MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014"

Transkript

1 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA Čj.: ZSMS/267/2014

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Personální zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2013/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy Údaje o mimoškolní aktivitě a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy za rok Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha č. 1 (k Výroční zprávě školy za rok 2013/14) Příloha č. 2 (k Výroční zprávě školy za rok 2013/14) Adresa: 3,

3 1. Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a mateřská škola Sídlo školy: 3, IČ: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec, 10, Vedení školy: Mgr. Jana Kočová ředitelka školy Mgr. Věra Forejtová zástupkyně ředitelky školy Kontakty pro dálkový přístup: tel. číslo: www: 2 Součásti školy: Mateřská škola 7 Základní škola 3 Školní družina 3 Školní jídelna 3 Školská rada: Školská rada (dříve Rada školy) Masarykovy základní školy a mateřské školy byla zřízena Obcí podle 17a, 17b a 17d zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a to dne Později se transformovala na školskou radu podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada má 9 členů 3 zástupce obce, 3 zástupce školy a 3 zástupce rodičů. V březnu roku 2012 proběhly nové volby do školské rady. Funkci předsedy školské rady vykonává paní Eva Horáková, členka zastupitelstva Obce. Adresa: 3,

4 2. Charakteristika školy Masarykova základní škola a mateřská škola je venkovskou školou poskytující základní vzdělání žákům ze Semčic, Pěčic, Jabkenic, Charvatců, Žerčic, Ledců, Prodašic, Ujkovic, Ctiměřic, Úherců, Dobrovice a dalších obcí. Školu zřídila Obec jako příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou k Škola má 9 ročníků po jedné třídě. K měla škola 183 žáků, z toho na 1. stupni 113 žáků - do 1. třídy bylo přihlášeno 23 žáků, do 2. třídy 26 žáků, do 3. třídy 25 žáků, do 4. třídy 21 žák a do 5. třídy 18 žáků. Na 2. stupni bylo evidováno 70 žáků - do 6. třídy bylo přihlášeno 17 žáků, do 7. třídy 24 žáků, do 8. třídy 18 žáků a do 9. třídy 11 žáků. Ve školní družině bylo zapsáno 55 žáků z 1., 2. a 3. třídy ve dvou odděleních. Hlavním úkolem školy je poskytovat základní vzdělání, škola se zaměřuje též na aktivity vzdělávací, výchovné a zájmové, aby za nimi děti nemusely dojíždět do města. V projektu Pedoš (Peníze do škol) získala škola finanční prostředky na zakoupení interaktivních tabulí a proškolení učitelů pro práci na nich, v současné době jsou všechny třídy vybaveny interaktivními tabulemi. Připojení k internetu je providerem - firma Tycom - poskytováno zdarma. Od roku 2012 je externím zaměstnancem IT správce pan Tomáš Krist z firmy DeltaNet MB, který spravuje všechny počítače ve škole. Třídy školy jsou vybavovány novým nábytkem, ve škole jsou postupně vyměňována stará dřevěná okna za plastová. Z bývalého kabinetu byla vybudována nová učebna, která bude využívána jako jazyková. Do ní byla též zakoupena z prostředků školy interaktivní tabule. Žáků ve škole přibývá a na jazyky je třeba třídy dělit na poloviny, aby nebyl překročen povolený limit na výuku jazyků 24 žáků. 3 Vybavení školy: Školní budova byla postavena v roce 1927 a škola zde využívá 12 učeben, z toho 8 odborných. Odborné pracovny jsou vybaveny pro tyto předměty: matematika přírodovědné předměty cvičná kuchyně informatika zeměpis a dějepis výtvarná výchova český jazyk tělocvična Učebny jsou vybaveny počítači, audiovizuální technikou a projekční technikou. O další vybavení učeben a jejich modernizaci budeme usilovat i v dalších letech. Adresa: 3,

5 3. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu Číst, učit se, růst, vydaného , zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Obory vzdělávání: 7901C01 ZŠ RVP Přehled volitelných předmětů: 6. třída (3 hodiny týdně každý žák) Fyzikální praktika Konverzace v anglickém jazyce Seminář z českého jazyka 7. třída (4 hodiny týdně každý žák) Seminář z českého jazyka Seminář z matematiky Přírodovědná praktika Konverzace v anglickém jazyce/ Sportovní hry 4 8. třída (1 hodina týdně každý žák) Seminář z českého jazyka 9. třída (7 hodin týdně každý žák) Informatika Zeměpisný seminář Seminář z českého jazyka Seminář z matematiky Volba povolání/seminář z fyziky Sportovní hry Konverzace v anglickém jazyce Adresa: 3,

6 Přehled zájmových útvarů organizovaných školou: Angličtina hrou I., II. Mgr. Věra Forejtová Angličtina extra Mgr. Věra Forejtová Angličtina extra start Mgr. Věra Forejtová Korálkování Petra Hornerová Základy práce na PC Mgr. Miroslava Fuksová Hry a čísla Mgr. Renata Rotterová Zumba Dana Hlubučková Florbal Tereza Šturmová Sportovky Tereza Šturmová Pohybové hry Tereza Šturmová Kroužek Keramiky probíhající ve škole je organizován externí firmou a veden Mgr. Danou Antoškovou. Logopedická poradna Mgr. Eva Komárková 5 Adresa: 3,

7 4. Personální zabezpečení školy K bylo v základní škole v pracovním poměru 22 zaměstnanců, z toho 13 učitelů, 2 vychovatelky ŠD, 4 provozní pracovníci, 3 pracovnice školní jídelny. V říjnu 2013 odešla do předčasného důchodu paní Hana Klimová, která pracovala jako kuchařka ve školní jídelně od roku Místo ní byla nejprve přijata paní Petra Vágnerová, poté paní Radka Urbanová Vihanová, která zůstala v trvalém pracovním poměru. V dubnu 2014 odešla do starobního důchodu paní Mgr. Jiřina Rakušanová, která pracovala ve škole od roku 1982 jako učitelka na II. stupni ZŠ. V průběhu roku se na jejím místě vystřídali tito pracovníci: Mgr. Jan Kotouček, Mgr. Margit Adamová Černá a Mgr. Markéta Pokrupová. Naposledy jmenovaná zůstala ve stálém pracovním poměru. V červnu 2014 odešla do předčasného důchodu paní Svatava Matesová, která pracovala od roku 1987 na pozici vedoucí kuchařky ve školní jídelně. Na její místo byla v srpnu přijata paní Renata Najmanová. Pedagogičtí pracovníci ZŠ 6 vzdělání praxe od Mgr. Jana Kočová VŠ vzdělání, učit. M-CH, ředitelka 1990 Mgr. Věra Forejtová VŠ vzdělání, učit. 1. stupně ZŠ zástupkyně ředitelky 1984 Mgr. Miroslava Fuksová VŠ vzdělání, učit. 1. stupně ZŠ 1978 Mgr. Marie Helichová VŠ vzdělání, učit. 1. stupně ZŠ 1987 Mgr. Dana Antošková VŠ vzdělání, učit. 1. stupně ZŠ 1980 Mgr. Tomáš Hušek VŠ vzdělání, učit. 1. stupně ZŠ 1987 Mgr. Eva Komárková VŠ vzdělání, speciální pedagogika 1995 Mgr. Jiřina Rakušanová VŠ vzdělání, učit. D-RJ, učit. 2.stupně 1983 Mgr. Markéta Pokrupová VŠ, učit SŠ ČJ, Psych.; učit. 2. stupně 1999 Ing. Irena Králová VŠ vzdělání, Př, PČ; učit. 2. stupně 1992 Mgr. Renata Rotterová VŠ vzdělání, učit. M-ZT učit. 2. stupně 1990 Mgr. Renata Kubínová VŠ vzdělání, učit. ČJ-OV; učit. 2. stupně 1992 Mgr. Ivana Zíková VŠ vzdělání, učit. RJ VV; učit. 2. stupně 1989 Tereza Šturmová SŠ, studující PedF UK Praha; učit. 2. stupně 2010 Mgr. Jan Kotouček VŠ, učit. D, Z Mgr. Margit Adamová Černá VŠ, učit. ČJ, AJ Adresa: 3,

8 Školní družina ZŠ Renata Kyptová Dana Hlubučková SŠ, Studium Vychovatel SŠ, Asistent pedagoga Nepedagogičtí pracovníci ZŠ Petra Hornerová účetní, administrativní pracovnice Alexandra Havlátová vedoucí školní jídelny Svatava Matesová vedoucí kuchařka Hana Klimová kuchařka Petra Vágnerová kuchařka Radka Urbanová Vihanová kuchařka Petr Pařík školník, údržbář, topič Radka Paříková uklízečka MD od do Jana Paříková po dobu MD Radky Paříkové Jiřina Jiránková uklízečka, pradlena pro ZŠ i MŠ 7 Adresa: 3,

9 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. třídy proběhl Poprvé u zápisu Z toho s žádostí o odklad Přichází po odkladu k Dodatečný přestup Dodatečně přihlášeno 28 dětí, z toho 16 dívek 5 dětí, z toho 2 dívky 7 dětí, z toho 2 dívky 28 dětí 1 dítě (přestup na jinou školu) 1 dítě k nastoupí: 28 dětí (13 chlapců a 15 dívek) Zastoupení obcí: 8 Ctiměřice 1 Charvatce 3 Ledce 7 Pěčice 1 Prodašice 1 Žerčice 5 Úherce 1 Zvolen, SVK 1 8 Adresa: 3,

10 6. Údaje o přijímacím řízení Přijímacího řízení se zúčastnilo ve školním roce 2013/14 13 žáků z toho 11 z 9. třídy a 2 z 5. třídy. Všichni žáci absolvovali přijímací řízení úspěšně a byli přijati k dalšímu studiu. 9. třída maturitní obory: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře SOŠ a SOU Jičínská MB, Veřejnosprávní činnost SŠ Hermés MB s.r.o. 2 žáci 2 žáci 3 žáci učňovské obory: SOŠ a SOU Jičínská MB Nástrojař 1 žák ISŠ Karmel Pekař 1 žák SŠ Hermés MB s.r.o. Truhlář 1 žák SSŠ Maja s.r.o. Kadeřník 1 žák 5. třída Osmileté gymnázium GMB 2 žáci 9 Adresa: 3,

11 Třída Počet žáků Chlapců/Dívek Průměrná známka Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Chování velmi dobré Chování uspokojivé Chování neuspokojivé Omluvená absence průměr Neomluvená absence průměr Masarykova základní škola a mateřská škola 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2013/2014 I /8 1, ,70 - II /9 1, ,54 - III /13 1, ,16 - IV. 21 7/14 1, ,52 - V. 18 9/9 1, ,89 - VI /4 2, ,33 3 VII /12 2, ,04 - VIII. 18 9/9 2, ,39 - IX. 11 7/4 2, ,55-10 Průměr 20-1, ,41 - Celkem / Základní vzdělání získalo ve školním roce 2013/ žáků. Žák, který neprospěl, opakuje ročník po dohodě se zákonnými zástupci. Adresa: 3,

12 8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Jednotlivá témata minimálního preventivního programu byla na 1. i 2. stupni začleněna za pomoci všech pedagogických pracovníků do následujících předmětů: rodinná výchova, výchova k občanství, občanská výchova, výchova ke zdraví, člověk a jeho svět, přírodověda, přírodopis, vlastivěda, český jazyk, výtvarná výchova, chemie. Další formou začlenění preventivního programu byla zájmová činnost žáků nabízená školou a zajištění školní družiny pro žáky 1. až 3. třídy. Žákům byla k dispozici čítárna, kam mohli pod dohledem vyučujícího chodit ve volných chvílích. Pro žáky byly v průběhu školního roku organizovány sportovní akce, exkurze, soutěže, výlety, besedy, divadelní představení ve škole, zájezdy na divadelní představení, na výstavy, hudební pořady Žáci se účastní následujících soutěží: Logická olympiáda školní kolo Taktik Eurorebus, Eurorebus junior Biologická olympiáda školní a okresní kolo Zeměpisná olympiáda Soutěž mladých zdravotníků PIšQworky DoBroLuSe Cup meziškolní sportovní soutěž Soutěže AŠSK Zájezd do Anglie Sběr plastových víček soutěž v rámci školy, výtěžek využit na charitativní účely Celoroční soutěž ve sběru starého papíru Recyklohraní 11 Lyžařský výcvikový kurz, který byl naplánován na školní rok 2013/14 neproběhl, z důvodu nepříznivých sněhových podmínek. Adresa: 3,

13 9. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy Školení BOZP a PO pro zaměstnance školy Logopedie Studium Vychovatel Školení PEDOŠ Interaktivní tabule Možnosti výuky čtení z pohledu jejích výhod i případných úskalí Školení a setkání výchovných poradců Školení pořádaná nakladatelstvím OUP Praha Kurz AJ (soukromé) Věda má budoucnost všichni pg i nepg zaměstnanci Mgr. Eva Komárková Renata Kyptová všichni pg pracovníci Mgr. Marie Helichová Mgr. Renata Rotterová Mgr. Věra Forejtová Mgr. Miroslava Fuksová Mgr. Renata Rotterová Ing. Irena Králová 12 Partnery pro DVPP jsou: Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem V Kolonii 1804, Nymburk Služba škole MB OUP Praha Společnost TEV Pardubice Škoda Auto, a.s. Adresa: 3,

14 10. Údaje o mimoškolní aktivitě a prezentaci školy na veřejnosti Září: Říjen: Zájezd do Anglie žáci 8. tř.; Muzeum Mladoboleslavska Indie 6. třída; Fotografování 1. stupeň Templ MB 3., 4. tř. Putování za poznáním; Austrálie pořad pro žáky 9. třídy DK MB; Dopravní hřiště 4. třída; EdukArt MB 9. třída; Projekt SOŠ a SOU Jičínská 8., 9. třída I. část; Saga Afrika pořad pro všechny žáky školy; Logická olympiáda tř. Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Dětská nota MD MB třída; PIšQworky 8. a 9. třída MB; Prezentace škol: Horky nad Jizerou, Hubálov 9. třída; Projekt SOŠ a SOU Jičínská - 8., 9. třída - II. část Agentura Pernštejni pro všechny žáky školy; Muzeum Mladoboleslavska Mariiny obrázky 7. třída; Mikuláš deváťáci pro ostatní z MŠ i ZŠ; Třídní vánoční besídky; 9. třída exkurze ISŠ Karmel MB; MD MB Strašidlo cantervillské třída; Vánoční výstava; Mobilní planetárium v tělocvičně školy Exkurze žáků 9. třídy v zemědělské společnosti Týnec; Projekt SOŠ a SOU Jičínská 8., 9. třída III.; Školní kolo biologické olympiády tř. Projekt SOŠ a SOU Jičínská 8., 9. třída IV. 13 Duben: Projekt SOŠ a SOU Jičínská 8., 9. třída V.; Biologická olympiáda tř. okresní kolo; Fotografování tříd; Kurz plavání 2., 3. třída; Exkurze ZOO a botanická zahrada Liberec 2., 3. třída; Adresa: 3,

15 Květen: Soutěž mladých zdravotníků soutěž 8., 9. třída; Exkurze Praha 4. třída; Testování 8. třída - přírodovědná gramotnost; Testování 4. třída člověk a jeho svět; testování 8. třída anglický jazyk; Třídní výlet třída Křivoklátsko Červen: Eurorebus a Eurorebus Junior účast na krajském kole soutěže výběr žáků školy; Třídní výlet 1. a 5. třída Praha ZOO a letiště; Výlet 2. třída Kost; Dopravní hřiště 4. třída MB; DoBroLuSe Cup výběr žáků 2. stupně; Branný den pro všechny žáky školy Celoročně se žáci účastnili mezinárodní matematické soutěže Taktik 14 Adresa: 3,

16 11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 15 Adresa: 3,

17 16 Adresa: 3,

18 Výsledky testování 17 Adresa: 3,

19 12. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Rozbor hospodaření - Masarykova základní škola a mateřská škola Zřizovatel Obec celkové vyúčtování příspěvku na činnost za rok: 2013 Příspěvek na činnost od zřizovatele ,00 Kč Náklady 501 spotřeba materiálu ,06 Kč 501 vybavení školy ,70 Kč 502 energie ,54 Kč 511 opravy a údržba ,13 Kč 518 ostatní služby ,32 Kč 521 mzdy + odvody provoz 9 810,00 Kč 549 poplatky a pojistné ,77 Kč 551 odpisy ,00 Kč 18 Celkem náklady: ,52 Kč Příjem Náklady Celkový zůstatek: ,00 Kč ,52 Kč ,52 Kč Hospodářský výsledek z financování zřizovatele k ,52 Kč Adresa: 3,

20 Státní dotace přidělená Krajským úřadem - vyúčtování za rok 2013 Příjem dotací celkem Z toho dotaze ÚZ ,00 Kč ,00 Kč Náklady Celkem náklady: 501 učebnice a učební pomůcky ,18 Kč 501 ochranné pomůcky 9 000,00 Kč 521 hrubé mzdy ,00 Kč OPPP ,00 Kč 524 zákonné pojištění ,16 Kč 527 FKSP 1% HM ,27 Kč 527 vzdělávání ,00 Kč 528 náhrady, mzdy ,00 Kč 549 pojištění ,39 Kč ,00 Kč 19 Příjem dotace ,00 Kč Náklady 501 učební pomůcky 527 školení 521 mzdy ,00 Kč Celkem náklady: ,00 Kč Adresa: 3,

21 Výnosy a náklady organizace - vyúčtování od do Doplňková činnost + kroužky + fondy Ostatní Výnosy Náklady Zůstatek ŠD - rodiče ,00 Kč ,00 Kč MŠ školné ,00 Kč ,00 Kč stravné ,00 Kč ,11 Kč 4 532,89 Kč úroky b.ú. + ostatní příjmy ,10 Kč ,10 Kč celkem ,10 Kč ,11 Kč ,99 Kč Fondy - převod ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Doplňková činnost praní prádla + nájem ,00 Kč ,45 Kč ,55 Kč placené kroužky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 20 celkem ,00 Kč ,45 Kč ,55 Kč Celkem ,10 Kč ,56 Kč ,54 Kč HV - financování zřizovatel Celkem ,52 Kč ,02 Kč Celkový hospodářský výsledek ,02 Kč Adresa: 3,

22 Celkové výnosy a náklady za rok 2013 Výnosy Náklady Státní dotace ,00 Kč ,00 Kč Příspěvek od zřizovatele ,00 Kč ,52 Kč Fondy - převod: opravy ,00 Kč ,00 Kč Ostatní ,10 Kč ,11 Kč Doplňková činnost a kroužky ,00 Kč ,45 Kč Celkem ,10 Kč ,08 Kč Hospodářský výsledek ,02 Kč 21 Adresa: 3,

23 13. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů 1. Účast v projektu EU Pedoš v programu OPVK Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR. 3. Věda má budoucnost projekt pod záštitou MŠMT, AV ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR 22 Adresa: 3,

24 14. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Účast pedagogů na seminářích a dílnách VISK Nymburk a Služba škole MB. 23 Adresa: 3,

25 15. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Žáci čtvrté a osmé třídy se účastnili výběrového šetření výsledků žáků 2013/2014. Žáci osmé a deváté třídy se účastnili projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR. 24 Adresa: 3,

26 16. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 na naší škole nepůsobila ani odborová organizace, ani jiná organizace zaměstnanců či zaměstnavatelů. Našimi partnery při plnění úkolů ve vzdělávání byli: Obec, školská rada Obec Jabkenice Obec Pěčice Obec Žerčice Obec Ledce Obec Prodašice Obec Charvatce Obec Ctiměřice Obec Úherce Muzeum Mladoboleslavska MD MB Divadlo Koloběžka Město Dobrovice Společnost TEV DDM Mladá Boleslav VISK Nymburk ZŠ a MŠ Brodce ZŠ a MŠ Dobrovice ZŠ Luštěnice CK výuka jinak Fond Sidus Gymnázium Dr. Josefa Pekaře SOŠ a SOU Jičínská, Mladá Boleslav ASŠK Škoda Auto, a.s. 25 Výroční zprávu školy zpracovala ke dni ředitelka školy Mgr. Jana Kočová Adresa: 3,

27 Příloha č. 1 (k Výroční zprávě školy za rok 2013/14) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Masarykova základní škola a mateřská škola zveřejňuje následující informace za rok 2013: a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 26 d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Mgr. Jana Kočová ředitelka školy Adresa: 3,

28 Příloha č. 2 (k Výroční zprávě školy za rok 2013/14) 27 Adresa: 3,

29 28 Adresa: 3,

30 29 Adresa: 3,

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

PMS neobdržela v období od 1. ledna do 31. prosince 2014, žádnou písemnou žádost o informaci.

PMS neobdržela v období od 1. ledna do 31. prosince 2014, žádnou písemnou žádost o informaci. Hošková Eva statistik Spr. 000/015-0-1 Ředitelství PMS ČR Hybernská 18 111 1 Praha 1 Tel: 4 44 417 mail:ehoskova@pms.justice.cz Věc: VÝROČNÍ ZPRÁVA PMS podle 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 3 a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 7/2 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 c) opis podstatných částí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více