Vážení obchodní přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení obchodní přátelé,"

Transkript

1 Nabídka osiv jaro 2011

2 Vážení obchodní přátelé, Můžeme prakticky bilancovat další rok, který byl zvláštní jak průběhem počasí, tak i zájmem a cenovým vývojem komodit. Odvíjelo-li se první pololetí v intencích minulého roku, s převisem nabídky nad poptávkou a nízkými cenami, v průběhu žní došlo k jejich nárůstu. Pokles výnosů, značně opožděný průběh žní, snížená kvalita sklizených obilovin, v neposlední řadě i situace v Rusku, způsobily zájem o rostlinné komodity. Tento stav způsobil i zvýšení cenových požadavků za vykoupená osiva. Přes určité obavy o kvalitu osiv jsme nezaznamenali podstatné výpadky. To samé platí i pro osiva k jarnímu zásevu, kromě ovsa a pohanky máme prověřeny a zabezpečeny dostatečné zdroje. Opět je řada novinek v nabídce kukuřice, hrachu, ustálený sortiment jarního ječmene je dán preferencí odrůd. Na rozdíl od pšenice, žádná novinka, byť se sebelepšími parametry, nemá šanci na komerční úspěch, nestane-li se preferovanou odrůdou sladoven. Zaznamenali jsme pozitivní ohlasy na moření M-Sunagreenem a především Polyversem pro využití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství. Nově budeme nabízet PRP FIX aktivátor biologické transformace statkových hnojiv, jehož přínos je nejen ekonomický, ale i ekologický. Od března spolupracujeme s fi rmou CMS z důvodu optimalizace činností, minimalizování málo efektivních procesů a hledání vnitřních úspor všeho druhu z pohledu produktivity a efektivity práce. Do konce roku absolvujeme certifi kaci dle systému ISCC udržitelnost biomasy, která je podmínkou pro obchodování s řepkou v roce 2011 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES. Vážení zákazníci, děkuji Vám za dosavadní spolupráci, přeji Vám do nadcházejícího roku pevné zdraví a hodně úspěchů jak v pracovním, tak osobním životě. Prosinec 2010 Obsah Obiloviny Pšenice jarní Ječmen jarní Oves setý Tritikale jarní Pohanka obecná Proso seté Kukuřice Luskoviny Hrách setý Lupina bílá Peluška jarní Bob obecný Vikev jarní Olejniny Hořčice bílá Mák setý Řepka jarní Slunečnice roční Len setý olejný Kmín kořenný Okopaniny Kapusta krmná Krmná řepa Pícniny Jetel luční Vojtěška setá Bojínek luční Jílek mnohokvětý Jílek jednoletý Festulolium (jílek mnohokvětý kostřava rákosovitá) Jílek vytrvalý Kostřava červená Kostřava rákosovitá Kostřava luční Lipnice luční Ovsík vyvýšený Srha laločnatá Svazenka vratičolistá Travní směsi Ostatní služby Minerální hnojiva, přípravky na ochranu rostlin Nabídka foliárních přípravků na ochranu rostlin Nabídka moření osiv přípravky na ochranu rostlin Pomocné přípravky Nabídka merkantilů Nabídka služeb fi liálky Silo Vysoké Mýto Nabídka služeb fi liálky Úhřetice Ekologická osiva fi liálka Chotěboř Nabídka služeb laboratoře Havlíčkův Brod Ing. Pavel Švarc výrobně-obchodní ředitel Vysvětlivky: CPG udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94) PO udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb. P podána žádost o udělení ochranných práv k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb. CPA podána žádost o udělení odrůdových práv Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94) = Novinka Odrůda ječmene jarního vhodná pro výrobu Českého piva

3 Obiloviny

4 Obiloviny Granny PO majitel SELGEN, a.s. Praha poloraná osinatá odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností dobrý zdravotní stav, střední odolnost k listovým a klasovým chorobám pekařská jakost A, zrno středně velké, vysoká objemová hmotnost výsevek 4,0 5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, vhodnost do všech oblastí pěstování ošetření morforegulátory u silných porostů je ve střední dávce potřebné, ošetření fungicidy je nutné Pšenice jarní SW Kadrilj CPG majitel Lantmännen SW Seed AB, Svalöv, Švédsko zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s. Choceň poloraná pekařská odrůda středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností velmi dobrý zdravotní stav, střední až dobré odolnosti k chorobám stabilní pekařská jakost E, zrno velké, objemová hmotnost vysoká velmi vysoké výnosy zrna v obou variantách pěstování výsevek 4,0 5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, lze použít i pro velmi pozdní podzimní výsevy jako přesívkový typ ošetření morforegulátory jen u velmi silných porostů v dávce 1,0 1,5 l/ha ve fázi 25 29, ošetření fungicidy zaměřit proti napadení fuzariózami klasu Vinjett CPG majitel Lantmännen SW Seed AB, Svalöv, Švédsko zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s. Choceň poloraná pekařská odrůda středně vysokého až vysokého vzrůstu se střední až nižší odolností proti poléhání, středně odnožující zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti proti napadení rzí pšeničnou, padlím travním, braničnatkami v klasu, nižší odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi pekařská jakost A, zrno středně velké až velké, vysoká objemová hmotnost plastická odrůda vhodná i pro ekologické zemědělství výsevek 4,5 5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, lze použít i pro velmi pozdní podzimní výsevy jako přesívkový typ ošetření morforegulátory u silných porostů v dávce 1,0 1,5 l/ha potřebné Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice jarní (ÚKZÚZ, ) Kategorie doporučení Doporučené odrůdy Ostatní odrůdy Pekařská jakost E E A A A A B B A A Průměr standardních odrůd (t.ha 1 ) Vánek SW Kadrilj Tercie Granny Septima Brawura Seance Trappe Amaretto Aranka VÝNOS ZRNA (%) neošetřená varianta (N) 6, ošetřená varianta (O) 7, AGRONOMICKÁ DATA Metání rozdíl od odrůdy Vánek ve dnech Zralost rozdíl od odrůdy Vánek ve dnech Délka rostlin (cm) Odolnost proti poléhání (9 1) 7 7, , Počet produktivních stébel na m ODOLNOST PROTI CHOROBÁM (9 1) Padlí travní na listu Padlí travní v klasu Listové skvrnitosti , Braničnatka plevová v klasu ,5 7 7,5 7 Rez pšeničná 5 7, Běloklasost 7, , Fuzariózy klasů pšenice polní hodnocení ,5 6 Rez plevová testy x 5,5 9 8, ,5 8 7,5 Rez travní testy x 2, , ,5 KVALITA ZRNA Sedimentační test Zeleny (ml) Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 14,4 14,1 13,8 13,3 14,0 14,3 12,9 13,2 14,0 14,2 Číslo poklesu (s) Objemová hmotnost (g.l 1 ) Tvrdost PSI (%) Obsah škrobu v sušině (%) Alveograf W deformační energie (10 4 J) Alveograf P/L poměrové číslo 1,5 0,6 0,9 1,0 1,2 1,0 1,1 2,0 1,0 0,8 Hmotnost tisíce zrn (g) Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ. Pekařská jakost: E = elitní; A = kvalitní; B = chlebová; C = nevhodná pro pekařské využití. Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení. Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory; O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory, zvýšené dusíkaté hnojení. Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru standardních odrůd Vánek, SW Kadrilj, Granny v ošetřené variantě (7,86 t.ha 1 ). x testy: Mgr. Alena Hanzalová Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha Ruzyně. 2

5 Obiloviny Ječmen jarní Advent PO majitel SELGEN, a.s. Praha polopozdní sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání a lámání stébla zdravotní stav vcelku dobrý, výborná odolnost proti napadení padlím, střední odolnosti proti napadení rzí ječnou, hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí zrno středně velké až velké, podíl předního zrna je vysoký sladovnická jakost 5,3, vhodnost pro slady k výrobě Českého piva preferovaná odrůda výsevek 3,5 4,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí ošetření morforegulátory růstu u silných porostů je potřebné, ošetření fungicidy proti listovým skvrnitostem a rzi ječné je nezbytné Aksamit PO majitel SELGEN, a.s. Praha polopozdní sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností velmi dobrá odolnost proti napadení padlím a rhynchosporiovou skvrnitostí, nižší až střední odolnost proti napadení rzí ječnou a hnědou skvrnitostí sladovnická jakost 3,8 odrůda vhodná pro výrobu Českého piva preferovaná odrůda zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký vhodnost do všech oblastí pěstování, nejlepších výsledků je dosahováno v BVO a OVO ošetření fungicidy je nutné, ošetření morforegulátory u silných a přehoustlých porostů potřebné Aktiv CPG majitel LCEC, s.r.o., Praha poloraná odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání a střední odnožovací schopností zdravotní stav je dobrý, odolnost proti napadení padlím travním, střední odolnosti proti napadení hnědou skvrnitostí, rhynchosporiovou skvrnitostí a rzí ječnou zrno velké, vysoký podíl předního zrna odrůda se sladovnickými parametry 4,2, využívaná k pěstování pro krmné účely vhodnost do všech výrobních oblastí, plasticita odrůdy výsevek 3,5 4,5 MKS/ha dle oblastí, předplodiny a termínu setí ošetření morforegulátory růstu je doporučeno, fungicidní ochrana proti rzi a skvrnitostem je potřebná 3

6 Obiloviny Ječmen jarní Azit PO majitel LCEC, s.r.o. Praha polopozdní odrůda středně vysokého vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání, vysokou odolností vůči lámání stébla a velmi dobrou odnožovací schopností zdravotní stav vcelku dobrý, střední odolnosti proti chorobám krmná odrůda dosahující špičkové výnosy především v neošetřené variantě, ročníková stabilita výnosů zrno je velké s vysokým podílem předního zrna plasticita odrůdy, vhodnost do všech oblastí pěstování výsevek 3,5 4,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí ošetření morforegulátory růstu jen u silných porostů, fungicidní ošetření je potřebné Blaník CPG majitel Limagrain Nederland B.V. Rilland, Nizozemí polopozdní sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední až nižší odolností proti poléhání a velmi dobrou odnožovací schopností odolnost proti napadení padlím, střední odolnosti proti napadení rzí ječnou, hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí sladovnická jakost 4,4 odrůda vhodná pro výrobu Českého piva preferovaná odrůda zrno středně velké až velké, vysoký podíl předního zrna, vysoká odolnost vůči porůstání zrna plasticita odrůdy s vhodností pěstování ve všech výrobních oblastech výsevek 3,5 4,5 MKS/ha, dle předplodin, podmínek a termínu setí ošetření morforegulátory růstu ke zpevnění stébla je nutné, fungicidní ochrana proti rzi a skvrnitostem je nezbytná Bojos CPG majitel LCEC, s.r.o., Praha polopozdní sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání a velmi dobrou odnožovací schopností zdravotní stav vcelku dobrý, odolnost proti napadení padlím, střední odolnosti proti napadení rzí ječnou, hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí výnosová jistota, vhodnost do všech oblastí pěstování podíl předního zrna v ošetřené variantě je vysoký sladovnická jakost 5,3, vhodnost pro slady k výrobě Českého piva preferovaná odrůda výsevek 3,5 4,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí ošetření morforegulátory růstu potřebné jen u silných porostů, ošetření fungicidy proti rzi a skvrnitostem je nutné Heris PO majitel LCEC, s.r.o., Praha poloraná odrůda středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání velmi vysoká odolnost proti napadení padlím travním (gen Mlo), dobrá odolnost proti napadení hnědou skvrnitostí, rhynchosporiovou skvrnitostí a rzí ječnou odrůda určená pro krmné účely je vhodná do všech výrobních oblastí, nejlepších výsledků dosahuje v ŘVO a OVO výsevek 3,5 4,5 MKS/ha, dle půdních podmínek, předplodin a termínu setí vysoce ekonomická odrůda, při nižším tlaku chorob nevyžaduje ochranu fungicidy Malz CPG majitel LCEC, s.r.o., Praha polopozdní odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání zdravotní stav uspokojivý, střední odolnosti k chorobám, nižší odolnost proti napadení padlím a rzí ječnou sladovnická jakost 6 vhodnost pro výrobu Českého piva preferovaná odrůda zrno je velké, podíl předního zrna vysoký dosahuje dobrých výnosů ve všech oblastech pěstování výsevek 3,5 4,5 MKS/ha dle podmínek, oblastí a termínu setí ošetření morforegulátory růstu a fungicidy je nezbytné Prestige CPG majitel Société RAGT 2n, Rodez Cedex, Francie poloraná sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností střední odolnost proti lámání stébla zrno je velké, podíl předního zrna vysoký sladovnická jakost 5,6 preferovaná odrůda odolnost proti napadení padlím travním, střední odolnosti proti napadení rzí ječnou a rhynchosporiovou skvrnitostí, náchylnost k napadení hnědou skvrnitostí výsevek 3,5 4,0 MKS/ha dle oblastí a podmínek pěstování ošetření morforegulátory růstu potřebné jen u silných porostů, ošetření fungicidy proti rzi a hnědé skvrnitosti je nutné 4

7 Obiloviny Ječmen jarní Radegast PO majitel LCEC, s.r.o., Praha polopozdní sladovnická odrůda středního vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání a velmi dobrou odnožovací schopností zrno je velké, podíl předního zrna je velmi vysoký vysoká odolnost proti napadení padlím travním, střední odolnost proti napadení hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí, nižší odolnost proti napadení rzí ječnou sladovnická jakost 4,6 vhodnost pro výrobu Českého piva preferovaná odrůda plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ošetření morforegulátory růstu u silných porostů žádoucí, fungicidní ošetření je potřebné Sebastian CPG majitel Sejet Planteforaedling I/S, Horsens, Dánsko polopozdní odrůda nižšího vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání a lámání stébla a vysokou odnožovací schopností uspokojivý zdravotní stav, střední odolnosti k chorobám, nižší odolnost proti napadení padlím špičková sladovnická jakost 7,8 odrůda pro výrobu evropských značkových piv, preferovaná odrůda výsevek 3,5 4,0 MKS/ha, v horších podmínkách a při pozdním setí 4,5 MKS/ha, velmi vysokých výnosů je dosahováno ve všech oblastech pěstování ošetření morforegulátory růstu potřebné jen u silných porostů, ošetření fungicidy je nezbytné Xanadu CPG majitel NORDSAAT Saatzucht, Böhnshausen, Německo středně raná sladovnická odrůda nižšího vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání a vyšší odnožovací schopností zdravotní stav dobrý, vysoká odolnost proti napadení padlím, střední odolnosti proti napadení hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí, nižší odolnost proti napadení rzí ječnou výnosová stabilita, plasticita ke stanovištním podmínkám, zvládá i přísuškové lokality zrno je středně velké s vysokým podílem předního zrna výsevek 3,0 3,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí sladovnická jakost 7,7 s kvalitativními parametry exportních sladů preferovaná odrůda ošetření morforegulátory růstu potřebné jen u silných porostů, ošetření fungicidy proti rzi a skvrnitostem nutné 5

8 Obiloviny Ječmen jarní Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, ) Odrůdy doporučené Odrůdy předběžně doporučené Sladovnické České pivo Neslad. Sladovnické ČP Neslad. Varianta pěstování Průměr standardních odrůd (t.ha 1 ) Aktiv Sebastian Kangoo Marthe Xanadu Prestige Diplom Jersey Bojos Blaník Aksamit Radegast Tolar Tocada Azit Pribina Vista* Streif* Signora* Henley* Henrike* Advent* Kontiki* VÝNOS ZRNA (%) v OBLASTI Kukuřičná N 5, O 6, Řepařská N 6, O 7, Obilnářská N 5, O 6, Bramborářská N 5, O 6, AGRONOMICKÁ DATA Metání rozdíl od odrůdy Tolar ve dnech Zralost rozdíl od odrůdy Tolar ve dnech Počet produktivních stébel na m Délka rostlin (cm) Odolnost proti poléhání (9 1) 5 5 5, , , ODOLNOST PROTI CHOROBÁM (9 1) Padlí travní 9 5 7, ,5 5, Rez ječná 6 6, , , ,5 Hnědá skvrnitost ,5 3,5 5 5, ,5 6 6, ,5 Rhynchosporiová skvrnitost 5 6 5, , , , KVALITA ZRNA Hmotnost tisíce zrn (g) Podíl předního zrna (%) Sladovnická jakost (9 1) 4,2 7,8 5,5 7,4 7,7 5,6 6,1 4,9 5,3 4,4 3,8 4,6 3, ,1 5,2 7,8 7,6 4,3 5,3 - Rok registrace * = menší počet dat nová odrůda. Relativní hodnoty jsou vztaženy k průměru standardních odrůd (Sebastian, Bojos, Prestige, Tocada) v ošetřené variantě pěstování v dané oblasti. Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení, nejjakostnější; 1 = zcela poléhavá, zcela napadána, bez sladovnické jakosti. Stanovení sladovnické jakosti provedl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský Sladařský ústav Brno. u nesladovnických odrůd se jakost dále nesleduje. Varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy. Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ. 6

9 Obiloviny Atego PO majitel SELGEN, a.s. Praha středně raná žlutozrnná odrůda nižšího vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání zdravotní stav dobrý, střední odolnosti proti chorobám vysoké výnosy zrna, zrno středně velké, středně vysoká objemová hmotnost, pluchatost střední až vyšší vhodnost především do OVO a BVO, výsevek 4,0 5,0 MKS/ha dle termínu a podmínek setí Pogon CPG majitel NORDSAAT Saatzucht Böhnshausen, Německo polopozdní pluchatá žlutozrnná odrůda středního vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání vhodnost pro krmné i potravinářské účely, zrno středně velké, středně vysoká objemová hmotnost výsevek 3,0 3,7 MKS/ha dle podmínek a termínu setí ošetření morforegulátory růstu v dávce 1,0 1,5 l CCC v případě přehoustlých porostů je nutné Raven PO majitel SELGEN, a.s. Praha polopozdní odrůda pluchatého ovsa s černou barvou zrna, středně vysokého vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání zdravotní stav i výnos na úrovni klasických ovsů zrno středně velké, vysoká objemová hmotnost, vysoký obsah bílkovin mimořádná vhodnost jako krmivo pro sportovní koně výsevek 4,0 5,0 MKS/ha dle termínu a podmínek setí, ostatní agrotechnika shodná s odrůdou Atego, která byla při šlechtění použita Saul PO majitel SELGEN, a.s. Praha polopozdní odrůda nahého ovsa středně vysokého vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám technologická kvalita je dobrá, nízký podíl geneticky podmíněných pluchatých zrn HTS střední až vyšší výsevek 4,0 5,0 MKS/ha dle podmínek a oblastí pěstování, při přezrání může dojít k vypadávání zrna vhodnost pro potravinářské využití nebo pro krmné účely Seznam doporučených odrůd ovsa setého pluchatého (ÚKZÚZ, ) Kategorie doporučení Průměr standardních odrůd ( t.ha 1 ) Scorpion Doporučené Neklan Atego Raven Předb. dop. Max* Dominik Ostatní Výnos zrna v % 6, Výnos čistých obilek v % 4, AGRONOMICKÁ DATA Oves setý Metání rozdíl od odrůdy Neklan ve dnech Zralost rozdíl od odrůdy Neklan ve dnech Odolnost proti poléhání (9 1) ,5 Délka rostlin (cm) Počet lat na m Počet zrn v latě (ks) ODOLNOST PROTI CHOROBÁM (9 1) Padlí travní Komplex listových skvrnitostí Rez ovesná KVALITA ZRNA Objemová hmotnost (kg.hl 1 ) Pluchatost (%) Podíl nad sítem 1,8 mm (%) Hmotnost tisíce zrn (g) Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 11,9 12,2 12,2 12,1 11,8 12,1 11,9 VÝTĚŽNOST NA PRŮMYSLOVÉ LOUPAČCE (%) ovesná rýže ovesná drť celkem Rok registrace Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení. Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru standardních odrůd Neklan, Atego, Pogon. * = menší počet dat, nová odrůda. Čisté obilky = výnos zrna po odpočtu procenta pluch. Ovesná rýže = vyloupané obilky na průmyslové loupačce použitelné pro výrobu ovesných vloček. Kategorie rozmnožovacího materiálu: E = Elita, C1 = certifi kované osivo. Pogon Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ. 7

10 Obiloviny Tritikale jarní Pohanka obecná Proso seté Kargo majitel Hodowla Roślin Strzelce, Polsko zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s. Choceň středně raná odrůda vyššího vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání zdravotní stav vcelku dobrý, odolnost proti napadení padlím, nižší odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí žitnou vysoký výnos, zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký, obsah škrobu velmi vysoký výsevek 5,0 5,5 MKS/ha dle podmínek co nejdříve, malá odnožovací schopnost dávky N kg/ha ošetření fungicidy proti listovým skvrnitostem a rzi žitné je potřebné, ošetření morforegulátory růstu u silných porostů je žádoucí Milkaro Odrůda v prodeji na základě Společného katalogu majitel Hodowla Roślin Strzelce, Polsko zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s. Choceň středně raná odrůda vyššího vzrůstu s nižší odolností proti poléhání zdravotní stav dobrý, zvýšená odolnost proti napadení rzí žitnou a listovými skvrnitostmi výnos zrna vysoký, zrno středně velké, vysoká objemová hmotnost výsevek 5,0 5,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, který by měl být co nejčasnější malá odnožovací schopnost dávky N dle stavu porostu a předplodiny do 130 kg/ha ošetření morforegulátory růstu proti poléhání je ve střední dávce nezbytné, fungicidní ošetření při silnějším tlaku chorob potřebné Pyra majitel ELITA semenářská, a.s. Brno raná odrůda s vegetační dobou v průměru 106 dnů, pomalejší počáteční růst výška rostlin v průměru 73 cm, plodem je trojboká nažka HTS 26 g odrůda nemá zvláštní agrotechnické požadavky, nejlépe jí vyhovují hluboké hlinité půdy s vysokou zásobou živin, vhodná pro intenzivní podmínky ŘVO a BVO jako hlavní plodina doporučený výsevek je 1,0 1,5 MKS/ha jako meziplodina je vhodná do všech pěstitelských oblastí, uplatnění jako komponent do dotačního titulu biopásy a meziplodiny Hanácké Mana majitel ELITA semenářská, a.s. Brno velmi raná nepoléhavá odrůda středního vzrůstu zrno středně velké, zelené až šedé barvy dobrá odolnost k chorobám nejlepší podmínky pro pěstování v teplejší ŘVO ve středně těžkých, dobře zásobených půdách uplatnění jako komponent do směsí pro dotační titul biopásy Unikum majitel HORDEUM s.r.o., Sládkovičovo, Slovensko raná odrůda středního vzrůstu, středně až silně odnožující, dobrá odolnost proti poléhání zrno středně velké až velké, žluté barvy při pěstování na zrno vhodnost pro KVO a ŘVO využití jako komponent do směsí pro dotační titul biopásy Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale jarního (ÚKZÚZ, ) Průměr všech odrůd (t.ha 1 ) Výnos zrna v % 5, AGRONOMICKÁ DATA Metání rozdíl od odrůdy Legalo ve dnech Zralost rozdíl od odrůdy Legalo ve dnech Délka rostlin (cm) Odolnost proti poléhání (9 1) Počet produktivních stébel na m ODOLNOST PROTI CHOROBÁM (9 1) Padlí travní Komplex listových skvrnitostí Rez žitná a pšeničná 7,5 5 7 KVALITA ZRNA Objemová hmotnost (g.l 1 ) Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 12,8 12,6 13,0 Číslo poklesu (s) Obsah lysinu v sušině (%) 0,42 0,39 0,41 Obsah škrobu v sušině (%) Hmotnost tisíce zrn (g) Množitelské plochy 2009 (E+C1; %) Rok registrace Dublet Kargo Legalo Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ. Relativní hodnoty výnosu jsou vztaženy k průměru všech odrůd. Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení. 8

11 Kukuřice

12 Sortiment hybridů kukuřice OSEVA UNI Hybrid FAO siláž/zrno Rok registrace v ČR Typ hybridu Typ zrna Typ rostliny Využití na siláž Využití na LKS S 210 / Z Sc tvrdý až mezityp střední stay green S 220 / Z Sc tvrdý až mezityp střední stay green S 220 / Z Sc mezityp střední stay green S 230 / Z Sc tvrdý až mezityp střední stay green S 240 / Z Sc mezityp až zub silný stay green S 250 / Z Sc mezityp střední stay green S 250 / Z 260 EU MSc mezityp až zub silný stay green S 260 / Z 270 EU Sc mezityp střední stay green S 265 / Z Sc mezityp střední stay green Novinky roku 2011 S 230 EU Sc mezityp střední stay green S 250 / Z 240 EU Sc tvrdý až mezityp střední stay green S 280 / Z 290 EU Sc zub silný stay green MSc modifikovaný jednoduchý hybrid Sc dvouliniový hybrid Tc tříliniový hybrid

13 Využití na zrno Doporučená hustota ke sklizni (tis/ha) Odolnost k chladu Odolnost k suchu Poznámka Jistota v siláži i v suchém zrnu. Obrovské výnosy celkové suché hmoty s nadprůměrně vysokým obsahem škrobu a vynikajícím podílem perfektně uzavřených palic. Špičkové výnosy zrna. Velmi nízko nasazené palice. Rychlý počáteční růst. Plastický hybrid se stabilními výnosy Mohutné, bohatě olistěné rostliny s obrovským podílem palic. Energeticky vysoce hodnotná siláž díky nadprůměrnému podílu škrobu. Velmi dobrá odolnost k poléhání a k odnožování. Špičková přizpůsobivost různým půdním a klimatickým podmínkám Super špičkový hybrid v raném sortimentu s možností univerzálního využití. Enormní výnos škrobu. Rostliny s tenkým stonkem a tenkým vřetenem palice. Hybrid s jednou z nejvyšších stravitelností organické hmoty (ELOS i IVDOM) v sortimentu rané siláže (FAO ) podle výsledků zkoušek ÚKZÚZ. Absolutní odolnost proti poléhání. Výborný zdravotní stav a plasticita. Vysoká odolnost k suchu a chladu. Velmi vysoké výnosy zrna (v zahraničí registrován i na zrno) Bohatě olistěné rostliny s mohutnými dopylenými palicemi. Vysoká odolnost vůči poléhání. Velmi vysoká HTS. Doporučujeme do lepších pěstebních podmínek. Velmi vysoké výnosy zrna s velmi rychlým uvolňováním vody ze zrna Obrovské výnosy zrna. Rychlé uvolňování vody ze zrna. Vysoká HTS. Vysoká odolnost vůči poléhání. Nízký podíl zlomených rostlin pod palicí. Vysoká odolnost k suchu a chladu Mohutné, bohatě olistěné rostliny s tenkým stonkem. Velmi vysoké výnosy zrna i celkové suché hmoty. Vysoký obsah škrobu a velmi dobrá stravitelnost celkové organické hmoty. Velké, perfektně dopylené palice s tenkým vřetenem. Výborný zdravotní stav. Možnost univerzálního využití porostu Vysoké výnosy celkové suché hmoty. Mohutné, bohatě olistěné rostliny. Vynikající stravitelnost zbytku rostliny. Velmi plastický hybrid. Díky obrovskému výnosovému potenciálu doporučujeme i na využití pro bioplyn Velmi vysoké, ročníkově stabilní výnosy celkové suché hmoty. Doporučujeme i na využití pro bioplyn. Vysoce odolný vůči poléhání díky pevnému stéblu a bohatému kořenovému systému. Velmi dobrá odolnost k fuzáriím v klase Velmi vysoké výnosy zrna a celkové suché hmoty. Velmi vysoká HTS. Rychle uvolňuje vodu ze zrna. Velmi dobrý zdravotní stav. Vysoká tolerance k napadení helmintosporiem a fuzariózami palic Registrován ve Francii v roce Velmi rychlý jarní vývoj i v chladném období. Obrovský výnosový potenciál celkové suché hmoty s velmi dobrou stravitelností. Středně vysoko nasazené palice s častým výskytem kouřových zrn. Vynikající zdravotní stav, především velmi dobrá odolnost k fuzáriím a sněti kukuřičné. Vyžaduje lepší půdní podmínky. S jistotou dosahuje silážní zralosti i v klimaticky problematických ročnících Novinka roku 2010 v německé listině doporučených odrůd. Mohutné, bohatě olistěné rostliny s vynikající odolností vůči poléhání během celé vegetace. Dosahuje obrovských výnosů celkové suché hmoty i zrna. Jedinečnou předností tohoto hybridu je jeho všestranné využití. Všem pěstitelům ve středně rané oblasti pěstování kukuřice dává absolutní flexibilitu v jeho využití. Může být sklízen na siláž, nebo na zrno nebo pro bioplynové stanice. Ve všech směrech využití dosahuje excelentních výsledků Registrován ve Francii v roce Špičkový zrnový hybrid se všemi potřebnými vlastnosti, které k pěstování na zrno patří. Vysoké výnosy zrna s velkou HTS. Středně vysoké rostliny se středně nasazenými palicemi. Velmi dobrá odolnost k chladu a suchu. Vynikající odolnost k poléhání během celé vegetace. Vysoká odolnost k napadení helmintosporiem. vynikající velmi dobrý dobrý Osivo je dodáváno ve výsevních jednotkách po zrnech.

14 Kukuřice Sortiment hybridů kukuřice firmy CAUSSADE SEMENCES FAO TYP HYBRID VJ POČET ZRN ROK REGISTR. SILÁŽ ZRNO HYBRIDU ZRNA ROSTLINY RODNI CS Sc FM RMZ RUBBEN EU Sc M RMZ CASTELLI CS Sc M RMZ CORADI CS Tc FM RMZ Sortiment hybridů kukuřice firmy CEZEA ČEJČ FAO TYP HYBRID VJ POČET ZRN ROK REGISTR. SILÁŽ ZRNO HYBRIDU ZRNA ROSTLINY CE Tc FM RZ CEMISS Sc M RZ CEMILK MTc M RZ CELUX Sc M RZ CESTER MTc M RMZ CEKLAD MTc M RMZ CESKOR Sc M RZ SAN MTc FM RMZ CE 240 S Dc M RMZ CEMAX Tc FM SG CELIO Dc MD RMZ CELIVE Sc MD RMZ CEMET Tc FM RMZ CEJINE EU 260 Sc MD RMZ CEGRAF Sc MD RZ CEWINR Sc MD RMZ CELIDO MTc FM SG CEDUB Sc MD RMZ CERUBA Sc M RMZ CEFIN Tc MD SG CENZUS Tc MD RMZ CEPLAN Sc MD RMZ CEVAHA Sc D RMZ 12

15 Kukuřice Sortiment hybridů kukuřice firmy CAUSSADE SEMENCES UŽITÍ ODOLNOST OPTIMÁLNÍ HUSTOTA SILÁŽ LKS ZRNO tis. rostlin/ha SUCHO CHLAD + TĚŽKÉ PŮDY POZNÁMKA * * * * * * * * * * * * * VÝNOSNÝ ZRNOVÝ HYBRID, NÍZKÁ SKLIZŇOVÁ VLHKOST * * * * * * * * * * * * VÝBORNÁ KVALITA SILÁŽNÍ HMOTY * * * * * * * * * * * * * VYSOKÝ VÝNOS ZRNA, RYCHLÉ UVOLŇOVÁNÍ VODY ZE ZRNA * * * * * * * * * * * VÝNOS A KVALITA Sortiment hybridů kukuřice firmy CEZEA ČEJČ UŽITÍ ODOLNOST OPTIMÁLNÍ HUSTOTA SILÁŽ LKS ZRNO tis. rostlin/ha SUCHO CHLAD + TĚŽKÉ PŮDY POZNÁMKA * * * 90 * * * * * STABILITA, PLASTICITA * * * 85 * * * * * * DOBRÝ VÝNOS ZRNA * * * * * * * * VELMI DOBRÝ VÝNOS SUŠINY A ZDRAVOTNÍ STAV * * * * * * * * * * UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV * * * 90 * * * * * * PŘIZPŮSOBIVOST CHLADNÝM PODMÍNKÁM * * * * * * * * * * * UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, PLASTICITA * * * * * * * * * * * VYSOKÝ VÝNOS ZRNA * * * * * * * * POSKYTUJE DOBROU KVALITU SILÁŽE * * * 90 * * * * * * PLASTICITA * * * * * * * * DOBRÝ VÝNOS I KVALITA * * * * * * * * * PLASTICITA, VYUŽITELNOST I DO CHLADNÝCH PODMÍNEK * * * * * * * * * TOLERANCE VŮČI CHLADU, DOBRÝ VÝNOS ZRNA * * * * * * 85 * * * * * DOBRÝ VÝNOS, PLASTICITA * * * 85 * * * * * * VYSOKÝ VÝNOS SILÁŽNÍ HMOTY * * * 80 * * * * * * DOBRÝ VÝNOS ZRNA * * * * * * * * * * * * UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ HYBRIDU * * * * * * * * * * PLASTICITA HYBRIDU * * * 80 * * * * * * VYSOKÝ VÝNOS ZRNA * * * 80 * * * * * * VYSOKÝ VÝNOS ZRNA * * * * * * * * DOBRÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY SILÁŽE * * * * * * * * * * * UNIVERZÁLNÍ HYBRID PRO VYŠŠÍ INTENZITU PĚSTOVÁNÍ * * * * * * * * * * * UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ * * * VYSOKÝ VÝNOS SILÁŽNÍ HMOTY, KVALITA 13

16 Kukuřice Sortiment hybridů kukuřice firmy DEKALB FAO TYP HYBRID VJ POČET ZRN ROK REGISTR. SILÁŽ ZRNO HYBRIDU ZRNA ROSTLINY DKC EU Sc M SG DKC EU Sc FM SG EG r. SOZ 230 Sc D RZ DKC EU Sc MF RMZ/SG DKC EU Sc M SG DKC EU Sc MD RMZ DKC Sc D RMZ/SG DKC EU Sc MD SG DKC EU Sc D RMZ DKC EU Sc M SG DKC EU Sc D RZ DKC EU Sc D RZ BT HYBRIDY DKC 2961 YG EU Sc MF RMF/SG DKC 3946 YG Sc D RMZ DKC 3512 YG Sc D RZ Sortiment hybridů kukuřice firmy LIMAGRAIN FAO TYP HYBRID VJ POČET ZRN ROK REGISTR. SILÁŽ ZRNO HYBRIDU ZRNA ROSTLINY LG EU Sc M SG LG Tc M SG LG EU Sc M SG ALVITO EU MSc M RMZ ASPEED EU Tc M SG LG EU Sc M SG LG Tc F SG LG EU MSc M SG LG Tc M SG LG EU Sc M SG LG EU Sc D RMZ-SG ABSOLUT EU Sc M SG LG EU Tc F SG LG EU Sc D SG LG EU Sc D RMZ LG EU Sc D SG 14

17 Kukuřice Sortiment hybridů kukuřice firmy DEKALB UŽITÍ ODOLNOST OPTIMÁLNÍ HUSTOTA SILÁŽ LKS ZRNO tis. rostlin/ha SUCHO CHLAD + TĚŽKÉ PŮDY POZNÁMKA * * * * * * * * * ANO UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, PLASTICITA * * * * * * * * * * ANO VYSOKÉ VÝNOSY ZRNA I KVALITNÍ SILÁŽNÍ HMOTY * * * * * ANO RYCHLÉ UVOLŃOVÁNÍ VODY ZE ZRNA, SNÁŠÍ PŘÍSUŠKY * * * * * * * * * * * ANO VYSOKÉ VÝNOSY ZRNA I HMOTY, PLASTICITA * * * * * ANO VELMI VYSOKÝ VÝNOS HMOTY, VHODNOST NA BIOPLYN * * * * * * * * * * * ROBUSTNÍ VZRŮST, UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ * * * 80 * * * ANO STABILNÍ VYSOKÝ VÝNOS V RŮZNÝCH ROČNÍCÍCH A PODMÍNKÁCH * * * * * ANO VYSOKÉ VÝNOSY KVALITNÍ HMOTY, VHODNOST NA BIOPLYN * * * * * * ANO VÝKONNÝ ZRNOVÝ HYBRID S RYCHLÝM UVOLŇOVÁNÍM VODY ZE ZRNA * * * * * * * ANO VELMI VYSOKÝ VÝNOS HMOTY, VHODNOST NA BIOPLYN * * * PLASTICITA A TOLERANCE K PŘÍSUŠKŮM * * * * * * ANO VYSOKÝ VÝNOS, ODOLNOST SUCHU A CHLADU * * * * * * * * * ANO VÝKONNÝ HYBRID S UNIVERZÁLNÍM VYUŽITÍM * * * * * * * * * * ANO UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, VHODNOST NA BIOPLYN * * * * * * * * ODOLNOST K SUCHU, ŠPIČKOVÝ VÝNOS ZRNA Sortiment hybridů kukuřice firmy LIMAGRAIN UŽITÍ ODOLNOST OPTIMÁLNÍ HUSTOTA SILÁŽ LKS ZRNO tis. rostlin/ha SUCHO CHLAD + TĚŽKÉ PŮDY POZNÁMKA * * * * * ANO VZRŮSTNÝ, VÝNOSNÝ, VHODNOST NA BIOPLYN * * * * * ANO PLASTICITA, PRŮMĚRNÉ VÝSLEDKY * * * * * ANO PLASTICITA, VYSOKÝ VÝNOS ZRNA * * * * * * * * * * * * ANO UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, DOBRÉ UVOLŃOVÁNÍ VODY * * * * * ANO VELMI KVALITNÍ SILÁŽNÍ HYBRID, PLASTICITA * * * * * ANO VZRŮSTNOST, PŘIZPŮSOBIVOST, VELMI DOBRÁ KVALITA * * * * * * * * * * * OSVĚDČENÝ HYBRID S PRŮMĚRNÝMI VÝSLEDKY * * * * * * * * * * * * ANO PLASTICITA, UNIVERZÁLNOST, VÝKONNOST * * * * * * ANO VYSOKÝ VÝNOS A KVALITA * * * * * * * * * * * ANO UNIVERZÁLNOST, ŠPIČKOVÉ PARAMETRY * * * * * * PRO INTENZIVNÍ ZPŮSOB PĚSTOVÁNÍ, NE DO CHLADNÝCH POLOH * * * * * * ANO VÝNOSNÝ SILÁŽNÍ HYBRID, NÁCHYLNOST K POŠKOZENÍ SULFONYLMOČOVINOU * * * * * ANO VÝBORNÝ VÝNOSNÝ POTENCIÁL A KVALITA * * * * * * SPÍŠE DO INTENZIVNÍCH PODMÍNEK PĚSTOVÁNÍ, VÝNOSOVÁ ŠPIČKA * * * * * * * * * ANO VYSOKÝ VÝNOSOVÝ POTENCIÁL, PLASTICITA * * * * * * * * * VYSOKÝ A STABILNÍ VÝNOS, PLASTICITA 15

18 Kukuřice Sortiment hybridů kukuřice firmy PIONEER FAO TYP HYBRID VJ POČET ZRN ROK REGISTR. SILÁŽ ZRNO HYBRIDU ZRNA ROSTLINY PR39V EU Sc FM RMZ JUSTINA Sc M RMZ PR39K EU Sc F RMZ PR39H EU Sc FM RMZ P Sc D RMZ PR39W EU Sc M SG PR39A EU Sc M SG PR39R Sc FM RMZ PR39D Sc D RZ PR39F Sc MD RMZ P EU Sc M RZ PR34Y Sc FM SG PR38N Sc MD RMZ BENICIA Sc FM SG PR38R Sc D RMZ PR38A Sc M RMZ P EU Sc MD RMZ BT HYBRIDY PR39T Sc FM RMZ PR39F Sc MD RMZ Sortiment hybridů kukuřice firmy SAATEN UNION FAO TYP HYBRID VJ POČET ZRN ROK REGISTR. SILÁŽ ZRNO HYBRIDU ZRNA ROSTLINY SURIGA EU Tc MF RMZ RAVENNA Sc M RMZ SULEXA EU Sc M RMZ CABRIO Sc MD MD SUNARO Tc M RMZ SYSTEM EU Sc M RMZ SUM EU Sc D RMZ SUPREME EU Sc D RMZ TANGO EU Sc M RMZ SUBITO Sc M RMZ SUSANN EU Sc F RMZ SUMARIS Sc MD RMZ SURREAL EU 300 Sc D RMZ 16

19 Kukuřice Sortiment hybridů kukuřice firmy PIONEER UŽITÍ ODOLNOST OPTIMÁLNÍ HUSTOTA SILÁŽ LKS ZRNO tis. rostlin/ha SUCHO CHLAD + TĚŽKÉ PŮDY POZNÁMKA * * * * * * * * NEJRANĚJŠÍ HYBRID S ČASNÝM UKLÁDÁNÍM ŠKROBU * * * * * * * * * * * * PRO SILÁŽNÍ VYUŽITÍ * * * * * * * * * * * * * KVALITA SILÁŽE, MLYNÁŘSKÉ VYUŽITÍ * * * * * * * * * * * PŘEDEVŠÍM PRO SILÁŽNÍ VYUŽITÍ * * * * * * * * * * * * * VÝNOSNÝ UNIVERZÁLNÍ HYBRID, I PRO BIOPLYN * * * * * * * * * * * * VÝNOS A KVALITA SILÁŽNÍ HMOTY * * * * * * * * * * * * VÝNOS A KVALITA SILÁŽNÍ HMOTY, VHODNOST NA BIOPLYN * * * * * * * * * * * * * PŘEDEVŠÍM SILÁŽNÍ HYBRID S DOBRÝMI PARAMETRY * * * * * * * * * * * ODOLNOST K SUCHU, RYCHLÉ UVOLŇOVÁNÍ VODY ZE ZRNA * * * * * * * * * * * * * * UNIVERZÁLNÍ HYBRID VÝBORNÝCH PARAMETRŮ * * * * * * * * * * * VÝNOSNÝ ZRNOVÝ HYBRID S DOBRÝM UVOLŇOVÁNÍM VODY * * * * * * * * * VÝNOSNÝ SILÁŽNÍ HYBRID S VHODNOSTÍ NA BIOPLYN * * * * * * * * PLASTICITA, RYCHLÉ UVOLŇOVÁNÍ VODY ZE ZRNA * * * * * * * * * * * VYSOKÝ VÝNOS SILÁŽNÍ HMOTY, VHODNOST PRO BIOPLYN * * * * * * * * * * * * * PLASTICITA, UNIVERZÁLNOST, RYCHLÉ UVOLŇOVÁNÍ VODY * * * * * * * * * * * * * * UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, VYSOKÝ VÝNOS ZRNA I HMOTY * * * * * * * * * * * * * VYSOKÉ VÝNOSY ZRNA I SILÁŽNÍ HMOTY, RYCHLÉ UVOLŇOVÁNÍ VODY * * * * * * * * * * * * BT VERZE HYBRIDU PR39T45 * * * * * * * * * * * * * * BT VERZE HYBRIDU PR39 F 58 Sortiment hybridů kukuřice firmy SAATEN UNION UŽITÍ ODOLNOST OPTIMÁLNÍ HUSTOTA SILÁŽ LKS ZRNO tis. rostlin/ha SUCHO CHLAD + TĚŽKÉ PŮDY POZNÁMKA * * * * * * * * * * * * VELMI RANÝ HYBRID DO OKRAJOVÝCH OBLASTÍ PĚSTOVÁNÍ * * * * * * * * * * * * * * * VYSOCE ENERGETICKÁ SILÁŽ * * * * * * * * * * * * * * * UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, VYSOKÝ OBSAH ŠKROBU * * * * * * * * * * * * * * VYSOKÝ VÝNOS S DOBROU KVALITOU * * * * * * * * * * * * * * STŘEDNÍ INTENZITA, VYSOKÁ PLASTICITA * * * * * * * * * * * * * * * VHODNOST I DO STRESOVÝCH LOKALIT, STŘEDNÍ AŽ NIŽŠÍ INTENZITA PĚSTOVÁNÍ, VHODNOST I NA BIOPLYN * * * * * * * * * * * * * * * VYSOKÁ PLASTICITA HYBRIDU I PRO ŠPATNÉ PŮDNÍ PODMÍNKY * * * * * * * * * * * VÝBORNÉ VÝSLEDKY PŘI PĚSTOVÁNÍ NA SILÁŽ A BIOPLYN * * * * * * * * * * PRO VYSOKOU INTENZITU PĚSTOVÁNÍ * * * * * * * * * * * ŠPIČKOVÉ VÝNOSY SILÁŽNÍ HMOTY I NA BIOPLYN * * * * * * * * * * * * * * * ŠPIČKOVÉ VÝNOSY ZRNA I KVALITNÍ SILÁŽE * * * * * * * * * * * * * * * ROBUSTNÍ HYBRID * * * * * * * * VYSOCE VÝNOSNÝ ZRNOVÝ HYBRID 17

20 Kukuřice Sortiment hybridů kukuřice firmy SYNGENTA FAO TYP HYBRID VJ POČET ZRN ROK REGISTR. SILÁŽ ZRNO HYBRIDU ZRNA ROSTLINY NERISSA Sc F semi SG OLDHAM Sc MD semi SG NK FALKONE Sc M SG DELITOP Sc M RMZ NK NEKTA Sc M SG NK PERFORM Sc MD SG NK EAGLE EU 260 Sc M SG MONCADA Sc M RMZ NK CUBIC Sc M RMZ NK SYMBA EU Sc D RZ NK OLYMPIC EU Sc D RZ Vysvětlivky k tabulkám na stranách 12 19: TYP HYBRIDU Sc = dvouliniový hybrid Tc = tříliniový hybrid MSc = modifi kovaný dvouliniový hybrid DMSc = dvojitý modifi kovaný dvouliniový hybrid MTc = modifi kovaný tříliniový hybrid TYP ZRNA F = tvrdý FM = mezityp tvrdý M = mezityp MD = mezityp zub D = zub TYP DOZRÁVÁNÍ SG = stay green RMZ = rovnoměrně dozrávající RZ = rychle dozrávající 18

21 Kukuřice Sortiment hybridů kukuřice firmy SYNGENTA UŽITÍ ODOLNOST OPTIMÁLNÍ HUSTOTA SILÁŽ LKS ZRNO tis. rostlin/ha SUCHO CHLAD + TĚŽKÉ PŮDY POZNÁMKA * * * * * * * * * ANO MOHUTNÝ HABITUS, ODOLNOST SUCHU * * * * * * * * ANO UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, KVALITA SILÁŽE * * * * * * * * * * * ANO UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, VYSOKÝ OBSAH ŠKROBU * * * * * * * * * * * * ANO NÍZKÁ SKLIZŇOVÁ VLHKOST ZRNA * * * * * * * * * * * ANO VÝBORNÉ KVALITATIVNÍ PARAMETRY SILÁŽE * * * * * * * * ANO VYSOKÝ VÝNOSOVÝ POTENCIÁL * * * * * * ANO NELÁMAVOST STONKŮ * * * * * * * * * ANO UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, PRO INTENZIVNÍ PĚSTITELSKÉ PODMÍNKY * * * * * * * * * * * * UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ, KVALITA SILÁŽE * * * * * * * * * ANO ODOLNOST K SUCHU, VELMI VÝKONNÝ HYBRID * * * * * * * * VÝKONNÝ ZRNOVÝ HYBRID S TOLERANCÍ K SUCHU 19

22 Kukuřice Významné hospodářské vlastnosti hybridů kukuřice na siláž Hybrid Výnos Kvalita Ranost Další hospodářské vlastnosti Znak Registrace Typ zrna Výnos celkové suché hmoty Výnos celkové zelené hmoty Obsah škrobu ELOS IVDOM ADF NDF Cukr NEL NEL (výnos) Doba do květu blizen Sušina zrna před sklizní Sušina celkové zelené hmoty při sklizni Poléhání Poléhání před sklizní Zlomené rostliny pod palicí Sněť kukuřice Výška rostlin Výška nasazení palic Jednotka (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) MJ (%) (dny) (%) (%) (9 1) (9 1) (%) (%) (cm) (cm) Rok VELMI RANÝ SORTIMENT ČÍSLO RANOSTI DO 230 (240) Patrick 2006 M , ,5 35,3 68,8 74,1 21,6 44,6 8,2 6,3 99, ,2 33,0 8,3 8,0 2,2 0, Fabregas 2009 M , ,7 35,5 68,8 72,8 22,2 44,1 7,0 6,3 106, ,9 32,2 8,2 8,7 1,0 0, Nerissa 2007 M , ,7 35,3 68,9 74,5 21,5 44,3 7,3 6,3 100, ,5 31,5 6,8 7,2 0,7 0, Ambrosini 2009 MZ , ,4 34,3 68,6 73,1 22,1 44,6 7,2 6,3 106, ,7 31,4 7,4 7,7 1,8 0, Cingaro 2006 M , ,7 32,6 67,0 72,5 23,6 45,6 7,3 6,2 97, ,4 31,2 7,1 6,5 3,8 0, ES Kirola 2009 M , ,3 34,2 68,2 74,3 22,3 44,3 7,6 6,3 97, ,9 31,0 8,1 8,5 2,0 0, Amatus 2007 TM , ,4 35,2 69,0 73,5 21,3 44,3 7,1 6,3 96, ,8 30,9 6,6 6,9 1,4 0, Pexxoa 2007 MZ , ,0 31,8 67,6 74,1 22,9 46,1 8,4 6,2 94, ,3 30,9 5,7 5,7 1,6 0, MAS 19H 2010 TM , ,9 31,6 66,6 72,7 23,8 46,6 8,4 6,1 98, ,6 30,7 7,7 8,4 1,1 0, ES Progress 2008 TM , ,1 31,6 67,9 74,2 22,7 45,0 8,6 6,3 101, ,4 30,7 7,6 8,0 2,0 0, ES Marco 2010 TM , ,4 35,0 69,5 74,5 21,4 43,1 8,2 6,4 101, ,4 30,5 8,0 8,5 1,0 0, Amadeo 2007 M , ,7 34,6 69,1 73,5 21,8 44,0 7,6 6,4 101, ,5 30,4 6,7 6,4 3,4 0, Eduardo 2008 M , ,1 34,1 67,8 73,4 22,4 46,0 7,6 6,2 94, ,5 30,3 8,1 8,7 0,5 0, Tifenn 2010 TM , ,0 30,5 65,8 71,9 24,4 47,4 8,0 6,1 97, ,1 29,8 6,1 6,3 1,6 0, SL Devino 2009 MZ , ,7 33,5 68,0 73,6 22,2 45,6 8,2 6,3 99, ,8 29,7 7,8 8,4 1,3 0, Tacito 2010 M , ,1 30,7 67,2 73,2 23,2 46,8 8,9 6,2 100, ,8 29,7 7,0 6,7 0,5 0, PR39A MZ , ,8 30,2 66,4 73,3 24,1 47,3 8,6 6,1 99, ,3 29,7 8,4 8,2 0,7 0, Cabrio 2007 MZ , ,7 32,5 68,8 74,1 22,1 45,1 9,0 6,3 97, ,9 29,6 7,9 8,0 1,8 0, SL Enormo 2009 MZ , ,8 27,9 66,5 72,2 24,3 47,7 9,8 6,1 100, ,8 29,5 6,7 6,2 1,2 0, PR39D MZ , ,0 33,2 68,9 74,5 22,3 44,3 8,4 6,3 98, ,6 29,4 6,8 6,4 2,3 0, Lakti CS 2009 MZ , ,9 30,2 66,8 72,9 23,6 46,7 8,4 6,1 96, ,7 29,2 8,0 8,4 0,8 0, Asteri CS 2007 M , ,1 30,9 66,1 72,3 24,2 47,2 8,1 6,1 100, ,0 29,1 7,1 6,7 0,7 0, PR39W MZ , ,0 32,4 68,0 73,3 22,9 45,3 8,1 6,2 101, ,3 28,7 6,5 5,7 0,8 0, % v t/ha 17,9 19,7 18,8 57,9 67,3 62,6 100 % v MJ/ha RANÝ SORTIMENT ČÍSLO RANOSTI Aurelia 2005 M , ,6 37,1 69,4 74,1 20,8 44,3 7,7 6,4 96, ,9 34,9 9,0 9,0 0,6 0, NK Falkone 2007 M , ,9 35,7 68,1 73,2 21,9 45,0 7,3 6,2 96, ,0 34,9 7,2 8,7 1,1 0, Asteri YG 2009 M , ,9 32,4 65,0 71,0 24,4 48,8 7,1 6,0 92, ,6 33,4 8,2 9,0 0,8 0, Sunaro 2007 TM , ,8 34,3 67,5 72,9 22,5 45,5 7,2 6,2 93, ,1 33,3 7,9 8,7 0,7 0, LG TM , ,7 36,5 69,8 74,7 20,6 43,7 7,7 6,4 93, ,4 33,2 8,4 9,0 0,3 0, Ronaldinio 2007 M , ,6 35,3 69,0 74,3 21,1 44,5 7,5 6,3 103, ,3 33,2 8,3 9,0 0,5 0, KWS 5133 Eco 2008 M , ,2 32,9 67,4 73,2 22,6 46,0 7,9 6,2 100, ,0 32,5 8,4 9,0 1,6 0, SL Magello 2009 MZ , ,2 32,5 66,6 72,0 22,7 47,0 8,2 6,1 98, ,8 32,5 8,1 9,0 1,4 0, ES Makila 2007 M , ,7 31,8 67,4 72,9 23,3 45,9 8,1 6,2 99, ,5 32,4 8,0 9,0 0,8 0, PR39R T , ,5 31,9 66,8 72,1 23,4 46,7 7,8 6,1 98, ,3 32,4 7,7 7,0 0,3 0, Ciclixx 2007 M , ,1 32,0 66,8 72,2 23,0 46,8 8,4 6,1 96, ,0 32,3 8,3 9,0 0,1 0, Jogger 2009 MZ , ,6 34,3 68,5 74,0 21,7 44,8 7,9 6,3 96, ,8 32,2 6,7 7,0 0,2 0, ES Isabelle 2009 M , ,4 31,4 67,8 73,1 22,7 45,8 8,6 6,2 98, ,2 32,0 8,1 9,0 0,5 0, Cassilas 2009 M , ,0 32,1 67,3 71,7 23,2 45,9 7,6 6,2 103, ,0 31,8 8,6 9,0 0,7 0, ES Newmilk 2008 TM , ,0 32,2 67,1 72,9 22,9 45,7 7,7 6,2 100, ,3 31,8 8,1 7,0 3,6 0, Taxxoa YG 2009 MZ , ,6 30,3 66,8 73,2 23,1 47,1 8,9 6,1 95, ,9 31,6 8,0 9,0 0,2 0, PR38Y TM , ,8 30,9 65,6 71,7 24,4 47,5 7,9 6,0 100, ,4 31,1 8,7 8,3 0,2 0, Nemesis 2003 M , ,4 36,7 70,3 75,1 20,6 42,3 7,2 6,5 98, ,4 31,1 8,0 9,0 1,4 0, ES Archimedes 2008 M , ,2 33,1 68,0 72,8 22,5 45,4 8,5 6,2 101, ,5 30,5 7,3 9,0 0,6 0, Subito 2007 TM , ,0 32,8 67,7 72,9 22,6 45,8 8,2 6,2 102, ,6 30,4 7,9 9,0 0,7 0, Orbit 2010 TM , ,1 29,2 67,7 73,0 22,7 46,6 9,9 6,2 99, ,3 29,4 6,0 6,0 0,9 0, % v t/ha 19,6 22,5 21,0 60,2 69,7 65,0 100 % v MJ/ha STŘEDNĚ RANÝ SORTIMENT ČÍSLO RANOSTI Karacho 2008 TM , ,4 32,6 65,2 70,6 24,7 48,4 7,6 6,0 98, ,1 34,5 7,7 8,6 0,8 0, Exxela 2007 MZ , ,7 33,5 67,7 72,4 22,6 46,0 8,7 6,2 94, ,9 34,3 8,5 8,7 1,5 0, Fernandez 2010 MZ , ,5 32,4 66,5 71,8 24,2 47,8 8,3 6,1 102, ,8 34,2 8,9 8,7 1,5 1, LG M , ,8 32,0 67,0 71,7 23,4 47,1 9,2 6,2 97, ,5 34,0 8,2 8,6 2,1 0, Beatus 2007 M , ,4 32,2 66,3 70,4 24,1 47,1 7,9 6,1 99, ,4 33,6 8,7 8,3 2,4 0, Ascario 2010 M , ,9 32,8 67,5 72,3 23,3 46,6 8,6 6,2 98, ,1 33,4 8,9 8,3 1,0 0, Ciclixx 2007 M , ,0 34,7 68,8 72,4 21,8 45,5 8,8 6,3 99, ,6 33,3 8,5 8,5 0,3 0, Graneros 2007 TM , ,2 34,0 68,1 72,6 22,5 45,4 8,0 6,2 98, ,1 33,3 7,7 8,1 3,8 0, Fantastic 2006 M , ,3 33,7 67,8 72,6 22,5 46,2 8,3 6,2 98, ,9 32,9 8,9 8,7 0,2 0, Sumaris 2008 M , ,7 32,3 65,9 70,5 24,6 47,8 8,1 6,1 102, ,6 32,9 7,2 8,0 1,9 2, Bonpi CS 2009 M , ,7 33,3 67,4 71,5 23,2 46,2 8,3 6,2 99, ,0 32,8 8,7 8,8 1,1 0, Rubisco 2010 TM , ,4 32,5 67,4 71,0 23,7 45,9 8,4 6,2 104, ,7 32,3 8,7 8,8 1,7 0, Codisco YG 2009 MZ , ,7 32,9 66,2 70,4 24,1 47,0 7,8 6,1 97, ,3 32,3 8,9 8,5 0,7 0, Nexxos YG 2009 MZ , ,9 33,5 67,4 72,0 23,2 46,3 8,1 6,2 97, ,3 32,3 8,9 8,6 0,2 0, ES Archimedes 2008 M , ,8 32,6 67,4 71,8 23,4 45,9 8,6 6,2 102, ,1 32,0 6,2 7,3 1,2 0, LG TM , ,6 31,8 68,8 73,0 22,4 45,8 10,0 6,3 105, ,1 32,0 9,0 8,7 0,9 0, Nexxos 2004 M , ,7 34,6 67,8 71,9 22,7 46,0 7,8 6,2 98, ,4 32,0 8,0 8,6 0,4 0, Memory 2010 TM , ,7 32,7 67,5 71,7 23,0 46,1 9,2 6,2 99, ,7 32,0 8,7 8,6 0,4 0, Seiddi Duo 2010 TM , ,5 31,1 66,3 71,0 24,1 46,9 8,8 6,1 99, ,1 31,9 9,0 8,8 0,8 0, PR38H Z , ,3 32,5 66,5 71,6 24,6 47,5 7,7 6,1 100, ,8 31,8 9,0 8,8 0,5 0, Seiddi 2007 M , ,5 30,7 65,4 70,5 24,7 48,0 8,6 6,0 98, ,6 31,5 8,5 8,8 1,1 0, Codisco 2008 M , ,0 33,1 67,4 71,6 23,3 46,0 8,4 6,2 100, ,6 31,1 9,0 8,7 1,0 0, Coradi CS 2010 TM , ,4 32,9 66,9 71,2 23,5 46,2 8,7 6,2 99, ,8 30,9 8,5 8,5 1,8 0, Atletico 2007 TM , ,4 31,0 66,9 71,6 23,9 47,2 8,8 6,1 102, ,8 30,8 7,7 8,2 1,0 0, NK Cubic 2010 M , ,9 31,3 68,2 72,9 22,6 45,9 9,9 6,3 104, ,1 30,7 9,0 8,8 0,6 0, Cefran 2003 MZ , ,6 31,5 66,7 71,3 23,8 47,0 8,6 6,1 93, ,5 29,4 8,7 8,9 0,4 0, % v t/ha 18,4 21,0 19, ,2 100 % v MJ/ha Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ. 20

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv jaro 2010 Vážení obchodní přátelé, můžeme začít bilancovat uplynulý rok a k spokojenosti a optimismu moc důvodů nebude. Není prakticky nic o co by byl zájem a co by se nechalo se ziskem zobchodovat.

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Vážení obchodní přátelé, Obsah

Vážení obchodní přátelé, Obsah Nabídka osiv jaro 2007 Vážení obchodní přátelé, sklizňový rok, který máme za sebou, většina z nás nepamatuje. Před sklizní sucho a krátce po jejím začátku deštivo až do jejího konce. Poznamenány byly prakticky

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv a sadby jaro 2 Vážení obchodní přátelé, v letošním roce do zemědělského sektoru došly poprvé peníze z dotací z Evropské Unie, které určitě pomohly. Ale problémů neubylo. Propad cen z minulého

Více

Nabídka osiv jaro 2016

Nabídka osiv jaro 2016 Nabídka osiv jaro 2016 Obsah OLSEED, a.s. Štítného 604/25, 779 00 Olomouc www.olseed.cz zajistí pro Vás: široký sortiment kvalitních osiv a sadby výkonných domácích i zahraničních odrůd veškerá námi dodaná

Více

jaro 2014 Nabídka osiv Obálka_Olseed_jaro_2014.indd 1 Obálka_Olseed_jaro_2014.indd :16: :16:47

jaro 2014 Nabídka osiv Obálka_Olseed_jaro_2014.indd 1 Obálka_Olseed_jaro_2014.indd :16: :16:47 jaro 2014 Nabídka osiv Obsah OLSEED, a.s. Štítného 604/25, 779 00 Olomouc www.olseed.cz zajistí pro Vás: široký sortiment kvalitních osiv a sadby výkonných domácích i zahraničních odrůd veškerá námi dodaná

Více

Nabídka osiv jaro 2013

Nabídka osiv jaro 2013 Nabídka osiv jaro 2013 Vážení obchodní přátelé, uplynulý rok byl pro zemědělce velmi úspěšný, což však neplatí pro oblast Moravy. Dosažené výnosy obilovin sice nepřekonaly loňské rekordy, ale zpeněžení

Více

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická

Více

JEČMEN PŠENICE OVES TRITIKALE KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE HRÁCH PELUŠKA LUPINA JETEL SVAZENKA

JEČMEN PŠENICE OVES TRITIKALE KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE HRÁCH PELUŠKA LUPINA JETEL SVAZENKA JEČMEN PŠENICE OVES TRITIKALE KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE HRÁCH PELUŠKA LUPINA JETEL SVAZENKA NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2016 NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2016 JEČMEN JARNÍ 3 PŠENICE JARNÍ 6 OVES SETÝ

Více

Osiva, která vám přinášejí zisk

Osiva, která vám přinášejí zisk www.lgseeds.cz POLNÍ DNY KUKUŘICE 2 0 1 3 Průvodce hybridy kukuřice Představujeme ucelený sortiment hybridů kukuřice pro nejbližší období. Výjimečnost hybridů LG spočívá ve specializaci a v kompletnosti

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (jaro 2014) Ječmen jarní BRITNEY Britney je sladovnická polopozdní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad GESINE CPG Nově registrované odrůdy (jaro 2015) Ječmen jarní Gesine je sladovnická

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2017

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2017 NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2017 PŠENICE JEČMEN TRITIKALE OVES KUKUŘICE SLUNEČNICE HOŘČICE SÓJA HRÁCH PELUŠKA BOB LUPINA VOJTĚŠKA JETEL SVAZENKA NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2017 PŠENICE JARNÍ 3 JEČMEN

Více

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA OBILOVINY PODZIM 2016 PŠENICE OZIMÁ ANNIE udržovatel Selgen a.s. Praha poloraná osinatá odrůda středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností velmi dobrá mrazuvzdornost

Více

PŠENICE JARNÍ. Vysoký výnos zrna ve všech oblastech pěstování.

PŠENICE JARNÍ. Vysoký výnos zrna ve všech oblastech pěstování. PŠENICE JARNÍ ANABEL NOVINKA poloraná odrůda s pekařskou kvalitou A. rostliny středně vysoké až nízké - dobrá odolnost proti poléhání. velmi dobře snáší setí do chladné a vlhké půdy. velmi dobrá odolnost

Více

SULANO DS0419A S 210. Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný. Siláž, Bioplyn. Kukuřice

SULANO DS0419A S 210. Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný. Siláž, Bioplyn. Kukuřice Přednosti mimořádný vzrůst velmi vysoký výnos hmoty výborné kvality univerzální využití siláže výživa skotu i bioplyn vynikající odolnost přísušku velmi rychlý počáteční vývoj Pěstování SULANO je dvouliniový

Více

PŠENICE JARNÍ ASTRID TERCIE. Vysoký výnos. Pekařská jakost E.

PŠENICE JARNÍ ASTRID TERCIE. Vysoký výnos. Pekařská jakost E. PŠENICE JARNÍ ASTRID NOVINKA poloraná odrůda s vysokou pekařskou jakostí. rostliny mají dobrou odolnost proti poléhání dobře odnožuje. vynikající odolnost proti rzi plevové, dobrá odolnost proti padlí

Více

Katalog osiv. jaro

Katalog osiv. jaro Katalog osiv jaro 2011 www.soufflet-agro.cz Ječmen jarní sladovnický Bojos Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Nabídka osiv podzim 2010 Vážení obchodní přátelé, opět nadešel čas vydání našeho katalogu, a proto se v tomto úvodníku pokusím popsat situaci, ve které se společně nacházíme. Přes obtíže s odbytem obilovin

Více

Výnosy 2016 (%) - dle lokalit Ročníkové průměry (%) Oblekovice Uherský Ostroh

Výnosy 2016 (%) - dle lokalit Ročníkové průměry (%) Oblekovice Uherský Ostroh Kukuřičná oblast Branišovice Lednice Oblekovice Uherský Ostroh Vendela 106 107-104 106 110 105 106 107 KWS Amadora 105 102-106 104 102 107 106 105 Libuše * 104 98-98 100 103 112-104 Manta * 106 108-103

Více

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011

Kukuřice. a slunečnice. Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 13. 9. 2011. Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Číslo 9 Datum vydání: 1. 9. 2011 Odborný zemědělský občasník společnosti SOUFFLET AGRO a.s. Kukuřice a slunečnice Nabídka hybridů kukuřice a slunečnice pro jaro 2012 Vážení pěstitelé, opět jsme pro vás

Více

jaro 2015 Katalog osiv zhodnocujeme potenciál naší zemì www.soufflet-agro.cz

jaro 2015 Katalog osiv zhodnocujeme potenciál naší zemì www.soufflet-agro.cz jaro 2015 Katalog osiv zhodnocujeme potenciál naší zemì www.soufflet-agro.cz STARÁME SE O KVALITU VAŠEHO OSIVA V Soufflet Agro a.s. víme, že základem Vašeho pěstitelského úspěchu je kvalitní osivo. V ČSO

Více

Nově registrované odrůdy (k ) Kukuřice

Nově registrované odrůdy (k ) Kukuřice ÚKZÚZ, OOZ 1 / 8 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz Nově registrované odrůdy

Více

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST Nabídka osiv J A R O 2 0 1 5 NABÍDKA OSIV pšenice jarní str. 3 QUINTUS HAMLET ječmen jarní str. 5 GRACE BOJOS oves setý pluchatý str. 6 SCORPION oves setý nahý str. 6

Více

jaro 2011 KATALOG OSIV AGROKOP Název kapitoly 1

jaro 2011 KATALOG OSIV AGROKOP Název kapitoly 1 jaro 2011 KATALOG OSIV AGROKOP Název kapitoly 1 Nabídka výhod pro Vás Vyšší kvalita moření jako standard Již několikátou sezonu upravujeme osiva za pomoci 100% aplikačního procesu. Výhoda této metody spočívá

Více

Nově registrované odrůdy (k ) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (k ) Pšenice setá ozimá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz Nově registrované odrůdy (k 20.5.2009) Pšenice setá

Více

opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu.

opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu. podzim 2015 Vážení obchodní přátelé, opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu, který by pro Vás mohl být vodítkem k volbě a výběru odrůd ze stále se rozšiřujícího sortimentu. Úplných novinek

Více

NABÍDKA OSIV PODZIM 2009 OBILOVINY

NABÍDKA OSIV PODZIM 2009 OBILOVINY NABÍDKA OSIV PODZIM 2009 OBILOVINY ŘEPKA OZIMÁ MEZIPLODINY VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, ani se nechce věřit, že na tomto místě v loňském roce padala euforická slova o cenách produkce, zájmu o zboží a lepších

Více

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice Přednosti mimořádný hybrid na bioplyn ve FAO 240 vysoká čistota bioplynu podíl metanu 54 % při změně pěstování špičkový ZRŇÁK ZUB Pěstování SUPREME je dvouliniový specifický hybrid. Jedná se o velmi vzrůstný

Více

Obiloviny podzim 2016

Obiloviny podzim 2016 Obiloviny podzim 2016 OLSEED, a.s. Štítného 604/25, 779 00 Olomouc www.olseed.cz zajistí pro Vás: široký sortiment kvalitních osiv a sadby výkonných domácích i zahraničních odrůd veškerá námi dodaná osiva

Více

SUVIDA DS1202B S 240. Kvalitní siláž, skvělé agronomické vlastnosti. Siláž, Zrno. Kukuřice

SUVIDA DS1202B S 240. Kvalitní siláž, skvělé agronomické vlastnosti. Siláž, Zrno. Kukuřice Přednosti vysoký výnos hmoty, listový typ hybridu vysoký obsah škrobu špičková stravitelnost organické hmoty vysoká stravitelnost vlákniny výborná odolnost suchu Pěstování SUVIDA je tříliniový hybrid,

Více

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š

S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T. KUKURICE š S P O L E H L I V O S T D Ů V Ě R A B U D O U C N O S T KUKURICE š 2016 Přehled hybridů kukuřice Hybrid VELMI RANÉ HYBRIDY Registrace FAO Typ hybridu Typ zrna Způsob využití *** velmi vhodné * méně vhodné

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XIV POPISY ODRŮD

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XIV POPISY ODRŮD VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník XIV Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad 4 Vydáno: 15. července 2015 Cena: 42,- Kč POPISY ODRŮD zapsaných ve Státní odrůdové knize v

Více

Katalog osiv. jaro 2012. www.soufflet-agro.cz

Katalog osiv. jaro 2012. www.soufflet-agro.cz Katalog osiv jaro 2012 www.soufflet-agro.cz Soufflet agro a.s. Výroba a prodej certifikovaných osiv Obiloviny, olejniny, luskoviny, travní směsi, meziplodiny Výhradní prodej osiv SELEKTA a MAïSADOUR Ochrana

Více

Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Katalog. S polehlivost D ůvěra B udoucnost

Katalog. S polehlivost D ůvěra B udoucnost S polehlivost D ůvěra B udoucnost Katalog J A R O 2 0 1 3 Nabídka osiv ječmen jarní str. 4-5 GRACE SUNSHINE BOJOS pšenice jarní str. 6 HAMLET EPOS oves setý str. 7 ATEGO SCORPION oves nahý SAUL hrách setý

Více

Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá Athlon Athlon je pekařská poloraná

Více

Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá 1 / 9 Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá Balitus Balitus je pekařská poloraná odrůda. Rostliny středně vysoké až nízké, odolné proti poléhání. Zrno středně velké. Středně odolná až odolná

Více

jaro 2013 KATALOG OSIV AGROKOP PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic

jaro 2013 KATALOG OSIV AGROKOP PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic jaro 2013 KATALOG OSIV AGROKOP SILÁŽ ZRNO BIOPLYN PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic Zasejte úspěch Výběr odrůdy Expedice zákazníkovi Výběr správného pozemku Spolupracujte s profesionály při výrobě osiva.

Více

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN Na podzim 2012 AGROSALES s. r. o. Heroltice 65 586 01 JIHLAVA Ing. Jaroslav Hampl Ředitel společnosti mobile +420 725 117 332 fax. +420 567 220 687 e-mail. j.hampl@agrosales.cz

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Obiloviny podzim 2011 Vážení obchodní přátelé, tak jsme opět o rok starší, o trochu zkušenější, ale v žádném případě ne moudří z toho, jak se zachovají trh a rozmary počasí. Březnové mrazy a dubnové a

Více

KATALOG OSIV. Obiloviny Kukuřice Slunečnice Luskoviny Olejniny Jeteloviny Travní směsi

KATALOG OSIV. Obiloviny Kukuřice Slunečnice Luskoviny Olejniny Jeteloviny Travní směsi KATALOG OSIV Obiloviny Kukuřice Slunečnice Luskoviny Olejniny Jeteloviny Travní směsi KOMPLETNÍ SERVIS AGROOBCHODU A SLUŽEB Výroba a prodej certifikovaných osiv Obiloviny, olejniny, luskoviny, travní směsi,

Více

PŠENICE JARNÍ PŘEHLED ODRŮD 2014

PŠENICE JARNÍ PŘEHLED ODRŮD 2014 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2014 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy v roce 2013

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy po sklizni 2014 Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy ( listopad 2014) Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie.

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie. ŘEPKA OZIMÁ 2013 www.caussade-osiva.cz BASALTI CS CS 107.15 INTENSE CS polotrpasličí TRIPTI CS linie KAPTI CS linie ŘEPKA OZIMÁ BASALTI CS do nejvyšší intenzity NOVINKA registrovaná na Slovensku 2013 Vážení

Více

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE Trio-D spol. s r.o. KATALOG ODRŮD PODZIM 2012 obsah JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 9 FRIDERICUS KAPITAN CANDO ALTIGO NERO HORTENSO BALATON SYLVA TULUS BODYČEK YATZY BOHEMIA EVINA

Více

KATALOG OSIV jaro 2015

KATALOG OSIV jaro 2015 KATALOG OSIV jaro 2015 ACHP Vysočina s.r.o. www.achpvysocina.cz obsah KUKUŘICE Â Â KUKUŘICE LIMAGRAIN 4 Â Â SLUNEČNICE LIMAGRAIN 7 Â Â KUKUŘICE SAATEN-UNION 8 Â Â ČIROK SAATEN-UNION 11 Â Â OBILOVINY 13

Více

Katalog kukuřice RAGT 2012

Katalog kukuřice RAGT 2012 Katalog kukuřice RAGT 2012 Katalog kukuřice RAGT 2012 Hybrid Registrace Siláž Směr využití Agrotechnické vlastnosti Zrno Typ hybridu Typ zrna Způsob dozrávání rostliny Výška rostlin S Z LKS CCM BGS BE

Více

jaro 2012 KATALOG OSIV AGROKOP PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic

jaro 2012 KATALOG OSIV AGROKOP PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic jaro 2012 KATALOG OSIV AGROKOP travní směsi PŘINÁŠÍME NOVINKY hybridů kukuřic antinematodní hořčice Nabídka výhod pro Vás Vyšší kvalita moření jako standard Již několikátou sezonu upravujeme osiva za pomoci

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES Trio-D spol. s r.o. obsah PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES str. 3 str. 4-5 str. 6 str. 7-8 ASTRID AZIT KARGO ATEGO CORSO BLANÍK SOMTRI BARON EPOS BOJOS ROZMAR FIGARO MALZ SAUL SEPTIMA RADEGAST

Více

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

KATALOG OSIV JARO Obiloviny Kukuřice Slunečnice Luskoviny Olejniny Jeteloviny Travní směsi Meziplodiny

KATALOG OSIV JARO Obiloviny Kukuřice Slunečnice Luskoviny Olejniny Jeteloviny Travní směsi Meziplodiny KATALOG OSIV JARO 2010 Obiloviny Kukuřice Slunečnice Luskoviny Olejniny Jeteloviny Travní směsi Meziplodiny Výroba a prodej certifikovaných osiv Obiloviny, olejniny, luskoviny, travní směsi, meziplodiny

Více

NABÍDKA OSIVA A SADBY

NABÍDKA OSIVA A SADBY PODZIM 2014 NABÍDKA OSIVA A SADBY ka Vašeho úspěchu u r á z s á od n a b d a a s o v i os í n t i Kval OBILOVINY / 1 OLEJNINY / 27 BRAMBORY / 41 Vážení obchodní partneři, do rukou se Vám dostává naše nová

Více

podzim 2014 Obiloviny

podzim 2014 Obiloviny podzim 2014 Obiloviny je to vesměs hezké podívání na porosty a nadějné očekávání budoucí úrody. Ale jak jsme již všichni zažili, velmi rychle může přijít z natěšenosti zklamání. Nepotvrdil se naštěstí

Více

JARO 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2016. kukuřice OPTIPLUS *** KOMPLEXNÍ MOŘENÍ VŠE V JEDNOM! FUNGICID MIKROPRVKY REPELENT

JARO 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2016. kukuřice OPTIPLUS *** KOMPLEXNÍ MOŘENÍ VŠE V JEDNOM! FUNGICID MIKROPRVKY REPELENT JARO 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2016 kukuřice OPTIPLUS *** KOMPLEXNÍ MOŘENÍ VŠE V JEDNOM! FUNGICID MIKROPRVKY REPELENT kukuřice / jaro 2016 STRANA 2 Vážení pěstitelé kukuřice, předkládáme Vám nový katalog

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

JARO2014 NABÍDKA OSIV A SADBY

JARO2014 NABÍDKA OSIV A SADBY JAO2014 NABÍDKA OSIV A SADBY Premiéra polního dne ELITY semenářské, a.s. SE NADMÍU VYDAØILA! obchodní činnost Široký sortiment 42 nejnovějších odrůd ozimé pšenice od firem ISTOPOL SOLAY, LIMAGAIN, SAATEN

Více

VELMI RANÉ HYBRIDY RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ POZDNÍ HYBRIDY POZDNÍ HYBRIDY

VELMI RANÉ HYBRIDY RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ POZDNÍ HYBRIDY POZDNÍ HYBRIDY OSIVO KUKUŘICE 2017 VELMI RANÉ HYBRIDY RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ RANÉ HYBRIDY STŘEDNĚ POZDNÍ HYBRIDY POZDNÍ HYBRIDY PYROXENIA ZETA 140 S CEDRAK CEWEL TYRKIZIA ZETA 200 S CEKOB LABOOM CEBESTO LANDLORD CELUX

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES

PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES Trio-D spol. s r.o. obsah PŠENICE JARNÍ JEČMEN JARNÍ TRITIKALE JARNÍ OVES str. 3 str. 4-5 str. 6 str. 7-8 ASTRID AZIT KARGO ATEGO CORSO BLANÍK SOMTRI BARON EPOS BOJOS ROZMAR SEPTIMA MALZ VOK TERCIE RADEGAST

Více

Nejvýnosnější odrůda v České republice ve zkouškách pro doporučování odrůd (SDO) ÚKZÚZ v roce 2015 ve velmi raném sortimentu

Nejvýnosnější odrůda v České republice ve zkouškách pro doporučování odrůd (SDO) ÚKZÚZ v roce 2015 ve velmi raném sortimentu novinka pšenice ozimá Dagmar Velmi raná pekařská kvalita A Registrace: ČR 2012, SR 2012 Zima, ranost, kvalita, Dagmar, to je jistota Nejvýnosnější odrůda v České republice ve zkouškách pro doporučování

Více

KATALOG OSIV. www.caussade-osiva.cz. RIANNI CS FAO 220 TOUTATI CS FAO 240 KATARI CS FAO 250 SIRIANI CS FAO 270 ABONI CS FAO 320 a další novinky...

KATALOG OSIV. www.caussade-osiva.cz. RIANNI CS FAO 220 TOUTATI CS FAO 240 KATARI CS FAO 250 SIRIANI CS FAO 270 ABONI CS FAO 320 a další novinky... KATALOG OSIV www.caussade-osiva.cz RIANNI CS FAO 220 TOUTATI CS FAO 240 KATARI CS FAO 250 SIRIANI CS FAO 270 ABONI CS FAO 320 a další novinky... KATALOG OSIV Hybrid FAO Typ hybridu Typ zrna PŘEHLED HYBRIDŮ

Více

J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice. Tosca

J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice. Tosca J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice Tosca Dedikace Ověřená technologie vznikla za finanční podpory projektu MZe ČR NAZV QJ 1210. Metodika je určena pro zemědělskou praxi. O uplatnění

Více

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad. Agrární komora Èeské republiky

ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad. Agrární komora Èeské republiky ÚSTØEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMÌDÌLSKÝ Národní odrùdový úøad Agrární komora Èeské republiky Asociace pìstitelù a zpracovatelù luskovin Výzkumný ústav pivovarský a sladaøský, a.s. Zkušební

Více

Katalog kukuřice RAGT 2015

Katalog kukuřice RAGT 2015 Katalog kukuřice RAGT 2015 Hybridy kukuřice firmy RAGT 2015 FAO Rostlina Hybrid Siláž Zrno Způsob dozrávání rostliny Výška rostlin S RGT Kixxo EU 2011 200 200 Sc M RMZ velmi vysoká RGT Telexx EU 2011 210

Více

Podmínky pro dodávání a dopravu osiva:

Podmínky pro dodávání a dopravu osiva: Vážení pěstitelé, Představujeme Vám nabídku osiv jarních plodin vhodných pro použití v ekologickém pěstování rostlin. Při podzimním zpracování osiv ozimů se u obilovin ve velké míře projevily problémy

Více

CEWEL 180 CELUNAR 290 CEJIH 320

CEWEL 180 CELUNAR 290 CEJIH 320 OSIVO KUKUŘICE 2016 v nabídce nepřehlédněte NOVINKY 2016 CEWEL 180 CELUNAR 290 CEJIH 320 TOP SILÁŽ 2016 hybridy s mimořádnou stravitelností vlákniny CEKOB 210 CESTER 230 230 CEKLAD 235 235 CEBIR 240 SAN

Více

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3-4 str. 5 str. 6 str FRIDERICUS KAPITAN HORTENSO ARKEOS HENRIETTE TULUS BALATON

JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3-4 str. 5 str. 6 str FRIDERICUS KAPITAN HORTENSO ARKEOS HENRIETTE TULUS BALATON Trio-D spol. s r.o. obsah JEČMEN ŽITO TRITIKALE PŠENICE str. 3-4 str. 5 str. 6 str. 7 12 FRIDERICUS KAPITAN HORTENSO ARKEOS HENRIETTE TULUS BALATON JUP BODYČEK MARISA BOHEMIA NERO BORA SYLVA CIMRMANOVA

Více

PODZIM 2013 NABÍDKA OSIVA A SADBY

PODZIM 2013 NABÍDKA OSIVA A SADBY PODZIM 2013 NABÍDKA OSIVA A SADBY Kvalitní osivo a sadba od nás záruka Vašeho úspěchu OBILOVINY / 1 OLejNINY / 29 BrAmBOrY / 43 Vážení obchodní přátelé, stejně jako každým rokem toutou dobou, dostává se

Více

Katalog BIO osiv. jaro 2014

Katalog BIO osiv. jaro 2014 Katalog BIO osiv jaro 2014 PŘEHLED BIO OSIV PŠENICE JARNÍ ARANKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 GRANNY - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 SW KADRILJ - - - - - - - - - - - - - - - - 6 PŠENICE

Více

ESa jsou Vaše výhra!

ESa jsou Vaše výhra! ESa jsou Vaše výhra! ES Alpha hybrid polopozdní ES Betty hybrid středně raný ES Mercure hybrid pozdní ES Bourbon liniová odrůda pozdní Canti liniová odrůda poloraná Facti CS liniová odrůda polopozdní Loveli

Více

Katalog kukuřice RAGT 2013

Katalog kukuřice RAGT 2013 Katalog kukuřice RAGT 2013 Katalog kukuřice RAGT 2013 Rostlina Hybrid Siláž Zrno Kixxo EU 2011 210 210 Sc M R MZ velmi vysoká Luxxo CZ 2012 210 Sc TM SG vysoká Saludo EU 2006 220 220 Sc TM R MZ vysoká

Více

KATALOG BIO OSIV JARO 2013. obchodní spol. s r.o., Staré Město pod Sněžníkem

KATALOG BIO OSIV JARO 2013. obchodní spol. s r.o., Staré Město pod Sněžníkem KATALOG BIO OSIV JARO 2013 obchodní spol. s r.o., Staré Město pod Sněžníkem Rozdíl poznáte už při pečení BIOHARMONIE excelentní české BIOmouky. Vyrábí a dodává PRO BIO - první český výrobce biopotravin

Více

OSIV KATALOG. SIKALDI CS FAO 230 CHAMONI CS FAO 240/250 MONLERI CS FAO 250 KAMPONI CS FAO 320 MARBELIA CS raný hybrid slunečnice a další novinky...

OSIV KATALOG. SIKALDI CS FAO 230 CHAMONI CS FAO 240/250 MONLERI CS FAO 250 KAMPONI CS FAO 320 MARBELIA CS raný hybrid slunečnice a další novinky... KATALOG OSIV www.caussade-osiva.cz SIKALDI CS FAO 230 CHAMONI CS FAO 240/250 MONLERI CS FAO 250 KAMPONI CS FAO 320 MARBELIA CS raný hybrid slunečnice a další novinky... KATALOG OSIV Hybrid FAO Typ hybridu

Více

JARO 2016 KATALOG OSIV

JARO 2016 KATALOG OSIV JARO 2016 KATALOG OSIV STARÁME SE O KVALITU VAŠEHO OSIVA PO MODERNIZACI VÝROBY OSIVA ZDOKONALUJEME TAKÉ JEHO OŠETŘENÍ. V loňském roce jsme modernizovali výrobní linku, která ve spojení s našimi dlouholetými

Více

PODZIM 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU obiloviny. Slad na dobrý ležák!

PODZIM 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU obiloviny. Slad na dobrý ležák! PODZIM 2016 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2016 obiloviny Slad na dobrý ležák! ozimé obiloviny / podzim 2016 SEITE 2 saatbau česká republika s.r.o. spolehlivý partner pro pěstitele ozimých obilovin Společnost

Více

Název směsi Doporučená obnova Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu

Název směsi Doporučená obnova Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu Název směsi Doporučená obnova Složení směsi Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu LOUKA raná LOUKA pozdní LUČNÍ SMĚS do sucha LUČNÍ SMĚS standard (bez jetele) ZATRAVŇOVACÍ SMĚS Srha laločnatá Ovsík

Více

Katalog osiv. Podzim Zasejte s námi, sklidíte úspěch! radujte se z úspěchu.

Katalog osiv. Podzim Zasejte s námi, sklidíte úspěch! radujte se z úspěchu. Katalog osiv Podzim 2011 Zasejte s námi, sklidíte úspěch! radujte se z úspěchu www.soufflet-agro.cz Soufflet Agro Možnost dodání individuálních výsevních jednotek u obilnin. Výroba a prodej certifikovaných

Více

JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015. kukuřice

JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015. kukuřice JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2015 kukuřice hybridy kukuřice / jaro 2015 STRANA 2 Vážení zákazníci! Těší nás, že jste si našli čas k přečtení nového katalogu kukuřice firmy saatbau a doufáme, že Vás

Více

Zemědělské travní směsi - luční

Zemědělské travní směsi - luční Zemědělské travní směsi - luční LOUKA raná LOUKA pozdní LUČNÍ SMĚS do sucha Srha laločnatá raná 37% Velmi intenzívní směs, snáší sušší i vlhčí polohy. Vysoký podíl srhy a ovsíku zajišťuje ranost a velmivysoké

Více

Osiva, která vám přinášejí zisk

Osiva, která vám přinášejí zisk 2 0 1 3 Osiva, která vám přinášejí zisk OSIVA, KTERÁ VÁM PŘINÁŠEJÍ ZISK... opakovaně a v každém roce Další rok za námi, nový před námi. Ročník ovlivnil výšku výnosů zejména v teplejších oblastech Moravy.

Více

Katalog osiv jaro 2017

Katalog osiv jaro 2017 Zasejte úspěch Katalog osiv jaro 2017 NEPŘEHLÉDNĚTE Meziplodiny-Greening, Agro-Envi www.agrokop.com CERTIFIKOVANÝ ROZMNOŽOVACÍ MATERIÁL záruka kvalitního osiva pro pěstitele Prvotřídní péče o každé zrno

Více

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. www.vupt.cz

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. www.vupt.cz Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko 2015 2015 NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ Směsi luční, pastevní, na ornou půdu, pro koně i pro kozy, do sadu i vinohradu, směsi vhodné pro

Více

Nově registrované odrůdy (srpen 2014) Kukuřice

Nově registrované odrůdy (srpen 2014) Kukuřice 1 / 14 ČESKÁ REPUBLIKA Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (srpen 2014) Kukuřice Popisy nově registrovaných hybridů

Více

E IC Ř KU KU 2013 Kukuřice

E IC Ř KU KU 2013 Kukuřice 2013 Kukuřice KUKUŘICE NK Nerissa Okouzlující kráska 9 80 60 40 20 9 9 10 Výnosové a kvalitativní ukazatele (Nezvěstice 2012) +2,07 NK Nerissa průměr pokusu +4,19 FAO 220 zrno FAO 220 siláž dvouliniový

Více

Evina. Královna kvality. I nadále převyšuje ostatní. Odrůda roku 2014 na okrese Prostějov. Elitní potravinářská kvalita

Evina. Královna kvality. I nadále převyšuje ostatní. Odrůda roku 2014 na okrese Prostějov. Elitní potravinářská kvalita novinka pšenice ozimá Evina Královna kvality Středně raná pekařská kvalita elitní Registrace: ČR 2012, SR 2014 I nadále převyšuje ostatní Nejstabilnější prémiovou potravinářskou kvalitou E, nejen v registračních

Více

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT

Pšenice ozimá TOP odrůdy RAGT www.vpagro.cz 2017 Pšenice ozimá TOP odrůdy RGT Reform Matchball Rebell Viriato Premiant Ponticus Reform Matchball Důležité Suverénní výkon za každého počasí! Spolehlivě vysoký výnos ve všech výrobních

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Projekt NAZV QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Příjemce koordinátor: OSEVA vývoj a

Více

ozimé obilniny 2014 pšenice ječmen tritikale žito

ozimé obilniny 2014 pšenice ječmen tritikale žito ozimé obilniny 2014 pšenice ječmen tritikale žito ozimé obilniny 2014 pšenice ječmen tritikale žito Vážení obchodní partneři, rok se s rokem sešel a osiváři skupiny AGROFERT Vám předkládají katalog ozimých

Více

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 E KVALITA Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 Královna kvality I nadále převyšuje ostatní y nejstabilnější prémiovou potravinářskou kvalitou E, nejen v registračních

Více

Katalog kukuřice RAGT 2014

Katalog kukuřice RAGT 2014 Katalog kukuřice RAGT 2014 Katalog kukuřice RAGT 2014 Hybrid Siláž Rostlina Směr využití Agrotechnické vlastnosti Zrno Způsob dozrávání rostliny Výška rostlin S Z LKS CCM BGS BE Kixxo EU 2011 200 200 Sc

Více

Bioplyn SOUFFL. Využití kukuřice a travních směsí pro produkci bioplynu

Bioplyn SOUFFL. Využití kukuřice a travních směsí pro produkci bioplynu SOUFFL Odborný zemědělský občasník společnosti SOUFFLET AGRO a.s. Číslo 2 Datum vydání: 29. 1. 2010 Bioplyn Využití kukuřice a travních směsí pro produkci bioplynu Energie ze zemědělských plodin Aktuální

Více

KATALOG OSIV. jaro ACHP Vysočina s.r.o. ACHP Vysočina - Váš obchodní partner.

KATALOG OSIV. jaro ACHP Vysočina s.r.o. ACHP Vysočina - Váš obchodní partner. KATALOG OSIV jaro 2016 ACHP Vysočina s.r.o. www.achpvysocina.cz ACHP Vysočina - Váš obchodní partner obsah KUKUŘICE kukuřice Limagrain 4-5 slunečnice Limagrain 7 kukuřice Saaten-Union 8-9 čirok Saaten-Union

Více