VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU"

Transkript

1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů: vyhláška 107/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 463/2011., o školním stavování v platném znění zákon č. 472/2011 Sb. Školský zákon v platném znění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých včetně změn v platném znění nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení ES - od /06 Sb., zákoník práce v platném znění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v platném znění vyhláška č. 84/2005 Sb.,v platném znění o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky ve znění pozdějších předpisů Všechny jmenované zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u ředitelky Zařízení školního stravování Vratimov VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI Školní jídelna je součástí příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Vratimov. HLAVNÍ ČINNOSTÍ je zabezpečeno školní stravování žáků škol a školských zařízení a závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace DOPLŇKOVOU ČINNOSTÍ je poskytování stravování veřejnosti, pořádání akcí při různých příležitostech, stravování soukromým dětským zařízení a jiné (výroba knedlíků, obložených mís, chlebíčky, domácí zákusek) REŽIM VÝDEJE JÍDEL A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Pro hlavní činnost - žáci školní stravování Školním stravováním se rozumí stravování žáků v době přítomnosti ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. svačiny hod. - 09,45 hod. pondělí - pátek Provozní doba Školní jídelny s výdejnou Masarykovo náměstí, Vratimov, a provozní doba Školní jídelny s výdejny Datyňská, Vratimov Odběr obědu do jídlonosiče hod. Výdej obědů pro veřejnost , ,15 Výdej obědů pro žáky a školské zaměstnance , ,

2 Provozní doba Školní jídelny - výdejny Horní Datyně Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy do Výdej obědů do jídlonosiče od do Výdej obědů pro žáky a zaměstnance od do Obědy v době školních prázdnin: je v provozu školní jídelna Na Vyhlídce. Obědy jsou vydávány v době od 11,15-13,00 hod. pro veřejnost v pracovní dny pondělí - pátek Odběr do jídlonosičů lze odebrat v první den neplánované nepřítomnosti za dotovanou cenu. 2.den nepřítomnosti a následující při neodhlášení oběda je účtována plná cena za oběd bez dotace. Obědy do jídlonosiče pro dítě v MŠ ve Vratimově a v MŠ Horní Datyni jsou v 1.den neplánované nepřítomnosti vydávány v době od hod. v Jídelně Na Vyhlídce ve Vratimově, v Jídelně s výdejnou Školní v Horní Datyni podle příslušnosti dítěte pokud není dohodnut jiný čas k odběru. Rozsah poskytovaného stravování Obědy: výběr č. 1 č. 2 je přístupný všem strávníkům mimo dětí mateřských škol. Vaříme bezlepkovou (dietu) a jiné diety pouze na vyžádání zákonného zástupce dítěte/žáka. Je nutné doložit lékařské doporučení s určením vhodné diety. Je požadováno vyjádření alergologa, na kterou složku jídla je Vaše dítě alergické. Právo žáka na školní stravování v rozsahu dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění. Žák základní školy, střední školy, konzervatoře a student vyšší odborné školy má právo odebrat oběd. Podávané jídlo dětem a žákům v době pobytu ve škole je dotované státem a zákonný zástupce hradí pouze cenu zakoupeného materiálu (jako je mouka, maso, zelenina, krupice, olej, máslo a podobně.) Žák mladší 15 let ubytovaný ve školském ubytovacím zařízení má právo odebrat hlavní jídla (oběd a večeři) a doplňková jídla (snídani, přesnídávku, svačinu). Žák, který není ubytovaný ve školském zařízení a zúčastní se školního vyučování, má nárok na dotovaný oběd státem v době jeho pobytu ve škole. Žák od dovršení 15 let a student ve školském zařízení má právo odebrat hlavní jídla (oběd a večeři) a doplňková jídla (snídani, přesnídávku, svačinu a druhou večeři). V případě zájmu o jídla dle vyhlášky 107/2005 Sb. včetně pozdějších změn v platném znění a nad rámec rozsahu kontaktujte přímo vedoucí ŠJ. V současné době poskytuje školní jídelna nad rámec povinností dopolední svačina u žáků a dietu u dětí a žáků. O je poskytování diety ve školství zákonné. 2

3 REGISTRACE A EVIDENCE STRÁVNÍKŮ Žáci a studenti jsou do evidence pro stravování registrováni na základě předložených informací školnímu stravovacímu zařízení a jmenovitým odsouhlasením dle seznamů předložených školami před začátkem školního roku. Případy nástupu žáků během školního roku se provádí obdobně s případným telefonickým odsouhlasením s vedením školy. Strávníci v rámci doplňkové činnosti se registrují na základě jmenných příjmení organizací nebo jednotlivých požadavků. V aktivní databázi jsou žáci evidováni po dobu jejich školní docházky. Poté jsou ještě celý další školní rok odloženi ve vyřazovací třídě pro případ přestupu na jinou školu a finančního vypořádání. Následně dojde k archivaci a vyřazení strávníků z aktivní evidence. Při mimořádném ukončení vzdělávání je strávník povinen se dostavit i k ukončení stravování a finančnímu vypořádání. Provoz pokladny, pracoviště pro registraci a evidenci strávníků, je ve dnech školního vyučování základních a středních škol v pondělí-čtvrtek. Přihlásit lze ve dnech hlavního výběru stravného na měsíc příští a v ostatních dnech podle zveřejněného individuálního rozpisu. ZPŮSOB ÚHRADY STRAVY a) V HOTOVOSTI úhrada při prvním nákupu: částka za objednanou stravu a za stravovací čip úhrada při dalším nákupu: částka za objednanou stravu snížená o případné odhlášení z minulého období složení libovolné zálohy b) PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM na účet ŠJ č /0800 c) FAKTUROU Platby pod bodem a) až b) se provádí dopředu, zpravidla na měsíc. Platby pod bodem c) zpětně za ukončený měsíc podle skutečně objednaných jídel. Při úhradě převodním příkazem podle písm. c) a b) se stanoví minimální výše bezhotovostní platby 500,- Kč. Úhrada stravy v nižších částkách je možná jen v hotovosti. PRODEJ STRAVOVACÍ KARTY Čipy jsou strávníkům prodávány v rámci doplňkové činnosti za nákupní cenu od 117 Kč dodavatele (cena tedy může být proměnlivá), stávají se majetkem strávníka a mají platnost v nepoškozeném stavu po celou dobu školní docházky ČIP je vždy hrazen strávníkem, a to i v případě, že je strava fakturována zaměstnavateli nebo školskému zařízení. PŘIHLAŠOVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ, VÝBĚR JEDNOTLIVÝCH CHODŮ OBĚDŮ Objednávání se provádí jednotlivě dle požadavku strávníka na pokladně nebo hromadně dle závazné trvalé přihlášky strávníka na měsíc dopředu. Objednáním a uhrazením vybraných jídel je automaticky u obědů nastaven výběr č. 1. Výběr obědů a jiná změna odběru jídla se provádí na stanovený časový úsek dopředu. 3

4 (1 2 týdny) nejpozději však do hodiny na objednacím terminálu na následující den, a do hodiny dálkovou správou přes stravování na internetu. Po 13. hodině lze měnit objednávku jídla až na nadcházející den příštího dne. To znamená, že po 13. hodině v pondělí-lze měnit objednávky od středy včetně středy. Při stravování v době školních prázdnin v rámci doplňkové činnosti je lhůta pro změny objednávek stanovena do 13,00 hod. na následující den. Každý strávník nese odpovědnost za svoje přihlášky a odhlášky. Způsoby provádění: osobně u pracovnice prodeje (strávník obdrží pokladní doklad) samoobslužně prostřednictvím výběrových terminálů umístěných v ŠJ telefonicky na číslech: objednání jídla prostřednictvím internetu na: Tato webová stránka je pro registrované uživatele (zákonné zástupce dítěte) s přístupem ke stravování svého dítěte, žáka (musí být se ŠJ na pokladně sjednán identifikátor a heslo. Získáte ho na vyžádání em na internetové adrese: VÝŠE SAZEB ZA STRAVOVÁNÍ Školní stravování: do 6 let... oběd = 17,- Kč, 7 10 let... oběd = 20,50 - Kč, let...oběd = 24, - Kč, 15 a více let...oběd = 27,- Kč, přesnídávka pro žáka školy= 14,- Kč Zařazení do věkových skupin se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce (školním rokem se rozumí období od ) Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. Při ostatních absencích (nemoc, ředitelské volno, studijní volno apod.) je nutné stravu odhlásit. V případě kontrolou zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování může být finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován Ostatní stravování: obědy pro zaměstnance škol a DDM jsou poskytovány podle individuálního příspěvku školy a podle sjednané porce masa. V základní porci masa 80 g čisté maso je menu za 71 Kč včetně DPH u nepravidelně stravovaného školského zaměstnance s odběrem do jídlonosiče u jídla do jídlonosiče za 69 Kč včetně DPH u pravidelně stravovaného školského zaměstnance u jídla v základní sazbě při odběru v jídelně 72,50 Kč včetně DPH u pravidelně stravovaného školského zaměstnance při odběru v jídelně za 75 Kč v jídelně u nepravidelně stravovaného školského zaměstnance při zvýšené porci masa 100 g čisté maso za 75 Kč u pravidelného strávníka v jídelně a 71 Kč při 100g masa u pravidelného školského strávníka do jídlonosiče. Ceník jídel je k nahlédnutí v Zařízení školního stravování na vyžádání. 4

5 VRACENÍ PŘEPLATKŮ ZA ODHLÁŠENOU STRAVU V průběhu školního roku se finanční obnos za odhlášenou stravu automaticky odečítá z úhrady na následující měsíc. Přeplatky na konci školního roku zůstávají na osobním stravovacím kontě pro následující období, ale mohou být na vyžádání vypořádány, viz níže. Vracení přeplatků strávníkům nebo jejich zákonným zástupcům se provádí v hotovosti nebo převodem na bankovní účet na základě jejich žádosti (písemně na formuláři ŠJ), výjimečně v hotovosti na základě ústního požadavku. O vrácení přeplatku může strávník požádat za níže uvedených podmínek nejvýše jedenkrát za měsíc. Žáci a studenti, kteří ukončí vzdělávání, jsou vyzýváni k převzetí přeplatků prostřednictvím vedoucí a vývěskami v budově ZŠS, v školní jídelně. Nevyzvednuté přeplatky žáků, kteří již ukončili vzdělávání, jsou ještě celý příští školní rok evidovány v programu stravné a na požádání vypláceny. Po uplynutí tohoto období jsou jména žáků vyřazena z evidence, ale jejich přeplatky jsou nadále vedeny v účetnictví. Před vyřazením žáků z evidence je provedena archivace celého programu na PC u vedoucí ŠJ, kde je možné jakýkoliv záznam vyhledat. Náležitosti pro vrácení přeplatků v hotovosti u strávníků nad 18 let předložení dokladu totožnosti, jehož číslo je na pokladní doklad zaznamenáno u strávníků mladších 18 let písemné zmocnění zákonného zástupce a současně předložení občanského průkazu nezletilého, výjimečně pouze na základě předloženého občanského průkazu u strávníků, kteří ještě nemají občanský průkaz, se přeplatek vyplácí pouze zákonnému zástupci Náležitosti pro bezhotovostní převod přeplatků řádné vyplnění formuláře o přeplatku stravného. ZAPOMENUTÍ A ZTRÁTA čipu Při zapomenutí čipu je pracovnicí pokladny vystaven náhradní doklad (nutno předložit osobní doklad např. OP, průkazka MHD, studijní průkaz..). Při ztrátě čipu se zamezí jejímu zneužití okamžitým zakoupením čipu nového, nebo provedením blokace čipu do zakoupení nového čipu. Je nutné ztrátu nahlásit u výdejního okénka paní kuchařce nebo přímo na mobil číslo , VLASTNÍ STRAVOVÁNÍ Stravování probíhá samoobslužným způsobem. Nejprve se odebírá podnos, sklenička, ubrousek a příbor. Následně u výdejního okénka samotné jídlo. Nápoje jsou k dispozici ve výdejních termosech, mísičích nápojů přímo na jídelnách. Po ukončení konzumace strávníci odkládají tác s použitým nádobím na příjmové okénko do výdejny, ponechání táců na stolech je nepřípustné. 5

6 Pro konzumaci je strávníkům poskytována dostatečně dlouhá doba, nutná pouze pro jídlo, nikoliv pro další činnosti. Strávníci jsou povinni se při stravování chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly. Za úmyslně poškozené zařízení bude vyčíslena a vymáhána finanční náhrada Strávníci docházející ke stravování z jiné budovy (Horní Datyně), nepřezouvají se, oděvy a tašky odkládají na věšáky a lavice. DOHLED NAD NEZLETILÝMI STRÁVNÍKY Dohled nad nezletilými strávníky v době výdeje a konzumace jídel, pracovníky vydávajícími oběd ve spolupráci se základní školou. je zajišťován VÝDEJ JÍDEL DO JÍDLONOSIČŮ Pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možné vydat jídlo do přenosného jídlonosiče. V ostatních neodhlášených případech je výdej jídel do jídlonosičů zpoplatněn za plnou cenu a bez státní dotace.! ODNÁŠENÍ JÍDEL A NÁDOBÍ MIMO BUDOVU Vyjma jídel dle předchozího oddílu, ovoce a kusových doplňků je odnášení jídel mimo budovu jídelny ZAKÁZÁNO. Odnášení nádobí z jídelny je ZAKÁZÁNO bez výjimky. PŘÍTOMNOST OSOB BEZ ZAKOUPENÉ STRAVY Osoby bez objednaného jídla nemají právo vstupu do výdejních prostorů a jídelny. Výjimkou je nutný doprovod, např. osobní asistenti. Přítomnost osob ve vestibulu (přízemí) je možná pouze za účelem zajištění stravování. Žádná ostatní přítomnost NENÍ DOVOLENA. PROVOZNÍ DOBA POKLADNY PRO VEŘEJNOST Pokladna: Provozní doba mimo hlavní dny výběru stravného je: Pondělí 6:45-8:00 12:00-14:30 úterý 6:45-8:00 11:30-13:00 Středa 6:45-8:00 11:30-13:00 Čtvrtek 11:30-13:00 Pátek pokladna uzavřena 6

7 Doba úhrady stravného v hotovosti na příští měsíc: V hotovosti termín placení na Školní jídelně s výdejnou v Horní Datyni 4. vyučující den od konce stávajícího měsíce na měsíc příští v době od do V hotovosti termín placení na Školní jídelně s výdejnou Masarykovo náměstí, Vratimov 3. vyučující den od konce stávajícího měsíce na měsíc příští od do V hotovosti termín placení na pokladně v sídle Zařízení školního stravování Na Vyhlídce, Vratimov vyučující den od konce měsíce na měsíc příští od 6.45 do hod., od hod, do 15,00. připadne-li 2. vyučující den na pátek, je čas placení od 6.45 do a od 11,30 do Provozní kancelář vedoucí a kancelář ředitelky: 07,00 13,30 hod. ve dnech vyučování základních a středních škol 07,00 12,30 hod. ve dnech školních prázdnin a mimo hromadnou dovolenou V časovém intervalu 14,00 17,00 hod. je budova uzavřena. MIMOŘÁDNÝ ÚKLID V DOBĚ VÝDEJE A KONZUMACE JÍDEL Mimořádný úklid v jídelnách v době výdeje zajišťují pomocné pracovnice kuchyně. Na případnou nenadálou událost (rozlití, rozbití) je strávník povinen upozornit pracovníka dohledu nebo výdeje, aby mohl být proveden úklid. KOUŘENÍ A UŽÍVÁNÍ OMAMNÝCH PROSTŘEDKŮ Kouření a užívání omamných prostředků je ZAKÁZÁNO jak ve vnitřních prostorách Školní jídelny, tak venkovních. Venkovními prostory se rozumí úsek pod přesahem 1. nadzemního podlaží. NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY A STÍŽNOSTI Připomínky k jídelníčku, jednotlivým jídlům, provozu jídelny, organizování výdeje stravy, technické závady atd. přijímá vedoucí ŠJ, šéfkuchař a případně další zastupující pracovníci. 7

8 SEZNÁMENÍ Vnitřní řád je vyvěšen ve Školní jídelně a na internetových stránkách Výtah nejdůležitějších informací vnitřního řádu je předáván strávníkům při zahájení stravování s odkazem na jeho plné znění. Jakékoliv změny, především v kalkulaci plateb, jsou s dostatečným předstihem k dispozici strávníkům volně na parapetu pokladen. Jídelní lístky jsou vyvěšeny v prostorách Školní jídelny, přístupné jsou taktéž na adrese Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dne schválila: Bc. Anežka Kolarová, ředitelka Ve Vratimově dne Tímto vnitřním řádem se ruší vnitřní řád ze dne Jídlo pro Vás připravili: vedoucí Michal Cichý, kuchařka: Hana Botorová s kolektivem Změna jídelníčku a alergenů je vyhrazena Ředitelka: Bc. Anežka Kolarová 8

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 s platností od 1. 3. 2015 SÍDLO: Hradecká 1219 TELEFON:495 511 046 provozní kancelář 500 03 Hradec Králové 495 511 064 - vedoucí IČO : 49335499

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY Vypracoval: Jolana Žufánková Podpis: Schválil:

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 15. ORG 2015 Směrnice: Provozní řád školní jídelny - výdejny Vypracoval:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracovala Ing. Lýdie Lančová Článek I. 1. Kapacita školní jídelny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ SMĚRNICE, POKYNY, NAŘÍZENÍ Oblast: 2. PEDAGOGICKÁ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ŘŠ 2-3 /2013 Spisový/skart.znak: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Školská rada

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

Školní řád s účinností od 22. října 2014

Školní řád s účinností od 22. října 2014 Mateřská škola Havířov Šumbark Petřvaldská 32/262 odloučené pracoviště Místní 3/355 Havířov - Město Vnitřní směrnice č.12-m Školní řád s účinností od 22. října 2014 Základní údaje o škole Název organizace:

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, PSČ 293 80. mobil: 731 784 746 web: www.spsmb.cz. Č.j.: SPŠ/ 416 /2013

Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, PSČ 293 80. mobil: 731 784 746 web: www.spsmb.cz. Č.j.: SPŠ/ 416 /2013 Střední průmyslová škola Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, PSČ 293 80 Tel.: 326 325 527 e-mail: sekretariat@spsmb.cz mobil: 731 784 746 web: www.spsmb.cz Č.j.: SPŠ/ 416 /2013 Článek 1 Obecná část Školní

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014.

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Důležité termíny ve školním roce 2013-14 Začátek školního vyučování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č.1/2012/mš

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č.1/2012/mš Základní škola a Mateřská škola Na Nábřeží Havířov Mateřská škola Na Nábřeží 236/5, Havířov - Město ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č.1/2012/mš Vypracoval: Ivana Kovácsová, vedoucí učitelka MŠ Schválil:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9

VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9 VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 9 (dále jen DDM Praha 9 ) je vydáván podle 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28 162 00 Praha 6, tel. 220 610 640, Fax. 235 365 398, IČO 68407289, zřizovatel: Hl. m. Praha www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Č. j.: 1572/2013/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. září 2013 Školní řád SOŠ od 1.9.2013 1 Obsah Čl. 1 Docházka do školy... 3 Čl. 2 Změna studijního oboru a přestup do jiné školy...

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 6 DEJVICE, STUDENTSKÁ 10 e- mail: r ed itel@dmstuden tska.cz www.dmstud en tska.cz t el.: 252 540 111 VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Více