Stručný průvodce úvodních kroků v aplikaci MS Word 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný průvodce úvodních kroků v aplikaci MS Word 2007"

Transkript

1 Stručný průvodce úvodních kroků v aplikaci MS Word Několik slov úvodem Většina uživatelů počítače má za sebou základní dovednosti, které kterémukoli z nich umožní psát běžný dokument. Od poloviny 90. let, tedy ještě před příchodem revolučního systému Windows 95 se uživatel naučil používat textový editor MS-Word. Jeho horní menu a ovládací prvky se ukázaly být natolik účelnými, že se staly standardem i pro konkurenci, chtěla-li na počítačovém trhu obstát. Rutiny, s nimiž začínal MS-Word v počítačovém světě natolik zdomácněly, že jim uživatel za více než dvanáct let zcela uvyknul. Otevřeme li prostředí MS-Wordu 2007, neuvítá nás lišta s důvěrně známými příkazy, otevírá se i pro zkušeného uživatele zcela nově graficky provedené prostředí. MS-Word 2007 je po stránce grafického uspořádání nový textový editor, kde nás sice uvítají oddělení Revize a Korespondence, ale prosté uložení rozepsaného dokumentu je na první pokus pro MS-Office 2007 neznalého uživatele fakticky nemožné podvědomě hledaná rutina soubor-uložit patří neodvratně počítačové minulosti. Základní úkony, mezi které nepochybně uložení dokumentu patří, nakonec úspěšně najdeme pod kulatým logem Microsoftu vlevo nahoře. Ze zavedených zvyků, které se tvůrcům aplikací MS-Office, mezi něž Word patří, podařilo za patnáct či i více let (Word 1 přichází na trh roku 1989) dostat do povědomí široké veřejnosti, se nyní stávají naopak zlozvyky, které neurychlují rekvalifikaci na nový produkt, ale zpomalí učení toho, kdo se jakékoli předchozí verzi MS-Wordu čemukoli naučil. Podvědomě hledá něco, co není tam, kde by to očekával. Tento text se pokusí být průvodcem rekvalifikanta na Word 2007, rekvalifikanta co očekává, že postupně zvládne a časem nepochybně překoná to, co dokázal na předcházející verzi MS-Wordu Pryč s nedůvěrou a s chutí do práce Jediná věc, která opravdu ve světě výpočetní techniky nemá smysl, je nostalgické vzpomínání staré dobré časy (žádné nikdy nebyly). Ve světě počítačů spíše platí royalistické Král je mrtev, ať žije král anebo bohužel zprofanované - Kdo chvíli stál, už stojí opodál. Zlín, leden pk-

2 3. Naprostý začátek start a vypnutí programu Vzpomínám si na svoji babičku, která mi před mnoha lety s krásnou dikcí kyjovského dialektu vštěpovala, že když se někam leze, mělo by se vědět jak se z tama zase vyleze. Moje babička sice MS-Word neznala, ale jistě by ji potěšilo, že jsem její životní moudrost dokázal aplikovat do moderní výpočetní techniky, přestože byla původně míněna zcela jinak, daleko obecněji. Chceme-li startovat MS-Word, otevřeme si nabídku Start Obr. 1 Obr. 2 Obrázek 2 nám ukazuje rozevřenou nabídku uživatelsky příjemnějšího způsobu startu aplikace MS-Word, kdy si vytvoříme zástupce přímo na pracovní ploše Windows. Obr. 3 Ikona MS-Word 2007 na ploše Windows dvojí pokliknutí na ni případně jedno klinutí a následné potvrzení klávesou Enter vedou ke startu aplikace MS-Word 2007, jejíhož zástupce jsme si na plochu dopravili. Nastartovaný program lze vypnout klasickým postupem uživatele Windows tedy nástrojem škrtnuto vpravo nahoře v pravém horním rohu windows-okna. Druhým způsob vypnutí otevřeného okna MS-Word je opět pro uživatele Windows znám jako dvojhmat Alt-F4. Spolehlivě funguje. 2

3 Třetí způsob vypnutí aplikace již vyžaduje otevřené nabídky programu. Požadujeme-li uzavření aktuálního dokumentu, ale samotný MS-Word chceme ponechat nastartovaný, otevřeme nabídku kolečko v levém horním rohu aplikace. Rozevře se nabídka, v níž poslední stojí položka zavřít. Pokliknutím na ni uzavřeme aktuální dokument viz obr.4: Obr.4 Z rozevřené nabídky je uživateli patrná škála dalších podstatných příkazů, kupříkladu uložení a tisk dokumentu. Tlačítko Připravit umožňuje přípravu dokumentu k distribuci, nastavení jeho vlastností, klíčových slov, uvedení jména autora atd. Tlačítko Odeslat provede odeslání dokumentu do faxu, případně přidání dokumentu do přílohy v u. Tlačítko Publikovat povede uživatele k možnosti aktualizovat dokument na zvolené internetové adrese, nebo ihned odeslat dokument jako příspěvek do blogu. Prostředí nabídky MS-Wordu 2007 dokonce obsahuje průvodce, který uživatele zaregistruje jako nového bloggera a umožní mu poté dokument publikovat. 4. Napíšeme a zformátujeme první text, dokument uložíme Nyní dokážeme bez potíží nastartovat program MS-Word 2007 a víme také jak jej vypnout. To nás povede k dalšímu kroku zapsání textu, formátování zapsaného textu a uložení 3

4 dokumentu. Máme tedy nastartovaný MS-Word 2007, otevřenou prázdnou stránku a vlevo nahoře je blikající kurzor. Napišme si libovolný text. Obr. 5 Uspořádejme text pomocí kláves Home, Backspace a mezerník do jednoho celku. Škrtnutím myši, případně pomocí kurzorových šipek a klávesy Shift udělejme z textu blok. Z horního menu aktivizujme programovou skupinu Domů. Nyní experimentujte s fontem písma, velikostí písma, barvou textu a volbou kurzívy, tučného či podtrženého písma. Možný výsledek naší hry s textem může zobrazovat obr. 6. Chceme-li si zobrazit známé rozhraní pro změnu fontu a velikosti textu v dokumentu, obr. 6 doporučuji provést dvojhmat CTRL+D, nebo aktivizovat dolní díl nabídky písmo viz obrázek 7 na další stránce. 4

5 Obr. 7 Text je napsán, upraven, nyní je potřeba jeho zarovnání. Zarovnání textu provedeme v oddíle otevřené skupiny Domů. Text máme označen jako blok a klikáme na tlačítka s označením způsobu zarovnání odstavce viz obr. 8 5 Obr. 8

6 Z hlediska vyčerpání základních možností úpravy textu považujme rozpracovaný dokument prozatím za dokončený a přistupme k jeho uložení. Z obrázku 9 je celá akce patrná. Obr. 9 Ikona Uložit jako umožní stejný dokument uložit pod novým jménem a v jiném formátu: Obr. 10 V nabídce Typ souboru lze zvolit tříznakovou koncovku pro budoucí dokument. 6

7 Dokument je hotový, má patrně více stránek a uživatel si jej může prohlédnout. Aktivujme v horním menu skupinu Zobrazení a vyzkoušejme si možnosti oddílu Lupa. Obr. 11 Úkol č. 1 : Vytvořte text s nadpisem o pěti odstavcích. Nadpis bude vyhotoven v písmu Bookman Old Style o velikosti 20 v modré barvě tmavého odstínu. Zarovnání textu bude Na střed. První odstavec bude mít čtyři řádky, font Times New Roman, velikost 13 barva červená, zarovnání vpravo. Druhý odstavec bude mít čtyři řádky, font Arial, velikost 12, barva tmavý odstín zelené, zarovnání do bloku. Třetí odstavec bude mít čtyři řádky, font Comic Sans MS, velikost 14, barva červená, zarovnání vlevo. Čtvrtý odstavec bude mít čtyři řádky, font Courier New, velikost 12, tučný, tmavomodrý, zarovnání na střed. Pátý odstavec bude mít čtyři řádky, font Tahoma, velikost 13, kurzíva, barva červená, zarovnání do bloku. Dokument ulož pod svým příjmením a odešli jako přílohu k u lektorovi. Předmětem zprávy bude tvé jméno a třída do sdělení napiš dnešní datum a své jméno. Úkol č. 2: Načti uložený dokument z pevného disku nápověda využij nabídky pod znakem případně využij dvojhmatu CTRL + O 5. Nalezení slovního řetězce a nahrazování Jistě jsme narazili na mnohastránkový dokument, v němž se periodicky vyskytuje chyba, kterou je nutno opravit. Může to být např. chybně přepsaný cizí výraz, který je nyní nezbytné v celé práci opravit. Ale - nevíme kde a kolikrát se v textu chybný výraz opakuje. Ruční editace je v tak rozsáhlém textu zdlouhavá a nese riziko lidské chyby - přehlédnutí. V tomto oddíle si předvedeme efektivní cestu k elektronickému řešení takového problému pomocí textového editoru MS-Word

8 Úkol č. 3 : Založme si nový prázdný dokument a napišme si jedinou větu, ve které budeme vyjadřovat reklamu své firmě. Například: Milí zákazníci, firma Asteriel dodá nejkvalitnější komponenty v celém regionu Zlín, a to přímo až do Vašich domácností. Větu si označte jako blok a nyní ji rozkopírujte po celé stránce tak, aby ji zaplnila jako souvislý text. Pozor, text nesmí tvořit sloupeček se stejnými slovy pod sebou, plocha stránky nechť je souvisle zaplněna tímto textem. Jde o dovednost správně pracovat s bloky textu a tu si splněním této úlohy procvičíme. Možný výsledek vidíme na obr. 12 Obr. 12 Nyní přejdeme k procesu vlastního nahrazování v textu. Kurzor si umístěme na začátek dokumentu viz obr. 12. Zkontrolujme, zda je aktivní skupina Domů a potom klikněme viz obr. 12 na nástroj nahradit. Objeví se okno s nabídkou náhrady původního řetězce slova za nový viz obr. 13 Obr. 13 Jak je patrno z obr. 13, náhradou může být i víceslovný řetězec. Po kliknutí na 8

9 tlačítko Nahradit vše se operace provede a MS-Word 2007 hlásí provedení požadovaných změn výsledným hlášením viz obr. 14. Je zřejmé, že metoda je rychlá a velmi efektivní a zcela nepochybně z ní odpadá již zmiňovaný lidský faktor, který by byť jedinou změnu v textu přehlédl a následně neprovedl. Obr. 14 Výsledný dokument si po provedené změně můžeme prohlédnout na obrázku 15. Obr. 15 Úkol č. 4 : Německá jména i běžná slova psaná výhradně německým pravopisem nejsou v českém textu ničím neobvyklým. Pokuste se o přepsání několika německých slov použijte buď možností klávesnice, nebo ASCII kódů uvedených výrazů: Kód Znak Kód Znak Alt ä Alt Ä Alt ö Alt Ő Alt ü Alt Ü Der Äquator rovník; sich ändern měnit se; das Ől olej der Flügel křídlo; böse zlý; die Übung cvičení; das Ősterreich Rakousko. Jarda Hübner,; Alena Schönbaumová; 9

10 Petra Mäsnerová; Mirek Jünger; Andrea Klämmerová; das Böhmen Čechy; die Möwe racek; das Mähren Morava; Andreas Roβ; die Groβstraβe 82; die Schloβstrasse 48; Roβgasse 35; Jägermeister; čerpací stanice ŐMV 6. Záhlaví a zápatí dokumentu Nepochybně známe firemní dokumenty, které mají na horním řádku oficiální název firmy s IČ a přesnou adresou a na spodním řádku, mimo úroveň textu uvnitř dokumentu jsou drobným písmem uvedena telefonní čísla, ové adresy, kontakt na webové stránky firmy atp. Těmto dvěma řádkům stojícím mimo úroveň vlastního textu říkáme záhlaví a zápatí dokumentu. Vložíme si do dokumentu záhlaví a zápatí akce je patrná z ilustrace na obr. 16 Obr. 16 Úkol č. 5 : Podle úkolu 2 si zaplníme stránku rozkopírovanou větou libovolného znění. Použijeme font Comic Sans MS tmavomodrého odstínu a velikosti 12. Text zarovnáme do bloku vlevo i vpravo. Jako záhlaví dokumentu použijte přesného názvu vaší školy a do zápatí uveďte své jméno a příjmení a ovou adresu. Název dokumentu bude vaše jméno a příjmení. Dokument odešlete Vašemu lektorovi jako přílohu u. Předmětem zprávy bude vaše jméno a příjmení a obsahem u bude sdělení: V příloze posílám formátovaný dokument se záhlavím a zápatím + váš podpis a třída. 7. Odrážky a číslování, změna řádkování a abecední seznam Rozpis, rozbor, pořadník, seznam, přehledy čehokoli o čemkoli to všechno jsou dokumenty, kde používáme odrážek a číslování, které do dokumentu vkládáme z horního menu otevřené programové skupiny Domů. Zaměřme se nejprve na odrážky a pokusme se podle obr. 17 vytvořit podobný strukturovaný dokument. Druhý problém této kapitoly je vytvoření číslovaného seznamu. Nástroj k zavedení číslovaných hesel v dokumentu nalezneme na obr. 18, na další straně, kde se nachází modelový seznam, který opět podle své vlastní fantazie upravíme a vytvoříme vlastní dokument s číslovanými do logické struktury řazenými hesly. 10

11 Použití odrážek a číslování v dokumentu Obr. 17 Obr

12 Dalším běžným problémem při psaní textu je potřeba nastavení, případně změny řádkování v dokumentu. Podívejme se na obr. 19, kde je text, u něhož bychom potřebovali změnit řádkování. Obr. 19 Je-li nastavena skupina Domů, pak z obrázku 19 snadno zjistíme, kde se nachází spouštěcí ikona pro nastavení změny řádkování v dokumentu. Závěrečným problémem této kapitoly je abecední seřazení náhodně uspořádaných jmen. Nyní si otevřeme zcela nový dokument a nechejme si ho rozdělit na dva novinové sloupce. Do obou sloupců si nakopírujme dva shodné seznamy jmen či názvů, které nejsou v abecedním pořádku. Rozděleni dokumentu na jednotlivé sloupce dosáhneme přes horní menu v prostředí programové skupiny Rozložení stránky. Spouštěcí nástroj se jmenuje Sloupce. Obr

13 Nyní si v dokumentu vybereme např. levý seznam, vytvoříme z něj blok a podle obrázku 21 snadno blok seřadíme podle abecedy a to sestupně nebo vzestupně. Obr Matematický text v prostředí MS-Word 2007 Běžný text, s nímž uživatelsky přicházíme do styku, nemůže přinést mírně pokročilému písaři větších potíží. Odrážka, středník, dvojtečka, ö,ü,ä to všechno přináší běžný text. Ale pokusme se napsat do téhož textu třetí odmocninu z x - a - patrně ustrneme v rozpacích. MS-Word zde nabízí vynikající doplněk svých možností - a tím je editor rovnic. 13

14 V této krátké kapitole si předvedeme malou ukázku jeho použití. Založme si nový dokument a aktivujme pracovní skupinu Vložení. V ní se objeví (zcela vpravo nahoře) možnost zadávání rovnic. Jejich použití je intuitivní a výsledek plyne z obr. 22: Obr. 22 Úkol č. 6 : Založme si nový dokument a do něj napišme tyto matematické úlohy: O 6 H 2 SO 3 P 2 O 5 K 2 SO 4 Dokument uložte pod vlastním jménem a příjmením. Dokument odešlete Vašemu lektorovi jako přílohu u. Předmětem zprávy bude matematika a vaše jméno, příjmení a třída. Obsahem u bude sdělení: V příloze posílám dokument s matematickými a chemickými vzorci. Jméno, Příjmení a třída. Obr. 23 nám ukazuje mohutnou škálu možností výběru matematických operací v prostředí MS-Word

15 9. Hypertextový odkaz Moderní elektronické dokumenty nabízí uživateli komfortní orientaci v obsáhlejším dokumentu pomocí odkazů na podrobnější informace, které by základní dokument činily příliš rozsáhlým, pokud by byly jeho přímou součástí. Zde se nabízí podání základní informace o práci s více dokumenty současně. Otevřeme si nyní prázdný nový dokument a podle obrázku 24 si do něj zavedeme následující text. Obr. 24 Text si uložíme pod názvem základní nabídka. Základní nabídka opravdu jen kuse informuje o dané skutečnosti. Ale uživatel bude mít možnost si svou informaci v případě hlubšího zájmu pohodlně zobrazit a to právě díky hypertextovému odkazu. Nyní buďme trpěliví a doplňující informace si zaveďme do dalších čtyř samostatných textových souborů, které se budou jmenovat Hordubal, Povětroň, Obyčejný život a Válka s mloky. Hypertextový odkaz nám umožní zobrazení požadovaného textového dokumentu, pokud jej ze základní nabídky prostým klinutím vyvoláme. Následující obrázky (25, 26, 27,28) nám demonstrují možnost podrobnější informace k daným knižním titulům. Závěrečná zmínka o webové stránce ukáže, že nás MS-Word 2007 může snadno přemístit i na konkrétní www stránku na internetu, předpokladem je samozřejmě skutečnost, že jsme k internetu připojeni. 15

16 Obr.25 Obr.26 Obr. 27 Obr. 28 Nyní si otevřeme první z doplňkových dokumentů Hordubal. Vysvětlení tvorby hypertextového odkazu z nápisu Zpět na základní nabídku do hlavního dokumentu tedy Základní nabídky provedeme pouze jednou, nikoli 4x postup je naprosto stejný. Máme otevřen dokument Hordubal a Zpět na základní nabídku označíme jako blok. Na blok klikneme pravým tlačítkem myši. Objeví se okénko s nabídkami, z nichž kliknutím vybereme Hypertextový odkaz viz obr 29. Potvrzením položky hypertextový odkaz se uživateli objeví okno viz obr. 30 na následující straně, v němž vybereme cíl odkazu. Je jím dokument Základní nabídka, do něhož se rozšiřující text Hordubal vrací. Jakmile je hypertextový odkaz na uvedený dokument dohotoven, označená část textu tedy Zpět na hlavní nabídku zmodrá a stává se aktivní. Kliknutím Obr. 29 se přesouváme do jiného dokumentu. 16

17 Obr. 30 dokončení hypertextového odkazu obrázek je větší pro větší názornost Nyní se vrátíme do dokumentu základní nabídka. Zde vytvoříme blok z textu Hordubal a klikneme na blok pravým tlačítkem. Opět potvrdíme nabídku Hypertextový odkaz a v otevřeném okně vyhledáme text Hordubal - viz obr. 31 a 32. Obr. 31 Dokončení hypertextového odkazu analogie (viz obr 30) Obr. 32 Chceme-li nyní přeskočit ze Základní nabídky do textového souboru Hordubal, musíme kliknout na hypertextový odkaz při stisknutém tlačítku CTRL. Úkol č. 7 : Dokonči zbylé tři hypertextové odkazy na dokumenty Povětroň, Obyčejný život a válka s mloky. Z uvedených souborů vytvoř hypertextové odkazy zpátky do Základní nabídky. Funkčnost hypertextových odkazů odzkoušej. Pravděpodobně je zapotřebí upozornit, že v praxi se samozřejmě jedná o odkazy na mnohastránková pojednání, zamysli se nad svým vlastním projektem, v němž by tvorba hypertextu byla účelná. 17

18 Nyní zbývá dokončit Základní nabídku o poslední hypertextový odkaz. Je jím odkaz na webovou stránku. Vraťme se tedy do Základní nabídky a vytvořme blok ze sousloví školní webové stránce. Z bloku kliknutím na pravé tlačítko myši vyvoláme nabídku, z níž potvrdíme položku Hypertextový odkaz. viz obr. 33. Obr. 33 Obr. 34 V nabídkovém okénku Adresa vypišme cílovou webovou adresu a volbu potvrďme OK. Budeme-li v dokumentu Základní nabídka držet tlačítko CTRL a klikneme-li na zmodralou část textu školní webové stránce, přepne nás MS-Word na internetový vyhledávač a zobrazí nám přes něj zadanou webovou stránku. 18

19 Úkol č. 8 : Vytvoř nový dokument, v něm napiš větu provádíme odkaz na seznam.cz a vytvoř hypertextový odkaz, jehož cílem je zobrazení této internetové stránky. Úkol č. 9 : Napiš tříodstavcový text na jednu stránku. Font a velikost písma zvol dle svého uvážení. Každý z odstavců bude mít jiné řádkování a samostatně vyhledej řešení problému: Každý z odstavců bude začínat iniciálou. (Pomůcka viz obrázek 35) Obr Práce s několika dokumenty Z předcházející kapitoly máme k dispozici pět dokumentů. Jsou jimi Základní nabídka, Hordubal, Povětroň, Obyčejný život a Válka s mloky. Postupně otevřeme všechny uvedené dokumenty (viz úkol č.2). Naším úkolem bude otevřít okno v dokumentu Základní nabídka, otevřít v tomto okně kupříkladu dokument Povětroň a data z něho překopírovat do Základní nabídky. Obr. 36 Z obrázku je patrné, že výběr oken snadno provedeme tehdy, když otevřeme skupinu Zobrazení a vybereme možnost Přepnout okna zde klikneme na Povětroň. 19

20 Obr. 37 Otevřením okna Povětroň je umožněno označit uvnitř okna celý text jako blok a následně provést kopii označeného textu do zvoleného místa do dokumentu Základní nabídka. Výsledek kopie je zřejmý z obrázku 38. Obr. 38 Obsah okna Povětroň je vkopírován do textového souboru Základní nabídka 20

21 Možnost otevření všech oken, která jsou programu k dispozici, nabízí obrázek 39. Obr. 39 Obr. 40 všechna potřebná okna pro práci s texty MS-Word jsou otevřena. Úkol č. 10 : Do Základní nabídky vkopírujte obsah všech otevřených oken viz obr

22 11. Obrázky v textu Samozřejmostí kvalitního textového dokumentu je možnost vložení grafického souboru. V této kapitole si předvedeme možnost vložení nejen obrázku, ale i ozdobného nápisu WordArtu a kresleného obrázku Klipartu. Obrázek 41 ukáže způsob, jakým se do textu vkládá WordArt. Obr. 41 Dokončení akce: Obr. 42 WordArtu můžeme přiřadit i další parametry týkající se jeho začlenění do textu. Do WordArtu klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme Formát objektu WordArt. Obdržíme okno, v němž můžeme ozdobný text vhodnými grafickými efekty začlenit do textu-viz obr

23 Obr. 43 Tato karta umožní přiřadit objektu barvu a WordArt umístit na správné místo do textu. Obr. 44 Jeden z mnoha způsobů, jak začlenit WordArt do textu. 23

24 Vložení klipartu programová skupina Vložení nástroj Klipart. Z nabídky obrázků si vybereme ten vhodný a kliknutím do nabídky ho vložíme do textu. Obr. 45 klikněme pravým tlačítkem myši na klipart (rutina shodná s obrázky) a zařadíme ho do textu viz obrázek 46 Obr. 46 obrázek můžeme na mnoho způsobů začlenit do textu, jeden z mnoha nám ukazuje obrázek

25 Obr. 47. Úkol č. 11 : Použijte klipart k vytvoření vodotiskového podkladu pod text viz obr. 48 Obr. 48 abychom dostali uspokojivý výsledek doporučuji s nabídkou experimentovat nabídkou viz obr formát obrázku možnost změny jasu a kontrastu grafického objektu. 25

26 Vkládáme obrázek. Předpokládejme, že si obrázek pečlivě vybíráme na internetu a teprve potom jej uložíme na disk svého počítače. Operace je natolik uživatelsky atraktivní, že ji popíšeme krok po kroku. Obr. 49 na internetu byl vyhledán obrázek. Na plochu obrázku klikneme pravým tlačítkem myši. Z nabídky vybereme Uložit obrázek jako a potvrdíme levým tlačítkem myši. Tím se otevře cesta k jeho uložení na našem počítači viz obr. 50 Obr. 50 Obrázek z internetu stahujeme na náš počítač. Nyní je obrázek na počítači a my ho vkládáme do textu: 26

27 Obr. 51 Kliknutím na tlačítko Vložit odešleme obrázek do textu. Poloha kurzoru v textu určuje polohu levého horního rohu obrázku. Obr. 52 V legendě obrázku je popsán postup začlenění obrázku do textového pole. 27

28 Obr. 53 Další možnosti rozložení nám nabízí komfortní uložení obrázku v textu naší volbou je např. levá strana stránky, obrázek je obtékán ze tří stran textem viz obr. 54 Obr. 54 obrázek umístěný v textu Úkol č. 12 : Použijte obrázek stažený z internetu pro vodotiskový podklad libovolného textu. Soubor uložte pod názvem Vodotisk a odešlete jako přílohu u lektorovi. Předmět ové zprávy bude tvé jméno pomlčka vodotisk. Sdělení lektorovi bude: Posílám v příloze textový soubor Vodotisk jméno, příjmení a třída. 28

29 12. Tabulka jako součást dokumentu Moderní dokument není myslitelný bez možnosti tvořit tabulky. Pokusme se i my o tvorbu jednoduché tabulky zpřehledňující stavbu látky, která obklopuje náš svět. Navrhneme si tedy tabulku, která bude mít 3 sloupce a 5 řádků. Klikneme na programovou skupinu Vložení a pokračujeme otevřením nástroje Tabulka a z uvedené nabídky zvolíme Vložit tabulku - viz obr. 55. Odpovědí systému je okno viz obr. 56. Obr. 55 Obr. 56 Zde snadno navolíme počet sloupců i počet řádků budoucí tabulky tedy 3 sloupce a 5 řádků. Po kliknutí na OK se tabulka v hrubé podobě narýsuje na pracovní textovou plochu Wordu. Viz obr. 57. Tabulku vyplníme svými údaji, mezi políčky se přemísťujeme pomocí tabulátoru. Obr

30 Obsah buněk v tabulce zarovnáme na střed. Tabulku označíme jako blok a klikneme na ni pravým tlačítkem myši; v otevřené nabídce vyhledáme souladu se zobrazením na obr. 58 potřebné příkazy. Obr. 58 Kurzor ponecháme uvnitř tabulky a klikneme v horním menu na Styly tabulky, z nichž si vybereme výsledek bude podobný se zobrazením na obr. 59. Obr

31 Zde je velmi individuální vkus jednotlivých uživatelů. Opět velmi doporučuji vlastní zkušenost a mnohonásobné zkoušení jednotlivých nabídek barev a ohraničení, které nám ve svém menu určeném tabulce MS-Word velkoryse nabízí. Obrázek 60 může být ukázkou dokončené tabulky. Obr. 60 klikneme-li pravým tlačítkem myši na nástroj v levém horním rohu tabulky, objeví se nabídková lišta, z níž pro zařazení tabulky do textu vybereme položku Vlastnosti tabulky dále viz obr. 61. Po aktivizaci položky Vlastnosti tabulky se uživateli objeví okno s nástroji, kde lze nastavit parametry tak viz situace na obrázku - aby bylo možno zasunout vytvořenou tabulku do textu a ten ji obtékal. Tabulku přesouváme textovým polem tím způsobem, že ji vedeme za nástroj (malý čtvereček) v levém horním rohu tabulky. Konečné umístění tabulky v textu nám demonstruje obrázek 62 na další stránce. Obr

32 Obr. 62 V dalším oddíle této kapitoly si předvedeme tabulku, v níž je nutno provést výpočet. Nejefektivnějším prostředkem pro realizaci výpočtu je součinnost v rámci MS-Office 2007 s programem MS-Excel Součinností s Wordu s Excelem sice nepatrně vybočujeme z tématu, které předznamenává nadpis této učebnice, ale výpočty, kterých zde použijeme, budou natolik jednoduché, že si je osvojíme ihned, při prvním přečtení. Důvod? Nejčastější tabulky s výpočtem se týkají zpravidla základních početních operací a těch se v příkladech součinnosti při výpočtech budeme držet. Pro potřebu výpočtu klikneme v oddílu Vložení na položku Tabulka Excel. Do pracovní plochy editoru Word se vloží rám s tabulkou Excel viz obr. 64 na následující stránce. Obr

33 Obr. 64 Do tabulky můžeme vkládat číselné položky, které budou na konci řádku sečteny. Vzorec pro součet řady čísel je =SUMA (počátek řady: konec řady). Po potvrzení klávesou Enter se výpočet v dané buňce buňce G2 okamžitě provede. Další obrázek ukáže dokončenou tabulku s hotovými výpočty. Nyní stačí kliknout do pracovní plochy MS- Wordu mimo plochu tabulky a dohotovená jednoduchá tabulka s výpočtem se přelije do Obr. 65 plochy Wordu. Další práce s takto vloženou tabulkou je vzhledem k obtékání textu totožná s tabulkou popsanou v předcházejícím textu. Chceme-li tabulku barevně upravit, klikneme do ní - a tabulka se ohraničí opět prostředím Excelu, které umožní barevné doladění tabulky. Pro následný návrat tabulky do pracovní plochy MS-Word 2007 stačí opět kliknout mimo pole tabulky. Možný vzhled barevně upravené tabulky je na obr

34 Obr. 66 Jiný, neméně efektivní způsob vložení tabulky s výpočtem lze použít tehdy, vložíme-li do textové plochy MS-Word tabulku z MS-Excel jako objekt. Obr. 67 Vybíráme tabulku MS-Excel jako objekt pro vložení do textové plochy MS-Word 34

35 Obr. 68 Po kliknutí na tlačítko Procházet vyhledáme soubor tabulku z MS-Excel Obr. 69 Následné okno po tlačítku Vložit z předchozího obrázku. Je zde zobrazeno nastavení plné cesty k objektu tabulce - kompletně (včetně všech výpočtů ) vytvořené programem MS-Excel. Tabulka bude vložena do pracovní plochy programu MS-Word

36 Obr. 70 Po kliknutí pravým tlačítkem myši zvolíme volbu Formát objektu a objekt (tabulku) necháme začlenit do okolního textu podobně jako běžnou tabulku či obrázek v prostředí MS-Word. Příklad zařazení této tabulky do textu může být na obr. 71. Obr. 71 Možnost vložení tabulky MS-Excel do prostředí MS-Word představuje ještě jednu velmi užitečnou možnost. Aktivní propojení se souborem, který představuje vloženou tabulku. To znamená, že v programu MS-Excel lze takový soubor dál editovat a měnit a kdesi uprostřed 36

37 textu aplikace MS-Word se tabulka propojená s tímto souborem zaktualizuje při načtení dokumentu podle poslední verze propojené tabulky MS-Excel. Obr. 72 Máme-li stanovenou cestu k souboru (tlačítko Procházet ), označíme položku Propojit se souborem viz situace na obrázku. Následující obrázek ukazuje objekt podobný obr. 71 ale objekt dole je aktivně propojen se zdrojovým souborem. Obr

38 Nyní provedeme změnu souboru přímo v prostředí MS-Excel Obr. 74 Z obrázku je patrná změna dat v prvním řádku, který zapříčiní změnu dvou parametrů a to v součtu prvního řádku i v celkovém součtu. Tímto způsobem pozměněnou tabulku uložíme a znovu nastartujeme MS-Word Objeví se rozhodovací blok, který nás upozorní na změnu ve výchozí tabulce- viz následující obrázek 75. Obr. 75 Změna tedy aktualizace v textu začleněné tabulky je patrná z následujícího obrázku 76 Obr. 76 Změna je patrná při porovnání s obr. 73 tabulka v textu mění svůj obsah. 38

39 13. Hromadná korespondence Jednou z běžných úloh pro uživatele programu MS-Word je rozeslání dopisu, pozvánky či oběžníku na větší množství adres. Obr. 77 Dopis bude elektronicky zpracován tak, aby byl při tisku opatřen v záhlaví proměnnou adresou vyvolávající u adresáta iluzi, že text je napsán výhradně jemu. Volíme skupinu Korespondence, seznam Vybrat příjemce a úlohu Zadat nový seznam. Obr. 78 Úprava seznamu podle potřeby uživatele následuje vyplnění seznamu 39

40 Obr. 79 Tvorba vlastní struktury polí, z nichž bude zhotovena databáze oslovených. Obr. 80 Seznam adres je vytvořen, po kliknutí OK seznam uložíme ho pod názvem Zdroj. 40

41 Obr. 81 Ve skupině Korespondence aktivujeme službu Vložit slučovací pole a vhodným umístěním kurzoru vybraná pole zadáme do textu tak, aby tvořila zamýšlenou iluzi osobního oslovení každého z respondentů. Obr. 82 Výsledná situace po aktivaci funkce Náhled výsledků. 41

42 Obr. 83 Tiskneme celou skupinu. Vyvoláme-li tisk přes běžné menu, obdržíme výtisk pouze aktuálního adresáta, který je právě zobrazen. Použijeme-li však zobrazenou rutinu Dokončit a sloučit a následně Tisk dokumentů, vytiskne se bez nutnosti dalšího zásahu uživatele celá databáze implantovaná do textu. Rozhodnutí tisknout vše (může jít o stovky adres) musí uživatel před dokončením akce potvrdit viz obr. 84. Obr Standardní situace Základní kurz ovládání textového editoru MS-Word 2007 se chýlí na stránkách této učebnice ke svému závěru a proto zde shrneme několik uživatelsky užitečných informací. a) Práce s bloky Tvorba bloku pomocí myši 1. Myš + škrtnutí přes řádek svisle i vodorovně 2. Myš + Alt + tažení = všestranně ohraničený blok nebere ohled na hranice textu 3. Myš + kliknutí vlevo od textu blokem se stane aktuální řádek 42

43 Tvorba bloku v textu pomocí klávesnice 1. Shift + kurzorová šipka vodorovně i svisle 2. Shift + Home označí blok od místa kurzoru po začátek řádku 3. Shift + End označí blok od místa kurzoru po konec řádku 4. CTRL + Shift + Home označí blok od místa kurzoru po začátek textu 5. CTRL + Shift +End označí blok od místa kurzoru po konec textu 6. CTRL + Shift + klepnutí do vodorovné šipky označí se právě jedno slovo Kopie nebo přesun bloku v textu 1. Označ blok klikni pravým tlačítkem myši, viz obr. 85, klikneme na Kopírovat (nebo Vyjmout = příkaz pro přesun) kurzor přemístíme na nové místo - stejnou technikou vyvoláme zobrazené menu, a vybereme z něj položku Vložit. Blok je zkopírován (případně přesunut na nové místo). Obr. 85 kopírovat, (vyjmout) blok textu pomocí menu vyvolaného pravým tlačítkem myši 2. Označíme blok a klikneme na nástroj pro kopii (nůžky pro přesun) bloku. Je vpravo nahoře viz obr. 86. Tím byl vydán pokyn, že se bude kopírovat (přesouvat). Kurzor přesuneme na nové místo a klikneme na ikonu Vložit, která se nachází hned vedle viz obrázek. Kopie (přesun) bloku je provedena (proveden). Obr

44 Mazání bloku v textu 3. Některým z popsaných způsobů označíme blok a po jeho označení použijeme dvojhmat CTRL + C (kopie) nebo CTRL+X (přesun). Umístíme kurzor na nové místo a výkonný povel k vložení dat ze schránky je CTRL + V. Blok je zkopírován (přesunut). 4. Kopie či přesun lze provést i tažením myší při stisknutém pravém tlačítku. Označíme si blok. Kurzor navedeme myší do bloku. Stiskneme pravé tlačítko myši a blok táhneme. Až blok dopravíme na určené místo a pravé tlačítko myši pustíme, objeví se okénko pro volbu provedení kopie případně přesunu. Volbu potvrzujeme standardně tedy levým tlačítkem. Označíme blok a klepneme delete. Blok se bez odezvy systému smaže. Zarovnání bloku v textu a) Zarovnání vlevo CTRL + L b) Zarovnání vpravo CTRL + R c) Zarovnání na střed CTRL + E d) Zarovnání na plnou šířku stránky CTRL + J Změna vzhledu písma v označeném bloku Tučné písmo Kurzíva Podtržení vybraného textu CTRL + B CTRL + I CTRL + U b) Změna řádkování Označíme si blok textu,v němž změnu řádkování hodláme provést. Potom v progamové skupině Domů nalezneme asi uprostřed ikonu sloužící pro změnu řádkování vzhled situace nám ukáže obr Obr. 87

45 c) Kopie zvoleného formátu textu Obr. 88 Nástroj štěteček v programové skupině Domů zkopíruje zvolený formát. Potom stačí zvolenou část textu škrtnout myší jako blok a formát se na označený text ihned aplikuje. Obr 89 formát nového bloku se změnil podle zadané předlohy. Klikneme-li na nástroj štěteček jednou, je funkce kopie formátu je pro použití na jeden blok. Klikneme-li na tentýž nástroj při ukládání formátu 2x, trvá funce kopie formátu tak dlouho, dokud znovu neklikneme na nástroj štěteček. d) Heslo střežící vstup do dokumentu Chceme-li zaheslovat dokument, musíme ho připravit k šifrování viz obr. 90. Po aktivizaci šifrování nám systém odpoví tabulkou pro zadání a následné potvrzení hesla. Obr

46 15. Tvorba obsahu Máme vytvořen rozsáhlý dokument. Nadpisy (nejen kvůli jednotné úpravě) volíme ve stejném stylu. Styly pro psaný text a pro nadpis si snadno ověříme použitím tlačítek pro styly v oddíle Domů obr. 91 Obr. 91 Obr. 92 V obsáhlém dokumentu je řada nadpisů a my je potřebujeme uspořádat do přehledného obsahu. 46

47 Obr. 93 Zde se nabízí tvorba obsahu. Kliknutím na tlačítko OK přijmeme navrhované možnosti a proběhne generování obsahu, jehož výsledek ukazuje následující obrázek. Obr

48 Obr. 95 Hotový obsah Obsah skript: Stručný průvodce úvodních kroků v aplikaci MS Word Několik slov úvodem Pryč s nedůvěrou a s chutí do práce Naprostý začátek start a vypnutí programu Napíšeme a zformátujeme první text, dokument uložíme Nalezení slovního řetězce a nahrazování Záhlaví a zápatí dokumentu Odrážky a číslování, změna řádkování a abecední seznam Matematický text v prostředí MS-Word Hypertextový odkaz Práce s několika dokumenty Obrázky v textu Tabulka jako součást dokumentu Hromadná korespondence Standardní situace Tvorba obsahu

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Stručný průvodce systémem Windows Vista

Stručný průvodce systémem Windows Vista POMOCNÝ TEXT PRO VÝUKU VÝPOČETNÍ TECHNIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Stručný průvodce systémem Windows Vista Pomocný text pro výuku výpočetní techniky PaedDr. Pavel Kovář 2008 K O V A R. P A V E L @ P O S T.

Více

Stručný průvodce systémem Windows 8 Cloudové aplikace, novinky MS-Office 2013

Stručný průvodce systémem Windows 8 Cloudové aplikace, novinky MS-Office 2013 Stručný průvodce systémem Windows 8 Cloudové aplikace, novinky MS-Office 2013 Pomocný text pro výuku výpočetní techniky SPŠ Otrokovice, tř. T. Bati 1266 PaedDr. Pavel Kovář Windows 8 nový operační systém

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech MS Excel 97 Mgr. Jiří Pech 1 Obsah Obsah......2 1. Úvod...4 2. Úvod do programu Excel...5 2.1. Co je to vlastně Excel...5 2.1.1. Co je to tabulkový kalkulátor?...5 2.2. Co potřebujeme pro práci s Excelem?...5

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft Office

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Word 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Word 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_IKT2_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 5. Karta Vložení 5.1. Vložení tabulky Vložení tabulky z karty VloženípříkazemTabulka je stejné, jako v Excelu či Wordu. 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit tabulku. 2. Na kartě Vložení ve skupině

Více

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ)

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb sám sobě písařkou Textové editory jsou programy, které slouží pro psaní textů a jejich následné zpracování (upravování, editování). Podle rozsahu funkcí a výkonnosti

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc.

Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku. Microsoft Excel 2010. Učební text pro předmět U054. Ing. Helena Benáčanová, CSc. Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Excel 2010 Učební text pro předmět U054 Ing. Helena Benáčanová, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze

Více

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací VŠE v Praze Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací Tomáš Kubálek 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 K čemu slouží Microsoft Outlook... 5 1.1 Organizace osobních informací... 5 1.2 Firma Encián...

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více