TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA"

Transkript

1 Česky DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER Polski TH-M303 Consists of XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C and SP-THM303S Sestává z XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C a SP-THM303S Składa się z XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C i SP-THM303S Tartalom XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C és SP-THM303S Magyar INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT A [EV]

2 Varování, upozorněni a jiné Ostrzeżenia i inne informacje Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók UPOZORNĚNÍ Abyste snížili riziko elektrických šoků, požáru apod.: 1. Neodstraňujte šrouby, kryty nebo skříň. 2. Systém chraňte před deštěm nebo vlhkostí. OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru itp.: 1. Nie usuwać wkrętów, osłon ani obudowy. 2. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wilgocią. ÓVINTÉZKEDÉS A tűz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében: 1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, külső burkolatát vagy a készülékdobozt. 2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. UPOZORNĚNÍ tlačítko F! (XV- THM303) Pro úplné vypnutí napájení odpojte od zařízení přívodní šňůru (pohotovostní kontrolka STANDBY zhasne). Přepnutím Tlačítka F do jakékoli polohy nedochází k odpojení přívodu elektrické energie. Nachází-li se systém v pohotovostním režimu, kontrolka STANDBY svítí červeně. Je-li systém vypnut, kontrolka STANDBY zhasne. Zapnutí a vypnutí lze dálkově ovládat. OSTRZEŻENIE przycisk F! (XV- THM303) Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania (gaśnie kontrolka STANDBY). Przycisk F nie odłącza całkowicie zasilania. Gdy urządzenie jest w stanie gotowości, kontrolka STANDBY świeci się na czerwono. Po włączeniu urządzenia gaśnie kontrolka STANDBY. Włączaniem/wyłączaniem zasilania można sterować zdalnie. FIGYELEM F üzemi kapcsoló! (XV- THM303) A hálózati csatlakozó kihúzásával teljesen kapcsolja ki az áramot (a STANDBY készenléti lámpa kialszik). A F semmilyen helyzetben nem kapcsolja ki a hálózati vezetéket. Amikor a rendszer készenléti állapotban van, a STANDBY készenléti lámpa vörösen világít. A rendszer bekapcsolásakor a STANDBY készenléti lámpa kialszik. Az áram ki/be kapcsolható a távvezérlővel. UPOZORNĚNÍ Nezakrývejte větrací otvory. (Zakryjete-li větrací otvory novinami nebo látkou, dojde k přehřátí.) Nevystavujte zařízení působení otevřeného ohně, neumíst ujte na něj např. hořící svíčky. Při vyřazení baterií je nutno dodržovat místní předpisy o ochraně životního prostředí. Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, pokapáním nebo postříkáním. Neumíst ujte na něj žádné předměty s kapalinami, např. vázy. OSTRZEŻENIE Nie zasłaniać otworów i szczelin wentylacyjnych. (Zasłonięcie otworów lub szczelin wentylacyjnych gazetą, serwetką itp. może utrudnić odprowadzanie ciepła.) Nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego płomienia, takich jak zapalone świece. Przy wyrzucaniu baterii uwzględnić problemy dotyczące zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz ściśle przestrzegać lokalnych przepisów określających warunki utylizacji takich baterii. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać na jego obudowie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. ÓVINTÉZKEDÉS Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat (Ha a szellőzőnyílások, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a hő képtelen lesz kijutni a készülékből). Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat. Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a környezetvédelmi előírásokat. A készüléket óvja az esőtől és egyéb nedves csepegéstől, loccsanástól, és ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát. UPOZORNĚNÍ (SP-PWM303) Napájení subwooferu je připojeno k hlavní jednotce. Po zapnutí se na subwooferu rozsvítí kontrolka POWER ON. OSTRZEŻENIE (SP-PWM303) Zasilanie subwoofera jest podłączone do jednostki centralnej urządzenia. Jego kontrolka POWER ON świeci się na zielono, gdy zasilanie jest włączone. ÓVINTÉZKEDÉS (SP-PWM303) A mélyhangsugárzó tápegysége össze van kapcsolva a központi egységgel. Amikor az áram be van kapcsolva, a POWER ON lámpa a mélyhangsugárzón zölden világít. G-1

3 Varování, upozornìni a jiné DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZAŘÍZENÍ VYUŽÍVAJÍCÍ LASER 1. LASEROVÝ VÝROBEK 1. TŘÍDY 2. UPOZORNĚNÍ: Neotevírejte horní kryt. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné uživatelem opravitelné díly; přenechejte veškeré opravy kvalifikovaným servisním pracovníkům. 3. UPOZORNĚNÍ:Při otevření přístroje a selhání pojistky dochází k vyzařování viditelného a neviditelného laserového záření. Vyvarujte se přímého vystavení laserovým paprskům. 4. VYOBRAZENÍ ŠTÍTKU: VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK UMÍSTĚNÝ UVNITŘ PŘÍSTROJE. WAŻNE DLA URZĄDZEŃ LASEROWYCH 1. PRODUKT CLASS 1 LASER 2. UWAGA: Nie otwierać górnej pokrywy. Wewnątrz nie ma części możliwych do zreperowania przez użytkownika; wszystkie czynności serwisowe poinien wykonywać wykwalifikowany personel. 3. UWAGA: Widzialne i niewidzialne promienie laserowe mogą wydostać się przy otwartej lub uszkodzonej blokadzie. Unikać bezpośredniego kontaktu z promieniami. 4. REPRODUKCJA ETYKIETY: ETYKIETA OSTRZEGAWCZA, UMIESZCZONA WEWNĄTRZ URZĄDZENIA. FONTOS TUDNIVALÓ A LÉZERREL MŰKÖDŐ TÁRGYAKRÓL 1. A KÉSZÜLÉK A LÉZERREL MŰKÖDŐ TÁRGYAK 1. OSZTÁLYÁBA TARTOZIK 2. FIGYELEM: A fedelet ne nyissa ki! A készülék nem tartalmaz a felhasználó által szerelhető alkatrészeket; kérjük, mindenféle szerelést hagyjon a szakképzett szerelőkre. 3. FIGYELEM: Látható és láthatatlan lézersugárzás szabadul ki, amikor a nyitás és zárás nem működik vagy meghibásodik. A készüléket közvetlen sugárzásnak ne érje! 4. CÍMKE MÁSOLATA: FIGYELMEZTETÉS A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN. Upozornění: Správné větrání Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození, umístěte zařízení na rovný povrch. Minimální vzdálenosti od stěn a překážek jsou vyobrazeny níže: Uwaga: Odopowiednia wentylacja Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem lub pożaru oraz uchronienia urządzenia przed zniszczeniem, ustaw je na równej powierzchni. Minimalne odstępy są przedstawione poniżej: Figyelem: Megfelelő szellőzés Áramütés, tűz és a készülék sérülésének elkerülése érdekében a készüléket vízszintes felületre helyezze el. A minimális helyigény alul látható: Stěna nebo překážky Ściana lub przeszkoda Fal vagy egyéb tárgyak 8 cm XV-THM303 3 cm 3 cm 15 cm Přední strana Przód Első Žádné překážky Brak przeszkód Nincs más tárgy XV-THM303 Stěna nebo překážky Ściana lub przeszkoda Fal vagy egyéb tárgyak 10 cm Stěna nebo překážky Ściana lub przeszkoda Fal vagy egyéb tárgyak SP-PWM cm 15 cm 15 cm Přední strana Przód Első Žádné překážky Brak przeszkód Nincs más tárgy Stěna nebo překážky Ściana lub przeszkoda Fal vagy egyéb tárgyak SP-PWM cm G-2

4 Obsah Česky Úvod...2 Poznámky k manipulaci... 2 Dodávané příslušenství... 2 Disky...3 Podporované typy disků... 3 Názvy dílů a ovládacích prvků...5 Zapojení kabelů...8 Připojení antén pro příjem FM a AM (MW)... 8 Připojení satelitních reproduktorů (přední, středový, prostorové)... 9 Rozmístění reproduktorů Připojení k televizoru Připojení aktivního subwooferu Připojení k analogovému zařízení Připojení k digitálnímu zařízení Připojení přívodního kabelu Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovládače Ovládání televizoru Ovládání videorekordéru Základní obsluha Zapnutí a vypnutí systému Volba zdroje přehrávání Nastavení hlasitosti [VOLUME] Poslech se sluchátky (nejsou součástí dodávky) Dočasné vypnutí zvuku [MUTING] Nastavení intenzity osvětlení [DIMMER] Načasované vypnutí [SLEEP] Nastavení výstupu ze subwooferu, středového reproduktoru a prostorových reproduktorů [SUBWFR, CENTER, SURR L/R] Nastavení výšek a basů [TREBLE] Změna zobrazovacího režimu Nastavení reproduktorů [Smart Surround Setup] Přehrávání Základní přehrávání Přehrávání zpět jedním dotykem Rychlé vyhledávání vpřed/vzad Přeskočení na začátek požadované části Vyhledání požadovaného titulu/skupiny pomocí číselných tlačítek Přehrávání bonusové skupiny Pokročilá obsluha Režim prostorového zvuku surround Používání zobrazovacího panelu Přehrávání od zadaného místa na disku Použití menu pro procházení souborů Pokračovat v přehrávání Volba úhlu pohledu Výběr titulků Výběr zvukové stopy Zvláštní přehrávání obrazu Přehrávání programu Přehrávání v náhodném pořadí Opakované přehrávání Uzamčení diskové mechaniky Nastavení zvuku a jiná nastavení Nastavení předvoleb pro přehrávání disků DVD Použití menu pro nastavení Popis menu Obsluha tuneru Manuální ladění Naladění přednastavených stanic Volba režimu příjmu v pásmu FM Snížení šumu při příjmu AM (MW) Použití funkce RDS (Radio Data System) při příjmu stanic v pásmu FM Užitečné rady Údržba Řešení problémů Technické údaje

5 Úvod Poznámky k manipulaci 7 Důležitá upozornění Instalace systému Zvolte rovné a suché místo, na němž není příliš chladno ani zima; teplota mezi 5 C a 35 C. Mezi systémem a televizorem ponechte dostatečnou vzdálenost. Systém nepoužívejte na místě, kde dochází k vibracím. Přívodní kabel S přívodním kabelem nemanipulujte mokrýma rukama! Když je přívodní kabel zapojen do zásuvky (pouze u hlavní jednotky), dochází neustále ke spotřebě malého množství elektrické energie. Kabel ze zásuvky vždy odpojujte tahem za zástrčku, ne za šňůru. Pro zabránění chybné funkce systému Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné uživatelem opravitelné díly. V případě problémů odpojte přívodní kabel ze zásuvky a poraďte se s prodejcem. Nevkládejte do systému žádné kovové předměty. Nepoužívejte disky atypického tvaru (např. srdce, květiny či kreditní karty apod.), které jsou na trhu dostupné. Mohlo by dojít k poškození systému. Nepoužívejte disky označené lepicím štítkem nebo celoplošnou nálepkou, ani disky, na kterých se nachází zbytky lepidla. Mohlo by dojít k poškození systému. 7 Bezpečnostní upozornění Nevystavujte systém vlivu vlhkosti, vody a prachu Neumíst ujte zařízení na vlhká či prašná místa. Nevystavujte systém vlivu vysokých teplot Neumíst ujte zařízení na přímé sluneční světlo ani poblíž topidel. V době nepřítomnosti Jestliže jste z cestovních či jiných důvodů po delší dobu nepřítomni, odpojte zástrčku přívodního kabelu ze sítě. Nezakrývejte větrací otvory Pokud jsou větrací otvory zakryty, může dojít k poškození systému. Čištění povrchu systému Při čištění systému používejte měkký hadřík. Pokud použijete hadřík napuštěný chemikálií, řiďte se příslušnými pokyny. Nepoužívejte benzín, ředidla, organická rozpouštědla ani dezinfekční prostředky. Jejich použitím může dojít k deformaci či odbarvení povrchu zařízení. V případě vniknutí vody do systému Systém vypněte a odpojte ze sítě. Zkontaktujte prodejce, u něhož jste zařízení zakoupili. Pokud budete zařízení používat i po vniknutí vody dovnitř, může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem. Dodávané příslušenství Česky Lepicí štítek Zbytky lepidla Celoplošná nálepka Poznámka k autorskému právu Před nahráváním z disků si ověřte platné zákony týkající se ochrany autorského práva. Nahrávání materiálu chráněného autorským právem může představovat porušení zákonů o autorském právu. Poznámka k ochraně proti kopírování "copyguard" Originální disky jsou zabezpečeny ochranou proti kopírování "copyguard". Jestliže systém připojíte přímo k vašemu videorekordéru, ochranný systém "copyguard" se aktivuje a nebude možné správně přehrát obraz. Zkontrolujte, zda je v balení obsaženo veškeré standardně dodávané příslušenství. Číslo v závorce označuje počet dodávaných kusů. Jestliže cokoli chybí, zkontaktujte ihned svého prodejce. Dálkový ovládač (1) Baterie (2) Anténa pro příjem FM (1) Rámová anténa pro příjem AM (1) Přívodní kabel (1) Systémový kabel (1) 2

6 Disky Česky Podporované typy disků Tento systém je určen k přehrávání následujících typů disků: DVD VIDEO, DVD AUDIO, Video CD (VCD), Super Video CD (SVCD), Audio CD (CD), CD-R a CD-RW. Tento systém podporuje televizní formát PAL a může přehrávat i disky nahrané ve formátu NTSC. Záznam v televizním formátu NTSC se konvertuje na formát PAL60. Tento systém umožňuje také přehrávání souborů ve formátech MP3, WMA, JPEG a MPEG4, nahraných na discích CD-R i CD- RW. (A str. 18) Tento systém umožňuje také přehrávání finalizovaných disků DVD-R a DVD-RW ve formátu DVD VIDEO. Některé disky však nebude možno přehrávat kvůli jejich parametrům nebo způsobu vypálení. Disky, které můžete přehrávat: DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD CD-R CD-RW Nelze přehrávat tyto disky: DVD-ROM, DVD-RAM, SACD, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, atd. Při přehrávání těchto disků vzniká hluk a může dojít k poškození reproduktorů. U některých druhů disků DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD nebo SVCD se skutečný provoz může lišit od informací uvedených v tomto manuálu. Je to způsobeno naprogramováním disku a jeho strukturou a nejde o nesprávnou funkci systému. Poznámky k CD-R a CD-RW Uživatelem vypálené disky CD-R (zapisovací) a CD-RW (přepisovatelné) lze přehrávat pouze tehdy, jsou-li finalizované (uzavřené). Tento systém je schopen přehrávat disky CD-R a CD-RW vypálené na osobním počítači ve formátu audio CD. Na tomto systému lze rovněž přehrávat disky CD-R a CD-RW obsahující soubory ve formátech MP3, WMA, JPEG a MPEG4. Některé disky však nebude možno přehrávat kvůli jejich parametrům nebo způsobu vypálení. Konfigurace a parametry disku obsahujícího soubory ve formátech MP3, WMA, JPEG a MPEG4 závisí zejména na softwarovém a hardwarovém vybavení použitém při jejich vypálení. V souvislosti s použitým softwarem a hardwarem se mohou vyskytnout následující problémy: Některé disky nelze přehrát. Některé disky se soubory MP3 nelze přehrávat kvůli jejich parametrům nebo způsobu vypálení. Některé soubory JPEG mohou být zobrazeny zkresleně. Před přehráváním disků CD-R a CD-RW si přečtěte pokyny a upozornění týkající se jejich použití. U disků CD-RW může načtení trvat déle. Je to způsobeno nižší optickou odrazností disku CD-RW nežli běžného disku CD-R. Logo DVD je ochrannou známkou společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation. Čísla regionů u disků DVD VIDEO Disky DVD VIDEO a jejich přehrávače mají vlastní číselný regionální kód. Tento systém je schopen přehrávat pouze ty disky DVD VIDEO, jejichž číslo regionu je shodné s číslem regionu na zadní straně přehrávače. Příklady čísel regionů na discích DVD VIDEO: ALL Při vložení DVD s nesprávným číslem regionu se na televizní obrazovce objeví hlášení REGION CODE ERROR! a nelze zahájit přehrávání

7 Disky Poznámky k diskům se soubory MP3/WMA/JPEG/MPEG4 Disky se soubory MP3/WMA/JPEG/MPEG4 (disky CD-R i CD- RW) vyžadují delší dobu k načtení. (Tato doba závisí na složitosti struktury souborů a adresářů.) Při vypalování disků se soubory MP3/WMA/JPEG/MPEG4 zvolte diskový formát ISO 9660 Level 1 nebo Level 2. Tento systém podporuje přehrávání disků s dodatečně přidávanými stopami ("multi-session", maximálně 20 stop). Tento systém nepodporuje přehrávání disků vypálených způsobem "packet write". Tento systém může přehrávat pouze soubory MP3/WMA/JPEG/ MPEG4 s následujícími příponami: MP3:.MP3,.Mp3,.mP3 a.mp3 WMA:.wma,.WMA a jakékoli kombinace velkých a JPEG: malých písmen (například.wma ).jpg,.jpeg,.jpg,.jpeg a jakékoli kombinace velkých a malých písmen (například.jpg ) MPEG4:.asf,.ASF a jakékoli kombinace velkých a malých písmen (například.asf ) Pokud jsou na disku různé druhy souborů audio (MP3/WMA), obrázky (JPEG) a video (MPEG4), nastavte hodnotu FILE TYPE v menu PICTURE tak, aby odpovídala souborům, které chcete přehrávat. (A str. 35) Tento systém rozpoznává až 150 stop (souborů) v jedné skupině, 99 skupin na jeden disk, a celkem může přehrát až 1000 stop (souborů). Například pokud nastavíte hodnotu FILE TYPE na AUDIO (A str. 35) a začnete přehrávat disk obsahující 500 souborů MP3, 200 souborů JPEG a 600 souborů WMA, systém přehraje 500 souborů MP3 a prvních 500 souborů ze 600 souborů WMA. Některé disky se soubory MP3/WMA/JPEG/MPEG4 nelze přehrávat kvůli jejich parametrům nebo způsobu vypálení. Poznámky k diskům se soubory MP3/WMA Systém podporuje přehrávání souborů MP3 nahraných s přenosovou rychlostí kbps a se vzorkovací frekvencí 16 khz, 22,05 khz, 24 khz*, 32 khz, 44,1 khz nebo 48 khz. Pokud jsou na disku zaznamenány tagy s informacemi (název alba, název skladby, jméno interpreta, atd.), zobrazí se na televizní obrazovce. (A str. 26) Doporučujeme nahrávat všechny skladby (písničky) vzorkovací frekvencí 44,1 khz a přenosovou rychlostí 128 (96*) kbps. Některé stopy mohou být přeskočeny nebo nemusí být přehrány správně. * Poznámka k souborům WMA Poznámky k diskům se soubory JPEG Doporučujeme zaznamenávat soubory JPEG v rozlišení 640 x 480. (Jestliže bude soubor zaznamenán ve větším rozlišení než 640 x 480, bude jeho zobrazení trvat delší dobu.) Tento systém může zobrazovat pouze soubory JPEG v základním formátu "baseline". Některé soubory JPEG mohou být zobrazeny zkresleně. Poznámky k diskům se soubory MPEG4 Tento systém podporuje soubory MPEG 4 s jednoduchým profilem (MPEG4 SP). Tento systém podporuje přehrávání souborů MPEG4 nahraných s maximální přenosovou rychlostí 384 kbps a s audio kodekem G.726. (Aby bylo možné přehrát soubor MPEG4, musí obsahovat zvukovou stopu ve formátu G.726.) Maximální rozlišení přehrávaného obrazu je 352 x 288 bodů (CIF). Některé soubory mohou být přeskočeny nebo nemusí být přehrány správně. Česky Tento systém využívá technologii chráněnou autorským právem společnosti Macrovision Corporation a ostatních vlastníků autorských práv. Použití této technologie musí být schváleno společností Macrovision Corporation a je určeno výhradně pro domácí použití nebo jinak omezené použití, pokud není společností Macrovision Corporation povoleno jinak. Demontáž a technologická analýza zařízení je zakázána. "UPOZORŇUJEME UŽIVATELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU ZCELA KOMPATIBILNÍ S TÍMTO SYSTÉMEM, A ŽE MŮŽE DOCHÁZET K ZOBRAZOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH TVARŮ. V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ SE ZOBRAZENÍM OBRAZOVÉHO FORMÁTU 'PROGRESSIVE SCAN' DOPORUČUJEME, ABY UŽIVATELÉ PŘEPNULI NA VÝSTUP VE STANDARDNÍM ROZLIŠENÍ 'STANDARD DEFINITION'. POKUD MÁTE OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S KOMPATIBILITOU VAŠEHO TELEVIZORU A TOHOTO MODELU DVD PŘEHRÁVAČE 525p A 625p, ZKONTAKTUJTE PROSÍM NAŠE ODDĚLENÍ PRO SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM." POUŽITÍ TOHOTO VÝROBKU K REPRODUKCI VIZUÁLNÍHO FORMÁTU MPEG-4 PRO JINÉ NEŽ OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ÚČELY JE ZAKÁZÁNO. 4

8 Názvy dílů a ovládacích prvků Česky Přední panel (hlavní jednotka) Displej str. 20 str. 22 str. 38 str. 19 str. 23 str. 29 str. 19 str. 19 str. 19 str. 38 str. 39 str. 31 str. 16 str. 19 str. 19 str. 21 str. 38 str. 39, 41 str. 18 str. 18 str. 18 str. 20, 38 str. 15 Disková mechanika: str. 18 str. 15 str. 14 Čidlo dálkového str. 14 ovládání: str. 7 str. 18 str. 15 Zadní panel (hlavní jednotka) str. 11 str. 11 str. 11 str. 8 str. 10 str. 10 Pro budoucí použití str. 11 5

9 Názvy dílů a ovládacích prvků Aktivní subwoofer SP-PWM303 Česky Přední strana Kontrolka napájení POWER ON: str. 14 str. 11 str. 9 Zadní strana Nezakrývejte větrací otvory. Přívodní kabel: str. 11 POZNÁMKA Z bezpečnostních důvodů se vždy ujistěte, že za aktivním subwooferem je dostatek prostoru. 6

10 Názvy dílů a ovládacích prvků Česky Dálkový ovládač Vložení baterií do dálkového ovládače str. 12 str. 12 str. 18 str. 15 str. 12 str. 12 str. 18, 38 str. 25 str. 14 str. 13 str. 15 str. 15 str str. 18, 41 str. 20, 38 str. 18, 39 str. 20, 40 str. 25, 40 Suché články typu R6P (SUM-3)/AA (15F) (jsou součástí dodávky) str. 16, 34 str. 13, 20 str. 21 str. 28 str. 27 str. 27 str. 29 str. 31 str. 34 str. 33 str. 15 str. 19 str. 22 str. 17 str. 16 str. 23, 39 Číselná tlačítka: str. 20 str. 30 str. 30, 31 str. 16, 29 str. 29 str. 16 str. 16 str. 25 str. 16 Pokud se zmenší dosah dálkového ovládače, vyměňte obě baterie. POZOR Nevystavujte baterie vlivu tepla nebo ohně. Ovládání systému pomocí dálkového ovládače Zamiřte dálkovým ovládačem přímo na přední panel hlavní jednotky. Nezakrývejte senzor dálkového ovládání. str. 16 POZNÁMKA Pokud chcete používat tlačítka pod krytem, odsuňte jej směrem dolů. 7

11 Zapojení kabelů Nezapojujte přívodní kabel do sítě, dokud nezapojíte všechny ostatní kabely. Připojení antén pro příjem FM a AM (MW) 7 Rámová anténa pro příjem AM (MW) Sestavení dodávané rámové antény pro příjem AM (MW) V případě špatného příjmu Rámová anténa pro příjem AM (MW) Venkovní anténa s jedním vodičem potaženým PVC (není součástí dodávky) Hlavní jednotka Česky Pokud je anténní kabel pokrytý izolačním obalem, otočte ho a stáhněte z kabelu. 7 Anténa pro příjem FM Hlavní jednotka Anténa pro příjem FM (je součástí dodávky) Připojení rámové antény pro příjem AM (MW) 1 Hlavní jednotka V případě špatného příjmu Hlavní jednotka Natáhněte dodávanou anténu pro příjem FM vodorovně. 2 Standardní konektor (koaxiál 75 C) Venkovní anténa pro příjem FM (není součástí dodávky) Venkovní anténa pro příjem FM (není součástí dodávky) 3 Kabel antény POZNÁMKA Doporučujeme, abyste jako anténu pro příjem FM použili koaxiální kabel, protože je dobře stíněný proti rušení. Otáčením antény nastavte nejlepší příjem vysílání AM (MW). POZNÁMKA Zajistěte, aby se vodiče antén nedotýkaly jakýchkoli jiných výstupů a připojovacích či přívodních kabelů. Mohlo by tím dojít ke zhoršení příjmu. 8

12 Zapojení kabelů Česky Připojení satelitních reproduktorů (přední, středový, prostorové) Před zapojením kabelů k reproduktorům: Otočte izolačním obalem a stáhněte ho z kabelu. Kabel reproduktoru (je součástí dodávky) Připojte stříbrné kabely k černým konektorům (r). Připojte měděné kabely ke konektorům (q) podle níže uvedené tabulky: FRONT SPEAKERS (LEFT) FRONT SPEAKERS (RIGHT) CENTER SPEAKER SURROUND SPEAKERS (LEFT) SURROUND SPEAKERS (RIGHT) Bílý Červený Zelený Modrý Šedý Přední reproduktory SP-THM303F 4m Aktivní subwoofer SP-PWM303 Středový reproduktor SP-THM303C 4m 10 m Prostorové reproduktory SP-THM303S POZOR Pokud chcete k systému připojit jiné reproduktory, než ty, které jsou součástí dodávky, použijte reproduktory se stejnou impedancí (SPEAKER IMPEDANCE) uvedenou u konektorů na zadní straně aktivního subwooferu. NEZAPOJUJTE do jednoho konektoru více než jeden reproduktor. Instalace satelitních reproduktorů na stěnu: Instalaci reproduktorů na stěnu by měl provádět kvalifikovaný pracovník. NEINSTALUJTE satelitní reproduktory na stěnu sami při pádu reproduktoru na zem v důsledku nesprávné instalace nebo nedostatečné pevnosti stěny by mohlo dojít k jejich poškození. Umístění reproduktoru na stěně je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Pokud by reproduktory na místě instalace překážely každodenním činnostem, mohlo by dojít k jejich poškození nebo ke zranění osob. 9

13 Zapojení kabelů Rozmístění reproduktorů Přední levý reproduktor Středový reproduktor Přední pravý reproduktor Aktivní subwoofer Připojení k televizoru Pokud systém připojíte k televizoru přes videorekordér nebo k televizoru se zabudovaným videorekordérem, může dojít ke zkreslení obrazu. Musíte nastavit hodnotu MONITOR TYPE v menu PICTURE tak, aby odpovídala poměru stran obrazovky vašeho televizoru. (A str. 35) 7 Připojení k televizoru pomocí kabelu s konektory typu jack pro složený videosignál ("component video") Česky Hlavní jednotka TV Prostorový levý reproduktor Prostorový pravý reproduktor Do vstupu pro složený videosignál POZNÁMKA Ačkoli jsou satelitní reproduktory i aktivní subwoofer magneticky odstíněné, může docházet k poruchám obrazu. V takovém případě dodržujte dostatečnou vzdálenost mezi reproduktory a televizorem. Reproduktory jsou magneticky odstíněné, aby nedocházelo ke zkreslení barev na televizoru. Pokud však nejsou nainstalovány správným způsobem, mohou zkreslení barev skutečně způsobit. Proto při instalaci reproduktorů dodržujte následující zásady: Pokud chcete reproduktory umístit poblíž televizoru, vypněte před jejich instalací hlavní sít ový vypínač nebo televizor odpojte ze sítě. Před opětovným zapnutím hlavního sít ového vypínače počkejte nejméně 30 minut. U některých televizorů se potíže mohou vyskytovat i nadále, přestože dodržíte výše uvedené zásady. Pokud k tomu dojde, umístěte reproduktory dále od televizoru. Satelitní reproduktory umístěte na rovnou plochu. Aktivní subwoofer je třeba umístit napravo od televizoru. Pokud umístíte aktivní subwoofer nalevo od televizoru, ponechte mezi nimi dostatečnou vzdálenost, aby nedocházelo k poruchám obrazu na televizní obrazovce. Kabel pro složený videosignál (není součástí dodávky) POZNÁMKA Pokud váš televizor podporuje vstup progresivního videosignálu, můžete zapnout režim "progressive scan" a vychutnat si tak obraz vysoké kvality. (A str. 16) Pokud jsou vstupy pro složený videosignál na vašem televizoru typu BNC, použijte adaptér (není součástí dodávky) z kolíkových jacků na BNC konektory. Výstup složeného videosignálu funguje pouze v případě, že jako zdroj přehrávání zvolíte DVD. (A str. 15) 7 Připojení k televizoru pomocí konektoru SCART Hlavní jednotka AV Do zásuvky SCART* TV Kabel SCART (není součástí dodávky) * Zásuvky SCART na některých televizorech podporují výstup audiosignálu. V takovém případě si můžete prostřednictvím tohoto systému vychutnat i zvuk z televizoru. POZNÁMKA Z konektoru AV (SCART) nejde žádný zvuk. Vyberte vhodný režim řádkování podle typu vašeho televizoru. Viz Změna zobrazovacího režimu (A str. 16). 10

14 Zapojení kabelů Česky Připojení aktivního subwooferu Připojení k digitálnímu zařízení Hlavní jednotka Systémový kabel (je součástí dodávky) Aktivní subwoofer Prostřednictvím tohoto systému si můžete vychutnat i zvuk nějakého digitálního zařízení. Hlavní jednotka Slícujte značky 5. Slícujte značky 5. Připojení k analogovému zařízení Tuner DBS * Přehrávač minidisků Do digitálního optického Digitální optický kabel (není součástí dodávky) Prostřednictvím tohoto systému si můžete vychutnat i zvuk nějakého analogového zařízení. Hlavní jednotka * DBS = přímo vysílající satelit POZNÁMKA Připojení video zařízení, například tuneru DBS: Pokud chcete poslouchat zvuk z tuneru DBS, zvolte jako zdroj přehrávání AUX DIGITAL. (A str. 15) Pokud chcete sledovat obraz, zapojte jack video výstupu ze zařízení přímo do video vstupu na televizoru, a poté přepněte televizor na správný vstup. Kabel s konektory typu RCA (není součástí dodávky) Připojení přívodního kabelu Nezapojujte přívodní kabel do sítě, dokud nezapojíte všechny ostatní kabely. Hlavní jednotka Aktivní subwoofer Videorekordér TV Kazetový magnetofon POZNÁMKA Pokud mezi zdrojové zařízení a tento systém zapojíte zesilovací zařízení, jako například grafický ekvalizér, může dojít ke zkreslení zvuku. Připojení video zařízení, například videorekordéru: Pokud chcete poslouchat zvuk z tuneru DBS, zvolte jako zdroj přehrávání AUX. (A str. 15) Pokud chcete sledovat obraz, zapojte jack video výstupu ze zařízení přímo do video vstupu na televizoru, a poté přepněte televizor na správný vstup. Přívodní kabel (je součástí dodávky) Zapojte do elektrických zásuvek. Přívodní kabel POZOR Před čištěním nebo přemíst ováním systému odpojte přívodní kabel ze sítě. Při odpojování kabelu netahejte za šňůru. Kabel ze zásuvky vždy odpojujte tahem za zástrčku, aby nedošlo k poškození šňůry. 11

15 Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovládače Níže uvedená tlačítka se používají na stranách 12 a Pomocí číselných tlačítek (1-9, 0) zadejte dvouciferný kód výrobce. Příklady: U televizoru Hitachi: Stiskněte 0 a poté 7. U televizoru Toshiba: Stiskněte 2 a poté 9. Česky Přepínač režimu (tlačítko přehrávání) Číselná tlačítka Výrobce Kód Výrobce Kód JVC 01 Nordmende 13, 14, 18, Akai 02, 05 Okano 09 Blaupunkt 03 Orion 15 Daewoo 10, 31, 32 Panasonic 16, 17 Fenner 04, 31, 32 Philips 10 Fisher 05 Saba 13, 14, 18, Grundig 06 Sanyo 05 Hitachi 07, 08 Schneider 02, 05 Inno-Hit 09 Sharp 20 Irradio 02, 05 Sony Magnavox 10 Telefunken 13, 14, 18, Mitsubishi 11, 33 Thomson 13, 14, 18, 26 28, 30 Miver 03 Toshiba 29 Nokia 12, 34 POZNÁMKA Kódy výrobců se mohou měnit bez předchozího upozornění. Po výměně baterií v dálkovém ovládači kódy znovu nastavte. Ovládání televizoru 7 Nastavení kódu výrobce Televizory JVC lze ovládat, aniž byste zadávali kód výrobce. 1 Posuňte přepínač režimu dálkového ovládače na TV. 2 Stiskněte a držte tlačítko F TV. Držte tlačítko stisknuté, dokud nedokončíte krok 4. 3 Stiskněte tlačítko ENTER. 5 Uvolněte tlačítko F TV. Pokud je v tabulce uvedeno více kódů u jednoho výrobce, vyzkoušejte všechny, dokud nezadáte ten správný. 7 Ovládání Zamiřte dálkovým ovládačem přímo na televizor. DŮLEŽITÉ Před použitím dálkového ovládače k ovládání televizoru: Posuňte přepínač režimu dálkového ovládače na TV. Můžete používat následující tlačítka: F TV: Zapnutí a vypnutí televizoru. TV VOL +/ : Nastavení hlasitosti. TV/VIDEO: Volba vstupu (televize nebo video). CHANNEL +/ : Přepínání kanálů. 1-10, 0, +10 (100+): Výběr kanálu. TV RETURN: Přepínání mezi naposledy zvoleným kanálem a aktuálním kanálem. 12

16 Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovládače Umístění tlačítek je popsáno na straně 12. Česky Ovládání videorekordéru 7 Nastavení kódu výrobce 1 Posuňte přepínač režimu dálkového ovládače na VCR. 2 Stiskněte a držte tlačítko F VCR. Držte tlačítko stisknuté, dokud nedokončíte krok 4. 3 Stiskněte tlačítko ENTER. 4 Pomocí číselných tlačítek (1-9, 0) zadejte dvouciferný kód výrobce. Příklady: U videorekordéru Panasonic: Stiskněte 2 a poté 1. U videorekordéru Philips: Stiskněte 0 a poté 5. 7 Ovládání Zamiřte dálkovým ovládačem přímo na videorekordér. DŮLEŽITÉ Před použitím dálkového ovládače k ovládání videorekordéru: Posuňte přepínač režimu dálkového ovládače na VCR. Můžete používat následující tlačítka: F VCR: Zapnutí a vypnutí videorekordéru. 3 (tlačítko přehrávání):začátek přehrávání. 7 : Konec přehrávání. 8 : Pozastavení obrazu. y: Převíjení pásku vpřed. 1: Převíjení pásku vzad. REC: Stiskem tohoto tlačítka společně s tlačítkem přehrávání3 zahájíte nahrávání, a jeho stiskem společně s tlačítkem pauzy 8 nahrávání pozastavíte. CHANNEL +/ :Přepínání televizních kanálů na videorekordéru. Výrobce Kód Výrobce Kód JVC 01 Nokia 16 Aiwa 02, 20 Nordmende 17 19, 31 Bell+Howell 03, 16 Orion 20 Blaupunkt 04 Panasonic 21 CGM 03, 05, 16 Philips 05, 22 Daewoo 34 Phonola 05 Digtal 05 Saba 17 19, 23, 31 Fisher 03, 16 Samsung 24, 25 G.E. 06 Sanyo 03, 16 Grundig 07 Sharp 26, 27 Hitachi 08, 09 Siemens 07 Loewe 05, 10, 11 Sony 28 30, 35 Magnavox 04, 05 Telefunken 17 19, 31, 32 Mitsubishi Toshiba 33 5 Uvolněte tlačítko F VCR. Pokud je v tabulce uvedeno více kódů u jednoho výrobce, vyzkoušejte všechny, dokud nezadáte ten správný. 13

17 Základní obsluha Ovládání systému je v tomto manuálu popsáno na základě tlačítek na dálkovém ovládači. Tlačítka na hlavní jednotce můžete používat stejně jako tlačítka na dálkovém ovládači, pokud zde není uvedeno jinak. DŮLEŽITÉ Před použitím dálkového ovládače k níže popsané obsluze: Posuňte přepínač režimu dálkového ovládače na AUDIO. Níže uvedená tlačítka se používají na stranách 14 až 17. Zapnutí a vypnutí systému Na dálkovém ovládači: Stiskněte tlačítko F AUDIO. Na hlavní jednotce: Stiskněte tlačítko F. Pokud jako zdroj přehrávání zvolíte DVD (A str. 15), na televizní obrazovce se objeví následující hlášení: Česky Tlačítka pro volbu zdroje Šipky (3/2/Y/5)/ ENTER Přepínač režimu dálkového ovládače OPEN / CLOSE : Objeví se při otevírání nebo zavírání diskové mechaniky. NOW READING : Objeví se při načítání informací z disku. REGION CODE ERROR! : Objeví se, jestliže číslo regionu DVD neodpovídá číslu regionu, které podporuje systém. V takovém případě disk nelze přehrát. NO DISC : Objeví se, když do diskové mechaniky není vložen žádný disk. CANNOT PLAY THIS DISC : Objeví se, když disk nelze přehrát. POZNÁMKA Kontrolka pohotovostního režimu STANDBY se rozsvítí, když vypnete hlavní vypínač, a zase se rozsvítí, když hlavní vypínač zapnete. Napájení aktivního subwooferu je spojeno s hlavní jednotkou. Kontrolka napájení POWER ON na subwooferu se rozsvítí zeleně, když zapnete hlavní vypínač. I když je hlavní vypínač vypnutý, dochází neustále ke spotřebě malého množství elektrické energie (pouze u hlavní jednotky). V takovém případě se jedná o pohotovostní režim a svítí kontrolka STANDBY. Pokud chcete systém zcela vypnout, odpojte přívodní kabel ze zásuvky. Systém můžete také zapnout pomocí následujících tlačítek: Jedním z tlačítek 0 na hlavní jednotce Jedním z tlačítek pro volbu zdroje na dálkovém ovládači. Jedním z tlačítek DISC (1-5) 3 nebo 3 na hlavní jednotce. Můžete použít stejná tlačítka na dálkovém ovládači, ale ne po stisknutí FM/AM. 14

18 Základní obsluha Umístění tlačítek je popsáno na straně 14. Česky Volba zdroje přehrávání Na dálkovém ovládači: Stiskněte jedno z tlačítek pro volbu zdroje přehrávání (DVD, FM/AM, AUX nebo TV SOUND). DVD: Pro přehrání disku (DVD VIDEO, VCD, atd.). (A str. 18) FM/AM: Pro naladění rozhlasové stanice v pásmu FM nebo AM (MW). (A str. 38) Každým stiskem tlačítka se přepíná mezi pásmem FM a pásmem AM (MW). AUX: Pro zvolení zdroje připojeného ke konektoru AUX IN nebo ke konektoru DIGITAL IN. (A str. 11) Každým stiskem tlačítka se přepíná mezi vstupem AUX a AUX DIGITAL. TV SOUND: Pro zvolení televizoru (z něhož vychází zvukový signál) připojeného ke konektoru AV (SCART). (A str. 10) Na hlavní jednotce: Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí název zdroje, který si přejete zvolit. POZNÁMKA Tento systém vydává videosignál pouze v případě, že jako zdroj přehrávání vyberete DVD. Přepínání mezi jednotlivými zdroji přehrávání může chvíli trvat. Nastavení hlasitosti [VOLUME] POZOR Před spuštěním jakéhokoli zdroje přehrávání nastavte hlasitost na minimum. Pokud je hlasitost nastavena vysoko, může náhlý ráz hlasitého zvuku trvale poškodit váš sluch nebo zničit reproduktory. Na dálkovém ovládači: Stiskněte tlačítko AUDIO VOL + nebo. Na hlavní jednotce: Otočte knoflíkem VOLUME. Poslech se sluchátky (nejsou součástí dodávky) POZOR Zkontrolujte, zda jste ztlumili hlasitost: před zapojením či nasazením sluchátek, jelikož vysoká hlasitost může poškodit sluchátka i váš sluch. před odpojením sluchátek, jelikož z reproduktorů může náhle zaznít hlasitý zvuk. Když zapojíte sluchátka do konektoru PHONES na hlavní jednotce, systém automaticky vypne aktuálně zvolený režim prostorového zvuku "surround" (A str. 22), deaktivuje reproduktory, vypne subwoofer a aktivuje režim pro poslech se sluchátky. Na displeji se zobrazí nápis HEADPHONE. Režim pro poslech se sluchátky Při použití sluchátek se bez ohledu na nastavení reproduktorů reprodukují následující signály: U dvoukanálových zdrojů přehrávání sluchátka reprodukují signál levého a pravého předního kanálu. U vícekanálových zdrojů přehrávání sluchátka reprodukují smíšený signál kanálů. (DVD AUDIO) Pokud disk nepovoluje smíšení zvukových kanálů, sluchátka reprodukují pouze signál levého a pravého předního kanálu. V takovém případě se na displeji po dobu několika sekund zobrazí hlášení L/R ONLY. Dočasné vypnutí zvuku [MUTING] Stiskněte tlačítko MUTING. Opětovné zapnutí zvuku Zvuk lze opětovně zapnout několika způsoby: Stiskněte opět tlačítko MUTING. Stiskněte tlačítko AUDIO VOL +/ (nebo otočte knoflíkem VOLUME na hlavní jednotce). Nastavení intenzity osvětlení [DIMMER] Stiskněte tlačítko DIMMER. Při každém stisknutí tlačítka se intenzita osvětlení změní. 15

19 Základní obsluha Umístění tlačítek je popsáno na straně 14. Načasované vypnutí [SLEEP] Systém se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne. Stiskněte tlačítko SLEEP. Při každém stisknutí tlačítka se doba do vypnutí mění. Příklad: SLEEP minut 60mi n Kontrola doby zbývající do vypnutí Stiskněte jednou tlačítko SLEEP. Změna doby zbývající do vypnutí Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP. Zrušení Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP, dokud se na displeji neobjeví SLEEP OFF. Načasované vypnutí se zruší také vypnutím systému. Nastavení výstupu ze subwooferu, středového reproduktoru a prostorových reproduktorů [SUBWFR, CENTER, SURR L/R] Pomocí tlačítek S.WFR +/ nastavte subwoofer. Pomocí tlačítek CENTER +/ nastavte středový reproduktor. Pomocí tlačítek SURR.-L +/ nastavte levý prostorový reproduktor. Pomocí tlačítek SURR.-R +/ nastavte pravý prostorový reproduktor. POZNÁMKA Nastavení lze provést také pomocí menu na televizní obrazovce. (A str. 35) Provedené nastavení se vztahuje i na ostatní zdroje. Nastavení nemůžete provádět, pokud je jako zdroj přehrávání zvoleno FM nebo AM. Změna zobrazovacího režimu Systém lze nastavit tak, aby odpovídal zobrazovacímu režimu vašeho televizoru. POZNÁMKA Pokud chcete systém používat v režimu PROGRESSIVE, hlavní jednotka musí být k televizi připojena pomocí kabelu pro složený videosignál (není součástí dodávky). (A str. 10) 7 Když je jako zdroj přehrávání zvoleno DVD a přehrávání je zastaveno 1 Stiskněte a držte tlačítko SCAN MODE po dobu dvou sekund. Na displeji se zobrazí RGB, Y/C, nebo PROGRESSIVE. 2 Stiskněte šipku 3/2 a zvolte požadovaný režim. RGB: Y/C: Tuto položku zvolte, pokud váš televizor podporuje prokládaný RGB / kompozitní videosignál. Tuto položku zvolte, pokud váš televizor podporuje prokládaný S-video signál. PROGRESSIVE: Tuto položku zvolte, pokud je váš televizor vybaven vstupem pro složený videosignál a progresivní videosignál. Lepší kvalitu obrazu získáte v pořádí PROGRESSIVE > RGB > Y/C > kompozitní video. 3 Stiskněte tlačítko ENTER, když je zvolen požadovaný zobrazovací režim. Když je zvolen zobrazovací režim PROGRESSIVE, na displeji se zobrazí označení PROGRESSIVE. POZNÁMKA Pokud stisknete ENTER, obraz může být zkreslený, ale nejedná se o nesprávnou funkci systému. V základním nastavení je zvolena hodnota RGB. Některé typy televizorů s progresivním zobrazovacím režimem a s vysokým rozlišením nemusí být kompatibilní s tímto systémem, což může vést k poruchám obrazu při přehrávání disků DVD VIDEO v progresivním zobrazovacím režimu. V takovém případě přepněte zobrazovací režim na RGB nebo Y/C. Pokud si nejste jisti, zda je váš televizor kompatibilní s tímto systémem, zkontaktujte servisní centrum JVC. Všechny televizory JVC s progresivním zobrazovacím režimem a vysokým rozlišením jsou plně kompatibilní s tímto systémem. Česky Nastavení výšek a basů [TREBLE] Stiskněte tlačítko TREBLE +/. POZNÁMKA Provedené nastavení se vztahuje i na ostatní zdroje. 16

20 Základní obsluha Umístění tlačítek je popsáno na straně 14. Česky Nastavení reproduktorů [Smart Surround Setup] POZNÁMKA Když změníte polohu reproduktorů nebo posluchače, nebo pokud chcete používat jiné reproduktory, proveďte znovu nastavení reproduktorů Smart Surround Setup. 7 Když je jako zdroj přehrávání zvoleno DVD a přehrávání je zastaveno 1 Zaujměte polohu, ve které chcete poslouchat reprodukci. 2 Stiskněte a držte tlačítko SMART S.SETUP. Pokud se na obrazovce objeví nápis FAILED! Systému se nepodařilo detekovat zvuk vašeho tlesknutí. V takovém případě postupujte podle instrukcí, které se objeví na obrazovce televizoru. Pokud se i po třetím pokusu s tlesknutím na obrazovce objeví nápis FAILED!, oznamující že se automatické nastavení nezdařilo, nastavte vzdálenost (DISTANCE) a výstupní úroveň (LEVEL) manuálně (A str. 35). Zrušení Stiskněte tlačítko SMART S.SETUP. POZNÁMKA Výstupní úroveň subwooferu (LEVEL) musíte nastavit manuálně. (A str. 16 nebo 35) Pokud hlavní jednotka a aktivní subwoofer nejsou správně propojeny pomocí dodaného systémového kabelu, v kroku 2 se na displeji objeví hlášení SW ERROR. Na displeji začne blikat nápis SETTING UP. 3 Stiskněte tlačítko ENTER, pomocí šipek Y/5 zvolte vzdálenost mezi předními reproduktory a posluchačem, a poté stiskněte ENTER. 4 Pomocí šipek Y/5 zvolte START, a poté stiskněte ENTER. 5 Jednou tleskněte rukama nad hlavou. 6 Na televizní obrazovce se objeví nápis COMPLETED! oznamující, že nastavení bylo dokončeno, a poté stiskněte SMART S.SETUP. Systém detekuje vaše tlesknutí prostřednictvím satelitních reproduktorů, a poté automaticky provede co nejlepší nastavení pro každý reproduktor. Když je nastavení Smart Surround Setup dokončeno, na televizní obrazovce se objeví nápis COMPLETED!. 17

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Určeno k distribuci pouze s novým počítačem PRŮVODCE INSTALACÍ

Určeno k distribuci pouze s novým počítačem PRŮVODCE INSTALACÍ Určeno k distribuci pouze s novým počítačem začněte zde PRŮVODCE INSTALACÍ pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 V otázkách odborné pomoci k produktu se obracejte na výrobce počítače. JDE O ORIGINÁLNÍ

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G. Barevný TV přijímač. návod k obsluze

The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G. Barevný TV přijímač. návod k obsluze The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči Barevný TV přijímač 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G návod k obsluze NASTAVENÍ Pro vaši bezpečnost V zájmu vaší bezpečnosti si prosím přečtěte následující

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více