Zápis ze zasedání výboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání výboru"

Transkript

1 Zápis ze zasedání výboru Datum: :00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Hana Marková Robert Stránský David Vodehnal Markéta Krčová pan a paní Nečasovi, p. Dufek Datum příštího zasedání: :00 1) Uzavřené a) Pan Končel, žádá o přesunutí stávajícího satelitu (umístěno na balkoně) na střechu. Žádost bude projednána na shromáždění vlastníků. Žádost byla projednána, výbor souhlasí, ale je nutné tuto žádost předložit k projednání a schválení na Schůzi vlastníků, která rozhodla o zákazu instalace antén (satelitů) na střeše. K rozhodnutí na Shromáždění VBJ byla předložena problematika umístění satelitu majitele bytu číslo 142 na střechu budovy B. Hlasování: Pro: 50,5 % přítomných spoluvlastníků (186/1000) Zdrželi se: 40,0 % přítomných spoluvlastníků (147/1000) Proti: 9,5 % přítomných spoluvlastníků ( 35/1000) Návrh na přemístění satelitu byl schválen. b) Výbor obdržel žádost o poražení javorů před budovou B z důvodu zanesení odpadních svodů spadem. Výbor zjistí případné povolení a žádost bude projednána na schůzi Vlastníků bytových jednotek. Dle zjištění odbor životního prostředí oznamuje záměr pokácení stromů všem občanským sdružením a je nutný jejich souhlas. Nutný je dále i konsenzus majitelů deklarovaný na shromáždění vlastníků. Bude předloženo ke schválení na shromáždění vlastníků. K rozhodnutí na Shromáždění VBJ byla předložena problematika kácení stromů před budovou B z důvodu zanesení odpadních svodů spadem. Hlasování: Pro vykácení 9,0 % přítomných spoluvlastníků ( 33/1000) Zdrželi se: 2,4 % přítomných spoluvlastníků ( 9/1000 ) Proti vykácení 88,6 % přítomných spoluvlastníků ( 326/1000) Návrh na kácení porostů nebyl schválen. c) Majitelé bytových jednotek budou vyzváni k požadavkům na možné naladění programů satelitu. Problematika bude projednána na shromáždění vlastníků. Byla předložena problematika na Shromáždění VBJ. Zřízení nových programů na satelitu nebylo na období do příštího shromáždění schváleno.

2 d) Bude zřízena nová mřížka kanálu (vchod Zlatník, Kadeřník) u vstupu do budovy B. Bude řešeno v jarních měsících. Mřížka kanálu byla realizována. e) Předložit ke schválení návrhy na odstranění zatékání, opravu venkovní stříšky vestibulu a opravu oplechování nad garážemi. Bylo osloveno několik firem Arkona, Studio Conti, Prestiz, SO&TI a fa Černý. Z předložených nabídek byla vybrána nabídka firmy Arkona (hlasování 5-0-0). Bude provedena komplexní výměna oplechování garáží a oprava hydroizolace na střeše vestibulu. Byla realizována objednávka. Objednávka byla připomínkována realizace v mědi. Provádí se. Zajistí: Markéta Krčová f) Vzhledem ke končící životnosti bytových vodovodních vodoměrů byly osloveny certifikované firmy spolupracující s výrobcem vodoměrů firmou KADEN. Jednalo se o firmy A-efekt, Havlín, Nova Bene a Starplast. Výbor hlasováním vybral nabídku firmy Starplast, která bude objednána na výměnu všech bytových vodoměrů. Před samotnou výměnou bude zajištěn odečet stavů vodoměrů. Výměna proběhne nejdříve v průběhu dubna v návaznosti na dodávku samotných vodoměrů. Byla realizována objednávka. Zajistí: Markéta Krčová g) Zborcená zeď na malé terase bytu 145. Bude prověřeno a bude předložen návrh na opravu. Majitel provedl opravu na své náklady. h) Vlhká zeď na terase bytu 144. Bude prověřeno a bude předložen návrh na opravu. Majitel provedl opravu tmelením parapetu na své náklady. i) Obráceně osazené parapety bytu 145. Bude prověřeno a bude předložen návrh na opravu. Po konzultaci s odbornou firmou je osazení správné a není zatím nutné přeplachování. j) Prasklina kolem mezonetového bytu a výtahem na budově B. Bude prověřeno a bude předložen návrh na opravu. Majitel bytu dlouhodobě nepřítomen. Výbor od majitele bytu očekává návrh na realizaci opravy.

3 k) Předložit ke schválení návrhy na výměnu vstupních dveří do vestibulu. Pan a paní Nečasovi provedli nutnou opravu a přes zimní období se provoz dveří bude udržovat formou oprav. Na komplexní výměnu bylo osloveno několik firem HOCO, KTF a BALME. Z předložených nabídek byla vybrána nabídka výrobce vysoko namáhaných dveří HOCO. Konkrétní typové řešení je upřesněno v objednávce. Byla realizována objednávka. Byla zaplacena záloha na výrobu dveří, termín výměny do konce čtvrtého měsíce. O přesném termínu výměny dveří bude výbor informovat. Zadána výroba, z důvodu zpoždění zálohové platby bude termín výměny posunut. Majitelé bytových jednotek budou vyrozumění o konečném termínu výměny. Zajistí: Markéta Krčová l) Výbor zajistil vymalování vestibulu, opravu a vymalování kočárkárny fi. Nečasovi za odměnu 2000 Kč bez DPH. V této sumě je zároveň odměna za provedené stavební úpravy spojené s výměnou vodoměrů, které provedli ve 2 bytech. Zajistí: Markéta Krčová m) Výbor zajistí opravu tlakové nádoby Reflex-variomatic V1/800 servisní firmou ZMK Praha s.r.o. Popis poruchy - zařízení padá do poruchy od max. času dopouštění,je nutné resetování pak dotlakuje, ale při provozu opět padá do poruchy

4 2) Finance a) Výbor byl seznámen s příjmy a výdaji za duben, květen, Byl projednán stav účtů Společenství. - Pohyb na účtě za měsíc květen č. datum fond dodavatel za co období částka F Starplast montáž vodoměrů ,0 Kč P J.N.Nova Roční odměna + daň ,0 Kč V Chvojka Martin - MCH servis výtahů duben 3 345,4 Kč T Boukal Tomáš správa výměníku duben 2 500,0 Kč T PT, a.s. teplo duben ,0 Kč P ZŠ Litvínovská pronájem sálu 1 500,0 Kč P Signet webhosting 05/04-05/ ,7 Kč P Český mobil telefonní služby kveten 1 410,5 Kč Ú Libuše Nečasová úklidové služby kveten ,0 Kč F Libuše Nečasová údržbářské práce kveten 5 000,0 Kč K Magistrát Hl.města Prahy komunalni odpad 1st half ,0 Kč - Pohyb na pokladně za měsíc květen datum Položka výdaj brano 974,0 Kč poštovné odeslání vod. měřidel 3 341,0 Kč telefonní kupon 600,0 Kč telefonní kupon 550,0 Kč Krabice odbočovací 26,0 Kč Stěrka a krabice odbočovací 232,0 Kč Nátěrové hmoty 699,0 Kč poštovné 87,0 Kč Tmelící a nátěrové hmoty 405,0 Kč b) Výbor nebyl seznámen s výkazem drobných prací a úklidu za duben, květen Zajistí: David Vodehnal strana 4 / 9

5 3) Provozní záležitosti a opravy a) Domluvit zřízení 2 parkovacích míst vedle budovy A po odsouhlasení majiteli oploceného parkoviště, kteří vlastní ½ předmětného pozemku. Za souhlas s pronajmutím uvedeného prostoru pro parkování bude majitelům oploceného parkoviště nabídnuto adekvátní protiplnění. Výbor toto projednání odložil z důvodu chystané schůzky majitelů parkovacích míst ( ) k této problematice. Bude předložena žádost majitelům oploceného parkoviště na schválení poskytnutí pronájmu uvedeného prostoru. Za souhlas s bezplatným pronajmutím uvedeného prostor, Společenství bude kompenzovat dodávku elektřiny pro elektrický pohon vrat. Čeká se na souhlas všech majitelů parkovacích míst. Bude řešeno v součinnosti s bodem 5/a Kontrolní termín: Řešeno v součinnosti s bodem 5/a b) Výbor vypracuje plán investic. Zajistí: Výbor Kontrolní termín: c) Bylo zjištěno špatné odvedení dešťové vody ze zastřešené terasy bytu 95. Majitel byl osloven, aby zajistil urychlenou opravu. Majitel bytu bude opětovně vyrozuměn a případné závady s porušením fasády a zatékáním do bytů bude na jeho vlastní náklady. Majitel bytu nereflektuje na výzvu, bude provedena osobní domluva. Kontrolní termín: průběžný d) Nájemník pronajatého parkovacího místa bude vyzván k doplacení nezaplacených pronájmů p.s.č Kč. Dále bude upozorněn k dodržování pravidelných měsíčních plateb. V případě neplnění bude vypovězena smlouva o pronájmu a místo bude pronajato jiným zájemcům. Nájemník byl vyrozuměn. Současný stav bude prověřen s JNNOVA. Kontrolní termín: e) Registrace domény na společenství a zprovoznění stránek společenství. Zajištění opravy faktur za webhosting. Zajistí: Markéta Krčová Kontrolní termín: f) Zajištění změny v Obchodním Rejstříku. Zajistí: Hana Marková Kontrolní termín: průběžný strana 5 / 9

6 g) Výbor zajistí seznamovací schůzku se správní firmou JNNOVA. Kontrolní termín: h) Výbor prověří funkčnost podúčetu a případně zajistí sloučení na provozní účet z důvodu dlouhodobého nevyužití. Kontrolní termín: i) Výbor navrhne a zajistí opravu zatékání do výměníku, opravu podhledu hlavního vchodu a odvodu vody hlavního schodiště. Zajistí: Markéta Krčová Kontrolní termín: j) Výbor navrhne opravu zatékání do zadního schodiště. Zajistí: Markéta Krčová Kontrolní termín: k) Výbor zajistí zveřejnění instrukcí a postupů při případné havárii vody a elektřiny. Zajistí: Hana Marková Kontrolní termín: l) Výbor projednal žádost pana Bareše (byt 45) o instalaci poštovní schránky (větší formát). Výbor s instalací souhlasí (4:0:0) za předpokladu, že původní schránka bude uvolněna. Nová schránka bude stejného provedení jako dosud instalované a výbor určí umístění schránky. Pan Bareš bude písemně vyrozuměn. Zajistí: Hana Marková Kontrolní termín: m) Zajistit řešení odstranění zápachu el. šachet. Výbor zajistí přístup k sklepnímu prostoru a následné uzavření (utěsnění) prostoru zápachu. Zadáno p. Nečasovi ke kontrole. Výbor obdržel urgenci od pana Moravce a bude realizovat nápravu v co nejkratším termínu. Kontrolní termín: n) Zajistit vyřešení nedostatečné délky hadic hydrantů. Bude řešeno prodloužením hadic hydrantů. Zajistí: David Vodehnal Kontrolní termín: o) Výbor obdržel žádost pana Tomši (byt 80) na zřízení zábradlí vnitřního schodiště vstupní haly. Výbor žádost projedná na příští schůzi. Zajistí: Markéta Krčová Kontrolní termín: strana 6 / 9

7 p) Výbor obdržel reklamace na správný odečet vody u bytových jednotek 131 a 63. Výbor reklamaci projedná navrhne nápravu na příští schůzi. Zajistí: Výbor Kontrolní termín: q) Výbor zveřejní při příštím odečetu skutečnou spotřebu vody mezi patou domu a bytovými vodoměry. Zajistí: Výbor Kontrolní termín: r) Výbor zpracuje výši nákladů na licence kódovaného příjmu. Zajistí: Výbor Kontrolní termín: s) Výbor prověří a navrhne řešení opravy nefunkčního satelitního příjmu v bytech 96 a 102. Zajistí: Hana Marková Kontrolní termín: strana 7 / 9

8 4) Nedodělky REI Fi REI byla prodána brněnské firmě zastupované Advokátní kanceláří JUDr. Roman Vaněk Těsnohlídkova 9 Brno , tel Po tel rozhovoru s touto kanceláří bude připraven oslovovací dopis s požadavky k níže specifikovaným bodům (případně bodům z posledního jednání s REI) k dořešení. Byl zaslán oslovovací dopis. Nový majitel stížnost neřeší, bude požádána právní kancelář k posouzení a návrhu dalších kroků. Stanovisko právní kanceláře je negativní z důvodu nedostatečné dokumentace, při předávání celého objektu. a) Zajistit dokončení oprav teras z důvodu zatékání dle smlouvy s firmou DRACO. Zajistit reinstalaci slunolamů na nástavbách. Poté předat vyjádření REI. Oprava byla dokončena. Faktura za 1.etapu byla zaslána na REI k proplacení. Čekáme na vyjádření REI Rekont. Faktura za 2 a 3.etapu byla zaslána na REI k proplacení. REI bude vyzvána k uvedení bytu 84 do původního stavu. Firma DRACO bude vyzvána k namontování slunolamů. Právě probíhá úprava bytu 84 do puvodniho stavu fi. Remont. Bude provedena dohoda s REI na zaplacení domluvených prací. Kontrolní termín: strana 8 / 9

9 5) Investiční akce schválené shromážděním a) Předložit ke schválení realizaci závor u vjezdu na pozemky společenství. Zajistit písemný souhlas majitelů oploceného pozemku. Byla předložena nabídka fi IMA s.r.o a výbor rozhodl doplnit nabídku o servis a doplňující informace (funkčnost při výpadku proudu, manuální a el. Otevírání, ), dále bylo rozhodnuto o předložení dalších (2) konkurenčních nabídek. Byly předloženy nabídky firem JAZA, IMA, TOR, Robinson a EP. Výbor z těchto nabídek vybral fi. JAZA, IMA a EP. Na příští schůzi bude vybrána konečná firma pro realizaci závor. Připravit souhlas k instalaci závor na pozemku majitelů parkovacích míst. Výbor rozhodl hlasováním (pro 4 proti 0) o výběru nabídky firmy IMA. Na příští schůzi bude předložena smlouva o realizaci závor s touto firmou. Byl předložen návrh smlouvy o realizaci. Výbor nemá stále souhlas od všech majitelů parkovacích míst k instalaci závor. Výbor obdržel souhlasy majitelů spodního parkovacího stání a problematiku projedná na příští schůzi Kontrolní termín: b) Předložit ke schválení návrhy na plůtek oddělující pozemky Společenství od ulice Litoměřická. Bude řešeno v návaznosti na instalaci závor. Zajistí: Hana Marková Kontrolní termín: Řešeno v součinnosti s bodem 5/a c) Předložit ke schválení návrh na zaplachtování pískoviště a následnou výměnu písku. Výbor projednal připomínky na zaplachtování pískoviště a rozhodl o zakrytí prodyšným materiálem (sítí), která zabrání tvorbě plísní a zadržování vody. Výměna písku bude řešena na jaře. Výbor realizoval síť na zakrytí pískoviště a provede výměnu písku v měsíci červenci. Kontrolní termín: d) Zajistit nabídku a návrh na komplexní rekonstrukci vodovodní přípojky k domu. Zajistí: Markéta Krčová Kontrolní termín: e) Výbor zajistí výběrové řízení na novou správní firmu. Zajistí: Výbor Kontrolní termín: f) Výbor zajistí nabídku a návrh na opravu fasády. Zajistí: Markéta Krčová Kontrolní termín: Vypracoval Robert Stránský strana 9 / 9

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA 1 2 2 FINEP BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA Právě se stáváte majitelem nové bytové

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014.

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. Vhodný úvěr pro zařazení Účel úvěru Termín poskytnutí Splatnost Charakter Modernizace, rekonstrukce bytového

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI)

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) 1 Kaskády Barrandov II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV II Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové)

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Změna kanceláře v Rumburku

Změna kanceláře v Rumburku Obsah: Změna kaceláře v Rumburku Domovní řád Nařízení vlády č. 142 TES Media Udržování porádku kolem kontajnerů Sdělení ekonomického úseku Poděkování Úspory tepla vlivem termoregulace Termoregulace v SBDO

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Přítomni: Omluveni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, Karel Vácha, Jan Piskač. Ing. Pavel Dlouhý, MUDr.

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

KASKÁDY BARRANDOV III

KASKÁDY BARRANDOV III KASKÁDY BARRANDOV III PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV III 1 Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové) jednotky

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Program (19,00 21,15 hodin)

Program (19,00 21,15 hodin) Program (19,00 21,15 hodin) Zahájení Volba nového člena výboru - hlasování Volba náhradníků výboru hlasování Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Nová výše záloh - hlasování fond oprav ostatní zálohy

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 6 jaro 2007 6 Družstvo se představuje Ekonomický úsek Vážení členové družstva a vlastníci

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více