Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb."

Transkript

1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: , tel./fax: kadeřnictví Výroční zpráva o činnosti školy dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. část třetí

2 Obsah 1. Základní údaje o škole škola Materiálně-technické podmínky školy Přehled oborů základního vzdělávání Studijní obor Tříleté učební obory Nástavbové studium Ekonomické lyceum Školné Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy (trvalý pracovní poměr) Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Doba trvání pracovního poměru Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků PŘÍLOHA Č Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků PŘÍLOHA Č Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Sportovně turistické aktivity Kulturní aktivity Vzdělávací aktivity Zahraniční spolupráce Prevence sociálně patologických jevů Prevence rizik a školní úrazy Počet úrazů Vyhodnocení úrazů Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí PŘÍLOHA Č Základní údaje o hospodaření školy PŘÍLOHA Č Vlastní hodnocení školy PŘÍLOHA Č Projednání výroční zprávy

3 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy Soukromá střední škola, Č. Budějovice, s. r.o. Jeronýmova 28/22, České Budějovice Společnost s ručením omezením ředitelka: PhDr. Alena Švepešová zástupce ředitele školy pro odborný výcvik: PhDr. Václav Švepeš zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování: Mgr. Miroslav Dušek předseda Školské rady: PhDr. Stanislav Křída účetní: Marie Kozlová asistentka ředitele: Kristýna Novotná výchovní poradci: Mgr. Brigita Jindrlová, PhDr. Václav Švepeš metodik ENVIR: Ing. Stanislava Jírovcová kontakt tel.: fax: www: Materiálně-technické podmínky školy Počet učeben 12 kmenových 6 odborných Sportovní zařízení Pronajaté prostory U Hvízdala a Areál Jihočeské univerzity Počet kabinetů 6 Počet počítačových učeben 3 pro 15 žáků - internet 24 hodin denně, skener, barevná tiskárna - speciální výukové programy - na hodiny informační technologie jsou žáci děleni 2. Přehled oborů základního vzdělávání 2.1. Studijní obor Obchodní akademie M/004 Forma studia denní Počet tříd 4 s počtem žáků 108 3

4 2.2 Tříleté učební obory Kuchař H/001 Forma studia denní Počet tříd 3 s počtem žáků 41 Kuchař H/001 Forma studia dálková Počet tříd 1 s počtem žáků 6 Číšník, servírka H/001 Forma studia denní Počet tříd 3 s počtem žáků 37 Kadeřník H/001 Forma studia denní Počet tříd 3 s počtem žáků Nástavbové studium Podnikání L/524 Forma studia denní Počet tříd 3 s počtem žáků 68 Podnikání L/524 Forma studia dálková Počet tříd 3 s počtem žáků Ekonomické lyceum Forma studia denní Počet tříd 1 s počtem žáků 25 Celkem 351 žáků k

5 2.5 Školné Školné je stanoveno podle studijních výsledků (platba 10 měsíců / 1 měsíčně) Obchodní akademie, Ekomomické lyceum prospěl s vyznamenáním průměrný prospěch do 2,00 (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu) průměrný prospěch 2,01-2,50 (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu) průměrný prospěch 2,51 a více (dále studenti, kteří mají průměrný prospěch nižší než 2,51, ale jsou klasifikováni známkou dostatečný, nedostatečný, nejsou klasifikováni v řádném termínu) bez školného 300,- Kč /měsíc 600,- Kč/měsíc 900,- Kč/měsíc Učební obory prospěl s vyznamenáním bez školného průměrný prospěch do 2,00 200,- Kč /měsíc (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu) průměrný prospěch 2,01-2,50 400,- Kč/měsíc (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu) průměrný prospěch 2,51 a více 700,- Kč/měsíc (dále studenti, kteří mají průměrný prospěch nižší než 2,51, ale jsou klasifikováni známkou dostatečný, nedostatečný, nejsou klasifikováni v řádném termínu) Nástavbové studium Školné nástavbového studia činní ,- Kč ročně. Platba 1200,-/měs. po dobu 10 měsíců Školné dálkového studia činní ,- Kč (ročně ve dvou spláltkch, dovoleno i měsíčně) 5

6 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy (trvalý pracovní poměr) Počet pracovníků celkem (bez RD, MD) 35 Počet správních zaměstnanců 5 Počet mistrů OV 5 Počet učitelů Údaje o pedagogických pracovnících Příjmení a jméno Bydliště Vzdělání Funkce ve škole Pedagogická praxe zaměstnán(a) od - do Švepešová Alena, PhDr. FF UK Praha ředitelka školy Švepeš Václav, PhDr. FF UK Praha zástupce řed. pro praktické vyučování Benešová Magda Vyuč.+SOUS MOV (mat. dov.) Lonsmínová Iveta SHŠ Poděbrady MOV Bláhová Věra ISŠ CR ČB Gym. Kaplice SSOUS a OA vyučena MOV (mat. dov.) Cihlářová Gabriela ISŠO S a podn. ČB, SOU ČB MOV Holubová Hana Vyuč.+ISŠS a P MOV Jandová Romana ISŠO S a P ČB mat. zk. MOV (mat. dov.) Kubelová Kamila SOU a RŠ Č. B. MOV Kopřivová Gabriela ISŠP a S Č. B. MOV (mat. dov.)

7 Slípková Radka Vyuč.+ISŠO a S MOV (mat. dov.) Růžičková Zaumüllerová Věra SPŠ Volyně Soukr. stř. šk. ČB MOV Mgr. Bagová Vladimíra JU PF ČB Učitelka (rod. dov.) Mgr. Bartoníčková Pavlína JU PF ČB Učitelka PÍKO, ČJL, FJ Mgr. Blažková Pavla JU PF ČB Učitelka (rod. dov.) Ing. Bláhová Alena VŠE Praha Učitelka ÚČE Ing. Boušková Irena VŠZ Brno Učitelka Nj, Aj Mgr. Dušek Miroslav PF ČB Učitel INTE zást. řed. pro teorii Ing. Fišarová Miriam JU ZF ČB Učitelka (rod. dov.) Bc. Hrubá Kateřina UK Praha Učit.odb.před. (rod. dov.) Mgr. Jindrlová Brigita JU PF ČB Učitelka TV, NJ Mgr. Jílovcová Ludmila PF ČB st. zk.pd. str. Učitelka ČJ, PIKO Ing. Jírovcová Stanislava VŠCHT Praha Učitelka CHE, PVY, TECH, ZPV Ing. Jiráňová Karlíková V. JU ZF ČB Učitelka (rod. dov.) Mgr. Koklar Tomáš JU PF ČB Učitel INTE

8 Mgr. Kovářová Libuše JU PF ČB Učitelka ŠP, ČJL Mgr. Krejčí Markéta JU PF ČB Učitelka FRJ, DEJ, HOZ Mgr. Kudrlová D. JU ČB Učitelka (rod. dov.) Mgr. Lišková Barbora JU PF ČB Učitelka OBN, STOL, MOV Ing. Lomský Radek JU ZF ČB Učitel EKO, MAR, MAN, PR Ing. Matoušková Hana VŠSE Plzeň Učitelka EKO, ZO, EKP,CHP Bc. Vobrová Hana JU PF ČB Učitelka NJ, ZECR Mgr. Pouzarová Jana PF ČB Učitelka MAT, STA, PVY Mgr. Průchová Silvie JU PF ČB Učitelka AJ Mgr. Čížková Blanka JU PF ČB Učitelka MAT, INTE, OBN Mgr. Šulistová Jindřiška JU PF ČB Učitelka AJ Mgr. Kolářová Monika Mgr. Vítů Lenka JU PF ČB JU PF ČB Učitelka TV, BI, TECH, ZDR, MATE Učitelka (PPM, rod. dov.) Mgr. Zadinová Andrea JU PF ČB Učitelka ČJ, DE Mgr. Zajícová Diana JU PF ČB Učitelka TV, ANJ

9 PaedDr. Cívková Jana PF Plzeň Učitelka INTE Hajná Petra JU PF ČB Učitelka Ing. Kozlová Taťána VŠB Ostrava Uč.odb.před. ÚČE Mgr. Křída Stanislav FF UK Praha Učitel ÚČE Nachlinger Václav ISŠCR ČB Uč.odb.praxe PROB Olah Antonín Vyuč.+SSŠCR Uč.odb.před. TECH, STOL Mgr. Řehout František PF Plzeň Učitel odb.př Mgr. Sabáčková Tereza JU PF ČB Učitelka odb. př. VV Doc.PhD. Sapík Miroslav PF UK Praha Učitel PSY, OBN Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Věk muži ženy Celkem % Do 20 let let let let let a více let celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Vzdělání muži ženy celkem % dosažené Základní Vyučen

10 střední odborné ,5 úplné střední 1 1 2,5 vyšší odborné 2 2 4,5 vysokoškolské Celkem

11 3.5. Doba trvání pracovního poměru Doba trvání počet % do 5 let do 10 let do 15 let 8 18 do 20 let nad 20 let celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru za školní rok nástupy a odchody Nástupy a odchody Počet nástupy 4 Odchody 6 11

12 4. Údaje o přijímacím řízení Kód oboru Název oboru I. kolo II. kolo přihlášeno přijato přihlášeno přijato Celkem M/02 Ekonomické lyceum M/02 Obchodní akademie H/01 Kadeřník L/524 Podnikání L/524 Podnikání

13 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 13

14 5.1 PŘÍLOHA Č. 1 SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD 1. a 2. pololetí školního roku 2007/2008 Maturitní zkouška Závěrečná zkouška 14

15 Závěrečná zkouška 2007/2008 Učební obor Žáci celkem V řádném termínu Prospělo Neprospělo Kadeřník Kuchař, Číšník Maturitní zkouška 2007/2008 Obor Žáci celkem V řádném termínu Prospělo Neprospělo Obchodní akademie Nástavba denní Nástavba dálková

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Soukromá střední škola Č. Budějovice s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Rozvojový plán ICT vypracoval: Mgr. Tomáš Koklar V Českých Budějovicích dne

32 ICT plán školy strana 1 Stávající stav (rok 2006) Učebny, třídy, kabinety 3 počítačové učebny 3 odborné pracovny bez vybavení 12 běžných tříd bez vybavení 5 kabinetů s vybavením Přípojná místa Pracovní stanice Stáří pracovních stanic Předpokládané datum ukončení provozu roky (VT) roky (OBK1) let (OBK2) (1+1 PC/2 NTB) 3 roky /0 roků /0 roků / let let roky let Kancelář kuchyně let Ekonomický úsek roků / 1 rok / Kancelář školy roků / 1 rok / Ředitelna školy roků / 1 rok / Aplikace Řešení - žák Řešení pedagog Možnost tisku P/Ž Textový editor Open office Open office ano/ano writer writer Tabulkový Open office calc Open office calc ano/ano kalkulátor Grafický editor Painbrush Painbrush ano/ano bitmapa Grafický editor Callisto 4 Callisto 4 ano/ano vektor Prezentační Open office Open office ano/ano nástroje impress impress Elektronické Context 4 Context 4 ano/ano publikování Prohlížeče webu IE 6 CZ, mozilla IE 6 CZ, mozilla ano/ano Poštovní klient ne ne ne/ne HTML editor AceHTML, AceHTML, ano/ano Golden HTML editor Golden HTML editor Web disk ne ne ne/ne Výukové programy Informační zdroje Koolmoves, ATF psaní, Osobní kadeřník, Účetnictví, POHODA EDU, Kuchařka, Asie, Amerika, Austrálie Koolmoves, ATF psaní, Osobní kadeřník, Účetnictví, POHODA EDU, Kuchařka, Asie, Amerika, Austrálie ano/ano Internet Internet ano/ano

33 ICT plán školy strana 2 Způsob zajištění přípojných míst v budově školy ( počítačová síť, Bezdrátová komunikace BreezeNET): LAN 100 Mbps Způsob zajištění serverových služeb: MS Windows 2003 server / 60 cl Způsob zajištění připojení do internetu: MW 512 kbps technologie Breeze NET provider TERMSNET Č. Budějovice

34 ICT plán školy strana 3 Cílový stav ke konci školního roku 2007/2008 Učebny, třídy, kabinety 3 počítačové učebny 3 odborné pracovny bez vybavení 12 běžných tříd bez vybavení 5 kabinetů s vybavením Přípojná místa Pracovní stanice Stáří pracovních stanic Předpokládané datum ukončení provozu let (VT) roky (OBK1) roky (OBK2) (1+1 PC/2 NTB) 3 roky /0 roků /0 roků / rok roky let roky Kancelář kuchyně rok Ekonomický úsek roky / 3 roky / Kancelář školy roky / 3 roky / Ředitelna školy roky / 3 roky / Aplikace Řešení - žák Řešení pedagog Textový editor Open office Open office writer, MS word writer, MS word Tabulkový Open office calc, Open office calc, kalkulátor MS excel MS excel Grafický editor Ulead Ulead bitmapa photoimpact 11, photoimpact 11, Painbrush Painbrush Grafický editor Callisto 4, Corel Callisto 4, Corel vektor Prezentační nástroje Open office impress, MS powerpoint Open office impress, MS powerpoint Možnost tisku P/Ž ano/ano ano/ano ano/ano ano/ano ano/ano Elektronické Context 4 Context 4 ano/ano publikování Databáze Works CZ, MS Works CZ, MS ano/ano access access Prohlížeče webu IE 6 CZ, mozilla IE 6 CZ, mozilla ano/ano Poštovní klient MS outlook MS outlook ano/ano HTML editor AceHTML, AceHTML, ano/ano Golden HTML editor Golden HTML editor Web disk ano ano ano/ano Výukové programy Informační zdroje Ulead COOL 360, Koolmoves, ATF psaní, Osobní kadeřník, Účetnictví, POHODA EDU, Kuchařka, Asie, Amerika, Austrálie Ulead COOL 360, Koolmoves, ATF psaní, Osobní kadeřník, Účetnictví, POHODA EDU, Kuchařka, Asie, Amerika, Austrálie ano/ano Internet Internet ano/ano

35 ICT plán školy strana 4 Způsob zajištění přípojných míst v budově školy ( počítačová síť, Bezdrátová komunikace BreezeNET): LAN 100 Mbps Způsob zajištění serverových služeb: MS Windows 2003 server / 60 cl Způsob zajištění připojení do internetu: MW 2048 kbps technologie Breeze NET provider TERMSNET Č. Budějovice

36 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium k rozšíření kvalifikace dvě vyučující: 1. k rozšíření odborné kvalifikaci učitele anglického jazyka pro střední školy na FFUK Praha 2. k rozšíření odborné kvalifikace Český jazyk a literatura BRNO b) Specializovaná činnost - příprava ke státním maturitním zkouškám učitelé Českého jazyka Anglického jazyka Německého jazyka c) Rozšiřující studium jazyků - v různých typech jazykových kurzů d) Odborná kvalifikace mistři odborného výcviku - kurzy pořádané Asociace kuchařů a číšníků Wella, Londa 15

37 6.1 PŘÍLOHA Č. 2 16

38

39 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Sportovně turistické aktivity Ve školním roce byl vypracován plán sportovních akcí školy, kdy každý měsíc byla organizována sportovní akce, kterých se zúčastňovaly zástupci tříd. Největší pozornosti se opětovně těšil zápas mezi týmem SOU a OA ve volejbale.mimo akcí pořádané školou reprezentovali žáci školu v různých sportech (fotbal, sálová kopaná, atletika, plavecké závody). Pro žáky 2.ročníků SOU a OA byl pořádán povinný turisticko-branný kurz. Jednodenní lyžařský kurz se konal pouze jeden pro první ročníky. Jeden termín byl zrušen z důvodu nedostatku sněhu. Pro lyžaře byl organizován pobyt v Itálii s výukou snowboardu a techniky lyžování. 7.2 Kulturní aktivity Stejnou pozornost věnovala škola i oblasti kultury. Organizovala návštěvu divadelního představení v Jihočeském divadle, divadle Na Fidlovačce v Praze a filmová představení v multikině. 7.3 Vzdělávací aktivity Součástí výuky OA a SOU jsou exkurze v jednotlivých ročnících dle daného oboru. Škola reagovala i na ostatní nabízené akce pro studenty - odborné přednášky z oblasti drogové problematiky, sexu, žena a dítě, pořady zeměpisného charakteru, návštěva hvězdárny a planetária, naši studenti se rovněž zúčastnili jednání u obchodního soudu s následnou besedou s daným právníkem. Škola organizačně zajišťovala soutěž BARMAN JUNIOR při výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Žáci I. ročníku navštívili speciální školu pro sluchově postižené s cílem poznat problematiku zdravotně postižených lidí. Žáci se aktivně zapojili do akce Bílá pastelka a Světluška. 7.4 Zahraniční spolupráce Škola se zapojila do akce adopce na dálku. Žáci finančně podporují žákyni ZŠ z Keni Nasibu Wario. 7.5 Prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracovaný program mimo výuku, ve vyučovacích předmětech se snaží informovat rodiče na třídních schůzkách, největším problémem je kouření - především u žáků nástavbového studia. Škola je zařazena do programu ŠKOLA ZÓNA BEZ DROG, poskytuje rodičům bezplatně testy na orientační odhalení přítomnosti drog. 17

40 7.6 Prevence rizik a školní úrazy Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 11 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 5 V ostatních vyučovacích předmětech 2 Na odborném výcviku 4 18

41 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí 19

42 8.1 PŘÍLOHA Č. 3 20

43 ~ W' Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola Č. Budějovice, s.r.o. Jeronýmova 28/22, České Budějovice Identifikátor: Termín konání inspekce: 19.,20. a 22. únor 2007 Čj. ČŠI 115/07-07 Signatura bg1za301

44 I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Soukromá střední škola Č. Budějovice, s.r.o. (dále jen škola) je společností s ručením omezeným. Zřizuje ji společnost Soukromá střední škola Č. Budějovice, s.r.o. se sídlem Jeronýmova 28/22, České Budějovice. Statutárním orgánem zřizovatele jsou PhDr. Alena Švepešová a PhDr. Václav Švepeš, bytem Čechova 55, České Budějovice. Výuka probíhá v budově České Budějovice, Jeronýmova 28/22 a ve 4 odloučených pracovištích: České Budějovice, U Hvízdala 4,37004 České Budějovice, Pražská 88, České Budějovice, J. Hůlky 13, České Budějovice, V Oblouku Kapacita školy je 464 žáků. V tomto školním roce do ní docházelo v 21 třídách celkem 404 žáků (122 žáků v 5 třídách v oboru Obchodní akademie, 70 žáků ve 3 třídách v nástavbových oborech Podnikání, 144 žáků v 9 třídách v oborech denního studia poskytujících střední vzdělání s výučním listem, 68 žáků ve 4 třídách v dálkovém studiu). Podle individuálního vzdělávacího plánu se vzdělávalo celkem 5 nadaných žáků (2 v oboru Obchodní akademie, 3 v oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem). Ve škole působilo 35 učitelů, z toho 26 žen. Škola poskytuje ve školním roce 2006/2007 střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: M/004 Obchodní akademie, studium denní, L/515 Podnikání v technických povoláních, studium dálkové, L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb, studium dálkové, L/523 Podnikání v oborech umění, užitého umění a rukodělné uměleckořemeslné výroby, studium dálkové, L/524 Podnikání, studium denní a dálkové. Dále umožňuje střední vzdělání s výučním listem v oborech: H/001 Kuchař, studium, studium denní a dálkové, H/001 Číšník, servírka, studium denní, H/001 Kadeřník, studium denní. MŠMT s účinností od zapsalo do rejstříku škol a školských zařízení obor středmno vzdělání s maturitní zkouškou M/002 Ekonomické lyceum, denní studium, a schválilo učební plán denní a dálkové formy zkráceného studia v oboru H/OOl Číšník - servírka. Škola spolupracuje s úřadem práce a organizuje kurzy pro absolventy středních škol a rekvalifikační kurzy. Rekvalifikačmno studia se letos účastní 2Uáků. PŘEDMET INSPEKCE Inspekční činnost podle 174 odst. 2 písmo b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v základní škole. Cíle inspekční činnosti: 1. Zjištění a hodnocení formálních podmínek vzdělávání. 2. Hodnocení úrovně řízení školy v oblasti personálních podmínek a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 3. Hodnocení podmínek ukončování studia v souvislosti se zaváděním reformy maturitní zkoušky. -2

45 4. Hodnocení podmínek ukončování studia v souvislosti se zaváděním reformy závěrečné zkoušky. 5. Hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií na výuku a učení. I INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ Hodnocení formálních podmínek vzdělávání Údaje uvedené ve výpisu ze školského rejstříku vymezující činnost školy, identifikační údaje o zřizovateli, realizovaných oborech, formách a místech vzdělávání, údaje o řediteli školy jsou v souladu se skutečností. Vyučované obory jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku. Údaje uvedené ve statistických výkazech souhlasí s údaji uvedenými ve školní matrice. Maximální povolený limit počtu žáků není překročen. Žádost o provedení změn údajů uvedených v rejstříku byla předložena v souladu se školským zákonem. Výsledky specifických šetření: Hodnocení úrovně řízení školy v oblasti personálních podmínek a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) Koncepční záměry školy vyplývají z její dokumentace a z jednání s ředitelkou. Východiskem změn ve vzdělávacím programu jsou požadavky zaměstnavatelů v okolí a návaznost na dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a Jihočeského kraje. V souladu s nimi byl do vzdělávací nabídky zařazen obor Ekonomické lyceum. Škola má vypracované učební plány, které vychází z učebních plánů schválených MŠMT. Postupně se připravuje na změnu učebních dokumentů a vypracovala vlastní koncepci. V oboru Obchodní akademie je rozšířena výuka cizích jazyků o 1 cizí jazyk. Vyučují se v kombinaci: anglický, francouzský a španělský jazyk - německý, anglický a španělský jazyk. V ostatních oborech byla zvýšena hodinová dotace výuky cizího jazyka. Inovují se osnovy odborných předmětů. Škola dosahuje dobrých výsledků v individuálním přístupu ke každému žáku, v jazykové přípravě žáků, v oblasti výpočetní techniky, včetně informačního přístupu pro rodiče prostřednictvím internetu, v prezentaci na veřejnosti. Škola naplánovala pro školní rok 2006/2007 přípravné kroky pro vlastní hodnocení vzdělávání podle nových školských dokumentů. Statisticky vyhodnocuje výsledky vzdělávání v každém pololetí a v projektu Maturita nanečisto, vede přehled uplatnění absolventů na trhu práce, vyhodnocuje se přijímací řízení na vyšší odborné a vysoké školy. Školská rada byla ustanovena a zahájila svoji činnost. Škola spolupracuje s Úřadem práce České Budějovice, s Hospodářskou komorou a s podnikatelským sektorem v regionu. Výuku cizího jazyka podporují kontakty s partnerskou školou ve Španělsku a výměnné pobyty žáků. Ředitelka školy prochází studiem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků voblasti managementu - řízení školy. Většina učitelů vyhovuje podmínkám odborné kvalifikace. Přijatá opatření směřují k plnému zajištění výuky s odbornou kvalifikací. Škola podporuje rozšiřování a doplňování kvalifikace pedagogických pracovníků. Struktura vlastního hodnocení zahrnuje plán dosažení úplné kvalifikace pedagogických pracovníků do Vzdělávání zaměřené na podporu využívání výpočetní techniky bylo stanoveno - 3

46 plánem DVPP. Další vzdělávání a sebevzdělávání (orientované především na výuku cizích jazyků a odborných předmětů) vychází hlavně ze zájmu vyučujících. Kontrolní a hospitační činnost se řídí plánem. Podílí se na ní ředitelka a její zástupci. Řízení školy v ohlasti personálních podmínek a DVPP má standardní úroveň. Hodnocení podmínek ukončování studia v souvislosti se zaváděním reformy maturitní zkoušky (dále jen MZ) V koncepčních dokumentech školy jsou plánovány procesy pro zabezpečení reformované maturitní zkoušky (dále jen MZ). S její skladbou, základními principy a s právními předpisy byli učitelé prokazatelně seznámeni při jednáních pedagogické rady. Žáci jsou informováni o požadavcích na cílové kompetence pro společnou část MZ. Učitelé se zapojili do vzdělávání v této oblasti a podílí se na předávání poznatků v rámci předmětových komisí. Škola změnila učební osnovy podle požadavků vyvolaných katalogy k maturitním zkouškám a zaměřila se na dvě zkoušky společné části MZ (občanský základ, informačně technologický základ). Na základě analýzy výsledků MZ a vyhodnocení pravidelné účasti v projektu CERMAT Maturita nanečisto upravila učební plán a v oborech L Podnikání (nástavbové studium) zvýšila týdenní počet hodin anglického a německého jazyka a přidala 1 hodinu konverzace v těchto předmětech. Žáci si ve 2. ročníku vyberou volitelný předmět podle svého zájmu a od 3. ročníku se na složení volitelné zkoušky připravují. V roce 2006 v projektu Maturita nanečisto škola dosáhla výrazně nadprůměrného výsledku mezi školami stejného typu ve zkoušce z občanského základu. Obor Obchodní akademie se celkově umístil nadprůměrně, obory nástavbového studia byly celkově průměrné. Podmínky ukončování studia v souvislosti se zaváděním reformy MZ mají standardní úroveň. Hodnocení podmínek ukončování studia v souvislosti se zaváděním reformy závěrečné zkoušky (dále jen ZZ) v oborech H/OOl Kuchař, H/OOl Číšník, servírka, H/OOl Kadeřník Škola nebyla zařazena do pilotního projektu Kvalita I. Řízení výuky oboru zajišťují ředitelka a její zástupci pro teoretické a praktické vyučování. Ředitelka vhodně deleguje část svých pravomocí. Učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů vzájemně spolupracují, podílejí se na přípravě ZZ. Systém komunikace je funkční. Škola trvale zlepšuje prostorové a materiální podmínky výuky, zvláště v odborném výcviku. Klade důraz na kvalitu všech smluvních pracovišť. Odborný výcvik probíhá v oboru Kadeřník ve vlastních pracovištích, v oborech Kuchař a Číšník, servírka ve vlastním pracovišti a ve smluvních pracovištích. Instruktoři ze smluvních pracovišť se pravidelně zúčastňují ZZ. Vlastní hodnocení vzdělávání se uskutečňuje pravidelným průběžným hodnocením žáků. Posuzování znalostí a dovedností žáků při praktickém vyučování a účast žáků v oborových soutěžích poskytuje škole zpětnou vazbu. Škola se prezentuje na veřejnosti při zajišťování rautů, oslav, pravidelném stříhání zákazníků v domovech důchodců. Úpravy učebních plánů reagují na požadavky zaměstnavatelů v regionu a novinky v oborech. ZZ probíhají tradičním způsobem v souladu s platnými právními předpisy. Výsledky žáků při ZZ jsou dlouhodobě srovnatelné. Největším přínosem jednotného zadání je z pohledu školy komunikace mezi školami a odborníky z praxe a zvyšování vypovídající hodnoty ZZ. Podmínky ukončování studia v souvislosti se zaváděním reformy ZZ mají standardní úroveň. - 4

47 Informační a komunikační technologie Škola se od roku 2004 cíleně zabývá rozvojem informační gramotnosti pedagogických pracovníků a žáků. K tomu je zaměřeno i další vzdělávání pedagogických pracovníků. V postupných krocích zařazuje informační a komunikační technologie (ICT) do svých koncepčních záměrů. Vytváří podmínky, aby pedagogičtí pracovníci mohli využívat výpočetní techniku ve vyučování. Koncepce rozvoje a využívání výpočetní techniky ve výuce je uváděna v Rozvojovém plánu ICT Škola se zapojila do grantového programu a vytváří multimediální učebnici Stolničení. Ředitelka školy přistupuje k využívání ICT aktivně, dále se vzdělává. Podporuje vypracovávání grantů. Spolu se svými zástupci průběžně sleduje při hospitační činnosti přínos ICT pro výuku. V rámci SIPVZ se pro školilo všech 35 pedagogických pracovníků v základních uživatelských znalostech práce s výpočetní technikou v modulu Z, 17 v modulu Po, 3 v úrovni vzdělání S. Metodik ICT je ustanoven. Škola splnila podmínky Standardu ICT služeb ve škole dle Metodického pokynu vydaného MŠMT č.j / Výuce slouží dostatečné množství počítačů ve 3 učebnách výpočetní techniky, prezentační technika (3 dataprojektory), webová kamera, digitální fotoaparáty a videokamery, vlastní počítačová síť, kvalitní připojení k internetu a velmi dobré programové vybavení pro odborné předměty. Ve vyučování cizích jazyků využívají učitelé internetových učebnic a cvičení. Ze všech aplikací je možno tisknout. Veškeré programové vybavení je používáno ve shodě s licenčními ujednáními. Pedagogičtí pracovníci mají v kabinetech k dispozici dostatek počítačů s připojením k internetu. Žáci mohou výpočetní techniku v učebnách používat i mimo vyučování. Volně přístupný počítač s připojením k internetu je také na chodbě. Webové stránky jsou přehledné, poskytují dostatek informací. Využívají se ke komunikaci s žáky, s jejich rodiči a s pedagogickými pracovníky. Podle vyjádření ředitelky i metodika ICT škola nemá problémy při zajišťování dalšího rozvoje ICT. Vedení školy využívá ICT také ke komunikaci s rodiči. Hodnocení žáků je vedeno v elektronické podobě a zveřejňováno na webových stránkách školy. Ochrana osobních údajů je zajištěna. Rodiče se tak mohou průběžně informovat o hodnocení a chování žáků. Jejich podněty jsou průběžně vyhodnocovány. Postupné kroky k získávání dovedností při práci s ICT směřují k jejímu co nejefektivnějšímu využívání. Výpočetní technika se často využívá ve výuce odborných předmětů a cizích jazyků. Zapojení ICT do výuky ostatních předmětů je zatím v počátcích. Z posouzení předložených výukových materiálů a z hospitací je zřejmé, že učitelé i žáci běžně pracují s výpočetní technikou, používají vhodně vzdělávací výukové programy, procvičují učivo, vyhledávají informace na internetu. Oblast podmínek a vyufjvání lct ve výuce má standardní úroveň. Hodnotící stupnice při1dad dobré praxe standardnj stav rizikový stav vynikající, příkladné funkční, běžný stav podprůměrný stav, vyžaduje změnu - 5

48 I DOKLADY, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠT~ Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích ze dne , oddíl C, vložka 4485 Společenská smlouva o založení společnosti Soukromé střední odborné učiliště služeb a obchodní akademie, s.r.o. ze dne , bez č.j. Výpis ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení k č.j /04-21 ze dne Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vydané MŠMT dne pod č.j /04-21 Rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vydané MŠMT dne pod č.j. 856/ Rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vydané MŠMT dne pod č.j / Jmenování do funkce ředitelky školy ze dne , bez č.j. R 13-01, Výkaz o ředitelství škol, podle stavu k S 8-01, Výkaz o střední škole, podle stavu k Evidence žáků (školní matrika) ve školním roce 2006/2007 Katalogové listy žáků, školní rok 2006/2007 Třídní výkazy tříd oboru Obchodní akademie, školní rok 2006/2007 výroční zpráva o činnosti školy projednaná školskou radou dne Školní řád s účinností od Zápisy z jednání pedagogických rad za školní roky 2005/2006 a 2006/2007 Hodnocení školy - struktura vlastního hodnocení ze dne Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovm'ků na školní rok bez uvedeného data Další vzdělávání jednotlivých pedagogických pracovm'ků zahrnující školní rok 2006/2007 Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků (přehled absolvovaných akcí) Kontrolní a hospitační činnost č.j. 15/2006 ze dne Zajištění zkoušky v rámci společné části maturitní zkoušky ze dne Harmonogram školmno roku Rozvojový plán ICT ze dne Webové stránky školy -6-7

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice Alešova 50, 389 01 Vodňany Identifikátor školy: 600 063 861 Termín konání inspekce: 9. 10.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016 358

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112. Pražská 112, 280 00 Kolín II

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112. Pražská 112, 280 00 Kolín II Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112 Pražská 112, 280 00 Kolín II Identifikátor: 600 170

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2. nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha 10 Uhříněves. Identifikátor: 600 041 328

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2. nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha 10 Uhříněves. Identifikátor: 600 041 328 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 nám. Bří Jandusů 2, 104 00 Praha 10 Uhříněves Identifikátor: 600 041 328 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frymburk Frymburk 112, 382 79 Frymburk Identifikátor: 600 059 197 Termín konání inspekce: 20. červen 2007 Čj.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno. Identifikátor: 600 020 461

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno. Identifikátor: 600 020 461 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno Identifikátor: 600 020 461 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o. Žižkova 233, 251 01 Říčany. Identifikátor: 651 016 444

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o. Žižkova 233, 251 01 Říčany. Identifikátor: 651 016 444 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o. Žižkova 233, 251 01 Říčany Identifikátor: 651 016 444 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace Chrustova 11/1448, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více