředí MS-Word Hypertextový odkaz Práce s několika dokumenty Obrázky v textu Tabulka jako součást dokumentu Hromadná korespondence Standardní situace Tvorba obsahu

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor Základy práce Aplikace MS Excel umožňuje pracovat najednou s více sešity i listy. Proto není od věci vysvětlit si rozdíl mezi sešitem, listem a buňkou Sešit - dokument vytvořený aplikací MS Excel List

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

1.7 WORD - hromadná korespondence

1.7 WORD - hromadná korespondence Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Hurá počítač! Pracovní plocha nabíhá po zapnutí počítače, jsou na ní umístěny ikony, hlavní panel. Okno

Hurá počítač! Pracovní plocha nabíhá po zapnutí počítače, jsou na ní umístěny ikony, hlavní panel. Okno Hurá počítač! Hardware fyzické vybavení počítače, vše nač si můžeme sáhnout- monitor, klávesnice, tiskárna, harddisk, procesor apod. Software - programové vybavení počítače data, programy, tabulky, dopisy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 2 Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 V té to ka pi to le: Seznámení s Wordem a práce s dokumenty Základní techniky práce Tvorba tabulek Vkládání obrázků, grafů a diagramů Kapitola 2 Tvorba a úprava textů

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil Word pro začátečníky 1/6 Zbyněk Sušil Průběh kurzu Základní funkce Historie Základní informace Účinné postupy při úpravách dokumentů Word 2 Základní funkce K čemu slouží MS Word? 3 Základní funkce Tvorba

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC textový editor MS WORD Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 0 MS Word - úvod Po spuštění programu MS WORD (ať z ikony nebo pomocí pracovní lišty a tlačítka

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více