Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb."

Transkript

1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: , tel./fax: kadeřnictví Výroční zpráva o činnosti školy dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. část třetí

2 Obsah 1. Základní údaje o škole škola Materiálně-technické podmínky školy Přehled oborů základního vzdělávání Studijní obor Tříleté učební obory Nástavbové studium Ekonomické lyceum Školné Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy (trvalý pracovní poměr) Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Doba trvání pracovního poměru Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků PŘÍLOHA Č Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků PŘÍLOHA Č Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Sportovně turistické aktivity Kulturní aktivity Vzdělávací aktivity Zahraniční spolupráce Prevence sociálně patologických jevů Prevence rizik a školní úrazy Počet úrazů Vyhodnocení úrazů Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí PŘÍLOHA Č Základní údaje o hospodaření školy PŘÍLOHA Č Vlastní hodnocení školy PŘÍLOHA Č Projednání výroční zprávy

3 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy Soukromá střední škola, Č. Budějovice, s. r.o. Jeronýmova 28/22, České Budějovice Společnost s ručením omezením ředitelka: PhDr. Alena Švepešová zástupce ředitele školy pro odborný výcvik: PhDr. Václav Švepeš zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování: Mgr. Miroslav Dušek předseda Školské rady: PhDr. Stanislav Křída účetní: Marie Kozlová asistentka ředitele: Kristýna Novotná výchovní poradci: Mgr. Brigita Jindrlová, PhDr. Václav Švepeš metodik ENVIR: Ing. Stanislava Jírovcová kontakt tel.: fax: www: Materiálně-technické podmínky školy Počet učeben 12 kmenových 6 odborných Sportovní zařízení Pronajaté prostory U Hvízdala a Areál Jihočeské univerzity Počet kabinetů 6 Počet počítačových učeben 3 pro 15 žáků - internet 24 hodin denně, skener, barevná tiskárna - speciální výukové programy - na hodiny informační technologie jsou žáci děleni 2. Přehled oborů základního vzdělávání 2.1. Studijní obor Obchodní akademie M/004 Forma studia denní Počet tříd 4 s počtem žáků 108 3

4 2.2 Tříleté učební obory Kuchař H/001 Forma studia denní Počet tříd 3 s počtem žáků 41 Kuchař H/001 Forma studia dálková Počet tříd 1 s počtem žáků 6 Číšník, servírka H/001 Forma studia denní Počet tříd 3 s počtem žáků 37 Kadeřník H/001 Forma studia denní Počet tříd 3 s počtem žáků Nástavbové studium Podnikání L/524 Forma studia denní Počet tříd 3 s počtem žáků 68 Podnikání L/524 Forma studia dálková Počet tříd 3 s počtem žáků Ekonomické lyceum Forma studia denní Počet tříd 1 s počtem žáků 25 Celkem 351 žáků k

5 2.5 Školné Školné je stanoveno podle studijních výsledků (platba 10 měsíců / 1 měsíčně) Obchodní akademie, Ekomomické lyceum prospěl s vyznamenáním průměrný prospěch do 2,00 (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu) průměrný prospěch 2,01-2,50 (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu) průměrný prospěch 2,51 a více (dále studenti, kteří mají průměrný prospěch nižší než 2,51, ale jsou klasifikováni známkou dostatečný, nedostatečný, nejsou klasifikováni v řádném termínu) bez školného 300,- Kč /měsíc 600,- Kč/měsíc 900,- Kč/měsíc Učební obory prospěl s vyznamenáním bez školného průměrný prospěch do 2,00 200,- Kč /měsíc (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu) průměrný prospěch 2,01-2,50 400,- Kč/měsíc (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu) průměrný prospěch 2,51 a více 700,- Kč/měsíc (dále studenti, kteří mají průměrný prospěch nižší než 2,51, ale jsou klasifikováni známkou dostatečný, nedostatečný, nejsou klasifikováni v řádném termínu) Nástavbové studium Školné nástavbového studia činní ,- Kč ročně. Platba 1200,-/měs. po dobu 10 měsíců Školné dálkového studia činní ,- Kč (ročně ve dvou spláltkch, dovoleno i měsíčně) 5

6 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy (trvalý pracovní poměr) Počet pracovníků celkem (bez RD, MD) 35 Počet správních zaměstnanců 5 Počet mistrů OV 5 Počet učitelů Údaje o pedagogických pracovnících Příjmení a jméno Bydliště Vzdělání Funkce ve škole Pedagogická praxe zaměstnán(a) od - do Švepešová Alena, PhDr. FF UK Praha ředitelka školy Švepeš Václav, PhDr. FF UK Praha zástupce řed. pro praktické vyučování Benešová Magda Vyuč.+SOUS MOV (mat. dov.) Lonsmínová Iveta SHŠ Poděbrady MOV Bláhová Věra ISŠ CR ČB Gym. Kaplice SSOUS a OA vyučena MOV (mat. dov.) Cihlářová Gabriela ISŠO S a podn. ČB, SOU ČB MOV Holubová Hana Vyuč.+ISŠS a P MOV Jandová Romana ISŠO S a P ČB mat. zk. MOV (mat. dov.) Kubelová Kamila SOU a RŠ Č. B. MOV Kopřivová Gabriela ISŠP a S Č. B. MOV (mat. dov.)

7 Slípková Radka Vyuč.+ISŠO a S MOV (mat. dov.) Růžičková Zaumüllerová Věra SPŠ Volyně Soukr. stř. šk. ČB MOV Mgr. Bagová Vladimíra JU PF ČB Učitelka (rod. dov.) Mgr. Bartoníčková Pavlína JU PF ČB Učitelka PÍKO, ČJL, FJ Mgr. Blažková Pavla JU PF ČB Učitelka (rod. dov.) Ing. Bláhová Alena VŠE Praha Učitelka ÚČE Ing. Boušková Irena VŠZ Brno Učitelka Nj, Aj Mgr. Dušek Miroslav PF ČB Učitel INTE zást. řed. pro teorii Ing. Fišarová Miriam JU ZF ČB Učitelka (rod. dov.) Bc. Hrubá Kateřina UK Praha Učit.odb.před. (rod. dov.) Mgr. Jindrlová Brigita JU PF ČB Učitelka TV, NJ Mgr. Jílovcová Ludmila PF ČB st. zk.pd. str. Učitelka ČJ, PIKO Ing. Jírovcová Stanislava VŠCHT Praha Učitelka CHE, PVY, TECH, ZPV Ing. Jiráňová Karlíková V. JU ZF ČB Učitelka (rod. dov.) Mgr. Koklar Tomáš JU PF ČB Učitel INTE

8 Mgr. Kovářová Libuše JU PF ČB Učitelka ŠP, ČJL Mgr. Krejčí Markéta JU PF ČB Učitelka FRJ, DEJ, HOZ Mgr. Kudrlová D. JU ČB Učitelka (rod. dov.) Mgr. Lišková Barbora JU PF ČB Učitelka OBN, STOL, MOV Ing. Lomský Radek JU ZF ČB Učitel EKO, MAR, MAN, PR Ing. Matoušková Hana VŠSE Plzeň Učitelka EKO, ZO, EKP,CHP Bc. Vobrová Hana JU PF ČB Učitelka NJ, ZECR Mgr. Pouzarová Jana PF ČB Učitelka MAT, STA, PVY Mgr. Průchová Silvie JU PF ČB Učitelka AJ Mgr. Čížková Blanka JU PF ČB Učitelka MAT, INTE, OBN Mgr. Šulistová Jindřiška JU PF ČB Učitelka AJ Mgr. Kolářová Monika Mgr. Vítů Lenka JU PF ČB JU PF ČB Učitelka TV, BI, TECH, ZDR, MATE Učitelka (PPM, rod. dov.) Mgr. Zadinová Andrea JU PF ČB Učitelka ČJ, DE Mgr. Zajícová Diana JU PF ČB Učitelka TV, ANJ

9 PaedDr. Cívková Jana PF Plzeň Učitelka INTE Hajná Petra JU PF ČB Učitelka Ing. Kozlová Taťána VŠB Ostrava Uč.odb.před. ÚČE Mgr. Křída Stanislav FF UK Praha Učitel ÚČE Nachlinger Václav ISŠCR ČB Uč.odb.praxe PROB Olah Antonín Vyuč.+SSŠCR Uč.odb.před. TECH, STOL Mgr. Řehout František PF Plzeň Učitel odb.př Mgr. Sabáčková Tereza JU PF ČB Učitelka odb. př. VV Doc.PhD. Sapík Miroslav PF UK Praha Učitel PSY, OBN Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Věk muži ženy Celkem % Do 20 let let let let let a více let celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Vzdělání muži ženy celkem % dosažené Základní Vyučen

10 střední odborné ,5 úplné střední 1 1 2,5 vyšší odborné 2 2 4,5 vysokoškolské Celkem

11 3.5. Doba trvání pracovního poměru Doba trvání počet % do 5 let do 10 let do 15 let 8 18 do 20 let nad 20 let celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru za školní rok nástupy a odchody Nástupy a odchody Počet nástupy 4 Odchody 6 11

12 4. Údaje o přijímacím řízení Kód oboru Název oboru I. kolo II. kolo přihlášeno přijato přihlášeno přijato Celkem M/02 Ekonomické lyceum M/02 Obchodní akademie H/01 Kadeřník L/524 Podnikání L/524 Podnikání

13 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 13

14 5.1 PŘÍLOHA Č. 1 SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD 1. a 2. pololetí školního roku 2007/2008 Maturitní zkouška Závěrečná zkouška 14

15 Závěrečná zkouška 2007/2008 Učební obor Žáci celkem V řádném termínu Prospělo Neprospělo Kadeřník Kuchař, Číšník Maturitní zkouška 2007/2008 Obor Žáci celkem V řádném termínu Prospělo Neprospělo Obchodní akademie Nástavba denní Nástavba dálková

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Soukromá střední škola Č. Budějovice s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Rozvojový plán ICT vypracoval: Mgr. Tomáš Koklar V Českých Budějovicích dne

32 ICT plán školy strana 1 Stávající stav (rok 2006) Učebny, třídy, kabinety 3 počítačové učebny 3 odborné pracovny bez vybavení 12 běžných tříd bez vybavení 5 kabinetů s vybavením Přípojná místa Pracovní stanice Stáří pracovních stanic Předpokládané datum ukončení provozu roky (VT) roky (OBK1) let (OBK2) (1+1 PC/2 NTB) 3 roky /0 roků /0 roků / let let roky let Kancelář kuchyně let Ekonomický úsek roků / 1 rok / Kancelář školy roků / 1 rok / Ředitelna školy roků / 1 rok / Aplikace Řešení - žák Řešení pedagog Možnost tisku P/Ž Textový editor Open office Open office ano/ano writer writer Tabulkový Open office calc Open office calc ano/ano kalkulátor Grafický editor Painbrush Painbrush ano/ano bitmapa Grafický editor Callisto 4 Callisto 4 ano/ano vektor Prezentační Open office Open office ano/ano nástroje impress impress Elektronické Context 4 Context 4 ano/ano publikování Prohlížeče webu IE 6 CZ, mozilla IE 6 CZ, mozilla ano/ano Poštovní klient ne ne ne/ne HTML editor AceHTML, AceHTML, ano/ano Golden HTML editor Golden HTML editor Web disk ne ne ne/ne Výukové programy Informační zdroje Koolmoves, ATF psaní, Osobní kadeřník, Účetnictví, POHODA EDU, Kuchařka, Asie, Amerika, Austrálie Koolmoves, ATF psaní, Osobní kadeřník, Účetnictví, POHODA EDU, Kuchařka, Asie, Amerika, Austrálie ano/ano Internet Internet ano/ano

33 ICT plán školy strana 2 Způsob zajištění přípojných míst v budově školy ( počítačová síť, Bezdrátová komunikace BreezeNET): LAN 100 Mbps Způsob zajištění serverových služeb: MS Windows 2003 server / 60 cl Způsob zajištění připojení do internetu: MW 512 kbps technologie Breeze NET provider TERMSNET Č. Budějovice

34 ICT plán školy strana 3 Cílový stav ke konci školního roku 2007/2008 Učebny, třídy, kabinety 3 počítačové učebny 3 odborné pracovny bez vybavení 12 běžných tříd bez vybavení 5 kabinetů s vybavením Přípojná místa Pracovní stanice Stáří pracovních stanic Předpokládané datum ukončení provozu let (VT) roky (OBK1) roky (OBK2) (1+1 PC/2 NTB) 3 roky /0 roků /0 roků / rok roky let roky Kancelář kuchyně rok Ekonomický úsek roky / 3 roky / Kancelář školy roky / 3 roky / Ředitelna školy roky / 3 roky / Aplikace Řešení - žák Řešení pedagog Textový editor Open office Open office writer, MS word writer, MS word Tabulkový Open office calc, Open office calc, kalkulátor MS excel MS excel Grafický editor Ulead Ulead bitmapa photoimpact 11, photoimpact 11, Painbrush Painbrush Grafický editor Callisto 4, Corel Callisto 4, Corel vektor Prezentační nástroje Open office impress, MS powerpoint Open office impress, MS powerpoint Možnost tisku P/Ž ano/ano ano/ano ano/ano ano/ano ano/ano Elektronické Context 4 Context 4 ano/ano publikování Databáze Works CZ, MS Works CZ, MS ano/ano access access Prohlížeče webu IE 6 CZ, mozilla IE 6 CZ, mozilla ano/ano Poštovní klient MS outlook MS outlook ano/ano HTML editor AceHTML, AceHTML, ano/ano Golden HTML editor Golden HTML editor Web disk ano ano ano/ano Výukové programy Informační zdroje Ulead COOL 360, Koolmoves, ATF psaní, Osobní kadeřník, Účetnictví, POHODA EDU, Kuchařka, Asie, Amerika, Austrálie Ulead COOL 360, Koolmoves, ATF psaní, Osobní kadeřník, Účetnictví, POHODA EDU, Kuchařka, Asie, Amerika, Austrálie ano/ano Internet Internet ano/ano

35 ICT plán školy strana 4 Způsob zajištění přípojných míst v budově školy ( počítačová síť, Bezdrátová komunikace BreezeNET): LAN 100 Mbps Způsob zajištění serverových služeb: MS Windows 2003 server / 60 cl Způsob zajištění připojení do internetu: MW 2048 kbps technologie Breeze NET provider TERMSNET Č. Budějovice

36 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium k rozšíření kvalifikace dvě vyučující: 1. k rozšíření odborné kvalifikaci učitele anglického jazyka pro střední školy na FFUK Praha 2. k rozšíření odborné kvalifikace Český jazyk a literatura BRNO b) Specializovaná činnost - příprava ke státním maturitním zkouškám učitelé Českého jazyka Anglického jazyka Německého jazyka c) Rozšiřující studium jazyků - v různých typech jazykových kurzů d) Odborná kvalifikace mistři odborného výcviku - kurzy pořádané Asociace kuchařů a číšníků Wella, Londa 15

37 6.1 PŘÍLOHA Č. 2 16

38

39 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Sportovně turistické aktivity Ve školním roce byl vypracován plán sportovních akcí školy, kdy každý měsíc byla organizována sportovní akce, kterých se zúčastňovaly zástupci tříd. Největší pozornosti se opětovně těšil zápas mezi týmem SOU a OA ve volejbale.mimo akcí pořádané školou reprezentovali žáci školu v různých sportech (fotbal, sálová kopaná, atletika, plavecké závody). Pro žáky 2.ročníků SOU a OA byl pořádán povinný turisticko-branný kurz. Jednodenní lyžařský kurz se konal pouze jeden pro první ročníky. Jeden termín byl zrušen z důvodu nedostatku sněhu. Pro lyžaře byl organizován pobyt v Itálii s výukou snowboardu a techniky lyžování. 7.2 Kulturní aktivity Stejnou pozornost věnovala škola i oblasti kultury. Organizovala návštěvu divadelního představení v Jihočeském divadle, divadle Na Fidlovačce v Praze a filmová představení v multikině. 7.3 Vzdělávací aktivity Součástí výuky OA a SOU jsou exkurze v jednotlivých ročnících dle daného oboru. Škola reagovala i na ostatní nabízené akce pro studenty - odborné přednášky z oblasti drogové problematiky, sexu, žena a dítě, pořady zeměpisného charakteru, návštěva hvězdárny a planetária, naši studenti se rovněž zúčastnili jednání u obchodního soudu s následnou besedou s daným právníkem. Škola organizačně zajišťovala soutěž BARMAN JUNIOR při výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Žáci I. ročníku navštívili speciální školu pro sluchově postižené s cílem poznat problematiku zdravotně postižených lidí. Žáci se aktivně zapojili do akce Bílá pastelka a Světluška. 7.4 Zahraniční spolupráce Škola se zapojila do akce adopce na dálku. Žáci finančně podporují žákyni ZŠ z Keni Nasibu Wario. 7.5 Prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracovaný program mimo výuku, ve vyučovacích předmětech se snaží informovat rodiče na třídních schůzkách, největším problémem je kouření - především u žáků nástavbového studia. Škola je zařazena do programu ŠKOLA ZÓNA BEZ DROG, poskytuje rodičům bezplatně testy na orientační odhalení přítomnosti drog. 17

40 7.6 Prevence rizik a školní úrazy Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 11 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 5 V ostatních vyučovacích předmětech 2 Na odborném výcviku 4 18

41 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí 19

42 8.1 PŘÍLOHA Č. 3 20

43 ~ W' Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola Č. Budějovice, s.r.o. Jeronýmova 28/22, České Budějovice Identifikátor: Termín konání inspekce: 19.,20. a 22. únor 2007 Čj. ČŠI 115/07-07 Signatura bg1za301

44 I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Soukromá střední škola Č. Budějovice, s.r.o. (dále jen škola) je společností s ručením omezeným. Zřizuje ji společnost Soukromá střední škola Č. Budějovice, s.r.o. se sídlem Jeronýmova 28/22, České Budějovice. Statutárním orgánem zřizovatele jsou PhDr. Alena Švepešová a PhDr. Václav Švepeš, bytem Čechova 55, České Budějovice. Výuka probíhá v budově České Budějovice, Jeronýmova 28/22 a ve 4 odloučených pracovištích: České Budějovice, U Hvízdala 4,37004 České Budějovice, Pražská 88, České Budějovice, J. Hůlky 13, České Budějovice, V Oblouku Kapacita školy je 464 žáků. V tomto školním roce do ní docházelo v 21 třídách celkem 404 žáků (122 žáků v 5 třídách v oboru Obchodní akademie, 70 žáků ve 3 třídách v nástavbových oborech Podnikání, 144 žáků v 9 třídách v oborech denního studia poskytujících střední vzdělání s výučním listem, 68 žáků ve 4 třídách v dálkovém studiu). Podle individuálního vzdělávacího plánu se vzdělávalo celkem 5 nadaných žáků (2 v oboru Obchodní akademie, 3 v oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem). Ve škole působilo 35 učitelů, z toho 26 žen. Škola poskytuje ve školním roce 2006/2007 střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: M/004 Obchodní akademie, studium denní, L/515 Podnikání v technických povoláních, studium dálkové, L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb, studium dálkové, L/523 Podnikání v oborech umění, užitého umění a rukodělné uměleckořemeslné výroby, studium dálkové, L/524 Podnikání, studium denní a dálkové. Dále umožňuje střední vzdělání s výučním listem v oborech: H/001 Kuchař, studium, studium denní a dálkové, H/001 Číšník, servírka, studium denní, H/001 Kadeřník, studium denní. MŠMT s účinností od zapsalo do rejstříku škol a školských zařízení obor středmno vzdělání s maturitní zkouškou M/002 Ekonomické lyceum, denní studium, a schválilo učební plán denní a dálkové formy zkráceného studia v oboru H/OOl Číšník - servírka. Škola spolupracuje s úřadem práce a organizuje kurzy pro absolventy středních škol a rekvalifikační kurzy. Rekvalifikačmno studia se letos účastní 2Uáků. PŘEDMET INSPEKCE Inspekční činnost podle 174 odst. 2 písmo b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v základní škole. Cíle inspekční činnosti: 1. Zjištění a hodnocení formálních podmínek vzdělávání. 2. Hodnocení úrovně řízení školy v oblasti personálních podmínek a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 3. Hodnocení podmínek ukončování studia v souvislosti se zaváděním reformy maturitní zkoušky. -2

45 4. Hodnocení podmínek ukončování studia v souvislosti se zaváděním reformy závěrečné zkoušky. 5. Hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií na výuku a učení. I INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ Hodnocení formálních podmínek vzdělávání Údaje uvedené ve výpisu ze školského rejstříku vymezující činnost školy, identifikační údaje o zřizovateli, realizovaných oborech, formách a místech vzdělávání, údaje o řediteli školy jsou v souladu se skutečností. Vyučované obory jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku. Údaje uvedené ve statistických výkazech souhlasí s údaji uvedenými ve školní matrice. Maximální povolený limit počtu žáků není překročen. Žádost o provedení změn údajů uvedených v rejstříku byla předložena v souladu se školským zákonem. Výsledky specifických šetření: Hodnocení úrovně řízení školy v oblasti personálních podmínek a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) Koncepční záměry školy vyplývají z její dokumentace a z jednání s ředitelkou. Východiskem změn ve vzdělávacím programu jsou požadavky zaměstnavatelů v okolí a návaznost na dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a Jihočeského kraje. V souladu s nimi byl do vzdělávací nabídky zařazen obor Ekonomické lyceum. Škola má vypracované učební plány, které vychází z učebních plánů schválených MŠMT. Postupně se připravuje na změnu učebních dokumentů a vypracovala vlastní koncepci. V oboru Obchodní akademie je rozšířena výuka cizích jazyků o 1 cizí jazyk. Vyučují se v kombinaci: anglický, francouzský a španělský jazyk - německý, anglický a španělský jazyk. V ostatních oborech byla zvýšena hodinová dotace výuky cizího jazyka. Inovují se osnovy odborných předmětů. Škola dosahuje dobrých výsledků v individuálním přístupu ke každému žáku, v jazykové přípravě žáků, v oblasti výpočetní techniky, včetně informačního přístupu pro rodiče prostřednictvím internetu, v prezentaci na veřejnosti. Škola naplánovala pro školní rok 2006/2007 přípravné kroky pro vlastní hodnocení vzdělávání podle nových školských dokumentů. Statisticky vyhodnocuje výsledky vzdělávání v každém pololetí a v projektu Maturita nanečisto, vede přehled uplatnění absolventů na trhu práce, vyhodnocuje se přijímací řízení na vyšší odborné a vysoké školy. Školská rada byla ustanovena a zahájila svoji činnost. Škola spolupracuje s Úřadem práce České Budějovice, s Hospodářskou komorou a s podnikatelským sektorem v regionu. Výuku cizího jazyka podporují kontakty s partnerskou školou ve Španělsku a výměnné pobyty žáků. Ředitelka školy prochází studiem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků voblasti managementu - řízení školy. Většina učitelů vyhovuje podmínkám odborné kvalifikace. Přijatá opatření směřují k plnému zajištění výuky s odbornou kvalifikací. Škola podporuje rozšiřování a doplňování kvalifikace pedagogických pracovníků. Struktura vlastního hodnocení zahrnuje plán dosažení úplné kvalifikace pedagogických pracovníků do Vzdělávání zaměřené na podporu využívání výpočetní techniky bylo stanoveno - 3

46 plánem DVPP. Další vzdělávání a sebevzdělávání (orientované především na výuku cizích jazyků a odborných předmětů) vychází hlavně ze zájmu vyučujících. Kontrolní a hospitační činnost se řídí plánem. Podílí se na ní ředitelka a její zástupci. Řízení školy v ohlasti personálních podmínek a DVPP má standardní úroveň. Hodnocení podmínek ukončování studia v souvislosti se zaváděním reformy maturitní zkoušky (dále jen MZ) V koncepčních dokumentech školy jsou plánovány procesy pro zabezpečení reformované maturitní zkoušky (dále jen MZ). S její skladbou, základními principy a s právními předpisy byli učitelé prokazatelně seznámeni při jednáních pedagogické rady. Žáci jsou informováni o požadavcích na cílové kompetence pro společnou část MZ. Učitelé se zapojili do vzdělávání v této oblasti a podílí se na předávání poznatků v rámci předmětových komisí. Škola změnila učební osnovy podle požadavků vyvolaných katalogy k maturitním zkouškám a zaměřila se na dvě zkoušky společné části MZ (občanský základ, informačně technologický základ). Na základě analýzy výsledků MZ a vyhodnocení pravidelné účasti v projektu CERMAT Maturita nanečisto upravila učební plán a v oborech L Podnikání (nástavbové studium) zvýšila týdenní počet hodin anglického a německého jazyka a přidala 1 hodinu konverzace v těchto předmětech. Žáci si ve 2. ročníku vyberou volitelný předmět podle svého zájmu a od 3. ročníku se na složení volitelné zkoušky připravují. V roce 2006 v projektu Maturita nanečisto škola dosáhla výrazně nadprůměrného výsledku mezi školami stejného typu ve zkoušce z občanského základu. Obor Obchodní akademie se celkově umístil nadprůměrně, obory nástavbového studia byly celkově průměrné. Podmínky ukončování studia v souvislosti se zaváděním reformy MZ mají standardní úroveň. Hodnocení podmínek ukončování studia v souvislosti se zaváděním reformy závěrečné zkoušky (dále jen ZZ) v oborech H/OOl Kuchař, H/OOl Číšník, servírka, H/OOl Kadeřník Škola nebyla zařazena do pilotního projektu Kvalita I. Řízení výuky oboru zajišťují ředitelka a její zástupci pro teoretické a praktické vyučování. Ředitelka vhodně deleguje část svých pravomocí. Učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů vzájemně spolupracují, podílejí se na přípravě ZZ. Systém komunikace je funkční. Škola trvale zlepšuje prostorové a materiální podmínky výuky, zvláště v odborném výcviku. Klade důraz na kvalitu všech smluvních pracovišť. Odborný výcvik probíhá v oboru Kadeřník ve vlastních pracovištích, v oborech Kuchař a Číšník, servírka ve vlastním pracovišti a ve smluvních pracovištích. Instruktoři ze smluvních pracovišť se pravidelně zúčastňují ZZ. Vlastní hodnocení vzdělávání se uskutečňuje pravidelným průběžným hodnocením žáků. Posuzování znalostí a dovedností žáků při praktickém vyučování a účast žáků v oborových soutěžích poskytuje škole zpětnou vazbu. Škola se prezentuje na veřejnosti při zajišťování rautů, oslav, pravidelném stříhání zákazníků v domovech důchodců. Úpravy učebních plánů reagují na požadavky zaměstnavatelů v regionu a novinky v oborech. ZZ probíhají tradičním způsobem v souladu s platnými právními předpisy. Výsledky žáků při ZZ jsou dlouhodobě srovnatelné. Největším přínosem jednotného zadání je z pohledu školy komunikace mezi školami a odborníky z praxe a zvyšování vypovídající hodnoty ZZ. Podmínky ukončování studia v souvislosti se zaváděním reformy ZZ mají standardní úroveň. - 4

47 Informační a komunikační technologie Škola se od roku 2004 cíleně zabývá rozvojem informační gramotnosti pedagogických pracovníků a žáků. K tomu je zaměřeno i další vzdělávání pedagogických pracovníků. V postupných krocích zařazuje informační a komunikační technologie (ICT) do svých koncepčních záměrů. Vytváří podmínky, aby pedagogičtí pracovníci mohli využívat výpočetní techniku ve vyučování. Koncepce rozvoje a využívání výpočetní techniky ve výuce je uváděna v Rozvojovém plánu ICT Škola se zapojila do grantového programu a vytváří multimediální učebnici Stolničení. Ředitelka školy přistupuje k využívání ICT aktivně, dále se vzdělává. Podporuje vypracovávání grantů. Spolu se svými zástupci průběžně sleduje při hospitační činnosti přínos ICT pro výuku. V rámci SIPVZ se pro školilo všech 35 pedagogických pracovníků v základních uživatelských znalostech práce s výpočetní technikou v modulu Z, 17 v modulu Po, 3 v úrovni vzdělání S. Metodik ICT je ustanoven. Škola splnila podmínky Standardu ICT služeb ve škole dle Metodického pokynu vydaného MŠMT č.j / Výuce slouží dostatečné množství počítačů ve 3 učebnách výpočetní techniky, prezentační technika (3 dataprojektory), webová kamera, digitální fotoaparáty a videokamery, vlastní počítačová síť, kvalitní připojení k internetu a velmi dobré programové vybavení pro odborné předměty. Ve vyučování cizích jazyků využívají učitelé internetových učebnic a cvičení. Ze všech aplikací je možno tisknout. Veškeré programové vybavení je používáno ve shodě s licenčními ujednáními. Pedagogičtí pracovníci mají v kabinetech k dispozici dostatek počítačů s připojením k internetu. Žáci mohou výpočetní techniku v učebnách používat i mimo vyučování. Volně přístupný počítač s připojením k internetu je také na chodbě. Webové stránky jsou přehledné, poskytují dostatek informací. Využívají se ke komunikaci s žáky, s jejich rodiči a s pedagogickými pracovníky. Podle vyjádření ředitelky i metodika ICT škola nemá problémy při zajišťování dalšího rozvoje ICT. Vedení školy využívá ICT také ke komunikaci s rodiči. Hodnocení žáků je vedeno v elektronické podobě a zveřejňováno na webových stránkách školy. Ochrana osobních údajů je zajištěna. Rodiče se tak mohou průběžně informovat o hodnocení a chování žáků. Jejich podněty jsou průběžně vyhodnocovány. Postupné kroky k získávání dovedností při práci s ICT směřují k jejímu co nejefektivnějšímu využívání. Výpočetní technika se často využívá ve výuce odborných předmětů a cizích jazyků. Zapojení ICT do výuky ostatních předmětů je zatím v počátcích. Z posouzení předložených výukových materiálů a z hospitací je zřejmé, že učitelé i žáci běžně pracují s výpočetní technikou, používají vhodně vzdělávací výukové programy, procvičují učivo, vyhledávají informace na internetu. Oblast podmínek a vyufjvání lct ve výuce má standardní úroveň. Hodnotící stupnice při1dad dobré praxe standardnj stav rizikový stav vynikající, příkladné funkční, běžný stav podprůměrný stav, vyžaduje změnu - 5

48 I DOKLADY, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠT~ Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích ze dne , oddíl C, vložka 4485 Společenská smlouva o založení společnosti Soukromé střední odborné učiliště služeb a obchodní akademie, s.r.o. ze dne , bez č.j. Výpis ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení k č.j /04-21 ze dne Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vydané MŠMT dne pod č.j /04-21 Rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vydané MŠMT dne pod č.j. 856/ Rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vydané MŠMT dne pod č.j / Jmenování do funkce ředitelky školy ze dne , bez č.j. R 13-01, Výkaz o ředitelství škol, podle stavu k S 8-01, Výkaz o střední škole, podle stavu k Evidence žáků (školní matrika) ve školním roce 2006/2007 Katalogové listy žáků, školní rok 2006/2007 Třídní výkazy tříd oboru Obchodní akademie, školní rok 2006/2007 výroční zpráva o činnosti školy projednaná školskou radou dne Školní řád s účinností od Zápisy z jednání pedagogických rad za školní roky 2005/2006 a 2006/2007 Hodnocení školy - struktura vlastního hodnocení ze dne Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovm'ků na školní rok bez uvedeného data Další vzdělávání jednotlivých pedagogických pracovm'ků zahrnující školní rok 2006/2007 Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků (přehled absolvovaných akcí) Kontrolní a hospitační činnost č.j. 15/2006 ze dne Zajištění zkoušky v rámci společné části maturitní zkoušky ze dne Harmonogram školmno roku Rozvojový plán ICT ze dne Webové stránky školy -6-7

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2010/2011 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr.Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-299/09-14 Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. Adresa: Macharova 1376, 280 02 Kolín Identifikátor: 610

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-534/08-14 Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Adresa: Tyršova 59, Horní Benešov, 793 12 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Strana 2 (celkem 26) 1

Více

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764 Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce: 15.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1147/09-12 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Riegrova 17, 664 51

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-627/08-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-627/08-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-627/08-07 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova 174, 386 48 Strakonice Identifikátor: 600 008 789 IČ: 60 650

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více