Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009"

Transkript

1 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo č městem Kopřivnice jko objedntel Továrn hsicí techniky, s.r.o., se sídlem v Poličce, Strohrdská 316, IČ , zstoupenou p. Jroslvem Lorencem - jedntelem společnosti jko zhotovitel, jejímž předmětem je oprv prvé strny nástvby vozidl CAS 24 T815 4x4.2, dodání montáž lnového vyprošťovcího nvijáku Rmsey RE 8000, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o poskytování součinnosti při uzvírání smluv o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzvřené dne městem Kopřivnice jko plátce ING Penzijním fondem,.s., se sídlem v Prze 5, Nádržní 344/25, IČ , zstoupeným Ing. Jiřím Rusnokem - předsedou předstvenstv jko fond, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o kontokorentním úvěru městem Kopřivnice jko dlužník Českou spořitelnou,.s., se sídlem v Prze 4, Olbrchtov 1929/62, IČ , jko věřitel, jejímž předmětem je přijetí kontokorentního úvěru do výše Kč ,00, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. j m e n u j e 1

2 1.1 Ing. Josef Jiřík - předsedou Ústřední inventrizční komise pro inventrizci k členy Ústřední inventrizční komise pro inventrizci k : Ing. Mrtinu Černochovou, Mgr. Ing. Petr Gregor, Ing. Jnu Klímovou, Ing. Ivn Viskupiče, Ing. Hynk Rulíšk, Jn Müller, Ing. Rdk Hrbiše, Petr Mrečk, Ing. Igor Kocurk, Miroslvu Michlskou Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e rozpočtový výhled měst Kopřivnice pro období ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á vedení měst, tedy strostovi, místostrostům tjemníkovi městského úřdu, ve spolupráci s odbory měst provést při příprvě rozpočtu měst n rok 2010, nejpozději pk do , přehodnocení nvrhovných opkujících se příjmů výdjů ve výhledu s cílem zbezpečení rozpočtového krytí kždoročně se opkujících výdjů z opkujících se příjmů vč. přípdného zjištění rozpočtových zdrojů z opkujících se příjmů pro zřzení nových kcí (tj. nd rámec přecházejících rezerv); Zodpovídá: p. strost, místostrostové, tjemník MÚ T.: d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí rozpočtový výhled měst Kopřivnice pro období ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit rozpočtové optření odboru finncí k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o průběhu projednávání Návrhu územního plánu Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst 2.1 k o n s t t o v t po ověření, že Územní plán Kopřivnice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovcí dokumentcí vydnou krjem se stnovisky dotčených orgánů 2

3 2.2 v y d t dle 54 odst. 2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 návrh n pořízení změny územního plánu Kopřivnice podný Ludmilou Jroslvem Fojtíkovými ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 stnovisko pořizovtele, tj. odboru stvebního řádu, územního plánování pmátkové péče, k předloženému návrhu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst neschválit zřzení poždvku Ludmily Jroslv Fojtíkových do nejbližší změny územního plánu Kopřivnice Rd měst po projednání 1. v y d á v á Nřízení měst Kopřivnice č. 1/2009, kterým se ruší Nřízení měst Kopřivnice č. 1/2003, kterým se n území měst Kopřivnice zkzují některé druhy pliv pro mlé splovcí zdroje znečišťování ovzduší, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vydt Obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č 2/2009, kterou se n území měst Kopřivnice zkzují některé druhy pliv pro mlé splovcí zdroje znečišťování ovzduší, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. v y d á v á Nřízení měst Kopřivnice č. 2/2009, kterým se ruší Nřízení měst Kopřivnice č. 3/2004, kterým se n území měst Kopřivnice stnovují podmínky pro splování suchých rostlinných mteriálů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vydt Obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 3/2009, kterou se n území měst Kopřivnice stnovují podmínky pro splování suchých rostlinných mteriálů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst vypůjčit část lesního pozemku p.č. 2039/2 v k.ú. Lichnov u Nového Jičín o výměře 1000 m² 3

4 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t dodtek č. 7 ke zřizovcí listině příspěvkové orgnizce Kulturní dům Kopřivnice schválené zstupitelstvem měst dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 15 ke smlouvě o výpůjčce ze dne městem Kopřivnice jko půjčitel Regionálním muzeem v Kopřivnici, o.p.s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367/1, IČ , zstoupeným n zákldě plné moci ze dne Ing. Lumírem Kválkem se sídlem v Kopřivnici jko vypůjčitel, jehož předmětem je nvýšení hodnoty způjčeného movitého mjetku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření odboru vzdělávání vnějších vzthů, oddělení kultury cestovního ruchu k rozpočtu měst n rok 2009, ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í návrhy Muzejní letopisecké komise n udělení čestných občnství titulů Význmná osobnost Kopřivnice, ve znění předloženém prostřednictvím příloh č.1-6 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e přijetí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje v rámci progrmu Podpor turistických informčních center v Morvskoslezském krji v mximální výši Kč, to z podmínky, že zstupitelstvo Morvskoslezského krje rozhodne o poskytnutí dotce Rd měst po projednání s o u h l s í s podáním žádosti o dotci z progrmu EU Evrop pro občny (optření 1.2. Sítě prtnerských měst) n projekt v letech Rd měst po projednání b e r e n vědomí výběr zhotovitele Mrketingové strtegie měst Kopřivnice dle doporučení výběrové komise pro posouzení hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 4

5 Rd měst po projednání s c h v l u j e užití znku měst Kopřivnice v Místních infostránkách produktu společnosti MEDIATEL, spol. s r.o., se sídlem v Prze 8, Thámov 137/16, v souldu s Prvidly pro užívání znku měst Kopřivnice log Projektu Zdrvé město místní Agend 21 Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy o poskytnutí peněžitého dru z Fondu rozvoje rezerv městem Kopřivnice jko dárce FC Vlčovice Mniší, o.s. se sídlem v Kopřivnici Vlčovice, IČ , zstoupeným Ing. Romnem Gjduškem Ing. Vojtěchem Jlůvkou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého dru ve výši ,- Kč,, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst n e s c h v á l i t uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel Klubem házené Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Sportovní 741, IČ , zstoupeným Rudolfem Jroňem Miroslvem Brtoňem jko příjemce, jehož předmětem je poskytnutí dotce z fondu rozvoje rezerv n reprezentci družstv v Českém poháru, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informci o stvu hokejových šten pro žáky n zimním stdionu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1. uzvření dodtku. č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtel Pedgogicko-psychologickou pordnou, Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Novém Jičíně, Žižkov 3, IČ , zstoupenou Mgr. Jiřím Novákem ředitelem jko příjemce, jehož předmětem je nvýšení dotce n provoz pobočky n ul. Husov 1302 v Kopřivnici v roce 2009 o částku 7 000,00 Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 5

6 1.2. rozpočtové optření odboru vzdělávání vnějších vzthů k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. j m e n u j e pn Mgr. Zdeňk Krjčír zástupcem měst do komise pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitele příspěvkové orgnizce Morvskoslezského krje Vyšší odborná škol, Střední odborná škol Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková orgnizce 2. s c h v l u j e znění zprávy k hodnocení ředitele Vyšší odborné školy, Střední odborné školy Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvkové orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 dodtek č. 13 ke zřizovcí listině Správy sportovišť Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 dodtek č. 8 ke zřizovcí listině Mteřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 dodtek č. 7 ke zřizovcí listině Zákldní školy Kopřivnice-Lubin okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 dodtek č. 8 ke zřizovcí listině Zákldní školy Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.5 dodtek č. 10 ke zřizovcí listině Zákldní školy Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín ve návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.6 dodtek č. 8 ke zřizovcí listině Zákldní školy Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 1.7 dodtek č. 8 ke zřizovcí listině Zákldní školy Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 1.8 dodtek č. 9 ke zřizovcí listině Zákldní školy dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu 6

7 1.9 dodtek č. 1 ke zřizovcí listině Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout 1.1 nebytové prostory v Zákldní škole dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín v přízemí stré budovy školy ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.2 nebytové prostory v Zákldní škole dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín z účelem provozování školního bufetu - část chodby v respiriu školy, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce movitého mjetku městem Kopřivnice jko půjčitel Domem dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, se sídlem v Kopřivnici, ulice Kpt. Jroše č.p. 1077, IČ zstoupeným Mgr. Evou Müllerovou - ředitelkou jko vypůjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk movitého mjetku dětského koutku v budově č.p n ul. Štefánikov, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 rozpočtové optření odboru vzdělávání vnějších vzthů k rozpočtu měst n rok Dům dětí mládeže, Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání u děluje souhls Mteřským školám Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci pro právní úkon přijetí dru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru vzdělávání vnějších vzthů k rozpočtu měst n rok Mteřské školy Kopřivnice, p.o., ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí zprávu o činnosti společnosti RPIC-ViP s.r.o ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 7

8 Rd měst po projednání l. s c h v l u j e 1.1. nájemce bytu zvl. určení č. 21 o velikosti 1+2 v Kopřivnici, Msrykovo náměstí, uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté nájemné ve výši 28,- Kč/m uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovný p. Mrií Byrtusovou jko poskytovtel, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého dru ve výši ,- Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Středisk soc. služeb měst Kopřivnice, p.o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o problemtice vyhrzeného prkování pro osoby se zdrvotním postižením Rd měst po projednání b e r e n vědomí vyhodnocení Dne sociálních služeb v Kopřivnici, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí zprávu o situci osob bez přístřeší v Kopřivnici o úrovni služeb poskytovných této cílové skupině ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e zřízení nízkoprhového denního centr pro osoby bez přístřeší v Kopřivnici dle vrinty č. 1. A ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 3. u k l á d á 3.1 odboru mjetku měst ve spolupráci s odborem sociálních věcí zprcovt návrh postupu prcí dle vrinty č. 1. A předložené prostřednictvím důvodové zprávy vč. jejího finnčního ohodnocení předložit n příští schůzi rdy měst 3.2 odboru sociálních věcí zdrvotnictví připrvit smlouvu o dotci měst s Občnským sdružením Máš čs? n zjištění registrovné služby nízkoprhového denního centr pro osoby bez přístřeší, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 8

9 3.3 odboru finncí připrvit rozpočtovou změnu k pokrytí stvebních úprv k pokrytí spolufinncování služby ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Subdodvtelské smlouvy o poskytnutí sociální služby při relizci projektu Podpor rozvoj služeb sociální prevence v Morvskoslezském krji městem Kopřivnice jko poskytovtel služby městem Frenštát pod Rdhoštěm, se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, nám. Míru 1, IČ , zstoupeným Mgr. Stnislvem Hrbovským, strostou měst, jko objedntel služby, jejímž předmětem je poskytování mbulntní, popřípdě terénní služby nízkoprhového zřízení pro děti mládež dětem ve věku od 15 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy v souldu se zákonem o sociálních službách jeho prováděcími předpisy, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst 1. 1 z r u š i t bod v usnesení č. 202 přijté n 9. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice ze dne s c h v á l i t uzvření smlouvy o bezúpltném převodu nemovitosti městem Kopřivnice jko nbyvtel Českou republikou - Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, se sídlem v Prze 2 Nové Město, Ršínovo nábřeží 390/42, IČ , z kterou jedná Ing. Krol Siwek, ředitel Územního prcoviště Ostrv, n zákldě Příkzu č. 24/2004, ve znění účinného od jko převodce, jejímž předmětem je převod pozemku p.č. 769/18 o výměře 202 m², osttní ploch, jiná ploch v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúpltném převodu v tomto rozshu: Nbyvtel se zvzuje o nemovitost p.č. 769/18 v k.ú. Kopřivnice uvedenou v čl. I odst. 1 této smlouvy řádně pečovt, užívt ji pouze k účelům veřejně přístupné pozemní komunikce v souldu s veřejným zájmem, tj. zejmén ji nevyužívt ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům ni ji nebude k tkovým účelům pronjímt, součsně prohlšuje, že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě, to vše po dobu 10 let od účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí. 9

10 V přípdě, že by nbyvtel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstvce, dohodly se smluvní strny n smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost měl ke dni účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí dle tehdy pltného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opkovně Úhrdu provede nbyvtel ve lhůtě 15 dnů poté, poté kdy bude k zplcení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván Bude-li zjištění snkce dle odst. 2 spojeno s nákldy n vyprcování znleckého posudku, přípdně s jinými účelně vynloženými nákldy, zvzuje se nbyvtel uhrdit i tyto nákldy Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stnovené v článku III. odst. 1 kontrolovt, zd jsou všechny omezující podmínky ze strny nbyvtele dodržovány nbyvtel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídjící součinnost Nbyvtel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stnovené v článku III. odst. 1 předt převodci písemnou zprávu o zchování rozvoji ktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zchování se nbyvtel v této smlouvě zvázl. Z porušení tohoto závzku uhrdí nbyvtel převodci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko povinný vlstník stvbou dotčeného pozemku ČEZ Distribuce,.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ IČ , zstoupenou Ing. Romnem Plčkem, vedoucím oddělení Inženýrink jko oprávněný investor stvby, jejímž předmětem je ztížení pozemků p.č.1951, p.č. 1956/3 p.č v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovný firmou A + R s.r.o., se sídlem: Rdnice, Počernická 257 zstoupená jednteli p. Klusem Schneiderem, Konstnz, Seehng 2, Spolková republik Německo Mrtinem Peffkem, Dohlická 942, Klánovice, Prh 9, IČ , jko drující, jejímž předmětem je drování chodníku umístěném n pozemcích prc. č. 105/1, 446/8, 447/17, 513/1, 513/16 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt část (cc 45 m²) pozemku prc. č. 1276/2 - osttní ploch, jiná ploch o výměře

11 m 2 část (cc250 m 2 ) pozemku prc. č. 1285/1 osttní ploch, jiná ploch o výměře m 2 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovný Tesco Stores ČR.s., se sídlem v Prze 10, Vršovická 1527/68b, IČ , zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 1377, zstoupen pnem ing. rch. Krlem Pškem jko dárce jejímž předmětem je drování propojovcí komunikce umístěná n pozemcích: p.č. 1633/5,1638/5,1638/12,1688/4,1605/2,1705/310,1705/311 dešťové knlizce uložená v pozemcích: p.č. 1638/5, 1634/2, 1638/12 chodníku podél ul.nádržní umístěný n pozemcích: p.č. 1634/2, 1657/10, 1705/311 chodník ul.čs.rmády ul.nádržní umístěný n pozemcích: p.č. 1634/2 úprv povrchu komunikce křižovtk s ulici Nádržní umístěná n pozemcích: p.č. 1705/311, 1705/310, 1705/327, 1705/313 úprv stávjícího chodníku podél ul. Čs.rmády umístěná n pozemcích: p.č. 1674/2, 1674/17 zpevněná ploch pro bytové domy - prkoviště umístěná n pozemcích: p.č. 1674/2, 1674/17 zpevněná ploch pro bytové domy chodník podél prkoviště umístěný n pozemku: p.č. 1618/1 veřejné osvětlení umístěné n pozemcích: p.č. 1618/1, 1605/1, 1638/5, 1634/2, 1657/10, 1638/4, 1638/1, 1674/17, 1688/4, 1638/12, 1705/311, 1674/2, 1705/313, 1638/14, 1655/2 v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující Tesco Stores ČR.s., se sídlem v Prze 10, Vršovická 1527/68b, IČ , zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 1377, zstoupen pnem ing. rch. Krlem Pškem jko prodávjící jejímž předmětem je prodej teplovodního potrubí uložené v pozemcích: p.č. 1705/311,1705/313,1634/1,1705/310,1638/5,1655/2, vodoměrné šchty vodovodního potrubí uložené v pozemcích: p.č. 1634/2,1657/10 v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu. 11

12 Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko nájemce Ttrou,.s., se sídlem v Kopřivnici, Areál Ttry 1450/1, IČ , společnost zpsná v OR u Krjského soudu v Ostrvě, oddíl B, vložk č. 309 z niž jedná Ronld A. Adms, předsed předstvenstv jko pronjímtel, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 1906/1 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o budoucí smlouvě kupní městem Kopřivnice jko budoucí prodávjící SMP Net, s.r.o., se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Plynární 420/3, IČ , zpsná v obchodním rejstříku, vedeném krjským soudem v Ostrvě, oddíl C, vložk 51324, zstoupen Ing. Miloslvem Zur, jedntelem Thomsem Merkerem, jedntel, jko budoucím kupující, jejímž předmětem je prodej NTL plynovod DN, 100, délk 79m n pozemku p.č. 1301/1, plynovodní přípojku DN, 50 délk 20m n pozemcích p.č. 1301/1, 1301/19, 1625, 1628/1 v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí přechod vlstnického práv n zákldě souhlsného prohlášení dle ustnovení 1 zákon 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z mjetku České republiky do vlstnictví obcí ve smyslu ustnovení 40 odst.2 ) odst. 6 vyhlášky ČÚZK č. 26/2007 Sb. v pltném znění Českou republikou-ústvem územního rozvoje, se sídlem v Brně - město, Jkubské náměstí 644/3, IČ , zstoupenou Ing. Zdeňkem Víchem, CSc., ředitelem jko strn jejíž vlstnické právo zniká městem Kopřivnice jko strn jejíž vlstnické právo vzniká, jejímž předmětem jsou pozemky v ktstrálním území Kopřivnice p.č. 1021/4 o výměře 116 m² - osttní ploch - osttní komunikce p.č. 1276/17 o výměře 471 m² - osttní ploch - osttní komunikce ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne městem Kopřivnice jko objedntel 12

13 firmou Technoprojekt,.s. se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Hvlíčkovo nábřeží 38, IČ , jko zhotovitel, zstoupenou p. Ing. Mrtinem Zuštíkem předsedou předstvenstv generálním ředitelem společnosti, jehož předmětem je vyprcování projektové dokumentce pro stvební povolení relizci stvby: Rekonstrukce modernizce vily MUDr. Ignáce Bönische v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í uzvření dodtku č. 1 smlouvy o dílo č ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou EUROprojekt build nd technology s.r.o., se sídlem v Ostrvě Hrbůvce, Hsičská 52/551, IČ , zstoupenou Bc. Mrtinem Čechem jedntelem společnosti, jehož předmětem je vyprcování energetického uditu, projektové dokumentce inženýrská činnost n kci: Energetická optření ZŠ Dr. Mildy Horákové v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo č. 576/S/N/09/1126 n relizci kce: Částečná rekonstrukce Zákldní školy Kopřivnice, Alšov 1123, okr. Nový Jičín, ze dne městem Kopřivnice jko objedntel společností NOSTA, s.r.o., se sídlem v Novém Jičíně, ul. Svtopluk Čech 2088/13, IČ , zstoupenou p Ing. rch. Zdeňkem Klosem - jedntelem společnosti jko zhotovitel., jejímž předmětem je relizce stvby: Částečná rekonstrukce ZŠ Kopřivnice, Alšov 1123, okr. Nový Jičín, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit rozpočtové optření Odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu Regionální rdy ze dne n projekt registrovný pod číslem CZ.1.10/3.2.00/ názvem Dětské doprvní hřiště úprvy zhrdy MŠ I. Šustly (dále jen Smlouv) městem Kopřivnice jko příjemce dotce 13

14 Regionální rdou regionu soudržnosti Morvskoslezsko se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Hrbákov 1/1861, zstoupenou Ing. Jroslvem Plsem, předsedou Regionální rdy, IČ , DIČ: CZ jko poskytovtel, jehož předmětem je úprv Smlouvy v jejím záhlví, v části II. čl. V., VI. IX. v části III. odst. 6, dále zrušení přílohy č. 2 smlouvy nhrzení původního rozpočtu novým rozpočtem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 výstupy z Fór Zdrvého měst Kopřivnice konného dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu, 1.2 ktulizovný Plán zdrví kvlity život Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí 2.1 výstupy z Fór Zdrvého měst Kopřivnice konného dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu, 2.2 ktulizovný Plán zdrví kvlity život Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e udělení plné moci firmě ARTING plus s.r.o., Vrbenská 739, Vlšské Meziříčí, zstoupené Ing. rch. Lumírem Šoborou, jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice k výkonu inženýrské činnosti související s příprvou prováděcí projektové dokumentce Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje z s t u p i t e l s t v u měst schválit uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupující TATROU,.s., se sídlem v Kopřivnici, Areál Ttry 1450/1, IČ společnost zpsná v OR u Krjského soudu v Ostrvě, oddíl B, vložk č. 309 z niž jedná Ronld A. Adms, předsed předstvenstv jko prodávjící jejímž předmětem je prodej: - pozemků p.č. 1906/1, 1906/2, 1909/361, 1909/362 - komunikce obslužné včetně dvou kusů mostových propustků se zábrdlím n p.č. 1906/1, 1906/2 - venkovního osvětlení n p.č. 1906/1, 1906/2 - knlizce jednotné včetně 6 kusů knlizčních vpustí n p.č. 1906/1 v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 14

15 Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek, odst. 1, těmto ždtelům: 1.1 Vldimíru Novákovi o velikosti Ivetě Vlové o velikosti Jiřímu Mrii Špčkovým o velikosti 0+2 ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 2, 3 4 podkldového mteriálu. 2. n e s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek, odst. 1, těmto ždtelům: Michele Antonínu Čižmárovým ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 3. s c h v l u j e nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 5, pn Vldimír Novák, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do , z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m 2 dále z podmínky splnění podmínek uvedených v příloze č. 6 podkldového mteriálu 4. d oporuču j e zstupitelstvu měst s c h válit uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel Vldimírem Novákem jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 5. s o u h l s í s možností podání žádosti o zjištění bytové jednotky podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od její zřzení do seznmu ždtelů: Michely Antonín Čižmárových Rd měst po projednání 1. s ch vluje 1.1 nájemce bytu specifikovného v příloze č. 1, pní Žnetu Hezkou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1, mnžele Dvid Ivnu Šimíčkovy, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m 2 15

16 1.3 nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1, pní Mrcelu Hermnovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 1, pní Alenu Mrcinkovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m 2 2. d oporuču j e zstupitelstvu měst s c h válit uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel mnželi Dvidem Ivnou Šimíčkovými jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost pn Miln Čepelák ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán, mnželům Milnu Lence Čepelákovým 2.2 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti Milnu Lence Čepelákovým v přípdě, že nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 2.1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 uzvření Smlouvy o převodu vlstnictví bytové jednotky městem Kopřivnice jko prodávjící pní Blnkou Bbickou jko kupující jejímž předmětem je převod vlstnictví bytové jednotky č.1 n ul. Sokolovská č.p. 652 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření Smlouvy o převodu vlstnictví bytové jednotky městem Kopřivnice jko prodávjící 16

17 mnžely Rdkem Bonkem Jill Amnd Srcen jko kupující zstoupenými pnem Dušnem Brtošákem n zákldě plné moci ze dne , jejímž předmětem je převod vlstnictví bytové jednotky č. 8 n ul. Sokolovská č.p. 652, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádosti o pronájem nebytového prostoru sestávjící se ze 4 místností o celkové výměře 90 m 2 ncházejícího se v přízemí bytového domu č. p. 1047, k.ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, prcel číslo 732 n ulici Obránců míru v Kopřivnici (dále jen nebytový prostor): 1.1 pní Evy Lorencové MST Trding, s místem podnikání Štípská 373, Fryšták, IČ , ze dne z účelem provozu prodejny obuvi kožené glnterie ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 pn Edurd Petráše, s místem podnikání v Kopřivnici, Hvlíčkov 126, IČ , ze dne z účelem provozu prodejny květinářství ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e nájemce nebytového prostoru pn Edurd Petráše, s místem podnikání v Kopřivnici, Hvlíčkov 126, IČ , ze dne z účelem provozu prodejny květinářství, z nájemné Kč/m 2 /rok Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pní Jny Vlčkové o uzvření splátkového klendáře ze dne ve znění předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e uzvření dohody o splátkách dluhu městem Kopřivnice jko věřitel Jnou Vlčkovou jko dlužník, jejímž předmětem je úhrd dluhu n nájmu příslušenství ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v y h o v u j e žádostem nájemníků z bytových domů n ulici Obránců míru č.p ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 17

18 Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory o celkové výměře 90,71 m 2, které se ncházejí v 1. ndzemním podlží objektu čp. 393, ul. Sokolovská, Kopřivnice, p.č. 1261, k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í s podnájmem nebytových prostor o celkové výměře 134,93 m 2, stvebně určeny jko knceláře, které se ncházejí ve 2. ndzemním podlží objektu čp. 306, Průmyslový prk Vlčovice, umístěný n pozemku p.č. st. 320, k.ú. Vlčovice Rd měst po projednání b e r e n vědomí žádost ze dne společnosti Cestovní kncelář AGENTURA FOX, s.r.o. o finnční spoluúčst měst n úprvách prostoru v budově KOZ II odpověď měst Kopřivnice n tuto žádost ze dne , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í 1.1 studii zprcovnou firmou MB systém technology s.r.o. obshující možnost vybudování fotovoltické elektrárny n budově městského úřdu kulturního domu předloženou prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 ekonomické vyhodnocení vrint relizce FVE n budově MU 2. s c h v l u j e dlší postup příprvy relizce fotovoltické elektrárny dle vrinty č. 3 uvedené v důvodové zprávě podkldového mteriálu. 3. n e v y h o v u j e žádosti firmy MB systém technology s.r.o. o pronájem střechy fsády budovy městského úřdu střechy kulturního domu v Kopřivnici z účelem vybudování FVE, z podmínek uvedených ve studii ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í písemnost ze dne , kterou Ing. Vldimír Vítek, ředitel společnosti ŠTF,.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , žádá o změnu předmětu nájmu, to uvolnění knceláří č.0901, 0902, společných prostor č.0916, 0917, 0918, 0919, 0920, v 9. ndzemním podlží nebytové jednotky č.1163/1, umístěné v objektu č.p.1163 n pozemku p.č. 1921/1 v k.ú. Kopřivnice n ulici Štefánikov v Kopřivnici, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne

19 městem Kopřivnice, jko pronjímtel ŠTF,.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupenou pnem Romnem Brtoněm, členem předstvenstv, jko nájemce, jehož předmětem je změn předmětu nájmu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2.2 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory knceláře s oznčením č. 0901, 0902, 0903, o celkové výměře 127,35 m 2 v 9. ndzemním podlží nebytové jednotky č. 1163/1, umístěné v objektu č.p. 1163, n pozemku p.č. 1921/1, k.ú.kopřivnice, ulice Štefánikov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 2.3 podání výpovědi z nájmu nebytových prostor sestávjící se ze 4 místností o celkové výměře 115,81 m 2 (knceláře s oznčením 0904, 0905, 0909, 0910), které se ncházejí v 9. ndzemním podlží nebytové jednotky č.1163/1, umístěné v objektu č.p.1163, n pozemku p.č.1921/1 v k.ú.kopřivnice, ulice Štefánikov v Kopřivnici nájemci ŠTF,.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í písemnost ze dne , kterou pní Dgmr Zátopková žádá o prodloužení nájemní smlouvy ze dne , kdy předmětem nájmu je užívání bytu školník umístěného v reálu objektu č.p.340 n pozemku p.č.1947/1 v k.ú.kopřivnice n ulici Husov v Kopřivnici, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor o celkové výměře 134,28 m 2 (bývlý byt školník ZŠ Náměstí Kopřivnice) v objektu č.p.340 n pozemku p.č.1947/1 v k.ú. Kopřivnice n ulici Husov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í 1.1 písemnost ze dne , kterou pní Michel Kurcová, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 704/29, IČ , žádá o možnost přestěhovt prodejnu s výpočetní technikou z 2.NP do 1.NP objektu č.p.890 (bývlá prodejn koberců) n ulici Školní v Kopřivnici, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 písemnost ze dne , kterou Ing. Vlstimil Klmn, jedntel společnosti IMPAX Trding CZ s.r.o., se sídlem Olomouc, Bělidl, Libušin 17/25, IČ , žádá o pronájem nebytových prostor v 1. NP objektu č.p.890 (bývlá prodejn koberců) n ulici Školní v Kopřivnici 19

20 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 Michelu Kurcovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 704/29, IČ nájemcem nebytových prostor sestávjících se ze 4 místností společných prostor o výměře 108,55 m 2, umístěných v I.ndzemním podlží objektu č.p.890, n pozemku p.č.101 v k.ú.kopřivnice n ulici Školní v Kopřivnici z nájemné stnovené dohodou ve výši 1.200,- Kč/m 2 /rok, tj ,- Kč ročně z účelem provozování prodejny servisu výpočetní techniky to n dobu neurčitou s účinností od uzvření dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne uzvřené městem Kopřivnice jko pronjímtel Michelou Kurcovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 704/29, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových prostor sestávjících se ze 7 místností o celkové výměře 93,67 m 2 v objektu č.p.890, v k.ú. Kopřivnice, p.č.101 n ulici Školní v Kopřivnici to dohodou k ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 2.3 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor sestávjící se ze 7 místností o celkové výměře 93,67 m 2, umístěných ve II. ndzemním podlží objektu č.p.890 (prodejn servis výpočetní techniky), n pozemku p.č.101, v k.ú.kopřivnice, n ulici Školní v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í 1.1 písemnost ze dne , kterou Ing. Zdenk Špčková žádá o pronájem nebytových prostor prostory čjovny v objektu č.p.393 n ulici Sokolovské v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 písemnost ze dne , kterou pní Petr Rečková žádá o pronájem nebytových prostor - prostory čjovny v objektu č.p.393 n ulici Sokolovské v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. z r u š u j e bod 2. v usnesení č přijté n 75. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne s c h v l u j e 3.1 pní Petru Rečkovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Pod Zhrdmi 1299/2, IČ , nájemcem nebytových prostor sestávjících se ze 6 místností (stvebně určen jko čjovn) o celkové výměře 136,70 m 2, umístěný ve II. ndzemním podlží objektu č.p.393, n ulici Sokolovská v Kopřivnici z nájemné stnovené szbou 700,- Kč/m 2 /rok, tj ,- Kč ročně z účelem provozování čjovny msérny, to n dobu neurčitou s účinností od uzvření Dohody o poskytnutí náhrdy z užívání nebytových prostor 20

21 městem Kopřivnice Ing. Zdenkou Špčkovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Štrmberská 1092/10, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 3.3 uzvření dohody o zápočtu pohledávek městem Kopřivnice Ing. Zdenkou Špčkovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Štrmberská 1092/10, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření Odboru mjetku měst Odboru finncí k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání bere n vědomí informci fy SLUMEKO, s.r.o. o kpcitě hrobových míst n hřbitově v Lubině Rd měst po projednání 1. bere n vědomí nevyhovující vzhled venkovního předprostoru obřdní síně ANEX č. p n ul. Záhumenní 2. schvluje uzvření smlouvy o poskytnutí účelové finnční dotce ve výši ,- Kč městem Kopřivnice jko poskytovtel fy Kbelová televize Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 988, IČ , zstoupené Ing. Jnem Bittnerem jko příjemce, jejímž předmětem je oprv předprostoru obřdní síně ANEX, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldové mteriálu. Mgr. Zdeněk Krjčír místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 21

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17220/2014/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 505-530 Usnesení 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004 Usnesení 24. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1541 - Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy po projednání 1. souhlsí 1.1. s vyřzením dlouhodobého hmotného mjetku z užívání dle předloženého seznmu

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&11174/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3532-3583 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 89. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne 5. schůze rdy městského obvodu konné dne 21.01.2019 čís. 0063/RMOb-Pro/1822/5-0076/RMOb-Pro/1822/5 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/10 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008 Usnesení 41. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1799 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření servisní smlouvy č. 3286 Sú 08/230 městem Kopřivnice jko odběrtel společností IMPROMAT CZ spol. s

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

U S N E S E N Í z 2. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

U S N E S E N Í z 2. jednání Zastupitelstva obce Lovčice U S N E S E N Í z 2. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 12. 12. 2018 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno (podle prezenční listiny): 7 členů

Více

- 0984/RMOb-Pro/1418/91

- 0984/RMOb-Pro/1418/91 91. schůze rdy městského obvodu konné dne 08.10.2018 čís. 0972/RMOb-Pro/1418/91-0984/RMOb-Pro/1418/91 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více