TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA"

Transkript

1 Česky DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER Polski TH-M303 Consists of XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C and SP-THM303S Sestává z XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C a SP-THM303S Składa się z XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C i SP-THM303S Tartalom XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C és SP-THM303S Magyar INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT A [EV]

2 Varování, upozorněni a jiné Ostrzeżenia i inne informacje Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók UPOZORNĚNÍ Abyste snížili riziko elektrických šoků, požáru apod.: 1. Neodstraňujte šrouby, kryty nebo skříň. 2. Systém chraňte před deštěm nebo vlhkostí. OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru itp.: 1. Nie usuwać wkrętów, osłon ani obudowy. 2. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wilgocią. ÓVINTÉZKEDÉS A tűz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében: 1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, külső burkolatát vagy a készülékdobozt. 2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. UPOZORNĚNÍ tlačítko F! (XV- THM303) Pro úplné vypnutí napájení odpojte od zařízení přívodní šňůru (pohotovostní kontrolka STANDBY zhasne). Přepnutím Tlačítka F do jakékoli polohy nedochází k odpojení přívodu elektrické energie. Nachází-li se systém v pohotovostním režimu, kontrolka STANDBY svítí červeně. Je-li systém vypnut, kontrolka STANDBY zhasne. Zapnutí a vypnutí lze dálkově ovládat. OSTRZEŻENIE przycisk F! (XV- THM303) Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania (gaśnie kontrolka STANDBY). Przycisk F nie odłącza całkowicie zasilania. Gdy urządzenie jest w stanie gotowości, kontrolka STANDBY świeci się na czerwono. Po włączeniu urządzenia gaśnie kontrolka STANDBY. Włączaniem/wyłączaniem zasilania można sterować zdalnie. FIGYELEM F üzemi kapcsoló! (XV- THM303) A hálózati csatlakozó kihúzásával teljesen kapcsolja ki az áramot (a STANDBY készenléti lámpa kialszik). A F semmilyen helyzetben nem kapcsolja ki a hálózati vezetéket. Amikor a rendszer készenléti állapotban van, a STANDBY készenléti lámpa vörösen világít. A rendszer bekapcsolásakor a STANDBY készenléti lámpa kialszik. Az áram ki/be kapcsolható a távvezérlővel. UPOZORNĚNÍ Nezakrývejte větrací otvory. (Zakryjete-li větrací otvory novinami nebo látkou, dojde k přehřátí.) Nevystavujte zařízení působení otevřeného ohně, neumíst ujte na něj např. hořící svíčky. Při vyřazení baterií je nutno dodržovat místní předpisy o ochraně životního prostředí. Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, pokapáním nebo postříkáním. Neumíst ujte na něj žádné předměty s kapalinami, např. vázy. OSTRZEŻENIE Nie zasłaniać otworów i szczelin wentylacyjnych. (Zasłonięcie otworów lub szczelin wentylacyjnych gazetą, serwetką itp. może utrudnić odprowadzanie ciepła.) Nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego płomienia, takich jak zapalone świece. Przy wyrzucaniu baterii uwzględnić problemy dotyczące zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz ściśle przestrzegać lokalnych przepisów określających warunki utylizacji takich baterii. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać na jego obudowie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. ÓVINTÉZKEDÉS Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat (Ha a szellőzőnyílások, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a hő képtelen lesz kijutni a készülékből). Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat. Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a környezetvédelmi előírásokat. A készüléket óvja az esőtől és egyéb nedves csepegéstől, loccsanástól, és ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát. UPOZORNĚNÍ (SP-PWM303) Napájení subwooferu je připojeno k hlavní jednotce. Po zapnutí se na subwooferu rozsvítí kontrolka POWER ON. OSTRZEŻENIE (SP-PWM303) Zasilanie subwoofera jest podłączone do jednostki centralnej urządzenia. Jego kontrolka POWER ON świeci się na zielono, gdy zasilanie jest włączone. ÓVINTÉZKEDÉS (SP-PWM303) A mélyhangsugárzó tápegysége össze van kapcsolva a központi egységgel. Amikor az áram be van kapcsolva, a POWER ON lámpa a mélyhangsugárzón zölden világít. G-1

3 Varování, upozornìni a jiné DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZAŘÍZENÍ VYUŽÍVAJÍCÍ LASER 1. LASEROVÝ VÝROBEK 1. TŘÍDY 2. UPOZORNĚNÍ: Neotevírejte horní kryt. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné uživatelem opravitelné díly; přenechejte veškeré opravy kvalifikovaným servisním pracovníkům. 3. UPOZORNĚNÍ:Při otevření přístroje a selhání pojistky dochází k vyzařování viditelného a neviditelného laserového záření. Vyvarujte se přímého vystavení laserovým paprskům. 4. VYOBRAZENÍ ŠTÍTKU: VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK UMÍSTĚNÝ UVNITŘ PŘÍSTROJE. WAŻNE DLA URZĄDZEŃ LASEROWYCH 1. PRODUKT CLASS 1 LASER 2. UWAGA: Nie otwierać górnej pokrywy. Wewnątrz nie ma części możliwych do zreperowania przez użytkownika; wszystkie czynności serwisowe poinien wykonywać wykwalifikowany personel. 3. UWAGA: Widzialne i niewidzialne promienie laserowe mogą wydostać się przy otwartej lub uszkodzonej blokadzie. Unikać bezpośredniego kontaktu z promieniami. 4. REPRODUKCJA ETYKIETY: ETYKIETA OSTRZEGAWCZA, UMIESZCZONA WEWNĄTRZ URZĄDZENIA. FONTOS TUDNIVALÓ A LÉZERREL MŰKÖDŐ TÁRGYAKRÓL 1. A KÉSZÜLÉK A LÉZERREL MŰKÖDŐ TÁRGYAK 1. OSZTÁLYÁBA TARTOZIK 2. FIGYELEM: A fedelet ne nyissa ki! A készülék nem tartalmaz a felhasználó által szerelhető alkatrészeket; kérjük, mindenféle szerelést hagyjon a szakképzett szerelőkre. 3. FIGYELEM: Látható és láthatatlan lézersugárzás szabadul ki, amikor a nyitás és zárás nem működik vagy meghibásodik. A készüléket közvetlen sugárzásnak ne érje! 4. CÍMKE MÁSOLATA: FIGYELMEZTETÉS A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN. Upozornění: Správné větrání Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození, umístěte zařízení na rovný povrch. Minimální vzdálenosti od stěn a překážek jsou vyobrazeny níže: Uwaga: Odopowiednia wentylacja Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem lub pożaru oraz uchronienia urządzenia przed zniszczeniem, ustaw je na równej powierzchni. Minimalne odstępy są przedstawione poniżej: Figyelem: Megfelelő szellőzés Áramütés, tűz és a készülék sérülésének elkerülése érdekében a készüléket vízszintes felületre helyezze el. A minimális helyigény alul látható: Stěna nebo překážky Ściana lub przeszkoda Fal vagy egyéb tárgyak 8 cm XV-THM303 3 cm 3 cm 15 cm Přední strana Przód Első Žádné překážky Brak przeszkód Nincs más tárgy XV-THM303 Stěna nebo překážky Ściana lub przeszkoda Fal vagy egyéb tárgyak 10 cm Stěna nebo překážky Ściana lub przeszkoda Fal vagy egyéb tárgyak SP-PWM cm 15 cm 15 cm Přední strana Przód Első Žádné překážky Brak przeszkód Nincs más tárgy Stěna nebo překážky Ściana lub przeszkoda Fal vagy egyéb tárgyak SP-PWM cm G-2

4 Obsah Česky Úvod...2 Poznámky k manipulaci... 2 Dodávané příslušenství... 2 Disky...3 Podporované typy disků... 3 Názvy dílů a ovládacích prvků...5 Zapojení kabelů...8 Připojení antén pro příjem FM a AM (MW)... 8 Připojení satelitních reproduktorů (přední, středový, prostorové)... 9 Rozmístění reproduktorů Připojení k televizoru Připojení aktivního subwooferu Připojení k analogovému zařízení Připojení k digitálnímu zařízení Připojení přívodního kabelu Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovládače Ovládání televizoru Ovládání videorekordéru Základní obsluha Zapnutí a vypnutí systému Volba zdroje přehrávání Nastavení hlasitosti [VOLUME] Poslech se sluchátky (nejsou součástí dodávky) Dočasné vypnutí zvuku [MUTING] Nastavení intenzity osvětlení [DIMMER] Načasované vypnutí [SLEEP] Nastavení výstupu ze subwooferu, středového reproduktoru a prostorových reproduktorů [SUBWFR, CENTER, SURR L/R] Nastavení výšek a basů [TREBLE] Změna zobrazovacího režimu Nastavení reproduktorů [Smart Surround Setup] Přehrávání Základní přehrávání Přehrávání zpět jedním dotykem Rychlé vyhledávání vpřed/vzad Přeskočení na začátek požadované části Vyhledání požadovaného titulu/skupiny pomocí číselných tlačítek Přehrávání bonusové skupiny Pokročilá obsluha Režim prostorového zvuku surround Používání zobrazovacího panelu Přehrávání od zadaného místa na disku Použití menu pro procházení souborů Pokračovat v přehrávání Volba úhlu pohledu Výběr titulků Výběr zvukové stopy Zvláštní přehrávání obrazu Přehrávání programu Přehrávání v náhodném pořadí Opakované přehrávání Uzamčení diskové mechaniky Nastavení zvuku a jiná nastavení Nastavení předvoleb pro přehrávání disků DVD Použití menu pro nastavení Popis menu Obsluha tuneru Manuální ladění Naladění přednastavených stanic Volba režimu příjmu v pásmu FM Snížení šumu při příjmu AM (MW) Použití funkce RDS (Radio Data System) při příjmu stanic v pásmu FM Užitečné rady Údržba Řešení problémů Technické údaje

5 Úvod Poznámky k manipulaci 7 Důležitá upozornění Instalace systému Zvolte rovné a suché místo, na němž není příliš chladno ani zima; teplota mezi 5 C a 35 C. Mezi systémem a televizorem ponechte dostatečnou vzdálenost. Systém nepoužívejte na místě, kde dochází k vibracím. Přívodní kabel S přívodním kabelem nemanipulujte mokrýma rukama! Když je přívodní kabel zapojen do zásuvky (pouze u hlavní jednotky), dochází neustále ke spotřebě malého množství elektrické energie. Kabel ze zásuvky vždy odpojujte tahem za zástrčku, ne za šňůru. Pro zabránění chybné funkce systému Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné uživatelem opravitelné díly. V případě problémů odpojte přívodní kabel ze zásuvky a poraďte se s prodejcem. Nevkládejte do systému žádné kovové předměty. Nepoužívejte disky atypického tvaru (např. srdce, květiny či kreditní karty apod.), které jsou na trhu dostupné. Mohlo by dojít k poškození systému. Nepoužívejte disky označené lepicím štítkem nebo celoplošnou nálepkou, ani disky, na kterých se nachází zbytky lepidla. Mohlo by dojít k poškození systému. 7 Bezpečnostní upozornění Nevystavujte systém vlivu vlhkosti, vody a prachu Neumíst ujte zařízení na vlhká či prašná místa. Nevystavujte systém vlivu vysokých teplot Neumíst ujte zařízení na přímé sluneční světlo ani poblíž topidel. V době nepřítomnosti Jestliže jste z cestovních či jiných důvodů po delší dobu nepřítomni, odpojte zástrčku přívodního kabelu ze sítě. Nezakrývejte větrací otvory Pokud jsou větrací otvory zakryty, může dojít k poškození systému. Čištění povrchu systému Při čištění systému používejte měkký hadřík. Pokud použijete hadřík napuštěný chemikálií, řiďte se příslušnými pokyny. Nepoužívejte benzín, ředidla, organická rozpouštědla ani dezinfekční prostředky. Jejich použitím může dojít k deformaci či odbarvení povrchu zařízení. V případě vniknutí vody do systému Systém vypněte a odpojte ze sítě. Zkontaktujte prodejce, u něhož jste zařízení zakoupili. Pokud budete zařízení používat i po vniknutí vody dovnitř, může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem. Dodávané příslušenství Česky Lepicí štítek Zbytky lepidla Celoplošná nálepka Poznámka k autorskému právu Před nahráváním z disků si ověřte platné zákony týkající se ochrany autorského práva. Nahrávání materiálu chráněného autorským právem může představovat porušení zákonů o autorském právu. Poznámka k ochraně proti kopírování "copyguard" Originální disky jsou zabezpečeny ochranou proti kopírování "copyguard". Jestliže systém připojíte přímo k vašemu videorekordéru, ochranný systém "copyguard" se aktivuje a nebude možné správně přehrát obraz. Zkontrolujte, zda je v balení obsaženo veškeré standardně dodávané příslušenství. Číslo v závorce označuje počet dodávaných kusů. Jestliže cokoli chybí, zkontaktujte ihned svého prodejce. Dálkový ovládač (1) Baterie (2) Anténa pro příjem FM (1) Rámová anténa pro příjem AM (1) Přívodní kabel (1) Systémový kabel (1) 2

6 Disky Česky Podporované typy disků Tento systém je určen k přehrávání následujících typů disků: DVD VIDEO, DVD AUDIO, Video CD (VCD), Super Video CD (SVCD), Audio CD (CD), CD-R a CD-RW. Tento systém podporuje televizní formát PAL a může přehrávat i disky nahrané ve formátu NTSC. Záznam v televizním formátu NTSC se konvertuje na formát PAL60. Tento systém umožňuje také přehrávání souborů ve formátech MP3, WMA, JPEG a MPEG4, nahraných na discích CD-R i CD- RW. (A str. 18) Tento systém umožňuje také přehrávání finalizovaných disků DVD-R a DVD-RW ve formátu DVD VIDEO. Některé disky však nebude možno přehrávat kvůli jejich parametrům nebo způsobu vypálení. Disky, které můžete přehrávat: DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD CD-R CD-RW Nelze přehrávat tyto disky: DVD-ROM, DVD-RAM, SACD, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, atd. Při přehrávání těchto disků vzniká hluk a může dojít k poškození reproduktorů. U některých druhů disků DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD nebo SVCD se skutečný provoz může lišit od informací uvedených v tomto manuálu. Je to způsobeno naprogramováním disku a jeho strukturou a nejde o nesprávnou funkci systému. Poznámky k CD-R a CD-RW Uživatelem vypálené disky CD-R (zapisovací) a CD-RW (přepisovatelné) lze přehrávat pouze tehdy, jsou-li finalizované (uzavřené). Tento systém je schopen přehrávat disky CD-R a CD-RW vypálené na osobním počítači ve formátu audio CD. Na tomto systému lze rovněž přehrávat disky CD-R a CD-RW obsahující soubory ve formátech MP3, WMA, JPEG a MPEG4. Některé disky však nebude možno přehrávat kvůli jejich parametrům nebo způsobu vypálení. Konfigurace a parametry disku obsahujícího soubory ve formátech MP3, WMA, JPEG a MPEG4 závisí zejména na softwarovém a hardwarovém vybavení použitém při jejich vypálení. V souvislosti s použitým softwarem a hardwarem se mohou vyskytnout následující problémy: Některé disky nelze přehrát. Některé disky se soubory MP3 nelze přehrávat kvůli jejich parametrům nebo způsobu vypálení. Některé soubory JPEG mohou být zobrazeny zkresleně. Před přehráváním disků CD-R a CD-RW si přečtěte pokyny a upozornění týkající se jejich použití. U disků CD-RW může načtení trvat déle. Je to způsobeno nižší optickou odrazností disku CD-RW nežli běžného disku CD-R. Logo DVD je ochrannou známkou společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation. Čísla regionů u disků DVD VIDEO Disky DVD VIDEO a jejich přehrávače mají vlastní číselný regionální kód. Tento systém je schopen přehrávat pouze ty disky DVD VIDEO, jejichž číslo regionu je shodné s číslem regionu na zadní straně přehrávače. Příklady čísel regionů na discích DVD VIDEO: ALL Při vložení DVD s nesprávným číslem regionu se na televizní obrazovce objeví hlášení REGION CODE ERROR! a nelze zahájit přehrávání

7 Disky Poznámky k diskům se soubory MP3/WMA/JPEG/MPEG4 Disky se soubory MP3/WMA/JPEG/MPEG4 (disky CD-R i CD- RW) vyžadují delší dobu k načtení. (Tato doba závisí na složitosti struktury souborů a adresářů.) Při vypalování disků se soubory MP3/WMA/JPEG/MPEG4 zvolte diskový formát ISO 9660 Level 1 nebo Level 2. Tento systém podporuje přehrávání disků s dodatečně přidávanými stopami ("multi-session", maximálně 20 stop). Tento systém nepodporuje přehrávání disků vypálených způsobem "packet write". Tento systém může přehrávat pouze soubory MP3/WMA/JPEG/ MPEG4 s následujícími příponami: MP3:.MP3,.Mp3,.mP3 a.mp3 WMA:.wma,.WMA a jakékoli kombinace velkých a JPEG: malých písmen (například.wma ).jpg,.jpeg,.jpg,.jpeg a jakékoli kombinace velkých a malých písmen (například.jpg ) MPEG4:.asf,.ASF a jakékoli kombinace velkých a malých písmen (například.asf ) Pokud jsou na disku různé druhy souborů audio (MP3/WMA), obrázky (JPEG) a video (MPEG4), nastavte hodnotu FILE TYPE v menu PICTURE tak, aby odpovídala souborům, které chcete přehrávat. (A str. 35) Tento systém rozpoznává až 150 stop (souborů) v jedné skupině, 99 skupin na jeden disk, a celkem může přehrát až 1000 stop (souborů). Například pokud nastavíte hodnotu FILE TYPE na AUDIO (A str. 35) a začnete přehrávat disk obsahující 500 souborů MP3, 200 souborů JPEG a 600 souborů WMA, systém přehraje 500 souborů MP3 a prvních 500 souborů ze 600 souborů WMA. Některé disky se soubory MP3/WMA/JPEG/MPEG4 nelze přehrávat kvůli jejich parametrům nebo způsobu vypálení. Poznámky k diskům se soubory MP3/WMA Systém podporuje přehrávání souborů MP3 nahraných s přenosovou rychlostí kbps a se vzorkovací frekvencí 16 khz, 22,05 khz, 24 khz*, 32 khz, 44,1 khz nebo 48 khz. Pokud jsou na disku zaznamenány tagy s informacemi (název alba, název skladby, jméno interpreta, atd.), zobrazí se na televizní obrazovce. (A str. 26) Doporučujeme nahrávat všechny skladby (písničky) vzorkovací frekvencí 44,1 khz a přenosovou rychlostí 128 (96*) kbps. Některé stopy mohou být přeskočeny nebo nemusí být přehrány správně. * Poznámka k souborům WMA Poznámky k diskům se soubory JPEG Doporučujeme zaznamenávat soubory JPEG v rozlišení 640 x 480. (Jestliže bude soubor zaznamenán ve větším rozlišení než 640 x 480, bude jeho zobrazení trvat delší dobu.) Tento systém může zobrazovat pouze soubory JPEG v základním formátu "baseline". Některé soubory JPEG mohou být zobrazeny zkresleně. Poznámky k diskům se soubory MPEG4 Tento systém podporuje soubory MPEG 4 s jednoduchým profilem (MPEG4 SP). Tento systém podporuje přehrávání souborů MPEG4 nahraných s maximální přenosovou rychlostí 384 kbps a s audio kodekem G.726. (Aby bylo možné přehrát soubor MPEG4, musí obsahovat zvukovou stopu ve formátu G.726.) Maximální rozlišení přehrávaného obrazu je 352 x 288 bodů (CIF). Některé soubory mohou být přeskočeny nebo nemusí být přehrány správně. Česky Tento systém využívá technologii chráněnou autorským právem společnosti Macrovision Corporation a ostatních vlastníků autorských práv. Použití této technologie musí být schváleno společností Macrovision Corporation a je určeno výhradně pro domácí použití nebo jinak omezené použití, pokud není společností Macrovision Corporation povoleno jinak. Demontáž a technologická analýza zařízení je zakázána. "UPOZORŇUJEME UŽIVATELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU ZCELA KOMPATIBILNÍ S TÍMTO SYSTÉMEM, A ŽE MŮŽE DOCHÁZET K ZOBRAZOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH TVARŮ. V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ SE ZOBRAZENÍM OBRAZOVÉHO FORMÁTU 'PROGRESSIVE SCAN' DOPORUČUJEME, ABY UŽIVATELÉ PŘEPNULI NA VÝSTUP VE STANDARDNÍM ROZLIŠENÍ 'STANDARD DEFINITION'. POKUD MÁTE OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S KOMPATIBILITOU VAŠEHO TELEVIZORU A TOHOTO MODELU DVD PŘEHRÁVAČE 525p A 625p, ZKONTAKTUJTE PROSÍM NAŠE ODDĚLENÍ PRO SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM." POUŽITÍ TOHOTO VÝROBKU K REPRODUKCI VIZUÁLNÍHO FORMÁTU MPEG-4 PRO JINÉ NEŽ OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ÚČELY JE ZAKÁZÁNO. 4

8 Názvy dílů a ovládacích prvků Česky Přední panel (hlavní jednotka) Displej str. 20 str. 22 str. 38 str. 19 str. 23 str. 29 str. 19 str. 19 str. 19 str. 38 str. 39 str. 31 str. 16 str. 19 str. 19 str. 21 str. 38 str. 39, 41 str. 18 str. 18 str. 18 str. 20, 38 str. 15 Disková mechanika: str. 18 str. 15 str. 14 Čidlo dálkového str. 14 ovládání: str. 7 str. 18 str. 15 Zadní panel (hlavní jednotka) str. 11 str. 11 str. 11 str. 8 str. 10 str. 10 Pro budoucí použití str. 11 5

9 Názvy dílů a ovládacích prvků Aktivní subwoofer SP-PWM303 Česky Přední strana Kontrolka napájení POWER ON: str. 14 str. 11 str. 9 Zadní strana Nezakrývejte větrací otvory. Přívodní kabel: str. 11 POZNÁMKA Z bezpečnostních důvodů se vždy ujistěte, že za aktivním subwooferem je dostatek prostoru. 6

10 Názvy dílů a ovládacích prvků Česky Dálkový ovládač Vložení baterií do dálkového ovládače str. 12 str. 12 str. 18 str. 15 str. 12 str. 12 str. 18, 38 str. 25 str. 14 str. 13 str. 15 str. 15 str str. 18, 41 str. 20, 38 str. 18, 39 str. 20, 40 str. 25, 40 Suché články typu R6P (SUM-3)/AA (15F) (jsou součástí dodávky) str. 16, 34 str. 13, 20 str. 21 str. 28 str. 27 str. 27 str. 29 str. 31 str. 34 str. 33 str. 15 str. 19 str. 22 str. 17 str. 16 str. 23, 39 Číselná tlačítka: str. 20 str. 30 str. 30, 31 str. 16, 29 str. 29 str. 16 str. 16 str. 25 str. 16 Pokud se zmenší dosah dálkového ovládače, vyměňte obě baterie. POZOR Nevystavujte baterie vlivu tepla nebo ohně. Ovládání systému pomocí dálkového ovládače Zamiřte dálkovým ovládačem přímo na přední panel hlavní jednotky. Nezakrývejte senzor dálkového ovládání. str. 16 POZNÁMKA Pokud chcete používat tlačítka pod krytem, odsuňte jej směrem dolů. 7

11 Zapojení kabelů Nezapojujte přívodní kabel do sítě, dokud nezapojíte všechny ostatní kabely. Připojení antén pro příjem FM a AM (MW) 7 Rámová anténa pro příjem AM (MW) Sestavení dodávané rámové antény pro příjem AM (MW) V případě špatného příjmu Rámová anténa pro příjem AM (MW) Venkovní anténa s jedním vodičem potaženým PVC (není součástí dodávky) Hlavní jednotka Česky Pokud je anténní kabel pokrytý izolačním obalem, otočte ho a stáhněte z kabelu. 7 Anténa pro příjem FM Hlavní jednotka Anténa pro příjem FM (je součástí dodávky) Připojení rámové antény pro příjem AM (MW) 1 Hlavní jednotka V případě špatného příjmu Hlavní jednotka Natáhněte dodávanou anténu pro příjem FM vodorovně. 2 Standardní konektor (koaxiál 75 C) Venkovní anténa pro příjem FM (není součástí dodávky) Venkovní anténa pro příjem FM (není součástí dodávky) 3 Kabel antény POZNÁMKA Doporučujeme, abyste jako anténu pro příjem FM použili koaxiální kabel, protože je dobře stíněný proti rušení. Otáčením antény nastavte nejlepší příjem vysílání AM (MW). POZNÁMKA Zajistěte, aby se vodiče antén nedotýkaly jakýchkoli jiných výstupů a připojovacích či přívodních kabelů. Mohlo by tím dojít ke zhoršení příjmu. 8

12 Zapojení kabelů Česky Připojení satelitních reproduktorů (přední, středový, prostorové) Před zapojením kabelů k reproduktorům: Otočte izolačním obalem a stáhněte ho z kabelu. Kabel reproduktoru (je součástí dodávky) Připojte stříbrné kabely k černým konektorům (r). Připojte měděné kabely ke konektorům (q) podle níže uvedené tabulky: FRONT SPEAKERS (LEFT) FRONT SPEAKERS (RIGHT) CENTER SPEAKER SURROUND SPEAKERS (LEFT) SURROUND SPEAKERS (RIGHT) Bílý Červený Zelený Modrý Šedý Přední reproduktory SP-THM303F 4m Aktivní subwoofer SP-PWM303 Středový reproduktor SP-THM303C 4m 10 m Prostorové reproduktory SP-THM303S POZOR Pokud chcete k systému připojit jiné reproduktory, než ty, které jsou součástí dodávky, použijte reproduktory se stejnou impedancí (SPEAKER IMPEDANCE) uvedenou u konektorů na zadní straně aktivního subwooferu. NEZAPOJUJTE do jednoho konektoru více než jeden reproduktor. Instalace satelitních reproduktorů na stěnu: Instalaci reproduktorů na stěnu by měl provádět kvalifikovaný pracovník. NEINSTALUJTE satelitní reproduktory na stěnu sami při pádu reproduktoru na zem v důsledku nesprávné instalace nebo nedostatečné pevnosti stěny by mohlo dojít k jejich poškození. Umístění reproduktoru na stěně je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Pokud by reproduktory na místě instalace překážely každodenním činnostem, mohlo by dojít k jejich poškození nebo ke zranění osob. 9

13 Zapojení kabelů Rozmístění reproduktorů Přední levý reproduktor Středový reproduktor Přední pravý reproduktor Aktivní subwoofer Připojení k televizoru Pokud systém připojíte k televizoru přes videorekordér nebo k televizoru se zabudovaným videorekordérem, může dojít ke zkreslení obrazu. Musíte nastavit hodnotu MONITOR TYPE v menu PICTURE tak, aby odpovídala poměru stran obrazovky vašeho televizoru. (A str. 35) 7 Připojení k televizoru pomocí kabelu s konektory typu jack pro složený videosignál ("component video") Česky Hlavní jednotka TV Prostorový levý reproduktor Prostorový pravý reproduktor Do vstupu pro složený videosignál POZNÁMKA Ačkoli jsou satelitní reproduktory i aktivní subwoofer magneticky odstíněné, může docházet k poruchám obrazu. V takovém případě dodržujte dostatečnou vzdálenost mezi reproduktory a televizorem. Reproduktory jsou magneticky odstíněné, aby nedocházelo ke zkreslení barev na televizoru. Pokud však nejsou nainstalovány správným způsobem, mohou zkreslení barev skutečně způsobit. Proto při instalaci reproduktorů dodržujte následující zásady: Pokud chcete reproduktory umístit poblíž televizoru, vypněte před jejich instalací hlavní sít ový vypínač nebo televizor odpojte ze sítě. Před opětovným zapnutím hlavního sít ového vypínače počkejte nejméně 30 minut. U některých televizorů se potíže mohou vyskytovat i nadále, přestože dodržíte výše uvedené zásady. Pokud k tomu dojde, umístěte reproduktory dále od televizoru. Satelitní reproduktory umístěte na rovnou plochu. Aktivní subwoofer je třeba umístit napravo od televizoru. Pokud umístíte aktivní subwoofer nalevo od televizoru, ponechte mezi nimi dostatečnou vzdálenost, aby nedocházelo k poruchám obrazu na televizní obrazovce. Kabel pro složený videosignál (není součástí dodávky) POZNÁMKA Pokud váš televizor podporuje vstup progresivního videosignálu, můžete zapnout režim "progressive scan" a vychutnat si tak obraz vysoké kvality. (A str. 16) Pokud jsou vstupy pro složený videosignál na vašem televizoru typu BNC, použijte adaptér (není součástí dodávky) z kolíkových jacků na BNC konektory. Výstup složeného videosignálu funguje pouze v případě, že jako zdroj přehrávání zvolíte DVD. (A str. 15) 7 Připojení k televizoru pomocí konektoru SCART Hlavní jednotka AV Do zásuvky SCART* TV Kabel SCART (není součástí dodávky) * Zásuvky SCART na některých televizorech podporují výstup audiosignálu. V takovém případě si můžete prostřednictvím tohoto systému vychutnat i zvuk z televizoru. POZNÁMKA Z konektoru AV (SCART) nejde žádný zvuk. Vyberte vhodný režim řádkování podle typu vašeho televizoru. Viz Změna zobrazovacího režimu (A str. 16). 10

14 Zapojení kabelů Česky Připojení aktivního subwooferu Připojení k digitálnímu zařízení Hlavní jednotka Systémový kabel (je součástí dodávky) Aktivní subwoofer Prostřednictvím tohoto systému si můžete vychutnat i zvuk nějakého digitálního zařízení. Hlavní jednotka Slícujte značky 5. Slícujte značky 5. Připojení k analogovému zařízení Tuner DBS * Přehrávač minidisků Do digitálního optického Digitální optický kabel (není součástí dodávky) Prostřednictvím tohoto systému si můžete vychutnat i zvuk nějakého analogového zařízení. Hlavní jednotka * DBS = přímo vysílající satelit POZNÁMKA Připojení video zařízení, například tuneru DBS: Pokud chcete poslouchat zvuk z tuneru DBS, zvolte jako zdroj přehrávání AUX DIGITAL. (A str. 15) Pokud chcete sledovat obraz, zapojte jack video výstupu ze zařízení přímo do video vstupu na televizoru, a poté přepněte televizor na správný vstup. Kabel s konektory typu RCA (není součástí dodávky) Připojení přívodního kabelu Nezapojujte přívodní kabel do sítě, dokud nezapojíte všechny ostatní kabely. Hlavní jednotka Aktivní subwoofer Videorekordér TV Kazetový magnetofon POZNÁMKA Pokud mezi zdrojové zařízení a tento systém zapojíte zesilovací zařízení, jako například grafický ekvalizér, může dojít ke zkreslení zvuku. Připojení video zařízení, například videorekordéru: Pokud chcete poslouchat zvuk z tuneru DBS, zvolte jako zdroj přehrávání AUX. (A str. 15) Pokud chcete sledovat obraz, zapojte jack video výstupu ze zařízení přímo do video vstupu na televizoru, a poté přepněte televizor na správný vstup. Přívodní kabel (je součástí dodávky) Zapojte do elektrických zásuvek. Přívodní kabel POZOR Před čištěním nebo přemíst ováním systému odpojte přívodní kabel ze sítě. Při odpojování kabelu netahejte za šňůru. Kabel ze zásuvky vždy odpojujte tahem za zástrčku, aby nedošlo k poškození šňůry. 11

15 Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovládače Níže uvedená tlačítka se používají na stranách 12 a Pomocí číselných tlačítek (1-9, 0) zadejte dvouciferný kód výrobce. Příklady: U televizoru Hitachi: Stiskněte 0 a poté 7. U televizoru Toshiba: Stiskněte 2 a poté 9. Česky Přepínač režimu (tlačítko přehrávání) Číselná tlačítka Výrobce Kód Výrobce Kód JVC 01 Nordmende 13, 14, 18, Akai 02, 05 Okano 09 Blaupunkt 03 Orion 15 Daewoo 10, 31, 32 Panasonic 16, 17 Fenner 04, 31, 32 Philips 10 Fisher 05 Saba 13, 14, 18, Grundig 06 Sanyo 05 Hitachi 07, 08 Schneider 02, 05 Inno-Hit 09 Sharp 20 Irradio 02, 05 Sony Magnavox 10 Telefunken 13, 14, 18, Mitsubishi 11, 33 Thomson 13, 14, 18, 26 28, 30 Miver 03 Toshiba 29 Nokia 12, 34 POZNÁMKA Kódy výrobců se mohou měnit bez předchozího upozornění. Po výměně baterií v dálkovém ovládači kódy znovu nastavte. Ovládání televizoru 7 Nastavení kódu výrobce Televizory JVC lze ovládat, aniž byste zadávali kód výrobce. 1 Posuňte přepínač režimu dálkového ovládače na TV. 2 Stiskněte a držte tlačítko F TV. Držte tlačítko stisknuté, dokud nedokončíte krok 4. 3 Stiskněte tlačítko ENTER. 5 Uvolněte tlačítko F TV. Pokud je v tabulce uvedeno více kódů u jednoho výrobce, vyzkoušejte všechny, dokud nezadáte ten správný. 7 Ovládání Zamiřte dálkovým ovládačem přímo na televizor. DŮLEŽITÉ Před použitím dálkového ovládače k ovládání televizoru: Posuňte přepínač režimu dálkového ovládače na TV. Můžete používat následující tlačítka: F TV: Zapnutí a vypnutí televizoru. TV VOL +/ : Nastavení hlasitosti. TV/VIDEO: Volba vstupu (televize nebo video). CHANNEL +/ : Přepínání kanálů. 1-10, 0, +10 (100+): Výběr kanálu. TV RETURN: Přepínání mezi naposledy zvoleným kanálem a aktuálním kanálem. 12

16 Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovládače Umístění tlačítek je popsáno na straně 12. Česky Ovládání videorekordéru 7 Nastavení kódu výrobce 1 Posuňte přepínač režimu dálkového ovládače na VCR. 2 Stiskněte a držte tlačítko F VCR. Držte tlačítko stisknuté, dokud nedokončíte krok 4. 3 Stiskněte tlačítko ENTER. 4 Pomocí číselných tlačítek (1-9, 0) zadejte dvouciferný kód výrobce. Příklady: U videorekordéru Panasonic: Stiskněte 2 a poté 1. U videorekordéru Philips: Stiskněte 0 a poté 5. 7 Ovládání Zamiřte dálkovým ovládačem přímo na videorekordér. DŮLEŽITÉ Před použitím dálkového ovládače k ovládání videorekordéru: Posuňte přepínač režimu dálkového ovládače na VCR. Můžete používat následující tlačítka: F VCR: Zapnutí a vypnutí videorekordéru. 3 (tlačítko přehrávání):začátek přehrávání. 7 : Konec přehrávání. 8 : Pozastavení obrazu. y: Převíjení pásku vpřed. 1: Převíjení pásku vzad. REC: Stiskem tohoto tlačítka společně s tlačítkem přehrávání3 zahájíte nahrávání, a jeho stiskem společně s tlačítkem pauzy 8 nahrávání pozastavíte. CHANNEL +/ :Přepínání televizních kanálů na videorekordéru. Výrobce Kód Výrobce Kód JVC 01 Nokia 16 Aiwa 02, 20 Nordmende 17 19, 31 Bell+Howell 03, 16 Orion 20 Blaupunkt 04 Panasonic 21 CGM 03, 05, 16 Philips 05, 22 Daewoo 34 Phonola 05 Digtal 05 Saba 17 19, 23, 31 Fisher 03, 16 Samsung 24, 25 G.E. 06 Sanyo 03, 16 Grundig 07 Sharp 26, 27 Hitachi 08, 09 Siemens 07 Loewe 05, 10, 11 Sony 28 30, 35 Magnavox 04, 05 Telefunken 17 19, 31, 32 Mitsubishi Toshiba 33 5 Uvolněte tlačítko F VCR. Pokud je v tabulce uvedeno více kódů u jednoho výrobce, vyzkoušejte všechny, dokud nezadáte ten správný. 13

17 Základní obsluha Ovládání systému je v tomto manuálu popsáno na základě tlačítek na dálkovém ovládači. Tlačítka na hlavní jednotce můžete používat stejně jako tlačítka na dálkovém ovládači, pokud zde není uvedeno jinak. DŮLEŽITÉ Před použitím dálkového ovládače k níže popsané obsluze: Posuňte přepínač režimu dálkového ovládače na AUDIO. Níže uvedená tlačítka se používají na stranách 14 až 17. Zapnutí a vypnutí systému Na dálkovém ovládači: Stiskněte tlačítko F AUDIO. Na hlavní jednotce: Stiskněte tlačítko F. Pokud jako zdroj přehrávání zvolíte DVD (A str. 15), na televizní obrazovce se objeví následující hlášení: Česky Tlačítka pro volbu zdroje Šipky (3/2/Y/5)/ ENTER Přepínač režimu dálkového ovládače OPEN / CLOSE : Objeví se při otevírání nebo zavírání diskové mechaniky. NOW READING : Objeví se při načítání informací z disku. REGION CODE ERROR! : Objeví se, jestliže číslo regionu DVD neodpovídá číslu regionu, které podporuje systém. V takovém případě disk nelze přehrát. NO DISC : Objeví se, když do diskové mechaniky není vložen žádný disk. CANNOT PLAY THIS DISC : Objeví se, když disk nelze přehrát. POZNÁMKA Kontrolka pohotovostního režimu STANDBY se rozsvítí, když vypnete hlavní vypínač, a zase se rozsvítí, když hlavní vypínač zapnete. Napájení aktivního subwooferu je spojeno s hlavní jednotkou. Kontrolka napájení POWER ON na subwooferu se rozsvítí zeleně, když zapnete hlavní vypínač. I když je hlavní vypínač vypnutý, dochází neustále ke spotřebě malého množství elektrické energie (pouze u hlavní jednotky). V takovém případě se jedná o pohotovostní režim a svítí kontrolka STANDBY. Pokud chcete systém zcela vypnout, odpojte přívodní kabel ze zásuvky. Systém můžete také zapnout pomocí následujících tlačítek: Jedním z tlačítek 0 na hlavní jednotce Jedním z tlačítek pro volbu zdroje na dálkovém ovládači. Jedním z tlačítek DISC (1-5) 3 nebo 3 na hlavní jednotce. Můžete použít stejná tlačítka na dálkovém ovládači, ale ne po stisknutí FM/AM. 14

18 Základní obsluha Umístění tlačítek je popsáno na straně 14. Česky Volba zdroje přehrávání Na dálkovém ovládači: Stiskněte jedno z tlačítek pro volbu zdroje přehrávání (DVD, FM/AM, AUX nebo TV SOUND). DVD: Pro přehrání disku (DVD VIDEO, VCD, atd.). (A str. 18) FM/AM: Pro naladění rozhlasové stanice v pásmu FM nebo AM (MW). (A str. 38) Každým stiskem tlačítka se přepíná mezi pásmem FM a pásmem AM (MW). AUX: Pro zvolení zdroje připojeného ke konektoru AUX IN nebo ke konektoru DIGITAL IN. (A str. 11) Každým stiskem tlačítka se přepíná mezi vstupem AUX a AUX DIGITAL. TV SOUND: Pro zvolení televizoru (z něhož vychází zvukový signál) připojeného ke konektoru AV (SCART). (A str. 10) Na hlavní jednotce: Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí název zdroje, který si přejete zvolit. POZNÁMKA Tento systém vydává videosignál pouze v případě, že jako zdroj přehrávání vyberete DVD. Přepínání mezi jednotlivými zdroji přehrávání může chvíli trvat. Nastavení hlasitosti [VOLUME] POZOR Před spuštěním jakéhokoli zdroje přehrávání nastavte hlasitost na minimum. Pokud je hlasitost nastavena vysoko, může náhlý ráz hlasitého zvuku trvale poškodit váš sluch nebo zničit reproduktory. Na dálkovém ovládači: Stiskněte tlačítko AUDIO VOL + nebo. Na hlavní jednotce: Otočte knoflíkem VOLUME. Poslech se sluchátky (nejsou součástí dodávky) POZOR Zkontrolujte, zda jste ztlumili hlasitost: před zapojením či nasazením sluchátek, jelikož vysoká hlasitost může poškodit sluchátka i váš sluch. před odpojením sluchátek, jelikož z reproduktorů může náhle zaznít hlasitý zvuk. Když zapojíte sluchátka do konektoru PHONES na hlavní jednotce, systém automaticky vypne aktuálně zvolený režim prostorového zvuku "surround" (A str. 22), deaktivuje reproduktory, vypne subwoofer a aktivuje režim pro poslech se sluchátky. Na displeji se zobrazí nápis HEADPHONE. Režim pro poslech se sluchátky Při použití sluchátek se bez ohledu na nastavení reproduktorů reprodukují následující signály: U dvoukanálových zdrojů přehrávání sluchátka reprodukují signál levého a pravého předního kanálu. U vícekanálových zdrojů přehrávání sluchátka reprodukují smíšený signál kanálů. (DVD AUDIO) Pokud disk nepovoluje smíšení zvukových kanálů, sluchátka reprodukují pouze signál levého a pravého předního kanálu. V takovém případě se na displeji po dobu několika sekund zobrazí hlášení L/R ONLY. Dočasné vypnutí zvuku [MUTING] Stiskněte tlačítko MUTING. Opětovné zapnutí zvuku Zvuk lze opětovně zapnout několika způsoby: Stiskněte opět tlačítko MUTING. Stiskněte tlačítko AUDIO VOL +/ (nebo otočte knoflíkem VOLUME na hlavní jednotce). Nastavení intenzity osvětlení [DIMMER] Stiskněte tlačítko DIMMER. Při každém stisknutí tlačítka se intenzita osvětlení změní. 15

19 Základní obsluha Umístění tlačítek je popsáno na straně 14. Načasované vypnutí [SLEEP] Systém se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne. Stiskněte tlačítko SLEEP. Při každém stisknutí tlačítka se doba do vypnutí mění. Příklad: SLEEP minut 60mi n Kontrola doby zbývající do vypnutí Stiskněte jednou tlačítko SLEEP. Změna doby zbývající do vypnutí Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP. Zrušení Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP, dokud se na displeji neobjeví SLEEP OFF. Načasované vypnutí se zruší také vypnutím systému. Nastavení výstupu ze subwooferu, středového reproduktoru a prostorových reproduktorů [SUBWFR, CENTER, SURR L/R] Pomocí tlačítek S.WFR +/ nastavte subwoofer. Pomocí tlačítek CENTER +/ nastavte středový reproduktor. Pomocí tlačítek SURR.-L +/ nastavte levý prostorový reproduktor. Pomocí tlačítek SURR.-R +/ nastavte pravý prostorový reproduktor. POZNÁMKA Nastavení lze provést také pomocí menu na televizní obrazovce. (A str. 35) Provedené nastavení se vztahuje i na ostatní zdroje. Nastavení nemůžete provádět, pokud je jako zdroj přehrávání zvoleno FM nebo AM. Změna zobrazovacího režimu Systém lze nastavit tak, aby odpovídal zobrazovacímu režimu vašeho televizoru. POZNÁMKA Pokud chcete systém používat v režimu PROGRESSIVE, hlavní jednotka musí být k televizi připojena pomocí kabelu pro složený videosignál (není součástí dodávky). (A str. 10) 7 Když je jako zdroj přehrávání zvoleno DVD a přehrávání je zastaveno 1 Stiskněte a držte tlačítko SCAN MODE po dobu dvou sekund. Na displeji se zobrazí RGB, Y/C, nebo PROGRESSIVE. 2 Stiskněte šipku 3/2 a zvolte požadovaný režim. RGB: Y/C: Tuto položku zvolte, pokud váš televizor podporuje prokládaný RGB / kompozitní videosignál. Tuto položku zvolte, pokud váš televizor podporuje prokládaný S-video signál. PROGRESSIVE: Tuto položku zvolte, pokud je váš televizor vybaven vstupem pro složený videosignál a progresivní videosignál. Lepší kvalitu obrazu získáte v pořádí PROGRESSIVE > RGB > Y/C > kompozitní video. 3 Stiskněte tlačítko ENTER, když je zvolen požadovaný zobrazovací režim. Když je zvolen zobrazovací režim PROGRESSIVE, na displeji se zobrazí označení PROGRESSIVE. POZNÁMKA Pokud stisknete ENTER, obraz může být zkreslený, ale nejedná se o nesprávnou funkci systému. V základním nastavení je zvolena hodnota RGB. Některé typy televizorů s progresivním zobrazovacím režimem a s vysokým rozlišením nemusí být kompatibilní s tímto systémem, což může vést k poruchám obrazu při přehrávání disků DVD VIDEO v progresivním zobrazovacím režimu. V takovém případě přepněte zobrazovací režim na RGB nebo Y/C. Pokud si nejste jisti, zda je váš televizor kompatibilní s tímto systémem, zkontaktujte servisní centrum JVC. Všechny televizory JVC s progresivním zobrazovacím režimem a vysokým rozlišením jsou plně kompatibilní s tímto systémem. Česky Nastavení výšek a basů [TREBLE] Stiskněte tlačítko TREBLE +/. POZNÁMKA Provedené nastavení se vztahuje i na ostatní zdroje. 16

20 Základní obsluha Umístění tlačítek je popsáno na straně 14. Česky Nastavení reproduktorů [Smart Surround Setup] POZNÁMKA Když změníte polohu reproduktorů nebo posluchače, nebo pokud chcete používat jiné reproduktory, proveďte znovu nastavení reproduktorů Smart Surround Setup. 7 Když je jako zdroj přehrávání zvoleno DVD a přehrávání je zastaveno 1 Zaujměte polohu, ve které chcete poslouchat reprodukci. 2 Stiskněte a držte tlačítko SMART S.SETUP. Pokud se na obrazovce objeví nápis FAILED! Systému se nepodařilo detekovat zvuk vašeho tlesknutí. V takovém případě postupujte podle instrukcí, které se objeví na obrazovce televizoru. Pokud se i po třetím pokusu s tlesknutím na obrazovce objeví nápis FAILED!, oznamující že se automatické nastavení nezdařilo, nastavte vzdálenost (DISTANCE) a výstupní úroveň (LEVEL) manuálně (A str. 35). Zrušení Stiskněte tlačítko SMART S.SETUP. POZNÁMKA Výstupní úroveň subwooferu (LEVEL) musíte nastavit manuálně. (A str. 16 nebo 35) Pokud hlavní jednotka a aktivní subwoofer nejsou správně propojeny pomocí dodaného systémového kabelu, v kroku 2 se na displeji objeví hlášení SW ERROR. Na displeji začne blikat nápis SETTING UP. 3 Stiskněte tlačítko ENTER, pomocí šipek Y/5 zvolte vzdálenost mezi předními reproduktory a posluchačem, a poté stiskněte ENTER. 4 Pomocí šipek Y/5 zvolte START, a poté stiskněte ENTER. 5 Jednou tleskněte rukama nad hlavou. 6 Na televizní obrazovce se objeví nápis COMPLETED! oznamující, že nastavení bylo dokončeno, a poté stiskněte SMART S.SETUP. Systém detekuje vaše tlesknutí prostřednictvím satelitních reproduktorů, a poté automaticky provede co nejlepší nastavení pro každý reproduktor. Když je nastavení Smart Surround Setup dokončeno, na televizní obrazovce se objeví nápis COMPLETED!. 17

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

TH-SW9 TH-SW8 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

TH-SW9 TH-SW8 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA Česky DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER Polski TH-SW9 Consists of XV-THSW9, RX-THSW8, SP- PWSW9, SP-THS9F, SP-THS9C and SP-THS9S

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

XV-THS5, SP-PWS5, SP-THS5F, SP-THS5C

XV-THS5, SP-PWS5, SP-THS5F, SP-THS5C DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA Polski TH-S5 Magyar Sestává z XV-THS5, SP-PWS5, SP-THS5F, SP-THS5C a SP-THS5S PŘÍRUČKA K OBSLUZE LVT1148-008A [EV] Varování, upozorněni a jiné Ostrzeżenia i inne informacje

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

DIGITÁLNÍ DVD SYSTÉM PRO DOMÁCÍ KINO TH-S8 NÁVOD K POUŽITÍ

DIGITÁLNÍ DVD SYSTÉM PRO DOMÁCÍ KINO TH-S8 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ DVD SYSTÉM PRO DOMÁCÍ KINO TH-S8 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění VÝSTRAHA Výrobek je vybaven laserem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Více

DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy

DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Upozornění

Více

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1 Systém domácího kina Průvodce spuštěním HT-XT1 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 3 2 Instalace 4 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů 10

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

5.1 Multimediální reproduktory

5.1 Multimediální reproduktory 5.1 Multimediální reproduktory Bezpečnostní opatření Funkce a výkon 1. Napájení: lze použít pouze napájení specifikované v návodu k použití nebo na štítku hlavní jednotky reproduktoru. 2. Ochrana napájecích

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C STB VCR TV AUDIO TV TAPE CDR FM/AM TV DIRECT TV/VIDEO REPEAT CONTROL /DIGITAL INPUT AUDIO SUBTITLE ANGLE CHOICE ON SCREEN STB VCR REW/( TUNING/GROUP SLEEP EFFECT TEST

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA TH-S3. Skládá se z XV-THS3, SP-WS3 a SP-THS3F PŘÍRUČKA K OBSLUZE GVT0133-009A [EV]

DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA TH-S3. Skládá se z XV-THS3, SP-WS3 a SP-THS3F PŘÍRUČKA K OBSLUZE GVT0133-009A [EV] DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA TH-S3 Skládá se z XV-THS3, SP-WS3 a SP-THS3F PŘÍRUČKA K OBSLUZE GVT0133-009A [EV] Výstrahy, varování a další upozornění / Ostrzeżenia i inne ważne informacje / Figyelmeztetések,

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor A180X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka MI-1240 Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion Montážní příručka Modul rozhraní MI1240 umožňuje připojení zdroje video signálu (například navigaci s výstupem RGB, DVD přehrávač nebo kameru) k displeji

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

S A T E L I T

S A T E L I T S A T E L I T 380002650 Obsah balení BOX 1x Dálkový ovladač 1x HDMI kabel 1x El. Zdroj 1x Dálkový ovladač 1. POWER - Zapnout/Vypnout přijímač 2. MUTE - Zapnout/Vypnout zvuk 3. FIND - Vyhledat kanál, program

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia MI-1252 Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, dva vstupy AV signálu z externích zdrojů (například DVD přehrávače) a video signál

Více

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Rozhraní c.logic mi107new umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 3 AV vstupy Ovládání připojeného DVB-T

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

F550X Návod na obsluhu

F550X Návod na obsluhu F550X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM STANDBY SUBWOOFER OUT ON/OFF 1 2 FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE SURROUND DSP S-VIDEO VIDEO MEMORY SURROUND / DSP OFF L AUDIO R INPUT ATT DIGITAL EQ EFFECT SETTING CONTROL DOWN UP DIMMER PTY SEARCH TA

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTS50.B M-BTS50.W cz Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Instalace produktu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Portable Media Center. Užívejte si na vaší televizi filmy, hudbu

Více

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Volba televizního kanálu Po zapnutí se set-top-box automaticky nastaví do režimu přehrávání televize, odkud je možné provést změnu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2. Rozhraní c.logic lite + MCS-02 umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.5 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 1 AV vstup Ovládání

Více

Blu-ray/DVD systém domácího kina. Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Blu-ray/DVD systém domácího kina. Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina CZ BDV-L600 Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním 1 2 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů Připojení TV Toto je so dodávky Hlavní j 3 Připojení

Více

XXL Bikes. HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3. tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava. pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI

XXL Bikes. HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3. tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava. pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI XXL Bikes HGW-IPD-DMP - Digitální přehrávač MP3 tel. 602 595 751 Jaselská 31, Opava pokis@volny.cz www.goldwing-cz.cz POKYNY K INSTALACI Klíčkem vypněte zapalování motorky a odpojte baterii. Po odpojení

Více

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka Bezdrátový TV Link SLV3220 Uživatelská příručka Obsah Přehled 4 Ovládací prvky a displej 4 Váš bezdrátový TV Link 5 Bezpečnost 5 Instalace 6 Ovládání 7 Použití bezdrátového zařízení TV Link 7 Řešení problémů

Více

.: trak vxp-711vm :. DVD player

.: trak vxp-711vm :. DVD player .: trak vxp-711vm :. DVD player Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu DVD přehrávače TRAK VXP-711VM a doufáme, že vám bude sloužit k vaší plné spokojenosti. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Před vlastním zapojením

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti.

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. 1 OBSAH Co všechno můžete od jednotky očekávat... 5 Nabízí plno užitečných funkcí!...

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

Uživatelská příručka. Video Wonder Pro III

Uživatelská příručka. Video Wonder Pro III Uživatelská příručka Video Wonder Pro III Obsah Začínáme 5 Úvod 5 Rysy 5 Obsah balení 6 Systémové požadavky 6 Instalace 7 Instalace hardware 7 Vstupy a výstupy 7 Užívání obslužného programu 8 4-1. TV prohlížení

Více