Problematika přidělování známek na přihlášky na SŠ v ZŠW Jinonice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika přidělování známek na přihlášky na SŠ v ZŠW Jinonice"

Transkript

1 Problematika přidělování známek na přihlášky na SŠ v ZŠW Jinonice verze 2 Obsah: - Proč toto téma a co je cílem? - Hodnocení na ZŠW - výňatek ze školního řádu ZŠW - Přihláška na SŠ - Dotazník pro rodiče 6. třídy - Vyhodnocení dotazníku - Názory rodičů 6. třídy k problematice - Stanovisko kolegia ZŠW - Požadavky na přijímací řízení na SŠ - Jak to řeší jinde - WZŠ Semily - Jak to řeší jinde - Waldorfské lyceum Praha + DOPLNĚNÍ - Práva zákonných zástupců - výňatek ze školního řádu ZŠW - Závěr - Životnost! Třídních učitelů na ZŠW Zpracoval: Kamil Douděra, rodič tří žákyň ZŠW 30/9/2013 Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 1 z 17

2 Proč toto téma? - Vlastní zkušenost - Malá informovanost rodičů o problematice a s tím spojené možné rozčarování ve vyšších ročnících - Ne zcela jasný a konzistentní postoj kolegia k problematice - Střet waldorfský vs. newaldorfský svět, idea vs. realita - Zjištění, že ve vyšších ročnících jiných základních W škol na W lyceu v Praze se známkuje Co je cílem? - Jasné a jednotné vyjádření kolegia k problematice - pravidla - Informovanost rodičů, aby předem věděli, jak se věci skutečně mají a co mohou a nemohou očekávat a požadovat - Možnost rodičů a dětí znát a ovlivňovat své výsledky na přihlášky na newaldorfské SŠ - Příprava dětí na střet s realitou známkování na SŠ vč. W lycea Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 2 z 17

3 Hodnocení na ZŠW Jinonice Web (stav k 30/6/2013) děti nejsou známkovány, vysvědčení dostanou ve formě slovního hodnocení, které je hlubokou úvahou nad dítětem, které učitel celý rok vedl, o vývoji jeho schopností a předpokladech k další práci. Hodnocení je zaměřeno na individuální pokrok žáka, ne na jeho srovnání s jakousi hypotetickou laťkou.. Školní řád ZŠW Jinonice (stav k 30/6/2013) PRAVIDLA HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Způsob hodnocení a) průběžné hodnocení ústní či písemné slovní hodnocení b) hodnocení na vysvědčení slovní hodnocení c) v 9. třídě (případně dříve při přestupu žáka na jinou školu) je slovní hodnocení dle požadavků střední školy, na kterou se žák hlásí, převedeno na klasifikaci, a to tak, že jsou na klasifikaci převedena hodnocení jednotlivých kritérií a z nich učitel vyvodí souhrnnou známku; d) sebehodnocení žáka - průběžně (formou práce s chybou, osobním rozhovorem) jako okamžitá zpětná vazba - dále (pouze na II. stupni) též formou osobních konzultací za přítomnosti učitelů a zákonných zástupců. Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 3 z 17

4 Přihláška na SŠ Vyplněné přihlášky na umělecké SŠ vydává škola na požádání na začátku 9. třídy (přijímací řízení na tento typ škol se koná již lednu) - v roce 2011 obsahovaly známky za celou 7. a 8. třídu (viz. ukázka níže). Dle informací z kolegia od letoška ( září 2013) již přihlášky na umělecké SŠ obsahují známky pouze z konce 7. třídy a celou 8. třídu. Přihlášky na ostatní typy SŠ se pak vydávají v únoru či březnu a obsahují známky z celé 8. a první pololetí 9. třídy. Ukázka přihlášky na uměleckou SŠ z 9/2011 Počet podaných přihlášek na umělecké SŠ ze ZŠW žáci žáků Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 4 z 17

5 Dotazník ohledně hodnocení žáků ZŠW v 7. a vyšší třídě (rozesláno rodičů 6. třídy 29/4/2013) Vážení spolurodičové, Rád bych znal váš názor na možnost doplnění slovního hodnocení o standardní známky (vyjádřené slovním výrazem) u žáků v 7. a vyšší třídě naší ZŠW. Pokud je možné prosím o odpověď oba členy rodiny zvlášť. 1) Víte, že už od 1. pololetí 7. třídy je pro účely přijímacího řízení na SŠ uměleckého směru převáděno slovní hodnocení na známky? ANO / NE 2) Myslíte si, že nyní dokážete slovní hodnocení adekvátně převést na známku? ANO / NE 3) Chtěli byste znát v 7. a vyšší třídě mimo slovního hodnocení i známky vašich dětí, které jim budou přiděleny na přihlášky na SŠ? ANO / NE Pokud ANO: a) Měli by je znát i děti? ANO / NE b) Chtěli byste je znát i průběžně, aby si dítě známku mohlo na vysvědčení zlepšit? ANO / NE Pokud k tématu chcete něco přidat, můžete zde: Děkuji za vaše odpovědi a názory Kamil Douděra Rodič 6. třída ZŠW 29/4/2013 Po zpracování dotazníku do statistiky budou údaje převedeny do anonymní podoby. Nebude tak možné dohledat, kdo a jak odpovídal. Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 5 z 17

6 Dotazník ohledně hodnocení žáků ZŠW v 7. a vyšší třídě - vyhodnocení Ahoj, Posílám vyhodnocení dotazníku ohledně hodnocení našich dětí v 7 a vyšší třídě Přišlo 18 dotazníků zastupujících 15 rodin naší třídy Ne vždy byly odpovědi jednoznačné. Pokud někdo na otázku č. 3 odpověděl, ne v 7.třídě, ale až od 8 (2 hlasy) nebo od 9. třídy (1) a dále se vyjadřoval kladně k otázkám 4 a 5 bral jsme to jako ANO u otázky 3. Děkuji za dodatečné komentáře a náměty které jste psali nad rámec odpovědí. Je to velice zajímavé a podnětné čtení. Co lze prvotně vyvodit z výsledků (moje interpretace) - Většina z nás neví, že už se známky přidělují v 7. třídě a pro některé je to velké překvapení (ví to většinou ti, kteří mají dítě ve vyšších třídách) - Těžko převádíme slovní hodnocení na známku (především muži s tím mají problém) - Pokud jsou známky přidělovány, tak je znát chceme (i když někdo doufá, že jeho dítě půjde na lyceum a potřebovat je nebude) a téměř všichni souhlasíte s tím, aby je znaly i děti a mohly si je zlepšit. Ve většině komentářů se pak opakuje myšlenka: Waldorfské slovní hodnocení ano, ale pokud jdou děti jinam než na W lyceum a ty známky potřebují na přijímací řízení pak je chcete znát a chcete, aby je znaly i děti (v 8. a vyšší třídě určitě) Co z toho pro mne plyne: - Zasílám pí. učitelce jako námět na nějakou z příštích třídních schůzek (jak to budeme v té sedmičce dělat?) - Předám jako námět na kolegium, které připravuje nový školní řád a pravidla hodnocení a požádám je, aby k tomu zaujalo nějaké stanovisko. Pokud bych to měl přednést jako oficiální požadavek rodičů 6. třídy muselo by se to probrat a odsouhlasit na třídní schůzce. - Požádám zástupce tříd ve VR (především těch vyšších), zda by podobné dotazování nemohli provést u nich ve třídě, aby byly výsledky reprezentativnější. - Ještě jednou díky za váš čas, podporu a zajímavé názory Kamil Douděra rodič 6. třída, 20/5/2013 Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 6 z 17

7 Několik komentářů rodičů 6. třídy k problematice: (bez jazykové úpravy komentářů) Rodič 1 Chtěla bych dodat, že vůbec nejsem příznivcem známek. Není mi příliš jasné, co vlastně známka vyjadřuje-snahu?, jaké zrovna znalosti dítě v nějakém předmětu umí?(umí násobit, ale neumí slov.úlohy?) Na to známka vůbec neodpovídá a přitom pro mě jako rodiče i pro dítě je toto zrovna důležité. Proto se domnívám, že řešením není převedení hodnocení na známky, ale zkvalitnění slov.hodnocení. Domnívám se, že by učitelé mohli v každém předmětu vytvořit řadu hodnocených kritérií a ty buď slovně nebo ev.známkou posoudit. Např. Násobilku-zvládl výborně Slovní úlohy-řeší s velkými potížemi Píle-mizerná(nebo příkladná:)). atd. V současném hodnocení se občas jednotlivosti ztrácí a není vše úplně jasné. Myslím, že jednoznačnější systém hodnocení by ulehčil i učitelům. Pokud by slov.hodnocení bylo jasnější, necítila bych pak nutnost jeho převedení na známky. Taktéž si myslím, že správné hodnocení je pro zdravý vývoj dětí dost důležité. Pokud to není v pořádku, vede to k podceňování či přeceňování a to pro život není k ničemu Rodič 2 Jsem si vědom klasických a známých argumentů podporujících slovní hodnocení oproti známkování. Již podstatně méně se hovoří o souběhu hodnocení+známky. Asi příliš nevadí o dobrých žáků. Ale nese problémy u žáků se známkou 4-5, vyčleňuje je z kolektivu, potírá jejich samostatnou aktivitu atp.. Jistě by stálo za to je opět probrat Co mi dodnes není jasné: Co se vlastně ve školách známkuje? Znalosti to nejsou. Např. neumím zlomky a dostanu pětku. Zlomky se perfektně naučím, za 1 ale dostanu na vysvědčení průměr-tedy 3. Bez ohledu na to že mé znalosti jsou nyní za 1! Snaha? Nosím pečlivě napsané úkoly a krásné sešity, do kterých jsem vložil velké úsilí. Když neumím počítat bude mi to asi málo platné... Pracovitost? Nenosím domácí úkol a flákám se-ale co když mám perfektní znalosti? Či naopak-jsem pracovitý ale nic neumím... Nemělo by být vedle ostatních předmětů a chování také známkována aktivita, pečlivost, pracovitost, nápaditost...?? Rodič 3 Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 7 z 17

8 Zajímalo by mě, jak je možné, že v tomto směru neexistuje jednotný postoj školy? Resp. jak je možné, že třídní učitelé neseznámí na začátku 7. třídy rodiče dětí s touto problematikou a nevyžádají si jejich stanovisko, kterým by se nadále řídili? Rodič 4 Doufám, že moje dítě půjde na Lyceum, takže známky nebude potřebovat. Ale chápu, že když chce jít někdo na gympl nebo jinou střední školu, tak je lepší se přizpůsobit a s předstihem společně s dítětem pracovat na tom, aby ty známky byly spíš lepší než horší Rodič 5 však to všichni víme. Waldorf je téměř uzavřený svět sám pro sebe, i když se tváří velmi vstřícně a otevřeně. Ale ten, kdo do něj jednou vstoupí, možná pozná a pochopí (já ještě nepochopil)... Vždyť kluci ani ten fotbal nesmí hrát :). A pokud ho hrají, má nepříjemnost paní učitelka, nebo družinářky. Ach jo Rodič 6 uvědom si prosím, že slovní hodnocení a známkování jsou dvě zcela rozdílné věci, hodnotí něco jiného a nelze to mezi sebou převádět. Slovní hodnocení hodnotí to, jak žák pracoval, jeho silné a slabé stránky, atd. atd, zkrátka hodnotí žáka samotného. Známky neboli klasifikace hodnotí žáka v poměru k jakýmsi hypotetickým měřítkům a zařazuje ho do příslušné kategorie. Pokud chce tedy učitel dát známku, musí se na to podívat z úplně jiné strany než při slovním hodnocení. Takže nejde o doplnění slovního hodnocení o známky vyjádřené slovně (jak píšeš v úvodu), ale o dvě různá hodnocení, které každé hodnotí jiné věci. A protože Tvůj dotazník vlastně celý vychází z nesprávných premis a nepochopení rozdílu slovního hodnocení a klasifikace, nemá smysl na něj odpovídat. Pro řadu rodičů je však dotazník zavádějící, proto žádám, aby jeho případné výsledky nebyly brány v úvahu... Myslím, že pro žáky v 8. a 9.třídě už je docela dobré vědět, jak si na tom stojí v poměru k obecným požadavkům (což by jim měla m.j. říci i známka), ale v 7.třídě je to ještě příliš brzo. Známky se pro žáky stávají tématem od počátku 8.třídy a je možné s nimi o tom mluvit v podstatě už od září, jak jsou na tom z pohledu klasifikace. Pokud rodiče zvažují, že by dítě šlo dále na uměleckou školu, měli by na to třídního upozornit už v 7.třídě, že budou potřebovat známky, a že by tedy bylo dobré přidat do vzájemné komunikace i zohlednění této roviny hodnocení. Ale dělal bych to pouze na vyžádání v individuální rovině, rozhodně ne hromadně pro všechny! Rodič 7 Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 8 z 17

9 Z běžné praxe mám dobrou zkušenost s tzv. dvojím hodnocením na vysvědčení - ke známkovanému ještě slovní, jak to začaly praktikovat některé ZŠ běžného typu. Samotná známka o sobě nic moc nevypovídá a je dobré vysvětliv proč a stejně tak naopak, ze slovního hodnocení nemohu poznat, jak si vlastně vedu nebo stojím při srovnání se svými vrstevníky. A to už Ti sedmáci, myslím, vědět chtějí. Zní to newaldorfsky, ale pokud je to myšleno a prováděno s respektem, může mít tato informace pro žáka dobrou vypovídací hodnotu. V běžné společnosti se srovnávání nikdy v budoucnu (bohužel bohudík?) nebude moci vyhnout. Problém často bývá v tom, že se pak neumí realisticky ohodnotit sami a to je podle mého názoru pro jejich osobní a osobnostní růst potřeba. Nicméně jsem otevřena další diskuzi a polemice Rodič 8 Jeste poznamka: od nejstarsiho syna, ktery chodi na klasickou' skolu, vim, jak malo je samotna znamka vypovidajici...(3 z matematiky muze znamenat, ze mu matematika moc nejde a cele problematice prilis nerozumi, stejne tak jako, ze mu to sice matematicky mysli, latce rozumi, ale kvuli spatne soustredenosti mu obcas unikne nejaketo znamenko...) U pouze slovniho hodnoceni se zase tezce odhaduje, jak si ditko celkove stoji.. Kombinace obou u starsich rocniku mi prijde idealni Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 9 z 17

10 Stanovisko kolegia ZŠW Jinonice k udělování známek na přihlášky na SŠ Počátkem června 2013 proběhlo jednání s pí. učitelkou Janou Petrů, která připravuje nový školní řád a pravidla hodnocení a s pí. učitelkou Petrou Veselou (Kratochvílovou), kde jsme si vysvětlili vzájemná stanoviska. Na základě tohoto pak kolegium přijalo oficiální stanovisko k této problematice. 1) škola má schválená kriteria hodnocení, která budou od součástí školního řádu, zákonní zástupci s nimi budou seznámeni, dostanou je k dispozici a s dotazy se mohou obracet na třídní učitele; 2) na základě těchto kriterií budou vedeny osobní konzultace (do 6. ročníku dobrovolné, od 7. ročníku povinné) mezi žákem, zákonnými zástupci a učiteli (minimální četnost opět stanoví školní řád, na žádost některé ze stran je možné četnost zvýšit), kde se všichni zúčastnění detailně seznámí s průběhem osvojování dovedností a vědomostí konkrétního žáka v jednotlivých předmětech, žák zde má možnost učit se realistickému sebehodnocení ve věku probouzejícího se úsudku, slouží k posílení vnitřní motivace k učení ; 3) v průběhu vzdělávání se neklasifikuje, plnění kriterií se hodnotí pouze slovně; 4) důvody důsledné neklasifikace slovní hodnocení mají formativní charakter, mají tedy žákům i zákonným zástupcům umožnit identifikaci nedostatků a pomoci s nalezením postupů, vedoucích k jejich zlepšení v následujícím období, kromě toho slouží i k posílení vnitřní motivace toto vše klasifikace neumožňuje, její charakter je sumativní, konečný, bez možnosti vývoje; 5) slovní hodnocení (na základě detailních záznamů o plnění jednotlivých kriterií v jednotlivých předmětech) se pro účely přijímacího řízení na SŠ převádí na klasifikaci ZPĚTNĚ za celé dotčené období (tedy až v okamžiku vyplňování přihlášek); 6) zákonní zástupci budou na třídních schůzkách od 1. stupně informováni o nutnosti převodu slovního hodnocení na klasifikaci pro účely přijímacího řízení na SŠ (týká se vždy posledních tří hodnocení podle typu školy a z toho vyplývajícího termínu podání přihlášek); 7) o způsobu hodnocení, jeho smyslu a principech budou třídní učitelé informovat zákonné zástupce na třídních schůzkách nejpozději od 2. ročníku, aby mohla být na vyšším stupni hodnotně rozvíjena vnitřní motivace žáků k učení. 8) v případě, že rodič nesouhlasí se slovním hodnocením, může se dle zákona do tří dnů od chvíle, kdy byl s hodnocením seznámen, odvolat. U nás to znamená odvolání proti slovnímu hodnocení. Kolegium ZŠW Jinonice 14/6/2013 S tímto stanoviskem by měli být rodiče seznámeni na třídních schůzkách v září Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 10 z 17

11 Požadavky při přijímacím řízení SPŠ grafické, Praha 1, Hellichova 22 * Úspěšní absolventi talentové zkoušky budou v dalším přijímacím řízení (již bez přítomnosti uchazečů ve škole) hodnoceni podle: 1. Výsledků talentové zkoušky. 2. Znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil základní vzdělávání, pokud ho již získal, nebo výsledným hodnocením za 7. a 8. třídy ZŠ, pokud uchazeč doposud plní povinnou školní docházku, a proto se nemůže vykázat hodnocením na vysvědčení z posledního, tj. 9. ročníku základního vzdělávání. Požadavky při přijímacím řízení Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 * Studium na ZŠ a umístění v soutěžích 1. Průměrný prospěch ve 2.pololetí 8.ročníku a v 1.pololetí 9.ročníku ZŠ je ohodnocen body v rozsahu 0 6 bodů (každé pololetí samostatně). průměr 1,00 1,29. 6 bodů průměr 1,30 1,39. 5 bodů průměr 1,80 a více.. 0 bodů Požadavky při přijímacím řízení Gymnázium Beroun * I. Kritéria pro přijetí: Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky Uchazeči se hodnotí takto: a. přijati ke studiu budou všichni vítězové okresních kol olympiád (ČJL,MAT, ANJ, NEJ, FRJ, FYZ, CHE, BIO, DEJ, ZMP) v 8. nebo 9. ročníku ZŠ bez ohledu na studijní průměr (výsledky v soutěži je třeba doložit diplomem, nebo zápisem na přihlášce ke studiu potvrzeném ředitelem ZŠ), b. další uchazeči seřazení za přijatými podle bodu a) podle součtu studijních průměrů ze známek z předmětů (český jazyk, cizí jazyk - který se žák učí na ZŠ déle, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie a přírodopis) na výročním vysvědčení v 8. a na pololetním vysvědčení v 9. ročníku základní školy do předpokládaného počtu 60 přijatých. V případě stejných součtů studijních průměrů u více uchazečů bude dále rozhodovat lepší součet studijních průměrů z vybraných předmětů (český jazyk, matematika a cizí jazyk který se žák učí více let na ZŠ) * veškeré údaje a odkazy jsou k datu 30/6/2013 Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 11 z 17

12 Jak to řeší jinde - WZŠ Semily * Výňatek ze školního řádu WZŠ Semily: E. Hodnocení žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy a) Hodnocení žáků ve všech ročnících a ve všech předmětech má formu slovního hodnocení. b) Škola nepoužívá klasifikaci známkami, kromě následujících případů výslovně stanovených školským zákonem: v 8. a 9. ročníku pro potřeby přijímacího řízení na střední školu, v 5. a 7. ročníku pro potřeby přijímacího řízení na střední školu, při přestupu žáka na školu s hodnocením známkovou klasifikací, a to na vyžádání školy, na kterou žák přestupuje, nebo rodičů, c) V případech podle bodu b) se užívá tzv. pomocné známkové hodnocení, které se vydává na formuláři školy stanoveným způsobem. O zásadách pomocného známkového hodnocení (viz kap E 8.) informuje třídní učitel rodiče a žáky nejpozději na počátku 8.ročníku Zásady pro hodnocení a) Slovní hodnocení učitelů v jednotlivých předmětech se soustřeďuje zejména na vývoj a dosažený stav žákových dovedností, míru jeho motivace k učení, píle během vyučování i v domácí přípravě, přičemž je rozhodující zhodnocení žákových možností. b) V případě, že na jeden předmět vyučuje žáka více učitelů, píše hodnocení jeden z učitelů po vzájemné dohodě. c) Individuálně integrovaní žáci jsou hodnoceni v souladu s individuálním vzdělávacím programem. d) Hodnocení z chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a rozhoduje o něm pedagogická konference kolegia učitelů. e) Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické konferenci. Přijaté výchovné opatření a jeho zdůvodnění je součástí zápisu. f) V průběhu školního roku jsou rodiče žáka pravidelně informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů o prospěchu a chování žáka. V závažných případech jsou informováni osobně nebo zápisem do žákovského sešitu, případně telefonicky. g) V 8. a 9. ročníku jsou rodiče na třídních schůzkách konaných pravidelně v první polovině ledna a první polovině června seznámeni s pomocným známkovým hodnocením. h) V případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel bezprostředně rodiče žáka a iniciuje schůzku, ze které je pořízen zápis (zakládá se do dokumentace žáka). Tyto případy se projednávají na pedagogické radě. * veškeré údaje a odkazy jsou k datu 30/6/2013 Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 12 z 17

13 Jak to řeší jinde - Waldorfské lyceum Praha Na Waldorfském lyceu Praha (www.wlyceum.cz) dostávají děti vysvědčení se slovním hodnocením (ukázka viz. níže), které většinou již obsahuje slovně vyjádřenou známku a rodičům poté přijdou číselné známky mailem. Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 13 z 17

14 Jak to řeší jinde - Waldorfské lyceum Praha DOPLŇENÍ Doplňující info od ředitele W lycea p. Smolky:.. To, že ve slovním hodnocení učitel vyjádří i stupeň, kterému by to odpovídalo v případě klasifikace, je jeho věc, ne pravidlo. Naše zásady, formulované ve Školním řádu, zní následovně: Hodnocení studentů na vysvědčení je prováděno slovně Třídní učitel vede také pomocnou evidenci převodu slovního hodnocení na známky. Tyto známky nejsou oficiálním hodnocením školy, slouží pouze pro účely budoucího přijímacího řízení na VŠ nebo VOŠ. Pokud bude mít zákonný zástupce studenta zájem, může do této pomocné evidence nahlédnout W lyceum karta žáka Po ukončení školního roku pak přijde rodičům mail s kartou žáka ve které jsou číselné známky, které de facto kopírují známku vyjádřenou slovně na vysvědčení viz. ukázka. Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 14 z 17

15 Školní řád ZŠW Jinonice Výňatek ze školního řádu ZŠW Jinonice: 1.3 Práva zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci žáků mají právo na: a) informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte b) volit a být voleni do školské rady (spolku rodičů) c) na svobodnou volbu školy pro své dítě d) na informace o škole podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy f) na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona g) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na jejich speciální vzdělávání (jehož obsah, formy a metody odpovídají potřebám a možnostem dětí), na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost i) na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu j) požádat o přezkoušení k) požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 15 z 17

16 Závěr Podařilo se zjistit zájem rodičů 6. třídy (k 30/6/2013) a jejich názory na věc. Kolegium zaujalo k problému stanovisko, se kterým by měli být seznámeni rodiče v září 2013 na třídních schůzkách. Neumím si zcela jasně představit, jak bude vyučující ZPĚTNĚ převádět slovní hodnocení na známky na přihlášku na SŠ. Budou mít žáci vůbec možnost si známky vůbec nějakým způsobem v případě potřeby opravit a zlepšit? Nebo se o tom, že jsou (byli) známkováni dozví až z přihlášky na SŠ? Odpověď na tyto otázky ukáže čas a případná další otevřená a svobodná diskuse. Z mého pohledu a zkušenosti rodiče bych uvítal v 8. a 9. třídě spojení slovního hodnocení a známek jako je to například na W lyceu. Vzhledem k tomu, že nemáme 12-ti letý cyklus waldorfského vzdělávání a známky na přihlášku na SŠ je ZŠW povinna uvádět, nevidím žádný rozumný důvod proč děti (v 8. a 9. třídě spíše již mladé lidi) se známkami, které dostanou na přihlášku na SŠ neseznámit, neumožnit jim jejich zlepšení a nepřipravit je na to, co je čeká na středních školách vč. W lycea. Každopádně bych tuto problematiku i nadále rád sledoval a připojil bych k ní i kvalitu výuky na druhém stupni. Rád bych též nastolil ke všeobecné diskuzi otázku, zda waldorfské principy uplatňované na ZŠW Jinonice již nejsou přežité - především pak ve vyšších ročnících - a jaký mohou mít vliv na kvalitu výuky. Jde jak o výše prezentované důsledné neznámkování, tak např. princip třídního učitele po celou dobu výuky v situaci, kdy se to doposud žádnému z učitelů nepodařilo (viz. následující tabulka) a změny probíhající především v třídách ke konci školní docházky (z valné části způsobené fyzickým a psychickým opotřebováním učitelů) mohou těžko zvyšovat kvalitu výuky. Děkuji pí. učitelce Daniele Petrové za zapůjčení její diplomové práce, která se problematikou známkování za WŠ zabývá a ostatním zúčastněným za zajímavé názory a podněty. Vaše případné dotazy, náměty nebo připomínky k tématu mi prosím zasílejte mailem na Kamil Douděra Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 16 z 17

17 Životnost třídních učitelů na ZŠW Jinonice Rok zahájení výuky Třídní učitel při zahájení Třídní učitel při ukončení Ročník změny 2007 (akt 7.tř) Krásová? 2006 (akt 8.tř) Štuksová? 7 Rys 2005 (akt 9.tř) Kubištová? 2004 Zahrádková Bežuch 9 Bežuch 2003 Sýkorová Eisler, Kratochvílová 7 Višničková 8 Eisler, Kratochvílová 2002 Geryšerová Petrů 5 Petrů 2001 Konvalinková Bežuch 2 Doležalová, 5 Kosová, 8 Bežuch 2000 Kellerová Černá 5 Vondrášková 6 Černá 1999 Štuksová Havlíková 7 Havlíková 1998 Bečvářová Višničková 9 Višničková 1997 Vejražka Petrů 9 Petrů 1996 Sýkorová Havlíková 7 Havlíková 1995 Bachmanová Višničková 9 Višničková 1994 Vondrášková Havlíková 8 Havlíková 1993 Frýdová Witek 9 Witek 1992 Geryšerová Schmidmayerová, Višničková, Vašín 9 Schmidmayerová, Višničková, Vašín Zdroj : ředitel školy P. Seleši Hodnocení na ZŠW Jinonice Stránka 17 z 17

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 (1. kolo)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 (1. kolo) Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Václavské náměstí 1, Letohrad PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 (1. kolo) Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice 1. Úvod Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2011/2012 VÝTAH Ředitel školy rozhoduje

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2012/2013 č.j. GJŠS/32/2013 1. Úvod (výtah)

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303. vyhlašuje

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303. vyhlašuje Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 vyhlašuje Přijímací řízení: 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 do oborů vzdělání: Zdravotnické lyceum

Více

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na následující obory.

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na následující obory. Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na následující obory. Obory zakončené maturitní zkouškou: Denní studium: Autotronik Strojírenství Technické

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

ZÁMĚR POČTU PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ VE 3. KOLE pro školní 2014/2015: forma vzdělávání. Autotronik L/01 Denní 4. Strojírenství M/01 Denní 4

ZÁMĚR POČTU PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ VE 3. KOLE pro školní 2014/2015: forma vzdělávání. Autotronik L/01 Denní 4. Strojírenství M/01 Denní 4 Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na následující obory vzdělání: Obory zakončené maturitní zkouškou: Denní studium: Autotronik Strojírenství

Více

Hodnocení a vlastní hodnocení školy

Hodnocení a vlastní hodnocení školy Hodnocení a vlastní hodnocení školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.1.1. Zásady hodnocení Pedagogičtí pracovníci při hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu se zákonem č.

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333/II 377 15 Jindřichův Hradec telefon, fax : 384 361 253, e-mail : info@gvn.cz, internet : www.gvn.cz Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně Vnitřní směrnice ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace k postupu školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Článek I Úvod Tato vnitřní směrnice

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Ředitel Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na následující obory.

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na následující obory. Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na následující obory. Obory zakončené maturitní zkouškou: Denní studium: Autotronik Elektrotechnika

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok Všeobecná ustanovení Přijímací řízení pro školní rok 2017-18 Přijímací řízení pro obory studia Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, proběhne v souladu s 60 zákona

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 Kriteria přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělávání jsou stanovena ředitelkou školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, www.gjszlin.cz, e-mail: gym@gjszlin.cz Kritérium přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Více

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 Zájemci mohou přihlášky podávat do 15. 3. 2012 pro denní studium, 20. 3. 2012 pro dálkové studium poštou

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ a 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ školní rok 2015/2016

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ a 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ školní rok 2015/2016 Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ a 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává VOŠ a SZeŠ, Benešov, Mendelova

Více

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Zdroje informací o učebních oborech Každý žák obdržel 1 výtisk Atlasu školství, který obsahuje všechny

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2016/ kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2016/ kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2016/2017 1. kolo přijímacího

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace č. 2 PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento dokument vydává ředitel školy na základě 30, odst. 1)

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-1317/16-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy / školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47657189 Identifikátor

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání M/01 AGROPODNIKÁNÍ a M/01 ZAHRADNICTVÍ školní rok 2016/2017

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání M/01 AGROPODNIKÁNÍ a M/01 ZAHRADNICTVÍ školní rok 2016/2017 Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ a 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává VOŠ a SZeŠ, Benešov, Mendelova

Více

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ Hodnocení žáků Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace

Více

Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola. Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce

Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola. Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce Kolik tříd otevíráme? Kolik žáků přijímáme? Pro školní rok 2015/2016

Více

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků jsou součástí školního řádu ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště. Pravidla pro hodnocení

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ŘŠ-01-2015-2 IČO 7 0 8 3 1 4 3 2 Č.j. ZŠspecVM 40/2015 Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení a klasifikace žáků se může provádět těmito způsoby: 1. Zkoušením žáků - ústní nebo písemnou formou. 2. Zkoušením formou testů, které jsou

Více

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna Třídní schůzky 23. září 2013 16:30 knihovna Návštěvy paní zubařky MUDr. Rychecké škola ruší hromadné návštěvy základní činností školy vzdělávání a výchova řada dětí navštěvuje jiného zubního lékaře středy

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016 30. 1. 2015, Praha Ředitelka školy tímto vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení. Pro přijetí do 1. a 3. ročníku šestiletého gymnázia (studijní obor 79-41-K/610, ŠVP dle pilotní verze RVP DG) jsou povinné

Více

Přijímací řízení pro čtyřleté obory vzdělání 2017/ kolo

Přijímací řízení pro čtyřleté obory vzdělání 2017/ kolo Přijímací řízení pro čtyřleté obory vzdělání 2017/2018 1. kolo 1 Počty přijímaných žáků kód oboru název oboru počty přijímaných žáků forma studia výuka cizího jazyka *) 34-56-L/01 fotograf 30 denní AJ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov

EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov Mgr. Veronika Bartošová, ředitelka školy Průběh a termíny přijímacího řízení Kromě zákonem

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

Přijímací řízení pro denní formu:

Přijímací řízení pro denní formu: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 vyhlašuje Přijímací řízení: 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/17 do oborů vzdělání: Zdravotnické lyceum

Více

Rozhodnutí ředitele č.j. O/33/

Rozhodnutí ředitele č.j. O/33/ Rozhodnutí ředitele č.j. O/33/2016-17 o přijímacím řízení do studijního oboru 79-41-K/41 gymnázium, denní studium, 4 roky (čtyřleté gymnázium) v Gymnáziu P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. Na

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE Upozornění: v souladu s 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014

Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014 Stručný průvodce přijímacím řízením ve školním roce 2013/2014 LISTOPAD: Do 30. 11. 2013 musí být podány přihlášky na SŠ uměleckého zaměření (kód oboru začíná na 82), kde se konají talentové zkoušky v průběhu

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Kde můžete najít informace o středních školách a nabízených oborech vzdělání www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.uiv.cz, www.msmt.cz

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Ředitel Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary vyhlašuje 2. kolo

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Příkaz ředitelky č. 16/2014

Příkaz ředitelky č. 16/2014 Příkaz ředitelky č. 16/2014 Přijímací řízení přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků pro školní rok 2015/2016 V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), v platném znění a vyhlášky

Více

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke studiu uměleckých oborů pro školní rok 2017/2018.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke studiu uměleckých oborů pro školní rok 2017/2018. Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke studiu uměleckých oborů pro školní rok 2017/2018. Obor: 82-41-M/04;

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018 Zdroje informací o učebních oborech Každý žák má k dispozici 1 výtisk Atlasu školství, který obsahuje

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Platná legislativa - informační zdroje

Platná legislativa - informační zdroje Kritéria přijímacího řízení pro přijetí uchazeče ke studiu od 1. září ve školním roce 2017/2018 (dálkové nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou) Platná legislativa - informační zdroje zákon č.

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/ K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/ K/41 Gymnázium se sportovní přípravou Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru ŠVP: Škola s dobrým startem Ve Zlíně dne 31. října 2016 Alena Štachová, ředitelka školy Rozhodnutí o konání talentové a

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více