Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2009-2010. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"

Transkript

1 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok podle 0, odst. 3 zákona č. 56/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tel.: fax: IZO: IČO: 74833

2 Obsah Část I. Základní údaje o škole Část II. Přehled oborů vzdělání, základní charakteristika tříd Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Část IV. Údaje o přijímacím řízení v roce 200 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a uplatnění absolventů Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha Výroční zpráva školy v oblasti poskytování informací 2

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Komenského 5, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Školní speciální pedagog: Školní psycholog: nebo Moravskoslezský kraj, 28. října 7, Ostrava, IČ: Petr Pavlíček RČ 52029/099 Bílovecká 45, Opava, Mgr. Václav Pustějovský --- Mgr. Zbyněk Nesvadba Složení školské rady: Školská rada Mendelova gymnázia pracuje od Předseda: Ing. Jana Cupalová Místopředseda: JUDr. Hana Lasáková, MBA Členové: Ing. Jiří Dumbrovský, Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Mgr. Patrik Kavecký, Mgr. Václav Pustějovský, Ing. Jan Sedláček, PharmDr. Ingrid Šimetková Objekt školy zahrnuje budovu školy, budovu tělocvičny a přilehlé pozemky (školní dvůr). Budova školy, postavená v roce 899, vyžaduje rekonstrukci. Od roku 2000 probíhá oprava fasády. Byla Charakteristika školy: již rekonstruována frontální část, východní a západní strana, včetně opravy trámoví střechy, které bylo taktéž velmi poškozeno. V létě 2003 byla provedena sanace zdiva budovy tělocvičny. V roce 2004 byla provedena přístavba školní kuchyně, aby bylo vyhověno předpisům pro provoz školního stravování. V roce 2005 byla dokončena oprava klimatizace ve školní kuchyni. V letech byly rekonstruovány chlapecké WC. V létě roku 200 byly rekonstruovány dívčí WC ve 3

4 všech patrech a rekonstruovány dívčí WC v suterénu školy. Byly také rekonstruovány prostory pro THP v suterénu budovy a opravena střecha na budově tělocvičny, poničená přívaly sněhu a ledu. Na školním dvoře vznikla pergola k eklogickému vyučování a relaxaci. V budově školy je prostor pro 24 kmenových učeben, odborné učebny, reprezentační místnost, knihovny, zrcadlový sál, kabinety učitelů a odpočinkové prostory. V budově tělocvičny jsou dvě tělocvičny, fitcentrum a tři kabinety učitelů. Školní dvůr s asfaltovým povrchem slouží jako hřiště i jako prostor pro relaxaci žáků. Volejbalové hřiště má speciální povrch. V přilehlém prostoru u školního dvora vznikla pergola k eklogickému vyučování a relaxaci. Součástí školy je školní jídelna o kapacitě 287 jídel, strávníkům je poskytnut výběr ze tří jídel Část II. Přehled oborů vzdělání, základní charakteristika tříd Čtyřleté studium Osmileté studium 79-4-K/40 Gymnázium všeobecné 79-4-K/4 Gymnázium (. ročníky) ŠVP Tvořím, tvoříš, tvoříme K/80 Gymnázium všeobecné (dobíhající obor ve ročníku) 79-4-K/8 Gymnázium (třída.a,2.a, 3.A) ŠVP Tvořím, tvoříš, tvoříme... Počet tříd: 24 Počet žáků: 725 (k ) Průměrný počet žáků na třídu: 30,2 Průměrný počet žáků na učitele: 0,99 Ročník Počet žáků v ročníku Třída Obor Celkový Z toho Integrovaní zdr. počet žáků dívek postiž. žáci.a 79-4-K/ B 79-4-K/ C 79-4-K/ D 79-4-K/ E 79-4-K/ A 79-4-K/ B 79-4-K/ C 79-4-K/ D 79-4-K/ E 79-4-K/ A 79-4-K/ B 79-4-K/ C 79-4-K/ D 79-4-K/ E 79-4-K/ A 79-4-K/

5 4.B 79-4-K/ C 79-4-K/ D 79-4-K/ E 79-4-K/ A 79-4-K/ A 79-4-K/ A 79-4-K/ A 79-4-K/ Celkem Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a) Personální obsazení školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí pracovníci 65 58,04 THP 2 2 Pracovníci školní jídelny 3 3 Zahraniční lektoři 2 Absolventi, kteří nastoupili na školu Učitelé s novou pracovní smlouvou 0 Učitelé, kteří nastoupili nebo odešli během 4 školního roku Pracující důchodci - učitelé 0 b) Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2009/200 Kategorie pedagogických pracovníků Celkový počet odučených hodin nebo hodin výchovné práce Z toho počet hodin vyučovaných aprobovaně Učitelé ,68 MOV (učitelé odborného výcviku) Vychovatelé Škola celkem ,68 Z toho počet hodin vyučovaných aprobovaně v % 5

6 Část IV. Údaje o přijímacím řízení v roce 200 Počet kol přijímacího řízení Datum konání 26. a 27. dubna 200 pro čtyřleté i osmileté studium přijímacích zkoušek Charakteristika Po uskutečnění přijímacího řízení byli žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (max. 90 žáků) a třídy prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia (max. 30 žáků). Přijímací zkoušky vykonali všichni uchazeči o osmileté studium formou SCIO testů z jazyka českého, z matematiky a z obecných studijních předpokladů a uchazeči o čtyřleté studium formou SCIO testů z obecných studijních předpokladů. Uchazeči o čtyřleté studium se samými výbornými ze sledovaných předmětů ve všech třech sledovaných klasifikačních obdobích (. a 2. pololetí 8. třídy a. pololetí 9. třídy) byli po vykonání SCIO testů přijati ke studiu. Čtyřleté studium Osmileté studium Počet přihlášek ke studiu v. kole přijím. řízení Přijato v. kole přijímacího řízení Přijato na základě autoremedury 26 5 Odevzdalo zápisový lístek Přijato na odvolání po. kole přijímacího řízení 0 0 Celkový počet přijatých žáků do. ročníků po 96 3 ukončení přijímacího řízení Přijato do. ročníků celkem 27 Skutečný počet žáků, kteří nastoupili na začátku školního roku se změnil. Během prázdnin část přijatých uchazečů přestoupila na jiné školy, jiní nastoupili na MGO formou přestupu z jiných škol. Počet přijetí v průběhu škol. roku do. ročníků 3 do vyšších ročníků 6 6

7 Ročník Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a uplatnění absolventů a) Prospěch žáků ve školním roce 2009/200 ke dni klasifikační porady Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprosp./ nehodnoc en Snížený stupeň z chování Počet neoml. hodin za rok Neoml. hod. na žáka Opravné zkoušky Škol.rok. pol. 2. pol.. pol. 2. pol.. pol. 2. pol.. pol. 2. pol.. pol. 2. pol..a /0 0/ B /0 0/ C /0 2/0 (+0) 2 (2+0) 75 2,884 2.D /0 0/ ,034 0.E /0 0/ A /0 0/ B /0 0/ C /0 / D /0 0/ E / 0/ , A /0 0/ B /0 0/ C /0 2/ D / 0/ E /0 0/ , A / 0/ B / 2/ C /0 0/ D /0 0/ E / 0/ A /0 /0 0 2 (+) A / 0/ A /0 / A /0 0/0 (0+) 0 33,065 0 Celkem /6 9/0 2 (+) 4 (3+) 77 0,245 9 Poznámka: Třídy.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A a 8.A jsou prvním až osmým ročníkem osmiletého studijního cyklu. Ostatní jsou třídy čtyřletého studijního cyklu. b) Opakování ročníku, vyloučení a podmíněná vyloučení Opakování ročníku 3 žáci Podmíněné vyloučení žák Vyloučení 0 c) Maturitní zkoušky v roce 200 Termín písemných maturitních zkoušek z ČJ Termíny ústních maturitních zkoušek (třídy 4.B, 4.C a 4.D) (třídy 4.E a 8.A) 7

8 Četnost výběru maturitních předmětů při ústních zkouškách: Český jazyk a literatura 5 Informatika a výpočetní technika 8 Anglický jazyk 3 Španělský jazyk 7 Německý jazyk 9 Základy společenských věd 50 Francouzský jazyk 8 Ruský jazyk 4 Dějepis 44 Estetická výchova hudební Zeměpis 60 Estetická výchova výtvarná 3 Matematika 33 Fyzika 3 Matematika (dobrovolná zkouška) Chemie 34 Španělský jazyk (dobrovolná zkouška) Biologie 38 Informatika a výpočetní technika (dobrovolná zkouška) Přehledné výsledky ústních maturitních zkoušek Třída Počet žáků Ústní zkoušku konalo Průměrná známka 8 Prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo nebylo připuštěno 4.B 29 27, C , D 32 32, E 32 32, A 3 3, Celkem 53 5, Dva žáci neukončili úspěšně 4. ročník a nebylo jim dovoleno skládat maturitní zkoušku v řádném jarním termínu. Jeden z nich opakuje 4. ročník, druhý složil opravnou zkoušku z NJ a v září na dvakrát i maturitní zkoušku, naposledy ji opakoval z českého jazyka Jedna žákyně nesložila maturitní zkoušku z AJ v řádném termínu, složila ji Umístění absolventů na vysokých školách k Ve školním roce 2009/200 maturovalo na Mendelově gymnáziu 52 studentů, 46 z nich se dostalo na vysoké školy. Úspěšnost přijetí je 96 %. Přehled přijatých studentů podle vysokých škol: Karlova univerzita Praha 3 Masarykova univerzita Brno 32 Palackého univerzita Olomouc 29 Ostravská univerzita 4 Slezská univerzita 8 VŠ báňská technická univerzita VŠ ekonomická Praha 5 Vysoké učení technické Ostatní 3 Přehled přijatých studentů podle fakult: Filosofické fakulty 25 Lékařské a zdravotní fakulty 9 Ekonomické fakulty 7

9 Pedagogické fakulty 6 Přírodovědecké fakulty Právnické fakulty 8 Fakulty chemické, biochemické a farmaceutické 7 Fakulty informatiky 6 Fakulty geografické 5 Fakulty veřejné správy 4 Fakulty sociálních studií 4 Fakulty strojní 4 Fakulty politologické 4 Ostatní fakulty 6 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Výčet akcí souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů Akce Třídy Adaptační kurzy, září 2009.A,.B,.C,.D Škola v přírodě, Jánské Koupele, A Charitativní sbírka (Světluška, ADRA, Sluníčkový den, 3.D, 2.B, 3.E,.D Šance) EXIT tour 2009, B, 2.C, 2.D, 3.B, 3.D, 3.E, 6.A, 7.A Hudební festival OPAVA CANTAT 09, celá škola Den dětí Pevnost Boyard.A, 2.A, 3.A, 4.A Ruce pro úsměv charitativní koncert pro mentálně výběr žáků postižené, Motýlek v dlani charitativní koncert pro sociálně slabé výběr žáků žáky MGO, Monitorovací systém systém sledování žáků za účelem celá škola odhalení a včasného řešení negativních jevů Peer program Láska a sex, A Den zdraví a bezpečnosti, celá škola Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Obor Účastníci Řízení školy, ekonomika, prevence Management školy a nová maturita (NIDV) Aktuální změny právních předpisů ve školství v roce (Vzdělávací agentura Paris) Nová maturita Zadavatel písemných MZ (CERMAT, Praha) 6 Školní maturitní komisař (CERMAT, Praha) 3 Český jazyk Průběžné vzdělávání učitelů češtiny (UP Olomouc) 2 Hodnotitel ústní zkoušky ČJ (CERMAT, Praha) 6 9

10 Hodnotitel písemné práce ČJ (CERMAT, Praha) 6 Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Kritické myšlení, Praha) Dílna psaní (Kritické myšlení, Praha) Anglický jazyk English for children Hodnotitel ústní zkoušky AJ (CERMAT, Praha) 6 Hodnotitel písemné práce AJ (CERMAT, Praha) 6 Rozvoj kompetencí učitelů 7 Zapojování do mezinárodních 3 projektů angličtina (Slezská univerzita, Opava) Náslechové hodiny z AJ (KVIC Nový Jičín) Rozvoj kompetencí učitelů 5 Angličtina-začátečníci (Slezská 4 univerzita, Opava) Německý jazyk Methodik und Didakrtik Nr. 0 (Universität Halle-Wittenberg) Hodnotitel ústní zkoušky NJ (CERMAT, Praha) 5 Hodnotitel písemné práce NJ (CERMAT, Praha) 5 Ruský jazyk Rozvoj kompetencí učitelů Příprava na novou maturitu z cizího jazyka (Slezská univerzita, Opava) Španělský jazyk Certifikát ŠJ (CAMPUS lenguajes) Hodnotitel ústní zkoušky ŠJ (CERMAT, Praha) 2 Hodnotitel písemné práce ŠJ (CERMAT, Praha) 2 Francouzský jazyk Motivační setkání vyučujících němčiny a francouzštiny (NIDV) Seminář k učebnici francouzštiny (Nakladatelství Klett) Seminář DVP francouzštiny (Slovanské gymnázium, Olomouc) Hodnotitel ústní zkoušky FJ (CERMAT, Praha) Hodnotitel písemné práce FJ (CERMAT, Praha) Dějepis Politické procesy (PANT, Polanka nad Odrou) Studená válka a dějiny mezinárodních vztahů druhé poloviny dvacátého století (Descartes( Seminář ASUD (ASUD, Praha) Nebyly jen Lidice (Památník Lidice) Seminář ASUD (ASUD, Praha) Další vzdělávání učitelů dějepisu (FF UP Olomouc) Zeměpis Nový školní atlas dnešního světa (Terra klub) Fyzika Interaktivní tabule v hodinách fyziky (Fraus) Certifikát Vědecké školy učitelů fyziky (Dubna, Rusko) 0

11 Chemie Studium k rozšíření kvalifikace z chemie Biologie Biodiverzita a udržitelný rozvoj (KEV, Opava) Studium specializovaných činností - EVVO Informatika a výpočetní technika Komunikační prostředky a testy v perostředí aplikace Moodle (ESF) Interaktivní tabule SMART Board pravá ruka každého učitele (Descartes) Seminář ASUD (ASUD, Praha) Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V rámci výuky se žáci zúčastnili následujících akcí: Besedy, přednášky, divadlo, kino a koncerty Filmové představení projektu Connections,.B, D, E, 5.A Přednáška o středověkém umění, 3LS Matematická přednáška prof. Jana Kopky "Umění řešit matematické problémy" Multimediální program Planeta Země 3000,.A, 2.A, 3.A, 4.A, kino Mír Autorské čtení spisovatele Vladimíra Vondrušky, 3.B, 8.A Program "S Tebou o Tobě", dívky.a,.b,.e,.c,.d a 5.A Beseda Byla jsem v raketoplánu Divadelní představení Piškanderdulá, 3.A v Minoritu Festival outdoorových filmů, kino Mír,.-3. ročníky VG Příběhy bezpráví, 4. ročníky, film a beseda Film o M. Jacksonovi,.D, C, E, 5.A, kino Mír Exkurze Patologické muzeum SN, 3BS Přednáška Černé díry, 3.E a 4FS PS3 exkurze Marianum Pořad J. Černého "Jak to bylo v 89, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E, 8.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 6.A Beseda o chlazení a přetaktování počítače, náš žák, PC Anglické divadlo Bear Theatre, LD, 3. a 4. ročníky Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století, 3. ročníky Astronomická školička, Slezská univerzita Prezentace Matematického ústavu SU v Opavě, 3MS Představení Vysoké školy ekonomické v Praze naším bývalým studentem Beseda o římském právu, DSP, PMV Zasedání soudu, 2.B Přednáška Svobodné zednářství v minulosti a dnes, 2.B a zájemci Zasedání soudu, 6.A Filmový festival Jeden svět školám, ,., 2. a 4. ročníky Koncert německé skupiny Komekate, Ostrava, 3.E a 6.A Divadelní představení Richard III., 3.A Láska ano, děti ještě ne, 4.A ; Rady začínajícím milencům, 5.A, 6.A, 2.E Rady začínajícím milencům,.b,.c,.d,.e, 2.B, 2.C, 2.D Capoeira - prezentace a tréning, 2. ročníky Divadelní představení Oidipus v Ostravě, 4.A,.C Filmové představení Síla lidskosti (o Nicholasi Wintonovi),.-3. ročníky

12 Studentské představení KYTICE (ze Semaforu), 3.B, 3.C, 3.D, 3.E a 7.A, LD Koncert Radka Žaluda "Dopoledne s muzikálovými a populárními písněmi",.a a 2.A Beseda se studentem archeologie, 3DS A peer program Láska a sex Výchovný koncert Melodie a beatbox - Vladimíra Krčková Trio a Ondřej Havlík, 5.A, 3.A,.E a 6.A, Ond Divadélko pro školy Od renesance k realismu, 2. a 3. ročníky, 30 Kč, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 6.A; 0:30 3.B, 3.C, 3.D, 3.E Koncert DRUM-in,.D a E, 5.A,.B,.C Exkurze a zájezdy Exkurze Praha, 2.C, Exkurze Albertovec, 3BS2, Han Exkurze Praha, 2.E, Exkurze Dlouhé Stráně, 3.C, 3.D, 3.E, 4.C, 7.A, 4 žáci z 8.A Výstava Bodies, Brno, 3.A, 4.A, 3.B Exkurze Jeseníky, Relaxa, 2.B, Exkurze 3BS,.-3. hod., ZOO Vršovice Exkurze 3.A, Po stopách L. Janáčka Exkurze JE Dukovany, 4. B, C, D Exkurze do JE Dukovany 4.A, 4.E Exkurze na patologii SN Opava, výběr žáků Workshop na VŠE, Praha, 6 žákyň Exkurze na výstavu "Poklad Inků" v Brně, 2.A Exkurze transfuzní stanice, 3BS Exkurze Pod Slunečníkem, 3PS Prezentace v Olomouci, NJ, 0 žáků Exkurze do Brna, divadlo Reduta, představení Tanec od Ludvíka XIV po hiphop, 6.A, 5.A a vybraní žáci Exkurze transfuzní stanice, 3BS Exkurze 4.A do Planetária Exkurze 2CHS na transfúzní stanici Exkurze FS na oddělení nukleární medicíny SU Exkurze krajem J. Haška a K. H. Borovského, 2.C, 2.E a 6.A, PS2 exkurze do PPP v Opavě Exkurze Kofola a slévárny Krnov, 6.A, 2.B a 2.D Literárně historická exkurze.a a 2.A do Prahy, akce ČD za 80 Kč Exkurze Janáčkovy Hukvaldy, 2.E a půl 2.B Exkurze 3BS2 do SN Opava Exkurze a výlet 2.D, Zlín, Po stopách J. A. Komenského,.B a.d Po stopách J. A. Komenského,.E a 5.A Exkurze a výlet 5.A, Krkonoše, Exkurze a výlet.c, Kajlovec, Exkurze a výlet, 3.D, Jižní Morava, Exkurze a výlet.d, Hranice, Exkurze ČNB Praha, 3EK Exkurze a výlet 4.A, Bohušov, Exkurze a výlet.a, Krkonoše, Exkurze a výlet.e, Praha, Exkurze a výlet.b, Vranovská přehrada, Výlet 2.A, Hradec n. Moravicí 2

13 Exkurze do pivovaru Radegast v Nošovicích, 3.D a 7.A Exkurze a výlet 7.A, Slovensko, Exkurze na patologii v SN Opava, 2CHS a 2BS Výlet 6.A, Praděd, Exkurze 2.E, Ostrava Jarmark CH-M-F, Slezskoostravský hrad, Ostrava, 2.B, 2.D Zahraniční exkurze Výměnná exkurze Monako, 3.B (20) a výběr francouzštinářů, Poznávací pobyt v Anglii, 4.D, Exkurze do Osvětimi, 4.B, 4.D, 8.A Exkurze do Osvětimi, 4.E, 4.C Velikonoční jazykově historická exkurze do Francie, Exkurze Berlín a Drážďany, výběr ze tříd, Zahraniční výjezd 3. a 3.E, Švýcarsko, Poznávací zájezd - Jižní Wales, výběr ze tříd, Kurzy Adaptační kurz, Jánské Koupele,.B a.d, Adaptační kurz, Jánské Koupele,.A a.c, Škola v přírodě, 4.A, LVK.C a.e, Kurzovní chata, LVK.D a 5.A, Sporthotel Kurzovní, LVK, 2.A,.B, Barborka, Sportovně turistický kurz, Podhradí, 2.B, 2.C, 6.A, Sportovně turistický kurz, Podhradí, 2.D a 2.E, Charitativní akce Charitativní sbírka Světluška, 3.D Velikonoční sbírka ADRA, 2.B Ruce pro úsměv charitativní koncert, LD Sluníčkový den - charitativní sbírka, 3.E Motýlek v dlani charitativní koncert G.H.O.St Projekt Šance - Dejte šanci dětem ulice, celá.d Celoškolní projekty Dentální hygiena.c,.d, 3.A a 4.A Dentální hygiena.a,.b,.e, 5.A Projekt "Německé stopy na Moravě", Jan, Br, Olomouc, 4 žáků ze 3.E a žáků ze 6.A Projekt "Německé stopy na MoravěOpava, 3.E a 6.A EXIT tour besedy o sociálně-patologických jevech, 2.B, 2.C, 2.D, 3.B, 3.D, 3.E, 6.A, 7.A EXIT tour odpolední aktivity, přednáška Tomáše Graumana (jedno ze zachráněných Wintonových dětí) Projekt "Německé stopy na Moravě", Ostrava, 3.E a 6.A Projekt "Německé stopy na Moravě", Olomouc, 3.E a 6.A Hudební festival OPAVA CANTAT 2009, školní přírodovědná konference, aula SU Ples MGO, Na Rybníčku Dny práva, 3. ročníky,

14 Ruce pro úsměv, Loutkové divadlo Motýlek v dlani - charitativní koncert G.H.O.St Den Mendela, přednášky z genetiky, přednáší odborník z Ústavu biologie rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D., Ge Křest almanachu Zrcadlení III Den dětí Pevnost Boyard,.A, 2.A, 3.A a 4.A, organizuje 4.A Den zdraví a bezpečnosti Ghost party, Art club, koncert kapel MGO Sportovní den Filmový den a šachový turnaj Dopravní výchova Dopravní výchova, 3.A, Olbrichova DSD Ústní zkouška DSD II Pilotní zkouška DSD Zkoušky DSD - písemná část Evaluace Testování VEKTOR, 4. ročníky, NJ, AJ, OSP a ČJ Testování KEA,.A a 4.A Testy VEKTOR,. ročníky a 5.A, OSP, ČJ, M, AJ, NJ Test MEC,. ročníky a 5.A Testování KEA, 2.A a 3.A, klíčové kompetence Testování MEC žáků 3. ročníků on-line Propagace školy a akce pro veřejnost Imatrikulace. ročníků, TU, Minorit Setkání s rodiči žáků. ročníků, Minorit "Prezentaci studijních programů SŠ", MSZeŠ Prezentace středních škol, Informa Vernisáž výstavy Probuzené obrazy, Hradec nad Moravicí Vánoční hudební posezení s rodiči žáků třídy 2.A Vánoční hudební posezení s rodiči žáků třídy 3.A Přírodovědná soutěž pro žáky 9. tříd ZŠ, PK F, CH, B Vernisáž výstavy Futurismus, dadaismus, kubismus, PPB Vernisáž výstavy Krajina jako sídlo duše Duše jako sídlo ideí, G ve Vítkově Soutěž Dejme hlavy dohromady pro ZŠ, MGO, ZŠ Otická a ZŠ Hornická Hlučín, PKM Křest literárního sborníku Zrcadlení III, Klub Art, Obecní dům Akce k volbě povolání Informace agentury Sokrates o studiu na VŠ, maturující ročníky Testy k volbě povolání Beseda se zástupci M-F fakulty UK Praha, náš bývalý žák Beseda se studentkou vojenské medicíny, zájemci ze 3. a 4. roč Beseda se zástupci Mendelovy univerzity a jednotlivých fakult 4

15 Partnerské vztahy Družební pobyt v Martině, 30 žáků, Dánští hosté na MGO, Setkání se sponzory zvířat, 3 žáci z 5.A Mendelforum, Brno Společná Evropa - setkání s polskými studenty Představení Masarykovy univerzity Setkání fakultních škol s vedením PřF UP Olomouc Setkání fakultních škol s vedením MU Brno Návštěva z Monaka, Škr, Činnost OSS Luscinia Podzimní soustředění sboru, Koncert duchovní hudby, kostel sv. Václava Vánoční koncerty v SRN, Luscinia - komorní sbor, Natáčení dokumentu k 5 letům Luscinie Vystoupení na předávání maturitních vysvědčení MGO v Minoritu Zájezd Luscinie na festival do Cantonigros ve Španělsku, SOČ SOČ - školní kolo SOČ okresní kolo, MGO SOČ krajské kolo, MGO Umístění žáků v soutěžích Regionální soutěže Název. místo 2. místo 3. místo Olympiáda v českém jazyce Wolkrův Prostějov Olympiáda v anglickém jazyce 2 Olympiáda v německém jazyce Dějepisná olympiáda Dějepisná soutěž Zeměpisná olympiáda 2 Matematická soutěž Vzpomínky na minulost Matematická olympiáda Vánoční matematická soutěž tříčlenných družstev ZŠ Pythagoriáda Matematický klokan 3 Dejme hlavy dohromady Fyzikální olympiáda 2 2 Chemická olympiáda Přírodovědný klokan 2 Olympiáda mladých chovatelů 3 Soutěž v programování CORNY atletický pohár - chlapci CORNY atletický pohár - dívky Memoriál J. Martínka ve volejbalu - chlapci Memoriál J. Martínka ve volejbalu - dívky Přespolní běh chlapci 5

16 Okresní přebor ve volejbalu - dívky Okresní přebor ve volejbalu dívky NG Okresní přebor ve volejbalu - chlapci Stolní tenis 2 kolektivy Okresní finále v plavání - chlapci Okresní finále v plavání - dívky Okresní finále florbalu dívky NG Okresní finále florbalu chlapci VG Soutěž ve šplhu - dívky Mladý Demosthenes Přebor SŠ v šachu SŠH v basketbalu - chlapci Plážový volejbal SOČ kolektivy Krajské soutěže. místo 2. místo 3. místo Mezigymnaziální recitační soutěž Aréna plná krásných slov, Ostrava Debatiáda EUROREBUS kolektivy Matematická olympiáda Koperníkův matboj Turnaj mladých fyziků FyzIQ 3 kolektivy 2 kolektivy Biologická olympiáda Chemická olympiáda Velká cena ZOO Ostrava CORNY atletický pohár - chlapci Okresní finále v plavání - chlapci Soutěž ve šplhu - dívky Pišqworky SOČ 2 Silový čtyřboj - dívky Národní soutěže Název. místo 2. místo 3. místo Literární soutěž Mezinárodního roku astronomie Vesmír mého mládí Škola základ života internetová soutěž o nejlepší epigram a aforismus Turnaj mladých fyziků Olympiáda Mundo hispano v ŠJ 2 Ekonomicko-manažerská olympiáda Eurorebus 200 Astronomická olympiáda FyzIQ Olympiáda mladých chovatelů Kyberrobot Soutěž v inline bruslení 2 SOČ 6

17 Mezinárodní soutěže Název. místo 2. místo 3. místo Olympiáda mladých chovatelů - Příprava a organizování soutěží Regionální soutěže Regionální přehlídka SOČ Okresní kolo zeměpisné olympiády Soutěž ve šplhu Silový čtyřboj Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce Krajské soutěže Krajská přehlídka SOČ Turnaj mladých fyziků Národní soutěže Nepořádali jsme Mezinárodní soutěže Nepořádali jsme 7

18 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekce ČŠI, Dvě oblasti inspekční činnosti:. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle příslušných školních vzdělávacích programů a na analýzu informací o vzdělávání žáků v čtenářské a matematické gramotnosti. Podle inspekční zprávy je činnost školy a vzdělávací nabídka v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola vytváří podmínky pro bezpečnost žáků a podporuje jejich zdravý vývoj. Průběh inspekční činnosti prokázal převážně příznivé škoní klima. Finanční zdroje, které byly k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení realizovaných vzdělávacích programů. Škola dodržuje zásady a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání. Při přijímání žáků a ukončování studia postupuje v souladu s právními předpisy. V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání dodržuje stanovená pravidla. Vytváří předpoklady pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve všech oblastech činnosti. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti žáků je na velmi dobré úrovni. 2. Oblast školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a s ohledem na typ školy, pro které školské zařízení zajišťuje služby. Při kontrole bylo zjištěno porušení platné vyhlášky č. 07/2005 Sb., a to tím, že se škola neřídila výživovými normami u ryb, mléka, mléčných výrobků a luštěnin. Drobné formální nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 Výnosy hlavní činnosti školy (bez jídelny), v tom Dotace MSK, obce Dotace MSK - ESF Dotace MK Tržby z reklamy a prodeje služeb Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Zapojení do projektu ESF Výnosy jídelny, v tom Dotace prostřednictvím MSK Tržby Náklady hlavní činnosti škola Gymnázium Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Cestovné ,5 tis. Kč tis. Kč 45,9 tis. Kč 25 tis. Kč 76,8 tis. Kč (v tom tržba za Opava Cantat) 0,4 tis. Kč 249,8 tis. Kč 28,4 tis. Kč 90,2 tis. Kč 7 76,2 tis. Kč 3 74 tis. Kč 3 448,2 tis. Kč 35 77,6 tis. Kč 330, tis. Kč 2 427,5 tis. Kč 48,9 tis. Kč 98, Kč 8

19 Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění (zdravotní a sociální) Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daně a poplatky, pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy Ostatní záležitosti vzdělávání (projekty ESF) Spotřeba materiálu Opravy a udržování Služby Mzdové náklady Odvody sociální a zdravotní Ostatní náklady Hudební činnost (Opava Cantat 2009) Spotřeba materiálu Cestovné Služby Mzdové náklady Náklady hlavní činnosti jídelna Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění (zdravotní a sociální) Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Jiné ostatní náklady Odpisy Celkové náklady organizace v roce 2009 v hlavní činnosti, tj. škola a jídelna Doplňková činnost Náklady doplňkové činnosti v roce 2009 Výnosy Výsledky organizace jako celku z hlavní činnosti z doplňkové činnosti 2,6 tis. Kč 899,8 tis. Kč 2 68,6 tis. Kč 7 020,4 tis. Kč Kč 422,7 tis. Kč. (FKSP) 36,6 tis. Kč 6,7 tis. Kč 265,2 tis. Kč. 235,3 tis. Kč 528,4 tis. Kč 23,8 tis. Kč 4,9 tis. Kč 552,3 tis. Kč 4,5 tis. Kč 2,2 tis. Kč 5 tis. Kč 2,4 tis. Kč 65,9 tis. Kč 30 tis. Kč 7494,9 tis. Kč 3 25,4 tis. Kč 607,9 tis. Kč 2,9 tis. Kč 60,3 tis. Kč 227 tis. Kč 660,3 tis. Kč 42,4 tis. Kč 2,2 tis. Kč 457,5 tis. Kč 54, tis. Kč ,5 tis. Kč 64,2 tis. Kč 635,8 tis. Kč 54,9 tis. Kč 33,3 tis. Kč 2,6 tis. Kč 9

20 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Název programu Způsob zapojení - - Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Mimoškolní akce pořádané školou (přednášky, kurzy, semináře,...) Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu - - Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Název projektu Finanční prostředky Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce s městem, obcí Spolupráce s profesními orgány Podpora činnosti ZOOS na MGO Předkládání požadovaných dokumentů (informace o platových poměrech, plán dovolených, zajištění zaměstnanosti, nabídka pracovních míst) Plnění kolektivní smlouvy Organizace charitativních akcí, např. Ruce pro úsměv pro tělesně a mentálně postižené, Motýlek v dlani (ve spolupráci s občanským sdružením G.H.O.St.). Organizace karnevalu pro mateřskou školu. Účast na charitativních akcích (Světluška, velikonoční sbírka ADRA, Sluníčkový den, Dejte šanci dětem ulice). ELIM Opava tensing, projekt Connections. KVIC Nový Jičín lektoři pro vzdělávání učitelů a poskytování prostor pro školení na MGO. Slezská univerzita poskytujeme pedagogické praxe studentům VŠ a naši vyučující vyučují i na SU. Spolupráce s pedagogem Univerzity Hradec Králové Doc. RNDr. Zdeňkem Kluiberem, CSc., v oblasti fyziky a fyzikálních soutěží. 20

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2010-2011. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2010-2011. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008-2009 podle 0, odst. 3 zákona č. 56/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012-2013. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2012-2013. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, www.gjszlin.cz, e-mail: gym@gjszlin.cz Kritérium přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Zkouška vystoupení 3.C a skupiny HV 2.C a 2.D v muzeu. Zkouška vystoupení 3.C a skupiny HV 2.C a 2.D v muzeu

Zkouška vystoupení 3.C a skupiny HV 2.C a 2.D v muzeu. Zkouška vystoupení 3.C a skupiny HV 2.C a 2.D v muzeu Příloha č. 1 Plán činnosti školního roku 2007/2008 Začátek školního roku: 2007 Konec prvního pololetí: 3ledna 2008 Konec druhého pololetí: června 2008 Prázdniny: Podzimní:,2 října 2007 Vánoční: 2 2007

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce pro školní rok

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce pro školní rok Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2016-17 pro školní rok 2017-18 Legislativa Školský zákon 178/2016 Sb. Vyhláška 353/2016 Další informace CERMAT Kde hledat informace? Dny otevřených dveří

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více