Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2009-2010. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"

Transkript

1 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok podle 0, odst. 3 zákona č. 56/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tel.: fax: IZO: IČO: 74833

2 Obsah Část I. Základní údaje o škole Část II. Přehled oborů vzdělání, základní charakteristika tříd Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Část IV. Údaje o přijímacím řízení v roce 200 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a uplatnění absolventů Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha Výroční zpráva školy v oblasti poskytování informací 2

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Komenského 5, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Školní speciální pedagog: Školní psycholog: nebo Moravskoslezský kraj, 28. října 7, Ostrava, IČ: Petr Pavlíček RČ 52029/099 Bílovecká 45, Opava, Mgr. Václav Pustějovský --- Mgr. Zbyněk Nesvadba Složení školské rady: Školská rada Mendelova gymnázia pracuje od Předseda: Ing. Jana Cupalová Místopředseda: JUDr. Hana Lasáková, MBA Členové: Ing. Jiří Dumbrovský, Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Mgr. Patrik Kavecký, Mgr. Václav Pustějovský, Ing. Jan Sedláček, PharmDr. Ingrid Šimetková Objekt školy zahrnuje budovu školy, budovu tělocvičny a přilehlé pozemky (školní dvůr). Budova školy, postavená v roce 899, vyžaduje rekonstrukci. Od roku 2000 probíhá oprava fasády. Byla Charakteristika školy: již rekonstruována frontální část, východní a západní strana, včetně opravy trámoví střechy, které bylo taktéž velmi poškozeno. V létě 2003 byla provedena sanace zdiva budovy tělocvičny. V roce 2004 byla provedena přístavba školní kuchyně, aby bylo vyhověno předpisům pro provoz školního stravování. V roce 2005 byla dokončena oprava klimatizace ve školní kuchyni. V letech byly rekonstruovány chlapecké WC. V létě roku 200 byly rekonstruovány dívčí WC ve 3

4 všech patrech a rekonstruovány dívčí WC v suterénu školy. Byly také rekonstruovány prostory pro THP v suterénu budovy a opravena střecha na budově tělocvičny, poničená přívaly sněhu a ledu. Na školním dvoře vznikla pergola k eklogickému vyučování a relaxaci. V budově školy je prostor pro 24 kmenových učeben, odborné učebny, reprezentační místnost, knihovny, zrcadlový sál, kabinety učitelů a odpočinkové prostory. V budově tělocvičny jsou dvě tělocvičny, fitcentrum a tři kabinety učitelů. Školní dvůr s asfaltovým povrchem slouží jako hřiště i jako prostor pro relaxaci žáků. Volejbalové hřiště má speciální povrch. V přilehlém prostoru u školního dvora vznikla pergola k eklogickému vyučování a relaxaci. Součástí školy je školní jídelna o kapacitě 287 jídel, strávníkům je poskytnut výběr ze tří jídel Část II. Přehled oborů vzdělání, základní charakteristika tříd Čtyřleté studium Osmileté studium 79-4-K/40 Gymnázium všeobecné 79-4-K/4 Gymnázium (. ročníky) ŠVP Tvořím, tvoříš, tvoříme K/80 Gymnázium všeobecné (dobíhající obor ve ročníku) 79-4-K/8 Gymnázium (třída.a,2.a, 3.A) ŠVP Tvořím, tvoříš, tvoříme... Počet tříd: 24 Počet žáků: 725 (k ) Průměrný počet žáků na třídu: 30,2 Průměrný počet žáků na učitele: 0,99 Ročník Počet žáků v ročníku Třída Obor Celkový Z toho Integrovaní zdr. počet žáků dívek postiž. žáci.a 79-4-K/ B 79-4-K/ C 79-4-K/ D 79-4-K/ E 79-4-K/ A 79-4-K/ B 79-4-K/ C 79-4-K/ D 79-4-K/ E 79-4-K/ A 79-4-K/ B 79-4-K/ C 79-4-K/ D 79-4-K/ E 79-4-K/ A 79-4-K/

5 4.B 79-4-K/ C 79-4-K/ D 79-4-K/ E 79-4-K/ A 79-4-K/ A 79-4-K/ A 79-4-K/ A 79-4-K/ Celkem Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a) Personální obsazení školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí pracovníci 65 58,04 THP 2 2 Pracovníci školní jídelny 3 3 Zahraniční lektoři 2 Absolventi, kteří nastoupili na školu Učitelé s novou pracovní smlouvou 0 Učitelé, kteří nastoupili nebo odešli během 4 školního roku Pracující důchodci - učitelé 0 b) Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2009/200 Kategorie pedagogických pracovníků Celkový počet odučených hodin nebo hodin výchovné práce Z toho počet hodin vyučovaných aprobovaně Učitelé ,68 MOV (učitelé odborného výcviku) Vychovatelé Škola celkem ,68 Z toho počet hodin vyučovaných aprobovaně v % 5

6 Část IV. Údaje o přijímacím řízení v roce 200 Počet kol přijímacího řízení Datum konání 26. a 27. dubna 200 pro čtyřleté i osmileté studium přijímacích zkoušek Charakteristika Po uskutečnění přijímacího řízení byli žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (max. 90 žáků) a třídy prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia (max. 30 žáků). Přijímací zkoušky vykonali všichni uchazeči o osmileté studium formou SCIO testů z jazyka českého, z matematiky a z obecných studijních předpokladů a uchazeči o čtyřleté studium formou SCIO testů z obecných studijních předpokladů. Uchazeči o čtyřleté studium se samými výbornými ze sledovaných předmětů ve všech třech sledovaných klasifikačních obdobích (. a 2. pololetí 8. třídy a. pololetí 9. třídy) byli po vykonání SCIO testů přijati ke studiu. Čtyřleté studium Osmileté studium Počet přihlášek ke studiu v. kole přijím. řízení Přijato v. kole přijímacího řízení Přijato na základě autoremedury 26 5 Odevzdalo zápisový lístek Přijato na odvolání po. kole přijímacího řízení 0 0 Celkový počet přijatých žáků do. ročníků po 96 3 ukončení přijímacího řízení Přijato do. ročníků celkem 27 Skutečný počet žáků, kteří nastoupili na začátku školního roku se změnil. Během prázdnin část přijatých uchazečů přestoupila na jiné školy, jiní nastoupili na MGO formou přestupu z jiných škol. Počet přijetí v průběhu škol. roku do. ročníků 3 do vyšších ročníků 6 6

7 Ročník Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a uplatnění absolventů a) Prospěch žáků ve školním roce 2009/200 ke dni klasifikační porady Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprosp./ nehodnoc en Snížený stupeň z chování Počet neoml. hodin za rok Neoml. hod. na žáka Opravné zkoušky Škol.rok. pol. 2. pol.. pol. 2. pol.. pol. 2. pol.. pol. 2. pol.. pol. 2. pol..a /0 0/ B /0 0/ C /0 2/0 (+0) 2 (2+0) 75 2,884 2.D /0 0/ ,034 0.E /0 0/ A /0 0/ B /0 0/ C /0 / D /0 0/ E / 0/ , A /0 0/ B /0 0/ C /0 2/ D / 0/ E /0 0/ , A / 0/ B / 2/ C /0 0/ D /0 0/ E / 0/ A /0 /0 0 2 (+) A / 0/ A /0 / A /0 0/0 (0+) 0 33,065 0 Celkem /6 9/0 2 (+) 4 (3+) 77 0,245 9 Poznámka: Třídy.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A a 8.A jsou prvním až osmým ročníkem osmiletého studijního cyklu. Ostatní jsou třídy čtyřletého studijního cyklu. b) Opakování ročníku, vyloučení a podmíněná vyloučení Opakování ročníku 3 žáci Podmíněné vyloučení žák Vyloučení 0 c) Maturitní zkoušky v roce 200 Termín písemných maturitních zkoušek z ČJ Termíny ústních maturitních zkoušek (třídy 4.B, 4.C a 4.D) (třídy 4.E a 8.A) 7

8 Četnost výběru maturitních předmětů při ústních zkouškách: Český jazyk a literatura 5 Informatika a výpočetní technika 8 Anglický jazyk 3 Španělský jazyk 7 Německý jazyk 9 Základy společenských věd 50 Francouzský jazyk 8 Ruský jazyk 4 Dějepis 44 Estetická výchova hudební Zeměpis 60 Estetická výchova výtvarná 3 Matematika 33 Fyzika 3 Matematika (dobrovolná zkouška) Chemie 34 Španělský jazyk (dobrovolná zkouška) Biologie 38 Informatika a výpočetní technika (dobrovolná zkouška) Přehledné výsledky ústních maturitních zkoušek Třída Počet žáků Ústní zkoušku konalo Průměrná známka 8 Prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo nebylo připuštěno 4.B 29 27, C , D 32 32, E 32 32, A 3 3, Celkem 53 5, Dva žáci neukončili úspěšně 4. ročník a nebylo jim dovoleno skládat maturitní zkoušku v řádném jarním termínu. Jeden z nich opakuje 4. ročník, druhý složil opravnou zkoušku z NJ a v září na dvakrát i maturitní zkoušku, naposledy ji opakoval z českého jazyka Jedna žákyně nesložila maturitní zkoušku z AJ v řádném termínu, složila ji Umístění absolventů na vysokých školách k Ve školním roce 2009/200 maturovalo na Mendelově gymnáziu 52 studentů, 46 z nich se dostalo na vysoké školy. Úspěšnost přijetí je 96 %. Přehled přijatých studentů podle vysokých škol: Karlova univerzita Praha 3 Masarykova univerzita Brno 32 Palackého univerzita Olomouc 29 Ostravská univerzita 4 Slezská univerzita 8 VŠ báňská technická univerzita VŠ ekonomická Praha 5 Vysoké učení technické Ostatní 3 Přehled přijatých studentů podle fakult: Filosofické fakulty 25 Lékařské a zdravotní fakulty 9 Ekonomické fakulty 7

9 Pedagogické fakulty 6 Přírodovědecké fakulty Právnické fakulty 8 Fakulty chemické, biochemické a farmaceutické 7 Fakulty informatiky 6 Fakulty geografické 5 Fakulty veřejné správy 4 Fakulty sociálních studií 4 Fakulty strojní 4 Fakulty politologické 4 Ostatní fakulty 6 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Výčet akcí souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů Akce Třídy Adaptační kurzy, září 2009.A,.B,.C,.D Škola v přírodě, Jánské Koupele, A Charitativní sbírka (Světluška, ADRA, Sluníčkový den, 3.D, 2.B, 3.E,.D Šance) EXIT tour 2009, B, 2.C, 2.D, 3.B, 3.D, 3.E, 6.A, 7.A Hudební festival OPAVA CANTAT 09, celá škola Den dětí Pevnost Boyard.A, 2.A, 3.A, 4.A Ruce pro úsměv charitativní koncert pro mentálně výběr žáků postižené, Motýlek v dlani charitativní koncert pro sociálně slabé výběr žáků žáky MGO, Monitorovací systém systém sledování žáků za účelem celá škola odhalení a včasného řešení negativních jevů Peer program Láska a sex, A Den zdraví a bezpečnosti, celá škola Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Obor Účastníci Řízení školy, ekonomika, prevence Management školy a nová maturita (NIDV) Aktuální změny právních předpisů ve školství v roce (Vzdělávací agentura Paris) Nová maturita Zadavatel písemných MZ (CERMAT, Praha) 6 Školní maturitní komisař (CERMAT, Praha) 3 Český jazyk Průběžné vzdělávání učitelů češtiny (UP Olomouc) 2 Hodnotitel ústní zkoušky ČJ (CERMAT, Praha) 6 9

10 Hodnotitel písemné práce ČJ (CERMAT, Praha) 6 Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Kritické myšlení, Praha) Dílna psaní (Kritické myšlení, Praha) Anglický jazyk English for children Hodnotitel ústní zkoušky AJ (CERMAT, Praha) 6 Hodnotitel písemné práce AJ (CERMAT, Praha) 6 Rozvoj kompetencí učitelů 7 Zapojování do mezinárodních 3 projektů angličtina (Slezská univerzita, Opava) Náslechové hodiny z AJ (KVIC Nový Jičín) Rozvoj kompetencí učitelů 5 Angličtina-začátečníci (Slezská 4 univerzita, Opava) Německý jazyk Methodik und Didakrtik Nr. 0 (Universität Halle-Wittenberg) Hodnotitel ústní zkoušky NJ (CERMAT, Praha) 5 Hodnotitel písemné práce NJ (CERMAT, Praha) 5 Ruský jazyk Rozvoj kompetencí učitelů Příprava na novou maturitu z cizího jazyka (Slezská univerzita, Opava) Španělský jazyk Certifikát ŠJ (CAMPUS lenguajes) Hodnotitel ústní zkoušky ŠJ (CERMAT, Praha) 2 Hodnotitel písemné práce ŠJ (CERMAT, Praha) 2 Francouzský jazyk Motivační setkání vyučujících němčiny a francouzštiny (NIDV) Seminář k učebnici francouzštiny (Nakladatelství Klett) Seminář DVP francouzštiny (Slovanské gymnázium, Olomouc) Hodnotitel ústní zkoušky FJ (CERMAT, Praha) Hodnotitel písemné práce FJ (CERMAT, Praha) Dějepis Politické procesy (PANT, Polanka nad Odrou) Studená válka a dějiny mezinárodních vztahů druhé poloviny dvacátého století (Descartes( Seminář ASUD (ASUD, Praha) Nebyly jen Lidice (Památník Lidice) Seminář ASUD (ASUD, Praha) Další vzdělávání učitelů dějepisu (FF UP Olomouc) Zeměpis Nový školní atlas dnešního světa (Terra klub) Fyzika Interaktivní tabule v hodinách fyziky (Fraus) Certifikát Vědecké školy učitelů fyziky (Dubna, Rusko) 0

11 Chemie Studium k rozšíření kvalifikace z chemie Biologie Biodiverzita a udržitelný rozvoj (KEV, Opava) Studium specializovaných činností - EVVO Informatika a výpočetní technika Komunikační prostředky a testy v perostředí aplikace Moodle (ESF) Interaktivní tabule SMART Board pravá ruka každého učitele (Descartes) Seminář ASUD (ASUD, Praha) Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V rámci výuky se žáci zúčastnili následujících akcí: Besedy, přednášky, divadlo, kino a koncerty Filmové představení projektu Connections,.B, D, E, 5.A Přednáška o středověkém umění, 3LS Matematická přednáška prof. Jana Kopky "Umění řešit matematické problémy" Multimediální program Planeta Země 3000,.A, 2.A, 3.A, 4.A, kino Mír Autorské čtení spisovatele Vladimíra Vondrušky, 3.B, 8.A Program "S Tebou o Tobě", dívky.a,.b,.e,.c,.d a 5.A Beseda Byla jsem v raketoplánu Divadelní představení Piškanderdulá, 3.A v Minoritu Festival outdoorových filmů, kino Mír,.-3. ročníky VG Příběhy bezpráví, 4. ročníky, film a beseda Film o M. Jacksonovi,.D, C, E, 5.A, kino Mír Exkurze Patologické muzeum SN, 3BS Přednáška Černé díry, 3.E a 4FS PS3 exkurze Marianum Pořad J. Černého "Jak to bylo v 89, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E, 8.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 6.A Beseda o chlazení a přetaktování počítače, náš žák, PC Anglické divadlo Bear Theatre, LD, 3. a 4. ročníky Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století, 3. ročníky Astronomická školička, Slezská univerzita Prezentace Matematického ústavu SU v Opavě, 3MS Představení Vysoké školy ekonomické v Praze naším bývalým studentem Beseda o římském právu, DSP, PMV Zasedání soudu, 2.B Přednáška Svobodné zednářství v minulosti a dnes, 2.B a zájemci Zasedání soudu, 6.A Filmový festival Jeden svět školám, ,., 2. a 4. ročníky Koncert německé skupiny Komekate, Ostrava, 3.E a 6.A Divadelní představení Richard III., 3.A Láska ano, děti ještě ne, 4.A ; Rady začínajícím milencům, 5.A, 6.A, 2.E Rady začínajícím milencům,.b,.c,.d,.e, 2.B, 2.C, 2.D Capoeira - prezentace a tréning, 2. ročníky Divadelní představení Oidipus v Ostravě, 4.A,.C Filmové představení Síla lidskosti (o Nicholasi Wintonovi),.-3. ročníky

12 Studentské představení KYTICE (ze Semaforu), 3.B, 3.C, 3.D, 3.E a 7.A, LD Koncert Radka Žaluda "Dopoledne s muzikálovými a populárními písněmi",.a a 2.A Beseda se studentem archeologie, 3DS A peer program Láska a sex Výchovný koncert Melodie a beatbox - Vladimíra Krčková Trio a Ondřej Havlík, 5.A, 3.A,.E a 6.A, Ond Divadélko pro školy Od renesance k realismu, 2. a 3. ročníky, 30 Kč, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 6.A; 0:30 3.B, 3.C, 3.D, 3.E Koncert DRUM-in,.D a E, 5.A,.B,.C Exkurze a zájezdy Exkurze Praha, 2.C, Exkurze Albertovec, 3BS2, Han Exkurze Praha, 2.E, Exkurze Dlouhé Stráně, 3.C, 3.D, 3.E, 4.C, 7.A, 4 žáci z 8.A Výstava Bodies, Brno, 3.A, 4.A, 3.B Exkurze Jeseníky, Relaxa, 2.B, Exkurze 3BS,.-3. hod., ZOO Vršovice Exkurze 3.A, Po stopách L. Janáčka Exkurze JE Dukovany, 4. B, C, D Exkurze do JE Dukovany 4.A, 4.E Exkurze na patologii SN Opava, výběr žáků Workshop na VŠE, Praha, 6 žákyň Exkurze na výstavu "Poklad Inků" v Brně, 2.A Exkurze transfuzní stanice, 3BS Exkurze Pod Slunečníkem, 3PS Prezentace v Olomouci, NJ, 0 žáků Exkurze do Brna, divadlo Reduta, představení Tanec od Ludvíka XIV po hiphop, 6.A, 5.A a vybraní žáci Exkurze transfuzní stanice, 3BS Exkurze 4.A do Planetária Exkurze 2CHS na transfúzní stanici Exkurze FS na oddělení nukleární medicíny SU Exkurze krajem J. Haška a K. H. Borovského, 2.C, 2.E a 6.A, PS2 exkurze do PPP v Opavě Exkurze Kofola a slévárny Krnov, 6.A, 2.B a 2.D Literárně historická exkurze.a a 2.A do Prahy, akce ČD za 80 Kč Exkurze Janáčkovy Hukvaldy, 2.E a půl 2.B Exkurze 3BS2 do SN Opava Exkurze a výlet 2.D, Zlín, Po stopách J. A. Komenského,.B a.d Po stopách J. A. Komenského,.E a 5.A Exkurze a výlet 5.A, Krkonoše, Exkurze a výlet.c, Kajlovec, Exkurze a výlet, 3.D, Jižní Morava, Exkurze a výlet.d, Hranice, Exkurze ČNB Praha, 3EK Exkurze a výlet 4.A, Bohušov, Exkurze a výlet.a, Krkonoše, Exkurze a výlet.e, Praha, Exkurze a výlet.b, Vranovská přehrada, Výlet 2.A, Hradec n. Moravicí 2

13 Exkurze do pivovaru Radegast v Nošovicích, 3.D a 7.A Exkurze a výlet 7.A, Slovensko, Exkurze na patologii v SN Opava, 2CHS a 2BS Výlet 6.A, Praděd, Exkurze 2.E, Ostrava Jarmark CH-M-F, Slezskoostravský hrad, Ostrava, 2.B, 2.D Zahraniční exkurze Výměnná exkurze Monako, 3.B (20) a výběr francouzštinářů, Poznávací pobyt v Anglii, 4.D, Exkurze do Osvětimi, 4.B, 4.D, 8.A Exkurze do Osvětimi, 4.E, 4.C Velikonoční jazykově historická exkurze do Francie, Exkurze Berlín a Drážďany, výběr ze tříd, Zahraniční výjezd 3. a 3.E, Švýcarsko, Poznávací zájezd - Jižní Wales, výběr ze tříd, Kurzy Adaptační kurz, Jánské Koupele,.B a.d, Adaptační kurz, Jánské Koupele,.A a.c, Škola v přírodě, 4.A, LVK.C a.e, Kurzovní chata, LVK.D a 5.A, Sporthotel Kurzovní, LVK, 2.A,.B, Barborka, Sportovně turistický kurz, Podhradí, 2.B, 2.C, 6.A, Sportovně turistický kurz, Podhradí, 2.D a 2.E, Charitativní akce Charitativní sbírka Světluška, 3.D Velikonoční sbírka ADRA, 2.B Ruce pro úsměv charitativní koncert, LD Sluníčkový den - charitativní sbírka, 3.E Motýlek v dlani charitativní koncert G.H.O.St Projekt Šance - Dejte šanci dětem ulice, celá.d Celoškolní projekty Dentální hygiena.c,.d, 3.A a 4.A Dentální hygiena.a,.b,.e, 5.A Projekt "Německé stopy na Moravě", Jan, Br, Olomouc, 4 žáků ze 3.E a žáků ze 6.A Projekt "Německé stopy na MoravěOpava, 3.E a 6.A EXIT tour besedy o sociálně-patologických jevech, 2.B, 2.C, 2.D, 3.B, 3.D, 3.E, 6.A, 7.A EXIT tour odpolední aktivity, přednáška Tomáše Graumana (jedno ze zachráněných Wintonových dětí) Projekt "Německé stopy na Moravě", Ostrava, 3.E a 6.A Projekt "Německé stopy na Moravě", Olomouc, 3.E a 6.A Hudební festival OPAVA CANTAT 2009, školní přírodovědná konference, aula SU Ples MGO, Na Rybníčku Dny práva, 3. ročníky,

14 Ruce pro úsměv, Loutkové divadlo Motýlek v dlani - charitativní koncert G.H.O.St Den Mendela, přednášky z genetiky, přednáší odborník z Ústavu biologie rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D., Ge Křest almanachu Zrcadlení III Den dětí Pevnost Boyard,.A, 2.A, 3.A a 4.A, organizuje 4.A Den zdraví a bezpečnosti Ghost party, Art club, koncert kapel MGO Sportovní den Filmový den a šachový turnaj Dopravní výchova Dopravní výchova, 3.A, Olbrichova DSD Ústní zkouška DSD II Pilotní zkouška DSD Zkoušky DSD - písemná část Evaluace Testování VEKTOR, 4. ročníky, NJ, AJ, OSP a ČJ Testování KEA,.A a 4.A Testy VEKTOR,. ročníky a 5.A, OSP, ČJ, M, AJ, NJ Test MEC,. ročníky a 5.A Testování KEA, 2.A a 3.A, klíčové kompetence Testování MEC žáků 3. ročníků on-line Propagace školy a akce pro veřejnost Imatrikulace. ročníků, TU, Minorit Setkání s rodiči žáků. ročníků, Minorit "Prezentaci studijních programů SŠ", MSZeŠ Prezentace středních škol, Informa Vernisáž výstavy Probuzené obrazy, Hradec nad Moravicí Vánoční hudební posezení s rodiči žáků třídy 2.A Vánoční hudební posezení s rodiči žáků třídy 3.A Přírodovědná soutěž pro žáky 9. tříd ZŠ, PK F, CH, B Vernisáž výstavy Futurismus, dadaismus, kubismus, PPB Vernisáž výstavy Krajina jako sídlo duše Duše jako sídlo ideí, G ve Vítkově Soutěž Dejme hlavy dohromady pro ZŠ, MGO, ZŠ Otická a ZŠ Hornická Hlučín, PKM Křest literárního sborníku Zrcadlení III, Klub Art, Obecní dům Akce k volbě povolání Informace agentury Sokrates o studiu na VŠ, maturující ročníky Testy k volbě povolání Beseda se zástupci M-F fakulty UK Praha, náš bývalý žák Beseda se studentkou vojenské medicíny, zájemci ze 3. a 4. roč Beseda se zástupci Mendelovy univerzity a jednotlivých fakult 4

15 Partnerské vztahy Družební pobyt v Martině, 30 žáků, Dánští hosté na MGO, Setkání se sponzory zvířat, 3 žáci z 5.A Mendelforum, Brno Společná Evropa - setkání s polskými studenty Představení Masarykovy univerzity Setkání fakultních škol s vedením PřF UP Olomouc Setkání fakultních škol s vedením MU Brno Návštěva z Monaka, Škr, Činnost OSS Luscinia Podzimní soustředění sboru, Koncert duchovní hudby, kostel sv. Václava Vánoční koncerty v SRN, Luscinia - komorní sbor, Natáčení dokumentu k 5 letům Luscinie Vystoupení na předávání maturitních vysvědčení MGO v Minoritu Zájezd Luscinie na festival do Cantonigros ve Španělsku, SOČ SOČ - školní kolo SOČ okresní kolo, MGO SOČ krajské kolo, MGO Umístění žáků v soutěžích Regionální soutěže Název. místo 2. místo 3. místo Olympiáda v českém jazyce Wolkrův Prostějov Olympiáda v anglickém jazyce 2 Olympiáda v německém jazyce Dějepisná olympiáda Dějepisná soutěž Zeměpisná olympiáda 2 Matematická soutěž Vzpomínky na minulost Matematická olympiáda Vánoční matematická soutěž tříčlenných družstev ZŠ Pythagoriáda Matematický klokan 3 Dejme hlavy dohromady Fyzikální olympiáda 2 2 Chemická olympiáda Přírodovědný klokan 2 Olympiáda mladých chovatelů 3 Soutěž v programování CORNY atletický pohár - chlapci CORNY atletický pohár - dívky Memoriál J. Martínka ve volejbalu - chlapci Memoriál J. Martínka ve volejbalu - dívky Přespolní běh chlapci 5

16 Okresní přebor ve volejbalu - dívky Okresní přebor ve volejbalu dívky NG Okresní přebor ve volejbalu - chlapci Stolní tenis 2 kolektivy Okresní finále v plavání - chlapci Okresní finále v plavání - dívky Okresní finále florbalu dívky NG Okresní finále florbalu chlapci VG Soutěž ve šplhu - dívky Mladý Demosthenes Přebor SŠ v šachu SŠH v basketbalu - chlapci Plážový volejbal SOČ kolektivy Krajské soutěže. místo 2. místo 3. místo Mezigymnaziální recitační soutěž Aréna plná krásných slov, Ostrava Debatiáda EUROREBUS kolektivy Matematická olympiáda Koperníkův matboj Turnaj mladých fyziků FyzIQ 3 kolektivy 2 kolektivy Biologická olympiáda Chemická olympiáda Velká cena ZOO Ostrava CORNY atletický pohár - chlapci Okresní finále v plavání - chlapci Soutěž ve šplhu - dívky Pišqworky SOČ 2 Silový čtyřboj - dívky Národní soutěže Název. místo 2. místo 3. místo Literární soutěž Mezinárodního roku astronomie Vesmír mého mládí Škola základ života internetová soutěž o nejlepší epigram a aforismus Turnaj mladých fyziků Olympiáda Mundo hispano v ŠJ 2 Ekonomicko-manažerská olympiáda Eurorebus 200 Astronomická olympiáda FyzIQ Olympiáda mladých chovatelů Kyberrobot Soutěž v inline bruslení 2 SOČ 6

17 Mezinárodní soutěže Název. místo 2. místo 3. místo Olympiáda mladých chovatelů - Příprava a organizování soutěží Regionální soutěže Regionální přehlídka SOČ Okresní kolo zeměpisné olympiády Soutěž ve šplhu Silový čtyřboj Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce Krajské soutěže Krajská přehlídka SOČ Turnaj mladých fyziků Národní soutěže Nepořádali jsme Mezinárodní soutěže Nepořádali jsme 7

18 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekce ČŠI, Dvě oblasti inspekční činnosti:. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle příslušných školních vzdělávacích programů a na analýzu informací o vzdělávání žáků v čtenářské a matematické gramotnosti. Podle inspekční zprávy je činnost školy a vzdělávací nabídka v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola vytváří podmínky pro bezpečnost žáků a podporuje jejich zdravý vývoj. Průběh inspekční činnosti prokázal převážně příznivé škoní klima. Finanční zdroje, které byly k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení realizovaných vzdělávacích programů. Škola dodržuje zásady a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání. Při přijímání žáků a ukončování studia postupuje v souladu s právními předpisy. V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání dodržuje stanovená pravidla. Vytváří předpoklady pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve všech oblastech činnosti. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti žáků je na velmi dobré úrovni. 2. Oblast školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a s ohledem na typ školy, pro které školské zařízení zajišťuje služby. Při kontrole bylo zjištěno porušení platné vyhlášky č. 07/2005 Sb., a to tím, že se škola neřídila výživovými normami u ryb, mléka, mléčných výrobků a luštěnin. Drobné formální nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 Výnosy hlavní činnosti školy (bez jídelny), v tom Dotace MSK, obce Dotace MSK - ESF Dotace MK Tržby z reklamy a prodeje služeb Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Zapojení do projektu ESF Výnosy jídelny, v tom Dotace prostřednictvím MSK Tržby Náklady hlavní činnosti škola Gymnázium Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Cestovné ,5 tis. Kč tis. Kč 45,9 tis. Kč 25 tis. Kč 76,8 tis. Kč (v tom tržba za Opava Cantat) 0,4 tis. Kč 249,8 tis. Kč 28,4 tis. Kč 90,2 tis. Kč 7 76,2 tis. Kč 3 74 tis. Kč 3 448,2 tis. Kč 35 77,6 tis. Kč 330, tis. Kč 2 427,5 tis. Kč 48,9 tis. Kč 98, Kč 8

19 Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění (zdravotní a sociální) Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daně a poplatky, pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy Ostatní záležitosti vzdělávání (projekty ESF) Spotřeba materiálu Opravy a udržování Služby Mzdové náklady Odvody sociální a zdravotní Ostatní náklady Hudební činnost (Opava Cantat 2009) Spotřeba materiálu Cestovné Služby Mzdové náklady Náklady hlavní činnosti jídelna Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění (zdravotní a sociální) Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Jiné ostatní náklady Odpisy Celkové náklady organizace v roce 2009 v hlavní činnosti, tj. škola a jídelna Doplňková činnost Náklady doplňkové činnosti v roce 2009 Výnosy Výsledky organizace jako celku z hlavní činnosti z doplňkové činnosti 2,6 tis. Kč 899,8 tis. Kč 2 68,6 tis. Kč 7 020,4 tis. Kč Kč 422,7 tis. Kč. (FKSP) 36,6 tis. Kč 6,7 tis. Kč 265,2 tis. Kč. 235,3 tis. Kč 528,4 tis. Kč 23,8 tis. Kč 4,9 tis. Kč 552,3 tis. Kč 4,5 tis. Kč 2,2 tis. Kč 5 tis. Kč 2,4 tis. Kč 65,9 tis. Kč 30 tis. Kč 7494,9 tis. Kč 3 25,4 tis. Kč 607,9 tis. Kč 2,9 tis. Kč 60,3 tis. Kč 227 tis. Kč 660,3 tis. Kč 42,4 tis. Kč 2,2 tis. Kč 457,5 tis. Kč 54, tis. Kč ,5 tis. Kč 64,2 tis. Kč 635,8 tis. Kč 54,9 tis. Kč 33,3 tis. Kč 2,6 tis. Kč 9

20 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Název programu Způsob zapojení - - Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Mimoškolní akce pořádané školou (přednášky, kurzy, semináře,...) Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu - - Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Název projektu Finanční prostředky Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce s městem, obcí Spolupráce s profesními orgány Podpora činnosti ZOOS na MGO Předkládání požadovaných dokumentů (informace o platových poměrech, plán dovolených, zajištění zaměstnanosti, nabídka pracovních míst) Plnění kolektivní smlouvy Organizace charitativních akcí, např. Ruce pro úsměv pro tělesně a mentálně postižené, Motýlek v dlani (ve spolupráci s občanským sdružením G.H.O.St.). Organizace karnevalu pro mateřskou školu. Účast na charitativních akcích (Světluška, velikonoční sbírka ADRA, Sluníčkový den, Dejte šanci dětem ulice). ELIM Opava tensing, projekt Connections. KVIC Nový Jičín lektoři pro vzdělávání učitelů a poskytování prostor pro školení na MGO. Slezská univerzita poskytujeme pedagogické praxe studentům VŠ a naši vyučující vyučují i na SU. Spolupráce s pedagogem Univerzity Hradec Králové Doc. RNDr. Zdeňkem Kluiberem, CSc., v oblasti fyziky a fyzikálních soutěží. 20

Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 říjen 2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 602 00 Brno tel: 543 321 352, 543 211 598 fax: 543 321 352 e-mail: skola@gymkren.cz

Více

Českou školní inspekcí 9. Základní údaje o hospodaření školy. Vypracoval: Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy

Českou školní inspekcí 9. Základní údaje o hospodaření školy. Vypracoval: Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání studentů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

Vypracoval: Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy

Vypracoval: Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání studentů,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3 Výroční zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Výroční zpráva 2010/11

Výroční zpráva 2010/11 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola.

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Čj.: GMT-378/2012 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2012 2 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více