Problematika přidělování známek na přihlášky na SŠ v ZŠW Jinonice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika přidělování známek na přihlášky na SŠ v ZŠW Jinonice"

Transkript

1 Problematika přidělování známek na přihlášky na SŠ v ZŠW Jinonice verze 2 Obsah: - Proč toto téma a co je cílem? - Hodnocení na ZŠW - výňatek ze školního řádu ZŠW - Přihláška na SŠ - Dotazník pro rodiče 6. třídy - Vyhodnocení dotazníku - Názory rodičů 6. třídy k problematice - Stanovisko kolegia ZŠW - Požadavky na přijímací řízení na SŠ - Jak to řeší jinde - WZŠ Semily - Jak to řeší jinde - Waldorfské lyceum Praha + DOPLNĚNÍ - Práva zákonných zástupců - výňatek ze školního řádu ZŠW - Závěr - Životnost! Třídních učitelů na ZŠW Zpracoval: Kamil Douděra, rodič tří žákyň ZŠW 30/9/2013 Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 1 z 17

2 Proč toto téma? - Vlastní zkušenost - Malá informovanost rodičů o problematice a s tím spojené možné rozčarování ve vyšších ročnících - Ne zcela jasný a konzistentní postoj kolegia k problematice - Střet waldorfský vs. newaldorfský svět, idea vs. realita - Zjištění, že ve vyšších ročnících jiných základních W škol na W lyceu v Praze se známkuje Co je cílem? - Jasné a jednotné vyjádření kolegia k problematice - pravidla - Informovanost rodičů, aby předem věděli, jak se věci skutečně mají a co mohou a nemohou očekávat a požadovat - Možnost rodičů a dětí znát a ovlivňovat své výsledky na přihlášky na newaldorfské SŠ - Příprava dětí na střet s realitou známkování na SŠ vč. W lycea Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 2 z 17

3 Hodnocení na ZŠW Jinonice Web (stav k 30/6/2013) děti nejsou známkovány, vysvědčení dostanou ve formě slovního hodnocení, které je hlubokou úvahou nad dítětem, které učitel celý rok vedl, o vývoji jeho schopností a předpokladech k další práci. Hodnocení je zaměřeno na individuální pokrok žáka, ne na jeho srovnání s jakousi hypotetickou laťkou.. Školní řád ZŠW Jinonice (stav k 30/6/2013) PRAVIDLA HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Způsob hodnocení a) průběžné hodnocení ústní či písemné slovní hodnocení b) hodnocení na vysvědčení slovní hodnocení c) v 9. třídě (případně dříve při přestupu žáka na jinou školu) je slovní hodnocení dle požadavků střední školy, na kterou se žák hlásí, převedeno na klasifikaci, a to tak, že jsou na klasifikaci převedena hodnocení jednotlivých kritérií a z nich učitel vyvodí souhrnnou známku; d) sebehodnocení žáka - průběžně (formou práce s chybou, osobním rozhovorem) jako okamžitá zpětná vazba - dále (pouze na II. stupni) též formou osobních konzultací za přítomnosti učitelů a zákonných zástupců. Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 3 z 17

4 Přihláška na SŠ Vyplněné přihlášky na umělecké SŠ vydává škola na požádání na začátku 9. třídy (přijímací řízení na tento typ škol se koná již lednu) - v roce 2011 obsahovaly známky za celou 7. a 8. třídu (viz. ukázka níže). Dle informací z kolegia od letoška ( září 2013) již přihlášky na umělecké SŠ obsahují známky pouze z konce 7. třídy a celou 8. třídu. Přihlášky na ostatní typy SŠ se pak vydávají v únoru či březnu a obsahují známky z celé 8. a první pololetí 9. třídy. Ukázka přihlášky na uměleckou SŠ z 9/2011 Počet podaných přihlášek na umělecké SŠ ze ZŠW žáci žáků Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 4 z 17

5 Dotazník ohledně hodnocení žáků ZŠW v 7. a vyšší třídě (rozesláno rodičů 6. třídy 29/4/2013) Vážení spolurodičové, Rád bych znal váš názor na možnost doplnění slovního hodnocení o standardní známky (vyjádřené slovním výrazem) u žáků v 7. a vyšší třídě naší ZŠW. Pokud je možné prosím o odpověď oba členy rodiny zvlášť. 1) Víte, že už od 1. pololetí 7. třídy je pro účely přijímacího řízení na SŠ uměleckého směru převáděno slovní hodnocení na známky? ANO / NE 2) Myslíte si, že nyní dokážete slovní hodnocení adekvátně převést na známku? ANO / NE 3) Chtěli byste znát v 7. a vyšší třídě mimo slovního hodnocení i známky vašich dětí, které jim budou přiděleny na přihlášky na SŠ? ANO / NE Pokud ANO: a) Měli by je znát i děti? ANO / NE b) Chtěli byste je znát i průběžně, aby si dítě známku mohlo na vysvědčení zlepšit? ANO / NE Pokud k tématu chcete něco přidat, můžete zde: Děkuji za vaše odpovědi a názory Kamil Douděra Rodič 6. třída ZŠW 29/4/2013 Po zpracování dotazníku do statistiky budou údaje převedeny do anonymní podoby. Nebude tak možné dohledat, kdo a jak odpovídal. Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 5 z 17

6 Dotazník ohledně hodnocení žáků ZŠW v 7. a vyšší třídě - vyhodnocení Ahoj, Posílám vyhodnocení dotazníku ohledně hodnocení našich dětí v 7 a vyšší třídě Přišlo 18 dotazníků zastupujících 15 rodin naší třídy Ne vždy byly odpovědi jednoznačné. Pokud někdo na otázku č. 3 odpověděl, ne v 7.třídě, ale až od 8 (2 hlasy) nebo od 9. třídy (1) a dále se vyjadřoval kladně k otázkám 4 a 5 bral jsme to jako ANO u otázky 3. Děkuji za dodatečné komentáře a náměty které jste psali nad rámec odpovědí. Je to velice zajímavé a podnětné čtení. Co lze prvotně vyvodit z výsledků (moje interpretace) - Většina z nás neví, že už se známky přidělují v 7. třídě a pro některé je to velké překvapení (ví to většinou ti, kteří mají dítě ve vyšších třídách) - Těžko převádíme slovní hodnocení na známku (především muži s tím mají problém) - Pokud jsou známky přidělovány, tak je znát chceme (i když někdo doufá, že jeho dítě půjde na lyceum a potřebovat je nebude) a téměř všichni souhlasíte s tím, aby je znaly i děti a mohly si je zlepšit. Ve většině komentářů se pak opakuje myšlenka: Waldorfské slovní hodnocení ano, ale pokud jdou děti jinam než na W lyceum a ty známky potřebují na přijímací řízení pak je chcete znát a chcete, aby je znaly i děti (v 8. a vyšší třídě určitě) Co z toho pro mne plyne: - Zasílám pí. učitelce jako námět na nějakou z příštích třídních schůzek (jak to budeme v té sedmičce dělat?) - Předám jako námět na kolegium, které připravuje nový školní řád a pravidla hodnocení a požádám je, aby k tomu zaujalo nějaké stanovisko. Pokud bych to měl přednést jako oficiální požadavek rodičů 6. třídy muselo by se to probrat a odsouhlasit na třídní schůzce. - Požádám zástupce tříd ve VR (především těch vyšších), zda by podobné dotazování nemohli provést u nich ve třídě, aby byly výsledky reprezentativnější. - Ještě jednou díky za váš čas, podporu a zajímavé názory Kamil Douděra rodič 6. třída, 20/5/2013 Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 6 z 17

7 Několik komentářů rodičů 6. třídy k problematice: (bez jazykové úpravy komentářů) Rodič 1 Chtěla bych dodat, že vůbec nejsem příznivcem známek. Není mi příliš jasné, co vlastně známka vyjadřuje-snahu?, jaké zrovna znalosti dítě v nějakém předmětu umí?(umí násobit, ale neumí slov.úlohy?) Na to známka vůbec neodpovídá a přitom pro mě jako rodiče i pro dítě je toto zrovna důležité. Proto se domnívám, že řešením není převedení hodnocení na známky, ale zkvalitnění slov.hodnocení. Domnívám se, že by učitelé mohli v každém předmětu vytvořit řadu hodnocených kritérií a ty buď slovně nebo ev.známkou posoudit. Např. Násobilku-zvládl výborně Slovní úlohy-řeší s velkými potížemi Píle-mizerná(nebo příkladná:)). atd. V současném hodnocení se občas jednotlivosti ztrácí a není vše úplně jasné. Myslím, že jednoznačnější systém hodnocení by ulehčil i učitelům. Pokud by slov.hodnocení bylo jasnější, necítila bych pak nutnost jeho převedení na známky. Taktéž si myslím, že správné hodnocení je pro zdravý vývoj dětí dost důležité. Pokud to není v pořádku, vede to k podceňování či přeceňování a to pro život není k ničemu Rodič 2 Jsem si vědom klasických a známých argumentů podporujících slovní hodnocení oproti známkování. Již podstatně méně se hovoří o souběhu hodnocení+známky. Asi příliš nevadí o dobrých žáků. Ale nese problémy u žáků se známkou 4-5, vyčleňuje je z kolektivu, potírá jejich samostatnou aktivitu atp.. Jistě by stálo za to je opět probrat Co mi dodnes není jasné: Co se vlastně ve školách známkuje? Znalosti to nejsou. Např. neumím zlomky a dostanu pětku. Zlomky se perfektně naučím, za 1 ale dostanu na vysvědčení průměr-tedy 3. Bez ohledu na to že mé znalosti jsou nyní za 1! Snaha? Nosím pečlivě napsané úkoly a krásné sešity, do kterých jsem vložil velké úsilí. Když neumím počítat bude mi to asi málo platné... Pracovitost? Nenosím domácí úkol a flákám se-ale co když mám perfektní znalosti? Či naopak-jsem pracovitý ale nic neumím... Nemělo by být vedle ostatních předmětů a chování také známkována aktivita, pečlivost, pracovitost, nápaditost...?? Rodič 3 Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 7 z 17

8 Zajímalo by mě, jak je možné, že v tomto směru neexistuje jednotný postoj školy? Resp. jak je možné, že třídní učitelé neseznámí na začátku 7. třídy rodiče dětí s touto problematikou a nevyžádají si jejich stanovisko, kterým by se nadále řídili? Rodič 4 Doufám, že moje dítě půjde na Lyceum, takže známky nebude potřebovat. Ale chápu, že když chce jít někdo na gympl nebo jinou střední školu, tak je lepší se přizpůsobit a s předstihem společně s dítětem pracovat na tom, aby ty známky byly spíš lepší než horší Rodič 5 však to všichni víme. Waldorf je téměř uzavřený svět sám pro sebe, i když se tváří velmi vstřícně a otevřeně. Ale ten, kdo do něj jednou vstoupí, možná pozná a pochopí (já ještě nepochopil)... Vždyť kluci ani ten fotbal nesmí hrát :). A pokud ho hrají, má nepříjemnost paní učitelka, nebo družinářky. Ach jo Rodič 6 uvědom si prosím, že slovní hodnocení a známkování jsou dvě zcela rozdílné věci, hodnotí něco jiného a nelze to mezi sebou převádět. Slovní hodnocení hodnotí to, jak žák pracoval, jeho silné a slabé stránky, atd. atd, zkrátka hodnotí žáka samotného. Známky neboli klasifikace hodnotí žáka v poměru k jakýmsi hypotetickým měřítkům a zařazuje ho do příslušné kategorie. Pokud chce tedy učitel dát známku, musí se na to podívat z úplně jiné strany než při slovním hodnocení. Takže nejde o doplnění slovního hodnocení o známky vyjádřené slovně (jak píšeš v úvodu), ale o dvě různá hodnocení, které každé hodnotí jiné věci. A protože Tvůj dotazník vlastně celý vychází z nesprávných premis a nepochopení rozdílu slovního hodnocení a klasifikace, nemá smysl na něj odpovídat. Pro řadu rodičů je však dotazník zavádějící, proto žádám, aby jeho případné výsledky nebyly brány v úvahu... Myslím, že pro žáky v 8. a 9.třídě už je docela dobré vědět, jak si na tom stojí v poměru k obecným požadavkům (což by jim měla m.j. říci i známka), ale v 7.třídě je to ještě příliš brzo. Známky se pro žáky stávají tématem od počátku 8.třídy a je možné s nimi o tom mluvit v podstatě už od září, jak jsou na tom z pohledu klasifikace. Pokud rodiče zvažují, že by dítě šlo dále na uměleckou školu, měli by na to třídního upozornit už v 7.třídě, že budou potřebovat známky, a že by tedy bylo dobré přidat do vzájemné komunikace i zohlednění této roviny hodnocení. Ale dělal bych to pouze na vyžádání v individuální rovině, rozhodně ne hromadně pro všechny! Rodič 7 Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 8 z 17

9 Z běžné praxe mám dobrou zkušenost s tzv. dvojím hodnocením na vysvědčení - ke známkovanému ještě slovní, jak to začaly praktikovat některé ZŠ běžného typu. Samotná známka o sobě nic moc nevypovídá a je dobré vysvětliv proč a stejně tak naopak, ze slovního hodnocení nemohu poznat, jak si vlastně vedu nebo stojím při srovnání se svými vrstevníky. A to už Ti sedmáci, myslím, vědět chtějí. Zní to newaldorfsky, ale pokud je to myšleno a prováděno s respektem, může mít tato informace pro žáka dobrou vypovídací hodnotu. V běžné společnosti se srovnávání nikdy v budoucnu (bohužel bohudík?) nebude moci vyhnout. Problém často bývá v tom, že se pak neumí realisticky ohodnotit sami a to je podle mého názoru pro jejich osobní a osobnostní růst potřeba. Nicméně jsem otevřena další diskuzi a polemice Rodič 8 Jeste poznamka: od nejstarsiho syna, ktery chodi na klasickou' skolu, vim, jak malo je samotna znamka vypovidajici...(3 z matematiky muze znamenat, ze mu matematika moc nejde a cele problematice prilis nerozumi, stejne tak jako, ze mu to sice matematicky mysli, latce rozumi, ale kvuli spatne soustredenosti mu obcas unikne nejaketo znamenko...) U pouze slovniho hodnoceni se zase tezce odhaduje, jak si ditko celkove stoji.. Kombinace obou u starsich rocniku mi prijde idealni Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 9 z 17

10 Stanovisko kolegia ZŠW Jinonice k udělování známek na přihlášky na SŠ Počátkem června 2013 proběhlo jednání s pí. učitelkou Janou Petrů, která připravuje nový školní řád a pravidla hodnocení a s pí. učitelkou Petrou Veselou (Kratochvílovou), kde jsme si vysvětlili vzájemná stanoviska. Na základě tohoto pak kolegium přijalo oficiální stanovisko k této problematice. 1) škola má schválená kriteria hodnocení, která budou od součástí školního řádu, zákonní zástupci s nimi budou seznámeni, dostanou je k dispozici a s dotazy se mohou obracet na třídní učitele; 2) na základě těchto kriterií budou vedeny osobní konzultace (do 6. ročníku dobrovolné, od 7. ročníku povinné) mezi žákem, zákonnými zástupci a učiteli (minimální četnost opět stanoví školní řád, na žádost některé ze stran je možné četnost zvýšit), kde se všichni zúčastnění detailně seznámí s průběhem osvojování dovedností a vědomostí konkrétního žáka v jednotlivých předmětech, žák zde má možnost učit se realistickému sebehodnocení ve věku probouzejícího se úsudku, slouží k posílení vnitřní motivace k učení ; 3) v průběhu vzdělávání se neklasifikuje, plnění kriterií se hodnotí pouze slovně; 4) důvody důsledné neklasifikace slovní hodnocení mají formativní charakter, mají tedy žákům i zákonným zástupcům umožnit identifikaci nedostatků a pomoci s nalezením postupů, vedoucích k jejich zlepšení v následujícím období, kromě toho slouží i k posílení vnitřní motivace toto vše klasifikace neumožňuje, její charakter je sumativní, konečný, bez možnosti vývoje; 5) slovní hodnocení (na základě detailních záznamů o plnění jednotlivých kriterií v jednotlivých předmětech) se pro účely přijímacího řízení na SŠ převádí na klasifikaci ZPĚTNĚ za celé dotčené období (tedy až v okamžiku vyplňování přihlášek); 6) zákonní zástupci budou na třídních schůzkách od 1. stupně informováni o nutnosti převodu slovního hodnocení na klasifikaci pro účely přijímacího řízení na SŠ (týká se vždy posledních tří hodnocení podle typu školy a z toho vyplývajícího termínu podání přihlášek); 7) o způsobu hodnocení, jeho smyslu a principech budou třídní učitelé informovat zákonné zástupce na třídních schůzkách nejpozději od 2. ročníku, aby mohla být na vyšším stupni hodnotně rozvíjena vnitřní motivace žáků k učení. 8) v případě, že rodič nesouhlasí se slovním hodnocením, může se dle zákona do tří dnů od chvíle, kdy byl s hodnocením seznámen, odvolat. U nás to znamená odvolání proti slovnímu hodnocení. Kolegium ZŠW Jinonice 14/6/2013 S tímto stanoviskem by měli být rodiče seznámeni na třídních schůzkách v září Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 10 z 17

11 Požadavky při přijímacím řízení SPŠ grafické, Praha 1, Hellichova 22 * Úspěšní absolventi talentové zkoušky budou v dalším přijímacím řízení (již bez přítomnosti uchazečů ve škole) hodnoceni podle: 1. Výsledků talentové zkoušky. 2. Znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil základní vzdělávání, pokud ho již získal, nebo výsledným hodnocením za 7. a 8. třídy ZŠ, pokud uchazeč doposud plní povinnou školní docházku, a proto se nemůže vykázat hodnocením na vysvědčení z posledního, tj. 9. ročníku základního vzdělávání. Požadavky při přijímacím řízení Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 * Studium na ZŠ a umístění v soutěžích 1. Průměrný prospěch ve 2.pololetí 8.ročníku a v 1.pololetí 9.ročníku ZŠ je ohodnocen body v rozsahu 0 6 bodů (každé pololetí samostatně). průměr 1,00 1,29. 6 bodů průměr 1,30 1,39. 5 bodů průměr 1,80 a více.. 0 bodů Požadavky při přijímacím řízení Gymnázium Beroun * I. Kritéria pro přijetí: Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky Uchazeči se hodnotí takto: a. přijati ke studiu budou všichni vítězové okresních kol olympiád (ČJL,MAT, ANJ, NEJ, FRJ, FYZ, CHE, BIO, DEJ, ZMP) v 8. nebo 9. ročníku ZŠ bez ohledu na studijní průměr (výsledky v soutěži je třeba doložit diplomem, nebo zápisem na přihlášce ke studiu potvrzeném ředitelem ZŠ), b. další uchazeči seřazení za přijatými podle bodu a) podle součtu studijních průměrů ze známek z předmětů (český jazyk, cizí jazyk - který se žák učí na ZŠ déle, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie a přírodopis) na výročním vysvědčení v 8. a na pololetním vysvědčení v 9. ročníku základní školy do předpokládaného počtu 60 přijatých. V případě stejných součtů studijních průměrů u více uchazečů bude dále rozhodovat lepší součet studijních průměrů z vybraných předmětů (český jazyk, matematika a cizí jazyk který se žák učí více let na ZŠ) * veškeré údaje a odkazy jsou k datu 30/6/2013 Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 11 z 17

12 Jak to řeší jinde - WZŠ Semily * Výňatek ze školního řádu WZŠ Semily: E. Hodnocení žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy a) Hodnocení žáků ve všech ročnících a ve všech předmětech má formu slovního hodnocení. b) Škola nepoužívá klasifikaci známkami, kromě následujících případů výslovně stanovených školským zákonem: v 8. a 9. ročníku pro potřeby přijímacího řízení na střední školu, v 5. a 7. ročníku pro potřeby přijímacího řízení na střední školu, při přestupu žáka na školu s hodnocením známkovou klasifikací, a to na vyžádání školy, na kterou žák přestupuje, nebo rodičů, c) V případech podle bodu b) se užívá tzv. pomocné známkové hodnocení, které se vydává na formuláři školy stanoveným způsobem. O zásadách pomocného známkového hodnocení (viz kap E 8.) informuje třídní učitel rodiče a žáky nejpozději na počátku 8.ročníku Zásady pro hodnocení a) Slovní hodnocení učitelů v jednotlivých předmětech se soustřeďuje zejména na vývoj a dosažený stav žákových dovedností, míru jeho motivace k učení, píle během vyučování i v domácí přípravě, přičemž je rozhodující zhodnocení žákových možností. b) V případě, že na jeden předmět vyučuje žáka více učitelů, píše hodnocení jeden z učitelů po vzájemné dohodě. c) Individuálně integrovaní žáci jsou hodnoceni v souladu s individuálním vzdělávacím programem. d) Hodnocení z chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a rozhoduje o něm pedagogická konference kolegia učitelů. e) Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické konferenci. Přijaté výchovné opatření a jeho zdůvodnění je součástí zápisu. f) V průběhu školního roku jsou rodiče žáka pravidelně informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů o prospěchu a chování žáka. V závažných případech jsou informováni osobně nebo zápisem do žákovského sešitu, případně telefonicky. g) V 8. a 9. ročníku jsou rodiče na třídních schůzkách konaných pravidelně v první polovině ledna a první polovině června seznámeni s pomocným známkovým hodnocením. h) V případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel bezprostředně rodiče žáka a iniciuje schůzku, ze které je pořízen zápis (zakládá se do dokumentace žáka). Tyto případy se projednávají na pedagogické radě. * veškeré údaje a odkazy jsou k datu 30/6/2013 Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 12 z 17

13 Jak to řeší jinde - Waldorfské lyceum Praha Na Waldorfském lyceu Praha (www.wlyceum.cz) dostávají děti vysvědčení se slovním hodnocením (ukázka viz. níže), které většinou již obsahuje slovně vyjádřenou známku a rodičům poté přijdou číselné známky mailem. Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 13 z 17

14 Jak to řeší jinde - Waldorfské lyceum Praha DOPLŇENÍ Doplňující info od ředitele W lycea p. Smolky:.. To, že ve slovním hodnocení učitel vyjádří i stupeň, kterému by to odpovídalo v případě klasifikace, je jeho věc, ne pravidlo. Naše zásady, formulované ve Školním řádu, zní následovně: Hodnocení studentů na vysvědčení je prováděno slovně Třídní učitel vede také pomocnou evidenci převodu slovního hodnocení na známky. Tyto známky nejsou oficiálním hodnocením školy, slouží pouze pro účely budoucího přijímacího řízení na VŠ nebo VOŠ. Pokud bude mít zákonný zástupce studenta zájem, může do této pomocné evidence nahlédnout W lyceum karta žáka Po ukončení školního roku pak přijde rodičům mail s kartou žáka ve které jsou číselné známky, které de facto kopírují známku vyjádřenou slovně na vysvědčení viz. ukázka. Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 14 z 17

15 Školní řád ZŠW Jinonice Výňatek ze školního řádu ZŠW Jinonice: 1.3 Práva zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci žáků mají právo na: a) informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte b) volit a být voleni do školské rady (spolku rodičů) c) na svobodnou volbu školy pro své dítě d) na informace o škole podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy f) na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona g) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na jejich speciální vzdělávání (jehož obsah, formy a metody odpovídají potřebám a možnostem dětí), na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost i) na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu j) požádat o přezkoušení k) požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 15 z 17

16 Závěr Podařilo se zjistit zájem rodičů 6. třídy (k 30/6/2013) a jejich názory na věc. Kolegium zaujalo k problému stanovisko, se kterým by měli být seznámeni rodiče v září 2013 na třídních schůzkách. Neumím si zcela jasně představit, jak bude vyučující ZPĚTNĚ převádět slovní hodnocení na známky na přihlášku na SŠ. Budou mít žáci vůbec možnost si známky vůbec nějakým způsobem v případě potřeby opravit a zlepšit? Nebo se o tom, že jsou (byli) známkováni dozví až z přihlášky na SŠ? Odpověď na tyto otázky ukáže čas a případná další otevřená a svobodná diskuse. Z mého pohledu a zkušenosti rodiče bych uvítal v 8. a 9. třídě spojení slovního hodnocení a známek jako je to například na W lyceu. Vzhledem k tomu, že nemáme 12-ti letý cyklus waldorfského vzdělávání a známky na přihlášku na SŠ je ZŠW povinna uvádět, nevidím žádný rozumný důvod proč děti (v 8. a 9. třídě spíše již mladé lidi) se známkami, které dostanou na přihlášku na SŠ neseznámit, neumožnit jim jejich zlepšení a nepřipravit je na to, co je čeká na středních školách vč. W lycea. Každopádně bych tuto problematiku i nadále rád sledoval a připojil bych k ní i kvalitu výuky na druhém stupni. Rád bych též nastolil ke všeobecné diskuzi otázku, zda waldorfské principy uplatňované na ZŠW Jinonice již nejsou přežité - především pak ve vyšších ročnících - a jaký mohou mít vliv na kvalitu výuky. Jde jak o výše prezentované důsledné neznámkování, tak např. princip třídního učitele po celou dobu výuky v situaci, kdy se to doposud žádnému z učitelů nepodařilo (viz. následující tabulka) a změny probíhající především v třídách ke konci školní docházky (z valné části způsobené fyzickým a psychickým opotřebováním učitelů) mohou těžko zvyšovat kvalitu výuky. Děkuji pí. učitelce Daniele Petrové za zapůjčení její diplomové práce, která se problematikou známkování za WŠ zabývá a ostatním zúčastněným za zajímavé názory a podněty. Vaše případné dotazy, náměty nebo připomínky k tématu mi prosím zasílejte mailem na Kamil Douděra Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 16 z 17

17 Životnost třídních učitelů na ZŠW Jinonice Rok zahájení výuky Třídní učitel při zahájení Třídní učitel při ukončení Ročník změny 2007 (akt 7.tř) Krásová? 2006 (akt 8.tř) Štuksová? 7 Rys 2005 (akt 9.tř) Kubištová? 2004 Zahrádková Bežuch 9 Bežuch 2003 Sýkorová Eisler, Kratochvílová 7 Višničková 8 Eisler, Kratochvílová 2002 Geryšerová Petrů 5 Petrů 2001 Konvalinková Bežuch 2 Doležalová, 5 Kosová, 8 Bežuch 2000 Kellerová Černá 5 Vondrášková 6 Černá 1999 Štuksová Havlíková 7 Havlíková 1998 Bečvářová Višničková 9 Višničková 1997 Vejražka Petrů 9 Petrů 1996 Sýkorová Havlíková 7 Havlíková 1995 Bachmanová Višničková 9 Višničková 1994 Vondrášková Havlíková 8 Havlíková 1993 Frýdová Witek 9 Witek 1992 Geryšerová Schmidmayerová, Višničková, Vašín 9 Schmidmayerová, Višničková, Vašín Zdroj : ředitel školy P. Seleši Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 17 z 17

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace 783 97 Paseka 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 Příloha Školního řádu Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 1. Obecná ustanovení Tento klasifikační

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail:

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.tenzor.cz/zsbrezhory Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Hodnocení žáků Obecná ustanovení Hodnocení žáků vychází ze: Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky č. 48/2005

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola WALDORFSKÁ Pardubice, Gorkého 867 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. - ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Vnitřní předpis Účinnost: od 3.9. 2007 Základní škola a Mateřská škola Spisový znak: Loučovice Skartační znak: A5 Razítko školy: Počet stran: 12 Přílohy: 2 Podpis ředitele školy: Pravidla pro hodnocení

Více

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014. B. Školský zákon práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014. B. Školský zákon práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků A. Obecná ustanovení Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014 Účelem Školního řádu Gymnázia Ostrov je zajištění příznivých podmínek pro vzdělávání žáků, zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POMÁHÁME SI RŮST 1 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Pomáháme si růst

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu Základní škola Hýskov, příspěvková organizace se sídlem Školní 112, Hýskov, 267 06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu Č.j.: 08 /2012 ŠKOLA PRO DĚTI, Schválil: Mgr.Lenka

Více

Příloha č. 2 Hodnocení žáků

Příloha č. 2 Hodnocení žáků Příloha č. 2 Hodnocení žáků Hodnocení žáků je neopomenutelným aspektem zejména v rámci autoevaluace školy (ale rovněž v oblasti motivace a uvědomění si zodpovědnosti za své studium). Hodnocení (klasifikace)

Více

8.Hodnocení žáků OBSAH:

8.Hodnocení žáků OBSAH: 8.Hodnocení žáků OBSAH: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně hodnocení prospěchu a chování

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Zubří, okres Vsetín (č.j. 6/2011-2012) Pravidla hodnocení žáků ( příloha školního řádu školy ) projednán na pedagogické radě školy dne 31.8. 2011 se schválenou platností od 1. 9. 2011. ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

Čl. 1. ÚVOD. Učitel pracuje s vědomím, že hodnotící proces má motivační funkci a formativní význam.

Čl. 1. ÚVOD. Učitel pracuje s vědomím, že hodnotící proces má motivační funkci a formativní význam. Základní škola Praha Kolovraty, Mírová 57 Organizační řád školy Část: Vnitřní předpis č. Klasifikační řád školy Č.j. 180/12 Spisový znak Skartační znak Vypracoval Schválil Pedagogická rada projednala dne

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Jsou vydána v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb.,

Více

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků (Školní řád část III. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 3. Opravné zkoušky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1A /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

Základní škola Bystré, okres Svitavy

Základní škola Bystré, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/2. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: /2007 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 18.6. 2007 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2007 PaedDr.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ŠKOLA POROZUMĚNÍ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ŠKOLA POROZUMĚNÍ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 Motto: "Jestli se učíš proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Jestli se učíš proto, abys porozuměl, zapamatuješ si." Čínské přísloví Pravidla pro hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vyjádřena ve směrnici, která je součástí Organizačního řádu školy. 8.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. Klasifikační řád. Platnost: 31.8.2009. Účinnost: 31.8.2009. Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. Klasifikační řád. Platnost: 31.8.2009. Účinnost: 31.8.2009. Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 Klasifikační řád Platnost: 31.8.2009 Účinnost: 31.8.2009 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Zásady hodnocení výsledků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod tel. 569 431 340, e-mail: sekretariat@zswolkerova.cz, www.zswolkerova.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY je součástí školního

Více