Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2009-2010. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"

Transkript

1 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok podle 0, odst. 3 zákona č. 56/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tel.: fax: IZO: IČO: 74833

2 Obsah Část I. Základní údaje o škole Část II. Přehled oborů vzdělání, základní charakteristika tříd Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Část IV. Údaje o přijímacím řízení v roce 200 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a uplatnění absolventů Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha Výroční zpráva školy v oblasti poskytování informací 2

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Komenského 5, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Školní speciální pedagog: Školní psycholog: nebo Moravskoslezský kraj, 28. října 7, Ostrava, IČ: Petr Pavlíček RČ 52029/099 Bílovecká 45, Opava, Mgr. Václav Pustějovský --- Mgr. Zbyněk Nesvadba Složení školské rady: Školská rada Mendelova gymnázia pracuje od Předseda: Ing. Jana Cupalová Místopředseda: JUDr. Hana Lasáková, MBA Členové: Ing. Jiří Dumbrovský, Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Mgr. Patrik Kavecký, Mgr. Václav Pustějovský, Ing. Jan Sedláček, PharmDr. Ingrid Šimetková Objekt školy zahrnuje budovu školy, budovu tělocvičny a přilehlé pozemky (školní dvůr). Budova školy, postavená v roce 899, vyžaduje rekonstrukci. Od roku 2000 probíhá oprava fasády. Byla Charakteristika školy: již rekonstruována frontální část, východní a západní strana, včetně opravy trámoví střechy, které bylo taktéž velmi poškozeno. V létě 2003 byla provedena sanace zdiva budovy tělocvičny. V roce 2004 byla provedena přístavba školní kuchyně, aby bylo vyhověno předpisům pro provoz školního stravování. V roce 2005 byla dokončena oprava klimatizace ve školní kuchyni. V letech byly rekonstruovány chlapecké WC. V létě roku 200 byly rekonstruovány dívčí WC ve 3

4 všech patrech a rekonstruovány dívčí WC v suterénu školy. Byly také rekonstruovány prostory pro THP v suterénu budovy a opravena střecha na budově tělocvičny, poničená přívaly sněhu a ledu. Na školním dvoře vznikla pergola k eklogickému vyučování a relaxaci. V budově školy je prostor pro 24 kmenových učeben, odborné učebny, reprezentační místnost, knihovny, zrcadlový sál, kabinety učitelů a odpočinkové prostory. V budově tělocvičny jsou dvě tělocvičny, fitcentrum a tři kabinety učitelů. Školní dvůr s asfaltovým povrchem slouží jako hřiště i jako prostor pro relaxaci žáků. Volejbalové hřiště má speciální povrch. V přilehlém prostoru u školního dvora vznikla pergola k eklogickému vyučování a relaxaci. Součástí školy je školní jídelna o kapacitě 287 jídel, strávníkům je poskytnut výběr ze tří jídel Část II. Přehled oborů vzdělání, základní charakteristika tříd Čtyřleté studium Osmileté studium 79-4-K/40 Gymnázium všeobecné 79-4-K/4 Gymnázium (. ročníky) ŠVP Tvořím, tvoříš, tvoříme K/80 Gymnázium všeobecné (dobíhající obor ve ročníku) 79-4-K/8 Gymnázium (třída.a,2.a, 3.A) ŠVP Tvořím, tvoříš, tvoříme... Počet tříd: 24 Počet žáků: 725 (k ) Průměrný počet žáků na třídu: 30,2 Průměrný počet žáků na učitele: 0,99 Ročník Počet žáků v ročníku Třída Obor Celkový Z toho Integrovaní zdr. počet žáků dívek postiž. žáci.a 79-4-K/ B 79-4-K/ C 79-4-K/ D 79-4-K/ E 79-4-K/ A 79-4-K/ B 79-4-K/ C 79-4-K/ D 79-4-K/ E 79-4-K/ A 79-4-K/ B 79-4-K/ C 79-4-K/ D 79-4-K/ E 79-4-K/ A 79-4-K/

5 4.B 79-4-K/ C 79-4-K/ D 79-4-K/ E 79-4-K/ A 79-4-K/ A 79-4-K/ A 79-4-K/ A 79-4-K/ Celkem Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a) Personální obsazení školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí pracovníci 65 58,04 THP 2 2 Pracovníci školní jídelny 3 3 Zahraniční lektoři 2 Absolventi, kteří nastoupili na školu Učitelé s novou pracovní smlouvou 0 Učitelé, kteří nastoupili nebo odešli během 4 školního roku Pracující důchodci - učitelé 0 b) Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2009/200 Kategorie pedagogických pracovníků Celkový počet odučených hodin nebo hodin výchovné práce Z toho počet hodin vyučovaných aprobovaně Učitelé ,68 MOV (učitelé odborného výcviku) Vychovatelé Škola celkem ,68 Z toho počet hodin vyučovaných aprobovaně v % 5

6 Část IV. Údaje o přijímacím řízení v roce 200 Počet kol přijímacího řízení Datum konání 26. a 27. dubna 200 pro čtyřleté i osmileté studium přijímacích zkoušek Charakteristika Po uskutečnění přijímacího řízení byli žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (max. 90 žáků) a třídy prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia (max. 30 žáků). Přijímací zkoušky vykonali všichni uchazeči o osmileté studium formou SCIO testů z jazyka českého, z matematiky a z obecných studijních předpokladů a uchazeči o čtyřleté studium formou SCIO testů z obecných studijních předpokladů. Uchazeči o čtyřleté studium se samými výbornými ze sledovaných předmětů ve všech třech sledovaných klasifikačních obdobích (. a 2. pololetí 8. třídy a. pololetí 9. třídy) byli po vykonání SCIO testů přijati ke studiu. Čtyřleté studium Osmileté studium Počet přihlášek ke studiu v. kole přijím. řízení Přijato v. kole přijímacího řízení Přijato na základě autoremedury 26 5 Odevzdalo zápisový lístek Přijato na odvolání po. kole přijímacího řízení 0 0 Celkový počet přijatých žáků do. ročníků po 96 3 ukončení přijímacího řízení Přijato do. ročníků celkem 27 Skutečný počet žáků, kteří nastoupili na začátku školního roku se změnil. Během prázdnin část přijatých uchazečů přestoupila na jiné školy, jiní nastoupili na MGO formou přestupu z jiných škol. Počet přijetí v průběhu škol. roku do. ročníků 3 do vyšších ročníků 6 6

7 Ročník Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a uplatnění absolventů a) Prospěch žáků ve školním roce 2009/200 ke dni klasifikační porady Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprosp./ nehodnoc en Snížený stupeň z chování Počet neoml. hodin za rok Neoml. hod. na žáka Opravné zkoušky Škol.rok. pol. 2. pol.. pol. 2. pol.. pol. 2. pol.. pol. 2. pol.. pol. 2. pol..a /0 0/ B /0 0/ C /0 2/0 (+0) 2 (2+0) 75 2,884 2.D /0 0/ ,034 0.E /0 0/ A /0 0/ B /0 0/ C /0 / D /0 0/ E / 0/ , A /0 0/ B /0 0/ C /0 2/ D / 0/ E /0 0/ , A / 0/ B / 2/ C /0 0/ D /0 0/ E / 0/ A /0 /0 0 2 (+) A / 0/ A /0 / A /0 0/0 (0+) 0 33,065 0 Celkem /6 9/0 2 (+) 4 (3+) 77 0,245 9 Poznámka: Třídy.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A a 8.A jsou prvním až osmým ročníkem osmiletého studijního cyklu. Ostatní jsou třídy čtyřletého studijního cyklu. b) Opakování ročníku, vyloučení a podmíněná vyloučení Opakování ročníku 3 žáci Podmíněné vyloučení žák Vyloučení 0 c) Maturitní zkoušky v roce 200 Termín písemných maturitních zkoušek z ČJ Termíny ústních maturitních zkoušek (třídy 4.B, 4.C a 4.D) (třídy 4.E a 8.A) 7

8 Četnost výběru maturitních předmětů při ústních zkouškách: Český jazyk a literatura 5 Informatika a výpočetní technika 8 Anglický jazyk 3 Španělský jazyk 7 Německý jazyk 9 Základy společenských věd 50 Francouzský jazyk 8 Ruský jazyk 4 Dějepis 44 Estetická výchova hudební Zeměpis 60 Estetická výchova výtvarná 3 Matematika 33 Fyzika 3 Matematika (dobrovolná zkouška) Chemie 34 Španělský jazyk (dobrovolná zkouška) Biologie 38 Informatika a výpočetní technika (dobrovolná zkouška) Přehledné výsledky ústních maturitních zkoušek Třída Počet žáků Ústní zkoušku konalo Průměrná známka 8 Prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo nebylo připuštěno 4.B 29 27, C , D 32 32, E 32 32, A 3 3, Celkem 53 5, Dva žáci neukončili úspěšně 4. ročník a nebylo jim dovoleno skládat maturitní zkoušku v řádném jarním termínu. Jeden z nich opakuje 4. ročník, druhý složil opravnou zkoušku z NJ a v září na dvakrát i maturitní zkoušku, naposledy ji opakoval z českého jazyka Jedna žákyně nesložila maturitní zkoušku z AJ v řádném termínu, složila ji Umístění absolventů na vysokých školách k Ve školním roce 2009/200 maturovalo na Mendelově gymnáziu 52 studentů, 46 z nich se dostalo na vysoké školy. Úspěšnost přijetí je 96 %. Přehled přijatých studentů podle vysokých škol: Karlova univerzita Praha 3 Masarykova univerzita Brno 32 Palackého univerzita Olomouc 29 Ostravská univerzita 4 Slezská univerzita 8 VŠ báňská technická univerzita VŠ ekonomická Praha 5 Vysoké učení technické Ostatní 3 Přehled přijatých studentů podle fakult: Filosofické fakulty 25 Lékařské a zdravotní fakulty 9 Ekonomické fakulty 7

9 Pedagogické fakulty 6 Přírodovědecké fakulty Právnické fakulty 8 Fakulty chemické, biochemické a farmaceutické 7 Fakulty informatiky 6 Fakulty geografické 5 Fakulty veřejné správy 4 Fakulty sociálních studií 4 Fakulty strojní 4 Fakulty politologické 4 Ostatní fakulty 6 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Výčet akcí souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů Akce Třídy Adaptační kurzy, září 2009.A,.B,.C,.D Škola v přírodě, Jánské Koupele, A Charitativní sbírka (Světluška, ADRA, Sluníčkový den, 3.D, 2.B, 3.E,.D Šance) EXIT tour 2009, B, 2.C, 2.D, 3.B, 3.D, 3.E, 6.A, 7.A Hudební festival OPAVA CANTAT 09, celá škola Den dětí Pevnost Boyard.A, 2.A, 3.A, 4.A Ruce pro úsměv charitativní koncert pro mentálně výběr žáků postižené, Motýlek v dlani charitativní koncert pro sociálně slabé výběr žáků žáky MGO, Monitorovací systém systém sledování žáků za účelem celá škola odhalení a včasného řešení negativních jevů Peer program Láska a sex, A Den zdraví a bezpečnosti, celá škola Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Obor Účastníci Řízení školy, ekonomika, prevence Management školy a nová maturita (NIDV) Aktuální změny právních předpisů ve školství v roce (Vzdělávací agentura Paris) Nová maturita Zadavatel písemných MZ (CERMAT, Praha) 6 Školní maturitní komisař (CERMAT, Praha) 3 Český jazyk Průběžné vzdělávání učitelů češtiny (UP Olomouc) 2 Hodnotitel ústní zkoušky ČJ (CERMAT, Praha) 6 9

10 Hodnotitel písemné práce ČJ (CERMAT, Praha) 6 Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Kritické myšlení, Praha) Dílna psaní (Kritické myšlení, Praha) Anglický jazyk English for children Hodnotitel ústní zkoušky AJ (CERMAT, Praha) 6 Hodnotitel písemné práce AJ (CERMAT, Praha) 6 Rozvoj kompetencí učitelů 7 Zapojování do mezinárodních 3 projektů angličtina (Slezská univerzita, Opava) Náslechové hodiny z AJ (KVIC Nový Jičín) Rozvoj kompetencí učitelů 5 Angličtina-začátečníci (Slezská 4 univerzita, Opava) Německý jazyk Methodik und Didakrtik Nr. 0 (Universität Halle-Wittenberg) Hodnotitel ústní zkoušky NJ (CERMAT, Praha) 5 Hodnotitel písemné práce NJ (CERMAT, Praha) 5 Ruský jazyk Rozvoj kompetencí učitelů Příprava na novou maturitu z cizího jazyka (Slezská univerzita, Opava) Španělský jazyk Certifikát ŠJ (CAMPUS lenguajes) Hodnotitel ústní zkoušky ŠJ (CERMAT, Praha) 2 Hodnotitel písemné práce ŠJ (CERMAT, Praha) 2 Francouzský jazyk Motivační setkání vyučujících němčiny a francouzštiny (NIDV) Seminář k učebnici francouzštiny (Nakladatelství Klett) Seminář DVP francouzštiny (Slovanské gymnázium, Olomouc) Hodnotitel ústní zkoušky FJ (CERMAT, Praha) Hodnotitel písemné práce FJ (CERMAT, Praha) Dějepis Politické procesy (PANT, Polanka nad Odrou) Studená válka a dějiny mezinárodních vztahů druhé poloviny dvacátého století (Descartes( Seminář ASUD (ASUD, Praha) Nebyly jen Lidice (Památník Lidice) Seminář ASUD (ASUD, Praha) Další vzdělávání učitelů dějepisu (FF UP Olomouc) Zeměpis Nový školní atlas dnešního světa (Terra klub) Fyzika Interaktivní tabule v hodinách fyziky (Fraus) Certifikát Vědecké školy učitelů fyziky (Dubna, Rusko) 0

11 Chemie Studium k rozšíření kvalifikace z chemie Biologie Biodiverzita a udržitelný rozvoj (KEV, Opava) Studium specializovaných činností - EVVO Informatika a výpočetní technika Komunikační prostředky a testy v perostředí aplikace Moodle (ESF) Interaktivní tabule SMART Board pravá ruka každého učitele (Descartes) Seminář ASUD (ASUD, Praha) Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V rámci výuky se žáci zúčastnili následujících akcí: Besedy, přednášky, divadlo, kino a koncerty Filmové představení projektu Connections,.B, D, E, 5.A Přednáška o středověkém umění, 3LS Matematická přednáška prof. Jana Kopky "Umění řešit matematické problémy" Multimediální program Planeta Země 3000,.A, 2.A, 3.A, 4.A, kino Mír Autorské čtení spisovatele Vladimíra Vondrušky, 3.B, 8.A Program "S Tebou o Tobě", dívky.a,.b,.e,.c,.d a 5.A Beseda Byla jsem v raketoplánu Divadelní představení Piškanderdulá, 3.A v Minoritu Festival outdoorových filmů, kino Mír,.-3. ročníky VG Příběhy bezpráví, 4. ročníky, film a beseda Film o M. Jacksonovi,.D, C, E, 5.A, kino Mír Exkurze Patologické muzeum SN, 3BS Přednáška Černé díry, 3.E a 4FS PS3 exkurze Marianum Pořad J. Černého "Jak to bylo v 89, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E, 8.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 6.A Beseda o chlazení a přetaktování počítače, náš žák, PC Anglické divadlo Bear Theatre, LD, 3. a 4. ročníky Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století, 3. ročníky Astronomická školička, Slezská univerzita Prezentace Matematického ústavu SU v Opavě, 3MS Představení Vysoké školy ekonomické v Praze naším bývalým studentem Beseda o římském právu, DSP, PMV Zasedání soudu, 2.B Přednáška Svobodné zednářství v minulosti a dnes, 2.B a zájemci Zasedání soudu, 6.A Filmový festival Jeden svět školám, ,., 2. a 4. ročníky Koncert německé skupiny Komekate, Ostrava, 3.E a 6.A Divadelní představení Richard III., 3.A Láska ano, děti ještě ne, 4.A ; Rady začínajícím milencům, 5.A, 6.A, 2.E Rady začínajícím milencům,.b,.c,.d,.e, 2.B, 2.C, 2.D Capoeira - prezentace a tréning, 2. ročníky Divadelní představení Oidipus v Ostravě, 4.A,.C Filmové představení Síla lidskosti (o Nicholasi Wintonovi),.-3. ročníky

12 Studentské představení KYTICE (ze Semaforu), 3.B, 3.C, 3.D, 3.E a 7.A, LD Koncert Radka Žaluda "Dopoledne s muzikálovými a populárními písněmi",.a a 2.A Beseda se studentem archeologie, 3DS A peer program Láska a sex Výchovný koncert Melodie a beatbox - Vladimíra Krčková Trio a Ondřej Havlík, 5.A, 3.A,.E a 6.A, Ond Divadélko pro školy Od renesance k realismu, 2. a 3. ročníky, 30 Kč, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 6.A; 0:30 3.B, 3.C, 3.D, 3.E Koncert DRUM-in,.D a E, 5.A,.B,.C Exkurze a zájezdy Exkurze Praha, 2.C, Exkurze Albertovec, 3BS2, Han Exkurze Praha, 2.E, Exkurze Dlouhé Stráně, 3.C, 3.D, 3.E, 4.C, 7.A, 4 žáci z 8.A Výstava Bodies, Brno, 3.A, 4.A, 3.B Exkurze Jeseníky, Relaxa, 2.B, Exkurze 3BS,.-3. hod., ZOO Vršovice Exkurze 3.A, Po stopách L. Janáčka Exkurze JE Dukovany, 4. B, C, D Exkurze do JE Dukovany 4.A, 4.E Exkurze na patologii SN Opava, výběr žáků Workshop na VŠE, Praha, 6 žákyň Exkurze na výstavu "Poklad Inků" v Brně, 2.A Exkurze transfuzní stanice, 3BS Exkurze Pod Slunečníkem, 3PS Prezentace v Olomouci, NJ, 0 žáků Exkurze do Brna, divadlo Reduta, představení Tanec od Ludvíka XIV po hiphop, 6.A, 5.A a vybraní žáci Exkurze transfuzní stanice, 3BS Exkurze 4.A do Planetária Exkurze 2CHS na transfúzní stanici Exkurze FS na oddělení nukleární medicíny SU Exkurze krajem J. Haška a K. H. Borovského, 2.C, 2.E a 6.A, PS2 exkurze do PPP v Opavě Exkurze Kofola a slévárny Krnov, 6.A, 2.B a 2.D Literárně historická exkurze.a a 2.A do Prahy, akce ČD za 80 Kč Exkurze Janáčkovy Hukvaldy, 2.E a půl 2.B Exkurze 3BS2 do SN Opava Exkurze a výlet 2.D, Zlín, Po stopách J. A. Komenského,.B a.d Po stopách J. A. Komenského,.E a 5.A Exkurze a výlet 5.A, Krkonoše, Exkurze a výlet.c, Kajlovec, Exkurze a výlet, 3.D, Jižní Morava, Exkurze a výlet.d, Hranice, Exkurze ČNB Praha, 3EK Exkurze a výlet 4.A, Bohušov, Exkurze a výlet.a, Krkonoše, Exkurze a výlet.e, Praha, Exkurze a výlet.b, Vranovská přehrada, Výlet 2.A, Hradec n. Moravicí 2

13 Exkurze do pivovaru Radegast v Nošovicích, 3.D a 7.A Exkurze a výlet 7.A, Slovensko, Exkurze na patologii v SN Opava, 2CHS a 2BS Výlet 6.A, Praděd, Exkurze 2.E, Ostrava Jarmark CH-M-F, Slezskoostravský hrad, Ostrava, 2.B, 2.D Zahraniční exkurze Výměnná exkurze Monako, 3.B (20) a výběr francouzštinářů, Poznávací pobyt v Anglii, 4.D, Exkurze do Osvětimi, 4.B, 4.D, 8.A Exkurze do Osvětimi, 4.E, 4.C Velikonoční jazykově historická exkurze do Francie, Exkurze Berlín a Drážďany, výběr ze tříd, Zahraniční výjezd 3. a 3.E, Švýcarsko, Poznávací zájezd - Jižní Wales, výběr ze tříd, Kurzy Adaptační kurz, Jánské Koupele,.B a.d, Adaptační kurz, Jánské Koupele,.A a.c, Škola v přírodě, 4.A, LVK.C a.e, Kurzovní chata, LVK.D a 5.A, Sporthotel Kurzovní, LVK, 2.A,.B, Barborka, Sportovně turistický kurz, Podhradí, 2.B, 2.C, 6.A, Sportovně turistický kurz, Podhradí, 2.D a 2.E, Charitativní akce Charitativní sbírka Světluška, 3.D Velikonoční sbírka ADRA, 2.B Ruce pro úsměv charitativní koncert, LD Sluníčkový den - charitativní sbírka, 3.E Motýlek v dlani charitativní koncert G.H.O.St Projekt Šance - Dejte šanci dětem ulice, celá.d Celoškolní projekty Dentální hygiena.c,.d, 3.A a 4.A Dentální hygiena.a,.b,.e, 5.A Projekt "Německé stopy na Moravě", Jan, Br, Olomouc, 4 žáků ze 3.E a žáků ze 6.A Projekt "Německé stopy na MoravěOpava, 3.E a 6.A EXIT tour besedy o sociálně-patologických jevech, 2.B, 2.C, 2.D, 3.B, 3.D, 3.E, 6.A, 7.A EXIT tour odpolední aktivity, přednáška Tomáše Graumana (jedno ze zachráněných Wintonových dětí) Projekt "Německé stopy na Moravě", Ostrava, 3.E a 6.A Projekt "Německé stopy na Moravě", Olomouc, 3.E a 6.A Hudební festival OPAVA CANTAT 2009, školní přírodovědná konference, aula SU Ples MGO, Na Rybníčku Dny práva, 3. ročníky,

14 Ruce pro úsměv, Loutkové divadlo Motýlek v dlani - charitativní koncert G.H.O.St Den Mendela, přednášky z genetiky, přednáší odborník z Ústavu biologie rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D., Ge Křest almanachu Zrcadlení III Den dětí Pevnost Boyard,.A, 2.A, 3.A a 4.A, organizuje 4.A Den zdraví a bezpečnosti Ghost party, Art club, koncert kapel MGO Sportovní den Filmový den a šachový turnaj Dopravní výchova Dopravní výchova, 3.A, Olbrichova DSD Ústní zkouška DSD II Pilotní zkouška DSD Zkoušky DSD - písemná část Evaluace Testování VEKTOR, 4. ročníky, NJ, AJ, OSP a ČJ Testování KEA,.A a 4.A Testy VEKTOR,. ročníky a 5.A, OSP, ČJ, M, AJ, NJ Test MEC,. ročníky a 5.A Testování KEA, 2.A a 3.A, klíčové kompetence Testování MEC žáků 3. ročníků on-line Propagace školy a akce pro veřejnost Imatrikulace. ročníků, TU, Minorit Setkání s rodiči žáků. ročníků, Minorit "Prezentaci studijních programů SŠ", MSZeŠ Prezentace středních škol, Informa Vernisáž výstavy Probuzené obrazy, Hradec nad Moravicí Vánoční hudební posezení s rodiči žáků třídy 2.A Vánoční hudební posezení s rodiči žáků třídy 3.A Přírodovědná soutěž pro žáky 9. tříd ZŠ, PK F, CH, B Vernisáž výstavy Futurismus, dadaismus, kubismus, PPB Vernisáž výstavy Krajina jako sídlo duše Duše jako sídlo ideí, G ve Vítkově Soutěž Dejme hlavy dohromady pro ZŠ, MGO, ZŠ Otická a ZŠ Hornická Hlučín, PKM Křest literárního sborníku Zrcadlení III, Klub Art, Obecní dům Akce k volbě povolání Informace agentury Sokrates o studiu na VŠ, maturující ročníky Testy k volbě povolání Beseda se zástupci M-F fakulty UK Praha, náš bývalý žák Beseda se studentkou vojenské medicíny, zájemci ze 3. a 4. roč Beseda se zástupci Mendelovy univerzity a jednotlivých fakult 4

15 Partnerské vztahy Družební pobyt v Martině, 30 žáků, Dánští hosté na MGO, Setkání se sponzory zvířat, 3 žáci z 5.A Mendelforum, Brno Společná Evropa - setkání s polskými studenty Představení Masarykovy univerzity Setkání fakultních škol s vedením PřF UP Olomouc Setkání fakultních škol s vedením MU Brno Návštěva z Monaka, Škr, Činnost OSS Luscinia Podzimní soustředění sboru, Koncert duchovní hudby, kostel sv. Václava Vánoční koncerty v SRN, Luscinia - komorní sbor, Natáčení dokumentu k 5 letům Luscinie Vystoupení na předávání maturitních vysvědčení MGO v Minoritu Zájezd Luscinie na festival do Cantonigros ve Španělsku, SOČ SOČ - školní kolo SOČ okresní kolo, MGO SOČ krajské kolo, MGO Umístění žáků v soutěžích Regionální soutěže Název. místo 2. místo 3. místo Olympiáda v českém jazyce Wolkrův Prostějov Olympiáda v anglickém jazyce 2 Olympiáda v německém jazyce Dějepisná olympiáda Dějepisná soutěž Zeměpisná olympiáda 2 Matematická soutěž Vzpomínky na minulost Matematická olympiáda Vánoční matematická soutěž tříčlenných družstev ZŠ Pythagoriáda Matematický klokan 3 Dejme hlavy dohromady Fyzikální olympiáda 2 2 Chemická olympiáda Přírodovědný klokan 2 Olympiáda mladých chovatelů 3 Soutěž v programování CORNY atletický pohár - chlapci CORNY atletický pohár - dívky Memoriál J. Martínka ve volejbalu - chlapci Memoriál J. Martínka ve volejbalu - dívky Přespolní běh chlapci 5

16 Okresní přebor ve volejbalu - dívky Okresní přebor ve volejbalu dívky NG Okresní přebor ve volejbalu - chlapci Stolní tenis 2 kolektivy Okresní finále v plavání - chlapci Okresní finále v plavání - dívky Okresní finále florbalu dívky NG Okresní finále florbalu chlapci VG Soutěž ve šplhu - dívky Mladý Demosthenes Přebor SŠ v šachu SŠH v basketbalu - chlapci Plážový volejbal SOČ kolektivy Krajské soutěže. místo 2. místo 3. místo Mezigymnaziální recitační soutěž Aréna plná krásných slov, Ostrava Debatiáda EUROREBUS kolektivy Matematická olympiáda Koperníkův matboj Turnaj mladých fyziků FyzIQ 3 kolektivy 2 kolektivy Biologická olympiáda Chemická olympiáda Velká cena ZOO Ostrava CORNY atletický pohár - chlapci Okresní finále v plavání - chlapci Soutěž ve šplhu - dívky Pišqworky SOČ 2 Silový čtyřboj - dívky Národní soutěže Název. místo 2. místo 3. místo Literární soutěž Mezinárodního roku astronomie Vesmír mého mládí Škola základ života internetová soutěž o nejlepší epigram a aforismus Turnaj mladých fyziků Olympiáda Mundo hispano v ŠJ 2 Ekonomicko-manažerská olympiáda Eurorebus 200 Astronomická olympiáda FyzIQ Olympiáda mladých chovatelů Kyberrobot Soutěž v inline bruslení 2 SOČ 6

17 Mezinárodní soutěže Název. místo 2. místo 3. místo Olympiáda mladých chovatelů - Příprava a organizování soutěží Regionální soutěže Regionální přehlídka SOČ Okresní kolo zeměpisné olympiády Soutěž ve šplhu Silový čtyřboj Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce Krajské soutěže Krajská přehlídka SOČ Turnaj mladých fyziků Národní soutěže Nepořádali jsme Mezinárodní soutěže Nepořádali jsme 7

18 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekce ČŠI, Dvě oblasti inspekční činnosti:. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle příslušných školních vzdělávacích programů a na analýzu informací o vzdělávání žáků v čtenářské a matematické gramotnosti. Podle inspekční zprávy je činnost školy a vzdělávací nabídka v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola vytváří podmínky pro bezpečnost žáků a podporuje jejich zdravý vývoj. Průběh inspekční činnosti prokázal převážně příznivé škoní klima. Finanční zdroje, které byly k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení realizovaných vzdělávacích programů. Škola dodržuje zásady a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání. Při přijímání žáků a ukončování studia postupuje v souladu s právními předpisy. V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání dodržuje stanovená pravidla. Vytváří předpoklady pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve všech oblastech činnosti. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti žáků je na velmi dobré úrovni. 2. Oblast školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a s ohledem na typ školy, pro které školské zařízení zajišťuje služby. Při kontrole bylo zjištěno porušení platné vyhlášky č. 07/2005 Sb., a to tím, že se škola neřídila výživovými normami u ryb, mléka, mléčných výrobků a luštěnin. Drobné formální nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 Výnosy hlavní činnosti školy (bez jídelny), v tom Dotace MSK, obce Dotace MSK - ESF Dotace MK Tržby z reklamy a prodeje služeb Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Zapojení do projektu ESF Výnosy jídelny, v tom Dotace prostřednictvím MSK Tržby Náklady hlavní činnosti škola Gymnázium Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Cestovné ,5 tis. Kč tis. Kč 45,9 tis. Kč 25 tis. Kč 76,8 tis. Kč (v tom tržba za Opava Cantat) 0,4 tis. Kč 249,8 tis. Kč 28,4 tis. Kč 90,2 tis. Kč 7 76,2 tis. Kč 3 74 tis. Kč 3 448,2 tis. Kč 35 77,6 tis. Kč 330, tis. Kč 2 427,5 tis. Kč 48,9 tis. Kč 98, Kč 8

19 Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění (zdravotní a sociální) Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daně a poplatky, pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy Ostatní záležitosti vzdělávání (projekty ESF) Spotřeba materiálu Opravy a udržování Služby Mzdové náklady Odvody sociální a zdravotní Ostatní náklady Hudební činnost (Opava Cantat 2009) Spotřeba materiálu Cestovné Služby Mzdové náklady Náklady hlavní činnosti jídelna Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění (zdravotní a sociální) Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Jiné ostatní náklady Odpisy Celkové náklady organizace v roce 2009 v hlavní činnosti, tj. škola a jídelna Doplňková činnost Náklady doplňkové činnosti v roce 2009 Výnosy Výsledky organizace jako celku z hlavní činnosti z doplňkové činnosti 2,6 tis. Kč 899,8 tis. Kč 2 68,6 tis. Kč 7 020,4 tis. Kč Kč 422,7 tis. Kč. (FKSP) 36,6 tis. Kč 6,7 tis. Kč 265,2 tis. Kč. 235,3 tis. Kč 528,4 tis. Kč 23,8 tis. Kč 4,9 tis. Kč 552,3 tis. Kč 4,5 tis. Kč 2,2 tis. Kč 5 tis. Kč 2,4 tis. Kč 65,9 tis. Kč 30 tis. Kč 7494,9 tis. Kč 3 25,4 tis. Kč 607,9 tis. Kč 2,9 tis. Kč 60,3 tis. Kč 227 tis. Kč 660,3 tis. Kč 42,4 tis. Kč 2,2 tis. Kč 457,5 tis. Kč 54, tis. Kč ,5 tis. Kč 64,2 tis. Kč 635,8 tis. Kč 54,9 tis. Kč 33,3 tis. Kč 2,6 tis. Kč 9

20 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Název programu Způsob zapojení - - Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Mimoškolní akce pořádané školou (přednášky, kurzy, semináře,...) Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu - - Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Název projektu Finanční prostředky Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce s městem, obcí Spolupráce s profesními orgány Podpora činnosti ZOOS na MGO Předkládání požadovaných dokumentů (informace o platových poměrech, plán dovolených, zajištění zaměstnanosti, nabídka pracovních míst) Plnění kolektivní smlouvy Organizace charitativních akcí, např. Ruce pro úsměv pro tělesně a mentálně postižené, Motýlek v dlani (ve spolupráci s občanským sdružením G.H.O.St.). Organizace karnevalu pro mateřskou školu. Účast na charitativních akcích (Světluška, velikonoční sbírka ADRA, Sluníčkový den, Dejte šanci dětem ulice). ELIM Opava tensing, projekt Connections. KVIC Nový Jičín lektoři pro vzdělávání učitelů a poskytování prostor pro školení na MGO. Slezská univerzita poskytujeme pedagogické praxe studentům VŠ a naši vyučující vyučují i na SU. Spolupráce s pedagogem Univerzity Hradec Králové Doc. RNDr. Zdeňkem Kluiberem, CSc., v oblasti fyziky a fyzikálních soutěží. 20

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012-2013. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2012-2013. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Soukromé střední školy podnikatelské, s. r. o., Opava, za období školního roku 2011/2012 od září 2011 do září 2012 Projednáno a schváleno Školskou radou 25.9.2012 Schváleno pedagogickou

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25.

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. 27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. červen Moravská Třebová Den dětí na gymnáziu Kutálej se, kutálej 24.

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j.: GUL S7/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Sídlo školy Zřizovatel Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Stavbařů 5, příspěvková

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech.

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. V období 2011 2013 realizujeme se školami z Finska, Německa a Nizozemska projekt "We

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-259/14-T. gymnázium, Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-259/14-T. gymnázium, Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-259/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62331639 Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Frýdecká

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Gymnázium, Brno, Křenová 36

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Gymnázium, Brno, Křenová 36 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium, Brno, Křenová 36 říjen 2012 Gymnázium, Brno, Křenová 36 602 00 Brno tel: 543 321 352, 543 211 598 fax: 543 321 352 e-mail: skola@gymkren.cz

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012-1 - Vážení rodiče, ráda bych Vás i letos prostřednictvím tohoto dopisu pozdravila a seznámila

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více