Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování"

Transkript

1 Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8 Příručka pro instalaci & programování Verze 1.1 Copyright 2005, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto manuálu je chráněn autorským právem, přičemž k výkonu autorského práva je oprávněna společnost SICURIT CS, spol. s r.o. IČ Veškeré užití mimo vlastní potřebu zákazníka, tedy další rozmnožování, šíření, překládání do jiných jazyků je možné jen se souhlasem osoby vykonávající autorská práva za podmínek zákona č. 35/1965 Sb. ve znění pozdějších novel. Proti užívání v rozporu se zákonem se bude společnost SICURIT CS, spol. s r.o. domáhat soudní ochrany.

2 Obsah Zapojení systému VDGPRS Zapojení VDGPRS Zapojení VDGPRS Zapojení a programování Dome Audio zapojení Odpor přepínačů 75Ω Hardwarový USB klíč Přiřazení IP adresy pro VDGPRS 7 2 Spuštění a konfigurace systému VDGPRS První spuštění programu Hlavní obrazovka programu Menu Program Menu Nástroje Menu Konfigurace Záložky O Ikony programu Ikony přepínačů Ikony vstupů alarmu Nastavení výstupů Nastavení vstupů alarmu Nastavení zvuku Způsob zobrazení na obrazovce, záložky, uložení snímku Zobrazovací sekvence snímků z kamery Uložení snímku Způsob zobrazení obrazovky Normální, Celá obrazovka, 16 Náhled Manažer rozmístění Přidání záložek Konfigurace nastavení kamer Kamera Rozlišení Dome Pohyb Záznam Rychlost záznamu Zvuk Ostatní Panel Konfigurace nastavení programu Mail Fotografie Deník událostí Otisky Displej Nastavení systému Konfigurace nastavení sítě - server video Nastavení služby DNS (dynamická IP adresa) 31 Příručka pro videorekordéry VDGPRS 2

3 2.10 Konfigurace souborů v archívu Konfigurace přístupových účtů k serveru Změna účtu Přidání nového účtu Odstranění účtu 39 3 Jak používat systém VDGPRS Kontrolní panel archívu Prohlížení v archívu obrazů Vyhledávání pohybů v obrazových archívech Export archívu ve formátu AVI Vložení záložky do videoarchívu Zoom obrazu Nastavení parametrů obrazového archívu a citlivosti detekce pohybů Změna velikosti aktuálních oblastí vyhledávání Prohlížení záznamů pomocí funkce Kalendář Plánovač Plánování činnosti kamer (alarm detekce pohybů) Plánování činnosti audioalarmů Nastavení audioalarmů Plánování funkce vstupů Systémová hlášení Výběr a přidání nových oých adres Vytvoření záložní kopie obrazového archívu Programování a zobrazení kamery nebo cyklu na analogovém nebo VGA monitoru Okno O Možnosti login a logout 56 4 Ovládání dome Nastavení Ovládání dome Protokoly Kontrolní panel dome 59 5 Komutované připojení Nastavení serveru Příprava klienta 64 Příručka pro videorekordéry VDGPRS 3

4 Zapojení systému VDGPRS 1.1 Zapojení VDGPRS4 Nahoře zleva: Router ADSL s veřejnou nebo bez veřejné IP adresy; Hub / Switch, LAN; Obrazovka; 4 vstupy alarmu; 4 relé; Výstup na monitor 1-4; 4 kamery; Větrák Dole zleva: Klávesnice; 4 USB, myš, Dongle; 2 audio vstupy (Mic.); Vstup RS-232; Výstup RS- 485; Dome Popis: 4 relé NO (Default) /NC, 125V, 0,5A, 30W 4 vstupy alarmu, schéma: Příručka pro videorekordéry VDGPRS 4

5 1.2 Zapojení VDGPRS8 Nahoře zleva: Router ADSL s veřejnou nebo bez veřejné IP adresy; Hub / Switch, LAN; Obrazovka; 4 relé / 16 vstupů alarmu; Výstup na monitor 1-4; Výstup na monitor 5-8; 8 kamer; Větrák Dole zleva: Klávesnice; 4 USB; myš, Dongle; 2 audio vstupy (Mic.); Vstup RS-232; Výstup RS- 485; Dome Popis: 4 Relé NO (Default) /NC: DO-01 až DO-04, společný: C-COMM, 125V, 0.5A, 30W 16 vstupů alarmu DI-01 až DI-16, 4 společné: S-COMM, schéma: Příručka pro videorekordéry VDGPRS 5

6 1.3 Zapojení a programování Dome Zapojte černý kabel RS-232 -> RJ-11 vedoucí z portu COM1 počítače na vstup karty I/O podle následujícího obrázku: Zapojte kabel 485 (4 dráty) do jedné nebo více kamer Dome podle následujícího schématu: 1 žlutá TRX + 2 oranžová TRX - 3 červená TX + 4 hnědá TX - K použití Dome je zapotřebí: o K portu COM1 přiřaďte používaný protokol a aktivujte jej (viz kap. 4). o Nastavte adresu Dome a protokol použitý na vstupu videa určený pro VDGPRS a zprovozněte je klávesou Dome povolit. (viz kap ). 1.4 Audio zapojení 2 audiovstupy: Připojte běžný počítačový mikrofon na vstup mikrofonu do PC (1 x každý mono kanál). 1.5 Zakončení 75Ω Příručka pro videorekordéry VDGPRS 6

7 1.6 Hardwarový USB klíč Hardwarový USB klíč vložte do jednoho z USB slotů digitálního videorekordéru. 1.7 Přiřazení IP adresy pro VDGPRS Pro přiřazení IP adresy pro VDGPRS vyberte z nástrojové lišty v horní oblasti obrazovky nabídku Nástroje a podnabídku Nástroje pro konfiguraci -> Nastavení sítě. V zobrazené nabídce klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Připojení k místní síti (LAN) a vyberte Vlastnosti. Příručka pro videorekordéry VDGPRS 7

8 V zobrazené nabídce klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Protokol sítě Internet (TCP/IP) a vyberte Vlatnosti. V zobrazené nabídce zadejte příslušnou IP adresu, bránu (obvykle se shoduje s IP adresou routeru ADSL) a DNS serveru vašeho poskytovatele Internetu. Stiskněte OK. Restartujte VDGPRS pomocí nabídky Program a podnabídky Restart System. Příručka pro videorekordéry VDGPRS 8

9 2 Spuštění a konfigurace systému VDGPRS Program VDGPRS se při zapnutí přístroje spustí automaticky. Zjistí-li operační systém jakékoliv chyby, objeví se požadavek na restartování digitálního videorekordéru. 2.1 První spuštění programu Při prvním spuštění programu je uživatel požádán o zadání jména a hesla. Do zobrazené nabídky zadejte: Do pole Prihlaseni: admin (Pozor: pište malými písmeny). Do pole Heslo: admin (Pozor: pište malými písmeny). Pozn. 1: Není-li k počítači připojena klávesnice, použijte virtuální klávesnici na obrazovce, která se ovládá pomocí příslušných tlačítek. Pozn. 2: Zapamatujte si administrátorské uživatelské jméno a heslo: Tyto údaje budete používat, dokud nebude vytvořen jiný účet s oprávněním administrátora. Postup při vytvoření a změně uživatelských účtů je popsán v kapitole Stručný průvodce při první konfiguraci 1. Nastavení kamer. Nastavte kvalitu obrazového záznamu a citlivost proměn částí obrazu. Lze provést maskování požadované oblasti pro pohyb, kdy má být obraz zaznamenán, a nastavit hranici a citlivost odhalení pohybu. Dále lze nastavit barvu zobrazovaných textových zpráv a upravit další nastavení. Všechny funkce zobrazené v nabídce jsou popsány v kapitole Kamery jsou v základní konfiguraci aktivní a jsou nastaveny na barevné zobrazování. V případě potřeby lze jeden nebo více vstupů uzavřít, čímž se zvýší rychlost záznamu a přenosu pro zbývající kamery. Je-li k systému připojena kamera s černobílým rozlišením, doporučujeme tímto způsobem změnit i nastavení v menu Nastavení obrazu - Tlačítko Barva, aby se odpovídajícím způsobem zmenšil tok snímků. Podrobné informace naleznete v kapitole Dále lze v případě potřeby nastavit požadované rozlišení pořizovaného záznamu. Čím větší bude rozlišení, tím lepší bude kvalita obrazu, avšak sníží se přenosová rychlost snímků za vteřinu a zvýší se velikost souboru. Nastavení a podrobné informace naleznete v kapitole Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vytvořit v systému záložní účet (zvláště pro případ vzdálené obsluhy), aby se předešlo případnému nezabezpečenému připojení. Nezapomeňte nastavit přístupová práva pro kamery, archív, hodiny, Dome atd. Podrobné informace najdete v kapitole Příručka pro videorekordéry VDGPRS 9

10 Následující text obsahuje popis funkcí jednotlivých prvků hlavní obrazovky systému VDGPRS a jejich vyobrazení. 2.2 Hlavní obrazovka programu Nástrojová lišta v horní části obrazovky obsahuje rozbalovací menu umožňující přístup k hlavním nabídkám systému Menu Program: Minimalizovat (Ctrl+M) Zredukuje obrazovku do ikony na liště aplikací. Log out... (Ctrl+L) Přepne na jiného uživatele bez nutnosti restartovat systém (Server neustále pokračuje v záznamu!). Shutdown System Vypnout počítač!!! Restart System Restartovat počítač. Exit (Ctrl+X) Ukončí program. Při ukončování se objeví požadavek na potvrzení ukončení programu Menu Nástroje: Procházet archiv... (Ctrl+A) Otevře archív videozáznamů, viz kapitola 3.1. Zálohování... Archivuje složky s videozáznamy, viz kapitola 3.4. Plánovač... Vykoná naprogramovanou činnost v nastaveném čase, viz kapitola 3.2. Registrace domény... Utilita pro registraci k dynamické službě DNS, viz kapitola Manažer rozmístění... Uloží aktuální nastavení kamer a po klepnutí myší je použije. Bližší informace naleznete v kapitole 3.5. Nástroje pro konfiguraci -> o Nastaveni data a času Otevře nabídku pro nastavení data a času. o Vlastnosti myši Otevře nabídku pro nastavení myši. o Nastavení modemu Otevře nabídku pro nastavení modemu. o Nastavení sítě Otevře nabídku pro nastavení sítě, viz kapitola 1.7 Ovládání hlasitosti... Otevře nabídku pro nastavení hlasitosti. On-screen klávesnice Zobrazí klávesnici na obrazovce. Příručka pro videorekordéry VDGPRS 10

11 2.2.3 Menu Konfigurace: Kamery(Ctrl+C) Otevře nabídku s nastavením kamer, viz kapitola 2.7. Zvuk... Otevře nabídku s nastavením audiovstupů, viz kapitola 2.5. Alarmové vstupy... Otevře nabídku s nastavením vstupů alarmu, viz kapitola 2.4. Přepínače výstupu... Otevře nabídku s nastavením výstupů, viz kapitola 2.3. Služby sítě... Nastavení vzdáleného přístupu k serveru prostřednictvím sítě (např. Internetu), viz kapitola 2.9 Uložení archívu Umístění archívu na hardisku, viz kapitola Účty uživatelů Nastavení uživatelských účtů, viz kapitola Ovládání Dome Nastavení způsobu ovládání Dome, viz kapitola 4.1. Nastavení programu Nastavení programu, viz kapitola 2.8. Konfigurace -> o Export do textového souboru Exportuje veškeré nastavení serveru. o Import do textového souboru Importuje veškeré nastavení serveru ze záložního souboru. Uložit nastavení Uloží veškeré nastavení Menu Záložky Přidat záložku v archivech... (Ctrl+B) Umožňuje vytvářet v archívu záložky, viz kapitola O... Zadejte licenční číslo... - Tato položka se zobrazí pouze v případě, že vaše kopie nebyla ještě registrována. Program otevře dialogové okno, do kterého můžete zadat licenční číslo. Aktualizace klíče... Otevře dialogové okno pro aktualizaci donglu. O... - Zobrazí informace o produktu a verzi programu. Následující obrázek zobrazuje některé základní prvky systému: Snímání kamer, informace o názvu kamery, datum a počet snímků za vteřinu. Název kamery Aktuální datum a čas Počet snímků za vteřinu Příručka pro videorekordéry VDGPRS 11

12 V pravém horním rohu obrazovky je zobrazeno jméno uživatele, čas, počet zaznamenaných dnů v archívu a počet dříve připojených uživatelů. Čas a počet zaznamenaných dnů v archívu Jméno uživatele Velikost archívem. využitého místa Počet dříve připojených uživatelů Ikony programu Na levé straně obrazovky jsou zobrazeny ikony, které umožňují přímý přístup k funkcím nastavení programu a také umožňují přepínat mezi snímky kamer. Aktivuje / deaktivuje snímání. Prohlížení archívu, viz kapitola 3.1 Kontrolní panel dome Virtuální joystick: Pohyb dome kamer lze ovládat pomocí kontrolního panelu. Bližší informace naleznete v kapitole 4. Nastavení kamer, viz kapitola 2.7 Nastavení audio vstupů, viz kapitola 2.5 Nastavení výstupů, viz kapitola 2.3 Nastavení vstupů alarmu, viz kapitola 2.4. Nastavení vzdáleného přístupu k serveru prostřednictvím sítě (Internetu), viz kapitola 2.9 Určení umístění archívu na hardisku, viz kapitola Nastavení uživatelských účtů pro vzdálený / lokální přístup, viz kapitola 2.11 Scheduler Řídí chod programu v závislosti na aktivaci vstupů systémových alarmů, kamerami zaznamenaných zvuků či pohybů případně dalších systémových hlášení, viz kapitola 3.2 Nastavení Dome nastavení joysticku a klávesnice pro ovládání kamer dome, protokolů, portů COM, atd. Bližší informace naleznete v kapitole 4.1. Konfigurace nastavení, viz kapitola 2.8 Možnosti pro změnu zobrazení kamer. Obrazovku lze rozdělit několika způsoby, jak je zobrazeno na ikoně. Příručka pro videorekordéry VDGPRS 12

13 Na pravé straně obrazovky jsou zobrazeny ikony s přepínači vstupů čidel videokaret. Klepnutím na ikonu se příslušný přepínač aktivuje, což se projeví i grafickou změnou ikony Ikony přepínačů Klepnutím myši na příslušný přepínač aktivujete nebo naopak deaktivujete přepínač. Na obrázku vlevo je přepínač # 1 aktivní a zbývající dva přepínače jsou neaktivní. Pomocí tohoto přepínače lze např. rozsvítit světlo v pokoji. Klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu přepínače se zobrazí nabídka nastavení výstupů (viz kapitola 2.3) Ikony vstupů alarmu Klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu lze změnit nastavení vstupů alarmu, viz kapitola 2.4. Pro nastavení činnosti programu po aktivaci příslušného vstupu alarmu použijte nabídku Scheduler (naleznete ji na horní liště pod nabídkou Nástroje), nebo klepněte na ikonu kapitola 3.2.2). 2.3 Nastavení výstupů v levém panelu (viz Systém umožňuje zvolit a uložit různé nastavení pro každý výstup (relé). Nabídku s nastavením zobrazíte pomocí nabídky Konfigurace a podnabídky Přepínače výstupů... v nástrojové liště v horní části obrazovky nebo klepnutím na ikonu na levém panelu. Výstup: o Název výstupu. o Stav aktivace Určuje, který stav výstupu bude aktivován při aktivaci přepínače(nc obvykle zavřeno, NO obvykle otevřeno). Přepínač událostí o Pulsovat Touto možností bude výstup přepínán jednou za vteřinu impulsům bude přiřazen signál. o Aktivován Výstup bude aktivován po dobu trvání přiřazeného vstupního signálu k přepínači (podle nastavení v nabídce Scheduler). Bude-li se hodnota Přidržet sepnutý vástup. lišit od nuly, výstup bude přepnut po uvedený počet vteřin nezávisle na nastavení vstupního stavu. Manuální přepnutí. Vypnout po signál přepnutí bude automaticky deaktivován po určeném počtu vteřin. Příručka pro videorekordéry VDGPRS 13

14 2.4 Nastavení vstupů alarmu Systém umožňuje zvolit a uložit různé nastavení pro každý vstup alarmu. Nabídku s nastavením zobrazíte pomocí nabídky Konfigurace a podnabídky Alarmové vstupy... v nástrojové liště v horní části obrazovky nebo klepnutím na ikonu na levém panelu. Název vstupu: Zvolte název vstupu a určete, který stav bude odpovídat aktivovanému alarmu. Dále lze nastavit zpoždění alarmu po aktivovaném vstupu (Doba záznamu po aktivaci vstupu). Normální stav: NO (default) obvykle otevřeno, NC obvykle uzavřeno. Záznam Nastavení kamer a doby záznamu po aktivaci vstupu. Alarm: (činnost po aktivaci vstupu) o Přehrát zvuk Touto volbou bude určeným vstupem aktivován akustický signál alarmu. o Zobrazit okno Touto volbou bude program redukován na ikonu a zobrazí se obrazovka, která se posléze taktéž zredukuje na ikonu. o Zobrazit text Touto volbou se zobrazí text s informací z vstupu alarmu. o Předvolba při poplachu Bude provedena předvolba příslušné kamery dome. Po vypnutí alarmu: (činnost po ukončení alarmu) Čekejte (sec) Čekací doba po ukončení alarmu. Nájezd do předvolby - Bude provedena příslušná předvolba. Volby a nastavení: Ke každému vstupu lze přiřadit jeden zvukový soubor.wav (k tomuto účelu však musí být počítač vybaven vhodnou zvukovou kartou). Příručka pro videorekordéry VDGPRS 14

15 2.5 Nastavení zvuku Systém umožňuje zvolit a uložit různé nastavení pro každý vstup audio. Nabídku s nastavením zobrazíte pomocí menu Konfigurace a podnabídky Zvuk... v nástrojové liště v horní části obrazovky nebo klepnutím na ikonu na levém panelu. Kanál: Zvolte název vstupu. Povolit: Tímto tlačítkem aktivujete/deaktivujete audio kanál. Nastavení: o Formát Určuje frekvenci zaznamenaného zvuku. Vyšší frekvence odpovídá vyšší kvalitě zvuku, ale zabírá více místa na hardisku. o Zesílení při grabování Touto volbou lze nastavit hlasitost zvuku (pouze pro zvukové nastavení). o Hlasitost přehrávání Touto volbou lze nastavit hlasitost při přehrávání záznamu z archívu. Záznam: o Formát Určuje kodek záznamu zvuku. o DRS SPEECH Používá se především pro mluvený zvuk. o RAW AUDIO Zvuk bude zaznamenán bez jakékoliv komprese. o NO RECORDING - Umožňuje živé přehrávání zvuku, ale znemožňuje tím jeho záznam na hardisk. o Úroveň Určuje počáteční úroveň hladiny zvuku, při které systém začne nahrávat. o Kvalita Nastavení kvality zvukového záznamu. Příručka pro videorekordéry VDGPRS 15

16 2.6 Způsob zobrazení na obrazovce, záložky, uložení snímku Zobrazovací sekvence snímků z kamery Obraz z kamer je postupně zobrazován na obrazovce. Pomocí ikon v levém dolním rohu obrazovky lze přepínat mezi různými druhy zobrazení. Pozici snímku na obrazovce lze měnit metodou drag and drop. Další možností je klepnout na snímek pravým tlačítkem myši a ze zobrazené nabídky vybrat zobrazení v Režim zobrazení Uložení snímku Pomocí nabídky Otisk... uložíte aktuální snímek na disk ve formátu JPEG Způsob zobrazení obrazovky Normální, Celá obrazovka, Náhled Program obsahuje několik různých způsobů zobrazení a je přednastaven na obvyklému použití. Způsob zobrazení lze volit v menu, kde se nacházejí následující možnosti: Normální zobrazení (okno programu je přes celou obrazovku, menu a všechny ikony jsou viditelné; Celá obrazovka jsou vidět pouze snímky z kamer, ale menu a ikony jsou skryté; Náhled lze použít metodu drag and drop a měnit velikost, dále umožňuje volbu Vždy nahoře, díky které nebude vybrané okno překryto ostatními okny programu. Možnosti Celá obrazovka a Náhled dále obsahují nabídku Zobrazit menu, která umožňuje zobrazení menu v horní části obrazovky Manažer rozmístění Použitím ikon na levé straně okna v normálním zobrazení lze pozměnit způsob rozdělení obrazovky Přidání záložek Vybrané snímky lze označit záložkami a následně je pomocí příslušných tlačítek vyvolat z archívu. Tato možnost umožňuje citelným způsobem zkrátit dobu vyhledávání událostí v archívech. Zaujme-li uživatele aktuální událost, může klepnout pravým tlačítkem myši na snímek z kamery a vybrat Přidání záložek ze zobrazeného menu. V archívech lze též přidávat záložky automatickým způsobem, což je možné nastavit v položce Scheduler (viz kapitola 3.2). Příručka pro videorekordéry VDGPRS 16

17 2.7 Konfigurace nastavení kamer Systém umožňuje zvolit a uložit různá nastavení pro každou kameru. Nabídku pro konfiguraci kamer lze zobrazit v menu pomocí položky Konfigurace a podnabídky Kamery v nástrojové liště v horní části obrazovky,nebo klepnutím na ikonu na levé straně okna. Nyní se zobrazí nabídka pro nastavení kamer. V horní části okna se budou postupně zobrazovat ikony kamer, u kterých lze poklepáním myši měnit jejich nastavení. Aktivní ikona označuje kameru, jejíž konfigurace je právě zobrazena, zatímco neaktivní ikona znamená, že kamera není k systému připojena a karta ji tedy nemůže ovládat (na kartě jsou vstupy pouze pro maximálně čtyři kamery). Na následujícím obrázku je zobrazen systém pouze s jednou kartou kamery 5 16 tedy nejsou aktivní. Tlačítkem zavřít potvrdíte provedenou změnu. Příručka pro videorekordéry VDGPRS 17

18 2.7.1 Kamera Jméno Zde zadejte název kamery. Připojení kamery Aktivuje nebo deaktivuje zdroj videosignálu jedné kamery. Připojení jedné kamery má za následek zvýšení rychlosti snímků za vteřinu ve všech kamerách připojených ke stejné videokartě. Budou-li tedy odpojeny tři ze čtyř kamer, obdrží uživatel obraz z jedné kamery téměř v reálném čase. Budou-li naopak všechny čtyři kamery zapojeny, rychlost snímků bude mezi ně rozdělena. Nastavení snímku Základní parametry určující vlastnosti obrazu: jas (brightness), kontrast, sytost, odstín (hue) a ostrost (sharpness). o Tlačítko Barva Přepíná mezi barevným a černobílým zobrazením. V případě, že je připojená kamera černobílá, doporučujeme tuto volbu deaktivovat. o Tlačítko Implicitní Obnoví předdefinované nastavení kurzorů pouze této kamery. On-Display text Umožňuje zobrazit dodatečné informace o snímcích kamery. o Tlačítko Název kamery Zobrazí na snímku název kamery. o Tlačítko Nynější čas Zobrazí aktuální datum a čas. o Tlačítko FPS Zobrazí aktuální počet snímků za vteřinu. o Tlačítko Barva textu Umožňuje nastavit barvu textu zobrazovaného na obrazovce. o Tlačítko Změnit vše Touto volbou se projeví nastavení zobrazovaného textu na všech kamerách a v případě deaktivace pouze na aktuálně připojené kameře. Příručka pro videorekordéry VDGPRS 18

19 2.7.2 Rozlišení Rozlišení nastavení rozlišení pořízených snímků. Na základě vybraného TV systému (PAL nebo NTSC) lze nastavit rozlišení výběrem ze tří následujících tlačítek: TV systém PAL NTSC Tlačítko 1 384x x240 Tlačítko 2 768x x240 Tlačítko 3 768x x480 Aplikovat na vše Touto volbou bude změněno rozlišení snímků ze všech kamer. V opačném případě bude změna provedena pouze v kameře, která je právě aktivní. Pozn.: Každá provedená změna rozlišení, FPS a videosystému se projeví až po restartování programu Dome Nastavení Dome: o Adresa Zde zadejte adresu Dome. o Protokol Vyberte protokol a port COM, který byl přiřazen Příručka pro videorekordéry VDGPRS 19

20 v Nastavení dome (kapitola 4.1). o Dome povolen Nastavení této kamery jako Speed Dome. AutoPan nastavení: AutoPan umožňuje spustit sekvenci předvoleb nastavených v Dome na základě naprogramovaného intervalu nečinnosti. o Doba aktivace Nastavení doby nečinnosti. o Čas předvolby Nastavení intervalu mezi naprogramovanými předvolbami. o AutoPan povolen Aktivace funkce AutoPan pro Speed Dome Maska předvolby Zde můžete vybrat předvolbu sekvence AutoPan Pohyb Maska Použitím masky na kamerovém snímku lze vymezit oblast, ve které nebude detekován pohyb. Tuto volbu použijte v případě, kdy kamera snímá i určitou oblast, která není předmětem zájmu uživatele. Příkladem může být třeba strom, který lze použitím masky zneviditelnit, a ignorovat tak pohyb listí ve větru. Tlačítka pro změnu masky: o Přidání masky se provádí klepnutím na první ikonu a přemístěním ukazatele myši na obrazovku (podržte stisknuté levé tlačítko myši). o Odstranění již nastavené masky se provádí klepnutím na druhou ikonu a přemístěním ukazatele myši na obrazovku (podržte stisknuté levé tlačítko myši). o Touto volbou se invertuje výběr masky, tzn. zamaskované oblasti se odmaskují a nezamaskované oblasti se zamaskují. o Poslední ikona odstraní z celého obrázku všechny masky. o Tlačítkem Povoleno aktivujete vybranou masku. o Tlačítkem Změnit barvu masky změníte barvu masky. Příručka pro videorekordéry VDGPRS 20

21 Detekce pohybu o Tlačítko Zobrazit bloky pohybu aktivuje/deaktivuje oblasti, ve kterých byl tečkami vyznačen pohyb. Tuto funkci nedoporučujeme ponechávat aktivní, neboť snižuje efektivitu systému. Je vhodné ji používat pouze během konfigurace nastavení citlivosti detekce pohybu. Citlivost detekce Tato funkce se používá k nastavení prahu detekce pro určitou skupinu. Skupina je tvořena čtvercem o rozměru 8 x 8 pixelů. Program analyzuje aktuální informace o zaznamenaných změnách v dané skupině a uživatel má možnost kurzorem nastavit citlivost. Oblasti, ve kterých dojde k překročení kurzorem nastavené citlivosti, budou vyznačeny tečkami. Spouštěcí úroveň Pomocí této funkce lze určit, kdy má systém reagovat na změny v daném obrazu. Práh alarmu se nastavuje posuvnou lištou pohybového sensoru. Regulaci prahu alarmu doporučujeme provádět při zastaveném obrazovém toku, aby se vyloučilo zaznamenávání šumu způsobeném např. pohybem listí ve větru. Nyní je třeba stisknout Zobrazit bloky pohybu na požadovaném snímku, čímž dojde k zobrazení vytečkovaných bloků na náhledu snímaného obrazu. Vytečkované oblasti představují programem odhalené pohyby, které překračují nastavenou citlivost. Počet teček zobrazených na snímku je úměrný hladině odchylky pohybového sensoru. Příručka pro videorekordéry VDGPRS 21

22 2.7.5 Záznam Komprese o As DJPEG1 Nastaví způsob komprese obrázků ve formátu DeltaJPEG. Tímto druhem komprese lze přidat vodoznak*. o As MPEG-4 Nastaví způsobe komprese obrázků ve formátu MPEG-4. Tímto druhem komprese nelze přidat vodoznak*. o Náhled Aktivuje náhled ověřující kvalitu zaznamenávaných snímků. Je-li tato funkce aktivní, zobrazí se výpočet místa, který bude na hardisku využit díky kompresním parametrům (frames, P frames, citlivost). Pozor komprese DJPEG1 a MPEG-4 jsou založené na deltě pohybu a tedy, je-li na snímku více pohybu, zabírají na hardisku i více místa. Příklad výpočtu: Avg. frame: 0,6 KB Non-stop record: 0,3 GB/24h. *vodoznak Watermark je digitální podpis, který se přidává ke všem zaznamenávaným snímkům a který umožňuje ověřit autentičnost obrazu. Kvalita Určuje kvalitu archivovaných obrazů. o Klíčové a Delta snímky Definují kvalitu hlavního snímku. Zvýšením této hodnoty se zvýší kvalita obrazu, avšak komprese se následně sníží. V nabídce Nastavení programu (kapitola.2.8) lze nastavit rychlost, s jakou bude hlavní snímek zaznamenáván. Přednastavená hodnota je 55/55. Delta o Citlivost Doporučené nastavení pro optimální kvalitu je Pro optimální dobu záznamu nastavte hodnotu nižší než 30. Tento parametr se používá ke stupňování reakce programu na změny v obraze. Pozn.: Nastavení citlivosti na příliš nízkou hodnotu může ohrozit střídání delty (oblasti s podobným zabarvením jako pozadí nebudou nahrazeny: např. osoba v šedé bundě na pozadí šedé silnice nebo oblasti s příliš malým rozměrem). Na druhou stranu ale nastavení příliš vysoké hodnoty může způsobit nechtěnou záměnu úseku, ve kterém ve skutečnosti žádný pohyb nebyl detekován (příčinou může být například hluk kamery). Přednastavená hodnota je 50. Záznam o Deaktivováno Deaktivuje kamerový záznam. o Jen pohyb Jsou zaznamenávány pouze pohybující se obrazy. o Vždy Záznam probíhá neustále. o Doba záznamu Touto volbou lze nastavit dobu, po kterou bude záznam pokračovat po ukončení pohybu. o Přidat vodoznak* Přidá watermark na zaznamenaný obraz. Příručka pro videorekordéry VDGPRS 22

23 2.7.6 Rychlost záznamu Multiplexer o Tlačítkem Povolit lze aktivovat kontrolu rozdělení pořízených snímků za vteřinu. Při deaktivaci maximálního počtu snímků (25), budou tyto snímky rozděleny podle počtu připojených kamer. Aktivací lze nastavit počet snímků za vteřinu (FPS) pro každou kameru zvlášť. Dále je možné zvolit mezi dvěma možnostmi: Pevná Touto volbou lze nastavit minimální garantovanou rychlost snímků za vteřinu. Variabilní V případě detekovaného pohybu se bude systém snažit přiřadit volné snímky této kameře. Jinak řečeno, systém přiřadí volné snímky ostatních kamer pro kameru v pohybu, avšak pouze v případě, že tyto kamery nebudou také detekovat pohyb. Kromě toho nemohou být pořizované snímky přiřazeny jiné kameře v případě, kdy by obnovovací frekvence klesla na minimální hodnotu. Příručka pro videorekordéry VDGPRS 23

24 2.7.7 Zvuk Zvukové kanály propojené s touto kamerou Klepnutím na ikonu schránek určete, který audiovstup bude přiřazen příslušné kameře. Režim přehrávání o Kamera viditelná Přehrávání zvuku bude probíhat, je-li kamera viditelná. o Kamera vybraná Přehrávání zvuku bude probíhat, je-li kamera vybrána. Např.: Bude-li aktivována volba Kamera vybraná, bude slyšet pouze vybraná kamera. Zatímco bude-li aktivována volba Kamera viditelná, bude slyšet současně kombinovaný zvuk všech kamer viditelných na obrazovce (Zvukové kanály propojené s touto kamerou) Ostatní Alarmy po detekci pohybu Touto volbou lze nastavit chování systému v případě detekovaného pohybu ve sledovaném obraze. o Přehrát zvuk Systém přehraje akustický signál. Tento zvuk lze nastavit vybráním příslušného zvukového souboru Umístění Příručka pro videorekordéry VDGPRS 24

25 2.7.9 Panel zvukového souboru. o Zobrazit kameru Po detekování pohybu zobrazí kameru na celou obrazovku a následně se opět vrátí do původního režimu před alarmem. o Zobrazit text Po detekování pohybu zobrazí příslušný text. o Vyvolat alarm po Tuto volbou lze nastavit zpoždění akce po detekování pohybu. Přeskočit snímky Určuje počet snímků, které budou vynechány. Kamery s malým rozlišením totiž mohou poskytovat nestabilní obraz touto volbou proto lze některé snímky vynechávat, a docílit tak lepší synchronizace. Doporučené nastavení je 1 / 1. Zvýšení této hodnoty má za následek zvýšené zatížení procesoru. Touto volbou lze navíc ušetřit místo na pevném disku. Jestliže bude zatížení procesoru příliš velké (tedy v případě příliš nízkého počtu pořizovaných snímků), je třeba počet snímků zvýšit na 2 / 1. Tato volba se nastavuje pro každou kartu zvlášť a pro aktivaci je nutné restartovat program. System Tato volba umožňuje nastavit TV systém pro záznam. Tlačítka PAL a NTSC označují formát vybraného systému, který ovlivní rozměry pořizovaného obrazu. Pozn.: Každá změna, kterou provedete v zobrazovaném formátu, FPS, nebo videosystému se projeví po restartování programu. Příručka pro videorekordéry VDGPRS 25

26 2.8 Konfigurace nastavení programu Pro konfiguraci nastavení programu klepněte na příslušnou ikonu straně obrazovky aplikace. v liště na levé Mail Nastavení u (SMTP server) Tuto volbu použijte v případě, že budete používat zasílání zpráv. Do kolonky Adresa a port serveru vložte adresu serveru elektronické pošty, který bude používán pro zasílání ových zpráv. Pro ověření na serveru zadejte Přihlašovací jméno a Heslo. Test Zkušebním em se ověří konfigurace serveru a adresa odesílatele Fotografie Fotografie V nabídce Složka souboru lze zvolit složku, do které budou ukládány snapshots (aktuálně pořízené snímky). Příručka pro videorekordéry VDGPRS 26

27 Tiskárna o Název tiskárny Vyberte tiskárnu určenou pro tisk fotografií. o Orientace papíru Nyní určete orientaci papíru určeného pro tisk. o Měřítko tisku Určete rozměry snímku určeného pro tisk Deník událostí Deník událostí o V nabídce Složka souboru lze zvolit složku, do které budou ukládány protokolové soubory (pro události, alarmy atd.). o V nabídce Maximální velikost deníku událostí nastavte maximální možnou velikost protokolového souboru Otisky Otisky o Tlačítko Povolit umožní aktivaci funkce automatických snapshots. Tato volba umožňuje ukládat jeden snímek z každé kamery v určeném intervalu. Snímky budou uloženy se stejným názvem. Příručka pro videorekordéry VDGPRS 27

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Instalační manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Úvodní informace o programu LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ. Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. PCTV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UPOZORNĚNÍ Tato příručka je univerzální pro všechny PCTV karty a zařízení. Tzn. některé části programu se mohou lišit. Například: PCTV Stereo tato karta nemá FM tuner, takže pro

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Verze 4.0.0 Uživatelská příručka I N C O M E, spol. s r.o. Mukařovského 1985/8 155 00 Praha 5 Prodej: +420 251 116 000, +420 602 204 802 Servis: +420 251 116 000, +420 602 573 478 Fax: +420 251 116 020

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení 1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení Existují drobné rozdíly mezi jednotlivými řadami DVR. Všechna rozhraní (výstupy) popsané níže jsou aktivní u DVR série LE-A. Produkty Série LE-AS nepodporují

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více