Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009"

Transkript

1 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo č městem Kopřivnice jko objedntel Továrn hsicí techniky, s.r.o., se sídlem v Poličce, Strohrdská 316, IČ , zstoupenou p. Jroslvem Lorencem - jedntelem společnosti jko zhotovitel, jejímž předmětem je oprv prvé strny nástvby vozidl CAS 24 T815 4x4.2, dodání montáž lnového vyprošťovcího nvijáku Rmsey RE 8000, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o poskytování součinnosti při uzvírání smluv o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzvřené dne městem Kopřivnice jko plátce ING Penzijním fondem,.s., se sídlem v Prze 5, Nádržní 344/25, IČ , zstoupeným Ing. Jiřím Rusnokem - předsedou předstvenstv jko fond, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o kontokorentním úvěru městem Kopřivnice jko dlužník Českou spořitelnou,.s., se sídlem v Prze 4, Olbrchtov 1929/62, IČ , jko věřitel, jejímž předmětem je přijetí kontokorentního úvěru do výše Kč ,00, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. j m e n u j e 1

2 1.1 Ing. Josef Jiřík - předsedou Ústřední inventrizční komise pro inventrizci k členy Ústřední inventrizční komise pro inventrizci k : Ing. Mrtinu Černochovou, Mgr. Ing. Petr Gregor, Ing. Jnu Klímovou, Ing. Ivn Viskupiče, Ing. Hynk Rulíšk, Jn Müller, Ing. Rdk Hrbiše, Petr Mrečk, Ing. Igor Kocurk, Miroslvu Michlskou Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e rozpočtový výhled měst Kopřivnice pro období ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á vedení měst, tedy strostovi, místostrostům tjemníkovi městského úřdu, ve spolupráci s odbory měst provést při příprvě rozpočtu měst n rok 2010, nejpozději pk do , přehodnocení nvrhovných opkujících se příjmů výdjů ve výhledu s cílem zbezpečení rozpočtového krytí kždoročně se opkujících výdjů z opkujících se příjmů vč. přípdného zjištění rozpočtových zdrojů z opkujících se příjmů pro zřzení nových kcí (tj. nd rámec přecházejících rezerv); Zodpovídá: p. strost, místostrostové, tjemník MÚ T.: d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí rozpočtový výhled měst Kopřivnice pro období ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit rozpočtové optření odboru finncí k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o průběhu projednávání Návrhu územního plánu Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst 2.1 k o n s t t o v t po ověření, že Územní plán Kopřivnice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovcí dokumentcí vydnou krjem se stnovisky dotčených orgánů 2

3 2.2 v y d t dle 54 odst. 2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 návrh n pořízení změny územního plánu Kopřivnice podný Ludmilou Jroslvem Fojtíkovými ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 stnovisko pořizovtele, tj. odboru stvebního řádu, územního plánování pmátkové péče, k předloženému návrhu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst neschválit zřzení poždvku Ludmily Jroslv Fojtíkových do nejbližší změny územního plánu Kopřivnice Rd měst po projednání 1. v y d á v á Nřízení měst Kopřivnice č. 1/2009, kterým se ruší Nřízení měst Kopřivnice č. 1/2003, kterým se n území měst Kopřivnice zkzují některé druhy pliv pro mlé splovcí zdroje znečišťování ovzduší, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vydt Obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č 2/2009, kterou se n území měst Kopřivnice zkzují některé druhy pliv pro mlé splovcí zdroje znečišťování ovzduší, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. v y d á v á Nřízení měst Kopřivnice č. 2/2009, kterým se ruší Nřízení měst Kopřivnice č. 3/2004, kterým se n území měst Kopřivnice stnovují podmínky pro splování suchých rostlinných mteriálů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vydt Obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 3/2009, kterou se n území měst Kopřivnice stnovují podmínky pro splování suchých rostlinných mteriálů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst vypůjčit část lesního pozemku p.č. 2039/2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičín o výměře 1000 m² 3

4 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t dodtek č. 7 ke zřizovcí listině příspěvkové orgnizce Kulturní dům Kopřivnice schválené zstupitelstvem měst dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 15 ke smlouvě o výpůjčce ze dne městem Kopřivnice jko půjčitel Regionálním muzeem v Kopřivnici, o.p.s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367/1, IČ , zstoupeným n zákldě plné moci ze dne Ing. Lumírem Kválkem se sídlem v Kopřivnici jko vypůjčitel, jehož předmětem je nvýšení hodnoty způjčeného movitého mjetku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření odboru vzdělávání vnějších vzthů, oddělení kultury cestovního ruchu k rozpočtu měst n rok 2009, ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í návrhy Muzejní letopisecké komise n udělení čestných občnství titulů Význmná osobnost Kopřivnice, ve znění předloženém prostřednictvím příloh č.1-6 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e přijetí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje v rámci progrmu Podpor turistických informčních center v Morvskoslezském krji v mximální výši Kč, to z podmínky, že zstupitelstvo Morvskoslezského krje rozhodne o poskytnutí dotce Rd měst po projednání s o u h l s í s podáním žádosti o dotci z progrmu EU Evrop pro občny (optření 1.2. Sítě prtnerských měst) n projekt v letech Rd měst po projednání b e r e n vědomí výběr zhotovitele Mrketingové strtegie měst Kopřivnice dle doporučení výběrové komise pro posouzení hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 4

5 Rd měst po projednání s c h v l u j e užití znku měst Kopřivnice v Místních infostránkách produktu společnosti MEDIATEL, spol. s r.o., se sídlem v Prze 8, Thámov 137/16, v souldu s Prvidly pro užívání znku měst Kopřivnice log Projektu Zdrvé město místní Agend 21 Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy o poskytnutí peněžitého dru z Fondu rozvoje rezerv městem Kopřivnice jko dárce FC Vlčovice Mniší, o.s. se sídlem v Kopřivnici Vlčovice, IČ , zstoupeným Ing. Romnem Gjduškem Ing. Vojtěchem Jlůvkou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého dru ve výši ,- Kč,, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst n e s c h v á l i t uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel Klubem házené Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Sportovní 741, IČ , zstoupeným Rudolfem Jroňem Miroslvem Brtoňem jko příjemce, jehož předmětem je poskytnutí dotce z fondu rozvoje rezerv n reprezentci družstv v Českém poháru, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informci o stvu hokejových šten pro žáky n zimním stdionu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1. uzvření dodtku. č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel Pedgogicko-psychologickou pordnou, Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Novém Jičíně, Žižkov 3, IČ , zstoupenou Mgr. Jiřím Novákem ředitelem jko příjemce, jehož předmětem je nvýšení dotce n provoz pobočky n ul. Husov 1302 v Kopřivnici v roce 2009 o částku 7 000,00 Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 5

6 1.2. rozpočtové optření odboru vzdělávání vnějších vzthů k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. j m e n u j e pn Mgr. Zdeňk Krjčír zástupcem měst do komise pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitele příspěvkové orgnizce Morvskoslezského krje Vyšší odborná škol, Střední odborná škol Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková orgnizce 2. s c h v l u j e znění zprávy k hodnocení ředitele Vyšší odborné školy, Střední odborné školy Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvkové orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 dodtek č. 13 ke zřizovcí listině Správy sportovišť Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 dodtek č. 8 ke zřizovcí listině Mteřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 dodtek č. 7 ke zřizovcí listině Zákldní školy Kopřivnice-Lubin okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 dodtek č. 8 ke zřizovcí listině Zákldní školy Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.5 dodtek č. 10 ke zřizovcí listině Zákldní školy Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín ve návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.6 dodtek č. 8 ke zřizovcí listině Zákldní školy Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 1.7 dodtek č. 8 ke zřizovcí listině Zákldní školy Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 1.8 dodtek č. 9 ke zřizovcí listině Zákldní školy dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu 6

7 1.9 dodtek č. 1 ke zřizovcí listině Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout 1.1 nebytové prostory v Zákldní škole dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín v přízemí stré budovy školy ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.2 nebytové prostory v Zákldní škole dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín z účelem provozování školního bufetu - část chodby v respiriu školy, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce movitého mjetku městem Kopřivnice jko půjčitel Domem dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, se sídlem v Kopřivnici, ulice Kpt. Jroše č.p. 1077, IČ zstoupeným Mgr. Evou Müllerovou - ředitelkou jko vypůjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk movitého mjetku dětského koutku v budově č.p n ul. Štefánikov, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 rozpočtové optření odboru vzdělávání vnějších vzthů k rozpočtu měst n rok Dům dětí mládeže, Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání u děluje souhls Mteřským školám Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci pro právní úkon přijetí dru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru vzdělávání vnějších vzthů k rozpočtu měst n rok Mteřské školy Kopřivnice, p.o., ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí zprávu o činnosti společnosti RPIC-ViP s.r.o ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 7

8 Rd měst po projednání l. s c h v l u j e 1.1. nájemce bytu zvl. určení č. 21 o velikosti 1+2 v Kopřivnici, Msrykovo náměstí, uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté nájemné ve výši 28,- Kč/m uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovný p. Mrií Byrtusovou jko poskytovtel, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého dru ve výši ,- Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Středisk soc. služeb měst Kopřivnice, p.o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o problemtice vyhrzeného prkování pro osoby se zdrvotním postižením Rd měst po projednání b e r e n vědomí vyhodnocení Dne sociálních služeb v Kopřivnici, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí zprávu o situci osob bez přístřeší v Kopřivnici o úrovni služeb poskytovných této cílové skupině ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e zřízení nízkoprhového denního centr pro osoby bez přístřeší v Kopřivnici dle vrinty č. 1. A ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 3. u k l á d á 3.1 odboru mjetku měst ve spolupráci s odborem sociálních věcí zprcovt návrh postupu prcí dle vrinty č. 1. A předložené prostřednictvím důvodové zprávy vč. jejího finnčního ohodnocení předložit n příští schůzi rdy měst 3.2 odboru sociálních věcí zdrvotnictví připrvit smlouvu o dotci měst s Občnským sdružením Máš čs? n zjištění registrovné služby nízkoprhového denního centr pro osoby bez přístřeší, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 8

9 3.3 odboru finncí připrvit rozpočtovou změnu k pokrytí stvebních úprv k pokrytí spolufinncování služby ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Subdodvtelské smlouvy o poskytnutí sociální služby při relizci projektu Podpor rozvoj služeb sociální prevence v Morvskoslezském krji městem Kopřivnice jko poskytovtel služby městem Frenštát pod Rdhoštěm, se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, nám. Míru 1, IČ , zstoupeným Mgr. Stnislvem Hrbovským, strostou měst, jko objedntel služby, jejímž předmětem je poskytování mbulntní, popřípdě terénní služby nízkoprhového zřízení pro děti mládež dětem ve věku od 15 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy v souldu se zákonem o sociálních službách jeho prováděcími předpisy, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst 1. 1 z r u š i t bod v usnesení č. 202 přijté n 9. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice ze dne s c h v á l i t uzvření smlouvy o bezúpltném převodu nemovitosti městem Kopřivnice jko nbyvtel Českou republikou - Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, se sídlem v Prze 2 Nové Město, Ršínovo nábřeží 390/42, IČ , z kterou jedná Ing. Krol Siwek, ředitel Územního prcoviště Ostrv, n zákldě Příkzu č. 24/2004, ve znění účinného od jko převodce, jejímž předmětem je převod pozemku p.č. 769/18 o výměře 202 m², osttní ploch, jiná ploch v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúpltném převodu v tomto rozshu: Nbyvtel se zvzuje o nemovitost p.č. 769/18 v k.ú. Kopřivnice uvedenou v čl. I odst. 1 této smlouvy řádně pečovt, užívt ji pouze k účelům veřejně přístupné pozemní komunikce v souldu s veřejným zájmem, tj. zejmén ji nevyužívt ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům ni ji nebude k tkovým účelům pronjímt, součsně prohlšuje, že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě, to vše po dobu 10 let od účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí. 9

10 V přípdě, že by nbyvtel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstvce, dohodly se smluvní strny n smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost měl ke dni účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí dle tehdy pltného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opkovně Úhrdu provede nbyvtel ve lhůtě 15 dnů poté, poté kdy bude k zplcení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván Bude-li zjištění snkce dle odst. 2 spojeno s nákldy n vyprcování znleckého posudku, přípdně s jinými účelně vynloženými nákldy, zvzuje se nbyvtel uhrdit i tyto nákldy Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stnovené v článku III. odst. 1 kontrolovt, zd jsou všechny omezující podmínky ze strny nbyvtele dodržovány nbyvtel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídjící součinnost Nbyvtel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stnovené v článku III. odst. 1 předt převodci písemnou zprávu o zchování rozvoji ktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zchování se nbyvtel v této smlouvě zvázl. Z porušení tohoto závzku uhrdí nbyvtel převodci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko povinný vlstník stvbou dotčeného pozemku ČEZ Distribuce,.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ IČ , zstoupenou Ing. Romnem Plčkem, vedoucím oddělení Inženýrink jko oprávněný investor stvby, jejímž předmětem je ztížení pozemků p.č.1951, p.č. 1956/3 p.č v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovný firmou A + R s.r.o., se sídlem: Rdnice, Počernická 257 zstoupená jednteli p. Klusem Schneiderem, Konstnz, Seehng 2, Spolková republik Německo Mrtinem Peffkem, Dohlická 942, Klánovice, Prh 9, IČ , jko drující, jejímž předmětem je drování chodníku umístěném n pozemcích prc. č. 105/1, 446/8, 447/17, 513/1, 513/16 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt část (cc 45 m²) pozemku prc. č. 1276/2 - osttní ploch, jiná ploch o výměře

11 m 2 část (cc250 m 2 ) pozemku prc. č. 1285/1 osttní ploch, jiná ploch o výměře m 2 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovný Tesco Stores ČR.s., se sídlem v Prze 10, Vršovická 1527/68b, IČ , zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 1377, zstoupen pnem ing. rch. Krlem Pškem jko dárce jejímž předmětem je drování propojovcí komunikce umístěná n pozemcích: p.č. 1633/5,1638/5,1638/12,1688/4,1605/2,1705/310,1705/311 dešťové knlizce uložená v pozemcích: p.č. 1638/5, 1634/2, 1638/12 chodníku podél ul.nádržní umístěný n pozemcích: p.č. 1634/2, 1657/10, 1705/311 chodník ul.čs.rmády ul.nádržní umístěný n pozemcích: p.č. 1634/2 úprv povrchu komunikce křižovtk s ulici Nádržní umístěná n pozemcích: p.č. 1705/311, 1705/310, 1705/327, 1705/313 úprv stávjícího chodníku podél ul. Čs.rmády umístěná n pozemcích: p.č. 1674/2, 1674/17 zpevněná ploch pro bytové domy - prkoviště umístěná n pozemcích: p.č. 1674/2, 1674/17 zpevněná ploch pro bytové domy chodník podél prkoviště umístěný n pozemku: p.č. 1618/1 veřejné osvětlení umístěné n pozemcích: p.č. 1618/1, 1605/1, 1638/5, 1634/2, 1657/10, 1638/4, 1638/1, 1674/17, 1688/4, 1638/12, 1705/311, 1674/2, 1705/313, 1638/14, 1655/2 v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující Tesco Stores ČR.s., se sídlem v Prze 10, Vršovická 1527/68b, IČ , zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 1377, zstoupen pnem ing. rch. Krlem Pškem jko prodávjící jejímž předmětem je prodej teplovodního potrubí uložené v pozemcích: p.č. 1705/311,1705/313,1634/1,1705/310,1638/5,1655/2, vodoměrné šchty vodovodního potrubí uložené v pozemcích: p.č. 1634/2,1657/10 v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu. 11

12 Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko nájemce Ttrou,.s., se sídlem v Kopřivnici, Areál Ttry 1450/1, IČ , společnost zpsná v OR u Krjského soudu v Ostrvě, oddíl B, vložk č. 309 z niž jedná Ronld A. Adms, předsed předstvenstv jko pronjímtel, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 1906/1 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o budoucí smlouvě kupní městem Kopřivnice jko budoucí prodávjící SMP Net, s.r.o., se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Plynární 420/3, IČ , zpsná v obchodním rejstříku, vedeném krjským soudem v Ostrvě, oddíl C, vložk 51324, zstoupen Ing. Miloslvem Zur, jedntelem Thomsem Merkerem, jedntel, jko budoucím kupující, jejímž předmětem je prodej NTL plynovod DN, 100, délk 79m n pozemku p.č. 1301/1, plynovodní přípojku DN, 50 délk 20m n pozemcích p.č. 1301/1, 1301/19, 1625, 1628/1 v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí přechod vlstnického práv n zákldě souhlsného prohlášení dle ustnovení 1 zákon 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z mjetku České republiky do vlstnictví obcí ve smyslu ustnovení 40 odst.2 ) odst. 6 vyhlášky ČÚZK č. 26/2007 Sb. v pltném znění Českou republikou-ústvem územního rozvoje, se sídlem v Brně - město, Jkubské náměstí 644/3, IČ , zstoupenou Ing. Zdeňkem Víchem, CSc., ředitelem jko strn jejíž vlstnické právo zniká městem Kopřivnice jko strn jejíž vlstnické právo vzniká, jejímž předmětem jsou pozemky v ktstrálním území Kopřivnice p.č. 1021/4 o výměře 116 m² - osttní ploch - osttní komunikce p.č. 1276/17 o výměře 471 m² - osttní ploch - osttní komunikce ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne městem Kopřivnice jko objedntel 12

13 firmou Technoprojekt,.s. se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Hvlíčkovo nábřeží 38, IČ , jko zhotovitel, zstoupenou p. Ing. Mrtinem Zuštíkem předsedou předstvenstv generálním ředitelem společnosti, jehož předmětem je vyprcování projektové dokumentce pro stvební povolení relizci stvby: Rekonstrukce modernizce vily MUDr. Ignáce Bönische v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í uzvření dodtku č. 1 smlouvy o dílo č ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou EUROprojekt build nd technology s.r.o., se sídlem v Ostrvě Hrbůvce, Hsičská 52/551, IČ , zstoupenou Bc. Mrtinem Čechem jedntelem společnosti, jehož předmětem je vyprcování energetického uditu, projektové dokumentce inženýrská činnost n kci: Energetická optření ZŠ Dr. Mildy Horákové v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo č. 576/S/N/09/1126 n relizci kce: Částečná rekonstrukce Zákldní školy Kopřivnice, Alšov 1123, okr. Nový Jičín, ze dne městem Kopřivnice jko objedntel společností NOSTA, s.r.o., se sídlem v Novém Jičíně, ul. Svtopluk Čech 2088/13, IČ , zstoupenou p Ing. rch. Zdeňkem Klosem - jedntelem společnosti jko zhotovitel., jejímž předmětem je relizce stvby: Částečná rekonstrukce ZŠ Kopřivnice, Alšov 1123, okr. Nový Jičín, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit rozpočtové optření Odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu Regionální rdy ze dne n projekt registrovný pod číslem CZ.1.10/3.2.00/ názvem Dětské doprvní hřiště úprvy zhrdy MŠ I. Šustly (dále jen Smlouv) městem Kopřivnice jko příjemce dotce 13

14 Regionální rdou regionu soudržnosti Morvskoslezsko se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Hrbákov 1/1861, zstoupenou Ing. Jroslvem Plsem, předsedou Regionální rdy, IČ , DIČ: CZ jko poskytovtel, jehož předmětem je úprv Smlouvy v jejím záhlví, v části II. čl. V., VI. IX. v části III. odst. 6, dále zrušení přílohy č. 2 smlouvy nhrzení původního rozpočtu novým rozpočtem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 výstupy z Fór Zdrvého měst Kopřivnice konného dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu, 1.2 ktulizovný Plán zdrví kvlity život Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí 2.1 výstupy z Fór Zdrvého měst Kopřivnice konného dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu, 2.2 ktulizovný Plán zdrví kvlity život Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e udělení plné moci firmě ARTING plus s.r.o., Vrbenská 739, Vlšské Meziříčí, zstoupené Ing. rch. Lumírem Šoborou, jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice k výkonu inženýrské činnosti související s příprvou prováděcí projektové dokumentce Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje z s t u p i t e l s t v u měst schválit uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující TATROU,.s., se sídlem v Kopřivnici, Areál Ttry 1450/1, IČ společnost zpsná v OR u Krjského soudu v Ostrvě, oddíl B, vložk č. 309 z niž jedná Ronld A. Adms, předsed předstvenstv jko prodávjící jejímž předmětem je prodej: - pozemků p.č. 1906/1, 1906/2, 1909/361, 1909/362 - komunikce obslužné včetně dvou kusů mostových propustků se zábrdlím n p.č. 1906/1, 1906/2 - venkovního osvětlení n p.č. 1906/1, 1906/2 - knlizce jednotné včetně 6 kusů knlizčních vpustí n p.č. 1906/1 v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 14

15 Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek, odst. 1, těmto ždtelům: 1.1 Vldimíru Novákovi o velikosti Ivetě Vlové o velikosti Jiřímu Mrii Špčkovým o velikosti 0+2 ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 2, 3 4 podkldového mteriálu. 2. n e s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek, odst. 1, těmto ždtelům: Michele Antonínu Čižmárovým ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 3. s c h v l u j e nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 5, pn Vldimír Novák, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do , z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m 2 dále z podmínky splnění podmínek uvedených v příloze č. 6 podkldového mteriálu 4. d oporuču j e zstupitelstvu měst s c h válit uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel Vldimírem Novákem jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 5. s o u h l s í s možností podání žádosti o zjištění bytové jednotky podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od její zřzení do seznmu ždtelů: Michely Antonín Čižmárových Rd měst po projednání 1. s ch vluje 1.1 nájemce bytu specifikovného v příloze č. 1, pní Žnetu Hezkou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1, mnžele Dvid Ivnu Šimíčkovy, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m 2 15

16 1.3 nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1, pní Mrcelu Hermnovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1, pní Alenu Mrcinkovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m 2 2. d oporuču j e zstupitelstvu měst s c h válit uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel mnželi Dvidem Ivnou Šimíčkovými jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost pn Miln Čepelák ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán, mnželům Milnu Lence Čepelákovým 2.2 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti Milnu Lence Čepelákovým v přípdě, že nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 2.1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 uzvření Smlouvy o převodu vlstnictví bytové jednotky městem Kopřivnice jko prodávjící pní Blnkou Bbickou jko kupující jejímž předmětem je převod vlstnictví bytové jednotky č.1 n ul. Sokolovská č.p. 652 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření Smlouvy o převodu vlstnictví bytové jednotky městem Kopřivnice jko prodávjící 16

17 mnžely Rdkem Bonkem Jill Amnd Srcen jko kupující zstoupenými pnem Dušnem Brtošákem n zákldě plné moci ze dne , jejímž předmětem je převod vlstnictví bytové jednotky č. 8 n ul. Sokolovská č.p. 652, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádosti o pronájem nebytového prostoru sestávjící se ze 4 místností o celkové výměře 90 m 2 ncházejícího se v přízemí bytového domu č. p. 1047, k.ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, prcel číslo 732 n ulici Obránců míru v Kopřivnici (dále jen nebytový prostor): 1.1 pní Evy Lorencové MST Trding, s místem podnikání Štípská 373, Fryšták, IČ , ze dne z účelem provozu prodejny obuvi kožené glnterie ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 pn Edurd Petráše, s místem podnikání v Kopřivnici, Hvlíčkov 126, IČ , ze dne z účelem provozu prodejny květinářství ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e nájemce nebytového prostoru pn Edurd Petráše, s místem podnikání v Kopřivnici, Hvlíčkov 126, IČ , ze dne z účelem provozu prodejny květinářství, z nájemné Kč/m 2 /rok Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pní Jny Vlčkové o uzvření splátkového klendáře ze dne ve znění předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e uzvření dohody o splátkách dluhu městem Kopřivnice jko věřitel Jnou Vlčkovou jko dlužník, jejímž předmětem je úhrd dluhu n nájmu příslušenství ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v y h o v u j e žádostem nájemníků z bytových domů n ulici Obránců míru č.p ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 17

18 Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory o celkové výměře 90,71 m 2, které se ncházejí v 1. ndzemním podlží objektu čp. 393, ul. Sokolovská, Kopřivnice, p.č. 1261, k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í s podnájmem nebytových prostor o celkové výměře 134,93 m 2, stvebně určeny jko knceláře, které se ncházejí ve 2. ndzemním podlží objektu čp. 306, Průmyslový prk Vlčovice, umístěný n pozemku p.č. st. 320, k.ú. Vlčovice Rd měst po projednání b e r e n vědomí žádost ze dne společnosti Cestovní kncelář AGENTURA FOX, s.r.o. o finnční spoluúčst měst n úprvách prostoru v budově KOZ II odpověď měst Kopřivnice n tuto žádost ze dne , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í 1.1 studii zprcovnou firmou MB systém technology s.r.o. obshující možnost vybudování fotovoltické elektrárny n budově městského úřdu kulturního domu předloženou prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 ekonomické vyhodnocení vrint relizce FVE n budově MU 2. s c h v l u j e dlší postup příprvy relizce fotovoltické elektrárny dle vrinty č. 3 uvedené v důvodové zprávě podkldového mteriálu. 3. n e v y h o v u j e žádosti firmy MB systém technology s.r.o. o pronájem střechy fsády budovy městského úřdu střechy kulturního domu v Kopřivnici z účelem vybudování FVE, z podmínek uvedených ve studii ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í písemnost ze dne , kterou Ing. Vldimír Vítek, ředitel společnosti ŠTF,.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , žádá o změnu předmětu nájmu, to uvolnění knceláří č.0901, 0902, společných prostor č.0916, 0917, 0918, 0919, 0920, v 9. ndzemním podlží nebytové jednotky č.1163/1, umístěné v objektu č.p.1163 n pozemku p.č. 1921/1 v k.ú. Kopřivnice n ulici Štefánikov v Kopřivnici, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne

19 městem Kopřivnice, jko pronjímtel ŠTF,.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupenou pnem Romnem Brtoněm, členem předstvenstv, jko nájemce, jehož předmětem je změn předmětu nájmu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2.2 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory knceláře s oznčením č. 0901, 0902, 0903, o celkové výměře 127,35 m 2 v 9. ndzemním podlží nebytové jednotky č. 1163/1, umístěné v objektu č.p. 1163, n pozemku p.č. 1921/1, k.ú.kopřivnice, ulice Štefánikov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 2.3 podání výpovědi z nájmu nebytových prostor sestávjící se ze 4 místností o celkové výměře 115,81 m 2 (knceláře s oznčením 0904, 0905, 0909, 0910), které se ncházejí v 9. ndzemním podlží nebytové jednotky č.1163/1, umístěné v objektu č.p.1163, n pozemku p.č.1921/1 v k.ú.kopřivnice, ulice Štefánikov v Kopřivnici nájemci ŠTF,.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í písemnost ze dne , kterou pní Dgmr Zátopková žádá o prodloužení nájemní smlouvy ze dne , kdy předmětem nájmu je užívání bytu školník umístěného v reálu objektu č.p.340 n pozemku p.č.1947/1 v k.ú.kopřivnice n ulici Husov v Kopřivnici, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor o celkové výměře 134,28 m 2 (bývlý byt školník ZŠ Náměstí Kopřivnice) v objektu č.p.340 n pozemku p.č.1947/1 v k.ú. Kopřivnice n ulici Husov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í 1.1 písemnost ze dne , kterou pní Michel Kurcová, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 704/29, IČ , žádá o možnost přestěhovt prodejnu s výpočetní technikou z 2.NP do 1.NP objektu č.p.890 (bývlá prodejn koberců) n ulici Školní v Kopřivnici, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 písemnost ze dne , kterou Ing. Vlstimil Klmn, jedntel společnosti IMPAX Trding CZ s.r.o., se sídlem Olomouc, Bělidl, Libušin 17/25, IČ , žádá o pronájem nebytových prostor v 1. NP objektu č.p.890 (bývlá prodejn koberců) n ulici Školní v Kopřivnici 19

20 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 Michelu Kurcovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 704/29, IČ nájemcem nebytových prostor sestávjících se ze 4 místností společných prostor o výměře 108,55 m 2, umístěných v I.ndzemním podlží objektu č.p.890, n pozemku p.č.101 v k.ú.kopřivnice n ulici Školní v Kopřivnici z nájemné stnovené dohodou ve výši 1.200,- Kč/m 2 /rok, tj ,- Kč ročně z účelem provozování prodejny servisu výpočetní techniky to n dobu neurčitou s účinností od uzvření dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne uzvřené městem Kopřivnice jko pronjímtel Michelou Kurcovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 704/29, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových prostor sestávjících se ze 7 místností o celkové výměře 93,67 m 2 v objektu č.p.890, v k.ú. Kopřivnice, p.č.101 n ulici Školní v Kopřivnici to dohodou k ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 2.3 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor sestávjící se ze 7 místností o celkové výměře 93,67 m 2, umístěných ve II. ndzemním podlží objektu č.p.890 (prodejn servis výpočetní techniky), n pozemku p.č.101, v k.ú.kopřivnice, n ulici Školní v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í 1.1 písemnost ze dne , kterou Ing. Zdenk Špčková žádá o pronájem nebytových prostor prostory čjovny v objektu č.p.393 n ulici Sokolovské v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 písemnost ze dne , kterou pní Petr Rečková žádá o pronájem nebytových prostor - prostory čjovny v objektu č.p.393 n ulici Sokolovské v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. z r u š u j e bod 2. v usnesení č přijté n 75. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne s c h v l u j e 3.1 pní Petru Rečkovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Pod Zhrdmi 1299/2, IČ , nájemcem nebytových prostor sestávjících se ze 6 místností (stvebně určen jko čjovn) o celkové výměře 136,70 m 2, umístěný ve II. ndzemním podlží objektu č.p.393, n ulici Sokolovská v Kopřivnici z nájemné stnovené szbou 700,- Kč/m 2 /rok, tj ,- Kč ročně z účelem provozování čjovny msérny, to n dobu neurčitou s účinností od uzvření Dohody o poskytnutí náhrdy z užívání nebytových prostor 20

21 městem Kopřivnice Ing. Zdenkou Špčkovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Štrmberská 1092/10, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 3.3 uzvření dohody o zápočtu pohledávek městem Kopřivnice Ing. Zdenkou Špčkovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Štrmberská 1092/10, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření Odboru mjetku měst Odboru finncí k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání bere n vědomí informci fy SLUMEKO, s.r.o. o kpcitě hrobových míst n hřbitově v Lubině Rd měst po projednání 1. bere n vědomí nevyhovující vzhled venkovního předprostoru obřdní síně ANEX č. p n ul. Záhumenní 2. schvluje uzvření smlouvy o poskytnutí účelové finnční dotce ve výši ,- Kč městem Kopřivnice jko poskytovtel fy Kbelová televize Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 988, IČ , zstoupené Ing. Jnem Bittnerem jko příjemce, jejímž předmětem je oprv předprostoru obřdní síně ANEX, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldové mteriálu. Mgr. Zdeněk Krjčír místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 21

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

Babské hody opět v listopadu

Babské hody opět v listopadu LEDEN ČERVEN 2012 Zdrm pro všechny občny Střelic u Br www.streliceubr.cz Úvodník Vážení spoluobčné, zčátek Vážení spoluobčné, měsíce květ byl teplý příjemný. Už skončily zdálo, vánoční že nám pěkné svátky,

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více