za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel"

Transkript

1 Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2010 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

2 Obsah výroční zprávy roku 2010 Informace o nemocnici...3 Organizace MMN Jilemnice...4 Vedení MMN Jilemnice...5 Konzultační sbor ředitele...6 Lékařské obsazení ke dni Správa nemocnice...10 Rok 2010 ve zkratce...11 Oddělení (úsek): Gynekologicko - porodnické odd...13 Dětské a novorozenecké oddělení...15 Neurologické oddělení...17 Interní oddělení...19 Rehabilitační oddělení...21 RDG oddělení...23 Anesteziologicko-resuscitační oddělení...25 Oddělení hemodialýzy...27 Laboratoř...29 Oddělení nukleární medicíny...31 Chirurgické oddělení...33 Alergologie...35 Diabetologie...36 Lékárna...37 Úsek hlavní sestry - ošetřovatelství...38 Hospodářsko-technická správa...40 Doprava van Doornik...51 Pracovník technicko-ekonomického rozvoje a kontroly...52 Seznam dárců a sponzorů...53 Poskytování informací...54 Statistické informace: Počet příchozích pacientů...55 Ošetřovací dny dle jednotlivých oddělení...55 Počet cizinců...56 Počet porodů...56 Počet úmrtí...56 Přehled pacientů v r až Náklady na lůžkoden...58 Srovnávací tabulky - (energie)...58 Porovnání nákladů a spotřeby...59 Výsledky hospodaření Náklady roku graf...63 Personální statistika...64 Neodpracované kalendářní dny za rok Průměrné měsíční mzdy v letech Sledování spokojenosti pacientů...66 Poznámky

3 Informace o nemocnici Název organizace: Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Sídlo organizace: Metyšova Jilemnice Právní forma: příspěvková organizace Další údaje: IČO : DIČ : CZ č. ú. : /0100 tel: fax: Více informací naleznete na našich internetových stránkách na adrese: Případné dotazy či připomínky nám můžete zaslat na ovou adresu: 3

4 Organizace MMN Zřizovatel: Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82 Jilemnice Zastupitelstvo města Jilemnice: Starosta: Místostarosta: Mgr. Richter Vladimír Ing. Čechová Jana Členové: Deml Jiří Dvořák Jiří PaedDr. Hartman Václav Henych Stanislav MUDr. Kalenský Jiří Mgr. Kunátová Jaroslava Kouba Roman PaedDr. Luštinec Jan MVDr. Ott Pavel Rezler Jiří Seibert Eduard Ing. Trýznová Jana MUDr. Válek Jan Vinklář Vladimír Zuzánková Eva Rada města: Mgr. Richter Vladimír Ing. Čechová Jana MUDr. Kalenský Jiří PaedDr. Luštinec Jan Vinklář Vladimír 4

5 Vedení nemocnice ředitel: MUDr. Jiří Kalenský lékařský ředitel: Hubert Waněk hlavní sestra: Marie Seifertová správní ředitel: Ing. Ota Krejčí 5

6 Konzultační sbor ředitele primáři oddělení: MUDr. Edlman Jaroslav MUDr. Schmoranz Martin MUDr. Vocásek Zdeněk MUDr. Jiřičková Michaela MUDr. Matějková Jana MUDr. Toya Patrik MUDr. Opluštilová Alexandra MUDr. Jarešová Irena MUDr. Tylová Lenka MUDr. Mašková Ivana Ing. Gottwaldová Barbora lékařský ředitel-zástupce ředitele MMN: MUDr. Waněk Hubert správní ředitel: Ing. Krejčí Ota hlavní sestra Seifertová Marie vedoucí sekretariátu Stříbrná Vladimíra pracovník technicko-ekonomického rozvoje a kontroly Mgr. Maralík Petr 6

7 Interní oddělení Lékařské obsazení ke dni Primář: Zástupce primáře: Sekundární lékař: Chirurgické oddělení Primář: Vedoucí operačních sálů a vedoucí lékař JIP: Sekundární lékař: Samostatně pracující lékař: MUDr. Schmoranz Martin MUDr. Stach Jan, vedoucí lékař JIP MUDr. Havlová Ivana MUDr. Mečířová Zdeňka MUDr. Kobrlová Jitka MUDr. Švec Jan MUDr. Flösslová Pavlína MUDr. Vlk Jan MUDr. Kociánová Jana MUDr. Amchová Kateřina MUDr. Horáčková Eva MUDr. Michlová Jana MUDr. Roučka Tomáš MUDr. Waněk Hubert MUDr. Opluštil Michal MUDr. Zahrádková Miloslava MD MUDr. Edlman Jaroslav MUDr. Edlman Jaroslav MUDr. Gottwald Jaroslav MUDr. Zahrádka Aleš MUDr. Mareš Josef MUDr. Kunátová Jaroslava MUDr. Heřmánek Jakub MUDr. Hloušek Milan MUDr. Fialová Eva MUDr. Myšík Ondřej MUDr. Kalenský Jiří MUDr. Fiala Oldřich Gynekologicko-porodnické oddělení Primář: Zástupce primáře: Samostatně pracující lékař: Sekundární lékař: MUDr. Vocásek Zdeněk MUDr. Patrmanová Eva MUDr. Říhová Nina MUDr. Břeský Pavel MUDr. Gazda Štěpán MUDr. Minář Tomáš MUDr. Sisr František 7

8 MUDr. Müller Radek MUDr. Hauschwitzová Lenka MUDr. Novotná Marie - MD MUDr. Holcová Petra - MD Dětské oddělení Primář: Sekundární lékař: MUDr. Jiřičková Michaela MUDr. Šmídová Helena MUDr. Fiedler Zdeněk, Ph.D. MUDr. Machová Eliška MUDr. Hlobilová Daniela MUDr. Laštovková Lucie - MD Neurologické oddělení Primář: Sekundární lékař: MUDr. Matějková Jana MUDr. Votočková Jana MUDr. Mlejnek Jiří MUDr. Smetanová Lenka MUDr. Malinová Ilona MUDr. Kuříková Zuzana - MD Anesteziologicko-resuscitační oddělení Primář: Sekundární lékař: MUDr. Toya Patrik MUDr. Valenta Petr MUDr. Andrusenko Dmitry MUDr. Zecková Stanislava MUDr. Palmová Pavlína MUDr. Langová Lucie MUDr. Rutkay Lubomír MUDr. Kaňa Lukáš MUDr. Jaroszová Miroslava MUDr. Pitrmucová Gabriela - MD MUDr. Pohořalá Gabriela - MD Radiodiagnostické oddělení Primář: Sekundární lékař: MUDr. Mašková Ivana MUDr. Andrusenko Liubov MUDr. Fišer Jakub MUDr. Krtičková Jana - MD MUDr. Svobodová Markéta - MD 8

9 Oddělení nukleární medicíny Primář: Samostatně pracující radiofarmaceut: MUDr. Tylová Lenka RNDr. Hanza Jaromír Oddělení laboratoře Vedoucí VŠ pracovník Laboratoře Chemik analytik: Pracovník jištění jakosti Samostatně pracující lékař: Ing. Gottwaldová Barbora Ing. Koptíková Tereza RNDR. Černá Bohuška MUDr. Bohoněk Miloš, Ph.D. MUDr. Hrabánek Jan MUDr. Špinarová Rusínová Marie - MD Rehabilitační oddělení Primář: MUDr. Jarešová Irena Oddělení hemodialýzy Vedoucí lékař: Sekundární lékař: MUDr. Opluštilová Alexandra MUDr. Kudrnáčová Dana Odborné ambulance Kalmetizační Urologická Dětská kardiologie Endokrinologická Neurologická, Lomnice n. P. Interní stará poliklinika Kardiologie a funkční diagnostika Gastroenterologická Diabetologická - poliklinika Alergologická - poliklinika Nefrologická Nefrologická - dětská Mammologická Gynekologická vedoucí lékař Gynekologická dětská Chirurgická vedoucí lékař Interní Asistované reprodukce MUDr. Soukupová Renáta MUDr. Maloň Michal doc. MUDr. Kokštein Zdeněk, CSc. doc. MUDr. Karel Kupka, CSc. MUDr. Mlejnek Jiří MUDr. Stach Jan MUDr. Kobrlová Jitka MUDr. Mečířová Zdeňka MUDr. Roučka Tomáš MUDr. Schmoranz Martin MUDr. Kociánová Jana MUDr. Waněk Hubert MUDr. Vrbová Petra MUDr. Vrba Václav MUDr. Opluštilová Alexandra MUDr. Jiřičková Michaela MUDr. Mareš Josef MUDr. Vocásek Zdeněk MUDr. Říhová Nina MUDr. Kalenský Jiří MUDr. Flösslová Pavlína MUDr. Břeský Pavel 9

10 Hematologická Pediatrická vedoucí lékař Logopedie - poliklinika Nutriční poliklinika MUDr. Bohoněk Miloš, Ph.D. MUDr. Hrabánek Jan MUDr. Špinarová Rusínová Marie - MD MUDr. Jiřičková Michaela Mgr. Pilařová Naďa Mgr. Kalenská Kateřina - MD Dvořáková Anežka Lékárna s odbornými pracovišti Vedoucí lékárník Lékárník asistent Mgr. Oláh Milan Mgr. Červená Lenka PharmDr. Psohlavcová Grafková Jana, Ph.D. Mgr. Ihraczká Jana PharmDr. Möhwaldová Stanislava - MD Správa nemocnice Správní ředitel: Vedoucí provozního úseku: Vedoucí ekonomického úseku: Vedoucí technického úseku: Vedoucí mzdové účtárny: Vedoucí finanční účtárny: Vedoucí údržby: Vedoucí stravovacího provozu: Ing. Krejčí Ota Honka Jan Ing. Záluská Šrámková Alena Ing. Simandl Pavel Jeriová Eva Havlová Vladimíra Svoboda Miloš Kosáčková Hana Rok 2010 ve zkratce 10

11 MMN v Jilemnici hlásí Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, největší městem zřizovaná organizace, hospodařila i v roce 2010, již pátým rokem, s kladným hospodářským výsledkem. Po 13 letech se tak podařilo uhradit všechny finanční ztráty z předchozích let. První výraznější zadlužení nemocnice nastalo v roce 1997, kdy v době extenzívního růstu nemocnice byly vládou přijaty tzv. ekonomické balíčky, zdravotnictví začalo být financováno tzv. paušály a skončil výkonový systém. Nemocnice měla v té době nakoupeny nové přístroje a prováděla řadu nových vyšetření a léčebných výkonů, které nebyly zahrnuty do paušálních úhrad. Postupem let se dařilo se zdravotními pojišťovnami smluvně podchytit nové zdravotnické výkony a i jejich úhradu. Snaha o vyrovnané hospodaření nemocnice se bohužel dotkla také i počtu zaměstnanců, došlo ke snížení počtu. Dalším, pro nemocnici kritickým rokem, byl rok V té době došlo ke změně sazby DPH v oblasti služeb, došlo také ke změně účtování úhrad za léčení cizinců a byla vydána nová pravidla o vzdělávání lékařů. V roce 2004 se nemocnice opětovně propadla do výrazné ekonomické ztráty. Vedení nemocnice spolu se členy dozorčí rady přijalo řadu velmi nepopulárních opatření, které odsouhlasil i zřizovatel. Opětovně byl snižován počet a byly upraveny platové poměry zaměstnanců. Došlo k radikální změně dodavatelů materiálů do nemocnice, externí dodávky léků do nemocnice byly nahrazeny dodávkami z vlastní nově vybudované lékárny a byla reorganizována tři oddělení. Následující roky ukázaly, že se jednalo o správná řešení, která postupně vyváděla nemocnici z dluhů. Při té příležitosti je třeba poděkovat všem členům dozorčí rady nemocnice, zvláště pak ing. A. Červinkovi a dnes již zemřelému ing. J. Jiráskovi, kteří se významně podíleli na přijatých řešeních. Ekonomická krize, která zasáhla především Ameriku a následně i Evropu, se samozřejmě dotkla a dotkne téměř každého z nás; nejprve se dotkla výrobních firem a následně zasáhne i zdravotnictví. Toho si nemocnice byla plně vědoma, a proto v letech 2009 a 2010 prostřednictvím výběrových řízení a tvrdých obchodních jednání významně snížila ceny dodavatelských činností, materiálů i léků. Obnovení vyrovnaného hospodaření nemocnice je o to významnější, že bylo dosaženo bez jakéhokoli oddlužení ze strany státu či kraje, kterého se dostalo některým nemocnicím (Liberec, Jablonec a Česká Lípa obdržely na oddlužení více jak 500 milionů Kč). Ačkoli by politici měli pečovat o celý region, v tomto případě rozhodli tak, že je bývalý semilský okres nezajímal 11

12 Vyrovnaného hospodaření nemocnice bylo dosaženo mimo jiné také proto, že velká část zdravotníků pochopila, že nemocnici je třeba zachovat celistvou se všemi odděleními, ambulancemi a provozy, neboť tyto se vzájemně doplňují, podporují a konečný výsledek je průsečíkem všech činností. Nemocnice také proto zakoupila jednu privátní ambulanci. Na druhou stranu u několika málo lékařů převládlo přání vlastního prospěchu nad prospěchem nemocnice jako celku a svých spolupracovníků, a tak došlo k oddělení dvou ambulancí bez finanční náhrady. V jednom případě nemocnice přichází o tržby ve výši 2,75 milionů Kč a ve druhém případě o 750 tis. Kč ročně Před nemocnicí jsou ještě 4 dlouhé roky odříkání, v jejichž průběhu musí zaplatit celkem 67 milionů Kč za úvěry a leasingy, které přijala. Teprve od roku 2015 by mělo dojít k podstatnému snížení objemu cizích zdrojů a nemocnice by měla v průběhu dalších 3 let doplatit 5,5 milionů Kč. Závěrem mi dovolte, abych co nejupřímněji poděkoval všem zaměstnancům nemocnice, jimž na nemocnici záleží, jimž záleží na jejím růstu a prosperitě, a abych jim poděkoval za veškerou jejich práci a i odříkání, za veškerou jejich péči a činnost ve prospěch pacientů. MUDr. Jiří Kalenský ředitel MMN v Jilemnici Gynekologicko-porodnické oddělení 12

13 MUDr. Zdeněk Vocásek primář oddělení Hodnocení činnosti gynekologicko-porodnického oddělení MMN Jilemnice za rok Tým lékařů a sester gyn. por. oddělení MMN Jilemnice v roce 2010 odvedl 874 porody. V přiložené tabulce lze přečíst některé odborné charakteristiky naší gynekologické a porodnické práce.nejdůležitějším faktem zůstává nízká perinatální mortalita,která činila v r ,3%o. Z dalších odborných ukazatelů lze vyzdvihnout fakt,že jsme se úspěšně postarali o prenatální péči 11 dvojčat, tradičně jedna čtvrtina našich rodiček využila bezplatné možnosti bezbolestného porodu. Nadále trvá naše dobrá spolupráce s neonatologickým oddělením FN HK a Liberec v péči o novorozence do 2500g, vyžadující akutní péči, která překračuje možnosti našich pediatrů. Na tato oddělení a do Prahy Motola jsme převezli celkem 19 dětí. Počet císařských řezů se meziročně snížil na 18,8%, počet porodů ukončených porodnickými kleštěmi byl 2,7%,což dokazuje, že forceps má stále místo v řešení porodnických akutních situací. Stále provádíme - ve spolupráci s genetikou FN Hr.Králové - amniocentézy ke spokojenosti našich pacientek.provedli jsme 213 amniocentéz. Gynekologická činnost našeho oddělení byla opět pestrá, což dokumentuje několik čísel. Na našem oddělení jsme v roce 2010 operovali celkem 1211 žen. Provedli jsme například 133 hysterektomií, 164 císařské řezy. Na našem oddělení bylo hospitalizováno 1944 ženy/1057 na gyn. a 887 na por. odd. /při průměrné délce hospitalizace gyn. odd. 3,48 dne a por. odd. 4,94dne. Ambulantně jsme ošetřili 5726 žen. Kolektiv lékařů: na oddělení pracují ke konci roku na plný úvazek dva lékaři s atestací II.st., dva lékaři bez atestace. Tři spolupracující lékaři s malým úvazkem mají atestaci II. stupně, dva mají atestaci I. st. Ke konci roku máme 6,8 úvazku, jedna lékařka je na MD. Naši lékaři pracují v ambulancích v naší nemocnici, ve Dvoře Králové, Lomnici nad Popelkou, Vrchlabí, Jablonci n. Jiz. a Tanvaldu, připravujeme ještě užší spolupráci s gynekology v jiných oblastech, což nám umožňuje udržet relativně velký provoz navzdory našemu malému přirozenému spádu. Naše oddělení má akreditaci na vzdělávání. Spolupracujeme s katedrou gyn. por. IPVZ vedenou doc. MUDr. J. Feyereislem, CSc. Zúčastňujeme se pravidelně všech celostátních i regionálních odborných konferencí a seminářů, naše oddělení si vybralo i v r několik mediků v rámci přípravy na státní zkoušku z gynekologie a porodnictví. Vzhledem k výše uvedenému považujeme rok 2010 za úspěšný. 13

14 Komentář k rozboru činnosti gyn. por. oddělení za rok Porodnice: celkem jsme odvedli 874 porody perinatální mortalita - 2,3%o předčasné porody do dokončeného 37. týdne 4,9 % eklampsie - 0 LMP + RCUI u 4,2 % porodů u 21,6% porodů užita kombinovaná spinoepidurální analgezie KP celkem 38 /36 porozeno S.C./ gemini - 11 převezených - 19 dětí otcové u porodu v 66 % provedli jsme 213 amniocentes 2. Gynekologie: provedli jsme 1211 operací 5726 ambulantně ošetřených žen Prekancerosy: hrdlo děložní CIN I-II 31 CIN III 9 Karcinomy: hrdlo děložní Ca in situ 1 Ca 6 endometrium 9 ovarium 8 Gyn. por. jako celek: za rok 2010 bylo na našem oddělení hospitalizováno 1944 žen /G 1057, P 887/ průměrná ošetřovací doba gyn. odd. 3,48 dne a por. odd. 4,94 dne. Gynekologicko-porodnické oddělení tis. Kč N V HV Dětské a novorozenecké oddělení 14

15 MUDr. Michaela Jiřičková primář oddělení Dětské oddělení poskytuje péči dětem od 0 do 19 let věku. V roce 2010 bylo na dětském oddělení hospitalizováno 804 dětí. Současně s dětskými pacienty bylo přijato 417 doprovázejících osob, převážně matek. U dětí do 6 let je hospitalizace doprovodu dítěte hrazena zdravotní pojišťovnou a naprostá většina rodin této možnosti, jak dítěti pobyt v nemocnici usnadnit, využívá. Pokud má rodina zájem a kapacita oddělení to aktuálně dovoluje, umožňujeme pobyt doprovázející osoby i u starších dětí. Nejčastějším důvodem přijetí na oddělení jsou zánětlivá onemocnění dýchacího ústrojí provázená dušností, infekce zažívacího traktu spojená s dehydratací a traumata. Na novorozeneckém oddělení bylo hospitalizováno 883 novorozenců, 38 dětí mělo porodní hmotnost nižší než 2 500g. Na novorozeneckém oddělení podporujeme kojení umožněním časného kontaktu dítěte s matkou a trvalého pobytu dítěte s matkou na porodnici. Během pobytu na porodnici jsou novorozencům provedena všechna povinná i některá nepovinná screeningová vyšetření - screening fenylketonurie a dalších metabolický vad, hypotyreosy, kongenitální adrenální hyperplasie, cystické fibrosy, ortopedické a sonografické vyšetření kyčlí, ultrazvuk ledvin a screening kongenitální katarakty. V péči o nezralé a nemocné novorozence spolupracujeme s Jednotkou intenzívní péče o novorozence Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové a s Jednotkou intermediární péče o novorozence Krajské nemocnice Liberec. Dětské oddělení poskytuje rovněž ambulantní péči v ambulanci pediatrické, která zajišťuje i akutní ambulantní péč0 i- náhrada za LSPP- pro děti a dorost v regionu, dále pracují odborné pediatrické ambulance - nefrologická, endokrinologická, kardiologická a neonatologická. Celkem bylo v roce 2010 v pediatrických ambulancích provedeno 2784 vyšetření. V květnu 2010 ukončil pracovní poměr na dětském oddělení MUDr. Mrázek, dále pracovaly na dětském oddělení MUDr. Jiřičková, MUDr. Hlobilová, MUDr. Machová, MUDr. Šmídová a v úvazku 0,6 MUDr. Fiedler. V listopadu 2010 ukončila úspěšným vykonáním závěrečného testu MUDr. Šmídová přípravu v základním kmenu oboru dětské lékařství. V roce 2010 se budova dětského oddělení konečně dočkala bezbariérového přístupu - za podpory operačního programu Evropské unie Život bez bariér byl vybudován v budově dětského oddělení výtah spojující ambulantní část v přízemí s lůžkovou částí v 1. patře budovy, výtah byl uveden do provozu Současně byl vybudován 15

16 spojovací krček spojující 1. patro dětského oddělení s 2. patrem hlavní budovy nemocnice, což umožňuje transport pacientů na lůžku z budovy dětského oddělení na operační sály, zobrazovací vyšetření a další výkony. Tímto propojením budov se výrazně zvýšil komfort pacientů, ovšem je nesporné, že tento komfort by si pacienti bývali zasluhovali již v dřívější době. Nedílnou součástí dětského oddělení je odloučené pracoviště Základní a mateřské školy Komenského v Jilemnici- školička na dětském oddělení. Paní učitelka zajišťuje výuku školáků i zaměstnání pro děti spadající do mateřské školy. Dětské oddělení v tis. Kč N V HV Neurologické oddělení 16

17 MUDr. Jana Matějková primář oddělení V roce 2010 neurologie MMN Jilemnice dále v regionu zajišťuje péči na lůžkovém oddělení a poskytuje podle potřeby konziliární služby i pro okolní nemocnice. Nadále je v chodu jak neurologická ambulance v MMN Jilemnice, tak na odloučeném pracovišti v Lomnici nad Popelkou. Na oddělení včetně pohotovostní služby a v ambulancích pracuje celkem 10 lékařů. V průběhu roku přebírá vedení oddělení po návratu z mateřské dovolené MUDr. Matějková. Ve složení středního zdravotnického personálu dochází jen k minimálním změnám, což je přínosem pro klienty, o které se starají sestřičky s bohatými zkušenostmi s péčí o neurologicky nemocné Vrchní sestrou nadále zůstává v.s Pilařová. Pravidelná ambulantní péče v MMN Jilemnice je zajištěna dopoledne vždy úterý, středu a pátek v ostatní dobu dle domluvy. Neurologická ambulance v Lomnici nad Popelkou pracuje v úterý především jako poradna pro záchvatová onemocnění, ve čtvrtek je doménou ambulantní péče o dětské pacienty a pacienty s vertebrogeními potížemi. Na lůžkovém oddělení je dostupný neurolog 24 hodin denně. V roce 2009 byla neurologickému oddělení udělena akreditace MZČR. Neurologické oddělení je nově vybaveno EMG přístrojem, MUDr. Malinová se připravuje k provádění vyšetření evokovaných potenciálů. Dobře funguje nové přístrojové vybavení EEG laboratoře, jak v MMN Jilemnice, tak v lomnické ambulanci. EMG vyšetření pro naše oddělení nadále zajišťuje MUDr. Mlejnek na pracovišti v Lomnici n. Pop. Podrobné laboratorní vyšetření mozkomíšního moku je zajištěno v laboratoři Topelex, základní orientační biochemické a cytologické parametry poskytuje laboratoř MMN. Další specialisovaná neurologická a elektrofyziologická vyšetření objednáváme podle potřeby na příslušných pracovištích, stran nukleární magnetické rezonance pak využíváme především oddělení v Jablonci n. Nisou- velmi oceňujeme novou možnost rychlého získání popisu snímků pomocí propojení nemocničních informačních systémů obou nemocnic. Pokračuje spolupráce s libereckou nemocnicí stran komplexní péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Neurochirurgické výkony jsou ve většině případů prováděny na neurochirurgii v Liberci, výborně se osvědčuje možnost zhodnocení výsledků zobrazovacích vyšetření pomocí elektronické pošty. V případě nutnosti využíváme možnost konzultace stavu či překladu pacienta na vyšší klinická pracoviště, především na Neurologickou kliniku FN Hradec Králové, velmi vstřícná je i občasná spolupráce s neurologickým oddělením Nemocnice Na Homolce. V roce 2010 bylo na našem pracovišti provedeno 680 konziliárních vyšetření pro potřeby lůžkových oddělení, ambulantně pak celkově provedeno ku vyšetření - tyto počty poněkud přesahují ty loňské, celkově v našich laboratořích provedeno 443 EEG vyšetření. 17

18 Na lůžkovém oddělení bylo v průběhu roku hospitalizováno celkem cca 656 pacientů s průměrnou ošetřovací dobou 7,81 dne. neurologie v tis. Kč N V HV Interní oddělení MUDr. Martin 18 Schmoranz primář oddělení

19 Charakteristika: V roce 2010 pracovalo interní oddělení MMN Jilemnice se 45 standardními lůžky a s 5 lůžky jednotky intenzivní péče. Na oddělení bylo v roce 2010 hospitalizováno pacientů, při počtu lůžkodnů. Průměrná ošetřovací doba 9,26 dne. Mortalita hospitalizovaných pacientů mírně klesla (na 56 promile), průměrný věk zemřelých pacientů byl 73,4 roku. Na JIP jsou nadále přijímáni překladem i pacienti z jiných zdravotnických zařízení, a to zejména v případě potřeby hemodialyzační léčby. Počty pacientů ošetřených v ambulantní složce (všeobecné interní ambulanci, v gastroenterologické ambulanci a v ambulanci funkční kardiovaskulární diagnostiky) se oproti předchozím rokům výrazněji nemění, celkově bylo v ambulancích ošetřeno téměř 10 tisíc pacientů. Z toho byly necelé 3 tisíce speciálních vyšetření srdce a oběhu (ultrazvukové vyšetření srdce, 24 hodinové monitorování EKG a krevního tlaku, zátěžové vyšetření EKG, spirometrie) a téměř 2 tisíce endoskopických vyšetření zažívacího traktu. Bylo provedeno přes 5 tisíc ambulantních a konsiliárních interních vyšetření. Personálně: Na oddělení pracovalo 13 lékařů, někteří jen na částečný úvazek, takže celkově ke konci roku naplňují 10,8 lékařských míst. Několik dalších lékařů se podílí na ústavních pohotovostních službách. U standardního lůžka pracovalo 14 sester, 1 ošetřovatelka a vrchní sestra. V ambulancích pracují 4 sestry. Střední zdravotnický personál na JIP je společný s ARO. Na oddělení pracovala 1 administrativní síla. Hospodářsky: Souhrnné účetní výnosy ze standardních lůžek, z JIP a všech 3 ambulancí byly, i přes nižší počet hospitalizovaných, téměř totožné jako v předchozím roce (přes 39 milionů). Výše nákladů byla ve většině segmetnů velmi obdobná jako v předchozím roce. Výrazný nárůst nákladů však byl v gastroenterologické ambulanci, kam se promítl leasing na nové endoskopické vybavení, a to vzrůstem nákladů o cca 1,1 milionu korun. Celkově jsme tak v roce 2010 dospěli k negativní bilanci o 990 tisíc Kč. 19

20 interna tis. Kč N V HV

21 Rehabilitace a fyzioterapie MUDr. Irena Jarešová primář oddělení Rehabilitační oddělení zajišťuje léčebnou a preventivní péči u chorob a stavů souvisejících s pohybovým aparátem v součinnosti s ostatními medicínskými obory zastoupenými v MMN.V ambulantní složce převažují onemocnění páteře, kloubů a poúrazové nebo pooperační stavy. V lůžkové složce poskytujeme rehabilitační péči podle základní diagnózy, pro kterou je pacient hospitalizován. Na oddělení pracuje 1 lékařka, 8 fyzioterapeutek a zdravotní sestra na 0,7 úvazku, provoz ambulance: pondělí pátek 6:00-15:30 hod. V roce 2010 bylo provedeno lékařských vyšetření a léčebných výkonů. Rehabilitační oddělení je situováno v bezbariérové budově v areálu nemocnice, klienti jsou objednáváni na konkrétní den a hodinu a odpadá tedy dlouhé čekání. V roce 2010 proběhlo dokončení obnovy přístrojového vybavení. Aktuálně tedy poskytujeme elektroléčbu (všechny druhy proudů včetně It křivky a následně cílené stimulace), kombinovanou léčbu elektro + ultrazvuk současně, ultrazvuk samostatně, magnetoterapii, fototerapii(laser, Bioptron, BioBeam), teploléčbu (solux, parafin a nově kryoterapie), vodoléčbu a trakce. Hlavní náplní rehabilitace je LTV individuální kondiční i speciální (na míči, na nestabilní plošině, na přístrojích, metodika Mojžíšové) a edukace klientů. Z manuálních technik reflexní a segmentové masáže, měkké techniky, mobilizace, míčkování. Jako placená služba klasické masáže Pro hospitalizované pacienty máme rehabilitační pracoviště v hlavní budově MMN v úrovni neurologického oddělení. I zde je nové přístrojové vybavení a můžeme poskytovat elektroléčbu, teploléčbu, UZ, magnetoterapii a trakce. Hlavní náplní péče o hospitalizované pacienty je však LTV včetně nácviku sebeobsluhy a používání pomůcek pro mobilitu. V rámci rehabilitace pracuje i bezbariérová protetická ambulance, 3x týdně v prostorách chirurgické ambulance. Zajišťujeme vybavení klientů MMN Jilemnice a DC Jilemnice pro děti s kombinovanými vadami pomůckami individuálně vyrobenými ortopedickou protetikou Liberec nebo pomůckami sériovými ve spolupráci s prodejnou a půjčovnou Zdravotnické potřeby Turnov, event. Zdravotyka Jilemnice. 21

22 Rehabilitace tis. Kč N V HV

23 RDG oddělení MUDr. Ivana Mašková primář oddělení Radiodiagnostické oddělení MMN funguje v samostatném dvoupodlažním pavilonu spojeném s hlavní budovou nemocnice. Ke konci roku 2010 nastaly rozsáhlé stavební úpravy k realizaci přesunu Oddělení nukleární medicíny do stejné budovy, přičemž došlo k částečné redukci provozních prostor RDG oddělení. Vyšetřovací metody byly zachovány - skiagrafie základní a speciální skiaskopie sonografie výpočetní tomografie diagnostická mammografie. Za rok 2010 bylo provedeno celkem vyšetření, z toho UZ vyšetření a CT vyš Oddělení provádí vyšetření pro všechna oddělení nemocnice, odborné ambulancemi ambulance praktických lékařů, došlo k nárůstu pacientů z Vrchlabska a Semilska i mimospádových. Přístrojové vybavení na oddělení nebylo obnoveno, do provozu byl uveden nový mobilní přístroj s C-ramenem na chirurgických operačních sálech používaný při repozicích zlomenin a zavádění osteosyntéz. Personální obsazení: Střední zdravotnický personál bez obměny - 5 laborantů pod vedením vrchního asistenta p. Skořepy, z toho 3laboranti mají PSS v oboru RDG, 1 zdravotní sestra a 1 administrativní pracovnicena částečný úvazek. Lékaři stabilně pracuje na oddělení primářka MUDr. Mašková s II. atestací v oboru RDG, MUDr. Andrusenko, která v červnu 2010 absolvovala úspěšně test v oboru radiologie a zobrazovací metody a uzavřela tak základní kmen v oboru RDG, MUDr. Hronovská, která v srpnu nastoupila na mateřskou dovolenou, v prosinci nastoupil MUDr. Fišer, který zde krátce pracoval jako absolvent a vrátil se po 2 letech praxe ve FN Motol, je v předatestační přípravě. Provozní doba oddělení je Po-Pá hod. Mimo pracovní dobu funguje nepřetržitá služba RDG laborantů a příslužba lékařů na telefonu mimo pracoviště pro případ akutního CT či UZ vyšetření. Zkušební provoz systému PACS nastavený v roce 2009 byl uveden plně do chodu a bohatě využíván ke komunikaci mezi nemocnicemi, k odesílání i přijímaní obrazové dokumentace z CT i SKG vyšetření, ke konzultacím a archivaci. Díky limitaci počítačovou 23

24 sítí je v omezené míře využíván i v rámci nemocnice, kde je nejvíce žádán chirurgy při plánování operačních výkonů a neurology. RDG tis. Kč N V HV

25 Anesteziologicko-resuscitační oddělení MUDr. Patrik Toya primář oddělení Anesteziologicko-resuscitační oddělení poskytuje anesteziologickou péči pro operační obory nemocnice a resuscitační péči na lůžkovém oddělení. Personální situace: Do na oddělení v úvazku 1,0 pracovali čtyři lékaři. Dalších pět lékařů pracovalo na částečný úvazek. Na zabezpečení anesteziologických služeb se kromě kmenových lékařů podíleli ještě externí anesteziologové. Anesteziologická část: ARO poskytuje konziliární a předoperační vyšetření pro dospělé a děti od 3 let věku. Podává anestézii na operačních sálech pro chirurgické oddělení, se spektrem operací v rozsahu všeobecné chirurgie, traumatologie, ortopedie, urologie a pro gynekologicko-porodnické oddělení. Zajišťuje pooperační dohled u pacientů po operacích na pooperačním, tzv. dospávacím pokoji. Službu konající anesteziolog zajišťuje v mimopracovní době zároveň i akutní ambulantní péči, a to do 22:00 hod. Při podávaní anestézie je využíváno celé spektrum technik celkové i místní anestézie, včetně periferních nervových blokád a analgosedací, zvláště při menších operačních diagnostických výkonech.významný úsek práce představuje spolupráce s porodnickým oddělením při podávaní svodové anestézie v průběhu probíhajícího porodu. Porodnická analgezie je dostupná nepřetržitě po 24 hodin na vyžádání, což není samozřejmostí ani ve větších zdravotnických zařízeních. Svodná anestézie přispívá ke komfortu rodiček, ke zdárnému vedení porodu, a tak i ke spokojnosti maminek. V pracovní dny podávají anestezii dva anesteziologové a dvě anesteziologické sestry. Další jedna až dvě sestry pečují o pacienty na dospávacím pokoji. Po skončení operačního programu provádějí anesteziologové předoperační vyšetření na následující operační den. V roce 2010 bylo podáno celkem 2392 anestézií, z toho 1962 celkových a 430 regionálních anestezií. Počet svodných analgezií u porodů byl 191. V průběhu ústavní pohotovostní služby byl proveden 560 výkon. Lůžkové-resuscitační oddělení: Je organizačně a prostorově integrované s chirurgickou a interní JIP, což představuje dohromady 13 lůžkovou flexibilní kapacitu zajištěnou společným středním a nižším zdravotnickým personálem a odpovídajícím přístrojovým vybavením. Péče je poskytována na 4 lůžkách tzv. resuscitační péče. Lůžkové oddělení je vybaveno monitorovací technikou umožňující kromě standardního monitorování vitálních funkcí taktéž invazivní monitorování arteriálního tlaku, centrálního venózního tlaku, včetně všech hemodynamických parametrů. Vybavení oddělení technicky dokonalými ventilátory umožňuje dlouhodobou umělou ventilaci spolu s možností extrakorporálních eliminačních technik, jak s vlastním kontinuálním eliminačním přístrojem, tak ve spolupráci 25

26 s hemodialyzačním oddělením. Komplexnost personálního a přístrojového vybavení umožňuje úspěšnou léčbu pacientů v kritickém stavu. Péče o pacienta je zajištěna stálou nepřetržitou přítomností kvalifikovaného anesteziologa a zdravotních sester, z nichž značná většina má ukončené specializační pomaturitní studium v oboru ARIP. Žádnou výjimkou nejsou ani sestry Bc. V roce 2010 bylo na resuscitačním oddělením léčeno 122 pacientů, z toho většinou pacienti s akutní respirační insuficiencí, stavy po kardiopulmonální resuscitaci, kraniocerebrálním poraněním a polytraumata. Povinností lékařů ARO je i zabezpečení resuscitační péče v případě potřeby resuscitace na jiných odděleních a konziliární činnost. ARO tis. Kč N V HV

27 Oddělení hemodialýzy MUDr. Alexandra Opluštilová vedoucí lékař Hemodialyzační oddělení MMN v Jilemnici poskytuje akutní a chronickou péči pacientům se selháním funkce ledvin,provádí rekreační dialýzy pro pacienty z celé ČR,případně zahraničí. Spádová oblast je cca 70 tis.obyvatel -okr.semily,trutnov, Jičín. Kapacita oddělení je 16 lůžek, ztoho 2 lůžka na izolaci pro infekční pacienty. Oddělení je vybaveno nejmodernějším typem reverzní osmózy k úpravě vody pro dialýzu. Nefrologická ambulance dispenzarizuje, konziliárně vyšetřuje a léčí pacienty s chronickým onemocněním ledvin,pacienty s progredující ledvinovou nedostatečností připravuje pro dialyzačnětransplantační program. V roce 2010 bylo provedeno celkem 7055 výkonů ( kromě chronických hemodialýz také 257 dialýz akutních a 2619 hemodiafiltrací, 151 den probíhala za spolupráce s JIP kontinuální venovenózní hemodialýza a byly provedeny 3 reinfuze ascitu). 131 rekreačních dialýz bylo provedeno u 24 pacientů, z toho u 2 cizinců. 3 pacienti podstoupili úspěšnou transplantaci kadaverózní ledviny, z toho v jednom případě se jednalo o kombinovanou transplantaci ledviny a slinivky. Celkem jsme léčili 73 pacientů v chronickém a 19 pacientů v akutním programu, 2 pacienti byli léčeni peritoneální dialýzou,jeden z nich je léčen pomocí zapůjčeného přístroje - cycleru od fi Baxter. V nefrologické ambulanci bylo provedeno 4679 vyšetření u 1238 pacientů s postižením ledvin a močových cest. Nefrologická ambulance se již tradičně v březnu zapojila do akce Světový den ledvin. Koncem března se konal na Dolních Mísečkách již tradiční Rekondiční pobyt dialyzovaných a transplantovaných ve spolupráci se Společností D a T. V prosinci proběhlo v přátelské atmosféře již tradiční předvánoční setkání zaměstnanců a klientů HDS v jídelně Eurest,sponzorem akce byla fi GML. V prosinci byl na naše oddělení zakoupen přístroj Crit line,sloužící k vyšetřování recirkulace krve v cévních přístupech a ke stanovování optimální hmotnosti u dialyzovaých pacientů. Na zabezpečení provozu střediska se v odpoledních a nočních hodinách kromě kmenových lékařů MUDr.Opluštilové a MUDr.Kudrnáčové podíleli i 2 externí lékaři MUDr. Vrba a MUDr.Soukupová. Nefrologickou specializaci má ve svém indexu zapsán absolvent MUDr.Michal Opluštil,který t.č. absolvuje základní kmen na interním oddělení naší nemocnice. Díky sponzorství fi Roche navštěvují naši zaměstnanci již šestým rokem jazykové kurzy angličtiny. Na našem hemodialyzačním oddělení a nefrologické ambulanci probíhají dvě klinická hodnocení - s darbepoetinem (fi Amgen) a s parakalcitolem (fi Abbott). 27

28 Dialýza tis. Kč N V HV

29 Laboratoř Ing. Barbora Gottwaldová vedoucí laboratoře Oddělení laboratoře zajišťuje vyšetření v oborech klinická biochemie, hematologie, imunohematologie, imunologie, infekční sérologie a nukleární medicína. Součástí laboratorního provozu je i Mezisklad transfúzních přípravků, zřízený ÚVN Střešovice Praha a Krevní banka při MMN Jilemnice. Naše služby poskytujeme lůžkovým oddělením a odborným ambulancím MMN, privátním lékařům z jilemnické, vrchlabské a lomnické oblasti. Rovněž provádíme vyšetření pro veterinární lékaře a samoplátce. Biologický materiál od privátních lékařů regionu je několikrát denně svážen soukromou svozovou službou. V roce 2010 provedlo Oddělení laboratoře celkem analýz, z toho (tj. 36%) pro lůžková oddělení a (tj. 64%) pro odborné ambulance a privátní lékaře. Pro veterinární lékaře byla provedena vyšetření v celkovém objemu cca 180 tis. bodů. Provoz Oddělení laboratoře je zajištěn nepřetržitě. Personální obsazení v roce 2010: 2 VŠ nelékaři s atestací v oboru Vyšetřovací metody v klinické biochemii, 1 VŠ lékař s atestací z hematologie a transfůzního lékařství, 1 VŠ mlékař, 12 laborantek, z toho 5 s atestací v oboru Klinická biochemie a 1 s atestací v oboru Hematologie a transfůzní služba, 1 sanitářka. Během roku 2010 došlo k personální výměně na pozici analytika Oddělení laboratoře a od ledna 2010 je vedoucí Oddělení laboratoře Ing. Barbora Gottwaldová. Během roku 2010 došlo k částečné obměně přístrojového vybavení. 2 imunochemické analyzátory Access 2 byly nahrazeny analyzátorem DxI 600, který byl přes alikvotační modul UCTA spojen s biochemickým analyzátorem, čímž vznikl komplex UniCel DxC 660i. Instalace tohoto analyzátoru umožnila racionalizaci provozu a sloučení dvou pracovních úseků biochemie a imunoanalýza v jeden. I nadále je kladen velký důraz na jednoznačnou identifikaci vzorků pacientů od příjmu do laboratoře až po vydání výsledkového listu. Vzorky jsou při příjmu označeny čárovými kódy, čímž se výrazně snižuje možnost záměny vzorku. V roce 2010 bylo nahrazeno vyšetření katalytické aktivity enzymu CK-MB metodou CK-MB mass, která je doporučována ČSKB jako součást vyšetření markerů poškození myokardu. Oddělení laboratoře se pravidelně účastní cyklů externí kontroly kvality pro jednotlivé analyty organizované společností SEKK, Státním zdravotním ústavem a německou DGKL. Pracovníci Oddělení laboratoře zvyšují své odborné znalosti a kvalifikaci účastí na odborných kurzech, seminářích a kongresech. 29

30 V souladu se snahou zvýšit kvalitu poskytovaných služeb se Oddělení laboratoře připravuje k akreditaci laboratoře podle mezinárodní normy ČSN EN ISO Laboratoře tis. Kč N V HV

31 Oddělení nukleární medicíny MUDr. Lenka Tylová primář Pracoviště se zabývá ambulantní diagnostickou činností. Provádí vyšetřovací metody za použití radioaktivních látek, které se podávají převážně nitrožilně, ale i jinými cestami (inhalací, ústy, podkožně atd.) v závislosti na typu konkrétního vyšetření. Provozní doba je v pracovních dnech od 6,30 do 14,00 hod. Objednávky na vyšetření případně konzultace o nich na t. č od 6, 00 do 14, 30 hod. V roce 2010 bylo na oddělení provedeno vyšetření (3 197 výkonů) z toho 566 u hospitalizovaných a u ambulantních pacientů. Díky přístrojovému vybavení oddělení a kvalifikaci personálu můžeme provádět všechny typy scintigrafických vyšetření, tzv. planární a dynamické studie, posouzení celotělové distribuce radiofarmak, tomografická vyšetření (SPECT). K nejčastějším patří scintigrafie skeletu v různých modifikacích, vyšetření ledvin funkčně morfologická i funkční, ventilační a perfuzní scintigrafie plic, vyšetření žilního systému dolních končetin a pánve, scintigrafie štítné žlázy, funkční vyšetření jícnu a žaludku a tomografické zobrazení perfuze myokardu a mozku metodou SPECT. Další méně frekventovaná vyšetření provádíme po dohodě a podle zájmu kliniků. Personální zajištění pracoviště : Na oddělení t. č. pracují tři vysokoškoláci. MUDr. Lenka Tylová s atestacemi v oboru vnitřní lékařství a nukleární medicína, 20 let praxe. RNDr. Jaromír Hanza s atestací z lékárenství a nástavbovou atestací v oboru Radioaktivní přípravky, 36 let praxe, ing. Petr Šohaj, radiologický fyzik, 13 let praxe, (Bc. Petra Zollmannová, radiologická asistentka, je na mateřské dovolené.) Přístrojové vybavení pracoviště: Dvouhlavá scintilační kamera (SPECT) Picker Prism 2000 XP Planární scintilační kamera Nucline Npac PC pro aquizici dat 2x PC pro vyhodnocení scintigrafických studií 3x Zaměstnanci se pravidelně účastní vzdělávacích akcí, letos to byly především Dny nukleární medicíny v Havlíčkově Brodu. MUDr. Tylová složila v květnu zkoušku zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvlášť důležitých z hlediska radiační ochrany, která je vyžadovaná k povolení provozu pracoviště Státním ústavem pro jadernou bezpečnost. Každoročně připravujeme přednášky pro studenty gymnázia v Jilemnici a Střední zdravotní školy v Turnově. O dobré odborné úrovni pracoviště svědčí to, že v roce 2007 získalo v rámci systému vzdělávání akreditaci v oboru nukleární medicína. 31

32 V posledních měsících roku 2010 začaly přípravy na náročný přesun oddělení do rentgenologického pavilonu naší nemocnice. Krom aktivní účasti při řešení budoucího prostorového uspořádání pracoviště jsme pro něj zpracovali obsáhlou dokumentaci - tzv. Program zabezpečování jakosti, která je nezbytná pro získání povolení k činnosti Státním ústavem pro jadernou bezpečnost. V roce 2011 se tedy otevře další etapa v existenci oddělení nukleární medicíny MMN v Jilemnici. Začneme vyšetřovat na novém pracovišti vybaveném moderní přístrojovou technikou. Pevně věříme, že nabídneme našim pacientům příjemnější prostředí a lékařům kvalitní nálezy odpovídající současné úrovni oboru. Planární scintilační kamera Nucline Npac Dvouhlavá scintilační kamera (SPECT) Picker Prism 2000 XP ONM tis. Kč N V HV

33 Chirurgické oddělení MUDr. Jaroslav Edlman primář oddělení Chirurgické oddělení mělo v roce lůžek v 15 pokojích se samostatným sociálním zařízením, 1 pokoj je zařízen jako nadstandardní jednolůžkový, vybaven ledničkou, televizním přijímačem a telefonem. Nedílnou součástí oddělení je chirurgická JIP se 4 lůžky. Na oddělení pracují 3 chirurgové se II.atestací, další 4 chirurgové s II. atestací na částečný úvazek, 1 urolog se II.atestací, 4 chirurgové v přípravě k atestaci a 26 sester, z toho 8 na operačních sálech a 3 na centrální sterilizaci. Rok 2010 byl v mnohých ukazatelích rekordní. Bylo provedeno 1158 operací, což je nejvíce v historii oddělní. Největší podíl 40% - představovaly traumatologické operace, kterých bylo provedeno 464, rovněž nejvíce v historii. Dále bylo provedeno 144 urologických operací, 56 operací žlučníku, z toho 51 laparoskopicky, 152 operací kýl, z toho 49 laparoskopicky, 67 appendectomií, 58 cévních operací, 24 operací na střevu a žaludku a 19 operací pro náhlou příhodu břišní. Na operačních sálech a centrální sterilizaci byly v tomto roce uvedeny do provozu nové přístroje pojízdný rentgen, druhá endoskopická věž umožňující endoskopicky operovat na dvou sálech současně, 2 nové operační stoly, 2 kostní vrtačky, instrumentarium pro speciální endoskopické urologické operace, dále 2 nové autoklávy a ultrazvuková myčka operačních nástrojů. Hospitalizovaných pacientů bylo 1619, což je druhý nejvyšší počet v historii oddělení, z toho 23 cizinců (Německo, Holandsko, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Dánsko). Průměrná ošetřovací doba byla 5,03 dne. Součástí chirurgické ambulance je již tradičně mammologická poradna, traumatologická poradna a urologická ambulance. Na ambulancích bylo provedeno ošetření. Oddělení nadále velmi dobře spolupracuje s vyššími pracovišti, zejména s traumacentrem Liberecké nemocnice a neurochirurgickým, cévním a radiodiagnostickým oddělením téže nemocnice, a to v obou směrech, dále pak s radiodiagnostickým oddělením a oddělením cévní chirurgie Thomayerovy nemocnice a nemocnice Na Homolce v Praze. Počty operací: operace celkem operace žlučníku a žlučových cest...56 z toho laparoskopicky...51 kýly

34 z toho laparoskopicky...49 výkony na střevu a žaludku...24 cévní operace...58 appendektomie...67 urologické operace operace pro náhlou příhodu břišní...19 traumatologické operace z toho nitrodřeňová osteosynthesa...48 operace pro zlomeninu stehenní kosti...75 artroskopie Chirurgie tis. Kč N V HV

35 Alergologie MUDr. Václav Vrba V alergologické ambulanci bylo za rok 2010 ošetřeno pacientů, celkový počet pacientů, k činil 3 625, z toho 875 dětí do 19 let věku.bylo provedeno kožních alergologických testů a 401 pacient byl léčen specifickou desensibilizační vakcínou. Sledujeme poměrně široké pole alergologicko imunologických diagnoz, počínaje atopickou dermatitidou, přes pollinotický syndrom, alergie na různá alergizující agens /pyly, plísně, srst zvířat, roztoči, vosí jed, včelí jed, některá léčiva, zejména antibiotika, analgetika, anestetika, některé druhy potravin, konzervačních činidel, barviv, některé typy textilií, latex atp./. Dále asthma bronchiale eosinofilní i non eosinofilní, některé pacienty s CHOPN, imunodeficience v buněčné, protilátkové i komplementové složce imunity, autoimunitní choroby typu revmatoidní artritis, systémový lupus erythematodes, morbus Sjoegren, dermatomyositis polymyositis, sklerodermie, vaskulitidy, postinfekční imunopatologie /borreliové, chlamydiové, yersiniové, mykoplasmatické./, denně využíváme k upřesnění diagnozy spirometrický přístroj, též nově NIOX k měření vydechovaného NO. V případě potřeby provádíme bronchodilatační test. V 5/2010 proběhl v rámci tzv. Dne asthmatu i u nás záchyt nových, dosud nediagnostikovaných pacientů s asthma bronchiale, tuto akci plánujeme i na , od ranních do podvečerních hodin. 35

36 Diabetologie MUDr. Petra Vrbová K jsme měli v dispenzární péči pacientů s 1. a 2. typem i sekundárními typy diabetu, v průběhu roku přibylo 86 nových diabetiků. V uplynulém roce jsme provedli vyšetření diabetiků. Pokračuje péče o pacientky s gestačním diabetem mellitem. Diabetologická sestra Blanka Horáčková po letech spolehlivé práce odešla do důchodu a nastoupily 2 nové sestry Kateřina Langerová a Jarmila Ducháčková. Obě sestry letos úspěšně absolvovaly podiatrický kurz v IKEM a získaly certifikát podiatrických sester. Nově máme možnost ošetřovat pacienty se syndromem diabetické nohy i za použití přístroje na suchou pedikůru. Pokračuje spolupráce se Svazem diabetiků, podle zájmu plánujeme edukační přednášky, semináře a pobyty pro pacienty. V rámci interní ambulance se staráme o 350 pacientů, převážně s poruchami lipidového metabolizmu, chronickou obstrukční plicní nemocí, ischemickou chorobou srdeční a onemocněním štítné žlázy, provádíme plánovaná předoperační vyšetření a EKG. ; 36

37 Lékárna Mgr. Milan Oláh V roce 2010 pracovalo v lékárně 8 zaměstnanců, z toho čtyři vysokoškoláci. Pokračovaly u nás praxe studentů jak z vysokoškolského vzdělávacího programu, tak středoškolského.tržby veřejné části za léčiva od zdravotních pojišťoven činily 37,5 mil Kč. Náklady nemocnice na léčiva překročily částku 14,2 mil. Kč. Celkové tržby veřejné lékárny byly 51 mil. Kč Lékárna tis. Kč N V HV

38 Úsek hlavní sestry - ošetřovatelství Marie Seifertová hlavní sestra zahájení přípravných prací na změnách a úpravách ve zdravotnické ošetřovatelské dokumentaci na jednotlivých odděleních: postupné úpravy nebo přepracování podle potřeb některých částí oš. dokumentace na jednotlivých odděleních důraz na kvalitu vedení oš. dokumentace provádění kontrol vedení oš. dokumentace na jednotlivých odděleních příprava a realizace ústavních ošetřovatelských seminářů v MMN a odborných ošetřovatelských konferencí pro pracovníky MMN i externí pracovníky okolních zdrav. zařízení zařazených do kreditního systému dle vyhlášky MZ ČR č.423/2004sb v platném znění) datum registr. č. téma MMN / 1 / 2010 Peritoneální dialýza MMN / 2 / 2010 Příprava nemocnice na akreditaci ČAS/KK/843/2010 IX. odborná konference ČAS/KK/2931/201 0 X. odborná konference pravidelná aktivní účast pracovníků nelékařských profesí MMN na seminářích i konferencích práce na úseku standardizace ošetřovatelské péče příprava metodiky pro tvorbu standardů pracovních postupů v oš. praxi v MMN v rámci přípravy nemocnice na národní akreditaci probíhá soustavná kontrola současných standardů a tvorba některých nových postupů sledování spokojenosti nelékařských zdravotnických pracovníků pomocí dotazníkové metody proběhl celoústavní průzkum spokojenosti nelékařských zdravotnických pracovníků v měsících březen říjen sledování spokojenosti pacientů s ošetřovatelskou péčí pomocí dotazníkové metody probíhá mimo průzkum Nemocnice ČR očima pacientů v rámci MMN (dotazníky MMN) 38

39 dále MMN se zúčastnila celostátního měření spokojenosti pacientů českých nemocnic v rámci celostátního projektu a průzkumu spokojenosti pacientů v ČR, který probíhal ve všech 14 krajích ČR od celostátně i v MMN Naše nemocnice se v roce 2010 umístila: 1. v celkovém hodnocení za Liberecký kraj snaha o vytvoření dobrých podmínek pro sekci sester určených pro práci k přípravě na akreditaci nemocnice vytvoření nových náplní práce zdravotnických pracovníků v úseku ošetřovatelské péče a administrativní práce na odděleních MMN podle vyhlášky i dalších platných předpisů, kterými se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků i jiných odborných pracovníků na úseku ošetřovatelské péče průběžně byly vypracovány zcela nové náplně práce pro jednotlivé pracovníky MMN v Jilemnici příprava a jednání o vyhovujících systémech ošetřovatelské péče - začal se zkoušet systém skupinové péče auditoři program Vnitřní audit v MMN, proškolení auditorů kontrolní činnost zaměřená na dodržování standardních ošetřovatelských postupů 39

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Ambulance akutní péče. Po Út St Čt Pá So Ne

Ambulance akutní péče. Po Út St Čt Pá So Ne Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00 12.00 jen sestra 08.00 12.00 jen sestra 07.00

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

Ordinační hodiny MMN, a.s.

Ordinační hodiny MMN, a.s. Ordinační hodiny MMN, a.s. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Jen na objednání (tel.481551152). Poslední pacient bude ošetřen 15 min.před koncem ordinační doby. Pacienty přijímáme po

Více

Ordinační hodiny MMN, a.s. nemocnice Jilemnice

Ordinační hodiny MMN, a.s. nemocnice Jilemnice Ordinační hodiny MMN, a.s. nemocnice Jilemnice Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Jen na objednání (tel.481551152). Poslední pacient bude ošetřen 15 min.před koncem ordinační doby. Pacienty

Více

Ambulance akutní péče. Po Út St Čt Pá So Ne

Ambulance akutní péče. Po Út St Čt Pá So Ne Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00 12.00 jen sestra 08.00 12.00 jen sestra 07.00

Více

Ordinační hodiny MMN v Jilemnici

Ordinační hodiny MMN v Jilemnici Ordinační hodiny MMN v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Jen na objednání (tel.481551152). Poslední pacient bude ošetřen 15 min.před koncem ordinační doby. Pacienty přijímáme

Více

Ambulance akutní péče. Po Út St Čt Pá So Ne

Ambulance akutní péče. Po Út St Čt Pá So Ne Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance od 11.8.2014 08.00-12.00 jen sestra 12.30-15.00 08.00-12.00

Více

Ordinační hodiny MMN, a.s.

Ordinační hodiny MMN, a.s. Ordinační hodiny MMN, a.s. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Jen na objednání (tel.481551152). Poslední pacient bude ošetřen 15 min.před koncem ordinační doby. Pacienty přijímáme po

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s.

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla telefonní

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ. Kvalitativním ukazatelem je již několik let prakticky nulová novorozenecká úmrtnost při průměru okolo 1000 porodů za rok.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ. Kvalitativním ukazatelem je již několik let prakticky nulová novorozenecká úmrtnost při průměru okolo 1000 porodů za rok. Dětské oddělení poskytuje hospitalizační péči dětem ve věku od 0 do 19 let a doprovodným osobám. Jde o komplexní akutní péči ve všech odbornostech včetně dětí po operacích a úrazech. Péči doplňují svými

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2008 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel 1 Obsah výroční zprávy roku 2008 Informace o nemocnici... 3 Organizace

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel 1 Obsah výroční zprávy roku 2011 Informace o nemocnici... 3 Organizace

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech

Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech Napsal uživatel

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Výroční zpráva. Masarykova městská nemocnice v Jilemnici. Zřizovatel: město Jilemnice. Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský

Výroční zpráva. Masarykova městská nemocnice v Jilemnici. Zřizovatel: město Jilemnice. Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský 2014 Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Zřizovatel: město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský Obsah INFORMACE A ORGANIZACE NEMOCNICE... 4 VEDENÍ NEMOCNICE... 5 KONZULTAČNÍ SBOR

Více

Výroční zpráva. Masarykova městská nemocnice v Jilemnici. Zřizovatel: město Jilemnice. Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský

Výroční zpráva. Masarykova městská nemocnice v Jilemnici. Zřizovatel: město Jilemnice. Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský 2015 Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Zřizovatel: město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský Obsah INFORMACE A ORGANIZACE NEMOCNICE... 4 VEDENÍ NEMOCNICE... 5 KONZULTAČNÍ SBOR

Více

Výroční zpráva. Masarykova městská nemocnice v Jilemnici. Zřizovatel: město Jilemnice. Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský

Výroční zpráva. Masarykova městská nemocnice v Jilemnici. Zřizovatel: město Jilemnice. Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský 2015 Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Zřizovatel: město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský Obsah INFORMACE A ORGANIZACE NEMOCNICE... 4 VEDENÍ NEMOCNICE... 5 KONZULTAČNÍ SBOR

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Výroční zpráva. Masarykova městská nemocnice v Jilemnici. Zřizovatel: město Jilemnice. Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský

Výroční zpráva. Masarykova městská nemocnice v Jilemnici. Zřizovatel: město Jilemnice. Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský 2015 Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Zřizovatel: město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský Obsah INFORMACE A ORGANIZACE NEMOCNICE... 4 VEDENÍ NEMOCNICE... 5 KONZULTAČNÍ SBOR

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 10.5.2004 Síť zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji k 31.12.2003 Koncem

Více

Varianta C ponechání stávajícího stavu

Varianta C ponechání stávajícího stavu Návrh optimalizace struktury poskytování akutní hospitalizační péče Nemocnice s poliklinikou Karviná- Ráj, příspěvková organizace Varianta C ponechání stávajícího stavu 1. Úvod 2. Popis aktuálního stavu

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2002

Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 41 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2002 Rezorty celkem K 30. 6. 2002 existovalo v České republice

Více

VŠEOBECNÁ AMBULANCE Gyn-por pavilon, přízemí 6:30-15:00 6:30-15:00 6:30-15:00 6:30-15:00 6:30-15: :00-8:00

VŠEOBECNÁ AMBULANCE Gyn-por pavilon, přízemí 6:30-15:00 6:30-15:00 6:30-15:00 6:30-15:00 6:30-15: :00-8:00 Klinika Název Umístění Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Telefon dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ARO Ambulance bolesti Gyn-por pavilon,

Více

DĚTSKÉ 6:00-7:30 odběry, 7:30-12:00. (obj.pac) 12:00. 11:00-12:00 (obj.pacienti) 11:00-12:00. (obj.pacienti)

DĚTSKÉ 6:00-7:30 odběry, 7:30-12:00. (obj.pac) 12:00. 11:00-12:00 (obj.pacienti) 11:00-12:00. (obj.pacienti) Klinika Název Umístění Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Telefon dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ARO Ambulance bolesti Gyn-por pavilon,

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2007 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel 1 Obsah výroční zprávy roku 2007 Informace o nemocnici...3 Organizace

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Lékař v oboru gynekologie a porodnictví ž/m

Lékař v oboru gynekologie a porodnictví ž/m Lékař v oboru gynekologie a porodnictví ž/m Nemocnice Naším klientem je největší nemocnice akutní a standardní péče (cca. 260 lůžek) v okrese v severním Hesensku. Každoročně se postará v průměru o více

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2009 65 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2008 Physicians, dentists and pharmacists 2008 Souhrn V České

Více

ANO. Potom navštivte lékařskou pohotovostní službu

ANO. Potom navštivte lékařskou pohotovostní službu Došlo u Vás či Vašeho dítěte k náhlé změně zdravotního stavu či zhoršení průběhu onemocnění mimo ordinační dobu registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, registrujícího

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 65 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2011 Physicians, dentists and pharmacists 2011 V České

Více

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice...

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Organizační struktura... Kvalita zdravotní péče... Léčebná péče - lůžková oddělení... Ukazatele za

Více

ENDOKRINOLOGICKÁ Přízemí u bufetu Slunečnice 7:45-11:00 13:00-14:30 8:00-11: :00-7:30 14:00-15:00 odběry, 7:30-

ENDOKRINOLOGICKÁ Přízemí u bufetu Slunečnice 7:45-11:00 13:00-14:30 8:00-11: :00-7:30 14:00-15:00 odběry, 7:30- Klinika Název ambulance Umístění ambulance Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Telefon dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ARO Ambulance bolesti

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

za rok 2012 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok 2012 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2012 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah Informace o nemocnici 4 Organizace MMN 5 Vedení nemocnice 6

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Profesní životopisy lékařů

Profesní životopisy lékařů Profesní životopisy lékařů Prim. MUDr. Peter Kraus Vzdělání 10/2016 Zvláštní odborná způsobilost v oboru Urogynekologie 10/2012 Diplom celoţivotního vzdělávání 07/2008 Specializovaná způsobilost Gynekologie

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Akreditační komise v oboru AIM - jakou má roli v systému?

Akreditační komise v oboru AIM - jakou má roli v systému? Akreditační komise v oboru AIM - jakou má roli v systému? Tomáš Vymazal KARIM 2.LF UK a FN Motol předseda AK AIM při MZ ČR Neplést s akreditační komisí SAK!!! Posláním SAK je trvalé zvyšování kvality a

Více

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1998

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1998 MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1998 Jilemnice, duben 99 Stránka 1 OBSAH Organizace MMN str. 3 Lékařské obsazení str. 4-7 Správa ústavu str. 8 Charakteristika jednotlivých oddělení

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ ORP UHERSKÉ HRADIŠTĚ

PRACOVNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ ORP UHERSKÉ HRADIŠTĚ PRACOVNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ ORP UHERSKÉ HRADIŠTĚ 3.- 4. 5 2018 Změny v představenstvu Ing. Vlastimil Vajdák Prim. MUDr. Petr Kavalec Změny v představenstvu MUDr. Radomír Maráček MUDr. Petr Sládek Mgr. Lucie

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 3 23.8.2006 Gynaecologic Care - Activity in Branch in the Liberecký Region in 2005 Souhrn

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.11.2004 78 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Všechny údaje v této aktuální informaci se týkají evidenčního

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. j.: MU-IS/9482/2019/837898/LF-1 Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Znění účinné ke dni 1.8.2019, schváleno AS LF MU dne 20. 11. 2018 a AS MU dne 7. ledna 2019 Organizační struktura

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Masarykova městská nemocnice. Jilemnice

Masarykova městská nemocnice. Jilemnice - 1- Masarykova městská nemocnice Jilemnice Roční zpráva 1997 V Jilemnici 30. 3. 1998. - 2- OBSAH Organizace MMN str. 3 Lékařské obsazení str. 4 7 Správa ústavu str. 7 Charakteristika jednotlivých oddělení

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 4 21.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2004 Gynaecologic Care

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

Akreditační komise v oboru AIM. - jakou má roli v systému vzdělávání - co přinesl rok 2017 a co čekat v 2018

Akreditační komise v oboru AIM. - jakou má roli v systému vzdělávání - co přinesl rok 2017 a co čekat v 2018 Akreditační komise v oboru AIM - jakou má roli v systému vzdělávání - co přinesl rok 2017 a co čekat v 2018 Tomáš Vymazal KARIM 2.LF UK a FN Motol předseda AK AIM při MZ ČR Neplést s akreditační komisí

Více

ANO. Potom navštivte lékařskou pohotovostní službu

ANO. Potom navštivte lékařskou pohotovostní službu Příloha Došlo u Vás či Vašeho dítěte k náhlé změně zdravotního stavu či zhoršení průběhu onemocnění mimo ordinační dobu registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost,

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 24. října 2016. Klinika Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Radiodiagnostická klinika Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Vyšetření,

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní medicína 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 2 5.5.2003 Síť zdravotnických v roce 2002 Na konci roku 2002 bylo v Pardubickém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Krajské zdravotní, a.s. NEMOCNICE DĚČÍN, o.z. NEMOCNICE CHOMUTOV, o.z. NEMOCNICE MOST, o.z. NEMOCNICE TEPLICE, o.z. MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z. Krajská zdravotní,

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Výroční zpráva Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Výroční zpráva Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Výroční zpráva 2010 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Úvodní slovo Vážení čtenáři, po roce se Vám opět dostává do rukou výroční zpráva Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, tentokráte

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Přístroje pro Iktové centrum PKN. Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení iktového centra

Přístroje pro Iktové centrum PKN. Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení iktového centra Tisková konference Přístroje pro Iktové centrum PKN pořádaná u příležitosti ukončení projektu k 30.9.2013 s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení iktového centra Pardubice, září

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Základní modul - povinný

Základní modul - povinný Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené)

Více

ENDOKRINOLOGICKÁ Přízemí u bufetu Slunečnice 7:45-11:00 13:00-14:30 8:00-11: :00-7:30 14:00-15:00 odběry, 7:30- 12:00

ENDOKRINOLOGICKÁ Přízemí u bufetu Slunečnice 7:45-11:00 13:00-14:30 8:00-11: :00-7:30 14:00-15:00 odběry, 7:30- 12:00 Klinika Název ambulance Umístění ambulance Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Telefon dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne ARO Ambulance bolesti

Více

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012

Činnost oboru nukleární medicíny v roce Activity of section of nuclear medicine in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 8. 213 38 Souhrn Činnost oboru nukleární medicíny v roce 212 Activity of section of nuclear medicine in the year

Více

Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, Hranice

Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, Hranice Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice IČ 47677406, DIČ CZ47677406 v ORDINACNÍ HODINY platné od 1. 6. 2016 Zpracoval: Michaela Sobková, asistentka Dne: 23.05.2016 Schválil: MUDr. Eduard

Více

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Výroční zpráva Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám, tak jako každý rok, předložit zprávu o činnosti Fakultní Thomayerovy nemocnice v roce. Bez nadsázky lze říci,

Více